JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY • KOMÍNOVÉ SYSTÉMY • TEHLA • DURISOL
Akcia platí do 21.6.2014
www.leier.sk
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
JARNÁ AKCIA 2014
2
Dlažby so
systémom N+F
Dláždenie jednoducho, rýchlo a presne
Otázka trvanlivosti a zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri
stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených
plôch. Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po
dlhej dobe vyhovujú požiadavkám investora. Spoločnosť Leier
ponúka dlažby, ktoré svojim systémom N+F spĺňajú požiadavky na mechanickú odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov.
Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto
spoločnosť Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným
z výsledkov je dlažba so systémom N+F . Cieľom inovatívneho
hrebeňovitého prevedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých línii vydláždených plôch, vysoké spolupôsobenie jednotlivých tvaroviek zabezpečuje dlhodobú
trvanlivosť dlažby.
Systém N+F pozostáva z výstupkov, ktoré sa nachádzajú
na bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv.
zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby proti
posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa
postupne rozširujú a tým zmenšujú priestor
pre škárovací piesok, ktorý po postupnom zanášaní vyplní celý priestor.
Výhodou daného systému je, že
zvyšuje polohovú stabilitu
osadených tvaroviek proti
pôsobiacim vodorovným
silám vytváraným pri rozbehu, spomaľovaní a zmene
smeru jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné sily okrem tlaku
vytvárajú aj ťahové sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch dlažobných
tvaroviek prenáša na susediace dlažby sily podobne ako je to pri priemyselných dlažbách.
www.leier.sk
Ďalšia výhoda systému N+F sa prejaví pri pokládke dlažby. Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun
jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, hlavne v spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom
N+F je uvedený jav neznámy pojem.
Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruke s ich
estetikou.
Nakoľko
výstupky na bokoch
dlažobných kociek
končia cca. 7-8 mm
od hornej hrany
dlažby,
vytvárajú
vlnolam, ktorý zabraňuje vymývaniu
škárovacieho piesku
pri čistení dlažby vysokotlakovým vodným čističom. Ručne
preberané tvarovky
Spoj dlažieb so systémom N+F
odolajú UV žiareniu,
machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám nachádzajúcich sa v listoch a v tráve. Látky, ako tuky, oleje
a červené víno sa nedostanú do materiálu dlažieb a ich povrch
zostane bez škvŕn. Čistenie je jednoduché, odporúča sa ho vykonávať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene.
Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom dlažby so systémom N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a
povrchových prevedeniach. Dlažby s CE
Vysokotlakový
čistič
označením sú odolné
voči mrazu, posypovým materiálom, ich
povrch je nešmykľavý.
Dlažby s povrchovou
úpravou KAISER- clean sa vyznačujú vysokou
odolnosťou
voči hore uvedeným
javom, ako pri dlažbe
s CE označením. VďaČistenie dlažieb so systémom N+F
ka systému N+F je
pokládka dlažby jednoduchá a rýchla, pri malých plochách je
možné ju uložiť aj svojpomocne, po rozobratí dlažby je možné
ju spätne uložiť.
Dlažby so systémom N+F
ƒƒ Dlažba AULA briliant 8 cm
ƒƒ Forum 8 cm
ƒƒ Platne Forum 8 cm
ƒƒ Mercato 6 cm
ƒƒ Piazza 10x20x4 cm
ƒƒ Rollo 6 cm nehlučná
ƒƒ Vivendo 6 cm
ƒƒ Teatrum 6 cm
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
JARNÁ AKCIA 2014
Otĺkané dlažby
Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je možné vytvoriť
skutočné okrasné povrchy. Jeden zo spôsobov povrchovej
úpravy je otĺkanie dlažby, ktorého cieľom je dosiahnuť vzhľad
starobylej dláždenej plochy. Počas otĺkania sa rohy dlažieb
náhodne obíjajú, odlamujú sa asi 0,5 – 1,5 cm kúsky, na ich
povrchu sa vytvoria ryhy a ich farba naberie opálový nádych.
Vizuálne prevedenie vybraných dlažieb je okrem otĺkania kombinované aj s melírovaním, ktoré vytvára viacfarebný povrch
dosiahnutý prirodzeným prechodom rôznych farieb na ich povrchu.
Ponuka otĺkaných dlažieb Leier – Kaiserstein:
ƒƒ Dlažba Kartauser Antik, hrúbka 5 a 8 cm
ƒƒ Dlažba Mercato, hrúbka 6 cm
ƒƒ Dlažba Dom Antika, hrúbka 8 cm
ƒƒ Kaiserstein murovacia a dlažobná tvarovka, hrúbka 5 cm
ƒƒ Kant murovacia a dlažobná tvarovka, hrúbka 6 cm
ƒƒ Patio murovacia a dlažobná tvarovka, hrúbka 5 cm
Doplnkové otĺkané produkty:
ƒƒ Záhradný prvok BLOCK
ƒƒ Plotový dielec Antik
www.leier.sk
3
PATIO
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
hrúbka 5 cm
Vďaka svojmu rozmeru, príjemným farbám a antickému
povrchu ponúka klasický vzor a veľa individuálnych možností
vyskladania dlažby. PATIO podčiarkuje vidiecku idylu.
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ Hrúbka 5 cm
11,60 Eur/m2
ROZMERY:
ƒƒ 25x12,4 cm
Tehlovočervená
Hnedý melír
Výrobňa: Kiskunlacháza
4
www.leier.sk
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
KARTAUSER ANTIK
hrúbka 5 - 8 cm, natur
hrúbka 5 - 8 cm, antik
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
KARTAUSER NATUR
Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život. Pôsobivá elegantná dlažba s
univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.
ODPORÚČANÁ CENA:
ODPORÚČANÁ CENA:
16,24 Eur/m2
19,86 Eur/m2
ƒƒ hrúbka 5 cm, natur
ƒƒ hrúbka 8 cm, natur
ROZMERY:
Lastúra
ƒƒ hrúbka 8 cm, antik
ROZMERY:
ƒƒ 7 rôznych dĺžok v zmiešanej palete, šírka 14 cm
Gaštan
19,63 Eur/m2
23,34 Eur/m2
ƒƒ hrúbka 5 cm, antik
Dymový krištáľ
Orechové lístie
Ryolitová žltá
ƒƒ 7 rôznych dĺžok v zmiešanej palete, šírka 14 cm
Gaštan
Lastúra
Dymový krištáľ
Orechové lístie
Ryolitová žltá
Výrobňa: Kiskunlacháza
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
www.leier.sk
5
IMPERIUM Classic
hrúbka 3,8 cm, vymývaná
hrúbka 2,4 – 2,7 cm, vymývaná
Povrchy platní Euroline prezentujú najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenejí sa na
terasách jagajú vo svojej prirodzenej podobe bez použitia
akýchkoľvek farbív.
Tieto platne strážia históriu dávnych čias. Svojimi nepravidelnými hranami, profilovaným povrchom a prírodne tónovanou
farebnosťou sú na nerozoznanie od prírodného kameňa.
Harmonicky sa doplňujúce formáty platní a ich atraktívne
farebné prevedenie podčiarkuje krásu vydláždeného povrchu.
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
EUROLINE
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ EUROLINE vymývaná
Madrid, Roma, Vienna, London, Berlin
2,84 Eur/ks
ƒƒ EUROLINE vymývaná
2,94 Eur/ks
Paris, Luxembourg
ROZMERY:
ƒƒ Imperium Classic, 30x30 cm
ƒƒ Imperium Classic, 45x30 cm
ƒƒ Imprerium Classic, 60x30 cm
24,09 Eur/m2
23,01 Eur/m2
24,09 Eur/m2
ROZMERY:
ƒƒ 40x40x3,8 cm
ƒƒ 60x30 cm, 45x30 cm, 30x30 cm
Berlin
Vienna
Madrid
London
Luxembourg
Paris
Výrobňa: Gönyű
6
ODPORÚČANÁ CENA:
www.leier.sk
Rome II
Pieskovec
Sivozelená
Výrobňa: Gönyű
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
PIAZZA GRANDE
hrúbka 2,4 – 2,6 cm, vymývaná
hrúbka 5 cm, platne
Tieto platne sú vernou kópiou prírodného rezaného vápenca
s dokonale vytvorenou ilúziou pôvodného kameňa. Na seba
nadväzujúce formáty platní umožňujú vytvoriť akékoľvek
povrchy, vrátane schodov či úprav okolia bazénov.
