PREFA BETÓN STAVEBNINY RAPOVCE
Betónové rúry hrdlové: 20x100cm, 30x100cm, 40x150cm, 50x150cm, 60x150cm, Komínové tvárnice
Výroba, predaj a preprava kvalitného betónu a betónových výrobkov za najlepšie ceny!
Tel: 0940 33 66 78 e-mail: [email protected]
PREFA BETÓN STAVEBNINY RAPOVCE
Cenník výrobkov:
por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Názov výrobku
Priekopová tvárnica TMB 1-50
Priekopová tvárnica TBM 1 -25A
Priekopová tvárnica TBM 1 -25B
Kábelové žľaby AZD 27-50
Melioračná tvárnica TBM 2 -50
Melioračná tvárnica TBM 2 -25
Zatrávňovacia dlažba TZX 50x50
Prechodová kruž TBS 15 -100
Vyrovnávací prstenec TBS 15-60
Betónová skruža TBH 47-100
Vyrovnávajúci prstenec TBH 30
Vyrovnávací prstenec TBH 20 -1
Vodomerná šachta
Betónový poklop TBH 5'7 -120
Betónový poklop TBH 57 - 120
Betónový poklop TBH 56-100
Betónový poklop TBH 56 - 100
Betónový poklop TBH 56-1001
Betónový poklop TBH 56 - 100 C
Betónový poklop TBH 56 - 80
Betónový poklop TBH 56 - 80 B
Betónový poklop TBH 56 - 80 C
Cestný obrubník ABO 3 - 828
Záhonový obrubník
Parkový obrubník
Limnigrafy IBT 5/10
Límnigrafy IBT 5/10-1
Kanálový kryt AZ 1-25/24
kanálový kryt na energokanál U 30
kanálový kryt na energokanál L 50
Energokanál U 30/30
Enegokanál 50/60
Plotový stĺpik KZV 8 - 230
Plotový panelový dielec
Prefabrikovaný dielec U
Plotový dielec PD 200/30/10
Plotový dielec PD 200/20/10
Kanalizačná rúra TBR 121 -20
Kanalizačná rúra TBR 121 -30
Kanalizačná rúra TBR 121 - 40
Kanalizačná rúra TBR 121 - 50
Kanalizačná rúra TBR 121 - 60
Šachtové dná TBH47-100 30A
Šachtové dná TBH 47 -100 30 E
Šachtové dná TBH 47-100 30 C
Cestný panel IZD 120-100
Cestný panel IZD 98/10
Plošný panel IZD 98/10
Oporná stena Grefa
Stožiarna pätka EZP 11/290
Betónová pätka BP 50 - 30/20
Oporný múr IZT 30/150 -200
Záťaž železobet. Blok ZŽB 120-100
Debn. Tvárnice ŠBT 20/50
Debn. Tvárnice ŠBT 30/50
Debn. Tvárnica ŠBT 40/50
Uličná vpusť TBV 500 -1000
Uličná vpusť TBV 1- 50/22
Uličná vpusť TBV 600-150
Montovaná garáž komplet - sólo
Strieška malá 27 x 39 cm na ŠBT20
Strieška veľká 35 x 39 cm na ŠBT30
mj.
(cm)
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Rozmery
(cm)
stav. dĺžka 50
stav. dížka 25
stav. dĺžka 25
50 x 25 x 20
50 x 50 x10
50 x 25 x 8
50 x 50 x 7
P 100/62x60
P 60x15
P 100x50
P 100x30
P 100x20
P 100x50
P 120x10
P 120x7
P 100x10
P 100x7
P 100x7
P 100x5
P 80 x 10
P 80 x 7
P 80 x 5
50 x 15x25
50 x 4 x20
24 x6 x23
100x100x40
50x100x40
25x25x5
46x50x6
85x50x8x
42x36x50
35x70x50
230x9x7,5
240x200x11
160x60x40
200x30x11
200x20x10
P 20 x 100
P 30 x 100
P 40 x 150
P 50 x 150
P 60 x 150
P 100x50x9
P 100x50x9
P 100x50x9
300x200x15
300x200x18
100x200x15
320x150x13
290x16x20
30x20x50
30x15x200
120x100x50
50x20x24
50x30x24
50x40x24
P 50x100
P 50x22
P 60x15x
27 x 35
35 x 39
Paleta Paleta
(kg) ks/pal kg/pal
62
26
40
1040
25
40
1000
33
40
1320
58
22
40
880
35
40
700
400
76
349
210
140
349
278
195
192
136
136
98
123
87
63
34
30
1020
10 100
1000
7,6 100
760
910
455
7 120
840
35
85
87
110
40
1260
800
141
94
102
194
409
580
660
607
582
557
2245
2681
750
2886
230
71
2285
785
19,4
40
776
24,2
24
581
25,5
20
510
387
44
76
Hmotnosť
11,5
32
Cena
bez DPH
4,68 €
1,63 €
1,63 €
2,93 €
4,34 €
1,63 €
4,32 €
36,84 €
19,67 €
30,26 €
21,36 €
17,62 €
39,50 €
22,98 €
18,37 €
19,14 €
17,23 €
17,23 €
14,91 €
17,62 €
16,08 €
14,17 €
2,93 €
1,91 €
0,58 €
80,05 €
56,23 €
0,83 €
3,63 €
10,48 €
12,06 €
14,00 €
8,11 €
106,44 €
70,01 €
19,75 €
17,53 €
9,43 €
16,21 €
33,17 €
39,08 €
43,73 €
98,01 €
98,01 €
98,01 €
154,82 €
219,93 €
56,18 €
401,59 €
54,33 €
6,31 €
172,00 €
96,59 €
1,33 €
1,44 €
1,61 €
76,46 €
16,08 €
1 288,01 €
2,22 €
2,42 €
DPH
20%
0,94 €
0,33 €
0,33 €
0,59 €
0,87 €
0,33 €
0,86 €
7,37 €
3,93 €
6,05 €
4,27 €
3,52 €
7,90 €
4,60 €
3,67 €
3,83 €
3,45 €
3,45 €
2,98 €
3,52 €
3,22 €
2,83 €
0,59 €
0,38 €
0,12 €
16,01 €
11,25 €
0,17 €
0,73 €
2,10 €
2,41 €
2,80 €
1,62 €
21,29 €
14,00 €
3,95 €
3,51 €
1,89 €
3,24 €
6,63 €
7,82 €
8,75 €
19,60 €
19,60 €
19,60 €
30,96 €
43,99 €
11,24 €
80,32 €
10,87 €
1,26 €
34,40 €
19,32 €
0,27 €
0,29 €
0,32 €
15,29 €
3,22 €
3,93 €
257,60 €
0,44 €
0,48 €
Cena
s DPH
5,61 €
1,96 €
1,96 €
3,52 €
5,21 €
1,96 €
5,18 €
44,21 €
23,60 €
36,31 €
25,63 €
21,14 €
47,40 €
27,58 €
22,04 €
22,97 €
20,68 €
20,68 €
17,89 €
21,14 €
19,29 €
17,00 €
3,52 €
2,29 €
0,70 €
96,06 €
67,48 €
1,00 €
4,35 €
12,58 €
14,47 €
16,80 €
9,73 €
127,73 €
84,01 €
23,70 €
21,04 €
11,32 €
19,45 €
39,80 €
46,90 €
52,48 €
117,61 €
117,61 €
117,61 €
185,78 €
263,92 €
67,42 €
481,91 €
65,19 €
7,57 €
206,40 €
115,91 €
1,59 €
1,73 €
1,93 €
91,75 €
19,29 €
23,60 €
1 545,61 €
2,66 €
2,90 €
Výroba, predaj a preprava kvalitného betónu a betónových výrobkov za najlepšie ceny!
Tel: 0940 33 66 78 e-mail: [email protected]
Download

PREFA BETÓN STAVEBNINY RAPOVCE