KÁBLOVÉ
VYKUROVACIE SYSTÉMY
prehľad sortimentu V-systém elektro, s.r.o.
podlahové
vykurovanie
ochrana
vonkajších
plôch
ochrana
odkvapov
ochrana
potrubia
zadarmo
podlahové vykurovanie
ochrana vonkajších plôch pred námrazou
ochrana odkvapov a detailov striech
proti zamŕzaniu
ochrana potrubia proti zamrznutiu
a technologické ohrevy
Váš dodávateľ:
www.v-system.sk
aplikácie vykurovacích káblov
rodinné domy
Nízkoenergetické bývanie je logickou voľbou pre budúcnosť. Neviditeľné systémy elektrického
podlahového kúrenia sú efektívnym a univerzálnym riešením pre všetky typy konštrukcií
nízkoenergetických stavieb. Dodatočná inštalácia elektrického kúrenia je riešením pre rekonštrukcie
a adaptácie súčasných stavieb. Rýchlosť inštalácie, cena obstarania, nulová údržba a predovšetkým
nízke prevádzkové náklady sú jasné argumenty.
Automatické ochrany odkvapov a strešných prvkov, ohrievanie vonkajších plôch a zabezpečenie
prívodov a vonkajších inštalácií pitnej a úžitkovej vody sú často jediné spôsoby, ako odstrániť zimné
problémy, ktoré spôsobujú prívaly snehu a silné mrazy.
bytové domy a kancelárske budovy
Bytové domy závislé od centrálnych zdrojov tepla neriešia súčasné individuálne požiadavky
na komfort bývania. Temperovanie všetkých typov podlahových krytín a najmä kúpeľní, kuchýň
a toaliet je odpoveďou na dopyt zákazníkov. Stále vyššie percento novostavieb má temperovanie
podláh ako štandard.
Aplikácia vykurovacích prvkov V-systém rieši problémy zimnej údržby spoločných vstupných priestorov,
garážových vjazdov, či riziká spojené s obmedzením funkčnosti vpustí plochých striech a rozvodov
ZTI, ktoré sú vystavené riziku zamrznutia. Ochrana rozvodov požiarnej vody proti zamrznutiu zaistí
funkčnosť systému, keď je to najviac potrebné.
verejné stavby
zadarmo
Zimná údržba vstupov, chodníkov a verejných priestranstiev, zaistenie striech proti pádu cencúľov
a lavín snehu, zabezpečenie zdrojov pitnej vody, rovnako ako požiadavka na permanentnú dostupnosť
nájazdov pre handicapovaných sú povinnosti, ktoré vyžadujú 24 hodín pozornosti a nemalé výdavky.
Automatické riešenia V-systém sú dodatočne aplikovateľné vo všetkých situáciách.
špeciálne aplikácie pre priemysel a podnikanie
Plynulá prevádzka 365 dní v roku núti prevádzkovateľov myslieť na všetko. Celodenná dostupnosť
nakladacích rámp, bezpečnosť striech veľkých hál pri prívaloch snehu alebo zaistenie pitnej vody
a welfare hospodárskych zvierat. Súčasné sledovanie poklesu teploty a vlhkosti na kritických miestach
zaisťuje ekonomickú prevádzku systémov, ktoré zabezpečujú odstránenie zimných problémov.
Technologické ohrevy kvapalín, zabezpečenie ich teplôt v prenosových sústavách, ohrev na prevádzkové
teploty, ochrana potrubia a ventilov proti zamŕzaniu či kondenzácii – úloha pre V-systém.
podlahové vykurovanie
Kto tvrdí, že vykurovanie elektrinou je drahé, nepoužíva izolačné materiály. Jediná ušetrená energia
je tá, ktorú nespotrebujeme. Kombinácia dobrého zateplenia a podlahového kúrenia, ktoré má
preukázateľne 100 % účinnosť a je možné ho jednoducho regulovať v každej vykurovanej miestnosti,
je vhodnou voľbou prakticky bez obmedzení. Temperovanie studených podláh je komfort, ktorý patrí
do každého domu či bytu.
ochrana vonkajších plôch
Ľad na vonkajších plochách, námraza a sneh sú verní spoločníci každej zimy. Zimná údržba, ktorú
plochy vyžadujú 24 hodín denne, je nákladná a nepríjemná činnosť. Napriek všetkej starostlivosti
je niekedy ťažko zabrániť situáciám, keď je vonkajšia plocha neošetrená a majiteľ či nájomca nesú
zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám. Náklady spojené s údržbou vonkajších plôch je
možné znížiť inštaláciou automatickej ochrany, ktorá je činná len keď to je nevyhnutne potrebné.
ochrana odkvapov
Odkvapy, detaily strechy, zvody, úžľabia, prvky na streche – každý detail, ktorý je v zime pokrytý
snehom, alebo slúži na odvod vody zo strechy, vytvára rizikové miesto, hlavne keď sa prudko mení
počasie alebo teplota. Namrznuté vrstvy snehu, cencúľe, nepriechodné zvody a nefunkčné žľaby sú
len indikátorom problémov. Dôsledky a ich náprava sú vždy komplikované a nákladnejšie než systém
ochrany vykurovacími káblami. Pád snehu či ľadu zo strechy nie je obvykle len nepríjemnou poistnou
udalosťou.
ochrana potrubia
Prívody vody, zdravotno technické inštalácie vo všetkých typoch stavieb, rozvody vody a chladiacich
kvapalín ohrozené mrazom môžu spôsobiť komplikácie pre celý dom alebo prevádzku. Zaistenie
ich funkcie vykurovacími káblami je ľahká a rýchla záležitosť s okamžitým efektom. Odporové
a samoregulačné káble majú nezastupiteľné miesto v priemysle a podnikaní pri technologických
ohrevoch kvapalín či zabezpečení pitnej vody v objektoch bez vykurovania.
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
káblové vykurovacie systémy
vykurovacie prvky
zadarmo
aplikácie
rodinné
domy
bytové domy
a kancelárske budovy
verejné
stavby
TO-2L 10 W/m
vykurovací kábel
pre nízkoenergetické stavby
HM 100/150 W/m2
vykurovacia rohož
pod dlažby
HML 80 W/m2
vykurovacia rohož
pod plávajúce podlahy
kompletné
motážne sady pre
podlahové vykurovanie
OTN-1991
termostat pre
doplnkové vykurovanie
s podlahovým snímačom
ETV-1991
termostat
do rozvádzača
s podlahovým snímačom
TO-2S 17 W/m
vykurovací kábel pre štandardné stavby
termostaty
objekty pre priemysel
a podnikanie
krytiny
•
•
•
•
•
dlažba
plávajúce podlahy
linoleá
koberce
liate podlahy
OCD4
programovateľný termostat
pre hlavné vykurovanie
s priestorovým
a podlahovým snímačom
OCC2-1991
programovateľný termostat
pre doplnkové vykurovanie
s podlahovým snímačom
snímače
fixácia
podlahový snímač
súčasťou balenia termostatu
(priestorový snímač je
zabudovaný v termostate)
GRUFAST
fixačný pás
pre vykurovacie
káble
doplnky
separačná fólia
izolačný
panel TPI 6
úchytka snímača
príchytka kábla
montážna tyč
UP 211
technické riešenie podlahového vykurovania
Hlavné vykurovanie pre nízkoenergetické
domy a bežnú výstavbu
Podlahové vykurovanie s rýchlym nábehom
teploty podlahy
TO-2L / TO-2S – odporové vykurovacie káble
HM 100 / 150 - vykurovacia rohož
podlahová krytina
betón / anhydrit
vykurovacie káble
separačná fólia
tepelná izolácia
hydroizolácia
základový betón
podlahová krytina
flexibilná stierka / lepidlo
vykurovacia rohož HM
vhodný nosný podklad
výkon 80...160 W/m²
Použitie
Použitie
●
●
úsporné hlavné podlahové vykurovanie pre všetky typy modernej výstavby
vrátane použitia pri kompletnej rekonštrukcii podlahy
uloženie vykurovacích káblov do betónu alebo anhydritu, pod všetky bežne
používané podlahové krytiny
Výhody
●
●
●
●
výkon 100...150 W/m²
●
●
Výhody
●
minimálne náklady na obstaranie systému
rýchla montáž s minimálnou stavebnou náročnosťou
možnosť zvýhodnenej sadzby na prevádzku celého objektu
(nízka tarifa 20 hod. denne)
opimálne pre kombiáciu s krbom alebo pecou
●
●
●
●
Popis
●
●
●
●
vykurovacie káble uložené na izolačnej vrstve zaliate do betónovej alebo
anhydritovej dosky
konštrukcia podlahy podporuje akumulačný charakter vykurovania, bezpečne
preklenie obdobie vysokej tarify (vždy max. hodinový úsek)
regulácia termostatom s podlahovým a priestorovým snímačom
Príklad
hlavné vykurovanie obývačky 32 m²
●
●
podlahová krytina: kombinácia dlažby a koberca
použité prvky: 2x vykurovací kábel TO-2S-84-1425, 7x fixačný pás GRUFAST 10 m,
termostat OCD4
samostatné hlavné podlahové vykurovanie alebo doplnkový zdroj temperovania
podlahy na príjemnú teplotu
pre všetky typy nosných podkladov (existujúca podlaha, betón, cetris, OSB,...)
rýchla a ľahká montáž na plochách pravidelného pôdorysu
pri rekonštrukcii montáž na existujúcu podlahu bez búrania
ochranné opletenie pre bezpečné použitie vo vlhkom prostredí
(kúpeľne, bazény, predsiene, sauny)
rýchly nábeh teploty podlahy vďaka uloženiu tesne pod krytinou – vhodné pre
časovo prerušované vykurovanie (napr. vykurovacie cykly ráno a večer v kúpeľni)
výborná možnosť regulácie vďaka rýchlemu nábehu teploty na podlahe
využitie pre lokálne temperovanie podláh v pobytových zónach (pred kuchynskou
linkou, pred vaňou, apod.)
Popis
●
●
dvojžilový odporový vykurovací kábel fixovaný na nosnej rohoži
pri montáži vykurovacie káble uložené v tenkej vrstve flexiblného lepidla alebo
flexibilnej stierky na tepelne izolovanej podkladovej doske
Príklad
temperovanie podlahy kuhyne s jedálňou 13 m²
●
●
podlahová krytina: kombinácia dlažby a linolea
použité prvky: 1x vykurovacia rohož HM 100/7, termostat OTN2-1991
2
1
3
3m
4,8 m
3
1
2
6,7 m
Legenda:
1
prívod
2
termostat
3
4,4 m
snímač
základný popis a fungovanie systému podlahového vykurovania s reguláciou
Elektrické podlahové vykurovanie - princíp a základný popis
●
●
●
●
●
●
pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií – ako hlavný zdroj vykurovania, celoročné vykurovanie chladných a vlhkých miestností (napr. kúpelňa v chladnom lete)
alebo pre prikurovanie pred spustením hlavného systému vykurovania v jarnom a jesennom období
ideálne v kombinácii s iným zdrojom tepla: krbom alebo pecou
rýchla montáž, jednoduchosť systému, nulová údržba, výhodná obstarávacia cena – stavebne, technicky a ekonomicky výhodnejšie riešenie oproti tradičným spôsobom
vykurovania ( v objektoch so zodpovedajúcim zateplením)
konštrukcia podlahy tvorí vykurovaciu dosku, ktorá odvzdáva tepelnú energiu vzduchu v miestnosti, formou sálania ohrieva aj ostatné konštrukcie v miestnosti (steny, strop, zariadenie...)
vykurovanie bez studených kútov vďaka rovnomernému rozloženiu podlahového vykurovania v celej ploche miestnosti (oproti vykurovaniu napr. radiátormi)
optimálne rozloženie tepoty v miestnosti od podlahy k stropu s priamym vplyvom na úspory v celkovej spotrebe energie potrebnej na tepelný komfort užívateľov
Pokyny pre stavebnú časť
●
●
●
nová vykurovaná podlaha konštruovaná ako plávajúca – nosná doska (betón, anhydrit, sendvič zo zodpovedajúcich materiálov) s vykurovacími káblami, od podkladu
oddelená vrstvou tepelnej izolácie, od stien dilatačnými špárami s hrúbkou min. 5 mm, vyplnenými tepelnou izoláciou
v prípade väčších miestností je nutné plochy rozdeliť v závislosti na materiáli na jednotlivé dilatačné celky v súlade s projektovou dokumentáciou
použitie podlahového vykurovania je nutné kombinovať so zodpovedajúcou tepelnou izoláciou podlahy, hrúbka, typ a hĺbka uloženia tepelných prvkov vo vzťahu k izolácii
technické riešenie podlahového vykurovania
Kompletné montážne sady
Vykurovanie a temperovanie
pod plávajúcou podlahou
Teplá dlažba – kábel/rohož
HML - tenká vykurovacia rohož
podlahová krytina
flexibilné lepidlo/stierka
vykurovací prvok
systémová izolačná
doska
pôvodná podlaha
plávajúca podlaha
HML vykurovacia rohož
kročajová izolácia
vhodný nosný podklad
výkon 80 W/m²
Použitie
●
●
●
●
Použitie
podlahové vykurovanie pod odporučené typy plávajúcich podláh
hlavné alebo doplnkové vykurovanie
suché metódy výstavby a rekonštrukcie
adaptácie podkrovia – min. konštrukčná výška, vykurovanie bez dodatočného
vplyvu na statiku objektu
Výhody
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
sada vykurovací kábel pre jednoduché uloženie na nepravidelný
pôdorys podlahy
sada vykurovacia rohož pre jednoduché pravouhlé tvary miestnoti
a rýchlu montáž
doplnkový zdroj vykurovania alebo temperovania podlahy na príjemnú teplotu –
využitie v jednotlivých miestnostiach alebo ich častiach
rekonštrukcia podlahy bez búrania podlahy alebo dodatočná montáž
podlahového vykurovania na podlahu s obmedzenou možnosťou zvýšenia
ideálny doplnok tradičných zdrojov tepla (radiátory, krby)
sezónne temperovanie chladných a vlhkých priestorov
realizácia s požiadavkou rýchlej montáže alebo montáž svojpomocou
v spolupráci s miestnym elektrikárom
Výhody
HML je tvorená sendvičovou konštrukciou, extrémne tenký a mechanicky odolný
vykurovací kábel je krytý z oboch strán vrstvami sklenej tkaniny a vrstvou
hliníkovej fólie
vykurovacia rohož uložená na tepelne izolovanej podkladovej doske
uzemnená hliníková fólia zaisťuje elektrickú bezpečnosť a rovnomerne rozvádza
teplo v ploche
Príklad
temperovanie podlahy podkrovnej detskej izby 29 m²
●
●
●
rýchla inštalácia na plochách s pravidelným pôdorysom a s dostatočne
pevným nosným podkladom
rovnomerné rozptýlenie tepla vďaka teplovodivej vrstve
konštrukčná výška 2 mm – uloženie v kontakte s kročajovou izoláciou
bez mokrých procesov
Popis
●
výkon 120...200 W/m²
podlahová krytina: plávajúca podlaha
použité prvky: 1x vykurovacia rohož HML 80/10, 1x vykurovacia rohož 80/9,
termostat OTN2-1666 IR
●
●
●
●
montáž na ľubovoľný povrch (stará dlažba, betón, apod.)
montáž pod dlažbu bez požiadavky na zmenu konštrukčnej výšky podlahy
či zmeny dverí
lokálne temperovanie miestnosti na frekventovaných miestach
ochranné opletenie vykurovacích prvkov pre použitie vo vlhku (kúpeľne, apod.)
Popis
●
●
kompletná sada so všetkými prvkami potrebnými pre montáž (vykurovací prvok +
fixácia + regulácia) s obrazovým sprievodcom krok za krokom
tenký vykurovací prvok uložený tesne pod povrch podlahovej krytiny s rýchlym
dosiahnutím zvolenej teploty podlahy
Príklad
temperovanie kúpeľne 2,4 m²
●
●
podlahová krytina: dlažba
použité prvky: kompletná montážna sada Teplá dlažba – kábel, typ B
1
2
3
5,5 m
1m
2
4
1
5,5 m
Legenda:
1
prívod
2
termostat
3
snímač
2,4 m
4
infrasnímač
základný popis a fungovanie systému podlahového vykurovania s reguláciou
●
a povrchu má priamy vplyv na dosiahnutie teploty podlahy a akumulačnú schopnosť nosnej dosky
pre montáž a prevádzku je nutné dodržiavať pokyny dodávateľa podlahového vykurovania a pokyny výrobcu materiálu pre všetky vrstvy podlahy – podkladový materiál, izolácia,
separačné vrstvy, nosnú dosku a podlahovú krytinu, lepidlá na dlažbu, špárovacie a stierkové hmoty používať výhradne flexibilné, vhodné pre podlahové vykurovanie
Možnosť opráv pri neodbornom zásahu alebo mechanickom poškodení
●
prípadnú chybu alebo mechanické poškodenie v dôsledku nevhodného zásahu je možné vyhľadať s veľkou presnosťou
Regulácia
●
●
●
●
pre maximálne úspory je vhodné na reguláciu použiť programovateľné termostaty (možnosť naprogramovať až štyri ľubovoľné časové úseky v priebehu jedného dňa)
elektronické termostaty regulujú prevádzku s vysokou presnosťou
na hlavné vykurovanie sú používané termostaty kombinované – s priestorovým a podlahovým snímačom – pri temperovaní podlahy sú používané termostaty s podlahovým snímačom
kde sa nedá inštalovať podlahový snímač, využíva sa termostat s infrasnímačom, snímajúcim teplotu podlahy alebo triakový regulátor, slúžiaci k plynulému riadeniu výkonu
Obstarávacie a prevádzkové náklady
●
konkrétny príklad obstarávacích a prevádzkových nákladov na vykurovanie RD nájdete na www.v-system.sk v sekcii Prospekty, technické informácie (Porovnanie nákladov
na vykurovanie NED)
podlahové vykurovanie - prehľad sortimentu
VYKUROVACIE KÁBLE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
TO-2L-7-70
TO-2L-11-110
TO-2L-20-200
TO-2L-23-230
TO-2L-31-310
TO-2L-36-360
TO-2L-46-460
TO-2L-55-550
TO-2L-71-710
TO-2L-90-900
TO-2L-110-1100
TO-2L-122-1220
TO-2L-147-1470
TO-2L-156-1560
TO-2L-173-1730
TO-2L-190-1900
TO-2L-207-2070
TO-2L-225-2250
7
11
20
23
31
36
46
55
71
90
110
122
147
156
173
190
207
225
TO-2S-8-135
TO-2S-13-220
TO-2S-17-285
TO-2S-23-390
TO-2S-31-530
TO-2S-35-595
TO-2S-42-710
TO-2S-54-915
TO-2S-69-1170
TO-2S-84-1425
TO-2S-94-1595
TO-2S-113-1920
TO-2S-120-2040
TO-2S-133-2260
TO-2S-146-2480
8
13
17
23
31
35
42
54
69
84
94
113
120
133
146
135
220
285
390
530
595
710
915
1.170
1.425
1.595
1.920
2.040
2.260
2.480
GRUFAST ST/10 m fixácia vykurovacích káblov do betónu
7502
príchytka snímača
7503
príchytka kábla
7504
montážna tyč
UP 211
pre upevnenie ohybnej rúrky na snímač k polystyrénu,
bal. 50 ks, materiál plast
pre uchytenie vykurovacieho kábla na polystyrén alebo separačnú fóliu, bal. 30 ks na páse pre UP 211, materiál plast.
pre zatláčanie príchytiek kábla do polystyrénu alebo
separačnej fólie - kúpa /požičanie možné riešit so zástupcom spol.)
plocha (m2)
rozmer (m)
výkon (W)
HM 100 – dvojžilová vykurovacia rohož 100 W/m
1
2 x 0,5
100
1,5
3 x 0,5
150
2
4 x 0,5
200
2,5
5 x 0,5
250
HM 100/3
3
6 x 0,5
300
HM 100/4
4
8 x 0,5
400
7248
HM 100/5
5
10 x 0,5
500
7249
HM 100/6
6
12 x 0,5
600
7250
HM 100/7
7
14 x 0,5
700
7251
HM 100/8
8
16 x 0,5
800
7252
HM 100/10
10
20 x 0,5
1.000
7242
HM 100/1
7243
HM 100/1,5
7244
HM 100/2
7245
HM 100/2,5
7246
7247
1.200
7212
HM 150/10
10
20 x 0,5
1.500
obj.
čislo
označenie
2019
2020
2014
2011
2012
2016
2017
2015
8211
2002
2003
2023
2024
2331
OCD4-1999
OCD4-1999 hranatý
OCD2-1999
OCC2-1991-VS
OCC2-1999H
OTD2-1999
OTN2-1666 IR
OTN2-1991
OTN2-1999
OTN-1991-VS
OTN-1999H
OCS4-10
OSD4-1999
ETV-1991
špecifikácia
snímač
programovateľný, podsvietený displej
programovateľný, podsvietený displej
programovateľný termostat
R+F
R+F
R+F
F
R
R+F
INFRA
F
R
F
R
R+F
R+F
F
programovateľný termostat
digitálny termostat
digitálny termostat
analógový (základný) termostat
centrálna regulácia - riadiaca jednotka
centrálna regulácia - podriadená jednotka
termostat na DIN do rozvádzača
špecifikácia
označenie
plocha (m2)
výkon (W)
Teplá dlažba ROHOŽ – súprava vykurovacia rohož + fixačné a inštalačné
prvky + programovateľný termostat OCC2-1991-VS
špecifikácia
označenie
900
16 x 0,5
obj.
číslo
VYKUROVACIE ROHOŽE
obj.
