TYP A ROZMIESTNENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTIEK
1.Vzduchotechnická jednotka – zar.č.4
ZASADAČKY-PRÍZEMIE
Typ : AZ KLIMA
AIR COM 02.00 /E/
PRÍVOD - ODVOD
2 000 m3/hod - 2000 m3/hod
1,1 KW - 1,1 KW
2,4 A - 2,4 A
380 V - 380 V
2 862 ot/min - 2 551 ot/min
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – priamy výparník / chladiaci stroj KSCK 12 E /
c/ vzduchový filter – firon
šírka – 540 mm ............................. 2 x
d/ klinový remeň ............................prívod ................... 13 x 900 Li / 930 LW
odvod ................... 13 x 1007 LW / 1035 La
1.1. Chladiaca jednotka LENNOX
Mode KSCK 12 E
ser. 195Y9347
Cod L33424101
12 KW - chladiaci výkon
R 407 C ............... 3,4 kg
380 V
2 x ventilátory pre kondenzátor
2. Vzduchotechnická jednotka – zar.č.3
ZÁZEMIE - VRÁTNICA
Typ : AZ KLIMA
AIR COM 04.00/E/
PRÍVOD - ODVOD
3 800 m3/hod - 3 800 m3/hod
2,2 KW - 2,2 KW
4,5 A - 4,5 A
380 V - 380 V
1 988 ot/min - 1 764 ot/min
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – priany výparník / chladiaci stroj KSCK 32 E /
c/ vzduchový filter – firon
šírka – 480 mm .................................. 4 x
d/ klinový remeň ........................... prívod ......................13 x 1170 LW / 1140 Li
odvod ...................... XPA 1090 / 1100 La
2.1. Chladiaca jednotka LENNOX
Mode KSCK 32 E
ser. 195Y9403
Cod L33431101
29,3 KW – chladiaci výkon
R 407 C .................. 8,25 kg
2.1.2. Rozvádzač R – VZT 2
a/ regulátor zar.č.3 – SIEMENS SYNCO
b/ regulátor zar.č.4 – SIEMENS RMU 720
c/ regulátor zar.č.8 – SIEMENS RLU 222 /dverová clona /.
3. Vzduchotechnická jednotka – zar.č.5
JEDÁLEŇ
Typ : AZ KLIMA
AIR FLA 03.50
PRÍVOD - ODVOD
3 049 m3/hod - 3 002 m3/hod
1,5 KW - 1,5 KW
3,3 A - 3,3 A
380 V - 380 V
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – nie je , zariadenie je pre teplovzdušné vetranie
c/ vzduchový filter kapsový
290 mm x 400 mm ............................. 4 ks
d/ klinový remeň ............................. prívod .........................AVX 13 x 900 La SF
odvod ..........................SPA 900 LW / 918 La
3.1. Rozvádzač R – VZT KU
a/ regulátor Siemens .................................... RLU 222
4. Vzduchotechnická jednotka – zar.č.6
ARCHÍV 1
Typ : AZ KLIMA
AIR FLA 02.00
PRÍVOD - ODVOD
2 000 m3/hod - 2 000 m3/hod
1,1 KW - 1,1 KW
2,4 A - 2,4 A
380 V - 380 V
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – priamy výparník / chladiaci stroj RSCK 12 E /
c/ vzduchový filter kapsový
290 x 400 x 300 .........EU4................... 1 ks
d/ klinový remeň ............................. prívod ..........................SPA 807 LW/825 La
odvod ...........................SPA 900 LW/918 La
4.1. Chladiaca jednotka LENNOX
Mode RSCK 12 E
ser. 195Y9348
cod L33424101
12 KW – chladiaci výkon
R 407 C ........................ 3,4 kg
5. Vzduchotechnická jednotka – zar.č.1
TEMPEST
Typ : AZ KLIMA
AIR FLA 03.15
PRÍVOD - ODVOD
3 606 m3/hod - 3 600 m3/hod
0,75 KW - 0,75 KW
2 A - 2A
380 V - 380 V
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – priamy výparník / chladiaci stroj KSCK 32 E /
c/ vzduchový filter kapsový
590 x 590 x 300 .........EU4 ................... 1 ks
d/ klinový remeň .............................. prívod .........................SPA 1000 LW/1018 La
odvod ......................... SPA 1082 LW/1100 La
5.1. Chladiaca jednotka LENNOX
Mode KSCK 32 E
ser. 195Y9404
cod. L33431101
29,3 KW – chladiaci výkon
R 407 C ........................ 8,25 kg
6. Vzduchotechnická jednotka – zar.č.2
ARCHÍV
Typ : AZ KLIMA
AIR 02.02
PRÍVOD - ODVOD
2 000 m3/hod - 2 000 m3/hod
1,1 KW - 1,1 KW
2,4 A - 2,4 A
380 V - 380 V
a/ register kúrenia – potrubná časť
b/ register chladenia – priamy výparník / chladiaci stroj GC SIM 18 /
c/ vzduchový filter kapsový
290 x 400 x 300 ..........EU4 .....................1 ks
d/ klinový remeň ............................. prívod ............................SPA 882 LW/900 La
odvod .............................SPA 900 LW/918 La
6.1. Chladiaca jednotka AIRWELL
Mode GC SIM 18
5,3 KW – chladiaci výkon
v.č. 7SP061438
R 407 C ..................... 1260 gr
220 V
7. Rozvádzač R – VZT 1
a/ regulátor zar.č.1 - SIEMENS RMU 720
b/ regulátor zar.č.2 - SIEMENS SYNCO
c/ regulátor zar.č.6 - SIEMENS RMU 720
8. Parný zvlhčovač ............................................................................................. 3 ks
Typ : CONDAIR
CP2 R1
Valec - A 240
Model H4
3 KW
220 V
9. Dverová clona – 3000 - 150.................................................................................... 1 ks
10. Protipožiarne klapky
TYP : IMOS - PKI
a/ zar. č. 1 – Tempest ........................................................................................... 4 ks
b/ zar.č. 2 - Archív ............................................................................................... 3 ks
c/ zar.č. 6 - Archív 1…. ......................................................................................... 3 ks
11. Odťahové ventilátory
a/ ventilátor K 200 L ...............................................................................................1 ks
b/ ventilátor DX 200 T ........................................................................................ 13 ks
c/ ventilátor DX 400 T .......................................................................................... 1 ks
S pozdravom
Pavol Jarábek
sekcia ekonomiky
Download

Vzduchotechnické jednotky