Halové Majstrovstvá SR 2015
Výsledky
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
strana 1/12
prek.
ženy - viacboj
Kuštárová Katarína
950323 VŠC Dukla Banská Bystrica
Poništová Lenka
950925 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
9,10
9,34
11,76
0,173
0,345
0,140
Bodové hodnotenie - ženy
1
2
Poništová Lenka
Austerová Veronika
Kuštárová Katarína
Body
3388
2116
NF
b.
b.
60 m pr.
9,34 840
11,76 418
9,10 889
výška
ženy - viacboj
1 Kuštárová Katarína
950323 VŠC Dukla Banská Bystrica
2 Poništová Lenka
950925 AK Spartak Dubnica nad Váhom
3 Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
Kuštárová Katarína
Poništová Lenka
Austerová Veronika
128
-
131
-
134
xo
137
xo
140
xxx
143
-
146
o
149
o
o
152
o
-
155
o
158
o
xo
167
164
137
161
xxo
o
164
xxo
o
167
xo
xxx
170
xxx
Bodové hodnotenie - ženy
1
2
Poništová Lenka
Austerová Veronika
Kuštárová Katarína
Body
3388
2116
NF
b.
b.
60 m pr.
9,34 840
11,76 418
9,10 889
výška
1,64 783
1,37 481
1,67 818
guľa
ženy - viacboj
1 Poništová Lenka
950925 AK Spartak Dubnica nad Váhom
2 Kuštárová Katarína
950323 VŠC Dukla Banská Bystrica
3 Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
Poništová Lenka
Kuštárová Katarína
Austerová Veronika
11,32
11,27
6,48
11,68
11,00
5,76
11,68
11,61
8,04
10,72
11,61
8,04
Bodové hodnotenie - ženy
1
2
Poništová Lenka
Austerová Veronika
Kuštárová Katarína
Body
3388
2116
NF
b.
b.
60 m pr.
9,34 840
11,76 418
9,10 889
výška
1,64 783
1,37 481
1,67 818
guľa
11,68 640
8,04 402
11,61 635
diaľka
ženy - viacboj
1 Kuštárová Katarína
950323 VŠC Dukla Banská Bystrica
2 Poništová Lenka
950925 AK Spartak Dubnica nad Váhom
3 Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
Kuštárová Katarína
Poništová Lenka
Austerová Veronika
548
483
418
534
521
391
548
532
418
x
532
370
Bodové hodnotenie - ženy
1
2
Poništová Lenka
Austerová Veronika
Kuštárová Katarína
Body
3388
2116
NF
b.
b.
60 m pr.
9,34 840
11,76 418
9,10 889
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,64 783
1,37 481
1,67 818
guľa
11,68 640
8,04 402
11,61 635
diaľka
5,32 648
4,18 350
5,48 694
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
Výsledky
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 2/12
800 m
ženy - viacboj
1 Poništová Lenka
950925 AK Spartak Dubnica nad Váhom
2 Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
Kuštárová Katarína
950323 VŠC Dukla Banská Bystrica
2:48,67
2:49,88
NP
Bodové hodnotenie - ženy
1
2
Poništová Lenka
Austerová Veronika
Kuštárová Katarína
Body
3388
2116
NF
b.
b.
60 m pr.
9,34 840
11,76 418
9,10 889
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,64 783
1,37 481
1,67 818
guľa
11,68 640
8,04 402
11,61 635
diaľka
5,32 648
4,18 350
5,48 694
2
2
:
:
800 m
48,67
49,88
NP
477
465
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
Výsledky
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
strana 3/12
prek.
juniorky - viacboj
Lajčáková Stanislava 960420 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Ledecká Daniela
961104 ŠK ŠOG Nitra
Ostrožlíková Natália 970624 ŠK ŠOG Nitra
Flosníková Veronika
971217 VŠC Dukla Banská Bystrica
8,95
9,29
9,32
10,03
0,211
0,169
0,205
0,203
Bodové hodnotenie - juniorky
Body
60 m pr.
1 Lajčáková Stanislava
3587 b.
2 Ledecká Daniela
3348 b.
3 Ostrožlíková Natália
3250 b.
4 Flosníková Veronika
3183 b.
8,95 920
9,29 850
9,32 844
10,03 706
výška
juniorky - viacboj
1 Ostrožlíková Natália 970624 ŠK ŠOG Nitra
2 Lajčáková Stanislava 960420 AK Spartak Dubnica nad Váhom
3 Ledecká Daniela
961104 ŠK ŠOG Nitra
4 Flosníková Veronika
971217 VŠC Dukla Banská Bystrica
Ostrožlíková Natália
Lajčáková Stanislava
Ledecká Daniela
Flosníková Veronika
128
-
131
-
134
-
137
-
140
o
o
143
o
o
146
o
o
xo
149
o
o
o
152
o
o
o
155
xo
xo
o
o
158
o
o
xo
xo
167
167
164
158
161
o
xxo
o
xxx
164
xxo
xo
xo
167
xo
xo
xxx
170
xxx
xxx
Bodové hodnotenie - juniorky
Body
1 Lajčáková Stanislava
3587 b.
2 Ledecká Daniela
3348 b.
3 Ostrožlíková Natália
3250 b.
4 Flosníková Veronika
3183 b.
guľa
1
2
3
4
60 m pr.
8,95 920
výška
1,67 818
9,29 850
9,32 844
10,03 706
1,64 783
1,67 818
1,58 712
juniorky - viacboj
Lajčáková Stanislava 960420 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Flosníková Veronika
971217 VŠC Dukla Banská Bystrica
Ostrožlíková Natália 970624 ŠK ŠOG Nitra
Ledecká Daniela
961104 ŠK ŠOG Nitra
Lajčáková Stanislava
Flosníková Veronika
Ostrožlíková Natália
Ledecká Daniela
x
8,84
8,41
8,13
9,35
x
9,08
x
9,93
9,10
9,08
8,13
9,93
9,10
x
x
Bodové hodnotenie - juniorky
1
2
3
4
Lajčáková Stanislava
Ledecká Daniela
Ostrožlíková Natália
Flosníková Veronika
Body
3587
3348
3250
3183
b.
b.
b.
b.
60 m pr.
8,95 920
9,29 850
9,32 844
10,03 706
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,67 818
1,64 783
1,67 818
1,58 712
guľa
9,93 525
8,13 408
9,08 469
9,10 471
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 4/12
diaľka
juniorky - viacboj
1 Lajčáková Stanislava 960420 AK Spartak Dubnica nad Váhom
2 Flosníková Veronika
971217 VŠC Dukla Banská Bystrica
3 Ledecká Daniela
961104 ŠK ŠOG Nitra
4 Ostrožlíková Natália 970624 ŠK ŠOG Nitra
Lajčáková Stanislava
Flosníková Veronika
Ledecká Daniela
Ostrožlíková Natália
539
499
x
475
529
529
482
444
Výsledky
552
529
527
490
552
509
527
490
Bodové hodnotenie - juniorky
Body
1 Lajčáková Stanislava
3587 b.
2 Ledecká Daniela
3348 b.
3 Ostrožlíková Natália
3250 b.
4 Flosníková Veronika
3183 b.
60 m pr.
výška
guľa
diaľka
8,95 920
9,29 850
1,67 818
1,64 783
9,93 525
8,13 408
5,52 706
5,27 634
9,32 844
10,03 706
1,67 818
1,58 712
9,08 469
9,10 471
4,90 532
5,29 640
800 m
juniorky - viacboj
1 Ledecká Daniela
961104 ŠK ŠOG Nitra
2 Flosníková Veronika
971217 VŠC Dukla Banská Bystrica
3 Lajčáková Stanislava 960420 AK Spartak Dubnica nad Váhom
4 Ostrožlíková Natália 970624 ŠK ŠOG Nitra
2:31,59
2:33,11
2:36,13
2:38,74
Bodové hodnotenie - juniorky
Body
60 m pr.
výška
guľa
diaľka
800 m
1 Lajčáková Stanislava
2 Ledecká Daniela
3587 b.
3348 b.
8,95 920
9,29 850
1,67 818
1,64 783
9,93 525
8,13 408
5,52 706
5,27 634
2 : 36,13
2 : 31,59
618
673
3 Ostrožlíková Natália
4 Flosníková Veronika
3250 b.
3183 b.
9,32 844
10,03 706
1,67 818
1,58 712
9,08 469
9,10 471
4,90 532
5,29 640
2 : 38,74
2 : 33,11
587
654
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
Výsledky
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
strana 5/12
prek.
dorastenky - viacboj
Kotučková Denisa
990813 ŠK ŠOG Nitra
Jandová Katarína
981003 ŠK ŠOG Nitra
Škovranová Radka
990423 AK Slávia TU Košice
Grznárová Soňa
990316 AO Sparta Považská Bystrica
Ľubeľanová Lenka
990910 CVČ Liptovský Mikuláš
Kováčiková Nikola
990106 Atletický club Nové Zámky
9,54
9,78
9,86
9,89
10,18
10,28
0,170
0,176
0,191
0,141
0,211
0,221
Bodové hodnotenie - dorastenky
1
2
3
4
5
Škovranová Radka
Kováčiková Nikola
Kotučková Denisa
Grznárová Soňa
Jandová Katarína
Ľubeľanová Lenka
Body
3035
3026
2829
2305
2278
NF
b.
b.
b.
b.
b.
60 m pr.
9,86 738
10,28 661
9,54 800
9,89 733
9,78 754
10,18 679
výška
dorastenky - viacboj
1 Kotučková Denisa
990813 ŠK ŠOG Nitra
2 Kováčiková Nikola
990106 Atletický club Nové Zámky
3 Ľubeľanová Lenka
990910 CVČ Liptovský Mikuláš
4 Grznárová Soňa
990316 AO Sparta Považská Bystrica
5 Škovranová Radka
990423 AK Slávia TU Košice
6 Jandová Katarína
981003 ŠK ŠOG Nitra
Kotučková Denisa
Kováčiková Nikola
Ľubeľanová Lenka
Grznárová Soňa
Škovranová Radka
Jandová Katarína
128
o
o
o
-
131
o
o
o
o
-
134
o
o
o
-
137
o
o
o
o
xo
o
140
o
o
o
xxo
o
xxo
143
o
o
xo
xo
xxx
xxx
146
o
o
xo
xxx
149
o
o
xo
152
xo
xxo
xxx
155
o
xxx
158
xxo
158
152
149
143
140
140
161
xxx
164
167
170
Bodové hodnotenie - dorastenky
1
2
3
4
5
Škovranová Radka
Kováčiková Nikola
Kotučková Denisa
Grznárová Soňa
Jandová Katarína
Ľubeľanová Lenka
Body
3035
3026
2829
2305
2278
NF
b.
b.
b.
b.
b.
60 m pr.
9,86 738
10,28 661
9,54 800
9,89 733
9,78 754
10,18 679
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,40 512
1,52 644
1,58 712
1,43 544
1,40 512
1,49 610
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
guľa
1
2
3
4
5
6
strana 6/12
dorastenky - viacboj
Grznárová Soňa
990316 AO Sparta Považská Bystrica
Škovranová Radka
990423 AK Slávia TU Košice
Jandová Katarína
981003 ŠK ŠOG Nitra
Kováčiková Nikola
990106 Atletický club Nové Zámky
Kotučková Denisa
990813 ŠK ŠOG Nitra
Ľubeľanová Lenka
990910 CVČ Liptovský Mikuláš
Grznárová Soňa
Škovranová Radka
Jandová Katarína
Kováčiková Nikola
Kotučková Denisa
Ľubeľanová Lenka
9,96
9,67
9,06
9,34
8,82
7,03
10,18
9,65
8,27
9,26
8,78
7,58
Výsledky
10,18
9,92
9,73
9,34
9,30
7,58
9,89
9,92
9,73
8,55
9,30
6,90
Bodové hodnotenie - dorastenky
1
2
3
4
5
Škovranová Radka
Kováčiková Nikola
Kotučková Denisa
Grznárová Soňa
Jandová Katarína
Ľubeľanová Lenka
Body
3035
3026
2829
2305
2278
NF
b.
b.
b.
b.
b.
60 m pr.
9,86 738
10,28 661
9,54 800
9,89 733
9,78 754
10,18 679
výška
1,40 512
1,52 644
1,58 712
1,43 544
1,40 512
1,49 610
guľa
9,92 524
9,34 486
9,30 484
10,18 541
9,73 512
7,58 372
diaľka
dorastenky - viacboj
1 Škovranová Radka
990423 AK Slávia TU Košice
2 Grznárová Soňa
990316 AO Sparta Považská Bystrica
3 Kováčiková Nikola
990106 Atletický club Nové Zámky
4 Kotučková Denisa
990813 ŠK ŠOG Nitra
5 Austerová Veronika
940707 Atletický oddiel Svit
Ľubeľanová Lenka
990910 CVČ Liptovský Mikuláš
Škovranová Radka
Grznárová Soňa
Kováčiková Nikola
Kotučková Denisa
Austerová Veronika
449
468
447
x
418
477
473
473
455
391
477
473
473
455
418
NP
471
x
430
442
370
Bodové hodnotenie - dorastenky
Body
1 Škovranová Radka
3035 b.
2 Kováčiková Nikola
3 Kotučková Denisa
3026 b.
2829 b.
4 Grznárová Soňa
5 Jandová Katarína
2305 b.
2278 b.
Ľubeľanová Lenka
NF
60 m pr.
9,86 738
10,28 661
9,54 800
9,89 733
9,78 754
10,18 679
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,40 512
1,52 644
1,58 712
guľa
9,92 524
9,34 486
9,30 484
diaľka
4,77 498
4,73 487
4,55 441
1,43 544
1,40 512
1,49 610
10,18 541
9,73 512
7,58 372
4,73 487
4,78 500
NP
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
Výsledky
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 7/12
800 m
dorastenky - viacboj
1 Škovranová Radka
990423 AK Slávia TU Košice
2 Kováčiková Nikola
990106 Atletický club Nové Zámky
3 Kotučková Denisa
990813 ŠK ŠOG Nitra
Grznárová Soňa
990316 AO Sparta Považská Bystrica
Jandová Katarína
981003 ŠK ŠOG Nitra
2:24,51
2:25,65
2:57,16
NF
NF
Bodové hodnotenie - dorastenky
Body
60 m pr.
1 Škovranová Radka
3035 b.
3026 b.
1,40 512
1,52 644
9,92 524
9,34 486
4,77 498
4,73 487
2 : 24,51
2 : 25,65
763
2 Kováčiková Nikola
9,86 738
10,28 661
3 Kotučková Denisa
2829 b.
9,30 484
10,18 541
4,55 441
4,73 487
392
2305 b.
1,58 712
1,43 544
2 : 57,16
4 Grznárová Soňa
9,54 800
9,89 733
5 Jandová Katarína
Ľubeľanová Lenka
2278 b.
NF
9,78 754
10,18 679
1,40 512
1,49 610
9,73 512
7,58 372
4,78 500
NP
NF
Timing, Measurement and Data servis by
výška
guľa
diaľka
800 m
748
NF
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
Výsledky
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 8/12
60 m
1
2
3
4
5
6
7
prek. 1.beh
žiačky - viacboj
Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
9,96
10,33
10,62
10,78
11,03
11,09
11,73
NF
0,259
0,200
0,222
0,254
0,179
0,223
0,211
0,203
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
prek. 2.beh
žiačky - viacboj
Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
Szturcová Michaela
010413 Slávia ŠG Trenčín
Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
10,23
10,32
10,51
10,71
11,08
11,30
11,90
13,05
0,211
0,176
0,319
0,167
0,171
0,201
0,255
0,258
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
prek. cel.por. žiačky - viacboj
Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
Szturcová Michaela
010413 Slávia ŠG Trenčín
Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
9,96
10,23
10,32
10,33
10,51
10,62
10,71
10,78
11,03
11,08
11,09
11,30
11,73
11,90
13,05
NF
0,259
0,211
0,176
0,200
0,319
0,222
0,167
0,254
0,179
0,171
0,223
0,201
0,211
0,255
0,258
0,203
Bodové hodnotenie - žiačky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ďuricová Katarína
Haršányová Kristína
Hatinová Klára
Hanuliaková Júlia
Pavleová Michaela
Hanuliaková Petra
Šedová Zuzana
Jamborová Kristína
Štecová Alexandra
Filová Andrea
Ongáľová Olívia
Šupicová Lenka
Chybová Barbora
Krajčovičová Petra
Formelová Barbora
Szturcová Michaela
Body
2544
2490
2440
2248
2236
2008
1907
1903
1777
1582
1302
1293
1163
1131
1050
NF
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
60 m pr.
10,23 670
10,32 653
10,33 652
11,03 532
10,71 585
11,30 488
9,96 720
11,09 522
11,73 423
10,78 573
11,08 523
11,90 398
10,62 601
13,05 249
NF
10,51 620
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 9/12
výška
žiačky - viacboj
1 Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
2 Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
3 Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
4 Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
5 Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
6 Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
7 Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
8 Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
9 Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
Szturcová Michaela
010413 Slávia ŠG Trenčín
Ďuricová Katarína
Haršányová Kristína
Štecová Alexandra
Pavleová Michaela
Hanuliaková Petra
Jamborová Kristína
Hatinová Klára
Hanuliaková Júlia
Formelová Barbora
Šedová Zuzana
Filová Andrea
Chybová Barbora
Krajčovičová Petra
Šupicová Lenka
Ongáľová Olívia
125
o
o
o
o
o
o
o
xo
xxo
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
128
o
xo
o
xxo
o
o
o
xxx
131
o
o
o
o
xxo
xo
xxx
xxx
134
o
xxo
o
o
xxo
137
o
xxo
xo
xxo
xxx
xxx
140
o
o
xxx
xxx
143
xxo
xxo
Výsledky
146
o
xxx
149
xo
152
o
155
xo
155
143
137
137
134
134
128
128
125
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NP
158
xxx
Bodové hodnotenie - žiačky
Body
60 m pr.
výška
1 Ďuricová Katarína
2544 b.
2 Haršányová Kristína
3 Hatinová Klára
2490 b.
2440 b.
10,23 670
10,32 653
10,33 652
1,55 678
1,43 544
1,28 389
4 Hanuliaková Júlia
5 Pavleová Michaela
2248 b.
2236 b.
6 Hanuliaková Petra
7 Šedová Zuzana
2008 b.
1907 b.
11,03 532
10,71 585
11,30 488
9,96 720
1,28 389
1,37 481
1,34 449
NM
8 Jamborová Kristína
9 Štecová Alexandra
1903 b.
1777 b.
11,09 522
11,73 423
1,34 449
1,37 481
10 Filová Andrea
11 Ongáľová Olívia
1582 b.
1302 b.
12 Šupicová Lenka
13 Chybová Barbora
1293 b.
1163 b.
10,78 573
11,08 523
11,90 398
10,62 601
14 Krajčovičová Petra
15 Formelová Barbora
1131 b.
1050 b.
13,05 249
NF
Szturcová Michaela
NF
10,51 620
Timing, Measurement and Data servis by
NM
NM
NM
NM
NM
1,25 359
NP
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
žiačky - viacboj
Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
Hanuliaková Júlia
Hanuliaková Petra
Pavleová Michaela
Šedová Zuzana
Hatinová Klára
Ďuricová Katarína
Formelová Barbora
Haršányová Kristína
Štecová Alexandra
Chybová Barbora
Krajčovičová Petra
Filová Andrea
Jamborová Kristína
Šupicová Lenka
Ongáľová Olívia
10,18
x
7,92
7,44
7,58
7,31
7,09
6,00
x
6,02
5,71
5,07
4,80
4,58
4,55
10,39
9,22
8,65
7,80
7,22
7,39
6,43
6,47
6,35
6,05
6,04
5,92
5,46
5,37
4,37
Výsledky
strana 10/12
10,39
9,22
8,65
8,02
7,58
7,39
7,09
6,94
6,35
6,05
6,04
5,92
5,71
5,37
4,55
x
8,45
8,65
8,02
7,51
6,75
6,19
6,94
x
5,67
6,00
5,78
5,71
5,13
4,21
Bodové hodnotenie - žiačky
Body
60 m pr.
10,23 670
1 Ďuricová Katarína
2544 b.
2 Haršányová Kristína
2490 b.
3 Hatinová Klára
2440 b.
4 Hanuliaková Júlia
5 Pavleová Michaela
2248 b.
2236 b.
6 Hanuliaková Petra
7 Šedová Zuzana
2008 b.
1907 b.
8 Jamborová Kristína
9 Štecová Alexandra
1903 b.
1777 b.
11,30 488
9,96 720
11,09 522
11,73 423
10 Filová Andrea
11 Ongáľová Olívia
1582 b.
1302 b.
10,78 573
11,08 523
12 Šupicová Lenka
13 Chybová Barbora
1293 b.
1163 b.
14 Krajčovičová Petra
15 Formelová Barbora
1131 b.
1050 b.
11,90 398
10,62 601
13,05 249
NF
Szturcová Michaela
NF
10,32 653
10,33 652
11,03 532
10,71 585
10,51 620
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,55 678
1,43 544
1,28 389
guľa
7,39 360
6,94 331
7,58 372
1,28 389
1,37 481
1,34 449
NM
10,39 555
8,65 441
9,22 479
8,02 401
1,34 449
1,37 481
NM
NM
5,71 253
6,35 294
5,92 266
4,55 180
NM
NM
NM
1,25 359
NP
5,37 231
6,05 274
6,04 274
7,09 341
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 11/12
diaľka
žiačky - viacboj
1 Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
2 Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
3 Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
4 Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
5 Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
6 Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
7 Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
8 Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
9 Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
10 Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
11 Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
12 Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
13 Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
14 Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
Haršányová Kristína
Pavleová Michaela
Hatinová Klára
Ďuricová Katarína
Hanuliaková Júlia
Hanuliaková Petra
Jamborová Kristína
Filová Andrea
Šedová Zuzana
Šupicová Lenka
Štecová Alexandra
Ongáľová Olívia
Krajčovičová Petra
Chybová Barbora
Formelová Barbora
453
435
451
440
413
390
423
392
x
404
386
359
339
334
x
446
x
443
x
436
426
411
399
402
389
397
363
349
x
x
Výsledky
472
469
458
458
436
426
423
420
406
404
403
363
349
334
NM
472
469
458
458
414
423
420
420
406
387
403
339
332
x
x
Bodové hodnotenie - žiačky
Body
60 m pr.
10,23 670
1 Ďuricová Katarína
2544 b.
2 Haršányová Kristína
2490 b.
3 Hatinová Klára
2440 b.
4 Hanuliaková Júlia
5 Pavleová Michaela
2248 b.
2236 b.
6 Hanuliaková Petra
7 Šedová Zuzana
2008 b.
1907 b.
8 Jamborová Kristína
9 Štecová Alexandra
1903 b.
1777 b.
11,30 488
9,96 720
11,09 522
11,73 423
10 Filová Andrea
11 Ongáľová Olívia
1582 b.
1302 b.
10,78 573
11,08 523
12 Šupicová Lenka
13 Chybová Barbora
1293 b.
1163 b.
14 Krajčovičová Petra
15 Formelová Barbora
1131 b.
1050 b.
11,90 398
10,62 601
13,05 249
NF
Szturcová Michaela
NF
10,32 653
10,33 652
11,03 532
10,71 585
10,51 620
Timing, Measurement and Data servis by
výška
1,55 678
1,43 544
1,28 389
guľa
7,39 360
6,94 331
7,58 372
diaľka
4,58 448
4,72 485
4,58 448
1,28 389
1,37 481
1,34 449
NM
10,39 555
8,65 441
9,22 479
8,02 401
4,36 393
4,69 477
4,26 369
4,06 322
1,34 449
1,37 481
NM
NM
5,71 253
6,35 294
5,92 266
4,55 180
4,23 362
4,03 315
4,20 355
3,63 227
5,37 231
6,05 274
6,04 274
7,09 341
4,04 317
3,34 168
3,49 198
NM
NM
NM
NM
1,25 359
NP
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
viacboj ženské kategórie
Výsledky
01.03.2015 1:53
Bratislava 28. február 2015
strana 12/12
800 m 1.beh
žiačky - viacboj
1 Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
2 Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
3 Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
4 Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
5 Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
6 Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
7 Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
8 Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
2:39,49
2:48,69
2:57,56
2:58,57
3:05,41
3:11,74
3:13,27
3:17,03
800 m 2.beh
žiačky - viacboj
1 Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
2 Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
3 Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
4 Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
5 Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
6 Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
7 Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
2:50,00
2:55,31
2:57,55
2:59,25
3:01,60
3:01,93
3:33,07
800 m cel.por.
žiačky - viacboj
1 Hatinová Klára
000619 KĽŠ KRYHA Bratislava
2 Haršányová Kristína
000218 AK AŠK Slávia Trnava
3 Šedová Zuzana
010112 AK Spartak Dubnica nad Váhom
4 Krajčovičová Petra
000216 AK AŠK Slávia Trnava
5 Filová Andrea
020904 AK Inter-SC Bratislava
6 Ďuricová Katarína
000202 AK Slávia TU Košice
7 Hanuliaková Júlia
000516 Slávia ŠG Trenčín
8 Ongáľová Olívia
011002 AK Slávia TU Košice
9 Formelová Barbora
001204 Slávia ŠG Trenčín
10 Šupicová Lenka
031222 Slávia ŠG Trenčín
11 Jamborová Kristína
000905 Atletický oddiel Svit
12 Štecová Alexandra
000107 AK Slávia UK Bratislava
13 Pavleová Michaela
010212 Slávia ŠG Trenčín
14 Hanuliaková Petra
020624 Slávia ŠG Trenčín
15 Chybová Barbora
001127 Atletický oddiel Svit
2:39,49
2:48,69
2:50,00
2:55,31
2:57,55
2:57,56
2:58,57
2:59,25
3:01,60
3:01,93
3:05,41
3:11,74
3:13,27
3:17,03
3:33,07
Bodové hodnotenie - žiačky
Body
60 m pr.
výška
guľa
1 Ďuricová Katarína
2 Haršányová Kristína
2544 b.
2490 b.
7,39 360
6,94 331
7,58 372
10,39 555
4,58 448
4,72 485
4,58 448
4,36 393
388
477
2440 b.
2248 b.
1,55 678
1,43 544
1,28 389
1,28 389
2 : 57,56
2 : 48,69
3 Hatinová Klára
4 Hanuliaková Júlia
10,23 670
10,32 653
10,33 652
11,03 532
2 : 39,49
2 : 58,57
579
379
5 Pavleová Michaela
6 Hanuliaková Petra
2236 b.
2008 b.
8,65 441
9,22 479
8,02 401
5,71 253
4,69 477
4,26 369
4,06 322
4,23 362
252
223
1907 b.
1903 b.
1,37 481
1,34 449
NM
1,34 449
3 : 13,27
3 : 17,03
7 Šedová Zuzana
8 Jamborová Kristína
10,71 585
11,30 488
9,96 720
11,09 522
2 : 50,00
3 : 05,41
464
317
11,73 423
10,78 573
11,08 523
11,90 398
1,37 481
NM
6,35 294
5,92 266
4,55 180
5,37 231
4,03 315
4,20 355
3,63 227
4,04 317
3 : 11,74
2 : 57,55
264
388
2 : 59,25
3 : 01,93
372
347
6,05 274
6,04 274
7,09 341
3,34 168
3,49 198
NM
3 : 33,07
2 : 55,31
120
410
3 : 01,60
350
9 Štecová Alexandra
10 Filová Andrea
1777 b.
1582 b.
11 Ongáľová Olívia
12 Šupicová Lenka
1302 b.
1293 b.
13 Chybová Barbora
14 Krajčovičová Petra
1163 b.
1131 b.
15 Formelová Barbora
Szturcová Michaela
1050 b.
NF
10,62 601
13,05 249
NF
10,51 620
Timing, Measurement and Data servis by
NM
NM
NM
NM
1,25 359
NP
diaľka
800 m
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky