CENNÍK STROJOV
A PRÍSLUŠENSTVA 2014
www.
.sk
SILNÉ A SPOĽAHLIVÉ !
OBSAH
STROJE DEWALT
SYSTÉM S NAPÄTÍM 36 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
SYSTÉM XR S NAPÄTÍM 18 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–5
SYSTÉM XR S NAPÄTÍM 14,4 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–6
SYSTÉM XR S NAPÄTÍM 10,8 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7
SYSTÉM XR S NAPÄTÍM 7,2 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
KOMBINOVANÉ SÚPRAVY DEWALT 10,8 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KOMBINOVANÉ SÚPRAVY DEWALT 14,4 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KOMBINOVANÉ SÚPRAVY DEWALT 18 V (LI-ION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–11
SYSTÉM S NAPÄTÍM 18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SYSTÉM S NAPÄTÍM 14,4 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SYSTÉM S NAPÄTÍM 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
SYSTÉM S NAPÄTÍM 12 – 18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
NÁHRADNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
LASEROVÁ TECHNOLÓGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
SKRUTKOVAČE / RÁZOVÉ UŤAHOVAČE / VŔTAČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
VŔTAČKY A MIEŠAČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY / VŔTAČKY NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
VŔTACIE A KOMBINOVANÉ KLADIVÁ SDS PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS / KOMBINOVANÉ A SEKACIE KLADIVÁ SDS MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BÚRACIE KLADIVÁ SO ŠESŤHRANOM / REZAČKY OBKLADOV A DLAŽBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
UHLOVÉ BRÚSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
UHLOVÉ, PRIAME A STOLOVÉ BRÚSKY / LEŠTIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
STOLOVÉ BRÚSKY / ROZBRUSOVAČKY KOVOV / STAVEBNÉ PÍLY ALLIGATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MEČOVÉ A PRIAMOČIARE PÍLY / VIBRAČNÉ A TROJUHOLNÍKOVÉ BRÚSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
EXCENTRICKÉ BRÚSKY / TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE / HOBLÍKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
OSCILAČNÁ MULTIBRÚSKA / VRCHNÉ FRÉZKY / OHRAŇOVACIE FRÉZKY / LAMELOVACIE FRÉZKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
PRÍSLUŠENSTVO PRE VRCHNÉ FRÉZKY A OHRAŇOVACIE FRÉZKY / KOTÚČOVÉ PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PONORNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY, PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTÚČOVÉ, PONORNÉ KOTÚČOVÉ PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ODSÁVACIE SYSTÉMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30
STACIONÁRNE PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–36
HOBĽOVAČKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TAŠKY NA NÁRADIE A KUFRE TSTAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
KUFRE TOUGH SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PRÍSLUŠENSTVO DEWALT
VŔTANIE A SEKANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–48
PRÍSLUŠENSTVO PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ADAPTÉRY PRE SUCHÉ VŔTANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ADAPTÉRY PRE MOKRÉ VŔTANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZABÍJANIE KOTIEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
DIEROVKY A KORUNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50–51
PRIERAZOVÉ A DIAMANTOVÉ VRTÁKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
SKRUTKOVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–53
PRÍSLUŠENSTVO PRE VŔTAČKY A KLADIVÁ, MIEŠADLÁ, SÚPRAVY VRTÁKOV A BITOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PRÍSLUŠENSTVO PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
PÍLOVÉ KOTÚČE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PÍLOVÉ PLÁTKY PRE PRIAMOČIARE PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–58
PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–60
PRÍSLUŠENSTVO PRE PÁSOVÉ PÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ PLÁTKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PRÍSLUŠENSTVO PRE OSCILAČNÚ MULTIBRÚSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
DIAMANTOVÉ KOTÚČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62–63
BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–67
DRÔTENÉ KEFY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67–68
BRÚSENIE DREVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68–70
KLINCE, OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
VÝKLAD PIKTOGRAMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Systém s napätím 36 V (Li-Ion)
Príklepová vŕtačka/skrutkovač
Rázový uťahovač 36 V – 1/2˝
DC800KL / DC800M2 / DC800KN
• Vysokovýkonný motor s extrémne vysokým krútiacim momentom • Veľmi robustný držiak
nástrojov s vonkajším štvorhranom 1/2“
• DC800KN: bez akumulátorov a nabíjačky
DC901KL / DC901M2 / DC901KN
• Optimálne prispôsobená trojrýchlostná planétová prevodovka s 22 stupňami krútiaceho momentu
• Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm s automatickou aretáciou vretena
• DC901KN: bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014 od 06/2014
DC901KL
DC901M2
2,2 Ah (Li-Ion)
4,0 Ah (Li-Ion)
750 W
0 – 400 / 1 200 / 1 600 min-1
0 – 6 800 / 20 400 / 27 200 min-1
42 Nm
65 / 13 / 16 mm
1,5 – 13 mm
3,0 kg
679,96 €
815,95 €
DC901KN
–
DC901KL
DC901KL
DC800KL
741,63 €
889,95 €
Kombinované kladivo 36 V
DC800KL
246,63 €
295,95 €
vr.
rýchloupevňovacieho
skľučovadla 13 mm
30 / 13 / 26 mm
3,5 kg
741,63 €
889,95 €
274,96 €
329,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014
DC234KL
2,2 Ah (Li-Ion)
0 – 1 150 min-1
0 – 4 300 min-1
2,3 J*
8,4 m/s2
do 06/2014
DC235KL
30 / 13 / 26 mm
3,4 kg
899,96 €
1 079,95 €
1 141,63 €
1 369,95 €
Uhlová brúska 36 V
KA
NOVIN
DCH364M2 / DCH365M2 • Ideálna na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál
DC415KL / DC415M2 / DC415KN
• Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsne a hrubovacie kotúče (s upínacou skrutkou M14)
s priemerom do 125 mm • Univerzálna použiteľnosť vďaka prevodovej hlave otočnej do štyroch
polôh po 90° a rýchlemu prestavovaniu ochranného krytu bez použitia náradia
• DC415KN: bez akumulátorov a nabíjačky
a muriva s priemerom od 4 do 26 mm • Funkcia zablokovania otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích prác
v sadrokartónoch, obkladoch a omietkach a režim s prerušením príklepu umožňuje vŕtanie do dreva a kovu. • Najnižšia
hodnota vibrácií v tejto triede náradia – 7,1 m/s2 – menšia únava používateľa a maximalizácia dĺžky prevádzky.
• Rýchlovýmenné skľučovadlo umožňuje jednoduché vŕtanie do dreva a kovu
• DCH365M2 – dodávané s integrovaným odsávaním prachu
od 06/2014
od 06/2014
DCH364M2
DCH365M2
Technické údaje:
4,0 Ah (Li-Ion)
Akumulátor:
0 – 1 100 ot./min
Otáčky naprázdno:
0 – 4 500 ú./min
Počet úderov naprázdno:
2,3 J*
Energia úderu:*
7,1 m/s2
Vibrácie:
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
30 / 13 / 26 mm
dreva / kovu / betónu:
5,8 kg
Hmotnosť (vrátane akumulátora): 4,1 kg
1 166,63 €
Odporúčaná predaj. cena bez DPH: 924,96 €
1 399,95 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH: 1 109,95 €
DC415KL
DC415KL
Mečová píla 36 V
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014
DC415KL
2,2 Ah (Li-Ion)
815 W
6 500 min-1
125 mm
M14
3,5 kg
679,96 €
815,95 €
od 06/2014
DC415M2
4,0 Ah (Li-Ion)
DC415KN
–
708,29 €
849,95 €
154,96 €
185,95 €
Okružná píla 36 V
DC305KL / DC305M2 / DC305KN
• Pílový list, ktorý je vymeniteľný bez použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých 4 smeroch
• Pätka píly prestaviteľná bez použitia náradia umožňuje lepšie prispôsobenie obrobku popr.
pracovnému prostrediu • Vr. pílového listu • DC305KN bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC800KN
–
DC234KL / DC235KL
• Vypínanie príklepu pri vŕtaní do dreva, kovu a keramiky • Extrémne nízke vibrácie
• S rýchloupínacím skľučovadlom vymeniteľným bez použitia iného náradia
• DC235KL: DC234KL vr. odsávania prachu D25302DH
od 06/2014
DCH363D2
2,0 Ah (Li-Ion)
0 – 1 100 min-1
0 – 4 500 min-1
2,3 J*
7,1 m/s2
Kombinované kladivo 36 V
do 06/2014 od 06/2014
DC800KL
DC800M2
2,2 Ah (Li-Ion)
4,0 Ah (Li-Ion)
800 W
-1
1 400 min
2 500 min-1
440 Nm
M20
vonkajší štvorhran 1/2“
3,4 kg
799,96 €
799,96 €
959,95 €
959,95 €
Kombinované kladivo 36 V
KA
NOVIN
DCH363D2 •Ideálna na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva
s priemerom od 4 do 26 mm. • Funkcia zablokovania otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých
sekacích prác v sadrokartónoch, obkladoch a omietkach a režim s prerušením príklepu umožňuje
vŕtanie do dreva a kovu. • Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia – 7,1 m/s2 – menšia
únava používateľa a maximalizácia dĺžky prevádzky.
Technické údaje:
Akumulátor
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu:*
Vibrácie:
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014
DC305KL
2,2 Ah (Li-Ion)
710 W
0 – 3 000 min-1
29 mm
3,8 kg
771,63 €
925,95 €
od 06/2014
DC305M2
4,0 Ah (Li-Ion)
I
POS
E
AD
BL
DC300KL / DC300M2 / DC300KN
• Veľmi vysoký rezný výkon dosahovaný prostredníctvom pílového kotúča s priemerom 184 mm
• Bezpečné použitie vďaka elektronickej motorovej brzde
• DC300KN: bez akumulátorov a nabíjačky
TION
P
AM
CL
DC305KN
–
DC300KL
DC305KL
799,96 €
959,95 €
DC300KL
DC305KL
263,29 €
315,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
Pílový kotúč (DT1211)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014 od 06/2014
DC300KL
DC300M2
4,0 Ah (Li-Ion)
2,2 Ah (Li-Ion)
940 W
-1
4 000 min
50° (vľavo)
62 mm
41 mm
184 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
4,5 kg
771,63 €
863,29 €
925,95 €
1 035,95 €
DC300KN
–
371,63 €
445,95 €
Svietidlo 36 V
Vrtáky do kovu
Vysoká kvalita
Výroba – „MADE IN GERMANY”
Výrobky, ktoré spoločnosť DEWALT dodáva zo svojho nemeckého výrobného závodu v meste Büchlberg / Bavorsko,
predstavujú záruku inovácií a kvality, ktoré sú zamerané na potreby profesionálnych používateľov.
Vedúce postavenie v oblasti kvality
Vrtáky na kov EXTREME DEWALT® zaručujú vynikajúci odber materiálu pri vŕtaní ako i presnosť vŕtaných otvorov,
ku ktorej pristupuje i vynikajúca životnosť. V týchto vlastnostiach sa im žiadne iné vrtáky nevyrovnajú. K dispozícii
sú taktiež vrtáky EXTREME DEWALT® HSS-Co s kobaltovým povlakom, ktoré sú špeciálne prispôsobené na
vŕtanie ušľachtilých ocelí.
DC509
• Hlava svietidla je ľubovoľne otočná do všetkých smerov prostredníctvom ohybného krku svietidla
• Pri vybavení magnetickým uzáverom je krk svietidla použiteľný tiež ako prenosná rukoväť
• Mimoriadne dlhý čas svietenia dosahuje až 8 hodín na jedno nabitie akumulátora
• Vr. náhradnej xenónovej žiarovky • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
PŘ
ÍSL
UŠ
EN
STV
Í2
01
4/
20
15
39
Možno vyhľadať v novom cenníku príslušenstva pre rok 2014/2015 od str. 40
Obr.: s akumulátorom
DE9360
Technické údaje:
Žiarovka
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC509
xenónová
1,4 kg
66,63 €
79,95 €
Príslušenstvo
DE9083 dve náhradné xenónové žiarovky
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 6,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 7,95 €
2
*EPTA 05/2009
Systém XR s napätím 18 V (Li-Ion)
Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 18 V
Bezuhlíková vŕtačka 18 V
KA
NOVIN
DCD990M2 / DCD990P2 / DCD995M2 / DCD995P2
• Najnovšia generácia vŕtačky/skrutkovača XRP XR Li-Ion s bezuhlíkovým motorom • Odolná
celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku a životnosť náradia.
• Elektronická spojka s možnosťou nastavenia 11 polôh pre hodnotu momentu
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
od 06/2014
od 06/2014
DCD990M2 DCD990P2 DCD995M2 DCD995P2
4,0 Ah (Li-ion) 5,0 Ah (Li-Ion) 4,0 Ah (Li-ion) 5,0 Ah (Li-Ion)
650 W
0 – 450/1 300/2 000 min-1
0 – 7 650/22 100/34 000 min-1
42/80 Nm
50/13 mm
1,5 – 13 mm
2,08 kg
446,63 €
535,95 €
50/13/16 mm
463,29 €
555,95 €
2,13 kg
463,29 €
555,95 €
DCD995
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD790M2
DCD995M2
2,18 kg
479,96 €
575,95 €
Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V
DC D795D2 DCD795M2
2,0 Ah (Li-ion)
4,0 Ah (Li-ion)
360 W
-1
0 – 600 / 200 min
0 – 10 200/34 000 min-1
23/60 Nm
38/13/13 mm
1,5 – 13 mm
1,62 kg
341,63 €
409,95 €
od 06/2014
DCD795P2
5,0 Ah (Li-Ion)
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD985M2
DCD985
1,92 kg
446,63 €
535,95 €
Vŕtací skrutkovač 18 V
DCD780C2
1,5 Ah (Li-Ion)
350 W
0 – 600 / 2 000 min-1
35 Nm
DCD780M2
4,0 Ah (Li-Ion)
0 – 10 200 / 34 000 min-1
DCD785C2
DCD780C2
38 / 13 mm / –
1,5 – 13 mm
1,6 kg
238,29 €
285,95 €
DCD785M2
DCD785C2
38 / 13 / 13 mm
DCD785M2
DCD785C2
DCD785M2
DCD785C2
1,9 kg
388,29 €
465,95 €
Rázový uťahovač 18 V - 1/4˝
DCF885C2
1,5 Ah (Li-Ion)
DCF885M2
DCF895M2
DCF895M2
DCF895M2
1,3 kg
279,96 €
335,95 €
Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V - 1/4˝
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
1/4˝ (6,35 mm)
1,36 kg
291,63 €
349,95 €
DCD985M2
0 – 9 755 / 22 950 / 34 000 min-1
55 Nm
38/80 Nm
50 / 13 / – mm
1,5 – 13 mm
2,4 kg
433,29 €
519,95 €
50 / 13 / 16 mm
2,42 kg
463,29 €
555,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD785C2
DCD785M2
1,5 Ah (Li-Ion)
4,0 Ah (Li-Ion)
350 W
0 – 600 / 2 000 min-1
0 – 10 200 / 34 000 min-1
35 Nm
38 / 13 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1,9 kg
246,63 €
295,95 €
1,6 kg
416,63 €
499,95 €
DCD785N
–
1,24 kg
154,96 €
185,95 €
DCF895M2 / DCF895N
• Až o 80 % dlhší chod na jedno nabitie akumulátora vďaka
bezuhlíkovej technológii motorov • Celokovová trojrýchlostná prevodovka • Mimoriadne kompaktná
a ľahká konštrukcia • Robustný držiak nástrojov s vnútorným šesťhranom 1/4“ • Diódový prstenec
s tromi výkonnými LED • DCF895N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCF886M2
4,0 Ah (Li-ion)
DCF895M2
4,0 Ah (Li-Ion)
290 W
950 / 1 900 / 2 850 min-1
1 300 / 2 400 / 3 300 min-1
50 / 100 / 170 Nm
M12
vnútorný šesťhran 1/4“
1,7 kg
354,96 €
425,95 €
DCF895N
–
154,96 €
185,95 €
DCF880M2 / DCF880N • Výkonný rázový uťahovač s veľmi vysokým krútiacim momentom
• Mimoriadne kompaktný a vyvážený dizajn • Robustné 1/2" upínanie s vonkajším štvorhranom
• diódový krúžok s tromi výkonnými LED • DCF880N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCF886N
–
DCF886D2
1,57 kg
354,96 €
425,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Rázový uťahovač 18 V - 1/2˝
KA
NOVIN
DCF886D2/DCF886M2/DCF886N
• Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú prevádzku a väčšiu
odolnosť • Nasúvacia batéria XR Li-Ion s ukazovateľom stavu nabitia batérie • Pracovné svetlo
s tromi LED diódami umiestnenými v kruhu poskytuje maximálne osvetlenie obrobku
DCF886D2
2,0 Ah (Li-ion)
280 W
0 – 2 300 min-1
0 – 2 700 min-1
165 Nm
M12
DCD980M2
4,0 Ah (Li-Ion)
500 W
0 – 575 / 1 350 / 2 000 min-1
Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V - 1/4˝
DCF885M2
4,0 Ah (Li-Ion)
250 W
0 – 2 800 min-1
0 – 3 200 min-1
155 Nm
M12
vnútorný šesťhran 1/4“
1,6 kg
324,96 €
389,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer skrutky:
2,08 kg
416,63 €
499,95 €
Príklepová vŕtačka/skrutkovač 18 V
DCF885M2 / DCF885C2
• Výkonný rázový uťahovač s veľmi vysokým krútiacim momentom • Mimoriadne kompaktná
a vyvážená konštrukcia • Robustný držiak nástrojov s vnútorným šesťhranom 1/4“, ideálny tiež
pre nástavce s dĺžkou 25 mm • Diódový prstenec s troma výkonnými LED
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
1,84 kg
399,96 €
479,95 €
DCD785C2 / DCD785M2 / DCD785N • Robustná dvojrýchlostná celokovová
prevodovka • Mimoriadne kompaktná a vyvážená konštrukcia • Bezpečnostná elektronika zaisťujúca
nepretržitú kontrolu teploty akumulátora a odberu prúdu a ochranu proti vybitiu • Rýchloupínacie skľučovadlo
pre vrták 13 mm • Integrované LED svetlo • DCD785N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCD780C2 / DCD780M2
• Robustná trojrýchlostná celokovová prevodovka • Mimoriadne kompaktná a vyvážená konštrukcia
• Bezpečnostná elektronika zaisťujúca nepretržitú kontrolu teploty akumulátora a odberu prúdu
a ochranu proti vybitiu • Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Integrované LED svietidlo
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
Max. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
38/13/- mm
1,5 – 13 mm
1,64 kg
308,29 €
369,95 €
od 06/2014
DCD790P2
5,0 Ah (Li-Ion)
DCD980M2 / DCD985M2
• Robustná trojrýchlostná celokovová prevodovka • Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho
momentu • Bezpečnostná elektronika zaisťujúca nepretržitú kontrolu teploty akumulátora a odberu
prúdu a ochranu proti vybitiu• Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Integrované LED svetlo
DCD795M2
1,88 kg
433,29 €
519,95 €
DCD790D2
DCD790M2
2,0 Ah (Li-ion)
4,0 Ah (Li-ion)
360 W
0 – 600 / 2000 min-1
23/60 Nm
Vŕtací skrutkovač
KA
NOVIN
DCD795D2 / DCD795M2 / DCD795P2
• Kompaktná vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s vynikajúcou
účinnosťou • Odolná celokovová prevodovka s 2 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku
a životnosť náradia. • Kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
DCD790D2 / DCD790M2 / DCD790P2
• Kompaktná vŕtačka s bezuhlíkovým motorom a vynikajúcou
účinnosťou • Odolná celokovová prevodovka s 2 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku
a životnosť náradia. • Kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie aj v stiesnených
priestoroch
DCF880M2
0,96 kg
154,96 €
185,95 €
3
DCF880M2
DCF880M2
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Voľnobežné otáčky
Max. krútiaci moment
Počet úderov naprázdno
Max. priemer skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF880M2
4,0 Ah (Li-Ion)
250 W
0 – 2 300 min-1
0 – 2 700 min-1
203 Nm
M16
1/2“ vonkajší štvorhran
1,6 kg
1,5 – 13 mm
1,6 kg
371,63 €
445,95 €
DCF880N
–
38 / 13 / 13 mm
1,9 kg
154,96 €
185,95 €
Systém XR s napätím 18 V (Li-Ion)
Rázový uťahovač 18 V - 1/2˝
Kombinované kladivo 18 V
DCF889M2 / DCF889N
• Výkonný rázový uťahovač s extrémne vysokým krútiacim momentom • Robustné 1/2" upínanie
vonkajším štvorhranom • Integrované LED svetlo
• DCF889N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Voľnobežné otáčky
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF889M2
4,0 Ah (Li-Ion)
450 W
0 – 1 500 min-1
0 – 2 300 min-1
DCH243D2 / DCH243N
• Ideálny na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom
od 4 do 20 mm. • Funkcia zablokovania otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích
prác v tehlách, obkladoch a omietkach a režim s prerušením príklepu umožňuje vŕtanie do dreva
a kovu. • Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia – 7,4 m/s2 – menšia únava používateľa
a maximalizácia dĺžky prevádzky.
DCF889N
–
540 Nm
M20
1/2“ vonkajší štvorhran
3,4 kg
433,29 €
519,95 €
DCF889M2
DCF889M2
Technické údaje:
Akumulátor
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu:*
Vibrácie:
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF889M2
1,84 kg
308,29 €
369,95 €
DCH254M2
4,0 Ah (Li-Ion)
400 W
0 – 1 200 min-1
0 – 4 500 min-1
2,1 J*
26/13/24 mm
3,2 kg
524,96 €
629,95 €
DCH253M2
4,0 Ah (Li-Ion)
DCH253N
–
DCH 253 M2
vrátane 13 mm
rýchloupínacieho
skľučovadla
DCH 254 M2:
DCH254M2
DCH253M2
3,1 kg
496,63 €
595,95 €
DCH254M2
DCH253M2
DCH254M2
DCH253M2
DCD740C1
DCD740C1
DCD740C1
2,5 kg
308,29 €
369,95 €
Okružná píla 18 V
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD740C1
1 x 1,5 Ah (Li-Ion)
360 W
0 – 650 / 2 000 min-1
33 Nm
28 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1,8 kg
246,63 €
295,95 €
DCD740N
–
124,96 €
149,95 €
Priamočiara píla 18 V
DCS391M2
DCS391N
4,0 Ah (Li-Ion)
–
460 W
3 700 min-1
50° (vľavo)
55 mm
42,1 mm
165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
3,8 kg
399,96 €
199,96 €
479,95 €
239,95 €
DCS391M2
DCS391M2
DCS391M2
DCS331M2
DCS331M2
DCS331M2
Mečová píla 18 V
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCS331M2
4,0 Ah (Li-Ion)
400 W
0 – 3 000 min-1
26 mm
45° (obojstranné)
135 / 10 mm
3,1 kg
433,29 €
519,95 €
DCS331N
–
199,96 €
239,95 €
Uhlová brúska 18 V
DCG412M2 / DCG412N
• Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsiace a hrubovacie práce vykonávané pomocou kotúčov
do Ø 125 mm • Oceľová prevodovka so šikmým ozubením zaisťuje dlhú životnosť a nepatrné
vibrácie • Rýchle prestavovanie ochranného krytu a aretácia vretena bez použitia náradia
• DCG412N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
N
ITIO
POS
P
M
LA
EC
AD
BL
DCS380M2
4,0 Ah (Li-Ion)
560 W
0 – 2 950 min-1
28,6 mm
3,3 kg
433,29 €
519,95 €
DCS380N
–
DCS380M2
DCS380M2
DCS380M2
DCG412M2
DCG412M2
DCG412M2
199,96 €
239,95 €
Okružná píla na rezanie kovov 18 V
DCS373M2
4,0 Ah (Li-Ion)
460 W
3 700 min-1
43 mm
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCG412M2
4,0 Ah (Li-Ion)
405 W
7 000 min-1
125 mm
M14
3,1 kg
354,96 €
425,95 €
DCG412N
–
171,63 €
205,95 €
Klincovačka 18 V
DCN690M2 / DCN690M2K / DCN690N
• Výkonná a efektívna klincovačka s technológiou bezuhlíkového
motora • Profilovaná kontaktná špička pre bezpečné nasadenie • Voliteľné jednotlivé alebo
sekvenčné spustenie• Jednoduché použitie až do -15 °C vďaka inovatívnemu systému pohonu
• DCN690M2K: Uložené v odolnom kufri Tough System DS 400 miesto transportného
kufríka • DCN690N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
DCS373M2 / DCS373N
• Veľmi robustná konštrukcia s antikorovou klznou pätkou píly • ochranný kryt s priezorom a LED
osvetlením pre optimálny pohľad na obrobok • plne pogumovaná, ergonomická rukoväť pre čo
najväčší komfort • Kotúč z ocele špeciálne legovanej volfrámom pre rezanie bez ostrapkov
• DCS373N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Maximálna hĺbka rezu
Maximálna hrúbka materiálu:
Profily/plný materiál
Pílový list (DT 1212)
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
2,4 kg
263,29 €
315,95 €
DCS331M2 / DCS331N
• Nastavenie predkmitu v 3 stupňoch • Systém výmeny pätky píly a pílového listu bez použitia
náradia • Vr. ochrannej podložky pätky píly
• DCS331N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCS380M2 / DCS380N
• Elektronická regulácia počtu zdvihov a elektronická
motorová brzda • Pílový list, ktorý je vymeniteľný bez
použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých štyroch
smeroch • Pätka píly prestaviteľná bez použitia náradia
umožňuje lepšie prispôsobenie obrobku alebo pracovnému prostrediu
• DCS380N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
26 / 13 / 20 mm
2,8 kg
399,96 €
479,95 €
DCH243N
DCD740C1 / DCD740N
• Dvojrýchlostná prevodovka s optimálne prispôsobeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
• Elektronická regulácia otáčok a motorová brzda • Veľkoplošný spínač na bezpečné použitie
• DCD740N: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
DCS391M2 / DCS391N
• Optimálna pre presné pozdĺžne rezanie dreva • Vysokovýkonný vzduchom chladený motor
• Bezpečné použitie vďaka elektronickej motorovej brzde
• DCS391N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
Pílový kotúč (DT1209)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCH243D2
2,0 Ah (Li-Ion)
0 – 1 150 min-1
0 – 4 400 min-1
2,1 J*
7,4 m/s2
Pravouhlá vŕtačka 18 V
Kombinované kladivo 18 V
DCH254M2 / DCH253M2 / DCH253N • Extrémne výkonný
vďaka optimálne zladenému elektropneumatickému úderníkovému mechanizmu
• blokovanie rotácie a úderu • Bezpečná a bezúnavová prevádzka vďaka efektívnej redukcii
vibrácií
• DCH254M2: S rýchloupínacím skľučovadlom/upínaním nástroja
• DCH253N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Voľnobežné otáčky
Energia úderu
Max. priemer vŕtania do
dreva/kovu/betónu
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
DCS373N
–
25/3 mm
140 × 20 mm, 30 zubov z tvrdokovu
3,8 kg
583,29 €
274,96 €
699,95 €
329,95 €
DCS373M2
DCS373M2
DCN690M2K:
V kufri
Tough System DS400
DCS373M2
DCN690M2
DCN690M2K
4
DCN690M2
DCN690M2K
DCN690M2
Technické údaje:
Akumulátor
Typ klinca
Priemer klinca
Dĺžka klinca
Kapacita zásobníka
Výkon na jedno nabitie
Úderová energia
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCN690M2K DCN690N
DCN690M2
4,0 Ah (Li-Ion)
4,0 Ah (Li-Ion)
–
Hlava tvaru D a excentrická guľatá hlava
2,8 – 3,3 mm
50 – 90 mm (mäkké drevo), 50 – 63 mm (tvrdé drevo)
55 klincov
cca 600 klincov (pri použití akumulátora 4,0 Ah)
105 J
4,2 kg
771,63 €
833,29 €
558,29 €
925,95 €
999,95 €
669,95 €
*EPTA 05/2009
Systém XR s napätím 18 V (Li-Ion) a 14,4 V (Li-Ion)
Dvojrýchlostná klincovačka 18 V
Oscilačná multibrúska 18 V
KA
NOVIN
DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N
Novinka! Dvojrýchlostná nastreľovacia pištoľ umožňuje nastreľovať kratšie klince menšou silou, čo predlžuje
prevádzku, zrýchľuje aplikáciu a predlžuje životnosť klincovačky • Batéria s veľkou kapacitou 5,0 Ah
ponúka extrémne dlhú prevádzku • DCN692P2K: Uložené v odolnom kufri Tough System DS 400
miesto transportného kufríka • DCN692N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Typ klinca
Priemer klinca
Dĺžka klinca
Kapacita zásobníka
Výkon na jedno nabitie
Úderová energia
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
od 06/2014 od 06/2014 od 06/2014
DCN692P2
DCN692P2K DCN692N
5,0 Ah (Li-Ion)
Hlava tvaru D a excentrická guľatá hlava
2,8 – 3,3 mm
50 – 90 mm (mäkké drevo), 50 – 63 mm (tvrdé drevo)
55 klincov
cca 600 klincov (pri použití akumulátora 4,0 Ah)
105 J
4,2 kg
866,63 €
924,96 €
574,96 €
1 039,95 €
1 109,95 €
689,95 €
DCN692P2K:
V kufri Tough System DS400
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet kmitov
Typ spínača
Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia
Príslušenstvo
Hmotnosť
Kufrík
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCS355D2
Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 14,4 V
DCL040
18,0 V
LED
asi 16 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah)
0,26 kg
38,29 €
45,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD937M2
Obr.: s akumulátorom
DCB181
Bezuhlíková vŕtačka 14,4 V
DCD737
2,0 Ah (Li-ion)
310 W
0 – 550 / 200 min-1
19/57 Nm
38/13/- mm
1,5 – 13 mm
1,52 kg
308,29 €
369,95 €
4,0 Ah (Li-ion)
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
5,0 Ah (Li-Ion)
DCD737M2
DCD732M2
1,72 kg
341,63 €
409,95 €
DCD737
1,81 kg
354,96 €
425,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva/kovu
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCD936M2
DCD730C2
DCD936M2
45 / 13 / 14 mm
DCD936
2,31 kg
416,63 €
499,95 €
Príklepová vŕtačka/skrutkovač 14,4 V
35 / 13 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1,8 kg
371,63 €
445,95 €
45/13 mm
1,5 – 13 mm
1,98 kg
416,63 €
499,95 €
45/13/14 mm
2,05 kg
433,29 €
519,95 €
DCD937P2
5,0 Ah (Li-Ion)
0 – 7 140/21 250/31 450 min-1
2,03 kg
433,29 €
519,95 €
2,13 kg
449,96 €
539,95 €
KA
NOVIN
DCD737D2
DCD737M2
2,0 Ah (Li-ion)
4,0 Ah (Li-ion)
310 W
0 – 550 / 200 min-1
0 – 9 500/33 200 min-1
19/57 Nm
38/13/13 mm
1,5 – 13 mm
1,58 kg
341,63 €
409,95 €
1,77 kg
399,96 €
479,95 €
DCD737P2
5,0 Ah (Li-Ion)
1,92 kg
416,63 €
499,95 €
DCD730M2
4,0 Ah (Li-Ion)
300 W
0 – 550 / 1 900 min-1
32 Nm
20/57 Nm
32 Nm
35 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1,7 kg
1,8 kg
324,96 €
389,95 €
DCD730C2
1,5 Ah (Li-Ion)
246,63 €
295,95 €
Bezuhlíkový rázový uťahovač 14,4 V - 1/4˝
DCD735M2 / DCD735C2
• Robustná dvojrýchlostná celokovová prevodovka • Mimoriadne kompaktná a vyvážená konštrukcia
• Bezpečnostná elektronika zaisťujúca nepretržitú kontrolu teploty akumulátora a odberu prúdu
a ochranu proti vybitiu • Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Integrované LED svietidlo
DCD735M2
4,0 Ah (Li-Ion)
300 W
0 – 550 / 1 900 min-1
0 – 9 350 / 32 300 min-1
32 Nm
20/57 Nm
DCD937M2
4,0 Ah (Li-Ion)
Vŕtačka/skrutkovač 14,4 V
45 Nm
35/72 Nm
45 / 13 mm / –
1,5 – 13 mm
2,3 kg
399,96 €
479,95 €
DCD932M2 DCD932P2
4,0 Ah (Li-ion) 5,0 Ah (Li-Ion)
520 W
0 – 420/1 250/1 850 min-1
–
38/75Nm
DCD730M2 / DCD730C2
• Robustná dvojrýchlostná celokovová prevodovka • Mimoriadne kompaktná a vyvážená konštrukcia
• Bezpečnostná elektronika zaisťujúca nepretržitú kontrolu teploty akumulátora a odberu prúdu
a ochranu proti vybitiu • Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Integrované LED svietidlo
zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu • Bezpečnostná elektronika zaisťujúca nepretržitú kontrolu teploty
akumulátora a odberu prúdu a ochranu proti vybitiu • Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm
• Integrované LED svetlo
DCD931M2
4,0 Ah (Li-Ion)
350 W
0 – 450 / 1 200 / 1 800 min-1
KA
NOVIN
DCD737D2 / DCD737M2 / DCD737P2
• Kompaktná vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s vynikajúcou
účinnosťou • Odolná celokovová prevodovka s 2 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku
a životnosť náradia. • Kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie aj v stiesnených
priestoroch
od 06/2014
Vŕtačka/skrutkovač
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
29 ks
1,06 kg
Škatuľa
199,96 €
239,95 €
Bezuhlíková príklepová vŕtačka 14,4 V
KA
NOVIN
DCD931M2 / DCD936M2 • Robustná trojrýchlostná celokovová prevodovka • Optimálne
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
Max. krútiaci moment
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCS355N
–
DCD932M2 / DCD932P2 / DCD937M2 / DCD937P2
• Najnovšia generácia vŕtačky/skrutkovača XRP XR Li-Ion s bezuhlíkovým motorom • Odolná
celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku a životnosť náradia.
