REGIONÁLNY PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY
BANSKÁ BYSTRICA
NOVEMBER 2011
ČASŤ 1.1 - PREFERENCIE POLITICKÝCH STRÁN
Zadanie:
Umiestnenie:
Realizácia:
Termín realizácie:
Počet respondentov:
Dopytované údaje:
V rámci prieskumu boli
dopytované ďalšie údaje:
Zadávateľ:
Realizátor prieskumu:
Preferencie politických strán pred predčasnými parlamentnými voľbami
Banská Bystrica
Anketári v uliciach mesta
Od 4. do 11.11.2011
845
Veková kategória
Ktorú stranu ste volili v minulých parlamentných voľbách?
Ktorú stranu plánujete voliť v marcových parlamentných voľbách?
ÁNO
BBonline.sk / REGIONAL MEDIA, s.r.o.
REGIONAL MEDIA, s.r.o.
Politické preferencie strán v Banskej Bystrici
Na otázky anketárov v uliciach mesta odpovedalo 845 respondentov, z ktorých bolo vyše 47% vo veku medzi 30 a 55
rokov, vyše 26% tvorili starší Banskobystričania a len o zhruba percento menej predstavovali respondenti medzi 18-30
rokov. Anketári im položili nasledovnú otázku: Ktorú stranu plánujete voliť v marcových parlamentných voľbách? Z
oslovených respondentov, ktorí súhlasili s odpoveďou sa 19% neplánuje zúčastniť predčasných parlamentných volieb.
Takmer 4% respondentov ešte nie je rozhodnutých. Podľa prieskumu by predčasné voľby podľa banskobystrických voličov
vyhrala strana SMER – sociálna demokracia, ktorá by získala 37,79% hlasov, nasledovala by Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana s 24,42% hlasov. Sloboda a Solidarita by v Banskej Bystrici získala 18,59% a do
parlamentu by sa podľa obyvateľov mesta pod Urpínom dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s 9,37%. Pre vstup do
parlamentu je potrebných 5%, ktoré by podľa tohto prieskumu nedosiahla Slovenská národná strana so 4,92% hlasov,
nasleduje strana MOST – HÍD s 1,69% či Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja s 1,23%. Ďalšie strany
nedosiahli ani 1%.
Ktorú stranu plánujete voliť v marcových predčasných parlamentných voľbách? (rozloženie hlasov voličov v %)
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Regionálny predvolebný prieskum verejnej mienky
Umiestnenie: Banská Bystrica | Forma prieskumu: Anketári v uliciach mesta | Realizácia: 4. - 11.11.2011
Ktorú stranu plánujete voliť v marcových parlamentných voľbách?
Odpoveď
Hlasy
Celkovo Pot. voliči
Voliči
Kresťanskodemokratické hnutie
61
7,22
8,92
9,37
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4
0,47
0,58
0,61
Ľudová strana Naše Slovensko
4
0,47
0,58
0,61
MOST - HÍD
11
1,30
1,61
1,69
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
5
0,59
0,73
0,77
Sloboda a Solidarita
121
14,32
17,69
18,59
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
159
18,82
23,25
24,42
Slovenská národná strana
32
3,79
4,68
4,92
SMER - sociálna demokracia
246
29,11
35,96
37,79
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
8
0,95
1,17
1,23
%
%
%
Som nerozhodnutý
33
3,91
4,82
Potenciálni voliči (voliči + nerozhodnutí) :
684
Voliči (zúčastnení a hlasujúci) :
651
Nezúčastním sa
161
19,05
%
%
%
Celkovo
845
100,00
100,00
100,00
Vekové zloženie prieskumu:
18-30
217
25,68
30-55
403
47,69
55+
225
26,63
REGIONAL MEDIA, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Šírenie tohto obsahu je bez súhlasu zakázané.
Politické preferencie v Banskej Bystrici podľa vekových kategórií
Politické názory rozličných vekových skupín sa samozrejme rôznia a Banská Bystrica nie je výnimkou. U mladých
voličov vo veku od 18-30 rokov zvíťazila v prieskume suverénne strana Sloboda a Solidarita s takmer 60% v tejto
vekovej kategórii. Pri strednej generácii však táto strana získala už len 7,58% a pri ľuďoch nad 55 rokov už len
2,56%. O čosi konštantnejšie výsledky vykazujú veľké tradičné strany. SMER-SD suverénne vedie pri najpočetnejšej
vekovej skupine od 30 do 55 rokov s 51,6% podporou a v najstaršej vekovej kategórii presiahol 32%. SDKÚ-DS má
takisto najsilnejšiu podporu pri strednej generácii - 29,74% a pri najstaršej kategórii už očosi slabšiu 23,72%. Obe
tradične najvýraznejšie politické formácie zároveň u mladej generácie získali podiel okolo 13%. KDH a SNS sa
výraznejšie presadili len pri najstaršej vekovej kategórii. SNS pritom v dvoch mladších vekových kategóriách
nedosiahla ani na 2% a KDH zaznamenalo v najmladšej i strednej vekovej kategórii preferenciu do 5%.
Preferencie strán podľa vekových kategórií
Veková skupina 18-30 rokov
Kresťanskodemokratické hnutie
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Ľudová strana Naše Slovensko
MOST-HÍD
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Slovenská národná strana
SMER - sociálna demokracia
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Nerozhodnutý
Nezúčastním sa
Spolu
Voliči
Veková skupina 30-55 rokov
Kresťanskodemokratické hnutie
hlasy
7
2
2
2
5
91
20
3
19
1
24
41
217
152
hlasy
17
% - všetci
3,23
0,92
0,92
0,92
2,30
41,94
9,22
1,38
8,76
0,46
11,06
18,89
100,00
%
% - všetci
4,22
% - voliči
4,61
1,32
1,32
1,32
3,29
59,87
13,16
1,97
12,50
0,66
%
%
100,00
%
% - voliči
4,96
Ľudová strana Naše Slovensko
MOST - HÍD
Sloboda a Solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Slovenská národná strana
SMER - sociálna demokracia
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Nerozhodnutý
Nezúčastním sa
Spolu
Voliči
Veková skupina 55+
Kresťanskodemokratické hnutie
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
MOST-HÍD
Sloboda a Solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Slovenská národná strana
SMER - sociálna demokracia
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Nerozhodnutý
Nezúčastním sa
Spolu
Voliči
2
7
26
102
6
177
6
6
54
403
343
hlasy
37
2
2
4
37
23
50
1
3
66
225
156
0,50
1,74
6,45
25,31
1,49
43,92
1,49
1,49
13,40
100,00
%
% - všetci
16,44
0,89
0,89
1,78
16,44
10,22
22,22
0,44
1,33
29,33
100,00
%
0,58
2,04
7,58
29,74
1,75
51,60
1,75
%
%
100,00
%
% - voliči
23,72
1,28
1,28
2,56
23,72
14,74
32,05
0,64
%
%
100,00
%
REGIONAL MEDIA, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Šírenie tohto obsahu je bez súhlasu zakázané.
Zmeny politických preferencií Banskobystričanov
Prieskum sa zameral aj na názorový vývoj voličov v porovnaní s uplynulými voľbami. Najvýraznejšou zmenou je veľký nárast
počtu ľudí, ktorí sa volieb nezúčastnia. Ten vyplýva z demotivácie obyvateľstva politickou situáciou. Takýchto ľudí pritom
nachádzame na oboch stranách politického spektra. Najväčší odliv voličov by podľa prieskumu zaznamenala strana SDKÚDS, od ktorej by sa odvrátilo až takmer 40% jej voličov z uplynulých volieb. Títo voliči by sa v pomerne veľkej miere
presunuli k strane Sloboda a Solidarita, s menším percentom to však platí aj opačne. Strana SMER-SD by v Banskej Bystrici
stratila vyše 22% svojich voličov z uplynulých volieb.
Prehľad politickej fluktuácie respondentov v porovnaní s parlamentnými voľbami 2010
Na otázku koho ste volili v posledných parlamentných voľbách odpovedalo:
845
resp.
resp.
Na otázku ktorú stranu plánujete voliť v marcových parlamentných voľbách odpovedalo:
845
2010
2011
+
Kresťanskodemokratické hnutie
69
61
7
15
Najväčší príliv od voličov:
SMER-SD
4
Najväčší odliv voličov k:
nezúčastním sa
7
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
3
4
4
3
Najväčší príliv od voličov:
SMER-SD
3
Najväčší odliv voličov k:
SMER-SD
2
Ľudová strana Naše Slovensko
6
4
1
3
Najväčší príliv od voličov:
ÚNIA
1
Najväčší odliv voličov k:
SNS
2
MOST-HÍD
14
11
0
3
Najväčší príliv od voličov:
0
Najväčší odliv voličov k:
nezúčastním sa
3
Paliho Kapurková, veselá politická strana
1
0
0
1
Najväčší príliv od voličov:
0
Najväčší odliv voličov k:
nezúčastním sa
1
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
0
5
5
0
Najväčší príliv od voličov:
SaS
3
Najväčší odliv voličov k:
0
Sloboda a Solidarita
128
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Slovenská národná strana
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
SMER - sociálna demokracia
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Únia - Strana pre Slovensko
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Nerozhodnutý respondent
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
Nezúčastnil/a som sa volieb - Nezúčastním sa volieb
Najväčší príliv od voličov:
Najväčší odliv voličov k:
121
SDKÚ-DS
nezúčastním sa
221
159
SaS
nezúčastním sa
33
32
ĽSNS
nezúčastním sa
310
246
SDKÚ-DS
nezúčastním sa
7
8
KDH
1
0
ĽSNS
33
SMER-SD
52
161
SMER-SD
nerozhodnutý r.
34
33
25
11
3
2
5
3
1
1
0
(2010)
(2011)
+/-8
1
-2
-3
-1
5
41
-7
18
87
-62
45
4
-1
4
69
-64
41
0
1
0
1
-1
1
33
11
119
41
33
10
109
5
REGIONAL MEDIA, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Šírenie tohto obsahu je bez súhlasu zakázané.
Vyhodnotenie regionálneho prieskumu
Z porovnania výsledkov prieskumu voči reálnym výsledkom volieb z roku 2010 vyplýva, že oslovení respondenti boli
častejšími voličmi strany SMER-SD, ako v uplynulých voľbách, a to nad rámec štatistickej chyby. Pri ostatných stranách sú
rozdiely do 3%. Uvedený rozdiel, ktorý predstavuje nesúlad medzi dopytovanou vzorkou 845 respondentov a vyše 40 tisíc
voličmi z uplynulých parlamentných volieb však neovplyvňuje výsledok štatistickej preferencie i zmien politických preferencií
dopytovanej vzorky.
Porovnanie reálnych a relatívnych štatistických údajov, rozdiely
Výsledky parlamentných
volieb 2010 v Banskej
Bystrici (zdroj: ŠÚ SR)
Prieskum november Prieskum november 2011/
Rozdiel 2010 voľby /
2011/ koho ste volili v
koho plánujete voliť v
prieskum na 2010
roku 2010?
marci 2012?
Rozdiel prieskum na
predčasné voľby /
voľby 2010
Rozdiel prieskum na
predčasné voľby /
prieskum na 2010
AZEN
EDS
KDH
KSS
ĽS-HZDS
ĽSNS
MOST-HÍD
ND
OĽ a NO
Paliho Kap.
SaS
SDKÚ-DS
SDĽ
SMER-SD
SMK-MKP
SNS
SRK
Únia
0,37
0,15
6,37
0,78
3,21
1,94
2,92
0,42
0,00
0,54
19,36
25,16
2,63
30,94
0,07
3,46
0,03
0,99
0,00
0,00
8,70
0,00
0,38
0,76
1,76
0,00
0,00
0,13
16,14
27,87
0,00
39,09
0,88
4,16
0,00
0,13
0,00
0,00
9,37
0,00
0,61
0,61
1,69
0,00
0,77
0,00
18,59
24,42
0,00
37,79
1,23
4,92
0,00
0,00
0,37
0,15
-2,33
0,78
2,83
1,18
1,16
0,42
0,00
0,41
3,22
-2,71
2,63
-8,15
-0,81
-0,70
0,03
0,86
-0,37
-0,15
3,00
-0,78
-2,60
-1,33
-1,23
-0,42
0,77
-0,54
-0,77
-0,74
-2,63
6,85
1,16
1,46
-0,03
-0,99
0,00
0,00
0,67
0,00
0,23
-0,15
-0,07
0,00
0,77
-0,13
2,45
-3,45
0,00
-1,30
0,35
0,76
0,00
-0,13
ZRS
0,57
%
0,00
%
0,00
%
0,57
%
-0,57
%
0,00
%
REGIONAL MEDIA, s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Šírenie tohto obsahu je bez súhlasu zakázané.
Vyrobila spoločnosť REGIONAL MEDIA, s.r.o. na objednávku portálu BBonline.sk.
November 2011
www.regionalmedia.sk
[email protected]
Download

preferencie politických strán