KRESŤANSKÝ DEMOKRAT
INFORMAČNÝ BULLETIN KR a MKV KDH BRATISLAVA
Číslo 6/2010
November 2010
Voľby
do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010
Milí priatelia,
prihováram sa Vám pri príležitosti blížiacich sa komunálnych volieb.
27. novembra si zvolíme starostov a poslancov zastupiteľstiev samosprávy na
nasledujúce štyri roky.
Podaniu kandidátnych listín predchádzalo rokovanie vo vnútri KDH a tam, kde
sme sa rozhodli spojiť sily v koalícii, aj s koaličnými partnermi. Teraz je už všetko
rozhodnuté.
Rozhodnuté len do 27. novembra. Vybrali sme tú najlepšiu ponuku, s ktorou
predstupujeme pred voličov.
To najdôležitejšie rozhodnutie príde v deň volieb. V sobotu 27. novembra od
7.00 do 20.00 našu ponuku posúdia voliči.
Toto je deň, kedy sa dozvieme ako sme presvedčili ľudí programom a ponukou
kandidátov, ktorí kandidujú na starostov, či poslancov zastupiteľstiev. Zoznam
kandidátov za KDH nájdete v ďalšom článku.
Do volieb máme ešte niekoľko dní, využime ich s maximálnym nasadením vo
volebnej kampani. Presvedčme svojich susedov a priateľov, aby prišli voliť.
V týchto voľbách je väčšinový systém a teda ide o každý hlas. Nenechajme
hlasy prepadnúť. Kresťanskodemokratické hnutie patrí medzi najsilnejšie politické
strany v samospráve. Je na každom z nás, aby sme túto tradíciu zachovali a nielen to,
ale aby sme boli v tomto roku najlepšími.
K tomuto nám spoločne želám silu, odvahu a statočnosť.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Dušan Pekár
predseda Krajskej rady KDH
Navštívte internetovú stránku KDH ku komunálnym voľbám www.volby.kdh.sk
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010
Volič v Bratislave dostane 4 hlasovacie lístky (mimo Bratislavy sú hlasovacie lístky
len 2 – pre voľbu starostu / primátora a pre voľbu poslancov). Na hlasovacích lístkoch pre
voľbu primátora a pre voľbu starostu zakrúžkuje číslo jedného kandidáta, ktorému dáva hlas
(inak je hlasovací lístok neplatný!). Na hlasovacích lístkoch pre voľbu poslancov do
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a do Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti volič zakrúžkuje poradové čísla najviac toľko kandidátov, koľko sa ich
v príslušnom obvode volí (tento počet je uvedený na hlasovacom lístku, je možné
zakrúžkovať menej kandidátov, ak však volič nezakrúžkuje nikoho alebo väčší počet
kandidátov, hlasovací lístok je neplatný!). Poradové čísla našich kandidátov sú v tomto čísle
Kresťanského demokrata uvedené pred menom každého kandidáta.
Za primátora hl. mesta SR Bratislavy podporuje KDH v koalícii SDKÚ-DS,
SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS kandidátku:
7. Magdaléna Vašáryová, Mgr., 62 r., poslankyňa NR SR
Mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislavy
Do Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (MZ) sa volí 45 poslancov v 17
volebných obvodoch, ktoré sa zhodujú s jednotlivými mestskými časťami. KDH kandiduje
v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS týchto 10 kandidátov:
číslo a názov obvodu
počet
kandidáti KDH
poslancov
1. Staré Mesto
4
35. Dagmar Valuchová, JUDr., 52 r., advokátka
2. Podunajské Biskupice
2
3. Ružinov
7
29. Dušan Pekár, Ing., 46 r., zástupca starostu
46. Jarmila Tvrdá, 47 r., investičná riaditeľka
4. Vrakuňa
2
12. Milan Šindler, 51 r., konateľ spoločnosti
5. Nové Mesto
3
8. Karol Kolada, 66 r., vedúci projektant
6. Rača
2
7. Vajnory
1
8. Devín
1
1. Ignác Kolek, Ing., 58 r., technik
9. Devínska Nová Ves
1
10. Dúbravka
3
11. Karlova Ves
3
6. Peter Lenč, Ing., 46 r., stavebný inžinier
12. Lamač
1
13. Záhorská Bystrica
1
14. Čunovo
1
15. Jarovce
1
16. Petržalka
11
14. Anna Dyttertová,. 58 r., ekonómka
19. Stanislav Fiala, 51 r., kontrolór mestskej časti
Petržalka
38. Viera Kimerlingová, Ing., 55 r., zástupkyňa
starostu
17. Rusovce
1
O podporu Vás prosíme pre všetkých kandidátov našej koalície do MZ. Zoznam všetkých
kandidátov nájdete napr. na www.banoviny.sk.
2
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Kandidáti na starostov mestských častí
V jednotlivých mestských častiach Bratislavy KDH kandiduje 7 starostov (z toho 5
v rôznych koalíciách) a v koalícii podporuje 6 kandidátov na starostov mestských častí:
Staré Mesto
Za starostu podporuje KDH v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
3. Tatiana Rosová, PhDr., 39 r., sociologička
Podunajské Biskupice
Za starostu podporuje KDH v koalícii SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SMK-MKP, SaS, OK,
SMER-SD
2. Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 49 r., starostka
Ružinov
Za starostu KDH kandiduje v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS
6. Dušan Pekár, Ing., 46 r., zástupca starostu
www.dusanpekar.sk
Vrakuňa
Za starostu KDH podporuje v koalícii KDH, MOST-HÍD, OKS, SaS, SDKÚ-DS
6. Henrieta Peškovičová, 36 r., podnikateľka
Nové Mesto
Za starostu KDH kandiduje v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS
l. Ružena Apalovičová, Doc. Ing. CSc, 66 r., informatik
Rača
Za starostu KDH podporuje v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
1. Zuzana Dzivjáková, Ing., 53 r., ekonóm
Vajnory
Za starostu KDH kandiduje
2. Pavol Fekete, 59 r., technik
Devín
Za starostu KDH podporuje v koalícii SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
1. Ľubica Kolková, Ing., 50 r., ekonóm
Devínska Nová Ves
Za starostu KDH kandiduje v koalícii KDH, SMER-SD
4. Peter Rajkovič, Ing., 50 r., technický manažér
Dúbravka - za starostu KDH nepodporuje žiadneho kandidáta.
Karlova Ves
Za starostu KDH kandiduje
1. Martin Berta, Ing., CSc., 50 r., podpredseda BSK
www.martinberta.sk
3
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Lamač
Za starostu KDH kandiduje v koalícii SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, OKS
4. Peter Šramko, Ing., 55 r., technik
Záhorská Bystrica - za starostu KDH nepodporuje žiadneho kandidáta.
Čunovo - za starostu KDH nepodporuje žiadneho kandidáta.
Jarovce - za starostu KDH nepodporuje žiadneho kandidáta.
Petržalka
Za starostu KDH kandiduje v koalícii KDH, KDS
4. Viera Kimerlingová, Ing., 55 r., zástupkyňa starostu
www.kimerlingova.sk alebo www.nasa-starostka.sk
Rusovce
Za starostu KDH podporuje v koalícii SDKÚ-DS, MOST-HÍD, KDH
1. Dušan Antoš, 51 r., starosta
Kandidáti na starostov obcí a primátorov miest
V okrese Pezinok kandiduje KDH 2 starostov: Báhoň - Ing. Ivan Patoprstý a Častá
- Ing. Peter Tatranský, PhD. KDH tiež podporuje nezávislého kandidáta na primátora
Pezinka Ing. Olivera Solgu.
V okrese Malacky kandiduje KDH 8 starostov: Borinka - Miroslav Pokorný,
Jablonové - Ing. Jozef Uhliarik, Jakubov – Bc. Elena Límová (v koalícii s SNS), Kuchyňa
– Robert Bujna (v koalícii s SDKÚ-DS, OKS, SaS), Rohožník – Karol Stark (v koalícii so
SZ), Vysoká pri Morave – Ing. Miroslav Filipek (v koalícii s SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd),
Záhorská Bystrica - Jozef Doršic, Závod - Ing. Peter Vrablec. V Sološnici KDH podporuje
nezávislú kandidátku Máriu Hirtovú.
V okrese Senec kandiduje KDH 1 primátora a 3 starostov: mesto Senec – Ing. Juraj
Poizl, Chorvátsky Grob – Mgr. Ferdinand Turinič (v koalícii so SMER-SD), Igram –
Štefan Kovaľ a Kostolná pri Dunaji – Ján Filkász. KDH v tomto okrese podporuje 3
nezávislých kandidátov: Kaplna – Vladimír Vittek, Kráľová pri Senci – Alojz Koiš a Ivánka
pri Dunaji – Vladimír Letenay.