• Elektronická spojka
od 06/2014
od 06/2014
DCD732D2 / DCD732M2 / DCD732P2
• Kompaktná vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s vynikajúcou
účinnosťou • Odolná celokovová prevodovka s 2 prevodovými stupňami zaručuje dlhšiu prevádzku
a životnosť náradia. • Kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie aj v stiesnených
priestoroch
od 06/2014
Technické údaje:
DCD732D2 DCD732M2 DCD732P2
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCS355D2
DCS355M2
2,0 Ah (Li-Ion)
4,0 Ah (Li-Ion)
300 W
0 – 20 000 km/min
Duálny s plynulou reguláciou
Áno
35 ks
1,5 kg
1,68 kg
TStak
358,29 €
433,29 €
429,95 €
519,95 €
Systém XR s napätím 14,4 V (Li-Ion)
Svietidlo 18 V
DCL040
• Kompaktné svietidlo ako praktický doplnok k náradiu s akumulátormi XR Li-Ion 18 V • Hlava
svietidla je zvisle otočná o viac než 90° • Efektívne využitie svetelnej energie prostredníctvom
mimoriadne výkonného svetelného zdroja • Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom
a i napriek tomu ľahké • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Žiarovka
Doba svietenia
Hmotnosť (bez akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355N
• Bezuhlíkový motor poskytuje až o 57 % dlhšiu prevádzku
než štandardné motory s uhlíkmi • Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje
rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia • Spúšťací spínač DUAL-GRIP
s plynulou reguláciou otáčok zaručuje nastavenie správnych otáčok a ovládateľnosť náradia pri
práci • Jasné LED diódové svetlo osvetľuje tmavé pracovné priestory
DCF825M2 / DCF825N
• Až o 80 % dlhší chod na jedno nabitie akumulátora vďaka
bezuhlíkovej technológii motorov • Celokovová trojrýchlostná prevodovka • Mimoriadne kompaktná
a ľahká konštrukcia • Robustný držiak nástrojov s vnútorným šesťhranom 1/4“ • Diódový prstenec
s tromi výkonnými LED • DCF825N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCD735C2
1,5 Ah (Li-Ion)
DCD735C2
DCD735M2
DCD735C2
DCD735M2
DCD735C2
DCD735M2
DCD735C2
DCF825M2
1,55 kg
233,29 €
279,95 €
5
DCF825M2
DCF825M2
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF825M2
4,0 Ah (Li-Ion)
235 W
900 / 1 850 / 2 800 min-1
1 200 / 2 300 / 3 200 min-1
160 Nm
M12
vnútorný šesťhran 1/4“
1,6 kg
308,29 €
369,95 €
DCF825N
–
154,96 €
185,95 €
Systém XR s napätím 14,4 V a 10,8 V (Li-Ion)
Bezuhlíkový rázový uťahovač 14,4 V - 1/4˝
Rázový uťahovač 14,4 V - 1/4˝
DCF835M2 / DCF835C2
• Výkonný rázový uťahovač s veľmi vysokým krútiacim momentom • Mimoriadne kompaktná
a vyvážená konštrukcia • Robustný držiak nástrojov s vnútorným šesťhranom 1/4“, ideálny tiež
pre nástavce s dĺžkou 25 mm • Diódový prstenec s troma výkonnými LED
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF835M2
4,0 Ah (Li-Ion)
240 W
0 – 2 800 min-1
0 – 3 200 min-1
150 Nm
M12
vnútorný šesťhran 1/4“
1,5 kg
279,96 €
335,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer skrutky:
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF835C2
1,5 Ah (Li-Ion)
DCF835M2
DCF836D2
1,2 kg
246,63 €
295,95 €
DCF830M2
4,0 Ah (Li-Ion)
245 W
0 – 2 300 min-1
0 – 2 700 min-1
185 Nm
M16
1/2“ vonkajší štvorhran
1,5 kg
308,29 €
369,95 €
DCF830N
–
DCF830M2
DCF830M2
DCF830M2
DCD720C1
DCD720C1
DCD720C1
154,96 €
185,95 €
Kombinované kladivo 14,4 V
DCH143M2
4,0 Ah (Li-Ion) –
300 W
0 – 1 100 min-1
0 – 4 250 min-1
2,0 J*
DCH143N
DCH143M2
DCH143M2
DCS332M2
DCS332M2
DCS332M2
279,96 €
335,95 €
1,5 kg
308,29 €
369,95 €
0,96 kg
154,96 €
185,95 €
DCD720C1
1,5 Ah (Li-Ion)
300 W
0 – 650 / 2 000 min-1
24 Nm
28 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1,7 kg
233,29 €
279,95 €
DCD720N
–
124,96 €
149,95 €
DCS332M2
4,0 Ah (Li-Ion)
340 W
2 500 min-1
26 mm
45° (obojstranné)
135 / 10 mm
3,0 kg
399,96 €
479,95 €
DCS332N
–
183,29 €
219,95 €
125 mm uhlová brúska 14,4 V
DCS320N
–
DCG422M2
DCS320M2
DCS320M2
DCS320M2
ITIO
POS
DE
DCG422M2
N
P
AM
CL
A
BL
154,96 €
185,95 €
Svietidlo 14,4 V
DCL030
14,4 V
LED
asi 14 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah)
0,24 kg
36,63 €
43,95 €
KA
NOVIN
DCG422M2 / DCG422N
• Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsiace a hrubovacie práce vykonávané pomocou kotúčov
do Ø 125 mm • Oceľová prevodovka so šikmým ozubením zaisťuje dlhú životnosť a nepatrné
vibrácie • Rýchle prestavovanie ochranného krytu a aretácia vretena bez použitia náradia
• DCG412N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCG422M2
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča:
Hnacie vreteno:
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCG422M2
4,0 Ah (Li-ion)
350 W
5 000 min-1
125 mm
M14
2,2 kg
308,29 €
369,95 €
DCG422N
–
154,96 €
185,95 €
Systém XR s napätím 10,8 V
Vŕtačka/skrutkovač
DCL030
• Kompaktné svietidlo ako praktický doplnok k existujúcemu náradiu s akumulátormi XR Li-Ion
14,4 V • Hlava svietidla je zvisle otočná o viac než 90° • Efektívne využitie svetelnej energie
prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja • Kompaktné puzdro, ktoré je odolné
proti nárazom a i napriek tomu ľahké • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Žiarovka
Doba svietenia
Hmotnosť (bez akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Mečová píla 14,4 V
DCS320M2
4,0 Ah (Li-Ion)
390 W
0 – 2 400 min-1
28,6 mm
3,2 kg
399,96 €
479,95 €
–
DCS332M2 / DCS332N
• Nastavenie predkmitu v 3 stupňoch • Systém výmeny pätky píly a pílového listu bez použitia
náradia • Vr. ochrannej podložky pätky píly
• DCS332N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DCS320M2 / DCS320N
• Elektronická regulácia počtu zdvihov a elektronická motorová brzda
• Pílový list, ktorý je vymeniteľný bez použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých štyroch
smeroch • Pätka píly prestaviteľná bez použitia náradia umožňuje lepšie prispôsobenie obrobku
popr. pracovnému prostrediu
• DCS320N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF836N
4,0 Ah (Li-ion)
Priamočiara píla 14,4 V
KA
NOVIN
DCH143M2
20/10/20 mm
3,0 kg
463,29 €
555,95 €
DCF836M2
2,0 Ah (Li-ion)
250 W
0 – 2 800 min-1
0 – 3 200 min-1
155 Nm
M12
1/4˝ (6,35 mm)
1,26 kg
279,96 €
335,95 €
DCD720C1 / DCD720N
• Dvojrýchlostná prevodovka s optimálne prispôsobeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
• Elektronická regulácia otáčok a motorová brzda • Veľkoplošný spínač na bezpečné použitie
• DCD740N: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
DCH143M2 / DCH143N • Extrémne výkonné vďaka optimálne vyladenému
elektropneumatickému úderovému nástroju• blokovanie rotácie a úderu • Bezpečná a bezúnavová
prevádzka vďaka efektívnej redukcii vibrácií
• DCH143N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Voľnobežné otáčky
Energia úderu:
Max. priemer vŕtania do
dreva/kovu/betónu
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF836D2
Pravouhlá vŕtačka 14,4 V
Rázový uťahovač 14,4 V - 1/2˝
DCF830M2 / DCF830N
• Výkonný rázový uťahovač s veľmi vysokým krútiacim momentom • Mimoriadne kompaktný
a vyvážený konštrukčný dizajn • Robustné 1/2" upínanie s vonkajším štvorhranom • diódový
krúžok s tromi výkonnými LED
• DCF880N: Dodávka bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Voľnobežné otáčky
Voľnobežné otáčky
Max. krútiaci moment
Max. priemer skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
DCF836D2 / DCF836M2 / DCF836N
• Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú prevádzku a väčšiu
odolnosť • Nasúvacia batéria XR Li-Ion s ukazovateľom stavu nabitia batérie • Pracovné svetlo
s tromi LED diódami umiestnenými v kruhu poskytuje maximálne osvetlenie obrobku
DCD710S2 / DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N
• Optimálne prispôsobená dvojrýchlostná prevodovka zaisťujúca dokonalý prenos sily pri všetkých
spôsoboch vŕtania a skrutkovania • Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 10 mm so stredovým
upínaním a aretáciou vretena • DCD710N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Obr.: s akumulátorom
DCB141
DCD710S2
6
DCD710S2
DCD710S2
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014 od 06/2014 od 06/2014
DCD710S2 DCD710D2 DCD710C2 DCD710N
1,5 Ah (Li-Ion) 2,0 Ah (Li-Ion) 1,3 Ah (Li-Ion)
180 W
0 – 400 / 1 500 min-1
25 Nm
15/24 Nm
20 / 10 mm
0,8 – 10 mm
1,1 kg
171,63 €
205,95 €
171,63 €
205,95 €
171,63 €
205,95 €
79,96 €
95,95 €
*EPTA 05/2009
Systém XR s napätím 10,8 V (Li-Ion) a systém s napätím 7,2 V (Li-Ion)
Rázový uťahovač 10,8 V - 1/4˝
Skrutkovač 10,8 V - 1/4˝
DCF815S2 / DCF815D2 / DCF815C2 / DCF815N
• Veľmi vysoký krútiaci moment 107 Nm umožňuje prácu aj s ťažko povoliteľnými skrutkami
• Robustný držiak nástrojov 1/4“ so zaistením a „vysúvacou“ mechanikou na rýchlu výmenu
a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED • Špeciálna elektronika
chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím
• DCF815N: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
DCF610S2 / DCF610D2 / DCF610C2
• 15-stupňový momentový modul s bezpečným vypínacím krútiacim momentom • Pevný držiak
nástrojov 1/4“ so zaistením a „vysúvacou“ mechanikou pre rýchlu výmenu a bezpečné upínanie
nástavcov • Diódový prstenec s troma výkonnými LED pre optimálnu viditeľnosť na pracovisku
• Špeciálna elektronika chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014 od 06/2014
DCF610S2
DCF610D2
1,5 Ah (Li-Ion)
2,0 Ah (Li-Ion)
154 W
-1
0 – 1 050 min
8 Nm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,0 kg
149,96 €
149,96 €
179,95 €
179,95 €
od 06/2014
DCF610C2
1,3 Ah (Li-Ion)
DCF815S2
DCF815S2
133,29 €
159,95 €
Rázový uťahovač 10,8 V - 3/8˝
do 06/2014 od 06/2014
DCF813S2
DCF813D2
2,0 Ah (Li-Ion)
1,5 Ah (Li-Ion)
147 W
2 450 min-1
3 400 min-1
130 Nm
vonkajší štvorhran 3/8“
1,0 kg
183,29 €
183,29 €
219,95 €
219,95 €
do 06/2014 od 06/2014
DCF815S2 DCF815D2
1,5 Ah (Li-Ion) 2,0 Ah (Li-Ion)
147 W
2 450 min-1
3 400 min-1
107 Nm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,0 kg
199,96 €
224,96 €
239,95 €
269,95 €
od 06/2014
DCF815C2 DCF815N
1,3 Ah (Li-Ion)
183,29 €
219,95 €
99,96 €
119,95 €
Termokamera 10,8 V
DCF813S2 / DCF813D2 / DCF813C2
• Veľmi vysoký krútiaci moment 130 Nm umožňuje prácu aj s ťažko povoliteľnými skrutkami
• Robustný držiak nástrojov 3/8“ so zaistením a „vysúvacou“ mechanikou na rýchlu výmenu
a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED • Špeciálna elektronika
chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCF815S2
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCT416S1 / DCT416D1
• Optimálne vhodná na lokalizáciu studených spojov a teplotných mostov
• Presné údaje teploty povrchov • Veľký farebný displej 56 mm/225 dpi s možnosťou prekrytia
vizuálnych a termálnych zobrazení • Vysoká presnosť vďaka nastaviteľnému stupňu emisií
• Sériová micro SD karta na správu dát na PC • Špeciálny softvér na spracovanie a popis obrázkov
a správ
od 06/2014
DCF813C2
1,3 Ah (Li-Ion)
Technické údaje:
Akumulátor
Teplotný rozsah objektu
Presnosť merania
Dĺžka prevádzky
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
166,63 €
199,95 €
Inšpekčná kamera 10,8 V
od 06/2014
DCT416S1
1,5 Ah (Li-Ion)
- 10 ° C až 250 ° C
+ / - 2 °C (pod 100 °C)
+ / - 2% (vyše 100°C)
12 h
0,5 kg
924,96 €
1 109,95 €
od 06/2014
DCT416D1
2,0 Ah (Li-Ion)
924,96 €
1 109,95 €
Príslušenstvo DCT410S1 / DCT410N
DCT410S1 / DCT410D1 / DCT410N
• Dokumentácia inšpekcií pomocou funkcií videozáznamu a obrazového záznamu ukladaného
na pamäťovú kartu MicroSD • Trojnásobný zoom a plynulé nastavenie intenzity osvetlenia
pomocou LED • Vodotesné vyhotovenie kábla a puzdra kamery • Vr. kábla s hlavou kamery,
háčika a magnetického nástroja • DCT410N: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Veľkosť displeja / rozlíšenie
Zoom
Ø hlavy kamery
Dĺžka kábla
Dĺžka chodu kompl. prístroja
Dĺžka chodu displeja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014 od 06/2014
DCT410S1
DCT410D1
2,0 Ah (Li-Ion)
1,5 Ah (Li-Ion)
89 mm (3,5“) / 320 × 480 dpi
3-násobný
17 mm
90 cm
4h
2 h (v bezkáblovom prevádzkovom režime)
1,0 kg
391,63 €
391,63 €
469,95 €
469,95 €
DCT410N
DCT410S1
DCT410S1
DCT410S1
233,29 €
279,95 €
Odnímateľná bezkáblová obrazovka
Laserový infračervený teplomer 10,8 V
do 06/2014
DCT414S1
1,5 Ah (Li-Ion)
- 30 °C až 550 °C
+/- 1,5 %
0,10 až 1,0
4h
1,0 kg
138,29 €
165,95 €
od 06/2014
DCT414D1
DCT4105
154,96 €
185,95 €
Kamera 5 mm, dĺžka kábla 0,9 m
DCT414N
DCT414S1
DCT414S1
DCT414S1
79,96 €
95,95 €
Svietidlo 10,8 V
DCS310S2
DCS310S2
Technické údaje:
Akumulátor
Výstupný výkon
Počet voľnobežných zdvihov
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 06/2014
DCS310S2
1,5 Ah (Li-Ion)
140 W
0 – 2 700 min-1
14 mm
1,4 kg
199,96 €
239,95 €
3-polohová rukoväť
na perfektnú
manipuláciu
od 06/2014
DCS310D2
DCS310N
183,29 €
219,95 €
91,63 €
109,95 €
Systém XR s napätím 7,2 V
Gyroskopický skrutkovač 7,2 V
DCL510N
• Kompaktné akumulátorové svietidlo ako praktický doplnok k existujúcemu náradiu
s akumulátormi 10,8 V • Hlava svietidla je zvisle i vodorovne otočná o viac než 180° • Efektívne
využitie svetelnej energie prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja • Výklopný
strmeň na bezpečné nastavovanie polohy a spona popruhu a magnetické prúžky na bezpečné
upevňovanie • Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom a i napriek tomu ľahké
• Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Žiarovka
Dĺžka
Výška
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
OPC vr. DPH
117,95 €
117,95 €
29,95 €
DCS310S2 / DCS310D2 /DCS310N
• Bezproblémová dlhodobá prevádzka, vďaka
bezpečnostnej elektronike akumulátora • Flexibilná
klzná pätka • Beznástrojové univerzálne upínanie
pílového listu • Integrovaná LED dióda
• DCS310N: Dodávka bez akumulátorov
a nabíjačky
DCS310S2
138,29 €
165,95 €
OPC bez DPH
98,29 €
98,29 €
24,96 €
Mečová píla 10,8 V
DCT414S1 / DCT414D1 / DCT414N
• Bezkontaktné meranie teploty (- 30 °C až 550 °C) pomocou infračervenej technológie
• Manuálne nastaviteľný optický (červená a modrá LED) a akustický (pípavý tón) alarm
umožňujúci jednoduchú a presnú prácu • Manuálne nastaviteľný emisný stupeň pre presné
výsledky meraní • DCT414N: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Rozsah merania
Presnosť merania
Nastaviteľný emisný stupeň
Čas chodu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Príslušenstvo DCT410S1 / DCT410N
DCT4101 Kamera 17 mm, dĺžka kábla 0,9 m
DCT4102 Kamera 9 mm, dĺžka kábla 0,9 m
DCT4103 17 mm predlžovací nástavec pre inšpekčnú kameru,
dĺžka kábla 0,9 m
KA
NOVIN
DCF680G2
• Gyroskopické ovládanie spoločne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú maximálnu úroveň
ovládateľnosti • Nastavenie rukoväti do dvoch polôh ponúka najlepšie ergonomické riešenie,
ktoré bude vyhovovať používateľovi aj vykonávanej práci • Pracovné svetlo s dvoma LED diódami
ponúka vynikajúce osvetlenie obrobku
Technické údaje:
Akumulátor
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCL510N
10,8 V
LED
52 mm
123 mm
1,0 kg
38,29 €
45,95 €
7
DCF680G2
1,0 Ah (Li-ion)
0 – 430 ot./min
4 Nm
1/4˝ (6,35 mm)
0,5 kg
108,29 €
129,95 €
Kombinované súpravy DeWALT 10,8 V a 14,4 V
Kombinované súpravy DeWALT 10,8 V (Li-Ion)
Kombinovaná súprava 10,8 V
DCK210S2
• Skrutkovač DCF610 s upínaním pomocou vnútorného šesťhranu 1/4“
• Rázový uťahovač DCF815 s upínaním pomocou vnútorného šesťhranu 1/4“
• 2x akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Rýchlonabíjačka s časom nabíjania 40 min
• Taška na náradie
DCK211S2
• Vŕtačka/skrutkovač DCD710 s dvojrýchlostnou prevodovkou a rýchloupínacím skľučovadlom
pre vrták 10 mm
• Rázový uťahovač DCF815 s upínaním pomocou vnútorného šesťhranu 1/4“
• 2x akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Rýchlonabíjačka s časom nabíjania 40 min
• Taška na náradie
DCK211S2
DCK210S2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 295,95 €
Kombinovaná súprava 10,8 V
DCZ211S2T
• Vŕtačka/skrutkovač DCD710
• Rázový uťahovač DCF815
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 1,5 Ah
• nabíjačka 10,8 V
• Kufor TSTAK s organizérom
DCZ11S2FT
• Vŕtačka/skrutkovač DCD710
• Rázový uťahovač DCF815
• LED svetlo DCL508
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 1,5 Ah
• nabíjačka 10,8 V
• Kufor TSTAK s organizérom
DCK211S2
DCZ211S2T
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 295,95 €
279,96 €
335,95 €
Kombinovaná súprava 10,8 V
KA
NOVIN
DCK410S3FZT
• Vŕtačka/skrutkovač DCD710
• Rázový uťahovač DCF815
• Kompaktná mečová píla DCS310
• LED svetlo DCL508
• 3× nasúvacia batéria s kapacitou 1,5 Ah
• nabíjačka 10,8 V
• Kufor TSTAK s organizérom
DCK310S2T
DCK410S3FZT
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 445,95 €
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 416,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 499,95 €
Kombinované súpravy DeWALT 14,4 V ( Li-Ion )
Vŕtací skrutkovač 14,4 V
Kombinovaná súprava 14,4 V
DCK232C2
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD735
• Svietidlo DCL030
• 2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCD730M2K
• 14,4 V vŕtačka DCD730
• 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCD730M2K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 341,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 409,95 €
DCK232C2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 308,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 369,95 €
Kombinovaná súprava 14,4 V
Kombinovaná súprava 14,4 V
DCK236C2
• 14,4 V vŕtačka DCD730
• Pravouhlá vŕtačka DCD710
• 2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK235C2 / DCK235M2
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD735
• 1/4" rázový uťahovač DCF835
• 2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
• DCK235M2: 2× kompaktný akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
DCK235M2
399,96 €
479,95 €
Kombinovaná súprava 14,4 V
DCK236C2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 445,95 €
KA
NOVIN
DCK245D2 / DCK245M2
• Bezuhlíková kompaktná príklepová vŕtačka DCD737
• Bezuhlíkový rázový uťahovač DCF836
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 2,0 Ah
• univerzálna nabíjačka
• kufor Tough System DS150
• DCK245M2: 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
DCK245D2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 463,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 555,95 €
DCZ11S2FT
279,96 €
335,95 €
Kombinovaná súprava 10,8 V
KA
NOVIN
DCK310S2T
• Vŕtačka/skrutkovač DCD710
• Rázový uťahovač DCF815
• Kompaktná mečová píla DCS310
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 1,5 Ah
• nabíjačka 10,8 V
• Kufor TSTAK s organizérom
DCK235C2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 341,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 409,95 €
KA
NOVIN
DCK245M2
496,63 €
595,95 €
8
Kombinované súpravy DeWALT 18 V ( Li-Ion )
Kombinované súpravy DeWALT 18 V (Li-Ion)
Vŕtací skrutkovač 18 V
Príklepová vŕtačka XRP 18 V
DCD985M2K / DCD985M3K
• 18 V vŕtačka s príklepom XRP DCD985
• 2×/3× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCD780M2K / DCD780M3K
• 18 V vŕtačka DCD780
• 2×/3× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCD780M2K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 416,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 499,95 €
DCD780M3K
433,29 €
519,95 €
DCD985M2K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 463,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 496,63 €
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V
DCK282C2
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD785
• Svietidlo DCL040
• 2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK285C2 / DCK285M2
• 18 V vŕtačka s príklepom DCD785
• 1/4" rázový uťahovač DCF885
• 2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
• DCK285M2: 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
DCK282C2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 308,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 369,95 €
DCK285C2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 399,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 479,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK285M2
571,63 €
685,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
KA
NOVIN
DCK250D2 / DCK250M2
• Bezuhlíková kompaktná príklepová vŕtačka DCD795
• Bezuhlíkový rázový uťahovač DCF836
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 2,0 Ah
• univerzálna nabíjačka
• kufor Tough System DS150
• DCK250M2: 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
DCK250D2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 496,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 595,95 €
DCD985M3K
555,95 €
595,95 €
KA
NOVIN
DCK255M2
• Bezuhlíková príklepová vŕtačka DCD995 XRP
• Bezuhlíkový rázový uťahovač DCF836
• 2× nasúvacia batéria s kapacitou 4,0 Ah
• univerzálna nabíjačka
• kufor Tough System DS150
DCK250M2
541,63 €
649,95 €
DCK255M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 583,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 699,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V
DCK287M2
• 18 V vŕtačka s príklepom DCD780
• Kladivo DCH253
• 2× Li-Ion 4,0 Ah
• Kufor Tough System DS300
DCK284M2
• Vŕtačka DCD780
• Uhlová brúska 125 mm DCG412
• 2× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK284M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 446,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 535,95 €
DCK287M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 708,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 849,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V
DCK288M2
• Kombinované kladivo DCH253
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK260M2
• Vŕtačka DCD780
• Klincovačka DCN690
• 2× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK288M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 708,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 849,95 €
DCK260M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 896,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 1 075,95 €
9
Kombinované súpravy DeWALT 18 V ( Li-Ion ) a 10,8 V
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V a 10,8 V
DCK291MS
• Kombinované kladivo SDS Plus DCH253
• 10,8 V rázový uťahovač DCF815
• 1× batéria 18 V 4,0 Ah a 1× batéria 10,8 V 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK271M2
• Kladivo DCH253, 2× Li-Ion 4,0 Ah
• Uhlová brúska 125 mm DCG412
• 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK291MS
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 558,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 669,95 €
DCK271M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 741,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 889,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V
DCK292M2
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD985
• Mečová píla DCS380
• 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK290M2
• 18 V XRP vŕtačka s príklepom DCD985
• 1/4" rázový uťahovač DCF885
• 2× Li-Ion 4,0 Ah
• Kufor Tough System DS150
DCK290M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 616,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 739,95 €
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Kombinovaná súprava 18 V
DCK292M2
558,29 €
669,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK293M2
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD985
• Uhlová brúska 125 mm DCG412
• 2× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK294M2
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• Okružná píla DCS391
• 2× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK293M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 499,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 599,95 €
DCK294M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 524,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 629,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
Kombinovaná súprava 18 V a 10,8 V
DCK295M2
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• 1/2" rázový uťahovač DCF880
• 2× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS300
DCK296CS
• Vŕtačka s príklepom DCD785
• 10,8 V skrutkovač DCF610
• 2× batéria 18 V 1,5 Ah a 2× batéria 10,8 V 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK295M2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 558,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 669,95 €
DCK296CS
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 399,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 479,95 €
Kombinovaná súprava 18 V a 10,8 V
Kombinovaná súprava 18 V a 10,8 V
DCK297MS
• Vŕtačka s príklepom DCD785
• 10,8 V mečová píla DCS310
• 1× batéria 18 V 4,0 Ah a 1× batéria 10,8 V 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK299MS
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• 10,8 V vŕtačka DCD710
• 2× batéria 18 V 4,0 Ah a 2× batéria 10,8 V 1,5 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufor Tough System DS150
DCK297MS
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 445,95 €
DCK299MS
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 524,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 629,95 €
10
Kombinované súpravy DeWALT 18 V ( Li-Ion )
Kombinovaná súprava 18 V
DCK591M3
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD785
• 1/4" rázový uťahovač DCF885
• Mečová píla DCS380
• Okružná píla DCS391
• Svietidlo DCL040
• 3× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufre Tough System DS150 a DS300
DCK591M3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 924,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 1 109,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK592M3
• Príklepová vŕtačka/skrutkovač DCD985
• Priamočiara píla DCS331
• Mečová píla DCS380
• Okružná píla DCS391
• Svietidlo DCL040
• 3× akumulátor Li-Ion 4,0 Ah
• Systémová rýchlonabíjačka
• Kufre Tough System DS150 a DS300
DCK592M3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 958,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 1 149,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK691M3
• Vŕtačka s príklepom DCD785
• 1/4" rázový uťahovač DCF885
• Okružná píla DCS391
• Uhlová brúska 125 mm DCG412
• Priamočiara píla DCS331
• Svietidlo DCL040
• 3× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• 2× kufor Tough System DS300
DCK691M3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 991,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 1 189,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK692M3
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• 1/4" rázový uťahovač DCF885
• Okružná píla DCS391
• Uhlová brúska 125 mm DCG412
• Priamočiara píla DCS331
• Svietidlo DCL040
• 3× akumulátor 4,0 Ah (Li-Ion)
• Systémová rýchlonabíjačka
• 2× kufor Tough System DS300
DCK692M3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 1 049,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 1 259,95 €
Kombinovaná súprava 18 V
DCK891M4
• Príklepová vŕtačka XRP DCD985
• Rázový skrutkovač DCF885
• Kombinované kladivo SDS Plus s 3 režimami DCH253
• Uhlová brúska DCG412
• Okružná píla DCS391
• Mečová píla DCS380
• Priamočiara píla DCS331
• Svetlo DCL040
• 4× nasúvacia batéria Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah
• Univerzálna nabíjačka
• Kufor Tough System DS150
• Kufor Tough System DS300
• Kufor Tough System DS400
• Vozík Tough System
DCK891M4
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 1 758,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 2 109,95 €
11
Systém s napätím 18 V / Systém s napätím 14,4 V
Systém s napätím 18 V
Rázový uťahovač 18 V - 1/2“
DC822N
–
250 W
0 – 2 400 min-1
0 – 2 700 min-1
195 Nm
M16
vonkajší štvorhran 1/2“
1,7 kg
108,29 €
129,95 €
DC520N
• Vysokovýkonný vzduchom chladený motor s vymeniteľnými uhlíkmi
• Zaistiteľný hĺbkový doraz s vysokou presnosťou opakovaní • Vr. dvoch skrutkových hĺbkových
dorazov • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Obr.: DC520N
s akumulátorom DE9096
Obr.: DC822N
s akumulátorom DE9081
Kombinované vŕtacie kladivo 18 V
Uhlová brúska 18 V
DC212N
–
480 W
0 – 1 100 min-1
0 – 4 200 min-1
2,0 J
Obr. DC411N
s akumulátorom
DE9180
DC212KA
DC212N
30 / 13 / 20 mm 26 / 13 / 20 mm
3,1 kg
233,29 €
279,95 €
DC212KA
DC212KA
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC212KA
DC212KA
Okružná píla 18 V
DC411N
–
405 W
6 500 min-1
125 mm
M14
2,9 kg
91,63 €
109,95 €
Mečová píla 18 V
DC385N
• Pílový list, ktorý je vymeniteľný bez použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých štyroch
smeroch • Pätka píly prestaviteľná bez použitia náradia umožňuje lepšie prispôsobenie obrobku
alebo pracovnému prostrediu • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DC390N
• Celokovová prevodovka a vysokokvalitné uloženie pomocou guľkových ložísk umožňujú účinný
prenos sily a tichý chod • Rozmerná pätka píly, ktorá vďaka pravostrannému pílovému kotúču
neobmedzuje výhľad na čiaru rezu • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
Pílový kotúč (DT1207)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC520N
360 W
0 – 900 / 2 900 min-1
20 Nm
vnútorný šesťhran 1/4“
2,3 kg
108,29 €
129,95 €
DC411N
• Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsne a hrubovacie kotúče s priemerom do 125 mm
• Univerzálna použiteľnosť vďaka prevodovej hlave otočnej do štyroch polôh po 90° a rýchlemu
prestavovaniu ochranného krytu bez použitia náradia • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
DC212N
• Vypínanie príklepu pri vŕtaní do dreva, kovu a keramiky • Extrémne nízke vibrácie
• Veľmi kompaktný a ergonomický dizajn
• DC212N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
NiCd
Montážny skrutkovač 18 V
iba 146 mm
celková dĺžka
DC822N
• Vysokovýkonný motor s veľmi vysokým krútiacim momentom • Celokovová prevodovka
s dlhou životnosťou • Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Upínanie pomocou veľmi
robustného vonkajšieho štvorhranu 1/2“ • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
NiMH
DC390N
–
390 W
3 700 min-1
50° (vľavo)
55 mm
42,1 mm
165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
4,2 kg
199,96 €
239,95 €
Obr.: DC385N
s akumulátorom DE9503
N
ITIO
POS
E
AD
BL
Obr.: DC390N
s akumulátorom DE9503
Výtlačná pištoľ 18 V
P
AM
CL
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC385N
–
390 W
0 – 3 000 min-1
29 mm
3,7 kg
138,29 €
165,95 €
Príslušenstvo k výtlačným pištoliam
DC547K / DC547
• Výtlačný tlak dosahujúci takmer 300 kg • Regulátor rýchlosti umožňujúci prednastavenie
rýchlosti vytlačovania • Nedochádza k dodatočnému vytekaniu obsahu kartuše vďaka autom.
spätnému pohybu tlačnej tyče
• DC547: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
Možnosť použitia kartuší aj vložiek
Obidva varianty do vypredania
DC547K
2,6 Ah (Li-Ion)
kartuša 310 ml
vložky 600 ml
Výtlačný tlak
2 900 N (295 kg)
Výtlačná rýchlosť
50 – 635 ml/min.
Hmotnosť (vrátane akumulátora) 3,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 341,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 409,95 €
Technické údaje:
Akumulátor
Typy náplne
DC547
–
DC5401
DC5403
DC547K
Príslušenstvo DC547 / DC547K
DC5401 Výtlačná rúrka pre vložky 600 ml vr. koncového
uzáveru a vytlačovacej dýzy
DC5403 Vytlačovací piest pre kartuše 310 ml
DC547K
233,29 €
279,95 €
Priamočiara píla 18 V
DC330N
–
400 W
0 – 3 000 min-1
26 mm
45° (obojstranné)
OPC vr. DPH
49,96 €
2,13 €
59,95 €
2,55 €
Systém s napätím 14,4 V
Vŕtačka/skrutkovač
DC330N
• Nastavenie predkmitu v 3 stupňoch • Systém výmeny pätky píly a pílového listu bez
použitia náradia • Vr. súpravy ochrannej podložky pätky píly a pílového listu • Dodáva sa bez
akumulátorov a nabíjačky
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
OPC bez DPH
DC733K2
• Optimálne prispôsobená dvojrýchlostná planétová prevodovka na stredne náročné vŕtanie
a skrutkovanie • 15-stupňový momentový modul • Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do
10 mm, s automatickou aretáciou vretena • Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky
Do vypredania
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vr.akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
obr.: DC330N
s akumulátorom
DE9503
135 / 10 mm
3,2 kg
199,96 €
239,95 €
12
DC733K2
2,0 Ah (NiCd)
195 W
0 – 400 / 1 300 min-1
30 Nm
30 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1,8 kg
154,96 €
185,95 €
Systém s napätím 12 V / Systém s napätím 12–18 V
Systém s napätím 12 V
Vŕtačka/skrutkovač
DC740KA
1,3 Ah (NiCd)
190 W
0 – 350 / 1 200 min-1
26 Nm
25 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1,6 kg
154,96 €
185,95 €
NiCd
Svietidlo 12 V
DC740KA / DC740K2
• Optimálne prispôsobená dvojrýchlostná planétová prevodovka pre stredne náročné vŕtacie
a skrutkovacie práce • 15- popr. 17-stupňový momentový modul • Rýchloupínacie skľučovadlo pre
vrták s automatickou aretáciou vretena
Technické údaje:
Akumulátor
Výkon
Otáčky naprázdno
Konšt. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva/kovu
Kapacita skľučovadla
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
NiMH
DC740K2
2,0 Ah (NiCd)
DW904
• Päťnásobne prestaviteľná hlava svietidla • Vr. náhradnej xenónovej žiarovky • Dodáva sa bez
akumulátora a nabíjačky
DC740K2
DW904
Obr.: s akumulátorom
DE9071
okrem
DC740KN
Technické údaje:
Doba svietenia
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW904
3,5 hod. (pri použití akumulátora 2,0 Ah)
1,0 kg
18,29 €
21,95 €
Príslušenstvo
DE9043 dve náhradné xenónové žiarovky
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 7,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 8,55 €
154,96 €
185,95 €
Výtlačná pištoľ 12 V
Príslušenstvo k výtlačným pištoliam
DC542K
• Výtlačný tlak dosahujúci takmer 300 kg • Regulátor rýchlosti umožňujúci
prednastavenie rýchlosti vytlačovania • Nedochádza k dodatočnému vytekaniu obsahu
kartuše vďaka autom. spätnému pohybu tlačnej tyče
Do vypredania
DC5401
Technické údaje:
Akumulátor
Typ náplne
Výtlačný tlak
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DC542K
2,6 Ah (NiMH)
kartuša 310 ml, vložka 600 ml
2 900 N (295 kg)
3,1 kg
308,29 €
369,95 €
Systém s napätím 12 – 18 V
Vysávač 7,5 l
DC5403
Príslušenstvo DC542K
DC5401 Výtlačná rúrka pre vložky 600 ml vr. koncového
uzáveru a vytlačovacej dýzy
DC5403 Vytlačovací piest pre kartuše 310 ml
2,13 €
2,55 €
Bezproblémové
vyprázdňovanie kvapaliny
Technické údaje:
Napájacie napätie:
Príkon:
Max. prietok vzduchu:
Objem nádoby:
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCV5801H
Akumulátorový aj sieťový rádioprijímač
DCV582
XR 14,4 V, XR 18 V alebo 220 V
300 W
15,9 l/s
7,5 l
4,2 kg
124,96 €
149,95 €
Príslušenstvo
DCV5801H Náhradný filter
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 18,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 21,95 €
Batériové a sieťové rádio s funkciou nabíjania
DC013
• Stereofónne rádio VKV/SV • Napájanie všetkými typmi NiCd, NiMH a Li-Ion násuvných
akumulátorov DEWALT s napätím 7,2 až 18 V a tiež zo siete s napätím 230 V • Funkcia nabíjania
všetkých akumulátorov DEWALT s napätím 7,2 až 18 V • Digitálny tuner s veľkým LCD displejom
• Port USB na nabíjanie externých prístrojov a vstupný konektor AUX • Dve zásuvky na pripojenie
ďalších prístrojov napájaných zo siete • Akumulátor nie je súčasťou dodávky
DCR016 / DCR017
• AM/FM stereo rádio s výkonnými reproduktormi, vrátane výškového a basového reproduktora pre
perfektný zvuk na stavenisku • Extrémne robustné puzdro s preklápacím ramienkom, úložiskom
kábla a flexibilnou anténou • Digitálny tuner s LCD displejom, tlačidlami staníc a 3,5 mm AUX
vstupom na prehrávanie externých zvukových zariadení
DCR017: Tech Box na ochranu externých audiozariadení a ich uloženie • USB port na
nabíjanie externých zvukových zariadení • Dva konektory na pripojenie ďalších sieťových zariadení
• Funkcia nabíjania pre všetky zásuvné XR Li-Ion akumulátory 10,8 až 18,0 voltov od firmy DEWALT
DC013
Zo siete 230 V alebo z násuvného akumulátora (7,2 –18 V)
AM/FM stereo
60 min (2,6 Ah)
45 min (2,0 Ah)
Hmotnosť (bez akumulátora)
6,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 216,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 259,95 €
Technické údaje:
Napájanie
Tuner
Doba nabíjania
Technické údaje:
Napájanie
Tuner
Dĺžka nabíjania
Hmotnosť (bez akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCR016
DCR017
230 V sieťový alebo zásuvný akumulátor (10,8 – 18,0 V)
DAB+/ FM
45 – 120 min. (závisí od akumulátora)
–
5,7 kg
183,29 €
246,63 €
219,95 €
295,95 €
Rádio
KA
NOVIN
DCR019
• Tuner FM/AM na príjem analógového signálu
• Rádio je napájané batériami Li-Ion s napájacím napätím 10,8, 14,4 a 18 V alebo 220 V
• Konektor 3,5 mm umožňuje pripojenie prenosných audiozariadení
Technické údaje:
Napájacie napätie:
Tuner:
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
OPC vr. DPH
59,95 €
Ochrana proti pretečeniu zaisťovaná
plavákovým vypínačom
KA
NOVIN
DCV582
• Vysávač na mokré/suché vysávanie napájaný všetkými typmi nasúvacích akumulátorov DeWALT
s napätím v rozsahu 12 až 18 V, ktorý môže byť napájaný taktiež zo siete s napätím 230 V
• Ďalšie informácie pozrite na str. 29
K dispozícii od 06/2014
Rádio
OPC bez DPH
49,96 €
KA
NOVIN
DCR020
• Tuner FM na príjem digitálneho signálu
• Rádio je napájané batériami Li-Ion s napájacím napätím 10,8, 14,4 a 18 V alebo 220 V
• Konektor 3,5 mm umožňuje pripojenie prenosných audiozariadení
• USB nabíjačka pripojených zariadení
DCR019
XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V
AM/FM stereo
2,8 kg
124,96 €
149,95 €
Technické údaje:
Napájacie napätie:
Tuner:
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
13
DCR020
XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V
digitálne /FM stereo
2,8 kg
154,96 €
185,95 €
Náhradné akumulátory a nabíjačky
KA
NOVIN
Nabíjačky
Náhradné
akumulátory
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DE9000
DCB105
DCB119*
DE9135
DC013
DCR017
DE9116
DCB107
DCB095
101,63 €
121,95 €
61,63 €
73,95 €
67,46 €
80,95 €
67,46 €
80,95 €
216,63 €
259,95 €
246,63 €
295,95 €
39,96 €
47,95 €
39,96 €
47,95 €
33,29 €
39,95 €
36,0 V
DE9360
2,2 Ah zásuvný akumulátor
263,29 €
315,95 €
✔
36,0 V
DCB360
4,0 Ah zásuvný akumulátor
263,29 €
315,95 €
✔
36,0 V
DCB361
2,0 Ah zásuvný akumulátor
183,29 €
219,95 €
✔
24,0 V
DE0243
2,0 Ah zásuvný akumulátor
166,63 €
199,95 €
DCB184
141,63 €
169,95 €
✔
✔
✔
✔
4,0 Ah zásuvný akumulátor (Li-Ion)
121,63 €
145,95 €
✔
✔
✔
✔
18,0 V
DCB183
2,0 Ah zásuvný akumulátor
67,46 €
80,95 €
✔
✔
✔
✔
18,0 V
DE9180
2,0 Ah násuvný akumulátor
121,63 €
145,95 €
✔
✔
18,0 V
DE9503
2,6 Ah násuvný akumulátor
121,63 €
145,95 €
✔
✔
✔
18,0 V
NiCd
DE9096
2,4 Ah násuvný akumulátor
83,29 €
99,95 €
✔
✔
✔
NiCd
DE9095
2,0 Ah násuvný akumulátor
67,46 €
80,95 €
✔
✔
✔
DCB144
124,96 €
149,95 €
✔
✔
✔
✔
4,0 Ah zásuvný akumulátor (Li-Ion)
