Adresarfiriem.sk, a.s.
ulica Kapitulská č.8 , 97401 Banská Bystrica
spoločnosť je zapísaná v Obch. Reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.: Sa, vl.č.956/S
IČO: 44 610 904
IČ pre DPH: SK2022751577
kontakt: tel./fax. 048 4713638
„FLIP
BOOK“ – NÁVOD
Flip book – pracovne zvaný „flash katalóg“ na portáli Adresarfiriem.sk je prehliadač, ktorý
umožňuje užívateľom prehliadanie katalógov, alebo albumov – súhrnne nazývaných FLIP
BOOK.
FLIP BOOK je možné vytvoriť z kombinácií textov, obrázkov, animácií, zvukov
a videa v jedinom multimediálnom dokumente.
Počas čítania jednej stránky sú ďalšie strany streamované do vášho počítača. Streaming
umožňuje mať stránky k dispozícii pre okamžité čítanie, bez toho aby ste čakali na stiahnutie
celého katalógu.
Verne zodpovedá forme katalógu. Zobrazovaná hrúbka zodpovedá počtu strán v katalógu, čo
umožňuje čitateľom „uchopiť" ľubovoľnú stránku myšou.
Prezrite si našu prezentačnú publikáciu alebo vybrané referencie.
Vlastnosti Flip booku na portáli Adresarfiriem.sk
1/4
„FlipBook_2011“
Adresarfiriem.sk, a.s.
ulica Kapitulská č.8 , 97401 Banská Bystrica
spoločnosť je zapísaná v Obch. Reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.: Sa, vl.č.956/S
IČO: 44 610 904
IČ pre DPH: SK2022751577
kontakt: tel./fax. 048 4713638
Rozhranie ako v knihe
Otáčanie stránok
Realistické 3D stránky otáčajúci efekt
Uchopenie a otočenie viac stránok
Uchopte viac stránok naraz a otočte ich ako
v skutočnej knihe.
Navigácia po okraji podľa hrúbky knihy
Pohybujte kurzorom na okraji knihy a môžete Pridržanie stránky
nalistovať požadovanú stránku knihy v jedinom Pridržte si stránky rovnako, ako by ste pracovali
otočení, bez toho aby ste museli otáčať každú so skutočnou knihou.
stránku zvlášť.
Forma knihy
Hrúbka knihy zodpovedá počtu strán v knihe,
rovnako ako v skutočnosti. Môžete si "pozerať "
cez knihu s myšou.
Podpora multimédií
Podpora objektov Flash
Môžu byť vložené Flash interaktívne
animované filmy alebo reklamy v elektronickej
publikácii.
Audio a video
Môžu byť vložené audio alebo video klipy
v stránkach pre zvýšenie čitateľského zážitku.
Podpora Portable Document Format (PDF)*
Umožňuje vkladanie sformátované PDF
súbory, ktoré majú byť umiestnené do 3-D
listovacích stránok FlipVieweru Xpress.
Zvuk otáčania stránok
Obracajúce sa stránky so zvukom robia
čitateľský zážitok digitálnych publikácií
realistickejším.
Funkcia online knihy
Streamovanie stránok
Pri čítaní stránky sú nasledujúce stránky
Hypertextové a obrázkové odkazy**
sťahované na pozadie, takže nemusíte dlho
Vytvorte odkazy na svoje alebo iné webové
čakať, než si budete môcť prečítať nasledujúce stránky, alebo iné súbory.
stránky.
Bezinstalačná prevádzka
Žiadna inštalácia aplikácií okrem potreby
Adobe ® Flash pluginu.
Náhľadová navigácia
Zobrazenie náhľadov všetkých stránok
umožňuje rýchle prechádzanie a navigáciu
medzi stránkami.
Obsah
Zdieľanie Flipbooku - AKTUALIZOVANÉ
Vydavatelia môžu pridať do Flipbooku Obsah. Zdieľajte Flipbook, ktorý čítate, s priateľom cez
Čitatelia môžu prejsť na kapitolu alebo tému,
email. Odoslať sa dá odkaz ako na celý
která ich zaujíma, obyčajným kliknutím
FlipBook, tak aj na aktuálnu stránku.
v zozname. Obsah môže byť tvorený
niekoľkými úrovňami nadpisov a podnadpisov v
2/4
„FlipBook_2011“
Adresarfiriem.sk, a.s.
ulica Kapitulská č.8 , 97401 Banská Bystrica
spoločnosť je zapísaná v Obch. Reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.: Sa, vl.č.956/S
IČO: 44 610 904
IČ pre DPH: SK2022751577
kontakt: tel./fax. 048 4713638
samostatných rozbalovacích sekciách.
Zdieľanie FlipBooku na sociálnych
sieťach - NOVINKA
Úplne nová funkcia, umožňujúca zdieľanie
FlipBooku na vašich obľúbených sociálnych
sieťach, ako je napr. Facebook, Twitter,
MySpace, Digg, Del.icio.us a desiatky ďalších
jediným kliknutím.
Uložit ako PDF
Vyberte a uložte stránky do PDF pre archiváciu
článkov vo formáte PDF.
Tlač
K dispozícii je tlač vybraných stránok pre
čitateľov, ktorí chcú mať tlačenú verziu
Flipbooku.
Offline verzia
Pre čitateľov sú pre stiahnutie do ich počítača k
dispozícii dva formáty Flipbooku: .EXE súbor
a .ZIP súbor.
Zoom
Záložky
Umožňuje priblíženie na stránkach, kde text
Záložky
môžu byť pridané na ľavej i pravej
nemusí byť bez zväčšenia čitateľný. Poskytuje
stránke pre rýchly prístup na vaše obľúbené
prehľad o mieste, kde je zväčšovaná oblasť
stránky.
v náhľadovom okne.
Vyhľadávanie v texte
Flipbooky sú prehľadávané z najbežnejších
vyhľadávačov. Fulltextové vyhľadávanie vo
Flipbooku umožňuje užívateľom rýchlo nájsť
kľúčový obsah.
Zvýrazňovač
Môžete pridať zvýraznenie pre označenie
dôležitej oblasti na stránkach.
Poznámky
Môžete pridať svoj komentár v poznámke a
umiestniť poznámku kamkoľvek na stránke.
Kopírovanie textu - NOVINKA
Vďaka tejto jedinečnej funkcii môžete kopírovať
text z publikácie vo FlipViewer Xpress a vložiť
ho do ľubovoľnej inej aplikácie či dokumentu.
Automatické listovanie
Môžete vytvoriť váš Flipbook s automatickým
listovaním, tj. aby sa stránky samé otáčali v
prednastavenom časovom intervale.
Full screen
Môžete maximalizovať celú obrazovku k
zobrazeniu FV Xpress Flipbooku vstupom do
režimu celej obrazovky.
Pomoc - AKTUALIZOVANÉ
Nastavenie
Zobrazí stručný návod s popisom všetkých
Môžete zmeniť na vami preferovanom
funkcií. Pokiaľ stručná pomoc nepostačuje, je z nastavení FV Xpress ako napr. zapnutie /
nej možné prejsť na stránky podrobnej online vypnutie zvuku otáčania stránok, audio
pomoci. Od verzie 2.4 môže vydavateľ
a prepnúť jazyk vášho rozhrania na vybraný
zobrazenie podrobnej pomoci skryť alebo zadať jazyk nebo zvoliť štýl zväčšovania.
URL svojej vlastnej (teda nie systémovej)
pomoci.
3/4
„FlipBook_2011“
Adresarfiriem.sk, a.s.
ulica Kapitulská č.8 , 97401 Banská Bystrica
spoločnosť je zapísaná v Obch. Reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.: Sa, vl.č.956/S
IČO: 44 610 904
IČ pre DPH: SK2022751577
kontakt: tel./fax. 048 4713638
Automatické nastavenie jazyka
užívateľského rozhrania - NOVINKA
FlipViewer Xpress automaticky detekuje
jazykové prostredie počítača čitateľa a
automaticky podľa neho nastaví jazyk
užívateľského rozhrania FlipBooku.
Momentálne sa rieši preklad do Slovenského
jazyka
Správa predplatiteľov (volitelné)
Spravuje prístup k Flipbookom prostredníctvom
predplatiteľského ID. Táto funkcia je dostupná
len pri použití s voliteľným softwérom DRM
Solution.
Automatické prispôsobenie obrazovke NOVINKA
Pri otvorení FlipBooku v novom okne je zistená
maximálna využiteľná plocha obrazovky a
FlipBook je tejto veľkosti prispôsobený.
Sledovanie „čitateľnosti“ (volitelné)
Sleduje navštívené stránky, dĺžku každej
návštevy, rovnako ako aj počet kliknutí na
odkaz. Táto funkcia je dostupná len pri použití
s voliteľným FlipAnalyzer™.
Čiastočná podpora zariadení iPad / iPhone Inzertné stránky
NOVINKA
Animované reklamy vo formáte Flash môžu byť
Pokiaľ čitateľ otvorí URL FlipBooku v prezaradené ako vrstvy nad pozadím Flipbooku,
hliadači Safari na iPade / iPhone, zobrazí sa
hneď vedľa prednej a zadnej obálky.
zodpovedajúce PDF verzie FlipBooku
*PDF bude prevedené do SWF prostredníctvom FlipViewer® Xpress Creatora
**Odkazy musia zodpovedať stanovenému formátu pri vytváraní obsahu.
Miniatúra FlipBooku - NOVINKA
Pre umiestnenie odkazu na FlipBook môžete do svojich stránok umiestniť miniatúru, pričom po
prekliku miniatúry sa otvorí cieľový FlipBook v novom okne prehliadača. Pri tvorbe miniatúry si
môžete zvoliť veľkosť, farbu alebo obrázok na pozadie, počet strán, ktoré má miniatúra obsahovať a tiež či má byť štandardne zapnuté automatické listovanie a jeho čas listovania. Najnovšie sú prekliky v miniatúre započítavané v Google Analytics.
4/4
„FlipBook_2011“
Download

Návod na používanie Flash katalógu (PDF)