Cenník výrobkov
Platnosť cenníku od 18. 4. 2011
I . vydanie
Beto
n Br
ož s.
telef
r. o . ,
on: +
Dědi
420
na 4
mob
5
84, 6
4
il: +4
4 12
83 5
20 7
0 63
4 Ot
77 0
1–8,
nice,
10 7
fax:
93, e
Česk
+420
á rep
-mai
544
l: ob
ublik
1
20 6
jedn
a
90
avka
@be
tonb
roz .c
z
www
.bet
onb
roz.
sk
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
222
KOD – názov výrobku
Rozmery
d/š/v
(mm)
m2
(ks / kg)
01 BROŽ Štandard
Paleta
(m2 / kg)
sivá
piesková, červená hnedá 3), čierna 3)
01 BROŽ Štandard
08 BROŽ Exclusive®
09 BROŽ Granito®
farebný mix: červeno-žltý,
červeno-čierny, pieskovo-biely,
čierno-biely, tehlovo-pieskovy
Dakota, Nebraska,
Alaska, Nevada,
Montana
Bianco, Nero, Solare
38 / 125,4
10,53 / 1 320
10,46
12,55
12,38
14,86
-
-
-
-
02 Uni–dekor 6 kraj 1)
230 / 115 / 90 / 60
3,1 kg / ks
480 ks / 1 488
0,46 € / ks
0,55 € / ks
0,56 € / ks
0,67 € / ks
-
-
-
-
13,78
16,54
-
-
-
-
230 / 140 / 90 / 80
38 / 174,8
7,37 / 1 288
11,65
13,98
200 / 100 / 40
50 / 90
12,48 / 1 123
8,39
10,07
10,75
12,90
10,75 4)
12,90 4)
-
-
-
50 / 125
9,6 / 1 200
9,19
11,03
11,99
14,39
11,99
14,39
18,89 5)
22,67 5)
19,99
23,99
-
05 Parketa 6
60, 80 mm Dlažba
30 mm
Drvený kameň 4–8 mm
50 / 130
08 Parketa 8
09 Kocka 10 × 10 × 6
200 / 100 / 80
100 / 100 / 60
50 / 165
100 / 130
14,17
17,00
16,36
19,63 2)
7,68 / 1 267
11,22
13,46
9,68 / 1 258
-
-
-
-
13,61
16,33
-
20,36 7)
24,43 7)
21,56 7)
25,87 7)
21,96 7)
26,35 7)
10,56
12,67
12,55
15,06
12,55 6)
15,06 6)
-
19,99
23,99
-
Drvený kameň 8–16 mm
200 mm
Drvený kameň 16–32 mm
100 mm
Štrkopiesok
Zhutnené podložie
60, 80 mm Dlažba
30 mm
Drvený kameň 4–8 mm
2)
9,6 / 1 248
100 mm
Pre zaťaženie nad 3,5 tony
200 / 100 / 60
07 Parketa 6 slepecká
Drvený kameň 8–16 mm
Zhutnené podložie
Pre zaťaženie do 3,5 ton
230 / 140 / 90 / 60
04 Parketa 4
40, 60, 80 mm Dlažba
30 mm
Drvený kameň 4–8 mm
100–150 mm
01 Uni–dekor 6
03 Uni–dekor 8
ZLOŽENIE PODKLADU PODĽA NOSNOSTI
Pochôdzne plochy
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
Ilustračný
obrázok
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
100 mm
Drvený kameň 8–16 mm
100 mm
Drvený kameň 16–32 mm
100 mm
Drvený kameň 32–63 mm
100 mm
Štrkopiesok
Zhutnené podložie
80 mm
30 mm
Dlažba
Drvený kameň 4–8 mm
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
222
Pre vyššie zaťaženie
nad 5 ton
10 Kocka 10 × 10 × 8
100 / 100 / 80
100 / 170
7,04 / 1 197
11,88
14,26
14,01
16,81
-
20,36 7)
24,43 7)
21,56 7)
25,87 7)
21,96 7)
26,35 7)
12 Kocka 20 × 20 × 6
200 / 200 / 60
25 / 130
9,6 / 1 248
10,85
13,02
12,85
15,42
12,85 6)
15,42 6)
-
19,99
23,99
-
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
100–200 mm Betonová doska
200 / 200 / 80
25 / 169,5
6,74 / 1 142
12,12
14,54
14,27
17,12
-
20,26 7)
24,31 7)
21,56 7)
25,87 7)
21,96 7)
26,35 7)
15 Obdĺžník 20 × 30 × 8
200 / 300 / 80
17 / 172
7,53 / 1 293
12,58
15,10
14,70
17,64
-
20,36 7)
24,43 7)
21,56 7)
25,87 7)
21,96 7)
26,35 7)
14,95
17,94
-
18,99 5)
22,79 5)
-
-
-
18,99 5)
22,79 5)
-
-
-
-
Drvený kameň 16–32 mm
100 mm
Štrkopiesok
Zhutnené podložie
ARCHICO KRUH
5.
17 Archico I
240 / 160 / 60
26 / 130
9,6 / 1 250
12,33
14,80
18 Archico® II
160 / 160 / 60
39 / 129
8,97 / 1 155
12,33
14,80
14,95
17,94
14,95
17,94
-
18,99 5)
22,79 5)
®
4.
3.
2.
1.
19 Archico III
160 / 80 / 60
78 / 125
8,97 / 1 120
12,33
14,80
20 Archico® IV
160 / 120 / 60
2,5 kg / ks
VL
0,88 € / ks
1,06 € / ks
0,88 € / ks
1,06 € / ks
-
0,88 € / ks 5)
1,06 € / ks 5)
-
-
21 Archico® K0
157 / 157 / 60
2,9 kg / ks
VL
1,79 € / ks
2,15 € / ks
1,79 € / ks
2,15 € / ks
-
1,79 € / ks 5)
2,15 € / ks 5)
-
-
22 Archico® K1
157 / 183 / 66 / 60
2,65 kg / ks
VL
0,88 € / ks
1,06 € / ks
0,88 € / ks
1,06 € / ks
-
0,86 € / ks 5)
1,06 € / ks 5)
-
-
0,88 € / ks
1,06 € / ks
0,88 € / ks
1,06 € / ks
-
0,88 € / ks 5)
1,06 € / ks 5)
-
®
23 Archico® K2
1)
žltá
2
13 Kocka 20 × 20 × 8
150 mm
157 / 131 / 95 / 60
2,35 kg / ks
VL
prvok nie je súčasťou balenia v palete, je dodávaný samostatne 2) len červená 3) na objednávku do 30-tich dní, minimálne množstvo nad 100 m2 4) len hnedá 5) len červeno6)
len čierna 7) k dodaniu podla individuálnej dohody doplnkový sortiment ke skladebným dlažbám nájdete na strane 23 VL – výrobok sa predáva voľne ložený
-
0.
Archico® IV
Archico® K1
Archico® III
Archico® K2
Archico® K0
3
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
231
DLAŽBA PLOŠNÁ – HLADKÁ
Cena (€ / m2) bez DPH
cena (€ / m2) s DPH
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
01 BROŽ Štandard
Ilustračný
obrázok
Rozmery
d/š/v
(mm)
KOD – názov
výrobku
m2
(ks / kg)
Paleta
(m2 / kg)
sivá
26 BROŽ
Provance® 4)
4)
25 BROŽ
City® 5)
5)
výška dlažby
60 mm
výška dlažby
70 mm
- / 137,9
- / 146,4
8,66 / 1 194
-
9,44 / 1 378
-
09 BROŽ Granito®
piesková,
červená,
hnedá 2),
čierna 2)
farebný mix:
červeno-žltý,
červeno-čierny,
pieskovo-biely,
čierno-biely,
tehlovo-pieskovy
Bazalt,
Pieskovec,
Bronze,
Cotto,
Terra
Bianco,
Nero,
Solare
-
-
20,69
24,83
-
-
18,49 12)
22,19 12)
22,36
26,83
-
Ilustračný
obrázok
238 / 140 / 60
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ, DLAŽBA ZÁMKOVÁ
24 BROŽ
Rustiko 3)
4
198,3 / 140 / 60
- / 131,9
8,49 / 1 120
-
18,49
22,19
-
170 / 140 / 60
22,36
26,83
-
119 / 140 / 60
27 BROŽ
Saint
Tropez® 6)
- / 175
296,7 / 398,5 / 80
6,86 / 1 200
-
-
22,36
26,83
-
24,79
29,75
294 / 325,6 / 80
m2
(ks / kg)
01 Platňa 30 / 30
300 / 300 / 45
11,11 / 96,6
02 Platňa 40 / 40
400 / 400 / 50
03 Platňa 50 / 50
KOD – názov výrobku
Ilustračný
obrázok
Paleta
(m2 / kg)
piesková,
červená
sivá
10,8 / 1 044
9,36
11,23
11,22
13,46
-
-
-
6,25 / 109
9,6 / 1 050
10,79
12,95
-
-
-
-
500 / 500 / 55
4 / 117
10 / 1 172
11,25
13,50
-
-
-
-
05 Platňa 40 / 40
400 / 400 / 40
6,25 / 90,7
9,12 / 827
-
-
10,39
12,47
11,59
13,91
18,89
22,67
06 Platňa 50 / 50
500 / 500 / 50
4 / 110
7,5 / 825
-
-
10,99
13,19
-
-
doplnkový sortiment k plošnej dlažbe nájdete na strane 25
DLAŽBA PLOŠNÁ – BROKOVANÁ
Rozmery
d/š/v
(mm)
m2
(ks / kg)
01 Platňa 40 / 40
400 / 400 / 40
6,25 / 90,6
10 Platňa 60 / 40 4)
nieje určená na
ukladanie na terče
600 / 400 / 40
02 Dekoračný pás
40 / 19,5 2)
KOD – názov výrobku
Paleta
(m2 / kg)
140 / 140 / 60
- / 131,6
8,62 / 1 135
11,88
14,26
13,99
16,79
17,69
21,23
-
-
-
-
22,79
27,35
04 BROŽ Ideal
03 BROŽ Fantasy
sivá
sivá
červená, bielá,
žltá
9,12 / 827
14,49
17,39
16,36
19,63
17,59
21,11
19,49
23,39
4,17 / 89,7
13,68 / 1 226
14,49
17,39
16,36
19,63
17,59
21,11
19,49
23,39
400 / 195 / 40
7 kg / ks
VL
1,99 € / ks
2,39 € / ks
2,59 € / ks
3,11 € / ks
3,52 € / ks
4,22 € / ks
4,35 € / ks
5,22 € / ks
03 Dekoračný pás
40 / 9,5 2)
400 / 95 / 40
3,3 kg / ks
VL
1,99 € / ks
2,39 € / ks
2,59 € / ks
3,11 € / ks
3,52 € / ks
4,22 € / ks
4,35 € / ks
5,22 € / ks
08 Platňa 40 / 40
1 pohladová hrana 3)
400 / 400 / 40
14,5 kg / ks
VL
8,52 € / ks
10,22 € / ks
11,96 € / ks
14,35 € / ks
11,96 € / ks
14,35 € / ks
15,80 € / ks
18,96 € / ks
09 Platňa 40 / 40
2 pohladové hrany 3)
400 / 400 / 40
14,5 kg / ks
VL
12,00 € / ks
14,40 € / ks
15,96 € / ks
19,15 € / ks
15,96 € / ks
19,15 € / ks
21,92 € / ks
26,30 € / ks
04 Trojuholnik
40 / 40 / 56,5 2)
400 / 400 / 40
7 kg / ks
VL
1,99 € / ks
2,39 € / ks
2,59 € / ks
3,11 € / ks
3,52 € / ks
4,22 € / ks
4,35 € / ks
5,22 € / ks
05 Dekoračná kocka
19,5 / 19,5 2)
195 / 195 / 40
3,3 kg / ks
VL
1,99 € / ks
2,39 € / ks
2,59 € / ks
3,11 € / ks
3,52 € / ks
4,22 € / ks
4,35 € / ks
5,22 € / ks
06 Dekoračná kocka
9,5 / 9,5 2)
95 / 95 / 40
0,8 kg / ks
VL
1,99 € / ks
2,39 € / ks
2,59 € / ks
3,11 € / ks
3,52 € / ks
4,22 € / ks
4,35 € / ks
5,22 € / ks
07 Obrubník brokovaný 1)
1 000 / 50
/ 200
23 kg / ks
30 ks / 690
10,95 € / ks
13,14 € / ks
15,37 € / ks
18,44 € / ks
10,95 € / ks
13,14 € / ks
15,37 € / ks
18,44 € / ks
-
140 / 70 / 60
Cena (€ / m2) bez DPH
cena (€ / m2) s DPH
červená, bielá,
žltá
210 / 140 / 60
16 Mozaika 1)
10 BROŽ Praktik
tehlová,
farebný mix: tehlovookrová,
čierný, červeno-čierný,
zelená, ka- bielo-čierný, žlto-tehlový,
ramelová,
bielo-tehlový,
piesková pieskovo-tehlovo-čierný
sivá
platne 40 / 40 a 50 / 50 su prekryte kartónom proti oderu
232
592,7 / 398,9 / 80
01 BROŽ Štandard
Rozmery
d/š/v
(mm)
600 / 400 / 80
28 Brož Nice® 8)
