Vyrobené v licencii:
Sustainable Community
Development L.L.C.
Kansas City, MO, USA
[email protected]
www.scdprobiotics.com
Výrobca:
Greenman Kft.
Veszprém, Maďarsko
[email protected]
www.greenman.hu
Dovozca:
Slovensko
SCD Slovensko, s.r.o.
Mojmírovce, Slovensko
[email protected]
obchod.scd-slovensko.sk
0948 012 999
Toto logo garantuje najvyššiu
kvalitu SCD Probiotickej
Technológie.
5 999884 454250
Informácia o produkte:
• Tekutý koncentrát živých probiotických kultúr prírodného pôvodu;
• Neobsahuje žiadne umelé chemické látky a geneticky modifikované organizmy;
• Ekologický a neškodný pre prostredie;
• Hnedá, sladkokyslá tekutina, s charakte-
ristickým pachom po kyslomliečnom kva-
sení, s pH nižším ako 3,9.
Použitie:
ČOV - Na začiatku dávka 1:5 000 s dennou spotrebou vody denne počas 1-2 týždňov (bežná
rodina - 1 dcl denne). Pokračujeme 1:10 000
každý druhý deň.
Žumpy - Dávkujeme podľa využitého objemu
žumpy v koncentrácii 1:10 000 raz za mesiac.
Septiky - Aplikujeme každé 2-3 dni, 1 dcl na
5 m3, zriedených s vodou cez WC.
Výlevky - Na noc aplikujeme 1dcl neriedeného prípravku. Uzatvoríme a necháme pôsobiť.
Kanalizácia - Používame zriedené množstvo
prípravku 1:5 s vodou, najlepšie nechlórovanou alebo odstátou. Množstvo rovnomerne
rozdelíme medzi všetky odpady a výlevky. Pre
bežnú rodinu stačí 1 liter prípravku do 5 litrov
vody, rovnomerne rozdeliť medzi všetky odpady. Nechať pôsobiť min. na noc.
Skladovanie:
Skladovať na suchom a tmavom mieste, pri
teplote 8 – 25 °C. Po otvorení skladujte v chlade. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Udržujte obal pevne uzavretý.
Podľa potreby otvorte a vypustite prebytočné
plyny.
Spotrebujte do:
SCD Purus
SCD Purus je koncentrovaný probiotický prípravok určený na použitie v čistiarňach odpadových vôd, pri čistení kanalizácii, riešení
zápachu a bioremediáciu. Prípravok SCD Purus obsahuje výlučne
prírodné látky a živú patentovanú kultúru SCD Probiotics™. Tieto kultúry boli vyberané s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ich
účinnosť je podporená mnohými vedeckými štúdiami. Mikroorganizmy použité v tejto kultúre sú živé a fungujú symbioticky, čo
prirodzene znásobuje ich účinky. Je ich možné úspešne použiť
v domácom prostredí, priemyselných podmienkach a pri rozličných environmentálnych aktivitách.
Účinky prípravku SCD Purus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prirodzený rozklad organickej hmoty a ochrana životného prostredia;
Odstraňovanie príčin vzniku zápachu a emisie plynov – čistiarne
odpadových vôd, kanalizácie, skládky odpadu, maštale, fajčiarske
priestory;
Potláčanie patogénnych a hnilobných mikróbov;
Rozklad dnových sedimentov, kalov a redukcia rastu rias počas čiste-
nia vody;
Znižovanie produkcie kalov v ČOV a zároveň ich vyššia kvalita;
Lepšie odvodňovanie kalu v ČOV;
Rozklad toxických zlúčenín;
Znižovanie obsahu ťažkých kovov;
Detoxikácia priesakov zo skládok odpadu;
Potlačenie pachu a redukcia hmyzu pri zdrojoch zápachu;
Prirodzený mikrobiologický prípravok na čistenie
odpadových vôd, odpadové hospodárstvo,
bioremedáciu a odstraňovanie zápachu.
Ďalšie informácie:
• Mierne zmeny vo farbe alebo pachu, tvorba plynov – nafukova-
nie fľaše, biele hrudky na hladine, sú následkom prirodzených procesov prebiehajúcich vo výrobku a nie sú na závadu.
• Ak sa vážne zmení charakteristický vzhľad a kyslomliečny pach výrobku na hnilobný, nesmie sa používať.
• Nepoužívať výrobok, ak má pH vyššie ako 4;
• Pred použitím jemne pretrepať;
Objem 1 l
Zloženie:
Voda, probiotické kultúry SCD Probiotics™, melasa z cukrovej
trstiny, soľ.
Download

SCD Purus - Probioticky.sk