FORTISCHEM a. s.
KOKSOVÝ PRACH
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Dátum schválenia: 31.01.2013
revízia: 1
CAS číslo: 65996-77-2
EINECS číslo: 266-010-4
Charakteristika a použitie
Získava sa odsávaním prachových podielov z rotačnej pece pri sušení koksu a pri odsávaní
presypov dopravných pásov pri doprave vysušeného koksu. Základné pojmy a kritéria pre kontrolu
zrnenia tuhých palív určuje STN 44 1406.
Používa sa ako palivo alebo na rôzne priemyselné účely.
Technické parametre
Parameter
Zrnitosť: podiel nad 0,250
mm, najviac
Obsah popola (Ad), najviac
Vlhkosť, najviac
Merná jednotka
Hodnota
Metóda stanovenia
hmot. %
2,0
Interná metóda
hmot. %
16,0
hmot. %
4,0
Interná metóda
Interná metóda
Spôsob balenia a skladovania
Dodáva v kontajneroch s objemom 7 m3 alebo 1 m3 podľa dohody výrobcu s odberateľom, v
autocisternách, v železničných RAJ-vagónoch, resp. v big-bagoch. Prepravuje v železničných
vagónoch alebo nákladnými autami.
Bezpečnostné údaje
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.
................................................................................................................................................................................................................................................
Zákaznícky servis:
Produktový manažér: Juraj Kulcsár
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika
tel.: +421 46 568 4403; +421 917 633 857
www.fortischem.sk
Fax: +421 46 568 9220
email: [email protected]
Download

Koksový prach-sk-01-2013