AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
--------------------------------AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
TOP-AKU pro otopnou vodu
TOP-AKU inox s nerezovým průtokovým ohřevem TUV
TOP-MUL s vestavěným ohřívačem TUV
TOP-MUL DUO s vestavěným ohřívačem TUV
NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
-------------------------------------------------------NÁVOD PRE MONTÁŽ A OBSLUHU
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
TOP MAX® CZ/ Ohřívací Technika a.s., Orlice 170, Letohrad
TOP MAX® SK/ Ohrievacia technika s.r.o., Palárikova 919, Čadca
Str. 2
Před montáží a uvedením do provozu se obeznamte s níže uvedeným návodem na montáž
a použití a se záručními podmínkami.
Při montáži a jeho uvedení do provozu je potřebné dodržet požadavky tohoto návodu.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 3
KONSTRUKCE A URČENÍ
Akumulační nádrže jsou určeny pro uchovávání a přenos tepla z přebytku otopné vody
získané z různých zdrojů: vytápění, solární kolektory, solární/tepelná čerpadla, atd.
A zároveň slouží na vyrovnání rozdílu mezi tepelným výkonem kotle a potřebným výkonem
do topného systému.
Maximální pracovní tlak v akumulační nádrži je 0,3 MPa.
Maximální pracovní tlak ve vestavěném ohřívači a nerezovém výměnku je 0,6 MPa. *
Maximální pracovní tlak v solárním výměníku je 1,0 MPa. *
Akumulační nádrže jsou vyrobeny z černé oceli.
Tepelnou izolaci tvoří pevná vrstva polyuretanové* nebo polystyrénové pěny* (do 500 L),
měkká odnímatelná vrstva polyuretanové pěny (nad 500 L)
Venkovní krytí tvoří plášť z plastového materiálu* nebo koženky*.
Dodávané verze:
TOP-AKU
Akumulační nádrž pro otopnou vodu. (dostupná i ve verzi bez izolace)
TOP-AKU inox Akumulační nádrž pro otopnou vodu se solárním výměníkem a
nerezovým výměníkem určeným pro průtokový ohřev užitkové vody.
TOP-MUL
Multifunkční akumulační nádrž pro otopnou vodu se solárním
výměníkem a vestavěným smaltovaným ohřívačem užitkové vody.
TOP-MUL DUOMultifunkční akumulační nádrž pro otopnou vodu se solárním
výměníkem, vestavěným smaltovaným ohřívačem užitkové vody a dodatečným spirálovým
výměníkem v horní části.
(* dle verze)
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 4
Konstrukce
TOP-AKU
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 5
TOP-AKU inox
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 6
TOP-MULTI
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 7
TOP-MULTI DUO
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 8
Technické parametry
TOP-AKU
Objem
A
D
B
C
E
F
G
Dm
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
500
500
2080
810
390
1710
260
460
1050
H
[mm]
1640
Připojení
KP
1 ¼“
CT
½“
ZS
¾”
Kg
120
Připojení
tepelného
senzoru
Výpust
Izolace
Opláštění
Váha
3
800
800
2000
1010
465
1555
335
535
1010
1485
1 ½“
½“
1000
1000
1090
1110
510
1600
380
580
1055
1500
1500
2410
1210
535
1875
395
605
1205
2000
2000
2160
1410
545
1635
405
615
1090
1530
1805
1565
1 ½“
1 ½“
1 ½“
½“
½“
½“
¾”
¾”
285
375
¾”
¾”
100mm měkké polyuretanové pěny
Koženka
150
190
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 9
TOP-AKU inox
3
Objem
Objem výměníku TUV
Plocha výměníku TUV
Objem výměníku solárního
Plocha výměníku solárního
Izolace
Opláštění
Váha
Dm
3
Dm
2
m
3
Dm
2
m
Denní tepelné straty
kWh/24h
Kg
750
696
1000
910
43
7,2
11
16
2,36
2,8
100mm měkké polyuretanové pěny
Koženka
Cca. 240
Cca. 350
3,5
WEG – Vstup otopné vody
CW – Teplá užitková voda
RK – Kapilára uzavřená - 3 ks.
