Nože & výbava pre mäsiarov
Pre profesionálov
v mäsiarskom a
potravinárskom
priemysle
Nože pre profesionálov
Nástroje na ostrenie
Hygienické boxy na nože
Pomôcky pre mäsiarov
Kovové rukavice
Kovové ochranné zástery
Ochranné rukavice proti porezaniu
Pracovné a ochranné oblečenie
Jednorazové oblečenie
knives for professionals
in meat and food
processing industries
sharpening tools
knife-hygiene-boxes
ancillary items for butchers
metal mesh gloves
and mesh safety aprons
cut resistant gloves
work- and protective clothing
disposable clothing
Profi zariadenie pre mäsiarsky priemysel
Spracovanie mäsa je
Profi-vec
Zachovanie najvyšších štandartov kvality a certifikátov ako IFS,
ktorá má zásadný význam pre rastúci a dôveryhodný ochodný
vzťah.
Maintaining the highest standards of quality and certifications like IFS is
essential for a growing and trusting business relationship.
profesionálne zariadenia
pre proces prípravy mäsa
Zabezpečujeme pre každú prácu profesionálne náradie.
S vysokým výberom najvyššej kvality nožov pokrývame
každý krok od porážky k príprave. Ergonomické
tvarovanie a bezpečnostná protišmyková úprava spĺňajú
najvyššiu kvalitu. Farebne odlíšené rukoväte zaisťujú
zlepšenie hygieny v mäsiarskom a potravinárskom
priemysle.
We provide for every work the professional equipment. With a large selection of high quality knives we
cover every step from slaughtering to preparation.
Vrúbkovaná
hrana
scalloped edge
Zvlnené
ostrie
wavy edge
Vrúbkované ostrie
partly serrated edge
Ergonomically shapes and slideproof offer always a
good grip. Color coded handles improve hygiene in
food processing industry.
Objav možnosti...
discover the possibilities...
Nože
strana 06-19
knives
page 06-19
Kovové ochranné oblečenie proti porezaniu
mesh safety and cut resistant clothing
strana 30-34
page 30-34
Nástroje na ostrenie
sharpening tools
Ochranné oblečenie
protective clothing
strana 20-26
page 20-26
strana 35-38
page 35-38
Hygiena nožov
knife hygiene
Jednorazové oblečenie
disposable clothing
strana 27
page 27
Ostatné pomôcky pre mäsiarov
ancillary items for butchers
strana 28-29
page 28-29
strana39-41
page 39-41
Ako spoločnosť spolupracujúca s jednou z vedúcich spoločností
v tomto odvetví v Nemecku - spoločnosť Ehlert, ponúkame
širokú škálu špeciálnych produktov a služieb pre potravinársky a
mäsiarsky priemysel. Neváhajte nás kontaktovať.
As a company cooperating with one of the leading company in
this business in Germany- company Ehlert, we offer a wide
variety of special products and services for the food processing
industries. Don‘t hesitate to contact our specialised departments.
P RO F I- B EK L EI D U N G
Nože | knives
Nože knives
strana page
GIESSER
DICK
SWIBO
VICTORINOX
07 - 10
11 - 15
16 - 18
19
Nože | knives
Nože so štandartnou rukoväťou | knives with standard handle
GIESSER
Štandartná rukoväť | standard handle
Multifunkčnosť
Štandartná rukoväť je vhodná takmer pre všetky
aplikácie
Multi-Functional
The standard handle is suitable for almost all applications.
Ergonomika
Priemerná veľkosť rukoväte je vyrobená z materiálu
ktorý je protišmykový a ľahko uchopiteľný
Ergonomics
Average-size handle made from material that offers excellent
slip resistance and is easy to grip.
Bezpečnosť
Ergonomický tvar päty noža zabraňuje skĺznutiu ruky
pri držaní noža
Safety
The protective guard prevents the hand from slipping
when holding the knife.
Mäsiarske nože so štandartnou rukoväťou | butcher knives with standar handle
cm
inch
GIESSER
farba tov. č. colorArt.No.
4005 …
*
16
6 1/4
9336
61224
69861
18
7
9337
69338
62564
67424
21
8 1/4
9226
61226
63562
66405
24
9 1/2
9229
61232
61233
67423
4005 wwl … vrúbkovaná hrana scalloped edge
21
8 1/4
4179
24
9 1/2
2822
*
*
4025 … úzky tvar narrow shape
*
*
63245
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16
6 1/4
3170
61240
18
7
63418
61241
21
8 1/4
3172
61242
61923
62894
24
9 1/2
3173
60621
60622
63674
27
10 1/2
3174
61243
61873
61870
30
11 3/4
3175
61245
36
14
4154
61244
*
*
62105
*
62109
*
62113
*
4025 wwl … úzky tvar, vrúbkovaná hrana narrow shape, scalloped edge
21
8 1/4
1979
24
9 1/2
63426
27
10 1/2
63427
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
06
Nože | knives
07
Nože | knives
Nože | knives
Nôže na hydinu so štandartnou rukoväťou | poultry knives with standard handle
cm
inch
4
4175
*
*
3186 …
16
6 1/4
4176
*
664176
inch
*
68517
*
*
GIESSER
2515 … pevný stiff
13
5
15
6
3119
17
6 3/4
63966
60313
67215
60316
60317
69684
*
*
64548
*
*
*
2505 … 1/2-flexibilný 1/2-flexible
9231
61920
64862
16
6 1/4
3186
61148
61149
68149
64984
18
7
3187
61165
61164
61166
31872
21
8 1/4
3189
61435
60360
60484
24
9 1/2
3192
61168
61169
61171
30
11 3/4
*
inch
2005 …
20
7 3/4
3151
61108
63747
25
9 3/4
4161
61129
60347
60468
65964
65966
20
7 3/4
3779
65355
63779
15
6
3113
60308
60348
66038
63272
22
8 3/4
64730
61469
63470
25
9 3/4
1975
61130
18
7
3154
61132
21
8 1/4
3155
60342
3124
60319
15
6
3125
60321
13
5
6896
60311
15
6
6895
60315
17
6 3/4
*
*
*
60322
*
64516
69685
69320
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2505 wwl … vrúbkovaná hrana, 1/2-flexibilný scalloped edge, 1/2-flexible
13
5
4168
60215
15
6
4169
60305
60304
*
*
*
*
*
2535 wwl … vrúbkovaná hrana, flexibilný scalloped edge, flexible
13
5
60102
61998
15
6
6483
60320
*
*
*
*
*
*
*
60689
*
*
*
10
4
3131
13
5
3132
60324
60323
66432
16
6 1/4
3133
61434
60325
65057
18
7
4698
61176
61939
65120
21
8 1/4
3134
61177
*
*
*
66418
*
*
*
cm
60588
inch
*
*
*
*
*
*
61133
*
60587
*
18
7
3138
61249
21
8 1/4
3139
6612
24
9 1/2
3140
61250
27
10 1/2
3141
30
11 3/4
9235
*
*
*
*
*
*
*
69874
66406
*
*
*
*
*
*
*
*
Nože na vnútornosti so štandartnou rukoväťou | tripe knives with standard handle
cm
inch
16
6 1/4
6 1/4
GIESSER
farba tov. č. color Art. No.
6979
69791
3426 … kovové ukončenie steel button
16
GIESSER
farba tov. č. color Art. No.
6005 …
*
69792
*
*
*
*
*
*
Filetovacie nože na ryby so štandartnou rukoväťou | fish slicer with standard handle
inch
farba tov. č. color Art. No.
18
7
3144
61145
21
8 1/4
3145
61146
2275 …
Nože | knives
63838
*
*
Mäsiarske nože so štandartnou rukoväťou | butcher knives with standard handle
cm
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
GIESSER
2015 …
3425 … plastové ukončenie plastic button
3105 …
*
*
2005 wwl … vrúbkovaná hrana scalloped edge
60559
5
*
*
61172
farba tov. č. color Art. No.
3112
2515 wwl … vrúbkovaná hrana, pevný scalloped edge, stiff
08
*
62056
5
13
*
5
13
2535 … flexibilný flexible
*
13
cm
60312
GIESSER
farba tov. č. color Art. No.
Krájacie nože so štandartnou rukoväťou | breaking knives with standard handle
farba tov. č. color Art. No.
3118
inch
3005 …
Vykosťovacie nože so štandartnou rukoväťou | knives with standard handle
cm
Vykrvovacie nože so štandartnou rukoväťou | sticking knives with standard handle
cm
farba tov. č. color Art.No.
3185 …
10
GIESSER
*
*
*
63243
GIESSER
*
*
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
Nože | knives
09
Nože | knives
Nože | knives
GIESSER
Nože s PrimeLine rukoväťou | knives with PrimeLine handle
PrimeLine
| ErgoGrip knives
DICK
DICK ErgoGrip
Mäkká a protišmyková rukoväť s pevným
vnútrom pre absolútnu stabilitu
Soft and slide-proof handle with a solid core
for absolute stability
Dve rôzne verzie rukoväte
s ochranou a bez ochrany
Two different versions of handles
ErgoGrip Nože
Extra široká opora pre
palec
Extra wide thumb rest
Protišmyková rukoväť, žiadne odieranie,
ergonomický dizajn
Non-slip handle, no abrasion, ergonomic design
with and without protection
Bezpečnosť vďaka výraznej ochrane prstov
Safety through defined finger guard
Antibakteriálna a dezinfekčná rukoväť
Antimicrobial precondition with Sanitized® Silver
Vykosťovacie nože s PrimeLine rukoväťou, krátka rukoväť | boning knives with PrimeLine handle, short handle guard
cm
inch
GIESSER
farba tov. č. color Art. No.
11251 … pevný stiff
13
5
62632
15
6
62633
*
*
cm
inch
farba tov. č. color Art. No.
82259 … široká čepeľ wide blade
*
*
13
5
62087
15
6
60288
18
7
60291
11250 … flexibilný flexible
13
5
62630
15
6
62631
63700
*
5
67884
15
6
64816
65684
*
82277 … škandinávsky štýl scandinavian style
63660
14
5 1/2
60184
18
7
60187
67887
82368 … úzka čepeľ narrow blade
64817
10
4
61430
13
5
4061
15
6
5966
18
7
61158
21
8 1/2
61199
Vykosťovacie nože s PrimeLine rukoväťou, dlhá rukoväť | boning knives with PrimeLine handle, long handle guard
cm
inch
15
6
67873
6
*
inch
67870
*
*
7 3/4
inch
62637
*
9 3/4
GIESSER
*
65630
*
*
*
*
67880
*
inch
DICK
farba tov. č. color Art. No.
13
5
4070
68996
15
6
4071
63983
*
*
13
5
64441
64454
64450
15
6
64440
62444
67846
82981 … ohnutá čepeľ, flexibilný curved blade, flexible
67883
Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
10
63918
*
*
82982 … ohnutá čepeľ, 1/2 flexibilný curved blade, 1/2-flexible
*
farba tov. č. color Art. No.
12200 …
25
*
*
*
82991 … ohnutá čepeľ, pevný curved blade, stiff
GIESSER
Krájacie nože s PrimeLine rukoväťou, dlhá rukoväť | breaking knives with PrimeLine handle, long handle guard
cm
cm
farba tov. č. color Art. No.
11200 …
20
*
*
*
*
Krájacie nože s PrimeLine rukoväťou, krátka rukoväť | breaking knives with PrimeLine handle, short handle guard
cm
63917
65582
Vykosťovacie nože ErgoGrip | boning knives ErgoGrip
12316 …
15
GIESSER
farba tov. č. color Art. No.
12260 …
*
*
*
62662
11253 … extra flexibilný very flexible
13
DICK
Vykosťovacie nože ErgoGrip | boning knives ErgoGrip
Nože | knives
13
5
4068
64073
64074
15
6
4069
64075
63927
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
Nože | knives
11
Nože | knives
Nože | knives
Vykrovovacie nože ErgoGrip | sticking knives ErgoGrip
DICK
cm
inch
cm
farba tov. č. color Art. No.
82006 …
15
6
60185
18
7
3188
21
8 1/2
3190
82007 …
13
5
68775
15
6
60309
18
7
5877
21
8 1/2
62677
*
*
*
*
*
*
*
65583
21
*
21
8 1/2
61480
26
10
60295
36501
*
cm
*
*
*
*
8 1/2
60290
26
10
63369
*
*
5952
inch
*
*
23
9
DICK
farba tov. č. color Art. No.
82161 …
6727
*
*
Filetovacie nože na ryby ErgoGrip | fish filleting knives ErgoGrip
*
*
cm
inch
82417 … 1/2-flexibilná 1/2-flexible
15
6
61150
21
8 1/2
4067
cm
65929
inch
DICK
farba tov. č. color Art. No.
*
*
*
*
Nože na hydinu ErgoGrip | poultry knives ErgoGrip
82425 K … vrúbkovaná hrana scalloped edge
21
farba tov. č. color Art. No.
Nož na uvoľňovanie kostí ErgoGrip | ham boner ErgoGrip
farba tov. č. color Art. No.
82425 …
8 1/2
DICK
63379
DICK
inch
inch
82357 …
Rozrábkové nože ErgoGrip | butcher knives ErgoGrip
cm
Vykrvovacie nože ErgoGrip | sticking knives ErgoGrip
DICK
farba tov. č. color Art. No.
81340 …
*
10
Rozdeľovacie nože ErgoGip | trimming knives ErgoGrip
4
62078
DICK
cm
inch
farba tov. č. color Art. No.
82375 …
18
7
4062
21
8 1/2
4063
*
*
*
*
Sety nožov ErgoGrip | sets of ErgoGrip knives
DICK
Mäsiarske nože ErgoGrip | butcher knives ErgoGrip
cm
inch
farba Art. Nr. color Art. No.
82348 …
*
15
6
66092
18
7
5935
63902
21
8 1/2
5936
62432
23
9
5942
26
10
5944
30
12
60186
*
69441
*
Set 6 nožov ErgoGrip
set of 6 ErgoGrip knives
DICK
tov.č.
62465
Obsahuje content
Vykosťovací nož, 13 cm, modrý / vykrvovací nož , 15 cm, modrý
*
*
Vykrvovací nož , 18 cm, modrý / Rozrábkový nož, 18 cm, modrý
Mäsiarsky nož, 18 cm, modrý / Mäsiarsky nož, 23 cm, modrý
boning knife, 5 inch, blue / sticking knife, 6 inch, blue
63380
sticking knife, 7 inch, blue / trimming knife, 7 inch, blue
69942
butcher knife, 7 inch, blue / butcher knife, 9 inch, blue
69442
Set 3 nožov ErgoGrip
set of 3 ErgoGrip knives
*
tov.č.
66202
Obsahuje content
Nože na vnútornosti | gut and tripe knives ErgoGrip
DICK
cm
inch
farbaArt. Nr. color Art. No.
6
4060
63919
boning knife, 5 inch, blue
sticking knife, 7 inch, blue
64060
butcher knife, 8 1/2 inch, blue
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
12
Vykrvovací nož, 18 cm, modrý
Mäsiarsky nož, 21 cm, modrý
82139 …
15
Vykosťovací nož, 13 cm, modrý
Nože | knives
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
Nože | knives
13
Nože | knives
Nože | knives
Nože MagicGrip | MagicGrip knives DICK
DICK MagicGrip
Nože MasterGrip | MasterGrip knives DICK MasterGrip
Dutiny pre perfektné uchopenie
Hollows for a perfect grip
2 rôzne farby
2 different colors
Bočná opora pre palec
Sidewise thumb rests
Vykosťovacie nože MagicGrip | boning knives MagicGrip
DICK
cm
inch
farba tov. č. color Art. No.
Vykosťovacie nože MasterGrip | boning knives MasterGrip
cm
82691 … ohnutá čepeľ, pevný curved blade, stiff
inch
farba tov. č. color Art. No.
13
5
64492
64504
13
5
64448
6
64496
64505
15
6
64449
*
*
82882 … ohnutá čepeľ, 1/2-flexibilný curved blade, 1/2-flexible
82682 … ohnutá čepeľ, 1/2-flexibilný curved blade, 1/2-flexible
13
5
64491
64499
13
5
64446
63916
15
6
64494
64501
15
6
64447
64507
82681 … ohnutá čepeľ, flexibilný curved blade, flexible
5
64490
15
6
64493
DICK
82891 … ohnutá čepeľ, pevný curved blade, stiff
15
13
Bezpečná
farba
Safety color
Rukoväť s otvoreným koncom vhodná pre
rôzne veľkosti rúk a rôzne aplikácie
Handle with open end suitable for
all hand sizes and all applications
Bezpečná, protišmyková
rukoväť
Safe, anti-slip handle
Bezpečná protišmyková
rukoväť
Safe, anti-slip handle
82881 … ohnutá čepeľ, flexibilný curved blade, flexible
*
*
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
14
DICK
Nože | knives
13
5
64444
15
6
64445
*
*
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
Nože | knives
15
Nože | knives
Nože | knives
Nože so štandartnou rukoväťou | knives with standard handle
SWIBO
Vykrovacie nože so štandartnou rukoväťou | sticking knives with standard handle
cm
SWIBO so štandartnou rukoväťou | SWIBO standard handle
inch
SWIBO
farba tov. č. color Art. No.
211 … pevný stiff
18
7
3201
20
8
3202
22
9
3218
25
10
3219
212 … pevný stiff
Bezpečnosť vďaka chrániču prstov
Safety through defined finger guard
cm
inch
3193
16
6
3225
18
7
3194
15
6
60424
18
7
3203
21
8
3204
inch
SWIBO
farba tov. č. color Art. No.
231 … pevný stiff
SWIBO
201 … pevný stiff
5
60423
cm
farba tov. č. color Art. No.
14
5
Mäsiarske nože so štandartnou rukoväťou | butcher knives with standard handle
Protišmyková
rukoväť
Non-slip handle
Vykosťovacie nože so štandartnou rukoväťou | boning knives with standard handle
13
21
8
3212
24
9
3214
26
10
3220
29
11
3227
31
12
3129
34
13
61814
234 … pevný stiff
20
8
6117
26
10
9829
235 … pevný stiff
22
9
9626
26
10
9491
209 … flexibilný flexible
13
5
3200
16
6
3225
Nože na sťahovanie kože so štandartnou rukoväťou | skinning knives with standart handle
205 … ohnutá čepeľ, pevný curved blade, stiff
13
5
3213
cm
16
6
3195
226 … pevný stiff
204 … ohnutá čepeľ, 1/2-flexibilný curved blade, 1/2-flexible
farba tov. . color Art. No.
17
7
3208
11
4
61422
21
8
3209
13
5
9786
24
9
3210
16
6
9787
221 … široká čepeľ, pevný wide blade, stiff
206 … ohnutá čepeľ, flexibilný curved blade, flexible
11
4
64442
13
5
3196
16
6
4852
207 … široká čepeľ, pevný wide blade, stiff
16
6
16
6
3216
18
7
3217
Filetovacie nože na ryby so štandartnou rukoväťou | fish knives with standard handle
3215
208 … úzka čepeľ, pevný narrow blade, stiff
cm
inch
5
3198
252 … flexibilný flexible
16
6
3199
20
Nože | knives
8
SWIBO
farba tov. č. color Art. No.
13
Ďalšie farby na vyžiadanie | other colors on request
16
inch
SWIBO
3222
Ďalšie farby na vyžiadanie | other colors on request
Nože | knives
17
Nože | knives
Nože | knives
Nože so špeciálnou rukoväťou bez ukončenia | knives with special handle without knop
SWIBO
SWIBO špeciálna rukoväť bez ukončenia| SWIBO special handle without knop
Nože FIBROX | FIBROX knives VICTORINOX
Bezpečná, protišmyková
rukoväť
Safe, anti-slip handle
VICTORINOX FIBROX
Ergonomický tvar päty noža zabraňuje skĺznutiu ruky pri jeho držaní
The protective guard prevents the hand from slipping when holding the knife
Protišmyková
rukoväť
Non-slip handle
Bezpečnosť vďaka chrániču prstov
Safety through defined finger guard
Vykosťovacie nože so špeciálnou rukoväťou bez ukončenia | boning knives with special handle without knop
cm
inch
SWIBO
cm
farba tov. č. color Art. No.
5
inch
6962
VICTORINOX
farba tov. č. color Art. No.
5660 … pevný stiff
213 … pevný stiff
14
Vykosťovacie nože FIBROX | boning knives FIBROX
12
5
6458
60720
15
6
6428
60721
*
*
5661 … flexibilný flexible
215 … ohnutá čepeľ, pevný curved blade, stiff
13
5
3223
12
5
6543
2711
66277
16
6
3224
15
6
6542
2708
66276
5650 … pevný stiff
15
216 … ohnutá čepeľ, flexibilný curved blade, flexible
6
6517
13
5
9823
5600 … pevný stiff
16
6
3228
12
5
2825
15
6
67866
2713
*
64083
*
*
67940
214 … úzka čepeľ, pevný narrow blade, stiff
13
5
Vykrvovacie nože FIBROX | sticking knives FIBROX
3207
cm
inch
farba tov.č.. color Art. No.
5550 …
18
7
254
67868
20
8
2105
63901
22
9
6539
2707
10
67863
67862
25
VICTORINOX
*
*
*
*
Mäsiarske nože FIBROX | butcher knives FIBROX
cm
inch
VICTORINOX
farba tov. č. color Art. No.
5520 …
16
6
614101
61402
66279
18
7
61415
61403
66280
20
8
2351
2704
66278
23
9
2365
2705
*
Rozrábkové nože FIBROX | butcher knives FIBROX
cm
inch
farba tov. č. color Art. No.
5720 …
Ďalšie farby na vyžiadanie | other colors on request
18
Nože | knives
VICTORINOX
20
8
61806
25
10
63425
*
*
66282
*
* Táto farba a ďalšie na vyžiadanie | this color and others on request
Nože | knives
19
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Seite page
Ocieľky na nože sharpening steels
22 - 23
Brúsky na nože knife sharpeners
24 - 25
Elektrické brúsky na nože grinding machines 26
Správne použitie ocieľok na nože:
Pre správne naostrenie noža pohybujte
niekoľkokrát doprava a doľava po celej dĺžke
ocieľky s rovnakým počtom brúsenia na jednej aj
na druhej strane. Pohybujte hranou pozdĺž
ocieľky v uhle 15 - 20° stupňov.
Correct use of the sharpening steel:
To sharpen the knife, draw the cutting edge several
times alternately from the left and right along the
entire length of the sharpening steel, ensuring the
same number of strokes on both sides.
Move the edge along the sharpening steel at an
angle of 15 – 20°.
20
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
21
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Ocieľky na nože | sharpening steels
DICK
Ocieľky na nože | sharpening steels
DICK
typ type
tov.-č.
typ type
tov.-č.
DICK COMBI 7 5982 30
9517
DICK FINECUT 7 6573 30
4483
30 cm, štvorhranná, červená rukoväť,
30 cm, oválna, modrá rukoväť,
jemný ťah
12 inch, oval, blue handle,
2 strany na leštenie, 2 strany na brúsenie
12 inch, square, red handle,
fine cut
2 sides polished, 2 sides regular cut
DICK POLISH 7 5503 30
6741
30 cm, oválna, modrá rukoväť,
na leštenie
12 inch, oval, blue handle,
polished
DICK COMBI 7 5882 25
DICKORON 7 5983 30
25 cm, štvorhranná, modrá rukoväť,
2 strany na brúsenie, 2 strany na leštenie
10 inch, square, blue handle,
3259
30 cm, oválna, červená rukoväť,
zafírový povrch
12 inch, oval, red handle,
saphire cut
DICK EHRENSTAHL 7 5873 30
2 sides fine cut, 2 sides polished
6972
30 cm, oválna, rukoväť z ebenového dreva
so niklovo- striebornými drážkami,
zafírový povrch
12 inch, oval, ebony wood handle with
nickel-silver inserts for engravings, saphire cut
DICK HYGIENIC 7 5973 30
2601
30 cm, oválna, biela rukoväť,
zafírový povrch
12 inch, oval, white handle,
saphire cut
DICKORON 7 5981 30
tov.-č.
ISLER PX88
4138
31 cm, oválna, čierna rukoväť,
extra tvrdý povrch
12 inch, oval, black handle,
ISLER SUPERCUT 9916
6699
4134
31 cm, oválna, červená rukoväť,
ultra jemný ťah
12 inch, oval, red handle,
ultra fine cut
ISLER TOPCUT 9913
3262
28 cm, oválna, čierna rukoväť,
jemný ťah
11 inch, oval, black handle,
fine cut
633
31 cm, čierna rukoväť,
ultra jemný leštiaci ťah
12 inch, oval, black handle,
ultra fine polished cut
ISLER SILVERCUT 9901
61302
30 cm, oválna, čierna rukoväť,
extra tvrdý povrch, jemný ťah
12 inch, oval, black handle,
special super-hard coating, fine cut
DICK 2000 7 2000 28
9645
31 cm, oválna, modrá rukoväť,
extra jemný ťah
12 inch, oval, blue handle,
ultra fine cut extra
30 cm, oválna, zelená rukoväť,
super jemný ťah
12 inch, oval, green handle,
super fine cut
DICK TITAN 7 9103 30
ISLER
typ type
ISLER POLICUT 9906
3260
DICK MULTICUT 7 6504 28
Ocieľka na nože | sharpening steels
special extremely-hard coating
30 cm, okrúhla, červená rukoväť,
zafírový povrch
12 inch, round, red handle,
saphire cut
DICK MICRO 7 5003 30
61303
4136
31 cm, oválna, čierna rukoväť, leštiaci
12 inch, oval, black handle, polished
Ocieľky na nože | sharpening steels
3257
28 cm, oválna, čierna rukoväť,
jemný ťah
11 inch, oval, black handle,
fine cut
SIEGER
typ type
Art.-Nr.
SIEGER KERAMIKSTAHL
6752
30 cm, okrúhla, čierna rukoväť,
keramická oceľ
12 inch, round, black handle,
ceramic steel
22
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
Nástroje na ostrenie | sharpening tools
23
Nástroje na brúsenie | sharpening tools
Nástroje na brúsenie | sharpening tools
Brúsky na nože | sharpening tools
DICK
DICK Magneto Steel – alternatíva pre brúsky na nože
– jednoducho pretiahnite ostrie noža cez tyče pre perfektné
naostrenie po každýkrát
– nôž veďte vždy v presnom uhle cez integrované magnety
– hygiena: pri brúsení noža sa oceľové triesky zachytávajú na
magnet
– ochranné časti brúsky vyrobené z nerezu a s leštiacim
efektom
– bezpečné držanie vďaka výrezom držadla
DICK Magneto Steel – the alternative for a sharpening steel
– simply draw blade through rods for a perfect edge everytime
– knife guide always at the exact angle due to integrated magnets
– hygiene: swarf sticks to the magnet
– protective plate made of stainless steel and polishing effect
– safe handling due to an individual form with recessed grips
Brúsky na nože | sharpening tools GIESSER
GIESSER brúska na nože Yellowcut a Sharp´Easy
GIESSER knife sharpeners Yellowcut and Sharp´Easy
–jeden nástroj pre ostrenie a na leštenie
– one tool for sharpening the blade and polishing the edge
– jednoduché používanie aj pre
začiatočníkov
– vždy hygienické
– easy to use, even for beginners
– always hygienic
typ type
tov.-č.
typ type
tov.-č.
DICK Magneto Steel HyperDrill
63878
GIESSER Yellowcut
61977
jeden nástroj pre ostrenie ocele
a leštenie hrán
one tool for sharpening the blade
so super jemnými ostriacimi tyčami,
k zbrusovaniu ostria noža
with super fine cut rods
and polishing the edge
to smooth the edge
DICK Magneto Steel Polish
63879
s leštiacími tyčami,
k narovnaniu hrán
with polished rods
to straighten the edge
GIESSER Sharp´Easy
64977
vyrobená kompletne z nerezu
pre perfektnú hygienu
completely made of stainless steel
for perfect hygiene
Yellowcut
Sharp ´Easy
Brúsky na nože | sharpening tools
COZZINI
COZZINI brúska na nože Ergo Steel
DICK Silver Steel HyperDrill
64736
vyrobená kompletne z nerezu,
pre perfektnú hygienu
completely made of stainless steel
for perfect hygiene
typ type
tov.-č.
COZZINI Ergo Steel HES II
61332
brúska na nože, biela
knife sharpener, white
Správne používanie
Ergo Steel HES II
Ťahajte nôž rýchlo nepatrným tlakom v oblej časti cez dieru v strede ostriacej
jednotky. Opakujte niekoľkokrát- budete mať perfektne naostrený nôž s perfektným
uhlom.
Jednoduché a bezpečné brúsenie, ktoré poskytuje ideálne ostrenie noža.
COZZINI Ergo Steel HES III
The correct use
Draw the knife with slight pressure quickly and in a curved stroke through the gap in
the middle of the sharpening unit. Repeat several times – you will have a sharp knife
with a perfectly formed angle.
Simple and safe sharpening which provides the ideal cutting edge.
24
Nástroje na brúsenie | sharpening tools
brúska na nože, biela
knife sharpener, white
Nástroje na brúsenie | sharpening tools
64165
Ergo Steel HES III
25
Hygiena nožov a príslušenstvo | knife hygiene and accessories
Nástroje na brúsenie| sharpening tools
Elektrické brúsky | grinding machines typ type
tov.-č.
DICK RS-75
elektrická brúska
51059
typ type
tov.-č.
DICK RS-150 Duo
elektrická brúska
52204
grinding machine
grinding machine
Hygienické boxy na nože | knife-hygiene-boxes
typ type
tov.-č.
ITEC Messerhygienebox 22200LPD
pre 10 nožov a 2 ocieľky, uzamykateľný
60865
ITEC
ITEC knife-hygiene-box 22200LPD
for 10 knives and 2 steels, lockable
typ type
tov.-č.
DICK SM-160
elektrická brúska
51448
grinding machine
ITEC Messerhygienebox 22240LPD
pre 4 nože a 2 ocieľky, uzamykateľný
60866
ITEC knife-hygiene-box 22240LPD
for 4 knives and 2 steels, lockable
ITEC Messerhygienebox 22200LPD P
pre 10 nožov a 2 ocieľky
uzamykateľný s fantómovou
rukou
51433
ITEC knife-hygiene-box 22200LPD P
for 10 knives and 2 steels
lockable with phantom hand
60865
60866
Púzdra na nože | knife scabbards
typtype
Art.-Nr.
MADO MSN 630 W
elektrická brúska ZA MOKRA
230V, 300W, striedavý prúd
1776
230 V, 300 W, alternating current
púzdra na nože set, plastové, biele
s púzdrom na 4 nože,
opasok a popruh
1942
1942
knife scabbard set, plastic, white
with scabbard for 4 knives,
belt and strap
1945
plastic belt, white
1945
strap and buckle
2560
wet band sharpening machine
400 V, 500 W, three-phase current
26
tov.-č.
plastový opasok, biely,
popruh a pracka
wet band sharpening machine
MADO MSN 630 D
elektrická brúska ZA MOKRA
400V, 500W, trojfázový prúd
typ type
Nástroje na brúsenie | sharpening tools
púzdro na nôž, plastové, biele,
pre 1 nož
1944
knife scabbard, plastic, white
for 1 knife
Hygiena nožov a príslušenstvo | knife hygiene and accessories
1944
27
Ostatné pomôcky pre mäsiarov | ancillary items for butchers
Ostatné pomôcky pre mäsiarov | ancillary items for butchers
Vyťahovač rebier | rib puller
Profi Line so 16mm čepeľou | Profi Line with 0,6 inch blade
farba color
tov. č.

61792

3505
Náhradné čepele | spare blades
mm
inch
12
0,5
zárezy
1
tov. č.
571
14
0,55
0
572
16
0,6
2
573
18
0,7
3
574
20
0,8
5
575
22
0,9
4
576
Vyťahovač rebier so slučkou | rib puller with loop
mm
inch
farba color
tov. č.
Ø2
1/13

Náhradné slučky | spare loops
mm
inch
farba color
Ø2
1/13

60715
tov.č.
1227
Vyťahovač rebier so slučkou | rib puller with loop
mm
inch
220
9
farba color

tov.č.
60363
5 náhradných slučiek | 5 spare loops
mm
inch
tov.č.
130
5
60362
Vyťahovač rebier | rib puller
čepeľ blade
mm
inch
14
0,55
farba color

tov. Nr.
63241
Škrabka na mäso a šlachy z kostí | bone dust remover
farba color
tov. č.
66121

Hák s plastovou rukoväťou | hook with plastic handle
cm
17
28
Ostatné pomôcky pre mäsiarov | ancillary items for butchers
inch
6 1/2
farba color

tov. č.
66200
Ostatné pomôcky pre mäsiarov | ancillary items for butchers
29
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Ochranné kovové zástery | mesh safety aprons
Strana page
Ochranné kovové zástery
mesh safety aprons
Ochranné kovové rukavice
metal mesh gloves
Rukavice proti porezaniu
cut resistant gloves
31
EUROFLEX
veľkosť (š x d)
size (w x l)
pre výšku
50 x 70 cm
19,5 x 27 inch
146 - 166 cm
57 x 65 inch
32-33
50 x 75 cm
19,5 x 29 inch
156 - 178 cm
61 x 70 inch
34
55 x 80 cm
21,5 x 31 inch
166 - 190 cm
65 x 74 inch
55 x 85 cm
21,5 x 33 inch
177 - 202 cm
69 x 79 inch
náhradný diel: plastový postroj
pre EUROFLEX-Schürze 70 cm
pre EUROFLEX-Schürze 75 cm
for body size
spare part: plastic harness
for EUROFLEX apron 27 inch
for EUROFLEX apron 29 inch
NIROFLEX 2000
veľkosť (š x d)
size (w x l)
pre výšku
17,5 x 29 inch
160 - 172 cm
62 x 67 inch
55 x 80 cm
21,5 x 31 inch
172 - 186 cm
67 x 72,5 inch
60 x 85 cm
23,5 x 33 inch
186 - 202 cm
72,5 x 79 inch
45 x 75 cm
náhradný diel: plastový postroj
pre NIROFLEX-Schürzen
spare part: plastic harness
for NIROFLEX aprons
LAMEX PLUS
veľkosť (š x d)
size (w x l)
pre výšku
55 x 76 cm
21,5 x 30 inch
> 165 cm
55 x 60 cm
21,5 x 23 inch
náhradný diel: plastový postroj
pre LAMEX PLUS
< 165 cm
> 64 inch
spare part: plastic harness
pre výšku
NIROFLEX Bolero bolero
veľkosť (š x d)
size (w x l)
pre výšku
55 x 90 cm
for body size
< 64 inch
for LAMEX PLUS
EUROFLEX Bolero bolero
veľkosť (š x d)
size (w x l)
55 x 100 cm
for body size
21,5 x 39 inch
21,5 x 35 inch
Einheitsgröße
jedna veľkosť
55 x 80 cm
30
21,5 x 23,5 inch
21,5 x 31 inch
7157
71987
tov. č.
72548
72550
72551
2002
tov. č.
2005
723
7198
for body size
tov. č.
7159
for body size
tov. č.
71872
one size
one size
Gumová zástera na ochrannú kovovú zásteru apron cover
veľkosť (š x d)
size (w x l)
55 x 60 cm
tov.č.
7267
7128
71281
71282
tov. č.
2009
2013
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
31
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothin
Ochranné kovové rukavice | metal mesh gloves
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Doplnky a náhradné diely pre kovové rukavice | accessories and spare parts for metal mesh gloves
EUROFLEX bez manžety / without cuff
XXS
veľkosť size

farba color
7131
tov. č.
XS
S
M
L
XL
XXL






7132
7133
7134
7135
7136
78648
L
XL
XXL



7125
7126
77157
XL
XXL


7229
7230
XL
XXL
EUROFLEX s krátkou manžetou (8 cm) / with short cuff (3 inch)
XXS
XS
S
M
veľkosť size




farba color
7121
7122
7123
7124
tov. č.
EUROFLEX s polodlhou manžetou (15 cm) / with medium cuff (6 inch)
XXS
XS
S
M
L
veľkosť size





farba color
7160
7206
7226
7227
7228
tov. č.
EUROFLEX s dlhou manžetou (19 cm) / with long cuff (7,5 inch)
XXS
XS
S
M
veľkosť size




farba color
7129
7183
7184
7185
tov. č.
NIROFLEX 2000 bez manžety / without cuff
XS
veľkosť size

farba color
2741
tov. č.
L



7186
7187
7130
S
M
L
XL




2742
2743
2744
2745
NIROFLEX 2000 s krátkou manžetou (7,5 cm) / with short cuff (3 inch)
XS
S
M
L
veľkosť size




farba color
2746
2747
2748
2749
tov. č.
XL
NIROFLEX Easyfit s dlhou manžetou (19 cm) / with long cuff (7,5 inch)
XS
S
M
L
veľkosť size




farba color
tov. č.
75868 75872 75877 75882
pre pravú ruku / for right-hander
tov. č.
75840 75873 75876 75890
pre ľavú ruku / for left-hander
M
L
XL




2010
7138
7139
76813
EUROFLEX manžetové remienky / EUROFLEX cuff straps
XXS
XS
S
M
veľkosť size




farba color
tov. č.
77143
7142
7143
71227
manžeta 5 cm cuff 2 inch
tov. č.
77839
7838
7840
70825
manžeta 15 cm cuff 6 inch
tov. č.
78451
7845
7859
7150
manžeta 19 cm cuff 7,5 inch
XXL
L
XL
XXL



77153
7152
77154
7151
7843
77155
7138
7860
77156
EUROFLEX náhradné diely pre kovové rukavice
EUROFLEX spare parts for metal mesh gloves
zapínanie č. 1, kompletné buckle No. 1, complete
cvok, č. 2, bez zapínania button No. 2 b, without bolt
patentové zapínanie, nerezové, č. 2 a patent bolt, stainless, No. 2 a
plechová matica, č. 2 c female screw, metal, No. 2 c
sada na opravu (tov. č.7155,7154,7156) repair kit (Art.No.7155,7154,7156)
Art. Nr.
7155
7154
7156
76202
77150
Fixovacie návleky na rukavice / pavúky | glove tighteners
Návlek z elastického materiálu na rukavicu / glove stiffener made of elastic material
farba color
balenie / unit
tov. č.

100 Stück / pieces
77189

100 Stück / pieces
77376

2750
NIROFLEX 2000 s polodlhou manžetou (15 cm) / with medium cuff (6 inch)
XS
S
M
L
XL
veľkosť size





farba color
2758
2759
2760
2764
2765
tov. č.
NIROFLEX 2000 s dlhou manžetou (22 cm) / with long cuff (8,5 inch)
XS
S
M
L
veľkosť size




farba color
71158 71159 71160 71161
tov. č.
EUROFLEX zápästné remienky / EUROFLEX wrist straps
XXS
XS
S
veľkosť size



farba color
7987
7158
701
tov. č.
XL
Bavlnené rukavice | cotton gloves
Bavlnené rukavice SUPER / cotton glove SUPER
jedna veľkosť, dĺžka 35 cm, balenie 24 kusov
one size, length 13,5 inch, unit 24 pieces
Art. Nr.
2004

71162
XL

Bavlnené rukavice EXTRA SILNÉ / cotton glove EXTRA STRONG
jedna veľkosť, dĺžka 26 cm, balenie 24 kusov
75901
one size, length 10 inch, unit 24 pieces
7788
75899
Plastová ochrana predlaktia | polycarbonatarmguard
EUROFLEX Comfort s ochranou predlaktia manžeta (60 cm) / with arm protection,
cuff(23,5 inch)
M
L
XL
veľkosť size
farba color
tov. č.
32



71023
71024
72582
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Ochrana predlaktia z transparentného plastu / armguard made of transparent plastic
veľkosť size
dĺžka, cm / length, inch
tov. č.
M
18 / 7
2000
L
18 / 7
1998
XL
18 / 7
1997
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
33
Ochranné oblečenie | protective clothing
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Ochranné rukavice proti porezaniu | cut resistant gloves
Strana page
Izolované oblečenie
insulated clothing
Zástery
aprons
Topánky
boots and shoes
Pracovné rukavice
work gloves
Okrem kovových rukavíc ponúkame aj širokú škálu ochranných
rukavíc proti porezaniu, ktorých ochrana proti porezaniu je viac ako
top level 5.
36
36
37
38
In addition to chainmesh gloves, we also offer a wide range of cut
resistant gloves which all offer a cut protection that is more than
the top level 5.
CUTGUARD ochranné rukavice proti porezaniu | cut resistant gloves
popis / description
hustota vlákien 10, certifikát (CE EN 388), najlepšia kvalita ochrany
proti porezaniu: level 5
špeciálne navrhnuté pre použitie v potravinárskom priemysle
možno prať v práčke pri vysokých teplotách, meniteľné pre pravú aj
ľavú ruku
10-gauge, CE certified (CE EN 388), best cut resistance: level 5
especially designed for use in the food industry
washable at high temperature, ambidextrous
veľkosť size
farba color
tov. č.
XS
S
M
L




XL

77706
77708
77709
77710
77711
XL
CUTGUARD PLUS ochranné rukavice proti porezaniu | cut resistant gloves
popis / description
extra silné a odolné
nerezové oceľové jadro pre extra ochranu a trvanlivosť
hustota vláken 7, certifikát (CE EN 388), najlepšia
kvalita ochrany proti porezaniu: level 5
špeciálne navrhnuté pre použitie v potravinárskom
priemysle možno prať v práčke pri vysokých teplotách,
meniteľné pre pravú aj ľavú ruku
extra heavy duty
stainless steel core for extra protection and durability
7-gauge, CE certified (CE EN 388), best cut resistance: level 5
especially designed for use in the food industry
washable at high temperature, ambidextrous
veľkosť size
farbacolor
tov. č.
34
XS
S
M
L





77705
77704
77703
77702
77701
Ochranné kovové oblečenie proti porezaniu | mesh safety and cut resistant clothing
Ochranné oblečenie | protective clothing
35
Ochranné oblečenie | protective clothing
Ochranné oblečenie | protective clothing
Thermo vesta | thermolux bodywarmer
Ehlert PROFI-OBLEČENIE
MAX, MULTIMAX
popis / description
100% polyester, vatovaná,
možno prať pri 95 °C
MAX, čižmy bez oceľovej špičky, EN 347 MAX, boots without steel toecap, EN 347
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 49/50
veľkosť size 37
75981 75982 75984 75985 75986 75987 75988 75989 75990 75991 75992 75993 75994
tov. č.
100 % polyester, padded
boil wash 95 °C
veľkosť size
tov. č.
Čižmy | boots
XS
74229
S
74230
M
74231
L
74232
XL
74233
Thermo mikina s vysokým golierom | thermolux jacket
XXL
74234
XXXL
74236
XXXXL
74237
MULTIMAX, s oceľovou špičkou, EN 345 MULTIMAX, boots with steel toecap, EN 345
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 49/50
veľkosť size 37
75995 75996 75997 75998 75999 76000 76001 76002 76003 76004 76005 76006 76007
tov. č.
Ehlert PROFI-OBLEČENIE
DUNLOP PRICEMASTER
popis / description
100 % polyester, vatovaná,
možno prať pri 95 °C
čižmy bez oceľovej špičky, EN 347 boots without steel toecap, EN 347
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
veľkosť size
71348 71351 71355 71356 71381 71357 71360 71361 71382 71362 71363
tov. č.
100 % polyester, padded
boil wash 95 °C
veľkosť size
tov. č.
M
L
XL
XXL
XXXL XXXXL
S
72266 72267 72268 72269 72270 72271 72272
Topánky | shoes
|
Zástery | aprons
Topánky INDUSTRIE SHOE INDUSTRY
SUPERTEX zástera s háčikom/ aprons with rubber cord
šírka: 100 cm, umývateľná
breadth: 39 inch, washable
dĺžka, cm
length, inch
tov. č.
105
110
115
120
125
130
41
43
45
47
49
51
70123
70102
70103
70104
70105
70106
TOPÁNKY INDUSTRIE SHOE INDUSTRY
SUPERTEX zástera s mašľou / aprons with cotton ribbon
šírka: 100 cm, umývateľná
breadth: 39 inch, washable
dĺžka, cm
length, inch
tov. č.
105
110
115
120
125
130
41
43
45
47
49
51
70761
70096
70097
70098
70099
70100
SLIPPER INDUSTRIE SLIPPER INDUSTRY
100 % Polyuretán, šírka: 100 cm, umývateľná
100 % polyurethane, breadth: 39 inch, washable
110 cm
115 cm
dĺžka, cm
length, inch
tov. č.
105
110
115
120
125
41
43
45
47
49
130
51
75026
75027
75028
75029
75030
75031
120 cm
125 cm
Slipper, nízke, EN 345/S2 slipper, low, EN 345/S2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
veľkosť size 36
76522 76523 76524 76525 76526 76527 76528 76512 76529 76530 76531 76532 72764
tov. č.
SLIPPER INDUSTRIE SLIPPER INDUSTRY
130 cm
Zapínanie na háčik rubber cord
36
Topánky so šnúrkami, vysoké, EN 345/S2 shoe with laces, laced, EN 345/S2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
veľkosť size
76613 76614 76615 76616 76617 76618 76619 76620 76621 76622 76623 76624
tov. č.
Slipper | slipper PROFILIN zástera s mašľou / aprons with cotton ribbon
105 cm
Topánky so šnúrkami, nízke, EN 345/S2 shoe with laces, low, EN 345/S2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
veľkosťsize
72030 72031 72032 72033 72034 72035 72036 72037 72039 72040 72041 72042 72763
tov. č.
Zapínanie na mašľu cotton ribbon
Ochranné oblečenie | protective clothing
Slipper, vysoké, EN 345/S2 slipper, laced, EN 345/S2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
veľkosť size 36
71731 71732 71733 71734 71735 71736 71737 76519 71738 71739 71740 71741 7742
tov. č.
Ochranné oblečenie | protective clothing
37
Pracovné rukavice | work gloves
Jednorazové oblečenie | disposableclothing
KT1 izolované rukavice | insulated glove
popis / description
špeciálne thermo vlákno, 220 mm dlhé
veľkosť size
farba color
tov. č.
jedna veľkosť

7888
Rukavice k odblaňovaniu | skinnersglove
popis / description
latexové, extra robustné heavyweight
veľkosť size
farba color
tov.č.
10 / XL

70682
G25B rukavice, nitrilové, modré | glove
popis/ description
nitrilové
veľkosť size
S
farba color
tov. č.
M
L
XL
XXL





78614
78615
78612
78613
78618
S
M
L
XL
U12B rukavice, latexové, modré
popis/ description
latexové
veľkosť size
farba color
tov. č.




78608
78609
78610
78611
Štrikované rukavice | knitting glove
popis / description
bavlna/ polystyrén cotton/polyester
veľkosť size
farba color
tov. č.
6
7
8
9




10

78814
78810
78811
78812
78813
PE-jednorazové rukavice | disposable gloves
popis / description
Nitrilové rukavice | glove popis / description
nitrilové, 330 mm dlhé
veľkosť size
farba color
tov. č.
veľkosť size
farba color
tov. č.
7/S
8/M
9/L
10/XL




11/XXL

75601
75602
75603
75604
75605
370 mm


79088
79141
Nitrilové jednorazové rukavice | disposable glove
popis / description
Pracovné rukavice nitrilové | nitrile glove
popis / description
úplne ponorené
veľkosť size
farba color
tov. č.
10

76425
veľkosť size
farba color
normálne / normal
tov. č.
silné / strong
tov. č.
čiastočne ponorené
10
veľkosť size

farba color
tov. č.
76493
HYFLEX ochranné rukavice | glove
M
L
XL



79091
79092
79093
79094
77020
77030
77040
77050
PE jednorazový rukáv | disposable oversleeves
popis / description
240 mm dlhé, bezšvová podšívka, dlaň pokrytá nitrilom
8
veľkosť size

farba color
71560
tov. č.
38
S

popis / description
9
10


71561
71563
Ochranné oblečenie | protective clothing
veľkosť size
farbacolor
tov. č.
Jednorazové oblečenie | disposable clothing
220 x 400 mm


79071
79070
39
Jednorazové oblečenie | disposable clothing
Jednorazové oblečenie | disposable clothing
PP Jednorazová čiapka PP | disposable mob cap
Jednorazové zástery | disposable aprons
popis / description
30 µ
veľkosť size
farba color
tov. č.
60 µ
veľkosť size
farba color
tov. č.
popis / description
75 x 130 cm



76485
75484
75489
veľkosť size
farba color
tov. č.
Ø 52 cm






79634
79636
79633
79635
79637
71555
Jednorazová kukla s rúškom | disposable astro cap
75 x 130 cm



76486
75487
75488
popis / description
veľkosť size
farba color
tov. č.
jedna veľkosť





79591
79593
79590
79592
79130
Jednorazové rúško, papierové | disposable mask, paper
popis / description
veľkosť size
farba color
typ type
tov. č.
Jednorazový overál PP | disposable overall
popis / description
veľkosť size
farba color
tov. č.
40
jedna veľkosť


1-vrstva, single layer 2-vrstvy,double-ply
79021
79001
Jednorazové rúško, materiál fleese | disposable mask, fleece
XL
XXL
XXXL



79040
79041
79061
Jednorazové oblečenie | disposable clothing
popis / description
veľkosť size
farba color
typ type
tov. č.
Jednorazové oblečenie | disposable clothing
jedna veľkosť

2-vrstvy, double-ply
79000
41
www..masiarke-potreby.sk
LASER - SK, s.r.o.
Stöcklova 1408501
Bardejov
Telefón +421 54 472 92 46
Mobil +421 917 230 451
Telefax +421 544 729 460
E-Mail: [email protected]
Download

Stiahnite si náš katalóg - LASER