Halové Majstrovstvá SR 2015
veteránov
Výsledky
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
strana 1/6
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
1.beh
veteráni
Lakatos Károly
760503
Puvák Branislav
780922
Szucs Attila
760811
Bodnár Gábor
561101
Maštalír Pavol
671124
Králik Roman
731214
Hložek Rudolf
720629
Tasi Péter
570621
Maďarsko
AC Stavbár Nitra
Maďarsko
Maďarsko
AO TJ Slávia STU Bratislava
CVČ Liptovský Mikuláš
Atletický club Nové Zámky
Maďarsko
7,53
7,55
7,78
7,81
8,28
8,29
8,40
8,90
0,163
0,162
0,138
0,176
0,197
0,150
0,121
0,193
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.beh
veteráni
Lisztóczki János
720520
Šesták Stanislav
650617
Niko Jozef
700514
Veselský Richard
730319
Beliansky Milan
441107
Meliš Ján
460516
Zeman Bohumil
500403
Maďarsko
Akademik TU Košice
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
AK Veterán Bratislava
AK Veterán Bratislava
7,55
7,87
7,94
8,83
9,09
9,25
9,41
0,167
0,162
0,190
0,217
0,148
0,161
0,222
60 m
1
2
3
4
3.beh
veteráni
Mester Miklós
590122
Štanga Pavol
531027
Golian Ladislav
420901
Uhrín Michal
350221
Maďarsko
Neregistrovaný
AK Danica Zvolen
Neregistrovaný
8,22
9,05
9,43
13,70
0,168
0,161
0,189
0,232
60 m cel.por.
veteráni
1 Lakatos Károly
760503
2 Puvák Branislav
780922
Lisztóczki János
720520
4 Szucs Attila
760811
5 Bodnár Gábor
561101
6 Šesták Stanislav
650617
7 Niko Jozef
700514
8 Mester Miklós
590122
9 Maštalír Pavol
671124
10 Králik Roman
731214
11 Hložek Rudolf
720629
12 Veselský Richard
730319
13 Tasi Péter
570621
14 Štanga Pavol
531027
15 Beliansky Milan
441107
16 Meliš Ján
460516
17 Zeman Bohumil
500403
18 Golian Ladislav
420901
19 Uhrín Michal
350221
Maďarsko
AC Stavbár Nitra
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Akademik TU Košice
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Maďarsko
AO TJ Slávia STU Bratislava
CVČ Liptovský Mikuláš
Atletický club Nové Zámky
Neregistrovaný
Maďarsko
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
AK Veterán Bratislava
AK Veterán Bratislava
AK Danica Zvolen
Neregistrovaný
7,53
7,55
7,55
7,78
7,81
7,87
7,94
8,22
8,28
8,29
8,40
8,83
8,90
9,05
9,09
9,25
9,41
9,43
13,70
0,163
0,162
0,167
0,138
0,176
0,162
0,190
0,168
0,197
0,150
0,121
0,217
0,193
0,161
0,148
0,161
0,222
0,189
0,232
200 m 1.beh
veteráni
1 Lakatos Károly
760503
2 Puvák Branislav
780922
3 Bodnár Gábor
561101
Maďarsko
AC Stavbár Nitra
Maďarsko
23,92
24,37
25,32
0,186
0,228
0,188
200 m 2.beh
veteráni
1 Lisztóczki János
720520
2 Králik Roman
731214
3 Miklánek Andrej
720610
Hepp János
540912
Maďarsko
CVČ Liptovský Mikuláš
Neregistrovaný
Maďarsko
24,13
26,89
30,01
NF
0,180
0,195
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
veteránov
Výsledky
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
strana 2/6
200 m 3.beh
veteráni
1 Niko Jozef
700514
2 Tasi Péter
570621
3 Meliš Ján
460516
Šesták Stanislav
650617
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Maďarsko
AK Veterán Bratislava
Akademik TU Košice
26,55
30,80
32,51
NP
0,188
0,217
0,210
200 m 4.beh
veteráni
1 Štanga Pavol
531027
2 Milko Jozef
451114
3 Baláž Pavel
601028
4 Hurai Vratislav
560817
Neregistrovaný
AK Maratón Rožňava
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
31,50
33,04
35,18
38,79
0,187
0,295
0,187
0,259
200 m cel.por.
