Katalogový cenník
Tepelné čerpadlá vzduch voda
2014
!!
nt
rtime
o
s
elý
a0m
na c
%
a
gne
ou 3
tick
Zľav
ý fil
ter
Zda
rm
KLÍMA, s.r.o.
Stará vajnorská 17
831 04 Bratislava
Slovensko
AQUAREA
nové
diaľkové
ovládanie
Telefón: +421 2 202 830 29
Fax: +421 2 33 016 274
email: [email protected]
tepelnecerpadlo info:
Nové diaľkové ovládanie
Popis ovládača
Pre rok 2014 predstavila spoločnosť Panasonic
nový ovládač pre radu tepelných čerpadiel na
zlepšenie výkonu, zvýšenie pohodlia a zaistenie
maximálnej úspory.
Zdokonalené vlastnosti:
- pridanie režimu ”dovolenka”
- pridanie sledovania spotreby energie
Displej:
1. Nové rozdelenie displeja pre lepšie
zobrazenie v ľavej aj pravej strane
2. Pridanie režimu AUTO a odstránenie
blikania “HEAT” pri odmrazovaní
3. Pridanie hodín a kWh
Nové funkcie pre inštalačného technika
· vysušovanie betónového podkladu
· povolenie režimu chladenia
· riadenie čerpadla - trieda A (7-otáčkové)
Teplota
Vysušovanie betónového podkladu: umožňuje
pomalé zvyšovanie teploty podlahového vykurovania
pomocou softvéru.
Tlačidlá:
4. Pridanie tlačidla “dovolenka” (Holiday)
5. Zmena umiestnenia tlačidiel “Force”
a “Error reset”
1
0800 777 700
1
2
3
5
4
5
Nové funkcie pre koncového užívateľa
· automatický režim (vykurovanie/chladenie)
· zobrazenie spotreby energie
· nastavenie režimu “dovolenka”
· 1 nastavenie na 1 deň
(maximálne 99 nastavení)
min: 25°C, max 55°C
Deň
Povolenie režimu chladenia: štandardne je režim
chladenia blokovaný, inštalačný technik ho môže
povoliť cez ovládač.
Riadenie čerpadla: otáčky čerpadla je možné zvoliť
cez ovládač na jednotke.
Auto režim: automatické prepnutie z vykurovania na chladenie
v závislosti od vonkajšej teploty.
Spotreba energie: zobrazenie
spotreby energie (samostatne
vykurovanie, chladenie, príprava
TÚV a celková spotreba).
Režim “dovolenka”: automatické
obnovenie prevádzky na
prednastavenú hodnotu po
návrate z dovolenky.
www.klimainfo.sk
výstup vody R1 1/4
Nové vybavenie vnútornej jednotky
· nové 7-otáčkové čerpadlo triedy A
· 10l1) expanzná nádoba
· voliteľný záložný el. ohrev (3/6/9 kW)
vstup káblov
vstup vody R1 1/4
vypúšťanie
chladivové
potrubie “plyn” 5/8
chladivové
potrubie “kvapalina”
1/4-3/8
tlakový poistný ventil
automatický
odvzdušňovací ventil
prietokový spínač
Á
PANZN
· 10l EXDOBA
NÁ
kW
· 3/6/9 REV
H
O
.
EL
DLO
· ČERPAY A
D
IE
TR
doskový vodný
výmenník
10l1) expanzná nádoba
el. ohrev 3/6/9 kW
voliteľný
pomocou ovládača2)
vodné čerpadlo
triedy A
1) 6 l pre modely 3kW, 5kW a 6kW.
2) 3kW pre modely 7 a 9kW, 6kW pre modely 12, 14, 16kW jednofázové,
9kW pre modely 12, 14, 16kW trojfázové.
Kompresor inverter+ pre vyššiu účinnosť
Panasonic jasne preukázal svoje postavenie lídra v
odvetví tepelných čerpadiel s produkciou viac ako
200 miliónov kompresorov, vynikajúcou kvalitou
a spoľahlivosťou. Vďaka kompresoru Panasonic
inverter+ je možné ušetriť až 30% el. energie
v porovnaní s tradičným ne-inverter systémom.
