Štipendijný program EHP Slovensko
Výzva:
EEA/EHP-SK06-IV-V-01
Celková alokácia:
814 306 €
Zozstatková alokácia:
47 045,39 €
Projektový grant:
90% (85% FM EHP + 15% štátny rozpočet SR)
Opatrenie:
Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
Číslo projektu
Názov projektu
SK06-IV-01-001
Kryptografia prináša bezpečnosť a slobodu
SK06-IV-01-005
Príprava a vzdelávanie študentov v
bionanotechnológii orientovanej na cielený prenos
liečiv
SK06-IV-01-006
AiM
SK06-IV-01-008
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na
základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej
spolupráce
Opatrenie:
Celkové
oprávnené
výdavky
Projektový grant
Plánovaná doba
realizácie
Universitetet i Bergen
-Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet
Bergen, Nórsko
119 834,00 €
107 850,60 €
15 mesiacov
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim
(NTNU)
-Faculty of natural sciences and technology
Trondheim, Nórsko
83 752,50 €
75 377,25 €
16 mesiacov
Høgskolen i Sør-Trøndelag
-Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Trondheim, Nórsko
111 843,50 €
100 659,15 €
16 mesiacov
Háskóli Ísland
-School of Education
Reykjavík, Island
122 851,05 €
110 565,95 €
16 mesiacov
Celkové
oprávnené
výdavky
Projektový grant
Plánovaná doba
realizácie
100 000,00 €
90 000,00 €
14 mesiacov
97 832,77 €
88 049,49 €
13 mesiacov
91 032,80 €
81 929,52 €
14 mesiacov
80 898,17 €
72 808,35 €
9 mesiacov
44 467,00 €
40 020,30 €
16 mesiacov
Partner
Prijímateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
-Fakulta elektrotechniky a informatiky
-Ústav informatiky a matematiky
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
-Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
-Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
-Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
-Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
-Oddelenie štrukturálnych fondov
Nitra
Universitet i Bergen
-Institute of Mathematics
Bergen, Nórsko
Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdeávaní
Číslo projektu
Názov projektu
SK06-V-01-002
Inovácie vo vzdelávaní prostredníctvom rozvoja
kľúčových kompetencií
SK06-V-01-003
BraDraShip
SK06-V-01-004
Praktické vzdelávanie študentov
a učiteľov
SK06-V-01-005
Nech žije les!
SK06-V-01-007
Moderné technológie a moderné vzdelávanie
Prijímateľ
Stredná odborná škola
Levice
Gymnázium Grosslingová 18
Bratislava
Stredná odborná škola
Senec
SOŠ služieb a lesníctva
Banská Štiavnica
Spojená škola
Detva
Partner
Fræna vidaregåande skole
Elnesvaagen, Nórsko
St. Hallvard videregående skole
Drammen, Nórsko
Åsane videregående skole
Bergen, Nórsko
Solor videregaende skole Sonsterud
Sonsterud - Gjesasen, Nórsko
Charlottenlund videregående skole
Trondheim, Nórsko
Download

Zoznam prijímateľov - Štipendijný program EHP Slovensko