108,29 €
129,95 €
✔
✔
✔
✔
14,4 V
DCB143
2,0 Ah zásuvný akumulátor
61,63 €
73,95 €
✔
✔
✔
✔
14,4 V
DE9502
2,6 Ah násuvný akumulátor
98,29 €
117,95 €
✔
✔
✔
14,4 V
NiCd
DE9092
2,4 Ah násuvný akumulátor
77,46 €
92,95 €
✔
✔
✔
NiCd
DE9091
2,0 Ah násuvný akumulátor
64,96 €
77,95 €
✔
✔
✔
NiCd
DE9094
1,3 Ah násuvný akumulátor
52,46 €
62,95 €
✔
✔
✔
12,0 V
DE9501
2,6 Ah násuvný akumulátor
89,13 €
106,95 €
✔
✔
✔
12,0 V
NiCd
DE9075
2,4 Ah násuvný akumulátor
67,46 €
80,95 €
✔
✔
✔
NiCd
DE9071
2,0 Ah násuvný akumulátor
61,63 €
73,95 €
✔
✔
✔
NiCd
DE9074
1,3 Ah násuvný akumulátor
43,29 €
51,95 €
✔
✔
✔
10,8 V
DCB125
1,3 Ah zásuvný akumulátor
30,79 €
36,95 €
✔
✔
✔
✔
10,8 V
DCB127
2,0 Ah zásuvný akumulátor
39,96 €
47,95 €
✔
✔
✔
✔
DE9062
1,3 Ah násuvný akumulátor
39,96 €
47,95 €
DCB080
1,0 Ah násuvný akumulátor
27,46 €
32,95 €
NiCd
18,0 V
5,0 Ah zásuvný akumulátor (Li-Ion)
DCB182
18,0 V
18,0 V
14,4 V
5,0 Ah zásuvný akumulátor (Li-Ion)
DCB142
14,4 V
14,4 V
14,4 V
12,0 V
12,0 V
9,6 V
NiCd
7,2 V
✔
✔
✔
✔
* Pre zapaľovač cigariet 12 V
USB nabíjací adaptér pre batérie XR
KA
NOVIN
DCB090
• Mení vašu batériu typu XR na prenosnú nabíjačku
• Dva USB výstupy umožňujú nabíjanie širokého radu malých elektronických zariadení
• Univerzálne napätie – kompatibilné s batériami typu XR s napájacím napätím 10,8, 14,4 a 18 V
• Jasne svietiaci a dobre viditeľný indikátor stavu nabitia
• Dodávané bez batérie
Technické údaje:
Napájacie napätie:
Tuner:
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCB090
XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V
AM/FM stereo
2,8 kg
24,96 €
29,95 €
14
Laserová technológia
Laserová olovnica / 5-bodový laser
Laserový diaľkomer
DW083K • Laserová olovnica na presné zvislé zameriavanie • Automatická samonivelačná
funkcia +/-4° • Optická kontrolná elektronika aktivovaná pri sklone väčšom než 4°
DW085K • Samonivelačná kontrola vďaka spoľahlivej funkcii zameriavacej olovnice
• 4 laserové body sú ľahko rozpoznateľné aj pri obmedzenej viditeľnosti a veľkých vzdialenostiach
• S integrovanými magnetmi
DW03050 / DW03101
• Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety • Odčíta a sčíta
namerané hodnoty vrátane priebežného merania, možnosť uloženia posledných 5 meraní • Odolá
pádu z výšky 2 m, IP 65, dvojriadkový podsvietený displej
• DW03101: Pozrite vyššie • Výpočet plochy trojuholníka umožňuje meranie uhlov
• Zabudovaný sklonomer – prístroj môže byť použitý ako digitálna vodováha, môže vykonávať
nepriame výpočty výšky alebo horizontálnej vzdialenosti • Možnosť uloženia posledných 20 meraní
• Trojriadkový podsvietený displej
Technické údaje:
Presnosť merania:
Dosah:
Napájanie:
Hmotnosť s batériami:
Odporúčaná predaj. cena bez DPH:
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH:
DW03050
+/- 1,5 mm/m
50 m
2 x AAA 1,5 V
0,13 kg
121,63 €
145,95 €
DW085K
DW03101
+/- 1,0 mm/m
100 m
0,15 kg
246,63 €
295,95 €
Laserový kríž
DW083K
DW088K
DW088KD
Technické údaje:
Laserová dióda (2-bodová)
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Počet lúčov
Smer lúča
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
279,96 €
335,95 €
Otočný laser s automatickým vyrovnávaním
0,55 kg
233,29 €
279,95 €
KA
NOVIN
DW089K
DW089KD
DW089KTRI DW089KPOL
635 nm, < 1 mW / trieda lasera 2
+/- 0,3 mm/m
+/- 4°
do 15 m (do 50 m s detektorom)
3
vertikálny / horizontálny
4 × 1,5 V (batérie LR 6)
1/4“
0,8 kg
371,63 €
433,29 €
433,29 €
445,95 €
519,95 €
519,95 €
433,29 €
519,95 €
DW075PK
• Plne automatická horizontálna a vertikálna nivelácia • Presné nastavenie medzi dvoma bodmi
pomocou diaľkového ovládania • Odchyľovací hranol na meranie pomocou olovnice otočenej o 90°
• Kompletná súprava
DW074K
635 nm, < 5 mW / trieda lasera 3 R
+/- 0,2 mm/m
+/- 5°
do 15 m
30 m (100 m s elektronickým prijímačom)
60 / 600 min-1
2 × 1,5 V (batérie LR 20)
5/8“
1,4 kg
583,29 €
699,95 €
Technické údaje:
Laserová dióda
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Max. pracovný polomer
Počet otáčok
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW075PK
635 nm, < 5 mW / trieda lasera 3 R
+/- 0,2 mm/m
+/- 5°
do 15 m
30 m (100 m s elektronickým prijímačom)
60 / 600 min-1
2 × 1,5 V (batérie LR 20)
5/8“
1,4 kg
896,63 €
1 075,95 €
Nivelačný prístroj
Laserová súprava
DW079PKH • Plne automatická horizontálna a vertikálna nivelácia • Odchyľovací hranol na meranie
pomocou olovnice otočenej o 90° • Vr. elektron. prijímača, diaľkového ovládania, teleskopickej tyče, stojana,
adaptéra pre umiestnenie na naklonenej ploche, nástenného držiaka, zameriavacej karty a ochranných okuliarov
Technické údaje:
Akumulátor
Laserová dióda
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Max. pracovný polomer
Počet otáčok
Manuálne vyrovnanie
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť (vrátane akumulátora)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
do 30 m
5
Otočný laser s automatickým vyrovnávaním
DW075PK
DW074K
• Plne automatické zarovnanie v horizontále • Ručné zarovnanie vo vertikále • Chránená
otočná hlava a konštrukcia odolná proti poveternostným vplyvom • Digitálny detektor uľahčuje
zarovnávanie pri vonkajších prácach •Dodávané s detektorom, prípravkom pre montáž na stenu,
zameriavacou kartou, okuliarmi, kufríkom
Technické údaje:
Laserová dióda
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Max. pracovný polomer
Počet otáčok
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW085K
DW089K / DW089KD / DW089KTRI / DW089KPOL
• Presné, samonivelačné premietanie nitkového kríža pre vodorovné a zvislé vyrovnanie
• Obsluha dvoma tlačidlami • Magnetický uhlomer s jednoduchým nastavením polohy
• DW088KD laser s prijímačom • DW089KTRI laser so statívom
• DW089KPOL laser s rozpernou tyčou
DW088KTRI DW088KPOL
635 nm, < 1 mW / trieda lasera 2
+/- 0,3 mm/m
+/- 4°
do 15 m (do 50 m s detektorom)
2
vertikálny / horizontálny
3 × 1,5 V (batérie LR 6-B)
1/4“
0,5 kg
258,29 €
308,29 €
263,29 €
309,95 €
369,95 €
315,95 €
DW083K
635 nm, < 1 mW / trieda lasera 2
+/- 0,2 mm/m
+/- 4°
do 30 m
3
4 × 1,5 V (batérie LR 6)
1/4“
0,55 kg
154,96 €
185,95 €
Laser s troma lúčmi
KA
NOVIN
DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL
• Presné, samonivelačné premietanie nitkového kríža pre vodorovné a zvislé vyrovnanie
• Obsluha dvoma tlačidlami • Magnetický uhlomer s jednoduchým nastavením polohy
• DW088KD laserový kríž s prijímačom • DW088KTRI laserový kríž so statívom
• DW088KPOL laserový kríž s rozpernou tyčou
Technické údaje:
Laserová dióda (2-bodová)
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Počet lúčov
Smer lúča
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Laserová dióda (2-bodová)
Presnosť nivelácie
Rozsah automatického vyrovnávania
Viditeľnosť lasera
Počet lúčov
Napájanie
Pripojenie stojana
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW096PK
• Jednoduché odčítanie hodnôt na krabicovej libele vďaka presnému päťbokému hranolu
• Horizontálny rozsah 360° zaručuje presné meranie horizontálnych uhlov
• Vrátane hliníkového stojana s výškovým nastavením, hliníkovej meračskej laty a olovnice
DW079PKH
18,0 V / 2,6 Ah (NiMH)
635 nm, < 5 mW / trieda lasera 3 R
+/- 0,1 mm/m
+/- 5°
do 30 m
30 m (300 m s elektronickým prijímačom)
10 / 50 / 200 / 600 min-1
do +/- 5°
násuvné akumulátory DEWALT 9,6 – 18,0 V
5/8“
2,0 kg
1 391,63 €
1 669,95 €
DW096PK
26-násobné
dvojitý nivelačný prvok
+/- 2 mm/km
Dosah
100 m
Prepočítavací faktor
1:100
Pripojenie stojana
5/8“
Hmotnosť
1,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 399,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 479,95 €
Technické údaje:
Zväčšenie
Presnosť nivelácie
Príslušenstvo laserovej a zememeračskej techniky
Statívy
DE0892
DE0892
DE0731
DE0882
DE0737
DE0772
DE0738
DE0730
Laserový detektor pre DW 088 K
a DW 089 K, dosah do 50 m,
integrované magnety
Adaptér z 5/8“ na 1/4“
Teleskopická tyč, 1/4" upínač,
nastaviteľná výška do 3,40 m
Hliníková meracia lata, rozsah nastavenia:
do 2,4 m, s integrovanou vodováhou
Elektronický prijímač, optický
a akustický, dosah do 300 m
Adaptér pre nastavenie sklonu na rotačných laseroch,
Nastavenie sklonu: 0 – 90°
Zameriavacia karta lasera
OPC
bez DPH
98,29 €
OPC
vr. DPH
117,95 €
26,63 €
163,29 €
31,95 €
195,95 €
DE0735
DE0736
DE0772
83,29 €
99,95 €
DE0735
233,29 €
279,95 €
183,29 €
219,95 €
10,21 €
12,25 €
DE0738
DE0882
DE0734
DE0736
DE0881
DE0737
15
Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška
1,15 až 3,0 m
Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška
1,07 až 1,73 m
Hliníkový statív, 1/4" upínač,
nastaviteľná výška do 1,70 m
DE0881
OPC
bez DPH
174,96 €
OPC
vr. DPH
209,95 €
183,29 €
219,95 €
98,29 €
117,95 €
Skrutkovače / rázové uťahovače / vŕtačky
Skrutkovače
Univerzálne skrutkovače
Špeciálne skrutkovače
DW263K
• Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu • Zaistiteľný hĺbkový doraz
• Vr. magnetického držiaka nástrojov a 2 dorazových objímok (13, 15 mm)
DW268K / DW269K
• Univerzálny skrutkovač so 44 stupňami krútiaceho momentu • Patentovaná spojka „VersaClutch“ umožňujúca krátkodobé premosťovanie nastaveného krútiaceho momentu • Optimálny
pomer hmotnosti a výkonu • Zaistiteľný hĺbkový doraz
DW263K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW268K
540 W
0 – 2 500 min-1
4 – 26 Nm
6,3 mm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,3 kg
199,96 €
239,95 €
DW269K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
0 – 1 000 min-1
4 – 42 Nm
DW268K
216,63 €
259,95 €
Skrutkovače do sadrokartónu
Skrutkovače do sadrokartónu
DW274 / DW274K
• Na upevňovanie sadrokartónových a drevotrieskových dosiek a panelov z preglejky pomocou
skrutiek • Presná tlaková spojka • Hĺbkový doraz s vysokou presnosťou opakovaní
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW274
540 W
0 – 4 000 min-1
10 Nm
4,8 mm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,3 kg
138,29 €
165,95 €
DW275K
• Na upevňovanie sadrokartónových a drevotrieskových dosiek a panelov z preglejky pomocou
skrutiek • Presná tlaková spojka • Hĺbkový doraz s vysokou presnosťou opakovaní
• Vrátane držiaka nástrojov, hĺbkového dorazu a spony pre popruh
DW274K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
okrem
DW274
154,96 €
185,95 €
Rázové uťahovače
Rázový uťahovač 1/2“
Rázový uťahovač 3/4“
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
DW292
710 W
2 200 min-1
2 700 min-1
440 Nm
M20
vonkajší štvorhran 1/2“
3,2 kg
216,63 €
259,95 €
710 W
2 200 min-1
2 700 min-1
440 Nm
M20
vonkajší štvorhran 3/4“
3,2 kg
Vŕtačka 675 W
DW217
• Celokovové rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 10 mm • Elektronická regulácia otáčok
• Presná prevodovka so šikmým ozubením v pevnej kovovej skrini
DWD014S
• Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm • Elektronická regulácia otáčok
• Predvoľba otáčok pomocou nastavovacieho kolieska • Aretovateľný vypínač pre trvalú
prevádzku
DWD014S
550 W
0 – 2 800 min-1
7,9 Nm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
25 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1/2“ x 20 UNF
1,3 kg
66,63 €
79,95 €
Vŕtačka 701 W
DW217
675 W
0 – 4 000 min-1
8,2 Nm
20 / 8 mm
0,5 – 10 mm
3/8“ x 24 UNF
1,2 kg
171,63 €
205,95 €
Príklepová vŕtačka 650 W
D21720 / D21721K • Dvojrýchlostná prevodovka umožňuje využitie vyššieho momentu
• Plynulá regulácia otáčok a režim chodu vpred a vzad vyhovuje použitiu s rôznymi materiálmi
• Utesnenie spínača proti vnikaniu prachu predlžuje jeho trvanlivosť • Vysokokvalitné skľučovadlo
s kľučkou 13 mm zaručuje presnosť a odolnosť
• D21721K: rýchloupínacie skľučovadlo •kufor
DWD112S / DWD115KS
• Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm • Elektronická regulácia otáčok
• Príchytka na remeň • DWD115KS: so stredovou rukoväťou
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW294
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 329,95 €
Vŕtačky a miešače
Vŕtačka 550 W
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW275K
540 W
0 – 5 300 min-1
10 Nm
4,8 mm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,3 kg
154,96 €
185,95 €
DW294
• Výkonný motor s dostatočnou rezervou proti preťaženiu • Veľmi vysoký krútiaci moment
• Na najnáročnejšie trvalé použitie i v najťažších podmienkach • Upínanie pomocou pevného
vonkajšieho štvorhranu 3/4“
DW292
• Výkonný motor s dostatočnou rezervou proti preťaženiu • Veľmi vysoký krútiaci moment
• Na najnáročnejšie trvalé použitie i v najťažších podmienkach • Upínanie pomocou pevného
vonkajšieho štvorhranu 1/2“
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. Ø skrutky
Upínanie nástroja
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW263K
540 W
0 – 2 500 min-1
14,5 Nm
6,3 mm
vnútorný šesťhran 1/4“
1,3 kg
166,63 €
199,95 €
DWD112S
701 W
0 – 2 500 min-1
10,9 Nm
25 / 10 mm
1,0 – 10 mm
1/2“ x 20 UNF
1,6 kg
79,96 €
95,95 €
DWD115KS
D21721K
DW112S
DWD115KS
D21721K
91,63 €
109,95 €
16
D21721K
D21721K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Počet úderov/min
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D21720
650 W
0 – 1 100 / 0 – 2 600 min-1
30/12 Nm
D21721K
40 / 13 / 16 mm
0 – 19 000 / 0 – 44 200 ú/min –
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,1 kg
149,96 €
154,96 €
179,95 €
185,95 €
Vŕtačky a miešače
Príklepová vŕtačka 650 W
Príklepová vŕtačka 650 W
DWD024S / DWD024
• Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu • Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták
13 mm • Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového
vŕtacieho dorazu• DWD024: skľučovadlo na kľúčik
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWD024S
650 W
0 – 2 800 min-1
0 – 47 600 min-1
8,6 Nm
35 / 13 / 16 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
1,8 kg
104,96 €
125,95 €
DWD024K / DWD024KS
• Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu • Rýchloupevňovacie skľučovadlo
pre vrták 13 mm • Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vr. prídavnej rukoväti
a hĺbkového vŕtacieho dorazu• DWD024K: skľučovadlo na kľučku dodávané v kufri
• DWD024KS: rýchloupínacie skľučovadlo dodávané v kufri
DWD024
DWD024S
DWD024S
DWD024KS
DWD024K
DWD024KS
77,46 €
92,95 €
Vŕtačka 770 W
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D21441
770 W
0 – 1 100 / 2 700 min-1
40 / 20 Nm
35 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,2 kg
216,63 €
259,95 €
Miešadlo 710 W
D21160
350 W
0 – 1 200 min-1
9,2 Nm
20 / 10 mm
1,0 – 10 mm
3/8“ x 24 UNF
1,7 kg
154,96 €
185,95 €
Vŕtačka 710 W
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D21510
710 W
0 – 550 min-1
50 Nm
3,0 kg
199,96 €
239,95 €
Vŕtačka 701 W
D21520
710 W
0 – 550 min-1
50 Nm
40 / 13 mm
2,0 – 13 mm
5/8“ x 16 UNF
3,4 kg
183,29 €
219,95 €
Vŕtačka 800 W
DWD221
• Jednorýchlostná vŕtačka s elektronickou reguláciou otáčok • Veľmi vysoký krútiaci moment
umožňujúci vŕtanie do ťažko obrobiteľného dreva a kovu • Rýchloupevňovacie skľučovadlo
pre vrták do 13 mm • Ochrana proti preťaženiu s kontrolkou LED • Robustná kovová skriňa
prevodovky
DW246
701 W
0 – 600 min-1
57,3 Nm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
35 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
1,6 kg
216,63 €
259,95 €
Príklepová vŕtačka 770 W
D21805
770 W
0 – 1 100 / 2 700 min-1
0 – 18 700 / 45 900 min-1
40 / 20 Nm
35 / 13 / 20 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,3 kg
171,63 €
205,95 €
DWD221
800 W
0 – 650 min-1
40 Nm
38 / 13 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,3 kg
246,63 €
295,95 €
Príklepová vŕtačka 950 W
D21805 / D21805KS
• Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu • Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo
pre vrták 13 mm • Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vr. prídavnej rukoväti
• D21805KS – v kufri s rýchloupínacím skľučovadlom
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
108,29 €
129,95 €
D21520
• Optimálne prispôsobenie pre ťažké vŕtacie práce • Bezpečné použitie vďaka dvojpolohovej
uzavretej rukoväti a prídavnej rukoväti
DW246
• Celokovové rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Optimálne zladený pomer otáčok
a krútiaceho momentu • Presná prevodovka so šikmým ozubením v robustnej kovovej skrini
• Vr. prídavnej rukoväti
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
35 / 13 / 16 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
1,8 kg
91,63 €
109,95 €
DWD024KS
Pravouhlá vŕtačka 350 W
D21510
• Optimálne prispôsobené na miešanie v náročných podmienkach • Bezpečné použitie vďaka
dvojpolohovej uzavretej rukoväti a prídavnej rukoväti • Pomocou držiaka nástrojov M14
kombinovateľné so všetkými konvenčnými miešacími košmi do 160 mm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWD024K
650 W
0 – 2 800 min-1
0 – 47 600 min-1
8,6 Nm
D21160
• Vysoký krútiaci moment umožňujúci dosiahnutie najvyššieho výkonu pri vŕtaní
• Elektronická regulácia otáčok
• Celokovové rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm
D21441
• Dvojrýchlostné náradie s optimálne zladeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
• Celokovové rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm
• Vrátane prídavnej rukoväti
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWD522KS
• Výkonné dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
• Celokovové rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Mechanická spojka • Robustná
kovová prevodová skriňa • Vr. prídavnej rukoväti
D21805KS
183,29 €
219,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
okrem D21805
17
DWD522KS
950 W
0 – 1 250 min-1 / 3 500 min-1
0 – 56 000 min-1
40 / 20 Nm
40 / 13 / 20 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,8 kg
246,63 €
295,95 €
Príklepové vŕtačky / Vŕtačky na diamantové vŕtanie
Príklepová vŕtačka 1 100 W / 1 300 W
Vŕtačky na diamantové vŕtanie
Vŕtačka na diamantové vŕtanie 1300 W
DWD524KS / DWD530KS
• Výkonné dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
• Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm • Mechanická spojka • Robustná
kovová prevodová skriňa • Vr. prídavnej rukoväti
• DWD530KS: ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWD524KS
1 100 W
0 – 1 250 / 3 500 min-1
0 – 56 000 min-1
40/20 Nm
40 / 13 / 22 mm
1,5 – 13 mm
1/2“ x 20 UNF
2,8 kg
263,29 €
315,95 €
D21570K
• Dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov • Robustná kovová
prevodová skriňa • Mechanická spojka • Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou
• Vr. prídavnej rukoväti
DWD530KS
1 300 W
20 000/56 000 min-1
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Max. krútiaci moment
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / kameňa
Kapacita skľučovadla
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWD524KS
40 / 16 / 22 mm
274,96 €
329,95 €
Vŕtačka na suché aj mokré diamantové vŕtanie 1705 W
D21580K
1 705 W
0 – 1 100 / 2 350 min-1
Vonkajší závit G 1/2”
53 mm
152 mm / –
5,4 kg
741,63 €
889,95 €
Motor na diamantové vŕtanie 2500 W
D21583K
• Optimálne na suché vŕtanie do muriva, prírodného kameňa a betónu • Integrovaný prívod vody
• Ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu • Mechanická spojka • Vypínač trvalej prevádzky
• Vr. prídavnej rukoväti • Ochranný vypínač PRCD
D21585: Najvýkonnejší motor vo svojej triede •Trojrýchlostná prevodovka
D21580K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Hnacie vreteno
D21582K
D21585
D21583K
152 / 132 mm
863,29 €
1 035,95 €
Vŕtacie stojany
Priemer upínacieho krčka
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
muriva/betónu
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D21583K
1 910 W
0 – 1 100 / 2 400 / 4 600 min-1
vnútorný závit G 1/2” popr.
vonkajší závit 1 1/4” UNC
60 mm
D21585
2 500 W
500 / 1 200 / 2 000 min-1
vonkajší závit 1 1/4” UNC
202 / 152 mm
6,4 kg
1 016,63 €
1 219,95 €
300 / 250 mm
11,2 kg
1 449,96 €
1 739,95 €
–
45 l mokré a suché systémy odsávania
D215821 / D215831 / D215851
• D215821: Na použitie s vŕtačkami vybavenými diamantovými korunkami
D21580K / D21582K / D21583K
• D215831: Na použitie s vŕtačkami vybavenými diamantovými korunkami
D21580K / D21582K pri použití redukčného krúžku
• D215851: Na použitie s motorom D21585 určeným pre vŕtačky vybavené diamantovými
korunkami
Technické údaje:
Dĺžka stĺpika
Priemer upínacieho krčka
Maximálny priemer vrtáka
s prívodom vody
bez prívodu vody
Možnosť uhlového prestavenia
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
40 / 16 / 22 mm
1,5 – 16 mm
1/2“ x 20 UNF
3,0 kg
308,29 €
369,95 €
Vŕtačka na mokré aj suché diamantové vŕtanie 1910 W /
D21580K
• Optimálne pre suché vŕtanie do muriva a kameňa • Elektronická ochrana proti preťaženiu
a prehrievaniu • Mechanická spojka • Vypínač trvalej prevádzky • Prídavná rukoväť
D21582K
• Optimálne pre suché vŕtanie do muriva, prírodného kameňa a betónu • Integrovaná vodná
prípojka • Ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Hnacie vreteno
Priemer upínacieho krčka
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
muriva/betónu
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D21570K
1 300 W
0 – 1 250 / 3 500 min-1
0 – 56 000 min-1
40 / 20 Nm
D215821
680 mm
53 mm
D215831
995 mm
60 mm
D215851
102 mm
152 mm
45°
7,0 kg
616,63 €
739,95 €
152 mm
172 mm
250 mm
300 mm
16,0 kg
1 079,96 €
1 295,95 €
22,0 kg
1 391,63 €
1 669,95 €
DWV902L / DWV902M
• Klasifikácia L popr. M spĺňa smernice EÚ • Inovatívny duálny filtračný systém umožňuje konštantný
vysoký nasávací výkon • Konštantný nasávací výkon aj pri najjemnejšom betónovom a drevenom
prachu (na DWV 902 M) • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická
regulácia nasávacej sily • Synchrónny monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre
bezzvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním
• Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko• Vr. 32 mm
nasávacej hadice, adaptérom prechodovej komory (AirLock), stupňovým adaptérom a prachovým vreckom
DWV902L: Vhodné pre druhy prachu >1,0 mg/m3
DWV902M: Vhodné pre druhy kremenného a tvrdého prachu > 0,1 mg/m3 • Akustický
alarm pri znížení nasávacej sily
DWV902M
Upínacia príruba
Technické údaje:
Príkon
Maximálny prietok vzduchu
Max. prípojná hodnota
Objem nádoby 38 l
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D215821
D215851
D215831
DWV902L
1 400 W
4 080 l/min.
2 200 W
DWV902M
15,0 kg
554,96 €
665,95 €
583,29 €
699,95 €
Príslušenstvo k vŕtačkám s diamantovými vŕtacími korunkami
D21580K
D21582K
D21583K
D21585
D215821
D215822
D215825
D215826
D215831
D215832
D215837
D215851
D215852
vhodné pre:
Obj. číslo
Popis
D215804
D215825
Jednotka pre odsávanie prachu + prípojka 1/2”
Upevňovacia súprava pre betón
vr. 10 narážacích kotiev
Upevňovacia súprava pre murivo
vr. 1 kotvy s objímkou, opakovane použiteľnej
Narážacia kotva do betónu
Ø 15 mm / M12 (10 ks)
Vodná tlaková nádoba (10 l)
Krúžok na zachytávanie vody do Ø 102 mm,
s pridržiavacím strmeňom a tesniacim viečkom
Tesniace viečko pre krúžok na zachytávanie vody (3 ks)
Krúžok na zachytávanie vody do Ø 152 mm,
s pridržiavacím strmeňom a tesniacim viečkom
Tesniace viečko pre krúžok na zachytávanie vody (3 ks)
Krúžok na zachytávanie vody do Ø 250 mm,
s pridržiavacím strmeňom a tesniacim viečkom
Tesniace viečko pre krúžok na zachytávanie vody (3 ks)
Výveva s dopravovaným množstvom 80 l/min,
max. tlak 800 mbar
Vákuová súprava, odsávacie hrdlo s guľovým kohútikom
a tesniacou gumou
Vákuová súprava, odsávacie hrdlo s guľovým kohútikom
a tesniacou gumou
súprava medených krúžkov 1 1/4” (5 ks)
D215826
D215827
D215824
D215822
D215823
D215832
D215833
D215852
D215853
D215837
D215839
D215859
D215854
Diamantové vŕtacie korunky
OPC bez DPH
OPC vr. DPH
•
•
•
138,29 €
61,63 €
165,95 €
73,95 €
•
•
•
36,63 €
43,95 €
18,29 €
21,95 €
308,29 €
154,96 €
369,95 €
185,95 €
61,63 €
246,63 €
73,95 €
295,95 €
77,46 €
229,96 €
92,95 €
275,95 €
61,63 €
1 391,63 €
73,95 €
1 669,95 €
61,63 €
73,95 €
77,46 €
92,95 €
18,29 €
21,95 €
• •
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
Univerzálny sortiment
Diamantové korunky DEWALT na suché i mokré vŕtanie zaručujú optimálne výkonové vlastnosti
v spojení s rozsiahlym sortimentom vŕtačiek DEWALT. Navyše je tento sortiment koruniek pre suché
a mokré vŕtanie možno vďaka veľkému počtu adaptérov
a predlžovacích nástavcov používať tiež na vŕtačkách
všetkých bežných profesionálnych značiek, rovnako ako
PŘ
ÍSL
na štandardných vŕtačkách a vŕtacích
UŠ
EN
STV
kladivách SDS-plus (suché vŕtanie).
Í2
0
14
/2
01
5
Možno vyhľadať v novom cenníku príslušenstva pre rok 2014/2015 od str. 49
39
18
Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus
Vŕtacie a kombinované kladivá SDS-plus
Vŕtacie a kombinované kladivo SDS-plus / 22 mm
Vŕtacie kladivo SDS Plus 20 mm
D25012K / D25013K
• Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vypínanie príklepu pri vŕtaní do dreva a kovu
• Kompaktná, ľahká konštrukcia • Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku
• D25013K: Navyše s možnosťou zastavenia otáčania pri ľahkom osekávaní
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25012K
650 W
0 – 1 550 min-1
0 – 4 150 min-1
0 – 1,8 J*
30 / 13 / 22 mm
50 mm
2,3 kg
154,96 €
185,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25013K
0 – 4 550 min-1
D25012K
D25012K
171,63 €
205,95 €
D25013K
Kombinované kladivo SDS-plus / 26 mm
D25123K
800 W
0 – 1 150 min-1
0 – 4 300 min-1
0 – 2,8 J*
30 / 13 / 26 mm
65 mm
2,8 kg
216,63 €
259,95 €
D25052KT
30 / 13 / 20 mm
50 mm
7,9 m/s2
2,6 kg
216,63 €
259,95 €
246,63 €
295,95 €
Súprava kombinovaného kladiva SDS-plus / 26 mm
D25124K
D25124K:
vr.
rýchloupevňovacieho
skľučovadla 13 mm
2,9 kg
246,63 €
295,95 €
D25125K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 389,95 €
D25124K
Kombinované kladivo SDS-plus / 26 mm
Kombinované kladivo SDS-plus / 26 mm
D25223K
• Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vypínanie otáčania a príklepu • Veľmi
vysoký odber materiálu pri vŕtaní dosiahnutý použitím optimalizovaného elektropneumatického
príklepového ústrojenstva • Mimoriadne nízke vibrácie vďaka pružne uloženej rukoväti bez priamej
väzby s náradím
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25052K
650 W
0 – 2300 min-1
0 – 6200 min-1
1,9 J*
D25125K
• Kombinované kladivo SDS-plus D25124 (pozri vyššie)
• Odsávacie zariadenie D25301D (pozri str. 19)
• Kufrík Tough-Box DS150 (pozri str. 38)
D25123K / D25124K
• Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Veľmi dlhá životnosť vďaka
plne synchronizovanej prevodovke • Rýchly postup vŕtania vďaka optimalizovanému
elektropneumatickému príklepovému ústrojenstvu • Mnohostranná použiteľnosť zaistená funkciou
vypínania otáčania a príklepu
• D25124K: Navyše s rýchloupínacím skľučovadlom pre vrták do 13 mm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
D25052K / D25052KT
• AVC s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
• Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu a muriva s priemerom 4 – 20 mm
• Mechanická spojka zdokonaľuje ovládateľnosť a zlepšuje ochranu • Rovnaký výkon pri chode
vpred aj vzad • Volič režimu pomocou objímky sa ľahko používa a je dobre chránený
•
vrátane 4 vrtákov SDS Plus a kufra T STAK
D25323K / D25324K / D25325K
• Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov • Vypínanie otáčania a príklepu • Mimoriadne
nízke vibrácie vďaka pružne uloženej rukoväti bez priamej väzby s náradím • D25324K: Navyše
s držiakom nástrojov vymeniteľným bez použitia iného náradia•D25325K: S držiakom nástrojov
vymeniteľným bez použitia náradia a s odsávaním prachu D25300DH
D25223K
800 W
0 – 1 150 min-1
0 – 4 300 min-1
0 – 2,8 J*
10,0 m/s2
D25325K
vr.
rýchloupevňovacieho
skľučovadla 13 mm
30 / 13 / 26 mm
65 mm
3,2 kg
333,29 €
399,95 €
Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm
okrem
D25323K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25323K
800 W
0 – 1 150 min-1
0 – 4 300 min-1
0 – 2,8 J*
10,5 m/s2
30 / 13 / 26 mm
65 mm
3,4 kg
291,63 €
349,95 €
D25324K
D25325K
3,5 kg
349,96 €
419,95 €
3,4 kg
616,63 €
739,95 €
KA
NOVIN
D25413K / D25414KT
• Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie
pri práci • Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom
od 6 do 32 mm • Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon • Vypnutie
otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích prác, odstraňovanie omietok a obkladov • Možnosť
zastavenia príklepu umožňuje vŕtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie
• D25414KT: vrátane súpravy príslušenstva DE0110 a rýchlovýmenného skľučovadla
D25413K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
s vŕtacími korunkami
Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25414KT
DT7018
Príslušenstvo pre
D25414KT a D25415K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT7018 Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm
vymeniteľné bez použitia náradia
41,63 €
49,95 €
Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm
32 /13 /32 mm
100 mm
8,2 m/s2
4,2 kg
479,96 €
575,95 €
D25414KT
4,3 kg
499,96 €
599,95 €
Príslušenstvo pre kombinované kladivá SDS-plus
KA
NOVIN
D25415K • Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie
a väčšie pohodlie pri práci • Technológia zabraňujúca otáčaniu (UTC) chráni obsluhu pred zaseknutím
pracovného nástroja • Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva
s priemerom od 6 do 32 mm • Vypnutie otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích prác, odstraňovanie
omietok a obkladov • Možnosť zastavenia príklepu umožňuje vŕtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie
• Vrátane rýchlovýmenného skľučovadla
Technické údaje:
D25415K
Príkon
1000 W
Otáčky naprázdno
0 – 820 min-1
Počet úderov naprázdno
0 – 4 700 min-1
Energia úderu*
4,2 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
dreva / kovu / betónu
32 /13 /32 mm
s vŕtacími korunkami
100 mm
Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón 8,2 m/s2
Hmotnosť
4,3 kg
Odporučená predaj. cena bez DPH 541,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 649,95 €
D25413K
1000 W
0 – 820 min-1
0 – 4 700 min-1
4,2 J*
D25300DH
• Výkonné odsávanie prachu pre kombinované kladivá SDS-plus D25323K / D25324K
• So samostatnou motorovou jednotkou • Vr. kufríka na uloženie náradia
D25301D
• Výkonné odsávacie zariadenie na použitie v spojení s externou jednotkou na odsávanie prachu
• Jednoduché a rýchle upevnenie na stroj
• Vhodné pre akumulátorové kladivá DEWALT i pre kladivá vo vyhotovení SDS-plus s priemerom
upínacieho krčka 54 mm alebo kladivá iných výrobcov s upínacím krčkom typu Euro (42 mm) pri
použití adaptéra (obsiahnutého v dodávke)
D25301D
D25300DH
UTC
D25300DH
19
D25300DH
Odsávanie prachu
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 433,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 519,95 €
D25301D
Odsávacie zariadenie
113,29 €
135,95 €
*EPTA 05/2009
Sekacie kladivá SDS Plus / Kombinované a sekacie kladivá SDS Max
Sekacie kladivo SDS-plus
Sekacie kladivo SDS-plus / 3 kg
Sekacie kladivo SDS Plus
D25330K
• Ideálne na ľahké až stredne náročné osekávacie práce vyžadujúce veľmi vysokú energiu
jednotlivých úderov • Veľmi vysoký odber materiálu • Elektronická regulácia počtu úderov
• Dvanásťnásobné nastavenie polohy vŕtacieho dláta • Aretovateľný vypínač trvalej prevádzky
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie ruka/paža – sekanie
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25330K
650 W
0 – 4 100 min-1
2,8 J*
2,9 kg
263,29 €
315,95 €
Kombinované kladivá SDS-max
Kombinované kladivo SDS-max / 40 mm
Kombinované kladivo SDS-max / 45 mm
D25501K
1 100 W
400 min-1
2 740 min-1
8 J*
18,3 m/s2
D25602K
D25603K
UTC
40 / 90 mm
55 mm
6,1 kg
588,29 €
705,95 €
D25603K
D25602K
Kombinované kladivo SDS-max / 48 mm
D25721K
1 250 W
132 – 265 min-1
1 225 – 2 450 min-1
1,5 – 9 J*
9,8 m/s2
D25722K
1 300 W
137 – 275 min-1
1 260 – 2 520 min-1
1,5 – 9 J*
7,8 m/s2
48 / 125 mm
80 mm
9,1 kg
833,29 €
999,95 €
Sekacie kladiva SDS-max
Sekacie kladivo SDS Max
D25723K
D25763K
UTC
D25723K
D25723K
D25723K
866,63 €
1 039,95 €
UTC
9,1 m/s2
45 / 100 mm
65 mm
6,8 kg
741,63 €
889,95 €
45 / 100 mm
65 mm
6,9 kg
771,63 €
925,95 €
D25603K
799,96 €
959,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky pod zaťažením
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
betónu / pomocou vŕtacích koruniek
Prerážací vrták
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25762K
1 500 W
125 – 250 min-1
1 150 – 2 300 min-1
3 – 15,5 J*
9,3 m/s2
52 / 150 mm
80 mm
9,9 kg
924,96 €
1 109,95 €
D25763K
924,96 €
1 109,95 €
D25831K
• Mimoriadne vysoká príklepová sila dosahovaná nedávno vyvinutým vysokovýkonným motorom
a optimálne prispôsobeným rázovým mechanizmom • Mnohostranné použitie vďaka elektronickej
regulácii počtu príklepov • Inovovaný reťazový pohon účinne minimalizuje trenie a opotrebovanie
• Mimoriadne nízke vibrácie vďaka pružne uloženej rukoväti bez priamej väzby s náradím
• Vr. špicatého sekáča
D25820K
1 100 W
2 740 min-1
8 J*
13,2 m/s2
5,8 kg
541,63 €
649,95 €
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Sekacie kladivo SDS-max / 8 kg
D25831K
1 250 W
1 430 – 2 840 min-1
2 – 8 J*
8,3 m/s2
6,0 kg
554,96 €
665,95 €
Búracie kladivá
Búracie kladivá SDS-max / 9 – 10 kg
D25871K
• Vysokovýkonný motor s mimoriadne vysokou príklepovou silou • Pružne uložená rukoväť
zaisťujúca účinné tlmenie vibrácií • Elektronická regulácia počtu príklepov umožňujúca
prispôsobenie spracovávanému materiálu • Bezproblémové odsekávanie vďaka aretovateľnému
vypínaču trvalej prevádzky a 24-násobnému nastaveniu polohy sekáča • Vr. špicatého sekáča
D25899K / D25902K
• Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti • Dvanásťnásobné nastavenie
polohy vŕtacieho dláta
• D25902K: Navyše so zdvojenou elektronikou pre kontrolovateľné použitie a odpruženou
rukoväťou so špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov • Vr. špicatého sekáča
D25902K
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25602K
Sekacie kladivo SDS-max / 6 kg
KA
NOVIN
D25820K
• Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekanie drážok a priechodných
otvorov v tehlách, murive a ľahčenom betóne • Prevodová skriňa plnená olejom zaručuje
kompletné mazanie všetkých komponentov a vynikajúci rozptyl tepla • Variabilné zaistenie
sekáča v 18 rôznych polohách poskytuje používateľovi dokonalé pracovné uhly pre akúkoľvek
aplikáciu • Unikátne utesnenie proti vnikaniu prachu zabraňuje vnikaniu aj najjemnejších čiastočiek
prachu do príklepového mechanizmu, čo zaručuje vysokú odolnosť a predĺženú životnosť náradia
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie ruka/paža – sekanie
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25601K
1 250 W
210 – 415 min-1
1 430 – 2 840 min-1
2 – 8 J*
9,2 m/s2
Kombinované kladivo SDS-max / 52 mm
D25722K
48 / 115 mm
80 mm
8,7 kg
799,96 €
959,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky pod zaťažením
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
betónu / pomocou vŕtacích koruniek
Prerážací vrták
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25762K / D25763K
• Rázový mechanizmus dimenzovaný pre veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní • Systém
aktívnej regulácie vibrácií • Unikátna dvojstupňová spojka • Elektronická regulácia otáčok
a počtu úderov
• D25763K: CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)
D25721K / D25722K / D25723K
• Rázový mechanizmus dimenzovaný pre veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní • Systém
aktívnej regulácie vibrácií • Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
• D25712K: s dvojstupňovou spojkou (CTC)
• D25713K: CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)
Technické údaje:
Príkon
Otáčky pod zaťažením
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
betónu / pomocou vŕtacích koruniek
Prerážací vrták
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25430K
1000 W
0 – 4 700 min-1
4,2 J*
7,1 m/s2
4,0 kg
399,96 €
479,95 €
D25601K / D25602K / D25603K
• Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka novo vyvinutému vysokovýkonnému motoru
a optimálne prispôsobenému rázovému mechanizmu • Elektronická regulácia otáčok a počtu
úderov • D25602K s dvojstupňovou spojkou (CTC)
• D25603K: CTC + úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)
D25501K
• Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka novo vyvinutému vysokovýkonnému motoru
a optimálne prispôsobenému rázovému mechanizmu • Inovovaný reťazový pohon účinne
minimalizuje trenie a opotrebenie
Technické údaje:
Príkon
Otáčky pod zaťažením
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Trojosové vibrácie
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do
betónu / pomocou vŕtacích koruniek
Prerážací vrták
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
KA
NOVIN
D25430K
• Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie
pohodlí pri práci • Optimalizovaný pomer výkonu a hmotnosti znamená kvalitný výkon • Veľká
konštrukcia príklepového mechanizmu zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia a vynikajúci
výkon • Spínač s elektronickou reguláciou otáčok zaručuje maximálnu ovládateľnosť
D25871K
1 300 W
1 260 – 2 520 min-1
2 – 9 J*
10,9 m/s2
8,0 kg
699,96 €
839,95 €
D25902K
20
D25902K
D25902K
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie náradia
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25899K
1 500 W
2 040 min-1
17,9 J*
11,7 m/s2
9,5 kg
679,96 €
815,95 €
D25902K
1 020 – 2 040 min-1
5 – 17,9 J*
7,9 m/s2
10,5 kg
799,96 €
959,95 €
*EPTA 05/2009
Búracie kladivá so šesťhranom / Rezačky obkladov a dlažby
Búracie kladivá so šesťhranom
Búracie kladivo so šesťhranom 19 mm
Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm / 30 mm
D25960K / D25961K
• Inovované búracie kladivo s optimálnym pomerom hmotnosti a výkonu • Veľmi nízke vibrácie
vďaka odpruženej rukoväti • Ergonomické, vyvážené konštrukčné vyhotovenie • Robustný upínací
šesťhran, voliteľne s priemerom 28 mm (D25960K) alebo 30 mm (D25961K) • Bezproblémové trvalé
používanie vďaka dlhým intervalom údržby • S hrotovým dlátom, viacpolohovou prídavnou rukoväťou
a kufríkom s kolieskami • Vr. špicatého sekáča
D25941K
• Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti
• Dvanásťnásobné nastavenie polohy vŕtacieho dláta
• Elektronicky riadený plynulý rozbeh a odpružená rukoväť so
špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov • Vr. špicatého sekáča
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25941K
1 600 W
1 620 min-1
22,5 J*
8,8 m/s2
13,2 kg
988,29 €
1 185,95 €
D25960K
Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm
D25980
2 100 W
900 min-1
52 J*
4,8 m/s2
31,0 kg
1 541,63 €
1 849,95 €
D25961K
16,9 kg
1 161,95 €
1 399,95 €
Nevírime prach, ale obmedzujeme jeho tvorbu na minimum!
