Jozef Pospíšil, Levočská 1, 060 01 Kežmarok
Vo Veľkom Slavkove, dňa 7. augusta 2011
Krajská prokuratúra
Masarykova 16
080 01
Prešov
Vec: Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu.
Týmto podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania
trestného činu výtržníctva podľa §364 TZ bratmi Markom a René Balážovcami,
trestného činu výtržníctva podľa §364 TZ v súbehu s trestným činom ublíženia
na zdraví
podľa
§156 ods. 1 TZ
Tomášom
Ferkom,
trestného
činu
nebezpečného vyhrážania podľa §360 ods. 1 TZ René Balážom, a trestného činu
neposkytnutia pomoci podľa §177 ods. 1 TZ Markom Balážom, René Balážom,
Tomášom Ferkom, ako aj doposiaľ ďalšími nestotožnenými páchateľmi, pričom
k svojmu trestnému oznámeniu pripájam nasledovné
odôvodnenie:
Dňa 17.7.2011 v čase okolo 2:00 hodiny ráno moja dcéra Frederika
Pospíšilová r.č. 955419/9380 išla po záverečnej skontrolovať hlavný vchod
do Penziónu Mlyn, kpt. Morávku 189, 059 91 Veľký Slavkov, v ktorom
ako prevádzkárka pracuje moja družka Blažena Ištóková r.č. 665916/6283.
Keď moja dcéra Frederika prišla do priestoru hlavného vchodu v oblasti
recepcie, vchodové dvere do Penziónu Mlyn boli otvorené, a spred podniku
počula krik viacerých ľudí. Vyšla von, kde zbadala ako sa partia ľudí, ktorí pred
tým popíjali v bare penziońu, medzi sebou háda a robí krik. Pred vchodom
do penziónu stál aj David Jano, dát. nar. 4.11.1987. Na tento krik pred penzión
vyšla aj Gabriela Rothová r.č. 925220/9340, ktorá v Penzióne Mlyn pracuje
ako servírka. Frederika, ktorá stála priamo pred Davidom Janom, skupinu asi 10
ľudí upozornila, aby nerobili bordel a išli preč, že je už po záverečnej a je nočný
kľud. Vtedy pred vchod do penziónu prišla Vladimíra Gajdošová, dát.
nar. 27.4.1996. Na to jeden zo skupiny hádajúcich sa, a to Marko Baláž, trvalo
bytom na ul. M. R. Štefánika v Novej Lesnej, ktorý má asi 16 rokov, povedal
Gabriele Rothovej cit: „choď do piče svojej matere, ty kurva“. Nato mu
Frederika povedala, aby prestal Gabriele nadávať a nech idú preč. Následne
viacerí zo skupiny začali po cigánsky Frederike nadávať „ďža andre minč“,
a kričali, že čo si to dovoľuje na Cigánov z Novej Lesnej. Potom zo skupiny
vystúpil René Baláž, trvalo bytom ul. M. R. Štefánika v Novej Lesnej, ktorý je
bratom Marka Baláža a má asi 20 rokov, ktorý začal do Frederiky strkať a strkal
do nej dovtedy, kým nespadla na zem. Keď bola Frederika na zemi, z penziónu
vybehla Blažena Pospíšilová r.č. 935526/9396, ktorá Reného Baláža odtlačila
asi tak 5 metrov smerom k východu z areálu penziónu. Vtedy sa postavila
Frederika, ktorá videla ako jej sestru Blaženu idú obkľúčiť asi 4 Cigáni a preto sa
rozbehla smerom k nej, aby im zabránila ju zbiť. V momente keď sa Frederika
snažila oddeliť Reného Baláža od sestry Blaženy, ju za rukáv chytil Tomáš
Ferko, ktorý bol oblečený v koženej bunde a bielom tričku, ktoré mu svietilo
v tme, a po krátkej chvíli ju udrel päsťou do ľavej prednej časti hlavy.
Nato Frederika padla na zem, kde ostala ležať. Potom k nej pribehla Vladimíra
Gajdošová, ktorá videla, ako do Frederiky ležiacej na zemi kopú traja Cigáni,
medzi ktorými isto spoznala Marka Baláža, ktorý mal oblečený pásikavý čiernočervený sveter. Pribehla k ležiacej Frederike a zistila, že táto je v bezvedomí.
Následne Vladimíra zakričala: cit. „Frederika je v bezvedomí“, ale tí traja Cigáni
do Frederiky naďalej kopali. Preto v snahe ochrániť ju pred ich ďalšími útokmi
sa medzi nich hodila a ľahla si na Frederiku. Cigáni kopali ďalej, a trafili
Vladimíru priamo z boku do brucha. Blažena Pospíšilová zatiaľ spolu s Gabrielou
Rothovou bežali do baru po telefón. Keď znova už aj s telefónom vybehli hore
pred vchod, bol som tam už aj ja. Ja som vyšiel hore preto, že Vladimíra mi
povedala že hore zbili Frederiku. Keď som tam prišiel, videl som ako traja Cigáni
kopu do mojej dcéry Frederiky, ktorá bezvládne ležala na zemi. Pribehol som
k nim, a aby som sa dostal k dcére, tak som ich chcel odhodiť od nej preč.
Odhodil som prvého, aj druhého a vtedy som zbadal, ako ma ten tretí chce
udrieť päsťou do hlavy. Uhol som sa a zbadal som, ako ten úder trafil Vladimíru,
ktorá sa medzi tým zdvihla zo zeme a postavila priamo za mňa. Následne
na mňa skočili dvaja a zvalili ma na zem. V tom ku nám prišiel David Jano,
ktorý sa snažil tých dvoch Cigánov zo mňa odtrhnúť. V tom momente išiel
po ceste taxík a z penziónu vychádzali ďalší hostia, ktorí odchádzali domov.
Cigáni sa rozbehli preč, pričom nastúpili do auta, zaparkovaného v areáli
penziónu. Auto bolo Škoda Fabia čiernej farby, špz: PP415CJ, z ktorého z miesta
vodiča Ján Koky, trvalo bytom ul. M. R. Štefánika v Novej Lesnej, vykrikoval
na Vladimíru Gajdošovú cit.: „ty piča vyjebaná, daj ju z cesty preč, ja chcem
prejsť“, na čo mu ona povedala cit.: „ty kokot si slepý že je v bezvedomí, jak ju
mám potiahnúť“. Medzi autom a ležiacou Frederikou stála Gabriela Rothová,
do ktorej sa Ján Koky pokúsil svojim vozidlom naraziť. Medzitým Rasťo,
prezývaný Miško, odtiahol Frederiku, a Gabriela preto mohla odskočiť spred
auta, a Ján Koky s Fábiou, v ktorej boli naložení asi traja Cigáni, vyšiel z areálu
penziónu. Ja som vybehol na hlavnú cestu a videl som, ako Fábia zastala
na začiatku jednosmernej ulice, a do nej nastupovali René Baláž, Marko Baláž,
Oliver Čonka a Lukáš, ktorého priezvisko neviem, ale viem, že býva
vo Švábovciach a frajerku má Cigánku z Novej Lesnej. Táto sa volá Antónia
Šperniaková. René Baláž pritom smerom ku mne kričal, cit.: „ti to tu vypálime,
gadžo vyjebaný, čo ty skáčeš do Cigánov z Novej Lesnej“. Hneď potom prišla
rýchla zdravotnícka pomoc, a niekoľko minút po sanitke prišla aj hliadka PZ.
Hliadke som ja osobne povedal, že ešte asi štyria z tých útočníkov idú pešo po
ceste do Novej Lesnej, že keď pôjdu na aute tým smerom tak ich určite uvidia.
Po nejakej chvíli sa hliadka vrátila s tým, že nikoho nenašli. Ja som však pri
návrate z pohotovosti naschvál išiel autom cez Novú Lesnú, či polícia niečo rieši.
Policajné auto som však nestretol, ale na ulici M. R. Štefánika úplne hore pri
dome č. 292 stála celá skupina Cigánov a veselo sa bavila. Keď uvideli moje auto
rozbehli sa smerom za dom na pole.
Na Krajskej prokuratúre moje trestné oznámenie podávam z toho
dôvodu, že sa obávam napojenia niektorých policajtov, patriacich pod OR PZ
v Poprade, na rodinných príslušníkov páchateľov, ktorí do bezvedomia dobili
moju 16-ročnú dcéru Frederiku.
Jozef Pospíšil
Prílohy: Lekárska správa z ošetrenia Frederiky Pospíšilovej zo dňa 17. júla 2011
Download

nové trestné oznámenie