WYG – Výstup otopné vody
WED – Vstup otopné vody
WYD – Výstup otopné vody
WES – Vstup solárního výměníku
ZW – Studená užitková voda
WYS – Výstup solárního výměníku
RT – Jímka tepelného čidla otevřená - 2 ks
MG – Zátka spirály
O – Odvzdušnění
S – Výpust
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
3,8
Str. 10
TOP-MUL/MUL DUO
3
Objem vnějšího zásobníku
Objem vnitřního zásobníku
Povrch solárního výměníku
Objem solárního výměníku
Provozní parametry
vnější zásobník
vnitřní zásobník
výměník
Izolace
Váha
Anóda M8x30
H
D
dm
3
dm
2
m
3
dm
Kg
[mm]
[mm]
[mm]
Teplá voda - užitková
CW
Studená voda - užitková
300/80
300
80
1,4
8,1
400/120
400
120
1,6
9,2
500/160
500
160
1,6
9,2
pr=0.3MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=110°C
500/160 DUO
500
160
1,6(d) / 1,6(h)
9,2(d) / 6,3 (h)
215
25x260
1830
815
250
30x200
2140
815
pr=0.3MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=90°C
pr=1.0MPa tr=140°C
100mm
290
30x200
2140
815
¾“
¾“
¾“
¾“
ZW
¾“
¾“
¾“
¾“
Cirkulace
RC
¾“
¾“
¾“
¾“
Připojení otopné vody
PW
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
PW1 - J
[mm]
1525
1500
1730
1730
PW2 - I
[mm]
1325
1320
1530
1530
PW3 - L
[mm]
530
600
630
630
PW4 - B
[mm]
250
350
350
350
PW5 - J
[mm]
1525
1500
1730
1730
PW6 - I
[mm]
1325
1320
1530
1530
PW7 - G
[mm]
950
1050
1050
1050
PW8 - B
[mm]
250
350
350
350
1“
1“
1“
1“
Připojení solární výměník
70mm
160
25x190
1865
660
100mm
Vstup
WES
800
900
900
Výstup
WYS
340
440
440
Odvzdušnění
K / ½“
1670
1640
1870
900
1600(WEG)
440
1070 (WYG)
1870
1415/960/435
1630/960/450
1630/960/450
Snímač teploty
M/N/O/ ½“ 1450/900/350
Zátka spirály
R 1 ½“
900
970
970
970
Výpust
A ¾“
60
120
120
120
Čistící otvor
P
290
425
425
425
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 11
Zabezpečení a podmínky bezpečného používaní.
Nádrže mohou být provozované pouze s funkčním pojistným ventilem s otvíracím tlakem 0,3
MPa instalovaném na návratu otopné vody.
U nádrží s vestavěným ohřevem užitkové vody musí být instalován pojistný ventil také na
přívodu užitkové vody s otvíracím tlakem 0,6 MPa .
Solární okruh výměníku musí být chráněn pojistným ventilem s otvíracím tlakem 1,0 MPa
Tyto ventily chrání zařízení proti nadměrnému tlaku nebo nadměrnému zvýšení tlaku v
důsledku ohřátí vody v nádrži.
Po dobu běžného provozu v době ohřevu může z pojistného ventilu dočasně unikat voda, to
nasvědčuje správné funkčnosti ventilu. V těchto případech žádným způsobem neucpávejte
odtokový otvor.
POZOR!
1. Na přívodu studené užitkové vody, na návratu otopné vody a na solárním
okruhu musí byt namontovaný odpovídající pojistný ventil. Namontujte ho
tak, aby hrot šipky na plášti ventilu ukazoval ve směru průtoku vody.
2. Mezi pojistnými ventily a zařízením nesmí byt instalované žádné uzavírací
ventily.
3. Je zakázané provozovat zařízení bez odpovídajících pojistných ventilů nebo
s nefunkčními pojistnými ventily, což by mohlo způsobit poruchu a ohrozit
lidské zdraví a životy.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 12
Instalace
Instalace a jakákoli oprava zařízení, rovněž v elektrické, vodné, otopní nebo
solární instalaci musí být vykonána výlučně odborníkem s danými
oprávněními.
Připojeni
Zařízení napojte ve vertikální poloze do otopné sítě (v které tlak nepřesahuje 0,3MPa),
vodovodní sítě (v které tlak nepřesahuje 0,6 MPa a není nižší jako 0,1 MPa) a solární
instalace. Pokud tlak ve vodovodní síti často přesahuje 0,4 MPa před výměníkem se
doporučuje namontovat redukční ventil nebo expanzní membránovou nádobu za účelem
omezení problematického uvolňovaní vody z pojistného ventilu. Když tlak ve vodovodní síti
překročí 0,6 MPa, montáž redukčního ventilu bude nutností za účelem zabránění úniku vody
pojistným ventilem.
Příkladová schéma zapojeni TOP - Aku inox
1 – Akumulační nádrž; 2 – Kotel; 3 – Vytápění; 4 – Solární kolektory;
5 – Čerpací stanice - solární; 6 – Solární regulátor
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 13
Instalace spirály TOP-SPI
U nádrží TOP-Aku inox a TOP-MUL mohou být v nádobě používané ohřívací spirály dodávané
pod značkou TOPMAX, které se instalují do příslušného otvoru.
Nastavení teploty
U spirál s manuálním nastavováním
Z ohřívacích spirál dodávaných společností TOPMAX mohou být do akumulačních nádrží
namontované spirály na jednofázové napětí/ 230 V s výkonem 2,0 kW a spirály na třífázové
napětí/ 400 V s výkonem 3,0; 4,5; 6,0 nebo 9,0 kW (* v závislosti od verze)
Montáž vykonejte následovně:
Mimořádné důležité je připojit volný konec žluto-zeleného ochranného vodiče vyvedeného z
označení přípojky na konstrukci vyhřívací spirály pomocí šroubu M4 s uzemňovacím plíškem
na hrdle MG nádoby.
1 – konstrukce nádoby
2 – elektrická spirála typ SPI
3 – uzemňovací vodič
4 – hrdlo MG 1 1/2”
5 - uzemňovací plíšek
6 – šroub M4
7 – pružná podložka
Uzemnění vyhřívací spirály
Upozornění:
Ohřívací spirála a kovová nádoba musí být spojeny ochranným vodičem
vyvedeným z označené přípojky na plášti ohřívací spirály.
Nezasouvejte zástrčku síťového kabelu do elektrické zásuvky bez toho, abyste
zkontrolovali, jestli je nádoba naplněná vodou.
V záruční lhůtě mohou být v nádobě použité jen spirály značky TOPMAX.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 14
Provoz a obsluha
1. Pravidelně, nejméně jednou měsíčné a před každým spuštěním po odstavení z provozu
zkontrolujte funkčnost pojistného ventilu (podle pokynů výrobce ventilu).
2. Dočasný malý únik vody z pojistného ventilu po dobu ohřevu je běžným jevem a
poukazuje na správnou funkčnost pojistného ventilu
POZOR! Trvalé vytékání vody z odpadového otvoru pojistného ventilu
nasvědčuje o nefunkčnosti ventilu nebo vysokém tlaku instalaci.
Žádným způsobem neucpávejte odtokový otvor.
3. V případě odstaveni z provozu v zimním období a obavy, že voda v zařízení může
zamrznout, vypustíte ji uvolněním pojistného ventilu a následně otevřením výpuste.
4. Po dobu provozu dochází k opotřebení magneziové anody, a proto pravidelně alespoň
jednou do roka zkontrolujte její stav a nejpozdněji po 18 měsících ji vyměňte za novou.
Vhodnou magneziovou anodu si můžete zakoupit v prodejně nebo u výrobce výměníků.
Anoda se nachází v horním dnu nádoby výměníků, a pokud ji chcete vyměnit nebo prověřit
její stav:
- přerušte přívod studené užitkové vody, na chvíli uvolněte kohoutek s teplou užitkovou
vodou a následně uzavřete přívod teplej vody z výměníků;
- složte horní poklop pláště výměníků;
- vyberte izolační prvek zakrývající zátku s ukotvenou anodou;
- vymontujte zátku spolu s anodou;
- novu anodu montujte v opačném pořadí a pozorné přitom kontrolujte utěsněni spojů.
(*TOP-MUL)
POZOR!
Magneziová anoda plní důležitou funkci protikorozní ochrany smaltované
nádoby a jej pravidelná kontrola a výměna za novou je podmínkou pro
zohlednění záruky na nádobu.
Vyměněné opotřebené anody a potvrzení o výměně (nákupu anod) odložte k
nahlédnutí pro servis výrobců pro případ poruchy nádoby.
5. Pravidelně, v závislosti od tvrdosti vody odstraňujte usazeniny a volný vodní kamen.
6. Aspoň jednou týdně po dobu několika hodin zvyšujte teplotu ohřívače vody na 70 ° C.
Trvalé udržení teploty cca. 60 ° C eliminuje riziko kontaminace teplé užitkové vody, bakterií
Legionella. (*TOP-MUL)
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 15
Pred montážou a uvedením do prevádzky sa oboznámte s nižšie uvedeným návodom na
montáž a použitie a so záručnými podmienkami.
Pri montáži uvedení do prevádzky je potrebné dodržať požiadavky tohto návodu.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 16
KONŠTRUKCIA A URČENIE
Akumulačné nádrže sú určené pre uchovávanie a prenos tepla z prebytku vykurovacej vody
získanej z rôznych zdrojov: vykurovanie, solárne kolektory, solárne / tepelné čerpadlá, atď.
A zároveň slúži na vyrovnanie rozdielu medzi tepelným výkonom kotla a potrebným
výkonom do vykurovacieho systému.
Maximálny pracovný tlak v akumulačnej nádrži je 0,3 MPa.
Maximálny pracovný tlak vo vstavanom ohrievači a nerezovom výmenníku je 0,6 MPa. *
Maximálny pracovný tlak v solárnom výmenníku je 1,0 MPa. *
Akumulačné nádrže sú vyrobené z čiernej ocele.
