HUMIX®-DRAMIX oceľové vlákna
Technické a ekonomické prednosti :
Homogénne, trojrozmerné vystuženie
Zvýšená húževnatosť betónovej dosky
Zvyšuje účinnosť kontroly trhlín
Vysoká schopnosť absorpcie energie
Výrazne zväčšená únosnosť
Zväčšená odolnosť voči pádu a úderom
Nižšie ceny materiálov
Výrazné zníženie doby realizácie
Konzistencia betónovej zmesy je vhodná na čerpanie dopravným čerpadlom na betón
Výborne sa prispôsobuje systémom moderných povrchových úprav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oblasti použitia oceľových vlákien:
Betónové podlahy pre výrobné a prevádzkové haly, sklady, chladiarne, supermarkety, garáže, prefabrikované betónové prvky.
HUMIX® oceľové vlákna
Typ
Dĺžka:
Priemer:
L/D =
Pevnosť v tahu:
DRAMIX oceľové vlákna
®
®
HUMIX 50
50 mm
HUMIX 60
60 mm
1,0 mm
1,0 mm
50
60
1000 N/mm2
1000 N/mm2
Typ
Dĺžka:
Priemer:
L/D =
Pevnosť v tahu:
DRAMIX
45/50
50 mm
DRAMIX
65/60
60 mm
DRAMIX
80/60
60 mm
1,05mm
0,9 mm
0,75 mm
48
67
2
1000 N/mm
80
2
1000 N/mm
1000 N/mm2
POLIMIX ® Polypropylénové vlákna
POLIMIX® sú priemyselné vlákna vyvinuté na zosilnenie betónu,
ktorí plnia svoju funkciu v ranej fáze tvrdnutia betónu vystužením
betónu a zabránením vzniku zmrašťovacích trhlín.
Oblasti použitia:
Priemyselné podlahy
Vonkajšie betónové plochy
Betónové steny
Prefabrikované prvky
Suché zmesy
•
•
•
•
•
Techncké údaje:
Materiál:
Dĺžka vlákien:
Priemer vlákien:
Farba:
Pevnosť v ťahu:
Modul pružnosti:
Množstvo vlákien:
100% polypropylén
12 - 20 mm
16 - 31 mikrometer
biela
400 N/mm2
3500 - 3900 N/mm2
275 miliónov ks/kg
Dávkovanie:
900 - 2700 gr/m3
TOPMIX® POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Popis materiálu :
Technické údaje:
Topmix je predmiešaná, priemyselne vyrábaná prášková zmes
pripravená na použitie, obsahujúca špeciálne tvrdé častice, kremeň a
portlandský cement. Je vhodný na výrobu oteruvzdorných betónových
podláh.
Balenie:
prášková zmes pripravená na použitie
v 25-30 kg-ových vreciach
Zloženie:
cement, kremeň, špeciálne tvrdé častice
Hrúbka vrstvy: 2-3 mm
Odolnosť v obruse (podla Böhma): 4,6 cm3/50 cm2
Oblasti použitia:
Povrchová úprava podláh výrobných hál, dielní, skladov, nakladacích
rámp, chladiarní, supermarketov, garážov, budov pre parkovanie.
FF 20 Tesniaci náter
FF20 je prostriedok na ošetrenie betónových povrchov, ktorý poskytuje
vynikajúcu ochranu pre čerstvý betón resp. pre pancierové podlahy pred
vysychaním.
FF20 sa nastrieka na čerstvý betón okamžite po zahladení.
FUGENPLAST Dilatačný profil
Profil je obzvlášť vhodný na vyplnenie dilatačných a pracovných škár
priemyselných podláh. Je ideálnym riešením pre okamžité vyplnenie
medzier, ktoré poskytuje ochranu pred nečistotami už počas spracovania
a zabráni lámaniu hrán.
Predosti použitia:
Podlaha je oteruvzdorná a odolná voči nárazom
Povrch je bezprašný
Vyznačuje sa jednoduchou údržbou
Download

8dik oladl - Beton Server