veteráni
1 Lakatos Károly
760503
2 Lisztóczki János
720520
3 Puvák Branislav
780922
4 Bodnár Gábor
561101
5 Niko Jozef
700514
6 Králik Roman
731214
7 Miklánek Andrej
720610
8 Tasi Péter
570621
9 Štanga Pavol
531027
10 Meliš Ján
460516
11 Milko Jozef
451114
12 Baláž Pavel
601028
13 Hurai Vratislav
560817
Hepp János
540912
Šesták Stanislav
650617
Maďarsko
Maďarsko
AC Stavbár Nitra
Maďarsko
AK Spartak Dubnica nad Váhom
CVČ Liptovský Mikuláš
Neregistrovaný
Maďarsko
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
AK Maratón Rožňava
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
Maďarsko
Akademik TU Košice
23,92
24,13
24,37
25,32
26,55
26,89
30,01
30,80
31,50
32,51
33,04
35,18
38,79
NF
NP
0,186
0,180
0,228
0,188
0,188
0,195
400 m 1.beh
veteráni
1 Puvák Branislav
780922
2 Kučkovský Eduard
610310
3 Sabol Daniel
770811
4 Sládek Augustín
570912
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
Akademik TU Košice
AK Veterán Bratislava
55,02
1:00,61
1:06,06
1:08,45
0,181
SB
0,264
400 m 2.beh
1 Hepp János
2 Tasi Péter
3 Matis Daniel
veteráni
540912
570621
620208
Maďarsko
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
1:07,38
1:11,97
1:12,94
0,331
0,186
SB
400 m 3.beh
1 Milko Jozef
2 Pózman Ondrej
3 Komáromi Ján
veteráni
451114
461106
310504
AK Maratón Rožňava
AK Maratón Rožňava
Neregistrovaný
1:20,41
1:48,44
2:54,74
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
Akademik TU Košice
Maďarsko
AK Veterán Bratislava
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
AK Maratón Rožňava
AK Maratón Rožňava
Neregistrovaný
55,02
1:00,61
1:06,06
1:07,38
1:08,45
1:11,97
1:12,94
1:20,41
1:48,44
2:54,74
400 m cel.por.
veteráni
1 Puvák Branislav
780922
2 Kučkovský Eduard
610310
3 Sabol Daniel
770811
4 Hepp János
540912
5 Sládek Augustín
570912
6 Tasi Péter
570621
7 Matis Daniel
620208
8 Milko Jozef
451114
9 Pózman Ondrej
461106
10 Komáromi Ján
310504
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
0,217
0,187
0,210
0,295
0,187
0,259
0,181
SB
0,264
0,331
SB
SB
0,186
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
veteránov
Výsledky
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
800 m
veteráni
1 Martinický Rastislav 600715
2 Gajdos Tamás
580526
3 Kučkovský Eduard
610310
4 Gresty Jonathan
650708
5 Matis Daniel
620208
6 Pózman Ondrej
461106
7 Komáromi Ján
310504
AK Inter-SC Bratislava
Maďarsko
TJ Družba Piešťany
Neregistrovaný
MŠK Žiar nad Hronom
AK Maratón Rožňava
Neregistrovaný
2:18,59
2:20,85
2:25,00
2:29,55
2:48,30
4:14,33
6:26,96
Bežecký klub STEEL Košice
Slovan Duslo Šaľa
Neregistrovaný
Maďarsko
4:57,95
5:09,71
5:14,03
NP
1500
1
2
3
m
Pástor
Almáši
Gresty
Gajdos
3000
1
2
3
4
5
6
m
veteráni
Hunčár Martin
710816
Almáši Marián
700214
Linkeš Milan
590415
Kaňovský Petr
761228
Dzurinda Mikuláš
550204
Miklánek Andrej
720610
Pástor Imrich
740926
Neregistrovaný
Slovan Duslo Šaľa
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Česká republika
AK Veterán Bratislava
Neregistrovaný
Bežecký klub STEEL Košice
60 m
1
2
3
prek.
