STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE
V PROGRAMU ERASMUS V AKADEMICKÉM
ROCE 2012/13
• V průběhu února si mohou studenti
UJEP podat přihlášku na studijní pobyty či pracovní stáže v programu Erasmus v akademickém roce 2012/13.
Na studijní pobyty realizované v zimním
semestru akad. roku 2012/13 probíhají v
únoru na jednotlivých součástech výběrová řízení. Termíny konání výběrových řízení:
• Studenti mohou s finanční podporou
programu Erasmus studovat na partnerských zahraničních vysokých školách v délce 1 – 2 semestry či pracovat
v délce 3 – 12 měsíců v zahraničních
institucích v některé ze zemí EU, ESVO,
EHP či kandidátských zemí.
FF:
• Výše finanční podpory Erasmus je stanovena Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy (NAEP) s ohledem
na finanční náročnost jednotlivých zemí
a pohybuje se u studijních pobytů mezi
226 a 583 € na měsíc a u pracovních
stáží mezi 323 a 806 € na měsíc.
• Na studijní pobyty v programu Erasmus každoročně vyjíždí více než 200
studentů UJEP. Studenti mohou studovat na 176 zahraničních vysokých školách ve 27 zemích na základě téměř
300 bilaterálních smluv.
• Přihlášky na studijní pobyty i pracovní
stáže se podávají fakultním koordinátorům prostřednictvím Identifikačního
listu, příp. dalších dokumentů požadovaných jednotlivými fakultami/ústavem.
odevzdávání přihlášek do 23. 2.
2012
FSE: odevzdávání přihlášek do 20. 2.
2012, předpokládaný termín výběrového řízení 22. a 23. 2. 2012
(č. 220)
FUD: odevzdávání přihlášek do 15. 2.
2012
FVTM: výběrové řízení 23. 2. 2012 od
13:00 h. do 15:00 h. (č. 205) a 24.
2. 2012 od 9:00 h. do 11:00 h. (č.
205)
FŽP: výběrové řízení 21. 2. 2012 od
15:00 h. (č. 306)
PF:
výběrové řízení 20. a 27. 2. 2012
od 15:00 h. (č. CS-504)
PřF: odevzdávání přihlášek do 20. 2.
2012
ÚZS: výběrové řízení 23. 2. 2012 od
14:00 h. (č. 43)
Informace o studiu v zahraničí v programu Erasmus, přehled smluvních univerzit
i zkušenosti a rady studentů, kteří studium či pracovní stáž v zahraničí absolvovali, naleznete na http://www.ujep.cz/cz/
podle-cinnosti/zahranicni-aktivity/zahranicni-programy/erasmus.html. Další informace můžete najít na www.naep.cz.
Studijní pobyty studentů na zahraničních vysokých školách v programu Erasmus
Nabídka pro výběrová řízení na ZS 2012/13
FSE
Katedra
Název zahraniční VŠ
KE
Technische Universität Dresden
Fachhochschule Schmalkalden
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
KFU
Technische Universität Chemnitz
Universidad del País Vasco, Bilbao
Universitá degli Studi di Trento
Universitá degli Studi di Verona
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
KI
Prešovská univerzita v Prešove
KMS
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
KPP
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
KRLR
Universiteit Utrecht
Uniwersytet Wroclawski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
KSP
Evangelische Hochschule Dresden
Hochschule für Angewandte Wissenschaften München
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Szczecinski
Uniwersytet Wroclawski
Univerzita Komenského v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Université de Bourgogne, Dijon
Université du Maine, Le Mans
Université de Pau et des Pays de l´Adour
Panepistimio Kritis, Rethymno
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Sveučilište u Zagrebu
Universitá degli Studi della Tuscia, Viterbo
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR", Wrocław
Univerza v Mariboru
Ekonomická univerzita v Bratislave
Gazi Üniversitesi, Ankara
Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir
Ege Üniversitesi, Bornova/Izmir
University of the West of Scotland, Paisley
Název zahraniční VŠ
FUD
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
Natsionalna Hudojestvena Akademia, Sofia
Fachhochschule Düsseldorf
Universidad Politécnica de Valencia
Ecole régionale des beaux-arts de Besançon
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy
Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis
Ecole d´Art Maryse Eloy, Paris
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
Pécsi Tudományegyetem
Accademia di Belle Arti di Firenze
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo"
Universidade do Porto
Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego
Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Kouvola
Turun ammattikorkeakoulu
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Gazi Üniversitesi, Ankara
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul
University of Derby
Loughborough University, Leicestershire
University of Central Lancashire, Preston
Název zahraniční VŠ
FVTM
Technische Universität Wien
Technische Universität Chemnitz
Fachhochschule Schmalkalden
Universidad de Jaén
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Latvijas Lauksaimniecibas Universitate, Jelgava
Politechnika Częstochowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Rzeszowski
Högskolan Kristianstad
Univerza na Primorskem, Koper
Univerza v Ljubljani
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žilinská univerzita
Technická univerzita vo Zvolene
Gazi Üniversitesi, Ankara
Balıkesir Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Marmara Üniversitesi, Istanbul
Název zahraniční VŠ
FŽP
Hochschule für Technik und Wirschaft Dresden
Technische Universität Dresden
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Fachhochschule Osnabrück
Universität Rostock
Bauhaus-Universität Weimar
Internationales Hochschulinstitut Zittau
Aalborg Universitet
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Panepistimio Egeou, Mytilene
Mesogiako Agronomiko Instituto Chanion
Panepistimio Ioanninon
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Universitetet i Stavanger
Vrije Universiteit Amsterdam
Universidade do Porto
Turun ammattikorkeakoulu
Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Technická univerzita vo Zvolene
Uludağ Üniversitesi, Bursa
Firat Üniversitesi, Elazig
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Istanbul Üniversitesi
Istanbul Teknik Üniversitesi
Yildiz Teknik Üniversitesi, Istanbul
Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
University of Salford
FF
Katedra
Název zahraniční VŠ
KGER
Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl
Hochschule, Klagenfurt
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Velikotrnovski universitet sv. sv. Kiril i Metodij
Universität Bayreuth
Technische Universität Dortmund
Technische Universität Dresden
Leibniz Universität Hannover
Technische Universität Chemnitz
Universität Karlsruhe (TH)
Universität Leipzig
Hochschule Zittau/Görlitz
Tallinna Ülikool
Sveučilište u Rijeci
Universitá degli Studi di Torino
Universidade do Minho, Braga
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu
Uniwersytet Wroclawski
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sakarya Üniversitesi
KHI
Universität Bielefeld
Technische Universität Dresden
Universität Erfurt
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Technische Universität Chemnitz
Hochschule Zittau/Görlitz
Universidade de Vigo
Universitá degli Studi di Genova
Universiteit Leiden
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Uniwersytet Wroclawski
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
KPF
Technische Universität Dresden
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Technische Universität Chemnitz
Universidad Carlos III de Madrid
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Çukurova Üniversitesi, Adana
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
PF
Katedra
Název zahraniční VŠ
KAJ
Technische Universität Chemnitz
Universitat Autònoma de Barcelona
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu
Univerzita Komenského v Bratislave
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Loughborough University, Leicestershire
KBO
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Universität Leipzig
Julius-Maximilians Universität Würzburg
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Wroclawski
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilinská univerzita
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
KHV
Universität Leipzig
Universitat de les Illes Balears, Palma
University of Malta
Universitetet i Stavanger
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Univerza v Ljubljani
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žilinská univerzita
KMAT
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
KPG
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
KPJV
Università per Stranieri di Perugia
Prešovská univerzita v Prešove
KPS
Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl
Hochschule, Klagenfurt
Pädagogische Hochschule Wien
Katholieke Universiteit Leuven
Evangelische Hochschule Dresden
Tartu Ülikool
Panepistimio Kritis, Rethymno
Panepistimio Patron
Universidade de Évora
Akademia Pomorska w Słupsku
KPV
University College Lillebælt, Odense
Universidade do Minho, Braga
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prešovská univerzita v Prešove
KTV
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Universidade de Vigo
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Latvijas Sporta pedagogijas akademija, Riga
Høgskolen i Telemark, Notodden
Universidade Técnica de Lisboa
Universidade do Porto
Instituto Politécnico do Porto
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská univerzita v Prešove
KVK
Universität zu Köln
Universität Osnabrück
Šiauliu universitetas
Aalto-yliopisto (Taiteiden ja Suunnittelun Korkeakoulu),
Aalto
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská univerzita v Prešove
Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Marmara Üniversitesi, Istanbul
CIV
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Universidade de Vigo
Háskóli Íslands, Reykjavik
PřF
Katedra
Název zahraniční VŠ
KFY
Technische Universität Kaiserslautern
Julius-Maximilians Universität Würzburg
KGEO
Universität Leipzig
Julius-Maximilians Universität Würzburg
Universidad de Málaga
Tallinna Ülikool
Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
KMAT
Julius-Maximilians Universität Würzburg
Sinop Üniversitesi
Universidad de Jaén
Universitetet i Oslo
Vrije Universiteit Amsterdam
Karlstads universitet
Katolícka univerzita v Ružomberku
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Název zahraniční VŠ
ÚZS
University College Sjælland, Sorø
Tallinna Tervishou Kõrgkool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Instituto Politécnico de Leiria
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej
Górze
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Trnavská univerzita v Trnave
Sinop Üniversitesi
Koordinátoři programu
Erasmus
Rektorát
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Ing. Gabriela Krečová
institucionální koordinátorka, vyjíždějící
studenti
tel.: 475 282 277
fax: 472 772 781
e-mail: [email protected]
Mgr. Veronika Bambulová
koordinátorka, přijíždějící studenti
tel.: 475 282 277
fax: 472 772 781
e-mail: [email protected]
Jitka Králová
koordinátorka
tel.: 475 282 277
fax: 472 772 781
e-mail: [email protected]
Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Barbora Kamarýtová
tel.: 475 284 717
fax: 475 200 169
e-mail: [email protected]
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
MgA. Blanka Kirchner
tel.: 475 285 114
fax: 475 285 127
e-mail: [email protected]
Fakulta výrobních technologií
a managementu
Na Okraji 1001, 400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jana Bejdlová
tel.: 475 285 518
fax: 475 285 566
e-mail: [email protected]
Fakulta životního prostředí
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad
Labem
Mgr. Miloslav Kolenatý
tel.: 475 284 115
fax: 475 284 158
e-mail: [email protected]
Filozofická fakulta
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Eva Krovová
tel.: 475 283 301
fax: 475 212 053
e-mail: [email protected]
Pedagogická fakulta
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Jana Ceeová
tel.: 475 283 165
fax: 475 212 053
e-mail: [email protected]
Přírodovědecká fakulta
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Bc. Michaela Bobková
tel.: 475 283 154
fax: 475 212 053
e-mail: [email protected]
Ústav zdravotnických studií
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
Mgr. Ľudmila Jankulárová
tel.: 475 284 219
fax: 475 282 441
e-mail: [email protected]
Download

STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V PROGRAMU