Biela, farba mnohých tvári - ako je to možné?
Biela. Farba čistoty, nevinnosti, nádeje. Zároveň však farba
nadradenosti, rasizmu a smrti. Ako môže byť jedna farba tak
kontroverzná? Kontroverznosť ale môže byť zároveň jedinečná.
Napríklad taký sneh a jeho Pre veriacich farba biblickej houpokojujúci účinok spojený s lubice, ktorá ako jediná priletela
čarovnou mocou. Jednoducho zvestovať správu o upokojení sveperfektná kombinácia. Jedným ta a prírodných živlov s olivovou
ťahom svojej magickej bielej vetvičkou v zobáku. Symbol mieprikrývky dokáže za hodinu, za pár ru a jemnosti. Pre spisovateľov
chvíľ odstrániť smútok, strach a šeď. symbol nového začiatku príbehu.
Predstava zobudenia sa do krásne Pre pohádaných ľudí znak otočezasneženého
nia na nový list
Sneh
láka
moje
srdce.
papiera, nového
rána, keď nás
začiatku.
Biela
hreje ostré horské Zima prichádza.
môže byť aj farba
slnko nielen na Nedá sa pred ňou utiecť.
tvári, ale i na
Klára Sena, I.A pleti, ktorá je pre
niektorých nieduši, pod nohami
nám chrastí sneh a keď dýchame čo viac, niečo lepšie. Ako môže
čerstvý vzduch s vôňou snehu, byť symbolom smrti a zároveň byť
nám spôsobuje radosť a vyvoláva aj symbolom nového začiatku?
očakávania. Perfektná utópia.
No niečo tak nádherné sa môže
mihom oka zmeniť na pľačkanicu. Ako môže jedna farba spájať toľVšade navôkol roztopený sneh ko protikladov? Úplne jednoduhnedej farby, mokré topánky a cho. Chceš ju mať spojenú so snešpinavé rifle, žiadna stopa po hom? Maj! Chceš ju mať spojenú
upokojujúcej bielej prikrývke, len so smrťou? Maj! Biela nie je dobdúfanie v skorý príchod domov a rá ani zlá, je prispôsobivá, presne
bez chrípky. Perfektná dystopia. tak, ako ju chceme. Pod bielou si
3
každý z nás môže predstaviť čokoľvek. V týchto malých zvestiach
sa môžete dočítať, čo si pod touto farbou predstavujeme my, vaše
deti, študenti a žiaci Life Academy.
Petra Pauerová, IV.A
Biele zvesti
NA BIELOM
Poskladal si si ma z piesku,
ja teba z kameňa.
Te quiero, te quiero,
z čoho tie slová pramenia?
Ľudia. Bytosti, ktorých duše mení život.
Duše, ktoré blúdia životom. Posedávajú
na lavičkách. Pijú čaj so šatkou na očiach.
Hovoria, ale monohokrát nerozumejú.
Ľudia - biele bytosti?
Cítia, ale mnohokrát ubližujú. Pozerajú, vinnosť, ale sme tak zaslepení previnilosťami iných a
ale nevidia. Ľudia, ktorí snívajú. Ľudia, nie nás, že sa z nás stávajú otroci sveta. Chceme žiť
ktorí zabúdajú. My, ľudia , ktorí sa pre- vo svete svojho vnútra, ale hľadáme dôvody, aby sme
búdzame, ale nevnímame. Kráčame, ale mohli pred sebou samým utekať. Úprimnosť. Dar
stopy zakrývame. Chceme byť čistí, a pre- sveta. Dar od Boha. Podceňovaný a odvrhovaný.
to zo seba zmývame naše prejdené chod- Úprimnosť v nás prebúdza zaspatých pozorovateľov.
níky. Čistota. Voda? Milosrdné svedomie? Sme ľudia, obyčajné tvory. Robíme chyby, ktoré nás
Jednoznačná odpoveď neexistuje. Čistota nútia dospievať. Nútia z nás robiť samostatné jedince.
v ľuďoch nesie rôzne podoby. Je to stav. Bojíme sa odovzdať ľudom naše myšlienky a postoje,
Vnímame svet ako jedno obrovské pole, pretože sa bojíme nepochopenia. Vidíme v úprimnoskde každé rozhodnutie mení
ti ohľaduplnosť? Považujeme
naše úmysly. Mení naše Ja. Sme Biele krídla labutie,
za dôležitú vec v našom žisťa
jemný
hodváb,
čistí, pokiaľ nežijeme v strachu
vote povedať niečo bez ublía klamstvách. Sloboda. Svet čistotou sa rozžiaria.
ženia iným? Sme ohľaduplní
okolo nás nám hovorí: „Buď
Lenka Orinčáková, I.A aj k sebe ? Alebo si raníme
slobodný, ale keď príde správcity, lebo ľudí teší sa pozerať
ny čas, miluj!“ Uvedomujeme si hodno- na naše slabé stránky? Buďme úprimní k ľudom okolo
ty, ktoré nám život dáva? Sme vďační za nás, sú naša budúcnosť. Buďme úprimní k sebe, my
to, čo máme? Sme vďační za to, čo nám sme tí, bez ktorých sa ďalej nepohneme. Byť úprimný
bolo ponúknuté? Vnímame všetko, čo sa nezahŕňa ukazovať naše chyby na druhých. Úprimnonám snaží povedať náš vlastný tieň? Sto- sť nie je vedieť povedať, ale vedieť povedať s láskou
jíme vo vetre. Kolíšeme sa zo strany na a pokorou. Celý život stojíme na križovatke života.
stranu. Diktuje nám poznámky. A my Vždy je viacero možností. Ale sme si vedomí, že každá
“blázniví pátrači” len stojíme a píšeme. možnosť je správna? Škola nie je život, to život je škoSme ochotní bezhlavo kráčať pre pocit, la. Nikdy si nevyberajme podľa toho, čo obohatí druže sme milovaní svetom. Sme ochotní hých, ale podľa toho, čo zmení životnú situáciu nám.
bezhlavo nenávidieť naše nedostatky, lebo Nemajme zakryté oči bielou páskou. Žime tak, ako
minulosť k nám nebola spravodlivá! Sme nám to naše vnútro kričí. Môžeme byť blázniví pátochotní prestať byt jedineční, lebo máme rači, ale v našom vnútri, ktoré nam dáva odpovede na
obavy, že vyjdeme z davu. Hľadáme ne- nezodpovedané otázky… Zuzana Michalcovská, I. A
4
Ťahaj ma hore,
len ty máš tú moc,
Este momento. Tu y yo.
Máš tú moc.
Jagavé slnko a strieborné more.
Hore, hore.
Drsnosť hodvábu a trpká chuť vína,
vravia, že som iná,
ja vidím len kúsky papiera,
roztrhaného na časti,
poliateho vášňou všedných dní.
Ružová záhrada snov,
krá, krá, uletel s tmou.
Sfúkni sviečku a zatvor oči,
zatvor oči.
Dígame, dónde estas?
Alebo nie, nevrav.
Aj tak by som neprišla.
Čierny havran, krídla máš.
Raz, dva, tri,
asi už vieš aj ty.
Raz príde niekto,
rozsvieti tmu,
zapáli popol,
utíši plač.
Takýchto ľudí bežne nieto.
Nieto.
Neľutujem.
Jeho dotyky na mojom tele.
Dni viac neboli nemé,
plné prázdnych fráz,
letné večery vystriedal mráz.
Mráz.
Vidím život,
ach, to je lesk,
farebné dni a šedé ohňostroje.
Fúkaj, fúkaj,
odfúkni ho preč.
Vylíž rany soľou zodraté.
Fúkaj, fúkaj,
odfúkni ho preč,
celý čas mal v rukách hrdzavý meč.
Polož ma na bielu,
na bielu.
Len ty máš tú moc.
Este momento. Tu y yo.
Tak fúkaj, fúkaj,
odfúkni ho preč.
Vylíž rany soľou zodraté.
Fúkaj, fúkaj,
odfúkni ho preč,
celý čas mal v rukách hrdzavý meč.
Pery potreté rúžom,
šarlátová – šarlátové sľuby
na bielom papieri.
Na bielom.
Katarína Rerková, IV. A
5
magazín projektu Life Academy
Biele zvesti
Najbelšia chvíľa môjho života
~
Rok sa skladá z mesiacov, týždňov, dní. Život človeka
je zas zložený z palety mnohých farieb. Jeden deň je žltý,
veselý ako slniečko, druhý modrý – chladný, tretí červený,
keď sme plní energie,štvrtý čierny,keď nás ovládne smútok
a strach. Dni sa striedajú tak ako teplé a studené farby.
Dominika Demková, I.A
6
Si základom všetkého
Si nekonečno
Si protiklad temnoty.
K
Paul Jack Duchnický, II.A
a fialový, ale krásny. V nemocničnej izbe sa
vo veľkej postieľke schovával malý batôžtek
s čiernou hlávkou. Nevedela som sa naňho
vynadívať. Malé, v bielom oblečené, voňavé
klbko. A keď otvoril očká.....Neboli to očká,
ale velikánske kukadlá, ktoré mi rozohriali moje srdiečko. Po jeho príchode domov
som trávila voľný čas pri jeho postieľke,
utekala som k nemu pri každom zamrkaní
a už-už som chcela, aby sa postavil a začal
sa so mnou hrať. Odo dňa, keď vstúpil do
môjho života, boli moje dni belšie ako sneh.
Dnes je to už osem rokov, čo sa v mojom živote objavila moja lepšia polovička. Naše dni už
nie sú len biele, ale občas aj červené, oranžové,
fialové a ohnivé. Občas si skočíme do vlasov,
občas sa pohádame, ale to je súčasť súrodeneckej lásky. Všetko však rýchlo prehrmí ako
prehánka v letnom dni. Som rada, že mi môj
braček rozjasnil bielu farbu v mojom živote
a ukázal mi pravé hodnoty života a rodiny.
torá z nich je pre nás najpríjemnejšia? Ktorá v nás zasiala semienko pokoja a šťastia? Biela.
Farba pokoja, šťastia, príjemných chvíľ.
Moja najbelšia chvíľa v živote bola pred
ôsmimi rokmi. Bolo ich, samozrejme, viac,
ale táto je neopakovateľná a nezabudnuteľná.
Mala som šesť rokov a už dávno som vedela,
že do môjho života vstúpi ktosi ďalší okrem
mamky a ocka. Ktosi, kto býval v mamkinom brušku. Nevedela som, či to bude braček alebo sestrička. Každý deň som zvedavo
a s očakávaním hladkala vypuklé bruško, prihovárala som sa mu, klopkala a presviedčala
ho, že sa naňho už veľmi teším, nech sa poponáhľa. Prišiel deň „D“ a mamka odišla do
pôrodnice, kde strávila niekoľko dní. Horela
som nedočkavosťou, aj smútkom za mamkou. Až jedného dňa, o 12:55 vykukol na
svetlo sveta a rozžiaril môj deň, malý braček
Simonko. Po ťažkom príchode, celý špinavý
7
magazín projektu Life Academy
Chvíľa, keď sa mi zabielilo pred očami
Biele zvesti
Prezliekla som sa a zišla dole. Ako som šla všetku vodu, čo sme mali, tak Peťa šla ešte niečo kúpiť.
dole schodmi, počula som mamu, ako si Kým bola preč, ja som na ňu čakala pri fontáne. Vtom
pospevovala popritom, ako pripravovala sa mi zabielilo pred očami a do toho vstúpil nejaký
raňajky. Zrejme aj ona mala dobrú nála- chalan, bol nádherný a mal prekrásne modré oči. Bolo
du, veď kto by nemal
to ako sen. Zaklipkala som očami, obSila
svetla
zažiari
pri takom nádhernom
raz sa mi už zdal normálny a naozaj,
ráne. Prišla po mňa bielou nocou už.
predo mnou stojí ten nádherný chalan.
moja najlepšia kama- Klam kryje svoju slabosť. Chvíľu sme sa rozprávali, vymenili si
rátka Petra. S Petrou
Patrik Gavalier, III.A čísla a facebook a dohodli sme sa na
sme úplne odlišné poďalšom stretnutí. Keď sa Peťa vrávahy, no skvele si rozumieme. Petra ma tila, všetko som jej povedala a bola v nemom úžase.
čakala dole v obývačke, kým som sa šla Po hodinke sme sa vrátili domov a všetko vyrozpráumyť a prezliecť. Obliekla som si svoje vali mame. Tá nám povedala, že existuje jedna povera,
najkrajšie letktorá hovorí, že ak sa ti na
In
Hight
Tatras
full
of
snow
né šaty, aké
chvíľu zabieli pred očami a
pure
light
redemption
som mala a
vtom sa ti zjaví nádherný
obula
som shines the way for peaceful thoughts.
chlapec tak ako mne, tak
si svoje obľ(Štefan Rástocký, Adam J. Reichel, IV.A) je to ten pravý a ostaneš s
úbené a poním až do konca života. Je
hodlné tenisky. Nasadli sme na najbližší to len povera, ale dúfam, že v tomto prípade to bude
autobus a išli sme do mesta. Bol naozaj pravda. Dúfam, že sa zabieli pred očami aj ostatným.
únavný a horúci deň, dali sme si obed a
Monika Maria Norris, II. A
vyrazili na prechádzku. Prechádzali sme
sa po meste a narazili sme na malý park,
ktorý postavili len nedávno. Bolo tam
veľa stromov, ktoré robili tieň, a tak sme
sa rozhodli, že si pod jeden sadneme a
na chvíľku si oddýchneme. Sadli sme si
a ani neviem ako, zadriemali sme na polhodinku. Sadli sme si a vypili sme skoro
8
Slovné spojenie snehová biela sa skladá
zo zásadného slovíčka sneh a ten pomaly,
ale isto mizne. Každým rokom ho ubúda.
Je to dôsledkom globálneho otepľovania.
Pranostiky, ako “Katarína na blate a Vianoce na ľade” strácajú svoj význam a svoju
hodnotu. Milujem sneh a je mi do plaču,
ak prežívam Vianoce pri sedemstupňových teplotách alebo si rozopínam bundu,
pretože mi je teplo, či chodím po suchých
chodníkoch. Osobne si už nepamätám
zimu, keď bolo hojne snehu a radoval som
sa úžasnej bielej atmosfére pri vianočnom
stromčeku. Vždy sledujem predpoveď počasia a teplomer, kedy už bude snežiť, no
z roka na rok to je neskôr. Snehovú bielu si užívam len vtedy, keď počúvam od
svojich rodičov, ako si oni užívali zimu,
koľko mali snehu a ako prosili aby už nesnežilo. Keď sa pozrú na dnešnú zimu nemajú slov. Za toto všetko môžeme my, za
to, že snehová biela pomaličky vymizne.
Ľudia by sa mali viac zaujímať o životne
prostredie a starať sa oňho. Ak budeme pokračovať takýmto tempom- snehová biela, ako ju poznáme na Vianoce vymizne.
Marián Stankovič, I. A
Biely plášť, vysnené povolanie?
Ako som sa ráno prebúdzala zo svojho bdenia,
do očí mi vrazil slnečný svit. Keď som sa prebrala,
všimla som si, že celú izbu osvietilo žiarivé slnko, ktoré ma hrialo na pokožke. Vďaka nádhernému ránu som mala zvyšok dňa skvelú náladu.
Snehová biela, prečo dnes na Vianoce chýba?
To je dobrá otázka. Dá sa na ňu odpovedať niekoľ kými spôsobmi a každý má na to iný názor.
Všetky tieto povolania sú pre ľudstvo
dôležité. Vedecký výskumník prináša nové
technológie, ktoré nám zlepšujú život.
Dnes si ho totiž už ťažko vieme predstaviť bez mobilov a počítačov. Zdravie je pre
človeka najdôležitejšie a keď sme chorí,
tak lekár a lekárnik nám ho pomáhajú prinavrátiť. Ale pre mňa je najzaujímavejšie
povolanie veterinárneho lekára. Niežeby
bolo dôležitejšie alebo viac uznávané, ale
preto, lebo mám k tomuto povolaniu svoj
osobný vzťah. Je to moja vysnívaná práca.
Chcela by som vyštudovať veterinárne lekárstvo a venovať sa liečeniu zvierat, hlavne psov. Mám doma dvoch psíkov a často
som už pozorovala, ako sa im mení nálada,
aké sú niekedy radostné a niekedy podráždené. Ako zavýjajú, keď odchádzam preč.
Píšem to preto, lebo som presvedčená, že
sú to cítiace bytosti. Rada by som prispela k zmene spôsobu ich liečenia, aby sa s
nimi viac zaobchádzalo ako s bytosťami,
ktoré majú pocity. A tak na záver jedna
prosba. Prosím držte mi palce nech sa
mi to podarí.Katarína Kuchcíková, I. A
Čo vám napadne, keď sa povie „ človek v bielom plášti„ ? Mne sa vynoril z pamäti lekár, zverolekár a vedec. Tieto povolania sa mi spájajú s
bielym plášťom. A ešte snáď lekárnik.
9
Biele zvesti
magazín projektu Life Academy
Bez bielej
Márne tu bielu hľadáš.
Sivá či šedá,
čierna už dávno nie je bielou.
(Michal Střelecký, IV. A)
O peknej zime
Na brezu napadol
biely sneh
a na detských tvárach
sa objavil smiech,
deti sa radujú,
na sánkach sa
sánkujú.
Snehuliaka stavajú,
na ľade sa korčuľujú.
Sniežik padá, chumelí sa,
radujme sa, tešme sa.
(Bruno Bezák, 2.B)
Rays of light pierce clouds
bright, white fall onto the ground
clear vision of heart
(Filip Németh, IV.A)
Bielej veľa nie je dosť,
radosť z mieru je
vo svete orlov len cnosť.
(Adam Fiedler, IV.A)
Biely príbeh
Bol raz jeden biely snehuliak a ten biely snehuliak
bol veľmi smutný. Nikto sa s ním nechcel hrať. ale
raz sa stalo, že jedno malé bábätko mu odtrhlo nos!
Ó, nie! A biely snehuliak hneď zosmutnel. S kým
sa teraz budem hrať? Postavilo sa okolo neho zrazu
ihrisko. A zrazu tam pribehli deti. Koniec.
(Damián Jurčo, 2.B)
Nie je ruža ako ruža
túžby odhalí
biela city prezradí
(Barbora Uhlárová, II.A)
Biela je sloboda, dravosť,
vznešenosť, láska,
Bol raz jeden snehuliak, ktorý mal dvoch bratov, ako biely tiger, oh love.
ktorí sa mu stále vysmievali. Vraveli mu, že je škaredý. (Monika Maria Norris, II.A)
Snehuliak sa preto rozhodol odísť od bratov a vybral
sa smerom na severný pól. Cestou stretol sovu a tá Bila hora zhora
mu poradila, aby si postavil zo snehu svojich rodičov. zdola je tu.
Snehuliak tak urobil a na druhý deň, keď sa zobudil, Všetko prikryje.
zistil, že mu rodičia ožili. Mamička mu urobila na (Denis Vopálenský, III.A)
obed plnú misu cencúľov, a tak mu zachutili, že všetko zjedol, až ho z toho rozbolelo bruško. Keď ho bo- Krutá zima sužuje.
lesť prešla, celá rodina sa vybrala na zimnej motorke Pod bielym snehom,
na výlet. Ubytovali sa v hoteli - bola to jedna obrov- zem so zimou bojuje.
ská chladnička. Tam si všetci oddýchli a pomaškrtili (Karin Sterczová, I.A)
si na chutnej zmrzline. Smerom z hotela sa rozhodli
ísť ešte na dovolenku do Chorvátska, kde stretli aj Breza biela černota
svojich bratov. Tešili sa, že sa vidia, išli sa okúpať do súčasť života.
mora a tam sa všetci rozpustili…! Je biela aj samota?
(Kolektív šikovných žiakov 1.C) (Veronika Hulková, Stanislava Budziňáková, IV.A)
BIELE ZVESTI Z LIFE ACADEMY, občasník žiakov, študentov a učiteľov. - Vydáva Life Academy - Vedúci redaktori: PhDr. Gabriela Česlová, PhD., Mgr. Soňa Svienta. - Redaktori: Mgr. Iveta Brejčáková, Mgr.
Anna Javorská, Mgr. Lucia Zdútová Šťastná. - Grafika: Štefan Rástocký. - Redakcia: Bruno Bezák, Stanislava
Budziňáková, Dominika Demková, Paul Jack Duchnický, Adam Fiedler, Patrik Gavalier, Veronika Hulková,
Damián Jurčo, Katarína Kuchcíková, Zuzana Michalcovská, Filip Németh, Monika Maria Norris, Lenka
Orinčáková, Petra Pauerová, Štefan Rázstocký, Adam Justin Reichel, Katarína Rerková, Klára Sena, Marián
Stankovič, Karin Sterczová, Michal Střelecký, Barbora Uhlárová, Denis Vopálenský a kolektív žiakov 1.C. Adresa školy: Life Academy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad, www.lifeacademy.sk - Tlač: www.skvelacena.sk
10
11
Download

Prečítajte si magazín vo formáte PDF tu