veteráni
Puvák Branislav
780922
Mester Miklós
590122
Beliansky Milan
441107
AC Stavbár Nitra
Maďarsko
AK Veterán Bratislava
Imrich
Marián
Jonathan
Tamás
diaľka
1 Benda Andrej
2 Sabol Daniel
3 Štanga Pavol
4 Meliš Ján
5 Mokrý Vladimír
Wagner Štěpán
Štanga Pavol
Meliš Ján
Mokrý Vladimír
Wagner Štěpán
trojskok
1 Körösi István
2 Seman Ivan
3 Mokrý Vladimír
Körösi István
Seman Ivan
Mokrý Vladimír
veteráni
740926
700214
650708
580526
strana 3/6
veteráni
750925
770811
531027
460516
380213
381
x
333
398
x
307
veteráni
500915
420308
380213
10,30
8,15
7,17
10,48
8,39
x
Timing, Measurement and Data servis by
BK hraj na tie noh Bratislava
Akademik TU Košice
Neregistrovaný
AK Veterán Bratislava
AK Veterán Bratislava
Česká republika
405
372
x
381
x
x
x
8,62
x
10,54
8,64
7,65
8,67
10,16
10,34
0,217
0,179
0,396
SB
589
533
405
381
333
0
x
Maďarsko
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
AK Veterán Bratislava
x
8,56
7,52
10:24,84
11:00,76
11:15,36
11:30,28
12:01,58
12:28,74
NP
10,55
8,73
7,67
10,55
8,73
7,67
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
Výsledky
veteránov
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
výška
1 Zeman Ľubomír
2 Sládek Peter
3 Králik Roman
4 Seman Ivan
Zeman Ľubomír
Sládek Peter
Králik Roman
Seman Ivan
žrď
1
2
3
4
5
120
o
veteráni
740216
570724
731214
420308
125
o
Kremzer Aleš
Vašina Jozef
Burda Jiří
Bajner Miroslav
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3000
1
2
3
4
200
470
xo
-
Konopka Mikulaš
Volek Róbert
Lupák Jaroslav
Sládek Peter
Bachratý Roman
Baláž Pavel
Golian Ladislav
Zlocha Stanislav
Koukal Jiří
Sékey Jozef
Konopka Mikulaš
Volek Róbert
Lupák Jaroslav
Sládek Peter
Bachratý Roman
Baláž Pavel
Golian Ladislav
Zlocha Stanislav
Koukal Jiří
Sékey Jozef
m chôdza
Toporek Martin
Malík Ondrej
Straka Eduard
Seman Ivan
135
o
xxx
ŠK Vital Bratislava
TJ Orava Dolný Kubín
CVČ Liptovský Mikuláš
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
140
o
veteráni
910516
720425
660718
670915
570907
Zmoray Ján
Kremzer Aleš
Vašina Jozef
Burda Jiří
Bajner Miroslav
Zmoray Ján
130
xxo
o
220 240
480
xxx
-
150
o
xo
155
o
xxx
160
o
165
o
xxx
170
xo
175
xxx
AK Spartak Dubnica nad Váhom
VŠC Dukla Banská Bystrica
AC Stavbár Nitra
Česká republika
AC Stavbár Nitra
470
400
390
360
340
SB
SB
=SB
270
280
290
300
310
320
340
360
370
380
390
400
410
450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
-
-
-
-
-
-
xo
o
o
o
o
o
xxx
-
o
xo
xxx
o
o
xxx
xxx
13,09
11,28
x
10,18
9,79
x
9,88
9,16
8,73
7,14
veteráni
610215
610810
460624
420308
Timing, Measurement and Data servis by
145
o
170
160
150
130
260
veteráni
540427
621114
500314
570724
690916
601028
420901
460226
450424
311012
11,92
11,57
10,60
9,36
9,98
9,25
9,65
9,22
x
7,22
strana 4/6
TJ Veterán kl Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
TJ Orava Dolný Kubín
TJ Orava Dolný Kubín
AK AŠK Slávia Trnava
Neregistrovaný
AK Danica Zvolen
BK Lysá pod Makytou
AK Spartak Dubnica nad Váhom
TJ Družba Piešťany
12,09
11,23
x
x
10,04
9,66
9,88
9,39
9,17
7,24
11,91
x
10,53
10,37
10,17
x
10,02
9,42
8,50
7,57
12,82
11,23
10,23
x
10,34
10,26
9,82
9,30
8,98
x
13,09
11,57
10,60
10,37
10,34
10,26
10,02
9,42
9,17
7,69
SB
x
10,91
x
x
x
x
x
x
9,16
7,69
Rakúsko
Miestny ŠK Borský Mikuláš
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
15:21,45
15:44,18
18:45,40
20:58,75
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
veteránov
Výsledky
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
veteránky
Mészáros Gabriella
750530
Ágostonné Bokros Ild 670428
Farkas Dóra
761107
Gálisová Mária
591112
Golianová Marcela
771004
Prümmerová Denisa
630915
Halmová Annemary
461024
Líšková Jozefa
521006
strana 5/6
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Neregistrovaný
MAC REDOX Lučenec
AK Veterán Bratislava
TJ Družba Piešťany
AK Veterán Bratislava
9,04
9,29
9,45
9,93
10,32
10,45
11,54
11,91
0,198
0,226
0,167
0,173
0,167
0,268
0,211
0,280
200 m 1.beh
veteránky
1 Farkas Dóra
761107
2 Kocholová Marcela
740223
3 Golianová Marcela
771004
4 Varechová Katarína
790706
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
MAC REDOX Lučenec
MŠK Žiar nad Hronom
31,85
35,20
39,12
43,59
0,205
0,322
0,232
0,281
200 m 2.beh
veteránky
1 Ágostonné Bokros Ild 670428
2 Hlaváčková Ľudmila
470813
Maďarsko
AK AŠK Slávia Trnava
30,97
37,60
0,218
200 m cel.por.