číslo
12 x 0,5
8
KOMPLETNÉ MONTÁŽNE SADY PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
FIXAČNÉ PRVKY
1853
6
HM 150/8
1350 HML 80/1
1
2 x 0,5
80
1351 HML 80/1,5
1,5
3 x 0,5
120
1352 HML 80/2
2
4 x 0,5
160
1353 HML 80/2,5
2,5
5 x 0,5
200
1354 HML 80/3
3
6 x 0,5
240
1355 HML 80/3,5
3,5
7 x 0,5
280
1356 HML 80/4
4
8 x 0,5
320
1357 HML 80/4,5
4,5
9 x 0,5
360
1358 HML 80/5
5
10 x 0,5
400
1359 HML 80/6
6
12 x 0,5
480
1360 HML 80/7
7
14 x 0,5
560
1361 HML 80/8
8
16 x 0,5
640
1362 HML 80/9
9
18 x 0,5
720
1363 HML 80/10
10
20 x 0,5
800
REGULÁCIA PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - TERMOSTATY SO SNÍMAČOM
70
110
200
230
310
360
460
550
710
900
1.100
1.220
1.470
1.560
1.730
1.900
2.070
2.250
TO-2S – štandardný dvojžilový vykurovací kábel s opletením 17 W/m
7102
7104
7106
7108
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
HM 150/6
7211
HML – vykurovacia rohož s ochrannou hliníkovou vrstvou 80 W/m
TO-2L – vykurovací kábel so zníženým výkonom 10 W/m
7170
7172
7175
7176
7178
7179
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7210
9111
9112
9113
9114
9115
TD ROHOŽ 1/T
TD ROHOŽ 2/T
TD ROHOŽ 3/T
TD ROHOŽ 4/T
TD ROHOŽ 5/T
1
2
3
4
5
Teplá dlažba ROHOŽ – súprava vykurovacia rohož + fixačné a inštalačné
prvky + základný termostat OTN
9101
9102
9103
9104
9105
Teplá
prvky
TD ROHOŽ 1
1
TD ROHOŽ 2
2
TD ROHOŽ 3
3
TD ROHOŽ 4
4
TD ROHOŽ 5
5
dlažba KÁBEL – súprava vykurovací kábel + fixačné
+ programovateľný termostat OCC2
1311
1312
1313
1314
1315
1316
Teplá
prvky
TD KABEL A/T
0,8 až 1,3
160
TD KABEL B/T
1,3 až 2,3
280
TD KABEL C/T
2,3 až 3,7
450
TD KABEL D/T
3,7 až 5,3
640
TD KABEL E/T
5,3 až 7,5
960
TD KABEL F/T
7,5 až 12
1.550
dlažba KÁBEL – súprava vykurovací kábel + fixačné a inštalačné
+ základný termostat OTN
TD KABEL A
TD KABEL B
TD KABEL C
TD KABEL D
TD KABEL E
TD KABEL F
0,5
1 x 0,5
75
1
2 x 0,5
150
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1,5
3 x 0,5
225
DOPLNKY PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE
2
4 x 0,5
300
2,5
5 x 0,5
375
3
6 x 0,5
450
3,5
7 x 0,5
525
HM 150 – dvojžilová vykurovacia rohož 150 W/m
7201
HM 150/0,5
7202
HM 150/1
7203
HM 150/1,5
7204
HM 150/2
7205
HM 150/2,5
7206
HM 150/3
7207
HM 150/3,5
7208
HM 150/4
4
8 x 0,5
600
7209
HM 150/5
5
10 x 0,5
750
150
300
450
600
750
obj.
číslo
označenie
9901 separačná fólia
9902
0,8 až 1,3
1,3 až 2,3
2,3 až 3,7
3,7 až 5,3
5,3 až 7,5
7,5 až 12
TPI 6 - izolačný
panel
150
300
450
600
750
a inštalačné
160
280
450
640
960
1.550
špecifikácia
2
návin 25 m
termoizolačný podlahový panel pre dodatočné zateplenie podlahy pri rekonštrukciách; urýchluje nábeh teploty
podlahového kúrenia; rozmer dosky: 1.250 x 600 x 6 mm,
bal. po 6 ks (4,5 m2)
snímač: R = priestor, F = podlaha
obj.
číslo
špecifikácia
OCHRANA VONKAJŠÍCH
PLÔCH PRED NÁMRAZOU
káblové vykurovacie systémy
zadarmo
vykurovacie prvky
aplikácie
rodinné
domy
HMO
vykurovacia rohož
pre vonkajšie plochy
TO-2H
odporový vykurovací
kábel 30 W/m
TO-2R
odporový vykurovací
kábel 20 W/m
SR
samoregulačný
vykurovací kábel
ETR2
elektronický termostat
pre snímanie teploty
a vlhkosti
AZT
priestorový termostat
na stenu
F2000
kapilárový termostat
bytové domy
a kancelárske budovy
verejné stavby
a úrady
termostaty
objekty pre priemysel
a podnikanie, obchodné centrá
detaily
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vonkajšie schody, terasy, balkóny
nájazdy a rampy
chodníky, bezbariérové plochy
vjazdy do garáží, plochy
s veľkým sklonom
nonstop prevádzky (výjazdy
záchrannej služby, servisy)
odvodňovacie kanáliky
a pojazdné koľajnice
vstupné turnikety, umývačky
vozovky, parkoviská
mosty, lávky
ETO2
digitálny termostat
pre snímanie teploty
a 2 hodnôt vlhkosti
snímače
sada 2 ks vlhkostno
-teplotných zemných
snímačov ETOG
fixácia
ST 1111
teplotný káblový snímač
GRUFAST
fixačný pás pre vykurovacie káble
technické riešenie ochrany vonkajších plôch pred snehom a poľadovicou
Ochrana zámkovej dlažby, jazdných pruhov
Ochrana liatej betónovej plochy
HMO – dvojžilová vykurovacia rohož
TO-2H – odporový vykurovací kábel
dlažba
úložná vrstva
vykurovacia rohož
HMO
geotextília
vhodný podklad
krycia vrstva
betón
fixovaný vykurovací
kábel
vhodný podklad
obvykle inštalovaný
výkon 290 až 350 W/m²
výkon 350 W/m²
Použitie
Použitie
●
●
●
●
pod dláždenú plochu, do úložnej vrstvy
uloženie vykurovacej rohože do hĺbky max. 12 cm
pre všetky bežné typy dlažby (keramická, zámková, betónová, kamenná
– dlažobné kocky, prírodný kameň apod.)
plochy pravidelného pôdorysu, jazdné pruhy
●
●
●
dvojžilový opletený vykurovací kábel guľatého prierezu hrúbky 6 mm
fixovaný na rohoži
pre plochy od 2,4 m2 (dĺžka pásov 6 až 18 m, šírka 0,4 alebo 0,8 m)
vodotesne pripojený prívodný kábel 5 m
presná, ľahká a rýchla montáž – uloženie na geotextíliu do úložnej vrstvy
●
●
●
●
●
●
●
odporučená: automatické ovládanie termostatom ETO2 so sadou zemných
snímačov (2x vlhkostno-teplotný snímač ETOG)
použitie termostatu je nevyhnutnou podmienkou spoľahlivého fungovania
ochranného systému
Ukážka realizácie
pokládka vykurovacej rohože HMO
●
zaliatie do betónu
fixácia na armatúru alebo do fixačného pásu GRUFAST
výborná prispôsobivosť pre plochy s nepravidelným pôdorysom
(variabilné riešenie, detaily vonkajších plôch)
možnosť inštalácie presného výkonu pre konkrétnu plochu
dvojžilový odporový vykurovací kábel 30 W/m s vysokou mechnickou odolnosťou
v dĺžkach 67 až 150 m (výkon zodpovedajúci pre plochu cca od 6 – 15 m2)
vodotesne pripojený prívodný kábel 5 m
hrúbka kábla 8 x 5 mm, plochý prierez
Regulácia
Regulácia
●
●
Popis
Popis
●
●
●
odporučená: automatické ovládanie termostatom ETO2 so sadou zemných
snímačov (2x vlhkostno-teplotný snímač ETOG)
použitie termostatu je nevyhnutnou podmienkou spoľahlivého fungovania
ochranného systému
Ukážka realizácie
funkcia ochrany vonkajšej plochy
montáž vykurovacích káblov TO-2H
na kari sieť
funkcia vykurovacích káblov TO-2H
ochrana vonkajších plôch pred snehom a poľadovicou
Základný popis
Kvalitná ochrana vonkajších plôch, ktorá zabezpečí zjazdnosť a schodnosť povrchov pri každom počasí musí fungovať 24 hodín denne. Posypové materiály, hlavne soľ,
významne poškodzujú mnoho v súčasnosti používaných vonkajších dlažieb, navyše prestávajú pri nízkych teplotách pôsobiť. Ďaľším dôvodom pre využitie automatickej zimnej
údržby vonkajších plôch je zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s neudržovaným povrchom komunikácie v majetku fyzickej či právnickej osoby. Odstraňovanie čerstvo
napadaného snehu pri teplotách okolo bodu mrazu a prípadný vznik poľadovice z mrznúceho dažďa alebo prítomnosť vody na zamrznutom podloží je nutné riešiť ihneď.
Systém vykurovacích káblov je možno použiť prakticky pre všetky typy vonkajších stavebných detailov a povrchov. Pre zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti spravidla stačí
zaistiť úzky pruh zodpovedajúci potrebám chodcov alebo koľaje pre vozidlo. Automatická ochrana spoľahlivo vyrieši problém bezbariérových komunikácií, šikmých vjazdov
do garáží, chodníkov, schodov, terás alebo lávok pre chodcov.
Návrh technického riešenia
Technické riešenie sa navrhuje podľa typu, skladby a sklonu chránenej plochy, požadovanej hĺbky uloženia vykurovacieho prvku a snehového pásma. Predmetom návrhu
systému je typ vykurovacích prvkov, spôsob fixácie a regulácie, prípadne ďalšie individuálne odporúčania podľa zadania.
Montáž vykurovacích prvkov - stavebná časť
●
●
●
●
●
●
vykurovacie káble sa ukladajú do vrstvy betónu, vykurovacie rohože do úložnej vrstvy
vykurovaciu vrstvu odporúčame pre zvýšenie účinnosti tepelne izolovať od podkladu
vykurovací prvok je pre maximálnu efektivitu nutné umiestniť čo najbližšie k povrchu
pri ukladaní vykurovacieho prvku pamätajte na uloženie zemných (vlhkostno-teplotných) snímačov
v prípade vyhrievania vonkajšej plochy je nutné vyhrievať odvodňovacie kanáliky
postup montáže je v návode k vykurovaciemu káblu (súčasť balenia, resp. na www.v-system.sk)
technické riešenie ochrany vonkajších plôch pred snehom a ľadom
Ochrana vonkajších schodísk,
schodiskových stupňov a rámp
Ochrana odvodňovacích kanálikov
a pojazdových koľajníc
TO-2H / TO-2R – odporové vykurovacie káble
SR – samoregulačný vykurovací kábel
/ TO-2R – odporový vykurovací kábel
krycia vrstva
fixovaný vykurovací
kábel
vhodný podklad
oceľový plech
fixovaný vykurovací
kábel
tepelná izolácia
spodný krycí plech
výkon 26 W/m
SR-kábel pri 10 °C,
20 W/m kábel TO-2R
obvykle inštalovaný
výkon 290 až 350 W/m²
Použitie
●
●
Použitie
vonkajšie schodisko (betónové, železobetónové, oceľové a i.)
upevnenie na armatúru, do fixačného pásu Grufast alebo iným vhodným
spôsobom podľa typu konštrukcie
●
●
Popis
Popis
●
●
●
●
●
dvojžilový odporový vykurovací kábel TO-2H 30 W/m alebo TO-2R 20 W/m
v dĺžkach 12 až 170 m (zodpovedajúci výkon pre plochu od 1 do 15 m2)
vodotesne pripojený prívodný kábel 5 m (TO-2H) alebo 4 m (TO-2R)
zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu
●
●
Regulácia
●
●
zabezpečenie funkcie pojazdovej brány v zime
ochrana proti zamŕzaniu odvodňovacích kanálikov a koľajníc pojazdových brán
odporučená: automatické ovládanie termostatom ETO2 so sadou zemných
snímačov (2x vlhkostno-teplotný snímač ETOG)
použitie termostatu je nutnou podmienkou spoľahlivého fungovania
ochranného systému
Regulácia
●
Ukážka realizácie
montáž vykurovacích káblov TO-2H
do vonkajšieho schodiska
samoregulačný vykurovací kábel SR, dĺžka od 1 m, kábel možno dĺžkovo
upravovať priamo na stavbe
odporový vykurovací kábel TO-2R 2O W/m, sortiment 12 až 170 m,
prívodný kábel 4 m
hrúbka káblov: SR 11 x 6 mm, TO-2R 8 x 5 mm (spojka a koncovka majú
pri štandardnom vyhotovení priemer do 20 mm - v prípade kábla SR je vhodné
spojkovať prívodný kábel až na mieste stavby po uložení kábla)
odporučená termostatom AZT (pre vonkajšiu montáž na stenu), F2000
alebo ETV-1991 (do rozvádzača)
Ukážka realizácie
funkcia vykurovacích káblov
vo vonkajšom schodisku
montáž SR-kábla do odvodňovacieho
kanálika
montáž SR-kábla do pojazdnej
koľajnice brány
ochrana vonkajších plôch pred snehom a poľadovicou
Regulácia
Systém vykurovacích káblov pre ochranu vonkajších plôch odporúčame ovládať vhodnými termostatmi. Prípadné ručné ovládanie je závislé na ľudskom faktore. Ak si ho užívateľ
zvolí, riskuje nedostatočnú funkciu systému. Systém funguje v prípade dobre zvolenej a kvalitnej regulácie v bežných klimatických podmienkach bez ľudského faktoru úplne
automaticky. Termostat sleduje teplotu a prítomnosť vlhkosti na snímači v kritickom mieste.
