Výsledky súťaží 2012/2013
Dňa 13. 6. - 14. 6. 2013 sa naša žiačka Lenka Roskošová , žiačka septimy B, zúčastnila
v Kežmarku slávnostného vyhodnotenia 48. ročníka literárnej súťaže LITERÁRNY
KEŽMAROK, kde obsadila v kategórii próza 2.miesto.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:
Dňa 19.2.2013 sa konalo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov našej školy. Z primy A: Júlia Anna Slezáková , Petra Filipovičová,
Linda Filipovičová, Jana Nagyová, Natália Podhorská, Adam Kukučka, Emanuel Gubrický
Z kvinty A: Kristína Pisoňová Z 1.A: Nikoleta Izdenczyová Z 2.BS: Lukáš Mráz Z 1.AS: Nicole
Bianca Danisová Zo septimy B: Lenka Roskošová
Pani profesorky Mgr. Eva Babejová, Mgr. Zuzana Klimeková, PhDr., Anna Zatlkajová
si so záujmom vypočuli vynikajúce umelecké výkony súťažiacich. V závere ich čakala náročná
úloha. Vyhodnotiť ich v ystúpenia a tých najlepších vybrať do ďalších kôl, kde budú našu školu
reprezentovať. A tu sú výsledky:
II. kategória- v prednese poézie
1. miesto Jana Nagyová
2. miesto Natália Podhorská
3. miesto Júlia Anna Slezáková
II. kategória- v prednese prózy
1.miesto Petra Filipovičová
2. miesto Emanuel Podhorský
3. miesto Adam Kukučka
III. kategória- čestné uznanie
dostala Kristína Pisoňová
IV. kategória- v prednese poézie
1.miesto Nikoleta Izdenczyová
IV. kategória – v prednese prózy
1. miesto Lenka Roskošová
2. miesto Nicole Bianca Danišová
3. miesto Lukáš Mráz
GRATULUJEME a držíme palce žiakom, ktorí obsadili 1. miesta a budú nás reprezentovať v
ďalších kolách recitačnej súťaže. II. kategória 22.3.2013 na obvodnom kole a IV. kategória
27.2.2013 na okresnom kole v Modre.
Naše žiačky, víťazky školského kola recitačnej súťaže Lenka Roskošová zo M.B a Nikoleta
Izdencyová z 1.A nás dňa 27.2. 2013 reprezentovali na Okresnom kole recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín v Modre. Lenka obsadili v prednese prózy 2.miesto a Nikoleta získala
Čestné uznanie poroty. GRATULUJEME!!! A Lenke držíme palce v krajskom kole.
Dňa 30.1.2013 sa konalo obvodné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO. Našu školu
reprezentovala žiačka Petra Filipovičová z prímy A pod vedením pani profesorky Anny Zatlkajovej
vyučujúcej slovenský jazyk a literatúru v príme A. A jej účasť bola úspešná. Obsadila 2.miesto.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA: Dňa 19. 11. 2012 sa konalo školské kolo olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo 10 žiakov A kategórie, kde sa úspešnými riešiteľmi
stali: Lenka Roskošová zo septimy B s počtom 44 bodov, Viera Pixová zo septimy B s počtom 44
bodov, Katarína Čatlošová zo septimy B s počtom 40 bodov, a Michaela Elšíková z 3. B s počtom
40 bodov, a 18 žiakov B kategórie, kde sa úspešnými riešiteľmi stali: Anna Púchovská zo sexty A
s počtom 46 bodov, Lenka Pivovarčiová zo sexty B počtom bodov 40 bodov, Alexandra Hašková zo
septimy A a Adriana Magátová z 2.BS s počtom 41 bodov.VÍŤAZOM GRATULUJEME!!!!
A všetkým zúčastneným ĎAKUJEME za ich snahu a výborné výkony počas súťaže.
V krajskom kole nás budú reprezentovať: Lenka ROSKOŠOVÁ, Viera PIXOVÁ a Anna
PÚCHOVSKÁ. DRŽÍME PALCE a veríme, že budú úspešnééééé!!!!!!!
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA: Dňa 8.2.2013 sa na ZŠ Prokofievova konalo Krajské
kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naše gymnázium vynikajúco reprezentovali
víťazky školského kola Lenka Roskošová zo septimy B a Anna Púchovská zo sexty A. Lenka
vo svojej kategórii obsadila 4.miesto a Anna nás bude ďalej reprezentovať na Celoštátnom kole
olympiády, pretože obsadila vo svojej kategórii 1.miesto. Obom žiačkam gratulujeme a Anne
držíme palce!!!!!
VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO KOLA: Máme striebro..... V dňoch 24.-25 .4. 2013
sa naša žiačka Anna Púchovská zo sexty A, víťazka Krajského kola olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry, zúčastnila Celoslovenského kola OSJ a L a získala 3. miesto- striebornú
medailu. GRATULUJEME a držíme palce v ďalších súťažiach!!!!
Download

Výsledky súťaží 2012/2013