400 / 250 / 80
- / 175
7,68 / 1 344
24,79
29,75
300 / 150 / 80
1)
predaj len po celých vrstvách (vrstva 0,862 m2 obsahuje 9 ks kameňov 21 / 14, 14 ks kameňov 14 / 14 a 33 ks kameňov 14 / 7) 2) na objednávku do 30-tich dní, minimálne množ3)
stvo nad 100 m2
predaj len po celých vrstvách, vrstva 0,849 m2 obsahuje 5 ks kameňov 23,8 / 14, 10 ks kameňov 19,8 / 14, 10 ks kameňov 17 / 14 a 10 ks kameňov 11,9 / 14
4)
predaj len po celých vrstvách (vrstva 0,866 m2 obsahuje 2 ks kameňov 380 / 190, 1 ks kameň 580 / 380, 4 ks kameňov 190 / 190, 2 ks kameňov 380 / 380), výška dlažby 60 mm 5) predaj
len po celých vrstvách (vrstva 0,944 m2 obsahuje kamene: 388,5 / 160,5; 358,5 / 160,5; 438,5 / 160,5; 328,5 / 128,5; 228,5 / 128,5; 358,5 / 128,5; 268,5 / 128,5; 458,5 / 218,5; 338,5 / 218,5;
388,5 / 218,5; 298,5 / 160,5; 238,5 / 160,5; 348,5 / 160,5), výška dlažby 70 mm 6) predaj len po celých vrstvách (vrstva 0,857 m2 obsahuje 5 kameňov velkosti 592,7 / 398,9, 1 kameň 296,7 /
398,5 a 1 kameň 294 / 325,6) 7) pouze v prevedení Pískovec a Bazalt 8) predaj len po celých vrstvách (vrstva 0,96 m2 obsahuje 2 ks kameňov 60 / 40, 3 ks kameňov 40 / 25 a 4 ks kameňov
30 / 15) doplnkový sortiment k skladacím dlažbám nájdete na strane 25 VL – výrobok sa predáva volne ložený
1)
211
DLAŽBA ZÁMKOVÁ
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
Rozmery
d/š/v
(mm)
m2
(ks / kg)
Paleta
(m2 / kg)
01 Ičko 4 4)
200 / 165 / 40
36 / 90
02 Ičko 6 4)
200 / 165 / 60
03 Ičko 6 kraj 1)
200 / 140 / 60
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
01 BROŽ Štandard
sivá
piesková, červená
12,5 / 1 125
8,39 / 10,07
10,75 / 12,90
10,75 / 12,90
36 / 122
9,72 / 1 190
9,19 / 11,03
11,99 / 14,39
11,99 / 14,39
3,2 kg / ks
360 ks / 1 152
0,56 / 0,67 € / ks
-
0,46 / 0,55 € / ks
hnedá
3)
04 Ičko R6 (bez fázy) 4)
200 / 165 / 60
36 / 126
10 / 1 260
10,42 / 12,50
12,51 / 15,01
-
05 Ičko 6 slepecká
200 / 165 / 60
36 / 126
10 / 1 260
14,17 / 17,00
16,36 2)/ 19,63 2)
-
06 Ičko 8
200 / 165 / 80
36 / 173
7,33 / 1 267
07 Ičko 8 kraj 1)
200 / 140 / 80
4,3 kg / ks
270 ks / 1 161
08 Ičko R8 (bez fázy)
200 / 165 / 80
36 / 180
7,5 / 1 350
09 Uni 6
225 / 112 / 60
40 / 132
10 Uni 8
225 / 112 / 80
40 / 176
11,22 / 13,46
13,61 / 16,33
-
0,60 / 0,72 € / ks
-
11,52 / 13,82
13,61 / 16,33
-
10 / 1 320
10,19 / 12,23
12,22 / 14,66
-
7,88 / 1 386
11,72 / 14,06
13,61 / 16,33
-
0,53 / 0,64 € / ks
prvok nie je súčasťou balenia v palete, je dodávaný samostatne 2) len červená 3) na objednávku do 30-tich dní, minimálne množstvo nad 100 m2
palete 30 ks polovičiek, pri Ičko 6 je na palete 40 ks polovičiek a pri Ičko R6 (bez fázy) je na palete 20 ks polovičiek
4)
pri dlažbe Ičko 4 je na
1)
na objednávku do 30-tich dní 2) dekoračné prvky a trojuholníky su vyrabané na špecialnom rezacom a frezovacom zariadení na beton
byť iný odtieň oproti dlažbe 40 / 40 doplnkový sortiment k plošnej dlažbe nájdete na strane 25 VL – výrobok sa predáva voľne ložený
3)
vyrabané odlišnou technológiou – môže
D L A Ž B A P L O Š N Á – H LD AL DA K
ŽB
Á ,A BS RK OL A
KD
O EV B
ANÁ
222
5
DLAŽBA PLOŠNÁ – VYMÝVANÁ
235
DLAŽBA PLOŠNÁ RELIEFNA
2
Cena (€ / m ) bez DPH
cena (€ / m2) s DPH
Ilustračný
obrázok
Rozmery
d/š/v
(mm)
KOD – názov výrobku
m2
(ks / kg)
Paleta
(m2 / kg)
BROŽ Dunaj 4–8,
BROŽ Dunaj 10–16
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro, BROŽ
Symfonie®, BROŽ
Crema®
01 Platňa 40 / 40
400 / 400 / 40
6,25 / 90,6
9,12 / 827
13,99 / 16,79
19,79 / 23,75
24,59 / 29,51
11 Platňa 60 / 40
nie je určena pre pokládku
na terče
600 / 400 / 40
4,17 / 89,7
13,68 / 1 226
14,54 / 17,45
19,99 / 23,99
24,99 / 29,99
02 Dekoračný pás 40 / 19,5 3)
400 / 195 / 40
7 kg / ks
VL
2,19 / 2,63 € / ks
3,32 / 3,98 € / ks
03 Dekoračný pás 40 / 9,5 3)
400 / 95 / 40
3,5 kg / ks
VL
2,19 / 2,63 € / ks
3,32 / 3,98 € / ks
04 Platňa 40 / 40
1 pohladová hrana 4)
400 / 400 / 40
14,5 kg / ks
VL
8,76 / 10,51 € / ks
13,18 / 15,82 € / ks
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
-
-
-
02 Bridlica
40 / 40 / 4
6,25 / 90,7
9,12 / 827
14,79
17,75
16,76
20,11
-
-
-
-
-
4,18 / 5,02 € / ks
11 Bridlica
nie je určená na
ukladanie na terče
60 / 40 / 4
4,17 / 90
13,68 / 1 231
14,99
17,99
16,99
20,39
-
-
-
-
-
4,18 / 5,02 € / ks
03 Bridlica kruh
– stred 4), 5)
22 kg / ks
VL
-
-
-
-
-
12,36 € / ks 13,56 € / ks
14,83 € / ks 16,27 € / ks
-
12 kg / ks
VL
-
-
-
-
-
7,96 € / ks 8,36 € / ks
9,55 € / ks 10,03 € / ks
05 Bridlica kruh
– vonkajší segment
(16 ks) 3), 4), 5)
-
12 kg / ks
VL
-
-
-
-
-
7,96 € / ks 8,36 € / ks
9,55 € / ks 10,03 € / ks
40 / 40 / 4
6,25 / 90,7
9,12 / 827
-
-
16,26
19,51
-
-
-
-
40 / 40 /
56,5 / 4
7 kg / ks
VL
-
-
3,96 € / ks
4,75 € / ks
-
-
-
-
08 Travertin
nie je určený na
ukladanie na terče
60 / 40 / 4
4,17 / 89,7
13,68 / 1 226
-
-
16,56
19,87
-
-
-
-
09 Kocka
40 / 40 / 4
6,25 / 90,7
9,12 / 827
-
-
-
13,89
16,67
14,19
17,03
-
-
10 Kocka štvrťkruh
40 / 40 /4
6,25 / 90,7
9,12 / 827
-
-
-
14,99
17,99
15,56
18,67
-
-
10 Quarcit
40 / 40 / 4
6,25 / 90,7
9,12 / 827
15,19
18,23
16,99
20,39
-
-
-
-
-
VL
2,19 / 2,63 € / ks
3,32 / 3,98 € / ks
4,18 / 5,02 € / ks
06 Travertin
07 Travertin
trojuholnik
DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ
6
09 Platňa 50 / 50
nie je určena pre pokládku
na terče
500 / 500 / 40
4 / 88
2,19 / 2,63 € / ks
15,56 2) / 18,67 2)
9,5 / 1 100
3,32 / 3,98 € / ks
/4
16,27 / 19,52 € / ks
7 kg / ks
VL
∅ 59
04 Bridlica kruh
– vnútorný segment
(8 ks) 2), 4), 5)
400 / 400 / 40
0,8 kg / ks
4,18 / 5,02 € / ks
4,18 / 5,02 € / ks
-
-
2)
12 Platňa 50 / 50
je určena i pre pokládku
na terče
10 Obrubník vymývaný
1)
500 / 500 / 50
1)
1 000 / 50 / 250
2)
4 / 110
15,56 2) / 18,67 2)
7,5 / 825
26,5 kg / ks
30 ks / 795
11,55 / 13,86 € / ks
-
16,17 / 19,40 € / ks
-
20,78 / 24,94 € / ks
3)
na objednávku do 30-tich dní
len BROŽ Dunaj 4–8
dekoračné prvky a trojuholníky sú vyrabané na špecialnom rezacom a frezovacom zariadení na beton
odlišnou technológiou – môže byť iný odtieň oproti dlažbe 40 / 40 VL – výrobok sa predáva voľne ložený doplnkový sortiment k plošnej dlažbe nájdete na strane 25
234
DLAŽBA PLOŠNÁ – VYMÝVANÁ, KRUHY
4)
vyrabané
1)
Kazeta len v prevedení hnedá a karamelová 2) prvok pre vytvorenie kruhu s priemerom 150 cm 3) prvok pre vytvorenie kruhu s priemerom 240 cm 4) vyrábané odlišnou technológiou – môže byť iný odtieň oproti dlažbe 40 / 40 5) na objednávku do 30-tich dní VL – výrobok sa predáva volne ložený doplnkový sortiment nájdete na strane 25
221
DLAŽBA SYSTÉMOVÁ – POVRCH BROŽ HISTORY
1)
Cena (€ / m2) bez DPH / cena (€ / m2) s DPH
05 BROŽ History
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Ilustračný
obrázok
Kruh veľký
Kruh malý
na objednávku do 30-tich dní
m2
(ks / kg)
Paleta
(ks / m2 / kg)
01 Štvorec 14 × 14
140 / 140 / 70
51 / 148
sivá
okrová, červená,
tehlová, hnedá,
čierna, piesková
farebný mix: červenookrový 3), červeno-žltý,
červeno-čierny, pieskovo-biely, čierno-biely,
tehlovo-čierny
432 / 8,46 / 1 253
15,90 / 19,08
18,99 / 22,79
21,66 / 25,99
34 / 150
270 / 7,94 / 1 188
15,90 / 19,08
18,99 / 22,79
21,66 / 25,99
280 / 210 / 70
17 / 150
128 / 7,52 / 1 126
15,90 / 19,08
18,99 / 22,79
21,66 / 25,99
190 / 190 / 70
4,7 kg / ks
VL
1,95 / 2,34 € / ks
1,95 / 2,34 € / ks
1,95 / 2,34 € / ks 1)
06 K1
135 / 60 / 115 / 70 1,2 kg / ks
VL
0,96 / 1,15 € / ks
0,96 / 1,15 € / ks
0,96 1)/ 1,15 € / ks 1)
07 K2
130 / 80 / 140 / 70 2,2 kg / ks
VL
0,96 / 1,15 € / ks
0,96 / 1,15 € / ks
0,96 1)/ 1,15 € / ks 1)
KOD – názov výrobku
BROŽ Dunaj 4–8
BROŽ Dunaj 10–16
11
4,35 / 5,22
6,57 / 7,88
8,76 / 10,51
02 B Segment pre malý kruh 3)
∅ 1 200 / 40 (8 ks do kruhu)
11
6,57 / 7,88
9,93 / 11,92
13,18 / 15,82
02 Obdĺžnik 21 × 14
210 / 140 / 70
03 C Segment pre veľký kruh 3)
∅ 2 000 / 40 (8 ks do kruhu)
21
8,76 / 10,51
13,18 / 15,82
17,56 / 21,07
03 Obdĺžnik 28 × 21
(strieška)
04 D Rohový segment pre malý kruh 3)
7
6,57 / 7,88
9,93 / 11,92
13,18 / 15,82
05 K0
13
8,76 / 10,51
13,18 / 15,82
17,56 / 21,07
5
2,24 / 2,69
3,46 / 4,15
5,34 / 6,41
01 A Stredový kruh
∅ 400 / 40
05 E Rohový segment pre veľký kruh 3)
2)
Rozmery
d/š/v
(mm)
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro, BROŽ