Napájanie a elektroinštalácia
●
●
●
vykurovací prvok sa pripája k silovému prívodu pomocou tzv. studeného konca v elektroinštalačnej krabici zodpovedajúceho krytia
systém musí byť vybavený prúdovým chráničom (30 mA)
celá elektroinštalácia musí zodpovedať platným STN normám
Prevádzka systému
Aplikácia pre ochranu vonkajších plôch s použitím automatickej regulácie s vlhkostno-teplotným snímačom ETOG je v závislosti od lokality (klimatických podmienok)
podľa skúseností v prevádzke od 250 hodín (stredné Čechy) až do 800 hodín ročne (horské oblasti).
vzorový príklad:
RD Jesenice (stredné Čechy), 345 m n.m., zima 2010/2011
situácia:
●
●
●
vyhrievanie jazdných pruhov vjazdu do garáže
zámková dlažba hrúbky 80 mm
vyhrievaná plocha: 2 pásy, každý široký 0,4 m, dĺžka 16 m
(celkom 12,8 m2)
riešenie:
prevádzka:
●
použité dve vykurovacie rohože HMO 350/6,4 – celkový inštalovaný výkon 4,5 kW
ovládanie termostatom ETO2-4550 s dvomi snímačmi ETOG-55/10
●
za zimné obdobie bol systém v prevádzke 245 hodín (spotreba bola 1.103 kWh)
●
ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom - prehľad sortimentu
VYKUROVACIE ROHOŽE
obj.
číslo
REGULÁCIA PRE OCHRANU PRED SNEHOM A NÁMRAZOU
termostaty na DIN
špecifikácia
označenie
plocha (m2)
rozmer (m)
výkon (W)
HMO – vykurovacia rohož pre vonkajšie plochy 350 W/m
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
HMO 350 W/2,4
HMO 350 W/3,2
HMO 350 W/4
HMO 350 W/4,8
HMO 350 W/5,6
HMO 350 W/6,4
HMO 350 W/7,2
HMO 350 W/8
HMO 350 W/9,6
HMO 350 W/11,2
HMO 350 W/12,8
HMO 350 W/14,4
2,4
3,2
4
4,8
5,6
6,4
7,2
8
9,6
11,2
12,8
14,4
6 x 0,4
8 x 0,4
10 x 0,4
12 x 0,4
14 x 0,4
16 x 0,4
18 x 0,4
20 x 0,4
12 x 0,8
14 x 0,8
16 x 0,8
18 x 0,8
850
1.100
1.400
1.700
2.000
2.250
2.500
2.800
3.350
4.000
4.500
5.000
2356
ETO2-4550
0...+5 °C, výstup 3x16 A, možno pripojiť 1 teplotný
a 2 vlhkostné snímače, IP20
2357
ETR2-1550
0...+10 °C, výstup 16 A, možno pripojiť 1 teplotný
a 1 vlhkostný snímač, IP20
snímače
2361
2359
2914
2916
2961
sada zemných
snímačov
ETOG-55/10 m
ST 1111-2,5
ST 1111-10
ETF-744/99
2x vlhkostno-teplotný snímač ETOG-55/10
pôdny vlhkostno-teplot. snímač k ETO, 10 m
káblový teplotný snímač, -20...+70 °C, 2,5 m
káblový teplotný snímač, -20...+70 °C, 10 m
priestor. teplot. snímač, -20...+70 °C, IP54
FIXAČNÉ PRVKY
1853 GRUFAST ST/10 m
fixácia vykur. káblov do betónu
VYKUROVACIE KÁBLE
obj.
číslo
špecifikácia
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
TO-2H – vykurovací kábel pre vonkajšie aplikácie 30 W/m
1158 TO-2H-67-2100
67
2.100
1159 TO-2H-93-3000
93
3.000
1160 TO-2H-150-4400
150
4.400
v prípade potreby možno použiť vykurovacie káble TO-2R 20 W/m, dĺžky viď sekcia
ochrany odkvapov
údaje potrebné pre dopyt ochrany vonkajších plôch pred snehom a ľadom
veľkosť vyhrievanej plochy
skladba vrstviev plochy (rez plochou s predpokladaným umiestnením vykurovacích káblov)
zemepisná lokalita stavby a jej približný popis (najmä údaj či je plocha chránená pred vetrom)
súvisiaca ochrana odkvapov a striech proti zamŕzaniu - prehľad sortimentu
VYKUROVACIE KÁBLE
obj.
číslo
špecifikácia
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
TO-2R – vykurovací kábel pre ochranu odkvapov 20 W/m
7151
TO-2R-12-240
12
240
7152
TO-2R-19-380
19
380
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
TO-2R-29-580
TO-2R-40-800
TO-2R-50-1000
TO-2R-65-1300
TO-2R-78-1560
TO-2R-86-1720
TO-2R-102-2040
TO-2R-118-2360
TO-2R-135-2700
TO-2R-150-3000
TO-2R-170-3400
29
40
50
65
78
86
102
118
135
150
170
580
800
1.000
1.300
1.560
1.720
2.040
2.360
2.700
3.000
3.400
SR - samoregulačný kábel pre ochranu odkvapov 18 - 36 W/m pri O °C (vzduch - voda)
IN7105 SRHT Tectum
príslušenstvo k SR káblu
1490
1491
NAPKIT SR/110-ST
sada pre ukončenie SR kábla
sada pre pripojenie SR kábla do krabicovej
rozvodky
sada pre napojenie SR kábla na prívod
76017
SR - studený konec
3 x 1 PVC
IN1906
IZOKIT SR/110
1 - 135 m, cena za meter
PKIT 16/110
Samoregulačný vykurovací kábel s príslušenstvom dodávame samostatne,alebo na požiadanie naspojkované.
FIXAČNÉ PRVKY
1823
1824
1821
1822
1816
1807
SYFOK-P/10
SYFOK-P/20
SYFOK-B/10
SYFOK-B/20
odkvap. držiak 150
odkvap. držiak 100
pre zvody, úžľabia a atypické odkvapy, nerez lanko
+ plast, balenie 10 alebo 20 m
pre polkruhové odkvapy do 150 mm, 25 ks
pre polkruhové odkvapy do 100 mm, 25 ks
1802
1810
1806
1801
dištančný držiak
strešný držiak ZnTi
strešný držiak Cu
dištančná lišta
pre úžľabia, ploché strechy, 25 ks
pre úžľabia, atypické odkvapy, rímsy, ploché
strechy, 25 ks
pre úžľabia, odkvapy, rímsy, strechy, dĺžka 1 m
REGULÁCIA PRE OCHRANU ODKVAPOV
obj.
číslo
špecifikácia
termostaty
3301
DTR-E 3102
2340
ETR-1441A
2357
ETR2-1550
2356
ETO2-4550
-20...+35 °C, na stenu, 16 A, IP65
-10...+10 °C, na DIN, 16 A, IP20, možno pripojiť
1 teplotný snímač
0...+10 °C, výstup 16 A, možno pripojiť 1x teplotný
a 1x vlhkostný snímač, IP20
0...+5 °C, výstup 3x16 A, možno pripojiť 1x teplotný
a 2x vlhkostné snímače, IP20
snímače
2360
2352
2914
2916
2961
sada snímačov odkvap
ETOR-55/10 m
ST 1111-2,5
ST 1111-10
ETF-744/99
2x ETOR-55/10, 1x ST 1111-10
odkvapový vlhkostný snímač k ETO, 10 m
káblový teplotný snímač -20...+70 °C, 2,5 m
káblový teplotný snímač -20...+70 °C, 10 m
priestorový teplotný snímač. -20...+70 °C, IP54
KOMPLETNÉ MONTÁŽNE SADY
kompletné montážne sady pre ochranu jednoduchých odkvapov pre svojpomocnú
montáž, do zásuvky - vykurovacie káble + fixácia + termostat DTR
8500
8501
8502
odkvap. sada S 12/4
pre žľab 4-6 m, zvod 4 m
odkvap. sada S 19/4
pre žľab 6-9 m, zvod 4 m
odkvap. sada S 29/4
pre žľab 10-14 m, zvod 4 m
8503
odkvap. sada S 40/4
pre žľab 13-20 m, zvod 4 m
pre žľab 17-25 m, zvod 4 m
8504 odkvap. sada S 50/4
sada na ochranu vpuste - vykurovací kábel s termostatom uchytený na nosnej mriežke
9301
sada na vpusť
vyhrievanie okolia vpuste 50 x 50 cm, horná časť zvodu
50 cm
OCHRANA ODKVAPOV
A DETAILOV STRIECH
PROTI ZAMŔZANIU
káblové vykurovacie systémy
zadarmo
vykurovacie prvky
aplikácie
rodinné
domy
TO-2R
dvojžilový odporový
vykurovací kábel
SR
samoregulačný
vykurovací kábel
kompletná montážna
sada na ochranu
odkvapu
kompletná montážna
sada na ochranu
vpustí
bytové domy
a kancelárske budovy
verejné
stavby
termostaty
objekty pre priemysel
a podnikanie
detaily
•
•
•
•
•
odkvapové žľaby
zvody a vpuste
úžľabia a okraje striech
atiky a vikiere
svetlíky
ETO2
digitálny termostat
pre snímanie teploty
a 2 hodnôt vlhkosti
ETR2
elektronický termostat
pre snímanie teploty
a vlhkosti
ETR
elektronický
intervalový termostat
pre snímanie teploty
DTR
intervalový termostat
pre snímanie priestorovej
teploty, na fasádu
snímače
sada snímačov
(2x vlhkostný ETOR,
1x teplotný ST 1111)
pre ETO2
ETOR
vlhkostný odkvapový
snímač
ST 1111
teplotný káblový snímač
ETF -744/99
teplotný snímač na fasádu
technické riešenie ochrany odkvapov a striech
Ochrana odkvapových systémov
a detailov strešných konštrukcií
Krátke úseky, atypické a komplikované
zvody
TO-2R – odporový vykurovací kábel
SRHT Tectum - špeciálny samoregulačný
vykurovací kábel
výkon 20 W/m
Použitie
●
●
●
●
●
výkon 18 - 36 W/m pri O °C (vzduch - voda)
Použitie
univerzálne riešenie ochrany proti zamŕzaniu
rodinné a bytové domy, pamiatky, verejné stavby, haly, priemyselné objekty
horské oblasti i oblasti v nižšej nadmorskej výške s nižším výskytom zrážok
všetky bežné typy:
striech (sedlové / pultové / ploché / ...),
žľabov (polguľatý / hranatý / zaatikový / nástrešný / pododkvapový / …),
zvodov a strešných detailov (svetlíky / vikiere / úžľabia / okraje striech /
strešné vpuste / …)
vhodné pre všetky bežné strešné krytiny (plech / meď / škridla / lepenka / …)
●
●
Popis
●
●
Popis
●
●
●
●
●
dvojžilový odporový vykurovací kábel 20 W/m, vyvinutý špeciálne
pre ochranu odkvapov
dĺžky 12 až 170 m - vodotesne pripojený 4 m napájací prívod
ochranné opletenie a dvojitá izolácia, zvýšená odolnosť proti UV žiareniu
fixácia kábla pomocou systémových fixačných prvkov V-systém
●
●
●
●
samoregulačný vykurovací kábel robustnej konštrukcie s premenným výkonom
a dvojitou izoláciou
vysoká mechanická odolnosť voči snehu, ľadu, dažďu, slnečnému žiareniu
a striedaniu teplôt vďaka vonkajšiemu plášťu z fluorinového polyméru
bez rizika prehriatia
dodávaný v metráži, vykurovací kábel je možné na potrebnú dĺžku pripraviť
priamo na mieste montáže
Regulácia
●
●
Regulácia
vyhrievanie krátkych odkvapových systémov, vpustí a odtokových zvodov
zložitejších tvarov, kde hrozí poškodenie kábla pri montáži (samoregulačný
kábel montáž zjednodušuje a urýchľuje)
vhodné pre strešné prvky z materiálov pozinkovaný plech, plast, meď, hliník, ...
aplikácie do výkonu 500 W: intervalový termostat DTR_E-3102
aplikácie s vyšším výkonom: automatický regulátor ETR2, resp. ETO2
aplikácie do 500 W: DTR-E 3102
aplikácie do 3 kW: ETR2
aplikácie nad 3 kW: ETO2
ochrana odkvapov a striech proti zamŕzaniu
Ochrana pred zamŕzaním - zabezpečenie priechodnosti odvodňovacích ciest
Zamŕzajúce odkvapové systémy a detaily strešných konštrukcií spôsobujú tvorbu cencúľov, zatekanie do objektov, poškodzovanie fasády či samotných žľabov a ohrozujú okolie
objektu, chodníky a schody padajúcim ľadom. Na vine sú často neovplyvniteľné vonkajšie okolnosti - zrážky a následné teplotné výkyvy. Náklady na obstaranie i prevádzku
systému s vykurovacími káblami sú spravidla nižšie než každoročné mechanické odstraňovanie problému či prípadné opravy poškodených častí strechy.
Návrh technického riešenia
Pri navrhovaní potrebných prvkov je treba zohľadniť mnoho faktorov (typ, rozmery strechy a odkvapovej sústavy, umiestnenie objektu z hľadiska klimatických podmienok,
orientáciu na svetovú stranu, strešnú krytinu a i.). Pre správne riešenie preto odporúčame osloviť technikov spoločnosti V-systém pre bezplatné vypracovanie návrhu,
alebo skúsených montážnikov.
Montáž vykurovacích káblov, fixácia
Vykurovacie káble sa fixujú pomocou systémových fixačných prvkov. Konkrétny postup montáže je opísaný v montážnej príručke či v návode priloženom v balení alebo
na www.v-system.sk. Prípadné ďalšie
uvedené v individuálnom návrhu technického riešenia V-systém.
lšie odporúčania budú uved
odkvapový držiak 150
dištančný držiak
strešný držiak ZnTi / Cu
dištančná lišta
SYFOK-P
Regulácia
Systém vykurovacích káblov pre ochranu odkvapov je nutné ovládať vhodnými termostatmi. Prípadné ručné ovládanie je závislé na ľudskom faktore a je nespoľahlivé. Systém je
prevenciou pred zamrznutím, pri oneskorenom zapnutí systému hrozí zamrznutie žľabov.
Napájanie a elektroinštalácia
Vykurovací kábel sa pripojí k silovému prívodu pomocou tzv. studeného konca v inštalačnej krabici (umiestnenej napr. na povale objektu, v prípade vonkajšej inštalačnej krabice
na plášti objektu). Pripájacie miesta (inštalačné krabice) odporúčame sústrediť do jediného bodu. Pripájacie miesta je vhodné zvoliť tak, aby sa maximálne zjednodušilo a skrátilo
pripájacie vedenie z rozvádzača. Systém môže mať svoj vlastný rozvádzač, alebo môže byť súčasťou hlavného. Napájacie káble a ističe sa dimenzujú podľa výkonu navrhnutých
vykurovacích káblov. Je vhodné, aby každý vykurovací kábel bol istený zvlášť. Systém je nutné vybaviť prúdovým chráničom (30 mA). Elektrikár sa v tejto oblasti riadi STN 33
2000-4-41.
technické riešenie ochrany odkvapov a striech
Svojpomocné riešenie proti zamŕzaniu
žľabu a zvodu
Dodatočné riešenie pre zamŕzajúce vpuste
Kompletná montážna sada na ochranu vpustí
Kompletná
p
montážna sada pre
p ochranu odkvapov
výkony
ýk
odd 312 do
d 1144 W
Použitie
●
●
●
●
●
Použitie
rodinné domy a menšie objekty s jednoduchým odkvapovým systémom
odkvapový žľab priemeru 150 mm, zvod do 4 m výšky
lokality s občasným zamŕzaním strešných žľabov a zvodov
inštalácia na objektoch bez rizika pádu snehu a ľadu na verejné priestranstvo
pre dĺžky žľabu 4 až 25 m, zvod do výšky 4 m
●
●
●
●
●
●
sada je určená pre svojpomocnú montáž, zapojenie do zásuvky
obsahuje dvojžilový odporový vykurovací kábel pre žľab (TO-2R, 20 W/m)
a samoregulačný vykurovací kábel pre zvod (SHRT Tectum, 18-36 W/m
pri 0 °C vzduch-voda)
fixačné a montážne prvky
vonkajší intervalový termostat DTR (súčasne slúži ako inštalačná krabica)
prívodný kábel 4 m s vidlicou pre zapojenie sady do zásuvky
automatická ochrana strešnej vpuste na plochých strechách proti zamrznutiu
a nepriechodnosti
vpusť umiestnená vo voľnej ploche
Popis
●
Popis
●
výkon 120 W
●
●
vykurovací kábel pripevnený na nerezovej mriežke 50 x 50 cm zabráni zasypaniu
vpuste snehom
časť vykurovacieho kábla fixovaná na nerezovom lanku pre zasunutie do vpuste
do hĺbky 50 cm a zabráneniu zamrznutia jej ústia
dlhý prívod umožňuje pripojenie k existujúcej elektroinštalácii
Regulácia
●
sada má integrovaný termostat (spína vykurovací kábel pri poklese teploty
pod + 3 °C)
Regulácia
●
termostat DTR-E 3102 je súčasťou sady
ochrana odkvapov a striech proti zamŕzaniu
Príklad riešenia
Horská chata 800 m n.m., sklon strechy 45°.
situácia:
– medený plech, žľaby horné (nástrešné) dĺžka žľabov je 10 a 14 m, dĺžka zvodov 8 m
– k zamŕzaniu dochádza v žľaboch a v páse cca 0,5 m nad nimi
riešenie:
10 m 14 m
použité prvky:
8m
8m
vykurovací prvok: TO-2R-135-2700 (135 m, 2.700 W) ... okruh 1
TO-2R-102-2040 (102 m, 2.040 W) ... okruh 2
fixácia:
strešný držiak Cu (8 balenia po 25 ks)
dištančný držiak (2 balenia po 25 ks)
SYFOK-P (balenie 10 m)
regulácia:
vysvetlivky:
termostat ETO2-4500
2x vlhkostný snímač ETOR-55/10
1x káblový teplotný snímač ST 1111-10
vlhkostný snímač
pripojovacie miesto
vykurovacích káblov
vykurovací kábel (okruh 1)
vykurovací kábel (okruh 2)
zvod
Prevádzka systému
Aplikácia pre ochranu odkvapov s použitím automatickej regulácie (teplotný aj vlhkostný snímač) je v závislosti od lokality (klimatických podmienok) podľa skúseností v prevádzke
od 250 hodín (Praha) až po 800 hodín ročne (horské oblasti).
vzorový príklad:
RD Praha, 254 m n.m., zima 2010/2011
situácia:
●
●
riešenie:
prevádzka:
vyhrievanie odkvapových žľabov a zvodov
celkom 40 m žľabov a 20 m zvodov
●
použité 2 vykurovacie káble TO-2R-65-1300, celkový inštalovaný výkon 2,6 kW
systém riadený termostatom ETO2 s vlhkostným snímačom ETOR-55/10 a teplotným snímačom ST 1111-10
●
za zimné obdobie bol systém v prevádzke 300 hodín (spotreba bola 780 kWh)
●
ochrana odkvapov a striech proti zamŕzaniu - prehľad sortimentu
VYKUROVACIE KÁBLE
obj.
číslo
špecifikácia
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
TO-2R – vykurovací kábel pre ochranu odkvapov 20 W/m
7151
TO-2R-12-240
12
240
7152
TO-2R-19-380
19
380
7153 TO-2R-29-580
29
580
7154 TO-2R-40-800
40
800
7155 TO-2R-50-1000
50
1.000
7156 TO-2R-65-1300
65
1.300
7157 TO-2R-78-1560
78
1.560
7158 TO-2R-86-1720
86
1.720
7159 TO-2R-102-2040
102
2.040
7160 TO-2R-118-2360
118
2.360
7161 TO-2R-135-2700
135
2.700
7162 TO-2R-150-3000
150
3.000
7163 TO-2R-170-3400
170
3.400
SR - samoregulačný kábel pre ochranu odkvapov 18 - 36 W/m pri O °C (vzduch - voda)
IN7105 SRHT Tectum
príslušenstvo k SR káblu
1491
NAPKIT SR/110-ST
sada pre ukončenie SR kábla
sada pre pripojenie SR kábla do krabicovej
rozvodky
sada pre napojenie SR kábla na prívod
76017
SR - studený konec
3 x 1 PVC
1490
IN1906
IZOKIT SR/110
1 - 135 m, cena za meter
PKIT 16/110
Samoregulačný vykurovací kábel s príslušenstvom dodávame samostatne,alebo na požiadanie naspojkované.
FIXAČNÉ PRVKY
1823
1824
1821
1822
1816
1807
SYFOK-P/10
SYFOK-P/20
SYFOK-B/10
SYFOK-B/20
odkvap. držiak 150
odkvap. držiak 100
pre zvody, úžľabia a atypické odkvapy, nerez lanko
+ plast, balenie 10 alebo 20 m
pre polkruhové odkvapy do 150 mm, 25 ks
pre polkruhové odkvapy do 100 mm, 25 ks
1802
1810
1806
1801
dištančný držiak
strešný držiak ZnTi
strešný držiak Cu
dištančná lišta
pre úžľabia, ploché strechy, 25 ks
pre úžľabia, atypické odkvapy, rímsy, ploché
strechy, 25 ks
pre úžľabia, odkvapy, rímsy, strechy, dĺžka 1 m
REGULÁCIA PRE OCHRANU ODKVAPOV
obj.