Vďaka použitiu kompresorov Panasonic inverter+
pracujú tepelné čerpadlá Panasonic s maximálnou
účinnosťou, pričom dokážu presne prispôsobiť
výkon požiadavkám danej aplikácie.
Porovnanie tepelných čerpadiel s inverter technológiou voči
systémom bez inveter technológie.
Teplo v obsluhovanom
priestore
(nekomfortná teplota)
Teplo v obsluhovanom
priestore
(komfortná teplota)
Chlad v obsluhovanom
priestore
(nekomfortná teplota)
NE-INVERTER
Pomalý štart.
Dosiahnutie
nastavenej
teploty trvá
dlhšiu dobu.
INVERTER
Rýchle
dosiahnutie
nastavenej
teploty.
NE-INVERTER
Teplota kolíše
medzi dvoma
extrémami
a nikdy sa
neustáli. Teplota
klesne a potom
rýchlo stúpne, čo
sa prejaví vo
zvýšenej spotrebe
energie.
INVERTER
Prispôsobuje
výkon, čím sa
zvyšuje komfort
a úspora
energie.
Udržiava teplotu
stabilnú
a komfortnú po
celý čas.
www.klimainfo.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (MONOBLOK) -
AQUAREA
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
MONOBLOK prevedenie - kompaktná jednotka - montáž do exteriéru.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A - (modely 05F3E5, 06E3E5, 09E3E5).
Pripojenie vody R1 1/4.
Vyžaduje nemrznúcu zmes.
55°C / 65°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - MONOBLOK
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A7W35*
A2W35
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
(A-7W65 u HT)
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
WH-MDF06E3E5
WH-MDF09E3E5
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
WH-MHF09D3E5
WH-MHF09D3E8
WH-MHF12D6E5
WH-MHF12D9E8
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
6 / 4,48
9 / 4,15
5 / 3,45
7,45 / 3,14
5,15 / 2,68
7,7 / 2,12
47
49
3
3
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
112
112
4 427 €
5 266 €
5 991 €
6 786 €
7 554 €
8 068 €
Cena
bez DPH
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
9 / 2,25
9 / 2,25
12 / 2,2
12 / 2,2
9 / 1,88
9 / 1,88
10,3 / 1,83
10,3 / 1,83
8,9 / 1,62
8,9 / 1,62
9,6 / 1,61
9,6 / 1,61
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
7 / 21-135
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
107
112
112
157
153
157
153
157
153
157
4 324 €
4 324 €
5 121 €
5 735 €
6 534 €
6 991 €
7 166 €
7 667 €
7 690 €
8 229 €
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
6 290 €
7 106 €
7 840 €
8 390 €
VYKUROVANIE A CHLADENIE - MONOBLOK
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A2W35
[kW]
WH-MDC05F3E5
WH-MDC06E3E5
WH-MDC09E3E5
WH-MDC09C3E8-1
WH-MDC12C6E5-1
WH-MDC12C9E8-1
WH-MDC14C6E5-1
WH-MDC14C9E8-1
WH-MDC16C6E5-1
WH-MDC16C9E8-1
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
5 / 5,08
6 / 4,48
9 / 4,15
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
14 / 4,5
14 / 4,5
16 / 4,23
16 / 4,23
4,8 / 3,75
5 / 3,45
7,45 / 3,14
9 / 3,53
11,4 / 3,41
11,4 / 3,41
12,4 / 3,32
12,4 / 3,32
13 / 3,25
13 / 3,25
WH-MXC09D3E5-1
WH-MXC09D3E8-1
WH-MXC12D6E5-1
WH-MXC12D9E8-1
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
9 / 4,74
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
[kW]
Chladiaci
výkon / EER
A35W7
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
Cena
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
4,5 / 2,98
5,15 / 2,68
7,7 / 2,12
9 / 2,81
10 / 2,7
10 / 2,7
10,7 / 2,68
10,7 / 2,68
11,4 / 2,65
11,4 / 2,65
4,5 / 3,33
5,5 / 2,74
7 / 2,44
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
11,5 / 2,61
11,5 / 2,61
12,2 / 2,54
12,2 / 2,54
47
47
49
49
50
50
51
51
53
53
3
3
3
3
6
9
6
9
6
9
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9 / 3,53
9 / 3,53
12 / 3,4
12 / 3,4
9 / 2,81
9 / 2,81
12 / 2,7
12 / 2,7
7 / 3,11
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
Výkony podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
Aquarea HP
(štandard)
Len vykurovanie
Jednofázové
Vykurovanie a chladenie
Trojfázové
(MDF)
(MDC)
Aquarea T-CAP
(100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie
(MXC)
(E5, E5-1)
(E8-1)
Jednofázové
(E5-1)
Trojfázové
(E8-1)
Aquarea HT
(65°C výstup)
Len vykurovanie
(MHF)
Jednofázové
(E5)
Trojfázové
(E8)
www.klimainfo.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
AQUAREA
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A.
Pripojenie vody 28mm (modely 03 a 05) a R1 1/4 (modely 07 až 16).
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
55°C / 65°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A7W35*
A2W35
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
(A-7W65 u HT)
[kW]
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
Cena za
split
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
1~230V /
WH-SDF03E3E5
WH-UD03EE5 50Hz
1~230V /
WH-SDF05E3E5
WH-UD05EE5 50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8
9/
2,25
12 /
2,2
9/
2,25
12 /
2,2
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
47
48
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
43
39
43
39
2 024 €
1 656 €
2 189 €
1 791 €
46
104
47
104
47
110
48
110
2 810 €
3 181 €
3 209 €
4 345 €
2 716 €
4 096 €
3 159 €
4 951 €
3 680 €
3 980 €
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
9/
1,88
10,3 /
1,83
9/
1,88
10,3 /
1,83
8,9 /
1,64
9,6 /
1,61
8,9 /
1,64
9,6 /
1,61
49
50
49
50
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
5 991 €
7 554 €
6 812 €
8 110 €
VYKUROVANIE A CHLADENIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
WH-SDC03E3E5
WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5
WH-UD05EE5
WH-SDC07F3E5
WH-UD07FE5
WH-SDC09F3E5
WH-UD09FE5
WH-SDC12F6E5
WH-UD12FE5
WH-SDC14F6E5
WH-UD14FE5
WH-SDC16F6E5
WH-UD16FE5
WH-SDC09F3E8
WH-UD09FE8
WH-SDC12F9E8
WH-UD12FE8
WH-SDC14F9E8
WH-UD14FE8
WH-SDC16F9E8
WH-UD16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,46
9/
4,13
12 /
4,74
14 /
4,56
16 /
4,28
9/
4,84
12 /
4,14
14 /
4,56
16 /
4,28
WH-SXC09F3E5
WH-UX09FE5
WH-SXC12F6E5
WH-UX12FE5
WH-SXC09F3E8
WH-UX09FE8
WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8
WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
9/
4,84
12 /
4,74
9/
4,84
12 /
4,74
16 /
4,28
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A2W35
A-7W35
[kW]
[kW]
Chladiaci
výkon /
EER
A35W7
[kW]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
Cena za
split
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
6,55 /
3,34
6,7 /
3,13
11,4 /
3,44
12,4 /
3,36
13 /
3,28
9/
3,59
11,4 /
3,44
12,4 /
3,36
13 /
3,28
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
5,15 /
2,68
5,9 /
2,52
10 /
2,73
10,7 /
2,7
11,4 /
2,68
9/
2,85
10 /
2,23
10,7 /
2,7
11,4 /
2,68
3,2 /
3,08
4,5 /
2,69
6/
2,61
7/
2,41
10 /
2,81
11,5 /
2,64
12,2 /
2,56
7/
3,17
10 /
2,81
11,5 /
2,64
12,2 /
2,56
47
48
48
49
50
51
53
49
50
51
53
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
44
39
44
39
43
66
43
66
45
108
46
108
46
108
46
108
46
108
47
108
47
108
2 079 €
1 656 €
2 244 €
1 791 €
2 643 €
2 027 €
2 731 €
2 146 €
3 067 €
2 932 €
3 320 €
3 504 €
3 346 €
3 980 €
2 633 €
2 834 €
3 225 €
3 434 €
3 612 €
3 690 €
3 587 €
4 250 €
44
101
45
101
45
109
46
109
47
119
3 098 €
2 892 €
3 517 €
3 950 €
3 044 €
3 724 €
3 498 €
4 501 €
4 570 €
5 429 €
3 735 €
4 035 €
4 670 €
4 877 €
5 999 €
6 824 €
7 326 €
5 467 €
6 659 €
7 302 €
7 837 €
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9/
3,59
12 /
3,44
9/
3,59
12 /
3,44
16 /
3,1
9/
2,85
12 /
2,72
9/
2,85
12 /
2,72
16 /
2,49
7/
3,17
10 /
2,81
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,57
49
50
49
50
53
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
5 990 €
7 467 €
6 768 €
7 999 €
9 999 €
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea HP (štandard)
Len vykurovanie (SDF + UD)
Jednofázové (E5)
Vykurovanie a chladenie (SDC + UD)
Trojfázové (E8)
Aquarea T-CAP (100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie (SXC + UX)
Jednofázové (E5)
Aquarea HT (65°C výstup)
Len vykurovanie (SHF + UH)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
Trojfázové (E8)
www.klimainfo.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
AQUAREA "ALL IN ONE"
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Súčasťou vnútornej jednotky je 200l nerezová nádrž (koncept "all in one" (všetko v jednom)).
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Pripojenie vody R1 1/4. Čerpadlo triedy A.
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
55°C / 65°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
VYKUROVANIE A CHLADENIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
WH-ADC0309G3E5
WH-UD03EE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD05EE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD07FE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD09FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UD12FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UD14FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UD16FE5
WH-ADC0916G9E8
WH-UD09FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UD12FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UD14FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UD16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,46
9/
4,13
12 /
4,75
14 /
4,57
16 /
4,28
9/
4,85
12 /
4,75
14 /
4,57
16 /
4,28
WH-ADC1216G6E5
WH-UX09FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UX12FE5
WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A2W35
A-7W35
[kW]
[kW]
Chladiaci
výkon /
EER
A35W7
[kW]
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
Cena za
split
bez DPH
VERZIA "ALL IN ONE" ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
6,55 /
3,34
6,7 /
3,13
11,4 /
3,45
12,4 /
3,36
13 /
3,29
9/
3,59
11,4 /
3,45
12,4 /
3,36
13 /
3,29
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
5,15 /
2,68
5,9 /
2,52
10 /
2,74
10,7 /
2,71
11,4 /
2,68
9/
2,85
10 /
2,74
10,7 /
2,71
11,4 /
2,68
3,2 /
3,08
4,5 /
2,69
6/
2,63
7/
2,43
10 /
2,81
11,5 /
2,64
12,2 /
2,57
7/
3,17
10 /
2,81
11,5 /
2,64
12,2 /
2,57
47
48
48
49
50
51
53
49
50
51
53
600 x 1827 x 720
824 x 622 x 298
600 x 1827 x 720
824 x 622 x 298
600 x 1827 x 720
900 x 795 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 795 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
39
39
66
66
108
108
108
108
108
108
108
4 899 €
6 555 €
1 656 €
4 899 €
6 690 €
1 791 €
4 899 €
6 926 €
2 027 €
4 899 €
7 045 €
2 146 €
5 799 €
8 731 €
2 932 €
5 799 €
9 303 €
3 504 €
5 799 €
9 779 €
3 980 €
6 299 €
9 133 €
2 834 €
6 299 €
9 733 €
3 434 €
6 299 €
9 989 €
3 690 €
6 299 €
10 549 €
4 250 €
101
101
109
109
119
5 799 €
8 691 €
2 892 €
5 799 €
9 749 €
3 950 €
6 299 €
10 023 €
3 724 €
6 299 €
10 800 €
4 501 €
6 299 €
11 728 €
5 429 €
VERZIA "ALL IN ONE" T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9/
4,84
12 /
4,74
9/
4,84
12 /
4,74
16 /
4,28
9/
3,59
12 /
3,44
9/
3,59
12 /
3,44
16 /
3,1
9/
2,85
12 /
2,72
9/
2,85
12 /
2,72
16 /
2,49
7/
3,17
10 /
2,81
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,57
49
50
49
50
53
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea "all in one" HP
(štandard)
Vykurovanie a chladenie (ADC + UD)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
Aquarea "all in one" T-CAP
(100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie (ADC + UX)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
www.klimainfo.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI -
PRÍSLUŠENSTVO
NÁDRŽE
PAW-TE20E3STD
PAW-TE20E3HI
AQUAREA TANK
Maximálna teplota vody 75°C pre modely WH a 95°C pre modely PAW.
Maximálna teplota vody 100°C pre Aquarea Tank, navyše obsahuje čerpadlo.
Elektrické napájanie 1~230V/50Hz.
Obsahujú trojcestný ventil, snímač teploty vody s 20m káblom a el. špirálu 3kW.
Modely WH sú bezúdržbové so zárukou 10 rokov.
Modely PAW vyžadujú každoročnú údržbu so zárukou 7 rokov.
Model
Objem
vody
[l]
Energetická strata pri 65°C
Veľkosť
Materiál vnútra (izolované, testované podľa EN
(výška / priemer)
12897)
nádrže
[mm]
[kWh/24h]
WH-TD20E3E5
WH-TD30E3E5-1
198
287
1150 / 580
1600 / 580
Nerez
Nerez
PAW-TE20E3STD
PAW-TE30E3STD
190
290
1432 / 540
1794 / 600
287
1294 / 700
PAW-TE30C2E3STD
PAW-TE20E3HI
PAW-TE30E3HI
PAW-TE50E3HI
PAW-TD20B8E3-NDS
Výmenníková
plocha
[m2]
Rýchlosť
ohrevu
Energetické
straty
Účinnosť
nádrže
NÁDRŽ NA TÚV - VERZIA ŠTANDARD
1,9
1,4
Hmotnosť
[kg]
Cena
bez DPH
2,3
1,8
49
65
1 391 €
1 545 €
Smalt
Smalt
1,6
1,8
1,9
2,55
65
85
1 099 €
1 359 €
Smalt
2,7
2,4(TČ); 1,1(solár)
145
1 869 €
2,25
3,2
6,2
78
139
222
1 399 €
1 759 €
2 259 €
2,3
150
2 950 €
NÁDRŽ NA TÚV - VERZIA VYSOKOÚČINNÁ
NÁDRŽ NA TÚV - VERZIA VYSOKOÚČINNÁ S DVOMA VÝMENNÍKMI PRE BIVALENTNÉ POUŽITIE (napr. solárny systém a TČ)
NÁDRŽ NA TÚV - VERZIA EXTRAVYSOKOÚČINNÁ (veľká výmenná plocha a hrúbka izolácie)
200
288
440
1804 / 600
1294 / 700
1921 / 700
Smalt
Smalt
Smalt
1,2
1,8
2,4
185 (TÚV)
80 (akum.)
1810x600x632
(v x š x h)
Nerez
1,3
NÁDRŽ AQUAREA TANK (NÁDRŽ NA TÚV A AKUMULAČNÁ NÁDRŽ V JEDNOM)
obsahuje čerpadlo triedy A
KASKÁDOVÉ RIADENIE, DIAĽKOVÉ RIADENIE, EXTERNÉ SNÍMAČE A DOPLNKOVÉ KOMPONENTY
PAW-HPM2
PAW-HPM1
CZ-NS1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-HPMED
CZ-NE1P
PAW-A2W-RTWIRED
PA-AWWIFI-1
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-AWKNX-1i
Cena
bez DPH
Voliteľné príslušenstvo
PAW-HPM1
PAW-HPM2
PAW-HPMED
PAW-HPMINT-U
PAW-HPMINT-M
PAW-HPMUH
PAW-HPMAH1
PAW-HPMR4
PAW-HPMB1
PAW-HPMSOL1
PAW-HPMDHW
PAW-A2W-RTWIRED
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-HPM12ZONE-U
(pre biblok split jednotky)
PAW-HPM12ZONE-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-U
(pre biblok split jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-2PMP2ZONE
PAW-FILTER
PA-AW-WIFI-1
PA-AW-WIFI-1TE
PAW-AW-KNX-1i
PAW-AW-MBS-1
CZ-NS1P
CZ-NS2P
CZ-NS3P
CZ-NE1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-AWMBS-1
SYSTÉM AQUAREA MANAGER
Aquarea Manager ovládač s LCD
Aquarea Manager ovládač bez LCD
Dotykový ovládač
Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)
Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)
Snímač priestorovej teploty
Snímač teploty akumulačnej nádrže (-30°C až 100°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže (do jímky)
PRIESTOROVÉ TERMOSTATY
Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
PREDDEFINOVANÉ SADY OVLÁDANIA PRE KASKÁDOVÝ ALEBO BIVALENTNÝ SYSTÉM
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
PRÍSLUŠENSTVO PRE HYDRAULICKÚ SÚSTAVU (2-ZÓNOVÉ SADY)
Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter
2 spätné ventily a filter
DIAĽKOVÉ NADRADENÉ RIADENIE
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS) so snímačom teploty
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus
EXTERNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napojenenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napojenenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napojenenie solárneho panelu
Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky
PRIPOJENIE NÁDRŽE NA TUV OD INÉHO VÝROBCU
Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)
Snímač so 6m káblom
Snímač s 20m káblom
450 €
410 €
400 €
60 €
75 €
45 €
55 €
64 €
39 €
75 €
75 €
120 €
289 €
750 €
750 €
950 €
950 €
1 550 €
150 €
250 €
290 €
420 €
420 €
59 €
59 €
59 €
149 €
55 €
10 €
22 €
www.klimainfo.sk
Rozmery (mm)
Vnútorné jednotky
Vonkajšie jednotky UD(03, 05)
502
502
353
502
353
353
271
271
205,5
205,5
98,5
98,5
38
892
97,5
97,5
Vonkajšie jednotky UD(07, 09FE5)
Vonkajšie jednotky UD(09FE8, 12, 14, 16), UH(09, 12), UX(09, 12, 14, 16)
900
900
900
140
140
620
620
140
140
24 24
795795
1340
320
320
795
620
140
140
140
620
620
140
140
320
355
400
320320
355355
400400
320
355
400
140
Vonkajšie jednotky MDF(06, 09), MDC(05, 06, 09E3E5)
320
320
355
355
400
400
Vonkajšie jednotky MHF(09, 12), MDC(09C3E8-1, 12, 14, 16), MXC(09, 12)
1283
39
1283
320
1283
1283
39
980
150
150
980
160
150
185
150
980
150
www.klimainfo.sk
275
175
220
154
275
175
160
185
400
150
400
320
135
355,5
83,5
160
400
150
355,5
110
320
150
110
135
355,5
980
220
154
83,5
187
110
135
185
150
1410
1340
275
220
187
154
185
175
275
1410
1410
275
275
175
175
220
220
187
187
1340
400
400
320
320
83,5
160
320
980
175
220
154
154
400
320
150
355,5
160
185
110
135
83,5
135
185
400
320
187
154
110
160
355,5
1340
865
795
175
83,5
135
150
320
275
220
187
154
110
320
320
320
795
795
39
865
795
1283
865
865
320
355,5
355,5
39
39
39
187
140
24
620
320
320
1340
1340
320
24
900
900
900
320
2424
228,5
97,5
97,5
97,5
241
241
228,5
892
892
38
83,5
Download

Katalogový cenník