c
o
n
á
k
ľ
e
V
111
,- €
15,- €
2
15,- €
2
1
09,- €
/ pobyt na 3 noci / osoba
v dvojlôžkovej izbe
v T
s
l
e
t
o
H
rinit y
teli
VEĽKÁ NOC v Ho
/ pobyt na 4 noci / osoba
v dvojlôžkovej izbe
/ pobyt na 4 noci / osoba
v dvojlôžkovej izbe
/ pobyt na 3 noci / osoba
v dvojlôžkovej izbe
SENEC
li SITNO
e
t
o
H
v
C
O
N
Á
K
Ľ
VE
oteli
H
M
IU
R
T
A
v
C
O
VEĽKÁ N
li RELAX
e
t
o
H
v
C
O
N
Á
K
Ľ
VE
Využite karty hotelov TRINITY alebo ZAREN club-u a uplatnite si zľavy.
c
o
n
á
k
ľ
e
V
tels
o
H
Y
T
RINI
v T
111,-
€
/ pobyt na 3 noci / osoba
v dvojlôžkovej izbe
IS
dieťa do 6 rokov GRÁT
služby)
na
u
rok
ná
z
be
ku
(na lôž
€ / pobyt
dieťa do 6 rokov = 10
Aquaparku)
(lôžko, strava a vstup do
€ / pobyt
dieťa 6-12 rokov = 25
Aquaparku)
(lôžko, strava a vstup do
mán alebo
výhodné ceny za apart
rodinnú izbu
215,-
€
/ pobyt na 4 noci / osoba
215,-
€
/ pobyt na 4 noci / dospelá
€
Termín: 28. 3. –
1. 4. 2013
ký a termálny
Spa centra hotela: plavec
ska, parná
fín
há
bazén, 4 sauny - suc
oľná sauna,
a s
na
aromatická, infrasau
fitnescentrum
parkovné
– v prípade
dieťa do 5 rokov grátis
postieľke,
lke
ubytovania na príste /
ená cena
dn
ho
od 6 do 11 rokov zvý
stravovania
Termín: 28. 3. –
2x tepidárium)
ý turnaj
veľkonočný bowlingov
kemp a Skalkovo
detský kútik Skalkov
mestečko zábavy
očná šibačka
pravá slovenská veľkon
a oblievačka
veľkonočný jarmok
nimačný program
bohatý sprievodný a a
na internet
bezplatné pripojenie
teli RELAX
o
H
v
C
O
N
Á
K
Ľ
E
V
Pobyt zahŕňa:
v dvojlôžkovej
ubytovanie na tri noci
artmáne
m
izbe alebo v rodinno ap
bufetových
h
týc
raňajky formou boha
stolov
čná večera
1 x slávnostná Veľkono
nu
o
formou 3 – chodovéh me
uparku
Aq
do
up
1 x 3 – hodinový vst
Senec
do hotelových
neobmedzený vstup
bazénov v Hoteli SENEC
2. 4. 2013
geocaching
folklórneho súboru
vystúpenie detského
bábkové divadlo
veľkonočná turistika
á zábavy:
Veľkonočná nedeľa pln
nafukovací
koníky, trampolína, veľký
noho ďalších
skákací hrad, sokoliari a m
veľkých
prekvapení pre malých aj
do Wellness &
neobmedzený vstup
RIUM HOTELI
T
A
V
C
O
N
Á
K
Ľ
E
V
Pobyt zahŕňa:
v dvojlôžkovej izbe
ubytovanie na 4 noci
tých bufetových
raňajky formou boha
stolov
fetových stolov
3
 x večera formou bu
á večera
očn
1 x sviatočná veľkon
hotelového
do
neobmedzený vstup
pre 12 osôb,
ka
riv
vitálneho sveta (ví
sauna,
há
suc
3x parná sauna, 2x
v dvojlôžkovej izbe
/ pobyt na 3 noci / osoba
IS
dieťa do 6 rokov GRÁT
služby)
na
u
rok
ná
z
(na lôžku be
€ / pobyt
dieťa do 6 rokov = 10
Aquaparku)
(lôžko, strava a vstup do
€ / pobyt
dieťa 6-12 rokov = 25
Aquaparku)
(lôžko, strava a vstup do
mán alebo
výhodné ceny za apart
rodinnú izbu
VEĽKÁ N
Termín: 28. 3. –
, tvorivé dielne,
skákací hrad , trampolína
ingové
bazénov
v maľovaní vajíčok, bowl
dových
Vitálneho sveta súťaž
do
olá
up
čok
vst
ých
ný
dk
dze
sla
me
nie
ob
da
ne
turnaje, hľa
ny,
sau
rné
téka s
pa
ko
ké
dis
á
tic
tsk
( vírivka, 3 aroma
vajíčok a prekvapení, de om...