číslo
špecifikácia
termostaty
3301
DTR-E 3102
2340
ETR-1441A
2357
ETR2-1550
2356
ETO2-4550
-20...+35 °C, na stenu, 16 A, IP65
-10...+10 °C, na DIN, 16 A, IP20, možno pripojiť
1 teplotný snímač
0...+10 °C, výstup 16 A, možno pripojiť 1x teplotný
a 1x vlhkostný snímač, IP20
0...+5 °C, výstup 3x16 A, možno pripojiť 1x teplotný
a 2x vlhkostné snímače, IP20
snímače
2360
2352
2914
2916
2961
sada snímačov odkvap
ETOR-55/10 m
ST 1111-2,5
ST 1111-10
ETF-744/99
2x ETOR-55/10, 1x ST 1111-10
odkvapový vlhkostný snímač k ETO, 10 m
káblový teplotný snímač -20...+70 °C, 2,5 m
káblový teplotný snímač -20...+70 °C, 10 m
priestorový teplotný snímač. -20...+70 °C, IP54
KOMPLETNÉ MONTÁŽNE SADY
kompletné montážne sady pre ochranu jednoduchých odkvapov pre svojpomocnú
montáž, do zásuvky - vykurovacie káble + fixácia + termostat DTR
8500
8501
8502
odkvap. sada S 12/4
pre žľab 4-6 m, zvod 4 m
odkvap. sada S 19/4
pre žľab 6-9 m, zvod 4 m
odkvap. sada S 29/4
pre žľab 10-14 m, zvod 4 m
8503
odkvap. sada S 40/4
pre žľab 13-20 m, zvod 4 m
pre žľab 17-25 m, zvod 4 m
8504 odkvap. sada S 50/4
sada na ochranu vpuste - vykurovací kábel s termostatom uchytený na nosnej mriežke
9301
sada na vpusť
vyhrievanie okolia vpuste 50 x 50 cm, horná časť zvodu
50 cm
údaje potrebné pre dopyt ochrany odkvapov a striech proti zamrznutiu
dĺžka žľabov a súvisiacich zvodov
náčrtok umiestnenia alebo foto a rozmery
typ žľabu (spodný polguľatý / nástrešný / zaatikový / štvorhranný / …)
materiál žľabov a zvodov (Cu / ZnTi / pozink / plast / …)
typ strechy (sedlová / pultová / plochá / …)
materiál strechy (škridlicová / plechová / medená / lepenková / …)
sklon strechy, informácia o zateplení strechy
lokalita objektu (obec, nadmorská výška, príp. snehové pásmo)
popis problému
súvisiaca ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom - prehľad sortimentu
VYKUROVACIE ROHOŽE
obj.
číslo
VYKUROVACIE KÁBLE
špecifikácia
označenie
plocha (m2)
rozmer (m)
výkon (W)
HMO 350 W/2,4
HMO 350 W/3,2
HMO 350 W/4
HMO 350 W/4,8
HMO 350 W/5,6
HMO 350 W/6,4
HMO 350 W/7,2
HMO 350 W/8
HMO 350 W/9,6
HMO 350 W/11,2
HMO 350 W/12,8
HMO 350 W/14,4
2,4
3,2
4
4,8
5,6
6,4
7,2
8
9,6
11,2
12,8
14,4
6 x 0,4
8 x 0,4
10 x 0,4
12 x 0,4
14 x 0,4
16 x 0,4
18 x 0,4
20 x 0,4
12 x 0,8
14 x 0,8
16 x 0,8
18 x 0,8
FIXAČNÉ PRVKY
1853 GRUFAST ST/10 m
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
TO-2H – vykurovací kábel pre vonkajšie aplikácie 30 W/m
HMO – vykurovacia rohož pre vonkajšie plochy 350 W/m
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
špecifikácia
obj.
číslo
850
1.100
1.400
1.700
2.000
2.250
2.500
2.800
3.350
4.000
4.500
5.000
1158 TO-2H-67-2100
67
2.100
1159 TO-2H-93-3000
93
3.000
1160 TO-2H-150-4400
150
4.400
v prípade potreby možno použiť vykurovacie káble TO-2R 20 W/m, dĺžky viď sekcia
ochrany odkvapov
REGULÁCIA PRE OCHRANU PRED SNEHOM A NÁMRAZOU
termostaty na DIN
2356
ETO2-4550
0...+5 °C, výstup 3x16 A, možno pripojiť 1 teplotný
a 2 vlhkostné snímače, IP20
2357
ETR2-1550
0...+10 °C, výstup 16 A, možno pripojiť 1 teplotný
a 1 vlhkostný snímač, IP20
snímače
fixácia vykur. káblov do betónu
2361
2359
2914
2916
2961
sada zemných
snímačou
ETOG-55/10 m
ST 1111-2,5
ST 1111-10
ETF-744/99
2x vlhkostno-teplotný snímač ETOG-55/10
pôdny vlhkostno-teplotný snímač k ETO, 10 m
káblový teplotný snímač, -20...+70 °C, 2,5 m
káblový teplotný snímač, -20...+70 °C, 10 m
priestor. teplot. snímač, -20...+70 °C, IP54
OCHRANA POTRUBIA
PROTI ZAMRZNUTIU
A TECHNOLOGICKÉ OHREVY
káblové vykurovacie systémy
zadarmo
vykurovacie prvky
aplikácie
rodinné
domy
TO-2S, TO-2L
dvojžilový odporový
vykurovací kábel
SR
samoregulačný
vykurovací kábel
bytové domy
a kancelárske budovy
verejné
stavby
FTSO
silikónový vykurovací
kábel s konštantnýn
výkonom
PPC - montážna sada
automatický vykurovací
kábel s termostatom
a vidlicou
termostaty
špeciálne aplikácie
pre priemysel a podnikanie
detaily
•
•
•
•
•
•
•
•
ZTI rozvody
požiarna voda
kanalizácia
klimatizačné potrubie
vodomery, ventily
hydranty, nádoby
potrubie v sezónnych objektoch
priemyselné potrubie
ETV
elektronický termostat
do rozvádzača
ETI
elektronický termostat
do rozvádzača
snímače
ST 1111
teplotný káblový snímač
AZT
priestorový termostat
na stenu
UTR
termostat na stenu
s vysokým krytím
fixácia
ETF -744/99
vonkajší priestorový snímač
Al páska
sklo-textilná páska
technické riešenie ochrany potrubia a technologických ohrevov
Ochrana dlhšieho vodovodného potrubia
a potrubia väčšieho priemeru
Ochrana potrubia proti zamŕzaniu,
udržovanie procesných teplôt
TO-2L / TO-2S - odporové vykurovacie káble
SR - samoregulačný vykurovací kábel
výkon 10 / 17 W/m kábla
Použitie
●
●
●
●
●
domové i priemyselné inštalácie
maximálna teplota média v potrubí 65 °C
maximálna hrúbka tepelnej izolácie 40 mm
bez obmedzenia priemeru potrubia
na kovové i plastové potrubie
výkon 9 / 16 / 26 W/m kábla pri 10 °C
Použitie
●
●
●
●
●
Popis
●
●
●
●
●
TO-2L - dvojžilový odporový vykurovací kábel s výkonom 10 W/m
TO-2S - dvojžilový odporový vykurovací kábel s výkonom 17 W/m
napájací prívod 2,5 m (možné na zákazku predĺžiť)
vykurovacie káble TO-2L a TO-2S nemožno dĺžkovo upravovať
vhodné do vlhkého prostredia
●
Popis
●
●
●
Regulácia
●
●
●
odporúčame: ETV-1991 (do rozvádzača, rozsah 0...+40 °C)
alternatívy: ETI/F-1221, F 2000, UTR, …
regulovať vždy termostatom s teplotným snímačom na potrubí - použitie
vhodného termostatu je nutná podmienka správneho fungovania
ochranného systému
extrémne krátke potrubia, potrubia prechádzajúce prostredím
s premenlivými teplotami
ak je potrebné dodržať presnú dĺžku vykurovacieho kábla
ľubovoľný priemer a dĺžka potrubia
kovové i plastové potrubia
vhodné do vlhkého prostredia
max. teplota média v potrubí 65 °C
●
●
vykurovací kábel s premenným tepelným výkonom v závislosti od teploty
prostredia (možná inštalácia na potrubie v prostredí s rôznou teplotou okolia)
výkonová rada 9, 16, 26 W/m (výkon pri + 10 °C)
možnosť odmerania vykurovacej časti a spojkovanie kábla na stavbe
alebo možnosť vopred naspojkovanej dodávky
kompletný sortiment systémových doplnkov pre montáž na potrubie
zvýšená mechanická odolnosť pre použitie v zložitejších systémoch potrubia
s požiadavkami na časté ohyby
Regulácia
●
●
●
odporúčame: ETV-1991 (do rozvádzača, rozsah 0...+40 °C)
alternatívy: AZT, A 2000, ETV-1999, …
regulovať vždy termostatom s teplotným snímačom na potrubí
alebo priestorovým termostatom
ochrana potrubia proti zamŕzaniu a technologické ohrevy
Ochrana proti zamŕzaniu
Tepelná izolácia bežne používaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu. Dlhšie pôsobenie teplôt pod bodom mrazu na nechránené potrubie vedie
k obmedzeniu dostupnosti tečúcej vody a často k poškodeniu potrubia či ventilov. Materiálne škody spôsobené zamrznutým či prasknutým potrubím môžu byť značné. Pre
úplné odstránenie nebezpečia zamrznutia potrubia je nutné kompenzovať jeho tepelnú stratu zdrojom tepla potrebného výkonu. V praxi je najpoužívanejším spôsobom ochrana
potrubia pomocou vykurovacích káblov. Výhodou je rýchlosť a jednoduchosť montáže a vysoká prevádzková spoľahlivosť. Potrubie chránené vykurovacím káblom je nutné
zaizolovať. Kvalita a hrúbka tepelnej izolácie významne ovplyvňuje inštalovaný výkon vykurovacieho kábla a prevádzkové náklady.
Technologické ohrevy
Vykurovacie káble v kombinácii s vhodne zvolenou reguláciou sú jedným zo spôsobov, ako udržať médium v potrubí či zásobníku na požadovanej prevádzkovej teplote. Presný
výpočet pre použitie optimálneho výkonu káblového ohrevu a tepelnej izolácie je nutné spracovať v detailnom návrhu.
Dimenzovanie výkonu vykurovacieho kábla
●
●
podmienkou spoľahlivej funkcie systému ochrany či temperovania potrubia je výpočet vhodného merného výkonu (výkon na 1 m dĺžky) vykurovacieho prvku
pre orientačný výpočet merného výkonu pre najbežnejšie rozmery potrubia a izolácie je možné použiť ďalej uvedenú tabuľku
Príklad
●
●
●
●
●
●
●
●
potrubie s vonkajším priemerom 100 mm, dĺžky 35 m, hrúbka tepelnej izolácie
bude 30 mm, minimálna vonkajšia teplota je uvažovaná -25 °C, uvažovaná
nezámrzná teplota potrubia je +5 °C
v tabuľke v hornom riadku nájdeme priemer potrubia 100 mm, v ľavom prvom
stĺpci hrúbku tepelnej izolácie 30 mm a v druhom teplotu prostredia -25 °C
v mieste, kde sa príslušný riadok a stĺpec pretne, zistíme hodnotu potrebného
výkonu 20 W/m dĺžky potrubia
vzhľadom k priemeru potrubia a hrúbke tepelnej izolácie možno použiť
vykurovacie káble TO-2L, alebo TO-2S s použitím vhodného termostatu alebo
samoregulačný vykurovací kábel
vykurovací kábel TO-2L má merný výkon 10 W/m, potrebný výkon pre ochranu
potrubia je 20 W/m - na 1 m potrubia je teda treba navrhnúť 2 m vykurovacieho
kábla
dĺžka potrubia je 35 m, celkom bude potrebné minimálne 70 m vykurovacieho
kábla - použite najbližší dlhší kábel: TO-2L-71-710
pri výpočte výsledok zaokrúhlite vždy smerom hore
v prípade použitia SR kábla zvolíme typ SR 82J s výkonom 26 W/m, ktorý je
vyšší než požadovaný merný výkon na meter dĺžky potrubia 20 W/m;
použitý vykurovací kábel SR bude mať rovnakú dĺžku ako potrubie
TABUĽKA PRE VÝPOČET POTREBNÉHO VÝKONU
vonkajší priemer potrubia
hrúbka
teplota
izolácie
½“ ¾“
1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“
okolia
(mm)
12,7 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
10
20
30
50
4“
101,6mm
6“
152,4mm
8“
203,2 mm
-15
7
9
11
13
15
19
23
28
34
50
66
-25
11
14
16
19
23
28
35
42
52
75
99
-35
15
18
21
26
31
37
47
56
69
100
132
-15
5
6
7
8
9
11
13
15
19
27
34
-25
7
9
10
12
14
16
20
23
28
40
52
-35
10
11
13
15
18
21
26
31
37
53
69
-15
4
5
5
6
7
8
10
11
13
19
24
-25
6
7
8
9
10
12
14
17
20
28
36
-35
8
9
10
12
14
16
19
22
27
37
48
-15
3
4
4
4
5
6
7
8
9
12
15
-25
5
5
6
7
8
9
10
12
14
18
23
-35
6
7
8
9
10
11
13
15
18
25
31
technické riešenie ochrany potrubia a technologických ohrevov
Ochrana proti zamŕzaniu,
technologické ohrevy
Ochrana vodovodných potrubí
FTSO - vykurovací kábel s konštantným výkonom
PPC - montážna sada
vykurovací kábel
s integrovaným
termostatom a vidlicou
pre okamžitú
a ľahkú montáž
výkon 25 / 50 W/m kábla
Použitie
●
●
●
Použitie
aplikácie v teplotnom rozpätí -70 °C až +200 °C
ochrana potrubia, nádob, zásobníkov proti zamŕzaniu, technologické ohrevy
potrubia s veľkou tepelnou stratou (až 50 W/m)
●
●
●
Popis
●
●
●
●
●
●
ochrana vodovodného potrubia do priemeru DN 50 a do dĺžky potrubia 42 m
domové inštalácie, na kovové i plastové potrubie
vhodné do vlhkého prostredia
Popis
dvojžilový vykurovací kábel s konštantným výkonom
možnosť skracovania na potrebnú dĺžku po cca 0,5 m pri zachovaní merného
výkonu na stavbe alebo možnosť naspojkovanej dodávky
tepelná odolnosť vo vypnutom stave do 200 °C, v zapnutom stave do 180 °C
typ FTSO/T s vonkajším ochranným pocínovaným opletením
●
●
●
odporový dvojžilový vykurovací kábel s ochranným opletením vybavený
príložným termostatom a prívodnou šnúrou s vidlicou do zásuvky
rýchla inštalácia kábla - priloženie na potrubie, pripevnenie samolepiacou páskou
kábel pracuje automaticky (spína pri poklese pod +3 °C)
Regulácia
Regulácia
●
výkon 12 W/m kábla
●
odporúčame: ETV-1991 (do rozvádzača, rozsah 0...+40 °C)
alternatívy: ETI/F-1221, F 2000, UTR, …
regulovať vždy termostatom s teplotným snímačom na potrubí
- použitie vhodného termostatu je nutná podmienka správneho fungovania
vykurovacieho systému
●
kábel PPC má integrovaný termostat, dodatočná regulácia nie je potrebná
termostat je umiestnený v koncovke vykurovacieho kábla, prikladá sa na miesto
s rizikom zamŕzania
ochrana potrubia proti zamŕzaniu a technologické ohrevy
Montáž vykurovacích káblov na potrubie
Montáž vykurovacích káblov na potrubie je treba vždy vykonať podľa príslušného návodu - jednotlivé typy vykurovacích káblov sa môžu spôsobom montáže výrazne líšiť.
Pri ochrane potrubia je správna montáž základnou podmienkou funkčnosti systému.
Body, ktoré je nutné pri montáži vykurovacích káblov na potrubie dodržať:
● potrubie musí byť bez zvyškov po zváraní, bez ostrých výčnelkov a hrán, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenie kábla
● žiadny z uvedených vykurovacích káblov nie je určený na trvalé zaplavenie, t.j. nesmie byť inštalovaný pod vodou
● na potrubie sa vykurovací kábel inštaluje buď pozdĺž potrubia, alebo v závitoch s vopred vypočítaným stúpaním (či bude kábel jednoducho natiahnutý alebo stáčaný okolo
potrubia, závisí na pomere dĺžky potrubia a inštalovaného vykurovacieho kábla)
● minimálna vzdialenosť medzi prípadnými závitmi vykurovacieho kábla je 5 cm; vykurovací kábel sa po montáži v žiadnom prípade nesmie krížiť či dotýkať, inak hrozí
nebezpečenstvo prehriatia a zničenia vykurovacieho kábla; (táto podmienka neplatí pre samoregulačný kábel, ale aj tu sa kríženiu káblov vyhýbame pokiaľ je to možné,
pretože je neúčelné a v danom mieste znižuje výkon káblov)
● na potrubia vedené v zemi môžeme vykurovací kábel uložiť do pieskového lôžka, ktoré musí byť bez ostrých úlomkov či kameňov; ukladanie vykurovacieho kábla priamo
do zeminy neodporúčame, hrozí riziko „spekania“ zeminy na vykurovací kábel
● pri inštalácii na plastové potrubie je vždy pred montážou kábla potrebné obaliť potrubie hliníkovou páskou pre optimálny rozptyl tepla po povrchu potrubia
● pri montáži na plastové potrubie je nutné vziať v úvahu ich značnú teplotnú rozťažnosť
● všetky typy uvedených vykurovacích káblov sa vrátane teplotného snímača pripevňujú k potrubiu hliníkovou samolepiacou páskou
● vykurovací kábel musí byť na potrubí fixovaný (napr. samolepiacou hliníkovou páskou) tak, aby bol dosiahnutý čo najlepší kontakt plášťa vykurovacieho kábla s povrchom potrubia
z dôvodu čo najúčinnejšieho prenosu tepelného výkonu
● ventily, príruby a kolená majú väčšie tepelné straty, ktoré je potrebné kompenzovať
● vykurovací kábel musí byť chránený pred mechanickým poškodením (hryzenie zvierat, pohyblivé časti strojov, padajúci ľad)
● potrubie s vykurovacím káblom musí byť tepelne izolované podľa parametrov, ktoré boli zohľadnené pri výbere vykurovacieho kábla (podľa projektu)
● tepelnú izoláciu je vhodné na exponovaných miestach oplechovať
● potrubie s vykurovacími káblami je nutné označiť dobre viditeľným výstražným nápisom
● zoznam vhodných termostatov a teplotných snímačov je uvedený v prehľade používaných prvkov na zadnej strane prospektu
kolená
2 varianty inštalácie vykurovacieho kábla
umiestnenie snímača na potrubie
príruba
ventil
teplotný snímač
tepelná izolácia
vykurovací kábel
ochrana potrubia proti zamŕzaniu a technologické ohrevy - prehľad sortimentu
ŠPECIÁLNE VYKUROVACIE KÁBLE
VYKUROVACIE KÁBLE
špecifikácia
obj.
číslo
označenie
dĺžka (m)
výkon (W)
PPC - samoregulačný vykurovací kábel, zapojenie do zásuvky
PPC-2
2
PPC-3
3
PPC-5
5
PPC-7
7
PPC-10
10
PPC-15
15
PPC-21
21
PPC-30
30
PPC-42
42
- vykurovací kábel so zníženým výkonom 10 W/m
24
37
59
76
118
185
259
335
508
7170 TO-2L-7-70
7
7172 TO-2L-11-110
11
7175 TO-2L-20-200
20
7176 TO-2L-23-230
23
7178 TO-2L-31-310
31
7179 TO-2L-36-360
36
7181 TO-2L-46-460
46
7182 TO-2L-55-550
55
7183 TO-2L-71-710
71
7184 TO-2L-90-900
90
7185 TO-2L-110-1100
110
7186 TO-2L-122-1220
122
7187 TO-2L-147-1470
147
7188 TO-2L-156-1560
156
7189 TO-2L-173-1730
173
7190 TO-2L-190-1900
190
7191 TO-2L-207-2070
207
7192 TO-2L-225-2250
225
TO-2S - štandardný dvojžilový vykurovací kábel 17W/m
70
110
200
230
310
360
460
550
710
900
1.100
1.220
1.470
1.560
1.730
1.900
2.070
2.250
7102
7104
7106
7108
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
135
220
285
390
530
595
710
915
1.170
1.425
1.595
1.920
2.040
2.260
2.480
TO-2S-8-135
TO-2S-13-220
TO-2S-17-285
TO-2S-23-390
TO-2S-31-530
TO-2S-35-595
TO-2S-42-710
TO-2S-54-915
TO-2S-69-1170
TO-2S-84-1425
TO-2S-94-1595
TO-2S-113-1920
TO-2S-120-2040
TO-2S-133-2260
TO-2S-146-2480
8
13
17
23
31
35
42
54
69
84
94
113
120
133
146
FIXAČNÉ PRVKY
1813
76005
1812
1815
1817
AL/50
AL/10
AL HT/50
AL HT/10
FP 15-50
Al páska samolepiaca, dĺžka 50 m
Al páska samolepiaca, dĺžka 10 m
Al páska vysokoteplotná, dĺžka 50 m
Al páska vysokoteplotná, dĺžka 10 m
fixačná sklo-textilná páska, 50 m
príložné termostaty
BRC 87501
BRC 87502
1401
1402
1403
76017
1490
1491
1492
obj.
číslo
výkon pri 10 °C (W/m)
max. dĺžka (m)
rozsah +20...+90 °C, výstup 15(2,5) A, IP20,
nastavenie teploty pod krytom
údaje potrebné pre dopyt
dĺžka a priemer potrubia
požadovaná vnútorná teplota média v potrubí (pri nezámrznej ochrane spravidla 15 °C)
vonkajšia výpočtová teplota (najnižšia hodnota na akú môže klesnúť vonkajšia teplota)
hrúbka tepelnej izolácie a jej typ, resp. súčiniteľ tepelnej vodivosti
SR 32 J
SR 52 J
SR 82 J
SR-studený koniec
IZOKIT SR/100
NAPKIT SR/110-ST
NAPKIT SR/110-TT
9
16
26
pripájací kábel
ukončovacia sada
pripájacia sada
sada pre spojenie dvoch SR káblov
198
165
130
špecifikácia
označenie
výkon (W/m)
opletenie
max. dĺžka (m)
FTS0 – kábel s konštantným príkonom
1501
1503
1504
1506
76018
1507
1508
FTSO 25
FTSO 50
FTSO/T 25
FTSO/T 50
FT-studený koniec
IZOKIT FT/260
NAPKIT FT/260-ST
25
50
25
50
pripájací kábel
ukončovacia sada
napájacia sada
ne
ano
65
44
65
44
ŠPECIÁLNE KÁBLE PRE INÉ NAPÄTIA A Ex PROSTREDIE
- káble na 12 V, 24 V, alebo iné napätia dodávame na zákazku
- ponúkame komplexný sortiment pre výbušné prostredia
REGULÁCIA PRE OCHRANU POTRUBIA
obj.
