Aktualizácia k 09.09. 2014
Prehľad prekážkových svetelných návestidiel spĺňajúcich požiadavky predpisu
L14 LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, Hlava 6, vydaného Úpravou č. 21/2006
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006,
a pre ktoré vydal Dopravný úrad súhlas na použitie v civilnom letectve
Číslo
súhlasu
Názov leteckého
pozemného zariadenia
Typové označenie leteckého
pozemného zariadenia
Výrobca / Žiadateľ
Prekážkové svetelné návestidlo MALEJ svietivosti
LPZ-S008/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A, typ B
T 94 006 b
AŽD Praha
EVAN s.r.o., Havelková 16,
841 03 Bratislava
HSL 18 (R) EX
ORGA, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam, The Netherlands/
ALS s.r.o., Haburská 8,
821 01 Bratislava
F 2.1
F 22
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE/
ALS s.r.o., Haburská 8,
821 01 Bratislava
LPZ-S019/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
LPZ-S020/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A, typ B
LPZ-S031/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A,
typ B
PNL 1.1 /typ A/
PNL 1.2 /typ B/
AŽD Praha/
EVAN s.r.o., Havelková 16,
841 03 Bratislava
LPZ-S053/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
OBL - 048 A
OBL - 230 A
Leonics CO LTD/
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9,
909 01 Skalica
LPZ-S067/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
RTO 25.3x
RTO 25.31, RTO 25.32
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
LPZ-S068/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ B
Dialight 860
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale NJ 07727, USA/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
LPZ-S080/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ B
OBL - 048 B
OBL - 230 B
Leonics CO LTD
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9, 909 01
Skalica
WERMA 280 LED
WERMA Signaltechnik GmbH + Co.KG,
Dürbheimer Str. 15,
78 604 Rietheim – Weilheim, DE
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9, 909 01
Skalica
43 860
Eltodo Power s.r.o., divízia Elektrosignál,
Hvožďanská 2, 148 01 Praha 4
Vertical-priemyselné komíny a.s.,
Kopčianska 94A, 852 03 Bratislava
LPZ-S081/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
LPZ-S001/2007
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
1
LPZ-S009/2008
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti , typ B
BA 45
Delta-Box, 10 rue de Madrid, ZI des
Macherins, 894 70 Moneteau, France
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S011/2008
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti typ A
43 860
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S030/2008
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ B
ML 123
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS,
spol. s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00
PRAHA 5
SEGS; SGGD
SEGS12A32, SEGS24A32,
SEGS48A32, SEGS23A32,
SEGD12A32, SEGD24A32,
SEGD48A32, SEGD23A32
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana
103, 33031 Basiliano Udine – Italy
LPZ-S018/2009
LPZ-S021/2009
LPZ-S012/2010
LPZ-S014/2010
LPZ-S016/2010
LPZ-S002/2011
LPZ-S006/2012
LPZ-S023/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Obelux 10 – 230 - F
Obelux Oy Kutomotie 6B,
FI-00380 Helsinki, Finland
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
L810 - LXS - 100
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggiono, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
Obelux 32 – 230 - F
Obelux Oy Kutomotie 6B,
FI-00380 Helsinki, Finland
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LG 74-04/2
Hochspannungs-Lichttechnik Bernd
Ballaschk,
Willischzaweg 48, D-03096
Burg/Spreewald, Germany
ADATO, spol. s r. o.Šafárikova ul. 1,
934 01 Levice
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
A – L810
Austin Insulators Inc. 7150 Airport Road,
Mississauga, ON L4T 2H5, Canada
Tesla Electron Tubes, spol.
s r.o.Kolovratská 1445, 251 01 Říčany,
Česká republika
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
LS 710
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ A
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ A,
typ B
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ A,
typ B
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
SEGSPTL 32
Shanghai Nanhua Electronics Co., Ltd
Jiading 201802, China
Amicus SK, spol. s r.o.,
Koreszkova 9, 909 01 Skalica
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S024/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ A
SEGS23B10 (single) ; SEGD23B10
(dual)
SEGS(D)12B10, SEGS(D)24B10,
SEGS(D)48B10
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
2
LPZ-S025/2012
LPZ-S029/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
SEGS23B32 (single) ; SEGD23B32
(dual)
SEGS(D)12B32, SEGS(D)24B32,
SEGS(D)48B32
OBSL-LED-LI-B
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Air Traffic Technical Co Ltd No 5/200
Nguyen Son. Str., Long Bien Dist., Ha
Noi, Vietnam/
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
Prekážkové svetelné návestidlo STREDNEJ svietivosti
SEGS..L3K
SEGS23L3K, SEGS48L3K,
SEGS24L3K
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana
103, 33031 Basiliano Udine – Italy/
ALS s.r.o., Haburská 8,
821 01 Bratislava
LPZ-S023/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
B, typ C
L 340 – xxx
L 340 – 864, L 340 – 63 C
ORGA, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam, The Netherlands/
ALS s.r.o., Haburská 8,
821 01 Bratislava
LPZ-S066/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
A, typ B
FG 2000 B
FG 2000B biele – typ A; FG 2000B
červené – typ B
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
LPZ-S069/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
A, typ B
FG 3000 B
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
LPZ-S082/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
C
D 264
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha
4
LPZ-S091/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ B
BA 200
Delta-Box, 10 rue de Madrid,ZI des
Macherins, 894 70 Moneteau, France
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S082/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
C
D 264
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha
4
LPZ-S091/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ B
BA 200
Delta-Box, 10 rue de Madrid,ZI des
Macherins, 894 70 Moneteau, France
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S004/2007
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti typ B, typ C
D 264
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha
4
LPZ-S022/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
B
LPZ-S021/2008
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B
L 350 – 864 - G
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT
Schiedam, The Netherlands
ALS spol. s r. o., Haburská 8 821 01
Bratislava
3
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggiono, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
LPZ-S010/2009
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
LPZ-S017/2009
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
SEGS
SEGS23P2K, SEGS48P2K,
SEGS24P2K, SEGS23C2K,
SEGS24C2K
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana
103, 33031 Basiliano Udine – Italy
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S019/2009
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
L – 350 - xxx
L-350-63B; L-350-63C
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT
Schiedam,
The Netherlands
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S001/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B, typ C
D1RW
LPZ-S006/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B
LPZ-S011/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
L864 - LXS - 200
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
L – 450 - xxx
L-450-63A; L-450-63B
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT
Schiedam,
The Netherlands
Kovleton s. s r.o., Mierová 192
821 05 Bratislava
L864 - LXS - 300
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggiono, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
LPZ-S015/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B
AOL 304-2006
Hochspannungs-Lichttechnik Bernd
Ballaschk,
Willischzaweg 48, D-03096
Burg/Spreewald, Germany
ADATO, spol. s r. o.Šafárikova ul. 1,
934 01 Levice
LPZ-S012/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
Obelux MI – 2KR – 048 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LPZ-S013/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
Obelux MI – 2KR – 024 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S014/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
Obelux MI – 2KR – 012 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S015/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
Obelux MI – 2KR – 230 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S001/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B, typ C
D1RW
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, FarmingdaleNJ 07727, USA
Sofim, spol. s r.o.,Zelený pruh 99, 140 02
Praha 4
4
LPZ-S002/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
D 464
LPZ-S012/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
SEGS (single) ; SEGD (dual)
SEGSxxP2K_10, SEGSxxC2K_10,
SEGDxxP2K_10, SEGDxxC2K_10
LPZ-S013/2012
Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, FarmingdaleNJ 07727, USA
Sofim, spol. s r.o.,
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Clampco Sistemi
SEGS (single) ; SEGD (dual)
Prekážkové návestidlo
via Corecian 60, 33031 – Basiliano, Italy
strednej svietivosti, typ A SEGS23P20K_10, SEGD23P20K_10
ALS spol. s r. o., Haburská 8 821 01 Bratislava
LPZ-S014/2012
LPZ-S005/2014
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B
SEGS (single) ; SEGD (dual)
SEGS48P20K_2K_10,
SEGD48P20K_2K_10
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ C L – 450 - 63C
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
ORGA BV, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam,The Netherlands
ALS spol. s r.o., so sídlom Haburská 8,
8210 Bratislava
Prekážkové svetelné návestidlo VYSOKEJ svietivosti
LPZ-S020/2009
Prekážkové návestidlo
vysokej svietivosti, typ A L – 1000 – 63A
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT
Schiedam,
The Netherlands
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
5
Download

Prekážkové svetelné návestidlo MALEJ svietivosti