Ich zamatový lesklý povrch výborne zapadne do modernej
architektúry. Sú optimálnym riešením pre realizáciu reprezentatívnych chodníkov a terás. Jedinečný ušľachtilý povrch
svojim vzhľadom dokonale vyhovuje danému účelu, pohodliu
a elegancii.
ODPORÚČANÁ CENA:
ODPORÚČANÁ CENA:
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
IMPERIUM Naturo
ƒƒ IMPERIUM Naturo, prírodný vápenec
ROZMERY:
ƒƒ 60x40 cm, 40x40 cm
23,28 Eur/m2
ƒƒ PIAZZA Grande
8,54 Eur/ks
ROZMERY:
ƒƒ 60x30x5 cm
Prírodný
vápenec
Antracit
Výrobňa: Gönyű
Výrobňa: Gönyű
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
www.leier.sk
7
LUNA
hrúbka 10 cm, zatrávňovacia dlažba
svahový prvok
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
VERDE
Vytvára spevnené plochy pre prejazd alebo parkovanie vozidiel, avšak na druhej strane nebráni rastu trávnika.
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ Hrúbka 10 cm
10,86 Eur/m2
Svahové prvky LUNA Quartz a LUNA Quartz midi sú vhodné na
zhotovenie protihlukových a vetrolamových stien, oporných
stien, ako aj jednoduchých záhradných stien so zasadenými
rastlinami. Jednoduchou pokládkou prvkov na seba sa rastlinám vytvára dostatočný priestor pre ich rast.
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ LUNA QUARTZ svahový prvok, sivá
ƒƒ LUNA QUARTZ svahový prvok, hnedá
ROZMERY
ƒƒ 60x40 cm
8
ROZMERY:
ƒƒ 40x50x30 cm
Sivá
Sivá
Výrobňa: Kiskunlacháza
Výrobňa: Gönyü
www.leier.sk
4,28 Eur/ks
4,85 Eur/ks
Hnedá
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ KVETINÁČ šesťhran 40 cm ƒƒ KVETINÁČ šesťhran 50 cm ƒƒ KVETINÁČ šesťhran 60 cm ƒƒ KVETINÁČ valec 40 cm ƒƒ KVETINÁČ valec 50 cm ƒƒ KVETINÁČ valec 60 cm ƒƒ KVETINÁČ kocka 40 cm ƒƒ KVETINÁČ kocka 50 cm ƒƒ KVETINÁČ kocka 60 cm ƒƒ KVETINÁČ kváder 80x40 cm ƒƒ KVETINÁČ kváder 100x50 cm Kvetináče sa môžu použiť nielen ako dekorácia pre skrášlenie
okolia, ale aj na optické rozdelenie priestoru. Široký výber
štandardných tvarov, farieb a rozmerov Vám umožní vybrať si
kombináciu presne podľa Vašich predstáv.
ƒƒ KVETINÁČ kváder 120x60 cm
ƒƒ DRŽIAK NA BICYKLE
79 Eur/ks
99 Eur/ks
109 Eur/ks
79 Eur/ks
99 Eur/ks
109 Eur/ks
79 Eur/ks
99 Eur/ks
109 Eur/ks
129 Eur/ks
159 Eur/ks
159 Eur/ks
49 Eur/ks
JARNÁ AKCIA 2014
DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY
KVETINÁČE
ROZMERY:
ƒƒ 40x40x40 cm (šesťhran, valec, kocka),
50x50x50 cm (šesťhran, valec, kocka),
60x60x60 cm (šesťhran, valec, kocka),
80x40x40 cm (kváder),
100x50x50 cm (kváder),
Paris vymývané
London
vymývané
Luxembourg
vymývané
Berlin vymývané
Rome II.
vymývané
120x60x60 cm (kváder),
74x36x20 cm (držiak bicykla)
Madrid
vymývané
Vienna
vymývané
Výrobňa: Gönyű
Dodacia lehota: 2-3 týždne
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
www.leier.sk
9
Komíny
ECO
ECO Plus
Komínový systém
Komínový systém
Program na výpočet komínov Leier nájdete na
našej webovej stránke: www.leier.sk
L
33
zá
ro
čn
á
ka
JARNÁ AKCIA 2014
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
ru
míny
eier ko
Izolovaný komín Leier ECO
je ideálny pre použitie v
rodinných domoch. Slúži na
pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou
spaľovacou komorou, ktoré
sú na krbové vložky a kotly
na tuhé palivo. Cez komínové
teleso s pomocnou šachtou
je možné priviesť vzduch
potrebný pre spaľovanie.
Leier ECO Plus, tepelne izolovaný šamotový komínový
systém, je ideálnym riešením
pre rodinné domy. Slúži na napojenie nasledujúcich typov
spotrebičov: krby a pece, atmosférické plynové kotly, kotly
na tuhé palivo, kotly na olej
a biomasu. Spolu s vetracou
šachtou je zariadenie schopné
zabezpečiť potrebný prívod
vzduchu pre horenie.
ODPORÚČANÁ CENA:
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ ECO 20; 6,0 bm, 1 ks komínových dvierok
ƒƒ ECO 20, príplatok v závislosti od dĺžky ROZMERY:
ƒƒ 40x40 cm
10
www.leier.sk
499 Eur/ks
49 Eur/bm
ƒƒ ECO PLUS 20; 6,0 bm, 1 ks komínových dvierok
ƒƒ ECO PLUS 20, príplatok v závislosti od dĺžky 567 Eur/ks
56 Eur/bm
ROZMERY:
ƒƒ 40x40 cm
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
Komíny
Multikeram
Multikeram LAS
Komínový systém
Komínový systém
L
33
zá
ro
čn
á
ka
Momentálne najmodernejšie
a unikátne riešenie na odvádzanie spalín zo spotrebičov
s otvorenou spaľovacou
komorou vykurujúcich bytové
domy alebo rodinné domy.
Vykurovacie zariadenia môžu
spaľovať rôzne druhy palív.
Osobitne je vhodný v prípade
kotlov na pelety a splyňovacie
kotly na drevo.
Komínový systém Multikeram
LAS dosahuje najvyššiu technickú úroveň pre spotrebiče
na všetky druhy palív s otvorenou, alebo aj s uzatvorenou
spaľovacou komorou. Tento
komín je vynikajúca voľba
pre plynové turbo kotle a tiež
kondenzačné kotle, resp. pre
zariadenia spaľujúce tuhé palivo odoberajúce vzduch pre
spaľovanie cez komín. Komín
Multikeram LAS je ideálnym
riešením pre bytové domy.
Komínový systém Multikeram
LAS predstavuje technológiu
zajtrajška, nevyžaduje žiadne
zbytočné náklady pri výmene
spotrebiča.
ODPORÚČANÁ CENA:
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ Multikeram 14;6,0 bm,
1ks dvierok na revízny otvor ƒƒ 1ks dvierok na revízny otvor,
1077 Eur/ks
ƒƒ Multikeram 14,
príplatok v závislosti od dĺžky ROZMERY:
ƒƒ 35x35 cm
JARNÁ AKCIA 2014
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
ru
míny
eier ko
s pripojením LAS 1377 Eur/ks
ƒƒ Multikeram LAS 14,
97 Eur/bm
príplatok v závislosti od dĺžky 120 Eur/bm
ROZMERY:
ƒƒ 35x35 cm
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
www.leier.sk
11
Leiertherm
JARNÁ AKCIA 2014
TEHLA
Keramické murovacie prvky
Asi nič neponúkne komfortnejší pocit, ako dom postavený z
tradičných tehál so zdravou mikroklímou. Tehly LEIERTHERM
zodpovedajú dnešným náročným požiadavkám na kvalitný,
ekologicky nezávadný a energeticky úsporný stavebný materiál.
ODPORÚČANÁ CENA:
ƒƒ Leiertherm 45 NF
ƒƒ Leiertherm 38 NF
ƒƒ Leiertherm 30 NF
ƒƒ Leiertherm 25 NF
1,09 Eur/ks
0,92 Eur/ks
0,79 eur/ks
0,89 Eur/ks
ROZMERY:
ƒƒ 25×45×23,8 cm, 25×38×23,8 cm, 25×30×23,8 cm,
37,5×25×23,8 cm
Výrobňa: Petrovany
12
www.leier.sk
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
Akustické tvarovky
Najlepšie riešenie, ak sa rozhodnete pre nízkoenergetický,
ekologický stavebný systém, teda pre produkt Durisol. Tento
systém v sebe zjednocuje všetky výhody, ktoré ponúka drevo
a betón. Disponuje vynikajúcimi tepelno a zvukoizolačnými
vlastnosťami a tiež veľmi dobrou schopnosťou akumulovať
teplo. Je možné ho použiť za akýchkoľvek poveternostných
podmienok. Štruktúra materiálu týchto prvkov zabezpečuje jej
nenasiakavosť.
Produkt Durisol je vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam
vhodný na vyhotovenie deliacich priečok v byte, ktoré
predstavujú dokonalé riešenie pre vytvorenie domova, ktorý
bude tichý, komfortný a tiež priateľský k životnému prostrediu.
Vyznačuje sa vynikajúcimi akustickými parametrami až 63 dB.
ODPORÚČANÁ CENA:
ODPORÚČANÁ CENA:
JARNÁ AKCIA 2014
Leier Durisol
Zateplené tvarovky
ƒƒ DSs 30/12 zateplená tvarovka ƒƒ DSs 37, 5/12 zateplená tvarovka 4,61 Eur/ks
5,77 Eur/ks
ƒƒ DM 15/9 tvarovka ƒƒ DMi 17/12 tvarovka ƒƒ DMi 20/13 tvarovka ƒƒ DMi 25/18 tvarovka ROZMERY:
ƒƒ 50x30x25 cm, 50x37,5x25 cm
1,61 Eur/ks
2,10 Eur/ks
2,44 Eur/ks
2,74 Eur/ks
ROZMERY:
ƒƒ 50x15x25 cm, 50x17x25 cm, 50x20x25 cm, 50x25x25 cm
Výrobňa: Bratislava
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa v stavebninách. Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si, prosím, dohodnite s Vašim predajcom.
www.leier.sk
13
JARNÁ AKCIA 2014
Leier Durisol
s betónovou výplňou a už integrovanou izoláciou v tvarovke
zároveň aj zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti stavby. Ekologické zloženie a dômyselný systém výstavby robí z Durisolu
spoľahlivé stavebné riešenie súčasnosti ale i budúcnosti.
Durisol optimálne
riešenie, ktoré
chráni zdravie
a šetrí prírodu
Zatiaľ čo v minulosti bol stavebný systém Durisol vnímaný predovšetkým ako alternatívny materiál pri výstavbe
nízkoeregetického domu, dnes predstavuje plnohodnotnú možnosť pre každého, kto chce rýchlo a efektívne stavať a zároveň aj zdravo bývať.
Výhody
ƒƒ Rýchla stavba projektu - až 1 podlažie za deň
ƒƒ Dom z Durisolu umožňuje optimálne bývanie vzhľadom
na energetickú úsporu a ekologický materiál
ƒƒ Drevoštiepka ako základná surovina na výrobu
durisolových tvaroviek, pochádza z prírodného
obnoviteľného zdroja
ƒƒ Široké spektrum tvaroviek umožňuje použitie pre rôzne
druhy stavieb
ƒƒ Hotovú stavbu nie je potrebné zatepľovať, čím sa získava
väčší obytný priestor
ƒƒ Minimálne riziko tepelných mostov
ƒƒ Štruktúra tvaroviek zaručuje výbornú difúziu vodnej pary
ƒƒ Vysoká pevnosť po vyliatí betónom – výhoda pri
umiestňovaní do menej stabilného podlažia
ƒƒ Minimálne riziko vzniku prasklín
ƒƒ Vysoká tvarová variabilita vďaka systému „strateného
debnenia“
ƒƒ Výplňový betón zaručuje výbornú nepriezvučnosť
durisolových stien.
ƒƒ Požiarna odolnosť systému
Ako sa stavia z Durisolu
Predovšetkým rýchlo a spoľahlivo. Jednotlivé tvarovky do seba
presne zapadajú. Po rozmiestnení sa bloky vylejú výplňovým
betónom, ktorý celú stavbu nielenže previaže, ale aj zabezpečí spoľahlivú statiku celej konštrukcie. Samotnú stavbu
teda možno prirovnať k systému strateného debnenia, kde sa
predpripravená suchá konštrukcia zafixuje betónom. Celá hrubá stavba tak v závislosti od počtu podlaží a architektonickej
náročnosti môže byť hotová v priebehu niekoľkých týždňov.
Obvodové steny zhotovené z tvaroviek hrúbky 37,5 cm s už
integrovanou tepelnou izoláciou – polystyrénom Neopor –
dosahujú hodnotu tepelného odporu do R5,1 a tento si zachovávajú aj pri nízkych teplotách v zime. Dodatočné zatepľovanie
teda nie je potrebné.
Bytovky i protihlukové steny
Ekologický a dômyselný
Patentovaný systém Durisol vznikol pred viac ako 75 rokmi
v Holandsku a odvtedy sa pri výstavbách s obľubou používa v
mnohých krajinách. Na Slovensku sa s výrobou začalo v roku
1991 a pokračuje sa dodnes. Spolu s distribúciou výrobu zabezpečuje firma Leier Baustoffe SK, ktorá má výrobný závod
na Durisol priamo v Bratislave. Dopyt po ekologických stavebných riešeniach a trend neustáleho znižovania energetickej
náročnosti budov, vytvárajú spoločne priestor pre rozširovanie
sortimentu ekologických stavebných materiálov. Tým sa rozširujú aj skupiny potenciálnych zákazníkov. Navyše, spokojný zákazník šíri svoju pozitívnu skúsenosť ďalej a aj z toho dôvodu si
nadčasové stavebné riešenie Durisol získava čoraz väčšiu obľubu. Oproti bežným stavebným materiálom je Durisol význame
odlišný najmä z hľadiska zloženia. Až z 90 % je tvorený prírodnou drevnou štiepkou, ktorá je zmiešaná s cementom, vodou
a ďalšími mineralizačnými komponentmi. Hotový prvok má
mierne poréznu štruktúru, ktorá umožňuje pevné previazanie
14
www.leier.sk
Vďaka flexibilite pri výstavbe, výborným tepelnoizolačným a
zvukovo izolačným vlastnostiam a v neposlednom rade i vďaka širokému spektru tvaroviek, je Durisol vhodným stavebným
systémom pre akýkoľvek typ stavby. Svoje uplatnenie nájde
rovnako dobre pri projekte rodinného domu tak i pri výstavbe bytovky. V tomto prípade je veľkou výhodou vypustenie
skeletu, nakoľko skelet je tvorený betónovým jadrom durisolového muriva. V posledných rokoch sa Durisol osvedčil aj
ako kvalitný stavebný systém pri realizáciách protihlukových
stien. Použitie štiepkocementových tvaroviek a absorbérov
Durisol umožňuje zhotoviť protihlukové steny jednostranne
a obojstranne pohltivé s vysokým stupňom tejto pohltivosti
i nepriezvučnosti. Výber záleží na umiestnení zdroja a potreby
intenzity zníženia hluku. Hotová stena vykazuje celý rad výhod.
V prvom rade je veľmi odolná voči poveternostným vplyvom,
požiaru, ale napríklad i voči posypovej soli či proti poškodeniu
pri odpratávaní zamrznutého snehu, pričom nároky na údržbu
sú minimálne.
KOMPLETNÝ SORTIMENT
STAVEBNÝCH MATERIÁLOV!
BETÓNOVÁ STREŠNÁ
KRYTINA
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
STROPNÉ SYSTÉMY
KVALITNÉ, NA MIERU VYROBENÉ
ŽELEZOBETÓNOVÉ STAVEBNÉ PRVKY
MUROVACIE
PRVKY
STAVBA ZÁHRAD,
OKRASNÉ DLAŽBY
PREKLADY
ŽELEZOBETÓNOVÉ
PRVKY VYRÁBANÉ
NA MIERU
PRVKY PRE INŽINIERKE
SIETE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
www.leier.sk
PROTIHLUKOVÉ
KONŠTRUKCIE
Sídlo a výrobný závod Durisol:
Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/43191751, Fax: 02/43642044
Tehelňa Petrovany
Močarmany 594, 082 53 Petrovany
Tel.: 051/7470346, Fax: 051/7797075
V prípade záujmu o naše produkty kontaktujte, prosím, manažérov predaja:
BB, ZA kraj: 0911 917 296
KE kraj: 0911 917 285
PO kraj: 0911 717 281
Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke
alebo e-mailom:
Váš predajca stavebného materiálu Leier:
Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831
[email protected]
Platnosť akcie do 21.6.2014. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH pre konečného spotrebiteľa vo vybraných predajniach stavebnín.
Prípadné náklady na prepravu tovaru a vrátenie paliet si prosím dohodnite s Vašim predajcom. Všetky práva vyhradené.
www.leier.sk
Download

DLAŽBA A ZÁHRADNÉ PRVKY • KOMÍNOVÉ SYSTÉMY