Rules & Regulations
1. This Competition is for Short Films from the countries of the Visegrad
Group only (Slovakia, Czech Republic, Hungary, Poland) and one guest
country (Belarus), produced after January 1st, 2014 and includes Short
Films from all categories: fiction, documentary, and animated.
The duration of the Short Film should not exceed 30 minutes.
2. Short Films made in any language can take part in this Competition.
3. All Short Films must be subtitled in English.
4. Two copies of the film (on DVD or Blu-ray) are to be sent to the main
organizer of the FEBIOFEST IFF – The Association of Slovak Film
Clubs (ASFK), Brnianska 33, 811 04 Bratislava, Slovakia, phone no:
+421/2/54652017, along with the application form, attachments and
entry fee. The film must reach the ASFK on or before January 7th, 2015.
5. There is a fee of €20 payable in order to participate in the Competition. For participants from Slovakia, the fee is payable to the Domestic Account No: 163736012/0200. For foreign participants, the
fee is payable to the Account No: IBAN SK88 0200 0000 0001 6373
6012 BIC SUBASKBX.
6. The First Prize winner will be awarded a cash prize of €3,000.
7. The decision of the Jury will be final and cannot be contested.
8. The entry fee will not be returned under any circumstances and the
Organizers of the FEBIOFEST IFF will be the final authority to consider any complaint.
9. Films which were screened at any previous editions of the FEBIOFEST
IFF are not eligible to participate in this Competition.
For more information about our V4 Short Film Competition please
visit our festival website at: www.febiofest.sk.
SIGNUM
ZIEGENORT
ODCHOD NA KORZE
SNEH
SIGNUM
ZIEGENORT
THE STOP ON MAIN STREET
SNOW
animovaný, 2013, Poľsko, far., 13 min.
animated, 2013, PL, color, 13 min.
animovaný, 2013, Poľsko, čb/far., 19 min.
animated, 2013, PL, b&w/color, 19 min.
dokumentárny, 2013, Slovensko, far., 22 min.
documentary, 2013, SK, color, 22 min.
animovaný, 2013, Slovensko/Francúzsko, far.,
18 min.
animated, 2013, SK/FR, color, 18 min.
UKRAJINA / UKRAINE
Najnovší film majstra poľskej animácie, ktorého nazývajú aj „maliarom
filmového plátna“. Impresiu inšpirovanú pravekými jaskynnými maľbami
charakterizuje sila výrazu a prekvapujúca estetická rafinovanosť.
The latest work of the master of Polish animation, known for his paintings
on film stock. An impression inspired by prehistoric cave paintings characterised by its power of expression and a surprising aesthetic sophistication.
TOTO
Réžia/Directed by: Tomasz Popakul
Scenár/Written by: Tomasz Popakul
Strih/Editor: Tomasz Popakul, Piotr Szczepanowicz
Hudba/Music: Stuart Dahlquist, Paweł Cieślak
Hlavný hrdina filmu Ziegenort je tínedžer, ktorý čelí problémom dospievania.
Je to preňho o to ťažšie, že je iný ako ostatní: napoly chlapec a napoly ryba.
Jeho osobná dráma sa odohráva v zdanlivo idylickej rybárskej dedine, kde
bojuje so stigmou odmietania na rôznych úrovniach medziľudských vzťahov,
ale v neposlednom rade musí aj nájsť sám seba.
The main character of the film Ziegenort is a teenage boy facing the challenges of growing up. His problems are especially severe, as he is different from
all others: He is half boy, half fish. His drama is set against the background
of a seemingly idyllic fishing village, where the boy struggles with the stigma of rejection that takes place in several dimensions of interpersonal relationships. Ultimately, it also affects the boy’s relationship with himself.
SLOVENSKO / SLOVAKIA
TOTO
animovaný, 2013, Poľsko, far., 12 min.
animated, 2013, PL, color, 12 min.
Réžia/Directed by: Zbigniew Czapla
Scenár/Written by: Zbigniew Czapla
Kamera/Director of Photography: Zbigniew Czapla
Strih/Editor: Zbigniew Czapla
Hudba/Music: Wojciech Widłak, Marcel Chyrzyński
Príbeh citlivého chlapca, ktorý vyrastá iba s ťažko pracujúcou matkou na
vidieku, kde sa život točí okolo zabehaných každodenných činností. Mladého protagonistu nečestne zláka pochybný zberateľ kľúčov. V dôsledku
tajomných a dosť nepochopiteľných udalostí sa rúca svet chlapcovho bezstarostného detstva.
A story of a sensible boy, raised by a lonely and hard working mother,
somewhere in a far province, where life revolves around daily, inveterate
habits. The little protagonist is being deceitfully seduced by a shady collector
of keys. In consequence of the mystery and rather incomprehensible events,
the world of his unconcerned childhood falls apart.
PODUJATIE FINANČNE PODPORILI / WITH FINANCIAL SUPPORT FROM
SÚŤAŽNÉ FILMY / FILMS IN COMPETITION
Réžia/Directed by: Peter Zákuťanský
Scenár/Written by: Peter Zákuťanský
Kamera/Director of Photography: Denisa Buranová, Rodolfo Medina Flores
Strih/Editor: Jakub Fišer
Hudba/Music: František K. Veselý, Ber Fef
Účinkujú/Cast: Soňa Bazlerová, Jozef Demko, Peter Eliáš,
Ľubomír Pavlovský, Juraj Vrábel
Réžia/Directed by: Ivana Šebestová
Scenár/Written by: Katarína Moláková, Ivana Šebestová
Strih/Editor: Matej Beneš
Hudba/Music: Longital
„Film po filme.“ Režisér prichádza po takmer päťdesiatich rokoch do Sabinova, kde sa nakrúcal slávny oscarový film Jána Kadára a Elmara Klosa
Obchod na korze. Stretáva ľudí, ktorí sú s nim zviazaní, a zároveň ľudí, ktorí
mu pripomínajú jednotlivé postavy. Ide o poctu konkrétnemu filmu a zároveň
poctu filmu ako takému.
A short film about a woman waiting for her love, about a man looking for
a perfect snowflake in faraway countries and about snow that conceals
and melts dreams.
„A film after film“. A director goes to Sabinov, where the Oscar-winning film
of Ján Kadár and Elmar Klos The Shop on Main Street was shot almost fifty
years ago. He meets people connected to the film as well as others who
remind him of various characters. A tribute to a particular film as well as
to film as such.
PANDY
M IS FOR MALNUTRITION
M IS FOR MALNUTRITION
hraný, 2013, Slovensko, far., 3 min.
feature, 2013, SK, color, 3 min.
Réžia/Directed by: Peter Czikrai
Scenár/Written by: Peter Czikrai
Kamera/Director of Photography: Ivan Finta
Strih/Editor: Miroslav Roháček
Hrajú/Cast: Judit Bárdos, Michal Rovňák, Michal Kubovčík,
Stanislava Vlčeková, Gabriela Marcinková
Aaaaarrrrrghhhhh! A young girl’s fight for a can of food turns into a fight
for life in a world full of undead.
PANDAS
animovaný, 2013, Slovensko/Česko, far., 12 min.
animated, 2013, SK-CZ, color, 12 min.
Réžia/Directed by: Matúš Vizár
Scenár/Written by: Matúš Vizár
Strih/Editor: Matěj Šámal, Matúš Vizár, Martin Búřil
Hudba/Music: Ink Midget
Pandy, cicavce z čeľade medveďovitých, sa vyvíjali milióny rokov, až ich nechali napospas osudu v bambusovom lese. Tam ich našli a ujali sa ich aktívne
primáty. Príbeh živočíšneho druhu, ktorému sa každý stará do života.
Pandas, mammals from the bear family, are the product of millions of generations and yet they’re left all alone in a bamboo forest to fend for themselves. One day an all too active primate finds them. A story about how
everyone meddles with life of this species.
Krátky film o žene, ktorá čaká na svoju lásku, o mužovi, ktorý v ďalekých krajinách hľadá dokonalú snehovú vločku, a o snehu, ktorý zahaľuje a roztápa sny.
JADERNI VIDCHODY
PORIATUNOK
NUCLEAR WASTE
RESCUE
BUFFONADA NA TEMU ČUŽICH DENEG
hraný, 2012, Ukrajina, far., 23 min.
feature, 2012, UA, color, 23 min.
hraný, 2013, Ukrajina, far., 16 min.
feature, 2013, UA, color, 16 min.
hraný, 2012, Ukrajina, far., 12 min.
feature, 2012, UA, color, 12 min.
Réžia/Directed by: Anastasija Ursu
Scenár/Written by: Jevhen Dorian
Kamera/Director of Photography: Anastasija Ursu
Strih/Editor: Anastasija Ursu
Hrajú/Cast: Viktorija Vajnerman, Olena Demenko
Komédia zo súčasnej Odesy. Dvom sestrám, ktoré kráčajú po ulici, padne
k nohám kufor plný peňazí. Musia sa rozhodnúť, či si peniaze nechajú, alebo
sa pokúsia nájsť jeho majiteľa. Keď sa pokúšajú peniaze vrátiť, zistia, že kufor
nie je tým, čím sa zdal.
A comedy from today’s Odessa. Two sisters are walking down the street
when a case full of money lands at their feet. They have to decide whether
they should keep it or try to find its owner. When they try to return the money, they discover that the case is not what it seemed to be.
TANEC TIGRA
TIGER FIGHT
hraný, 2013, Slovensko/India/Rakúsko, far.,
16 min.
feature, 2013, SK/IN/AT, color, 16 min.
Réžia/Directed by: Martin Repka
Scenár/Written by: Martin Repka
Kamera/Director of Photography: Pavol Bencsik
Strih/Editor: Maroš Šlapeta
Hudba/Music: Prabahar.r
Hrajú/Cast: Nasser, Palani, Mahendravarman, Dhayanidhi, Arunmozhi
Sivaprakasam
It was an ordinary working day for the once famous Tamil film director Sharma up to the moment when the Tiger Dancer Kader appears in his office to
ask for an acting chance. Due to his arrogance toward Kader, the director
misses his opportunity for a bright comeback. Tiger Fight is a tribute to the
South Indian „Kollywood“.
Réžia/Directed by: Myroslav Slabošpyckyj
Scenár/Written by: Myroslav Slabošpyckyj
Kamera/Director of Photography: Dmytro Sannikov
Strih/Editor: Kristof Hoornaert
Hrajú/Cast: Svitlana Štaňko, Serhij Havryľuk
Réžia/Directed by: Nikon Romančenko
Scenár/Written by: Nikon Romančenko
Kamera/Director of Photography: Taras Miskiv
Hrajú/Cast: Maxim Semenjačenko, Dina Bakri, Viktor Krysko,
Stanislav Suknenko
Serhij a Svitlana žijú v Černobyle. Serhij pracuje vo firme, ktorá spracúva
rádioaktívny odpad, Svitlana je zamestnaná v práčovni. Ich práca a život sa
riadi nemeniteľným, presne určeným rytmom. Čo však udržiava tento mechanizmus v každodennom pohybe? Jednoduchý, ale pôsobivý a dojímavý film.
Otec a syn, ktorí sa sotva rozprávajú, sa opäť stretnú. A tentoraz sa ich
stretnutie stane takmer osudným. Matka to už nemôže vydržať. A syn, ktorý nikdy nepovie ani slovo, zapáli ohňostroj ako symbol svojej existencie.
Sergiy and Sveta live in Chernobyl. He drives trucks for a company that processes radioactive waste, she works at a launderette. Their lives and work
have a certain and clearly defined rhythm. But what makes this mechanism
running? Effective, austere, yet also moving fiction.
ONENESS
DAMAGE
DAMAGE
animovaný, 2012, Ukrajina, far., 3 min.
animated, 2012, UA, color, 3 min.
Réžia/Directed by: Vladimir Vlasenko
Scenár/Written by: Vladimir Vlasenko
Strih/Editor: Vladimir Vlasenko
Hudba/Music: Igor Smirnov
Animovaný film o robotovi, ktorý v čudnom mechanickom svete stratil srdce.
Do chvíle, kým sa v kancelárii kedysi slávneho tamilského filmového režiséra
Sharmu zjaví tigrí tanečník Kader a požiada o rolu, ide o normálny pracovný
deň. Sharma svojím arogantným správaním k tanečníkovi napokon premešká
jedinečnú príležitosť na svoj hviezdny comeback. Tanec tigra je poctou juhoindickému „Kollywoodu“.
ZÁCHRANA
BUFFONÁDA NA TÉMU CUDZÍCH PEŇAZÍ
FALLING CASE WITH A LOT OF MONEY
Réžia/Directed by: Witold Giersz
Scenár/Written by: Witold Giersz
Kamera/Director of Photography: Witold Giersz
Animácia / Animation: Krzesimir Dębski
Hudba/Music: Krzesimir Dębski
JADROVÝ ODPAD
A cartoon about a robot which lost his heart in a strange mechanical world.
ONENESS
experimentálny, hudobno-tanečný, 2012,
Ukrajina, far., 13 min.
experimental music and dance film, 2012, UA,
color, 13 min.
Réžia/Directed by: Pavel Špilevoj
Scenár/Written by: Ľudmila Nyčaj, Pavel Špilevoj
Kamera/Director of Photography: Gregorij Rudenko
Strih/Editor: Pavel Špilevoj
Hudba/Music: Moby
Účinkuje/Cast: Ernest Palčikov
Film o jednote človeka a tvorivých síl prírody, jeho stratách a nachádzaniach, o znovuzrodení prostredníctvom bolesti. Dokonalosť prírody, krásy
tela a hudby…
A movie about oneness of creative powers of nature and a human being,
about his losses and findings, about rebirth through pain. Perfection of
nature, beauty of body, music…
Father and son, barely on speaking terms, meet again. This time, their
meeting is almost fatal. The mother can’t stand it anymore. And the son who
never speaks sets off fireworks as a symbol of his existence.
21st International
Film Festival
21. medzinárodný
filmový festival
IVO BRACHTL (1963)
Po vlaňajšej premiére pokračuje Febiofest v súťaži krátkych filmov krajín Vyšehradskej štvorky. K jej štyrom členom – Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku – sme sa
tohto roku rozhodli prizvať Ukrajinu ako hosťujúcu krajinu. Každý štát zastupuje päť titulov, medzi ktorými sú
v rôznom pomere snímky hrané, dokumentárne aj animované. Škála ich autorov sa pohybuje od študentov
filmových škôl po ostrieľaných profesionálov.
After last year’s premiere, the Febiofest IFF keeps holding
the Visegrad Group Short Film Competition. This year, in
addition to the four V4 members – Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, we decided to invite Ukraine
as a guest country. Each country is represented by five
films: feature, documentary and animation, in different
proportions. The authors are of all types, from film school
students to seasoned professionals.
Slovenský dokumentarista. Po neúspechu pri
ústnom pohovore na prijímacích skúškach
na odbor kamera na FAMU sa zamestnal ako
asistent kamery v Slovenskej televízii. Táto
prax mu pomohla nielen rozšíriť si vedomosti
vo filmovej oblasti, ale aj upresniť svoje zameranie. O rok neskôr ho prijali na FAMU na
dokumentárnu tvorbu. Debutoval v roku 1987 dokumentom Najlepší blázon
(námet, scenár, réžia) pre Československú televíziu. Po skončení školy v roku
1988 sa zamestnal v Spravodajskom filme SFT, kde nakrútil okrem iného desať
Kinožurnálov. V roku 1991 založil nezávislú producentskú spoločnosť so zameraním na dokumentárne filmy, ktorá je aktívna dodnes. Okrem dokumentov
pre televízne spoločnosti a FEBIO nakrúcal aj pre spravodajské agentúry Reuters a INS, v súčasnosti pracuje pre AFP. Od roku 1991 spolupracoval s Dežom
Ursinym na dokumentárnych filmoch ako kameraman a strihač, neskôr aj
ako producent. V roku 1997 dokončil ich posledný spoločný dokument Času
je málo a voda stúpa, ocenený ako najlepší celovečerný film roku cenou Igric.
V rokoch 2009 až 2010 nakrúcal v USA pre UISCA. V posledných rokoch pracuje
na rôznych projektoch, dokumentoch a dokumentárnych cykloch.
Ivo Brachtl is a Slovak documentary filmmaker. After an unsuccessful admission to cinematography studies at Film and Television Faculty of Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague he took a job as an assistant of photography in Slovak Television. This experience helped him not only to expand
his film-related knowledge, but also to focus on his main target. A year later
he was accepted to documentary studies at FAMU in Prague. In 1987 he debuted with a documentary Najlepší blázon (The Best Fool; story, screenplay,
directing) for Slovak television. After finishing school he got a job in Newsreel
in Slovak film studios. Among others he shot ten episodes of Kinožurnál
(Newsreel). On July 4th 1991 he established an independent production
studio for documentary films ‒ still producing. Among documentaries for
television companies and FEBIO he shot for News agencies Reuters, INS and
actually he works for AFP. Since 1991 he participated as cameraman, editor
and later as producer on documentaries with Dežo Ursiny. Two years after
Ursiny’s death in 1995 he finished their last common film Času je málo a voda
stúpa (Time Is Little And Water Rises). This film won the Igric award for the
Best Film. In 2009/2010 he produced films for UISCA in the USA. Actually,
he’s working on various projects, documentaries and documentary series.
PŘEMYSL MARTINEK (1980)
Vyštudoval odbor filmová veda na Filozofickej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Od roku
2002 pôsobí ako prispievateľ filmového časopisu Cinepur, štyri roky prispieval do týždenníka Respekt. V roku 2001 založil teoretický
filmový seminár Film Sokolov a dodnes ho
vedie. V rokoch 2004 až 2007 pôsobil ako
programový riaditeľ pražského filmového festivalu Febiofest. Potom pracoval ako label manager v distribučnej spoločnosti Bontonfilm a od roku
2008 je výkonným riaditeľom distribučnej spoločnosti Artcam. Spolupracuje
s Medzinárodným festivalom dokumentárneho filmu v Jihlave a s festivalom
ázijských filmov Filmasia.
He studied film theory at the Faculty of Philosophy at the Charles University in Prague. He was contributing to Respekt weekly for four years and he
contributes to Cinepur magazine since 2002. In 2001 he founded Film Sokolov, a film theory seminar, that he is still directing. In 2004‒2007 he was
Programme Director of Febiofest – Prague International Film Festival and
label manager of Bontonfilm Distribution Company. He is Managing Director
of the Artcam Distribution Company since 2008. He is working closely with
IDFF Jihlava and Asian Film Festival Filmasia.
PRZEMEK SOŁTYSIK (1986)
Zakladateľ a riaditeľ medzinárodného filmového festivalu Ars Independent v Katoviciach
(Poľsko), ktorý organizuje jedna z najväčších
a najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií
v Sliezsku „Katovice – mesto záhrad“. Podieľal sa na organizovaní mnohých kultúrnych
podujatí v Katoviciach a v ďalších poľských
mestách (napr. Street Art Festival, Duchamperie 2013, Jazz Art Festival). Vedie
kreatívnu agentúru, ktorá spolupracuje s mimovládnymi inštitúciami a so
súkromnými i s verejnými partnermi.
Founder and Director of the Ars Independent International Film Festival
(Katowice, Poland), a festival organized by Katowice – The City of Gardens,
one of the largest and the most influential cultural institutions in the Silesia
region. He cooperated on numerous cultural events in Katowice and other
Polish cities (eg. Street Art Festival, Duchamperie 2013, Jazz Art Festival,
different Film Societies). He runs a Creative Agency, that works with
NGO‘sand private and public partners.
ČESKO / CZECH REPUBLIC
AHOJ, MÁM SE DOBŘE
HI, I AM DOING FINE
hraný, 2013, Česko, far., 28 min.
feature, 2013, CZ, color, 28 min.
Réžia/Directed by: Johana Švarcová
Scenár/Written by: Johana Švarcová, Jiří Havlíček
Kamera/Director of Photography: Šimon Dvořáček
Strih/Editor: David Mencl
Hrajú/Cast: Petr Trček, Šimon Čech, Matěj Štěpánek, Šimon Rusek,
Albert Petránek, Johana Švarcová
Film je zasadený do liečebne pre deti s dočasným obmedzením pohybu.
Subtílny príbeh so silnou atmosférou sa odohráva v pokojnom tempe autentického prostredia s detskými „nehercami“. Svet malých pacientov sa
zmenšil na jedinú miestnosť, ktorú vyplnia iba ich fantázie.
The film is set in a nursing home for children with temporary limitations of
movement. A subtle story with a strong atmosphere develops in a peaceful
pace in an authentic environment with young „non-actors“. The world of
young patients shrinks into a single room, filled only with their fantasies.
ČTYŘI DNY VE SKLADU
V. I. P. – VIETNAMESE IMPORTANT PEOPLE
LOOP
NEDEĽNÝ OBED
FOUR DAYS AT THE DEPOT
V. I. P. – VIETNAMESE IMPORTANT PEOPLE
LOOP
SUNDAY LUNCH
hraný, 2013, Česko, far., 25 min.
feature, 2013, CZ, color, 25 min.
dokumentárny, 2013, Česko, far., 27 min.
documentary, 2013, CZ, color, 27 min.
hraný, 2013, Maďarsko, far., 15 min.
feature, 2013, HU, color, 15 min.
Réžia/Directed by: Luboš Kučera
Scenár/Written by: Luboš Kučera
Kamera/Director of Photography: Klára Fantová
Strih/Editor: Kryštof Jankovec
Hrajú/Cast: Ondřej Malý, Dana Batulková, Pavel Špur, Petr Šmíd, Aneta
Vrzalová
Štylizovaná komédia o vzťahoch štyroch zamestnancov jedného skladu
v priebehu štyroch dní. Dvaja muži a dve ženy v mikrokozme skladovej haly,
ich boj o moc, dočasné spojenectvá, intrigy a manipulácia.
A stylized comedy about relationships amongst four workers in a depot over
a period of four days. Two men and two women in the microcosm of a large
depot; their power struggles and transitory alliances.
L. H.
L. H.
CIZINEC
ALIEN
animovaný, 2013, Česko, far., 7 min.
animated, 2013, CZ, color, 7 min.
Réžia/Directed by: Martin Máj
Scenár/Written by: Martin Máj
Kamera/Director of Photography: Martin Máj
Strih/Editor: Darina Moravčíková
Hudba/Music: Jindřich Čížek
Groteska o cestovaní do rôznych krajín s dávkou čierneho humoru.
A cartoon with a dose of black humour about travelling to foreign countries.
hraný, 2013, Česko, far., 30 min.
feature, 2013, CZ, color, 30 min.
SÚŤAŽNÉ FILMY / FILMS IN COMPETITION
Čriepky zo života niekoľkých „českých“ Vietnamcov, ktorí bojujú s rasovými
predsudkami profesijnou úspešnosťou. Dokumentárna úvaha nad konštantným pocitom vykorenenia i relativitou životných motivácií odhaľuje
v druhom pláne aj heterogénnosť tejto komunity, ktorú už dávno netvoria
len trhovníci či predavači vo večierkach. Sú to Česi alebo stále Vietnamci?
A nie je pre nich Česko primalé alebo nudné?
Fragments of lives of „Czech“ Vietnamese fighting racial prejudices by their
professional success. A documentary account about a permanent feeling of
alienation and the relativity of motivation in life, revealing heterogeneity of
this community, which is no longer made of marketers or vendors in night
shops only. Are they Czech, or still Vietnamese? Isn’t the Czech Republic too
small and boring for them?
MAĎARSKO / HUNGARY
GRIMM CAFÉ
Réžia/Directed by: Adam Sedlák
Scenár/Written by: Adam Sedlák
Kamera/Director of Photography: Tomáš Sovinský
Strih/Editor: Marek Štěpánek
Hudba/Music: Vložte kočku
Hrajú/Cast: Lukáš Příkazký, Jenovéfa Boková, Jiří Štěpnička, Petr Stach,
Václav Neužil ml.
Skutočný príbeh o hľadaní najznámejšieho neabsolventa vysokej školy, ktorého život bol v takých h…ách, až nimi musel začať plniť VŠEtky záchodové
kabínky. Policajt Arnošt urobí čokoľvek, aby sa nimi prehrýzol a tento zdanlivo
banálny a bizarný prípad vyriešil.
A true story of a search for the most famous university non-graduate, who’s
life was in such sh..t, that all he could do was to dump it in every single
toilet. A police inspector Arnošt will do anything to solve this seemingly
trivial yet bizarre case.
POROTA / THE JURY
Réžia/Directed by: Lukáš Kokeš
Scenár/Written by: Lukáš Kokeš
Kamera/Director of Photography: Lukáš Kokeš
Strih/Editor: Lukáš Kokeš
Účinkujú/Cast: Duc Viet Duong, Jackie Tran, Angelina Nga Le, Hoang Yen
GRIMM CAFÉ
animovaný, 2013, Maďarsko, far., 9 min.
animated, 2013, HU, color, 9 min.
Réžia/Directed by: Márton Szirmai
Scenár/Written by: Márton Szirmai
Kamera/Director of Photography: Miklós Falvay
Strih/Editor: Márton Szirmai
Hudba/Music: László Pirisi
A žili šťastne až do smrti… Naozaj? Čo sa stalo s postavami bratov Grimmovcov, keď sa rozprávka skončila?
And they lived happily ever after… But did they? What happened to the
Grimm characters after their stories had finished?
Réžia/Directed by: Vanda Arányi, Judit Oláh
Scenár/Written by: Vanda Arányi, Judit Oláh
Kamera/Director of Photography: Gergő Somogyvári, Becsey Kristóf
Strih/Editor: Vanda Arányi
Hudba/Music: Krisztina Dányi
Hrajú/Cast: Sosa Juristovszky, Krisztián Kovács,
Christopher Simmersbach
Anna a Marci žijú už istý čas spolu. Robia neustále tie isté veci. Aj tento večer sa začal ako všetky ostatné, ale skončí sa inak. Znamená to však niečo?
Anna and Marci have been living together for some time. They keep doing
the same things. This evening began as any other, but will end up differently.
Does it really matter?
VASÁRNAPI EBÉD
AB OVO
dokumentárny, 2013, Maďarsko, far., 21 min.
documentary, 2013, HU, color, 21 min.
AB OVO
animovaný, 2013, Poľsko, far., 5 min.
animated, 2013, PL, color, 5 min.
Réžia/Directed by: Dorottya Zurbó
Kamera/Director of Photography: Péter Dömötör
Strih/Editor: Zoltán Bodnár, Dorottya Zurbó
Účinkujú/Cast: Ilona Papp, Norbert Szemes
Pätnásťročný Norbi žije už šesť rokov v detskom domove. Jeho snom je vrátiť
sa k mame, na ktorú je veľmi citovo naviazaný. Má pocit, že sa o ňu musí
postarať, lebo sa dostala do ťažkej životnej situácie. Hoci pomaly dospieva,
trávi s ňou každý víkend v útulku pre bezdomovcov v Rákospalota.
Fifteen-year-old Norbi lives in a children’s home. His dream is to return to
his mom, to whom he is very emotionally attached. His mom’s life circumstance is very complicated and he feels the need to take care of her. In spite
of his age, he spends every weekend with her in a shelter for homeless in
Rákotspalot.
PREČ
MÔJ SPRIEVODCA
MY GUIDE
ÚJRATERVEZÉS
hraný, 2013, Maďarsko, far., 12 min.
feature, 2013, HU, color, 12 min.
Réžia/Directed by: Barnabás Tóth
Scenár/Written by: Barnabás Tóth
Kamera/Director of Photography: Gábor Marosi
Strih/Editor: Barnabás Tóth
Hudba/Music: László Pirisi
Hrajú/Cast: Judit Pogány, Zsolt Kovács
Starší manželia dennodenne jazdia autom. Muž šoféruje, žena ho naviguje,
sleduje okolie, komentuje všetko, čo s deje pred autom aj po bokoch. Neprestajne rozpráva, dáva mu výstrahy, kontroluje každú situáciu. Manžel sa
snaží nestrácať trpezlivosť, zviera volant, zdržiava sa komentárov, ktoré by
sa mohli jeho ženy dotknúť, ale potom…
An elderly couple takes a ride in their car everyday. The husband is the driver;
the wife is the GPS, the watch out, the commentator of every single thing
that is happening in front and on both sides of the car. She talks continuously, warning and controlling every situation. The husband is trying to
keep patient, gripping the steering wheel, holding in comments that might
hurt her and then.
POĽSKO / POLAND
AWAY
EL
hraný, 2013, Maďarsko, čb, 11 min.
feature, 2013, HU, b&w, 11 min.
Réžia/Directed by: Roland Ferge
Scenár/Written by: Roland Ferge
Kamera/Director of Photography: Ákos Kovács
Strih/Editor: Ágota Kobra, Réka Pálfalvi
Hudba/Music: Ági Kazai
Hrajú/Cast: Anita Pintér, Dávid Herczeg, Csilla Balog, Ferencné Varga
APPLICATION FORM
22ND FEBIOFEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2015
BRATISLAVA, SLOVAKIA
1. Original title and festival title of the film:
Réžia/Directed by: Anita Kwiatkowska-Naqvi
Scenár/Written by: Anita Kwiatkowska-Naqvi
Kamera/Director of Photography: Anita Kwiatkowska-Naqvi
Strih/Editor: Anita Kwiatkowska-Naqvi
Hudba/Music: George Antoniv
2. Category (please select):
fiction
documentary
animated
3. Original language (w/subtitles):
Film ukazuje prebúdzanie sa nového života a pocit úzkosti, ktorá sprevádza
premenu ženského tela, keď pod vplyvom tehotenstva stráca svoju pôvodnú
formu. Fyzické vnímanie inej ľudskej bytosti vnútri tela je čoraz zreteľnejšie
až do okamihu, keď nový človiečik opustí bezpečné hniezdočko, aby dal
definitívne najavo svoju nezávislosť. Výnimočne vizuálna animácia, ktorá
zobrazuje silu plodnosti, driemajúcu v každej žene.
The film shows a new life waking up as well as the anxiety that accompanies
the transformation of a female body which loses its former shape responding to the internal force affecting it. The physical sensation of another
human being inside the body becomes increasingly more distinct until the
moment when he leaves the boundaries of the woman’s body to finally
mark his independence.
MAZUREK
4. Duration:
5. Year of production:
6. Name and address of the producer(s):
7. Production company:
8. If screened before, specify at which festival:
THE EASTER CRUMBLE
hraný, 2013, Poľsko, far., 30 min.
feature, 2013, PL, color, 30 min.
Dievčenská tvár, potom chlapčenská, po nej iná chlapčenská. Osem detí
s vážnym výrazom nehybne hľadí do kamery. Potom si jedno z nich zbalí
kufor, opustí izolovanú farmu a vyberie sa po blatistej ceste. Aj ostatné
deti sa vydajú na cestu – na starých bicykloch alebo pešky. Každé má kufor,
jedno aj violončelo, ďalšie si nesie v škatuli dve kurence. Cesta je namáhavá
a musia na nej prekonať veľa prekážok. Osud detí je neistý…
Réžia/Directed by: Julia Kolberger
Scenár/Written by: Julia Kolberger, spolupráca Krzysztof Rak
Kamera/Director of Photography: Jakub Giza
Strih/Editor: Andrzej Dąbrowski
Hudba/Music: Radosław Łukasiewicz
Hrajú/Cast: Kinga Preis, Paweł Królikowski, Roman Gancarczyk, Marta Juras
Girl’s face, then a boy’s, followed by another boy’s. Eight children stare
motionlessly into the camera with a serious expression on their faces. Then
one of them packs their suitcase, leaves the secluded farmhouse and sets off
down the muddy path. The other kids are now also on their way, either on
old bicycles or on foot. Each has a suitcase; one also has a cello and another
is carrying two chickens in a box. Their journey is arduous and they must
overcome many obstacles. Their destiny is uncertain.
Urszula pripravuje veľkonočný koláč mazurek a očakáva príchod svojej dvadsaťročnej dcéry Ady, ktorá študuje v Spojenom kráľovstve. Ada príde so
svojím snúbencom, ktorý je od nej o tridsať rokov starší. Rodinné stretnutie
sa pre Urszulu mení na nočnú moru a ona prežíva najhorší deň svojho života.
Urszula bakes an Easter Crumble while waiting for her twenty-year-old
daughter Ada to come back home. Ada, who is studying in the UK, brings
her new fiancé, who is thirty years older than her. The family reunion turns
into a nightmare and Urszula lives the worst day of her life.
9. Please list previous awards, if any:
Attachments
1) Cast & Crew
2) Short and long synopsis
3) Stills from the film
4) Details of entry fee payment
Declaration
I hereby confirm that all the details given above are true. I am submitting
a Short Film for participating in the V4 Short Film Competition 2015, as part
of the FEBIOFEST International Film Festival (March 2015) and I agree to abide
by all the rules and regulations given below. Herein, I also give my consent and
permission to the organizers to screen this short film at this event.
Name and contact details:
Date:
Signature:
Download

Bulletin na stiahnutie