5 presvedčivých dôvodov pre výber systémov odsávania
prachu DEWALT:
• Maximálne obmedzenie ohrozenia Vášho zdravia!
D25980K
• Čisté okolie pracoviska!
• Hospodárnejšie práce vďaka rýchlejšiemu postupu vŕtania!
• Dlhšia trvanlivosť vrtákov!
• Dlhšia životnosť Vášho kladiva!
1 696,63 €
2 035,95 €
Spoločnosť DEWALT ponúka pre takmer všetky vŕtacie, kombinované a sekacie kladivá vhodný systém
odsávania prachu, aby ste mohli mať neobmedzený úžitok zo všetkých piatich vyššie popísaných výhod.
Vyskúšajte si rôzne systémy a presvedčte sa o ich účinnosti.
Príslušenstvo D25980 D259801 Prepravný vozík
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 199,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 239,95 €
D25980
D25980K
Odsávanie prachu pri vŕtaní
Príslušenstvo k zariadeniam na odsávanie prachu DWH
OPC bez DPH
OPC vr. DPH
13,29 €
15,95 €
13,29 €
15,95 €
12,46 €
14,95 €
12,46 €
14,95 €
24,96 €
29,95 €
DWH050K • Pri vŕtaní pomocou všetkých vŕtacích kladív s upínaním SDS-max (do priemeru vrtáka 52 mm)
D279058CL
Hadicová svorka 35 mm (5 ks)
na upevnenie kábla na hadicu vysávača
35 mm
DWV9000 Univerzálny adaptér 35 na 35 mm,
zabraňuje pretáčaniu
hadice vysávača
DWV9120 Odstupňovaný adaptér 35 na 35-38 mm,
rýchle a jednoduché spojenie
medzi náradím a hadicou vysávača
DWV9130 Adaptér 35 na 35 mm,
rýchle a jednoduché spojenie
medzi náradím a hadicou vysávača
DWV9210 Trojdielna súprava adaptérov na stavebné práce,
obsahuje DWV9000, DWV9120
a DWV9130
Kompletný sortiment adaptérov na odsávanie, pozri str. 29
D25960K
1 600 W
1 450 min-1
35 J*
6,8 m/s2
18,4 kg
1 208,29 €
1 449,95 €
Odsávanie prachu
D25980 / D25980K
• Maximálna robustnosť a rázová energia • Odpružená rukoväť bez priamej väzby
s náradím účinne obmedzuje prenos vibrácií • Elektronicky riadené udržovanie
konštantného počtu rázov • D25980K: vr. hrotového dláta a prepravného vozíka D259801
• Vr. špicatého sekáča a prepravného vozíka D259801
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D25961K
Technické údaje:
Príkon
Počet úderov naprázdno
Energia úderu*
Vibrácie
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW050K
• Samostatné odsávanie pevných častíc z rovných povrchov prostredníctvom dvojkomorovej jednotky • S 2 hubicami
na čistenie vŕtaných otvorov, 2 vymeniteľnými odsávacími krúžkami (0 – 38/38 – 52 mm Ø), prepravným kufríkom
DWH050K
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 121,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 145,95 €
Odsávanie prachu pri osekávacích a búracích prácach
D279058CL DWV9000
DW051K
DWH051K • Na odsekávanie pomocou všetkých kombinovaných kladív SDS-max ako aj všetkých
sekacích a búracích kladív s upínaním SDS-max alebo s upínacím šesťhranom 19 mm do 12 kg
• S 3 odsávacími hubicami, 2 nasúvacími kruhovými adaptérmi, prepravným kufríkom
DWH052K • Na odsekávacie a búracie práce vykonávané pomocou všetkých búracích kladív
s upínacím šesťhranom (do 30 mm) alebo držiakom nástrojov 1 1/8“ alebo pomocou porovnateľných búracích
kladív s výkonom 16 až 30 kg •S prepravným kufríkom
DW052K
DWV9120 DWV9130
Rezačka obkladov
Rezačka obkladov na mokré aj suché rezanie
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWH051K
121,63 €
145,95 €
DWH052K
121,63 €
145,95 €
Diamantové rozbrusovacie kotúče pre pílu na dlaždice DWC410
PŘ
ÍSL
U
• Spekané diamantové rozbrusovacie kotúče s veľkým, priebežným segmentom
• Použitie najkvalitnejších diamantov zaisťuje dlhú trvanlivosť
• Na čisté rezy bez vylomených hrán a s malým počtom triesok
DWC410
• Robustný motor s vysokým krútiacim momentom konštruovaný pre nepretržitú prevádzku
• Max. bezpečnosť používateľa zaistená ochranným vypínačom PRCD • Mnohostranné použitie
vďaka presne a plynule nastaviteľným hĺbkam rezov a uhlom skosenia • Nepatrná prašnosť, ktorú
zaisťuje regulovateľný prívod vody pomocou hadice s dĺžkou 2 m • Aretovateľný vypínač pre trvalú
prevádzku • Vr. diamantového kotúča s priemerom 110 mm, univerzálneho adaptéra pre prívod
vody a vodnej hadice s dĺžkou 2 m
ŠEN
STV
Í2
01
4
/2
01
5
DT3714:
• Na rezanie do tvrdých materiálov, akými sú keramické dlaždice a kamenina
• Vhodný pre materiály s triedou oteru za mokra 3 a s triedou tvrdosti 6 podľa Mohsovej stupnice
• Kotúč 110 × 20 mm s 5 mm vysokým
a 1,6 mm širokým segmentom
Možno vyhľadať v novom cenníku príslušenstva pre rok 2014/2015 na str. 63
39
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Hĺbka rezu pri 90°/45°
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWC410
1 300 W
13 000 min-1
0 – 45°
34 mm / 19 mm
3,0 kg
183,29 €
219,95 €
DT3715:
• Na rezanie tvrdých materiálov, od keramických dlaždíc, cez kameninu
až po žulu a mramor
• Vhodný pre materiály s triedou oteru za mokra 4 a s triedou tvrdosti 7
podľa Mohsovej stupnice
• Kotúč 110 × 20 mm s 8 mm vysokým a 1,6 mm širokým segmentom
Rezačka obkladov a dlažby
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Hĺbka rezu
Max. rozsah prierezov pri
90°
45°
Diamantový rozbrusovací kotúč (DT3734)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D24000
• Vysokokvalitný systém vedenia z ušľachtilej ocele • Veľkoryso dimenzovaný rozsah rezania
umožňujúci dosiahnutie dĺžky rezu až 610 mm • Presný uhlový doraz na rezanie pod uhlom
45° a 90° • Zaisťovacie zarážky na jednoduché a presné nastavovanie uhlových polôh
22,5° a 45° • Zdvojený prívod chladiacej vody zaisťujúci dlhú trvanlivosť rozbrusovacích kotúčov
• Veľkorozmerná vaňa pre chladiacu vodu umožňuje bezproblémové dlhodobé používanie
• Odnímateľné sane píly umožňujú jednoduché a rýchle čistenie píly
Príslušenstvo D24000
• Sklopný kovový podstavec pre
dodatočné zvýšenie stability
D24000
1 600 W
4 200 min-1
95 mm
610 mm
450 mm
250 x 25,4 mm
32,0 kg
1 079,96 €
1 295,95 €
D240001 Kovový podstavec
Príslušenstvo
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 58,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 69,95 €
21
*EPTA 05/2009
Uhlové brúsky
Uhlová brúska 115 mm
Uhlová brúska 125 mm
DWE4050 / DWE4120 /DWE4150
• Kompaktné s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou
• Optimálne umiestnená aretácia vretena • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkovej
rukoväti • S nanovo vyvinutým držiakom uhlíkov, čo zaisťuje jednoduchý servis a vyššiu životnosť
uhlíkov
• DWE4120: kolískový vypínač
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Max. priemer kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochr. krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE4050
800 W
11 800 min-1
115 mm
M 14
1,8 kg
77,46 €
92,95 €
DWE4120
900 W
DWE4150
900 W
2,05 kg
77,46 €
92,95 €
2,00 kg
77,46 €
92,95 €
DWE4051 / DWE4151
• Kompaktné s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou • Jednodielny,
iba jednou skrutkou upevnený koncový kryt a nanovo vyvinutý držiak uhlíkových kief zaisťujú
jednoduchý servis a vyššiu životnosť uhlíkových kief • Vr. ochranného krytu pre brúsenie
a doplnkovej rukoväti
• DWE4151: s beznástrojovým rýchlym nastavením ochranného krytu
DWE4050
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Max. priemer kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochr. krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE4051
Uhlová brúska 125 mm
DWE4051
800 W
11 800 min-1
125 mm
M 14
1,8 kg
79,96 €
95,95 €
DWE4151
900 W
2,1 kg
79,96 €
95,95 €
Uhlová brúska 125 mm
D28132C / D28135
• Kompaktná, s veľmi malým priemerom skrine a veľmi plochou prevodovkou • S rýchlym
prestavovaním ochranného krytu bez použitia náradia • Špeciálny prívod chladiaceho vzduchu pre
ochranu motora • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti tlmiacej vibrácie
D28130 / D28134
• Kompaktná, s veľmi malým priemerom skrine a veľmi plochou prevodovkou • S rýchlym
prestavovaním ochranného krytu bez použitia náradia • Špeciálny prívod chladiaceho vzduchu pre
ochranu motora • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti
• D28130: s prídavnou rukoväťou tlmiacou prenos vibrácií
D28130
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28130
900 W
10 000 min-1
125 mm
M 14
2,2 kg
104,96 €
125,95 €
D28134
1 100 W
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28135
D28130
99,96 €
119,95 €
Uhlová brúska 125 mm
D28133
1 100 W
10 000 min-1
125 mm
M 14
2,3 kg
108,29 €
129,95 €
D28136
1 500 W
2 800 – 10 000 min-1
D28136
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28136
2,6 kg
133,29 €
159,95 €
Uhlová brúska 125 mm
D28065
1 250 W
9 000 min-1
125 mm
M 14
2,6 kg
138,29 €
165,95 €
Uhlová brúska 150 mm
D28141
• Kompaktné vyhotovenie s veľmi malým priemerom skrine a veľmi plochou prevodovkou
• S rýchlym prestavovaním ochranného krytu bez použitia náradia • Špeciálny prívod chladiaceho
vzduchu pre ochranu motora • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti tlmiacej
vibrácie
DW831
1 400 W
10 000 min-1
125 mm
M 14
3,1 kg
138,29 €
165,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Uhlová brúska 180 mm
D28141
1 400 W
9 000 min-1
150 mm
M 14
2,6 kg
166,63 €
199,95 €
Uhlová brúska 180 mm
DW840
• Výkonná uhlová brúska s prídavným chladením prostredníctvom špeciálnych integrovaných
plechov na usmerňovanie vzduchu • Vyvážená ergonomická konštrukcia • Vr. ochranného krytu
pre brúsenie a prídavnej rukoväti
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
124,96 €
149,95 €
D28065
• Kompaktná, s veľmi malým priemerom skrine a veľmi plochou prevodovkou • S rýchlym
prestavovaním ochranného krytu bez použitia náradia • Špeciálny prívod chladiaceho vzduchu pre
ochranu motora • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti tlmiacej vibrácie
DW831
• Kompaktná uhlová brúska s prídavným chladením prostredníctvom špeciálnych integrovaných
plechov na usmerňovanie vzduchu • Vyvážená ergonomická konštrukcia • Vr. ochranného krytu
pre brúsenie a prídavnej rukoväti
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28135
1 400 W
Uhlová brúska 125 mm
D28133 / D28136
• Kompaktná, s veľmi malým priemerom skrine a veľmi plochou prevodovkou • So špeciálnym
prívodom chladiaceho vzduchu na ochranu motora • Elektromechanická spojka • Rýchle
prestavovanie ochranného krytu bez použitia náradia • Vr. ochranného krytu pre brúsenie
a prídavnej rukoväti tlmiacej vibrácie
• D28136: elektronická regulácia otáčok
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28132C
1 200 W
10 000 min-1
125 mm
M 14
2,5 kg
99,96 €
119,95 €
DWE4597 / DWE4557
•Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením
• Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pri prehriatí • Aretovacie tlačidlo
• Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu • Vr. ochranného krytu pre brúsenie
a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie
• DWE4597: plynulý štart
DW840
1 800 W
8 000 min-1
180 mm
M 14
4,0 kg
154,96 €
185,95 €
DWE4597
22
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Max. priemer kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochr. krytu)
OPC vr. DPH
OPC vr. DPH
DWE4597
2 600 W
8 500 min-1
180 mm
M 14
5,4 kg
199,96 €
239,95 €
DWE4557
166,63 €
199,95 €
Uhlové, priame a stolové brúsky / Leštička
Uhlová brúska 230 mm
Uhlová brúska 230 mm
DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599
• Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením • Ochrana proti
preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pred prehriatím • Aretovacie tlačidlo
• Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu • Vr. ochranného krytu pre brúsenie
a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie
• DWE4579: plynulý štart
• DWE4579R: plynulý štart a s rýchloupínacou maticou pre rýchlu výmenu kotúčov
• DWE4599: príruba autobalancera minimalizuje vibrácie a umožňuje tak vyšší používateľský
komfort • Plynulý rozbeh• Optimálna ochrana obsluhy a stroja vďaka bezpečnostnej spojke
D28490 / D28492S
• Vinutie motora chránené proti prachu zvyšuje odolnosť • Dvojpolohová bočná rukoväť umožňuje
používateľovi nastavenie optimálnej polohy rukoväti pre maximálny komfort • Zaistenie vretena
umožňuje rýchlu výmenu kotúčov • Servisné okienko umožňuje rýchlu výmenu uhlíkov
• D28492S: plynulý štart
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28490
2 000 W
6 500 min-1
230 mm
M 14
5,5 kg
129,96 €
155,95 €
D28492S
2 200 W
DWE4579
DWE4579
DWE4579R
DWE4599
D28492S
196,63 €
235,95 €
Priame brúsky
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Max. priemer kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť (vr. ochr. krytu)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE4559
2 400 W
5,5 kg
DWE4579
2 600 W
6 500 min-1
230 mm
M 14
5,7 kg
199,96 €
239,95 €
216,63 €
259,95 €
230 mm
DWE4579R DWE4599
2 600 W
6 500 min-1
230 mm
M 14
6,0 kg
263,29 €
233,29 €
315,95 €
279,95 €
Príslušenstvo k uhlovým brúskam
DW882
OPC
bez DPH
DW882 • Vysokovýkonný motor s ochranou proti abrázii, ktorá predlžuje jeho životnosť
• Predná časť náradia s gumovým povrchom umožňuje lepšiu ovládateľnosť • Servisné okienko
umožňuje jednoduchú a rýchlu kontrolu a výmenu uhlíkov • Odpájacie uhlíky predlžujú životnosť
motora • Ložiská a súčasti utesnené proti vnikaniu prachu zaisťujú dlhú životnosť náradia•Pevné
vreteno môže poháňať i veľké príslušenstvo
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Ochranné kryty pre rozbrusovacie práce:
D281111 pre uhlové brúsky 115 mm
D281391 pre uhlové brúsky 125 mm
D281411 pre uhlové brúsky 150 mm
D284911 pre uhlové brúsky 180 mm
D284921 pre uhlové brúsky 230 mm
rozbrusovačka s diamantovým kotúčom 230 mm
DW882
1800 W
5 600 min-1
150 mm
M 16
6,7 kg
499,96 €
599,95 €
DE4037 Prepravný kufrík
OPC
vr. DPH
9,95 €
10,95 €
10,95 €
23,95 €
27,95 €
23,29 €
27,95 €
13,29 €
15,95 €
58,29 €
69,95 €
DWE46101
•Výkonný motor 1 100 W a kryt na zachytenie prachu umožňujú účinné odsávanie prachu
• Priamo kompatibilná s adaptérom Air-Lock na rýchle a jednoduché pripojenie k vysávaču
• Nastaviteľný ochranný kryt umožňuje prístup taktiež do rohov • Nastavenie hĺbky slúži
na optimálne vyfrézovanie drážky • Vr. ochranného krytu, sendvičového deliaceho kotúča 125 mm
(DT 3758), s adaptérom Air-Lock DWV 9000 a antivibračnou bočnou rukoväťou
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Max. priemer kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť
OPC vr. DPH
OPC vr. DPH
DWE46150
Leštička
Leštička
DWE46101
1 100 W
10 000 min-1
125 mm
M 14
1,8 kg
279,96 €
335,95 €
Príslušenstvo pre leštičky
DWP849X
• Práca prispôsobená vlastnostiam materiálu vďaka dvojstupňovej regulácii otáčok
a elektronickému udržovaniu konštantných otáčok • Celkom pogumovaná predná skriňa zaisťuje
ochranu náradia i opracovávaného materiálu • Vrátane gumového brúsneho taniera, 2 leštiacich
poťahov, strmeňovej a prídavnej rukoväti
DT3567
DWP849X
1 250 W
0 – 600 / 3 500 min-1
180 / 150 mm
M 14
3,0 kg
199,96 €
239,95 €
DT3567
DT3568
DT3569
DT3622
180 mm podložka na suchý zips pre DWP849X
180 mm leštiaci poťah na suchý zips pre DWP849X
180 mm štandardná podložka pre DWP849X
štandardný leštiaci poťah pre DWP849X
OPC
bez DPH
11,63 €
17,46 €
6,63 €
8,29 €
OPC
vr. DPH
13,95 €
20,95 €
7,95 €
9,95 €
DT3568
DT3569
Honovacia a kotúčová brúska
Kombinované brúsky
Pásová a kotúčová brúska
DW754
• Dokonalé výsledky pri brúsení a honovaní • Prípravok na upínanie obrobku umožňuje presné
nastavenie uhla brúsenia • Brúsny kotúč sa otáča v smere od používateľa • Vr. brúsneho kotúča,
upínacieho a brúsneho zariadenia a ochranného krytu proti iskrám
DW753
• Brúsny pás s výškovo nastaviteľnou pätkou • Jednoduchá výmena pásu prostredníctvom
excentrického napínacieho zariadenia • Brúsny pás sa otáča v smere k používateľovi
• Vrátane brúsneho kotúča, upínacieho a brúsneho zariadenia a ochranného krytu proti iskrám
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmery brúsneho kotúča
Hrúbka brúsneho kotúča
Rozmery pásu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
pre D28111, D28113, D28116,
D28139, D28130, D28134,
D28132C, D28135, D28133, D28136,
D28141
8,29 €
9,13 €
9,13 €
19,96 €
23,29 €
Drážkovacia fréza 1 100 W
OPC
bez DPH
Ochranný kryt na sanačné brúsenie:
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Hnacie vreteno
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
(nie pre DW480)
(nie pre D28415)
D500910 Ochranné okuliare
Príslušenstvo uhlovej brúsky
DWE46150 Ochranný kryt pre sanačné brúsenie betónu
Iba pre uhlové brúsky DEWALT
115 a 125 mm a sanačné diamantové
kotúče DEWALT pozrite str. 61
(nie pre D28117)
(nie pre D28137, DW831)
OPC
vr. DPH
DW753
415 W
2 750 min-1
150 x 20 mm
25 mm
577 x 45 mm
9,3 kg
371,63 €
445,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmery brúsneho kotúča
Hrúbka brúsneho kotúča
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
23
DW754
415 W
2 750 min-1
150 x 20 mm
25 mm
9,3 kg
341,63 €
409,95 €
Stolové brúsky / Rozbrusovačky kovov / Stavebné píly ALLIGATOR
Rozbrusovačky kovov
Rozbrusovačka 355 mm
Pásová a kotúčová brúska na mokré brúsenie
DW755
• Brúsny pás s výškovo nastaviteľnou pätkou • Jednoduchá výmena pásu prostredníctvom
excentrického napínacieho zariadenia • Brúsny pás sa otáča v smere od používateľa
• Vr. brúsneho kotúča, upínacieho a brúsneho zariadenia, zariadenia na mokré brúsenie
a ochranného krytu proti iskrám
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmery brúsneho kotúča
Hrúbka brúsneho kotúča
Rozmery pásu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28715
• Elektronicky riadený plynulý rozbeh • Nastavenie úkosu do 45° bez použitia náradia
• Bezpečná práca vďaka prestaviteľnému ochrannému krytu proti iskrám
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozsahy rezov:
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°
profily v tvare L pri 90° resp. 45°
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°
Rozbrusovací kotúč (DT3450)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW755
415 W
2 750 min-1
150 x 20 mm
20 mm
715 x 45 mm
9,5 kg
446,63 €
535,95 €
Rozbrusovačka 355 mm
DW872
• Vysokovýkonný motor s obmedzením rozbehového prúdu • Prestaviteľný dorazový systém
na nastavovanie polohy rezu a pre rezy s úkosom až 45° • Systém rýchleho upínania obrobkov
• Ochranný kryt z plastu Lexan
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozsahy rezov:
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°
profily v tvare L pri 90° resp. 45°
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°
Pílový kotúč (DT1900)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28710
2 200 W
3 800 min-1
355 mm
119 x 119 resp. 98 x 98 mm
115 x 130 resp. 115 x 98 mm
137 x 137 resp. 98 x 98 mm
130 resp. 115 mm
17,0 kg
233,29 €
279,95 €
Špeciálne píly
Píla Alligator 295 mm
DW872
2 200 W
1 300 min-1
100 x 100 resp. 79 x 79 mm
130 x 75 resp. 123 x 75 mm
92 x 92 resp. 56 x 56 mm
130 resp. 79 mm
355 mm, 70 zubov (z ocele legovanej titánom)
22,5 kg
524,96 €
629,95 €
Píla Alligator 430 mm
DWE396
DWE396
1 600 W
3 000 min-1
40 mm
365 mm/295 mm
5,3 kg
341,63 €
409,95 €
KA
NOVIN
DWE397 / DWE398 / DWE399
• Odolný vysokovýkonný motor pre najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pílového listu
s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj
odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež pre uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý
systém výmeny pílových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou
nových integrovaných koncových svoriek je možné rezací nástroj pretiahnuť úplne cez rez • Plne
pogumovaná rukoväť • Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro
• DWE397: so súpravou pílových listov DT 2974 (pre Poroton 12)
• DWE398: so súpravou pílových listov DT 2976 (pre Poroton 20)
• DWE399: so súpravou pílových listov DT 2975 (pre Porenbeton)
• Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane
KA
NOVIN
DWE396
• Odolný vysokovýkonný motor pre najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pílového listu s nízkymi
vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný
proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež pre uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém
výmeny pílových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových
integrovaných koncových svoriek je možné rezací nástroj pretiahnuť úplne cez rez • Plne pogumovaná
rukoväť • Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro • So súpravou pílových
plátkov DT2793 pre pórobetón • Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Dĺžka zdvihu
Dĺžka rezného nástroja/rezu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
120 x 120 resp. 113 x 113 mm
74 x 230 resp. 100 x 140 mm
140 x 140 resp. 120 x 120 mm
130 resp. 130 mm
355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov)
18,0 kg
341,63 €
409,95 €
Okružná píla na kov 355 mm
D28710
• Ergonomická horizontálna rukoväť zaručuje menšiu únavu obsluhy • Rýchloupínacia svorka
skracuje prestoje pri upínaní obrobku • Vysokovýkonný motor chránený proti prachu disponuje
funkciami zabraňujúcimi preťaženiu, ktoré zaručujú dlhšiu životnosť náradia • Zaistenie vretena
umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. Ø kotúča
Rozsahy rezov:
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°
profily v tvare L pri 90° resp. 45°
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D28715
2 200 W
4 000 min-1
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Dĺžka zdvihu
Dĺžka rezného nástroja/rezu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE397
DWE397
1 700 W
3 000 min-1
40 mm
500 mm/430 mm
5,5 kg
463,29 €
555,95 €
DWE398
DWE399
524,96 €
629,95 €
433,29 €
519,95 €
NOVINKA: Teraz taktiež 430 mm pílové listy na drevo a izolačné materiály
Pílové listy pre špeciálne píly DWE 396 / DWE 397 / DWE 398 / DWE 399
Obj.č.
na
použitie
dĺžka rezu
OPC bez DPH
DT2970
DWE396
Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky
295 mm
29,96 €
35,95 €
OPC vr. DPH
DT2971
DWE396
Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu – nie na drevotrieskové dosky
295 mm
25,79 €
30,95 €
DT2972
DWE396
Veľmi robustné pílové plátky na jednoduché rezy do drevotriesky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu
295 mm
53,29 €
63,95 €
295 mm
49,96 €
59,95 €
DT2973
DWE396
Na jednoduché rezy do pórobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6), ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong
DT2977
DWE396
Na jednoduché rezy do dutých tehál (POROTON ) do pevnostnej triedy 20 N/mm
295 mm
99,96 €
119,95 €
DT2974
DWE397 / DWE398 / DWE399
Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm2
430 mm
78,29 €
93,95 €
®
2
DT2975
DWE397 / DWE398 / DWE399
Na jednoduché rezy do pórobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong
430 mm
78,29 €
93,95 €
DT2976
DWE397 / DWE398 / DWE399
Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm2
430 mm
163,29 €
195,95 €
DT2978
DWE397 / DWE398 / DWE399
Univerzálny kotúč na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu – nie na drevotrieskové dosky
430 mm
41,63 €
49,95 €
DT2979
DWE397 / DWE398 / DWE399
Pílové plátky na izolácie, špeciálny nôž na rezanie napr., sklená vata, minerálna vlna, konope, drevitá vlna
430 mm
66,63 €
79,95 € €
Pílové listy pre špeciálne píly DW 390 / DW 391 / DW 392 / DW 393 / DW 394
Obj.č.
na
použitie
dĺžka rezu
OPC bez DPH
DT2960
DW390 / DW391
Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky
275 mm
26,63 €
31,95 €
OPC vr. DPH
DT2961
DW390 / DW391
Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu – nie na drevotrieskové dosky
275 mm
25,79 €
30,95 €
DT2962
DW390 / DW391
Veľmi robustný pílový list na jednoduché rezy do drevotriesky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu
275 mm
49,96 €
59,95 €
DT2963
DW390 / DW391
Na jednoduché rezy do pórobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong
275 mm
49,96 €
59,95 €
DT2964
DW392 / DW393 / DW394
Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm2
425 mm
78,29 €
93,95 €
DT2965
DW392 / DW393 / DW394
Na jednoduché rezy do pórobetónu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong
425 mm
78,29 €
93,95 €
DT2966
DW392 / DW393 / DW394
Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm2
425 mm
163,29 €
195,95 €
24
Mečové a priamočiare píly / Vibračné a trojuholníkové brúsky
Mečové píly
Mečová píla
Mečová píla
DW304PK / DW310K / DW311K
• Systém rýchlej výmeny pílového listu umožňuje bezpečnú a jednoduchú obsluhu • Elektronická
regulácia počtu zdvihov • Prestavovanie pätky píly bez použitia náradia • Vr. pílového listu
• DW304PK: štvornásobné nastavenie polohy pílového listu, dodávané s pílovým listom
• DW311K: navyše s pripojiteľným kyvadlovým zdvihom, predvoľbou počtu zdvihov
prostredníctvom ryhovaného kolieska, pogumované rukoväti
Technické údaje:
Príkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele a rúrok / PVC
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW304PK
1 050 W
0 – 2 800 min-1
29 mm
280 / 100 / 130 mm
3,5 kg
221,63 €
265,95 €
DW310K
1 200 W
0 – 2 600 min-1
28 mm
DWE357K
• Kompaktná konštrukcia s dĺžkou iba 368 mm umožňuje jednoduchý prístup do obmedzených
priestorov a väčšiu flexibilitu pri pracovných aplikáciách • Upínanie pílového listu do 4 polôh
• Pogumovaný mäkký povrch rukoväti a predná pätka poskytujú vyšší komfort obsluhe a znižujú
vibrácie • Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje používateľovi okamžité ovládanie otáčok
DW304PK
ITIO
POS
N
P
M
LA
EC
AD
BL
DW311K
Technické údaje:
Príkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele a rúrok / PVC
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
N
ITIO
MP
LA
EC
POS
AD
BL
300 / 130 / 160 mm
4,0 kg
263,29 €
308,29 €
315,95 €
369,95 €
Priamočiare píly
Priamočiara píla
Priamočiara píla
DW331K
DW341K
550 W
0 – 3 100 min-1
20 mm
45° (vľavo / vpravo)
85 / 10 / 20 mm
2,0 kg
141,63 €
169,95 €
DW343K
DW343K
1 900 – 3 100 min
-1
DW333K
141,63 €
169,95 €
Vibračné brúsky
Vibračná brúska 108 x 115 mm
Príslušenstvo D26441
D264411
D26441
230 W
14 000 min-1
28 000 min-1
1,4 mm
108 x 115 mm (rozmery papiera: 140 × 114 mm)
1,4 kg
83,29 €
99,95 €
D264412
800 – 3 100 min-1
199,96 €
239,95 €
OPC
bez DPH
8,29 €
24,96 €
OPC
vr. DPH
9,95 €
29,95 €
OPC
bez DPH
6,63 €
OPC
vr. DPH
7,95 €
OPC
bez DPH
8,29 €
OPC
vr. DPH
9,95 €
Vibračná brúska 92 x 190 mm
D26422
• Brúsna doska so suchým zipsom a zvieracím mechanizmom
• Vrátane 2 brúsnych dosiek (pre papier so suchým zipsom a Standard), vaku na prach, držiaka
vaku na prach a brúsneho papiera • S elektronickou reguláciou počtu kmitov
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Veľkosť brúsnej dosky
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26420
Trojuholníková brúska
Trojuholníková brúska
D26422
350 W
6 000 – 11 000 min-1
12 000 – 22 000 min-1
2,5 mm
92 × 190 mm (rozmery papiera: 93 × 230 mm)
2,6 kg
291,63 €
349,95 €
Príslušenstvo k trojuholníkovým brúskam
D26430
• Brúsna doska zaliata v PU pene • Otáčanie brúsnej dosky bez použitia náradia
• Na suchý zips • Odsávanie prachu prostredníctvom vlastnej prachovej nádoby alebo externého
odsávacieho systému
D264303
D264301
D264301
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Veľkosť brúsnej plochy
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Brúsna doska so suchým zipsom
Príslušenstvo
D26420 / D26421 / D26422 / D26423
DE2642
Vrecká na prach (5 ks)
Vibračná brúska 112 x 236 mm
D26420
D26421
350 W
-1
11 000 min-1
6 000 – 11 000 min
12 000 – 22 000 min-1
22 000 min-1
2,5 mm
112 x 236 mm (rozmery papiera: 113 × 280 mm)
2,8 kg
2,7 kg
308,29 €
274,96 €
369,95 €
329,95 €
DW333K
D264411
D26420 / D26421
• Brúsna doska s uchytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom
• Vrátane 2 brúsnych dosiek (pre papier so suchým zipsom a Standard), vaku na prach, držiaka
vaku na prach a brúsneho papiera
• D26420: s elektronickou reguláciou počtu kmitov
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Veľkosť brúsnej dosky
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
DW331K
Príkon
701 W
Počet zdvihov naprázdno
0 – 3 100 min-1
Dĺžka zdvihu
26 mm
Nastavenie sklonu
45° (vľavo / vpravo)
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele / neželezných kovov 135 / 12 / 30 mm
Hmotnosť
2,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 199,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 239,95 €
Príslušenstvo
DW341K / DW343K / DW331K / DW333K
DE3241
Bočný doraz
DE3242
Kružidlo
Príslušenstvo k vibračným brúskam
D26441
• Brúsna doska s uchytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom
• Odpružené vyvažovacie závažie znižuje vibrácie
• Vr. brúsneho papiera, dierovacej šablóny, odsávacieho adaptéra a vaku na zachytávanie prachu
• Vr. vaku na zachycovanie prachu
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Veľkosť brúsnej dosky
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
280 / 100 / 130 mm
3,1 kg
229,96 €
275,95 €
DW331K / DW333K
• Vysokovýkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračným systémom • Systém rýchlej
výmeny pílového listu bez použitia náradia • Ofukovacie zariadenie
DW341K
DW341K / DW343K
Systém rýchlej výmeny pílového listu bez použitia náradia • Ofukovacie zariadenie
• Pätka píly s prídavnou ochranou obrobku
Technické údaje:
Príkon
Počet zdvihov naprázdno
Dĺžka zdvihu
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu do
dreva / ocele / neželezných kovov
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE357K
1 050 W
0 – 2 800 min-1
29 mm
D26430
300 W
7 000 – 11 000 min-1
14 000 – 22 000 min-1
1,8 mm
93 mm (medzi rohmi)
1,3 kg
163,29 €
195,95 €
D264302
D264303
D264304
D264305
D264304
D264306
D264306
25
Lamelová brúsna doska so suchým
zipsom a samolepiacou fóliou
Samolepiaca fólia so
suchým zipsom pre D264301
Dierovaná brúsna doska
so suchým zipsom
Odsávací adaptér pre
externé odsávanie
Prachový filter pre nádobu
na prach (10 ks)
Vyhladzovací nôž, šírka ostria: 50 mm
OPC
bez DPH
13,29 €
OPC
vr. DPH
15,95 €
12,46 €
14,95 €
10,79 €
12,95 €
18,29 €
21,95 €
2,46 €
2,95 €
14,13 €
16,95 €
Excentrické brúsky / Teplovzdušné pištole / Hoblíky
Excentrické brúsky
Excentrická brúska 125 mm
Excentrická brúska 150 mm
D26410
• Elektronická regulácia počtu kmitov • Na suchý zips • Dva voliteľne nastavené priemery
kruhovej plochy kmitania • Vr. vaku na zachycovanie prachu, vrecka pre naberanie prachu
s držiakom
D26453
• Elektronické riadenie plynulého rozbehu a udržovanie stálych otáčok
• Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov • Na suchý zips • Odsávanie prachu
prostredníctvom vlastnej prachovej zberacej nádoby alebo externého odsávacieho systému
• Vr. vaku na zachycovanie prachu
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Ø brúsneho papiera
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26453
280 W
7 000 – 12 000 min-1
14 000 – 24 000 min-1
2,4 mm
125 mm
1,6 kg
99,96 €
119,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej plochy kmitania
Ø brúsneho papiera
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Excentrická brúska 150 mm
D26410
400 W
4 000 – 10 000 min-1
8 000 – 20 000 min-1
3 / 6 mm
150 mm
2,7 kg
279,96 €
335,95 €
Príslušenstvo k excentrickým brúskam
DW443
• Elektronické riadenie plynulého rozbehu a udržovanie stálych otáčok
• Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov • Na suchý zips
• Vrátane prídavnej rukoväti, vaku na zachycovanie prachu
DE2639
Technické údaje:
Príkon
Otáčky motora
Počet kmitov
Ø kruhovej oscilačnej plochy
Ø brúsneho papiera
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW443
530 W
4 200 – 7 600 min-1
8 400 – 15 200 min-1
5 mm
150 mm
2,7 kg
221,63 €
265,95 €
Príslušenstvo D26453
DT3600
Brúsny tanier 125 mm so suchým zipsom
Príslušenstvo DW443
DT3601
Brúsny tanier 150 mm (s otvorom veľ. 6)
Príslušenstvo D26410
DE2642
Vrecká na prach (5 ks)
DE2643
Brúsny tanier 150 mm (stredne tvrdý)
Príslušenstvo DW443 / D26410
DE2639
Brúsny tanier 150 mm (s otvorom veľ. 6/8
DE2643
Pásová brúska 100 mm
DW650
1 010 W
350 m/min.
100 x 560 mm
100 x 110 mm
6,3 kg
399,96 €
479,95 €
DW650E
1 100 W
250 – 380 m/min.
DW433
DW650E
6,4 kg
463,29 €
555,95 €
Teplovzdušná pištoľ
D26414
• Výkonná teplovzdušná pištoľ na profesionálne použitie • Plynule nastaviteľná teplota a dva
stupne rýchlosti prúdenia vzduchu • Digitálne ukazovatele teploty a ukladanie všetkých zadaných
hodnôt do pamäte • Vr. kužeľovej hubice, plochej hubice a nástavca na odstraňovanie lakov
11,95 €
9,96 €
11,95 €
8,29 €
23,29 €
9,95 €
27,95 €
39,96 €
47,95 €
D26411
1 800 W
50 – 400 / 600 °C
240 / 450 l/min.
0,8 kg
79,96 €
95,95 €
Technické údaje:
Príkon
Rýchlosť pásu
Rozmery pásu
Brúsna plocha
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW432
800 W
427 m/min.
75 x 533 mm
75 x 140 mm
5,6 kg
308,29 €
369,95 €
DW433
259 – 427 m/min.
