ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
27. novembra 2010
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
Kandidáti:
1. Pavel Derkay, Ing., 48 r., manažér - ekonóm, OK, LIGA
2. Eva Grey, prof., MUDr., PhD., 41r., vysokoškolský pedagóg, KDH
3. Roman Havelka, 42 r., podnikateľ, KDH
4. Alexandra Húsková, Mgr., 30 r., politológ, KDH
5. Peter Ižo, 44 r., živnostník, SDĽ
6. Peter Kapusta, Ing., 55 r., stavebný inžinier, SMER, SZS, SNS, SF
7. Irena Kyrinovičová, PhDr., 51 r., podnikateľka, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
8. Pavel Mariani, Ing., 38 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
9. Viktor Mazúr, Ing., 71 r., strojný inžinier, SMER, SZS, SNS, SF
10. Tibor Merva, Ing., 58 r., konštruktér, OK, LIGA
11. Jozef Mesároš, 40 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
12. Petra Nagyová-Džerengová, Ing., 38 r., spisovateľka, SDKÚ-DS, SaS,
MOST-HÍD, OKS
13. Juraj Pavlovič, 26 r., kondičný tréner, SMER, SZS, SNS, SF
14. Ján Pečeňák, 20 r., študent, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
15. Zdenka Johanna Porubská, JUDr., 36 r., právnička, KDH
16. Anna Priečinská, Ing. arch., 64 r., architekt, NF
17. Alena Schinglerová, PhDr., 38 r., projektová manažérka, SMER, SZS, SNS, SF
18. Monika Solárová, Ing., 36 r., marketingová manažérka, SMER, SZS, SNS, SF
19. Marián Užík, Ing., 35 r., finančný manažér, aktivista iniciatívy Naša Bratislava, SMS
20. Marcel Zajac, Mgr., 41 r., projektový koordinátor, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
21. Andrej Zeleňák, Ing., 34 r., jadrový fyzik, KDH
Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov
Kandidáti:
Miroslav Balún, 47 r., konateľ spoločnosti, KDH
Matej Baxa, 19 r., študent, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
Anton Benčič, Ing., 51r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, programátor, SMS
Martin Berta, Ing., CSc., 50 r., podpredseda BSK, KDH
Jozef Halás, 34 r., maklér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
Iveta Hanulíková, Ing., 46 r., starostka, SMER, SZS, SNS, SF
Robert Harhovský, Ing., 32 r., konzultant informačných systémov, SDKÚ-DS, SaS,
MOST-HÍD, OKS
8. Ján Homola, Mgr., 27 r., riaditeľ spoločnosti, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9. Hynek Horáček, Mgr., 48 r., obchodný manažér, SMER, SZS, SNS, SF
10. Ján Horecký, Mgr., 42 r., riaditeľ školy, KDH
11. Ľubica Hulajová, Mgr., 46 r., vysokoškolská pedagogička, SMER, SZS, SNS, SF
12. Ján Chabada, doc., MUDr., CSc., 66 r., lekár, SMER, SZS, SNS, SF
13. Juraj Kadnár, Mgr., DiS, 38 r., olympionik, manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD,
OKS
14. Miroslav Kamenický, doc., PhDr., CSc., 48 r., historik, KDH
15. František Koník, Ing., 59 r., elektrotechnický inžinier, SMER, SZS, SNS, SF
16. Filip Križan, Mgr., 24 r., konateľ spoločnosti, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
17. Ingrid Letenayová, 39 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, vedúca zariadenia
opatrovateľskej služby, SMS
18. Martin Livora, 40 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, športový inštruktor, SMS
19. Mária Mušinská, 30 r., prevádzkárka, SMER, SZS, SNS, SF
20. Kristína Ondrovičová, Ing., 24 r., ekonómka, KDH
21. Oto Pfaff, Ing., 48 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, strojár, SMS
22. Jana Sekáčová, Mgr., 43 r., pedagóg, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
23. Daniela Schultzová, Ing., 29 r., šéfredaktorka Karloveských novín, SMER, SZS, SNS,
SF
24. Peter Šinák, Ing., 47 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, podnikateľ, SMS
25. Monika Valentovičová, Ing., 38 r., property manažér, KDH
26. Branislav Záhradník, JUDr., PhDr., 37 r., právnik-manažér, OK, LIGA
27. Karol Zeleňák, Ing., 31 r., ekonomický analytik, KDH
Volebný obvod číslo 3
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov
Kandidáti:
1. Zdeněk Borovička, 54 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, invalidný dôchodca, SMS
2. Branislav Borovský, Mgr., 46 r., manažér, KDH
3. Peter Buzáš, Bc., 49 r., živnostník, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
4. Vladimír Čupka, Ing., 45 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
5. Viktor Drozda, Ing., 79 r., technik, SMER, SZS, SNS, SF
6. Jana Gavorníková, Ing., 46 r., strojná inžinierka, SMER, SZS, SNS, SF
7. Michal Gľonda, Bc., 24 r., ekonóm, KDH
8. Barbora Hanzelová, Ing., 25 r., projektant, DAS
9. Dagmar Hladká, 44 r., zdravotná sestra, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
10. Jana Hložeková, Mgr., Bc., 49 r., právnik, ekonóm, OK, LIGA
11. Eduard Hulík, Ing., JUDr., 49 r., právnik, SMER, SZS, SNS, SF
12. Michaela Jančovičová, 46 r., klientsky poradca, OK, LIGA
13. Marek Juhár, Mgr., 25 r., programátor, SDĽ
14. Ján Keselý, Ing., Bc., 42 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
15. Roman Koňušík, Mgr., 24 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, tréner, SMS
16. Gabriel Kosnáč, Ing., 50 r., manažér miestneho úradu, KDH
17. Ján Labuda, 58 r., pedagóg, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
18. Lukáš Lučenič, Mgr., 26 r., konzultant, KDH
19. Pavel Majer, 52 r., fotoreportér, SMER, SZS, SNS, SF
20. Jurij Martynov, 27 r., pracovník v mládežníckom centre, DAS
21. Anna Michalcová, 49 r., chemická laborantka, SMER, SZS, SNS, SF
22. Andrej Mongiello, Mgr., 27 r., právnik, KDH
23. Milan Sabo, 53 r., počítačový grafik, KDH
24. Richard Savčinský, Mgr., 40 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, riaditeľ školy, SMS
25. Michal Tomek, Bc., 24 r., študent, KDH
26. Peter Tóth, Mgr., 39 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, šéfredaktor, SMS
27. Štefan Turan, 37 r., vedúci fyzioterapeut, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
28. Štefan Velčický, 46 r., technik, SMER, SZS, SNS, SF
29. Karol Vinš, Ing., 48 r., poradca, SZ
30. Ľubica Zachová, Ing., 50 r., stavebná inžinierka, SMER, SZS, SNS, SF
31. Viliam Zopp, Ing., 71 r., ekonóm, SĽS
32. Stanislav Žiačik, Ing., 45 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
Volebný obvod číslo 4
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov
Kandidáti:
1. Ladislav Bartoš, Ing., 61 r., ekonóm, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
2. Igor Bendík, Ing., 34 r., vedúci oddelenia, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
3. Mária Borovská, Ing., 45 r., žena v domácnosti, KDH
4. Rita Csenkeyová, Mgr., 38 r., obchodný manažér, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
5. Dana Čahojová, MUDr., 48 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, lekárka, SMS
6. Dušan Dědeček, Mgr., 48 r., športový tréner, SMER, SZS, SNS, SF
7. Ľuboš Dobšovič, Ing., 45 r., podnikateľ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
8. Dušan Drobuliak, Ing., 43 r., podnikateľ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS
9. Peter Dubček, Ing., 60 r., ekonóm, SMER, SZS, SNS, SF
10. Jozef Grondžák, 46 r., obchodný zástupca, SMER, SZS, SNS, SF
11. Ľuboš Habuda, Ing., 41 r., technik-špecialista, OK, LIGA
12. Marcel Haydu, 26 r., manažér, SMER, SZS, SNS, SF
13. Marián Kittner, Mgr., 35 r., obchodný manažér, KDH
14. Oľga Krídlová, MUDr., 65 r., lekárka, KDH
15. Daniel Kuna, Ing., 50 r., strojný inžinier, OK, LIGA
16. Peter Lenč, Ing., 46 r., zástupca starostu, KDH
17. Pavol Majer, 23 r., študent, SMER, SZS, SNS, SF
18. Monika Mannová, Mgr., 45 r., reportérka, NF
19. Jozef Marek, 33 r., hudobník, KDH
20. Pavol Martinický, Ing., 55 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, projektant, publicista,
SMS
21. Zenon Mikle, Mgr., 36 r., manažér externej komunikácie, SDKÚ-DS, SaS,
MOST-HÍD, OKS
22. Magdaléna Papánková, prom. psych., 61 r., psychologička, NF
23. Eva Poláková, Mgr., 39 r., psychologička, KDH
24. Jaromír Šíbl, RNDr., 48 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, ochranca prírody, SMS
25. Jozef Valigurský, PhDr., 44 r., pedagóg, NF
26. Zuzana Volková, Ing., 44 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, trénerka mládeže, SMS
27. Marta Zimmermannová, 59 r., obchodná manažérka, SMER, SZS, SNS, SF
Download

ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV