Laboratórne cvičenie
Anna Holešová
Bianka Graňová
Paulína Halušková
Oddelenie: Sladičorasty
Trieda:Sladiče= Paprade
Papraďka samičia
Papraď samčia
Oddelenie: Borovicorasty
Trieda: Ginká
Druh: Ginko Dvojlaločné
Trieda: Ihličnany
Rad: Borovicotvaré
Duglaska tisolistá
Borovica hladká
Smrekovec opadavý
Borovica Čierna
Borovica sosna
Borovica limbová
Smrek obyčajný-hadia forma
Jedľa obrovská
Jedľa biela
Rad: Cyprusotvaré
Borievka obyčajná
Tuja západná
Cypruštek
Rad: Tisotvaré
Druh: Tis obyčajný
Oddelenie: Magnóliorasty
Trieda: Jednoklíčnolistové
Čeľaď: Ľaliovité
1. Ľalia žltá
Čeľaď: Kosatcovité
1.Kosatec nemecký
Čeľaď: Obličkovcovité
1.Sumach pálkový
Čeľaď: Lipnicovité
1.Timotejka lúčna
2.Rezačka laločnatá
3.Lipnica lúčna
4.Ostrica
Trieda: Dvojklíčnolistové
Čeľaď: Iskerníkovité
1.Plamienok
2.Orlíček
3.Iskerník prudký
Čeľaď: Makovité
1.Lastovičník väčší
Čeľaď: Pŕhľavovité
1.Pŕhľava dvojdomá
Čeľaď: Bukovité
1.Buk lesný
2.Buk červený
3. Dub letný
Čeľaď: Brezovité
1.Jelša lepkavá
2.Breza biela
3.Orech vlašský
Čeľaď: Lieskovité
1.Lieska obyčajná
2.Hrab
Čeľaď: Klinčekovité
1.Stelária (Hviezdica)
2.Klinček
Čeľaď: Fialkovité
1. Fialka sirôtková
Čeľaď: Kapustovité
1.Chren dedinský
2.Horčica
3.Pastierska kapsička
Čeľaď: Vŕbovité
1.Topoľ čierny
2.Vŕba biela
Čeľaď: Javorovité 1.Javorovec jaseňolistý
2.Javor horský
3.Javor mliečny
Čeľaď: Lipovité
1. Lipa malolistá
Čeľaď: Ružovité
1.Jarabina vtáčia
2.Tavoľník
3.Ruža šípová
4.Hloh obyčajný
5.Čerešňa vtáčia
6.Nátržník husí
7.Ruža šípová, šľachtená
8. Keria japonská
9.Alchemilka lekárska
10. Kuklica
11. Nátržník zlatý
12.Udatník lesný
13.Malina ostružinová
Čeľaď: Bôbovité
1.Ďatelina lúčna
2.Vlčí bôb
3.Agát biely
4.Ďatelina plazivá
5. Ďatelina zlatožltá
6. Ľadenec rožkatý
Čeľaď: Hluchavkovité
1. Šalvia
Čeľaď: Astrovité
1.Púpava lekárska
2.Sedmokráska obyčajná
3.Bodliak
4.Nevädza
5.Nechtík lekársky
Čeľaď: Skorocelovité 1.Skorocel kopijovitý
2.Skorocel väčší
3.Veronika obyčajná
Čeľaď: Olivovité
1.Jaseň štíhly
2.Orgován
Čeľaď: Pagaštanovité
1.Pagaštan konský
Čeľaď: Pižmovkovité
1.Baza čierna
Čeľaď: Cezmínovité
Čeľaď: Morušovité
1.Cezmína
1. Figovník
Čeľaď: Krušpánovité
1.Krušpán
Čeľaď: Zvončekovité
1.Zvonček
Čeľaď: Borákovité
1.Nezábudka
2.Pľúcnik lekársky
3.Kostihoj lekársky
Čeľaď: Pivonkovité 1.Pivónia
Čeľaď: Vlkovcovité 1.Kopytník európsky
Čeľaď: Aralkovité 1. Brečtan popínavý
Čeľaď: Pakostovité 1.Pakost lúčny
Čeľaď:Drieňovité 1.Drieň obyčajný
2.Svíb krvavý
Čeľaď: Platanovité
1.Platan
Rad: Štetkotvaré
Čeľaď: Zemolezovité
1.Kalina vráskavolistá
TRASA VYCHÁDZKY
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
Zdroje obrázkov:
autorky prezentácie,
internet
Download

Anka Holešová, Bianka Graňová, Pavlínka Halušková