Bezpečná izolácia základov ICOPAL
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
PROTI TLAKOVEJ VODE
PROTI STEKAJÚCEJ VODE
PROTI NEBEZPEČNÉMU RADÓNU
Zabezpeč svoju novostavbu správnym spôsobom,
chráň zdravie a budúcnosť svojej rodiny!
2
PREČO ICOPAL?
SKUPINA ICOPAL - Svetový expert na hydroizolácie
4 výskumné centrá v USA a Európe, 35 výrobných závodov a 91 predajných jednotiek po celom svete.
Skupina Icopal bola založená v roku 1876.
www.icopal.com
3
OSOBNÁ ZÁRUKA KVALITY ICOPAL
Osobná záruka:
www.zaruky.icopal.sk
Vaša záruka je registrovaná v databáze Icopal pod svojim číslom.
Jednoduchosť a čitateľnosť:
Vaša písomná záruka neobsahuje žiadne ustanovenia písané ,,malými písmenami”.
Hodnota:
Aplikované materiály s Osobnou zárukou kvality Icopal zvyšujú hodnotu Vašej stavby.
Jednoduchosť a dostupnosť:
Nikoho nemusíte žiadať o záruku, zaregistrujete sa sami na www.zaruky.icopal.sk
kedykoľvek.
Bezpečnosť a spoľahlivosť:
130 ročné skúsenosti s výrobou produktov na najvyššej kvalitatívnej úrovni.
Rok založenia Icopal 1876.
Zaregistrujte svoju záruku online na www.zaruky.icopal.sk
v priebehu 45 dní od dátumu zakúpenia
30až50
4
Bezpečná izolácia základov ICOPAL
Systémové produkty pre izoláciu základov
Siplast Primer®
Speed SBS
Siplast Fundament®
Speed Insulation SBS
Siplast Glue®
Speed SBS
Siplast Elastic®
Speed PUR
Fundament 4.0
Speed Profile® SBS
Icodren 10
Speed Drainage SBS
5
Hydroizolácia spodných stavieb
Na čo slúži a prečo je taká dôležitá?
Lebo je to:
základná a veľmi dôležitá ochrana
budov.
Chráni:
budovu proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode a tlakovej vode.
Navyše dlhodobo chráni váš domov
proti nebezpečnému rádioaktívnemu
plynu radónu prirodzene unikajúcemu spod zemského plášťa.
Záver:
stavebný objekt je chránený proti
presakovaniu vlhkosti a plynu radónu do jeho podzemnej časti a interiéru.
Penetračný náter
Siplast Primer®
Speed SBS
Hlavná hydroizolačná vrstva
Siplast Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
v jednej alebo dvoch vrstvách
Drenážna vrstva
Icodren 10
Speed Drainage SBS
6
Ako funguje bezpečná izolácia základov Icopal?
Izolácia proti zemnej vlhkosti a radónu:
zvislá izolácia
vodorovná izolácia
1. Penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
2. Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
v jednej vrstve
3. Drenážna vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS
Izolácia proti stekajúcej vode, tlakovej vode a radónu:
dilatácia
drenáž
základový pás
základová škára
základová stena
1. Penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
2. Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
v dvoch vrstvách
3. Drenážna vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS
7
Nová generácia asfaltovaných pásov s technológiou Speed Profile® SBS
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
NR EP 0.483.274/07.2010
TECHNOLÓGIA SPEED PROFILE
Využitím patentovanej technológie Speed Profile®
SBS je vyvinutý asfaltovaný hydroizolačný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS na hydroizoláciu
spodných stavieb.
Zabezpečuje dokonalú ochranu stavby proti vode
a radónu. Vďaka hrebeňovému profilu na spodnej
strane pásov sa tieto rýchlejšie a efektívnejšie natavujú na podklad a významne sa zlepšuje kvalita
spojenia asfaltovaného pásu s podkladom. Dokonalé
natavenie asfaltovaného pásu na podklad je základným predpokladom bezpečnej a dlhodobej ochrany
spodnej stavby pred vodou z podložia.
RADÓN
Vzniká ako dcérsky produkt pri rozpade uránu-238.
Je to bezfarebný inertný plyn, bez chuti a zápachu,
súčasne aj stopová zložka vonkajšieho vzduchu.
Ak sa radón koncentruje v obytných miestnostiach,
vytvára časť vnútornej mikroklímy, negatívne pôsobiacej na zdravie človeka. Radón a jeho rozpadové
produkty vdýchnuté človekom zostávajú v dýchacích
cestách a nenapraviteľne ich poškodzujú.
ZDROJE RADÓNU:
1.Podložie pod objektom
2.Exhalácia radónu zo stavebných materiálov
3.Uvoľňovanie radónu z vody dodávanej do objektu
4.Vonkajší vzduch dodávaný ventiláciou
Tesnosť a neporušenosť základových a suterénnych konštrukcií má
rozhodujúci podiel na koncentrácii radónu v interiéri.
8
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS,
špeciálna skladba pásov na spodné stavby: zloženie
Vrchná PP fólia
chránená UV lakom
■■Zabezpečuje 6
mesačnú odolnosť
voči UV žiareniu
■■Chráni pás pred
mechanickým
poškodením
Inteligentná elektronická
pamäť
■■Zabezpečuje identifikáciu
výrobku
■■Trvalý záznam vlastností
pásu
■■Dlhodobý dôkaz o
pôvode výrobku a
výrobcovi
Polyesterová nosná vložka novej generácie s gramážou najmenej 250 g/m²
■■Zabezpečuje viac ako 100%
vyššiu odolnosť proti dynamickému
prerazeniu
■■Zvyšuje odolnosť pásu proti sadaniu
základovej konštrukcie a iným
pohybom podložia
4,0 mm
2,5 mm
vrchná krycia asfaltová vrstva
Hlavná hydroizolačná asfaltová vrstva hrúbky najmenej
2,5mm
■■Zabezpečujúca životnosť pásu rovnakú ako technická životnosť budovy
■■Je zmesou špeciálnych bitúmenov a kaučukov
■■Je odolná proti biologickej korózii /machy, plesne,
huby, korene rastlín/
■■Vyrobená technológiou Speed SBS pre dokonalé
plnoplošné spojenie s podkladom
9
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS,
vlastnosť: vodotesnosť
Dokonalá vodotesnosť je garantovaná:
■kompaktnou
■
technológiou
Speed SBS
■technologickým
■
systémom
®
Siplast Primer Speed SBS
(0,2 l penetračného náteru na
1m² plochy)
Asfaltovaným pásom Fundament
®
4.0 Speed Profile SBS:
■s■ radikálne hrubšou asfaltovou
krycou vrstvou modifikovanou
biokoróznym SBS kaučukom
■pevným
■
a plnoplošným spojením s podkladom po celej
ploche
10
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS,
vlastnosť: životnosť
Funkčnosť asfaltovaných pásov sa rovná
technickej životnosti budovy
Zachovanie funkčnosti je zaručené zmesou:
■špeciálnych
■
asfaltov
■troch
■
rôznych typov SBS kaučukov
■dvoch
■
rôznych druhov organických živín
■prísad
■
proti biologickej korózii
■prísad
■
proti prerastaniu koreňov
Hlavná hydroizolačná vrstva je hrubá vrstva
z modifikovanej asfaltovej hmoty s prísadou
proti biokorózii, špeciálne vyvinutá vo vývojovom stredisku skupiny Icopal.
až
50
11
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS,
vlastnosť: mechanická odolnosť a elasticita
V porovnaní s bežným modifikovaným pásom zabezpečuje:
viac ako dvojnásobne väčšiu odolnosť proti mechanickým poškodeniam počas stavebných prác zabezpečenú špeciálnou
skladbou zásluhou individuálnej výrobnej technológie Icopal a zároveň vysokú elesticitu zabezpečujúcu dokonalú hydroizoláciu aj v prípadoch porušenia základových konštrukcií vplyvom sadania objektu
Asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS má vysokú
mechanickú odolnosť proti poškodeniu počas stavebných prác.
1 2
Bežná hydroizolácia pri laboratórnej skúške ukázala nedostatočnú pružnosť a
stratila hydroizolačné vlastnosti (obr. 1).
Asfaltový pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile® SBS si aj pri poruchách nosnej
konštrukcie zachováva vďaka vysokej elasticite hydroizolačnú schopnosť (obr. 2).
12
SIPLAST PRIMER® SPEED SBS
Siplast Primer® Speed SBS je tekutá asfaltová hmota modifikovaná
SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných
systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev.
Siplast Primer® Speed SBS v porovnaní s bežným penetračným
náterom zaručuje:
■viac
■ ako 2,5× hlbšiu penetráciu
podkladu (2-3 mm),
■viac
■ ako 2,5× lepšiu priľnavosť
k napenetrovanému podkladu,
■viac
■ ako 7× rýchlejšie schnutie
(výrazne skracuje čas realizácie),
■viac
■ ako 3× väčšiu výdatnosť.
13
SIPLAST FUNDAMENT® SPEED INSULATION SBS
Siplast Fundament® Speed Insulation SBS je tekutý jednozložkový asfaltový
hydroizolačný náter so zmesou SBS kaučuku. Je určený na použitie ako tekutá hydroizolácia proti zemnej vlhkosti.
Siplast Fundament® Speed Insulation
SBS
■utesňuje
■
póry a trhliny v betóne
■má
■ široký teplotný rozsah elasticity
(od -15°C do +90°C)
■je
■ odolný proti biologickej korózii
(pleseň,mach, lišajníky, huby)
■je
■ rýchloschnúci
■aj
■ po zaschnutí si zachováva lepivosť
a po dotyku nezanecháva farebné
stopy
14
SIPLAST ELASTIC® Speed PUR
Siplast Elastic® Speed PUR je elastická asfaltovo-polyuretánová jednozložková
tekutá hydroizolácia vystužená nosnou vložkou z polyamidu, určená na tesnenie
detailov a prestupov rôznych prvkov cez izoláciu na ťažko prístupných miestach
pri použití asfaltových izolácií na strechách a pri spodnej stavbe.
Siplast Elastic® Speed PUR:
■sa
■ aplikuje bez použitia plameňa
■je
■ vhodný pre aplikáciu na rôzne
typy povrchov /betón, oceľ, plasty,
sklo a pod./
■má
■ jednoduché použitie bez špeciálneho náradia
15
ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Icodren 10 Speed Drainage SBS je špeciálna drenážna rohož s hrúbkou
10mm s jadrom zo splietaných polyamidových vlákien obojstranne chránených filtračnou polyesterovou netkanou geotextíliou.
Icodren 10 Speed Drainage SBS sa
používa ako:
■drenážna
■
vrstva v systéme zelenej
strechy,
■mechanická
■
ochranná a drenážna
vrstva hydroizolácie pri spodnej
stavbe.
16
ICOPAL a.s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Tel.: 036 756 3837
Mobil: 0903 770 534
Mail:
[email protected]
[email protected]
Telefónne kontakty
na našich regionálnych zástupcov:
BA + TT: 0903 226 533, 0915 717 054
TN + ZA: 0905 200 188
NR + BB: 0907 791 198
PO + KE: 0918 824 020
NR EP 0.483.274/07.2010
TECHNOLÓGIA SPEED PROFILE
www.zaruky.icopal.sk, www.icopal.sk
Download

Bezpečná izolácia základov Icopal (BIZI)