338,29 €
405,95 €
Hoblíky
Hoblík 82 mm
DW680
• Vysokovýkonný motor umožňujúci dosahovanie najlepších výsledkov i pri opracovávaní tvrdého dreva
• Pogumovaná prídavná rukoväť s integrovaným kolieskom na nastavovanie hĺbky odberu materiálu
• Vrátane tvrdokovového noža s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Hĺbka úberu
Šírka hobľovania
Hĺbka falcovania
Dĺžka základne
Priemer valca
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26414
D26414
2 000 W
50 – 400 / 600°C
250/500 l/min
0,9 kg
88,29 €
105,95 €
Hoblík 82 mm
DW680
600 W
15 000 min-1
2,5 mm
82 mm
12 mm
290 mm
54 mm
3,2 kg
191,63 €
229,95 €
Príslušenstvo k hoblíkom
D26500 / D26500K / D26501K
• Vysokovýkonný motor umožňujúci dosahovanie najlepších výsledkov i pri opracovávaní tvrdého
dreva • Nastaviteľný pravostranný alebo ľavostranný odvod hoblín • Vrátane tvrdokovového noža
s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra
• D26500K: navyše s vakom na zachycovanie hoblín a kufrom
• D26501K: s trojnásobnou elektronikou a s vakom na zachycovanie hoblín
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Hĺbka úberu
Šírka hobľovania
Hĺbka falcovania
Dĺžka základne
Priemer valca
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
9,96 €
DW432 / DW433
• Veľmi rozmerná brúsna plocha a možnosť brúsenia v blízkosti okrajov vďaka inovovanému systému
vedenia pásu s troma kladkami • Účinné odsávanie prachu integrovaným alebo externým odsávacím
systémom • Jemné nastavovanie polohy pásu • Vrátane vaku na prach a brúsneho pásu
• DW433: s elektronicky regulovateľnou rýchlosťou pásu
D26411
• Ochrana proti prehriatiu zaisťuje dlhú životnosť • Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne
rýchlosti prúdenia vzduchu • Odnímateľný tepelný ochranný kryt • Vďaka bezpečnej a stabilnej
opornej ploche použiteľná aj na stacionárnu prevádzku • Vr. plochej hubice a redukčnej hubice
Technické údaje:
Príkon
Pracovná teplota
Prietok vzduchu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
OPC
vr. DPH
Pásové brúsky od D28480
DW650 / DW650E
• Výkonný stroj na brúsenie veľkých plôch • Účinné odsávanie prachu pomocou integrovaného
alebo externého odsávacieho systému • Presne nastaviteľná poloha pásu • Vr. vaku na prach
a brúsneho pásu • DW650E: s elektronicky regulovateľnou rýchlosťou pásu
Technické údaje:
Príkon
Rýchlosť pásu
Rozmery pásu
Brúsna plocha
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
OPC
bez DPH
D26500
1 050 W
13 500 min-1
4 mm
82 mm
25 mm
320 mm
64 mm
4,0 kg
208,29 €
249,95 €
D26500K
Príslušenstvo DW680 / DW680K
D26501K
DE6784
DE6775
DE6784
Odsávací adaptér
Vak na hobliny
OPC
bez DPH
3,71 €
27,46 €
OPC
vr. DPH
4,45 €
32,95 €
OPC
bez DPH
19,96 €
OPC
vr. DPH
23,95 €
OPC
bez DPH
10,79 €
16,63 €
OPC
vr. DPH
12,95 €
19,95 €
11 500 min-1
Príslušenstvo D26500
D26500
D26500K
D26501K
263,29 €
315,95 €
D26501K
DE2650
D26501K
DE2650
308,29 €
369,95 €
26
Vak na hobliny
Príslušenstvo DW680 / DW680K /
D26500 / D26500K / D26501K
1 dvojica hobľovacích nožov s obojstranným ostrím z ocele HSS
DT3905
DT3906
1 dvojica hobľovacích nožov s obojstranným ostrím z tvrdokovu
Oscilačná multibrúska / Vrchné frézky / Ohraňovacie frézky / Lamelovacie frézky
Oscilačná multi brúska
Oscilačná multi brúska
DWE315KT
• Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca
ergonómia • Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy pre uchopenie náradia
a spínača zlepšujú ovládateľnosť • Vrátane 32 ks príslušenstva a kufra Tstak
DWE315
• Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca
ergonómia • Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy pre uchopenie náradia
a spínača zlepšujú ovládateľnosť • Dodávané v škatuli
Technické údaje:
Výkon
Otáčky
Hmotnosť
Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia
Adaptér pre príslušenstvo Bosch
Kufrík
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE315
300 W
0 – 22 000 kmitov/min
1,48 kg
Áno
Áno
Nie
133,29 €
159,95 €
Technické údaje:
Výkon
Otáčky
Hmotnosť
Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia
Adaptér pre príslušenstvo Bosch
Kufrík
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Vrchné frézky
Kombinovaná frézka 900 W
Vrchná frézka 900 W
D26203
• Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržovaním konštantných
otáčok • Plynulý rozbeh • 5-stupňová predvoľba hĺbky frézovania a presné jemné nastavenie
hĺbky frézovania • Odsávacie zariadenie s adaptérom • Aretácia vretena
D26204K
• Kombinovaná frézka pozostávajúca z vrchnej frézky D26203 (frézovacieho motora s ponornou
jednotkou) a súpravy na prestavbu, čo je kopírovacia jednotka D262005 (dodáva sa i samostatne)
umožňujúca použitie frézovacieho motora ako ohraňovacej frézky
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézy
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26204K
900 W
16 000 – 27 000 min-1
55 mm
6 – 8 mm
36 mm
2,9 kg
324,96 €
389,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézy
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Vrchná frézka 2 000 W
DW625E
2 000 W
8 000 – 20 000 min-1
80 mm
6 – 12,7 mm
50 mm
5,1 kg
399,96 €
479,95 €
DW621 / DW621K
• Celorozsahová elektronika na udržanie konštantných otáčok • mäkký štart zabraňuje skĺznutiu
stroja pri spustení • Výkonný odsávací systém s inovatívnym odsávaním priamo cez stĺpik frézovacieho koša • Nastavenie hĺbky frézovania s jemným nastavením s delením po 0,1 mm • Aretácia
vretena pre jednoduchú a rýchlu výmenu frézok • Vr. paralelného dorazu s jemným nastavením,
17 mm vodiacim puzdrom, adaptérom odsávania a 8 mm klieštinou
DW625EK
DW621K
DW625EK
433,29 €
519,95 €
Ohraňovacie frézky
Ohraňovacia frézka 590 W
DW621
1 100 W
8 000 – 24 000 min-1
55 mm
6 – 8 mm
36 mm
3,1 kg
341,63 €
409,95 €
DW621K
399,96 €
479,95 €
Pästná ohraňovacia frézka
• Unikátny systém odsávania cez stĺpik podstatne zlepšuje výhľad, pretože pohľad na rezný nástroj
neprekrýva žiadna hadica alebo tretí stĺpik • Z bezpečnostných dôvodov a kvôli uľahčeniu obsluhy je hlavný
spínač umiestnený v rukoväti a je vybavený zaisťovacou a odisťovacou funkciou • Elektronická regulácia
otáčok zaručuje dosiahnutie perfektnej povrchovej úpravy pri práci so všetkými druhmi dreva, s hliníkom
aj plastmi, a to tak, že elektronická regulácia udržuje zvolené otáčky pri akomkoľvek zaťažení
• Plynulý rozbeh eliminuje akékoľvek malé počiatočné pohyby, ktoré môžu vychýliť rezný nástroj
• Precízne vedenie v dvoch stĺpcoch s vodiacimi puzdrami z fosforového bronzu – väčšia šírka stĺpika
poskytuje frézke vynikajúcu stabilitu a najväčšiu presnosť na frézkach tejto triedy
DWE6005
590 W
1 600 – 34 000 min-1
22 mm
6 mm
29 mm
1,5 kg
183,29 €
219,95 €
D26200
Lamelovacie frézky
Lamelovacia frézka
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Rozmer klieštiny
Maximálny priemer nástroja
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26200
900 W
16 000 – 27 000 min-1
55 mm
6 – 8 mm
36 mm
1,9 kg
229,96 €
275,95 €
Lamelovacia a drážkovacia frézka
DW685K
• Kombinovaný prístroj so značkami vo forme rysiek na uhlovom stole a so skrutkami na jemné
nastavovanie so stupnicami • Pomocou úkosového dorazu je možné ľahko robiť rohové spoje
s uhlom 45° • Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm a rovnobežného dorazu
DW682K
• Výškovo prestaviteľný úkosový doraz s rozsahom nastavenia od 0° do 90° na maximálne
hrúbky materiálu 10 až 70 mm • Pevné frézovacie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10 a 20
• Zapustiteľné protipreklzové zariadenie, osemnásobné označenie pomocou rysiek a doraz
s pozorovacím okienkom • Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm, vaku na zachytávanie
triesok a odsávacieho adaptéra
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. priemer frézy
Max. hĺbka frézovania
Nastavenie sklonu
Šírka drážky
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Zdvih frézovacieho koša
Upínanie nástroja
Max. priemer frézky
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26200 • Precízne nastavenie hĺbky rezu s presnosťou 0,1 mm zaisťuje presné výsledky frézovania
DWE6005
• Vhodná najmä pre malé polomery a na zrážanie a tvarovanie hrán • Nízka hmotnosť je ideálna
na ovládanie jednou rukou a na vykonávanie presnej práce • Kopírovací systém s guľkovým
ložiskom 10 mm zvyšuje presnosť a komfort obsluhy • Plynulá regulácia otáčok umožňuje
výber optimálneho nástroja pre vykonávanú prácu • Základňa v tvare D poskytuje používateľovi
maximálnu oporu na obrobku • LED diódové svetlo poskytuje používateľovi lepšiu viditeľnosť
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézy
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D26203
900 W
16 000 – 27 000 min-1
55 mm
6 – 8 mm
36 mm
2,9 kg
291,63 €
349,95 €
Horná frézka 1100 W
DW625E / DW625EK
• Vysokovýkonná vrchná frézka na najnáročnejšie frézovacie operácie • Presné nastavovanie
hĺbky frézovania pomocou stupnice s lupou • Vr. rovnobežného dorazu, vodiaceho puzdra 30 mm,
odsávacieho adaptéra a klieštiny 12 mm • Celorozsahová elektronika s udržiavaním konštantných
otáčok • DW625EK: v kufri
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Rozmer klieštiny
Max. priemer frézy
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWE315KT
300 W
0 – 22 000 kmitov/min
1,48 kg
Áno
Áno
Áno – Tstak
199,96 €
239,95 €
DW682K
600 W
10 000 min-1
100 mm
20 mm
0 – 90°
4 mm
3,0 kg
246,63 €
295,95 €
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. priemer frézy
Max. hĺbka frézovania
Nastavenie úkosu
Šírka otvorenej spojovacej škáry
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
27
DW685K
600 W
7 500 min-1
100 – 105 mm
24 mm
45°
9,5 – 18 mm
2,8 kg
399,96 €
479,95 €
Príslušenstvo pre vrchné frézky a ohraňovacie frézky / Kotúčové píly
Klieština 6 mm
Klieština 6,35 mm (1/4”)
Klieština 8 mm
Klieština 10 mm
Klieština 12 mm
Klieština 12,7 mm (1/2”)
Klieština 6 mm
Klieština 6,35 mm (1/4”)
Klieština 8 mm
Klieština 6 mm
Klieština 6,35 mm (1/4”)
Klieština 8 mm
Klieština 10 mm
Klieština 12 mm
DE6913
Presne nastaviteľný rovnobežný doraz s odsávacím adaptérom
45,79 €
54,95 €
•
•
•
•
DE6211
Odsávacia súprava
17,46 €
20,95 €
•
•
•
•
DE6282
DE6283
Stopka 12,7 mm (1/2”) – závitový adaptér M12
Stopka 12 mm – závitový adaptér M12
10,79 €
10,79 €
12,95 €
12,95 €
•
•
•
•
•
•
•
DWS5021
DWS5022
DWS5023
DWS5025
DWS5026
DWS5027
DWS5029
DWS5030
DWS5032
DWS5031
DE6292
Vodiaca lišta 1 000 mm
Vodiaca lišta 1 500 mm
Vodiaca lišta 2 600 mm
Taška pre vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm
1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty
Doraz 90°
Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m
Náhradná klzná páska 5 m
Náhradná trecia páska 3 m
Adaptér na frézky pre použitie s vodiacou lištou
Spojovací diel pre vodiace lišty
46,63 €
64,96 €
108,29 €
30,79 €
23,29 €
61,63 €
12,71 €
11,13 €
12,46 €
55,79 €
12,46 €
55,95 €
77,95 €
129,95 €
36,95 €
27,95 €
73,95 €
15,25 €
13,35 €
14,95 €
66,95 €
14,95 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE6956
DE6966
Jemné nastavenie hĺbky frézovania
Jemné nastavenie hĺbky frézovania
17,46 €
26,63 €
20,95 €
31,95 €
•
•
•
•
•
•
•
DE6301
DE6310
DE6327
DE6330
DE6340
DE6427
DE6430
DE6440
DE6910
DE6914
DE6917
DE6924
DE6927
DE6930
DE6940
DE6961
DE6990
DE6992
Držiak vodiaceho puzdra, typ 2
Vodiace puzdro 10 mm (výškovo prestaviteľné)
Vodiace puzdro 27 mm (výškovo prestaviteľné)
Vodiace puzdro 30 mm (výškovo prestaviteľné)
Vodiace puzdro 40 mm (výškovo prestaviteľné)
Vodiace puzdro 27 mm
Vodiace puzdro 30 mm
Vodiace puzdro 40 mm
Vodiace puzdro 10,8 mm
Vodiace puzdro 14 mm
Vodiace puzdro 17 mm
Vodiace puzdro 24 mm
Vodiace puzdro 27 mm
Vodiace puzdro 30 mm
Vodiace puzdro 40 mm
Vodiace puzdro 10 mm
Vodiace puzdro 24 mm
Vodiace puzdro 30 mm
36,63 €
13,29 €
13,29 €
13,29 €
13,29 €
13,29 €
13,29 €
13,29 €
4,96 €
4,96 €
4,96 €
4,96 €
4,96 €
4,96 €
16,63 €
4,96 €
6,63 €
6,63 €
43,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
19,95 €
5,95 €
7,95 €
7,95 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE6905
Kruhové vodidlo pre opracovanie kruhových obrysov
14,13 €
16,95 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE6913
DWS5021
•
DE6956
DE6301
•
DE6924
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE6263
DE6265
D262005
•
•
•
DE6905
•
Ručná okružná píla 67 mm
DWE575K / DWE576K
• Odolný a výkonný motor s vysokým krútiacim momentom • Variabilné nastavenie uhla až
do 57° • Integrované a efektívne pripojenie na odsávanie prachu • Priamo kompatibilná
so systémom AirLock firmy DEWALT pre jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice
• Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu
• DWE576K: Špeciálna klzná základňa pre priame použitie na vodiacich lištách DeWALT
DWE550
1 200 W
5 500 min-1
48°
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezania
pri 90° / 45°
Pílový list (DT 10304)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
55/35 mm
165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
3,6 kg
154,96 €
185,95 €
Ručná okružná píla 65 mm
DWE575K
1 600 W
5 200 min-1
57°
DWE576K
1 600 W
5 200 min-1
57°
67 / 49 mm
190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
4,0 kg
199,96 €
239,95 €
61 / 43 mm 57 / 39 mm
190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
4,0 kg
233,29 €
279,95 €
Okružná píla 86 mm
D23700
• Vysoká prieťahová sila zaisťovaná výkonným motorom
• Pätka píly s vysokou tuhosťou v krute • Vr. rovnobežného dorazu
DWE560 / DWE560K
• Kompaktná a ľahká konštrukcia • Silný, odolný, vysokovýkonný motor
• Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok • Odfukovanie
zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu • Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie
prachu • Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DEWALT pre jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice • Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu
DWE560
1 350 W
5 500 min-1
48°
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DWE550
• Kompaktná a ľahká konštrukcia • Silný, odolný, vysokovýkonný motor • Výrez v klznej
základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok • Odsávanie zaručuje odstránenie
pilín a prachu z čiary rezu • Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie prachu • Priamo
kompatibilná so systémom AirLock firmy DEWALT pre jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie
odsávacej hadice • Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezania
pri 90°/45°
Pílový list (DT 10302)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DE6272
•
•
•
•
Okružné píly
Ručná okružná píla 55 mm
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezania
pri 90°/45°
Pílový list (DT 10300)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DW670
DE6272
DE6273
DE6274
DE6276
DE6277
DE6278
DE6950
DE6951
DE6952
DE6262
DE6261
DE6260
DE6259
DE6258
OPC
bez DPH
19,96 €
19,96 €
19,96 €
19,96 €
19,96 €
19,96 €
14,13 €
14,13 €
14,13 €
14,96 €
14,96 €
14,96 €
14,96 €
14,96 €
DW609
•
•
•
•
•
•
DW629
DW625E
•
•
•
•
•
•
DW626
DW624
DW622K
DW621K
DW621 /
D26204K
D26203 /
DW615
OPC
vr. DPH
23,95 €
23,95 €
23,95 €
23,95 €
23,95 €
23,95 €
16,95 €
16,95 €
16,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
DW614
Príslušenstvo pre vrchné frézky a ohraňovacie frézky
DWE560K
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
Pílový kotúč (DT1156)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
65/45 mm
184 × 16 mm, 24 zubov z tvrdokovu
3,7 kg
163,29 €
183,29 €
195,95 €
219,95 €
28
D23700
1 750 W
4 700 min-1
45°
86 mm
62 mm
235 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
8,2 kg
388,29 €
465,95 €
Ponorné kotúčové píly, príslušenstvo pre kotúčové, ponorné kotúčové píly a odsávacie systémy
Ponorné okružné píly
Ponorná okružná píla 59 mm
DWS520K
• Paralelný ponorný mechanizmus a (v spojení s vodiacou lištou DEWALT) integrované potlačenie
spätných rázov • Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm • Vr. odsávacieho
adaptéra
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie sklonu
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
Pílový kotúč (DT1090)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWS520K
s vodiacou lištou
1 300 W
1 750 – 4 000 min-1
47°
59 mm
55 mm
44 mm
40 mm
165 × 20 mm, 48 zubov z tvrdokovu
5,1 kg
416,63 €
499,95 €
vo
Súprava ponornej okružnej píly 59 mm
di
šty
.
vr ej li
ac
DWS520KR
• Ponorná okružná píla DWS520K vr. vodiacej lišty 1 500 mm
Nezáväzná predajná cena bez DPH 433,29 €
Nezáväzná predajná cena vr. DPH 519,95 €
•
•
•
•
Príslušenstvo k vodiacim lištám
OPC
bez DPH
OPC
vr. DPH
DWS5025
DWS5026
DWS5027
DWS5029
DWS5030
DWS5031
DWS5032
DE6292
30,79 €
23,29 €
61,63 €
12,71 €
11,13 €
55,79 €
12,46 €
12,46 €
36,95 €
27,95 €
73,95 €
15,25 €
13,35 €
66,95 €
14,95 €
14,95 €
Taška pre vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm
1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty
Doraz 90°
Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m
Náhradná klzná páska 5 m
Adaptér na frézky pre použitie s vodiacou lištou
Náhradná trecia páska 3 m
Spojovací diel pre vodiace lišty
Odsávacie adaptéry
D279058CL Hadicová svorka, 35 mm (5 ks)
DWV9000 Univerzálny adaptér s kompenzáciou otáčania
35 mm na 35 mm
DWV9110 Kužeľový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm
DWV9120 Odstupňovaný adaptér, 35 mm na 35 – 38 mm
DWV9130 Adaptér, 35 mm na 35 mm
DWV9150 Uhlový adaptér, 35 mm na 35 mm
DWV9220 Súprava adaptérov na opracovávanie dreva
Na upevnenie kábla na hadicu vysávača 35 mm
Zabraňuje pretáčaniu hadice vysávača,
na priame upevnenie na hadicu 35 mm
Pre náradie a ochranné kryty s rozdielnym spôsobom upínania
Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
Obsahuje DWV9000, 3 × DWV9130, DWV9120, DWV9150, D279058CL (1 ks)
DC351KL
•
DWS520K
14,95 €
55,95 €
77,95 €
129,95 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DWS5023
12,46 €
46,63 €
64,96 €
108,29 €
Spojovací diel pre lišty
Vodiaca lišta 1 000 mm
Vodiaca lišta 1 500 mm
Vodiaca lišta 2 600 mm
D23651K
D23551
DE6292
DWS5021
DWS5022
DWS5023
D23650K
OPC
vr. DPH
DWS5022
OPC
bez DPH
DWS5021
Príslušenstvo pre ručné a ponorné okružné píly
D23550
Príslušenstvo k okružným pílam, ponorným okružným pílam a odsávacie adaptéry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPC
bez DPH
13,29 €
13,29 €
OPC
vr. DPH
15,95 €
15,95 €
9,96 €
12,46 €
12,46 €
12,46 €
46,63 €
11,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
55,95 €
Odsávacie systémy
Vysávač 7,5 l s napájaním z akumulátora a zo siete
DWS5021
DWS5026
DWS5028
D279058CL DWV9000
DWV9110 DWV9120 DWV9130
Ochrana proti pretečeniu zaisťovaná
plavákovým vypínačom
DCV582
• Vysávač na mokré/suché vysávanie napájaný všetkými typmi nasúvacích akumulátorov DeWALT
s napätím v rozsahu 12 až 18 V, ktorý môže byť napájaný taktiež zo siete s napätím 230 V
K dispozícii od 06/2014
Bezproblémové
vyprázdňovanie kvapaliny
Technické údaje:
Napájacie napätie:
Príkon:
Max. prietok vzduchu:
Objem nádoby:
Hmotnosť (vr. akumulátora)
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DCV5801H
29
DCV582
XR 14,4 V, XR 18 V alebo 220 V
300 W
15,9 l/s
7,5 l
4,2 kg
124,96 €
149,95 €
Príslušenstvo
DCV5801H Náhradný filter
Odporúčaná predaj. cena bez DPH 18,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH 21,95 €
DWV9150
Odsávacie systémy
38 l Vysávač
38 l Vysávač
DWV902L
• Klasifikácia spĺňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy prachu > 1,0 mg/m3 • Inovatívny duálny
filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon • Konštantný nasávací výkon pre všetky
aplikácie • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej
sily• Synchrónny monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre bezzvyškové odsávanie
všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická
rukoväť a veľké kolesá pre jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vr. 32 mm nasávacej hadice,
adaptérom prechodovej komory (AirLock), stupňovým adaptérom a prachovým vreckom
DWV902M
• Klasifikácia M spĺňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy betónového a dreveného prachu > 0,1 mg/m3
• Inovatívny duálny filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon • Konštantný
nasávací výkon aj pri najjemnejšom betónovom a drevenom prachu • Automatické čistenie filtra
v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej sily • Synchrónny monitoring
s 15-sekundovým oneskorením vypínania pre bezzvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov
• Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na
jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vr. 32 mm nasávacej hadice, adaptérom prechodovej
komory (AirLock), stupňovým adaptérom a prachovým vreckom
Technické údaje:
Príkon
Maximálny prietok vzduchu
Max. pripojiteľný príkon
Objem nádoby 38 l
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWV902M
1 400 W
4 080 l/min.
2 200 W
Technické údaje:
Príkon
Maximálny prietok vzduchu
Max. pripojiteľný príkon
Objem nádoby 38 l
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
15,0 kg
583,29 €
699,95 €
DWV902L
1 400 W
4 080 l/min.
2 200 W
15,0 kg
554,96 €
665,95 €
Príslušenstvo odsávacích systémov
DE7901
Príslušenstvo
D27900 / D27901 / D27902 / D27902M
D279001 5 ks vreciek pre D27900
D279006 Bubnový filter pre D27900
2-bodový adaptér Y pre D27901/2
D279012
Odsávacia hadica 4 m, Ø 35 mm
D279013
Univerzálny adaptér s rôznymi priemermi
D279014
Plochý skladaný filter pre D27901 / D27902
D279015
Filtračné vrecko (obsah: 5 ks) pre D27901 a D27902
D279017
D279025 Plochý filter pre D27902
Súprava na vysávanie podlahy
DE7901
Antistatický univerzálny adaptér
DE3923
OPC
bez DPH
26,63 €
19,96 €
52,46 €
36,63 €
9,13 €
17,46 €
26,63 €
39,96 €
49,13 €
16,63 €
OPC
vr. DPH
31,95 €
23,95 €
62,95 €
43,95 €
10,95 €
20,95 €
31,95 €
47,95 €
58,95 €
19,95 €
D279013
Príslušenstvo
DWV902 L / DWV902M
DWV9310 Náhradné filtre (2 ks)
DWV9315 Odsávacia hadica – 4 m
DWV9316 Antistatická odsávacia hadica – 4 m
DWV9400 Plastové záchytné vrecko – 5 ks
DWV9401 Papierové prachové vrecko – 5 ks
DWV9402 Fleece prachové vrecko – 5 ks
Súprava na vysávanie podlahy
DE7901
D25301D
OPC
bez DPH
39,96 €
46,63 €
46,63 €
14,13 €
12,46 €
21,63 €
49,13 €
DWV9130
Ø
35 mm
DWV902M
DWH050K
DWV9000
D27902M
DWH051K
D279058CL
DWV902L
DWV9130
Ø
35 mm
DWV9150
DWV9000
D27902M
DE7777
Ø
DWV9130
35 mm
D27901
Ø
DWV9110
D279058CL
29 mm
D27900
30
OPC
vr. DPH
47,95 €
55,95 €
55,95 €
16,95 €
14,95 €
25,95 €
58,95 €
Stacionárne píly
Pokosové píly
Pokosová píla 216 mm
DW777
• Nová generácia pokosovej píly vybavená motorom so zvýšeným krútiacim momentom i výkonom
• Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam • Rýchle, presne a jednoducho
nastaviteľné priečne, šikmé, pokosové i dvojité pokosové rezy • Štandardné zarážky pre pokosové
rezy v uhle 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania
do 48° • Presné dvojité pokosové rezy do 45° / 45° (vľavo) • Obzvlášť vhodné pre široké
panely (s prídavkom 20 mm na šírku rezu do 300 mm) • Rovinne frézovaná základná
doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku • Presné výsledky rezania vďaka
nastaviteľnému dorazu pre obrobky (prestaviteľného z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane)
• Vr. držiaka obrobku DE7776
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový kotúč (DT4310)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW777
1 800 W
6 300 min-1
50° (vľavo / vpravo)
48° (vľavo)
270 x 60 mm
270 x 48 mm
190 x 60 mm
190 x 48 mm
216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
14,0 kg
463,29 €
555,95 €
Pokosová píla 216 mm
DW771
• Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam • Rýchle, presne a jednoducho
nastaviteľné priečne, šikmé, pokosové i dvojité pokosové rezy • Štandardné zarážky pre pokosové
rezy v uhle 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania
do 48° • Presné dvojité pokosové rezy do 45° / 45° (vľavo) • Obzvlášť vhodné pre široké
panely (s prídavkom 20 mm na šírku rezu do 300 mm) • Rovinne frézovaná základná
doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku • Presné výsledky rezania vďaka
nastaviteľnému dorazu pre obrobky (prestaviteľného z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane)
• Elektronická regulácia otáčok umožňuje prispôsobenie sa opracovávanému materiálu
• Vr. držiaka obrobku DE7776
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový kotúč (DT4310)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW771
1 600 W
2 600 – 5 200 min-1
50° (vľavo / vpravo)
48° (vľavo)
270 x 60 mm
270 x 48 mm
190 x 60 mm
190 x 48 mm
216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
14,0 kg
524,96 €
629,95 €
Pokosová píla 216 mm
DW712
• Vysokovýkonný motor s dostatočnou výkonovou rezervou • Plynule nastaviteľný uhol
pokosových a šikmých rezov • Jednoduché a presné nastavenie hĺbky rezu • Dvojitý zdvíhací
mechanizmus chránený proti prachu uložený v guľkových ložiskách umožňuje maximálne využitie
rezného výkonu • Nastavenie šikmých rezov pomocou pevných zarážok v polohách 22,5°
a 33,85° • Pevné zarážky pre uhly pokosových rezov 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45°
a 50° (vľavo) príp. 60° (vpravo) • Kovový ochranný kryt pílového kotúča • Patentované rýchle
prestavovanie s pevnými zarážkami pre šikmé rezy a štandardnými uhlami pokosových rezov
• Základná doska a stôl píly z hliníkového tlakového odliatku • Uhlová stupnica z ušľachtilej
ocele s vysokou odolnosťou proti oteru • Obmedzenie hĺbky rezu pri obrábaní drážok
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový kotúč (DT4310)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW712
1 600 W
3 700 – 4 600 min-1
60° (vľavo), 50° (vpravo)
-2° až 48° (vľavo)
300 x 70 mm
300 x 50 mm
212 x 70 mm
212 x 50 mm
216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
19,5 kg
896,63 €
1 075,95 €
Ukazovateľ čiary rezu XPS
Nové pokosové píly DW713XPS, DW716EXPS, DW717XPS a DW718XPS vyrábané spoločnosťou
DEWALT sa vyznačujú jedinečným prvkom výbavy: Ich inovovaný systém nastavovania polohy čiary
rezu zaručuje maximálnu presnosť a súčasne najjednoduchšiu manipuláciu. Práca s týmito pílami
je tiež ešte presnejšia, komfortnejšia a rýchlejšia. Nový systém nastavovania polohy je tvorený
jednotkou namontovanou medzi ochranným krytom pílového kotúča a ochranným krytom stroja.
Jeho svetelné diódy s vysokou úrovňou jasu premietajú zhora odrazený tieň pílového kotúča, ktorý
znázorňuje čiaru rezu. Podľa tejto čiary možno rýchlo a presne vyrovnávať orysovaný obrobok.
Prídavným efektom je trvalo dobré osvetlenie oblasti rezania (zvyšujúce produktivitu), ktorá je
viditeľná bez akýchkoľvek obmedzení. Zlatý klinec tohto premysleného systému: Na rozdiel od
lasera ho nie je nutné nastavovať, a to ani po výmene pílového kotúča alebo po preprave stroja
na stavenisko.
TM
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Pokosová píla 250 mm
DW717XPS
• Pokosová píla s LED indikátorom čiary rezu • Vysokovýkonný motor s presvedčivou rezervou
výkonu • Veľké dvojité posuvné vodidlo s protiprachovou ochranou umožňuje taktiež spracovanie
veľkoplošných obrobkov • Obmedzenie hĺbky rezu pre vytváranie žliabkov a drážok • Uhol sklonu
a pokosu nastaviteľný plynule alebo s pevnou aretáciou, rýchlo a presne pri bežných uhloch
• Presné rezy s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiary rezu, s LED indikátorom (XPS)
• Ideálna na montáž vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti
TM
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Nastavenie pokosu
Nastavenie sklonu
Rezný rozsah
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový list (DT 4352)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
31
DW717XPS
1 675 W
4 000 min-1
60° (vľavo), 50° (vpravo)
48° (vľavo a vpravo)
320 × 76 mm
320 x 50 mm
226 x 76 mm
226 x 50 mm
250 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
23,0 kg
833,29 €
999,95 €
Stacionárne píly
Pokosová píla 250 mm
DWS778
• Zobrazenie čiary rezu XPS – s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiary rezu s LED
indikátorom, ako aj presným pohľadom na nárys • Perfektné výsledky rezania vďaka veľmi
vysokej rýchlosti rezania • Priečne, pokosové, dvojité pokosové rezanie a rezanie pod sklonom je
rýchle, precízne a ľahko nastaviteľné • Štandardné pokosy pri 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45°
a bezproblémové rýchle nastavenie až do 48° • Presné dvojité pokosové rezy 45°/45° (vľavo)
• Zvlášť vhodné pre široké panely (až do 305 × 85 mm) • Vynikajúca hĺbka rezu 85 mm (pri
90°) • Plošne vyfrézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku
• Presné výsledky rezania vďaka presnému dorazu obrobku (posuvný stranovo vľavo) • Ideálna
na montáž vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm)
TM
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Technické údaje:
Príkon
Voľnobežné otáčky
Nastavenie pokosu
Nastavenie sklonu
Rezný rozsah
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový list (DT 4226)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWS778
1850 W
4 900 min-1
50° (vľavo a vpravo)
48° (vľavo)
305 × 85 mm
305 x 58 mm
215 x 85 mm
215 x 58 mm
250 × 30 mm, 42 zubov z tvrdokovu
17,2 kg
616,63 €
739,95 €
Pokosová píla 305 mm
DWS780
• LED ukazovateľ čiary rezu XPS – milimetrová presnosť a neobmedzená viditeľnosť pracovnej plochy
• Dvojitý zdvíhací mechanizmus chránený proti prachu umožňujúci opracovanie rozmerných výrobkov
• Vysokokvalitné uloženie vodiacich kladiek pre presné rezanie do dĺžky 345 mm • Elektronická
regulácia otáčok umožňujúca prispôsobenie sa opracovávanému materiálu • Presné a rýchle
nastavovanie uhla pokosového rezu prostredníctvom pevných zarážok • Funkcia obmedzenia hĺbky rezu
umožňujúca vytváranie čapov, zárezov a drážok • Zlepšené odsávanie prachu poskytuje neobmedzený
výhľad na obrobok • Vr. vaku na zachytávanie prachu, montážneho náradia
TM
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Pílový kotúč (DT4260)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DWS780
1 675 W
1 900 – 3 800 min-1
50° (vľavo), 60° (vpravo)
49° (vľavo a vpravo)
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
Pílový kotúč (DT4210)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D27111
1 500 W
3 000 min-1
60° (vpravo), 50° (vľavo)
45° (vľavo)
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
Pílový kotúč (DT4210)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D27112
1 600 W
3 300 min-1
60° (vpravo), 50° (vľavo)
45° (vľavo)
303 × 110 mm
330 x 58 mm
211 x 112 mm
244 x 58 mm
305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
24,8 kg
1 166,63 €
1 399,95 €
Pokosové píly a stolové okružné píly
Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm
D27111
• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S robustným, tichým a bezúdržbovým indukčným
motorom • Vysokokvalitná základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku pre
presné kapovacie a pokosové rezanie • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých
a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše
i prostredníctvom pevných zarážok • Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom
dvojitého zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz na opracovanie
malých obrobkov • Rovinne frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl okružnej píly a presne
zaistiteľný rovnobežný doraz • Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna
na montážne práce
220 x 90 mm
220 x 62 mm
155 x 90 mm
155 x 62 mm
51 mm
305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
26,5 kg
924,96 €
1 109,95 €
Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm
D27112
• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S výkonným univerzálnym motorom • Vysokokvalitná
základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové
rezanie • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané
plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok
• Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitého zdvíhacieho mechanizmu
chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz na opracovanie malých obrobkov • Rovinne
frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl okružnej píly a presne zaistiteľný rovnobežný doraz
• Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce
32
285 x 90 mm
285 x 62 mm
200 x 90 mm
200 x 62 mm
51 mm
305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
23,0 kg
1 049,96 €
1 259,95 €
Stacionárne píly
Stolové, kapovacie a pokosové píly
Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm
TM
D27113
• Maximálna bezpečnosť a viditeľnosť čiary rezu dosiahnutá inovovanou konštrukciou ochranného
krytu • Ukazovateľ XPS zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť čiary rezu • Zarážky z ušľachtilej
ocele, ktoré sú nastaviteľné v celom rozsahu, umožňujú presnú prácu • Motor s výkonom
1 600 W umožňuje najrozmanitejšie použitie stroja • Nízka hmotnosť a bezproblémová preprava
• Rovinne frézovaný pílový a otočný stôl zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
• Mimoriadne vysoký, prestaviteľný doraz pre obrobok umožňuje optimálne nastavenie polohy
obrobku • Unikátna konštrukcia zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť oblasti rezania pri všetkých
nastaveniach • Vrátane rovnobežného dorazu a posuvnej opory, montážneho náradia
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
Pílový kotúč
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
D27113
1 600 W
3 300 min-1
50° (vľavo / vpravo)
48° (vľavo)
160 x 85 mm
160 x 55 mm
110 x 85 mm
110 x 55 mm
51 mm
305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
19,5 kg
866,63 €
1 039,95 €
Stolová, kapovacia a pokosová píla 260 mm
DW711
• Výkonný indukčný motor chránený proti prachu zaručuje dlhodobé použitie bez potreby údržby
• Motorová brzda zaisťujúca ochranu používateľa, stroja i materiálu • Rovinne frézovaná
základná doska z hliníkového tlakového odliatku a presne opracovaný stôl okružnej píly • Veľmi
stabilný doraz zaisťujúci najvyššiu presnosť pri všetkých spôsoboch rezania • Rýchle a presné
pokosové rezy pomocou zarážok v štandardných uhlových polohách • Veľké nastaviteľné,
oteruvzdorné stupnice pre jednoduché a presné nastavovanie • Diaľkovo prestaviteľný
a obojstranne namontovateľný rovnobežný doraz • Účinné trojbodové odsávanie triesok
• Vrátane rovnobežného dorazu a posuvnej opory
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
Pílový kotúč (DT4214)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Príslušenstvo DW770 / DW771 / DW777 / DW711
140 x 40 mm
140 x 20 mm
100 x 40 mm
100 x 20 mm
50 mm
260 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
20,0 kg
616,63 €
739,95 €
Príslušenstvo DW770 / DW771 / DW777
5
1
• Vhodné tiež pre DW701 / DW707
DW711
1 300 W
2 750 min-1
50° (vľavo / vpravo)
48° (vľavo)
• Vhodné tiež pre DW701 / DW707
6
8
3
4
DE7777
7
Obj. č.
DE3491
DE3494
DE3495
Súčasť Popis
4 2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
7 2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
8 podložka obrobku s dorazom
OPC
bez DPH
30,54 €
39,96 €
76,63 €
OPC
vr. DPH
36,65 €
47,95 €
91,95 €
2
Obj. č.
DE7777
DE7778
OPC
bez DPH
43,29 €
43,29 €
Súčasť Popis
– odsávacia súprava pre Ø 100 mm
– odsávacia súprava pre Ø 35 mm
OPC
vr. DPH
51,95 €
51,95 €
Univerzálny podstavec
Príslušenstvo DW712 / DW713 / DW716 / DW717 / DWS780
• Vhodné tiež pre DW718
DE1000
• Vhodný pre všetky píly na panely, kapovacie píly a pokosové píly DEWALT vrátane stolových píl
i pre konštrukčne zhodné stroje iných výrobcov • Ľahký, skladací a teda ideálny na montážne práce
• Bezpečné použitie zaistené upevnením stroja na vymeniteľnom drevenom povrchu
• Rozmery: 640 x 450 x 700 mm (D x Š x V)
1
3
2
Obj. č.
DE7053
DE7080
DE7082
Súčasť Popis
1 vak na prach
2 podložka obrobku
3 zvislý držiak obrobku
OPC
bez DPH
6,63 €
26,21 €
33,63 €
OPC
vr. DPH
7,95 €
31,45 €
40,35 €
4
Obj. č.
DE1000
OPC
bez DPH
108,29 €
Súčasť Popis
4
univerzálny podstavec
OPC
vr. DPH
129,95 €
Pílové kotúče pre stacionárne stroje
Pílové kotúče EXTREME DEWALT® pre stacionárne píly –
mimoriadne ostré rezné hrany a rezné plochy s kvalitou ako po brúsení – to sú vlastnosti príznačné
pre pílové kotúče EXTREME DEWALT® určené pre stacionárne píly. Tieto pílové kotúče sú špeciálne
prispôsobené na použitie pri rezaní dreva, materiálov na báze dreva s povrchovými vrstvami
i bez povrchovej úpravy, plastov a hliníka. Jedinečným spôsobom zlučujú príkladnú presnosť
a mimoriadne kvalitný povrch s vlastnosťami, ktoré umožňujú dosiahnutie dlhej životnosti.
EXTREME DEWALT®– Prvá voľba pre profesionálnu dielenskú prevádzku.
Iba pílové kotúče
EXTREME DEWALT®
Pílové kotúče DEWALT
CONSTRUCTION pre stacionárne píly –
mimoriadne pevné pílové kotúče, odolné proti klincom,
pre najnáročnejšie požiadavky. Vyvinuté pre použitie na
stacionárnych okružných pílach, a to na rezanie
prírodného dreva a vrstvených materiálov, ako
napríklad plášťov debnení. Umožňujú dosiahnutie
dobrých výsledkov pri priečnom i pozdĺžnom rezaní.
PŘ
ÍSL
UŠ
EN
STV
Í2
01
4/
20
15
Možno vyhľadať v novom cenníku príslušenstva pre rok 2014/2015 od str. 56
39
33
Stacionárne píly
Univerzálny podstavec
Univerzálny podstavec
DE7035
• Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 600 kg
• Kompatibilná so všetkými pílami na panely i s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT
a v spojení s montážnou súpravou (nie je súčasťou dodávky) i so strojmi iných značiek • Vďaka
jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej
hmotnosti 7,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach • Výška pracovného stola 830 mm,
dĺžka pracovného stola 1 020 mm
DE7035
OPC
bez DPH
108,29 €
Univerzálny podstavec
DE7033
• Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 210 kg
• Kompatibilná so všetkými pílami na panely i s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT a i so
strojmi iných značiek • Vďaka jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným
rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 14,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach • Výška
pracovného stola 820 mm, dĺžka pracovného stola 1 120 mm (s podložkou obrobku 2 630 mm)
• Vrátane podložky obrobku a súpravy na montáž stroja
OPC
vr. DPH
129,95 €
DE7033
Univerzálny podstavec
OPC
vr. DPH
199,96 €
239,95 €
Príslušenstvo k univerzálnemu podstavcu DE7023 / DE7033 / DE7035
DE7023
• Vhodné pre všetky panelové, kapovacie a pokosové píly značky DEWALT i iných značiek
• Zaťažiteľnosť do 225 kg • Vďaka pevnej hliníkovej konštrukcii s nízkou hmotnosťou 16 kg,
kompaktným prepravným rozmerom iba 1 810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému
sklápaciemu mechanizmu ideálne na použitie pri montážnych prácach • Podložka obrobku výsuvná
do dĺžky takmer 4 m • Vr. podložky obrobku a súpravy na montáž stroja
2
1
3
3
4
4
5
6
7
3 900
DE7023
Univerzálny podstavec
OPC
bez DPH
OPC
bez DPH
233,29 €
Univerzálny podstavec
Obj. č.
Súčasť
DE7024
DE7029
DE7025
DE7030
DE7027
DE7028
DE7031
1
2
3
4
5
6
7
Popis
podložka obrobku (1 ks)
podložka obrobku (1 ks, veľká)
súprava na montáž stroja
súprava na montáž stroja (veľká)
valčeková oporná plocha*
stojan*
prídavné nohy podstavca*
OPC
bez DPH
OPC
vr. DPH
26,21 €
42,88 €
33,63 €
61,63 €
66,63 €
61,63 €
98,29 €
31,45 €
51,45 €
40,35 €
73,95 €
79,95 €
73,95 €
117,95 €
mm
OPC
vr. DPH
279,95 €
* Nie je možné kombinovať s DE7035
Majstri premien
Ak existuje ideálna montážna píla, potom je to táto: Stolová okružná píla,
bez použitia akéhokoľvek náradia v priebehu niekoľkých sekúnd prestaviteľná na kapovaciu a pokosovú pílu, pritom ľahká a kompaktná a teda
ľahko prepraviteľná. Oblasť použitia týchto všestranných píl je pritom možno ešte ďalej rozšíriť pomocou valčekových a posuvných stolov.
Stolová, kapovacia a pokosová píla 250 mm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
45° ako stolová píla
Pílový kotúč (DT4321)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW743N
• Možnosť prestavby zo stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri
najrôznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia
a nastavených uhlových polohách • Vysokokvalitný indukčný motor s veľmi dobrým krútiacim
momentom umožňuje bezúdržbové použitie • Trojitá odsávacia prípojka na účinné odsávanie
prachu a mnohostranná použiteľnosť vďaka širokému programu príslušenstva • Ľahké a bezpečné
vykonávanie pokosových rezov • Jednoduchá preprava vďaka veľmi nízkej hmotnosti, kompaktným
rozmerom, integrovaným úchopom a odnímateľným stojanovým nohám • Vr. rovnobežného
dorazu, štyroch odnímateľných nôh a posuvnej opory
Príslušenstvo DW743N
3
1
7
2
8
9
Obj. č.
Súčasť
DE3460
DE3461
DE3471
1
2
4
DE3472
DE3473
DE3474
DE3491
DE3494
DE3495
DE3500
Popis
bočný doraz pre krátke obrobky - nie je určené pre ČR a SR
upínacie čeľuste ako príslušenstvo
posuvný stôl (400 x 260 mm)
vr. dorazového pravítka (1 500 mm)
5 prídavný stôl na pravú stranu
– dĺžkový doraz
6 výškovo prestaviteľný stojan
7 2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
8 2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
9 podložka obrobku s dorazom
– odsávacia súprava pre Ø 35 mm
6
34
OPC
bez DPH
OPC
vr. DPH
–
76,88 €
833,29 €
–
92,25 €
999,95 €
154,96 €
74,13 €
74,96 €
30,54 €
39,96 €
76,63 €
74,13 €
185,95 €
88,95 €
89,95 €
36,65 €
47,95 €
91,95 €
88,95 €
4
DW743N
2 000 W
2 850 min-1
45° (vľavo / vpravo)
45° (vľavo)
140 x 68 mm
70 x 95 mm
95 x 70 mm
50 x 95 mm
70 mm
32 mm
250 × 30 mm, 30 zubov z tvrdokovu
37,0 kg
1 033,29 €
1 239,95 €
5
7
6
Stacionárne píly
Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm
D27107 / D27107XPS
• Možnosť prestavby stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri
najrôznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch
použitia a nastavených uhlových polohách • Novo vyvinutý, pevný univerzálny motor s tepelnou
ochrannou proti preťaženiu • Presný a ľahko ovládateľný nastavovací mechanizmus pre všetky
uhly pokosových a šikmých rezov • Možnosť jednoduchého a bezpečného rezania dvojitých
pokosových rezov • Bezproblémové opracovanie dreva s hranami do rozmeru 10 × 10 • S druhým
pracovným vypínačom v kapovacej polohe • Pevná rámová konštrukcia umožňuje rýchle a presné
pripevňovanie rôznych súčastí príslušenstva • Vďaka integrovaným prepravným kolieskam
a sklopným stojanovým nohám ideálna na montážne práce • Vr. rovnobežného dorazu, posuvnej
opory, štyroch sklopných stojanových nôh a prepravných koliesok
• D27107XPS: navyše s LED ukazovateľom čiary rezu
Poloha stolovej
okružnej píly
DW27107XPS:
TM
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE
Poloha
ohraňovacej
píly
Príslušenstvo D27107 / D27107XPS
6
2
1
4
5
DE3460
DE3473
DE3474
DE3491
DE3494
DE3495
D271053
D271054
D271055
D271057
D271058
D271059
1
–
3
4
5
6
–
–
7
–
8
–
bočný doraz pre krátke obrobky - nie je určené pre ČR a SR
dĺžkový doraz
výškovo prestaviteľný stojan
2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
podložka obrobku s dorazom
vodorovné vedenie obrobku
odsávacia súprava
posuvný stôl vr. dorazového pravítka - nie je určené pre ČR a SR
ochranný kryt stolovej okružnej píly
prídavný stôl na pravú stranu
laserový ukazovateľ čiary rezu pre D27107
(sériovo na D27107V)
–
74,13 €
74,96 €
30,54 €
39,96 €
76,63 €
58,29 €
54,96 €
–
16,96 €
216,63 €
66,63 €
D27107
2 000 W
4 000 min-1
48° (vľavo / vpravo)
48° (vľavo)
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Kapacita rezu pri nastavení
90° / 90°
90° / 45°
45° / 90°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° ako stolová píla
45° ako stolová píla
Pílový kotúč (DT4340)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
–
88,95 €
89,95 €
36,65 €
47,95 €
91,95 €
69,95 €
65,95 €
–
20,35 €
259,95 €
79,95 €
D27107XPS
205 x 63 mm
160 x 63 mm
205 x 50 mm
160 x 50 mm
81 mm
56 mm
305 × 30 mm, 48 zubov z tvrdokovu
40,0 kg
1 388,29 €
1 604,96 €
1 665,95 €
1 925,95 €
8
7
4
3
3
Stolové okružné píly
Stolová okružná píla 77 mm
DW745
1 700 W
3 800 min-1
-3° až 48°
410 / 315 mm (vpravo / vľavo)
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita šikmých rezov
Max. kapacita rezu
Max. hĺbka rezu pri
90° / 45°
Rozmery stola
Pílový kotúč (DT1158)
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW745
• Ideálna píla na montážne práce vďaka veľmi ľahkému, no i tak tuhému a pevnému
konštrukčnému vyhotoveniu • Bočný ochranný oblúk pre bezpečnú prepravu s ochranou
proti nárazom a dlhú životnosť • Presné výsledky rezania i pri zrezávaní veľkých obrobkov
dosiahnuteľné prostredníctvom ľahko obsluhovateľného rovnobežného dorazu s obojstranným
vedením pomocou ozubených tyčí a so šírkou rezu väčšou než 410 mm • Výkon motora je
1 700 W a je dostatočný pre všetky spôsoby použitia • Rovinne frézovaný stôl píly s vysokou
tuhosťou v krute umožňuje presné rezanie • Ochrana proti preťaženiu zaručuje dlhú životnosť
• Bezproblémové a presné nastavovanie uhlov skosenia • Vr. úkosového dorazu, rovnobežného
dorazu a posuvnej opory
77 / 57 mm
630 x 570 mm
250 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
22,0 kg
679,96 €
815,95 €
DE7450
Príslušenstvo pre DW745
DE7450
Stolová okružná píla 77 mm
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita šikmých rezov
Max. kapacita rezu
Max. hĺbka rezu pri
90°/45°
Rozmery stola
Pílový kotúč (DT4213)
Hmotnosť
Odporučená predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW744XP / DWE7491
• Hmotnosť píly 26,6 kg a optimalizované opory vytvárajú z tohto náradia najlepšie prenosnú pílu
v tejto triede • Oceľová ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku
• Vodiaci systém ozubnice s pastorkom, predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné
meradlá zaručujú tejto píle vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie •Motor s výkonom
2 000 W zaručuje vysoký výkon pri všetkých aplikáciách • Vodiaci systém zaručuje na prenosnej
píle kapacitu pozdĺžneho rezu 410 mm, čo umožňuje presné rezanie veľkých plochých materiálov
• Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť • Systém ochrany
proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrznutého dreva
• Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie
• Dodávané bez podstavca DWE74911
DWE749111
Pojazdný podstavec
DWE74912
Pojazdný podstavec pre DW745 / DWE7491 / DW744XP
DE7400
• Jednoducho a rýchlo sklápateľné stojanové nohy • Pevná hliníková konštrukcia a kompaktné
rozmery s veľmi malou hmotnosťou • Výsuvná pogumovaná prepravná rukoväť • Špeciálna
konštrukcia podstavca umožňuje prepravu s namontovanou pílou • Vr. podložky obrobku
DE7400
Podstavec, pojazdný
OPC
bez DPH
233,29 €
OPC
vr. DPH
279,95 €
35
Podstavec
OPC
bez DPH
66,63 €
OPC
vr. DPH
79,95 €
do 06/2014
DW744XP
2 000 W
3 000 min-1
45°
625/342 mm (vpravo / vľavo)
od 06/2014
DWE7491
2 000 W
3 800 min-1
- 3°– 48°
625/342 mm (vpravo / vľavo)
77 / 57 mm
627 x 678 mm
250 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
29,0 kg
1 166,63 €
1 399,95 €
825 / 558 mm
670 x 630 mm
250 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
26,6 kg
924,96 €
1 109,95 €
Príslušenstvo pre DWE7491
DWE74912 Podstavec, výškovo prestaviteľný
DWE74911 Pojazdný podstavec iba pre DWE7491
OPC
bez DPH
61,63 €
183,29 €
OPC
vr. DPH
73,95 €
219,95 €
Stacionárne píly a hobľovačky
Píly s radiálnym ramenom
Píla s radiálnym ramenom 300 mm
Technické údaje:
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Max. kapacita rezu pri nastavení
90°
90° / 45°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° / 45°
Pílový kotúč (DT4203)
Rozmery stola
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW721KN / DW722KN
• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno
zaisťujúce maximálnu presnosť i životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm)
umožňujúci optimálne vedenie obrobku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania • Jednoduchá
výmena pílového kotúča pomocou upínacej matice v stole píly a funkcia aretácie vretena
• Pevný odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka
automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej
prepravnej debni, nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky
najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17) • Vr. podstavca
DW721KN
230 V
2 000 W
3 000 min-1
48° (vpravo / vľavo)
60° (vpravo)
DW722KN
400 V
3 000 W
507 mm
342 / 172 mm (vpravo / vľavo)
247 / 272 mm (vpravo / vľavo)
90 / 60 mm
300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
176 x 122 x 77 mm
115,0 kg
2 621,63 €
2 621,63 €
3 145,95 €
3 145,95 €
Píla s radiálnym ramenom 350 mm
DW729KN / DW728KN
• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno
zaisťujúce maximálnu presnosť i životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm)
umožňujúci optimálne vedenie obrobku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania • Pevný
odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka automatickému
návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debni,
nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných
smerníc EÚ (EN1870-17) • Vr. podstavca
DW729KN
400 V
4 000 W
3 000 min-1
48° (vpravo / vľavo)
60° (vpravo)
DW728KN
240 V
2 200 W
2 800 min-1
Technické údaje:
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Kapacita pokosových rezov
Kapacita šikmých rezov
Max. kapacita rezu pri nastavení
90°
90° / 45°
45° / 45°
Max. hĺbka rezu pri
90° / 45°
Pílový kotúč (DT4203)
Rozmery stola
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
110 / 75 mm
350 × 30 mm, 36 zubov z tvrdokovu
181 x 134 x 152 mm
149,0 kg
4 629,96 €
2 654,96 €
5 555,95 €
3 185,95 €
Technické údaje:
Napätie
Príkon
Rezná rýchlosť
Maximálna výška rezu
Maximálna šírka rezu
Rozmery stola
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW739
230 V
749 W
330 – 800 m/min.
155 mm
310 mm
380 x 380 mm
23,0 kg
833,29 €
999,95 €
Technické údaje:
Napätie
Príkon
Rezná rýchlosť
Maximálna výška rezu
Maximálna šírka rezu
Rozmery stola
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW876
230 V
1 000 W
380 / 880 m/min.
200 mm
310 mm
500 x 500 mm
54,0 kg
1 079,96 €
1 295,95 €
525 mm
365 / 150 mm (vpravo / vľavo)
250 / 270 mm (vpravo / vľavo)
Pásové píly
Pásová píla 155 mm
DW739
• Pásové píly s vysokokvalitným, tuhým rámom z hliníkového tlakového odliatku, vhodné na
rezanie dreva, neželezných kovov, ľahčených hmôt, kompozitných materiálov, plastov a ďalších
materiálov • Uzatvárateľný bezpečnostný vypínač a podpäťový vypínač • Rozmerné, vyvážené
pásové kolesá z hliníkových tlakových odliatkov, s gumovými bandážami zaisťujúcimi pokojnú, tichú
prácu • Veľký hliníkový stôl píly s vysokokvalitnou povrchovou úpravou a výmennými vložkami
• Uhlové nastavenie v rozsahu od 0° do 45° • Presný, obojstranne vedený rovnobežný doraz
• Prípojka na odsávanie prachu • S plynule nastaviteľnou rýchlosťou pásu • Vrátane pílového
pásu a rovnobežného dorazu
DE7380
DE7381
OPC
bez DPH
52,13 €
Príslušenstvo pre DW739
DE7381
Rovnobežný doraz
DW739
OPC
vr. DPH
62,55 €
DW739
Pásová píla 200 mm
DW876
• Pevný a tuhý rám z oceľových rúrok zaručuje najvyššiu presnosť i pri maximálnej hĺbke rezu
• Vysokokvalitný pílový pás s dlhou životnosťou • Veľký hliníkový stôl zaručuje bezpečné
podopretie obrobku • Napínanie pílového pásu pomocou presnej nastavovacej stupnice
prispôsobené pre rôzne druhy pásov a spôsoby použitia • Veľmi veľká prechodová šírka i výška
umožňuje tiež opracovanie rozmernejších obrobkov • Bezpečnostný vypínač zabraňuje zapnutiu
píly pri otvorenom kryte stroja • Prípojka s priemerom 100 mm na pripojenie účinného odsávania
prachu • Dve nastaviteľné rýchlosti pásu umožňujúce prispôsobenie opracovávanému materiálu
• Trvale zaťažiteľný a bezúdržbový indukčný motor • Vrátane pílového pásu, podstavca,
rovnobežného dorazu a úkosového dorazu
Príslušenstvo D27300
DE7333
1 dvojica hobľovacích nožov z rýchloreznej ocele
Príslušenstvo DW733
DE7330
Hobľovací nôž pre DW733
OPC bez DPH
DE8760
OPC vr. DPH
61,63 €
73,95 €
OPC bez DPH
OPC vr. DPH
33,29 €
39,95 €
Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje
Hrúbkovačka
Hobľovačka 260 mm
D27300
• Veľký hliníkový stôl • Presné nastavenie množstva uberaného materiálu • 100 mm prípojka
na odsávanie • Vrátane nožov, mierky, posuvnej podpery a 4 podperných nôh
DW733
• Veľké podávacie a odoberacie stoly sú vhodné najmä pri opracovaní veľkých kusov materiálu
• Stabilná a robustná konštrukcia • Určené na jednoduché prenášanie na pracovisku alebo pre
malé dielne • Vhodné aj na hobľovanie veľkých plôch • Otvory v základni sa používajú na montáž
stroja na pracovný stôl • Meradlo hrúbky, meradlo odberu materiálu a kľuka hĺbkomera uľahčujú
a urýchľujú presné zarovnávanie
Technické údaje:
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. kapacita
Max. hĺbka hobľovania
Max. kapacita zarovnávacej frézky
Rýchlosť posuvu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
Technické údaje:
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. šírka hobľovania
Max. úber triesky
Rozmery hobľovacieho stola
Rozmery stola zarovnávacej frézky
Max. rozmer pracovného nástroja
Rýchlosť posuvu
Hmotnosť
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DW733
1 800 W
1 0000 ot./min.
317 mm
2 mm
152 mm
8 m/min.
33,6 kg
649,96 €
779,95 €
36
D27300
230 V
2 100 W
6 200 min-1
260 mm
4 mm
1 000 x 260 mm
500 x 250 mm
160 mm
5 m/min.
53,0 kg
1 449,96 €
1 739,95 €
Tašky na náradie a kufre TSTAK
Tašky na náradie
Tašky na náradie
Tašky na náradie
1-79-209
1-79-208 / 1-79-209 / 1-79-211
• Tkanina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno na ochranu proti
vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet vnútorných aj vonkajších káps • Antikorový prenášací strmeň
s mäkkým gumovým povrchom • Vystlaný prenášací popruh • Vyberateľná vnútorná priehradka
• Držiak vodováhy na vonkajšej strane
1-79-208
1-79-211
Technické údaje:
Rozmery
(dĺžka x šírka x výška)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
1-79-208
1-79-209
1-79-211
50x30x36 cm
58,29 €
69,95 €
50x33x31 cm
52,46 €
62,95 €
50x30x31 cm
67,46 €
80,95 €
NOVINKA: T STAK Boxy
Nový prepravný a skladovací systém firmy DEWALT
Pogumovaná
rukoväť
s robustným
plastovým jadrom
Robustné, stohovateľné a praktické. Také sú nové kufríky T STAK, ktoré vďaka svojim
4 rôznym verziám znateľne uľahčujú život remeselníkom. Voliteľne ako transportný
kufrík, napr. pre prenosné elektrické náradie alebo vybavené jedným alebo dvoma
zásuvkami na bezpečné skladovanie drobných dielov, ako sú vrtáky, bity alebo skrutky.
Praktické použitie pre každého profesionála vďaka svojej robustnej konštrukcii
a inteligentnému vnútornému vybaveniu.
Individuálne
prispôsobenie
penovej
vložky
pre bezpečnú
prepravu
stroja
Viac kufríkov je možné k sebe rýchlo a bezpečne spojiť pomocou bočných svoriek.
Držiak etikiet na
ľubovoľné
označenie každého
boxu
Antikorové kovové
uzávery znesú
veľké zaťaženie
Rýchly
a ľahko
obslužný
systém
spájania
boxov
Na jednoduchšiu manipuláciu je možné použiť aj špeciálny podvozok s nosnosťou až 100 kg
Hladký chod zásuviek
vďaka klzným lištám
s guľkovými ložiskami
Zásuvky
s praktickým
organizérom
a vyberateľnými
vloženými miskami
(Dodávka
bez obsahu)
Bezpečné
skladovanie
s visacím
zámkom
(na boxe I a II)
TSTAK TM
DWST1-70704
TSTAK TM Box V
Box I
DWST1-70704
Box na náradie s kovovou rukoväťou
a penovou vložkou, objem 11 litrov
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 332 × 184 mm
DWST1-71194
Organizér s objemom 6,3 l
Obsahuje 2 veľké a 5 malých vyberateľných
misiek
440 × 332 × 145 mm
OPC bez DPH
39,96 €
OPC bez DPH
33,29 €
OPC vr. DPH
47,95 €
TSTAK TM Box II
DWST1-70703
DWST1-70703
Box na náradie s 2 rukoväťami
a penovou vložkou, objem 11 litrov
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 332 × 163 mm
DWST1-71195
Box na náradie s objemom 23 l
S vyberateľnou priehradkou na drobné náradie
a príslušenstvo
440 × 332 × 301,5 mm
OPC bez DPH
34,13 €
OPC bez DPH
30,79 €
OPC vr. DPH
40,95 €
CART
DWST1-70705
Box na náradie so zásuvkou,
objem 9 litrov
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 314 × 176 mm
DWST1-71229
Podvozok s kolieskami s otáčaním
v rozsahu 360°. Nosnosť 100 kg
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 436 × 181 mm
OPC bez DPH
43,29 €
OPC bez DPH
49,13 €
OPC vr. DPH
58,95 €
TSTAK TM
Box Combo
OPC vr. DPH
51,95 €
DWST1-70706
Box na náradie s 2 zásuvkami,
objem 8 litrov
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 314 × 176 mm
DWST1-70702
Kombinácia boxov II a IV
Rozmery: (Š × H × V)
440 × 332 × 327 mm
OPC bez DPH
49,13 €
OPC bez DPH
77,46 €
OPC vr. DPH
58,95 €
37
DWST1-71195
OPC vr. DPH
36,95 €
TSTAK TM
TSTAK TM Box IV
DWST1-70706
OPC vr. DPH
39,95 €
TSTAK TM Box VI
TSTAK TM Box III
DWST1-70705
DWST1-71194
OPC vr. DPH
92,95 €
DWST1-71229
DWST1-70702
Kufre Tough System
Kufríky Tough-Box
Inteligentný prepravný systém pre najnáročnejšiu každodennú prácu
Inovatívny, s možnosťou individuálneho vybavenia, premyslené až do posledného detailu. To je
nový prepravný systém od firmy DEWALT! Vyrobený z 4 mm hrubého a takmer nezničiteľného plastu,
s veľmi vysokou nosnou kapacitou až 60 kg, s ochranou proti prachu aj vode (IP 65), uzatvárateľný
a vybavený robustnými kovovými prackami. Vďaka tomu spĺňajú nové Tough-boxy všetky požiadavky
remeselníkov.
DS150
1-70-321:
Box na náradie
s organizérom
pre drobné diely
Š × H × V:
550 × 336 × 158 mm
DS150:
Samostatný organizér
vo veku pre bity,
vrtáky a ďalšie drobné
diely (dodávame bez
zobrazeného obsahu)
DS300
a DS400:
Odnímateľná priehradka
pre drobné náradie
a príslušenstvo (dodávame
bez zobrazeného obsahu)
DS250
DWST1-70728:
Box na náradie
s dvoma zásuvkami
Š × H × V:
550 × 336 × 275 mm
DS300
1-70-322:
Veľký box na
náradie na všeobecné použitie
Š × H × V:
550 × 336 × 308 mm
DS250:
Dve hlboké zásuvky s klznými
koľajničkami uloženými na guľkových
ložiskách pre jednoduché otváranie pri plnom
zaťažení (dodávame bez zobrazeného obsahu)
DS400
1-70-323:
Priestorný a hlboký
box na veľké
elektrické náradie
Š × H × V:
550 × 366 × 408 mm
DS400:
Odnímateľná priehradka, vertikálne uloženie ručného náradia (dodávame bez zobrazeného obsahu)
1-70-349:
K dispozícii taktiež ako kompletný set
• Skladá sa z 1× DS 150, 1× DS 300, 1× DS 400, 1× DS CARRIER
Výškovo nastaviteľné bočnice
pre individuálne vybavenie –
vďaka tomu je možné vziať
so sebou taktiež ďalšie
stavebné materiály.
DSCARRIER
1-70-324:
Robustný vozík s rýchlym upínacím
systémom až pre päť Tough boxov.
Montážna doska až
do zaťaženia 120 kg.
Vr. troch párov bočníc
na upevnenie
troch Tough-Boxov.
Š × H × V:
681 × 235 × 955 mm
Podľa potreby je možné vzájomne
spojiť pomocou praktického
systému zamykania viacerých
boxov.
DSBRACKETS
1-70-362:
Bočnice (vždy jeden pár)
na prepravu ďalších
Tough-Boxov (napr.
5 boxov typu DS 150)
S vysokokvalitným tesnením
v 4 mm hrubom veku je obsah boxu
chránený proti prachu a striekajúcej
vode (IP 65).
DWST1-97150:
Penová vložka, ktorú je možné prispôsobiť
pre akékoľvek elektrické náradie
(pre box DS150 a DS300)
38
1-70-321
DWST1-70728
1-70-322
1-70-323
DWST7-97150
1-70-324
1-70-362
1-70-349
Tough-Box DS 150
Tough-Box DS 250
Tough-Box DS 300
Tough-Box DS 400
Penová vložka
pre box na náradie DS 150
a DS 300 (možnosť individuálnej úpravy)
Vozík DS Carrier
1 pár bočníc DS Brackets
Kompletný set, skladajúci sa
z 3 Tough boxov a vozíka
OPC
bez DPH
58,29 €
77,46 €
61,63 €
67,46 €
10,79 €
OPC
vr. DPH
69,95 €
92,95 €
73,95 €
80,95 €
12,95 €
183,29 €
19,96 €
354,96 €
219,95 €
23,95 €
425,95 €
PRÍSLUŠENSTVO 2014 / 2015
39
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY DO RÔZNYCH MATERIÁLOV (vhodné pre drevo, plasty, mäkkú oceľ, neželezné kovy, murivo)
Katalógové
číslo
DT6515
DT6516
DT6517
DT6518
DT6519
DT6522
DT6524
Priemer × celková dĺžka v mm
3 × 80
3,5 × 80
4 × 103
5 × 113
6 × 123
8 × 134
10 × 134
Čiarový kód
5035048066010
5035048066027
5035048066034
5035048066041
5035048066058
5035048066089
5035048066102
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,92
2,30
1,96
2,35
2,17
2,60
2,25
2,70
2,58
3,10
3,08
3,70
3,63
4,35
VRTÁKY DO MURIVA - EXTREME (valcová stopka)
Katalógové
číslo
DT6695
DT6671
DT6672
DT6673
DT6674
DT6675
DT6676
DT6677
DT6679
DT6680
DT6681
DT6682
DT6683
DT6685
DT6686
DT6687
DT6688
DT6690
DT6691
DT6693
Priemer × celková dĺžka v mm
3 × 110
4 × 75
5 × 85
5 × 150
5,5 × 85
6 × 100
6 × 150
6 × 200
6,5 × 150
7 × 100
7 × 150
8 × 120
8 × 200
10 × 120
10 × 200
12 × 150
12 × 200
14 × 150
14 × 200
16 × 200
Čiarový kód
5035048061879
5035048060568
5035048060575
5035048060582
5035048060599
5035048060605
5035048060612
5035048060629
5035048060643
5035048060650
5035048060667
5035048060674
5035048060681
5035048060704
5035048060711
5035048060728
5035048060735
5035048060759
5035048060766
5035048060780
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,96
2,35
1,67
2,00
1,67
2,00
1,83
2,20
1,79
2,15
1,83
2,20
2,21
2,65
2,54
3,05
2,21
2,65
2,08
2,50
2,46
2,95
2,29
2,75
2,71
3,25
2,96
3,55
3,29
3,95
3,54
4,25
4,29
5,15
5,29
6,35
6,04
7,25
7,71
9,25
STUPŇOVITÉ VRTÁKY DO KOVU
Katalógové
číslo
DT5026
DT5027
DT5030
DT5031
Popis
4 - 12 mm stupňovitý vrták
6 - 18 mm stupňovitý vrták
14 - 25 mm stupňovitý vrták
20 - 34 mm stupňovitý vrták
Čiarový kód
5035048077276
5035048077283
5035048077290
5035048077306
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
18,71
22,45
17,54
21,05
33,71
40,45
56,13
67,35
VRTÁKY DO KOVU - EXTREME2 HSS-G
Katalógové
Priemer × celková dĺžka v mm
číslo
špička Extreme2 od priemeru 4,8 mm
1,0 × 34
DT5034
2,0 × 49
DT5036
2,5 × 57
DT5037
3,0 × 61
DT5038
3,2 × 65
DT5039
3,5 × 70
DT5041
4,0 × 75
DT5042
4,1 × 75
DT5063
4,2 × 75
DT5043
4,5 × 80
DT5044
4,8 × 86
DT5045
5,0 × 86
DT5046
5,2 × 86
DT5065
5,5 × 93
DT5047
6,0 × 93
DT5048
6,5 × 101
DT5049
7,0 × 109
DT5050
8,0 × 117
DT5052
8,5 × 117
DT5053
9,0 × 125
DT5054
9,5 × 125
DT5055
10,0 × 133
DT5056
10,5 × 133
DT5057
11,0 × 142
DT5058
11,5 × 142
DT5059
12,5 × 151
DT5061
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,83
1,83
1,83
2,21
2,21
2,96
2,96
1,83
1,67
1,67
1,83
1,92
2,38
2,21
2,21
2,54
2,67
3,29
3,63
4,00
4,29
4,75
4,96
5,54
5,79
7,54
5035048034767
5035048034781
5035048034798
5035048034804
5035048034811
5035048034835
5035048034842
5035048052648
5035048034859
5035048034866
5035048034873
5035048034880
5035048052662
5035048034897
5035048034903
5035048034910
5035048034927
5035048034941
5035048034958
5035048034965
5035048034972
5035048034989
5035048034996
5035048052006
5035048052013
5035048052037
40
2,20
2,20
2,20
2,65
2,65
3,55
3,55
2,20
2,00
2,00
2,20
2,30
2,85
2,65
2,65
3,05
3,20
3,95
4,35
4,80
5,15
5,70
5,95
6,65
6,95
9,05
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY DO KOVU - EXTREME2 HSS-G BALENIE PO 10 KS
Katalógové
číslo
DT5535
DT5536
DT5537
DT5538
DT5539
DT5540
DT5541
DT5542
DT5543
DT5544
DT5545
DT5546
DT5547
DT5567
DT5568
DT5548
DT5549
DT5550
DT5551
DT5552
DT5553
DT5554
DT5555
DT5556
DT5557
DT5621
DT5558
DT5559
DT5560
DT5561
DT5562
DT5563
Priemer × celková dĺžka v mm
1,0 × 34
1,5 × 40
2,0 × 49
2,5 × 57
3,0 × 61
3,2 × 65
3,3 × 65
3,5 × 70
4,0 × 75
4,2 × 75
4,5 × 80
4,8 × 86
5,0 × 86
5,1 × 86
5,2 × 86
5,5 × 93
6,0 × 93
6,5 × 101
7,0 × 109
7,5 × 109
8,0 × 117
8,5 × 117
9,0 × 125
9,5 × 125
10,0 × 133
10,2 × 133
10,5 × 133
11,0 × 142
11,5 × 142
12,0 × 151
12,5 × 151
13,0 × 151
Čiarový kód
5035048052051
5035048052068
5035048052075
5035048052082
5035048052099
5035048052105
5035048052112
5035048052129
5035048052136
5035048052143
5035048052150
5035048052167
5035048052174
5035048052716
5035048052723
5035048052181
5035048052198
5035048052204
5035048052211
5035048052228
5035048052235
5035048052242
5035048052259
5035048052266
5035048052273
5035048076941
5035048052280
5035048052297
5035048052303
5035048052310
5035048052327
5035048052334
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
6,50
7,80
8,29
9,95
8,71
10,45
9,13
10,95
9,21
11,05
10,21
12,25
10,79
12,95
12,46
14,95
13,29
15,95
14,38
17,25
14,63
17,55
14,96
17,95
16,21
19,45
18,29
21,95
22,79
27,35
21,63
25,95
21,63
25,95
23,29
27,95
24,96
29,95
29,63
35,55
33,29
39,95
34,13
40,95
36,63
43,95
39,96
47,95
44,13
52,95
53,13
63,75
53,29
63,95
58,29
69,95
58,63
70,35
69,88
83,85
83,63
100,35
81,63
97,95
VRTÁKY DO KOVU - HSS - G DIN 340, PREDĹŽENÉ / BALENIE 10 KS
Katalógové
číslo
DT5707
DT5712
DT5717
DT5722
DT5726
DT5736
DT5741
DT5746
DT5749
DT5753
Priemer × celková dĺžka v mm
2 × 85
3,5 × 100
4 × 119
4,5 × 126
5 × 132
6 × 139
6,5 × 148
7 × 156
8 × 165
10 × 184
Čiarový kód
5011402385331
5011402385355
5011402385379
5011402385409
5011402385423
5011402385454
5011402385461
5011402385478
5011402385492
5011402385515
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
10,79
12,95
13,29
15,95
14,96
17,95
16,63
19,95
18,29
21,95
22,46
26,95
24,13
28,95
29,96
35,95
34,13
40,95
38,29
45,95
VRTÁKY DO KOVU HSS - R JOBBER BALENIE PO 10 KS
Katalógové
číslo
DT5101
DT5106
DT5110
DT5116
DT5121
DT5123
DT5124
DT5127
DT5132
DT5134
DT5137
DT5142
DT5147
DT5152
DT5157
DT5162
DT5167
DT5172
DT5177
DT5182
Priemer × celková dĺžka v mm
Jobber 1 × 34
Jobber 1,5 × 40
Jobber 2 × 49
Jobber 2,5 × 57
Jobber 3 × 61
Jobber 3,2 × 65
Jobber 3,25 × 65
Jobber 3,5 × 70
Jobber 4 × 75
Jobber 4,2 × 75
Jobber 4,5 × 80
Jobber 5 × 86
Jobber 5,5 × 93
Jobber 6 × 93
Jobber 6,5 101
Jobber 7 × 109
Jobber 7,5 × 109
Jobber 8 × 117
Jobber 8,5 × 117
Jobber 9 × 125
Čiarový kód
5011402386307
5011402382729
5011402382736
5011402382743
5011402382750
5011402382767
5011402382774
5011402382798
5011402382811
5011402382835
5011402382842
5011402382866
5011402382873
5011402382880
5011402382903
5011402382927
5011402382934
5011402382941
5011402382958
5011402382965
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
3,29
3,95
3,29
3,95
3,29
3,95
3,29
3,95
3,63
4,35
3,71
4,45
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
4,63
5,55
5,13
6,15
5,96
7,15
6,04
7,25
7,29
8,75
7,63
9,15
9,13
10,95
10,13
12,15
11,21
13,45
12,46
14,95
13,04
15,65
41
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY DO KOVU HSS - R JOBBER BALENIE PO 5 KS
Katalógové
číslo
DT5191
DT5193
DT5194
DT5196
DT5197
DT5198
Priemer × celková dĺžka v mm
Jobber 10 × 133
Jobber 10,5 × 133
Jobber 11 × 142
Jobber 12 × 151
Jobber 12,5 × 151
Jobber 13 × 151
Čiarový kód
5011402382989
5011402382996
5011402383009
5011402383023
5011402383030
5011402383047
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
8,83
10,60
8,63
10,35
10,38
12,45
12,46
14,95
12,71
15,25
13,79
16,55
VRTÁKY DO KOVU HSS E COBALT PO KS
Katalógové
číslo
DT5403
DT5404
DT5405
DT5408
DT5409
DT5412
DT5414
DT5415
DT5416
DT5417
DT5418
DT5419
DT5421
DT5422
DT5424
DT5426
DT5427
Priemer × celková dĺžka v mm
HSS E COBALT 2,0 × 49 / 2 ks
HSS E COBALT 2,5 × 57 / 2 ks
HSS E COBALT 3,0 × 61 / 2 ks
HSS E COBALT 3,5 × 70 / 2 ks
HSS E COBALT 4,0 × 75 / 2 ks
HSS E COBALT 4,5 × 80
HSS E COBALT 5 × 86
HSS E COBALT 5,5 × 93
HSS E COBALT 6 × 93
HSS E COBALT 6,5 × 101
HSS E COBALT 7 × 109