Symfonie®, BROŽ
Crema®
Hmotnosť
(kg)
06 F Doplnkový rohový segment
pre veľký kruh L, P 2), 3)
1)
Ilustračný
obrázok
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
KOD – názov výrobku
priemer / v
cena za L nebo P
3)
cena za kus
VL – výrobok sa predáva voľne ložený
piesková,
tehlová,
karamelová
-
06 Trojuholnik 40 / 40 3)
95 / 95 / 40
sivá
-
22,57 / 27,08 € / ks
08 Dekoračná kocka
9,5 / 9,5 3)
sivá
24,49 1)
29,39 1)
18,49 / 22,19 € / ks
3,32 / 3,98 € / ks
žltá
-
12,35 / 14,82 € / ks
2,19 / 2,63 € / ks
sivá
11 BROŽ Natur
piesková,
tehlová,
karamelová
7,5 / 825
VL
VL
10 BROŽ Praktik
piesková,
tehlová,
karamelová, hnedá
4 / 110
14,5 kg / ks
3,3 kg / ks
01 BROŽ Štandard
Paleta
(m2 / kg)
50 / 50 / 5
400 / 400 / 40
195 / 195 / 40
m2
(ks / kg)
01 Kazeta 1)
05 Platňa 40 / 40
2 pohladové hrany 4)
07 Dekoračná kocka
19,5 / 19,5 3)
Rozmery
d/š/v
(mm)
doplnkový sortiment k plošnej dlažbe nájdete na strane 25
1)
len červeno-žltá
VL – výrobok sa predáva voľne ložený
doplnkový sortiment nájdete na strane 25
DLAŽBA PLOŠNÁ RELIEFNA, DLAŽBA SYSTÉMOVÁ
233
7
Ilustračný
obrázok
DLAŽBA VEGETAČNÁ
KOD – názov výrobku
01 Dlažba vegetačná
dvojvrstvová
Rozmery
d/š/v
(mm)
241
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Hmotnosť
(kg)
Paleta
(ks / kg)
01 BROŽ Štandard
Ilustračný
obrázok
sivá
600 / 400 / 80
27
1)
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
Ilustračný
obrázok
KOD – názov
výrobku
01 Verona®
80 / 50
DLAŽBA SD
KLAD
ŽB
EA
B NSÁY S T É M O V Á
02 Verona®
40 / 50 2,4)
8
03 Modern®
60 / 60 2,3)
04 Modern®
80 / 80 2,3)
05 Modern®
80 / 40 2,3,4)
06 Modern®
100 / 100 2,3)
07 Modern®
100 / 50 2,3)
08 Modern®
161 / 100 2,3)
09 Monaco I®
10 Monaco II®
Rozmery
d/š/v
(mm)
800 /
500 / 60
400 /
500 / 60
600 /
600 / 50
800 /
800 / 60
800 /
395 / 60
1 000 /
1 000 /
60
1 000 /
495 / 60
1 610 /
1 000 /
60
1 200 /
600 / 80
600 /
600 / 80
m2
(ks / kg)
2,5 / 142
28,4 kg / ks
50 kg / ks
90 kg / ks
45 kg / ks
150 kg / ks
72 kg / ks
250 kg / ks
1,39 / 175
2,78 / 173
Paleta
(m2 /
kg)
8/
1 136
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
5,76
/ 1 008
5,76
/ 997
07 Povrch
vymývaný
04 Ideal
sivá
35,49
42,59
34,10
40,92
-
-
-
-
-
-
-
-
10 Povrch
BROŽ
Praktik
Povrch
tryskaný
BROŽ Dunaj
4–8, BROŽ
Vulcano,
BROŽ Arktik,
BROŽ Crema®,
BROŽ Esence
9,54 / ks
11,45 / ks
Rozmery
d/š/v
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Paleta
(ks / kg)
01 Obrubník zahradný
PD 50
500 / 50 / 200
10,1
02 Obrubník zahradný
PD 100
1 000 / 50 / 200
26 Obrubník zahradný
PD 100 / 25
KOD – názov výrobku
9,54 / ks
11,45 / ks
03 Fantasy:
bielá, žltá
34,10
40,92
9,54 / ks
11,45 / ks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sivá,
piesková,
karamelová,
tehlová
28,19
33,83
9,54 / ks
11,45 / ks
-
-
-
-
-
-
-
-
11 Povrch
BROŽ
Natur 3)
01 Povrch
BROŽ
Štandard
sivá
Pieskovec,
Bazalt,
Bronze,
Terra
-
-
24,95 / ks
29,94 / ks
62,40 / ks
74,88 / ks
31,20 / ks
37,44 / ks
91,60 / ks
109,92 / ks
45,79 / ks
54,95 / ks
145,79 / ks
174,95 / ks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,12
34,94
29,12
34,94
na objednávku do 30-tich dní 2) cena za kus 3) pri objednávke je potrebné zložiť nenávratnú zálohu vo výške 80 %
rezaom a frezovacem zariadení doplnkový sortiment nájdete na strane 25 VL – výrobok sa predáva voľne ložený
4)
dekoračné prvky a trojuholníky sú vyrábané na špeciálnom
1)
08 BROŽ Exclusive® 09 BROŽ Granito®
1)
sivá
tehlová ,
piesková, červená,
hnedá 3)
Dakota, Nebraska,
Alaska, Nevada,
Montana
Bianco, Nero,
Solare
96 / 970
1,39 / 1,67
1,89 1) / 2,27 1)
-
-
20,8
45 / 936
2,66 / 3,19
3,39 / 4,07
-
-
1 000 / 50 / 250
26,0
48 / 1248
3,59 / 4,31
-
-
-
03 Obrubník zahradný
500 / 50 / 240
12,2
96 / 1 171
1,39 / 1,67
-
-
-
04 Obrubník zahradný
so zámkou
500 / 50 / 200
10,1
96 / 970
1,39 / 1,67
-
-
-
05 Obrubník zahradný
palisádový
500 / 60 / 250
13,7
84 / 1 151
3,29 / 3,95
3,88 / 4,66
-
-
27 Obrubník zahradný
palisádový Duo
100 / 60 / 250
2,5
396 / 990
1,20 / 1,44
1,27 / 1,52
-
-
28 Obrubník arkádový
PD 100
1 000 / 50 / 250
25,0
48 / 1 200
3,78 / 4,54
4,46 2) / 5,35 2)
-
-
06 Obrubník parkový 25
250 / 80 / 200
8,4
45 / 378
1,99 / 2,39
-
3,44 / 4,13
3,44 / 4,13
07 Obrubník parkový 50
500 / 80 / 200
16,8
36 / 605
2,92 / 3,50
-
5,10 / 6,12
5,10 / 6,12
08 Obrubník
parkový 100
1 000 / 80 / 200
33,5
36 / 1 206
3,19 / 3,83
-
8,68 / 10,42
8,68 / 10,42
09 Obrubník
chodníkový 25
250 / 100 / 250
12,9
36 / 465
1,99 / 2,39
-
-
-
10 Obrubník
chodníkový 50
500 / 100 / 250
25,8
48 / 1 239
2,92 / 3,50
-
-
-
11 Obrubník
chodníkový 100
1 000 / 100 / 250
51,5
24 / 1 236
3,85 / 4,62
-
-
-
29 Obrubník chodníkový
rohový vnútorný
200 / 200
/ 100 / 250
17
32 / 544
4,96 / 5,95
-
-
-
30 Obrubník chodníkový
rohový vonkajší
200 / 200
/ 100 / 250
17
32 / 544
4,96 / 5,95
-
-
-
12 Obrubník cestný 25
250 / 150 / 250
20,6
24 / 495
1,79 / 2,15
-
-
-
13 Obrubník cestný 50
500 / 150 / 250
41,1
32 / 1 315
3,48 / 4,18
-
-
-
14 Obrubník cestný 100
1 000 / 150 / 250
82,1
15 / 1 232
4,85 / 5,82
-
-
-
15 Obrubník cestný
nájazdový 25
250 / 150 / 150
12,1
24 / 290
1,44 / 1,73
-
-
-
16 Obrubník cestný
nájazdový 50
500 / 150 / 150
24,2
32 / 775
3,46 / 4,15
-
-
-
17 Obrubník cestný
nájazdový 100
1 000 / 150 / 150
48,3
25 / 1 208
4,11 / 4,93
-
-
-
19 Obrubník cestný
prechodový L + P
1 000 / 150 /
150–250
64
8 + 8 / 1 072
12,65 € / ks
15,18 € / ks
-
-
-
20 Obrubník cestný
obl. R 0,5 m vonkajší
780 / 150 / 250
53
15 / 795
17,10 / 20,52
-
-
-
21 Obrubník cestný
obl. R 1,0 m vonkajší
780 / 150 / 250
58,5
15 / 878
17,10 / 20,52
-
-
-
22 Obrubník cestný
obl. R 0,5 m vnútorný
780 / 150 / 250
72
9 / 648
17,10 / 20,52
-
-
-
23 Obrubník cestný
obl. R 1,0 m vnútorný
780 / 150 / 250
68
12 / 816
17,10 / 20,52
-
-
-
24 Prídlažba 8
500 / 250 / 80
22,2
64 / 1 421
1,76 / 2,11
-
-
-
220 / 120 / 50
3
320 / 960
0,37 / 0,44
0,43 / 0,52
-
-
25 Prídlažba
trávníková
1)
01 BROŽ Standard
2,76 / 3,31
40 / 1 080
doplnkový sortimen k zámkovým dlažbám nájdete na strane 23
236
OBRUBNÍKY A PRÍDLAŽBA
len pri obrubníku záhradnom PD 50
obchodný tovar
2)
len červená
3)
hnedá len pri obrubníkoch PD 50, PD 100 obrubniku palisádoveho a obrubníka palisádoveho Duo, prídlažby trávnikovej
O B R UD
B LNAÍ K
ŽB
Y AA SPKRLÍ AD DL EA BŽ N
BÁ
A
212
9
Ilustračný
obrázok
PALISÁDY
KOD – názov výrobku
01 Palisáda kruhová
02 Palisáda trapézová
98 / 110 / 300
5,4 / 10,2
96 / 518
150 / 90 / 150 / 300
110 / 110 / 600
03 Palisáda štiepaná 10 / 35
100 / 125 / 350
07 Palisáda štiepaná 15 / 50
08 Palisáda štiepaná 15 / 65
100 / 125 / 650
150 / 95 / 200
150 / 95 / 350
150 / 95 / 500
150 / 95 / 650
11 / 7–8
11 / 9
19 / 9
10 / 10
18 / 10
7 / 6,66
11 / 6,66
16 / 6,66
20 / 6,66
80 / 880
132 / 1 452
84 / 1 596
96 / 960
72 / 1 296
144 / 1 008
72 / 792
64 / 1 024
60 / 1 200
sivá
okrová, hnedá,
červená
tehlová
1,33 / 1,60
1,66 / 1,99
1,95 / 2,34
1,56 / 1,87
1,35 / 1,62
3,35 / 4,02
1,39 / 1,67
1,99 / 2,39
1,33 / 1,60
1,86 / 2,23
2,06 / 2,47
2,99 / 3,59
2,12 / 2,54
1,79 / 2,15
4,29 / 5,15
2,19 / 2,63 1)
3,49 / 4,19 1)
-
-
-
-
Ilustračný
obrázok
-
2,00 / 2,40
4,90 / 5,88
-
-
-
-
-
-
175 / 200 / 400
10 Palisáda kruhová odľahčená
∅ 20 / 60
175 / 200 / 600
26,5 / 5,7
32 / 848
5,68 / 6,82
7,14 / 8,57
-
11 Palisáda kruhová odľahčená
∅ 20 / 80
175 / 200 / 800
35 / 5,7
24 / 840
8,17 / 9,80
9,46 / 11,35
-
252
12 Palisáda kruhová odľahčená
∅ 20 / 115
175 / 200 / 1 150
53 / 5,7
16 / 848
12,28 /
14,74
14,74 / 17,69
-
Ilustračný
obrázok
13 Palisáda štvorcová odľahčená
18 / 18 / 40
180 / 180 / 400
3,49 / 4,19
4,18 / 5,02
14 Palisáda štvorcová odľahčená
18 / 18 / 60
180 / 180 / 600
16 Palisáda štvorcová odľahčená
18 / 18 / 115
180 / 180 / 800
18,5 / 5,7
19 / 5,5
27 / 5,5
36,5 / 5,5
48 / 888
48 / 912
32 / 864
24 / 876
16 / 872
MUROVACIE TVÁRNICE ŠTIEPANÉ OKRASNÉ
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
09 Palisáda kruhová odľahčená
∅ 20 / 40
15 Palisáda štvorcová odľahčená
18 / 18 / 80
PALISÁDY
Paleta
(ks / kg)
18 Palisáda Spira®
odľahčená 11 / 11 / 60
06 Palisáda štiepaná 15 / 35
10
ks /spotreba
(kg / ks/bm)
110 / 110 / 400
05 Palisáda štiepaná 15 / 20
okrem hnedej
Rozmery
d/š/v
(mm)
17 Palisáda Spira®
11 / 11 / 40
04 Palisáda štiepaná 10 / 65
1)
251
3,49 / 4,19
5,68 / 6,82
8,17 / 9,80
12,28 /
14,74
4,18 / 5,02
7,17 / 8,60
9,46 / 11,35
14,74 / 17,69
-
1)
-
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
KOD – názov výrobku
Rozmery
d/š/v
(mm)
ks / spotreba
(kg / ks/m2)
Paleta
(ks / kg)
sivá
okrová, hnedá,
čierna, červená,
piesková, tehlová
biela
farebný mix: čiernobiely, tehlovo-čierny,
pieskovo-hnedy
01 Okrasná tvárnica
jednostranná A
390 / 195 / 190
19 / 12,5
60 / 1 140
2,34 / 2,81
2,92 / 3,50
3,56 / 4,27
3,56 / 4,27
02 Okrasná tvárnica
oboustranná B
390 / 200 / 190
20 / 12,5
60 / 1 200
3,39 / 4,07
4,02 / 4,82
4,80 / 5,76
4,80 / 5,76
03 Okrasná tvárnica
rohová C
395 / 195 / 190
22,5 / -
60 / 1 350
3,62 / 4,34
4,08 / 4,90
5,10 / 6,12
5,10 / 6,12
04 Okrasná tvárnica
trojstranná D1
400 / 195 / 190
24,5 / -
60 / 1 470
4,41 / 5,29
4,71 / 5,65
5,16 / 6,19
5,16 / 6,19
05 Okrasná tvárnica
trojstranná D2
395 / 200 / 190
24 / -
50 / 1 200
4,81 / 5,77
5,24 / 6,29
6,36 / 7,63
6,36 / 7,63
06 Okrasná tvárnica
štvorstranná E
400 / 200 / 190
24,5 / -
50 / 1 225
4,98 / 5,98
5,28 / 6,34
6,48 / 7,78
6,48 / 7,78
07 Okrasná tvárnica
hladká H 2)
390 / 190 / 190
18,5 / 12,5
60 / 1 110
2,19 / 2,63
2,56 / 3,07 2)
-
-
08 Okrasná tvárnica G
(palisáda) 1), 2)
390 / 95 / 190
15 / -
96 / 1 440
1,33 / 1,60
1,49 / 1,79 2)
-
1,89 / 2,27
09 Okrasná tvárnica F 1), 3)
(palisáda)
395 / 95 / 190
16 / -
86 / 1 376
0,41 / 0,49
0,61 / 0,73
1,07 / 1,28
1,87 / 2,24
10 Okrasná tvárnica J 1), 3)
(palisáda)
400 / 95 / 190
17 / -
86 / 1 462
0,41 / 0,49
0,61 / 0,73
1,07 / 1,28
1,87 / 2,24
11 Okrasná tvárnica P 1)
(palisáda)
390 / 90 / 190
14,5 / 12,5
96 / 1 392
1,20 / 1,44
1,33 / 1,60 3)
-
-
dalšie využitie prvkov ako palisáda
2)
okrem čiernej
3)
do vypredania zásôb
STRIEŠKY HLADKÉ A ŠTIEPANÉ
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ /ks) s DPH
KOD – názov výrobku
Rozmery
d/š/v
(mm)
ks /spotreba
(kg / ks/m2)
Paleta
(ks / kg)
sivá
okrová, hnedá,
čierna, červená,
tehlová, piesková
biela
01 Strieška
priebežná S11 1)
600 / 300 / 50
17,9 / 1,66
72 / 1 289
6,35 / 7,62
7,44 / 8,93
8,16 / 9,79
02 Strieška
stĺpiková S12 1)
500 / 300 / 50
15,7 / -
72 / 1 130
7,34 / 8,81
7,83 / 9,40
8,88 / 10,66
03 Strieška priebežná
i stĺpiková S14 1)
500 / 500 / 50
25,3 / 2
48 / 1 214
7,99 / 9,59
8,43 / 10,12
9,88 / 11,86
04 Strieška priebežná
štiepaná S6 1)
200 / 300 / 70
6,3 / 5
180 / 1 134
2,30 / 2,76
2,77 / 3,32
2,88 / 3,46
05 Strieška priebežná S7 1)
500 / 400 / 50
20,9 / 2
24 / 502
12,22 / 14,66
13,64 / 16,37
14,55 / 17,46
06 Strieška priebežná S8 1)
500 / 200 / 50
10,5 / 2
50 / 525
4,47 / 5,36
5,42 / 6,50
6,50 / 7,80
-
-
180 / 180 / 1 150
54,5 / 5,5
-
19 Palisáda Lanata®
18 / 12 / 40
180 / 120 / 400
20 / 5,5
(8,33)
72 / 1 440
2,01 / 2,41
2,58 / 3,10
-
20 Palisáda Lanata®
odľahčená 18 / 12 / 60
180 / 120 / 600
26 / 5,5
(8,33)
48 / 1 248
4,01 / 4,81
5,10 / 6,12
-
21 Palisáda Lanata®
odľahčená 18 / 12 / 80
180 / 120 / 800
34 / 5,5
(8,33)
36 / 1 224
6,08 / 7,30
7,79 / 9,35
1)
doporučujeme po zhotovení plotovej konštrukcie povrch striešky hydrofobizovať prípravkom Sikagard 907 W
prvok má odkvapovú drážku
doplnkový sortiment k murovacím prvkom nájdete na strane 26
MUROVACIE TVÁRNICE ŠTIEPA NÉ OKRASNÉ , STRIEŠKY HL AD KÉ A ŠTIEPANÉ
243
11
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
Rozmery
d/š/v
(mm)
ks / spotreba
(kg / ks/m2)
Paleta
(ks / kg)
01 Tvárnica strateného debnenia T10 PD
500 / 100 / 250
19,5 / 8
72 / 1 404
1,23 / 1,48
02 Tvárnica strateného debnenia T15 PD
500 / 145 / 250
24 / 8
64 / 1 536
1,73 / 2,08
500 / 200 / 250
28 / 8
sivá
48 / 1 344
254
ŠTIEPANÝ KAMEŇ
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
Rozmery
d/š/v
(mm)
Spotreba
(ks / bm)
ks / spotreba
(kg / ks/m2)
Paleta
(ks / kg)
01 Štiepaný kameň pre
suché murovanie základný,
ukončovací 1)
250 / 290 / 125
4
19,2 / 32
02 Štiepaný kameň pre suché
murovanie polovičný,
ukončovací 1)
125 / 290 / 125
8
03 Štiepaný kameň pre suché
murovanie, striežka 2)
250 / 370 / 50
4
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
sivá
okrová, červená, hnedá,
tehlová
72 / 1 382
1,73 / 2,08
2,29 / 2,75
9,2 / -
144 / 1 325
1,73 / 2,08
2,46 / 2,95
8,8 / -
132 / 1 162
3,95 / 4,74
4,44 / 5,33
1,86 / 2,23
07 Tvárnica strateného debnenia T25 PD
500 / 250 / 250
28 / 8
40 / 1 120
1,88 / 2,26
04 Tvárnica strateného debnenia T30 PD
500 / 300 / 250
29,5 / 8
40 / 1 180
1,99 / 2,39
1)
základný a koncový kameň sa predávajú v pevne určenom pomere 2:1
907 W prvok má odkvapovú drážku
257
2)
doporučujeme po zhotovení plotovej konštrukcie povrch striešky hydrofobizovať prípravkom Sikagard
BETONOVÁ TEHLA
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
05 Tvárnica strateného debnenia T40 PD
06 Tvárnica strateného debnenia T50 PD
500 / 400 / 250
300 / 500 / 250
33 / 8
30 / 13,32
30 / 990
Ilustračný
obrázok
2,39 / 2,87
40 / 1 200
Paleta
(ks / kg)
260 / 156 / 60
5,25 / 52,9
220 / 1 210
MUROVACI BLOK – POVRCH BROŽ HISTORY
na objednávku možno dodat i bez ostarenia
242
doplnkový sortiment k murovacím prvkom nájdete na strane 26
05 BROŽ History
KOD – názov výrobku
01 Murovací blok
základný kameň
Rozmery
d/š/v
(mm)
390 / 190 / 190
ks /spotreba
(kg / ks /m2)
Paleta
(ks / kg)
sivá
27 / 12,5
48 / 1 296
3,79 / 4,55
okrová, hnedá,
farebný mix:
čierna, červená,
červeno-okrový
piesková, tehlová
4,38 / 5,26
4,99 / 5,99
farebný mix:
červeno-žltý,
červeno-čierny,
pieskovo-biely,
čierno-biely,
tehlovo-čierny
Ilustračný
obrázok
08 Murovací blok
nízky kameň
(Obrubník, palisáda)
190 / 190 / 190
390 / 190 / 90
05 Murovací blok
nízky kameň polovičný
190 / 190 / 90
03 Murovací blok
strieška
280 / 210 / 70
04 Murovací blok strieška
– stredová kocka 1)
70 / 70 / 70
0,86 / 1,03
0,94 / 1,13
12,5 / 25
13,6 / 25
6,8 / -
8,8 / -
0,7 / -
96 / 1 200
96 / 1 306
192 / 1 306
128 / 1 126
VL
2,29 / 2,75
2,02 / 2,42
1,10 / 1,32
0,93 / 1,12
0,46 / 0,55
doporučujeme po zhotovení plotovej konštrukcie povrch striešky hydrofobizovať prípravkom Sikagard 907 W
VL – výrobok sa predáva voľne ložený prvok má odkvapovú drážku
2,56 / 3,07
2,26 / 2,71
1,22 / 1,46
1,10 / 1,32
0,46 / 0,55
2,95 / 3,54
2,49 / 2,99
1,30 / 1,56
1,23 / 1,48
0,46 / 0,55
VL – výrobok sa predáva voľne ložený
Rozmery
d/š/v
(mm)
ks / spotreba
(kg / ks/m2)
Paleta
(ks / kg)
02 Svahová tvárnica hladká
295 / 295 / 140
12,5 / 14–20
03 Svahová tvárnica štiepaná
295 / 300 / 140
KOD – názov výrobku
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
sivá
okrová, hnedá,
červená
84 / 1 050
1,63 / 1,96
2,06 / 2,47
12,8 / 14–20
84 / 1 075
2,09 / 2,51
2,52 / 3,02
ks
1
570 / 385 / 250
41,3 / 10
16 / 661
160 / 225 / 5
ks
1
07 Svahová tvárnica kruhová
veľká
380 / 480 / 250
35,8 / 10,4
16 / 573
5,01 / 6,01
5,88 / 7,06
08 Svahová tvárnica kruhová
malá
250 / 300 / 200
13 / 20,25
60 / 780
2,32 / 2,78
2,76 / 3,31
09 Svahová tvárnica Quadra I®
600 / 400 / 250
48,1 / 6,7
20 / 962
5,20 / 6,24
6,46 / 7,75
10 Svahová tvárnica Quadra II®
300 / 400 / 250
36,4 / 10
32 / 1 165
4,37 / 5,24
4,58 / 5,50
280 / 180 / 6
-
04 Plastové dno svahovej
tvárnice malé
02 Murovací blok
základný kameň polovičný
farebný mix: tehlovo-čierný,
bielo-čierný, červeno-žltý,
tehlovo-karamelový, červenočierný, černo-žltý
SVAHOVÉ TVÁRNICE
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Ilustračný
obrázok
tehlová, piesková,
karamelová
doplnkový sortiment k murovacím prvkom nájdete na strane 26
1)
255
ks /spotreba
(kg / ks/m2)
2,19 / 2,63
01 Tehla 1)
tvárnice, určené k deleniu, sú súčasťou paliet T10, T15, T20, T25, T30, T40
05 BROŽ History
Rozmery
d/š/v
(mm)
KOD – názov výrobku
-
2,49 / 2,99
-
-
05 Svahová tvárnica Oktáva
06 Plastové dno
svahovej tvárnice
Oktávy
205 / 205 / 5
1,14 / 1,37
5,18 / 6,22
6,07 / 7,28
1,14 / 1,37
ŠTIEPANÝ K AMEŇ, BETONOVÁ TEHLA , SVAHOVÉ TVÁRNICE
T V Á R N I C A S T R AT E N É H O D E B N E N I A – P E R O - D R Á Ž K A , M U R O V A C I B L O K
TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA – PERO-DRÁŽKA
03 Tvárnica strateného debnenia T20 PD
1)
12
253
-
doplnkový sortiment k murovacím prvkom nájdete na strane 26
342 09 Plastové dno
svahovej tvárnice
Quadra
doplnkový sortiment nájdete na strane 26
1,21 / 1,45
13
SVAHOBLOK
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
d/š/v
259
Ilustračný
obrázok
14
261
1)
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
Rozmery
d/š/v
(mm)
Hmotnost
ks /kg
Spotřeba
ks/m2
Paleta
(ks / kg)
01 Svahoblok veľky zkosený
400 / 220
/ 140
21,4
17,86
48 / 1 029
04 Svahoblok veľky – rovné čelo
440 / 220
/ 140
24,1
16,23
48 / 1 158
4,96 / 5,95
02 Svahoblok malý zkosený
300 / 200
/ 100
10,2
33,33
96 / 976
2,46 / 2,95
03 Svahoblok malý – rovné čelo
330 / 200
/ 100
11,0
30,3
96 / 1 054
2,87 / 3,44
BROŽ MURÁNO
VYMÝVANÉ KVETINÁČE A TRUHLICE
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Hmotnosť
(kg)
Paleta
(ks / kg)
11 BROŽ
Natur:
sivá
11 BROŽ
Natur:
piesková,
tehlová,
antracitová
01 Vymývaný kvetináč Tulipa
∅ 400 / 220
20
6 / 120
-
-
25,88 / 31,06
34,88 / 41,86
39,88 / 47,86
02 Vymývaný kvetináč Fiala
∅ 460 / 150
22
4 / 88
-
-
25,88 / 31,06
34,88 / 41,86
39,88 / 47,86
03 Vymývaný kvetináč Gerbera
∅ 400 / 240
34
6 / 234
-
-
25,88 / 31,06
34,88 / 41,86
39,88 / 47,86
04 Vymývaný kvetináč Astra
∅ 600 / 380
110
2 /220
-
-
41,76 / 50,11
49,84 / 59,81
59,84 / 71,81
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
05 Vymývaný kvetináč Lilie
∅ 620 / 380
72
2 / 144
-
-
47,24 / 56,69
59,84 / 71,81
74,80 / 89,76
pieskový, tehlovo-čierny, sivo-čierny
06 Vymývaný kvetináč Rosa
∅ 500 / 630
69
4 / 276
-
-
81,24 / 97,49
104,52
125,42
129,68 / 155,62
Ilustračný
obrázok
pieskový, tehlovo-čierny, sivo-čierny
KOD – názov výrobku
d/š/v
4,54 / 5,45
®
BROŽ Dunaj
4–8,
BROŽ Dunaj
10–16
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance, BROŽ
Esence
BROŽ Romance,
BROŽ Kreativ, BROŽ
Vulcano, BROŽ Coloro, BROŽ Symfonie®,
BROŽ Crema®
Rozmery
d/š/v
(mm)
Hmotnosť
ks / kg
01 Muráno 14 / 16,5
základný kameň
440 / 165
/ 140
19,3
16,39
60 / 1 156
3,29 / 3,95
07 Vymývaný kvetináč Fresie
400 / 400 / 400
82
6 / 480
-
-
52,24 / 62,69
64,80 / 77,76
79,76 / 95,71
02 Muráno 14 / 16,5
koncový 3/4 kameň
330 / 165
/ 140
15,1
-
72 / 1 087
3,29 / 3,95
08 Vymývaný kvetináč Orchidej
1 000 / 400 / 400
205
2 / 400
-
-
125,24
150,29
134,68
161,62
149,64 / 179,57
03 Muráno 14 / 16,5
koncový 1/4 kameň
110 / 165
/ 140
4,2
-
144 / 662
1,62 / 1,94
21 Vymývaný kvetináč Romeo
priemer 800 / 400
157
VL
-
-
109,56
131,47
127,96
153,55
141,96 / 170,35
04 Muráno 14 / 25
základný kameň
440 / 250
/ 140
32,3
16,39
32 / 1 032
3,70 / 4,44
22 Vymývaný kvetináč Julie
1 000 / 800 / 400
225
VL
-
-
153,56
184,27
179,96
215,95
200,76 / 240,91
05 Muráno 14 / 25
koncový 3/4 kameň
330 / 250
/ 140
24,1
-
48 / 1 157
3,70 / 4,44
23 Kvetináč Vinci I
66
VL
50,83
61,00
62,08
74,50
-
-
-
06 Muráno 14 / 25
koncový 1/4 kkameň
110 / 250 /
140
8,2
-
144 / 1 037
2,04 / 2,45
24 Kvetináč Vinci II
95
VL
66,25
79,50
78,75
94,50
-
-
-
07 Muráno 21 / 16,5
základný kameň
480 / 165
/ 210
32,1
9,92
36 / 1 154
5,37 / 6,44
25 Kvetináč Vinci III
125
VL
82,92
99,50
99,59
119,51
-
-
-
08 Muráno 21 / 16,5
koncový 3/4 kameň
360 / 165
/ 210
24,2
-
48 / 1 162
5,37 / 6,44
09 Vymývaná truhlica David
500 / 170 / 170
20
8 / 160
-
-
20,84 / 25,01
24,44 / 29,33
29,88 / 35,86
09 Muráno 21 / 16,5
koncový 1/4 kameň
120 / 165
/ 210
7,9
-
144 / 1 037
2,46 / 2,95
10 Vymývaná truhlica Alexandr
760 / 280 / 280
74
4 / 296
-
-
52,24 / 62,69
64,80 / 77,76
79,76 / 95,71
10 Muráno 21 / 25
základný kameň
480 / 250
/ 210
48,2
9,92
24 / 1 157
6,21 / 7,45
11 Vymývaná truhlica Caesar
760 / 380 / 330
93
3 /291
-
-
67,92 / 81,50
84,80
101,76
104,52 / 125,42
11 Muráno 21 / 25
koncový 3/4 kameň
360 / 250
/ 210
37,7
-
32 / 1 206
6,21 / 7,45
12 Vymývaná truhlica Samson
1 000 / 600 / 500
205
1 / 205
-
-
141,60
169,92
179,56
215,47
224,96 / 269,95
12 Muráno 21 / 25
koncový 1/4 kameň
120 / 250
/ 210
10,5
-
96 / 1 162
3,29 / 3,95
13 Vymývaná truhlica Goliáš
2 000 / 600 / 500
410
1 / 410
-
-
283,68
340,42
359,20
431,04
449,04 / 538,85
19 Muráno palisáda 40
140 / 165
/ 400
17,1
7,14 ks / bm
4,12 / 4,94
14 Vymývaná truhlica Apolon
šestihranný ∅ 450 / 380
67
4 / 268
-
-
52,24 / 62,69
64,80 / 77,76
79,76 / 95,71
21 Muráno schodiskový blok
440 / 460
/ 140
55,3
2,27 ks / bm
20 / 1 106
20,79 / 24,95
15 Vymývaná truhlica Perseus
šestihranný šikmý ∅ 580 / 300
66
2 / 130
-
-
52,24 / 62,69
64,80 / 77,76
79,76 / 95,71
22 Muráno schodiskový blok polovičný
220 / 460
/ 140
27,3
-
40 / 1 092
16,62 / 19,94
5l
-
-
-
40,78 / 48,94
-
-
KOD – názov výrobku
d/š/v
Spotreba
ks /m2
Paleta
(ks / kg)
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
VYMÝVANÉ KVETINÁČE A TRUHLICE
258
15
1)
na objednávku do 30-tich dní
obchodný tovar
ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
1)
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
d/š/v
Hmotnosť
(kg)
11 BROŽ Natur
BROŽ Dunaj 4–8,
BROŽ Dunaj 10–16
BROŽ Galaxy, BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance, BROŽ
Esence
BROŽ Romance, BROŽ Kreativ,
BROŽ Vulcano, BROŽ Coloro,
BROŽ Symfonie®, BROŽ Crema®
sivá
červená,
biela, žltá
sivá, piesková
56
159,16 / 190,99
169,64 / 203,57
184,60 / 221,52
-
-
-
15 Záhradná lavička – sedák plast
1 500 / 400 / 400
56
406,28 / 487,54
418,80 / 502,56
430,84 / 517,01
-
-
-
02 Záhradná lavička – sedák drevo 2), 7)
s operadlom 1 500 / 700 / 850
115
185,28 / 222,34
199,56 / 239,47
219,52 / 263,42
-
-
-
16 Záhradná lavička – sedák plast
s operadlom 1 500 / 700 / 850
115
343,88 / 412,66
360,48 / 432,58
376,44 / 451,73
-
-
-
23 Záhradná lavička – vlna
1 760 / 600 / 450
370
259,96 / 311,95
-
-
299,96 / 35995
319,96 / 383,95
-
03 Záhradné sedadlo – sedák drevo 2), 7)
500 / 300 / 380
36
52,24 / 62,69
64,80 / 77,76
79,76 / 95,71
-
-
-
17 Záhradné sedadlo – sedák plast
500 / 300 / 380
36
100,80 / 120,96
125,04 / 150,05
153,96 / 184,75
-
-
-
04 Záhradný stôl – doska drevo 2), 7)
1 500 / 800 / 750
133
194,08 / 232,90
214,52 / 257,42
234,48 / 281,38
-
-
-
18 Záhradný stôl – doska plast
1 500 / 800 / 750
133
373,44 / 448,13
384,92 / 461,90
393,72 / 472,46
-
-
-
24 Záhradný stôl kruhový
priemer 1 100 / 700
183
159,96 / 191,95
184,76 / 221,71
209,96 / 251,95
-
-
-
25 Záhradná lavička obluková
1 190 / 300 (400) / 460
105
79,96 / 95,95
99,96 / 119,95
115,96 / 139,15
-
-
-
31 Zahradná lavička rovná
2 000 / 300 / 460
199
108,29 / 129,95
132,92/ 159,50
157,92 / 189,50
19 Zaťaženie slnečníka s úchytami 4)
priemer 600 / 100
65
55,96 / 67,15
63,96 / 76,75
75,96 / 91,15
-
-
-
06 ∅ 150 3)
4
15,20 / 18,24
19,92 / 23,90
24,92 / 29,90
-
-
-
07 ∅ 300
32
37,76 / 45,31
49,84 / 59,81
59,84 / 71,81
-
-
-
08 ∅ 450
105
59,36 / 71,23
74,80 / 89,76
89,76 / 107,71
-
-
-
09 Zábrana polguľa ∅ 450
53
35,60 / 42,72
49,84 / 59,81
59,36 / 71,23
-
-
-
22 Zábrana bariéra 1 000 / 230 / 230
105
59,36 / 71,23
-
-
-
-
39,96 / 47,95 5)
10 Zábrana kužel 500 / 500 / 1 000
180
62,20 / 74,64
79,76 / 95,71
99,76 / 119,71
-
-
-
26 Amonit
450 / 450 / 75
15,0
-
-
-
-
-
9,56 / 11,47 6)
27 Trilobit
430 / 320 / 45
11,0
-
-
-
-
-
9,56 / 11,47 6)
11 Stojan na bicykel 730 / 360
54
24,92 / 29,90
34,88 / 41,86
39,88 / 47,86
-
-
-
20 Stojan na bicykel II
910 / 510 / 290
173
111,96 / 134,35
167,16 / 200,59
189,96 / 227,95
-
-
-
28 Odpadkový kôš max
priemer 480 / 800 vrátanie nádoby
145
130,36 / 156,43
-
-
-
-
-
29 Odpadkový kôš max z vrchnákom
priemer 480 / 800 vrátanie nádoby
145
178,36 / 214,03
-
-
-
-
-
12 Stojan na odpadkový kôš
vrátanie nádoby 400 / 400 / 1 000
110
124,20 / 149,04
154,60 / 185,52
189,56 / 227,47
-
-
-
21 Stojan na odpadkový kôš
vrátanie nádoby 550 / 340 / 830
98
130,40 / 156,48
162,32 / 194,78
199,04 / 238,85
-
-
-
14 Skrinka na plynomer 680 / 440 / 630
(vnútorný rozmer 590 / 340 / 600)
135
123,08 / 147,70
177,20 / 212,64
213,80 / 256,56
-
-
-
30 Smerová ružica orientačná
1 000 / 1 000 / 60
138
171,96 / 206,35
227,96 / 273,55
271,96 / 326,35
-
-
-
5l
40,78 / 48,94
-
-
-
-
-
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
1)
03 BROŽ Fantasy
01 Záhradná lavička – sedák drevo 2), 7)
1 500 / 400 / 400
Zábrana guľa
16
Povrch vymývaný
na objednávku do 30-tich dní
2)
na objednávku je možné dodat drevené prvky bez povrchovej úpravy (vlastná voľba farieb)
3)
vrátanie uchytenia
4)
pre slnečníky do priemeru 2,5 m
5)
len sivá
6)
len piesková
7)
na drevené prvky sa nevzťahuje záruka 60 mesiacov
ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
262
17
SCHODISKOVÉ PRVKY
1)
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Povrch vymývaný
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
d/š/v
Hmotnosť
BROŽ Dunaj 4–8,
(kg)
BROŽ Dunaj
10–16
Povrch vymývaný
11 BROŽ Natur
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
BROŽ Romance,
BROŽ Kreativ,
BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro,
BROŽ Symfonie®,
BROŽ Crema®
sivá
piesková,
karamelová 3),
tehlová, žltá 4)
Ilustračný
obrázok
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro, BROŽ
Symfonie®, BROŽ
Crema®
47,24 / 56,69
59,84 / 71,81
74,80 / 89,76
-
-
11 Schodisková doska samonosná
Ornament 1 000 / 300 / 60
43
-
85,48 / 102,58
102,60 / 123,12
36 Schodiskový stupeň plný 800 / 300 / 185
priebežný, koncový
78
47,24 / 56,69
59,84 / 71,81
74,80 / 89,76
-
-
12 Schodisková doska samonosná
Ornament 1 200 / 300 / 60
50
-
102,60 / 123,12
119,72 / 143,66
01 Schodiskový stupeň plný 1 000 / 300 / 185
priebežný, koncový
105
47,24 / 56,69
59,84 / 71,81
74,80 / 89,76
-
-
13 Schodisková doska samonosná
Ornament 1 500 / 300 / 60
62
-
119,72 / 143,66
145,36 / 174,43
03 Schodiskový stupeň plný 1 500 / 300 / 185
priebežný, koncový
150
108,56 / 130,27
131,12 / 157,34
158,44 / 190,13
-
-
14 Schodiskové rameno 2 stupne L, P
(určené pre výškový rozdíl do 360 mm)
70
68,36 € / ks
82,03 € / ks
128,28 € / ks
153,94 € / ks
148,24 € / ks
177,89 € / ks
38 Schodiskový stupeň plný 300 / 300 / 185
rohový segment
36
47,24 / 56,69
59,84 / 71,81
74,80 / 89,76
-
-
15 Schodiskové rameno 3 stupne L, P
(určené pre výškový rozdíl do 540 mm)
85
113,52 € / ks
136,22 € / ks
162,48 € / ks
194,98 € / ks
182,44 € / ks
218,93 € / ks
39 Schodiskový blok Bridlica
800 / 400 / 140 3)
105
-
-
-
65,16
78,19
69,96
83,95
16 Schodiskové rameno 4 stupne L, P
(určené pre výškový rozdíl do 720 mm)
110
137,76 € / ks
165,31 € / ks
188,16 € / ks
225,79 € / ks
216,64 € / ks
259,97 € / ks
40 Schodiskový blok Bridlica
1 200 / 400 / 140 3)
155
-
-
-
94,76
113,71
101,96
122,35
17 Schodiskové rameno 5 stupňov L, P
(určené pre výškový rozdíl do 900 mm)
140
167,68 € / ks
201,22 € / ks
216,64 € / ks
259,97 € / ks
239,44 € / ks
287,33 € / ks
41 Schodiskový blok Travertin
800 / 400 / 140 4)
105
-
-
-
-
69,96 4)
83,95 4)
22 Zadná oporná doska
pre schodiskový systém šírky 1 000 2)
90–130
90,24 / 108,29
128,28 / 153,94
153,92 / 184,70
42 Schodišťový blok Travertin
1 200 / 400 / 140 4)
155
-
-
-
-
101,96 4)
122,35 4)
23 Zadná oporná doska
pre schodiskový systém šírky 1 200 2)
105–160
107,36 / 128,83
153,92 / 184,70
185,28 / 222,34
43 Schodiskový blok Provance
800 / 400 / 140
105
24 Zadná oporná doska
pre schodiskový systém šírky 1 500 2)
120–200
120,16 / 144,19
171,04 / 205,25
205,28 / 246,34
25 Doska podesty 1 000 / 1 000 / 60
Štandard
138
137,28 / 164,74
193,84 / 232,61
228,04 / 273,65
26 Doska podesty 1 200 / 1 000 / 60
Štandard
168
168,16 / 201,79
228,04 / 273,65
262,28 / 314,74
27 Doska podesty 1 500 / 1 000 / 60
Štandard
205
210,04 / 252,05
262,28 / 314,74
319,32 / 383,18
28 Doska podesty 1 000 / 1 000 / 60
DeLuxe
138
-
250,84 / 301,01
285,08 / 342,10
29 Doska podesty 1 200 / 1 000 / 60
DeLuxe
168
-
285,08 / 342,10
319,32 / 383,18
30 Doska podesty 1 500 / 1 000 / 60
DeLuxe
205
-
319,32 / 383,18
376,32 / 451,58
31 Doska podesty 1 000 / 1 000 / 60
Ornament
138
-
250,84 / 301,01
285,08 / 342,10
32 Doska podesty 1 200 / 1 000 / 60
Ornament
168
-
285,08 / 342,10
319,32 / 383,18
33 Doska podesty 1 500 / 1 000 / 60
Ornament
205
-
319,32 / 383,18
376,32 / 451,58
45 Schodiskový blok vymývaný
800 / 400 / 140
SCHODISKOVÉ PRVKY
BROŽ Dunaj 4–8,
BROŽ Dunaj 10–16
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
59
44 Schodiskový blok Provance
1 200 / 400 / 140
46 Schodiskový blok vymývaný
1 200 / 400 / 140
47 Schodiskový blok vymývaný
rohový segment 400 / 400 / 140
-
155
105
155
-
71,56 / 85,87
101,96 / 122,35
-
-
-
83,96 / 100,75
119,96 / 143,95
-
93,96 / 112,75
133,96 / 160,75
65,16
78,19
69,96
83,95
94,76
113,71
101,96
122,35
-
-
-
40,76 / 48,91
47,16 / 56,59
51,96 / 62,35
-
-
05 Schodisková doska samonosná
Štandard 1 000 / 300 / 60
43
36,32 / 43,58
59,84 / 71,81
71,72 / 86,06
-
-
06 Schodisková doska samonosná
Štandard 1 200 / 300 / 60
50
44,60 / 53,52
71,72 / 86,06
83,60 / 100,32
-
-
07 Schodisková doska samonosná
Štandard 1 500 / 300 / 60
62
54,64 / 65,57
83,60 / 100,32
101,64 / 121,97
-
-
08 Schodisková doska samonosná
DeLuxe 1 000 / 300 / 60
43
-
91,20 / 109,44
111,16 / 133,39
-
-
09 Schodisková doska samonosná
DeLuxe 1 200 / 300 / 60
50
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
na objednávku do 30-tich dní
tovar
2)
-
111,16 / 133,39
128,28 / 153,94
-
-
62
-
128,28 / 153,94
156,76 / 188,11
-
-
5l
40,78 / 48,94
-
-
-
-
oporná doska pre 2–5 schodov – jednotná cena
3)
karamelová len v prevedení Bridlica
4)
žltá len v prevedení Travertín
P
-
52,5
10 Schodisková doska samonosná
DeLuxe 1 500 / 300 / 60
1)
Hmotnosť
(kg)
34 Schodiskový stupeň plný 600 / 300 / 185
priebežný, koncový
L
18
KOD – názov výrobku
d/š/v
SCHODISKOVÉ PRVKY
263
obchodný
3)
cena uvedená za 1 ks, t. j. L alebo P
4,07 kN / m2, dosky podesty je 5,55 kN / m2
1)
na objednávku do 30-tich dní 2) oporná doska pre 2–5 schodov – jednotná cena užitkové zaťaženie schodiskovej dosky je
rozteč podestových dosiek pre ukotvenie schodiskových a podestových dosiek je u šírky 1 000–700 mm, 1 200–800 mm, 1 500–900 mm
19
VYMÝVANÉ SKRUŽE
264
1)
KRUHOVÉ SCHODISKOVÉ PRVKY
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
d/h/b
Hmotnosť
(kg)
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
BROŽ Dunaj 4–8,
BROŽ Dunaj 10–16
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro, BROŽ
Symfonie®, BROŽ Crema®
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
priemer / v
Hmotnosť
(kg)
BROŽ Dunaj 4–8,
BROŽ Dunaj 10–16
BROŽ Galaxy,
BROŽ Arktik,
BROŽ Elegance,
BROŽ Esence
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ Vulcano,
BROŽ Coloro, BROŽ
Symfonie®, BROŽ
Crema®
01 Vymývaná skruž 600 / 600 / 80
180
83,60 / 100,32
109,72 / 131,66
134,68 / 161,62
01 Schodiskový stupeň kruhový priebežný
∅ 800 / 200, SD 600 mm
83
31,32 / 37,58
44,88 / 53,86
49,84 / 59,81
02 Vymývaná skruž 800 / 600 / 80
280
123,04 / 147,65
159,64 / 191,57
194,56 / 233,47
05 Schodiskový stupeň kruhový začiatočný
∅ 800 / 200, D 600 mm
81
31,32 / 37,58
44,88 / 53,86
49,84 / 59,81
320
170,08 / 204,10
219,52 / 263,42
269,40 / 323,28
02 Schodisková podstupnica kruhová ∅ 980 / 155
vymyté čelo
48
26,36 / 31,63
34,88 / 41,86
39,88 / 47,86
03 Vymývaná skruž 1 000 / 600 / 80
88
36,32 / 43,58
44,88 / 53,86
49,84 / 59,81
99,76 / 119,71
03 Schodisková nášlapná platňa z výsekom ∅ 1 000 / 60
vymytá hrana
SD 750 mm
04 Schodisková nášlapná platňa ∅ 1 000 / 60
vymytá hrana
115
29,88 / 35,86
39,88 / 47,86
44,88 / 53,86
5l
40,78 / 48,94
-
-
04 Vymývaná krycia doska
∅ 800 / 75
05 Vymývaná krycia doska
∅ 1 000 / 75
06 Vymývaná krycia doska
∅ 1 200 / 75
86
140
62,72 / 75,26
101,64 / 121,97
79,76 / 95,71
124,48 / 149,38
154,60 / 185,52
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
195
137,76 / 165,31
179,56 / 215,47
219,52 / 263,42
1)
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
na objednávku do 30-tich dní
5l
h – výška steny, b – hrúbka steny, d – vnútorný priemer
40,78 / 48,94
-
na objednávku do 30-tich dní
SD – skladobná dĺžka
obchodný tovar
-
obchodný tovar
SKRUŽE
1)
1)
KRUHOVÉ SCHODISKOVÉ PRVKY
267
20
21
VÝSEČNICE A NÁŠLAPNÉ PLATNĚ
266
1)
BAZÉNOVÉ LEMY
1)
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Cena (€ / ks) bez DPH / cena (€ / ks) s DPH
Ilustračný
obrázok
KOD – názov výrobku
priemer / v
Výsečnica
∅ 400 / 50
SD 300 mm
A 100 mm
B 200 mm
01 začiatočná
7
-
02 priebežná
12
60 / 720
11
BROŽ
Natur:
hnedá
4,40
5,28
6,40
7,68
8,48
10,18
-
4,72
5,66
6,72
8,06
8,96
10,75
-
11
BROŽ
Natur:
patina
01 BROŽ
Štandard:
sivá
-
-
-
04 začiatočná
11
-
05 priebežná
19
40 / 760
06 koncová
8
-
07 začiatočná
15
-
08 priebežná
27
10 / 270
09 koncová
12
-
10 začiatočná
29
-
11 priebežná
48
10 / 480
12 koncová
19
-
13 začiatočná
43
-
14 priebežná
76
10 / 760
15 koncová
33
-
16 Nášlapná platňa kruhová
∅ 400 / 50
14
60 / 840
3,96
4,75
5,68
6,82
6,60
7,92
-
-
-
-
17 Nášlapná platňa kruhová
∅ 500 / 50
21
20 / 420
4,96
5,95
7,08
8,50
8,48
10,18
-
-
-
-
14,92
17,90
19,92
23,90
-
-
-
-
SD 450 mm
A 150 mm
B 300 mm
Výsečnica
∅ 800 / 50
SD 600 mm
A 200 mm
B 400 mm
Výsečnica
∅ 1 000 / 50
SD 750 mm
A 250 mm
B 500 mm
10,44
12,53
17,12
20,54
19,92
23,90
14,92
17,90
24,92
29,90
29,88
35,86
19,92
23,90
29,88
35,86
34,88
41,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
10 / 310
19 Nášlapná platňa kruhová
∅ 800 / 50
55
10 / 550
15,64
18,77
24,92
29,90
29,88
35,86
-
-
-
-
20 Nášlapná platňa kruhová
∅ 1 000 / 50
105
10 / 1 050
20,84
25,01
29,88
35,86
34,88
41,86
-
-
-
-
21 Stopa ľavá 520 / 280 / 60
12,8
72 ks /pal (36 ks
-
-
-
-
-
4,76
5,71
5,56
6,67
22 Stopa pravá
12,8
72 ks /pal (36 ks
-
-
-
-
-
4,76
5,71
5,56
6,67
7,50
9,00
-
-
15
VL
-
-
-
10,36
12,43
24 Prkno I 670 / 230 / 50
15
VL
-
-
-
4,79
5,75
9,50
11,40
-
-
25 Prkno II 900 / 230 / 50
20
VL
-
-
-
5,99
7,19
10,42
12,50
-
-
26 Špalek 230 / 230 / 50
4,5
VL
-
-
-
1,99
2,39
4,17
5,00
-
-
27 Šlapák 480 / 50
13,5
VL
-
-
-
7,99
9,59
9,58
11,50
-
-
16
VL
-
-
-
7,71
9,25
14,58
17,50
-
-
5l
-
40,78
48,94
-
-
-
-
-
-
23 Pražec
2)
28 Krajník 610 / 310 / 50
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
na objednávku do 30-tich dní
2)
deväť rôznych reliefov
3)
na paletě je 36 ks stopy pravá a 36 ks stopy levá SD – skladobná dĺžka
obchodný tovar
03 BROŽ Fantasy 2)
biela, červená, žltá
01 Bazénový lem – profil vlna
priebežný 1 000 / 400 / 80 / 40
43
31,32 / 37,58
49,84 / 59,81
02 Bazénový lem – profil vlna
rohový ostrý vnútorný
25
31,32 / 37,58
49,84 / 59,81
03 Bazénový lem – profil vlna
rohový ostrý vonkajší
28
31,32 / 37,58
49,84 / 59,81
04 Bazénový lem – profil vlna
rohový vnútorný ∅ 1 m
segment 90o (4 ks do kruhu)
46
38,76 / 46,51
64,80 / 77,76
05 Bazénový lem – profil vlna
rohový vonkajší
segment 90o (4 ks do kruhu)
19
31,32 / 37,58
49,84 / 59,81
06 Bazénový lem – profil vlna
oblúkový vnútorný ∅ 3 m
segment 15o (24 ks do kruhu)
19
20,84 / 25,01
34,88 / 41,86
07 Bazénový lem – profil vlna
oblúkový vnútorný ∅ 4 m
segment 15o (24 ks do kruhu)
23
25,60 / 30,72
39,88 / 47,86
08 Bazénový lem – profil vlna
oblúkový vnútorný ∅ 5 m
segment 15o (24 ks do kruhu)
30
29,88 / 35,86
49,84 / 59,81
09 Bazénový lem – profil vlna
oblúkový vnútorný ∅ 6 m
segment 15o (24 ks do kruhu)
34
34,00 / 40,80
54,84 / 65,81
5l
40,78 / 48,94
-
-
10,44
12,53
ľavá a 36 ks pravá)
BROŽ Dunaj 4–8
-
18 Nášlapná platňa kruhová
∅ 600 / 50
ľavá a 36 ks pravá)
Hmotnosť
(kg)
KOD – názov výrobku
01 BROŽ
Štandard:
červená
-
Výsečnica
∅ 600 / 50
1)
BROŽ Romance, BROŽ
Kreativ, BROŽ
Vulcano, BROŽ
Coloro, BROŽ
Symfonie®,
BROŽ Crema®
5
SD 375 mm
A 125 mm
B 250 mm
22
Paleta
(ks / kg)
BROŽ
Galaxy,
BROŽ
Elegance,
BROŽ
Arktik,
BROŽ
Esence
03 koncová
Výsečnica
∅ 500 / 50
VÝSEČNICE A NÁŠLAPNÉ PLATNĚ
Hmotnosť
(kg)
Ilustračný
obrázok
BROŽ
Dunaj
4–8,
BROŽ
Dunaj
10–16
BAZÉNOVÉ LEMY
265
Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
1)
na objednávku do 30-tich dní
2)
pri objednávke je nutné zaplatiť 60% nevratnú zálohu
obchodný tovar
23
24
Ilustračný
obrázok
274
Ilustračný
obrázok
ENERGOKANÁL
Ilustračný
obrázok
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
Rozmery
d/š/v
(mm)
Spotreba
(ks / bm)
Hmotnosť
(kg)
Paleta
(ks / kg)
01 Krycia doska energokanálu
zo zámkom
500 / 160 / 50
2
7
88 / 616
1,16 / 1,39
02 Energokanál
(vnútorný rozmer 500 / 120 / 120)
500 / 230 / 200
2
29,4
32 / 941
2,59 / 3,11
KOD – názov výrobku
Ilustračný
obrázok
sivá
DOPLNKOVÝ SORTIMENT K ZÁMKOVEJ A SYSTÉMOVEJ DLAŽBE
Frakce
(mm)
Merná jednotka
(mj)
Množstvo
Spotreba
(na 1 m2)
Cena (€ / balenia)
bez DPH / cena
(€ / balenia) s DPH
01 Kremičitý piesok vo vreciach
0–2
balenia
25 kg
15–20 kg
4,15 / 4,98
23 Drvené kamenivo podsypové big bag
4–8
balenia
250 kg
-
22,88 / 27,46
24 Drvené kamenivo podsypové big bag
4–8
balenia
500 kg
-
29,12 / 34,94
25 Okrasné kamenivo vrecované
8–16
balenia
25 kg
-
4,12 / 4,94
26 Okrasné kamenivo vrecované
16–22
balenia
25 kg
-
4,12 / 4,94
33 Vzorový štvorec – papierový
-
ks
1
-
10,42 / 12,50
27 Brožgard
-
balenia
1l
0,3–0,7 l
7,87 / 9,44
28 Brožgard
-
balenia
5l
0,3–0,7 l
30,79 / 36,95
29 Brožgard
-
balenia
20 l
0,2–0,3 l
123,29 / 147,95
19 Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
-
balenia
5l
0,2–0,3 l
40,78 / 48,94
20 Sikagard – 907 W
(ochranný náter s mokrým efektom)
-
balenia
20 l
0,2–0,3 l
155,96 / 187,15
KOD – názov výrobku
ODVODŇOVACÍ PRVKY
KOD – názov výrobku
01 Žľab melioračný BZM 250
(hĺbka žľabu 20 mm)
275
381
Rozmery
d/š/v
(mm)
250 / 250 / 80
02 Žľab melioračný BZM 500
(hĺbka žľabu 20 mm)
250 / 500 / 100
03 Žľab melioračný BZM 630
(hĺbka žľabu 60 mm)
250 / 630 / 140
Spotreba
(ks / bm)
4
Hmotnosť
(kg)
9
4
24,5
4
25,9
Paleta
(ks / kg)
120 / 1 080
48 / 1 176
28 / 725
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
sivá
1,69 / 2,03
2,12 / 2,54
2,59 / 3,11
PÄTKA PLOTOVÁ
KOD – názov výrobku
d/h
ard
Brožg
Rozmery
d/š/v
(mm)
Hmotnost
(kg)
Paleta
(ks / kg)
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
ard
Brožg
sivá
ard
01 Pätka plotová 200 / 200 / 300
(vnútorný rozmer ∅ 75 / 180)
Sikag
200 / 200 / 300
19
64 / 1 216
1,86 / 2,23
ard
Sikag
uvedené spotreby sú len orientačné
272
Ilustračný
obrázok
ZÁKRYTOVÉ DOSKY
KOD – názov výrobku
d/h
Rozmery
(mm)
d/h
Hmotnosť
(kg)
Paleta
(ks / kg)
45
5 / 225
Cena (€ / ks) bez DPH
cena (€ / ks) s DPH
sivá
01 Doska krycia celá
armovaná 600 / 70
600 / 70
02 Doska krycia rozpolená
armovaná zo zámkem 800 / 75
800 / 75
87
2 / 174
28,02 / 33,62
03 Doska krycia rozpolená
armovaná zo zámkou 900 / 75
900 / 75
110
2 / 220
30,34 / 36,41
04 Doska krycia rozpolená
armovaná zo zámkou 1 000 / 75
1 000 / 75
140
2 / 280
33,16 / 39,79
05 Doska krycia rozpolená
armovaná zo zámkou 1 100 / 75
1 100 / 75
170
2 / 340
37,34 / 44,81
06 Doska krycia rozpolená
armovaná zo zámkou 1 200 / 75
1 200 / 75
200
2 / 400
37,34 / 44,81
07 Doska krycia rozpolená
armovaná bez zámky 1 400 / 80
08 Doska krycia rozpolená
armovaná bez zámky 1 700 / 100
h – výška, d – vonkajší priemer
uvedená cena je za komplet
D LDOPLNKOVÝ
A Ž B A S K LSORTIMENT
ADEBNÁ
ENERGOKANÁL , ODVODŇOVACÍ PRVKY, PÄTKA PLOTOVÁ , ZÁKRYTOVÉ DOSKY
271
381
Ilustračný
obrázok
obchodný tovar
DOPLNKOVÝ SORTIMENT K PLOŠNÝM DLAŽBÁM
KOD – názov výrobku
Merná jednotka
(mj)
Množstvo
Spotreba
(na 1 m2)
Cena (€ / mj) bez DPH
cena (€ / mj) s DPH
32 Plastový terč EH 15
∅ 150 / 15
ks
(200 ks balenia)
1
-
0,53 / 0,64
30 Vyrovnávacia podložka gumová LH3
∅ 150 / 3
ks
(250 ks balenia)
1
-
0,21 / 0,25
31 Vyvažujúcí prvok
∅ 40 / 5
ks
(200 ks balenia)
1
-
0,10 / 0,12
ks
1
-
cena na požiadanie
16,56 / 19,87
1 400 / 80
500
0,5 / 250
65,36 / 78,43
1 700 / 100
680
0,5 / 340
84,01 / 100,81
35 Výškovo nastavitelná podložka
25–550 mm
25
Ilustračný
obrázok
DOPLNKOVÝ SORTIMENT PRE MUROVACIE PRVKY
Rozmery
(mm)
Merná
jednotka (mj)
Množstvo
Spotreba
(na 1 m2)
Cena (€ / mj) bez DPH
cena (€ / mj) s DPH
10 Držiak výplne koncový
275 / 40 / 5
ks
1
-
3,72 / 4,46
11 Držiak výplne priebežný
550 / 40 / 5
ks
1
-
4,98 / 5,98
1 200 / 190 / 10
ks
1
-
8,10 / 9,72
13 Murovacia šablóna stĺpiková 39 / 19
390 / 190 / 10
ks
1
-
7,47 / 8,96
14 Murovacia šablóna stĺpiková 39 / 39
390 / 390 / 10
ks
1
-
8,40 / 10,08
KOD – názov výrobku
12 Murovacia šablóna priebežná
D L A Ž B A S SORTIMENT
DOPLNKOVÝ
K L A D E B N/ÁZÁSADY KLADENIA DLAŽBY
15 Murovacia šablóna pre zvislú spáru
26
1)
ZÁSADY KLADENIA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
190 / 190 / 10
ks
1
-
8,23 / 9,88
16 Pánt
-
ks
1
-
3,84 / 4,61
17 Nastaviteľný pánt
-
ks
1
-
20,78 / 24,94
18 Držiak plotovej výplně
-
ks
1
-
1,18 / 1,42
22 SGB 350 – jednokroková
zdící a spárovací malta 1)
-
balenia
40 kg
3,8 kg/m2
6,12 / 7,34
uvedené spotreby sú len orientačné
Vrstvu dlažbového lôžka
nanášame pomocou vodiacich líšt tak, aby následne
pokladaná dlažba bola o 1 cm
vyššie ako budúca výška
dlažby, lebo pri konečnom
zavibrování dláždenej plochy
jej výška klesne cca o 1 cm.
S pokládkou dlažby treba
začať v najnižšom bode
dláždenej plochy a pokračovať z už položenej dlažby.
Uloženú
dlažbu
zasypať
kremičitým
pieskom
a zamiesť
ho do škár. Dlažbu zavibrovať
vibračnou doskou, opatrenou gumovou podložkou.
Zhutnením sa zarovnajú
výškové odchýlky jednotlivých dlažieb.
ZÁSADY KLADENIA PLOŠNÉ DLAŽBY
dlažba
dlažba
maltové lôžko
(lepidlo)
podkladnýbeton
nosná
vrstva
zhutnené
podložie
dlažba
kladecí lôžko
nosná
vrstva
zhutnené
podložie
Pokládka na maltové lôžko (lepidlo).
Pokládka do štrkového lôžka.
Na zhutnenej nosnej vrstve vytvoriť 10–15 cm
hrubú betónovú platňu.Na vytvrdnutý betón
naniesť 3–5cm hrubú vrstvu cementového
poteru, do ktorého sa budú klásť platne
so škárami min. 5 mm (pri pokládke do
lepidla vytvoriť 5 bodov lepidla v hrúbke 0,5–2 cm). Pomocou gumového kladiva
vyškovo zarovnať. Plochy väčšie ako 20 m2
deliť dilatačnými škárami z dôvodu tepelnej
roztažnosti materiálu. Dláždenú plochu min.
3 dni nepoužívať. Škáry následne vyplniť
kremičitým pieskom bez prísad.
Na zhutnenej nosnej vrstve vytvoriť pomocou
laty a vodiacich líšt pokladkovú vrstvu. S kladením dlažby začať v najnižšom bode plochy.
Dlažbu klásť z už položenej plochy a pomocou
gumového kladiva výškovo zarovnať. Dlažbu
pokládať s min. 5 mm škárami. Škáry vyplniť
kremičitým pieskom bez prísad. Plocha je
hneď pochôdzna.
podložka
podkladný
beton
nosná
vrstva
zhutnené
podložie
Pokládka na terče.
Na zhutnenej nosnej vrstve vyhotoviť 10–15
cm hrubú betónovu platňu. Roznášacie
terče umiestniť do rohov platní. Prípadné
výškové rozdiely vyrovnať pomocou
podložiek, vyrovnávacích dostičiek alebo
klinov. Škáry zostanú voľné. Povrchová
voda, ktorá cez škáry pretečie, je po povrchu podkladového betónu odvedená do
odvodňovacieho systému. Plocha je hneď
pochôdzna.
OKRASNÉ TVÁRNICE (OT) A HISTORY BLOKY (HB)
– PRÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA
Pre bezproblémovú a kvalitnú výstavbu plotov z OT a HB je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť výstavbe základov. Pri
ich navrhovaní musí byť zohľadnené budúce zaťaženie múrom
a miestne geologické podmienky.
OT a HB sa kladú na betónový základ z betónu triedy B20 o šírke
40 cm, pričom dno základov je v nezámrznej hĺbke.
Pred vyliatím základov je potrebné rozmerať umiestnenie stĺpov
a plota a vložiť do základov armatúru priemeru 10–20 mm tak,
aby bola pripravená k nasledujúcemu naviazaniu zvislej výstuže
plota.
Pred začatím výstavby samotného plota z OT a HB doporučujeme
nanesenie hydroizolácie, lepenky alebo penetračného náteru.
Plochy znovu zapieskovať
kremičitým pieskom tak, aby
výška piesku v škárach bola
aspoň 2/3 výšky dlažby.
obchodný tovar
VŠEOBECNÉ ZÁSADY VÝSTAVBY PLOTOV
Pre kvalitné a hlavne dlhodobé bezproblémové používanie
dláždených plôch je treba dodržiavať tieto zásady:
pred zahájením prác vytvoriť aspoň jednoduchý projekt, kde
bude navrhnutá konštrukcia spevnenej plochy s ohľadom na jej
budúce zaťaženie a miestne geologické podmienky, jej odvodnenie,
ohraničenie a pod.,
podložie je pevné (uležané) alebo aspoň rovnomerne a dostatočne
zhutnené s pozdĺžnym sklonom min 0,5 % a priečnym sklonom min.
2–3 % v smere budúcej spevnenej plochy,
sadiť obrubníky, palisády, pokiaľ je to možné tak, aby rešpektovali
skladobné rozmery dlažieb a vyhli sa tak dodatočnému dorezávaniu alebo štiepaniu krajných dlažieb,
na takto pripravenej pláni vyhotoviť podkladové vrstvy z vodopriepustného materiálu.
OT a HB sa murujú na škáru hrúbky 8–12 mm cementovou
maltou pomocou murovacích šablón minimalizujúcich znečistenie
pohľadovej strany OT alebo HB. Vyhladenie škár robíme priebežne
s výstavbou plota pomocou škárovačky.
Na vyplnenie dutín tvárnic použite vlhký betón triedy B 15.
Pri použití výstuže sa zohľadňuje výška plota, zaťaženie vetrom,
vzdialenosť stĺpov, typ a váha použitej plotovej výplne, zavesenie
brány alebo bránky. Vložený betón hutníme napríklad vpichmi
oceľovou tyčou, naraz však max. po 4 radách tvárnic. V priebehu
výstavby je potrebné nedokončený plot chrániť pred dažďom.
OT a HB zakryjeme vhodným tipom striešky, ktorú lepíme na
cementovú maltu alebo mrazuvzdorné lepidlo a škáry vyplníme
transparentným tmelom. Pod strieškou je vhodné nechať priestor
na kondenzáciu vlhkosti vzduchu.
ZÁSADY KLADENIA DLAŽBY / VŠEOBECNÉ DZÁSADY
L A Ž B AVÝSTAVBY
S K L A D MÚROV
EBNÁ
281 (381)
Zvýšenú pozornosť treba venovať správnej technológii a kvalite
zhutnenia jednotlivých vrstiev. Hutnenie by malo byť realizované
po max. 10–15 cm hrubých vrstvách.
27
DOBA PREDAJA
PONDELOK–PIATOK
apríl–november: 6–18 hodín december–marec: 6–15 hodín
SOBOTA apríl–prosinec: 8–11 hodín
Požiadavky na nakládku od 18–20 hod. (pre zmluvných partnerov) je potrebné nahlásiť
do 15 hodín na oddelenie odbytu (+420 777 223 889, +420 777 223 890,
+420 777 223 947, +420 544 120 621–4).
Beton Brož s.r.o.
Dědina 484, 683 54 Otnice, Česká republika
telefon: +420 544 120 631–8, fax: +420 544 120 690
mobil: +420 777 010 793, e-mail: [email protected]
EXPEDIČNÍ SKLAD PŘEROV:
apríl–november: 6–17 hodin december–marec: 6–15 hodin
Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov 2
ZÁR
bez D UKA: na v
ýr
P
telefon: +420 544 120 682–3, mobil: +420 777 223 285, fax: +420 544 120 693
môžu H. Pri vrá obky je p
os
te
b
mate etónové v ní paliet b kytovaná
objednávky: [email protected]
riály.
záruk
ude ú
ýrobk
F
PONDELOK–PIATOK
a po
možn
arebn
y vyk
čtova
do
a
é
n
é
a che predchád rozdiely zovať fare ý poplato bu 60 me
k za o
novo
bné o
zať o
mický
siaco
dobe
z
d
ch vp
a
c
raním budovan hýlky. T potrebenie v odo dňa
lyvov
VÝKV
ie
.
ý
pr
v
v
to
c
ýrobk
natéh ETY: na p
ov z n h výrobko farebné čiastke 1 edaja. O
ovrch
o, kto
v
o
0%
baly
ie
d
m
c
k
h
ô
oľkýc
u bet
rý na
kvalit
h pali žu byť tie ýlky nie je z ceny oba : tovar je
ón
ný
p
ž spô
ulože
et na
lu.
m
výkve ch vstupn ovrchu be ových výro
o
žn
raz. K
s
n
F
t
ý
tó
b
u kon obené rôz é eliminov arebnosť: ý na palet
spolu preto nie ch surovín nu vytvo kov sa mô
n
ách E
e
pri vý
a
y
č
ť
m
n
,
je mo
r
pôsob
.
í
é
ž
p
T
u
v
m
r
p
UR
e
e
ro
e
o
u zjed
nto ja
vysk
k
t
vlak
žné
en
dažďo
noten om a rôzn ože najpo be sú pou 1 200 ×
m, pô ím fyziká považova v nie je t uhličitan ytnúť tzv.
d
žívan
800 m
o
iu
s
u
t
a
ln
f
u
„v
rv
ť
soben
v
arebn
t
EKOL
ím ag ych a che za možný alý a nem vápenaté ápenné v
ej plo lhkosťou t nejší podie é veľmi kv m. Cena
h
ý
Ó
ý
r
alitné
m
c
á
palet
p
l
k
e
o
c
h
G
r
s
v
h
ic
.
v
s
y
e
I
ív
ety
uro
ply
to
A: vš
Vz
spolo
ký
dm
dochá
nych
y
etk
čn
kvapa ch vplyvo et reklam v na funk niku výkv “. Tieto v
dza p prvkov. Vz vín pre v farby, nap je 8,3 €
ý
e
ý
svoje osť má u y surovin
č
v
lí
o
á
n
riek t
r
k
t
n
n
o
o
c
ik
v
(obru
u
o
ie
b
v
e
a plyn
r
s
u
u
t
č
.
ť
zavre
s
y pou
y
it
p
V
om
a
a
povin
t
e
s
lô
vo
ý
som
ú
j dob
ov ob
tú
žit
a vyu
n
prach kvety sam žitkové v snažíme p ú najčaste
e spo ch farebn ria prírod u
siahn
žitia osti týka zmluvu s é pri výro
la
y
jš
r
e
o
lu
né
e
v
s
s
ie
u
d
o
p
ý
t
p
t
d
c
no
ôsobe
m
o spo
júce
o
ých v
n
h
o dpa
be sú
o oba
sa
du
loč
ním f lišných je
daždi i časticam ľahlivo zm sti betón ádzať najm ásledkom
lo
e
y
ových
iznú b
d
z
i, mr
a ovz
ik
združ ch a zapoji z obalov zaistenia nosťou EK kologicky
ä
if
úzie
álnyc
dô
azom
duší)
v
ne
en
sp
,
O
la
h
.
, odp ez vedľajš ýrobkov. kladným v hydroxid
EKO-K ého pln sa do sys podľa zá ätného o -KOM, čím závadné.
ích riz
Vápen
laven
u váp
ýbero
Naša
dberu
kona
tému
enia
OM.
plní
ím
ík
e
m
ný
-
www.betonbroz.sk
Download

Zámková dlažba Brož