Kandidáti na poslancov mestských častí
V tejto časti Vás informujeme o tom, ako v jednotlivých mestských častiach KDH
kandiduje poslancov do miestnych zastupiteľstiev (MiZ). Vzhľadom k obmedzeným
priestorovým možnostiam uvádzame v tých prípadoch, keď KDH kandiduje v rámci koalície,
len mená kandidátov, ktorých na spoločnú kandidátnu listinu koalície navrhlo KDH.
O podporu Vás však prosíme pre všetkých kandidátov koalícií, v ktorých KDH
kandiduje. Zoznam všetkých kandidátov nájdete napr. na internetovej stránke
www.banoviny.sk. Pred menom každého kandidáta je jeho číslo na hlasovacom lístku.
4
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Staré Mesto
Do MiZ sa volí 17 poslancov v 8 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS týchto 4 kandidátov:
Volebný obvod č. 3 – 4. Halka Ležovičová, MUDr., 56 r., lekárka
Volebný obvod č. 4 – 2. Pavol Baxa, Ing. , 52 r., štatistik
Volebný obvod č. 7 – 5. Ján Krta, Ing. , 36 r., ekonóm
Volebný obvod č. 8 – 6. Mário Ležovič, RNDr., PhD., MPH, 29 r., vysokoškolský pedagóg
Podunajské Biskupice
Do MiZ sa volí 15 poslancov v 3 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
KDH, MOST-HÍD, SMK-MKP, SaS, OK týchto 4 kandidátov:
Volebný obvod č. 2 – 2. Karin Áčová, 38 rokov, manažérka
12. Mikuláš Krippel, Mgr., 24 r., právnik
18. Peter Tóth, Ing., 26 r., ekonóm
Volebný obvod č. 3 – 8. Tatiana Krippelová, PhDr., 51 r., manažér kultúry
Ružinov
Do MiZ sa volí 25 poslancov v 9 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS týchto 4 kandidátov:
Volebný obvod č. 5 (Pošeň) –
12. Daniela Šurinová, JUDr., 33 r., právnička
Volebný obvod č. 6 (Prievoz) –
12. Martin Pener, Mgr., 32 r., pracovník civilnej ochrany
Volebný obvod č. 7 (Štrkovec) – 3. Michal Kocián, Ing., 26 r., ekonóm
Volebný obvod č. 9 (Trnávka) – 8. Pavol Šmilňák, Ing., 36 r., IT projektový manažér
Vrakuňa
Do MiZ sa volí 15 poslancov v 2 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
KDH, MOST-HÍD, OKS, SaS týchto 6 kandidátov:
Volebný obvod č. 1 – 2. Michal Behúň, Bc., 25 r., riaditeľ pobočky
26. Peter Senáši, Ing., 53 r., stavebný inžinier
32. Michal Šramko, 27 r., podnikateľ
Volebný obvod č. 2 – 3. Mariana Behúňová, 58 r., pedagóg
27. Milan Šindler, Ing., 52 r., konateľ
28. Boris Šramko, Ing., 47 r. ekonóm
Nové Mesto
Do MiZ sa volí 25 poslancov v 4 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS týchto 3 kandidátov:
Volebný obvod č. 2 – 11. Anna Jánošová, Ing., 65 r., ekonóm
Volebný obvod č. 3 – 9. Vladimír Margolien, 47 r., technik
Volebný obvod č. 4 – 24. Mária Rychnavská, RNDr., 47 r., pedagóg
Rača
Do MiZ sa volí 15 poslancov v 3 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS týchto 6 kandidátov:
Volebný obvod č. 1 (Rača):
11. Michal Hrdlička, Ing., 65 r., vodohospodár
13. Miloslav Jošt, Ing., 28 r., ekonóm
19. Michal Koniar, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti
46. Karol Štofira, Ing., 56 r., chemický inžinier
5
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Volebný obvod č. 2 (Krasňany) – 3. Mária Gézeová, 51 r., aranžérka
Volebný obvod č. 3 (Východné) – 2. Viera Drotovánová, RNDr., 56 r., matematička
Vajnory
Do MiZ sa volí 9 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje samostatne týchto 7
kandidátov:
3. Martin Fekete, 39 r., dispečér
20. Oľga Pažitná, Ing., 54 r., inžinier
ekonómie
4. Václav Fekete, 58 r., stavebný inžinier
23. Stanislav Uhlár, Ing. 61 r., technik
7. Juraj Jánošík, 25 r., doktorand STU
12. Mária Kurejová, 63 r., dôchodca
16. Ján Mihálik, Ing., 50 r., podnikateľ
Devín
Do MiZ sa volí 7 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v rámci koalície SDKÚDS, SaS, KDH, OKS jednu kandidátku: 10. Šarlota Mráziková, Ing. arch., 52 r., architektka
Devínska Nová Ves
Do MiZ sa volí 12 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v rámci koalície KDH,
SMER-SD.
Dúbravka
Do MiZ sa volí 25 poslancov v 4 volebných obvodoch. KDH kandiduje samostatne
Volebný obvod č. 1:
6. Petr Fajkus, Ing. CSc., 65 r., stavebný inžinier
11. Jelena Hudcovská, Ing. arch. PhD., 58 r., urbanistka
16. Juraj Lebedík, Ing., 52 r., dopravný inžinier
19. Pavel Vladovič, Ing., 50 r., ekonóm
Volebný obvod č. 2:
1. Emília Bačíková, Mgr. Bc., 32 r., špeciálna pedagogička
6. Jozefína Ďurovková, 59 r., ekonómka
19. Branislav Masár, Mgr., 36 r., právnik, manažér
23. Alžbeta Takáčová, Ing., 31 r., ekonómka personalistka
Volebný obvod č. 3:
1. Jozefína Baranová, Ing., 65 r., strojná inžinierka
3. Marta Čarnogurská, Ing., 65 r., stavebná inžinierka
8. Igor Choma, Mgr., 34 r., archeológ
Volebný obvod č. 4:
4. Stanislav Bordáč, 29 r., elektrotechnik
15. Martina Muchová, Ing., 37 r., ekonómka
Karlova Ves
Do MiZ sa volí 25 poslancov v 4 volebných obvodoch. KDH kandiduje samostatne
Volebný obvod č. 1:
2. Eva Grey, prof., MUDr., PhD., 41r., vysokoškolský pedagóg
3. Roman Havelka, 42 r., podnikateľ
4. Alexandra Húsková, Mgr., 30 r., politológ
15. Zdenka Johanna Porubská, JUDr., 36 r., právnička
21. Andrej Zeleňák, Ing., 34 r., jadrový fyzik
6
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Volebný obvod č. 2:
1. Miroslav Balún, 47 r., konateľ spoločnosti
4. Martin Berta, Ing., CSc., 50 r., podpredseda BSK
10. Ján Horecký, Mgr., 42 r., riaditeľ školy
14. Miroslav Kamenický, doc., PhDr., CSc., 48 r., historik
20. Kristína Ondrovičová, Ing., 24 r., ekonómka
25. Monika Valentovičová, Ing., 38 r., property manažér
27. Karol Zeleňák, Ing., 31 r., ekonomický analytik
Volebný obvod č. 3:
2. Branislav Borovský, Mgr., 46 r., manažér
7. Michal Gľonda, Bc., 24 r., ekonóm
16. Gabriel Kosnáč, Ing., 50 r., manažér miestneho úradu
18. Lukáš Lučenič, Mgr., 26 r., konzultant
22. Andrej Mongiello, Mgr., 27 r., právnik
23. Milan Sabo, 53 r., počítačový grafik
25. Michal Tomek, Bc., 24 r., študent
Volebný obvod č. 4:
3. Mária Borovská, Ing., 45 r., žena v domácnosti
13. Marián Kittner, Mgr., 35 r., obchodný manažér
14. Oľga Krídlová, MUDr., 65 r., lekárka
16. Peter Lenč, Ing., 46 r., zástupca starostu
19. Jozef Marek, 33 r., hudobník
23. Eva Poláková, Mgr., 39 r., psychologička
Lamač
Do MiZ sa volí 9 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v koalícii KDH, MOSTHÍD, OKS týchto 7 kandidátov:
12.Mária Imrichová, Mgr., 55 r., učitel'
19. Marek Liptovský, 44 r., živnostník
22. Katarína Marková, Ing., 51 r., ekonómka, živnostníčka
25. Renáta Ocilková, PaedDr., Mgr.,39 r., pedagogička, politologička
26. Michal Oláh, Doc., PhDr., PhD., 32 r., vysokoškolský pedagóg
34. Gabriela Šedová, Mgr., 49 r., matematička
38. Daniel Valentovič, Ing., CSc., 60 r., elektrotechnický inžinier
Záhorská Bystrica
Do MiZ sa volí 9 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v koalícii KDH, OKS.
Devínska Nová Ves
Do MiZ sa volí 12 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v rámci koalície KDH,
SMER-SD týchto 6 kandidátov:
14. Lubomir Frolek, Ing. , 44 r. vedecko-technický pracovník
30. Alojz Kordoš, 68 r. , strojný zámočník
39 Peter Marčák, Ing., Mgr.,57 r. , kontrolór
47. Peter Rajkovič, Ing. , 50 r. , technický manažér
56. Ladislav Šimon, RNDr., PhD., 48r., vulkanológ
68. Ján Žatko, Ing., 52 r., technik
Čunovo – do MiZ KDH nekandiduje žiadnych poslancov.
7
Kresťanský demokrat č. 6/2010
November 2010
Jarovce – do MiZ KDH nekandiduje žiadnych poslancov.
Petržalka
Do MiZ sa volí 35 poslancov v 6 volebných obvodoch. KDH kandiduje v rámci koalície
KDH, KDS týchto 25 kandidátov:
Volebný obvod č. 1
4. Mariana Bakerová Dragúňová, Mgr., 31 r., právnička
6. Vladimír Dolinay, Mgr., 29 r., pedagóg
10. Pavel Chvojka, Mgr., 26 r., informačný analytik
13. Pavol Kossey, Ing., Mgr., 53 r., elektrotechnický inžinier, manažér
15. Peter Kotuľa, MBA, 28 r., ekonóm
19. Michal Lavrinčík, Bc., 25 r., študent STU
Volebný obvod č. 2
3. Anton Brath, Ing., 61 r., stavebný inžinier
15. Mária Kiššová, Ing., 54 r., manager – ekonóm
17. René Krajčovič, Ing., 45 r., živnostník elektrotechnik
20. Mária Lucká, Doc.,RNDr.,PhD., 58 r., vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod č. 3
4. Anton Brath ml., Ing., 29 r., manažér
18. Michal Kiča, Bc., 23 r., študent práva
26. Emília Pastvová, 58 r., dokumentaristka
Volebný obvod č. 4
5. Marián Dragúň, Mgr., CSc., 63 r., vysokoškolský učiteľ
6. Anna Dyttertová, 58 r., ekonómka
24. Stanislav Svitok, Mgr., 29 r., manažér
25. Anton Šmotlák, Mgr., 27 r., štátny radca
Volebný obvod č. 5
2. Ľudovít Augustín, Ing., 58 r., dopravný inžinier
16. Peter Hrdlička, Ing., 59 r., vedúci ubytovne
24. Tatiana Mikušová, Ing., 54 r., stavebná inžinierka
26. Alexander Patkoló, Ing., 32 r., audítor, kontrolór
27. Alexandra Petrisková, Ing., 44 r., administratívna pracovníčka
Volebný obvod č. 6
5. Miloš Čambál, 54 r., mechanik, Budatínska 3
9. Michal Fiala, Ing., 29 r., ekonóm
14. Matej Krčmár, Mgr., 38 r., bankový analytik
Rusovce
Do MiZ sa volí 9 poslancov v 1 volebnom obvode. KDH kandiduje v rámci koalície SDKÚDS, MOST-HÍD, KDH jednu kandidátku: 12. Henrieta Hrubá, PhDr., 48 r., redaktorka
Upozornenie: Kresťanský demokrat č. 5/2010, plánovaný na jún 2010, vyjde dodatočne do konca roku 2010.
Príčinou je pracovné zaneprázdnenie vydavateľa po parlamentných voľbách. Ďakujeme za porozumenie.
Toto číslo Kresťanského demokrata vyšlo 15. 11. 2010. Najbližšie číslo vyjde v decembri
2010, príspevky môžete odovzdať v krajskej kancelárii KDH do 15. 12. 2010.
Pre vnútornú potrebu vydáva:
Krajská rada KDH Bratislava a
Mestský koordinačný výbor KDH
Súťažná 18, 821 08 Bratislava
tel. 5564 0811
e-mail: [email protected]
8
Download

KRESŤANSKÝ DEMOKRAT