HSS E COBALT 8 × 117
HSS E COBALT 9 × 125
HSS E COBALT 10 × 133
HSS E COBALT 11 × 142
HSS E COBALT 12 × 151
HSS E COBALT 13 × 151
Čiarový kód
5011402375912
5011402375936
5011402375950
5011402375974
5011402375998
5011402376018
5011402376032
5011402376056
5011402376070
5011402376094
5011402376117
5011402376131
5011402376155
5011402376179
5011402376193
5011402376216
5011402376230
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,71
3,25
2,88
3,45
3,54
4,25
3,71
4,45
3,88
4,65
2,71
3,25
2,88
3,45
3,38
4,05
3,54
4,25
3,38
4,05
3,54
4,25
4,79
5,75
6,13
7,35
7,63
9,15
10,63
12,75
12,88
15,45
15,21
18,25
VRTÁKY DO KOVU HSS E COBALT - balenie po 10 ks
Katalógové
číslo
DT5442
DT5443
DT5444
DT5446
DT5447
DT5448
DT5449
DT5450
DT5451
DT5452
DT5453
DT5454
DT5455
DT5456
DT5457
DT5458
DT5459
DT5460
DT5461
DT5462
DT5463
DT5464
DT5465
DT5466
DT5467
DT5468
Priemer × celková dĺžka v mm
HSS E COBALT 2,0 × 49
HSS E COBALT 2,5 × 57
HSS E COBALT 3,0 × 61
HSS E COBALT 3,2 × 65
HSS E COBALT 3,3 × 65
HSS E COBALT 3,5 × 70
HSS E COBALT 4,0 × 75
HSS E COBALT 4,1 × 75
HSS E COBALT 4,2 × 75
HSS E COBALT 4,5 × 80
HSS E COBALT 4,8 × 86
HSS E COBALT 5 × 86
HSS E COBALT 5,1 × 86
HSS E COBALT 5,2 × 86
HSS E COBALT 5,5 × 93
HSS E COBALT 6 × 93
HSS E COBALT 6,5 × 101
HSS E COBALT 6,8 × 109
HSS E COBALT 7 × 109
HSS E COBALT 7,5 × 109
HSS E COBALT 8 × 117
HSS E COBALT 8,5 × 117
HSS E COBALT 9 × 125
HSS E COBALT 9,5 × 125
HSS E COBALT 10 × 133
HSS E COBALT 10,2 × 133
Čiarový kód
5011402384518
5011402384525
5011402384532
5011402384549
5011402386208
5011402384563
5011402384570
5011402384587
5011402384594
5011402384600
5011402384617
5011402384624
5011402384631
5011402384648
5011402384655
5011402384662
5011402384679
5011402384686
5011402384693
5011402384709
5011402384716
5011402384723
5011402384730
5011402384747
5011402384754
5011402384761
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
11,71
14,05
12,25
14,70
13,54
16,25
14,38
17,25
15,67
18,80
16,33
19,60
17,29
20,75
19,58
23,50
19,88
23,85
19,88
23,85
23,29
27,95
21,79
26,15
22,29
26,75
26,63
31,95
27,13
32,55
27,46
32,95
32,71
39,25
35,71
42,85
34,21
41,05
37,63
45,15
44,63
53,55
50,71
60,85
59,96
71,95
64,04
76,85
74,46
89,35
82,88
99,45
VRTÁKY DO KOVU HSS E COBALT - balenie po 5 ks
Katalógové
Priemer × celková dĺžka v mm
číslo
HSS E COBALT 11 × 142
DT5469
HSS E COBALT 12 × 151
DT5470
HSS E COBALT 13 × 151
DT5471
Čiarový kód
5011402384778
5011402384785
5011402384792
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
44,88
53,85
53,79
64,55
61,04
73,25
42
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2 (DO BETÓNU)
Katalógové
číslo
DT9625
DT9502
DT9503
DT9504
DT9505
DT9506
DT9507
DT9620
DT9508
DT9509
DT9510
DT9511
DT9512
DT9513
DT9514
DT9515
DT9516
DT9517
DT9621
DT9518
DT9519
DT9520
DT9521
DT9522
DT9523
DT9524
DT9525
DT9526
DT9527
DT9528
DT9529
DT9530
DT9531
DT9532
DT9533
DT9534
DT9535
DT9536
DT9537
DT9539
DT9540
DT9541
DT9542
DT9543
DT9544
DT9545
DT9546
DT9547
DT9548
DT9549
DT9550
DT9551
DT9552
DT9553
DT9554
DT9555
DT9556
DT9557
DT9558
DT9559
DT9560
DT9561
DT9562
DT9565
DT9566
DT9567
DT9568
DT9569
DT9570
DT9571
DT9572
DT9573
DT9574
DT9575
DT9576
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
3 × 75 × 135
4,0 × 50 × 110
4,0 × 100 × 160
5,0 × 50 × 110
5,0 × 100 × 160
5,0 × 150 × 210
5,0 × 250 × 310
5 × 400 × 460
5,5 × 50 × 110
5,5 × 100 × 160
5,5 × 150 × 210
5,5 × 200 × 260
5,5 × 250 × 310
5,5 × 400 × 460
6,0 × 50 × 110
6,0 × 100 × 160
6,0 × 150 × 210
6,0 × 200 × 260
6 × 250 × 310
6,0 × 400 × 460
6,5 × 50 × 110
6,5 × 100 × 160
6,5 × 150 × 210
6,5 × 200 × 260
6,5 × 250 × 310
7,0 × 50 × 110
7,0 × 100 × 160
7,0 × 150 × 210
7,0 × 200 × 260
8,0 × 50 × 110
8,0 × 100 × 160
8,0 × 150 × 210
8,0 × 200 × 260
8,0 × 250 × 310
8,0 × 350 × 410
8,0 × 400 × 460
8,0 × 540 × 600
9,0 × 100 × 160
9,0 × 150 × 210
10 × 50 × 110
10 × 100 × 160
10 × 150 × 210
10 × 200 × 260
10 × 250 × 310
10 × 300 × 350
10 × 400 × 460
10 × 550 × 600
10 × 950 × 1000
11 × 100 × 160
11 × 150 × 210
11 × 200 × 260
11 × 250 × 310
12 × 100 × 160
12 × 150 × 200
12 × 200 × 260
12 × 250 × 300
12 × 300 × 350
12 × 400 × 460
12 × 550 × 600
12 × 950 × 1000
13 × 100 × 160
13 × 150 × 200
13 × 200 × 260
13 × 400 × 450
14 × 100 × 160
14 × 150 × 200
14 × 200 × 260
14 × 250 × 300
14 × 400 × 450
14 × 550 × 600
14 × 950 × 1000
15 × 100 × 160
15 × 150 × 200
15 × 200 × 260
15 × 250 × 300
Čiarový kód
5035048014011
5035048054772
5035048054789
5035048054796
5035048054802
5035048054819
5035048054826
5035048061855
5035048054833
5035048054840
5035048054857
5035048054864
5035048054871
5035048054888
5035048054895
5035048054901
5035048054918
5035048054925
5035048061862
5035048054932
5035048054949
5035048054956
5035048054963
5035048054970
5035048054987
5035048054994
5035048055007
5035048055014
5035048055021
5035048055038
5035048055045
5035048055052
5035048055069
5035048055076
5035048055083
5035048055090
5035048055106
5035048055113
5035048055120
5035048055144
5035048055151
5035048055168
5035048055175
5035048055182
5035048055199
5035048055205
5035048055212
5035048055229
5035048055236
5035048055243
5035048055250
5035048055267
5035048055274
5035048055281
5035048055298
5035048055304
5035048055311
5035048055328
5035048055335
5035048055342
5035048055359
5035048055366
5035048055373
5035048055403
5035048055410
5035048055427
5035048055434
5035048055441
5035048055458
5035048055465
5035048055472
5035048055489
5035048055496
5035048055502
5035048055519
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
8,46
10,15
3,21
3,85
3,46
4,15
2,54
3,05
2,96
3,55
4,71
5,65
8,21
9,85
25,29
30,35
2,96
3,55
3,38
4,05
4,25
5,10
5,46
6,55
8,29
9,95
12,96
15,55
2,38
2,85
2,79
3,35
3,63
4,35
4,96
5,95
6,88
8,25
11,96
14,35
4,13
4,95
3,63
4,35
4,75
5,70
4,96
5,95
6,38
7,65
3,83
4,60
4,13
4,95
5,08
6,10
5,79
6,95
3,04
3,65
3,21
3,85
3,79
4,55
5,29
6,35
7,46
8,95
9,79
11,75
11,04
13,25
16,63
19,95
3,92
4,70
4,96
5,95
3,21
3,85
3,63
4,35
4,50
5,40
5,54
6,65
7,21
8,65
9,38
11,25
11,63
13,95
16,63
19,95
42,46
50,95
4,13
4,95
7,63
9,15
7,63
9,15
9,54
11,45
5,13
6,15
5,29
6,35
6,38
7,65
8,29
9,95
10,63
12,75
12,17
14,60
17,46
20,95
40,63
48,75
8,29
9,95
9,79
11,75
10,79
12,95
15,21
18,25
6,75
8,10
7,21
8,65
9,13
10,95
8,13
9,75
14,46
17,35
18,04
21,65
43,46
52,15
9,38
11,25
8,13
9,75
10,13
12,15
8,71
10,45
43
VŔTANIE A SEKANIE
Katalógové
číslo
DT9578
DT9579
DT9580
DT9581
DT9582
DT9583
DT9584
DT9585
DT9587
DT9588
DT9589
DT9590
DT9591
DT9592
DT9593
DT9594
DT9597
DT9598
DT9599
DT9600
DT9601
DT9602
DT9603
DT9604
DT9605
DT9606
DT9607
DT9609
DT9610
DT9612
DT9613
DT9614
DT9616
DT9617
DT9618
DT9619
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
16 × 100 × 160
16 × 150 × 200
16 × 200 × 260
16 × 250 × 300
16 × 400 × 450
16 × 550 × 600
16 × 750 × 800
16 × 950 × 1000
18 × 150 × 200
18 × 200 × 250
18 × 250 × 300
18 × 400 × 450
18 × 550 × 600
18 × 750 × 800
18 × 950 × 1000
19 × 150 × 200
20 × 150 × 200
20 × 250 × 300
20 × 400 × 460
20 × 550 × 600
20 × 950 × 1000
22 × 200 × 250
22 × 250 × 300
22 × 400 × 450
22 × 550 × 600
22 × 750 × 800
22 × 950 × 1000
24 × 200 × 250
24 × 400 × 450
25 × 250 × 300
25 × 400 × 450
25 × 950 × 1000
26 × 400 × 450
26 × 750 × 800
30 × 200 × 250
30 × 400 × 450
Čiarový kód
5035048055533
5035048055540
5035048055557
5035048055564
5035048055571
5035048055588
5035048055595
5035048055601
5035048055625
5035048055632
5035048055649
5035048055656
5035048055663
5035048055670
5035048055687
5035048055694
5035048055724
5035048055731
5035048055748
5035048055755
5035048055762
5035048055779
5035048055786
5035048055793
5035048055809
5035048055816
5035048055823
5035048055847
5035048055854
5035048055878
5035048055885
5035048055892
5035048055915
5035048055922
5035048055939
5035048055946
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,63
11,55
8,71
10,45
11,29
13,55
10,17
12,20
16,63
19,95
22,63
27,15
42,54
51,05
45,79
54,95
11,88
14,25
14,46
17,35
14,71
17,65
17,46
20,95
25,96
31,15
68,29
81,95
50,79
60,95
15,04
18,05
17,21
20,65
16,63
19,95
20,13
24,15
24,13
28,95
56,63
67,95
16,04
19,25
21,04
25,25
24,46
29,35
36,63
43,95
78,29
93,95
79,96
95,95
19,21
23,05
30,13
36,15
31,63
37,95
32,46
38,95
69,04
82,85
35,13
42,15
90,79
108,95
39,96
47,95
38,29
45,95
VRTÁKY SDS-PLUS – SO 4-NÁSOBNÝM OSTRÍM (DO BETÓNU)
Katalógové
číslo
DT9680
DT9681
DT9682
DT9683
DT9684
DT9685
DT9686
DT9692
DT9694
DT9696
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
16 × 200 × 250
16 × 400 × 450
18 × 200 × 250
18 × 400 × 450
20 × 200 × 250
20 × 400 × 450
22 × 200 × 250
26 × 400 × 450
28 × 400 × 450
30 × 400 × 450
Čiarový kód
5035048066133
5035048066140
5035048066157
5035048066164
5035048066171
5035048066188
5035048066195
5035048066256
5035048066270
5035048066294
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
22,46
26,95
24,96
29,95
25,79
30,95
27,46
32,95
29,13
34,95
31,63
37,95
29,13
34,95
41,63
49,95
45,79
54,95
49,96
59,95
VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2 - DO BETÓNU (hromadné balenia)
Katalógové
číslo
DT9801
DT9812
DT9814
DT9815
DT9816
DT9817
DT9826
DT9829
DT9830
DT9831
DT9834
DT9835
DT9837
DT9838
DT9840
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
*5,0 × 50 × 110 / 50 ks
6,0 × 50 × 110 / 10 ks
6,0 × 50 × 110 / 100 ks
6,0 × 100 × 160 / 10 ks
6,0 × 100 × 160 / 50 ks
6,0 × 100 × 160 / 100 ks
8,0 × 50 × 110 / 10 ks
8,0 × 100 × 160 / 100 ks
8,0 × 150 × 210 / 10 ks
8,0 × 200 × 260 / 10 ks
10 × 100 × 160 / 10 ks
10 × 100 × 160 / 50 ks
10 × 150 × 210 / 10 ks
10 × 200 × 260 / 10 ks
12 × 100 × 160 / 50 ks
Čiarový kód
5035048055960
5035048056073
5035048056097
5035048056103
5035048056110
5035048056127
5035048056219
5035048056240
5035048056257
5035048056264
5035048056295
5035048056301
5035048056325
5035048056332
5035048056356
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
88,29
105,95
21,25
25,50
179,96
215,95
24,54
29,45
110,79
132,95
228,29
273,95
25,79
30,95
228,29
273,95
35,79
42,95
45,79
54,95
32,46
38,95
141,63
169,95
41,21
49,45
45,79
54,95
174,96
209,95
44
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME XLR S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
Katalógové
číslo
DT8907
DT8908
DT8909
DT8912
DT8913
DT8914
DT8915
DT8920
DT8922
DT8923
DT8924
DT8925
DT8926
DT8927
DT8928
DT8929
DT8930
DT8931
DT8932
DT8933
DT8934
DT8935
DT8936
DT8937
DT8938
DT8939
DT8940
DT8941
DT8942
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
5 × 50 × 110
5 × 100 × 160
5 × 150 × 210
6 × 50 × 110
6 × 100 × 160
6 × 150 × 210
6 × 200 × 260
7 × 100 × 160
8 × 50 × 110
8 × 100 × 160
8 × 150 × 210
8 × 200 × 260
8 × 250 × 310
8 × 400 × 460
10 × 100 × 160
10 × 150 × 210
10 × 200 × 260
10 × 250 × 310
10 × 400 × 460
12 × 100 × 160
12 × 150 × 200
12 × 200 × 260
12 × 250 × 310
12 × 400 × 460
14 × 100 × 160
14 × 150 × 200
14 × 200 × 260
14 × 250 × 310
14 × 400 × 460
Čiarový kód
5035048077689
5035048077696
5035048077702
5035048077733
5035048077740
5035048077757
5035048077764
5035048077818
5035048077832
5035048077849
5035048077856
5035048077863
5035048077870
5035048077887
5035048077894
5035048077900
5035048077917
5035048077924
5035048077931
5035048077948
5035048077955
5035048077962
5035048077979
5035048077986
5035048077993
5035048078006
5035048078013
5035048078020
5035048078037
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,71
5,65
4,96
5,95
6,13
7,35
4,88
5,85
4,96
5,95
6,04
7,25
6,88
8,25
6,63
7,95
5,29
6,35
5,96
7,15
6,88
8,25
7,75
9,30
9,25
11,10
18,29
21,95
6,92
8,30
7,88
9,45
8,63
10,35
9,96
11,95
20,54
24,65
8,79
10,55
9,46
11,35
10,13
12,15
10,88
13,05
20,79
24,95
12,83
15,40
13,75
16,50
15,92
19,10
16,96
20,35
25,92
31,10
VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME XLR S CELOKARBIDOVOU HLAVOU (balenie po 10 kusoch)
Katalógové
číslo
DT8951
DT8955
DT8956
DT8957
DT8965
DT8966
DT8967
DT8968
DT8969
DT8970
DT8971
DT8972
DT8973
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
5 × 100 × 160 / 10 ks
6 × 50 × 110 / 10 ks
6 × 100 × 160 / 10 ks
6 × 150 × 210 / 10 ks
8 × 100 × 160 / 10 ks
8 × 150 × 210 / 10 ks
10 × 100 × 160 / 10 ks
10 × 150 × 210 / 10 ks
10 × 200 × 260 / 10 ks
10 × 250 × 310 / 10 ks
12 × 100 × 160 / 10 ks
12 × 150 × 200 / 10 ks
14 × 150 × 200 / 10 ks
Čiarový kód
5035048078112
5035048078150
5035048078167
5035048078174
5035048078259
5035048078266
5035048078273
5035048078280
5035048078297
5035048078303
5035048078310
5035048078327
5035048078334
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
39,13
46,95
33,29
39,95
39,13
46,95
49,96
59,95
48,29
57,95
57,46
68,95
57,46
68,95
66,63
79,95
73,29
87,95
87,46
104,95
74,96
89,95
81,63
97,95
133,29
159,95
VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME XLR S CELOKARBIDOVOU HLAVOU - SÚPRAVY
Katalógové
číslo
DT8977B
Popis
Puzdro Medium Tough s vrtákmi SDS-Plus XLR®
s celokarbidovou hlavou 5, 6 × 2, 8 × 2, 10, 12
Čiarový kód
5035048078358
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
91,63
109,95
VRTÁKY A SEKÁČE PRE ELEKTROPNEUMATICKÉ KLADIVÁ
SEKÁČE SDS-PLUS
Katalógové
číslo
DT6801
DT6802
DT6803
DT6804
DT6805
DT6806
Popis
Špičiak, 250 mm
plochý sekáč, 20 × 250 mm
Široký sekáč 40 × 250 mm
krídlový sekáč 22 × 250 mm
dutý sekáč 22 × 250 mm
Kachličkový sekáč 40 × 250 mm
Čiarový kód
5011402371426
5011402371433
5011402371440
5011402371457
5011402371464
5011402371471
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
8,79
10,55
8,79
10,55
15,79
18,95
34,13
40,95
15,79
18,95
19,96
23,95
45
VŔTANIE A SEKANIE
SEKÁČE XLR SDS PLUS
Katalógové
Popis
číslo
Špičiak, 250 mm
DT6978
Plochý sekáč 20 × 250 mm (bez rebrovania)
DT6979
Plochý sekáč 40 × 250 mm (bez rebrovania)
DT6984
Čiarový kód
5035048083581
5035048083598
5035048083604
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
20,79
24,95
21,63
25,95
23,29
27,95
SEKÁČE SDS-MAX
Katalógové
číslo
DT6820
DT6821
DT6822
DT6823
DT6824
DT6825
DT6826
DT6834
DT6837
DT6838
DT8087
DT8088
DT8090
DT8091
Popis
Špičiak, 280 mm
Špičiak, 400 mm
Plochý sekáč, 25 × 280 mm
Plochý sekáč, 25 × 400 mm
Široký sekáč 50 × 400 mm
Široký sekáč 80 × 300 mm
dutý sekáč 26 × 300 mm
SDS-MAX, sekáč na obkladačky, 80 × 300 mm
SDS-MAX, kombinovaný karbidový sekáč,
38 × 280 mm
SDS-MAX, kamenárske kladivo, 45 × 240 mm
Špičiak, 600 mm
Plochý sekáč, 25 × 600 mm
lopatkový sekáč, 110 × 400 mm
sekáč na asfalt, 90 × 400 mm
Čiarový kód
5011402378067
5011402378104
5011402378074
5011402378111
5011402378128
5011402378081
5011402378098
5035048034231
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
11,88
14,25
12,96
15,55
12,96
15,55
14,63
17,55
24,13
28,95
29,96
35,95
27,46
32,95
33,29
39,95
5035048034248
111,63
133,95
5035048034255
5035048061411
5035048061428
5035048034514
5035048034521
66,63
23,29
23,29
52,46
83,29
79,95
27,95
27,95
62,95
99,95
SEKÁČE XLR SDS MAX
Katalógové
číslo
DT6888
DT6889
DT6811
DT6812
DT6818
DT6980
Popis
Špičiak, 300 mm
Špičiak, 400 mm
Plochý sekáč 25 × 300 mm
Plochý sekáč 25 × 400 mm
Plochý sekáč 50 × 400 mm
Plochý sekáč 75 × 400 mm
Čiarový kód
5035048082393
5035048082409
5035048082423
5035048082430
5035048082447
5035048085363
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
24,96
29,95
26,63
31,95
24,96
29,95
26,63
31,95
29,96
35,95
28,29
33,95
SEKÁČE NA ŠESŤHRAN 19 mm
Katalógové
číslo
DT6940
DT6941
DT6942
DT6943
DT6944
DT6945
DT6948
Popis
19 mm, špicatý sekáč 400 mm
19 mm, špicatý sekáč 600 mm
19 mm, plochý sekáč 25 × 400 mm
19 mm, plochý sekáč 25 × 600 mm
19 mm, plochý sekáč 60 × 300 mm
19 mm, plochý sekáč 60 × 450 mm
19 mm, sekáč na asfalt 90 × 400 mm
Čiarový kód
5035048025031
5035048025048
5035048025055
5035048025062
5035048025079
5035048025086
5035048058909
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
14,96
17,95
28,29
33,95
14,96
17,95
26,29
31,55
32,04
38,45
38,29
45,95
78,29
93,95
SEKÁČE XLR HEX 19 mm
Katalógové
Popis
číslo
Špičiak, 400 mm
DT6953
Plochý sekáč 25 × 400 mm
DT6958
Čiarový kód
5035048082461
5035048082485
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
29,96
35,95
29,96
35,95
SEKÁČE NA ŠESŤHRAN 28 mm
Katalógové
číslo
DT6927
DT6928
DT6929
DT6932
DT6933
DT6934
DT6936
DT6935
Popis
28 mm, špicatý sekáč
28 mm, lopatkový sekáč
28 mm, plochý sekáč
28 mm, plochý sekáč na čistenie plôch
28 mm, zatĺkač tyčí
28 mm, sekáč na asfalt
28 mm, ubíjacia platnička
28 mm, násada na ubíjaciu dosku
Čiarový kód
5035048070505
5035048070512
5035048070529
5035048070536
5035048070543
5035048070550
5035048070574
5035048070567
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
25,79
30,95
88,29
105,95
25,79
30,95
34,21
41,05
88,29
105,95
77,38
92,85
112,38
134,85
58,29
69,95
SEKÁČE NA ŠESŤHRAN 30 mm
Katalógové
číslo
DT6808
DT6809
DT6827
DT6828
DT6839
Popis
Čiarový kód
30 mm, špicatý sekáč 500 mm
30 mm, plochý sekáč 500 mm
30 mm, plochý sekáč/otĺkadlo, šírka 75 mm, 500 mm
30 mm, rydlo 500 mm
30 mm, sekáč na asfalt
5035048083246
5035048083253
5035048083260
5035048083277
5035048083284
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
24,96
29,95
24,96
29,95
42,46
50,95
66,63
79,95
89,13
106,95
46
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY SDS-MAX XLR - ŠTYRI OSTRIA
Katalógové
číslo
DT60800
DT60801
DT60802
DT60803
DT60804
DT60805
DT60806
DT60807
DT60808
DT60809
DT60810
DT60811
DT60812
DT60813
DT60814
DT60815
DT60816
DT60817
DT60818
DT60819
DT60820
DT60821
DT60822
DT60823
DT60824
DT60825
DT60826
DT60827
DT60828
DT60829
DT60830
DT60831
DT60832
DT60833
DT60834
DT60835
DT60836
DT60837
DT60838
DT60839
DT60840
DT60841
DT60842
DT60843
DT60844
DT60845
DT60846
DT60847
DT9448
DT9449
DT9450
Priemer × pracovná dĺžka × celková dĺžka
v mm
12 × 340 × 200
12 × 540 × 400
12 × 670 × 550
13 × 340 × 200
13 × 540 × 400
14 × 340 × 200
14 × 540 × 400
15 × 340 × 200
15 × 540 × 400
16 × 340 × 200
16 × 540 × 400
18 × 340 × 200
18 × 540 × 400
19 × 340 × 200
19 × 540 × 400
19 × 670 × 550
20 × 340 × 200
20 × 540 × 400
20 × 920 × 800
22 × 340 × 200
22 × 540 × 400
22 × 920 × 800
24 × 340 × 200
24 × 540 × 400
25 × 340 × 200
25 × 540 × 400
25 × 920 × 800
26 × 340 × 200
26 × 540 × 400
28 × 380 × 250
28 × 570 × 450
28 × 670 × 550
30 × 380 × 250
30 × 570 × 450
32 × 380 × 250
32 × 570 × 450
32 × 920 × 800
35 × 380 × 250
35 × 570 × 450
35 × 670 × 550
36 × 570 × 450
38 × 380 × 250
38 × 570 × 450
38 × 670 × 550
40 × 380 × 250
40 × 570 × 450
40 × 920 × 800
42 × 570 × 450
45 × 570 × 450 – nie je z radu XLR
50 × 570 × 450 – nie je z radu XLR
52 × 570 × 450 – nie je z radu XLR
Čiarový kód
5035048096642
5035048096659
5035048096666
5035048096673
5035048096680
5035048096697
5035048096703
5035048096710
5035048096727
5035048096734
5035048096741
5035048096758
5035048096765
5035048096772
5035048096789
5035048096796
5035048096802
5035048096819
5035048096826
5035048096833
5035048096840
5035048096857
5035048096864
5035048096871
5035048096888
5035048096895
5035048096901
5035048096918
5035048096925
5035048096932
5035048096949
5035048096956
5035048096963
5035048096970
5035048096987
5035048096994
5035048097007
5035048097014
5035048097021
5035048097038
5035048097045
5035048097052
5035048097069
5035048097076
5035048097083
5035048097090
5035048097106
5035048097113
5035048097120
5035048097137
5035048097144
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
22,38
26,85
32,13
38,55
45,08
54,10
22,71
27,25
28,88
34,65
32,25
38,70
35,50
42,60
28,88
34,65
38,58
46,30
37,46
44,95
47,08
56,50
41,88
50,25
50,29
60,35
42,92
51,50
53,54
64,25
64,50
77,40
40,92
49,10
47,08
56,50
74,21
89,05
46,92
56,30
55,25
66,30
83,29
99,95
53,42
64,10
61,42
73,70
56,79
68,15
66,38
79,65
97,21
116,65
58,29
69,95
67,58
81,10
71,46
85,75
81,04
97,25
90,63
108,75
70,96
85,15
89,13
106,95
77,46
92,95
93,96
112,75
135,50
162,60
96,63
115,95
113,88
136,65
125,79
150,95
109,73
131,67
113,88
136,65
135,50
162,60
158,29
189,95
116,63
139,95
146,63
175,95
195,21
234,25
161,58
193,90
166,63
199,95
185,79
222,95
191,63
229,95
VRTÁKY SDS-MAX - DVE OSTRIA
Katalógové
číslo
DT60200
DT60201
DT60202
DT60203
DT60204
DT60205
DT60206
DT60207
DT60208
DT60209
DT60210
DT60211
DT60212
DT60213
DT60214
DT60215
DT60216
DT60217
DT60218
DT60219
DT60220
Priemer × celková dĺžka × pracovná dĺžka
v mm
16 × 340 × 200
16 × 540 × 400
18 × 340 × 200
18 × 540 × 400
20 × 340 × 200
20 × 540 × 400
22 × 340 × 200
22 × 540 × 400
24 × 340 × 200
24 × 540 × 400
25 × 340 × 200
25 × 540 × 400
26 × 340 × 200
26 × 540 × 400
28 × 380 × 250
28 × 570 × 450
28 × 670 × 550
30 × 380 × 250
30 × 570 × 450
32 × 380 × 250
32 × 570 × 450
Čiarový kód
5035048050712
5035048050729
5035048050736
5035048050743
5035048050750
5035048050767
5035048050774
5035048050781
5035048050798
5035048050804
5035048050811
5035048050828
5035048050835
5035048050842
5035048050859
5035048050866
5035048050873
5035048050880
5035048050897
5035048099964
5035048099971
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
18,29
21,95
28,29
33,95
20,79
24,95
29,96
35,95
22,46
26,95
29,13
34,95
25,79
30,95
32,46
38,95
31,63
37,95
39,13
46,95
33,29
39,95
42,46
50,95
34,13
40,95
42,46
50,95
45,79
54,95
55,79
66,95
64,96
77,95
58,29
69,95
64,96
77,95
58,29
69,95
71,63
85,95
VRTÁKY DO DREVA - ŠPIRÁLOVÉ
Katalógové
číslo
DT4503
DT4504
DT4505
DT4506
DT4507
DT4508
DT4510
DT4512
DT4514
DT4516
DT4518
DT4520
Priemer × celková dĺžka v mm
3 × 70
4 × 80
5 × 90
6 × 100
7 × 110
8 × 120
10 × 133
12 × 155
14 × 160
16 × 165
18 × 200
20 × 200
Čiarový kód
5011402385553
5011402385560
5011402385577
5011402385584
5011402385591
5011402385607
5011402385621
5011402385645
5011402385669
5011402385683
5011402385690
5011402385706
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
0,96
1,15
1,00
1,20
1,00
1,20
1,08
1,30
1,08
1,30
1,17
1,40
1,42
1,70
1,67
2,00
2,08
2,50
2,33
2,80
2,83
3,40
3,67
4,40
47
VŔTANIE A SEKANIE
VRTÁKY DO DREVA - DO TRÁMOV
Katalógové
číslo
DT4870
DT4871
DT4872
DT4873
DT4874
DT4875
DT4876
DT4877
priemer × celková dĺžka v mm
7 × 600
8 × 600
10 × 600
12 × 600
16 × 600
18 × 600
20 × 600
22 × 600
Čiarový kód
5035048014035
5035048014042
5035048014059
5035048014066
5035048014073
5035048014080
5035048014097
5035048014103
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
6,63
7,95
6,63
7,95
7,46
8,95
9,13
10,95
11,04
13,25
14,46
17,35
16,79
20,15
19,96
23,95
VRTÁKY DO DREVA - HADOVITÉ
Katalógové
číslo
DT4600
DT4602
DT4604
DT4606
DT4608
DT4610
DT4612
DT4614
DT4615
DT4632
DT4634
DT4636
DT4638
DT4640
DT4642
DT4644
DT4645
DT4646
DT4648
DT4649
DT4650
priemer × celková dĺžka v mm
6 × 200
8 × 200
10 × 200
12 × 200
14 × 200
16 × 200
18 × 200
20 × 200
22 × 200
8 × 380
10 × 380
12 × 380
14 × 380
16 × 380
18 × 380
20 × 380
22 × 380
24 × 380
26 × 380
28 × 380
30 × 380
Čiarový kód
5011402385720
5011402385737
5011402385744
5011402385751
5011402385768
5011402385775
5011402385782
5011402385799
5011402385805
5011402385867
5011402385874
5011402385881
5011402385898
5011402385904
5011402385911
5011402385928
5011402385935
5011402385942
5011402385959
5011402385966
5011402385973
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
3,13
3,75
3,38
4,05
3,63
4,35
4,08
4,90
4,67
5,60
5,29
6,35
5,92
7,10
6,54
7,85
6,96
8,35
3,88
4,65
4,42
5,30
4,88
5,85
5,71
6,85
6,38
7,65
6,88
8,25
7,83
9,40
8,71
10,45
10,79
12,95
11,96
14,35
13,63
16,35
15,38
18,45
VRTÁKY DO DREVA - FORSTNER
Katalógové
číslo
DT4575
DT4577
DT4578
DT4579
DT4580
DT4581
DT4585
DT4592
priemer v mm
25
32
35
38
41
45
65
predlžovací kus 140 mm
Čiarový kód
5035048072004
5035048072028
5035048072035
5035048072042
5035048072059
5035048072066
5035048072103
5035048072172
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
10,79
12,95
13,29
15,95
15,79
18,95
16,63
19,95
18,29
21,95
19,13
22,95
26,63
31,95
11,21
13,45
KARBIDOVÉ VRTÁKY NA VŔTANIE ZÁVESOV
Katalógové
číslo
DT4543
Popis
karbidové vrtáky na vŕtanie otvorov pre závesy Ø
35 mm
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5011402386185
9,13
10,95
VRTÁKY DO DREVA - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT4810
DT4812
DT4814
DT4816
DT4818
DT4820
DT4822
DT4824
DT4825
DT4826
DT4828
DT4830
DT4832
DT4835
DT4838
DT4849
priemer × celková dĺžka v mm
10 × 160
12 × 160
14 × 160
16 × 160
18 × 160
20 × 160
22 × 160
24 × 160
25 × 160
26 × 160
28 × 160
30 × 160
32 × 160
35 × 160
38 × 160
predlžovací kus 300 mm, 6 A/F HEX
Čiarový kód
5011402385997
5011402386000
5011402386024
5011402386031
5011402386048
5011402386055
5011402386062
5011402386079
5011402386086
5011402386093
5011402386109
5011402386116
5011402386123
5011402386130
5011402386147
5035048058923
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,46
2,95
2,54
3,05
2,63
3,15
2,71
3,25
2,79
3,35
2,88
3,45
2,96
3,55
3,04
3,65
3,13
3,75
3,21
3,85
3,29
3,95
3,42
4,10
3,54
4,25
3,67
4,40
4,29
5,15
4,96
5,95
48
PRÍSLUŠENSTVO PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE
VŔTACIE KORUNKY DEWALT
Sortiment vŕtacích koruniek pre diamantové vŕtanie nájdete v excelovskom cenníku. Podrobné informácie o jednotlivých typoch
a cenách získate u obchodných zástupcov a predvádzacích technikov DeWALT. Ich zoznam nájdete na konci cenníka.
ADAPTÉRY PRE SUCHÉ VŔTANIE
TROJČEĽUSŤOVÉ SKĽUČOVADLO
DT3813 ADAPTÉR TROJČEĽUSŤOVÉHO SKĽUČOVADLA
DT3815 ADAPTÉR SKĽUČOVADLA SDS PLUS
D215804
SDS PLUS
DT3875 – DT3898
VŔTACIA KORUNKA 1/2”
BSP S VNÚTORNÝM ZÁVITOM
PRE SUCHÉ VŔTANIE
DT3844
PREDĹŽENIE 150 MM
DT3857 ADAPTÉR 1/2“ BSP VNÚTORNÝ (PRE D21583K)
VONKAJŠÍ ZÁVIT 1/2“ BSP
DT3848 225MM
KUŽEĽOVÝ VODIACI
VRTÁK
DT3823 ADAPTÉR 1/2“ BSP VONKAJŠÍ (PRE D21580K)
DT3809 5/8“ X 16UNF ADAPTÉR (DW580/90)
VNÚTORNÝ ZÁVIT 1/2“ BSP
DT3849 300MM
KUŽEĽOVÝ VODIACI
VRTÁK*
DT3812 ADAPTÉR M18 (DW581)
* Ak sa používa odsávací systém, musí sa použiť vodiaci vrták s dĺžkou 300 mm.
ADAPTÉRY NA MOKRÉ VŔTANIE
VONKAJŠÍ ZÁVIT 1/4“ UNC
DT3800 ADAPTÉR 1/2“ BSP VNÚTORNÝ
ZÁVIT NA 1 1/4“ UNC VONKAJŠÍ ZÁVIT
DT3829 150mm 1 1/4” UNC
VŔTACIE KORUNKY
1 1/4” UNC NA
MOKRÉ VŔTANIE
DT3839 300mm 1 1/4” UNC
DT3803 ADAPTÉR HILTI NA 1 1/4“ UNC
VNÚTORNÝ ZÁVIT 1/2“ BSP
DT3846 150mm 1/2” BSP
UNIVERZÁLNY VRTÁK 1/2”
BSP VONKAJŠÍ ZÁVIT NA
MOKRÉ VŔTANIE
DT3847 300mm 1/2” BSP
VRTÁK 1/2” BSP VONKAJŠÍ
ZÁVIT PRE TVRDÉ MATERIÁLY
NA MOKRÉ VŔTANIE
DT3801 ADAPTÉR HILTI NA 1/2“ BSP
VNÚTORNÝ ZÁVIT
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATĹKANIE KOTIEV
ZATĹKAČ KOTIEV
Katalógové
Popis
číslo
Zatĺkač kotiev
DT89PAD
6 mm - 2 pracovné hrany
DT9515R
6 mm - XLR®
DT8913R
Čiarový kód
5035048083833
5035048085448
5035048085455
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
83,29
99,95
4,29
5,15
6,29
7,55
DT89PAD
DT9515R
HĹBKOVÝ DORAZ
Katalógové
číslo
Hĺbkový doraz
DT89ADS
10mm - XLR®
DT8928G
12mm - XLR®
DT8933G
Popis
Čiarový kód
5035048083840
5035048085387
5035048085400
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
70,79
84,95
7,71
9,25
9,29
11,15
DT8928G
DT89ADS
SYSTÉM NA ZACHYTÁVANIE PRACHU
Katalógové
číslo
DT89SCS
Popis
Čiarový kód
Lapač prachu pre vŕtanie nad hlavou. Je možné použiť
iba s hĺbkovým dorazom DT89ADS
5035048083857
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,96
11,95
DT89SCS
49
DIEROVKY A KORUNKY
VŔTACIE KORUNKY S KARBIDOVÝMI HROTMI
Katalógové
číslo
DT8118
DT8123
DT8126
DT8128
DT8131
DT8134
DT8136
DT8139
DT8142
DT8144
DT8147
DT8149
DT8150
DT8155
DT8156
DT8163
DT8172
DT8275
DT8278
DT8281
DT8282
DT8283
DT8284
Popis
Čiarový kód
16 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
29 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
44 mm
48 mm
51 mm
54 mm
57 mm
64 mm
76 mm
súprava pre elektrikárov - 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64
súprava pre inštalatérov - 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57,
64, 76
upínací tŕň + vrták do muriva (14 - 30 mm)
upínací tŕň + vrták do muriva (32 - 160 mm)
SDS-Plus upínací tŕň + stredový vrták
(14 - 30 mm)
SDS-Plus upínací tŕň + stredový vrták
(32 - 160 mm)
5035048012345
5035048012116
5035048012123
5035048012130
5035048012147
5035048012154
5035048012161
5035048012178
5035048012185
5035048012192
5035048012208
5035048012215
5035048012352
5035048012369
5035048012222
5035048012239
5035048012246
5035048012307
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
10,79
12,95
11,21
13,45
11,21
13,45
11,96
14,35
12,46
14,95
12,71
15,25
13,04
15,65
13,38
16,05
13,71
16,45
14,38
17,25
14,96
17,95
15,79
18,95
16,33
19,60
16,63
19,95
17,96
21,55
17,29
20,75
18,92
22,70
88,29
105,95
114,13
136,95
5035048012260
5035048012277
4,88
7,17
5,85
8,60
5035048012284
7,46
8,95
5035048012291
9,96
11,95
Ideálne na vyrezávanie otvorov do muriva, betónu, bežných typov obkladov a dlažieb,
ocele, dreva s klincami a pod.
BiM KORUNKY
Katalógové
Popis
číslo
14 - 30 mm upínací tŕň + stredový vrták, od 10 mm
DT8101
32 - 152 mm upínací tŕň + stredový vrták,
DT8102
od 13 mm
náhradný stredový vrták
DT8103
16 mm, Bimetal
DT8116
19 mm, Bimetall
DT8119
20 mm, Bimetall
DT8120
22 mm, Bimetall
DT8122
25 mm, Bimetall
DT8125
29 mm, Bimetall
DT8129
32 mm, Bimetall
DT8132
35 mm, Bimetall
DT8135
38 mm, Bimetall
DT8138
40 mm, Bimetall
DT8140
41 mm, Bimetall
DT8141
44 mm, Bimetall
DT8145
51 mm, Bimetall
DT8151
57 mm, Bimetall
DT8157
64 mm, Bimetall
DT8164
67 mm, Bimetall
DT8167
73 mm, Bimetall
DT8173
79 mm Bimetall
DT8179
83 mm, Bimetall
DT8183
105 mm Bimetall
DT8205
114 mm, Bimetall
DT8214
127 mm, Bimetall
DT8227
Čiarový kód
5011402370474
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
6,63
7,95
5011402370481
14,13
16,95
5011402370498
5011402370290
5011402370306
5011402370313
5011402370320
5011402370337
5011402370344
5011402370351
5011402370368
5011402370375
5011402370382
5035048061206
5011402370399
5011402370405
5011402370412
5011402370429
5011402370436
5011402370443
5035048053737
5011402370450
5035048053805
5035048053829
5035048053843
3,29
9,96
8,96
9,13
9,38
9,63
9,96
11,38
12,46
13,29
10,63
19,96
11,04
11,63
13,29
14,54
14,21
14,96
15,79
16,63
21,63
22,71
26,63
3,95
11,95
10,75
10,95
11,25
11,55
11,95
13,65
14,95
15,95
12,75
23,95
13,25
13,95
15,95
17,45
17,05
17,95
18,95
19,95
25,95
27,25
31,95
Ideálne na rezanie otvorov do ocele, antikora, mosadze, medi, hliníka,
dreva, plastov a pod.
