TESNIACE, RYHOVANÉ, PODLAHOVÉ GUMY
TESNIACE GUMY
S vložkou SBR
Hrúbka / mm :
Bez vložky SBR
Hrúbka / mm :
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
10
RYHOVANÉ PODLAHOVÉ GUMY
DIELEKTRICKÉ KOBERCE
PENIAŽKOVÉ GUMY
Farba: šedá, þierna
DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY
MIKROPORÉZNE GUMY
Rozmer:
Hrúbka:
500 x 1500mm
3,5
5
7
10
15
HADICE
HADICE PLASTOVÉ, POLYURETÁNOVÉ TLAKOVÉ A TLAKOVOSACIE
Priemer:
od 4mm do 300mm
Použitie:
Doprava kvapalín, potravín, palív, chemikálií, na odvod
vzduchu, pilín, v poĐnohospodárstve, v priemysle, .....
PVC-voda-vzduch
PVC-potraviny
PVC-bezúplet
PVC-sacia dym
PVC-sacia horúci vzduch
PVC-sacia prach,piliny
PVC-sacia kvapaliny
PVC-sacia potravinárska
PVC-sacia palivá
PU-sacia para, granule
PU-sacia abraz.látky
PU-sacia prach,piliny
HADICE
HADICA - BENZÍN
Priemer
4 / 10
5 / 11
6 / 12
8 / 14
9,5 / 16
12 / 19
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
OF 386
OF 386
OF 386
OF 386
OF 386
OF 386
technické údaje
3
-40 / +60
30
50
HADICA - MOTOROVÉ PALIVÁ
Priemer
10 / 20
13 / 23
16 / 26
19 / 32
25 / 37
32 / 44
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
OF 394
OF 394
OF 394
OF 394
OF 394
OF 394
technické údaje
10/16/10
-40 / +60
40,80,100
8,5 -30
HADICA - PRE OLEJE
Priemer
10 / 15
13 / 18
16 / 24
18 / 26
20 / 28
32 / 42
36 / 46
40 / 50
50 / 62
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
OF 587
technické údaje
10 / 3
-45 / +100
50/40/15
8,8
HADICE
HADICA - PRE OLEJE / 2 MPa /
Priemer
4 / 12
6 / 14
8 / 16
10 / 18
13 / 22,5
16 / 22,5
20 / 30,5
25 / 36
32 / 43
40 / 50
50 / 60
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
OF 588
technické údaje
20 / 15 / 5
-45 / +100
100 / 75 / 50 / 25
8,8
HADICA - PRE OLEJE / 4 MPa /
Priemer
4 / 11
6 / 13
8 / 15
10 / 17
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
OF 435
OF 435
OF 435
OF 435
technické údaje
40
-45 / +40 - 125
160
50
HADICA - VZDUCHOVÁ
Priemer
4 / 11
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
AR 419 /pre kompresory/
technické údaje
10
-40 / +70
50
120
HADICE
HADICA - VODA -mPVC
Priemer
6 / 11
8 / 13
10 / 13,5
12,5 / 17
16 / 22
19 / 26
25 / 32
32 /
Oznaþenie
RW 501
RW 501
RW 501
RW 501
RW 501
RW 501
RW 501
RW 501
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
6
10
-5 / +40 +1 / +40
32
25 - 50
HADICA - VODA /gumová/
Priemer
10 / 17
13 / 20
16 / 23
20 / 28
25 / 34
Oznaþenie
RW 331
RW 331
RW 331
RW 331
RW 331
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
6,3
0 / +60 vonk. -25 / +60
20
50
HADICA - KYSELINY - HYDROXIDY - ACETON - DESTILOVANÁ VODA
Priemer
10 / 17
13 / 20
16 / 23
20 / 28
25 / 34
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
CH 375
CH 375
CH 375
CH 375
CH 375
technické údaje
4
-20 / +70
12
50
HADICE
HADICA - PARA
Priemer
16 / 30
20 / 34
25 / 39
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Priemer
10 / 17
13 / 20
16 / 23
18 / 26
20 / 28
25 / 34
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
Oznaþenie
DS 356
DS 356
DS 356
technické údaje
4
voda -1 / +100, para +143
30
50
HADICA - HORÚCA VODA
Oznaþenie
RW 406
RW 406
RW 406
RW 406
RW 406
RW 406
technické údaje
6
-25 / +100
12
50
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
HADICA - OPLACHOVACIA PRIEMYSELNÁ VODA
Oznaþenie
RW 314
RW 314
RW 314
RW 314
RW 314
RW 314
RW 314
technické údaje
10
-30 / +70
32
50
Priemer
10 / 17
13 / 20
16 / 23
20 / 28
25 / 34
HADICE - PRE CHLADIACE KVAPALINY
Oznaþenie
CL 347
CL 347
CL 347
CL 347
CL 347
Priemer
12,5 / 19,5
16 / 233,5
20 / 27
25 / 33
31,5 / 42,5
38 / 50
40 / 52
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
3
-40 / +100 krátkodobo +125
12
50
HADICE
HADICA - VZDUCH
Priemer
13 / 23
16 / 26
16 / 30
20 / 30
20 / 34
25 / 37
25 / 39
Oznaþenie
AR 408
AR 408
AR 409
AR 408
AR 409
AR 408
AR 409
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
voda 8 vzduch 10
-30 / +70
32
50
HADICA - VZDUCHOVÁ A HYDRAULICKÁ Z PA
Priemer
6/1
8/1
10 / 1
12 / 1,5
15 / 1,5
Oznaþenie
TB 324
TB 324
TB 324
TB 324
TB 324
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
15, 19
závisí na tlaku
20, 28
800
HADICA - PRE ZVÁRANIE / KYSLÍK, ACETYLÉN, PROPAN-BUTAN /
Priemer
4 / 11
6,3 / 14
8 / 16
10 / 118
Oznaþenie
kyslík
acetylén
WO559
WA 559
WO559
WA 559
WO559
WA 559
WO559
WA 559
Pracovný tlak /bar/
Prac.teplota °C
Poruchový tlak /bar/
Štan.dĎžka /m/
technické údaje
kyslík
acetylén propan-butan
20
20
20
-35 / +50 -35 / +50 - 35 / +50
60
20
60
50
50
50
propan-butan
WP 559
WP 559
WP 559
WP 559
HADICE
HADICA - VODA - VZDUCH - kyslík
Priemer
25 / 35
32 / 42
38 / 50
40 / 52
50 / 62
63 / 79
75 / 93
80 / 98
100 / 120
Oznaþenie Prac.teplota °C
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
MA 332
-35 / +70 - 100
HADICA - VODA - VZDUCH - tlaková
Priemer
32 / 50
38 / 56
40 / 58
50 / 68
63 / 81
75 / 93
80 / 98
100 / 120
Oznaþenie Prac.teplota °C
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
NB 103
-25 / +50
HADICA - POTRAVINY
Priemer
25 / 39
32 / 48
40 / 60
50 / 66
63 / 83
75 / 95
80 / 100
100 / 120
Oznaþenie Prac.teplota °C
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
MF 373
-25 / +70
Pracovný tlak
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
NEUVEDENÉ HADICE PO DOHODE S DODÁVATEďOM
Download

TESNIACE, RYHOVANÉ, PODLAHOVÉ GUMY