Mein erstes
Slowakisch Lernspielbuch
Impressum
Herausgeber
NÖ Sprach-Kompetenzzentrum
Autorin
Lenka Večerka
Gestaltung, Illustrationen
GoMedia Werbeagentur
Martin Seidenschwann, Philipp Uschan, Maria Felgenhauer
Druck
Grasl Druck
Copyright © NÖ Sprach-Kompetenzzentrum
JESEŇ - HERBST
Pesničky - Kinderlieder
Mačka lezie dierou, oknom pes
Mačka lezie dierou,
oknom pes, oknom pes.
Slniečko či dáždik bude dnes?
3
Pec nám spadla
Pec nám spadla,
pec nám spadla,
ktože nám ju postaví.
Starý peciar nie je doma
a mladý to nespraví.
Zavoláme radšej deda,
ten má veľké kladivo.
Zahanbiť sa dedko nedá,
hneď sa pustí do toho
4
Hádanka - Rätsel
Kdo je to?
Časy predpovedám, prorok nie som.
korunu nosím, kráľ nie som.
hrebeň mám, a nikdy sa nečešem.
ostrohy mám, a na koni nejazdím.
5
Riekanky - Volksreime
Ide vláčik ši – ši –ši
Ide vláčik ši – ši –ši,
odvezie nás k Mariši
od Mariši k Etele,
cez tri dlhé tunele.
6
Babička
Bola jedna babička,
predávala jabĺčka,
za deravý groš
predala i kôš.
7
Jeden, dva, tri, štyri, päť
Jeden, dva, tri, štyri, päť,
čo mal Janko na obed?
Zemiaky pečené,
boli málo mastené.
8
Fúkaj, fúkaj
Fúkaj, fúkaj vetríčku
Fúkaj, fúkaj vetríčku,
zhoď mi jednu hruštičku.
Zhoď mi jednu, alebo dve
budú sladké obidve.
9
En ten tíki
En ten tíki
dva špendlíky
vyšiel čertík z elektriky.
Babka sa ho zľakla
na kolená kľakla.
Choď ty čertík von
bo to nie tvoj dom.
10
Jazykolamy & omaľovánky - Zungenbrecher & Anmalbilder
Strč prst skrz krk.
Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú,
ktorý z nich je najbrontosaurovatejší.
11
ZIMA - WINTER
Koledy - Weihnachtslieder
Tichá noc
Tichá noc, svätá noc
všetko spí, všetko sní
sám len nebeský svätý bdie pár
stráži dieťatko, nebeský dar
zlatý Ježiško spí, sní
nebeský ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc
anjeli zleteli
najprv pastierom podali zvesť
ktorá svetom dnes dáva sa niesť
Kristus Spasiteľ je tu
tešiteľ sveta je tu.
12
Pásli ovce valaši
pri betlemskom salaši
Pásli ovce valaši,
pri betlemskom salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Anjel sa im ukázal,
do Betlema isť kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Vstaňte hore a choďte,
tam vy Pána nájdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Nájdete ho v jasličkách,
búva tam on v plienočkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
13
Riekanky - Volksreime
Hej, koledník, Štefan
Hej, koledník, Štefan,
kamže nesieš ten džbán?
Čo mi pokoj nedáte,
šmykol som sa na ľade!
Psy sa k nemu zbehli,
maškrty mu zjedli!
Cingi-lingi bom...
Cingi-lingi bom,
spadol koze dom.
Na koho to slovo padne,
ten musí ísť z kola von.
14
Grafomotorické cvičenia + precvičujeme r, l, ž
Grafomotorische Übungen + Aussprache von r, l, ž
Korytnačka Kamila
Korytnačka Kamila,
spadla z plota do kýbľa.
To je ale smola,
v kýbli voda bola.
15
Ide žaba po rebríku
Ide žaba po rebríku,
naťahuje harmoniku.
Ide to, nejde to
necháme to na leto.
16
Dážďovka
Dážďovka tu zrazu beží,
potom na pažitě leží
a má kožu béžovú,
vyžehlenú - ako novú.
17
Lezie ježko
Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.
Deti v lese behajú
ježka všade hľadajú.
Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.
Pichá sem a pichá tam,
ja sa pichnúť nenechám.
Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.
Do lístia sa zahrabal,
schúlil sa a tíško spal.
18
Jazykolamy & omaľovánky - Zungenbrecher & Anmalbilder
Levy sa váľali dolu lávou do válova.
Všetky húsky sa prekopŕcli po priekope.
19
JAR - FRÜHLING
Pesničky - Kinderlieder
Utekaj, Kača
Utekaj, Kača, do chalupy,
lebo ťa lapí Muro hlúpy.
Hádam sa nazdal, že si myš,
hľadaj si, Kača, pred ním skrýš.
20
Dievka modrooká
Dievka modrooká
nesedávaj u potoka,
dievka modrooká
nesedávaj tam.
Zelené vodníča,
uštipne ťa do líca.
Dievka modrooká nesedávaj tam.
21
Hádanka - Rätsel
Čo je to?
Samá farba,
samá mašľa,
na Veľkú Noc k nám príde.
22
Riekanky - Volksreime
Tetička, tetička
Tetička, tetička,
dajte maľované vajíčka.
Ak nedáte maľované,
dajte aspoň biele,
do malého košíčka,
sliepočka vám znesie iné.
Na peci v kútku,
na zelenom prútku,
prútik sa zohne,
a vajíčko spadne.
Ak mi ho nedáte,
pre seba necháte,
na peci bude sedieť,
škaredo na vás hladieť
23
Šibi, ryby, mastné ryby
Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia od korbáča
ešte k tomu groš,
nech je toho dosť.
Ene bene, Betušky
Ene bene, Betušky,
kto dostane halušky?
Ten to nie je, je to ten,
či ich poje, nepoviem.
24
Slniečko
Iba čo sa vonku zjarí,
už sa vezie na kočiari.
Keď je lúka plná detí,
vezie slnko, nech im svieti.
Bocian vraví: Na môj veru,
už sa teším na nedeľu.
Slniečko je ranostaj,
rozjarí nám celý kraj.
25
Prší, prší, prší dážď
Prší, prší, prší dážď,
idú kury na sobáš.
A kuriatka za nimi,
pýtajú si slaniny.
26
Fialôčka
„Fialôčka, kde rastieš?“
„Pod kríčkom v tôni.“
„A včielky ťa nájdu tiež?“
„Nájdu, vďaka vôni.“
27
Jazykolamy & omaľovánky - Zungenbrecher & Anmalbilder
Išiel pštros s pštrosicou po pštrosej ulici s malými pštrosíčatami.
Ďateľ duto zaťukal na dutú dutinu dubu.
28
LETO - SOMMER
Pesničky - Kinderlieder
Kolo, kolo mlynské
Kolo kolo mlynské,
za štyri rínské,
kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo,
urobilo čľup.
Vezmeme si hoblík, pílku,
zahráme sa ešte chvíľku,
až to kolo spravíme,
pekne sa zatočíme.
29
Beží líška k brlohu
Beží líška k brlohu,
nesie žitko v batohu.
ježko za ňou uteká,
že jej batoh rozpichá.
Bež, zajačik, utekaj,
žitko jej nenechaj!
Líška sa im schovala,
ešte sa im vysmiala.
30
Hádanka - Rätsel
Kto je to?
Štyri rohy,
žiadne nohy,
vonku sa túla
a predsa je stále doma.
31
Riekanky - Volksreime
Vrnky, brnky
Vrnky, brnky,
vrnky, brnky,
vrabec spadol
dolu z trnky.
Vrnky, vrnky,
brnky, brnky,
spadol z trnky
medzi hrnky.
Medzi hrnky
na trávniku
a teraz je
po pikniku.
32
Oberali trnky
chceli kŕmiť srnky.
Srnky trnky nejedia,
privolali medveďa.
A ten mrmloš mrmlavý
rozsypal ich do trávy.
33
Skáče žaba po blate
Skáče žaba po blate,
kúpime jej na gate.
Na aké, na také
na zelené strakaté.
34
Zlatá brána
Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená,
kto do nej vojde,
jabĺčko nájde,
či je ona, či je on,
nepustím ho z brány von.
35
Slimák, slimák
Slimák, slimák, vystrč rožky
Slimák, slimák, vystrč rožky,
dám ti múčky na parôžky.
Keď ich nevystrčíš von,
podpálim ti dom
a ty zhoríš v ňom.
36
Jazykolamy & omaľovánky - Zungenbrecher & Anmalbilder
V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
Džugol džberom Ďura Ján,
do vody mu hádže džbán.
37
Download

Mein erstes Slowakisch Lernspielbuch