číslo
špecifikácia
označenie
rozsah (°C)
výstup (A)
krytie
ETV – termostat na DIN- lištu do rozvádzača, pokles 5 °C
2331 ETV-1991
0...+40
16
2332 ETV-1999
ETI – termostat na DIN- lištu do rozvádzača, nastaviteľná hysterézia
2372 ETI/F-1551
2373 ETI/F-1221
teplotné snímače pre ETV, ETI
2914 ST 1111-2,5
2916 ST 1111-10
2961 ETF-744/99
kapilárové termostaty
-10...+50
+10...+110
10
-20...+70
—
3316
3317
3318
3319
UTR –
16
AZT-A 524 510
+5...+35
AZT-A 524 410
-15...+15
10
AZT-I 524 510
+5...+35
AZT-I 524 410
-15...+15
termostat s externým snímačom, vysoké krytie
3335 UTR/20
3336 UTR/60
3337 UTR/100
3338 UTR/160
teplotné snímače pre UTR
F 891 000
F 894 002
IP20
IP20
IP67
IP54
4010 F 2000
-35...+35
4011 A 2000
AZT – priestorový termostat pre riadenie SR káblov
3916
3919
OSTATNÉ
3308
3309
špecifikácia
označenie
SR – samoregulačný kábel
1
16 pri 10 °C
7330 PPC-SR-1
PPC – vykurovací kábel s termostatom, zapojenie do zásuvky
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
TO-2L
obj.
číslo
IP44
IP54
-40 ... +20
0 ... +60
+40...+100
+100...+160
16
IP65
-25... +70
-50...+175
—
IP64
Všeobecné obchodné podmienky
1.
Vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sú súhrnom podmienok stanovujúcich spôsob dodávok tovaru a uplatňovanie prípadných reklamácií, platné pre
všetkých odberateľov. VOP môže dodávateľ jednostranne zmeniť, pričom platnú verziu VOP vždy zverejní na svojej web stránke (www.v-system.sk) a vo svojom sídle.
Dodávateľom je spoločnosť V-systém elektro, s.r.o., Dukelských hrdinov 651, 901 01 Malacky, IČO: 35 927 470, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 74695/B.
Odberateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpila od dodávateľa tovar.
Tovar sú produkty a ich súčasti ponúkané ku kúpe v cenníku alebo písomných návrhoch dodávateľa. K tovaru je vždy priložená technická dokumentácia.
Pri následnom predaji tovaru alebo pri odovzdaní inštalovaných výrobkov musí byť vždy doložená aj technická dokumentácia.
Štandardný tovar sú výrobky uvádzané v cenníku dodávateľa.
Neštandardným tovarom sú produkty zabezpečované jednorázovo, na základe písomnej objednávky odberateľa, prípadne štandardný tovar upravený podľa
požiadavok odberateľa.
2.
Kúpna cena
Kúpna cena tovaru sa riadi cenníkom platným v deň objednania tovaru. Uvádzané ceny sú EXW.
3.
Termín dodania
3.1. Štandardný tovar je dodávaný v termínoch uvedených v platnom cenníku dodávateľa pri jednotlivých položkách.
Neštandardný tovar je dodávaný v termíne uvedenom v písomnom cenovom návrhu alebo podľa dohody.
3.2. V prípade objednávky tovaru v množstve, ktoré dodávateľ nemá v danú chvíľu k dispozícii, bude objednávka plnená po častiach v najkratších
možných termínoch.
4.
Doprava tovaru
4.1. Dodanie tovaru sa realizuje zásielkovou službou poverenou dodávateľom na miesto určené odberateľom. Odovzdaním tovaru sa rozumie odovzdanie tovaru
prepravnej službe. Inú formu odberu je možné dohodnúť individuálne.
4.2. V prípade objednávky s cenou tovaru nad 400,00 bez DPH po zľave, hradí prepravu a balné dodávateľ. Pri objednávke s cenou tovaru do 400,00 bez DPH
po zľave je odberateľovi ku kúpnej cene tovaru účtovaný príspevok na dopravu a balné podľa cenníka dodávateľa platného v deň objednania tovaru.
5.
Doklady k tovaru
Na zakúpený tovar vystaví dodávateľ faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad a súčasne aj ako dodací list.
6.
Prevzatie tovaru
6.1. Odberateľ je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť dodávky, správnu výšku predajnej čiastky a overiť, či je k výrobkom priložená
technická dokumentácia. O zistených nedostatkoch odberateľ bezodkladne vyrozumie dodávateľa. Po uplynutí lehoty 24 hodín po prevzatí je tovar považovaný
za dodaný bez závad.
6.2. Prevzatie tovaru potvrdzuje odberateľ podpisom faktúry, dodacieho listu alebo potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu.
7.
Vlastníctvo tovaru, odstúpenie od kúpy
7.1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar majetkom dodávateľa.
7.2. Pri nákupe štandardného tovaru je odberateľ oprávnený odstúpiť od kúpy do 14 dní od odovzdania tovaru. Odberateľ pošle tovar späť na adresu dodávateľa.
Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný vrátane technickej dokumentácie a v originálnom balení. Po kontrole tovaru dodávateľom bude vystavený
dobropis na kúpnu cenu tovaru. Čiastka bude vrátená odberateľovi do 14 dní po písomnom odsúhlasení dobropisu obidvomi stranami.
8.
Záručné podmienky a reklamačný poriadok
Záruka na vykurovacie káble a vykurovacie rohože je 10 rokov. Na ostatné produkty poskytujeme záruku 2 roky. Zodpovednosť za vady dodávaného tovaru a postup
pri uplatňovaní reklamácií sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a platným reklamačným poriadkom dodávateľa, ktorý je súčasťou VOP.
9.
Uplatnenie reklamácie
9.1. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Na reklamáciu bude prijatý len tovar kompletný, predložený vrátane všetkých
súčastí a príslušenstva. K reklamovanému tovaru je potrebné predložiť doklad o kúpe, technickú dokumentáciu a písomný popis reklamovanej závady.
Reklamačné konanie začne plynúť dňom, kedy bola dodávateľovi umožnená fyzická kontrola reklamovaného tovaru. Po ukončení reklamačného konania bude
o ňom vystavený písomný reklamačný protokol.
9.2. V prípade reklamácie tovaru, ktorý sa skladá z viacerých iných, samostatne funkčných častí (napr. súpravy obsahujúce vykurovací prvok a termostat), bude
po identifikácii závady riešená reklamácia len tovaru, súčasti alebo príslušenstva chybného.
9.3. Pri výrobkoch pevne spojených alebo zabudovaných, napr. do nehnuteľnosti, sa odberateľ dohodne s dodávateľom na ich prehliadke. Prehliadku môže vykonať
dodávateľ alebo ním poverená osoba. Prehliadka inštalovaného či pevne zabudovaného výrobku bude vykonaná len na základe objednávky servisnej služby.
Cena za objednanú servisnú službu je kalkulovaná vopred podľa cenníka dodávateľa. V prípade oprávnenej reklamácie je servisná služba vykonaná na náklady
dodávateľa. Ak nie je stanovené inak, záruka dodávateľa nezahŕňa náklady na sanačné práce.
9.4. Záruku je možné uplatňovať len na tovar, za ktorý bola uhradená celá kúpna cena.
10. Uznanie reklamácie
10.1. Priznanie práv z uplatnenej reklamácie je podmienené najmä dodržaním VOP, pokynov obsiahnutých v technickej dokumentácii, ktorá je priložená ku každému
výrobku a všetkých súvisiacich právnych predpisov a technických noriem.
10.2. V prípade oprávnenej reklamácie bude postupované v súlade s platnou legislatívou.
11. Normy pri inštalácii
Pri inštalácii dodaného tovaru je nutné dodržať ustanovenia všetkých súvisiacich právnych predpisov a technických noriem, zvlášť noriem z oblasti tepelnej ochrany
budov a súvisiacich elektroinštalácií. Montáž výrobkov a pripojenie do elektrickej siete môže vykonávať iba osoba kvalifikovaná podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.
12. Uistenie dodávateľa
Tovar spĺňa všetky náležitosti nutné pre jeho uvedenie na trh. Je označený značkou CE a podľa smerníc Európskeho spoločenstva naň bolo vydané Vyhlásenie
o zhode. Dodávateľ plní povinnosti spätného odberu a využitia odpadov z obalov a je registrovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK ako člen systému Zeleného
bodu v Slovenskej republike. Dodávateľ plní povinnosti spätného odberu elektroodpadu a je členom kolektívneho systému pre nakladanie s elektroodpadom
ELEKOS.
13. Ďalšie ustanovenia
13.1. VOP je možné upraviť rámcovou kúpnou zmluvou alebo listom obchodných podmienok. Táto úprava musí mať písomnú formu.
13.2. Objednaním tovaru alebo služieb potvrdzuje odberateľ znalosť VOP platných v deň objednávky a vyslovuje s nimi súhlas.
13.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.7.2012.
V Malackách, 1.7.2012
Ing. Stanislav Maršálek
konateľ V-systém elektro, s.r.o.
Liberec
PRAHA
Ostrava
0LORYDQLFH
-LKODYD
½LOLQD
Brno
7UHQËķQ
Prešov
Banská Bystrica
Košice
0DODFN\
Trnava
Nitra
BRATISLAVA
zadarmo
podlahové
vykurovanie
ochrana
vonkajších plôch
ochrana
odkvapov
ochrana
potrubia
Použitie vykurovacích odporových káblov v oblasti vykurovania je z hľadiska zriaďovacích nákladov
logickou a jednoduchou alternatívou k iným automatickým systémom podlahového vykurovania. Naviac
s priaznivými prevádzkovými nákladami. Ďalšie aplikácie v stavebníctve v kombinácii so správne zvolenou
reguláciou riešia mnoho krízových situácií a odstraňujú riziká, ktorým sa nedá inak predchádzať.
rodinné
domy
bytové domy
a kancelárske budovy
verejné
stavby
špeciálne aplikácie
pre priemysel
a podnikanie
Čo stavba to súhrn problémov k riešeniu. Cenove prijateľné vykurovanie rodinného domu ako aj celoročne
a 24 hodín denne dostupný nájazd pre vozíčkárov vo verejných stavbách vyžaduje skúsenosti v odbore
a dobre navrhnutý systém. 12 rokov našich skúseností so všetkými typmi stavieb, prevádzkovými
požiadavkami a poveternostnými podmienkami je dobrý základ pre návrh efektívneho riešenia pre danú
konkrétnu vzniknutú situáciu.
Návrh konkrétneho technického riešenia dodáme do 48 hodín v pracovných dňoch. Krízové situácie
vyžadujú rýchly servis. Skladová zásoba a blesková distribúcia je zárukou, že sme schopní riešiť problémy
aj keď je o päť minút dvanásť. Tak ako presná regulácia vykurovania šetrí prevádzkové náklady, presný
a na mieru ušitý návrh odstránenia zimných problémov šetrí náklady na zriadenie a montáž.
V-systém elektro s.r.o. - ČR
Milovanice 1
257 01 Postupice
tel.: +420 317 725 749
e-mail: [email protected]
www.v-system.cz
V-systém elektro s.r.o. - ČR
kancelář Jihlava
586 01 Žižkova 13
tel.: +420 725 465 084
e-mail: [email protected]
www.v-system.cz
V-systém severní Čechy
Hodkovická 16
463 12 Liberec 25
tel.: +420 485 109 644
e-mail: [email protected]
www.topeni.biz
Dasix s.r.o.
Kranichova ulice 2062/11
710 00 Slezská Ostrava
tel.: +420 596 619 138
e-mail: [email protected]
www.dasix.cz
V-systém elektro, s.r.o. - SR
Dukelských hrdinov 651
901 01 Malacky
tel.: +421 34 7724082
e-mail: [email protected]
www.v-system.sk
Download

KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY - V