Vytvárame farebnú pohodu bývania
Cenník 2011
www.jub.eu
1. 4. 2011
II
II
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
14.1.
14.2.
15.
16.
17.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
19.
19.1.
19.2.
ZÁKLADNÉ NÁTERY ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2
VYROVNÁVACIE HMOTY ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3
VNÚTORNÉ FARBY ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 4
DEKORAČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6
JUFIX SYSTÉM .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 7
ÚPRAVA NÁROČNÝCH POVRCHOV ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 7
FASÁDNE FARBY ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8
Akrylátové fasádne farby .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8
Silikónové fasádne farby .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8
Silikátové fasádne farby .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 9
Vápenné fasádne farby .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 9
NÁTERY NA BETÓN ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 0
Vodotesné nátery na betón .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 0
Príslušenstvo k vodotesným náterom na betón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 11
TÓNOVACIE PROSTRIEDKY ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 11
VYROVNÁVACIE HMOTY A NÁTERY NA DREVO A KOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 2
Vyrovnávacie hmoty na drevo ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 2
Lazurovacie nátery na drevo ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 2
Krycie nátery na drevo a kov ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 2
Lazúry na drevo Belinka .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 3
DEKORAČNÉ OMIETKY ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 4
Škrabané omietky ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 4
Hladené omietky .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 5
Valčekované omietky ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 7
Striekané omietky ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 7
VÝROBKY PRE SYSTÉMY TEPELNEJ OCHRANY FASÁD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 8
SANAČNÉ OMIETKY ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 8
LEPIDLÁ A ŠKÁROVACIE HMOTY NA KERAMICKÉ OBKLADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 9
Lepidlá na keramické obklady ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 9
Škárovacie hmoty ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 9
Tesniace hmoty ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 9
FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 0
PRÍSLUŠENSTVO K ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 1
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 4
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL S70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 4
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL STANDARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 6
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL COMFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2 8
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL PREMIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3 0
KALKULÁCIE KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV JUBIZOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3 2
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL S70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3 2
Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL COMFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3 3
20.
21.
DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 4
Miešacie centrá............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3 5
1
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
EUR/mj
bez DPH
Cena
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
1. ZÁKLADNÉ NÁTERY
AKRIL EMULZIA
NOVÉ
BALENIE
NOVÉ
BALENIE
akrylátový základný náter a plastifikátor
Použitie:
Základný náter pod disperzné farby, minerálne
a akrylátové omietky, spojovací mostík medzi starým
a novým betónom ako aj B zložka pri BAVALITE,
JUBOLINE F a VALITE.
Spotreba/m2:
100 g
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
Použitie:
Základný náter pod všetky druhy polymérnych dekoračných
tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové) na
rôzne minerálne podklady: vápennocementové a sadrové
omietky, základné omietky tepelnoizolačných systémov, betón,
sadrokartónové a vláknocementové dosky, ako aj dobre
priľnavé vrstvy disperzných farieb.
150 - 200 g
Spotreba/m2:
biela
1 kg kg
5 kg kg
18 kg kg
3,250
2,800
2,431
3,25
14,00
43,75
3,90
16,80
52,50
5 kg kg
18 kg kg
2,400
2,222
12,00
40,00
14,40
48,00
Odtiene UNIGRUND podľa vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Výrobok
Odtiene
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
348 odtieňov
Poznámka:
I. až IV. cenová skupina
V. cenová skupina
ZMENA
NÁZVU
Balenie
mj
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
I. - IV. cenová skupina
5 kg kg
3,000
15,00
18,00
18 kg kg
2,583
46,50
55,80
V. cenová
skupina
5 kg kg
4,250
21,25
25,50
18 kg kg
3,611
65,00
78,00
5 l/5,1 kg kg
3,627
18,50
22,20
5 l/5,1 kg kg
7,059
36,00
43,20
5 l/5,5 kg kg
2,409
13,25
15,90
5 l/8,3 kg kg
2,410
20,00
24,00
5 l/8,3 kg kg
3,193
26,50
31,80
5 l/7,7 kg kg
2,078
16,00
19,20
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
JUKOLprimer (JUKOL)
hĺbkový základný náter
Použitie:
Základný náter na betón a veľmi nasiakavé
stavebné podklady pod disperzné farby,
vyrovnávacie tmely a tenkovrstvé dekoračné
omietky.
100 ml
Spotreba/m2:
SILICONEprimer (JUBOSIL G)
silikónový základný náter
Použitie:
Základný náter pod silikónové farby
a silikónové omietky.
100 ml
Spotreba/m2:
ZMENA
NÁZVU
ZMENA
NÁZVU
SILICATEprimer (JUBOSIL GX)
silikátový základný náter
Použitie:
Základný náter pod silikátové farby
a silikátové omietky.
100 ml
Spotreba/m2:
REVITALprimer (JUBOSIL EX)
egalizačný základný náter
Použitie:
Základný náter na vlásočnicovo
popraskané a nerovnomerne nasiakavé
stenové podklady.
300 - 600 ml
2
Spotreba/m :
ZMENA
NÁZVU
JUBOSIL GF
základný spojovací náter
Vnútorný základný náter zabezpečujúci priľnavosť silikátových
farieb na povrchy, ktoré boli natreté disperznými farbami.
Použitie:
2
Spotreba/m :
ZMENA
NÁZVU
150 ml
VEZAKRILprimer (VEZAKRIL)
drsný základný náter
Použitie:
Základný náter na veľmi hladké
podklady, ktorým zlepšujeme priľnavosť
dekoračných omietok a lepidiel na
keramické obklady.
Spotreba/m2:
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
300 ml
2
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
EUR/mj
bez DPH
Cena
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
2. VYROVNÁVACIE HMOTY
JUBOLIN
Reparačný tmel na opravu menších poškodení vnútorných
stenových povrchov v tube.
JUBOLIN
vnútorný disperzný tmel
Použitie:
Pripravená vyrovnávacia hmota na vyrovnanie vnútorných
stenových a stropných povrchov.
1,5 - 2 kg
Spotreba/m2:
JUBOLIN P-25
NOVÉ
BALENIE
NOVINKA
REPARATUR
Použitie:
Pripravená vyrovnávacia hmota na strojné a
ručné vyrovnanie vnútorných stenových
a stropných povrchov.
Spotreba/m2:
1,5 - 2 kg
JUBOLIN P-50
jemná vyrovnávacia hmota
Použitie:
Spotreba/m2:
Disperzná vyrovnávacia hmota na veľmi jemné vyrovnanie
vnútorných stenových a stropných povrchov.
Veľká tixotropnosť (“nesteká a nevyteká” zo škár), po
prebrúsení jemnými brúsnymi papiermi dosiahneme
nadpriemerne hladký povrch.
1,5 - 2 kg
NIVELIN
práškový vnútorný vyrovnávací tmel
Použitie:
Prášková vyrovnávacia hmota na ručné a strojné vyrovnanie
stenových a stropných povrchov.
Spotreba/m2:
1 - 1,5 kg
NIVELIN D
hrubovrstvá vyrovnávacia hmota
Použitie:
Prášková vyrovnávacia hmota na ručné a strojné vyrovnanie
vnútorných a fasádnych stenových a stropných povrchov.
Hrúbka jednej vrstvy do 5 mm.
Spotreba/m2:
1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
FILIN
škárovacia hmota na sadrokartónové dosky
Použitie:
Rýchlo schnúca vnútorná vyrovnávacia hmota na vyplnenie
škár stenových a stropných obkladov zo sadrokartónových
dosiek.
Spotreba/m2:
0,2 - 0,25 kg
HOBI KIT
prášková vyrovnávacia hmota
Použitie:
Vyrovnávacia hmota na vyplnenie nerovností, trhlín, škár
a priehlbín na vnútorných stenových a stropných povrchoch
do hrúbky 5 cm.
Spotreba/m :
1,1 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
ELEKTROFIX
sadra na elektroinštalačné práce
Použitie:
Pripravená sadrová zmes na uchytenie elektrických a iných
káblov, elektroinštalačných vedení, rozvodných a iných
krabíc na vnútorných stenových a stropných povrchoch.
Spotreba/m2:
10 - 12 kg na vrstvu hrúbky 1 cm
JUBOLIN F
dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota
Použitie:
Dvojzložková fasádna vyrovnávacia hmota na opravu
poškodených povrchov a jemné vyrovnanie betónových
a čerstvo omietnutých fasádnych povrchov. Zložkou B je
AKRIL EMULZIA.
Pomer miešania:
Spotreba/m2:
20 kg JUBOLIN-u F a 5 kg AKRIL EMULZIE
1,2 - 2 kg JUBOLIN-u F a 0,3 - 0,5 kg AKRIL EMULZIE
TLAKOLIN
podlahová vyrovnávacia hmota
Použitie:
Samonivelačná vyrovnávacia podlahová prášková hmota
na jemné vyrovnanie cementových podláh pred lepením
textilných, plastových a iných podlahových krytín.
Spotreba/m2:
1 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
HOBI BETÓN
drobnozrnná betónová zmes
Použitie:
Suchá zmes drobnozrného betónu na opravu betónových
podláh a betónových prvkov vo vnútri
a vonku.
Spotreba/m2:
17,5 kg na vrstvu hrúbky 1 cm
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
1 ks ks
1,250
1,25
1,50
3 kg kg
8 kg kg
25 kg kg
1,083
0,813
0,640
3,25
6,50
16,00
3,90
7,80
19,20
25 kg kg
0,640
16,00
19,20
25 kg kg
0,640
16,00
19,20
5 kg kg
20 kg kg
0,700
0,538
3,50
10,75
4,20
12,90
5 kg kg
20 kg kg
0,800
0,613
4,00
12,25
4,80
14,70
5 kg kg
1,550
7,75
9,30
2 kg kg
15 kg kg
0,875
0,533
1,75
8,00
2,10
9,60
2 kg kg
20 kg kg
0,750
0,413
1,50
8,25
1,80
9,90
20 kg kg
0,563
11,25
13,50
5 kg kg
20 kg kg
1,100
0,963
5,50
19,25
6,60
23,10
25 kg kg
0,320
8,00
9,60
vyrovnávacia hmota na strojné nanášanie
Použitie:
2
tuba - 150 g
3
Cena
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
Balenie
mj
biela
2 l/3,2 kg
5 l/8,1 kg
10 l/16,1 kg
12,5 l/20,15 kg
15 l/24,2 kg
kg
kg
kg
kg
kg
1,172
0,988
0,885
0,881
0,826
3,75
8,00
14,25
17,25
20,00
4,50
9,60
17,10
21,30
24,00
biela
24 x 15 l
ks
18,021
432,50
519,00
biela
8 kg
15 kg
25 kg
kg
kg
kg
0,844
0,783
0,650
6,75
11,75
16,25
8,10
14,10
19,50
biela
2 l/3,2 kg
5 l/8,1 kg
10 l/16,1 kg
kg
kg
kg
1,563
1,265
1,118
5,00
10,25
18,00
6,00
12,30
21,60
biela
5 l/ 7,5 kg
16 l/24 kg
kg
kg
1,533
1,396
11,50
33,50
13,80
40,20
biela
0,75 l/1,2 kg
2l/3,2 kg
5 l/8,1 kg
10 l/16,1 kg
15 l/24,2 kg
kg
kg
kg
kg
kg
2,917
2,188
1,914
1,724
1,653
3,50
7,00
15,50
27,75
40,00
4,20
8,40
18,60
33,30
48,00
2,5 l/3,5 kg
kg
4,429
15,50
18,60
Výdatnosť:
Coconut - 01
Lemon - 10
Orange - 20
Apricot - 21
Lychee - 22
Cherry - 30
Olive - 40
Marine - 50
Capuccino - 61
Orchid - 70
Red grape – 31
cca 125 ml/1 vrstva, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu Chocolate – 60
JUPOL JUNIOR
vnútorná farba s vysokým krytím
Použitie:
Vnútorná farba pripravená v atraktívnych módnych
odtieňoch pre systém urob si sám, hlavne pre detské
izby. Odporúčame použitie valčeka JUPOL TREND.
Sunrise - 210
Sunset - 211
Princess - 212
Missy - 213
Ice blue - 214
Spring - 215
2,5 l/3,5 kg
kg
4,429
15,50
18,60
biela
2 l/3,2 kg
5 l/ 8 kg
15 l/24 kg
kg
kg
kg
3,359
3,156
2,813
10,75
25,25
67,50
12,90
30,30
81,00
biela
2l/2,8 kg
5 l/ 7 kg
15 l/21 kg
kg
kg
kg
4,821
4,000
3,560
13,50
28,00
74,75
16,20
33,60
89,70
3. VNÚTORNÉ FARBY
JUPOL CLASSIC
biela vnútorná farba
Použitie:
Vnútorná farba na steny odolná voči suchému oteru.
2
Spotreba/m :
ZMENA
NÁZVU
170 – 220 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
150 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
Odtiene:
JUPOL XXL PALETA biela vnútorná farba
Použitie:
Vnútorná farba na steny odolná voči suchému oteru.
Spotreba/m2:
170 – 220 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
JUPOL EKONOMIK biela vnútorná farba
NOVÉ
BALENIE
Použitie:
Vnútorná farba na steny odolná voči suchému oteru.
Spotreba/m2:
Odtiene:
170 – 220 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
biela
JUPOL CITRO
biela vnútorná farba
Použitie:
Vnútorná farba na steny s príjemnou citrónovou vôňou.
Spotreba/m2:
170 – 200 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
150 odtieňov
Odtiene:
JUPOL RUSTIKAL
biela reliéfna vnútorná farba
Použitie:
Vnútorná farba na steny so zvláštnym plnivom, ktoré
dodáva vzhľad reliéfnych tapiet.
Spotreba/m2:
Odtiene:
cca 600 ml/1 vrstva, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
biela
JUPOL GOLD
veľmi kvalitná vnútorná farba
Použitie:
Veľmi kvalitná umývateľná vnútorná farba na steny.
2
Spotreba/m :
NOVÉ
BALENIE
3 NOVÉ ODTIENE
cca 160 - 190 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
2279 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, NCS a RAL
Odtiene:
JUPOL TREND
vnútorná farba s vysokým krytím
Použitie:
Vnútorná farba pripravená v atraktívnych módnych
odtieňoch pre systém urob si sám.
Odporúčame použitie valčeka JUPOL TREND.
Výdatnosť:
cca 125 ml/1 vrstva, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
JUPOL LATEX MAT
matná latexová vnútorná farba
Použitie:
Umývateľná vnútorná farba na steny na
veľmi zaťažené povrchy - matná.
Spotreba/m2:
150 - 190 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti
podkladu
Odtiene:
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
JUPOL LATEX POLMAT polomatná latexová vnútorná farba
Použitie:
Umývateľná vnútorná farba na steny na veľmi zaťažené
povrchy - polomatná.
Spotreba/m2:
150 - 190 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
Odtiene:
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
4
Cena
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
JUPOL LATEX SATEN
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
lesklá latexová vnútorná farba
Použitie:
Umývateľná vnútorná farba na steny na veľmi zaťažené
povrchy - v nemocniciach, školách, materských školách...
Spotreba/m2:
150 - 190 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
biela
2l/2,64 kg kg
5 l/ 6,6 kg kg
15 l/19,8 kg kg
5,777
4,394
4,003
15,25
29,00
79,25
18,30
34,80
95,10
biela
2l/2,64 kg kg
5 l/ 6,6 kg kg
15 l/19,8 kg kg
3,788
3,561
2,980
10,00
23,50
59,00
12,00
28,20
70,80
biela
5 l/ 7,7 kg kg
15 l/23 kg kg
2,078
1,848
16,00
42,50
19,20
51,00
biela
5 l/ 7,5 kg kg
16 l/24 kg kg
1,200
1,042
9,00
25,00
10,80
30,00
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
Odtiene:
JUPOL BRILLIANT
špičková vnútorná farba
Vnútorná farba na steny s najväčším krytím, umývateľnosťou
a belosťou určená na profesionálne maľovanie ako aj na bežné
použitie, na všetky aj najviac zaťažené vnútorné stenové
povrchy.
160 - 190 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
Použitie:
Spotreba/m2:
ZMENA
NÁZVU
mj
Balenie
Odtiene:
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
JUPOL SILIKAT
silikátová vnútorná farba
Použitie:
Vnútorná umývateľná farba na obnovu vnútorných stenových
a stropných povrchov objektov kultúrneho dedičstva.
Spotreba/m2:
180 - 210 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
231 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
Odtiene:
BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA
Použitie:
Pre životné prostredie nezávadná, prírodná vápenná vnútorná
farba na steny, ktorá sa môže nanášať aj s valčekom.
Spotreba/m2:
180 - 210 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
Odtiene:
biela
Vnútorné farby vyrobené podľa vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Výrobok
I. - IV. cen.
skupina
JUPOL CITRO
I. - IV. cen.
skupina
biela vnútorná farba
biela vnútorná farba
JUPOL GOLD
I. - IV. cen.
skupina
veľmi kvalitná vnútorná farba
V. cen.
skupina
JUPOL LATEX MAT
I. - IV. cen.
skupina
JUPOL LATEX POLMAT
I. - IV. cen.
skupina
JUPOL LATEX SATEN
I. - IV. cen.
skupina
JUPOL BRILLIANT
špičková vnútorná farba
I. - IV. cen.
skupina
JUPOL SILIKAT silikátová vnútorná farba
I. - IV. cen.
skupina
matná latexová vnútorná farba
V. cen.
skupina
polomatná latexová vnútorná farba
V. cen.
skupina
lesklá latexová vnútorná farba
V. cen.
skupina
V. cen.
skupina
POZNÁMKA:
5
10
15
5
kg
kg
kg
kg
EUR/mj
bez DPH
1,481
1,304
1,281
2,191
EUR/ks
bez DPH
12,00
21,00
31,00
17,75
EUR/ks
s DPH
14,40
25,20
37,20
21,30
10
0,75
2
5
10
15
0,75
2
5
10
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
2
5
15
5
kg
1,957
31,50
37,80
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
6,042
3,438
2,778
2,484
2,314
6,667
5,547
4,321
4,099
3,926
3,906
3,75
3,208
6,563
5,906
5,604
5,179
4,571
4,143
8,125
7,250
6,476
6,439
6,061
5,227
9,848
9,091
8,333
4,735
4,394
3,889
7,955
7,045
6,288
2,857
7,25
11,00
22,50
40,00
56,00
8,00
17,75
35,00
66,00
95,00
12,50
30,00
77,00
21,00
47,25
134,50
14,50
32,00
87,00
22,75
50,75
136,00
17,00
40,00
103,50
26,00
60,00
165,00
12,50
29,00
77,00
21,00
46,50
124,50
22,00
8,70
13,20
27,00
48,00
67,20
9,60
21,30
42,00
79,20
114,00
15,00
36,00
92,40
25,20
56,70
161,40
17,40
38,40
104,40
27,30
60,90
163,20
20,40
48,00
124,20
31,20
72,00
198,00
15,00
34,80
92,40
25,20
55,80
149,40
26,40
15 kg
2,565
59,00
70,80
mj
Balenie
JUPOL CLASSIC
I. až IV. cenová skupina
V. cenová skupina
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
5
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
Cena
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
4. DEKORAČNÁ ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV
MARMORIN
dekoračný tmel
Použitie:
Veľmi kvalitný tmel na dekoračnú úpravu vnútorných stenových
povrchov.
Spotreba/m2:
100 - 300 g na jednu vrstvu, závisí od želanej štruktúry
a techniky nanášania
MARMORIN EMULZIA
Ochranný vosk na povrchy upravené s MARMORINOM, ktorý
zvyšuje lesk a vodoodpudivosť.
Spotreba/m2:
50 ml / 1 vrstva
ARTCOLOR
dekoračný tmel
Použitie:
Polotransparentný dekoračný tmel na dekoráciu vnútorných
stenových povrchov.
biela
zlatá
bronzová
8,70
39,60
0,5 l kg
12,000
6,00
7,20
kg
kg
kg
kg
6,500
8,250
8,250
8,250
6,50
8,25
8,25
8,25
7,80
9,90
9,90
9,90
kg
kg
0,65 l/0,7 kg kg
25,888
25,888
25,180
17,50
17,50
17,50
21,00
21,00
21,00
5 l/5,1 kg kg
10 l/10,2 kg kg
4,510
3,946
23,00
40,25
27,60
48,30
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
200 – 300 g/ každá vrstva
GLAMOUR
krycia maliarska farba s kovovým efektom
Použitie:
Maliarska farba na dekoračnú úpravu vnútorných stenových a
stropných povrchov, na ktorých chceme maľovaním dosiahnuť
atraktívny a moderný kovový, resp. »metalický« efekt.
Farba je vhodná aj na maľovanie stenových povrchov
pomocou JUB DECOR šablón.
Spotreba/m2:
Odtiene:
7,25
33,00
ochranný vosk
Použitie:
strieborná
NOVINKA
7,250
4,125
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
Odtiene:
Spotreba/m2:
1 kg kg
8 kg kg
zlatá - 7001 0,65 l/0,68 kg
strieborná - 7002 0,65 l/0,68 kg
bronzová - 7003
120 – 150 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
21 odtieňov podľa vzorkovníka JUB GLAMOUR
JUBOSIL ANTIK
silikátová lazúrovacia farba
Použitie:
Silikátová lazúrovacia farba na dekoračné natieranie s priesvitným účinkom na vnútorných a fasádnych stenových
povrchoch.
Spotreba/m2:
100 ml na prvú vrstvu, 60 ml na každú ďalšiu vrstvu
Odtiene:
222 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
Výrobky na dekoračnú úpravu vnútorných povrchov vyrobené podľa vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Výrobok
Odtiene
MARMORIN
dekoračný tmel
silikátová lazúrovacia farba
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
V. cenová skupina
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
6
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
8,000
8,00
9,60
8 kg kg
5,250
42,00
50,40
V. cen.
skupina
1 kg kg
10,500
10,50
12,50
8 kg kg
8,063
64,50
77,40
0,65 l kg
30,325
20,50
24,60
5 l kg
5,686
29,00
34,80
10 l kg
4,804
49,00
58,80
I. - IV. cen.
skupina
JUBOSIL ANTIK
mj
1 kg kg
V. cen.
skupina
GLAMOUR
Balenie
I. - IV. cen.
skupina
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Cena
Balenie
mj
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
5. JUFIX SYSTÉM
JUFIX LEPIDLO
lepidlo na tapety zo sklených vlákien
Použitie:
Lepidlo na lepenie tapiet zo sklených vlákien na vnútorných
stenových povrchoch.
Spotreba/m2:
200 - 300 g
10 kg kg
2,050
20,50
24,60
0,5 l/0,5 kg kg
12,000
6,00
7,20
0,5 l/0,5 kg kg
6,000
3,00
3,60
2 l/3 kg kg
5 l/7,5 kg kg
15 l/22,5 kg kg
8,333
8,267
8,222
25,00
62,00
185,00
30,00
74,40
222,00
15 l/19,8 kg kg
5,000
99,00
118,80
5 l/5,9 kg kg
1,144
6,75
8,10
6. ÚPRAVA NÁROČNÝCH POVRCHOV
ALGICID
prostriedok na ničenie rias a plesní
Použitie:
Prostriedok na ničenie rias a plesní na vnútorných
a fasádnych povrchoch.
Spotreba/m2:
50 - 100 ml
JUBOCID
prostriedok na zabránenie plesni
Použitie:
Fungicídna prísada do vnútorných disperzných farieb na
ochranu pred vznikom plesní na stenách.
Spotreba/m2:
max. 75 ml /l disperznej farby na steny
JUPOL BLOCK
Použitie:
NOVINKA
rýchlo schnúca vnútorná maliarska farba
na blokovanie škvŕn
Maliarska farba, ktorá dobre blokuje vo vode rýchlo a ľahko rozpustné
látky (nikotínové a dechtové škvrny vo veľmi zafajčených priestoroch,
škvrny od sadze a dechtu na stenách komínov, fľaky po zatečení, fľaky
od vína, ovocných džúsov, kávy, kečupu a pod.) a menšie olejové
a iné mastné fľaky. Rýchlo schne. Vysoká krycia schopnosť; odolná proti
mokrému oteru,dobre paropriepustná.
Spotreba/m2:
Odtiene:
220 -250 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
150 odtieňov končiacich na číslice 4 a 5 podľa vzorkovníka JUB
AMIKOL
fungicídna farba
Použitie:
Farba na veľmi zaťažené a vystavené možnému vzniku
plesní na vnútorných stenových povrchoch v pekárňach,
plniarňach nápojov, zdravotníckych priestoroch.
Spotreba/m :
150 – 190 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
DENIKOL
prostriedok na izoláciu fľakov
Použitie:
Náter na blokovanie vo vode rozpustných látok ako sú nikotínové škvrny, fľaky od sadze a dechtu.
2
Spotreba/m2:
150 – 400 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
7
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Cena
Balenie
mj
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
7. FASÁDNE FARBY
7.1. Akrylátové fasádne farby
ACRYLCOLOR
akrylátová fasádna farba
Použitie:
Akrylátová fasádna farba, odolná v akýchkoľvek klimatických podmienkach, veľmi vodoodpudivá, vhodná na nátery
všetkých druhov jemných omietok.
NOVÉ
BALENIE
Spotreba/m2:
180 – 210 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti
podkladu
MARKpro
akrylátová fasádna farba
Použitie:
Akrylátová fasádna farba, veľká paropriepustnosť, dobrá
krycia schopnosť.
Spotreba/m2:
180 – 210 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
4,091
3,052
2,739
4,50
23,50
63,00
5,40
28,20
75,60
1120, 1140
1210, 1500
0,75 l/1,1 kg kg
4,318
4,75
5,70
3010, 3060
3100, 3320
3420, 5999
0,75 l/1,1 kg kg
6,818
7,50
9,00
5001, 5002
5003
0,75 l/1,1 kg kg
15,227
16,75
20,10
15 l/23,5 kg kg
1,890
44,50
53,40
biela - 1001
5 l/7,8 kg kg
16 l/24,8 kg kg
2,917
2,540
22,75
63,00
27,30
75,60
biela - 1001
5 l/7,3 kg kg
16 l/23,4 kg kg
5,479
5,278
40,00
123,50
48,00
148,20
1 l/0,8 kg kg
5 l/4 kg kg
16,563
9,625
13,25
38,50
15,90
46,20
biela - 1001
5 l/7,5 kg kg
16 l/24 kg kg
5,333
5,146
40,00
123,50
48,00
148,20
biela - 1001
16 l/26,24 kg kg
5,335
140,00
168,00
150 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 3, 4 a 5
Odtiene:
REVITALCOLOR AG
NOVÉ
BALENIE
0,75 l/1,1 kg kg
5 l/7,7 kg kg
15 l/23 kg kg
1379 odtieňov podľa vzorkovníka JUB a NCS
Odtiene:
NOVINKA
biela - 1001
mikroarmovaná akrylátová fasádna farba
Použitie:
Akrylátová fasádna farba na obnovovacie nátery starých dekoračných omietok. Je mikroarmovaná a dodatočne algicídne
a fungicídne ochránená.
Spotreba/m2:
300 – 700 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
1019 odtieňov podľa vzorkovníka JUB a NCS
Odtiene:
7.2. Silikónové fasádne farby
JUBOSILCOLOR silicone (JUBOSIL F) silikónová fasádna farba
ZMENA
NÁZVU
Použitie:
Výnimočne paropriepustná a vodoodpudivá silikónová fasádna
farba.
Spotreba/m2:
180 – 210 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladul
231 odtieňov označených *
zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Odtiene:
JUBOSIL hydrophob (JUBOSIL H)
ZMENA
NÁZVU
vodoodpudivý silikónový náter
Bezfarebný impregnačný prostriedok na zvýšenie vodoodpudivosti minerálnych dekoračných omietok, minerálnych
fasádnych farieb, režného muriva a kameňa.
Použitie:
2
Spotreba/m :
Odtiene:
200 – 1000 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
bezfarebná
REVITALCOLOR silicone (REVITALCOLOR SILIKON)
mikroarmovaná silikónová fasádna farba
ZMENA
NÁZVU
Použitie:
Silikónová fasádna farba veľmi paropriepustná a vodoodpudivá so samočistiacin účinkom na veľmi zaťažené fasádne
povrchy.
Spotreba/m2:
300 – 700 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
231 odtieňov označených *
zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Odtiene:
NANOXILCOLOR samočistiaca mikroarmovaná fasádna farba
Silikónová mikroarmovaná fasádna farba so samočistiacim
účinkom, ktorá je určená na dekoračnú ochranu nových
a starých, drsných alebo jemne drsných fasádnych povrchov.
Spotreba/m2:
S
180 – 220 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Odtiene:
O
NOVINKA
76 odtieňov zo vzorkovníka JUB FARBY A OMIETKY,
odtiene končiace na číslice 4 a 5 a označené *
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
8
Skupina výrobkov / Výrobok
Cena
Odtiene
Balenie
biela - 1001
5 l/7,1 kg kg
16 l/22,7 kg kg
3,204
2,775
22,75
63,00
27,30
75,60
biela - 1001
5 l/7,4 kg kg
16 l/23,7 kg kg
3,074
2,658
22,75
63,00
27,30
75,60
biela
5 l/7,4 kg kg
18 l/23,7 kg kg
1,723
1,593
12,75
37,75
15,30
45,30
mj
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
7.3. Silikátové fasádne farby
JUBOSILCOLOR silicate (JUBOSIL FX)
ZMENA
NÁZVU
silikátová fasádna farba
Použitie:
Dobre paropriepustná a vodoodpudivá silikátová fasádna
farba na natieranie jemných vápenných a vápennocementových omietok.
Spotreba/m2:
180 – 210 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
223 odtieňov označených *
zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Odtiene:
REVITALCOLOR silicate (REVITALCOLOR SI)
mikroarmovaná silikátová fasádna farba
ZMENA
NÁZVU
Použitie:
Mikroarmovaná silikátová fasádna farba na egalizačné natieranie nových minerálnych a silikátových omietok a na obnovovacie nátery starých dekoračných omietok.
Spotreba/m2:
300 – 700 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
231 odtieňov označených *
zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Odtiene:
7.4. Vápenné fasádne farby
BIO VÁPENNÁ FASÁDNA FARBA
Fasádna farba vyrobená na základe vápna, vhodná na natieranie jemných vápenných a vápennocementových omietok.
Použitie:
Spotreba/m :
220 – 250 ml/2 vrstvy, závisí od drsnosti a nasiakavosti
podkladu
Odtiene:
biela
2
Fasádne farby vyrobené podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
Odtiene
ACRYLCOLOR
akrylátová fasádna farba
mikroarmovaná akrylátová fasádna farba
7,20
4,935
38,00
45,60
15 l kg
3,478
V. cen.
skupina
0,75 l kg
7,273
8,00
9,60
5 l kg
6,558
50,50
60,60
15 l kg
I. - IV. cen.
skupina
REVITALCOLOR silicone (REVITALCOLOR SILIKON)
V. cen.
skupina
NANOXILCOLOR
I. - IV. cen.
skupina
JUBOSILCOLOR silicate (JUBOSIL FX)
I. - IV. cen.
skupina
mikroarmovaná fasádna farba so samočistiacim účinkom
silikátová fasádna farba
V. cen.
skupina
I. - IV. cen.
skupina
REVITALCOLOR silicate (REVITALCOLOR SI)
mikroarmovaná silikátová fasádna farba
V. cen.
skupina
Poznámka:
I. až IV. cenová skupina:
V. cenová skupina:
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
9
EUR/ks
s DPH
5 l kg
V. cen.
skupina
mikroarmovaná silikónová fasádna farba
EUR/ks
bez DPH
6,00
I. - IV. cen.
skupina
silikónová fasádna farba
EUR/mj
bez DPH
5,455
V. cen.
skupina
JUBOSILCOLOR silicone (JUBOSIL F)
mj
0,75 l kg
I. - IV. cen.
skupina
REVITALCOLOR AG
Balenie
I. - IV. cen.
skupina
80,00
96,00
5,652
130,00
156,00
5 l kg
4,776
37,25
44,70
16 l kg
3,165
78,50
5 l kg
6,250
48,75
58,50
16 l kg
5,222
129,50
155,40
94,20
5 l kg
6,438
47,00
56,40
16 l kg
5,855
137,00
164,40
5 l kg
9,452
69,00
82,80
16 l kg
8,932
209,00
250,80
5 l kg
6,267
47,00
56,40
16 l kg
5,708
137,00
164,40
5 l kg
9,200
69,00
82,80
16 l kg
8,708
209,00
250,80
16 l kg
6,479
170,00
204,00
5 l kg
5,246
37,25
44,70
16 l kg
3,458
78,50
5 l kg
6,866
48,75
58,50
16 l kg
5,705
129,50
155,40
5 l kg
5,034
37,25
44,70
16 l kg
3,312
78,50
5 l kg
6,588
48,75
58,50
16 l kg
5,464
129,50
155,40
94,20
94,20
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
8. NÁTERY NA BETÓN
TAKRIL
farba na betón
Použitie:
Akrylátová fasádna farba na betón, veľmi vodoodpudivá, odolná voči CO2, vhodná na natieranie fasádnych a vnútorných
veľmi zaťažených stenových povrchov, betónových prístreškov
a vláknocementových dosiek.
1 - 10
1, 2 a 6
1 - 10
2
Spotreba/m :
5,000
4,552
3,924
5,00
30,50
84,75
6,00
36,60
101,70
6 kg kg
12,917
77,50
93,00
7,467
8,333
112,00
125,00
134,40
150,00
180 – 200 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
348 odtieňov
Odtiene:
EPOKSIL
dvojzložková epoxidová farba na betón
Použitie:
Dvojzložková epoxidová farba na ochranu betónových podláh
v skladoch, garážach, výrobných halách .....
Spotreba/m2:
250 – 350 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
Odtiene:
podľa vzorkovníka EPOKSIL
ELAKRIL
elastická farba na betón
Použitie:
P
Dekoračná ochrana betónových fasádnych povrchov,
betónových a jemne omietnutých soklov, betónových oporných
stien, plotov a iných cementom spevnených vertikálnych
podkladov. Vlastnosti: dobré premostenie prasklín (do 1,6
mm). Veľká odolnosť proti CO2 a veľká vodoodpudivosť,
dobrá krycia schopnosť, dobrá prídržnosť.
2
Spotreba/m :
S
NOVINKA
0,75 l/1 kg kg
5 l/6,7 kg kg
16 l/21,6 kg kg
2, 3, 7, 8
a 10
16 l
16 l
biela - 1001
RAL -7035
l
l
200 – 250 ml/2 vrstvy, závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu
ďalšie odtiene podľa vzorkovníka JUB a RAL Classic
na objednávku
Odtiene:
Farby na betón vyrobené podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
Odtiene
I. - IV. cen.
skupina
TAKRIL
farba na betón
V. cen.
skupina
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
V. cenová skupina
Balenie
mj
5 l kg
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
5,970
40,00
48,00
16 l kg
5,093
110,00
132,00
5 l kg
10,448
70,00
84,00
16 l kg
8,634
186,50
223,80
20 kg kg
0,875
17,50
21,00
18 kg kg
2,639
47,50
57,00
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
8.1. Vodotesné nátery na betón
HIDROZOL
vodotesná hmota
Použitie:
Maltová zmes na základe cementu, kremičitých plnív a špeciálnych prísad na vodotesnú ochranu (kladný a záporný tlak
vody) vonkajších a vnútorných horizontálnych a vertikálnych
betónových a cementových povrchov (vodné nádrže, kanalizačné systémy, sokle, oporné a podporné steny, betónové
ploty a hrádze a pod.).
Vyhovuje požiadavkam pre pitnú vodu.
Spotreba/m2:
1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
HIDROZOL ELASTIK
Použitie:
Spotreba/m2:
elastická vodotesná hmota
Maltová zmes na základe cementu, kremičitých plnív a špeciálnych prísad na elastickú vodotesnú ochranu (kladný
a záporný tlak vody) vonkajších a vnútorných horizontálnych
a vertikálnych betónových a cementových povrchov pred
osadením keramických obkladov v kúpelniach, na balkónoch,
terasách a bazénoch. Používame ju aj na elastickú vodotesnú
ochranu vodných nádrží, kanalizačných systémov, soklov,
oporných stien a pod.).
Vyhovuje požiadavkam pre
pitnú vodu.
1,5 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
10
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
8.2. Príslušenstvo k vodotesným náterom na betón
HIDROZOL
tesniaci pás
Použitie:
Na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HIDROZOL
ELASTIK. Elastický tesniaci pás na tesnenie a zosilnenie
prechodov medzi stenovými a podlahovými povrchmi, na
elastické tesnenie dilatačných škár.
HIDROZOL
manžeta
Použitie:
Na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HIDROZOL
ELASTIK.
Elastická manžeta na tesnenie inštalačných prierazov a
prestupov.
HIDROZOL
vonkajší roh
Použitie:
Na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HIDROZOL
ELASTIK. Elastický vnútorný rohový prvok na tesnenie spojov
a dilatačných škár v rohoch.
HIDROZOL
vnútorný roh
Použitie:
Na armovanie elastickej vodotesnej hmoty HIDROZOL
ELASTIK. Elastický vnútorný rohový prvok na tesnenie spojov
a dilatačných škár v rohoch.
Skupina výrobkov / Výrobok
120x70 mm
50 m
m
3,75
3,75
4,50
120x120mm
350x350mm
10 ks ks
10 ks ks
5,250
14,250
5,25
14,25
6,30
17,10
150x60 mm
10 ks ks
5,750
5,75
6,90
150x60 mm
10 ks ks
5,750
5,75
6,90
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
9. TÓNOVACIE PROSTRIEDKY
UNITON
univerzálna farba na tónovanie
Použitie:
Farba na tónovanie acetátových, akrylátových vnútorných
a fasádnych farieb, môže sa použiť aj ako samostatná farba
na steny.
1-safari
2-oker
3-koral
4-pompei
5-tm. gaštanová
6-bazalt
7-kivi
8-turkiz
9-citrón
0,5 / 0,75 kg kg
7,667
5,75
6,90
100 ml ks
1,250
1,25
1,50
tuba 100 ml ks
2,750
2,75
3,30
10-mimóza
11-marhuľová
12-ružová
13-cyklamenová
Spotreba/m2:
do 20% na tónovanie acetátových a akrylátových farieb
200 ml/m2 ak sa použije ako farba na steny
14-fialová
15-admiral
16-azurová
DIPI COLOR
pigment na tónovanie vnútorných farieb
Použitie:
Tekutý pigment na tónovanie JUPOLu a JUPOLU CITRO
do pastelových odtieňov
5 - žltá
15 -oranžová
25 - červená
45 - oker
55 - hnedá
75 - zelená
85 - modrá
do 200 ml na 15 l bielej farby
95 - čierna
Spotreba/m2:
DIPI KONCENTRÁT
Použitie:
1 - žltá
Tónovací prostriedok na tónovanie vnútorných disperzných
farieb na steny.
2 - oranžová
3 - oker
4 - hnedá
5 - červená
6 - zelená
Spotreba/m2:
do 100 ml na 10 l bielej klasickej disperznej farby, do
200 ml na 10 l bielej umývateľnej disperznej farby
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
11
7 - modrá
8 - čierna
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
10. VYROVNÁVACIE HMOTY A NÁTERY NA DREVO A KOV
10.1. Vyrovnávacie hmoty na drevo
AKRILIN
tmel na drevo
Použitie:
Pripravený tmel na kvalitnú opravu povrchových chýb a poškodení na dreve, pred natieraním s lazurovacími a krycími
farbami.
1 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
biela, buk, smrek, dub
2
Spotreba/m :
Odtiene:
tuba 150 g ks
0,75 kg kg
8 kg kg
1,250
3,000
1,688
1,25
2,25
13,50
1,50
2,70
16,20
0,65 l
2,25 l
l
l
15,000
13,333
9,75
30,00
11,70
36,00
0,65 l
2,25 l
l
l
10,385
9,333
6,75
21,00
8,10
25,20
13,846
12,444
20,769
19,778
9,00
28,00
13,50
44,50
10,80
33,60
16,20
53,40
10.2. Lazurovacie nátery na drevo
JUBIN LASUR PRIMER PLUS
Spotreba/m2:
JUBIN LASUR
priesvitný náter na drevo
Použitie:
Pre zdravie neškodný transparentný lazurovací náter na
drevo, bez rozpúšťadiel, s veľkou ÚV ochranou. Je vhodný na
dekoračnú ochranu drevených prístreškov, obkladov, plotov,
okien, dverí a záhradného nábytku. Rýchlo schne, nemá
nepríjemnú vôňu, neobsahuje biocídne a iné pre zdravie
škodlivé látky, preto je vhodný na dekoračnú ochranu detských
hračiek.
Spotreba/m2:
60 – 80 ml/ 1 vrstva, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
1 - bezfarebná
1001 - biela
2 - borovica
3 - teak
4 - orech
5 - eben
7 - mahagón
9 - palisander
93 - dub
I. až IV. cenová skupina
čísla odtieňov 101 - 408
0,65 l
2,25 l
0,65 l
2,25 l
I. - IV. cenová skupina
V. cenová
skupina
zo vzorkovníka JUBIN LASUR 45 odtieňov
Odtiene:
POZNÁMKA:
impregnačný náter na drevo
Biocídny náter na drevo pred prvým natieraním vodou
riediteľnými lazúrami na ochranu dreva pred modraním,
hubani, insektami a na ochranu dreva pred škodcami.
90 - 125 ml/1 vrstva, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Použitie:
V. cenová skupina
čísla odtieňov 501 - 608
10.3. Krycie nátery na drevo a kov
JUBIN DECOR PRIMER základná farba na drevo
Pre zdravie a životné prostredie neškodná biela základná farba
na drevo bez rozpúšťadiel. Používa sa ako základný náter pri dekoračnej ochrane vonkajších a vnútorných drevených povrchov.
Dobre blokuje tanín a iné rýchlo a ľahko vo vode rozpustné látky,
rýchlo schne, nemá nepríjemnú vôňu. Neobsahuje biocídne a iné
pre zdravie škodlivé látky, preto sa môže použiť aj ako základný
náter na dekoračnú ochranu detských hračiek.
70 – 90 ml/ 1 vrstva, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Použitie:
Spotreba/m2:
JUBIN DECOR krycia farba na drevo
Pre zdravie a životné prostredie neškodná krycia farba na
drevo bez rozpúšťadiel. Používa sa na dekoračnú ochranu
vonkajších a vnútorných drevených povrchov. Rýchlo schne,
nemá nepríjemnú vôňu, neobsahuje biocídne a iné pre
zdravie škodlivé látky, preto je vhodná na dekoračnú ochranu
detských hračiek.
Použitie:
Spotreba/m2:
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3, 4
9,30
27,30
1001 - biela
0,65 l
2,25 l
l
l
13,077
11,556
8,50
26,00
10,20
31,20
2 - žltá, 3 - oker
4 - červená
5 - modrá
6 - zelená
7 - sivá
8 - tmavohnedá
9 - čierna
0,65 l
l
13,077
8,50
10,20
0,65 l
2,25 l
0,65 l
2,25 l
l
l
l
l
16,923
15,111
28,462
24,667
11,00
34,00
18,50
55,50
13,20
40,80
22,20
66,60
V. cenová skupina
Odtiene:
535 odtieňov podľa vzorkovníka JUB a RAL
28 odtieňov zo vzorkovníka JUBIN METAL
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3, 4, 6104 - 6108,
6204 - 6208, 6301 - 6308, 6407 - 6410, 6501, 6504 - 6508
čísla odtieňov začínajúce na 5, 6203, 6401, 6402
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
12
čísla odtieňov začínajúce na 5
0,65 l
2,25 l
0,65 l
2,25 l
0,65 l
2,25 l
l
l
l
l
l
l
16,538
14,667
17,692
16,000
19,231
19,556
10,75
33,00
11,50
36,00
12,50
44,00
12,90
39,60
13,80
43,20
15,00
52,80
0,65 l
l
16,538
10,75
12,90
V. cenová skupina
0,65 l
2,25 l
0,65 l
2,25 l
l
l
l
l
20,385
18,444
33,846
30,667
13,25
41,50
22,00
69,00
15,90
49,80
26,40
82,80
I. - IV.
cenová sk.grafit
0,65 l
2,25 l
l
l
21,923
20,222
14,25
45,50
17,10
54,60
V. cenová
sk. - grafit
0,65 l
2,25 l
l
l
35,000
32,889
22,75
74,00
27,30
88,80
I. - IV. cenová sk. - strieborná
0,65 l
2,25 l
l
l
23,077
27,556
15,00
62,00
18,00
74,40
V. cenová sk.
- strieborná
0,65 l
2,25 l
l
l
37,692
37,556
24,50
84,50
29,40
101,40
1001 - biela
Pre zdravie neškodná antikorózna a dekoračná farba na
ochranu predmetov z ocele a železa, vhodná na vnútorné a
vonkajšie použitie. Rýchlo schne, je bez rozpúšťadiel a preto prakticky bez vône. Neobsahuje biocídne a iné pre zdravie škodlivé látky. Použitie základného náteru nie je potrebné.
Pred natieraním odstránime hrubé častice hrdze a v prípade
potreby povrch odmastíme.
70 – 80 ml/ 1 vrstva, závisí od drsnosti podkladu
V. cenová skupina
7,75
22,75
V. cenová
skupina
Spotreba/m2:
I. až IV. cenová skupina
11,923
10,111
I. - IV. cenová
skupina
JUBIN METAL krycia farba na kov
POZNÁMKA:
l
l
560 odtieňov podľa vzorkovníka JUB a RAL
I. až IV. cenová skupina
Použitie:
0,65 l
2,25 l
70 – 90 ml/ 1 vrstva, závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Odtiene:
POZNÁMKA:
biela
5004 - grafit
5005 - striebor.
6 - zelená
8 - tmavohnedá
9 - čierna
I. - IV. cenová
skupina
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
10.4. Lazúry na drevo Belinka
BASE
impregnačný náter na drevo
Použitie:
Bezfarebná impregnácia, ktorá chráni drevo pred hmyzom,
hnilobou a tmavnutím. Po použití impregnácie natrieme
drevo vrchným náterom Toplasur, ktorý chráni drevo pred
poveternostnými vplyvmi a ÚV lúčmi. Použitie impregnácie
v obytných priestoroch neodporúčame.
Spotreba/m2:
5 - 10 m2/l
LASUR
tenkovrstvá lazúra na ochranu dreva
Použitie:
Farebná lazúra na ochranu všetkých druhov dreva v interiéri aj
v exteriéri pred poveternostnými vplyvmi a na dekoračnú úpravu
drevených povrchov. Drevo sfarbí, pričom zretelne zachováva jeho
štruktúru a drevu poskytne jemne matný vzhľad. Bezfarebné lazúry
na vonkajšie použitie odporúčame iba TOPLASUR UV PLUS v
troch vrstvách.
biela, bezfarebná, borovica, červený smrek, buk, orech, teak,
červená, zelená, modrá, eben, mahagón, palisander, pínia,
oliva, staré drevo
Odtiene:
Spotreba/m2:
10 m2/l (závisí od druhu a kvality dreva)
TOPLASUR
hrubovrstvá lazúra
Použitie:
Farebná hrubovrstvá lazúra na ochranu dreva vystaveného
náročným poveternostným vplyvom. Vhodná na stavebné
drevo, hlavne na okná a dvere. Drevo sfarbí, pričom zretelne
zachováva jeho štruktúru. Bezfarebné lazúry na vonkajšie použitie
odporúčame iba TOPLASUR UV PLUS v troch vrstvách.
biela, bezfarebná, borovica, červený smrek, buk, orech, teak,
červená, zelená, modrá, eben, mahagón, palisander, pínia,
oliva, staré drevo
10 m2/l (závisí od druhu a kvality dreva)
Odtiene:
Spotreba/m2:
11,12,13,14,
15,16,17,18,
19,20,22,23,
24,25,27,28
11,12,13,14,
15,16,17,18,
19,20,22,23,
24,25,27,28
TOPLASUR UV PLUS bezfarebná hrubovrstvá lazúra
Použitie:
Spotreba/m2:
Bezfarebná hrubovrstvá lazúra na ochranu dreva vystaveného
náročným poveternostným vplyvom. Vhodná na stavebné
drevo, hlavne na okná a dvere. Drevo sfarbí, pričom zretelne
zachováva jeho štruktúru.
bezfarebná
10 m2/l (závisí od druhu a kvality dreva)
0,75 l
2,5 l
5l
10 l
l
l
l
l
8,667
8,000
7,000
6,500
6,50
20,00
35,00
65,00
7,80
24,00
42,00
78,00
0,75 l
2,5 l
5l
10 l
l
l
l
l
8,667
7,549
6,950
6,350
6,50
19,25
34,75
63,50
7,80
23,10
41,70
76,20
0,75 l
2,5 l
5l
10 l
l
l
l
l
10,000
9,200
8,000
7,400
7,50
23,00
40,00
74,00
9,00
27,60
48,00
88,80
0,75 l
2,5 l
5l
10 l
l
l
l
l
12,667
11,200
9,700
9,200
9,50
28,00
48,50
92,00
11,40
33,60
58,20
110,40
12,333
11,600
10,750
9,25
29,00
53,75
11,10
34,80
64,50
ILLUMINA lazúra na zosvetlenie
Použitie:
Spotreba/m2:
Illumina je lazurovací náter pre zosvetlenie tmavých lazúr.
Tmavý povrch dreva natrieme s Illuminou, ktorá je dostatočne
svetlá a dobre ho prekrýva. Potom nanesieme zvolenú lazúru
vo svetlom alebo v akomkoľvek inom odtieni. Illumina je vhodná pre vonkajšie aj vnútorné použitie.
0,75l
2,5 l
5l
10 - 12 m2/l (závisí od druhu a kvality dreva)
IMPREGNANT impregnačný vodný náter na drevo
Použitie:
Bezfarebný základný náter, ktorý preventívne chráni drevo
pred hnilobou, modraním a hmyzom. Používame ho ako impregnáciu dreva v exteriéri a vo vlhkých miestnostiach.
Spotreba/m2:
5 - 10 m2/l
0,75 l
2,5 l
l
l
8,000
6,300
6,00
15,75
7,20
18,90
0,75 l
2,5 l
l
l
10,667
9,800
8,00
24,50
9,60
29,40
0,75 l
2,5 l
l
l
12,000
11,300
9,00
28,25
10,80
33,90
INTERIER lazúra na vodnej báze na ochranu dreva v interiéri
Použitie:
Odtiene:
Spotreba/m2:
Špeciálna lazúra na ochranu dreva v interiéri. Bohatá farebná
škála s hodvábnym leskom zdôrazňuje štruktúru dreva.
Miešaním odtieňov medzi sebou, zvlášť s bielym, dosiahneme
prakticky neobmedzenú paletu odtieňov. Belinka Interier nemá
nepríjemný zápach, chráni drevo a zušľachťuje ho.
Priesvitná, Dúhovo žltá, Pšeničný klas, Horčicovo žltá, Jesenné
lístie, Zlaté jablko, Orientálna oranžová, Hnedá pôda, Horká čokoláda, Zelený smrek, Korálovočervená, Santorini modrá, Smotanovo
biela, Sychravo šedá, Magická čierna
61,62,63,64,
65,66,67,68,
69,70,71,72,
73,74,75
8 - 10 m2/l
EXTERIER lazúra na vodnej báze na ochranu dreva v exteriéri
Použitie:
Odtiene:
Spotreba/m2:
Špeciálna lazúra na ochranu dreva v exteriéri. Jej kvalitné zložky
zabezpečujú optimálnu ochranu dreva, náteru dávajú plný vzhľad,
nechávajú viditeľnú prirodzenú štruktúru dreva a chránia drevo
pred ÚV lúčmi, vlhkosťou a inými vplyvmi vonkajšieho prostredia.
Priesvitná, Dúhovo žltá, Pšeničný klas, Horčicovo žltá, Jesenné
lístie, Zlaté jablko, Orientálna oranžová, Hnedá pôda, Horká čokoláda, Zelený smrek, Korálovočervená, Santorini modrá, Smotanovo
biela, Sychravo šedá, Magická čierna
8 - 10 m2/l
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
13
61,62,63,64,
65,66,67,68,
69,70,71,72,
73,74,75
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
11. DEKORAČNÉ OMIETKY
11.1 Škrabané omietky
BAVALIT
biela bavorská omietka
Použitie:
Dvojzložková biela bavorská omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych a vnútorných stenových povrchov ako aj záverečná
omietka v tepelnoizolačných systémoch.
40 kg BAVALITU a 5 kg AKRIL EMULZIE
3,2 kg BAVALITU a 0,4 kg AKRIL EMULZIE
STN EN 998-1
Pomer miešania:
Spotreba/m2:
biela
20 kg kg
0,550
11,00
13,20
biela
20 kg kg
0,650
13,00
15,60
biela
20 kg kg
0,650
13,00
15,60
biela
25 kg kg
25 k g kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie:
STN EN 998-1
Jednozložková tenkovrstvá vápennocementová omietka na
dekoračnú ochranu fasádnych (max. dvojpodlažných objektov
so širokými rímsami) a vnútorných stenových povrchov.
MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
2,6 kg
Spotreba/m2:
MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
3,1 kg
Spotreba/m2:
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych
a vnútorných stenových povrchov ako aj záverečná omietka v
tepelnoizolačných systémoch.
Použitie:
SSILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Sp
Od
Odtiene:
2,5 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SSILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,2 kg
I. až IV. cenová skupina
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
I.- IV. cen. sk.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
XTZ AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
Použitie:
XTZ AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
NOVINKA
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,5 kg
206 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 2, 3, 4 a 5
I.- IV. cen. sk.
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
Použitie:
biela
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
Spotreba/m2:
Odtiene:
UNIXIL Z
V. cen. sk.
biela
3,2 kg
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene končiace na
číslice 2, 3, 4 a 5
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
siloxanová akrylátová škrabaná omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
UNIXIL Z 2,0
NOVINKA
I.- IV. cen. sk.
biela
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,6 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB FARBY A OMIETKY
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych
stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
2,8 kg
Odtiene:
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,5 kg
I. až IV. cenová skupina
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
14
I.- IV. cen. sk.
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
11.2 Hladené omietky
MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA
Použitie:
STN EN 998-1
Jednozložková tenkovrstvá vápennocementová omietka na
dekoračnú ochranu fasádnych (max. dvojpodlažných objektov
so širokými rímsami) a vnútorných stenových povrchov.
MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
2,6 kg
MINERÁLNA HLADENÁ OMIETKA 2,5
Spotreba/m2:
3,6 kg
biela
20 kg kg
0,650
13,00
15,60
biela
20 kg kg
0,650
13,00
15,60
biela
25 kg kg
1,680
42,00
50,40
biela
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
I.- IV. cen. sk.
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
biela
25 kg kg
1,600
40,00
48,00
biela
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
40,00
44,00
48,00
52,80
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných
stenových povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,0
Použitie:
Spotreba/m2:
Odtiene:
Pripravená pastovitá omietka na úpravu ozdobných obrúb a
špaliet. Nie je vhodná ako záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
2,4 kg
biela
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,5 kg
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
5,5 kg
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
I.- IV. cen. sk.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Použitie:
I.- IV. cen. sk.
2,5 kg
.
biela
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
I.- IV. cen. sk.
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVINKA
3,0 kg
biela
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,0
Použitie:
Spotreba/m2:
Odtiene:
Pripravená pastovitá omietka na úpravu ozdobných obrúb a
špaliet. Nie je vhodná ako záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
2,1 kg
biela
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
I.- IV. cen. sk.
Spotreba/m2:
2,5 kg
Odtiene:
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
V. cen. sk.
biela
I.- IV. cen. sk.
Spotreba/m2:
3,0 kg
Odtiene:
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
V. cen. sk.
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
biela
Spotreba/m2:
5,0 kg
Odtiene:
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
15
I.- IV. cen. sk.
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
UNIXIL G
siloxanová akrylátová hladená omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
UNIXIL G 1,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,0 kg
biela
UNIXIL G 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
POZNÁMKA:
1,960
49,00
58,80
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,720
3,080
68,00
77,00
81,60
92,40
25 kg kg
25 kg kg
2,720
3,080
68,00
77,00
81,60
92,40
biela
biela
I. -IV. cen. sk.
5,0 kg
216 odtieňov zo vzorklovníka JUB, odtiene končiace na 2, 3, 4 a 5
V. cen. sk.
Spotreba/m2:
Odtiene:
EUR/ks
s DPH
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
V. cen. sk.
UNIXIL G 2,5
NOVÉ
BALENIE
EUR/ks
bez DPH
25 kg kg
I. -IV. cen. sk.
3,1 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB
Cena
EUR/mj
bez DPH
biela
V. cen. sk.
UNIXIL G 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
mj
biela
I. -IV. cen. sk.
2,5 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB
Balenie
I. až IV. cenová skupina
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych
stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
Použitie:
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
biela
I.- IV. cen. sk
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,1 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
NOVINKA
biela
I.- IV. cen. sk
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
Použitie:
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
biela
2,4 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
biela
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
biela
4,7 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
NANOXIL G
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
samočistiaca silikónová hladená omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
NANOXIL G 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,6 kg
78 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 4 a 5
a označené *
I.- IV. cen. sk.
3,4 kg
78 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 4 a 5
a označené *
I.- IV. cen. sk.
NANOXIL G 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
16
biela
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
FINI OMET
biela vodoodpudivá záverečná omietka
Použitie:
Prírodne biela tenkovrstvá vápennocementová
omietka na vyrovnanie a ochranu hrubo
omietnutých klasických vápenných,
vápennocementových, tepelnoizolačných a
sanačných omietok na fasádnych a vnútorných
povrchoch.
STN EN 998-1
FINI OMET 1,0
Spotreba/m2:
1,3 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
1,4 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
KULIRPLAST 2,0
mramorová akrylátová omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka z viacfarebného prírodného
mramorového granulátu na dekoračnú ochranu soklov a
dekoráciu vnútorných veľmi zaťažených stenových povrchov.
Spotreba/m2:
4,5 kg
4 NOVÉ ODTIENE
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
biela
20 kg kg
0,400
8,00
9,60
biela
20 kg kg
0,550
11,00
13,20
400, 405, 420
425, 430, 440
445, 450, 455
460, 470, 475
480, 485, 490
495, 510, 515
565, 570
25 kg kg
2,000
50,00
60,00
15 kg kg
2,000
30,00
36,00
25 kg kg
2,000
50,00
60,00
biela
5 kg kg
20 kg kg
0,950
0,788
4,75
15,75
5,70
18,90
biela
20 kg kg
0,450
9,00
10,80
biela
8 kg kg
25 kg kg
1,875
1,760
15,00
44,00
18,00
52,80
skupina
8 kg kg
25 kg kg
2,125
1,980
17,00
49,50
20,40
59,40
biela
20 kg kg
0,488
9,75
11,70
FINI OMET 0,6
Spotreba/m2:
Balenie
KULIRPLAST 1,5 mramorová akrylátová omietka
Pripravená pastovitá omietka z viacfarebného prírodného
mramorového granulátu na dekoračnú ochranu vnútorných
veľmi zaťažených stenových povrchov.
Použitie:
2
Spotreba/m :
405, 425
440, 480
2,3 kg
KULIRPLAST 3,0 mramorová akrylátová omietka
Pripravená pastovitá omietka z viacfarebného prírodného
mramorového granulátu na dekoračnú ochranu soklov a
dekoračnú ochranu všetkých druhov jemne upravených
fasádnych povrchov, aj akýchkoľvek základných omietok
vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch na obkladoch z
expandovaného a extrudovaného polystyrénu.
Použitie:
Spotreba/m2:
510, 515,
535, 540,
545, 565,
570, 590
5,5 - 6,5 kg
11.3 Valčekované omietky
VALIT
tenkovrstvá rustikálna omietka
Použitie:
Rustikálna omietka na dekoračnú ochranu vnútorných
a nie veľmi zaťažených fasádnych jemne upravených
stavebných podkladov.
STN EN 998-1
Pomer miešania:
Spotreba/m2:
20 kg VALITU a 2 kg AKRIL EMULZIE
1,2 - 2,5 kg VALITU a 0,12 - 0,25 kg AKRIL EMULZIE
DEKORAL
hrubovrstvá rustikálna omietka
Použitie:
Hrubovrstvá vápennocementová rustikálna omietka na
dekoráciu vnútorných povrchov.
STN EN 998-1
Spotreba/m2:
2,5 - 10 kg
VALIPLAST
rustikálna omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka s typickou rustikálnou štruktúrou,
ktorú upravujeme penovým valčekom.
Spotreba/m2:
Odtiene:
1 - 2 kg
biela a odtiene na objednávku
biela
I.- IV. cen.
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
V. cenová skupina
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
čísla odtieňov začínajúce na 5
11.4 Striekané omietky
MINEROL
striekaná minerálna omietka
Použitie:
Tenkovrstvá vápennocementová omietka s typickou striekanou
štruktúrou nanášaná murárskym mlynčekom alebo striekacou
pištolou.
2
Spotreba/m :
3,5 - 4 kg
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
17
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
12. VÝROBKY PRE SYSTÉMY TEPELNEJ OCHRANY FASÁD
JUBIZOL LEPIACA MALTA
lepidlo a základná omietka na fasádne tepelnoizolačné systémy
Použitie:
ETAG 004
Mikroarmované lepidlo a základná omietka
v JUBIZOL FASÁDE, vhodné na lepenie a
armovanie EPS a minerálmej vlny.
EPS LEPIACA MALTA
Použitie:
ETAG 004
ETAG 004
0,550
11,00
13,20
20 kg kg
0,400
8,00
9,60
20 kg kg
0,350
7,00
8,40
25 kg kg
2,480
62,00
74,40
25 kg kg
1,640
41,00
49,20
20 kg kg
0,500
10,00
12,00
12 kg kg
0,833
10,00
12,00
20 kg kg
0,550
11,00
13,20
lepidlo a základná omietka
Lepidlo a základná omietka na EPS.
Spotreba pri EPS na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2
Spotreba pri EPS na armovanie: 4,5 kg/m2
JUBIZOL LEPIDLO
Použitie:
20 kg kg
Spotreba pri EPS na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2; na armovanie: 4,5 kg/m2
Spotreba pri minerálnej vlne na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2; na
armovanie: 7 kg/m2
lepidlo na EPS a minerálnu vlnu
Lepidlo na lepenie EPS a minerálnej vlny.
Nie je vhodné na realizáciu armovacej
vrstvy.
Spotreba pri EPS na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2
Spotreba pri minerálnej vlne na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2
JUBIZOL DISPERZNÉ LEPIDLO
disperzné bezcementové lepidlo
Použitie:
na lepenie izolačných obkladov z expandovaného polystyrénu
vo fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL.
Spotreba/m2:
1,9 – 2,5 kg, závisí od kvality podkladu
JUBIZOL DISPERZNÁ MALTA
disperzná bezcementová malta
Použitie:
pastovitá malta na realizáciu základnej omietky vo fasádnom
tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL na izolačnom obklade z
expandovaného polystyrénu, na ktorú sa používajú záverečné
tenkovrstvé dekoračné akrylátové alebo silikónové omietky.
Spotreba/m2:
3,8 kg pri hrúbke cca 2,5 mm
13. SANAČNÉ OMIETKY
JUBOSAN SANAČNÝ POSTREK
Použitie:
Suchá maltová zmes na prípravu postreku ako podkladu pred
nanesením JUBOSAN SANAČNEJ OMIETKY.
STN EN 998-1
Spotreba/m2:
10 kg
JUBOSAN SANAČNÁ OMIETKA
Použitie:
STN EN 998-1
Spotreba/m2:
Veľmi paropriepustná omietka, ktorá
umožňuje ukladanie veľkého množstva soli
a vyhovuje smerniciam WTA.
20 kg na vrstvu hrúbky 3 cm
RENOVAČNÁ OMIETKA
mikroarmovaná fasádna vyrovnávacia hmota
Použitie:
STN EN 998-1
Spotreba/m2:
Mikroarmovaná cementová maltová zmes na
obnovu starých fasádnych dekoračných
a iných omietok a vyrovnanie povrchov
siporexových stien.
1,4 kg na vrstvu hrúbky 1 mm
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
18
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Cena
mj
Balenie
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
14. LEPIDLÁ A ŠKÁROVACIE HMOTY NA KERAMICKÉ OBKLADY
14.1 Lepidlá na keramické obklady
AKRINOL
lepidlo na keramiku a pórobetón
Použitie:
Lepidlo na lepenie keramických obkladov, dlažieb, klinkeru,
sklených a iných mozaík na stenové a podlahové vnútorné a
vonkajšie povrchy a na lepenie pórobetónových blokov.
STN EN 12004:2002 C1T
Spotreba/m2:
AKRINOL ELASTIK
Použitie:
STN EN 12004:2002 C2T
Spotreba/m2:
5 kg kg
20 kg kg
0,400
0,313
2,00
6,25
2,40
7,50
5 kg kg
20 kg kg
0,800
0,713
4,00
14,25
4,80
17,10
25 kg kg
0,720
18,00
21,60
20 kg kg
5 kg kg
0,375
3,900
7,50
19,50
9,00
23,40
25 kg kg
0,260
6,50
7,80
svetlé
odtiene
10 a 14
2 kg kg
0,750
1,50
1,80
svetlé
odtiene
10 až 14
2 kg kg
2,125
4,25
5,10
10
5 kg kg
1,650
8,25
9,90
2 - 3 kg
veľmi elastické lepidlo na keramiku
Veľmi elastické lepidlo na lepenie keramických obkladov, dlažieb,
klinkeru, sklených a iných mozaík na stenové a podlahové
vnútorné a vonkajšie problematické povrchy ako sú terasy, starý
obklad, sadrokartónové a vláknocementové dosky ...
2 - 3 kg
AKRINOL FLEX flexibilné lepidlo na keramiku
Použitie:
NOVINKA
STN EN 12004: C2TE
Spotreba/m2:
Flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladačiek, dlaždíc
a mozaiky na vnútorné (aj v objektoch s podlahovým
vykurovaním) a vonkajšie povrchy,lepenie obkladačiek a dlaždíc
v bazénoch; lepenie keramiky na keramiku.
2 - 3 kg
AKRINOL FORTE
Použitie:
STN EN 12004:2002 C2T
Pomer miešania:
Spotreba/m2:
dvojzložkové viacúčelové stavebné lepidlo
Veľmi elastické lepidlo na lepenie EPS dosiek, realizáciu
základnej omietky v JUBIZOL FASÁDE a lepenie prírodného a
umelého kameňa ...
zložka A
Zložka B
20 kg AKRINOL FORTE A a 5 kg AKRINOL FORTE B zložky
na lepenie 3,5 kg
MARKpro univerzálne lepidlo
NOVINKA
Použitie:
Lepidlo a základná omietka, nie je komponent JUBIZOL
systému
Spotreba na lepenie:
Spotreba na armovanie:
3,5 - 5 kg/m2
4,5 kg/m2/3 mm
14.2 ŠKÁROVACIE HMOTY
ŠKÁROVACIA HMOTA 1 - 10 mm
Použitie:
Spotreba/m2:
Vylepšená vodoodpudivá a odolná voči mrazu cementová
škárovacia hmota, odolná voči opotrebeniu a mrazu, určená
na škárovanie stenových a podlahových obkladov z keramiky,
klinkeru, mozaiky, kamených obkladov na vnútorných a vonkajších povrchoch pre škáry šírky 1 až 10 mm.
0,5 - 1,0 kg
FUGALUX
Použitie:
Spotreba/m2:
UPOZORNENIE:
Vylepšená vodoodpudivá cementová škárovacia hmota, odolná
voči opotrebeniu a mrazu, určená na škárovanie stenových
a podlahových obkladov z keramiky, klinkeru, mozaiky,
kamených obkladov na vnútorných a vonkajších povrchoch
pre škáry šírky 1 až 10 mm, aj na dlažbu s podlahovým
vykurovaním.
0,5 - 1,0 kg
14
5 kg kg
2,100
10,50
12,60
tmavé
odtiene
15 - 27
2 kg kg
2,625
5,25
6,30
28, 29
2 kg kg
3,625
7,25
8,70
Pri výpočte cien výrobkov za m2 sú kalkulované priemerné, resp. najčastejšie spotreby jednotlivých výrobkov. Spotreby závisia od druhov stavebných podkladov, rovinnosti podkladov, drsnosti,
nasiakavosti ..., preto sa môžu v niektorých prípadoch odlišovať od spotrieb kalkulovaných pri výpočte cien za m2.
15. TESNIACE HMOTY
JUBOFLEX AC
akrylátová tesniaca hmota na vnútorné použitie
Použitie:
Jednozložková tesniaca hmota na základe akrylátovej disperzie. Na tesnenie
pórovitých materiálov (betón, penobetón, drevo, keramické dlaždice, sadrokartón),
styčných škár medzi rámami okien, dverí, medzi sadrokartónovými doskami a
betónovými konštrukciami, medzi rôznymi pórovitými materiálmi a na opravy
menších prasklín na stenách, na tesnenie vlhkých povrchov
JUBOFLEX SILIKON silikónová univerzálna tesniaca hmota
9016
MS Polymér tesniaca a lepiaca hmota
Použitie:
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
Jednozložková tesniaca hmota na základe hybridného MS polyméru. Na tesnenie
(styčných škár pri umelých hmotách, kovoch, betóne, okenných rámoch, na
dilatačné škáry v stavebníctve, medzi stavebnými prefabrikátmi, na vonkajších
stenách a murivách, v skleníkoch) a menej náročné lepenie. Výborná prídržnosť
na väčšinu stavebných materiálov – betón, tehla, drevo, hliník, železo, nerezová
oceľ, meď a rôzne plasty.
19
300 ml
ks
2,500
2,50
3,00
300 ml
ks
6,000
6,00
7,20
290 ml
ks
6,500
6,50
7,80
biela
transparent
Trvalo elastická, neutrálna, silikónová, jednozložková tesniaca hmota. Na tesnenie
manhattan
škár medzi rôznymi materiálmi vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, kuchyne,
béžová
sprchovacie kabínky ...). Tesnenie kontaktov rôznych materiálov (sklo, drevo, betón, slonová kosť
tehla, kameň, keramika, oceľ, hliník, väčšina plastov). Na zasklievanie a na montáž
karamelová
skla do drevených, hliníkových a PVC rámov a na tesnenie dilatačných škár v
modrá
stavebníctve. Vhodná na polykarbonátové dosky.
sivá
Použitie:
JUBOFLEX MS
biela RAL
biela RAL
9016
sivá RAL
7030
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
MJ
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
16. FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS-F
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE.
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
m2
ceny na vyžiadanie
1 m 2 m2
ceny na vyžiadanie
1 m2
m2
ceny na vyžiadanie
1 m2
m2
ceny na vyžiadanie
1 m2
m2
ceny na vyžiadanie
1 m2
m2
ceny na vyžiadanie
1 m2
Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
Spotreba/m2:
2 ks
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS 70 NEOFORM
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu s prísadou grafitu s vysokými požiadavkami na
tepelnoizolačné vlastnosti.
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 cm
Spotreba/m2:
2 ks
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS PERIMETER
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu na tepelnú izoláciu soklových častí budov s
poldrážkou alebo rovnou hranou v JUBIZOL FASÁDE.
Rozmer: 600 x 1250 mm, t.j. 0,75 m2
Hrúbka: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY XPS
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu v
JUBIZOL FASÁDE so zníženou nasiakavosťou vhodné najmä
na zateplenie sokla.
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 cm
Spotreba/m2:
2 ks
FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY FKD
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžne
orientovaným vláknom v JUBIZOL FASÁDE.
Rozmer: 600 x 1000 mm, t.j. 0,6 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 cm
Spotreba/m2:
2 ks
FASÁDNE LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY FKL
Použitie:
Fasádne izolačné lamely z minerálnej vlny s kolmo
orientovaným vláknom k povrchu steny v JUBIZOL FASÁDE,
vhodné aj na.zakrivené plochy.
Rozmer: 200 x 1000 mm, t.j. 0,2 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cm
Spotreba/m2:
5 ks
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
20
EUR/ks
s DPH
Skupina výrobkov / Výrobok
Rozmer
Balenie
MJ
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
17. PRÍSLUŠENSTVO K ZATEPĽOVACIEMU SYSTÉMU
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
Použitie:
ETAG 004
Spotreba/m2:
Armovacia mriežka do armovacej vrstvy odolná voči alkáliám s
okami 5 x 5 mm, šírka 1,1 mm, bal 50 m
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
1 bm
SKRUTKOVACIE HMOŽDINKY STR 8/60 U
Použitie:
krutkovacie tanierové hmoždinky s kovovým trnom na
mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z
EPS a minerálnej vlny.
ETAG 014
Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.
Kategória: A, B, C, D, E podľa ETAG 014
1 bm bm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
315 mm
335 mm
355 mm
375 mm
395 mm
415 mm
435 mm
455 mm
0,837
1,00
0,330
0,380
0,460
0,550
0,708
0,833
0,958
1,083
1,208
1,292
1,750
2,042
2,292
2,500
2,750
3,000
3,250
3,500
0,40
0,46
0,55
0,66
0,85
1,00
1,15
1,30
1,45
1,55
2,10
2,45
2,75
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
100 ks
100 ks
500 ks
100 ks
100 ks
0,050
0,054
0,017
0,125
0,092
0,06
0,06
0,02
0,15
0,11
100 ks
ks
0,217
0,225
0,250
0,300
0,367
0,466
0,542
0,658
0,783
0,875
0,958
0,26
0,27
0,30
0,36
0,44
0,56
0,65
0,79
0,94
1,05
1,15
ks
0,308
0,325
0,330
0,375
0,420
0,500
0,590
0,720
0,791
0,870
0,960
0,37
0,39
0,40
0,45
0,50
0,60
0,71
0,86
0,95
1,04
1,15
ks
0,190
0,194
0,203
0,225
0,267
0,333
0,425
0,500
0,23
0,23
0,24
0,27
0,32
0,40
0,51
0,60
ks
0,333
0,375
0,420
0,466
0,550
0,625
0,670
0,750
0,850
0,970
1,075
1,175
0,40
0,45
0,50
0,56
0,66
0,75
0,80
0,90
1,02
1,16
1,29
1,41
100 ks
ks
ZÁTKA STR U
Použitie:
Zátka na prekrytie otvoru v hmoždinke STR U
po zaskrutkovaní kovového trňa.
STR-Rondelle EPS biela
STR-Rondelle EPS šedá
STR zátka PS malá
STR-Rondelle RHS - Resol - Tvrdá pena
STR-Rondelle MW
NATĹKACIE HMOŽDINKY H1 eco
Použitie:
Natĺkacie tanierové hmoždinky s kovovým trnom na
mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek
z EPS a minerálnej vlny. Kotevná hĺbka: betón, plný
a dierovaný materiál 25 mm priemer drieku 8 mm, priemer
taniera 60 mm.
NOVINKA
NATĹKACIE HMOŽDINKY NT 8/60 U
Použitie:
ETAG 014
Natĺkacie tanierové hmoždinky s kovovým trnom na
mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z
EPS a minerálnej vlny.
Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 25 mm, pórobetón 65 mm
priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.
NATĹKACIE HMOŽDINKY NTK 8/60 U
Použitie:
ETAG 014
Natĺkacie tanierové hmoždinky s plastovým trnom na
mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z
polystyrénu.
Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 40 mm, pórobetón 65 mm
priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.
Kategória: A, B, C podľa ETAG 014
UNIVERZÁLNY DRŽIAK IZOLÁCIE STR H
Použitie:
Univerzálmy držiak izolácie s galvanicky ošetrenou skrutkou
pre kotvenie na drevené, drevotrieskové alebo podklady
z plechu hrúbky max. 0,75 mm pre zapustenú alebo povrchovú
montáž. Pre prerušenie tepelného mostu je nutné prerušiť
tepelný most zátkou STR H zátka PS, ktorá je v balení.
Priemer taniera 60 mm, kotevná hĺbka 30 - 40 mm
187 odtieňov označených * a končiacich
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
21
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm
230 mm
80 mm
110 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
100 ks
200 ks
100 ks
100 ks
Skupina výrobkov / Výrobok
Rozmer
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
PRÍDAVNÝ TANIER
Použitie:
Prídavný tanier pre kombináciu s tanierovými kotvami (Tanier
Ø 60 mm) Pri kombinácii prídavných tanierov s kotvami
ejotherm STR U a STR H nie je možné použiť
EJOT STR-Princíp na zapustenú montáž.
V tom prípade treba použiť EJOT® STR-zátka PS malá.
NATĹKACIE HMOŽDINKY IDK-T 8/60
Použitie:
Tanierové hmoždinky s plastovým trnom na mechanické
kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu.
Kotevná hĺbka: plná tehla, betón 35 mm,
priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.
NATĹKACIE HMOŽDINKY TID-T 8/60 L
Použitie:
Tanierové hmoždinky s kovovým trnom na mechanické
kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek.
Kotevná hĺbka: tehla s dutinami 55 mm, pórobetón 75 mm
priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.
SBL 140 plus
VT 90
100
100
75 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
200 ks
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
0,375
0,225
0,45
0,27
ks
0,140
0,150
0,160
0,175
0,185
0,192
0,17
0,18
0,19
0,21
0,22
0,23
ks
0,235
0,245
0,270
0,300
0,325
0,525
0,550
0,590
0,615
0,730
0,770
0,28
0,29
0,32
0,36
0,39
0,63
0,66
0,71
0,74
0,88
0,92
ks
0,133
0,16
100 ks
0,175
0,21
500 ks
250 ks
250 ks
250 ks
200 ks
200 ks
200 ks
0,116
0,175
0,220
0,275
0,385
0,475
0,595
0,14
0,21
0,26
0,33
0,46
0,57
0,71
1 sada
22,000
26,40
10 ks
0,575
0,69
200 ks
100 ks
IZOLAČNÝ TANIERIK
Použitie:
Tanierik z polyamidu na upevnenie fasádnych
tepelnoizolačných dosiek z EPS, minerálnej vlny.
Kotevná hĺbka 20 - 40 mm, hĺbka držiaka 25 mm, priemer
taniera 65 mm.
IT 60/5/ H
IT 60 / Z 60 / 8 K blau
IT 60/ Z 60 / 8 S
DRŽIAK IZOLÁCIE NA DREVO SBH-T 65/25
Použitie:
Dvojdielne tanierové hmoždinky so samoreznými skrutkami
na mechanické kotvenie fasádnych tepelnoizolačných dosiek
z EPS, minerálnej vlny na drevený podklad a drevotrieskové
dosky.
Kotevná hĺbka 20 - 40 mm, hĺbka držiaka 25 mm,
priemer taniera 65 mm
Súčasťou hmoždinky je samorezná skrutka SW 8 R
100 ks
SBH-T 65/25
skrutka
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
160 mm
ks
SADA PRE MONTÁŽ SOKLOVÉHO PROFILU
Použitie:
Kompletná sada pre jednoduchú, rýchlu a profesionálnu
montáž soklového profilu.
Sada obsahuje:
75 ks natĺkacích kotiev HIT - M 8 x 60/92
10 ks vyrovnávacích podložiek AS 3 mm
20 ks vyrovnávacích podložiek AS 5 mm
20 ks vyrovnávacích podložiek AS 10 mm
10 ks spojok PV 30 mm
ŠPIRÁLOVÁ HMOŽDINKA SpDK
Použitie:
Špirálová hmoždinka z polyamidu na upevnenie ľahkých
prvkov (svietidiel, popisných čísiel a pod.) na zateplenú fasádu
s izolačnými doskami EPS.
SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT PV
Použitie:
Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových líšt. Rýchla
príprava potrebnej veľkosti priamo na stavbe.
dĺžka
dĺžka
VYROVNÁVACIE PODLOŽKY AS
Použitie:
Plastové vyrovnávacie podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie
podkladu pod soklové líšty. Podložka sa zaklapne na hmoždinku.
Hrúbka:
3 mm (zelená)
5 mm (žltá)
8 mm (oranžová)
10 mm (svetlomodrá)
SOKLOVÉ LIŠTY
Použitie:
30 mm
1150 mm
3 mm
5 mm
8 mm
10 mm
15 mm
30 mm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
9 cm
10 cm
12 cm
Hliníkové perforované profilové lišty na
ukončenie zatepľovacieho systému JUBIZOL
nad terénom.
Dĺžka: 2,5 m
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
22
100 ks
1 ks
ks
ks
0,080
2,600
0,08
2,60
0,10
3,12
100 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
0,100
0,110
0,128
0,140
0,167
0,190
0,100
0,110
0,128
0,140
0,167
0,190
0,12
0,13
0,15
0,17
0,20
0,23
25 ks bm
1,420
1,520
1,680
1,820
1,980
2,100
2,240
2,500
3,55
3,80
4,20
4,55
4,95
5,25
5,60
6,25
4,26
4,56
5,04
5,46
5,94
6,30
6,72
7,50
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
SOKLOVÝ PROFIL ZAKLADACÍ PVC
PVC soklový profil so sklotextilnou mriežkou.
40 bm bm
3,300
2,5 m
bm
ks
0,540
1,350
1,350
0,65
1,62
2,5 m
bm
ks
0,540
1,350
1,350
0,65
1,62
2m
bm
ks
1,200
2,400
2,400
1,44
2,88
2,5 m
bm
ks
0,580
1,450
1,450
0,70
1,74
25 m
bm
ks
1,040
26,000
26,000
1,25
31,20
2,5 m
bm
ks
1,160
2,900
2,900
1,39
3,48
2,4 m
bm
ks
3,350
8,040
8,040
4,02
9,65
2,6 m
bm
ks
3,460
9,000
9,000
4,15
10,80
2,4 m
bm
ks
3,000
7,200
7,200
3,60
8,64
2,5 m
bm
ks
5,500
13,750
13,750
6,60
16,50
2,5 m
bm
ks
5,500
13,750
13,750
6,60
16,50
25 m bm
10,000
250,00
300,00
bm
ks
1,950
3,900
3,900
2,34
4,68
ROHOVÉ PLASTOVÉ LIŠTY SO SIEŤKOU
Použitie:
Rohová plastová lišta so sklotextilnou mriežkou na spevnenie
rohov objektu a ostení otvorov.
ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY SO SIEŤKOU
Použitie:
Rohová hliníková lišta so sklotextilnou mriežkou na spevnenie
rohov objektu a ostení otvorov.
ROHOVÉ PLASTOVÉ LIŠTY S OKAPOVÝM NOSOM
A SO SIEŤKOU
Použitie:
Rohový profil na vyhotovenie okapového nosu na balkónoch
a nadpražiach.
3,96
ROHOVÝ VNÚTORNÝ PVC PROFIL SO SIEŤKOU
Použitie:
Rohová plastová lišta so sklotextilnou mriežkou na spevnenie
vnútorných rohov objektu.
ROHOVÝ FLEXI PROFIL
Použitie:
Rohová plastová lišta so sklotextilnou mriežkou na spevnenie
rohov rôznych uhlov.
OKENNÝ A DVEROVÝ DILATAČNÝ PROFIL
Použitie:
Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou a
sklotextilnou sieťkou na dilatáciu zatepľovacieho systému v
ostení.
OKENNÝ PROFIL SO SIEŤKOU A MANŽETOU PROFI 9 mm
Použitie:
Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na
dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení.
ŠPALETOVÝ PROFIL DYNAMIK 9 mm
Použitie:
Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na
dilatáciu zatepľovacieho systému v ostení. Elastické tesnenie
zabraňuje praskaniu stykov.
ŠPALETOVÝ PROFIL 3D
Použitie:
Špeciálny špaletový plastový profil s tesniacou páskou 15 x 3
mm, samolepiacou páskou 12 x 0,3 mm a sklotextilnou sieťkou
13,5 cm. Z dôvodu veľkej styčnej lepiacej plochy umožňuje
kvalitný spoj medzi špaletou a okenným, resp. dverným rámom.
DILATAČNÝ PROFIL E
Použitie:
Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie priebežnej dilatácie
v tepelnoizolačnom systéme v mieste priebežnej dilatácie
stenového podkladu.
DILATAČNÝ PROFIL V
Použitie:
Špeciálny dilatačný profil na vytvorenie rohovej dilatácie
v tepelnoizolačnom systéme v mieste rohovej dilatácie
stenového podkladu.
KRYCÍ PROFIL PRE DILATÁCIU E, V
Použitie:
Špeciálny gumený krycí profil na zakrytie dilatačného profilu.
Krycí profil je pretierateľný.
ATIKOVÝ A PARAPETNÝ PROFIL
Použitie:
Špeciálny samolepiaci plastový profil s tesniacou páskou na dilatáciu
zatepľovacieho systému v styku s atikou alebo parapetom.
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
23
2m
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
18. KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
18.1 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL S70
Lepiaca malta JUBIZOL LEPIDLO
Fasádne polystyrénové dosky EPS-F
Armovacia malta EPS LEPIACA MALTA 1. vrstva
Sklotextilná sieťka
Armovacia malta EPS LEPIACA MALTA 2. vrstva
Medzináter
Povrchová úprava: Silikátová, Akrylátová, Silikónová omietka
JUBIZOL LEPIDLO
Použitie:
ETAG 004
Európske technické osvedčenie JUBIZOL S70
ETA-08/0236
lepidlo na EPS a minerálnu vlnu
Lepidlo na lepenie EPS a minerálnej vlny
Nie je vhodné na realizáciu armovacej vrstvy.
20 kg kg
0,350
7,00
8,40
20 kg kg
0,400
8,00
9,60
Spotreba pri EPS na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2
EPS LEPIACA MALTA
lepidlo a základná omietka
Použitie:
Lepidlo a základná omietka na EPS.
ETAG 004
Spotreba /m2:
4,5 kg/m2
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS-F
Použitie:
Spotreba/m2:
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE.
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
2 ks
1 m 2 m2
ceny na vyžiadanie
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
ETAG 004
Spotreba/m2:
Armovacia mriežka do armovacej vrstvy odolná voči alkáliám s
okami 5 x 5 mm, šírka 1,1 mm, bal 50 m
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
1 bm
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
Použitie:
Základný náter pod všetky druhy polymérnych
dekoračných tenkovrstvých omietok (akrylátové,
silikónové, silikátové) na základné omietky
tepelnoizolačných systémov.
150 - 200 g
Použitie:
Spotreba/m2:
biela
1 bm bm
0,837
5 kg kg
18 kg kg
2,400
2,222
1,00
12,00
40,00
14,40
48,00
Odtiene UNIGRUND podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
Odtiene
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
V. cen.
skupina
348 odtieňov
POZNÁMKA:
Balenie
I. - IV. cen.
skupina
I. až IV. cenová skupina
čísla odtieňov 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina
5 kg
18 kg
5 kg
18 kg
mj
EUR/mj
bez DPH
kg
kg
kg
kg
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
3,000
2,583
4,250
3,611
15,00
46,50
21,25
65,00
18,00
55,80
25,50
78,00
25 kg kg
25 k g kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných
systémov.
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
SI
Spotreba/m2:
Sp
Od
Odtiene:
2,5 kg
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
SI
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Sp
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina
3,2 kg
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
I.- IV. cen. sk.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XTZ AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
NOVINKA
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
206 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 2, 3, 4 a 5
biela
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
I.- IV. cen. sk.
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
biela
3,2 kg
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene končiace na
číslice 2, 3, 4 a 5
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
24
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,8 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
3,5 kg
I. až IV. cenová skupina
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,5 kg
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
2,5 kg
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVINKA
3,0 kg
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
biela
3,0 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
biela
I.- IV. cen. sk.
biela
2,5 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
biela
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
biela
5,0 kg
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5
2,5 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. - IV. cen. sk.
V. cen. sk.
3,1 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
biela
I.- IV. cen. sk
biela
I.- IV. cen. sk
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,4 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina
EUR/ks
s DPH
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
NOVINKA
EUR/ks
bez DPH
25 kg kg
25 kg kg
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
Spotreba/m2:
Odtiene:
Cena
EUR/mj
bez DPH
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
biela
5,5 kg
I. až IV. cenová skupina
biela
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
I.- IV. cen. sk.
mj
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
I.- IV. cen. sk.
Balenie
biela
4,7 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
25
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
mj
Balenie
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
18.2 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL ŠTANDARD
Lepiaca malta: EPS LEPIACA MALTA
Fasádne polystyrénové dosky EPS-F
Armovacia malta EPS LEPIACA MALTA 1. vrstva
Sklotextilná sieťka
Armovacia malta EPS LEPIACA MALTA 2. vrstva
Medzináter
Povrchová úprava: Akrylátová, Silikátová omietka
Európske technické osvedčenie JUBIZOL EPS
ETA 09/0393
EPS LEPIACA MALTA
lepidlo a základná omietka
20 kg kg
Lepidlo a základná omietka na EPS.
ETAG 004
0,400
8,00
9,60
Spotreba pri EPS na lepenie: 3,5 - 5 kg/m2
Spotreba pri EPS na armovanie: 4,5 kg/m2
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS-F
Použitie:
Spotreba/m2:
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
1 m2
ceny na vyžiadanie
m2
2 ks
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
Použitie:
ETAG 004
Spotreba/m2:
UNIGRUND
Armovacia mriežka do armovacej vrstvy odolná voči alkáliám s
okami 5 x 5 mm, šírka 1,1 mm, bal 50 m.
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
1 bm bm
0,837
5 kg kg
18 kg kg
2,400
2,222
1,00
1 bm
univerzálny základný náter pod omietky
Použitie:
Základný náter pod všetky druhy polymérnych dekoračných
tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové) na
základné omietky tepelnoizolačných systémov.
Spotreba/m2:
150 - 200 g
12,00
40,00
14,40
48,00
Odtiene UNIGRUND podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
Odtiene
I. - IV. cen.
skupina
V. cen.
skupina
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
348 odtieňov
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
mj
Balenie
5 kg
18 kg
5 kg
18 kg
kg
kg
kg
kg
EUR/mj
bez DPH
3,000
2,583
4,250
3,611
V. cenová skupina
EUR/ks
bez DPH
15,00
46,50
21,25
65,00
EUR/ks
s DPH
18,00
55,80
25,50
78,00
čísla odtieňov začínajúce na 5
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XTZ AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
NOVINKA
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,5 kg
206 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 2, 3, 4 a 5
biela
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
biela
3,2 kg
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene končiace na
číslice 2, 3, 4 a 5
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
Po
SSILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Sp
Od
Odtiene:
2,5 kg
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SSILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Sp
Odtiene:
3,2 kg
I. až IV. cenová skupina
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
26
I.- IV. cen. sk.
25 kg kg
25 k g kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
Balenie
I.- IV. cen. sk.
XTG AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,0 kg
NOVINKA
biela
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
biela
2,5 kg
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
V. cen. sk.
biela
I.- IV. cen. sk.
Spotreba/m2:
3,0 kg
Odtiene:
348 odtieňov podľa vzorkovníka JUB
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
I.- IV. cen. sk.
I.- IV. cen. sk.
Spotreba/m2:
Odtiene:
V. cen. sk.
biela
Spotreba/m2:
5,0 kg
Odtiene:
200 odtieňov podľa vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na číslice 2, 3, 4 a 5
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
.
biela
216 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene
končiace na 2, 3, 4 a 5
mj
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
1,200
1,400
30,00
35,00
36,00
42,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,600
1,760
2,720
40,00
44,00
68,00
48,00
52,80
81,60
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
25 kg kg
25 kg kg
1,680
1,800
42,00
45,00
50,40
54,00
Poznámka: I. až IV. cenová skupina čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA
Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,0 kg
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,5 kg
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
biela
5,5 kg
I. až IV. cenová skupina
I.- IV. cen. sk.
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
27
I.- IV. cen. sk.
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
18.3 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL COMFORT
Lepiaca malta JUBIZOL LEPIDLO
Fasádne polystyrénové dosky EPS-F alebo dosky z minerálnej vlny alebo lamely z
minerálnej vlny
Armovacia malta JUBIZOL LEPIACA MALTA 1. vrstva
Sklotextilná sieťka
Armovacia malta JUBIZOL LEPIACA MALTA 2. vrstva
Medzináter
Povrchová úprava: Silikónová omietka, UNIXIL
JUBIZOL LEPIDLO
Európske technické osvedčenie JUBIZOL EPS
ETA 09/0393
Európske technické osvedčenie JUBIZOL MW
ETA 10/0334
lepidlo na EPS a minerálnu vlnu
Lepidlo na lepenie EPS a minerálnej vlny.
Nie je vhodné na realizáciu armovacej vrstvy.
Použitie:
ETAG 004
Spotreba/m2:
20 kg kg
0,350
7,00
8,40
20 kg kg
0,550
11,00
13,20
3,5 - 5 kg/m2
JUBIZOL LEPIACA MALTA
lepidlo a základná omietka na fasádne tepelnoizolačné systémy
Mikroarmované lepidlo a základná omietka v JUBIZOL
FASÁDE, vhodné na lepenie a armovanie EPS a minerálmej
vlny.
Použitie:
ETAG 004
Spotreba pri EPS na
armovanie:
Spotreba pri minerálnej
vlne na armovanie:
4,5 kg/m
2
7 kg/m2
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS-F
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE.
Použitie:
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
Spotreba/m2:
1 m2 m 2
ceny na vyžiadanie
1 m2 m 2
ceny na vyžiadanie
1 m2 m 2
ceny na vyžiadanie
2 ks
FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY FKD
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE.
Rozmer: 600 x 1000 mm, t.j. 0,6 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 cm
2 ks
FASÁDNE LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY FKL
Fasádne izolačné lamely z minerálnej vlny s kolmo
orientovaným vláknom k povrchu steny v JUBIZOL FASÁDE,
vhodné aj na.zakrivené plochy.
Rozmer: 200 x 1000 mm, t.j. 0,2 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
26 cm
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
Armovacia mriežka do armovacej vrstvy odolná voči alkáliám s
okami 5 x 5 mm, šírka 1,1 mm, bal 50 m
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Použitie:
1 bm bm
0,837
5 kg kg
18 kg kg
2,400
2,222
1,00
ETAG 004
2
Spotreba/m :
UNIGRUND
1 bm
univerzálny základný náter pod omietky
Použitie:
Základný náter pod všetky druhy polymérnych dekoračných
tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové) na
základné omietky tepelnoizolačných systémov.
Spotreba/m2:
150 - 200 g
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
28
biela
12,00
40,00
14,40
48,00
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
Odtiene UNIGRUND podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
348 odtieňov
POZNÁMKA:
I. až IV. cenová skupina:
2,8 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
3,5 kg
I. až IV. cenová skupina
UNIXIL Z
3,000
2,583
15,00
46,50
18,00
55,80
V. cen.
skupina
5kg kg
18 kg kg
4,250
3,611
21,25
65,00
25,50
78,00
V. cenová skupina:
biela
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
I.- IV. cen. sk.
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu fasádnych stenových
povrchov ako aj záverečná omietka v tepelnoizolačných systémoch.
UNIXIL Z 2,0
biela
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,6 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB FARBY A OMIETKY
I.- IV. cen. sk.
V. cen. sk.
Poznámka: I. až IV. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,5 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
NOVINKA
Spotreba/m2:
Odtiene:
3,1 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
biela
25 kg kg
1,960
49,00
58,80
biela
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
25 kg kg
25 kg kg
25 kg kg
1,960
2,160
3,400
49,00
54,00
85,00
58,80
64,80
102,00
biela
I.- IV. cen. sk
biela
I.- IV. cen. sk
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
biela
2,4 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
biela
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
biela
4,7 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina:
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
UNIXIL G
siloxanová akrylátová hladená omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
UNIXIL G 1,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,0 kg
biela
UNIXIL G 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. -IV. cen. sk.
2,5 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB
V. cen. sk.
biela
UNIXIL G 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. -IV. cen. sk.
3,1 kg
348 odtieňov zo vzorkovníka JUB
V. cen. sk.
UNIXIL G 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
čísla odtieňov začínajúce na 5
siloxanová akrylátová škrabaná omietka
Použitie:
NOVINKA
5 kg kg
18 kg kg
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. - IV. cen.
skupina
biela
I. -IV. cen. sk.
5,0 kg
216 odtieňov zo vzorklovníka JUB, odtiene končiace na 2, 3, 4 a 5
V. cen. sk.
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina:
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
V. cenová skupina:
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
29
čísla odtieňov začínajúce na 5
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
18.4 KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM JUBIZOL PREMIUM
Lepiaca malta: JUBIZOL LEPIACA MALTA
Lamely z minerálnej vlny alebo dosky z minerálnej vlny alebo fasádne polystyrénové
dosky EPS-F
Armovacia malta JUBIZOL LEPIACA MALTA1. vrstva
Sklotextilná sieťka
Armovacia malta JUBIZOL LEPIACA MALTA 2. vrstva
Medzináter
Povrchová úprava: NANOXIL, Silikónová omietka
Európske technické osvedčenie JUBIZOL EPS
ETA 10/0334
JUBIZOL LEPIACA MALTA
lepidlo a základná omietka na fasádne tepelnoizolačné systémy
Mikroarmované lepidlo a základná omietka v JUBIZOL
FASÁDE, vhodné na lepenie a armovanie EPS a minerálmej
vlny.
Použitie:
20 kg kg
0,550
11,00
13,20
ETAG 004
Spotreba pri EPS na
3,5 - 5 kg/m2; na armovanie: 4,5 kg/m2
lepenie:
Spotreba pri minerálnej
3,5 - 5 kg/m2; na armovanie: 7 kg/m2
vlne na lepenie:
FASÁDNE LAMELY Z MINERÁLNEJ VLNY FKL
Fasádne izolačné lamely z minerálnej vlny s kolmo
orientovaným vláknom k povrchu steny v JUBIZOL
FASÁDE, vhodné aj na.zakrivené plochy
1 m2 m 2
ceny na vyžiadanie
Rozmer: 200 x 1000 mm, t.j. 0,2 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
26 cm
FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY FKD
Použitie:
Fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžne
orientovaným vláknom v JUBIZOL FASÁDE.
ceny na vyžiadanie
1 m2 m 2
ceny na vyžiadanie
Rozmer: 600 x 1000 mm, t.j. 0,6 m2
Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 cm
FASÁDNE POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY EPS-F
Fasádne izolačné dosky z expandovaného penového
polystyrénu v JUBIZOL FASÁDE.
Použitie:
1 m2 m 2
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
Hrúbka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
ceny na vyžiadanie
2 ks
Spotreba/m2:
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
Použitie:
Armovacia mriežka do armovacej vrstvy odolná voči alkáliám s
okami 5 x 5 mm, šírka 1,1 mm, bal 50 m
ETAG 004
Spotreba/m2:
1 bm
UNIGRUND
1 bm bm
0,837
5 kg kg
18 kg kg
2,400
2,222
1,00
Rozmer: 500 x 1000 mm, t.j. 0,5 m2
univerzálny základný náter pod omietky
Použitie:
Základný náter pod všetky druhy polymérnych dekoračných
tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové) na
základné omietky tepelnoizolačných systémov.
Spotreba/m2:
150 - 200 g
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
30
biela
12,00
40,00
14,40
48,00
Skupina výrobkov / Výrobok
Odtiene
Balenie
Odtiene
Balenie
mj
Cena
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
EUR/mj
bez DPH
EUR/ks
bez DPH
EUR/ks
s DPH
Odtiene UNIGRUND podľa vzorkovníka FARBY a OMIETKY
Výrobok
UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky
348 odtieňov
POZNÁMKA:
mj
I. - IV. cen.
skupina
kg
18 kg kg
3,000
2,583
15,00
46,50
18,00
55,80
V. cen.
skupina
kg
18 kg kg
4,250
3,611
21,25
65,00
25,50
78,00
5 kg
5 kg
I. až IV. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
NANOXIL G
V. cenová skupina: čísla odtieňov začínajúce na 5
samočistiaca silikónová hladená omietka
Použitie:
Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu
fasádnych stenových povrchov ako aj záverečná omietka
v tepelnoizolačných systémoch.
NANOXIL G 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,6 kg
78 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 4 a 5
a označené *
I.- IV. cen. sk.
3,4 kg
78 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace na 4 a 5
a označené *
I.- IV. cen. sk.
25 kg kg
25 kg kg
2,720
3,080
68,00
77,00
81,60
92,40
25 kg kg
25 kg kg
2,720
3,080
68,00
77,00
81,60
92,40
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
1,920
2,080
48,00
52,00
57,60
62,40
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
25 kg kg
25 kg kg
2,080
2,240
52,00
56,00
62,40
67,20
NANOXIL G 2,0
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina:
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
2,8 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
3,5 kg
I. až IV. cenová skupina
Spotreba/m2:
Odtiene:
I.- IV. cen. sk.
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
2,5 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
I.- IV. cen. sk.
biela
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice
2, 3, 4 a 5 zo vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA Použitie: Pripravená pastovitá omietka na dekoračnú ochranu tepelnoizolačných systémov.
XNG SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
NOVINKA
biela
3,1 kg
187 odtieňov zo vzorkovníka JUB, odtiene končiace
na 2, 3, 4 a 5 a označené *
biela
I.- IV. cen. sk
biela
I.- IV. cen. sk
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1,5
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
2,4 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,0
Spotreba/m2:
Odtiene:
biela
3,0 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 2,5
NOVÉ
BALENIE
POZNÁMKA:
Spotreba/m2:
Odtiene:
I. až IV. cenová skupina:
biela
4,7 kg
162 odtieňov označených * a končiacich na číslice 2, 3, 4 a 5 zo I.- IV. cen. sk.
vzorkovníka FARBY A OMIETKY
čísla odtieňov začínajúce na 1, 2, 3 a 4
POZNÁMKA:
JUB a.s. poskytuje záruku na zatepľovacie systémy JUBIZOL S70, JUBIZOL ŠTANDARD, JUBIZOL COMFORT, resp. JUBIZOL PREMIUM len v prípade použitia komponentov JUB a komponentov
uvedených v Európskych technických osvedčeniach vydaných pre kontaktné zatepľovacie systémy JUBIZOL.
Pred použitím výrobkov si prečítajte technické listy a KBÚ.
31
Skladba systému
m.j.
spotreba
m.j./m2
cena
EUR/m.j.
50 mm
Cena s tepelnou izoláciou polystyrén EPS-F v EUR/m2 bez DPH
hrúbka tepelnej izolácie
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
19. KALKULÁCIE KONTAKTNÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV JUBIZOL
19.1 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL S70
Európske technické osvedčenie JUBIZOL S70: ETA 08/0236
JUBIZOL lepidlo
Polystyrén EPS-F
Hmoždinky NTK 8/60 U 110 mm
Hmoždinky NTK 8/60 U 130 mm
Hmoždinky NTK 8/60 U 150 mm
Hmoždinky NTK 8/60 U 170 mm
Hmoždinky NTK 8/60 U 190 mm
kg
m2
ks
ks
ks
ks
ks
3,5
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,194
0,203
0,225
0,267
0,333
0,350
EPS lepiaca malta
kg
4,0
0,400
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
Sklotextilná sieťka
Medzináter UNIGRUND
bm
kg
1,1
0,2
0,837
2,222
0,921
0,444
0,921
0,444
0,921
0,444
0,921
0,444
0,921
0,444
0,921
0,444
7,366
7,882
8,362
8,930
10,058
11,282
12,562
13,738
13,130
14,306
14,258
15,434
15,482
16,658
Cena bez povrchovej úpravy
1,225
2,400
0,776
1,225
2,880
1,225
3,360
0,812
0,812
1,225
3,840
1,225
4,800
1,225
5,760
0,900
1,068
1,332
Alternatívy povrchovej úpravy
Silikátová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
škrabaná 2,5 mm
kg
kg
2,5
3,2
1,680
1,680
11,566
12,742
12,082
13,258
XTZ Akrylátová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
kg
2,5
1,200
10,366
10,882
11,362
11,930
13,058
14,282
Akrylátová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
škrabaná 2,5 mm
kg
kg
2,5
3,2
1,600
1,600
11,366
12,486
11,882
13,002
12,362
13,482
12,930
14,050
14,058
15,178
15,282
16,402
Silikónová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
škrabaná 2,5 mm
kg
kg
2,8
3,5
2,080
2,080
13,190
14,646
13,706
15,162
14,186
15,642
14,754
16,210
15,882
17,338
17,106
18,562
Silikátová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
3,0
3,5
5,5
1,680
1,680
1,680
12,406
13,246
16,606
12,992
13,762
17,122
13,402
14,242
17,602
13,970
14,810
18,170
15,098
15,938
19,298
16,322
17,162
20,522
XTG Akrylátová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,0
1,200
1,200
10,366
10,966
10,882
11,482
11,362
11,962
11,930
12,530
13,058
13,658
14,282
14,882
Akrylátová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,5
3,0
5,0
1,600
1,600
1,600
11,366
12,166
15,366
11,882
12,682
15,882
12,362
13,162
16,362
12,930
13,730
16,930
14,058
14,858
18,058
15,282
16,082
19,282
XNG Silikónová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,1
1,920
1,920
12,166
13,318
12,682
13,834
13,162
14,314
13,730
14,882
14,858
16,010
16,082
17,234
Silikónová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,4
3,0
4,7
2,080
2,080
2,080
12,358
13,606
17,142
12,874
14,122
17,658
13,354
14,602
18,138
13,922
15,170
18,706
15,050
16,298
19,834
16,274
17,522
21,058
XTZ Akrylátová škrabaná omietka 1. - 4. CS
hladená 1,5 mm
kg
2,5
1,400
10,866
11,382
11,862
12,430
13,558
14,782
XTG Akrylátová hladená omietka 1. - 4. CS
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,0
1,400
1,400
10,866
11,566
11,382
12,082
11,862
12,562
12,430
13,130
13,558
14,258
14,782
15,482
XNG Silikónová hladená omietka 1. - 4. CS
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,1
2,080
2,080
12,566
13,814
13,082
14,330
13,562
14,810
14,130
15,378
15,258
16,506
16,482
17,730
Poznámka:
Ceny zatepľovacieho systému JUBIZOL S70 sú orientačné, závisia od aktuálnej ceny fasádneho polystyrénu EPS-F, ktorého cena sa priebežne
aktualizije
32
Skladba systému
m.j.
spotreba
m.j./m2
cena
EUR/m.j.
50 mm
Cena s tepelnou izoláciou dosky z minerálnej vlny FKD v EUR/m2 bez DPH
hrúbka tepelnej izolácie
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
19.2 Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL COMFORT
Európske technické osvedčenie JUBIZOL MW: ETA 10/0334
JUBIZOL lepidlo
Dosky z minerálnej vlny FKD
Hmoždinky NT 8/60 U 95 mm
Hmoždinky NT 8/60 U 115 mm
Hmoždinky NT 8/60 U 135 mm
Hmoždinky NT 8/60 U 155 mm
Hmoždinky NT 8/60 U 175 mm
kg
m2
ks
ks
ks
ks
ks
3,5
1,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,308
0,325
0,330
0,375
0,420
0,350
JUBIZOL lepiaca malta
Sklotextilná sieťka
Medzináter UNIGRUND
kg
bm
kg
7,0
1,1
0,2
0,550
0,837
2,222
Cena bez povrchovej úpravy
1,225
8,300
1,540
1,225
9,960
1,225
11,620
1,625
1,625
1,225
13,280
1,225
16,600
1,225
19,920
1,650
1,875
2,100
3,850
0,921
0,444
3,850
0,921
0,444
3,850
0,921
0,444
3,850
0,921
0,444
3,850
0,921
0,444
3,850
0,921
0,444
16,280
18,025
19,685
21,370
24,915
28,460
Alternatívy povrchovej úpravy
Silikónová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
škrabaná 2,5 mm
kg
kg
2,8
3,5
2,080
2,080
22,104
23,560
23,849
25,305
25,509
26,965
27,194
28,650
30,739
32,195
34,284
35,740
UNIXIL Z Siloxanová akrylátová škrabaná omietka biela
škrabaná 2 mm
kg
2,6
1,960
21,376
23,121
24,781
26,466
30,011
33,556
XNG Silikónová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,1
1,920
1,920
21,080
22,232
22,825
23,977
24,485
25,637
26,170
27,322
29,715
30,867
33,260
34,412
Silikónová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,4
3,0
4,7
2,080
2,080
2,080
21,272
22,520
26,056
23,017
24,265
27,801
24,677
25,925
29,461
26,362
27,610
31,146
29,907
31,155
34,691
33,452
34,700
38,236
UNIXIL G Siloxanová akrylátová hladená omietka biela
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,5
3,1
5,0
1,960
1,960
1,960
21,180
22,356
26,080
22,925
24,101
27,825
24,585
25,761
29,485
26,270
27,446
31,170
29,815
30,991
34,715
33,360
34,536
38,260
Silikónová škrabaná omietka 1. - 4.CS
škrabaná 2 mm
škrabaná 2,5 mm
kg
kg
2,8
3,5
2,240
2,240
22,552
24,120
24,297
25,865
25,957
27,525
27,642
29,210
31,187
32,755
34,732
36,300
UNIXIL Z Siloxanová akrylátová škrabaná omietka 1. - 4.CS
škrabaná 2 mm
kg
2,6
2,160
21,896
23,641
25,301
26,986
30,531
34,076
XNG Silikónová hladená omietka 1. - 4.CS
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
kg
kg
2,5
3,1
2,080
2,080
21,480
22,728
23,225
24,473
24,885
26,133
26,570
27,818
30,115
31,363
33,660
34,908
Silikónová hladená omietka 1. - 4.CS
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,4
3,0
4,7
2,240
2,240
2,240
21,656
23,000
26,808
23,401
24,745
28,553
25,061
26,405
30,213
26,746
28,090
31,898
30,291
31,635
35,443
33,836
35,180
38,988
UNIXIL G Siloxanová akrylátová hladená omietka 1. - 4.CS
hladená 1,5 mm
hladená 2,0 mm
hladená 2,5 mm
kg
kg
kg
2,5
3,1
5,0
2,160
2,160
2,160
21,680
22,976
27,080
23,425
24,721
28,825
25,085
26,381
30,485
26,770
28,066
32,170
30,315
31,611
35,715
33,860
35,156
39,260
Poznámka:
Ceny zatepľovacieho systému JUBIZOL COMFORT sú orientačné, závisia od aktuálnej ceny fasádnych dosiek z minerálnej vlny FKD, ktorých
cena sa priebežne aktualizuje.
33
20. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Všeobecne
1. Na tovar dodávaný podľa tohto cenníka sa vzťahujú nižšie uvedené dodacie a platobné podmienky a všeobecné obchodné
podmienky JUB a.s.
2. Tieto dodacie a platobné podmienky a všeobecné obchodné podmienky JUB a.s. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
3. Ak nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Objednávka tovaru
1. Záväzné objednávanie tovaru sa uskutočňuje písomnou formou faxom, poštou alebo elektronickou poštou na adresu jednej
z prevádzok spoločnosti JUB a.s. Vybavené budú len písomne predložené objednávky.
2. V objednávke je nutné uviesť druh materiálu, farebný odtieň podľa vzorkovníka a množstvo v kg, resp. v litroch.
3. Ak zákazník stornuje svoju písomne predloženú objednávku v neskoršom termíne ako 24 hodín po jej predložení, dodávateľ
postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
Dodacie lehoty
1. Dodacia lehota na písomne objednaný tovar je 48 hodín od nasledujúceho dňa po písomnom predložení objednávky.
2. V prípade, že písomne objednaný tovar nie je momentálne v skladoch v SR, je dodacia lehota max. 14 pracovných dní od termínu
predloženia písomnej objednávky.
3. Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných udalostí alebo prekážok, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
Ak na základe takýchto prekážok predávajúci nemôže splniť termín dodávky tovaru, nie je možné voči nemu uplatniť si
náhradu škody.
4. Pri preberaní tovaru potvrdí kupujúci kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru si uplatniť u predávajúceho
písomne do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na minimálne odchýľky vo farebnosti a hmotnosti,
ktoré sú podmienené surovinami a technológiou spracovania.
Miesto plnenia dodávok
1. Miestom plnenia dodávok sú sklady prevádzok spoločnosti JUB a.s. t.j. Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Na Bystričku 39,
036 01 Martin, resp. Južná trieda 66, 040 01 Košice.
2. Dopravu tovaru zo skladov spoločnosti JUB a.s. si zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.
3. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady len v prípade objednávky minimálneho objemu 10 ton, pri objednávke
polystyrénu minimálne 30 m3. Pre takéto dodávky zabezpečí kupujúci zodpovedajúce prístupové komunikácie pre ťažkú nákladnú
dopravu a okamžité vyloženie dovezeného tovaru vlastnými pracovnými silami a mechanizmami.V prípade nezabezpečenia
uvedených podmienok znáša vzniknuté náklady kupujúci.
Cena
1. Ceny za tovar sú franko predajné sklady Bratislava, Martin a Košice.
2. Uvedené ceny sú platné pre veľkoodberateľov.
3. V cenách sú zahrnuté obaly, ktoré sú nevratné. Zvlášť sú účtované palety v cene 8,96 EUR/1 paleta bez DPH. Pri vrátení
pôvodných a nepoškodených paliet je 100% ceny palety dobropisovaný zákazníkovi. Kupujúci môže vrátiť palety v kalendárnom
roku, v ktorom ich kúpil. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
4. Pri platbách v hotovosti a pri väčších jednorázových odberoch nad 3 320,- EUR/1 odber poskytujeme na uvedené ceny zľavy
podľa dohody.
5. Obchodným partnerom poskytujeme zľavy podľa dohody.
6. Za dodanie farieb a omietok vyrobených mimo vzorkovníkov JUB sa cena zvyšuje o 25%.
7. Fasádny polystyrén EPS, XPS a dosky a lamely z minerálnej vlny dodávame len ako súčasť kompletných kontaktných zatepľovacích
systémov JUBIZOL.
Platobné podmienky
1. Kupujúci obdrží tovar až po jeho úplnom uhradení. Vo zvláštnych prípadoch na základe kúpnych zmlúv je tovar dodávaný
na faktúru so 14 dňovou splatnosťou. V prípade nedodržania 14 dňovej splatnosti obdrží kupujúci ďalší tovar až po uhradení
predchádzajúcej faktúry.
2. Vyhradzujeme si právo vlastníctva tovaru až do jeho úplného zaplatenia.
Reklamácie
1. Kvantitatívne a kvalitatívne reklamácie musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní po
prevzatí tovaru. Predávajúci neprijíma reklamácie, ktoré nie sú plne zdokumentované. Na skryté chyby tovaru môže kupujúci
podať reklamáciu do šiestich mesiacov po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za reklamácie v prípade
nesprávne vybraného tovaru, neodborného použitia z dôvodu nedodržania technických návodov alebo z dôvodu aplikácie
výrobku pri nevhodných klimatických podmienkach alebo použitia výrobkov po dátume spotreby. Kupujúci pred aplikáciou výrobku
je povinný skontrolovať si štruktúru a farebný odtieň výrobku. V prípade odchýlok výrobku nesmie výrobok aplikovať a musí
o odchýlke bezodkladne informovať predajcu, ktorý je v tom prípade povinný prijať vrátený tovar a zameniť ho za bezchybný.
Reklamácie po aplikácii výrobkov, z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo aplikácie nesprávneho farebného odtieňa, predávajúci
nebude prijímať.
Skladovanie a prepravné podmienky
1. Pri skladovaní, preprave tovaru a jeho spracovaní je bezpodmienečne nutné dodržiavať aktuálne technické listy a karty
bezpečnostných údajov.
Ostatné
1. Odborný servis, pracovné návody - technické listy, karty bezpečnostných údajov a pod. sú k dispozícii všetkým odberateľom.
2. Spotreby uvedené v tomto cenníku sú orientačné, je nutné presne dodržiavať pracovný postup podľa technických listov. Spotreba
závisí od druhu podkladu a spôsobu spracovania materiálu. Spotreby uvedené v tomto cenníku nie sú preto záväzné.
Platnosť
1. Tento cenník, dodacie a platobné podmienky sú platné od 1.4.2011 a platia až do vydania nového cenníka.
34
21. MIEŠACIE CENTRÁ FAREBNÝCH ODTIEŇOV FARIEB A OMIETOK JUB
JUB a.s.
Na Bystričku 39
036 01 Martin
tel.: 043/3249653
fax: 043/3249655
JUB a.s.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: 055/6780861
fax: 055/6252851
JUB KASTACO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
tel.: 02/49204620
fax: 02/49204621
JUB KASTACO Košice s.r.o.
Partizánska 3919
058 01 Poprad
tel.: 052/7886721
fax: 052/7886723
JUB KASTACO Košice s.r.o.
Košická 32
080 01 Prešov
tel.: 051/7731215
fax: 051/7731215
Kupčák Adrián
Fatranská 925/17
013 01 Teplička nad Váhom
mobil: 0905 202 504
e-mail: [email protected]
EMAILA
Dopravná 19
921 01 Piešťany
tel.: 033/7743256
fax: 033/7628386
EMAILA
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/7430879
fax: 032/7430879
BAL Slovakia s.r.o.
Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4115348
fax: 048/4143877
BAL Slovakia s.r.o.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
tel.: 051/7765638
fax: 051/7764813
Stavivá Trenčín, spol. s r.o.
Kasárenská 361
911 01 Trenčín - Zlatovce
tel.: 032/7442116
fax: 032/7442116
FARBY LUX
Stummerova 4261
955 01 Topoľčany
tel.: 038/5321041
fax: 038/5321041
FOZAL1
Okružná 558/27
935 34 Veľký Ďur
tel.: 036/6397197
fax: 036/6397197
SADRO spol. s r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica
tel.: 042/4323086
fax: 042/4321852
Chemspol - D.S. s.r.o.
Bacsákova 238/9
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/5524704
Krytstav spol. s r.o.
Dielenská 14
901 01 Malacky
tel.: 034/7724536
fax: 034/7743091
A P S, s.r.o.
Bojnická cesta 18/D
971 01 Prievidza
tel.: 046/5439437
fax: 046/5439438
Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
J. Jančeka 14
034 01 Ružomberok
tel.: 044/4321729
fax: 044/4321729
Farby - Laky Majdiš, s.r.o.
ul. SNP 1203/9
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/5864958
fax: 043/5864958
RCOMP, Rastislav Rolík
Hviezdoslavovo nám. 16
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/5866280
fax: 043/5866280
E-RAN Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 16
911 05 Trenčín
tel.: 032/7484950
fax: 032/7484951
Róbert Poláček - POMAT
Štúrová 3
984 01 Lučenec
tel: 047/4291896
fax: 047/4291896
Róbert Poláček - POMAT
Neresnícka cesta č.12
960 01 Zvolen
tel.: 045/5353523
fax: 045/5353523
BAU PARTNER s.r.o.
Bašta 3, Ul. Priateľstva
945 01 Komárno
tel.: 035/7720929
fax: 035/7720929
TEMPO s.r.o.
Dukelská štvrť 4008/328
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042/4420808
fax: 042/4426676
BAUMEKO s.r.o.
Herľanská 1016/76
093 01 Vranov nad Topľov
tel.: 057/4462 665
fax: 057/4462 665
BAUMEKO s.r.o.
Mierová 94
066 01 Humenné
tel.: 057/775 6539
fax: 057/775 6539
Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813
071 01 Michalovce
tel.: 056/644 2994
fax: 056/644 2994
VIKI - Farby JUB
Štefánikovo nám. 10
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4425 777
fax: 053/4425 777
VM - Stavebniny
Nábrežie J. Jánošíka 5
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5514466
fax: 044/5514466
Anežka Kováčová – Kolor centrum
Štítnická 1807
048 01 Rožňava
tel.: 058/7325984
fax: 058/7325991
Jozef Kunka DOSTEX
Nemocničná 20
990 01 Veľký Krtíš
tel.: 0907850971
tel.: 0917581274
G-mal, farby - laky
Továrenská 12
953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/6424577
fax: 037/6424577
ROCCO - Vladimír Rolík
J. Nováka 1
036 01 Martin
tel.: 043/4224652
fax: 043/4224652
René Turčan - HELA NOVÁ
Stavebná 8/B
974 00 Banská Bystrica
tel.: 048/4146590
fax: 048/4146589
L & Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 05 Nitra
tel.: 037/6557671
fax: 037/6579151
JeKoL s.r.o.
Zborov nad Bystricou 698
023 03 Zborov nad Bystricou
tel.: 052/4581231
fax:052/4581231
HIROPRO, spol. s r.o.
ul. SNP 8
059 01 Spišská Belá
tel.: 052/4581231
fax: 052/4581231
Stavomark, spol. s r.o.
Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: 055/4602094
mobil: 0905808626
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Komenského 2665/15
069 01 Snina
tel.: 057/7580470
fax: 057/7580471
ODEZA s.r.o.
M. R. Štefánika 73
940 01 Nové Zámky
mobil: 0907402259
e-mail: [email protected]
JASS spol. s r.o.
SNP 47
903 01 Senec
mobil: 0903537651
e-mail: [email protected]
BAL Slovakia s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
mobil: 0905290054
fax: 033/5546170
JUEL, s.r.o.
Bethowenova 26
917 01 Trnava
tel.: 0908789423
e-mail: [email protected]
Stavebniny Polák
Bratislavská 195
908 01 Kúty
mobil: 0907329700
e-mail:
[email protected]
PEGAS NR, s.r.o.
Železničná 521
900 41 Rovinka
mobil: 0905662434
e-mail: [email protected]
BAL Slovakia s.r.o.
Močarianska 3
071 01 Michalovce
tel.: 056/6433258
mobil: 0917855903
Precon s.r.o.
Školská 32
968 01 Nová Baňa
mobil: 0903/783091
e-mail: [email protected]
T-FINÁL s.r.o.
Senecká 1
931 01 Šamorín
mobil: 0903/461933
e-mail: [email protected]
JUB MIX s.r.o.
Potočná 108
909 01 Skalica
mobil: 0911/132513
e-mail:
[email protected]
Stavebniny Tureň s.r.o.
Areál PD
903 01 Tureň
tel.: 0905972313
35
POZNÁMKY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
36
prevádzky:
Stará Vajnorská 29
831 04 Bratislava
tel. 02/43631762
fax: 02/43631758
e-mail: [email protected]
www.jub.sk
Na Bystriþku 39
036 01 Martin
tel. 043/3249653
fax: 043/3249655
e-mail: [email protected]
www.jub.sk
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: 055/6780861
fax: 055/6252851
e-mail: [email protected]
www.jub.sk
135 rokov
2010/SLO
Farby zmenia dom
JUB, a.s.
Klincová 1,
821 08 Bratislava
e-mail: [email protected]
www.jub.sk
Download

jub_2011_pre web.indd