gumové profily
Mikroporézne profily v metráži
160
Mikroporézne profily samolepiace
162
Profily z EPDM gumy – kompaktné
163
Profily z NBR gumy – olejuodolné
165
Profily zo silikónovej expandovanej (mikroporéznej) gumy166
Profily zo silikónovej kompaktnej gumy
167
Gumové profily „U“
168
Profily tvaru „nota“, „e“, „L“
Profily tvaru „T“
Profily tvaru „objímka“
Profily ostatné
Profily zo silikónovej gumy
Profily pireli – profily s kovovou výstuhou
Tesnenie okien automobilov
172
174
175
176
179
180
183
gumové profily
MIKROPORÉZNE PROFILY V METRÁŽI
KRUHOVÝ PRIEREZ
• štandardná farba: čiernosivá
• materiál: EPDM (odolný poveternostným vplyvom)
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Mikropórézny profi l s dutinkou
d
Iné rozmery na objednávku
ŠTVORCOVÝ PRIEREZ
• štandardná farba: čiernosivá
• materiál: EPDM (odolný poveternostným vplyvom)
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Obj. kód
160
katalóg 2011
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0532 003
3
200
0,207
0532 002
3,5
2000
0,207
0532 004
4
200
0,207
0532 005
5
200
0,207
0532 006
6
200
0,248
0532 007
7
200
0,331
0532 008
8
200
0,413
0532 009
9
200
0,455
0532 010
10
200
0,496
0532 012
12
200
0,661
0532 014
14
100
0,826
0532 015
15
100
0,909
0532 016
16
100
1,074
0532 017
17
100
1,281
0532 018
18
100
1,364
0532 020
20
50
1,694
0532 022
22
50
1,942
0532 024
24
50
2,355
0532 025
25
50
2,438
0532 026
26
50
2,645
0532 030
30
25
3,843
0532 040
40
25
6,322
0532 050
50
25
8,182
KRUHOVÝ PRIEREZ S JEDNOU DUTINKOU
Vonkajší
Priemer
Balenie
Cena
Obj. kód
priemer
dutinky
(m-info)
(€/m)
(mm)
(mm)
0213 006
20
6
50
1,198
0213 008
20
8
50
1,116
0213 012
20
12
50
0,992
0213 015
30
15
25
1,860
0213 020
30
20
50
1,818
0213 022
30
22
50
2,355
0213 023
45
24
25
4,421
Obj. kód
0530 005
0530 006
0530 008
0530 010
0530 110
0530 012
0530 015
0530 020
0530 025
0530 030
0530 040
Obj. kód
Využite možnosť nechať si v našich dielňach strojne urezať mikroporézne profily štvorcového prierezu v iných rozmeroch, z dosiek z mikroporéznej gumy T130 – 0463 xxx.
Priemer D
(mm)
0530 112
0530 115
0530 220
0530 022
0530 225
Rozmer
a×a (mm)
Počet
dutiniek
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
5×5
–
500
6×6
–
200
8×8
–
200
10×10
–
200
10×10
–
100
12×12
–
200
15×15
–
100
20×20
–
25
25×25
–
50
30×30
–
50
40×40
–
25
ŠTVORCOVÝ PRIEREZ S DUTINKOU
Rozmer
Počet
Balenie
a×a (mm) dutiniek
(m-info)
12×12
1
100
15×15
1
100
20×20
1
50
22×22
1
25
25×25
1
50
0,248
0,289
0,455
0,868
0,785
0,909
1,116
2,273
2,934
4,463
7,686
Cena
(€/m)
0,868
0,992
2,066
2,521
2,934
Iné rozmery na objednávku.
www.gumex.sk
gumové profily
M I K R O P O R É Z N E P R O F I LY V M E T R Á Ž I
OBDĹŽNIKOVÝ PRIEREZ
• štandardná farba: čiernosivá
• materiál: EPDM (odolný poveternostným vplyvom)
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Iné rozmery na objednávku
Obj. kód
Rozmer a×b
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0531 003
0531 005
0531 026
0531 036
0531 032
0531 033
0531 035
0531 034
0531 043
0531 050
0531 051
0531 052
0531 059
0531 053
0531 056
0531 054
0531 057
0531 055
0531 061
0531 062
0531 068
0531 072
0531 081
0531 083
0531 084
0531 101
0531 102
0531 099
0531 100
0531 103
0531 104
0531 106
0531 105
0531 107
0531 108
0531 152
3×7 oblý
5×7 strieška
2×6
3,7×6
3×20
3×25
3×36
3×40
4×30
5×10
5×15
5×20
5×25
5×30
5×33
5×40
5×43
5×50
6×10
6×15
6×8
7×20
8×10
8×20
8×30
10×15
10×20
10×25
10×25
10×30
10×40
10×45
10×50
10×60
10×80
15×20
200
100
600
600
400
200
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
100
100
200
200
200
50
100
100
100
100
100
50
50
100
25
100
50
50
25
50
0,248
1,116
0,785
0,165
0,331
0,455
0,661
0,661
0,909
0,372
0,579
0,661
0,785
0,950
1,074
1,074
1,818
1,364
0,331
0,579
0,289
1,116
0,455
1,240
1,777
0,785
1,074
1,405
1,364
1,570
2,066
2,314
2,603
3,017
4,008
1,570
Obj. kód
Rozmer a×b
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0531 155
0531 153
0531 201
0531 203
0531 235
0531 240
0531 253
0531 256
0531 300
0531 305
0531 355
0531 308
15×25
15×30
20×25
20×30
20×35
20×40
25×30
25×60
30×35
30×50
30×55
30×80
50
50
50
25
25
50
25
25
25
25
25
25
1,942
2,355
2,934
3,058
4,421
4,091
3,802
7,521
5,000
7,521
8,595
15,041
s dutinkou
Obj. kód
Rozmer
a×b (mm)
Počet
dutiniek
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0531 111
0531 112
0531 113
0531 156
0531 202
0531 204
0531 306
10×15
10×20
10×20
15×20
20×25
20×30
30×50
1
1
3
1
2
2
2
100
100
100
100
25
25
25
0,785
0,868
1,240
1,364
2,727
3,347
9,050
Ďalšie tvarové profily z mikroporéznej gumy, str. 168.
Mikroporézne gumy v doskách, str 148.
Profily zo silikónovej mikroporézne gumy
pre teploty –60 °C/+200 °C str. 166.
Mikroporézne profily v presnejšom prevedení (rozmerová tolerancia: podľa ISO 3302–1, trieda E3):
– Kruhový prierez (čierna farba, hustota 450 kg/m3, pracovná teplota –35 °C/+110 °C) – 1461 xxx
– Štvorcový prierez (čierna farba, hustota 450 kg/m3, pracovná teplota –35 °C/+110 °C) – 1462 xxx
– Obdĺžnikový prierez (čierna farba, hustota 450 kg/m3, pracovná teplota –35 °C/+110 °C) – 1460 xxx
katalóg 2011
161
gumové profily
SAMOLEPIACE MIKROPORÉZNE PROFILY
•
•
•
•
•
štandardná farba: čierna
základňa so samolepiacou vrstvou
materiál: EPDM (odolný poveternostným vplyvom)
samolepka je umiestnená na jednej, širšej strane profilu
pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
Pri lepení profilov so samolepiacou vrstvou dodržujte predpísaný pracovný postup.
so samolepkou
SAMOLEPIACE MIKROPORÉZNE PROFILY OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEREZU
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0537 025
0537 033
0537 032
0537 031
0537 030
0537 034
0537 043
0537 049
0537 050
0537 054
0537 055
0537 061
0537 065
2,5×8
3×10
3×15
3×20
3×36
3×40
4×30
5×10
5×20
5×40
5×50
6×10
6×15
720
720
100
720
200
100
120
20
240
120
100
240
100
0,289
0,455
0,785
0,785
1,116
0,992
1,736
3,967
1,074
1,736
2,521
0,826
0,868
0537 081
0537 102
0537 103
0537 104
0537 105
0537 108
0537 110
0537 152
0537 153
0537 154
0537 156
0537 155
0537 253
8×10
10×20
10×25
10×40
10×50
10×80
15×20
15×25
15×30
20×30
20×40
20×50
25×30
240
120
100
60
15
25
25
50
25
60
25
25
25
0,909
1,488
1,860
2,727
3,843
5,868
2,769
2,562
3,058
3,595
4,876
5,331
4,380
SAMOLEPIACE MIKROPORÉZNE PROFILY – ŠTVORCOVÉ
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
1457 080
1457 100
8×8
10×10
200
200
0,785
1,074
SAMOLEPIACE MIKROPORÉZNE PROFILY – TVAROVÉ
Obj. kód
Typ
1466 010
1466 020
1466 030
pralinka/6 – prúd
vlečka/2 – prúd
tržný fond/6 – prúd
Rozmer Množstvo Cena
(mm) v balení (m) (€/m)
9×6,3
20×11
9,2×4
450 (3×150) 0,413
120 (4×30) 0,950
720 (3×240) 0,331
BALENIE VHODNÉ PRE MALOOBCHODNÝ PREDAJ
1466 010
pralinka
1466 111
pralinka
162
katalóg 2011
1466 020
1466 030
vlečka
tržníý fond
1466 320
tržný fond
Rozmer Množstvo Cena
(mm) v balení (m) (€/ks)
Obj. kód
Typ
1466 106
1466 111
1466 116
pralinka/2 – prúd
pralinka/4 – prúd
pralinka/6 – prúd
9×6,3
9×6,3
9×6,3
6
11,2
16,8
2,521
4,628
6,653
1466 310
1466 320
1466 330
tržný fond/2 – prúd
tržný fond/4 – prúd
tržný fond/6 – prúd
9,2×4
9,2×4
9,2×4
10
20
30
3,471
6,818
10,000
Na zákazku možno dodať aj iné rozmery
www.gumex.sk
gumové profily
PROFILY Z EPDM GUMY – KOMPAKTNÉ
(plný homogénny materiál)
• na objednávku aj iné rozmery a materiály
• niektoré rozmery len na objednávku
PROFILY KRUHOVÉHO PRIEREZU – EPDM
(ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM)
• štandardné parametre: čierna farba
• elastomér: EPDM (odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu)
• tvrdosť: 70 °Sh (alebo podľa tabuľky)
Obj. kód
Priemer D
(mm)
0594 020
0594 030
0594 035
0594 040
0594 050
0594 060
0594 070
0594 080
0594 090
0594 100
0594 111
0594 120
0594 130
0594 140
0594 150
2
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
70
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
50
50
50
0,165
0,207
0,289
0,289
0,413
0,455
0,620
0,661
1,901
0,826
0,909
1,074
1,198
1,901
1,488
Obj. kód
Priemer D
(mm)
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0594 160
0594 180
0594 190
0594 200
0594 220
0594 240
0594 250
0594 280
0594 300
0594 320
0594 400
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
40
70
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
10
2,025
2,521
3,058
3,223
3,636
4,091
5,000
5,661
7,025
7,479
11,488
0594 081
0594 101
0594 121
8
10
12
60
100
100
100
0,661
0,826
1,074
SPÁJANIE PROFILOV
Gumové profily na zákazku spájame vstrekovaním alebo lepením (0990 029).
Upozornenie:
Tieto technológie sú vhodné pre väčšie výrobné série, pretože forma pre vstrekovanie je vyrábaná presne podľa požiadavky zákazníka.
Podľa Vašich požiadaviek Vám pripravíme návrh konkrétneho riešenia pre Vašu aplikáciu.
Možno spájať: kompaktné profily a profily Pireli s kovovou výstuhou.
Ukážka spoja profilu:
0990 029
katalóg 2011
163
gumové profily
P R O F I LY Z E P D M G U M Y – K O M PA K T N É
( P L N Ý H O M O G É N N Y M AT E R I Á L )
PROFILY ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU – EPDM
(ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM)
• štandardné parametre: čierna farba
• elastomér: EPDM (odolný voči poveternostným vplyvom
a UV žiareniu)
• tvrdosť: 70 °Sh
Obj. kód
Rozměr
Rozmer
a×a (mm)
Tvrdost
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
Balení
(m-info)
Cena
(Kč/m)
(€/m)
0595 060
0595 080
0595 100
0595 120
0595 130
0595 140
0595 150
0595 160
0595 180
0595 200
0595 300
6×6
8×8
10×10
12×12
13×13
14×14
15×15
16×16
18×18
20×20
30×30
70
100
100
100
100
100
50
100
50
50
50
25
0,744
18,00
1,033
25,00
1,529
37,00
1,570
38,00
1,694
41,00
2,975
72,00
2,066
50,00
2,190
53,00
3,017
73,00
3,719
90,00
230,00
9,504
0595 131
13,5×13,5
60
50
2,810
68,00
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
70
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
50
100
50
100
100
50
50
25
50
25
50
50
50
50
50
50
25
25
0,289
1,777
1,198
1,364
0,744
2,479
3,388
0,992
1,157
1,570
1,570
1,901
2,355
1,405
2,727
1,570
1,860
2,769
3,719
4,711
4,298
6,446
3,430
2,769
3,017
3,884
5,413
4,132
12,934
13,595
60
100
100
50
50
1,901
2,355
4,298
9,050
PROFILY OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEREZU – EPDM
(ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM)
a
• štandardné parametre: čierna farba
• elastomér: EPDM (odolný voči poveternostným vplyvom
a UV žiareniu)
• tvrdosť: 70 °Sh
b
Na objednávku aj iné rozmery a v iných tvrdostiach.
Ďalšie tvarové profi ly z EPDM gumy, str. 169–170, 172–178.
Základná odolnosť voči chemikáliám.
Tesniace gumy EPDM v kotúčoch, str. 150, 154.
Využite možnosť strojného rezania gumenných pásov
z gumy v kotúčoch podľa Vašich požiadaviek.
Lepidlá na lepenie gumy, str. 218.
Vhodnosť použitia lepidla konzultujte s naším predajným oddelením.
164
katalóg 2011
Obj. kód
Rozmer
a×b (mm)
0596 020
0596 032
0596 033
0596 036
0596 041
0596 046
0596 047
0596 050
0596 051
0596 052
0596 053
0596 054
0596 055
0596 062
0596 113
0596 115
0596 120
0596 130
0596 140
0596 145
0596 146
0596 144
0596 149
0596 152
0596 154
0596 155
0596 153
0596 170
0596 231
0596 241
2×10
3×13
3×30
3×36
4×15
4×60
4×65
5×10
5×15
5×20
5×30
5×40
5×50
6×20
10×13
10×15
10×20
10×30
10×40
10×45
10×50
10×60
11×32
15×20
15×22
15×25
15×30
17×27
20×45
30×40
0596 057
0596 056
0596 147
0596 230
5×40
5×50
10×50
20×30
www.gumex.sk
gumové profily
PROFILY Z NBR GUMY – OLEJOVZDORNÉ
• na objednávku aj iné rozmery a materiály
• niektoré rozmery len na objednávku
• pre lepenie doporučujeme sekundové lepidlo CB 2004, CB 2008 – str. 219.
PROFILY KRUHOVÉHO PRIEREZU – NBR (OLEJOVZDORNÉ)
•
•
•
•
•
štandardné parametre: čierna farba
elastomér: NBR, zmes 32–56 (olejuvzdorné)
tvrdosť: 60 °Sh (alebo podľa tabuľky)
merná hmotnosť: 1,3 g/cm3
použitie: napr. výroba neštandardných „O“ krúžkov
Obj. kód
Priemer D
(mm)
0538 003
0538 002
0538 004
0538 001
0538 005
0538 006
0538 007
0538 008
0538 010
0538 009
0538 011
0538 012
0538 213
0538 014
0538 015
0538 016
0538 018
0538 019
0538 024
0538 023
0538026
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
10,5
11
12
13
14
15
16
18
19
20
23
25
Tvrdosť
(°ShA)
Hmotnosť
(kg/m)
Cena
(€/kg)
60
0,009
0,011
0,016
0,020
0,026
0,037
0,050
0,065
0,102
0,102
0,123
0,147
0,160
0,153
0,230
0,261
0,331
0,360
0,460
0,539
0,650
21,198
20,992
16,860
16,860
16,860
16,860
16,860
16,446
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
16,405
14,256
14,256
14,256
14,256
Obj. kód
Priemer D
(mm)
0538 027
0538 030
0538 032
0538 035
0538 040
0538 045
0538 050
0538 060
0538 070
26
30
32
35
40
45
50
60
70
0538 112
0538 013
0538 117
0538 022
0538 020
0538 025
0538 036
0538 041
0538 051
0538 055
0538 061
0538 080
0538 910
13
16
17
18
20
25
35
40
50
55
60
80
110
Tvrdosť
(°ShA)
Hmotnosť
(kg/m)
Cena
(€/kg)
60
0,850
0,918
1,010
1,200
1,633
2,066
2,551
3,674
4,800
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
70
0,173
0,261
0,280
0,331
0,408
0,650
1,200
1,633
2,250
3,200
3,765
6,290
11,880
1,736
14,587
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
16,405
Tvrdosť
(°ShA)
Hmotnosť
(kg/m)
Cena
(€/kg)
16,860
16,860
16,860
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
16,860
14,256
14,587
PROFILY ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU – NBR (OLEJOVZDORNÉ)
•
•
•
•
štandardné parametre: čierna farba
elastomér: NBR, zmes 32–56 (olejuzdorné)
tvrdosť: 60 °Sh (alebo podľa tabuľky)
merná hmotnosť: 1,3 g/cm3
Obj. kód
Rozmer
a×a (mm)
0539 003
0539 004
0539 006
0539 008
0539 010
0539 012
0539 015
0539 018
0539 020
0539 025
0539 040
3,7×3,7
4×4
6×6
8×8
10×10
12×12
15×15
18×18
20×20
25×25
40×40
60
0,018
0,019
0,043
0,083
0,135
0,187
0,293
0,416
0,520
0,900
1,920
0539 005
0539 026
0539 060
5×5
25×25
60×60
70
45
80
0,031
0,840
4,500
katalóg 2011
165
gumové profily
P R O F I LY Z N B R G U M Y – O L E J O V Z D O R N É
/ P R O F I LY Z O S I L I KÓ N O V E J E X PA N D O VA N E J
(MIKROPORÉZNEJ) GUMY
a
štandardné parametre: čierna farba
elastomér: NBR, zmes 32–56 (olejuvzdorné)
tvrdosť: 60 °Sh (alebo podľa tabuľky)
merná hmotnosť: 1,3 g/cm3
a
PROFILY OBDĹŽNIKOVÉHO PRIEREZU – NBR (OLEJOVZDORNÉ)
•
•
•
•
b
b
*IR/NR, červená farba
Obj. kód
Rozmer
a×b (mm)
0540 043
0540 042
0540 044
0540 058
0540 061
0540 072
0540 081
0540 082
0540 101
0540 102
0540 100
0540 103
0540 114
4×32
4×36
4×45
5×8
6×14
7×20
8×10
8,5×17
10×15
10×20
10×23
10×30
12×25
Tvrdosť
(°ShA)
Hmotnosť
(kg/m)
Cena
(€/kg)
Obj. kód
60
0,166
0,187
0,234
0,052
0,109
0,182
0,104
0,188
0,195
0,26
0,299
0,390
0,360
16,860
14,256
16,860
16,860
16,860
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
16,405
0540 142
14×24
0,437
14,256
0540 151
15×18
0,351
14,256
0540 152
15×20
0,468
14,256
0540 153
15×25
0,490
14,256
0540 115
15×30
60
0,590
14,256
0540 203
20×30
0,720
17,190
0540 205
20×50
1,173
14,256
0540 253
25×30
1,320
14,256
0540 354
35×45
1,890
14,256
Profi ly IR/NR, červená farba, pre všeobecné použitie
0540 113*
8×18
0,210
14,256
0540 111*
10×17
70
0,240
14,256
0540 112*
10×20
0,250
14,256
Na objednávku aj iné rozmery a v iných tvrdostiach.
Ďalšie tvarové profily z NBR gumy, str. 171.
Základná odolnosť voči chemikáliám.
Lepidlá na lepenie gumy, str. 219.
Rozmer
a×b (mm)
Tvrdosť
(°ShA)
KRUHOVÝ PRIEREZ
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, SIL 16 W
hustota: 250 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+200 °C
ŠTVORCOVÝ PRIEREZ
•
•
•
•
•
166
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, SIL 16 W
hustota: 250 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+200 °C
ďalšie rozmery na zákazku
katalóg 2011
Cena
(€/kg)
Vhodnosť použitia lepidla konzultujte s naším predajným oddelením. Tesniace gumy z olejovzdornej gumy (NBR) v kotúčoch, str. 154.
Využite možnosť rezania gumenných pásov z gumy
v kotúčoch podľa Vašich požiadaviek.
PROFILY ZO SILIKÓNOVEJ EXPANDOVANEJ
Priemer D
(mikroporéznej) GUMY
Obj. kód
(mm)
•
•
•
•
Hmotnosť
(kg/m)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0506 010
0506 015
0506 020
0506 030
0506 040
0506 050
0506 060
0506 070
0506 080
0506 100
0506 107
0506 120
0506 150
0506 190
0506 254
0506 300
1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
10
10,7
12
15
19
25,4
30
25
0,496
4,050
0,537
0,620
0,785
0,950
1,281
1,529
1,777
3,719
3,595
4,504
9,298
6,901
7,273
14,545
Obj. kód
Rozmer a×a
(mm)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0507 005
0507 008
0507 010
0507 012
0507 015
0507 020
0507 025
5×5
8×8
10×10
12×12
15×15
20×20
25×25
25
3,636
4,628
4,298
7,273
8,926
12,479
22,975
www.gumex.sk
gumové profily
P R O F I LY Z O S I L I KÓ N OV E J E X PA N D OVA N E J ( M I K R O P O R É Z N E J ) G U M Y
/ P R O F I LY Z O S I L I KÓ N OV E J KO M PA K T N E J G U M Y
OBDĹŽNIKOVÝ PRIEREZ
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, SIL 16 W
hustota: 250 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+200 °C
ďalšie rozmery na zákazku
Obj. kód
Rozmer a×b
(mm)
0508 030
0508 033
0508 034
0508 035
0508 050
0508 052
0508 053
0508 055
0508 056
0508 081
0508 810*
3×10
3×30
3×30
3×15
5×10
5×20
5×30
5×15
5×25
8×10
8×10
a
•
•
•
•
•
b
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
3,471
6,529
9,587
2,851
3,471
6,116
8,264
5,289
7,397
5,496
10,331
25
100
25
Ďalšie rozmery na objednávku.
Ďalšie tvarové profily zo silikónovej mikroporéznej gumy dodávame na objednávku.
Základná odolnosť chemikáliám.
Lepidlá na lepenie silikónu str. 219–220.
Vhodnosť použitia lepidla konzultujte s naším predajným oddelením.
Tesniace dosky zo silikónovej mikroporéznej gumy str. 151.
Obj. kód
Rozmer a×b
(mm)
0508 082
0508 101
0508 102
0508 103
0508 104
0508 105
0508 106
0508 152
0508 153
0508 162
0508 203
0508 205
0508 212
0508 253
0508 304
8,5×16,5
10×15
10×20
10×30
10×40
10×50
10×25
15×20
15×30
15×25
20×30
20×50
20×25
25×30
30×40
Balenie (minfo)
Cena
(€/m)
6,376
6,116
6,901
10,702
14,959
20,455
8,058
10,702
16,446
15,496
22,769
33,099
17,025
26,405
39,256
25
10/25
* farba červená
PROFILY ZO SILIKÓNOVEJ KOMPAKTNEJ GUMY
Silikónové kompaktné profily sa vyznačujú výbornými mechanickými vlastnosťami a sú zdravotne nezávadné.
Na objednávku dodávame aj v iných rozmeroch, tvrdostiach aj iných
silikónových materiáloch.
KRUHOVÝ PRIEREZ
•
•
•
•
•
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, GP 60 W
tvrdosť: 60 °Sh
hustota: 1190 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+230 °C
Obj. kód
Priemer
D (mm)
Tvrdosť
(°ShA)
0501 010
0501 015
0501 020
0501 024
0501 030
0501 032
0501 040
0501 041
0501 050
0501 051
0501 060
1
1,5
2
2,4
3
3,2
4
4
5
5
6
60
60
60
60
60
60
60
50
60
40
60
Farba
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
biela
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
0,496
0,537
0,579
0,785
0,702
10,826
0,950
1,033
1,198
2,479
1,529
Obj. kód
Priemer
D (mm)
Tvrdosť
(°ShA)
0501 062
0501 065
0501 070
0501 071
0501 080
0501 090
0501 100
0501 102
0501 112
0501 127
0501 140
0501 160
0501 180
0501 200
0501 330
6
6,5
7
7
8
9
10
12
11
12,7
14
16
18
20
30
50
60
60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0501 043
0501 052
0501 061
0501 072
0501 081
0501 111
0501 161
0501 441
4,3
5
6
7
8
11
16
40
0501 033
0501 150
3,2
15
Farba
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
biela
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1,942
3,099
2,025
2,186
2,479
3,223
3,719
3,967
5,372
5,785
11,446
10,702
12,769
15,083
34,050
60
60
60
60
60
50
60
60
transparentná
25
25
25
25
25
25
25
5
1,570
1,116
1,529
2,025
2,479
5,818
14,380
76,074
80
60
červená
25
50
7,273
8,884
katalóg 2011
167
gumové profily
ŠTVORCOVÝ PRIEREZ
•
•
•
•
•
0502 005
0502 006
0502 008
0502 010
0502 312
0502 412
0502 012
0502 015
0502 018
0502 020
0502 025
0502 030
OBDĹŽNIKOVÝ PRIEREZ
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, GP 60 W
tvrdosť: 60 °Sh
hustota: 1190 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+230 °C
Obj.
kód
0503 015
0503 017
0503 028
0503 030
0503 031
0503 032
0503 033
0503 034
0503 037
0503 038
0503 040
0503 053
0503 060
0503 061
0503 065
0503 070
0503 075
Rozmer Tvrdosť
a×b (mm) (°ShA)
1,5×20
3×6
3×10
3×20
3,2×4,2
3×25
3×25
3×25
4×6
4×8
4×11
5×35
6×10
6×8
6×15
7×9
8×13
60
60
60
60
60
60
45
75
55
55
60
60
60
60
60
60
60
a
•
•
•
•
•
Rozmer Tvrdosť
a×a (mm) (°ShA)
Obj. kód
štandardná farba: biela
elastomér: silikón VMQ, GP 60 W
tvrdosť: 60 °Sh
hustota: 1190 kg/m3
pracovná teplota: –60 °C/+230 °C
b
Farba
biela
Balenie Cena
(m-info) (€/m)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
25
25
25
25
6,694
1,405
2,314
4,091
3,967
3,306
5,868
4,050
2,190
2,273
5,041
11,983
4,463
2,975
4,752
3,843
7,686
Ďalšie rozmery a farebné prevedenie na objednávku.
• RAL farby
• iné priemery
• iný silikónový materiál
Ďalšie tvarové profily zo silikónovej kompaktnej gumy
dodávame na objednávku (min. 25 m) – str.179.
Obj.
kód
PR OF I LY ZO S I LI KÓNOV EJ KOMPAK T NEJ GUMY
/ GUMOV É PR OF I LY T VAR U „ U“
5×5
6×6
8×8
10×10
12×12
12×12
12×12
15×15
18×18
20×20
25×25
30×30
60
60
60
60
30
45
60
60
60
60
60
60
Rozmer Tvrdosť
a×b (mm) (°ShA)
0503 080
0503 081
0503 083
0503 084
0503 085
0503 086
0503 087
0503 112
0503 115
0503 120
0503 130
0503 144
0503 150
0503 152
0503 153
0503 019
0503 029
0503 016
0503 018
0503 039
0503 048
0503 056
0503 082
0503 036
0503 088
8×20
8,5×17
8×30
10×12
8×25
8×20
10×15
12×14
10×15
10×20
10×30
11×14
15×30
15×20
15×25
3×6
3×10
3×6
3,5×4
4×8
4×18
5×60
8×13
3×50
10×16
60
60
60
60
60
33
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
45
60
55
55
60
60
40
60
Farba
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
biela
25
25
25
10
25
25
10
25
25
25
25
25
1,322
1,942
3,017
5,579
8,099
19,091
6,157
9,545
17,190
21,281
35,289
37,355
Farba
Balenie Cena
(m-info) (€/m)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
25
25
25
25
biela
červená
transparentná
čierna
červenohnedá
7,975
8,802
16,736
8,140
11,446
8,388
7,769
15,702
9,711
8,471
18,388
12,190
25,661
15,950
17,934
1,405
2,314
2,438
3,967
2,273
4,256
33,719
12,314
8,926
8,306
Základná odolnosť voči chemikáliám.
Tesniace dosky zo silikónovej gumy str. 151.
Lepidlá na lepenie silikónu str. 219–220.
Vhodnosť použitia lepidla konzultujte s naším predajným oddelením.
GUMOVÉ PROFILY TVARU „U“
MIKROPORÉZNE U PROFILY
• štandardná farba: čiernosivá
• materiál: EPDM (odolné povernostným plyvom)
• pracovná teplota: –30 °C/+80 °C
1467 080
168
katalóg 2011
1467 100
Obj. kód
1467 080
1467 100
1467 120
Vonkajší
rozmer
(mm)
8
10
12×12
Šírka
drážky
(mm)
1
1,5
6
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
200
100
100
0,537
0,496
0,661
1467 120
www.gumex.sk
gumové profily
G U M O V É P R O F I LY „ U “
PROFILY KRUHOVÉ S DRÁŽKOU
• štandardné vyhotovenie:
• elastomér: EPDM (odolné poveternostným vplyvom), alebo
podľa tabulky, farba čierna
• tvrdosť: 70 °Sh
• výroba profilov na zákazku z vami dodaných podkladov (výkresov, odtlačkov, vzoriek)
1468 060
1468 080
1468 082
1468 104
1
6
Obj.
kód
1468 060
1468 080
1468 082
1468 104
Vonkajší Šírka
Tvrdosť Balenie Cena
priemer drážky Elastomér
(°ShA) (m-info) (€/m)
(mm) (mm)
6
1
EPDM
70
100
0,455
8
1
EPDM
70
100
1,116
8
2
EPDM
70
100
0,579
10
3
EPDM
70
100
0,744
Vonkajší Šírka
Tvrdosť Hmotnosť Cena
Obj. kód priemer drážky Elastomér
(°ShA) (kg/m) (€/kg)
(mm) (mm)
1468 061
6
1
SBR/IR
60
0,05
6,322
1468 081
8
2
SBR/IR
60
0,07
7,025
1468 103
10
3
SBR/IR
60
0,09
5,744
NBR – oleju1468 256
25
6
60
0,50
14,256
odolné
1468 311
30
11
EPDM
70
0,63
16,405
Profily kruhového prierezu v tvare hadice z rôznych materiálov
– 0542 xxx.
1468 061
1468 256
„U“ PROFILY – KOMPAKTNÁ GUMA EPDM (odolné poveternostným
vplyvom)
Rozmer
Tvrdosť
Balenie
Cena
Obj. kód
• materiál z kompaktnej gumy: EPDM (odolaná poveternostným
vplyvom), farba čierna
0535 004
0535 002
0535 003
0535 005
0535 006
(mm)
(°ShA)
(m-info)
(€/m)
6×9/2,5
8×20/2
12×12/6
8×11/4
9×12/4
20×20/10
10×10/5
10,8×23,5/8,4
12×18/6
15×15/10
10×4/1,5
12×14/8
20×30/20
23×19/15
60
60
60
70
60
70
60
60
70
70
70
60
70
60
100
200
100
100
100
50
100
100
50
50
100
50
50
50
0,826
0,992
1,116
0,702
0,744
2,603
1,446
1,653
3,388
1,488
1,116
1,240
4,174
4,504
0535 007
0535 016
0535 011
0535 012
0535 002
0535 003
0535 004
0535 005
0535 006
0535 007
0535 011
0535 012
0535 013
0535 015
0535 016
0535 018
0535 022
0535 023
0535 013
0535 022
0535 015
0535 023
0535 018
katalóg 2011
169
gumové profily
0535 027
0535 028
24
6
G U M O V É P R O F I LY „ U “
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0535 027
0535 028
0535 030
0535 031
0535 032
0535 033
0535 035
0535 038
0535 049
0535 060
0535 065
0535 067
0535 068
0535 072
0535 078
0535 090
0535 095
0535 136
25×40/9
20×10/6,5
30×40/10
24×16/6
16×29/21,4
12×14/4
23×44/17
20×27/25
6×10/3
19×19/2,5
14,5×33/6
16×19,8/6
22×25/16
18,5×14,5/7,8
5×16/1
9×9/5,5
9×15/5
15×16,3/2,8
80
70
60
70
70
70
60
70
70
60
70
70
70
70
70
70
60
70
25
100
25
50
25
100
50
50
100
50
50
50
50
50
50
100
100
50
11,777
1,901
11,612
2,727
3,967
1,983
2,893
1,446
1,488
2,190
3,182
2,645
2,273
2,314
1,074
0,950
5,579
2,562
10
0535 030
0535 031
21,4
12
11
16
4
0535 038
7
29
0535 049
0535 035
0535 033
0535 032
0535 060
0535 065
0535 067
0535 068
0535 095
0535 136
14,5
7,8
18,5
0535 072
0535 078
0535 090
Ďalšie tvarové profily z kompaktnej EPDM gumy na objednávku.
Ďalšie profily z kompaktnej EPDM gumy (kruhové, štvorcové a obdĺžnikové prierezy) str. 163.
Tesniaca guma EPDM v kotúčoch str. 150, 154.
170
katalóg 2011
www.gumex.sk
gumové profily
G U M O V É P R O F I LY „ U “
„U“ PROFILY – KOMPAKTNÁ GUMA (OLEJOVZDORNÉ A INÉ)
• štandardný materiál: NBR – odolný olejom, SBR/NR pre všeobecné použitie
Obj. kód
• štandardná farba: čierna so stopami po sivom mastenci
• elastomér a tvrdosť podľa špecifikácie v tabuľke
35 +
- 1,3
0535 017
0535 021
25 +2
4
12
8
0535 024
8
0535 029
0535 050
0535 051
0535 052
Elastomér
NBR – olejuodolné
NBR – olej0535 021
22×8/3
uodolné
0535 024
35×25/9
SBR/NR
0535 029
8×12/4
SBR/NR
0535 050
8×12/4
SBR/NR
NBR – olej0535 051
4×7,5/0,8
uodolné
0535 052
8×14/2
SBR/NR
0535 053 22×32×22/4×9 SBR/NR
SBR – všeo0535 054
23×34/4
becné
SBR – všeo0535 055
36×20
becné
NBR – olej0535 056
30×23/8
uodolné
0535 057
18×12/3
SBR/NR
NBR – olej0535 058
10×18/5
uodolné
NBR – olej0535 059
32×12/4
uodolné
0535 061*
18×12/3
IR/NR
0535 062* 37×28/10
IR/NR
NBR – olej0535 063
30×23/8
uodolné
0535 017
9+
- 1,1
Rozmer
(mm)
12×7/2
Tvrdosť Hmotnosť Cena
(°ShA)
(kg/m) (€/kg)
60
0,070
14,256
60
0,123
14,256
60
60
60
0,940
0,090
0,090
14,174
14,256
14,256
60
0,035
14,256
60
60
0,100
0,600
14,256
14,256
60
1,030
14,256
60
0,040
14,256
60
0,470
14,256
60
0,210
14,256
60
0,100
14,256
60
0,362
14,256
70
60
0,380
0,470
14,256
15,083
60
0,500
14,256
*červená farba
0535 057
0535 053
0535 056
0535 054
0535 059
0535 061
0535 058
0535 162
0535 062
0535 063
0535 055
Ďalšie tvarové profily z kompaktnej NBR gumy a ďalších zmesí na objednávku.
Ďalšie profily z kompaktnej NBR gumy (kruhové, štvorcové a obdĺžnikové prierezy) str. 165.
Tesniaca guma NBR v kotúčoch str. 150, 154.
katalóg 2011
171
gumové profily
PROFILY TVARU „NOTA“, „e“, „L“
0536 001
12×13/2
použitie, EPDM – odolná poveternostným vplyvom 0536 039 21×22×2,5
0536 080 20×20/2,5
0536 252 20×18×2
20×20×délka
2500 mm
0536 215 20×20/4
0536 003
0536 004
0536 013
0536 001
0536 014
0536 018
0536 035
0536 039
0536 040
0536 041
0536 044
0536 046
19×46×délka
2500mm
10×36×délka
2500 mm
10×30
10×30
10×35
40×50×délka
5100 mm
8×59
19×46×délka
4400 mm
19×46×délka
4400 mm
Typ Elastomér
e
Rozmer
(mm)
SBR – všeobecné
EPDM
EPDM
EPDM
L
Obj.
kód
NBR – olejuodolné
EPDM
NOTA
• štandardný materiál: elastomer podľa špecifikácie v tabuľke, farba čierna
• tvrdosť podľa uvedenia v tabuľke
• NBR – olejovzdorná, SBR/NR – pre všeobecné
Tvrdosť Hmotnosť
(°ShA)
(kg/m)
Balenie
Cena
(Mj.– Mj.
(€/Mj.)
info)
60
0,080
1
kg 14,256
60
70
60
0,230
0,200
0,180
50
50
50
m 13,512
m 2,893
m 2,851
60
0,140
1
kg 14,256
70
0,160
50
m
SBR/NR
60
0,410
1
ks 15,455
SBR/NR
60
0,240
1
kg 14,256
EPDM – mikro
EPDM – mikro
EPDM – mikro
NBR – olejuodolné
EPDM
0
0
0
0,090
0,085
0,090
50
100
100
60
0,729
1
70
0,170
100
EPDM
60
0,360
1
ks 27,190
NBR – olejuodolné
60
0,360
1
ks 27,190
m
m
m
1,446
1,364
1,074
1,777
kg 16,322
m
1,570
0536 080
0536 252
0536 003
0536 215
0536 014
0536 018
3
0536 013
0536 004
35
0536 035
0536 040
172
katalóg 2011
0536 041
0536 044, 0536 046
www.gumex.sk
gumové profily
Obj.
kód
0536 904
0536 904
2
4,5
110
0536 183
3,5
32,5
0536 061, 0536 062
0536 187
0536 243
0536 273
0536 056
Typ Elastomér
19×46×délka
4400 mm
4,5×50
4,5×50
4,5×110
4,5×50
27×14/2,5
6×32
6×32
25×10/2
20×42/3
6×42/30
91×81/10×délka
1750 mm
36×7/3
29×65/10
28×11/2
70×29
SBR – všeobecné
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
Tvrdosť Hmotnosť
(°ShA)
(kg/m)
Balenie
Cena
(Mj.- Mj.
(€/Mj.)
info)
ks 27,190
60
0,360
1
70
50
50
50
70
60
70
70
60
60
0,285
0,285
0,285
0,160
0,140
0,130
0,130
0,110
0,300
0,175
100
100
50
100
50
100
100
100
50
50
EPDM
60
0,671
1
ks 19,669
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
70
60
70
70
0,150
1,150
0,131
1,120
9,5
50
25
50
25
m 1,942
m 19,587
m 1,983
m 17,190
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1,570
1,488
2,769
1,736
4,504
1,736
1,694
1,488
2,769
1,860
2,5
4,5
50
0536 050, 0536 051
0536 164
0536 115
2,8
0536 082
0536 054
0536 053, 0536 055
7
6
0536 052
0536 050
0536 051
0536 052
0536 053
0536 054
0536 061
0536 062
0536 082
0536 115
0536 164
Rozmer
(mm)
NOTA
P R O F I LY T V A R U „ N O T A “ , „ e “ , „ L “
36
0536 187
0536 183
0536 273
0536 243
0536 056
katalóg 2011
173
gumové profily
PROFILY TVARU „T“
11
Obj.
kód
0536 169
8
0536 009
9
0536 169
0536 009
0536 081
0536 120
0536 133
0536 147
0536 163
0536 170
0536 172
0536 174
0536 175
0536 182
0536 190
0536 193
0536 212
0536 226
Rozmer
(mm)
Elastomér
EPDM
SBR – všeobecné
18×30,5/9,5
EPDM
65×80/8×délka 3150 mm
EPDM
36×22/7,5
EPDM
18×30,5/8
EPDM
32×38/9
EPDM
10,5×13,5/1
EPDM
17×31/5
EPDM
21×7/3
EPDM
50×70/11×délka 3200 mm
EPDM
27×15/2
EPDM
NBR – oleju10×13/2
odolné
14×8,5/6
EPDM
36×25/13
EPDM
12×20/3
EPDM
Tvrdosť Hmotnosť Balenie
Cena
Mj.
(°ShA)
(kg/m) (Mj.-info)
(€/Mj.)
8×11/2
70
0,090
100
23×28
60
0,570
1
kg 14,256
m
1,694
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0,400
1,273
0,440
0,453
0,450
0,100
0,276
0,067
1,628
0,200
50
1
25
50
50
100
25
50
1
30
m 2,851
ks 34,174
m 2,727
m 2,727
m 2,479
m 1,570
m 3,099
m 1,736
ks 74,091
m 3,347
60
0,120
1
kg 14,256
60
70
70
0,073
0,460
0,204
50
25
100
m
m
m
1,942
3,884
2,025
0536 081
0536 133
0536 147
10
2,5
13
0536 190
8,5
3
14
3,5
6
0536 193
0536 163
31
0536 120
5
17
0536 182
174
katalóg 2011
0536 172
0536 174
www.gumex.sk
gumové profily
P R O F I LY T V A R U „ T “ / P R O F I LY T V A R U „ O B J Í M K A “
70
50
36
12
25
7
20
7
3
13
11
0536 212
0536 175
10
0536 226
PROFILY TVARU „OBJÍMKA“
10
• štandardný materiál: EPDM – odolná poveternostným vplyvom,
farba čierna, niektoré profily so stopami po sivom mastenci
• sú vyrábané prevažne na objednávku
• výroba profilov na zákazku z Vami dodaných podkladov (výkre20
sov, odtlačkov, vzoriek)
30
0536 089
Rozmer
(mm)
0536 015
0536 089
0536 016
0536 101
0536 007
0536 246
0536 230
0536 216
0536 231
20
20
25
30
40
40
50
50
54
Pre nasunutie
Tvrdosť Balenie
na hrúbku
(°ShA) (m-info)
materiálu (mm)
1,5
70
50
5
60
50
1,5
70
50
4,5
60
50
3,2
70
50
5,2
70
50
5
60
50
6
70
25
19
70
25
Cena
(€/m)
0,909
3,802
1,240
4,587
3,017
2,727
3,636
5,165
8,264
30
13
0536 015
Obj.
kód
40
0536 016
0536 101
0536 007
62
3
50
0536 230
25
0536 246
5
15
25
60
50
0536 216
60
0536 231
katalóg 2011
175
gumové profily
PROFILY OSTATNÉ
•
•
•
•
štandardný materiál: NBR, SBR, IR/NR alebo EPDM, farba čierna alebo *červená, niektoré profily so stopami po sivom mastenci
tvrdosť 60 °Sh
sú vyrábané prevažne na objednávku
výroba profilov na zákazku z Vami dodaných
podkladov (výkresov, odtlačkov, vzoriek)
Obj. kód
0536 006
0536 008
Elastomér
SBR – všeobecné
NBR – oleju0536 006 10×16×10/5,5
odolné
0536 008 10×21×7,5/2
SBR/NR
NBR – oleju0536 010 19×21×16
odolné
NBR – oleju0536 011
23×24
odolné
NBR – oleju0536 012
25×30
odolné
0536 017* 15×15×20
IR/NR
NBR – oleju0536 020
10×20
odolné
0536 023*
24×23
IR/NR
0536 028 15×15×13
EPDM
0536 033
7×7,5/3
EPDM
0536 060
19×18
EPDM
0536 063
10×16/5
EPDM
0536 083
23×27×2
EPDM
0536 093
25×32/5
EPDM
0536 002
0536 002
Rozmer
(mm)
14×19
Tvrdosť Hmotnosť Balenie
Cena
Mj.
(°ShA)
(kg/m) (m-info)
(€/Mj.)
60
0,25
1
kg
14,256
60
0,15
1
kg
14,256
60
0,16
1
kg
14,256
60
0,45
1
kg
14,256
60
0,6
1
kg
14,256
60
0,64
1
kg
14,256
70
0,33
1
kg
14,256
60
0,2
1
kg
14,256
70
70
40
70
70
70
70
0,6
0,205
0,06
0,4
0,11
0,345
0,447
1
50
25
1
50
50
50
kg
m
m
kg
m
m
m
14,256
2,893
1,446
14,256
2,149
3,843
5,744
0536 011
0536 017
0536 012
0536 020
0536 023
13
18
15
19
0536 010
15
32
0536 028
17
0536 033
0536 060
25
5
16
3
38
23
13,5
10
10
0536 063
176
katalóg 2011
27
0536 083
24
0536 093
0536 094
www.gumex.sk
gumové profily
P R O F I LY O S T A T N É
16
10°
Obj. kód
8
6
20
13
0536 132
0536 118
0536 121
0536 143
0536 157
17
19
5°
105°
14,5
22
Rozmer
(mm)
Elastomér
Tvrdosť Hmotnosť Balenie
Cena
Mj.
(°ShA)
(kg/m) (m–info)
(€/Mj.)
EPDM
EPDM
EPDM
NBR – oleju13×17/8
0536 132
odolné
NBR – oleju12×18
0536 143
odolné
15×29/4
EPDM
0536 149
15×26×23
0536 157
EPDM
0536 166 15,5×16,5/2
EPDM
0536 167 25×29/20×5500
EPDM
EPDM
0536 176 19,5×14/7,5
13×35/7
0536 179
EPDM
22×26/5
EPDM
0536 181
0536 117 42×52×8200
EPDM
0536 184 42×52×8100
EPDM
0536 185 42×52×8000
EPDM
0536 192 14,5×17,4/6
EPDM
9×20/5
0536 210
EPDM
NBR – oleju9×8/5
0536 223
odolné
9×5/1
EPDM
0536 227
9×14/2,4
0536 233
EPDM
NBR – oleju3×13/1,5
0536 247
odolné
0536 094
0536 118
0536 121
32×38/3
19×20/4
11×33/10
40
60
70
1,070
0,259
0,255
40
50
50
m 15,868
m 3,388
m 2,066
60
0,195
1
kg 14,256
45
0,226
1
kg 14,256
70
60
60
60
80
70
70
50
50
50
70
60
0,116
0,185
0,130
1,820
0,258
0,200
0,237
0,900
1,288
1,288
0,151
0,270
100
50
100
1
25
30
50
1
1
1
50
100
m
m
m
ks
m
m
m
ks
ks
ks
m
m
1,570
2,893
1,942
14,339
3,264
3,926
5,868
58,264
44,793
44,174
1,240
2,025
60
0,058
100
m
1,446
70
60
0,066
0,067
100
100
m
m
3,058
0,744
60
0,032
1
kg 18,678
*farba červená
4
15,5
29
15
16,5
0536 149
0536 166
22
14
12,5
25
0536 117, 0536 184, 0536 185
5
0536 167
7,5
21
19,5
0536 181
0536 176
20
0536 179
0536 192
16,5
9
0536 210
8 + 0,7
0536 223
2,4
7
0536 227
5
4
14
4
5,2
5 + 0,5
8 + 0,7
15,5
9
13
0536 233
0536 247
katalóg 2011
177
gumové profily
Obj.
kód
Rozmer
(mm)
Elastomér
NBR – olejuodolné
0536 263
21×29/3
EPDM
0536 267 16×15×12
EPDM
0536 271
11×33/8
EPDM
0536 317 22,6×26,8/2,6
EPDM
0536 200 14×52/10
EPDM
0536 201
20×39/4
EPDM
0536 232 14×28/2,5
EPDM
SBR – všeo0536 360 14,4×23,7/7
becné
0536 251
0536 251
4,3×19
P R O F I LY O S T A T N É
Tvrdosť Hmotnosť Balenie
Cena
Mj.
(°ShA)
(kg/m) (m-info)
(€/Mj.)
60
0,106
1
kg 16,860
70
70
70
70
60
70
60
0,39
0,241
0,28
0,25
0,55
0,60
0,82
1
1
50
50
25
25
25
kg 14,256
kg 14,256
m 2,893
m 2,066
m 7,810
m 7,273
m 10,579
60
0,25
1
m
3,430
0536 263
0536 271
0536 267
0536 317
0536 200
28
14
0536 201
0536 360
30
Dodávame aj profily so sametkou – 1528 xxx.
10
0536 232
Dalších cca 1500 typů profilů v nabídce.
178
katalóg 2011
1528 174
1528 205
www.gumex.sk
gumové profily
PROFILY ZO SILIKÓNOVEJ GUMY
• na objednávku dodávame rôzne typy profilov zo silikónovej
kompaktnej gumy
Profily majú obvykle tieto parametre:
• štandardná farba: transparentná, elastomér: silikón VMQ
• tvrdosť: 60 °Sh, hustota: 1190 kg/m3
• pracovná teplota: –60 °C/+200 °C
• termín dodania: 4 týždne
• minimum: 25 m, cena profilu závisí na objednanom množstve
• za vývoj nového profilu účtujeme cca 150–300,- € (hubica
zostáva majetkom dodávateľa)
• pri výbere z už existujúcich profilov sa žiadny vývoj nehradí
0143
0104
Navštívte našu adresu pre silikónové profily na mieru:
http://www.gumex.sk/html/profily-na-miru.html
– vyberte si jeden zo 136 základných tvarov silikónových profilov,
dosaďte hodnoty k jednotlivým kótam podľa ponuky tabuľky,
udajte množstvo a odošlite dopyt a my Vám ponúkneme profil, na
ktorý už existuje vytláčací nástroj, alebo Vám vytvoríme
profil presne podľa Vašich rozmerov viď. červený odkaz
„Vlastné rozmery profilov“.
Pre zákazkovú výrobu profilov iných tvarov, než aké uvádzame
na našom webe, potrebujeme mať: technický výkres výrobku alebo
jeho vzorku, poznať tvrdosť, farbu, prípadne ďalšie špecifikácie.
– objednávací kód silikónových profilov vyrábaných na objednávku
– 0504 xxx.
0129
0127
0105
0102
0103
0120
0124
0107
0109
0106
0111
0030
0100
katalóg 2011
179
gumové profily
0153
PROFILY ZO SILIKÓNOVEJ GUMY
/ PROFILY PIRELI – PROFILY S KOVOVOU VÝSTUHOU
0023
0024
0128
0101
0183
PROFILY PIRELI – PROFILY S KOVOVOU VÝSTUHOU
„U“ PROFIL PIRELI
• štandardné parametre: čierna farba, EPDM, alebo PVC
• dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu,
oderu, chemikáliám
• štandardné vyhotovenie: s oceľovou výstuhou
• pracovná teplota pre EPDM: –40 °C/+100 °C
• pracovná teplota pre PVC: –20 °C/+60 °C
0545 001
0545 002
0545 003
0545 004
0545 001 273449121001
A1010
0545 002
A1015
0545 003
A1024/4
0545 004
A1011
0545 005
A2051
0545 006
A1012
0545 007
EPDM
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Pre
nasunutie
na materiál
hrúbky (mm)
2–3
1–2
1–4
2–4
1–2
1–3
1–2
0545 008
A2613
EPDM
1–4
čierna
0545 009
0545 010
0545 011
0545 013
A1019/8
A1013
PVC
PVC
PVC
PVC
6–8
1–2
1–2
0,8–1,5
čierna
čierna
biela
čierna
Obj.
kód
Typ
A1014
A1009
Materiál
Farba
čierna
čierna
čierna
čierna
biela
čierna
sivá
Balenie Cena
(m-info) (€/m)
25
100
100
100
100
100
100
100
(min.
4000)
100
100
100
25
1,198
1,074
1,322
1,446
1,529
1,777
1,116
3,099
1,736
1,157
3,926
1,033
9
6,5
0545 005
0545 006
0545 007
0545 008
0545 009
0545 010
0545 011
0545 013
Ďalšie profily na objednávku v ponuke.
180
katalóg 2011
www.gumex.sk
gumové profily
P R O F I LY P I R E L I – P R O F I LY S K O V O V O U V Ý S T U H O U
„U“ PROFIL PIRELI S BOČNÝM TESNENÍM
• štandardné parametre: čierna farba, EPDM
• dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu, oderu, Obj.
Typ
Materiál
kód
chemikáliám
• štandardné vyhotovenie: s oceľovou výstuhov
0546 001 2734492210017033
EPDM
• pracovná teplota: –40 °C/+100 °C
0546 001
0546 002
0546 003
0546 004
0546 005
0546 002
A1101
0546 003
A1100
0546 004
0546 005
0546 006
0546 007
A1503
A1549
A2540
A3224/6
0546 008
A2106/4
0546 009
A1103
0546 010
0546 011
0546 012
0546 013
0546 014
0546 015
A3074
A2554
A2539
A2533
A2126
A2506 S
0546 016
A1526
0546 017
A1114
0546 018
A2541
0546 006
0546 009
0546 014
U-PVC, brucho
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
U-PVC, brucho
EPDM
0546 007
0546 010
0546 011
0546 015
Pre
Balenie
nasunutie
Cena
(mna materiál
(€/m)
info)
hrúbky (mm)
2–3
20
1,529
1–2
100
2,231
1–4
50
3,636
1–3,5
2
2–4
5–6
25
50
25
75
2,975
1,942
2,231
3,223
2,5–4
50
5,496
1–4
50
3,140
1–2
1,5–3
1,5–3
2–2,5
2–4
2
50
25
25/100
100
25
50/100
2,562
3,967
2,645
2,025
9,463
2,190
1–3,5
100
4,545
1–4
50
2,934
4–6
25
4,917
0546 008
0546 012
0546 016
0546 013
0546 018
Ďalšie profily na objednávku v ponuke.
Profily z iných materiálov a kombinácií materiálov v ponuke.
katalóg 2011
181
gumové profily
P R O F I LY P I R E L I
– P R O F I LY S K O V O V O U V Ý S T U H O U
„U“ PROFIL PIRELI S HORNÝM TESNENÍM
• štandardné parametre: čierna farba, EPDM
• dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu, ode-
Obj.
kód
Typ
Materiál
0547 001
0547 002
0547 003
0547 004
0547 005
0547 016
0547 006
A1102
A1104/2
A1110
A2513
A2516/2
A2516/4
A1117
U-PVC, brucho EPDM
U-PVC, brucho EPDM
U-PVC, brucho EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
U-PVC, brucho EPDM
ru, chemikáliám
• štandardné vyhotovenie: s oceľovou výstuhou
• pracovná teplota: –40 °C/+100 °C
0547 007 A2207 U-PVC, brucho EPDM
EPDM
0547 008 A1500
EPDM
0547 009 A1119
0547 010 A1077 U-PVC, brucho EPDM
A3525U-PVC, brucho EPDM
MA
EPDM
0547 012 A1501
EPDM
0547 013 A1105/6
EPDM
0547 014 A1105/4
0547 011
0547 001
0547 002
0547 003
0547 015 A2518
0547 004
0547 006
EPDM
Pre
nasunutie Balenie Cena
na materiál (m-info) (€/m)
hrúbky (mm)
1–4
50
2,893
1–2,5
50
3,512
1–4
50
4,545
1–3
50
1,942
1–2,5
50
2,562
2–4
50
2,603
1–4
50
4,256
50 (min.
4–6
2,934
1000)
2–4
50
3,223
1–4
50
5,372
0,5–3
100
2,231
100
1–4
5,702
(min.1000)
1,5–2,5
50
2,893
4–6
25
6,570
2–4
25
6,570
50 (min.
1–2
1,694
1000)
0547 007
0547 005
0547 008
15,6
6,5
8,4
0547 009
0547 010 a
0547 012
0547 011
0547 013 a 0547 014
0547 015
Ďalšie profily na objednávku v ponuke.
Profily z iných materiálov a kombinácií materiálov v ponuke.
182
katalóg 2011
www.gumex.sk
gumové profily
TESNENIE OKIEN DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
TESNENIE BOČNÝCH A ČELNÝCH SKIEL
• elastomér: EPDM (odolný poveternostným vplyvom), čierna farba
• ďalšie typy na objednávku
Obj. kód
Rozmer
(mm)
Tvrdosť
(°ShA)
Balenie
(m-info)
Cena
(€/m)
0544 240
0544 260
0544 262
0544 266
0544 267
24×28/7
18×27/4
18×22,5/5
17×22/7
23×30/5,5
70
60
70
70
60
25
50
25
50
50
3,554
4,628
4,587
6,322
5,661
23,5
7
31
22
17
0544 240
5,5
0544 267
0544 266
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
0598 001
0598 001
bez klinku
bez klinku
bez klinku
0598 001
0598 002
0598 004
0598 002
0598 005
0598 001
bez klinku
bez klinku
0598 001
bez klinku
70
70
70
62
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0,350
0,345
0,240
0,150
0,411
0,320
0,145
0,182
0,165
0,593
0,430
0,221
0,360
0,410
0,250
20
20
100
50
50
20
20
50
25
50
15
50
25
15
50
Cena
(€/Mj.)
B1120
B1127
217090195
216090128
217090203
B1123
B1112
217090250
B1115
217090270
B1117
D1013
D1123
B1113
217090406
SBR/IR 0598 003 70 0,510
SBR/IR 0598 003 70 0,355
kg
kg
4,669
4,421
m 4,711
m 6,033
m 2,975
m 2,355
m 5,331
m 5,661
m 2,231
m 3,678
m 2,603
m 10,702
m 6,198
m 4,050
m 3,760
m 5,496
m 2,851
14,8
0597 001
0597 003
0597 006
0597 007
0597 008
0597 010
0597 012
0597 013
0597 014
0597 015
0597 016
0597 017
0597 018
0597 019
0597 020
Tvrdosť
(°ShA)
Hmotnosť
(kg/m)
Balenie
(m-info)
1447
1918
4
0597 005
0597 005
0597 009
Mj.
• niektoré profily len na objednávku
• ďalších cca 30 typov na objednávku
V stĺpci „klin do profilu“ je uvedený objednávací kód príslušného klinu.
Klin do
profilu
farba, alebo SBR/IR, čierna farba so stopami po šedom mastenci
Typ
TESNENIE OKIEN AUTOMOBILOV
• elastomér: EPDM (odolný poveternostným vplyvom) čierna
Obj. kód
0544 260
Elastomér
0544 262
0597 009
22
0597 001
0597 003
0597 006
katalóg 2011
183
gumové profily
T E S N E N I E O K I E N AU TO M O B I L O V
19
5,5
15
2
1
22
20
0597 007
0597 013
0597 008
0597 014
0597 017
0597 010
0597 012
0597 015
0597 018
0597 016
0597 019
0597 020
KLINY K TESNENIU OKIEN AUTOMOBILOV
• elastomér: EPDM (odolný poveternostným vplyvom), čierna
farba
Obj. kód
• niektoré profily len na objednávku
• ďalšie rozmery klinov na objednávku
Typ
0598 005 217090271
0598 001
C1202
0598 002
C1201
0598 003
1765
0598 004 217090249
Tvrdosť Hmotnosť Balenie
(°ShA)
(kg)
(m-info)
70
80
80
70
70
0,118
0,050
0,028
0,040
0,060
50
50
50
200
200
Cena
(€/m)
3,678
0,826
1,240
0,372
2,645
Na objednávku dodávame gumové priechodky – 1410 xxx.
0598 001
0598 005
0598 002
1410 xxx
0598 003
184
katalóg 2011
0598 004
www.gumex.sk
Download

profily zo silikónovej gumy