Maslen s.r.o. – výrobca strešnej krytiny – výroba a centrálny sklad, Badín 655, 976 32 Badín IČO 36619370 IČ DPH: SK 2021736123
e-mail: [email protected],
web: www.maslen.sk
fax:+421/48/4162440
tel:+421/48/4161497-8
mob:+421/902972006-9
AKCIOVÉ KRYTINY
MJ
Farba
€ bez DPH
€ s DPH
m2
Hnedá
Červenohnedá
5,69
6,83
m2
Hnedá
Červenohnedá
5,39
6,47
m2
Hnedá
Červenohnedá
4,99
5,99
Celková šírka: 1220mm
Užitočná šírka: 1145mm
m2
Hnedá, červená,
červenohnedá
4,79
5,75
Topdach
m2
ks
Hnedá,
červenohnedá
4,50
5,40
12,15
14,58
m2
ks
Hnedá,
červenohnedá
4,40
5,28
10,34
12,41
Akcia sa vzťahuje na Lesklý polyester v uvedených farebných odtieňoch
Gapa
Celková šírka: 1180mm
Užitočná šírka: 1080mm
Škridplech
Celková šírka: 1220mm
Užitočná šírka: 1145mm
Steela
Celková šírka: 1220mm
Užitočná šírka: 1132mm
Škridplech klasik
Rozmer: 1220x2210mm
(2,70 m2 – 1ks)
Unidach
Rozmer: 1175x2000mm
(2,35 m2 – 1ks)
STREŠNÉ KRYTINY MASLEN
KRYTINA
Cena krytiny uvedená za celkovú šírku v €/m2
M2
Materiál
Škridplech
m2 Lesklý polyester 25µ
Celková šírka: 1220mm
Užitočná šírka: 1145mm
m2 Matný polyester 35µ
m2
HB 50 µ
m2 Lesklý polyester 25µ
Steela
m2 Matný polyester 35µ
Celková šírka: 1220mm
Užitočná šírka: 1132mm
m2
Gapa
HB 50 µ
m2 Lesklý polyester 25µ
Celková šírka: 1180mm
Užitočná šírka: 1080mm
Falc (krytina so stojatým falcom)
m2
Matný polyester 35µ
m2
HB 50 µ
bm Predfalcovanie
Vstup. šírka: min 230mm÷max 840mm
Možnosť falcoania do kónusov
€ bez DPH
€ s DPH
6,40
6,70
7,30
6,40
6,70
7,30
6,90
7,20
7,80
7,68
8,04
8,76
7,68
8,04
8,76
8,28
8,64
9,36
0,50
0,60
UNIVERZÁLNY ZPROFILOVANÝ PLECH – AKCIA
Uniplech
MJ
Rozmer: 1175x2000mm
(2,35 m2 – 1ks)
m2
ks
POZINK
€ bez DPH
€ s DPH
3,30
3,96
9,31
7,76
Doplnky k falcovanej krytine
Príponka pevná, nerezová
Príponka pohyblivá, nerezová
Klince ku príponkám,
Fólia pod falc. krytinu 1,25x25m
€ bez DPH
€ s DPH
0,13
0,17
2,80
5,80
0,16
0,20
3,36
6,96
ks
ks
kg
m2
ZVITKOVÝ PLECH
Materiál
Lesklý poly 25µ
Matný poly 35µ
HB 50µ
Pozink
Hrúbka materiálu
MJ
m2
m2
m2
kg
0,40 mm
€ bez
DPH
0,50 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
0,60 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
0,70 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
0,75 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
Len v Ral 9002- 15 µ
0,88 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
€s
DPH
1,00 mm
€ bez
DPH
1,25 mm
€s
DPH
€ bez
DPH
€s
DPH
1,50 mm
€ bez
DPH
€s
DPH
4,90 5,88 6,00 7,20 6,50 7,80 7,30 8,76 7,70 9,24 8,80 10,56 9,70 11,64 12,00 14,40 14,50 17,40
6,30 7,56
6,90 8,28
1,20 1,44 1,16 1,39 1,14 1,37 1,13 1,36 1,12 1,34 1,10 1,32 1,08 1,30 1,06 1,27
PLOTOVÁ LAMELA
Pozink
Lesklý poly 25µ
Pozink + Lesklý poly
+ PULAKRILová farba
Matný poly 35µ
Plotová lamela
(EUR/meter)
€/m bez DPH
€/m s DPH
€/m bez DPH
€/m s DPH
€/m bez DPH
€/m s DPH
€/m bez DPH
0,99
1,19
1,58
1,90
1,67
2,00
2,00
2,40
Vrchný kryt lamiel
€/ks bez DPH
€/ks s DPH
€/ks bez DPH
€/ks s DPH
€/ks bez DPH
€/ks s DPH
€/ks bez DPH
€/ks s DPH
dlžka = 1,25m
dlžka = 2,0m
3,20
5,20
3,84
6,24
3,50
5,60
4,20
6,72
3,59
5,69
4,31
6,83
3,99
5,99
4,79
7,19
€/ks bez DPH
Trhacie nity farebné 4x8
Cena : na doplnky v pozinku a aluzinku -10%
0,07
0,08
€/ks s DPH
Príplatky: RAL 9006, RAL 3000, silver + 10%
AKCIA pri kúpe komplet. strešného systému - farebné žľaby za 1€/m
€/m s DPH
Ochranná fólia 0,30 €/ m2
(v primeranom množstve)
(Komplet. strešný systém obsahuje: strešnú krytinu, doplnkové prísluš.(podstrešná fólia, hrebenáče, tabuľ. plech alebo klampiarske prvky v potrebnom množstve, skrutky, vetrací pás hrebeňa)
Cenník platný od 01.10.2012
Prevádzka Bratislava
Pri Starom letisku 1
tel/fax:+421/2/43711061
mob:+421/902/972008
[email protected]
Prevádzka Trenčín
Zlatovská 24
+421/32/7446470
+42/0902972011
[email protected]
Prevádzka Lučenec
Jegorova 542
+421/47/4320568
+421/0902972055
[email protected]
Prevádzka Nitra
Novozámocká 67
+421/37/6513174
+421/902 972020
[email protected]
Prevádzka Piešťany
Rekreačná 7332/4
+421/33/7729626
+421/918 919730-1
[email protected]
Prevádzka Žilina
Závodská cesta 46
+421/415630150
+421/907750290
[email protected]
Prevádzka Prešov
Prevádzka Štúrovo
Ľubochnianska 2
Železničný rad 6
+421/51/7765114
+421/36/7511195
+421/907/750240
+421/917/729015
[email protected] [email protected]
(DPH 20%)
Prevádzka Senica
Železničná 1530
+421/34/6228436
+421/918180628
[email protected]
Prevádzka D.Streda
Adorska 50
+421/315526262
+421/902972060
[email protected]
Prevádzka Trnava
Modranská 2
+421/33/5591642
+421/948389852
[email protected]
Prevádzka Šahy
SNP č. 52
+421/36/7494691
+421/917729014
[email protected]
Prevádzka Košice Prevádzka Poprad Prevádzka N.Zámky
Južná trieda 78
Partizánska 688
Komárňanská cesta 3
+421/55/6998419
+421/52/7781874
+421/35/6421423
+421/948389859
+421/948/389861
+421/948389 850
[email protected] [email protected] [email protected]
Download

Strešné krytiny