s m e
hardware
t e s t o v a l i
Užitočný spoločník na dovolenku
NAVIGÁTORY GPS
do automobilov
V magazíne PC REVUE sa
pravidelne venujeme testu
navigátorov GPS, práve jún je
mesiac, keď sa po týchto
šikovných pomocníkoch na
cesty pozerá najviac vodičov.
Pripravili sme preto zatiaľ
najväčší test navigátorov GPS,
ktorý je rozdelený na dve
kategórie. V prvej sú lacnejšie
navigátory, ktoré sú určené pre
širokú verejnosť. Dôraz pri tejto
kategórii kladieme na cenu
a možnosť kvalitnej navigácie
minimálne v okolitých
krajinách. Druhá kategória
potom zahŕňa modely, kde
sa na cenu až tak prísne
nepozeráme, ale hľadáme
riešenia pre niekoho, kto
potrebuje prístroj nielen na
navigovanie. Dodávateľom
sme pri zadávaní testu oznámili
jedinú podmienku – do každej
kategórie mohli dodať len
jeden model jednej značky.
56
jún
2010
D
ovedna sa v našom teste zišlo 16 modelov, navyše predstavujeme ešte dva
zaujímavé navigátory, ktoré upútali našu pozornosť. Prvé zariadenie je kombinácia navigátora GPS a mobilného telefónu,
ktorá vznikla spoluprácou dvoch výrobcov z Ďalekého východu, firiem ASUS a Garmin. V druhom
prípade ide o navigátor, ktorý má možnosť sledovania TV vysielania a zároveň disponuje zatiaľ
najväčším rozmerom uhlopriečky, s akým sme sa
pri navigátoroch GPS stretli.
Navigátor GPS súčasnosti
Navigátor GPS je primárne určený na navigáciu,
pričom zachytáva vysielanie satelitného signálu
z družíc a na základe neho určuje aktuálnu polohu. V súčasnosti sa používajú kvalitné prijímače,
s ktorými nebudete mať na ceste problém. Satelitný signál možno prijímať aj vnútri budov, zhoršený príjem môže byť v hustom lese alebo na ulici
s vysokými budovami. Niektoré modely automobilov majú čelné sklo potiahnuté odrazovou fóliou
proti prenikaniu slnečného žiarenia. Pokiaľ nie je
táto fólia v časti prerušená, môže byť príjem zhoršený. Situácia sa dá zlepšiť pripojením externej
antény, ale je to starosť navyše.
Druhú časť navigátora GPS tvoria mapové podklady. Spojením informácie o zistenej polohe a mapových podkladov sa pre používateľa zobrazí jeho
aktuálna poloha na mape. Mapové podklady
pochádzajú od dvoch hlavných dodávateľov – TeleAtlas a Navteq. Z týchto máp vychádza navigačný softvér, pričom existuje viacero jeho typov.
Často sa softvér označuje podľa modelu navigá-
tora. Sme radi, že čoraz viac sa v navigátoroch objavuje Sygic, ktorý je vyvinutý na Slovensku.
Zobrazenie polohy na mape a jednoduchá navigácia nie je v súčasnosti pre žiadny navigátor
problém. Jednotlivé modely sa odlišujú spôsobom, ako sa vypočítava trasa, a tým, čo všetko
okrem trasy sa zobrazuje pri navigácii a aké doplnkové informácie sú pre používateľa k dispozícii.
Mapy a mapový softvér
Mapový softvér v súčasnosti už najčastejšie získate
v slovenčine, prípadne si slovenskú verziu môžete
stiahnuť na stránke výrobcu. Mapy však neustále
starnú. Cestná sieť sa totiž rozširuje a mení, a ak
nemáte na svojom prístroji novú diaľnicu, pôjdete
možno horšou trasou. Aktuálna mapa je kľúč
k dobrej navigácii, mapové podklady sa aktualizujú
štvrťročne. Obyčajne máte nárok na bezplatnú aktualizáciu máp asi do 30 dní od nákupu navigátora.
Urobte tak, lebo navigátor mohol trčať niekde
v sklade aj pol roka a vy máte nárok na mapu
platnú v okamihu predaja. Ďalšie aktualizácie sú
spoplatnené, suma za ňu sa pohybuje od 40 do
100 EUR podľa dodávateľa. Niekedy sa v rámci
akčnej ponuky poskytuje bezplatná aktualizácia
máp napr. aj na tri roky. Ak máte takúto možnosť,
orientujete sa skôr na takéto prístroje. Po troch rokoch si pravdepodobne kúpite nový prístroj a za
aktualizáciu starého nezaplatíte nič. Buďte pripravení na prenos veľkého objemu dát pri aktualizácii, pokojne môže ísť o gigabajty.
Naša rada je, aby ste používali pripojenie navigátora k počítaču a internetu. Okrem aktualizácie
máp sa dostanete napr. k bezplatnej sieti bodov zá-
t e s t o v a l i
Požičali sme si aj navigáciu, ktorá sa naozaj
dá využiť ako televízia, a to pre viacerých
ľudí. Ide o Mio Moov V730 TV Europe Plus.
Vo výbave je 7-palcový displej a to už naozaj
stojí za to. Vyskúšali sme ju pri cestách po
západnom Slovensku a testovali sme tak navigáciu, ako aj príjem TV signálu. Vo výbave
je aj FM vysielač, môžete si teda premeniť
auto na obývačku. Samozrejme, dá sa prehrávať aj video, fotografie alebo hudba. Navigačný softvér je Spirit. Nemožno mať súčasne spustenú navigáciu a príjem TV signálu či prehrávanie videa. Náš test sme realizovali počas Majstrovstiev sveta v hokeji, ak
teda nemôžete vydržať a ste na ceste, mali
by ste zastať na parkovisku a tu si pozrieť
zápas. Podľa aktuálneho stavu DVB-T u nás
nájdete miesta s dobrým príjmom po celom
Slovensku, výnimkou je asi Nitriansky kraj
(ale situácia sa našťastie mení).
Zapožičal: Mio Cena: 325 EUR
ujmu, ako sú napr. čerpacie stanice konkrétnej
značky, podobne to platí aj o reštauráciách alebo
hoteloch. Na Slovensku sa príliš nepoužívajú statické radary na meranie rýchlosti, v Česku i Poľsku
je situácia iná a mapy týchto radarov si tiež stiahnete do navigátora. Pozor na to, že v niektorých krajinách je tento postup zakázaný (napr. Švajčiarsko).
Mapová výbava môže byť regionálna alebo celoeurópska. Každý si musí zvážiť, čo všetko bude
potrebovať, je zbytočné platiť napríklad za mapu Luxemburska, keď
tam nikdy autom nepôjdete. Podľa
nášho názoru v 90 % prípadov regionálna mapa stačí, pri požiadavke
na konkrétnu cestu sa vždy dá podrobná mapa dokúpiť. Výrobcovia
navigátorov často marketingovo
pracujú s počtom krajín v Európe,
aby dosiahli čo najvyššie číslo.
V obľube sú také štátiky, ako je Andorra alebo Vatikán. Upozorňujeme
na prístroje, ktoré majú vo výbave
mapu Ruska a Ukrajiny, kde ostatné
navigátory poskytujú len tzv. prejazdovú mapu, čo je na skutočnú navigáciu nepostačujúce. Ak chodíte
do týchto krajín, pozor na ich mapové pokrytie.
Mapový softvér býva zlepšený
doplnkami, ako je napr. reálne
zobrazenie križovatky pri odbočení,
prípadne je tu asistent na podporu
jazdných pruhov či dokonca skutočné zobrazenie mesta v 3D zobrazení. Obe funkcie hodnotíme ako
výhodné, lebo hlavne v cudzom
meste dobre upozorňujú na to, kam
sa máte zaradiť.
Navigátory značky Navigon automaticky umožňujú navigáciu na vybrané miesto s tým, že si vyberiete z databázy najbližších parkovacích miest,
kde odstavíte svoje vozidlo. Následne sa navigácia zmení na režim Na pešo, čím sa dostanete
k cieľu. Toto podľa nášho názoru dobre zodpovedá praktickej situácii vo veľkom meste. V tomto
prípade je zaujímavý aj údaj o výdrži zabudovanej
batérie. Mimochodom, v žiadnom z testovaných
navigátorov nebolo možné používateľsky vymeniť batériu, je to servisný zásah. Navigátor Becker
Traffic Assist Z217 TRUCK sme mali k dispozícii
s výbavou pre vodičov kamiónov, pričom výber
trasy zohľadňuje zadefinované vozidlo i príves.
Ponúka sa aj tzv. fotonavigácia, keď fotografie
obsahujú priradené súradnice GPS. Populárne je
využitie fotografií cez NavPix alebo Panoramio. Je
to cesta, ako sa dostať na zaujímavé miesta, ktoré
si vyberiete pri pohľade na fotografie. Pri návšteve
mesta sa dá využiť aj databáza pamätihodností.
Možno kúpiť aj špeciálne mapy pre konkrétne
mestá, ktoré sú vám potom virtuálnym sprievodcom.
Typický napájací adaptér
Najtenšie prístroje v teste boli užšie
ako ceruzka
Pozrite sa aj na CD/DVD médium
pripojené k navigátoru. Nie všetky
mapy, ovládania v rôznych jazykoch
a hlasová výbava musí byť nainštalovaná v prístroji.
Displej a vyhotovenie
Uhlopriečka displeja navigátorov má
štandardne veľkosť od 3,5 do 5 palcov, mimo testu sme mali aj model so
7-palcovým displejom. Najvyššie rozlíšenie a najlepší obraz pri navigácii
nám poskytol model Garmin nüvi
3790T, ktorý má rozlíšenie 800 × 480
bodov. Často ide o displeje s lesklým
vyhotovením, Navigon 8450 Live dodáva aj matnú fóliu, pokiaľ niekto preferuje takéto vyhotovenie. Ešte malé
upozornenie: dávajte si na navigátor
pozor. Nám pri teste jeden z navigátorov spadol asi z metrovej výšky na
dlažbu a veru displej bolo nevyhnutné
vymeniť. A nie je to lacná záležitosť. Ak
je vo výbave prenosné puzdro, používajte ho, oplatí sa.
Vyhotovenie je najčastejšie plastové s tmavým dizajnom. Na boku sú prepojovacie adaptéry, na napájanie v drvivej väčšine slúži
port USB. Garmin nüvi 3790T bol vybavený konektorom USB, ktorý predpisuje EÚ ako štandard
na nabíjanie mobilných telefónov. Pravda je, že je
to iné vyhotovenie, ako sa v súčasnosti najčastejšie používa.
Hrúbka prístroja umožňuje jeho umiestnenie
do vrecka, najtenší prístroj mal len 9 mm, čo je
menej ako hrúbka ceruzky. Po opustení vozidla
nenechávajte navigátor na viditeľnom mieste. Môžete utrieť oveľa väčšiu škodu, ako je len strata
navigátora, hoci jeho odcudzenie bolo hlavným
cieľom zlodeja.
Multimediálna výbava
Okrem navigácie sa do navigátorov GPS dostávajú aj multimediálne funkcie. Patrí sem možnosť
zobrazovania obrázkov, prehrávania hudby,
videa, mali sme aj model, ktorý obsahoval prijímač digitálnej televízie. Existuje veľká skupina
ľudí, ktorí takéto funkcie oceňujú a používajú ich.
Navigátory sú často vybavené čítačkou pamäťových kariet, v súčasnosti je jasná voľba – je to typ
microSD. Na kartu si môžete dať multimediálne
dáta a tie potom prehrávať. Prehrávanie hudby je
v navigátore a šachta
na pamäťovú
kartu microSD
Konektor,
ktorý predpisuje EÚ ako
Fotonavigácia cez
univerzálny aj na napájanie
NavPix v prípade
navigátorov GPS
navigátora Mio
jún
2010
57
hardware
Televízia v aute
s m e
hardware
t e s t o v a l i
s m e
v poriadku, len treba upozorniť, že reproduktor
v navigátoroch nie je štúdiový. Možno lepšie je
potom prepojenie s audiosústavou v aute.
Prehrávanie videa a digitálnej televízie je už
v navigátoroch dostupné. Nemali by ste však túto
funkciu používať počas jazdy. Na rozdiel od pevne zabudovaných zariadení v prípade externých
zariadení len potvrdzujete, že informáciu beriete
na vedomie. V skutočnosti prehrávaniu videa i TV
technicky nič nebráni.
Navigátor ako hands-free súprava
Niektoré navigátory sú vybavené mikrofónom
a bluetoothovou komunikáciou, preto ich možno
prepojiť s podobne vybaveným telefónom a používať ich ako hands-free súpravu. Rovnako sa
dajú preniesť do navigátora aj kontakty a telefonovať z neho. My sme skúšali navigátor Navigon
8450 Live a boli sme prekvapení vysokou kvalitou
komunikácie. Naozaj sa dalo rozumieť a aj protistrana nám dobre rozumela, čo v minulosti nebolo pravidlom. Mikrofón sa dá využiť aj na hlasové povely, pri ktorých vyslovujete názvy miest
a ulíc a navigátor vyhľadá zhodu. Pravda je, že
v slovenčine je to náročnejšie a asi je rýchlejšie
povely zadať ručne.
Trasa z miesta A do B a viac
Vypočítať trasu z miesta A do miesta B veru nie je
také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
Už tu totiž nejde len o vypočítanie dĺžky trasy
z mapy, matematické porovnanie výsledkov a navrhnutie tej najkratšej. Do výpočtu už pristupujú
Navigácia v mobile
M10 je inteligentný mobilný telefón, ktorý
spoločne vyvinuli Garmin a ASUS. Garmin je tvorcom navigácie, ASUS zase
pridal mobilnú časť a výsledkom je výborné zariadenie, ktoré sa určite presadí na trhu. Jasnými protihráčmi sú
produkty značky HTC. Zariadenie vyzerá na pohľad efektne. Vo výbave je
operačný systém Windows Mobile 6.5.3, čo
znamená, že má zlepšené a krajšie ikony a zariadenie možno pohodlnejšie ovládať prstom. Výrobcovia pridali niekoľko vlastných zlepšení, ako je Billboard (stav telefónu, hľadanie),
3D TaskManager a krajšie zobrazovanie hodín i adresára. Hardvérovým základom je 600 MHz procesor Qualcomm a 512 MB ROM
a RAM, čo sa prejavilo v rýchlej práci. K dispozícii sú 4 GB vlastnej
pamäte a slot na karty microSD. Vo výbave je 5 Mpix fotoaparát, ale
bez blesku. Internetové pripojenie obstaráva HSDPA (max. upload je
len 384 kb/s) a Wi-Fi. Výhodné je, že pripojenie Wi-Fi sa dá zdieľať
s ostatnými. Na navigáciu sa pri výbere cieľa trochu netradične používa položka Hľadať, navigačný softvér je rovnaký ako v navigátoroch od Garminu. Držiak na čelné sklo nie je v štandardnej výbave,
balenie s ním je drahšie asi o 35 EUR. Mapová výbava je k dispozícii pre celú Európu, za aktualizáciu máp treba platiť. Dopravné informácie sa dajú využívať od operátora. Páčilo sa nám prepojenie
kontaktov a navigácie, keď sa môžete priamo nechať navigovať k vybranej osobe. Informáciu o vašej aktuálnej polohe môžete zasielať
cez e-mail, SMS, umiestniť na sociálne siete a pod.
Zapožičal: Conan Cena: 370 EUR
Spôsob výpočtu časovo podmienenej trasy.
Hoci je zelená trasa najdlhšia, trvá najmenej
ďalšie parametre, asi najdôležitejší z nich je aktuálny denná doba. Napríklad v Bratislave je časovo výhodnejšie na presun medzi dvoma mestskými časťami cez deň použiť diaľničný obchvat
ako ísť cez stred mesta. No neplatí to vždy, cez víkend je situácia iná. A ak je na obchvate havária,
bude lepšie ísť bočnými cestičkami. Ďalší faktor je
ekológia, do úvahy prichádza údaj o tom, koľko
škodlivých látok vygeneruje auto počas cesty. Keď
si to všetko spočítate, na výpočet trasy z miesta
A do miesta B vplýva matica premenných, ktoré
nevychádzajú len z mapy a aktuálnej polohy.
V navigátoroch TomTom sa už pred časom začala využívať technológia IQ Routes. Tá vychádza
z myšlienky, že dôležité údaje tvoria sami vodiči.
Výrobca začal svojich používateľov motivovať
k tomu, aby si navigátor pripájali na internet, a začala tak vznikať databáza trás prejdených v určitej dennej dobe. Dnes je to už obrovská databáza
200 miliárd dát s denným prírastkom 60 miliónov.
Dá sa využívať aj na území Slovenska. U nás sa
v minulosti rozlišovali len víkendy, aktuálne je aj
na našom území dostupná táto služba s rozlíšením podľa aktuálnej hodiny a dňa. Tento systém
sa ukázal ako veľmi praktický. Časovo podmienený spôsob výpočtu trasy používajú aj iné spoločnosti, ale využívajú iný princíp.
58
jún
2010
Takéto je priemerné zdržanie v rôznych mestách
v EÚ – údaje pochádzajú od vodičov používajúcich
navigátory TomTom a sú anonymné; bratislavská
doprava je podľa nich zatiaľ plynulá
Zariadenie dodávané k navigátoru Navigon 8450
Live – jeho súčasťou je SIM karta a dostupná je
predpoveď počasia, dopravná situácia a pod.
V našom scenári sme spomenuli aj možnú nehodu a rozhodovanie o výbere trasy so zohľadnením tejto udalosti. V Európe existuje systém
hlásenia dopravnej situácie RDS-TMC. Ide o tzv.
tiché rozhlasové vysielanie, keď sa informácie obdobné tým, ktoré poznáme z hlasového vysielania, poskytujú v dátovej podobe priamo do
navigátora. Existuje aj pokročilejší variant tejto
služby, keď sa signál TMC prijíma z rôznych zdrojov a tieto informácie sa kombinujú. Z rôznych
(napr. aj politických) dôvodov nie je na Slovensku
služba TMC dostupná. Využiť ju však môžete v zahraničí – napr. v okolitých štátoch je v Rakúsku
alebo Česku (ale obmedzene). Výrobcovia navi-
s m e
hardware
t e s t o v a l i
Jeden z najlepšie tvarovaných
držiakov sa ponúka spolu s
navigátormi Navigon
Univerzálny držiak na navigátory s umiestnením
na palubnú dosku dodáva TomTom, jeho cena je
30 EUR
gátorov nie sú v tejto oblasti nečinní. Hlavne v západnej Európe začínajú sami poskytovať pre ich
typy navigátorov vlastnú službu, ktorá je založená
na monitorovaní dopravy, ale aj meraní rýchlosti.
Rovnako to môžu byť služby, ktoré vám poskytnú
údaje o aktuálnom meškaní lietadiel, miesta s najnižšou cenou pohonných hmôt v okolí a pod. Ide
o tzv. služby live, keď je navigátor vybavený SIM
kartou na dátový prenos takýchto doplnkových údajov. Na Slovensku
zatiaľ takéto služby nehľadajte, ale v západnej Európe
sú dostupné. Aktuálne sa anténa
na TMC začala integrovať s káblom
na napájací adaptér.
Držiak na navigátor
Každý z predstavovaných navigátorov je vybavený držiakom na čelné sklo. Na začiatku tohto
roka platil na Slovensku zákaz umiestňovania navigátorov do zorného poľa vodiča. Neskôr, hlavne
v súvislosti s umiestnením satelitnej jednotky napojenej na spoplatnenie diaľnic, sa situácia zmenila a dnes možno mať navigátor GPS na čelnom
skle. Pravda však je, že vám môže prekážať a je
lepšie mať ho na palubnej doske. Na plastovom
materiáli palubnej dosky však držiak navigátora,
určený na čelné sklo, nedrží. V dodávke spolu
s navigátormi značky Garmin dostávate aj prísavkový tanier, ktorý sa dá nalepiť na palubnú dosku
a takto ho používať. Mali sme aj zariadenie od
firmy TomTom, ktoré umožňuje
umiestnenie na palubu bez
toho, aby ste čokoľvek lepili.
Držiaky sú dvoch typov –
aktívne a pasívne. Pasívne slúžia naozaj len na držanie, aktívne
Aktívny držiak umožňuje
aj pripojenie napájania
Garmin ecoroute HD umožní premeniť navigátor
na pokročilý palubný počítač
umožňujú prepojenie na nabíjanie, niekedy aj na
audiosústavu pri prehrávaní multimédií. Na prepojenie s audiosystémom, ktorý máte v aute,
môže slúžiť aj tzv. FM transmitter. Ide o zariadenie, ktoré na rozhlasovej frekvencii vysiela hlasové údaje z navigátora a prenáša ich do rádia.
Na rádiu si potom naladíte príslušnú frekvenciu
a využijete naplno investíciu, ktorú ste vložili do
autorádia a reproduktorov. Podľa našich testov
súčasné FM transmittery fungujú už dobre.
Ako ďalej?
Ako vidieť, v navigácii GPS je stále ešte obrovský
potenciál. Zlepšujú sa služby orientované na aktuálnu polohu používateľa a pridáva sa aj na multimediálnej výbave.
Čoskoro sa dočkáme tesnejšieho spojenia vozidla a navigátora. Garmin pripravuje technológiu
ecoroute HD, ktorá zabezpečí bluetoothové pripojenie navigátora a diagnostickej jednotky vo
vozidle. Takto navigátor GPS nahradí napr. neexistujúci palubný počítač, pričom bude zobrazovať otáčky motora, jeho teplotu, elektrické napätie batérie a pod.
jún
2010
59
s m e
hardware
t e s t o v a l i
Dynavix Nano Lite
Becker Traffic Assist Z102
IconX A420 Flat
Tak ako ostatné navigácie tejto značky aj tento
základný model nemeckého výrobcu obsahuje
3D mapy celej Európy vrátane Ruska a Ukrajiny. Menu zariadenia je ľahko ovládateľné,
typický znak produktov značky Becker je červené tlačidlo, ktorým sa navigácia zapína a vypína a ktorým sa používateľ vracia o krok späť
v menu. Samozrejmé je aj zobrazenie návestí,
asistent jazdy v pruhoch a možnosť blokovania
vybraného úseku trasy. Zariadenie umožňuje
vypočítať naraz štyri druhy trasy (rýchla, krátka,
optimálna, jednoduchá), pričom používateľ si
ich môže navzájom porovnať podľa vzdialenosti a času a vybrať najvhodnejšiu. Poteší aj
aktívny držiak na čelné sklo. Becker dodáva
navigácie aj pre Mercedes, BMW a ďalšie
známe automobilky.
Dynavix je známy tým, že
tu si tak skoro hlasovú navigáciu nevypnete a ani
neprepnete na slovenskú.
multimediálny
navigátor
Dôvodom sú žartovné povely, ktoré pochádzajú od herca Pavla Lišku.
Existuje aj hlas v slovenčine, ten je však bežný.
V tejto najnovšej navigácii je navigačný softvér
Dynavix 9. Hlavné zlepšenie je tzv. chytrá trasa,
ktorá vychádza z časovej podmienenosti
výberu trás. Navigátor teda za vás vyberie
vhodnú trasu podľa toho, či je víkend, pracovný deň, a aj podľa toho, koľko je hodín.
Celé prostredie je teraz vyhotovené v sviežich
farbách, ovládanie je jednoduché vďaka veľkým tlačidlám i upozorňovaniu na POI.
Oceňujeme tenké vyhotovenie navigácie
a prehľadnosť pri zadávaní adresy. K dispozícii
je zakázanie úsekov na trase.
Zapožičal: Milcom Cena: 155 EUR
Zapožičal: Dynavix Cena: 194 EUR
BluePanther Azure SLIM
Garmin nüvi 1300EE
Mio Moov M400 CE
Je to najlacnejšie zariadenie v teste. Podstatné však je, že ide o cenu prístroja bez
mapového softvéru. V tabuľke uvádzame aj
niektoré možnosti na získanie takejto výbavy.
Výhodné je, že sa používateľ rozhodne sám,
čo mu najviac vyhovuje. Pri našej kategorizácii podľa ceny sa dostal medzi lacnejšie, ale
výbava je pomerne bohatá. K dispozícii je
veľký 5-palcový displej, kompletná výbava na
prehrávanie multimédií, ale netradične aj čítačka elektronických kníh. Navigátor je pripravený aj na TMC. Na tele prístroja nájdete
až dve dotykové perá, čo je zatiaľ novinka.
Inak je v dodávke len nevyhnutná výbava na
použitie zariadenia ako navigátora GPS.
Toto je navigácia, ktorá obsahuje mapy 9 štátov strednej Európy. Považujeme to za výhodné riešenie, keďže do týchto štátov sa
cestuje najčastejšie. K výbave patrí aj funkcia
ecoRoute. Po každej ceste sa teda môžete
dozvedieť, koľko vás stála a ako ste zaťažili životné prostredie. Výborné je aj zobrazovanie
ekonomiky jazdy v prehľadnom grafe. Špeciálne je prepracovaná navigácia pre peších,
pričom si zobrazíte prehľadný itinerár a spôsob zobrazenia mapy viac zodpovedá pešej
túre. Ak chcete navštíviť neznáme mesto, stačí
si prikúpiť platený obsah, ktorý obsahuje
napr. cestovné poriadky alebo opisy zaujímavostí. K dispozícii je aj fotonavigácia.
Zapožičal: MHT Slovakia Cena: 115 EUR
Zapožičal: Conan Cena: 149 EUR
Ide o navigáciu s elegantným vyhotovením.
V dodávke je výbava pre 7 krajín strednej a východnej Európy (Česká republika, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko). Prístroj umožňuje fotonavigáciu NavPix. Vďaka technológii SiRF Instant FixII veľmi
rýchlo nájde signál GPS, ktorý sa dá rýchlo použiť po štarte prístroja. Navigačný softvér MioMap umožňuje zadávanie adresy s tým, že
zadávate názov hľadanej ulice bez zadania
mesta. Je to jednoduché, ale pri často používaných názvoch ulíc (napr. Hlavná) dostanete
celý zoznam výskytov, z ktorých potom treba
vybrať ten správny. Vo výbave je aj upozorňovanie na miesta, kde sú umiestnené statické
radary, a k dispozícii je aj navádzanie do správnych jazdných pruhov.
Výhoda tohto menej známeho typu navigácie
je v tom, že v dodávke je aj navigačný softvér
od firmy Sygic, s ktorým pracuje prístroj veľmi
rýchlo. V dodávke nájdete aj 2 GB pamäťovú
kartu, použitý je prijímač SiRF 3i+. Operačný
systém je Microsoft Windows CE .Net 6.0. Opäť
ide o štíhlu navigáciu, dá sa používať aj v režime pre peších. Netvári sa ako nejaký extra
multimediálny nástroj zábavy, je to zariadenie
pre človeka, ktorý hľadá riešenie na navigáciu
po Európe (konkrétne v 44 štátoch). Batéria
vydrží až na 3,5 hodiny prevádzky prístroja.
V dodávke je len nabíjačka do auta, držiak
na čelné sklo a manuál na použitie. Veľmi
výhodná je jeho cena vrátane mapového
softvéru.
Zapožičal: Milcom Cena: 129 EUR
Zapožičal: LC Trading Cena: 129 EUR
60
jún
2010
s m e
najlepší pomer
výkon/cena
NavRoad NR360
Navigon 2510 Explorer
TomTom Start2 IQ EU
Ide o navigátor, ktorý je populárny najmä v Poľsku, a preto výrobca aj uvádza jeho kompatibilitu s mapových softvérom Automapa. Na
Slovensku sa predáva s mapovým softvérom
NavRoad Map 8, ktorý je založený na technológii Sygic. Je to najmenší a najľahší navigátor
v našom teste, pritom sa dodáva s aktívnym
držiakom. Základné menu umožňuje výber navigácie, hudby alebo obrázkov. Veľká výhoda
je, že v tomto prípade výrobca priamo umožnil
prístup k operačnému systému cez Microsoft
Explorer. Použitý je operačný systém Windows
CE 5.0 a naozaj si môžete kopírovať súbory,
prenášať ich a pod. Samozrejme, umožňujú
to aj iné navigátory cez štart z pamäťovej karty,
no nie tak jednoducho ako tu.
Ide o navigátor GPS s najprecíznejším vyhotovením z tejto kategórie. Prístroj sme mali
s dvojročnou aktualizáciou máp cez vložený
kupón. Na umiestnenie rýchlostných kamier je
aktualizácia zadarmo na tri roky. Prístroj je
štíhly, ľahko sa všade zmestí a vo výbave je
pútko na ruku. K dispozícii je aj výbava na
zobrazenie pamätihodností vo vybraných mestách. Je to jednoducho navigátor, ktorý si nenecháte po ukončení navigácie v aute, ale
zoberiete si ho v neznámom meste so sebou.
Miesto, kde ste zanechali auto, sa pritom uloží
medzi zapamätané miesta. Na lepšiu orientáciu
sa zobrazuje aj kompas. Pri chôdzi môžete šetriť energiu krátkym stlačením tlačidla, čím sa
vypne displej, ale navigácia sa zaznamenáva.
Navigačné prístroje značky TomTom sú tradične určené predovšetkým na navigáciu, multimediálna výbava je v úzadí. Najlepšia funkcia
v navigáciách TomTom sú IQ routes, teda časovo podmienený výber navigačnej trasy. Výrobca s tým prišiel najskôr a má aj najviac dát
na výpočet optimálnej trasy. Zlepšená verzia
2 prináša zlepšenia hlavne v zjednodušení
ponuky. Hneď po zapnutí si môžete vybrať
z najdôležitejších funkcií. K dispozícii je aj prehľadný asistent pre jazdné pruhy v 3D vyhotovení. MapShare je technológia, ktorá využíva
údaje zdieľané používateľmi. Ak si poznačíte
prekážku na ceste a pripojíte navigátor k internetu, dozvedia sa o nej aj ostatní. Derivát
s regionálnou mapou stojí len 135 EUR.
Zapožičal: gps-navigacie.sk Cena: 135 EUR
Zapožičal: LC Trading Cena: 149 EUR
Zapožičal: TomTom Cena: 149 EUR
Rozmer displeja [palcov]
Rozlíšenie displeja
Becker Traffic
Assist Z102
4,3
480 × 272
BluePanther
Azure SLIM
5
480 × 272
Garmin nüvi
1300EE
4,3
480 × 272
video, obrázky,
hudba
nie
Dynavix Nano
Lite
4,3
480 × 272
Dynavix9
(TeleAtlas)
video, obrázky,
hudba
nie
Mapové podklady
iGo 8 (Navteq)
bez podkladov
Multimediálna výbava
hudba
Zabudovaný Bluetooth
nie
Procesor
400 MHz
500 MHz
467 MHz
N/A
Pamäť
2 GB
2 GB
64 MB DDR + 4
GB Flash
N/A
Mapová výbava
Európa
(Rusko+Ukr.)
nie
áno
nie
aktívny
nie
slovenčina
micro SD
nie
Li-Ion 800 mAh
nie
nie
3,5 mm
125 × 82 × 17,7
190
žiadna
Európa
nie
áno
nie
pasívny
nie
slovenčina
micro SD
nie
950 mAh
nie
možné rozšírenie
3,5 mm
135 × 85 × 12,5
178
nie
áno
nie
aktívny
nie (dá sa dokúpiť)
slovenčina
micro SD
nie
Li-Poly, 520 mAh
nie
možné rozšírenie
2,5 mm
117 × 77 × 11,5
130
Stredná
a východná EU
nie
áno
nie
pasívny
áno
slovenčina
micro SD
nie
Li-Ion
nie
možné rozšírenie
nie
122 × 75 × 16
161
možné dodať
s Ndrive
(TeleAtlas) EU
v cene + 50 EUR
alebo iGo za
+ 101 EUR
navigačný hlas
Pavla Lišku,
zakázané úseky,
3D budovy, chytrá
trasa, ultratenký
dizajn, kniha jázd
ecoRoute,
svetový čas,
budík, konverzia
jednotiek,
fotonavigácia
štíhly dizaj
fotonavigácia,
rýchle nájdenie
signálu GPS,
Wcities
MHT Slovakia
115
Dynavix
194
Conan
149
Milcom
129
LC Trading
129
Navigátor/Vlastnosť
FM vysielač
Napájač do auta
Napájač do siete
Držiak na čelné sklo
Umiestnenie na palubu
Menu v príbuznom jazyku
Pripojenie pamäťovej karty
Pamäťová karta vo výbave
Batéria
Zabudovaný mikrofón
Príjem dopravných správ
Výstup na slúchadlá
Rozmery [mm]
Hmotnosť [gramov]
3D Terrain View,
alternatívne trasy,
zobrazenie dopravných značiek,
Ďalšie vlastnosti
asistent jazdy
v pruhoch, inteligentné menu,
plánovač trasy
Zapožičal
Milcom
Cena [EUR s DPH]
155
N/A – údaj výrobca neposkytuje
IconX A420
Flat
4,3
480 × 272
Sygic Mobile
Maps 10
Mio Moov
M400 CE
4,3
480 × 272
MioMap
(TeleAtlas)
NavRoad
NR360
3,5
320 × 240
NavRoad map
(Sygic)
Navigon 2510
Explorer
3,5
320 × 240
obrázky
obrázky, hudba
obrázky NavPix
hudba, obrázky
nie
nie
nie
SiRF Atlas IV 500
MHz
nie
64 MB DDR,
1 GB Flash
nie
nie
Centrality Atlas IV, N/A
500MHz
2 GB Flash,
2 GB Flash
64 MB RAM
Európa
Európa
Európa
nie
áno
nie
aktívny
nie
čeština
micro SD
4 GB
Li-Poly, 500 mAh
nie
s externou anténou
2,5 mm
95 × 74 × 11,9
106
nie
áno
nie
pasívny
nie
slovenčina
micro SD
nie
Lithium 800 mAh
nie
v dodávke
nie
96 × 72 × 14,5
122
nie
áno
nie
pasívny
nie
slovenčina
nie
nie
Li-Ion na 2 hodiny
nie
možné rozšírenie
nie
94 × 81 × 20
125
2 roky
aktualizácie máp
zadarmo, navigácia pre peších,
prehliadky,
e-compass
IQ routes, šikovný
držiak Easyport,
výmenné farebné
kryty, garancia
mapy, MapShare
LC Trading
149
TomTom
149
Garmin (Navteq)
nie
Samsung 2450
400 MHz
64 MB DDR,
128 MB
2 GB ROM
7 krajín centrálnej
Európa
EU
nie
nie
áno
áno
nie
nie
pasívny
pasívny
nie
nie
slovenčina
slovenčina
micro SD
nie
2 GB
nie
1100 mAh
Li-Ion 720 mAh
nie
nie
nie
nie
3,5 mm
nie
119 × 77 × 12,5 127 × 80 × 18,5
142
152
Navteq
ARM9, 360MHz
gps-navigacie.sk
135
jún
2010
TomTom Start 2
IQ EU
3,5
320 × 240
TomTom
(TeleAtlas)
nie
61
hardware
t e s t o v a l i
s m e
hardware
t e s t o v a l i
pre profesionálov
Becker Traffic
Assist Z217
TRUCK
pre náročných
Táto navigácia je špeciálne určená pre vodičov
kamiónov, ale poslúži aj ako dobre vybavená
autonavigácia. Od bežných zariadení sa líši výkonnejším hardvérom a predovšetkým špeciálnymi 3D mapami s kamiónovými atribútmi. To
znamená, že vodič si v kamiónovom profile nastaví parametre vozidla (výška, šírka, hmotnosť,
počet návesov, druh nákladu atď.) a tie sa
potom zohľadnia pri výpočte trasy – napríklad
pri prejazdoch cez mosty sa berie do úvahy ich
nosnosť, pri podjazdoch pod mostmi výška vozidla atď. TMC Pro zase umožňuje vyhnúť sa
dopravným zápcham, čo je nevyhnutné pre každého kamionistu. 3D mapy majú kamiónové
atribúty pre 15 krajín západnej Európy a vybrané krajiny východnej Európy, pričom počet
krajín východnej Európy sa bude ďalej rozrastať.
Z217 možno využiť aj ako hands-free súpravu.
Toto je navigátor doslova nabitý technológiami.
Na teste sme mali predprodukčnú vzorku, na
pultoch sa objaví uprostred leta. Vo výbave je
multidotykový displej so snímačom gravitácie
(dve polohy – na výšku a šírku). Displej má
extra vysoké rozlíšenie a zariadenie je rekordne
úzke (9 mm). Okrem toho je vo výbave nová
technológia nüRoutes, ktorej súčasťou je
trafficTrends. Pomocou nej sa zohľadňujú
denné trendy pri výpočte aktuálnej trasy. Ďalšiu súčasť predstavuje myTrend – sleduje, kam
používateľ cestuje počas dňa, a potom sám
vyberá ciele bez toho, aby ich bolo treba
zadávať. Adresu možno zadať hlasovo, 3790T
môžete spojiť s mobilom a vytvoriť hands-free
súpravu. Pre vybrané krajiny je terén zobrazený v 3D.
Zapožičal: Milcom Cena: 399 EUR
Zapožičal: Conan Cena: 399 EUR
Dynavix Tera
Je to jedna z najnovších navigácií, vybavená
obrovským 5-palcovým displejom a zlepšeným
mapovým softvérom Dynavix 9. Aj v tomto prípade je použitý zábavný navigačný hlas, prepnúť sa dá aj na formálnu verziu. Vyhotovenie
navigátora je luxusné, mimoriadne tenké,
k výbave patrí aj šikovné puzdro. Výhodná je
Chytrá trasa. Držiak je aktívny, priamo v dodávke nájdete aj prijímač TMC a FM vysielač.
AV vstup umožňuje pripojiť napr. cúvaciu kameru a využiť tak potenciál veľkého displeja.
Oceňujeme aj napájací adaptér do siete, ktorý
neraz príde vhod. Navyše sa ponúkajú aj aktualizácie máp na tri roky zadarmo. Softvérová
výbava obsahuje aj účtovne uznateľnú knihu
jázd, v multimediálnej výbave nájdete možnosť
prezerania 3D podôb budov.
Zapožičal: Dynavix Cena: 338 EUR
62
jún
2010
Navigon
8450 Live
Garmin
nüvi 3790T
technologická výbava
Mio Spirit V505 TV
Ide o navigáciu so zabudovaným tunerom
DVB-T a anténou. Na parkovisku môžete sledovať napr. priamy prenos zo športového podujatia. Hlavné ovládacie tlačidlo na pravej
strane je dotykové, občas sa nám stalo, že
sme ho stlačili omylom. V zahraničí môžete
využiť umiestnenie rýchlostných radarov, navigačný softvér Spirit umožňuje aj 3D zobrazenie
križovatiek. Zobrazenie mapy je inšpirované
papierovými mapami, grafika je jednoduchá,
čo umožňuje sústrediť sa na pochopenie trasy.
K dispozícii je takisto snímač dopravných informácií. Aj tento navigátor sa oplatí pripojiť k počítaču. Budete si môcť naplánovať trasu, využiť
navigáciu pomocou fotografií NavPix. Pri navigácii pre peších sa dá využiť zabudovaný
sprievodca od Wcities.
Zapožičal: LC Trading Cena: 269 EUR
Toto je luxusný navigátor s 5-palcovým displejom (v dodávke je aj matná fólia). Súčasťou
výbavy je aj modul na live služby. Máte tak
k dispozícii on-line počasie v mieste cieľa, vyhľadávanie cez Google, umiestnenie radarov,
vlastné informácie o dopravnej situácii a možnosť zistenia voľných parkovacích miest. Ide
o predplatené služby a na Slovensku nie sú
zatiaľ dostupné. Zaujímavá je 3D podoba
miest. Funkciu Real City 3D sme vyskúšali
v Bratislave, kde funguje do istej miery. Pri
iných metropolách je detailnosť vyššia a vidíte
napr. aj priechody pre chodcov. Výhodná je
funkcia plánovania trasy s možnosťou použitia
diaľnice pre rôzne štáty samostatne. Pri výbere
trasy poskytuje alternatívy vrátane zohľadnenia
dennej doby.
Zapožičal: LC Trading Cena: 399 EUR
NavRoad NR560BF
Pokiaľ hľadáte navigátor s 5-palcovým displejom v cene do 200 EUR, ste na správnej ceste.
Navyše je vo výbave Bluetooth, a tak prístroj
použijete aj ako hands-free súpravu. Súčasťou
dodávky je takisto FM vysielač a na veľkom
displeji si môžete pozrieť aj video či fotky. Vo
výbave je 4 GB pamäťová karta, takže nie ste
obmedzovaní priestorom. Na Slovensku sa
tento navigátor predáva s mapovou výbavou
od firmy Sygic, prijímač GPS je 66-kanálový.
Aj v tomto prípade sa v navigátore dostanete
až do prostredia operačného systému. Vyhotovenie tohto zariadenia je identické s tým, aké
používa aj značka Dynavix. Rozdiel je v možnostiach softvéru a bohatosti doplnkovej
výbavy.
Zapožičal: gps-navigacie.sk Cena: 199 EUR
s m e
Vyhodnotenie
TomTom XL2 IQ EU
TomTom má vo výbave aj navigátor so 4,3-pacovým displejom. XL2 má zjednodušenú hlavnú
ponuku s dvoma tlačidlami – Navigovať na
a Prehliadať mapu. V testovanej navigácii bola
výbava pre celú Európu. Existuje aj derivát XL2
IQR EU T s dvojročnou aktualizáciou máp. Túto
navigáciu odporúčame pripojiť na internet,
keďže garancia novej mapy po nákupe je tu
vždy. Rovnako sa dostanete aj k opravám
mapy od ostatných používateľov. Držiak
Easyport na predné sklo je vyhotovený tak, že
si navigátor môžete spolu s ním dať do vrecka.
Po odklopení gumených ochrán sa dá nastaviť
aj sila odporu pri otáčaní navigátora. Existuje aj
držiak, ktorý možno umiestniť do ventilačných
otvorov. Dokúpiť si môžete aj prenosné puzdro
a prijímač pre TMC.
Takáto je teda súčasná ponuka navigátorov GPS na slovenskom trhu. Predstavili sme viacero
noviniek a oceníme najlepšie modely. Každý z navigátorov predstavených v teste umožní navigáciu, ale sú tu modely, ktoré považujeme za mimoriadne.
Z najpredávanejšej kategórie nás pomerom výkon navigácie/cena najviac presvedčil model
TomTom Start 2. Je to prístroj, s ktorým sa nestratíte, sústreďuje sa na navigáciu, a nie na doplnkové funkcie. V novej verzii má ešte jednoduchšie ovládanie a technológia IQ Routes má za
sebou pionierske doby. Výhodný je z toho hľadiska aj Garmin nüvi 1300EE, ktorý dostal ocenenie Tip redakcie už v májovom vydaní pri jeho premiére v našom magazíne. Pokiaľ používateľ chce v tejto kategórii viac v oblasti multimédií, odporúčame model Dynavix Nano Lite.
Z kategórie pre náročnejších používateľov je tu poriadna záplava zaujímavých modelov. Svojou technologickou výbavou nás najviac zaujal Garmin nüvi 3790T. Je to revolučná zmena,
hlavne pokiaľ ide o kvalitu displeja, multidotykové ovládanie a minimálnu hrúbku. Ešte náročnejších klientov upozorňujeme na Navigon 8450 Live, ktorý má najprepracovanejšie vyhotovenie, 3D zobrazenie budov a live služby (zatiaľ dostupné len v zahraničí). Model Becker Traffic
Assist Z217 TRUCK je potom riešenie pre profesionálov, predovšetkým pre vodičov kamiónov.
Ondrej Macko
Zapožičal: TomTom Cena: 175 EUR
Dynavix Tera
Garmin nüvi 3790T
Mio Spirit V505 TV
Navigon 8450 Live
NavRoad NR560BF
TomTom XL2 IQ EU
Rozmer displeja [palcov]
Rozlíšenie displeja
Mapové podklady
Multimediálna výbava
Zabudovaný Bluetooth
Becker Traffic Assist
Z217 TRUCK
4,3
480 × 272
Navteq
video, obrázky, hudba
áno
5
480 × 272
Dynavix9 (TeleAtlas)
video, obrázky, hudba
áno
4,3
800 × 480
Garmin (Navteq)
obrázky
áno
4,7
480 × 272
Spirit (TeleAtlas)
obrázky, hudba, TV
nie
5
480 × 272
NavRoad map (Sygic)
hudba, obrázky, video
áno
4,3
320 × 240
TomTom (TeleAtlas)
nie
nie
Procesor
533 MHz SIRFStar III
467 MHz
N/A
600 MHz
468 MHz
N/A
Pamäť
64 MB DDR
4 GB
+ 4 GB Flash
Európa (Rusko + Ukr.) Európa
nie
áno
áno
áno
nie
áno
aktívny (+ multimédiá) aktívny
nie
nie (dá sa dokúpiť)
slovenčina
slovenčina
micro SD
micro SD
nie
nie
Li-Ion 800 mAh
Li-Poly, 520 mAh
áno
áno
v dodávke (TMC Pro)
v dodávke
3,5 mm
2,5 mm
126 × 81 × 18
129 × 85 × 12,6
173
180
N/A
128 MB DDR,
1 GB ROM
Európa
nie
áno
nie
pasívny
nie
slovenčina *
micro SD
nie
Li-Ion 1050 mAh
nie
v dodávke
nie
145 × 87 × 16
220
5
480 × 272
Navteq
video, obrázky, hudba
áno
Centrality SIRF III,
600 MHz
4 GB Flash,
256 MB RAM
Európa
nie
áno
áno
pasívny
nie
slovenčina
micro SD
2 GB
Lithium 1410 mAh
áno
v dodávke
3,5 mm
138 × 83 × 18,7
225
64 MB DDR,
2 GB Flash
Európa
áno
áno
nie
aktívny
nie
čeština
micro SD
4 GB
Li-Poly, 1250 mAh
áno
s externou anténou
2,5 mm
129 × 85 × 12,6
188
2 GB Flash
Navigátor/Vlastnosť
Mapová výbava
FM vysielač
Napájač do auta
Napájač do siete
Držiak na čelné sklo
Umiestnenie na palubu
Menu v príbuznom jazyku
Pripojenie pamäťovej karty
Pamäťová karta vo výbave
Batéria
Zabudovaný mikrofón
Príjem dopravných správ
Výstup na slúchadlá
Rozmery [mm]
Hmotnosť [gramov]
3D Terrain View + budovy, bezpečnostné ka- 3 roky aktualizácia
mery, 3× profil Truck, máp zadarmo,
aj 24 V, Junction View, navigačný hlas Pavla
3D city, 4 alter. trasy,
Ďalšie vlastnosti
Lišku, 3D budovy,
blokovanie trasy, Text- chytrá trasa, AV vstup,
to-Speech, Trip compu- puzdro, ultratenký
ter, asistent jazdy
dizajn, kniha jázd
v pruhoch, inteligentné
menu, plánovač trasy
Zapožičal
Milcom
Dynavix
Cena [EUR s DPH]
399
338
N/A – údaj výrobca neposkytuje, * slovenčinu je možné dodatočne stiahnuť
Európa
nie
áno
nie
aktívny
áno
slovenčina
micro SD
nie
do 4 hodín
áno
v dodávke
nie
122 × 75 × 9
113
snímač gravitácie,
multitouch, hlasové
ovládanie, fotonavigácia, rozšír. asistent
jazdných pruhov
s PhotoReal, 3D
budovy, ecoRoute,
nüRoutes (trafficTrends,
myTrends), cityXplorer,
garancia mapy
Conan
399
Európa
nie
áno
nie
pasívny
nie
slovenčina
nie
nie
Li-Ion na 2 hodiny
nie
možné rozšírenie
nie
118 × 80 × 25
185
TruMap, zabudovaný
prijímač DVB-T, cestný
sprievodca, navigácia
Peši, Wcities, DO
Real City 3D, live
modul, extra kvalitný
displej, panorama
view, voice integration,
puzdro
Internet Explorer,
prenos kontaktov,
tenké vyhotovenie
IQ Routes, EasyPort,
zjednodušená ponuka,
garancia mapy,
MapShare
LC Trading
269
LC Trading
399
gps-navigacie.sk
199
TomTom
175
jún
2010
63
hardware
t e s t o v a l i
Download

NAVIGÁTORY GPS do automobilov