Strojservis, Šulekovská 1460, 926 01 Sereď
Cenník a pravidlá fakturácie za výkony dopravných prostriedkov a mechanizmov
platný od 01.01.2012
Doprava
TATRA 815, skl. 12 ton prevoz/km
TATRA 815, skl. 12 ton práca na stavbe/hod
TATRA 815 s vlekom 12+12 ton prevoz/km
TATRA 815 s vlekom 12+12 ton práca na stavbe/hod
Volvo 8x8 prevoz/km
Volvo 8x8 nakl.,vykl.,/hod
Volvo 8x8 práca na stavbe/hod
LIAZ 150.261 - kontajner prevoz/km
LIAZ 150.261 - kontajner práca na stavbe/hod
LIAZ 150.261 - kontajner nakládka, vykládka / hod
TATRA 815 - kontajner prevoz/km
TATRA 815 - kontajner nakládka, vykládka/hod
TATRA 815 - kontajenr práca na stavbe / hod
Nájom kontajneru / 1 ks
Liaz 150.261 S 706 sklápací do 10 ton / km
Liaz 150.261 S 706 sklápací do 10 ton práca na stavbe/ hod
Nissan L35 prevoz/km
Nissan L35 práca na stavbe / hod
Multicara prevoz/km
Multicara práca na stavbe/hod
Liaz 110 HR Hiab 140 prevoz/km
Liaz 110 HR Hiab 140 + vlek prevoz/km
Liaz 110 HR Hiab 140 nakládka, vykládka
Volvo FH 12 + náves 27 ton valníkový / km
Volvo FH 12 + náves 27 ton valníkový / nakládka, vykládka /hod
Volvo FH 12 + náves 27 ton valníkový / práca na stavbe
Volvo FH 12 + sklápací náves do 24 m 3 /km
Volvo FH 12 + sklápací náves od 24 3 m do 50 m3 /km
Volvo FH 12 + sklápací náves do 24 m 3 / práca na stavbe/hod
Rozťahovací náves DOLL (dĺžka 23m, nosnosť 30t) / km *
Rozťahovací náves DOLL práca na stavbe / hod
Rozťahovací náves DOLL nakládka, vykládka / hod *
Volvo FH 12 + Nooteboom-rozťahovací náves do 40 t / km *
Volvo FH 12 + Nooteboom-rozťahovací náves do 40 t / práca na stavbe
Volvo FH 12 + Nooteboom-rozťahovací náves do 40 t -nakl.vykl./hod *
Doprovod osobným automobilom k nadrozmerných prepravám / km
Karosa SAS - L 110 polievací automobil / km
Karosa SAS - L 110 polievací automobil - práca na stavbe / hod
Prestoj zavinený objednávateľom / hod
Pomocník - závozník / hod
Cena bez
DPH
1,33
23,24
1,33
33,19
1,35
20,00
36,50
1,30
23,24
20,00
1,33
20,00
23,24
66,40
1,00
21,60
0,66
20,00
0,66
20,00
1,30
1,33
23,24
1,33
20,00
49,80
Cena s
DPH
1,60
27,89
1,60
39,83
1,62
24,00
43,80
1,56
27,89
24,00
1,60
24,00
27,89
79,68
1,20
25,92
0,79
24,00
0,79
24,00
1,56
1,60
27,89
1,60
24,00
59,76
1,33
1,60
1,33
1,60
33,19
39,83
1,70-2,70
2,04-3,24
66,4
79,68
19,92-33,19 23,90-39,83
2,00-2,70
2,40-3,24
66,4
79,68
19,92-33,19 23,90-39,83
0,50
0,60
1,00
1,20
21,60
25,92
10,00
12,00
10,00
12,00
* Cena závisí od hmotnosti, výšky a dĺžky prepravovaného materiálu !
Ceny sa dohodnú s odberateľom podľa množstva a charakteristiky práce. Odberateľ svojím podpisom a
pečiatkou na dokladoch potvrdzuje správnosť údajov a súhlasí s fakturáciou.
Kontakt:
031/789 31 09
0903 448 123
0905 542 844
Ing. Vladimír Sedláček
Download

Stiahnuť cenník