veteránky
1 Ágostonné Bokros Ild 670428
2 Farkas Dóra
761107
3 Kocholová Marcela
740223
4 Hlaváčková Ľudmila
470813
5 Golianová Marcela
771004
6 Varechová Katarína
790706
Maďarsko
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
AK AŠK Slávia Trnava
MAC REDOX Lučenec
MŠK Žiar nad Hronom
30,97
31,85
35,20
37,60
39,12
43,59
0,218
0,205
0,322
400 m 1.beh
veteránky
1 Oszlányi Réka
780308
2 Kocholová Marcela
740223
3 Golianová Marcela
771004
4 Varechová Katarína
790706
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
MAC REDOX Lučenec
MŠK Žiar nad Hronom
68,79
79,14
90,83
94,32
0,231
0,321
0,206
0,232
400 m 2.beh
veteránky
1 Kolcová Michaela
660529
2 Ágostonné Bokros Ild 670428
3 Hlaváčková Ľudmila
470813
Česká republika
Maďarsko
AK AŠK Slávia Trnava
68,62
71,60
90,18
0,183
0,229
400 m cel.por.
veteránky
1 Kolcová Michaela
660529
2 Oszlányi Réka
780308
3 Ágostonné Bokros Ild 670428
4 Kocholová Marcela
740223
5 Hlaváčková Ľudmila
470813
6 Golianová Marcela
771004
7 Varechová Katarína
790706
Česká republika
Maďarsko
Maďarsko
MŠK Žiar nad Hronom
AK AŠK Slávia Trnava
MAC REDOX Lučenec
MŠK Žiar nad Hronom
68,62
68,79
71,60
79,14
90,18
90,83
94,32
0,183
0,231
0,229
0,321
800 m
1 Záborská Iveta
Oszlányi Réka
veteránky
770221
780308
AK Veterán Bratislava
Maďarsko
3:02,12
NF
1500 m
veteránky
1 Slafkovská Zuzana
780110
Kleskeňová Jana
760924
AK Veterán Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
5:47,56
NP
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
0,232
0,281
0,206
0,232
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
veteránov
Výsledky
01.03.2015 1:23
Bratislava 28. február 2015
strana 6/6
3000
1
2
3
4
m
veteránky
Stoličná Zuzana
681122
Varechová Katarína
790706
Jánošíková Jana
771020
Horvathová Eva
690828
Kocholová Marcela
740223
AK Veterán Bratislava
MŠK Žiar nad Hronom
Česká republika
AK Slávia UK Bratislava
MŠK Žiar nad Hronom
60 m
1
2
3
prek.
veteránky
Sanitrová Katarína
701207
Gálisová Mária
591112
Matúšová Anna
550613
TJ Veterán kl Banská Bystrica
Neregistrovaný
TJ Družba Piešťany
10,97
12,25
12,26
diaľka
veteránky
1 Korešová Jana
810408
2 Sanitrová Katarína
701207
3 Balatoniová Adriana
740723
4 Matúšová Anna
550613
5 Gálisová Mária
591112
Česká republika
TJ Veterán kl Banská Bystrica
Neregistrovaný
TJ Družba Piešťany
Neregistrovaný
573
443
361
332
304
Korešová Jana
Sanitrová Katarína
Balatoniová Adriana
Matúšová Anna
Gálisová Mária
432
437
306
300
x
483
428
352
332
x
x
437
x
x
x
výška
veteránky
1 Sanitrová Katarína
701207
2 Matúšová Anna
550613
Sanitrová Katarína
Matúšová Anna
žrď
1
2
o
o
Seková Zuzana
Beláňová Jana
Seková Zuzana
Beláňová Jana
guľa
1
2
3
4
o
o
o
xxo
o
xxo
220
-
240
o
260
o
xo
veteránky
Marettová Katarína
750131
Sanitrová Katarína
701207
Matúšová Anna
550613
Sokolíková Danica
461018
Marettová Katarína
Sanitrová Katarína
Matúšová Anna
Sokolíková Danica
3000 m chôdza
1 Ungerböck Lena
10,04
9,16
9,16
5,77
x
9,10
9,33
x
veteránky
971107
Timing, Measurement and Data servis by
x
x
x
332
304
0,197
0,205
0,231
SB
SB
545
438
344
x
299
TJ Veterán kl Banská Bystrica
TJ Družba Piešťany
xxo
xxx
veteránky
750811
970203
200
o
573
443
361
331
304
12:43,32
13:55,87
14:05,49
15:33,21
NF
135
130
SB
=SB
xxx
AC Stavbár Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
270
o
TJ
TJ
TJ
AK
280 290
o
xxo o
300 310
o
xo
xxx
320
xxx
Orava Dolný Kubín
Veterán kl Banská Bystrica
Družba Piešťany
Danica Zvolen
9,99
8,89
9,39
5,92
Rakúsko
x
8,61
8,96
5,63
9,76
9,71
x
x
310
290
10,38
9,71
9,39
5,92
SB
10,38
9,43
x
5,77
14:47,14
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky