●
●
● s.r.o.
Cenník
KLÍMA
●
●
●
1. Daikin Altherma
● LT
●
●
Nástenný systém
Samostatne stojaci systém
Nástenný systém
Samostatne stojaci systém
Monoblok
Príslušenstvo
2. Daikin Altherma HT
Vonkajšie jednotky
Vnútorné jednotky
Príslušenstvo
ERLQ-BB / EKHBH(X)008
6 - 8 kW
ERLQ-BB / EKHVH(X)008
6 - 8 kW
ERLQ-C / EKHBH(X)016
11 - 16 kW
ERLQ-C / EKHVH(X)016
11 - 16 kW
ED(B)LQ
11 - 16 kW
Zásobníky a riadiace karty
3
2
4
3
4
5
65
76
87
ERRQ
11 - 16 kW
EKHBRD
11 - 16 kW
Zásobníky a riadiace karty
98
98
98
3. Daikin Altherma FLEX TYPE
Vonkajšie jednotky
EMRQ
8 - 16HP Vnútorné jednotky
EKHVMR(Y)D / EKHBRD
5,6 - 16 kW
Príslušenstvo Zásobníky
Príslušenstvo
Riadiace karty a refnety
4. Daikin Konvektor tepelného čerpadla
Konvektor tepelného čerpadla
FWXV-A
1,5 - 2,0 kW 5. Tlakový Solárny systém pre
kombinácie s Daikin Altherma LT
kombinácie s Daikin Altherma HT
15
13
Tepelné čerpadlá Kúrenie
Altherma
● klimatizácie ● chladenie ● vykurovanie
2
Telefón: +421 2 20 283 029
E-mail: [email protected]
?
?
?
?
www.daikinaltherma .co ?
?
12
11
13
12
6. Beztlakový Solárny systém pre
Bratislava
Košice
Banská Bystrica
Komárno
Púchov
Poznámky Vranov nad Topľou
1.) Cenník je
platný od 1. apríla 2012
Šamorín
Humenné cenníky sú neplatné
Všetky predchádzajúce
2.) Všetky ceny sú cenníkové bez DPH
3.) Vyhradzujeme
právaAko
na tlačové
chyby
Čo jesito?
to funguje?
a modelové
zmeny
Prečo
od nás? Oplatí sa to?
109
109
109
11
10
Poznámky
Daikin Altherma LT
nízkoteplotná, Split
s nástenným hydroboxom
Popis systému
Daikin Altherma je systém tepelného čerpadla vzduch-voda pozostávajúci z vonkajšej jednotky, ktorá je prepojená chladivovým
potrubím s vnútornou jednotkou nazývanou “Hydrobox”. Hydrobox môže byť pripojený ku všetkým štandardným nízkoteplotným
vykurovacím systémom ako je podlahové alebo stenové vykurovanie, či dokonca nízkoteplotné radiátory.
Vonkajšia jednotka
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
Nom. chladiaci výkon*
(kW)
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Napájanie
(V / ~ / Hz)
Cena
€
ERLQ006BBV3
5,75
Hydrobox s 3 kW elektr. ohrievačom
EKHBH008BB3V3
2.479,00
006
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a nástenného hydroboxu
€
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a nástenného hydroboxu
€
Hydrobox s 9 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a nástenného hydroboxu
€
1.528,00
len vykurovanie
ERLQ007BBV3
6,84
–
735 x 903 x 300
57
230 / 1 / 50
1.786,00
ERLQ008BBV3
8,43
ERLQ006BBV3
5,75
5,12
2.087,00
1.528,00
EKHBH008BB3V3
EKHBH008BB3V3
2.479,00
2.479,00
007
008
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 3 kW záložného ohrievača (230V)
4.007,00
4.265,00
4.566,00
EKHBH008BB6WN
2.584,00
006
EKHBH008BB6WN EKHBH008BB6WN
2.584,00
2.584,00
007
008
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
4.112,00
4.370,00
4.671,00
EKHBH008BB9WN
2.600,00
006
EKHBH008BB9WN EKHBH008BB9WN
2.600,00
2.600,00
007
008
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
4.128,00
4.386,00
4.687,00
vykurovanie a chladenie
ERLQ007BBV3
ERLQ008BBV3
6,84
8,43
5,86
6,08
735 x 903 x 300
57
230 / 1 / 50
1.786,00
2.087,00
EKHBX008BB3.DPK EKHBX008BB3.DPK EKHBX008BB3.DPK
2.862,00
2.862,00
2.862,00
006
007
008
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 3 kW záložného ohrievača (230V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
4.390,00
4.648,00
4.949,00
EKHBX008BB6.DPK EKHBX008BB6.DPK EKHBX008BB6.DPK
2.967,00
2.967,00
2.967,00
008
006
007
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
4.495,00
4.753,00
5.054,00
EKHBX008BB9.DPK EKHBX008BB9.DPK EKHBX008BB9.DPK
2.984,00
2.984,00
2.984,00
008
006
007
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
4.512,00
4.770,00
5.071,00
*Podmienky:
vykurovanie: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
chladenie: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
** Sada EKHBDP pozostáva z izolácie potrubia a kondenzátnej vaničky a musí sa montovať na stavbe
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
2
Daikin Altherma LT
nízkoteplotná, Split so
samostatne stojacim hydroboxom
Vonkajšia jednotka
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
Nom. chladiaci výkon*
(kW)
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Napájanie
(V / ~ / Hz)
Cena
€
ERLQ006BBV3
5,75
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
EKHVH008BB6V3
2.581,00
006
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a hydroboxu
€
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a hydroboxu
€
Hydrobox s 9 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy vonk. jednotky
a hydroboxu
€
1.528,00
len vykurovanie
ERLQ007BBV3
6,84
–
735 x 903 x 300
57
230 / 1 / 50
1.786,00
ERLQ008BBV3
8,43
ERLQ006BBV3
5,75
5,12
2.087,00
1.528,00
EKHVH008BB6V3
EKHVH008BB6V3
2.581,00
2.581,00
007
008
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (230V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
4.109,00
4.367,00
4.668,00
EKHVH008BB6WN
2.661,00
006
EKHVH008BB6WN EKHVH008BB6WN
2.661,00
2.661,00
007
008
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 2 kW je možné počas inštalácie
4.189,00
4.447,00
4.748,00
EKHVH008BB9WN
2.678,00
006
EKHVH008BB9WN EKHVH008BB9WN
2.678,00
2.678,00
007
008
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
4.206,00
4.464,00
4.765,00
vykurovanie a chladenie
ERLQ007BBV3
ERLQ008BBV3
6,84
8,43
5,86
6,08
735 x 903 x 300
57
230 / 1 / 50
1.786,00
2.087,00
EKHVX008BB6V3
2.803,00
006
EKHVX008BB6V3
EKHVX008BB6V3
2.803,00
2.803,00
007
008
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (230V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
4.331,00
4.589,00
4.890,00
EKHVX008BB6WN
EKHVX008BB6WN
2.884,00
2.884,00
008
007
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 2 kW je možné počas inštalácie
EKHVX008BB6WN
2.884,00
006
4.412,00
4.670,00
4.971,00
EKHVX008BB9WN
EKHVX008BB9WN
2.901,00
2.901,00
008
007
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
EKHVX008BB9WN
2.901,00
006
4.429,00
4.687,00
4.988,00
*Podmienky:
vykurovanie: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
chladenie: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
POZNÁMKA: Pre jednotky EKHVX* nie je potrebná vanička kondenzátu
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
3
Daikin Altherma LT
nízkoteplotná, Split
s nástenným hydroboxom
Vonk. jednotka 230V / 1~ /50Hz
Vonk. jednotka 400V / 3~ /50Hz
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
Nom. chladiaci výkon*
(kW)
Rozmery V x Š x H (mm)
Hmotnosť V3/W1 (kg)
Cena 230V /1~ /50Hz
€
Cena 400V /3~ /50Hz
€
ERLQ011CV3
ERLQ011CW1
11,2
Hydrobox s 3 kW elektr. ohrievačom
EKHBH016BB3V3
2.842,00
011
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 400V/3~ /50Hz €
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky400V/3~ /50Hz €
Hydrobox s 9 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 400V/1~ /50Hz €
2.793,00
3.070,00
len vykurovanie
ERLQ014CV3
ERLQ014CW1
14
–
1345 x 900 x 320
113 / 114
3.032,00
3.333,00
ERLQ016CV3
ERLQ016CW1
16
ERLQ011CV3
ERLQ011CW1
11,2
11,72
3.339,00
3.670,00
2.793,00
3.070,00
EKHBH016BB3V3
EKHBH016BB3V3
2.842,00
2.842,00
014
016
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 3 kW záložného ohrievača (230V)
vykurovanie a chladenie
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
14
16
12,5
13,1
1345 x 900 x 320
113 / 114
3.032,00
3.339,00
3.333,00
3.670,00
EKHBX016BB3.DPK EKHBX016BB3.DPK EKHBX016BB3.DPK
3.254,00
3.254,00
3.254,00
014
016
011
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 3 kW záložného ohrievača (230V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
5.635,00
5.874,00
6.181,00
6.047,00
6.286,00
6.593,00
5.912,00
6.175,00
6.512,00
6.324,00
6.587,00
6.924,00
EKHBH016BB6WN
2.960,00
011
EKHBH016BB6WN EKHBH016BB6WN
2.960,00
2.960,00
014
016
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
EKHBX016BB6.DPK EKHBX016BB6.DPK EKHBX016BB6.DPK
3.374,00
3.374,00
3.374,00
011
014
016
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
5.753,00
5.992,00
6.299,00
6.167,00
6.406,00
6.713,00
6.030,00
6.293,00
6.630,00
6.444,00
6.707,00
7.044,00
EKHBH016BB9WN
2.980,00
011
EKHBH016BB9WN EKHBH016BB9WN
2.980,00
2.980,00
014
016
922 x 502 x 361
len vykurovanie
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
EKHBX016BB9.DPK EKHBX016BB9.DPK EKHBX016BB9.DPK
3.394,00
3.394,00
3.394,00
011
014
016
936 x 502 x 361
vykur. / chlad.
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
vrátane kondenzačnej vaničky EKHBDP**
5.773,00
6.012,00
6.319,00
6.187,00
6.426,00
6.733,00
6.050,00
6.313,00
6.650,00
6.464,00
6.727,00
7.064,00
*Podmienky:
vykurovanie: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
chladenie: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
** Sada EKHBDP pozostáva z izolácie potrubia a kondenzátnej vaničky a musí sa montovať na stavbe
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
4
Daikin Altherma LT
nízkoteplotná, Split so
samostatne stojacim hydroboxom
Vonk. jednotka 230V / 1~ /50Hz
Vonk. jednotka 400V / 3~ /50Hz
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
Nom. chladiaci výkon*
(kW)
Rozmery V x Š x H (mm)
Hmotnosť V3/W1 (kg)
Cena 230V /1~ /50Hz
€
Cena 400V /3~ /50Hz
€
ERLQ011CV3
ERLQ011CW1
11,2
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
EKHVH016BB6V3
2.927,00
011
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 400V/3~ /50Hz €
Hydrobox so 6 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 400V/3~ /50Hz €
Hydrobox s 9 kW elektr. ohrievačom
Cena
Veľkosť vonkajšej jednotky
Rozmery V x Š x H
Popis systému
€
(mm)
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 230V/1~ /50Hz €
Cena súpravy hydroboxu a
vonk. jednotky 400V/1~ /50Hz €
2.793,00
3.070,00
len vykurovanie
ERLQ014CV3
ERLQ014CW1
14
–
1345 x 900 x 320
113 / 114
3.032,00
3.333,00
ERLQ016CV3
ERLQ016CW1
16
ERLQ011CV3
ERLQ011CW1
11,2
11,72
3.339,00
3.670,00
2.793,00
3.070,00
EKHVH016BB6V3
EKHVH016BB6V3
2.927,00
2.927,00
014
016
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (230V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
vykurovanie a chladenie
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
14
16
12,5
13,1
1345 x 900 x 320
113 / 114
3.032,00
3.339,00
3.333,00
3.670,00
EKHVX016BB6V3
EKHVX016BB6V3
3.212,00
3.212,00
014
016
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (230V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
EKHVX016BB6V3
3.212,00
011
5.720,00
5.959,00
6.266,00
6.005,00
6.244,00
6.551,00
5.997,00
6.260,00
6.597,00
6.282,00
6.545,00
6.882,00
EKHVH016BB6WN EKHVH016BB6WN
3.049,00
3.049,00
014
016
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 2 kW je možné počas inštalácie
EKHVH016BB6WN
3.049,00
011
EKHVX016BB6WN
EKHVX016BB6WN
3.303,00
3.303,00
014
016
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 6 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 2 kW je možné počas inštalácie
EKHVX016BB6WN
3.303,00
011
5.842,00
6.081,00
6.388,00
6.096,00
6.335,00
6.642,00
6.119,00
6.382,00
6.719,00
6.373,00
6.636,00
6.973,00
EKHVH016BB9WN
3.070,00
011
EKHVH016BB9WN EKHVH016BB9WN
3.070,00
3.070,00
014
016
705 x 600 x 695
len vykurovanie
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
EKHVX016BB9WN
3.324,00
011
EKHVX016BB9WN
EKHVX016BB9WN
3.324,00
3.324,00
014
016
705 x 600 x 695
vykur. / chlad.
vrátane 9 kW záložného ohrievača (400V)
zníženie na 3 kW je možné počas inštalácie
5.863,00
6.102,00
6.409,00
6.117,00
6.356,00
6.663,00
6.140,00
6.403,00
6.740,00
6.394,00
6.657,00
6.994,00
*Podmienky:
vykurovanie: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
chladenie: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
POZNÁMKA: Pre jednotky EKHVX* nie je potrebná vanička kondenzátu
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
5
Daikin Altherma LT
Monobloc
Popis systému
Daikin Altherma Monoblok je navrhnutá ako kompaktná vonkajšia jednotka, v ktorej sa nachádzajú všetky časti chladiaceho i vodného okruhu.
V porovnaní s delenou Split verziou Daikin Altherma sa Monoblok dá jednoducho pripojiť na vodné potrubia, takže nie je potrebné inštalovať
potrubia chladiaceho okruhu. Monoblok obsahuje všetky nevyhnutné časti vodného okruhu - expanznú nádrž, obehové čerpadlo, poistný ventil,
vodný filter, snímač prietoku a 6 kW záložný ohrievač. ktorý je namontovaný vo výrobe a počas spúšťania sa dá jeho výkon znížiť na minimálne
2 kW (400V ohrievač) alebo3 kW (230V ohrievač).
Monoblok jednotka 230V / 1~ / 50Hz
Nom. vykurovací výkon*
Nom. chladiaci výkon*
Rozmery V x Š x H
Hmotnosť
Cena
(kW)
(kW)
(mm)
(kg)
€
Monoblok jednotka 400V / 3~ /50Hz
Nom. vykurovací výkon*
Nom. chladiaci výkon*
Rozmery V x Š x H
Hmotnosť
Cena
(kW)
(kW)
(mm)
(kg)
€
EDLQ011BB6V3
11,2
len vykurovanie
EDLQ014BB6V3
6.360,00
14,0
–
1418 x 1435 x 382
180
6.985,00
EDLQ011BB6W1
len vykurovanie
EDLQ014BB6W1
11,2
6.922,00
14,0
–
1418 x 1435 x 382
180
7.588,00
vykurovanie a chladenie
EDLQ016BB6V3
EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3
vrátane 6 kW záložného ohrievača 1~ / 230V
16,0
11,2
14,0
16,0
10,0
12,5
13,1
1418 x 1435 x 382
180
7.504,00
6.632,00
7.256,00
7.775,00
vykurovanie a chladenie
EDLQ016BB6W1
EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1
vrátane 6 kW záložného ohrievača 3~ / 400V
16,0
11,2
14,0
16,0
10,0
12,5
13,1
1418 x 1435 x 382
180
8.194,00
7.194,00
7.860,00
8.466,00
*Podmienky:
vykurovanie: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
chladenie: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
6
Daikin Altherma LT
Príslušenstvo
Zásobníky TPV pre kombináciu s Daikin Altherma LT s nástenným hydroboxom a Daikin Altherma Monoblok
Nerezový zásobník TPV
Objem vody
(l)
Max. teplota vody
(° C)
Výška(mm)
Priemer(mm)
Hmotnosť
(kg)
Elektrický ohrievač(kW)
Napájanie(V / ~ / Hz)
Cena
€
Popis
Cena
EKHWS200B3V3
EKHWS300B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3Z2
150
200
200
300
900
1150
1150
1600
37
45
300
85
1600
580
59
3
45
59
1.043,00
230 / 1 / 50
1.078,00
Smaltovaný zásobník 150l - nástenný
Objem vody
(l)
Max. teplota vody
(° C)
Výška(mm)
Priemer(mm)
Hmotnosť EKHWE/EKHWET (kg)
Elektrický ohrievač(kW)
Napájanie(V / ~ / Hz)
Cena
€
Cena EKHWET150A3V3 €
€
400 / 2 / 50
1.218,00
1.078,00
1.218,00
EKWBSWW150
Nástenné konzoly pre150 l nerezový zásobník
297,00
€
Smaltovaný zásobník TPV
Solárna súprava
Popis
Cena
EKHWS150B3V3
EKHWE150A3V3
EKHWE200A3V3
EKHWE300A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3Z2
EKHWET150A3V3
150
–
200
–
300
75
1572
660
140
3
–
200
–
300
1580
545
104
1572
660
140
1205
1580
545
80 / 82
104
870,00
943,00
230 / 1 / 50
898,00
–
400 / 2 / 50
1.014,00
–
898,00
–
1.014,00
–
EKSOLHW
Sada pre pripojenie solárnych panelov k zásobníkom EKHWS/EKHWE vrátane riadiacej dosky EKRP1HBA
788,00
Zásobníky TPV pre kombináciu s Daikin Altherma LT so samostatne stojacim hydroboxom
Nerezový zásobník TPV
EKHTS200AC
EKHTS260AC
200
1335
2010
260
1610
2285
Objem vody (L)
Výška (samostatne stojaci)(mm)
Výška (integrovaný na hydroboxe) (mm)
Šírka(mm)
Hĺbka
(mm)
Hmotnosť – prázdny
(kg)
Cena
€
Sady príslušenstva pre EKHTS
Popis
600
695
70
1.456,00
78
1.644,00
EKFMAHTB
EKFMALT
EKSOLHT
Sada pre prepojenie samostatne stojaceho
Sada pre prepojenie samostatne stojaceho
Solárna sada pre EKHTS/EKHVH-X, inštalácia vnútri
zásobníka a samostatne stojaceho hydroboxu
zásobníka a nástenného hydroboxu
EKHVH-X; vrátane riadiacej dosky EKRP1HBA
525,00
344,00
potrebnej pre správnu prevádzku
Cena
€
788,00
Voliteľné
príslušenstvo pre Daikin Altherma LT Split s nástenným alebo samostatne stojacim hydroboxom
PríslušenstvoPopis
EKRTWA
Káblový priestorový termostat
EKRTR
Bezkáblový priestorový termostat
EKRTETS
Voliteľný externý snímač teploty pre EKRTR. Vhodný ako senzor teploty podlahy alebo priestoru.
EKRP1HBA
Riadiaca doska pre externý alarm
Cena €
135,00
265,00
18,00
142,00
POZNÁMKA: 3-cestný ventil pre automatické prepínanie režimu (vykurovanie / príprava TPV) a teplotné čidlo je súčasťou dodávky všetkých zásobníkov Daikin
Altherma. Zásobník EKHTS obsahuje naviac sadu flexibilného potrubia pre prepojenie hydroboxu a zásobníka integrovaného na hydroboxe.
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
7
Daikin Altherma HT
vysokoteplotná
Popis systému
Daikin Altherma HT predstavuje najinovatívnejšie riešenie pre rekonštrukciu vykurovania. Je vybavená dvojitým kaskádovým systémom
invertor kompresorov a dokáže vyrobiť vykurovaciu vodu o teplote až 80°C a to čisto na termodynamických princípoch - bez dodatočného
elektrického dohrevu.
Vymeňte kotol priamo za Daikin Altherma HT - vaše klasické radiátory si môžete ponechať, nie sú potrebné žiadne ďaľšie výdavky.
len vykurovanie
Vonkajšia jednotka
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Napájanie
(V / ~ / Hz)
Cena
€
ERRQ011AV1
11,0
2.996,00
Jednofázová
ERRQ014AV1
14,0
1345 x 900 x 320
120
220-240 / 1 / 50
3.580,00
ERRQ016AV1
16,0
ERRQ011AY1
11,0
4.065,00
3.430,00
Trojfázová
ERRQ014AY1
14,0
1345 x 900 x 320
120
380-415 / 3 / 50
4.053,00
ERRQ016AY1
16,0
4.620,00
len vykurovanie
Vnútorná jednotka
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Napájanie
(V / ~ / Hz)
Cena
€
Cena súpravy vonkajšej a
vnútornej jednotky
€
4.769,00
Jednofázová
EKHBRD014ACV1
705 x 600 x 695
144,25
220-240 / 1 / 50
4.952,00
7.765,00
8.532,00
EKHBRD011ACV1
EKHBRD016ACV1
EKHBRD011ACY1
5.104,00
4.905,00
Trojfázová
EKHBRD014ACY1
705 x 600 x 695
147,25
380-415 / 3 / 50
5.099,00
9.169,00
8.335,00
9.152,00
EKHBRD016ACY1
5.276,00
9.896,00
Daikin Altherma HT
Zásobníky TPV
Zásobníky TPV
Objem vody
(l)
Výška (samostatne stojaci)(mm)
Výška (integrovaný na hydroboxe)(mm)
Šírka(mm)
Hĺbka
(mm)
Hmotnosť - prázdny
(kg)
Cena
€
EKHTS200AC
200
1335
2010
600
695
70
1.456,00
EKHTS260AC
260
1610
2285
600
695
78
1.644,00
Daikin Altherma HT
Príslušenstvo
Príslušenstvo
EKFMAHTB
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKRP1HBA
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
Popis
Sada pre samostatne stojaci zásobník
Riadiaca doska pre pripojenie priestorového termostatu alebo záložného ohrievača
Vzdialené užívateľské rozhranie
Potrubný záložný ohrievač 1~, 230V, 6kW
Potrubný záložný ohrievač 3~, 400V, 6kW
Riadiaca doska pre externý alarm
Káblový priestorový termostat
Bezkáblový priestorový termostat
Voliteľný externý snímač teploty pre EKRTR Cena €
525,00
142,00
211,00
620,00
620,00
142,00
135,00
265,00
18,00
*Podmienky:
vstupná voda: 55 °C, výstupná voda: 65 °C, vonk. teplota: 7 °C / 6 °CWB
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
8
Daikin Altherma
Flex Type
Popis systému
Daikin Altherma Flex Type je odpoveďou na dnešné a budúce riešenia konvekčných vykurovacích systémov ako aj na zvyšujúce sa ceny
energií a enviromentálny dopad súčastných vykurovacích systémov. S maximálnou teplotou výstupnej vody až do 80°C a s jednou alebo
viacerými vonkajšími jednotkami s invertor kompresormi poskytujú vykurovanie, chladenie a prípravu TPV pre apartmánové a bytové domy.
len vykurovanie
Vnútorné jednotky - nižší výkon
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Napájanie
(~ / Hz / V)
Vykurovací výkon
(kW)
Cena
€
Vnútorné jednotky - vyšší výkon
Jednotka 220-240V / 1~ / 50Hz
Jednotka 380-415V / 3~ / 50Hz
Rozmery V x Š x H
(mm)
Hmotnosť V1/Y1
(kg)
Vykurovací výkon
(kW)
Cena jednotky 220-240V
€
Cena jednotky 380-415V
€
EKHVMRD50A
705 x 600 x 695
92
1 / 50 / 220-240
5,6
4.388,00
9
4.531,00
EKHBRD011ACV1
EKHBRD011ACY1
11
4.769,00
4.905,00
Vonkajšie jednotky
EMRQ8A
EMRQ10A
Nom. vykurovací výkon*
(kW)
22,4
28
Nom. chladiaci výkon**
(kW)
20
25
Rozmery V x Š x H(mm)
Hmotnosť
(kg)
331
Napájanie
(~ / Hz / V)
Cena
€
8.394,00
8.898,00
* podmienky vykurovanie: Ta = 7 °CDB / 6 °CWB, 100% index pripojenia
** podmienky chladenie: Ta = 35 °CDB, 100% index pripojenia
Nerezový zásobník TPV
Výška (samostatne stojaci)(mm)
Výška (integrovaný na hydroboxe)(mm)
Šírka(mm)
Hĺbka
(mm)
Hmotnosť - prázdny
(kg)
Cena
€
vykurovanie a chladenie
EKHVMYD50A
EKHVMYD80A
705 x 600 x 695
120
1 / 50 / 220-240
5,6
9
4.865,00
5.008,00
EKHVMRD80A
EKHTS200AC
1335
2010
600
695
70
1.456,00
len vykurovanie
EKHBRD014ACV1
EKHBRD014ACY1
705 x 600 x 695
144,25 / 147,25
14
4.952,00
5.099,00
EMRQ12A
33,6
30
1680 x 1300 x 765
EKHBRD016ACV1
EKHBRD016ACY1
16
5.104,00
5.276,00
EMRQ14A
39,2
35
EMRQ16A
44,8
40
339
3 / 50 / 380-415
9.737,00
11.751,00
13.430,00
EKHTS260AC
1610
2285
600
695
78
1.644,00
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
9
Daikin Altherma Flex Type
Príslušenstvo
Príslušenstvo EKHTSPopis
EKFMAHTB
Sada pre samostatne stojaci zásobník
EKMBIL1
Sada na rozpočítavanie pre zásobník montovaný na vnút. jednotke Príslušenstvo - hydroboxPopis
EKRP1HBA
Riadiaca doska pre externý alarm
EKBUHA6V3
Potrubný záložný ohrievač 1~, 230V, 6kW
EKBUHA6W1
Potrubný záložný ohrievač 3~, 400V, 6kW
EKRP1AHT
Riadiaca doska pre pripojenie priestorového termostatu alebo záložného ohrievača
EKRUAHTB
Vzdialené užívateľské rozhranie
EKRTWA
Káblový priestorový termostat
EKRTR
Bezkáblový priestorový termostat
EKRTETS
Voliteľný externý snímač teploty pre EKRTR
Cena €
525,00
147,00
Cena €
142,00
620,00
620,00
142,00
211,00
135,00
265,00
18,00
Príslušenstvo - EMRQPopis
KWC25C450*
Vanička pre centrálny odvod kondenzátu
Cena €
1.264,00
*...v chladných regiónoch musí inštalatér zabezpečiť dostatočné miesto aby sa vyhol akumulácií ľadu, prípadne zabezpečiť externý ohrev vaničky alebo sadu neinštalovať.
Spojovacie refnety pre vonkajšie jednotky
3 rúrkové
Veľkosť vonkajšej jednotky (HP)
8 + 10
Cena
€
12 ~ 16
Cena
€
britské
KHRQ23M29T9
175,00
KHRQ23M64T
284,00
2 rúrkové
metrické
KHRQM23M29T
175,00
KHRQM23M64T
284,00
britské
KHRQ22M29T9
157,00
KHRQ22M64T
190,00
metrické
KHRQM23M20T
153,00
KHRQM23M29T
175,00
KHRQM23M64T
284,00
britské
KHRQ22M20T
117,00
KHRQ22M29T9
157,00
KHRQ22M64T
190,00
metrické
KHRQM23M29H
310,00
KHRQM23M64H
378,00
britské
KHRQ22M29H
221,00
KHRQ22M64H
273,00
metrické
KHRQM22M29T
157,00
KHRQM22M64T
190,00
Refnety pre vnútorné jednotky
3 rúrkové
Výkonový index vnút. jednotky
< 200
Cena
€
200 ≤ x < 290
Cena
€
290 ≤ x < 520
Cena
€
britské
KHRQ23M20T
153,00
KHRQ23M29T9
175,00
KHRQ23M64T
284,00
2 rúrkové
metrické
KHRQM22M20T
117,00
KHRQM22M29T
157,00
KHRQM22M64T
190,00
Refnety-hrebene pre vnútorné jednotky
3 rúrkové
Výkonový index vnút. jednotky
<200 and 200 ≤ x < 290
Cena
€
290 ≤ x < 520
Cena
€
britské
KHRQ23M29H
310,00
KHRQ23M64H
378,00
2 rúrkové
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
metrické
KHRQM22M29H
221,00
KHRQM22M64H
273,00
www.klimainfo.sk
10
Daikin Altherma
Konvektor tepelného čerpadla
Konvektor tepelného čerpadla DAIKIN s funkciou Interlink je ďaľším inovatívnym produktom vývoja spoločnosti Daikin.
Vhodný aj pre nízkoteplotné aplikácie, napr. pre kombináciu s podlahovým vykurovaním. Štýlové, kompaktné, inteligentné a
veľmi tiché riešenie pre rýchle vykúrenie alebo vychladenie rezidenčných budov.
Heatpump convector
Výkon
Vykurovanie45°C* (kW)
Chladenie 7°C** (kW)
Chladenie 18°C***(kW)
Rozmery
V x Š x H(mm)
Hmotnosť
(kg)
Akustický tlak HH / M /LL
(dBA)
Napájanie
(V / ~ / Hz)
Cena
€
2-cestný ventil
Cena
€
FWXV15A
1,5
1,2
0,3
FWXV20A
2,0
1,7
0,4
600 x 700 x 210
15
26 / 19 / <19
33 / 29 / <19
220-240/1/50 - 220/1/60
652,00
702,00
EKVKHPC
91,00
* ...teplota vstupnej vody = 45 °C – teplota výstupnej vody = 40 °C – teplota miestnosti = 20 °CDB – stredné otáčky
** ...teplota vstupnej vody = 7 °C – teplota výstupnej vody = 12 °C – teplota miestnosti = 27 °CDB / 19 °CWB – stredné otáčky
***...teplota vstupnej vody = 18 °C – teplota výstupnej vody = 23 °C – teplota miestnosti = 27 °C / 19 °CWB – stredné otáčky
POZNÁMKA: Sada ventilu EKVKHPC je vždy potrebná pre aplikácie vykurovania + chladenia a v kombinácií s Daikin Altherma HT a
Flex Type. Pre aplikácie len vykurovania v nízkoteplotných systémoch je sada len odporúčaná nie však predpísaná.
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
11
Tlakový solárny systém pre
kombináciu s Daikin Altherma LT
Popis systému
Pre nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT Split aj Monoblok je k dispozícií tlakový solárny systém. Hlavným komponentom
sú Daikin zásobníky na TPV v kombinácií s o solárnou sadou a novými solárnymi panelmi.
Materiál
Popis
Solárny panel
EKSV26P
Solárny panel, vertikálny
EKSH26P
Solárny panel, horizontálny
Daikin zásobník TPV
EKHWS*
Nerezový zásobník
EKHWE*
Smaltovaný zásobník
Daikin solárna sada
EKSOLHW
Sada solárneho výmenníka tepla
Riadiaca doska pre solár
EKRP1HBA Riadiaca doska pre blokovanie ohrevu vody tepelným čerpadlom počas ohrevu vody solárom
(je súčasťou sady EKSOLHW)
Jednotková cena €
920,00
717,00
946,00
737,00
see page 7
see page 7
981,00
(181,00)
Čerpadlová jednotka
EKSRDS1A
Čerpadlová jednotka solárneho systému
663,00
Riadiaca jednotka
EKSR3PA
Riadiaca jednotka solárneho okruhu
446,00
Montážne konzoly
Montážna lišta
EKSFIXAD
EKSFIXADP
EKSFIXADS
EKSFIXWD
EKSFIXBD
EKSFIXMP130Montážna profilová lišta pre EKSV26P
70,00
EKSFIXMP200Montážna profilová lišta pre EKSH26P
97,00
4 ks strešných konzol pre nízku krytinu
4 ks strešných konzol pre vysokú krytinu
4 ks strešných konzol pre plochú krytinu (napr. bridlica)
4 ks strešných konzol pre vlnitú krytinu
4 ks strešných konzol pre plechovú strechu
116,00
158,00
93,00
87,00
107,00
Pripojovacia sada
EKSRCP
Pripojovacia sada
258,00
Prepojovacia sada
EKSFIXVBP
Sada pre prepojenie dvoch solárnych panelov
78,00
Nemrznúca zmes
EKSGFL
20l pripravenej zmesi glykolu Tmin = -28°C
245,00
Voliteľný materiál
Popis
Prepojenie radov
solárnych panelov
EKSCONLCP Sada pre prepojenie dvoch radov solárnych panelov nad sebou
Snímač prietoku
EKSFLP12A
Snímač prietoku pre meranie energie
Jednotková cena €
136,00
136,00
POZNÁMKA:
Použite zoznam materiálu na nasledujúcej strane pre správne objednanie všetkých komponentov kompletného solárneho systému.
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
12
Tlakový solárny systém pre
kombináciu s Daikin Altherma LT
Zoznam materiálu
Tento zoznam materiálu Vám pomôže určiť potrebný počet jednotlivých komponentov, aby ste vyšpecifikovali kompletný solárny systém.
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Vášho Daikin Altherma ocbchodného zástupcu.
Počet solárnych panelov
Materiál Popis
12 3
EKSV26P
Solárny panel, vertikálny
12 3
EKSH26P
Solárny panel, horizontálny
EKHWS*
Nerezový zásobník TPV
1
EKHWE*
Smaltovaný zásobník TPV
EKSOLHW
Sada solárneho výmenníka tepla
1
EKRP1HBA
Riadiaca doska pre blokovanie ohrevu vody tepelným čerpadlom počas (1)
ohrevu vody solárom (je súčasťou sady EKSOLHW/HT)
EKSRDS1A
Čerpadlová jednotka solárneho systému
1
EKSR3PA
Riadiaca jednotka solárneho okruhu
1
EKSFIXAD
4 ks strešných konzol pre nízku krytinu
EKSFIXADP
4 ks strešných konzol pre vysokú krytinu
EKSFIXADS
4 ks strešných konzol pre plochú krytinu (napr. bridlica)
1
2
3
EKSFIXWD
4 ks strešných konzol pre vlnitú krytinu
EKSFIXBD
4 ks strešných konzol pre plechovú strechu
EKSFIXMP130
Montážna profilová lišta pre EKSV26P
12 3
EKSFIXMP200
Montážna profilová lišta pre EKSH26P
EKSRCP
Pripojovacia sada
1
1
1
EKSFIXVBP
Sada pre prepojenie dvoch solárnych panelov
Výpočet: Počet panelov - počet radov
Príklad:
3 panely v jednom rade => (3-1) = 2
potrebné sú 2 prepojovacie sady
EKSGFL
20l pripravenej zmesi glykolu Tmin = -28°CZáleží na objeme systému. Informácie o objeme solárnych
panelov nájdete v aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
paneloch nájdete v technických údajoch
Voliteľný materiál
Popis
EKSCONLCP
Sada pre prepojenie dvoch radov solárnych panelov nad sebou
Počet radov - 1
EKSFLP12A
Snímač prietoku pre meranie energie
1
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
13
Beztlakový solárny systém
pre kombináciu s Daikin Altherma HT
Popis systému
Pre vysokoteplotnú verziu Daikin Altherma HT je k dispozícií beztlakový samovypúšťací solárny systém. Hlavným komponentom sú
Daikin zásobníky pre hygienickú prípravu TPV v kombinácií s vysoko účinnými solárnymi panelmi.
Materiál
Popis
Solárny panel
EKSV26P
Solárny panel, vertikálny
EKSH26P
Solárny panel, horizontálny
Daikin zásobník TPV
EKHWP300A Zásobník na TPV, 300 l
EKHWP500A Zásobník na TPV, 500 l
Čerpadlová jednotka
EKSRPS3
Solárna čerpadlová a riadiaca jednotka
1.865,00
2.269,00
758,00
Montážne konzoly
obrázok pozri str.13
Montážna lišta
obrázok pozri str.13
EKSFIXMP130Montážna profilová lišta pre EKSV26P
92,00
123,00
72,00
68,00
84,00
54,00
EKSFIXMP200Montážna profilová lišta pre EKSH26P
75,00
Pripojovacia sada
EKSRCRP
Pripojovacia sada s červenou streš. tvarovkou
278,00
EKSRCAP
Pripojovacia sada s antracitovou streš. tvarovkou
278,00
EKSFIXVBP
Sada pre prepojenie dvoch solárnych panelov
61,00
EKSCON15
Prepojovacie potrubie medzi zásobníkom a panelmi, 15 m
171,00
EKSCON20
Prepojovacie potrubie medzi zásobníkom a panelmi, 20 m
202,00
Prepojovacia sada
obrázok pozri str.13
Prepojovacie potrubie
EKSFIXAD
EKSFIXADP
EKSFIXADS
EKSFIXWD
EKSFIXBD
Jednotková cena €
717,00
737,00
4 ks strešných konzol pre nízku krytinu
4 ks strešných konzol pre vysokú krytinu
4 ks strešných konzol pre plochú krytinu (napr. bridlica)
4 ks strešných konzol pre vlnitú krytinu
4 ks strešných konzol pre plechovú strechu
Voliteľný materiál
Popis
Spätné klapky
EKSGB
Sada dvoch spätných klapiek
Predlžovacie potrubie
EKSCONX25 Predĺženie potrubia so spoj. materálom a fitingami – 2,5 m
EKSCONX50 Predĺženie potrubia so spoj. materálom a fitingami – 5,0 m
EKSCONX100 Predĺženie potrubia so spoj. materálom a fitingami – 10,0 m
Prívodné predlžovacie potrubie
EKSCONXV80 Predĺženie prívodného potrubia so spoj. materálom a fitingami – 8,0 m
Jednotková cena €
12,00
106,00
120,00
158,00
134,00
Prepojenie radov
solárnych panelov
EKSCONRVP Sada pre prepojenie dvoch radov solárnych panelov nad sebou
95,00
Riadiaca doska pre solár
Kábel pre riadiacu dosku
EKRP1HBA
EKS164110
142,00
18,00
Riadiaca doska pre blokovanie ohrevu vody tepelným čerpadlom počas ohrevu solárom
Prepojovací kábel pre zablokovanie tepeného čerpadla
POZNÁMKA:
Použite zoznam materiálu na nasledujúcej strane pre správne objednanie všetkých komponentov kompletného solárneho systému.
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
14
Beztlakový solárny systém
pre kombináciu s Daikin Altherma HT
Zoznam materiálu
Tento zoznam materiálu Vám pomôže určiť potrebný počet jednotlivých komponentov, aby ste vyšpecifikovali kompletný solárny systém.
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Vášho Daikin Altherma ocbchodného zástupcu.
Počet solárnych panelov
Materiál Popis
1234 5
EKSV26P
Solárny panel, vertikálny
1234 5
EKSH26P
Solárny panel, horizontálny
EKHWP300A
Zásobník na TPV, 300 l
1
EKHWP500A
Zásobník na TPV, 500 l
EKSRPS3
Solárna čerpadlová a riadiaca jednotka
1
EKSFIXAD
4 ks strešných konzol pre nízku krytinu
EKSFIXADP
4 ks strešných konzol pre vysokú krytinu
EKSFIXADS
4 ks strešných konzol pre plochú krytinu
1
2
3
4
5
EKSFIXWD
4 ks strešných konzol pre vlnitú krytinu
EKSFIXBD
4 ks strešných konzol pre plechovú strechu
EKSFIXMP130
Montážna profilová lišta pre EKSV26P
1234 5
EKSFIXMP200
Montážna profilová lišta pre EKSH26P
EKSRCAP
Pripoj. sada s antracitovou streš. tvarovkou
1111 1
EKSRCRP
Pripoj. sada s červenou streš. tvarovkou
EKSFIXVBP
Sada pre prepojenie dvoch solárnych panelov Výpočet: Počet panelov - počet radov
Príklad:
4 panely v dvoch radoch => (4-2) = 2
4 panely v jednom rade => (4-1) = 3
potrebné sú 2 prepojovacie sadypotrebné sú 3 prepojovacie sady
EKSCON15
EKSCON20
Prepoj. potrubie zásobník - panely, 15 m
Prepoj. potrubie zásobník - panely, 20 m
1
Voliteľný materiál
Popis
EKSGB
Sada dvoch spätných klapiek
Zabraňuje tepelným stratám v dôsledku termosifónového efektu
Odporúčané ak potrubie z výmenníka nemá na zásobníku ohyb smerom dole.
EKSCONX25
Predĺženie potrubia s fitingami – 2,5 m
EKSCONX50
Predĺženie potrubia s fitingami – 5,0 m
Závisí od požadovanej dĺžky predĺženia
EKSCONX100
Predĺženie potrubia s fitingami – 10,0 m
EKSCONXV80
Predĺženie prívod. potrubia s fitingami – 8,0 m
Požadované len ak výstupné potrubie z panela nemôže byť
umiestnené pri výstupe z panela.
EKSCONXV80
EKSCONRVP
EKRP1HBA
EKS164110
Sada pre prepojenie dvoch radov panelov
Riadiaca doska pre blokovanie ohrevu vody
tepelným čerpadlom počas ohrevu solárom
Prepojovací kábel pre blokovanie
Počet radov - 1
1
1
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
15
Poznámky
2012
/. Všetky
ceny
bezDPH.
DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk)
Všetky
cenysúsúcenníkové
cenníkové abez
20120
KLÍMA, s.r.o.
Telefón: (+421
www.klimainfo.sk
16
Download

Cenník KLÍMA s.r.o. - Tepelné čerpadlá Daikin Altherma