Tepelnú izoláciu tvorí pevná vrstva polyuretánovej * alebo polystyrénovej peny * (do 500 L),
mäkká odnímateľná vrstva polyuretánovej peny (nad 500 L)
Vonkajšie krytie tvorí plášť z plastového materiálu * alebo koženky *.
Dodávané verzie:
TOP-AKU
-Akumulačná nádrž pre vykurovaciu vodu. (dostupná aj vo verzii bez izolácie)
TOP-AKU inox- Akumulačná nádrž pre vykurovaciu vodu so solárnym výmenníkom a
nerezovým výmenníkom určeným pre prietokový ohrev úžitkovej vody.
TOP-MUL
- Multifunkčná akumulačná nádrž pre vykurovaciu vodu so solárnym
výmenníkom a vstavaným smaltovaným ohrievačom úžitkovej vody.
TOP-MUL DUOMultifunkčná akumulačná nádrž pre vykurovaciu vodu so solárnym
výmenníkom, vstavaným smaltovaným ohrievačom úžitkovej vody a dodatočným špirálovým
výmenníkom v hornej části.
(* podľa verzie)
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 17
Konštrukcia
TOP-AKU
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 18
TOP-AKU inox
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 19
TOP-MULTI
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 20
TOP-MULTI DUO
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 21
Technické parametry
TOP-AKU
Objem
A
D
B
C
E
F
G
Dm
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
500
500
2080
810
390
1710
260
460
1050
H
[mm]
1640
Pripojenie
KP
1 ¼“
CT
½“
ZS
¾”
Kg
120
Pripojenie
tepelného
senzoru
Výpust
Izolácia
Opláštenie
Váha
3
800
800
2000
1010
465
1555
335
535
1010
1485
1 ½“
½“
1000
1000
1090
1110
510
1600
380
580
1055
1500
1500
2410
1210
535
1875
395
605
1205
2000
2000
2160
1410
545
1635
405
615
1090
1530
1805
1565
1 ½“
1 ½“
1 ½“
½“
½“
½“
¾”
¾”
285
375
¾”
¾”
100mm Mäkkej polyuretánovej peny
Koženka
150
190
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 22
TOP-AKU inox
3
Objem
Objem výmenníka TUV
Plocha výmenníka TUV
Objem výmenníka solárneho
Plocha výmenníka solárneho
Izolácia
Opláštenie
Váha
Dm
3
Dm
2
m
3
Dm
2
m
Denní tepelné straty
kWh/24h
Kg
750
696
1000
910
43
7,2
11
16
2,36
2,8
100mm mäkkej polyuretánovej peny
Koženka
Cca. 240
Cca. 350
3,5
WEG – Vstup vykurovacej vody
CW – Teplá úžitková voda
RK – Kapilára uzavretá - 3 ks.
WYG – Výstup vykurovacej vody
WED – Vstup vykurovacej vody
WYD – Výstup vykurovacej vody
WES – Vstup solárneho výmenníka
ZW – Studená úžitková voda
WYS – Výstup solárneho výměníku
RT – Jímka tepelného čidla otvorená - 2 ks
MG – Zátka špirály
O – Odvzdušnenie
S – Výpust
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
3,8
Str. 23
TOP-MUL
3
Objem vonkajšieho zásobníka
Objem vnútorného zásobníka
Povrch výmenníka
Objem výměníka
Prevádzkovéparametre
vnútorný zásobník
vnonkajší zásobník
výmenník
Izolacia
Váha
Anóda M8x30
H
D
dm
3
dm
2
m
3
dm
Kg
[mm]
[mm]
[mm]
Teplá voda - užitková
CW
Studená voda - užitková
300/80
300
80
1,4
8,1
400/120
400
120
1,6
9,2
500/160
500
160
1,6
9,2
pr=0.3MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=110°C
500/160 DUO
500
160
1,6(d) / 1,6(h)
9,2(d) / 6,3 (h)
215
25x260
1830
815
250
30x200
2140
815
pr=0.3MPa tr=90°C
pr=0.6MPa tr=90°C
pr=1.0MPa tr=140°C
100mm
290
30x200
2140
815
¾“
¾“
¾“
¾“
ZW
¾“
¾“
¾“
¾“
Cirkulacia
RC
¾“
¾“
¾“
¾“
Pripojenie vykurovacej vody
PW
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
PW1 - J
[mm]
1525
1500
1730
1730
PW2 - I
[mm]
1325
1320
1530
1530
PW3 - L
[mm]
530
600
630
630
PW4 - B
[mm]
250
350
350
350
PW5 - J
[mm]
1525
1500
1730
1730
PW6 - I
[mm]
1325
1320
1530
1530
PW7 - G
[mm]
950
1050
1050
1050
PW8 - B
[mm]
250
350
350
350
1“
1“
1“
1“
Pripojenie výmenníka
70mm
160
25x190
1865
660
100mm
Vstup
WES
800
900
900
Výstup
WYS
340
440
440
Odvzdušnenie
K / ½“
1670
1640
1870
900
1600 (WEG)
440
1070 (WYG)
1870
Snímač teploty
M/N/O/
½“
1450/900/350
1415/960/435
1630/960/450
1630/960/450
Zátka špirály
R 1 ½“
900
970
970
970
Výpusť
A ¾“
60
120
120
120
Čistiaci otvor
P
290
425
425
425
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 24
Zabezpečenie a podmienky bezpečného používania.
Nádrže môžu byť prevádzkované iba s funkčným poistným ventilom s otváracím tlakom 0,3
MPa inštalovanom na návrate vykurovacej vody.
U nádrží so vstavaným ohrevom úžitkovej vody musí byť inštalovaný poistný ventil tiež na
prívode úžitkovej vody s otváracím tlakom 0,6 MPa.
Solárny okruh výmenníka musí byť chránený poistným ventilom s otváracím tlakom 1,0 MPa
Tieto ventily chránia zariadenia proti nadmernému tlaku alebo nadmernému zvýšeniu tlaku v
dôsledku ohriatie vody v nádrži.
Po dobu bežnej prevádzky v čase ohrevu môže z poistného ventilu dočasne unikať voda, to
nasvedčuje správnej funkčnosti ventilu. V týchto prípadoch žiadnym spôsobom neupchávajte
odtokový otvor.
POZOR!
1. Na prívode studenej úžitkovej vody, na návrate vykurovacej vody a na
solárnom okruhu musia byť namontované odpovedajúce poistne ventily.
Namontujte ho tak, aby hrot šípky na plášti ventilu ukazoval v smere prietoku
vody.
2. Medzi poistnými ventilmi a zariadením nesmú byť inštalované žiadne
uzatváracie ventily.
3. Je zakázané prevádzkovať zariadenie bez odpovedajúcich poistných
ventilov alebo s nefunkčnými poistnými ventilmi, čo by mohlo spôsobiť
poruchu a ohroziť ľudské zdravie a životy.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 25
Inštalácia
Inštalácia a akákoľvek oprava zariadenia v elektrickej, vodnej, vykurovacej
alebo solárnej inštalácii musí byť vykonaná výlučne odborníkom s danými
oprávneniami.
Pripojenie
Zariadenie napojte vo vertikálnej polohe do vykurovacej siete (v ktorej tlak neprevyšuje 0,3
MPa), vodovodnej siete (v ktorej tlak nepresahuje 0,6 MPa a nie je nižší ako 0,1 MPa) a
solárnej inštalácie. Ak tlak vo vodovodnej sieti často presahuje 0,4 MPa odporúča sa
namontovať redukčný ventil alebo expanznú membránovou nádobu za účelom obmedzenia
problematického uvoľňovanie vody z poistného ventilu. Keď tlak vo vodovodnej sieti
prekročí 0,6 MPa, montáž redukčného ventilu bude nutnosťou za účelom zabránenia úniku
vody poistným ventilom.
Príkladová schéma zapojení TOP - Aku inox
1 - Akumulačná nádrž; 2 - Kotol; 3 - Vykurovanie, 4 - Solárne kolektory;
5 - Čerpacia stanica - solárna; 6 - Solárny regulátor
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 26
Inštalácia špirály TOP-SPI
U nádrží TOP-Aku inox a TOP-MUL môžu byť v používanej ohrievacej špirály dodávané pod
značkou TOPMAX, ktoré sa inštalujú do príslušného otvoru.
Nastavenie teploty
U špirál s manuálnym nastavovaním
Z ohrievacích špirál dodávaných spoločnosťou TOPMAX môžu byť do akumulačných nádrží
namontované špirály na jednofázové napätie / 230 V s výkonom 2,0 kW a špirály na
trojfázové napätie / 400 V s výkonom 3,0; 4,5; 6,0 alebo 9,0 kW (* v závislosti od verzie)
Montáž vykonajte nasledovne:
Mimoriadne dôležité je pripojiť voľný koniec žlto-zeleného ochranného vodiča vyvedeného z
označenia prípojky na konštrukciu vyhrievacej špirály pomocou skrutky M4 s uzemňovacím
plieškom na hrdle MG nádoby.
1 - konštrukcia nádoby
2 - elektrická špirála typ SPI
3 - uzemňovací vodič
4 - hrdlo MG 1 1 / 2 "
5 - uzemňovacia pliešok
6 - skrutka M4
7 - pružná podložka
Uzemnenie ohrievacej špirály
Upozornenie:
Ohrievacie špirála a kovová nádoba musia byť spojené ochranným vodičom
vyvedeným z označenej prípojky na plášti ohrievacej špirály.
Nezasúvajte zástrčku sieťového kábla do elektrickej zásuvky bez toho, aby ste
skontrolovali, či je nádoba naplnená vodou.
V záručnej lehote môžu byť v nádobe použité len špirály značky TOPMAX.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 27
Prevádzka a obsluha
1. Pravidelne, aspoň raz mesačné a pred každým spustením po odstavení z prevádzky
skontrolujte funkčnosť poistného ventilu (podľa pokynov výrobcu ventilu).
2. Dočasný malý únik vody z poistného ventilu po dobu ohrevu je bežným javom a poukazuje
na správnu funkčnosť poistného ventilu
POZOR! Trvalé vytekaniu vody z odpadového otvoru poistného ventilu nasvedčuje o
nefunkčnosti ventilu alebo vysokom tlaku inštaláciu.
Žiadnym spôsobom neupchávajte odtokový otvor.
3. V prípade odstaveniu z prevádzky v zimnom období a obavy, že voda v zariadení môže
zamrznúť, vypustíte ju uvoľnením poistného ventilu a následne otvorením výpustu.
4. Po dobu prevádzky dochádza k opotrebovaniu magnéziovej anódy, a preto pravidelne
aspoň raz do roka skontrolujte jej stav a najviac po 18 mesiacoch ju vymeňte za novú.
Vhodnú magnéziovú anódu si môžete zakúpiť u predajcu nádrži alebo u výrobcu.
Anóda sa nachádza v hornom dne nádoby výmenníkov, a ak ju chcete vymeniť alebo preveriť
jej stav:
- Prerušte prívod studenej úžitkovej vody, na chvíľu uvoľnite kohútik s teplou úžitkovou
vodou a následne uzavrite prívod teplej vody z výmenníkov;
- Zložte horný poklop plášťa výmenníkov;
- Vyberte izolačné prvok zakrývajúci zátku s ukotvenú anódou;
- Vymontujte zátku spolu s anódou;
- Novu anódu montujte v opačnom poradí a pozorné pritom kontrolujte utesnenie spojov.
(* TOP-MUL)
POZOR!
Magnéziová anóda plní dôležitú funkciu protikoróznej ochrany smaltované nádoby a ho
pravidelná kontrola a výmena za novú je podmienkou pre zohľadnenie záruky na nádobu.
Vymenené opotrebené anódy a potvrdenie o výmene (nákupe anód) odložte k
nahliadnutiu pre servis výrobcov pre prípad poruchy nádoby.
5. Pravidelne, v závislosti od tvrdosti vody odstraňujte usadeniny a voľný vodné kachlí.
6. Aspoň raz týždenne po dobu niekoľkých hodín zvyšujte teplotu ohrievača vody na 70 ° C.
Trvalé udržanie teploty cca. 60 ° C eliminuje riziko kontaminácie teplej úžitkovej vody,
baktérií Legionella. (* TOP-MUL)
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 28
Podmínky záruky CZ
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Délka záruky
Na nádrže je poskytovaná záruka v délce 36 měsíců od zakoupení
Záruka se nevztahuje na magnéziovou anodu, která podléhá opotřebení a její životnost je přímo závislá na
kvalitě vstupní vody.
Podmínky záruky
Výrobce zodpovídá za správnou funkčnost zařízení pod podmínkou, že bude instalovaný, spuštěný a používaný
shodně s informacemi poskytovanými v tomto návodě.
Po dobu trvání záruční lhůty výrobce nese záruční zodpovědnost, pouze za chyby a závady, které vznikly vinou
výrobce.
Po dobu trvaní záruky má uživatel právo na bezplatné opravy chyb vzniklých vinou výrobce.
Závady, které budou odstraňované v co nejkratším čase
– maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení.
Ve výjimečných případech např. nedostupnosti náhradního dílu, se může datum opravy prodloužit do 30 dní.
Na všechny poruchy nebo přerušení provozu způsobené:
- instalací a používáním v rozporu s návodem a platnými zákony a normami
- nesprávným výběrem zařízení
- fyzické poškození způsobené uživatelem
- nesprávnou instalací
Se nevztahuje záruka.
Rovněž se záruka nevztahuje na zařízení používané:
- s opotřebovanou magnéziovou anodou
- u kterého zákazník neprokáže pravidelné výměny opotřebované anody
(doklad o koupi anody/instalaci příp. její výměně)
Uživatel je povinný uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné
reklamace nebo vyzvaní k:
- opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem
- zařízení na kterém byly provedené úpravy nebo opravy svépomocí.
- provedení prohlídky zařízení
- z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě:
- nesprávné instalace zařízení
- nemožnosti demontáže zařízení
Uživatel ztrácí právo na záruku v následujících případech:
- uskutečnění svépomocných změn v konstrukci zařízení
- nevzetím v úvahu doporučení k instalaci, údržbě nebo provozu uvedené v tomto návode
- zkoušení těsnosti zařízení pomocí tlaku vzduchu
- nevyrovnání finančních závazků vůči výrobci nebo prodejci uvedených v bode 2.5
- opravy zařízení v čase trvaní záruční doby jinou osobou než osobou oprávněnou výrobcem pro provádění oprav .
- poškození nebo nesprávného provozu z důvodu:
- nesprávné přepravy
- nesprávné instalace
- překročení nejvyšší povolené teploty
- znečistěné vody v instalaci
- spuštění zařízení bez napuštění vody do zařízení
Záruka se nevztahuje na poškození zařízení z důvodu atmosférických a živelných projevu, blesku, přepětí v el. síti,
znečištění jako i poškození mechanického, chemického a tepelného charakteru a taktéž opravy nebo úpravy
vykonané nepověřenými osobami.
Ostatní
3.1
Výrobce nenese zodpovědnost za nesprávně zvolený typ zařízení.
3.2
Výrobce rozhoduje o způsobu opravy.
3.3
Reklamaci je potřebné nahlásit písemně (mail, pošta) servisnímu středisku nebo prodejci v co nejkratším čase.
Kontakt na servisní středisko:
OHŘÍVACÍ TECHNIKA a.s. e-mail: [email protected]
3.4
Pro uznání záruky je potřebné doložit následující dokumenty:
- doklad o zakoupení zařízení
- vyplněný záruční list
Všechny tyto dokumenty je uživatel povinný uchovávat po dobu celé doby trvání záruky a ukázat je vyžádání
servisního technika.
3.5
Záruka se vztahuje pouze na zařízení zakoupené a instalované výhradně na území ČR.
3.6
Ve výše neuvedených případech se reklamace řídí Občanským zákoníkem.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 29
Podmienky záruky SK
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Dĺžka záruky
Na nádrže je poskytovaná záruka v dĺžke 36 mesiacov od zakúpenia
Záruka sa nevzťahuje ma magnéziovú anódu ktorá podlieha opotrebeniu a jej životnosť je priamo závislá na
kvalite vstupnej vody.
Podmienky záruky
Výrobca zodpovedá za správnu funkčnosť zariadenia pod podmienkou, že bude inštalovaný, spustený a používaný
zhodne s informáciami poskytovanými v tomto návode.
Počas trvania záručnej lehoty výrobca nesie záručnú zodpovednosť, iba za chyby a závady, ktoré vznikli vinou
výrobcu.
Počas trvania záruky má užívateľ právo na bezplatné opravy chýb vzniknutých vinou výrobcu.
Závady, ktoré budú odstraňované v čo najkratšom čase
– maximálne však do 14 pracovných dní od písomného nahlásenia.
Vo výnimočných prípadoch napr. nedostupnosti náhradného dielu, sa môže dátum opravy predĺžiť do 30 dní.
Na všetky poruchy alebo prerušenia práce spôsobené:
- inštaláciou a používaním v rozpore s návodom a platnými zákonmi a normami
- nesprávnym výberom zariadenia
- fyzické poškodenia spôsobené užívateľom
- nesprávnou inštaláciou
Sa nevzťahuje záruka.
Rovnako sa záruka nevzťahuje na zariadenie používané:
- s opotrebovanou magnéziovou anódou
- u ktorého zákazník nepreukáže pravidelné výmeny opotrebovanej anódy
(doklad o kúpe anódy/inštalácii príp. jej výmene)
Užívateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prácou a výjazdom servisného technika v prípade neoprávnenej
reklamácie alebo vyzvania k:
- oprave poškodenia, ktoré bolo spôsobené užívateľom
- zariadeniu na ktorom boli prevedené svojpomocné úpravy alebo opravy.
- prevedeniu prehliadky zariadenia
- z dôvodu nemožnosti prevedenia opravy na základe:
- nesprávnej inštalácie zariadenia
- nemožnosti demontáže zariadenia
Užívateľ stráca právo na záruku v nasledujúcich prípadoch:
- uskutočnenie svojpomocných zmien v konštrukcii zariadenia
- nebratím v úvahu odporučenia k inštalácii, údržbe alebo prevádzke uvedené v tomto návode
- skúšania tesnosti zariadenia pomocou tlakovania vzduchu
- nevyrovnania finančných záväzkov voči výrobcovi alebo predajcovi uvedených v bode 2.5
- opravy zariadenia v čase trvania záručnej doby inou osobou ako osobou oprávnenou výrobcom pre prevádzanie
opráv.
- poškodení alebo nesprávnej prevádzky z dôvodu:
- nesprávnej prepravy
- nesprávnej inštalácie
- prekročenia najvyššej povolenej teploty
- znečistenej vody v inštalácii
- spustení zariadenia bez napustenia vody do zariadenia
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zariadenia z dôvodu atmosférických a živelných prejavov, blesku, prepätia
v el. sieti, znečistenia ako aj poškodenia mechanického, chemického a tepelného charakteru a taktiež opravy
alebo úpravy vykonané nepoverenými osobami.
Ostatné
3.1
Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne zvolený typ zariadenia.
3.2
Výrobca rozhoduje o spôsobe opravy.
3.3
Reklamáciu je potrebné nahlásiť písomne (mail, pošta) servisnému stredisku alebo predajcovi v čo najkratšom
čase.
Kontakt na servisné stredisko:
Ohrievacia Technika s.r.o. [email protected]
3.4
Pre uznanie záruky je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:
- doklad o zakúpení zariadenia
- vyplnený záručný list
Všetky tieto dokumenty je užívateľ povinný uchovávať počas celej doby trvania záruky a preukázať ich na
vyžiadanie servisného technika.
3.5
Záruku sa vzťahuje iba na zariadenia zakúpené a inštalované výhradne na území SR.
3.6
Vo vyššie neuvedených prípadoch sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 30
ZÁRUČNÍ LIST
Typ zařízení / Typ zariadenia
Číslo dokladu o zakoupení
Číslo dokladu o zakúpení
Uživatel zařízení má nárok v záruční době na bezplatné odstranění všech poruch na zařízení,
které vznikly vinou výrobce.
Záruční podmínky jsou uvedené v návodě na použití a obsluhu, který je dodávaný se zařízením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Užívateľ zariadenia ma nárok v záručnej dobe na bezplatné odstránenie všetkých porúch na
zariadení, ktoré vznikli vinou výrobcu.
Záručné podmienky sú uvedené v návode na použitie a obsluhu, ktorý je dodávaný so zariadením.
Datum, razítko ,podpis
prodejce / predajcu
Upozornění a zodpovědnosti
Firma nebo realizátor montáže, spuštění,
opravy nebo servisní kontroly podpisem
potvrzuje, že toto vykonal shodně s platnými
normami a shodně s návodem a
odporučeními výrobce.
----------------------------------------------------------Upozornenia a zodpovednosti
Firma alebo realizátor montáže, spustenia,
opravy alebo servisnej kontroly podpisom
potvrdzuje, že tieto vykonal zhodne s platnými
normami a zhodne s návodom a
odporúčaniami výrobcu.
Prohlášení uživatele CZ:
Tímto prohlašuji že:
- zařízení je instalované v souladu s návodem.
- zařízení bylo namontované oprávněnou
osobou/firmou a řádně mě
seznámili s obsluhou a odevzdali doklady a
návody od zařízení.
- beru na vědomí doporučení montáže
a používání od výrobce.
- potvrzuji správnou funkci při spuštění.
Datum instalace, podpis realizátora
Prehlásenie užívateľa SK:
Datum, podpis
majitele / majiteľa
Týmto vyhlasujem, že :
- zariadenie je inštalované v súlade s návodom.
- zariadenie bolo namontované oprávnenou
osobou/firmou a riadne ma
oboznámili s prevádzkou a odovzdali doklady a
návody od zariadenia.
- beriem na vedomie odporúčania montáže a
používania od výrobcu.
- potvrdzujem správnu funkciu pri spustení.
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Str. 31
Opravy
Datum ohlášení
Akumulační nádrž
Popis závady
Ohřev TUV
Solární výměník
Podpis / Razítko
Technik
Majitel
Datum ohlášení
Akumulační nádrž
Popis závady
Ohřev TUV
Solární výměník
Podpis / Razítko
Technik
Majitel
Datum ohlášení
Akumulační nádrž
Popis závady
Ohřev TUV
Solární výměník
Podpis / Razítko
Technik
Majitel
Datum ohlášení
Akumulační nádrž
Popis závady
Ohřev TUV
Solární výměník
Podpis / Razítko
Technik
Majitel
Datum ohlášení
Akumulační nádrž
Popis závady
Ohřev TUV
Solární výměník
Technik
Podpis / Razítko
Návod CZ str. 2-13 /SK str. 14-25
Podmínky záruky - záruční list / Podmienky záruky - záručný list str. 26-30
Majitel
Download

TOPmax TOP-AKU inox, TOP-AKU, TOP-MUL