,
na
au
ras
inf
1
,
ny
pk
sau
Čľu
2 suché fínske
hotelov ým maskotom
bazén) vo
tela
tepidárium a ochladzovací
Wifi v celom areáli ho
X
LA
RE
i
tel
Ho
ess
ie
lln
We
parkovan
vlastného
:00 hod.
1 hodina športu podľa , stolný
late check out do 14
ash
squ
,
ing
wl
výberu (bo
olf )
tenis,biliard, alebo minig
cí
detský kútik, nafukova
O
OC v Hoteli SITN
Pobyt zahŕňa:
v dvojlôžkovej izbe
ubytovanie na 4 noci
hatých bufetových
polpenzia formou bo
stolov
program pre deti
at
 raktívny animačný
detský kútik,
aj dospelých: celodenný
profesionálni animátori
remesiel
tvorivé dielne ľudových
pokladu –
o
éh
očn
hľadanie veľkon
osoba v dvojlôžkovej izbe
r 50% zľava
Pri príchode o noc skô
to konkrétnu
z ceny ubytovania na tú
noc.
skôr 50% zľava
Pri odchode o noc ne
to konkrétnu
z ceny ubytovania na tú
noc.
109,-
Pobyt zahŕňa:
v dvojlôžkovej
ubytovanie na 3 noci artmáne
izbe alebo v rodinnom ap fetových
tých bu
raňajky formou boha
stolov
nočná večera
1 x slávnostná Veľko
nu
formou 3 – chodového me parku
ua
Aq
do
1 x celodenný vstup
I wellness
Senec so vstupom do SA
telových
ho
do
up
vst
ný
neobmedze
v dvojlôžkovej izbe
r 50% zľava
Pri príchode o noc skô
to konkrétnu
z ceny ubytovania na tú
noc.
skôr 50% zľava
Pri odchode o noc ne
to konkrétnu
z ceny ubytovania na tú
noc.
VEĽKÁ
EC
NOC v Hoteli SEN
1. 4. 2013
dieťa do 6 rokov grátis
Pre lyžiarov:
v ATRIUM Hoteli
požičovňa lyží priamo
i
lyžiarsky svah pri hotel
lom pre deti
šmyk park pred hote
i dospelých
Tatry card
Termín: 28. 3. –
2. 4. 2013
bowlingové
súťaž v maľovaní vajíčok,
ta
sve
o
eh
áln
Vit
do
up
čokoládových
vst
ých
neobmedzený
turnaje, hľadanie sladk
ny,
sau
rné
pa
é
á diskotéka s
tick
tsk
ma
(vírivka, 3 aro
vajíčok a prekvapení, de
,
na
au
ras
inf
1
,
om... )**
ny
pk
sau
Čľu
2 suché fínske
hotelovým maskotom
)
zén
ba
ací
zov
lad
a
tepidárium, och
Wifi v celom areáli hotel
vlastného výberu 
1 hodina športu podľa
parkovanie
tenis, biliard,
hod.
(bowling, squash, stolný
late check out do 14:00
*
)
alebo minigolf
gram pre deti aj
SENEC
* Možné čerpať v Hoteli
bohatý animačný pro
ť v Hoteli SENEC
ií
díc
ý program bude prebieha
tra
ačn
ých
Anim
očn
**
kon
veľ
ý
dospelých pln
fukovací
a zábavy ( detský kútik, na
, tvorivé dielne,
skákací hrad , trampolína
poplatok.
Ceny nezahŕňajú miestny
Využite karty hotelov TRINITY alebo ZAREN club-u a uplatnite si zľavy.
Download

velka-noc - Hotel Sitno