HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2013 – 2014 BAHAR YARIYIL
FTR BÖLÜMÜ ÇALIŞMA SORULARI
1. Dolu bir metal kürenin yarıçapı 60mm ve yükü
+40 nC'dur.
a. Kürenin yükü nasıl dağılmıştır?
b. Kürenin merkezinden r=30, 60 ve 90mm
uzaklıklarda E (Elektrik Alanını) bulun.
6. Şekil 2’deki gibi bir proton elektrik alan içersinde
havada asılı kalmaktadır. Yerçekimi ivmesi
9,8m/s2 ve aşağıya doğru olduğuna göre
plakalardan uygulanan Elektrik alanın değeri
nedir?
c. Yukarıdaki yanıtlar kürenin içi tümüyle
boş olduğunda nasıl değişir?
2. Boyca yük yoğunluğu  olan sonsuz uzunluklu
yüklü bir telin potansiyelini telden radyal
doğrultudaki R uzaklığının bir fonksiyonu olarak
bulun.
3. Bir küresel simetrik yük dağılımının potansiyeli
V (r ) yarıçapa bağlı olarak aşağıdaki gibi
veriliyor.
2

r 
r  R için V (r ) 
 2  3  
4 0 R 
 R  
Q
r  R için V (r ) 
4 0 r
Q
Bu yük dağılımının oluşturduğu elektrik alanı
r  R ve r  R için bulunuz.
4. Elektrik potansiyeli V  5x 2 y 3  4 y 2 z  5
olarak verilen bir yük dağılımının elektrik alanını
bulun.
5. 75nF’lık ve 25nF’lık iki sığaç, 15V’luk bir kaynak
ile ayrı ayrı yüklendikten sonra kaynaktan
ayrılıyorlar. Daha sonra bu iki sığaç birinin pozitif
levhası diğerinin pozitif levhasına, negatif levhası
da diğerinin negatif levhasına karşılık gelecek
biçimde paralel olarak bağlanıyorlar.
a. Sığaçlardaki son yükleri bulun.
Şekil 2
7. Kütlesi 0,003 gr olan yüklü bir parçacık, uzayda
46. l04 N/C lük bir elektrik alana konulunca
dengede kalıyor. Parçacık üzerindeki yükü
hesaplayınız.
8. .) İlk durumdaki sığası CO olan paralel plakalı
kondansatörün plakaları arasına dielektrik sabiti
K olan malzeme d/3 oranında yerleştiriliyor buna
göre kondansatörün yeni değeri Co türünden
gösteriniz.
d/3
d
2d/3
b. Sığaçlardaki son potansiyel farkları bulun
Şimdi sığaçların uçlarının ters çevrilerek zıt işaretli
levhaların birbirine yeniden bağlandığını düşünün.
c. Sığaçlardaki son yükleri bulun.
d. Sığaçlardarki son potansiyel farklarını
bulun.
Öğr. Gör. Hakan Ömer Öztek
Yrd. Doç. Dr. Murat Beken
[email protected]
[email protected]
Download

Sorular - Yrd. Dç. Dr. Murat BEKEN