50
VŔTACIE KORUNKY, PRIERAZOVÉ A DIAMANTOVÉ VRTÁKY
VŔTACIE KORUNKY NA BEŽNÉ POUŽITIE (SDS PLUS)
Katalógové
číslo
68 mm
DT6745
80 mm
DT6747
Popis
Čiarový kód
5035048013649
5035048013663
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
49,96
59,95
54,96
65,95
ADAPTÉRY PRE KORUNKY NA BEŽNÉ POUŽITIE (SDS PLUS)
Katalógové
Popis
číslo
adaptér SDS-Plus - 110 mm
DT6750
adaptér SDS-Plus - 300 mm
DT6751
stredový vrták 120 mm
DT6753
Čiarový kód
5035048013687
5035048013694
5035048013717
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
17,46
20,95
37,46
44,95
2,04
2,45
KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY PRE NÁROČNÉ VŔTANIE (SDS MAX)
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
Katalógové
Popis
číslo
TCT vŕtacie korunky na náročné použitie
68 mm
DT6762
80 mm
DT6763
125 mm
DT6766
180 mm
DT6770
400 mm
DT6771
5035048013748
5035048013755
5035048013786
5035048013793
5035048013809
87,46
124,13
250,79
49,96
79,96
104,95
148,95
300,95
59,95
95,95
Jednodielne TCT vŕtacie korunky na náročné použitie
68 mm × 300 mm
DT6783
80 mm × 300 mm
DT6784
5035048013847
5035048013854
146,29
174,13
175,55
208,95
Adaptéry pre korunky na náročné použitie
stredový vrták 155 mm
DT6772
stredový vrták 128 mm
DT6785
5035048013816
5035048013908
19,13
19,13
22,95
22,95
Prierazové vrtáky SDS-Max - 550 mm
55 mm
DT6790
65 mm
DT6791
80 mm
DT6792
5035048013861
5035048013878
5035048013885
352,46
414,46
480,71
422,95
497,35
576,85
Čiarový kód
VRTÁKY PRE MAGNETICKÚ VŔTAČKU
Katalógové
číslo
DT8400
DT8401
DT8402
DT8403
DT8404
DT8405
DT8406
DT8407
DT8408
DT8409
DT8410
DT8411
Popis
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Čiarový kód
5035048010884
5035048010891
5035048010907
5035048010914
5035048010921
5035048010938
5035048010945
5035048010952
5035048010969
5035048010976
5035048010983
5035048010990
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
23,29
27,95
24,96
29,95
28,29
33,95
31,63
37,95
33,29
39,95
35,79
42,95
41,63
49,95
49,96
59,95
55,79
66,95
61,79
74,15
91,63
109,95
130,79
156,95
DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDÍC/OBKLADOV
Katalógové
číslo
DT6037
DT6038
DT6039
DT6040
DT6041
DT6042
DT6043
DT6044
DT6045
DT6046
Priemer v mm
Čiarový kód
5
6
7
8
10
12
15
20
25
súprava diamantových vrtákov do dlaždíc (5,6,7,8,10 mm)
5035048066300
5035048066317
5035048066324
5035048066331
5035048066348
5035048066355
5035048066362
5035048066379
5035048066386
5035048066393
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
18,29
21,95
18,29
21,95
18,29
21,95
18,29
21,95
18,29
21,95
21,63
25,95
24,96
29,95
26,63
31,95
35,79
42,95
74,96
89,95
51
SKRUTKOVANIE
SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE
TORSION QUALITY BITY
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
Katalógové
Popis
číslo
25 mm ploché bity
25 mm - 4,5 mm - 5 ks
DT7105
25 mm - 5,5 mm - 5 ks
DT7106
25 mm - 6,5 mm - 5 ks
DT7107
5035048012437
5035048012444
5035048012451
3,29
3,29
3,29
3,95
3,95
3,95
PZ bity
DT7211
DT7212
DT7213
DT7217
DT7218
DT7219
DT7225
DT7226
DT7203
5035048012505
5035048012529
5035048012543
5035048012512
5035048012536
5035048012550
5035048013083
5035048013090
5035048013250
3,29
3,29
3,29
9,13
9,13
9,13
4,13
4,13
26,63
3,95
3,95
3,95
10,95
10,95
10,95
4,95
4,95
31,95
25 mm PH bity
25 mm - Ph1 - 5 ks
DT7231
25 mm - Ph2 - 5 ks
DT7232
25 mm - Ph1 - 20 ks
DT7237
25 mm - Ph2 - 20 ks
DT7238
50 mm Ph1 - 5 ks, Torsion
DT7245
50 mm Ph2 - 5 ks, Torsion
DT7246
110 mm Ph2 - 5 ks
DT7204
5035048012581
5035048012604
5035048012598
5035048012611
5035048013113
5035048013120
5035048013267
3,29
3,29
8,29
8,29
4,13
4,13
26,63
3,95
3,95
9,95
9,95
4,95
4,95
31,95
Obojstranný bit
60 mm obojstranný bit Ph3 / Pz3 - 5 ks
DT7315
5035048013175
6,63
7,95
25 mm Hex bity
25 mm Hex No.4 - 5 ks
DT7165
25 mm Hex No.5 - 5 ks
DT7166
25 mm Hex No.6 - 5 ks
DT7167
25 mm Hex No.8 - 5 ks
DT7168
5035048012659
5035048012666
5035048012673
5035048012680
2,46
2,46
2,46
2,46
2,95
2,95
2,95
2,95
Bity pre Torx
DT7251
DT7252
DT7253
DT7254
DT7255
DT7256
DT7257
DT7258
DT7259
DT7268
DT7272
DT7290
DT7291
DT7292
DT7293
DT7295
DT7296
5035048012703
5035048012710
5035048012727
5035048012734
5035048012758
5035048012789
5035048012819
5035048012826
5035048012857
5035048012833
5035048012840
5035048013182
5035048013199
5035048013205
5035048013212
5035048013236
5035048013243
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
12,46
16,63
13,29
13,29
13,29
13,29
13,29
13,29
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
14,95
19,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
25 mm - Pz1 - 5 ks
25 mm - Pz2 - 5 ks
25 mm - Pz3 - 5 ks
25 mm - Pz1 - 20 ks
25 mm - Pz2 - 20 ks
25 mm - Pz3 - 20 ks
50 mm - Pz1 - 5 ks, Torsion
50 mm - Pz2 - 5 ks, Torsion
110 mm - Pz2 - 5 ks
25 mm Torx Bit T8 - 5 ks
25 mm Torx Bit T9 - 5 ks
25 mm Torx Bit T10 - 5 ks
25 mm Torx Bit T15 - 5 ks
25 mm Torx Bit T20 - 5 ks
25 mm Torx Bit T25 - 5 ks
25 mm Torx Bit T27 - 5 ks
25 mm Torx Bit T30 - 5 ks
25 mm Torx Bit T40 - 5 ks
25 mm Torx Bit T30 - 20 ks
25 mm Torx Bit T30 - 50 ks
70 mm Torx T10 - 5 ks
70 mm Torx T15 - 5 ks
70 mm Torx T20 - 5 ks
70 mm Torx T25 - 5 ks
70 mm Torx T30 - 5 ks
70 mm Torx T40 - 5 ks
Čiarový kód
ŠESŤHRANNÉ SKRUTKOVACIE NÁSTAVCE
Katalógové
číslo
DT7401
DT7402
DT7403
DT7404
DT7415
Popis
šesťhranné skrutkovacie nástavce – 7 × 50 mm
šesťhranné skrutkovacie nástavce – 8 × 50 mm
šesťhranné skrutkovacie nástavce – 10 × 50 mm
šesťhranné skrutkovacie nástavce – 13 × 50 mm
šesťhranné skrutkovacie nástavce – 6 × 50 mm
Čiarový kód
5011402371181
5011402371198
5011402371204
5011402371211
5035048061473
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
3,29
3,95
3,29
3,95
3,29
3,95
3,29
3,95
3,29
3,95
DT7400
DRŽIAKY
Katalógové
Popis
číslo
Magnetický držiak
DT7500
Clicfix držiak - 1 ks
DT7515
Vodidlo pre skrutkovanie DWALT s dĺžkou 80 mm
DT7701
a priemerom 9,5 mm
Čiarový kód
5011402371310
5035048013274
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,13
2,55
15,79
18,95
5035048031995
2,46
52
2,95
DT7701
SKRUTKOVANIE
Skrutkovacie nástavce pre rázové uťahovače
Katalógové
Popis
číslo
pre rázové uťahovače 25 mm Torx T20
DT7381
pre rázové uťahovače 25 mm Torx T25
DT7382
pre rázové uťahovače 25 mm Torx T27
DT7383
pre rázové uťahovače 25 mm Torx T30
DT7384
pre rázové uťahovače 25 mm Torx T40
DT7385
pre rázové uťahovače 25 mm PZ1
DT7386
pre rázové uťahovače 25 mm PZ2
DT7387
pre rázové uťahovače 25 mm PZ3
DT7388
pre rázové uťahovače 50 mm PZ1
DT7390
pre rázové uťahovače 50 mm PZ2
DT7391
pre rázové uťahovače 50 mm PZ3
DT7392
pre rázové uťahovače 50 mm Torx T30
DT7398
pre rázové uťahovače 50 mm Torx T40
DT7399
pre rázové uťahovače 25 mm PZ1
DT7993
pre rázové uťahovače 25 mm Ph2
DT7994
pre rázové uťahovače 25 mm Ph3
DT7995
pre rázové uťahovače 50 mm PZ1
DT7997
pre rázové uťahovače 50 mm Ph2
DT7998
pre rázové uťahovače 50 mm Ph3
DT7999
Čiarový kód
5035048082157
5035048082164
5035048082171
5035048082188
5035048082195
5035048082201
5035048082218
5035048082225
5035048082249
5035048082256
5035048082263
5035048082898
5035048082904
5035048082270
5035048082287
5035048082294
5035048082317
5035048082324
5035048082331
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,79
3,35
2,79
3,35
2,79
3,35
2,79
3,35
2,79
3,35
2,46
2,95
2,46
2,95
2,46
2,95
2,79
3,35
2,79
3,35
2,79
3,35
SADY BITOV
Katalógové
číslo
DT7506
DT7507
DT7915
DT7915M
DT7916
DT7917
DT7920B
DT7921
DT7922B
DT7926
DT7936B
DT7942
DT7944
DT7944M
DT9292
DT9293
DT9296
DT71506
DT70523
DT71570
DT70576
DT71511
DT71572
DT71514
DT70574
DT70526
DT70526M
DT70527
DT70527M
DT70528
DT70528M
DT70529
DT70529M
Popis
17 ks, uťahovacia hlavica - 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"
9 ks, nástrčkové kľúče - 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
a redukcia z 1/4" na 1/2"
11-dielna súprava nástavcov Torsion s rebrovaním Extra Grip
Pz a Ph 1, 2, 3, ploché, magnetický držiak nástrojov
balenie 18 ks × DT7915
11-dielna súprava nástavcov Torsion s rebrovaním Extra Grip
Pz a Ph 1, 2, 3, Torx, magnetický držiak nástrojov
skrutkovanie - sady, Torx T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,
40, magnetický držiak špice
13-dielna súprava vrtákov do kovu Extreme (1 - 7 mm)
19-dielna súprava vrtákov do kovu Extreme 2 - 8 mm a bitov
Ph a Pz 1 - 3, plochých, magnetický držiak, magnetické
skrutkovacie vodidlo
29-dielna súprava bitov vr. držiaka Ph, Pz, Torx, ploché,
magnetický držiak, magnetické vodiace puzdro
29-dielna súprava vrtákov do kovu Extreme (2 1,5 - 13 mm)
EXTREME 2 DWALT SDS-Plus, 5, až 10 mm nástavce Pz1 3, Ph1 - 3, nástavce T10 až 70 Nástavce Sl 4,5 až 6,5 mm
magnetický držiak nástrojov, skrutkovací násadec 7 a 8 mm)
Malé odolné puzdro s kobaltovými vrtákmi EXTREME
DWALT®. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm
31-dielna súprava bitov Pz/Ph/Torx/ploché/Hex
a rýchlospojky
balenie 12 ks × DT7944
súprava 100 kusov vrtákov do muriva, vrtákov do kovu,
plochých vrtákov do dreva, SDS Plus, skrutkovacích
nástavcov plochých, TX, PZ, Ph
súprava 100 kusov vrtákov do muriva, vrtákov do kovu,
plochých vrtákov do dreva, skrutkovacích nástavcov
90-dielna súprava MIX
30-dielna súprava bitov vrátane skrutkovača
32-dielna súprava skrutkovacích bitov
14-dielna súprava bitov s magnetickým držiakom
34-dielna súprava bitov pre rázové uťahovače
16-dielna súprava bitov
45-dielna súprava bitov
Rýchloupínací nástavec + 5 bitov
14-dielna súprava bitov s vodiacimi nástavcami
nevyobrazené
25 ks Ph2 bitov v Tic Tac škatuľke
balenie 20 ks Tic Tac Ph2 bitov DT70526
(1 balenie 25 bitov)
25 ks Pz2 bitov v Tic Tac škatuľke
balenie 20 ks Tic Tac Pz2 bitov DT70527
(1 balenie 25 bitov)
25 ks T20 bitov v Tic Tac škatuľke
balenie 20 ks Tic Tac T20 bitov DT70528
(1 balenie 25 bitov)
25 ks T25 bitov v Tic Tac škatuľke
balenie 20 ks Tic Tac T25 bitov DT70529
(1 balenie 25 bitov)
Čiarový kód
Predajná cena
bez DPH
Predajná
cena vr. DPH
5035048078624
81,63
97,95
5035048078631
49,13
58,95
5035048060421
9,13
10,95
5035048060452
163,29
195,95
5035048060438
8,13
9,75
5035048060445
6,63
7,95
5035048072189
26,63
31,95
5035048031704
26,63
31,95
5035048072202
32,46
38,95
5035048060285
83,29
99,95
5035048072264
58,96
70,75
5035048066003
32,46
38,95
5035048078372
15,79
18,95
5035048078389
158,29
189,95
5035048012383
113,29
135,95
5035048012390
108,29
129,95
5035048061626
5035048098547
5035048098776
5035048099568
5035048099605
5035048098592
5035048099612
5035048098622
82,38
33,29
25,79
9,42
25,79
8,29
22,46
8,29
98,85
39,95
30,95
11,30
30,95
9,95
26,95
9,95
5035048099582
9,96
11,95
5035048098950
5,54
6,65
5035048098639
96,63
115,95
5035048098967
5,54
6,65
5035048098653
96,96
116,35
5035048098974
5,46
6,55
5035048099629
96,63
115,95
5035048098981
5,54
6,65
5035048099636
96,63
115,95
DT7915
DT7944
DT7922
DT9292
DT70576
DT70523
DT71572
DT70526M
53
PRÍSLUŠENSTVO PRE VŔTAČKY A KLADIVÁ, MIEŠADLÁ, SÚPRAVY VRTÁKOV A BITOV
PRÍSLUŠENSTVO PRE VŔTAČKY A KLADIVÁ
Katalógové
číslo
DT6829
DT6830
DT7005
DT7030
DT7001
DT7002
DT7012
DT7018
DT7021
DT7041
DT7043
DT7044
Popis
Adaptér SDS-Plus – 1/2" × 20 UNF adaptér
skľučovadla / držiak skrutkovacieho nástavca 1/4"
adaptér SDS-Max pre vrtáky SDS-Plus
Adaptér SDS plus + skľučovadlo 1/2" × 20 UNF
s kľúčikom
Adaptér SDS-plus - 1/2" × 20 UNF (adaptér bez
skľučovadla)
Rýchloupevňovacie skľučovadlo, 10 mm - 1/2" × 20
UNF - plastové
Rýchloupevňovacie skľučovadlo, 13 mm - 1/2" × 20
UNF - plastové
Skľučovadlo s ozubeným vencom 13 mm - 1/2" × 20
UNF - kovové
rýchloupevňovacie skľučovadlo 13 mm pre kladivá
D25404 / D25405 - valcové vrtáky
kľúčik 10/13 mm
Rýchloupevňovacie skľučovadlo, 10 mm - 1/2" × 20
UNF - kovové
Rýchloupevňovacie skľučovadlo, 13 mm - 1/2" × 20
UNF - kovové
Rýchloupevňovacie skľučovadlo, 13 mm - 1/2" × 20
UNF, kovové, HM čeľuste
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048034170
12,46
14,95
5011402378135
55,79
66,95
5035048060278
13,29
15,95
5011402371419
4,96
5,95
5011402371358
19,96
23,95
5011402371365
16,63
19,95
5011402371389
12,46
14,95
5035048061701
41,63
49,95
5011402371396
4,13
4,95
5035048060216
19,58
23,50
5035048060230
32,46
38,95
5035048060247
33,29
39,95
DT6829
DT7005
DT7030
MIEŠAČE
Katalógové
Popis
číslo
miešadlo Ø 100, dĺžka 600 mm, šesťhran
DT4950
miešadlo Ø 120, dĺžka 600 mm, šesťhran
DT4951
Čiarový kód
5035048027202
5035048027219
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5,79
6,95
6,63
7,95
SÚPRAVY VRTÁKOV A BITOV
Katalógové
Popis
číslo
5-dielna súprava do dreva (4, 5, 6, 8, 10 mm)
DT4535
5 ks do betónu (valcová stopka 4, 5, 6, 8, 10 mm)
DT6952
vrtáky do muriva EXTREME, súprava 5 ks v plastovej
DT6956
kazete 4, 5, 6, 8, 10
vrtáky do kovu HSS-R DIN 338 10 ks v plastovej
DT5911
kazete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Vrtáky do kovu HSS-R DIN 338 13 ks v plastovej
kazete 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5(×2), 5,5,
DT5912
6, 6,5
vrtáky do kovu HSS-R DIN 338 19 ks v kovovej kazete
1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5,
DT5913
8, 8,5, 9, 9,5, 10
10-dielna súprava vrtákov do kovu HSS-G (1, 2, 3, 4,
DT5921
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
13-dielna súprava do kovu HSS-G (1,5, 2, 2,5, 3,2, 3,
DT5922
3,5, 4, 4,5, 5 (×2), 5,5, 6, 6,5 mm)
19-dielna súprava do kovu HSS-G (kovová škatuľka
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8,
DT5923
8,5, 9, 9,5, 10 mm)
vrtáky do kovu HSS-R DIN 338 29 ks v kovovej kazete
1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5,
DT5930
8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13
6-dielna súprava do kovu Cobalt (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)
DT5940
súprava SDS+ vrtákov 18 / 20 / 22 / 25 mm
DT9455
4-dielna súprava vrtákov do betónu SDS Plus Extreme
DT9700
5,6,8,10
5, 6 (×2), 8 (×2), 10, 12 SDS Plus Extreme 7-dielna
DT9701
súprava do betónu
SDS-PLUS EXTREME 2 DWALT® - SÚPRAVA v plastovej
DT9702
kazete Ø 5,5,7,8,10
20-dielna súprava vrtákov do kovu
DT71513
Čiarový kód
5011402385713
5011402373413
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
3,29
3,95
4,13
4,95
5035048060797
7,63
9,15
5011402383191
6,54
7,85
5011402383207
5,21
6,25
5011402383214
25,79
30,95
5011402374137
15,79
18,95
5011402374151
11,63
13,95
5011402374175
38,29
45,95
5035048077436
52,46
62,95
5011402376254
5035048083307
13,79
199,96
16,55
239,95
5035048056400
11,63
13,95
5035048056417
30,79
36,95
5035048056424
13,29
15,95
5035048098615
39,13
46,95
DT4535
DT5921
DT5923
DT6952
DT9700
DT9701
DT71513
54
PRÍSLUŠENSTVO PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE
SADY PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE
Katalógové
číslo
DT7506
DT7507
DT7508
DT7512
DT7513
DT7918
DT7919
DT7965
DT70500B
DT70501B
DT70502B
Popis
17 ks, uťahovacia hlavica - 6, 8, 10,11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukcia
z 1/4" na 1/2"
9 ks, nástrčkové kľúče - 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24,
27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"
Adaptér, z 1/2" na 1/4"
Adaptér, 1/4" šesťhran - 1/2" štvorhran
Držiak bitov s rázovou spojkou
15-dielna súprava MAG BOX - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1,
2 × PZ2, PZ3, T20, T25, Ph2 50 mm, Ph3 50 mm,
magnetický držiak, nástrčkové kľúče 7, 8 a 10 mm
15-dielna súprava MAG BOX pre rázové uťahovače Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, 2 × PZ2, PZ3, T20, T25,
Ph2 50 mm, Ph3 50 mm, magnetický držiak,
nástrčkové kľúče 7, 8 a 10 mm
20-dielna súprava MAG BOX - T10, T15, 3 × T20,
3 × T25, T30, 2 × Ph2 50 mm, zaisťovací držiak,
nástrčkové kľúče 7, 8 a 10 mm
Súprava 10 vrtákov do kovu v odolnom puzdre,
rozmery 3/ 3,2 / 3,5 / 4/ 4,5 / 5/ 6 / 8 / 10 /
12 mm
súprava EXTREME IMPACT, 29-dielna súprava bitov
v odolnom puzdre, bity 25 mm: PH1, 6 × PH2, PH3,
PZ1, 6 × PZ2, PZ3, T15, 3 × T20, 2 × T25, T30, bity
50 mm Ph2, 6 × PZ2, 8 mm a 10 mm hlavica
Súprava EXTREME IMPACT, 26-dielna súprava vrtákov
do kovu a skrutkovacích bitov v odolnom puzdre,
rozmery 3 / 4,5 / 6 / 8 mm, bity 25 mm: PH1,
6 x PH2, PH3, PZ1, 6 x PZ2, PZ3, bity 50 mm 2 x PZ1,
6 x PZ2, magnetický nástavec
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048078624
81,63
97,95
5035048078631
49,13
58,95
5035048082034
5035048083055
5035048083765
6,04
9,96
23,75
7,25
11,95
28,50
5035048082553
25,79
30,95
5035048082560
21,29
25,55
5035048083208
32,46
38,95
5035048081921
61,63
73,95
5035048082591
29,13
34,95
5035048082607
40,79
48,95
DT7508
Popis
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 19 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 22 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 25 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 29 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 32 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 35 mm
vŕtacia korunka pre rázové uťahovače Ø 38 mm
Čiarový kód
5035048079959
5035048079966
5035048079973
5035048079980
5035048079997
5035048080009
5035048080016
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
16,63
19,95
16,63
19,95
16,63
19,95
16,63
19,95
16,63
19,95
16,63
19,95
16,63
19,95
VRTÁKY DO KOVU HSS-G PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE
Katalógové
číslo
DT50600
DT50601
DT50602
DT50603
DT50604
DT50605
DT50606
DT50607
DT50608
DT50610
DT50611
DT50613
DT50614
DT50615
DT50616
DT50617
DT50618
DT50619
Popis
3 × 65
3,2 × 66,8
3,5 × 69,8
4 × 71,5
4,2 × 73
4,5 × 74,5
4,8 × 76
5 × 77,5
5,5 × 79
6,5 × 82
7 × 89
8 × 101,6
8,5 × 101,6
9 × 101,6
10 × 101,6
11 × 101,6
12 × 101,6
13 × 101,6
DT70500
DT70501
DT7513
DT70502
DT7919
DT7965
VŔTACIE KORUNKY PRE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE
Katalógové
číslo
DT8253
DT8254
DT8255
DT8256
DT8257
DT8258
DT8259
DT7507
Čiarový kód
5035048081723
5035048081730
5035048081747
5035048081754
5035048081761
5035048081778
5035048081785
5035048081792
5035048081808
5035048081822
5035048081839
5035048081853
5035048081860
5035048081877
5035048081884
5035048081891
5035048081907
5035048081914
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,50
5,40
4,50
5,40
4,50
5,40
4,63
5,55
4,63
5,55
4,96
5,95
5,17
6,20
5,29
6,35
5,38
6,45
5,79
6,95
5,79
6,95
5,79
6,95
6,13
7,35
6,63
7,95
7,46
8,95
8,29
9,95
8,38
10,05
9,54
11,45
55
PÍLOVÉ KOTÚČE
PÍLOVÉ KOTÚČE DEWALT
Katalógové
číslo
DT1143
DT4084
DT10624
DT10640
DT10300
DT10301
DT1086
DT1087
DT1088
DT1089
DT1090
DT1091
DT4087
DT1145
DT10302
DT10303
DT1149
DT4031
DT1151
DT4063
DT4092
DT10304
DT1152
DT4033
DT4064
DT1153
DT4094
DT4310
DT4320
DT4286
DT4015
DT1156
DT4067
DT1157
DT4097
DT1158
DT4202
DT4226
DT1159
DT4323
DT4351
DT4287
DT4282
DT1040
DT1041
DT1182
DT4280
DT4357
DT4281
DT4376
DT4378
DT1042
DT1043
DT1183
DT1184
DT4210
DT1161
DT1162
DT4260
DT4330
DT4340
DT4331
DT4283
DT4288
DT4290
DT4291
Popis
160 × 20 mm, 30 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
160 × 20 mm, 48 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
165 × 20 mm, 24 zubov, ATB +20°, univerzálny rez pre AKU píly
165 × 20 mm, 40 zubov, ATB +20°, jemný rez - pre
AKU píly,
165 × 20 mm, 24 zubov, ATB +20°, univerzálny rez
165 × 20 mm, 40 zubov, ATB +20°, jemný rez
165 x 20 mm, 48 zubov, pre elektrickú ponornú pílu,
laminát
165 x 20 mm, 54 zubov, pre elektrickú ponornú pílu,
Corian
165 x 20 mm, 54 zubov, pre elektrickú ponornú pílu,
hliník
165 x 20 mm, 18 zubov, pre elektrickú ponornú pílu,
pozdĺžny rez
165 × 20 mm, 48 zubov, ATB 0°, pre elektrickú
ponornú pílu
165 x 20 mm, 40 zubov, pre aku ponornú pílu
165 × 20 mm, 48 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
165 × 30 mm, 30 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
184 × 16 mm, 24 zubov, ATB +20°, univerzálny rez
184 × 16 mm, 40 zubov, ATB + 20°, jemný rez
184 × 16 mm, 18 zubov, ATB 20°, rýchly pozdĺžny rez
184 × 16 mm, 28 zubov, ATB 25°, univerzálny rez
184 × 16 mm, 30 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
184 × 16 mm, 40 zubov, ATB 10°, jemný rez
184 × 16 mm, 48 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
190 × 30 mm, 24 zubov, ATB + 20°, univerzálny rez
190 × 30 mm, 18 zubov, ATB 20°, rýchly pozdĺžny rez
190 × 30 mm, 28 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
190 × 30 mm, 40 zubov, ATB 10°, jemný rez
190 × 30 mm, 40 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
190 × 30 mm, 48 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
216 × 30 mm, 24 zubov, ATB -5°, rýchly pozdĺžny rez
216 × 30 mm, 48 zubov, ATB -5°, univerzálny rez
216 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
235 × 30 mm, 18 zubov, ATB 25°, rýchly pozdĺžny rez
235 × 30 mm, 24 zubov, ATB 20°, rýchly pozdĺžny rez
235 × 30 mm, 40 zubov, ATB 10°, jemný rez
235 × 30 mm, 40 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
235 × 30 mm, 56 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
250 × 30 mm, 24 zubov, ATB 10°, rýchly pozdĺžny rez
250 × 30 mm, 24 zubov, FT/DL 10°, pre píly
s radiálnym ramenom
250 × 30 mm, 30 zubov, ATB 20°, univerzálny rez
250 × 30 mm, 48 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
250 × 30 mm, 48 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
250 × 30 mm, 60 zubov, ATB 10°, jemný rez
250 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
250 × 30 mm, 96 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
254 × 30 mm, 60 zubov, ATB 7°, EXTREME
254 × 30 mm, 80 zubov, ATB 7°, EXTREME
254 × 30 mm, 60 zubov, ATB 7°
260 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
300 × 30 mm, 72 zubov, TCG 10°, jemný rez
300 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
300 × 30 mm, 96 zubov, TCG 10, dyha a plasty
300 × 30 mm, 96 zubov, TCG -5°, hliník
305 × 30 mm, 60 zubov, ATB 7°, EXTREME
305 × 30 mm, 80 zubov, ATB 7°, EXTREME
305 × 30 mm, 60 zubov, ATB 7°
305 × 30 mm, 80 zubov, ATB 7°
305 × 30 mm, 32 zubov, ATB -5°, rýchly pozdĺžny rez
305 × 30 mm, 40 zubov, ATB 10°, univerzálny rez
305 × 30 mm, 60 zubov, ATB -5°
305 × 30 mm, 60 zubov, ATB -5°, jemný rez
305 × 30 mm, 36 zubov, ATB -5°
305 × 30 mm, 48 zubov, ATB 10°
305 × 30 mm, 60 zubov, ATB -5°, univerzálny rez
305 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
305 × 30 mm, 80 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
305 × 30 mm, 96 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
350 × 30 mm, 96 zubov, TCG -5°, dyha, laminát, hliník
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048011041
16,63
19,95
5035048057155
49,96
59,95
Čiarový kód
5035048085820
16,63
19,95
5035048085837
20,79
24,95
5035048085844
5035048085851
16,63
20,79
19,95
24,95
5035048083352
68,29
81,95
5035048083369
71,63
85,95
5035048083376
71,63
85,95
5035048083383
45,79
54,95
5035048066416
58,29
69,95
5035048072677
5035048057186
5035048011065
5035048085868
5035048085875
5035048011102
5035048056837
5035048011126
5035048057049
5035048057230
5035048085882
5035048011133
5035048056851
5035048057056
5035048011140
5035048057254
5035048057827
5035048057902
5035048057704
5035048056707
5035048011171
5035048057087
5035048011188
5035048057285
5035048011195
52,46
54,13
16,63
17,46
21,63
16,63
41,63
16,63
47,46
49,96
18,29
13,29
40,21
49,96
19,13
51,63
49,96
67,46
73,29
41,63
16,63
56,63
22,46
64,96
19,96
62,95
64,95
19,95
20,95
25,95
19,95
49,95
19,95
56,95
59,95
21,95
15,95
48,25
59,95
22,95
61,95
59,95
80,95
87,95
49,95
19,95
67,95
26,95
77,95
23,95
5035048057322
49,96
59,95
5035048057476
5035048011201
5035048057933
5035048058114
5035048057711
5035048057667
5035048099797
5035048099803
5035048099759
5035048057643
5035048058176
5035048057650
5035048058282
5035048058305
5035048099810
5035048099827
5035048099766
5035048099773
5035048057353
5035048011225
5035048011232
5035048057629
5035048058008
5035048061909
5035048058015
5035048057674
5035048057728
5035048057742
5035048057759
57,46
29,13
79,13
94,04
88,29
97,46
88,29
104,96
29,13
83,29
94,13
91,63
113,29
108,29
88,29
104,96
39,13
42,46
58,29
32,46
35,79
74,96
65,13
74,96
79,96
88,29
91,63
103,29
123,29
68,95
34,95
94,95
112,85
105,95
116,95
105,95
125,95
34,95
99,95
112,95
109,95
135,95
129,95
105,95
125,95
46,95
50,95
69,95
38,95
42,95
89,95
78,15
89,95
95,95
105,95
109,95
123,95
147,95
PÍLOVÉ KOTÚČE EXTREME DEWALT NA REZANIE KOVOV - DW872
Katalógové
číslo
DT1900
DT1901
DT1902
DT1903
Popis
355 × 30 mm, 70 zubov, ATB 0°, kov
355 × 30 mm, 90 zubov, ATB 0°, kov
355 × 30 mm, 90 zubov, ATB 10°, nerezová oceľ
305 × 25,4 mm, 60 zubov, ATB 0°, kov
Čiarový kód
5035048030479
5035048052846
5035048052853
5035048052860
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
130,79
156,95
159,96
191,95
441,63
529,95
99,96
119,95
56
DT1148
DT10624
DT4094
DT4280
DT4375
DT4055
PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY
Udávaná dĺžka je celková dĺžka píl. listu. V zátvorke je ekvivalentný píl. list zn. Bosch
Katalógové
Popis
číslo
do dreva a lamina
pre čisté rezy do dreva, drevotriesky, preglejky
a laminátu, až do hrúbky 65 mm, 116 mm, 5 ks
DT2048
(T301BCP)
Na veľmi čisté, priame rezy do dreva a drevotriesky,
DT2049
až do hrúbky 60 mm, 100 mm, 5 ks (T101DP)
pílové listy pre vyrezávanie mäkkého dreva, preglejky
a drevotriesky - základné rezy do hrúbky 15 mm,
DT2050
76 mm, 5 ks (T119BO)
Drevo a preglejka, drevotrieska a drevovláknitá doska rýchle a hrubé rezy do hrúbky 85 mm, dĺžka 132 mm,
DT2051
5 ks (T301DL)
Drevo, drevotrieska a drevovláknitá doska - rýchle
DT2052
a čisté rezy do hrúbky 60 mm. 116 mm, 5 ks (T301CD)
HCS s obráteným zubom na lamino - 5 ks, 100 mm
DT2053
(T101BR)
Bimetalový - pílový list určený najmä na rezanie kovov
– oblúkové rezy a rezanie tenkých oceľových plechov
DT2054
s hrúbkou od 1,5 do 4 mm. 82 mm, 5 ks (T118OF)
Progressor na drevo do 65 mm - 5 ks, 116 mm (T234X)
DT2057
Progressor na kov, plechy, potrubie do 10 mm - 5 ks,
DT2058
100 mm (T123X)
Progressor Bi-Metall do dreva i kovu - 5 ks, 132 mm
DT2059
(T345XF)
Na priame, jemné rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky, vrstvených drevotriesok a plastov do 30 mm,
DT2060
100 mm, 5 ks, (U101B)
Na rýchle, priame rezy do dreva a drevotriesky do
DT2061
hrúbky 60 mm. 100 mm, 5 ks (U144D)
Na základné rezy do dreva a drevotriesky do hrúbky
DT2062
60 mm. 91 mm, 5 ks (U111H)
pílový list na rezanie kovu - stredné oceľové plechy
DT2063
s hrúbkou 2,5 až 6 mm. 70 mm, 5 ks (U111B)
dorezávací pílový list - 1 ks, 112 mm (T142HB)
DT2074
pre veľmi čisté, priame rezy do dreva a drevotriesky,
DT2075
až do hrúbky 60 mm, 100 mm, 5 ks (T444DP)
Veľmi rýchle rezy do dreva a drevotriesky do hrúbky
DT2076
100 mm, 5 ks, 152 mm (T344DP)
Čisté priame rezy do plastu do hrúbky 15 mm, 5 ks, 82
DT2080
mm (T101BIF)
Čisté zakrivené rezy do plastu do hrúbky 15 mm, 5 ks,
DT2081
82 mm (T101AOF)
pílový list na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks,
DT2084
180 mm (T718BF)
Na priame rezy do tenkého kovu, farebného kovu
(1,5 - 3 mm) a hliníka až do hrúbky 65 mm. 132 mm,
DT2085
5 ks (T318A)
Pílový list so zubami z karbidu volfrámu na rezanie
keramických obkladov, plastov a vystužených plastov
DT2103
s hrúbkou do 20 mm. 100 mm, 1 ks (T141HM)
EXTREME, kovy, hliník, meď do 3 mm - 3 ks, 86 mm
DT2150
(T118AF)
EXTREME, kovy od 6 mm, oceľ 3 - 5 mm - 3 ks, 76 mm
DT2154
(T118BF)
EXTREME, na plechy do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm
DT2156
(T118GF)
Na priame rezy veľmi tenkých kovov, neželezných
kovov, oceľových plechov a hliníka s hrúbkou od 1,5
DT2160
do 4 mm. 76 mm, 5 ks (T118A)
Na priame rezy hrubých kovov, neželezných kovov
a hliníka s hrúbkou od 2,5 do 6 mm. 76 mm, 5 ks
DT2161
(T118B)
Na priame rezy veľmi tenkých kovov, neželezných
kovov a hliníka s hrúbkou od 0,8 do 2 mm. 76 mm,
DT2162
5 ks (T118G)
Na rýchle, priame rezy hliníka s hrúbkou 4 až 15 mm,
kovov a neželezných kovov s hrúbkou 4 až 6 mm
DT2163
a plastov s hrúbkou do 30 mm. 100 mm, 5 ks (T127D)
Na rýchle, priame rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky, vrstvenej drevotriesky a plastov, až do
DT2164
hrúbky 60 mm. 100 mm, 5 ks (T101D)
Na priame, jemné rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky, vrstvených drevotriesok a plastov, až do
DT2165
hrúbky 30 mm. 100 mm, 5 ks (T101B)
HCS, rýchle rezy do dreva do 60 mm (T144D), 5 ks
DT2166
HCS, pre hrubé rezy do stavebného dreva do 120 mm
DT2167
(T744D), 5 ks
HCS, vyrezávací do dreva do 30 mm (T101AO) 5 ks
DT2168
HCS, rýchle, priame rezy, drevo, drevotrieska do
DT2169
100 mm, (T344D) 5 ks
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048060872
10,79
12,95
5035048060889
5,79
6,95
5035048060896
4,54
5,45
5035048060902
9,96
11,95
5035048060919
7,96
9,55
5035048060926
9,13
10,95
5035048060933
10,71
12,85
5035048060964
11,63
13,95
5035048060971
11,63
13,95
5035048060988
13,29
15,95
5035048060995
6,63
7,95
5035048061008
4,13
4,95
5035048061015
4,96
5,95
5035048061022
5,46
6,55
5035048060827
4,63
5,55
5035048060834
6,63
7,95
5035048060841
10,79
12,95
5035048014400
13,96
16,75
5035048014417
9,96
11,95
5035048014448
18,29
21,95
5035048070581
11,46
13,75
5035048059364
11,88
14,25
5035048059425
4,88
5,85
5035048059432
4,88
5,85
5035048059449
4,88
5,85
5035048033050
6,04
7,25
5035048033067
6,04
7,25
5035048033074
6,63
7,95
5035048033081
6,96
8,35
5035048033128
6,88
8,25
5035048033135
6,46
7,75
5035048033142
4,21
5,05
5035048014455
14,96
17,95
5035048033234
5,29
6,35
5035048033241
12,46
14,95
57
PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY
Udávaná dĺžka je celková dĺžka píl. listu. V zátvorke je ekvivalentný píl. list zn. Bosch
Katalógové
Popis
číslo
do dreva a lamina
HCS, na hrubé rezy do dreva a plastu do 60 mm
DT2187
(T111C) 100 ks
XPC pílové listy na čisté rezy do dreva, drevotriesky,
DT2205
preglejky a plastov do 30 mm priemeru, (T101B) 5 ks
XPC pre čisté rezy do dreva, drevotriesky, preglejky,
DT2206
vrstvených materiálov do hr. 30 mm, (T101B), 20 ks
XPC píl. listy na extra čisté rezy v laminátových
doskách do 40 mm priemeru (s obráteným smerom
DT2207
zubov), 100 mm, 5 ks (T101BR)
XPC píl. listy na čisté rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky a plastov do 30 mm priemeru, 5 ks, 100 mm
DT2208
(U101B)
XPC píl. listy na čisté rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky a plastov do 60 mm priemeru, 100 mm,
DT2209
5 ks (T101D)
XPC píl. listy na základné rýchle rezy do dreva,
drevotriesky, preglejky a plastov do 60 mm priemeru,
DT2211
5 ks, 100 mm (T111C)
XPC píl. listy na rýchle rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky a plastov do 60 mm priemeru, 100 mm,
DT2213
5 ks (T144D)
XPC píl. listy na rýchle rezy do dreva, drevotriesky,
preglejky a plastov do 60 mm priemeru, 94 mm,
DT2215
5 ks (U144D)
XPC píl. listy pre základné tvarové rezy do dreva,
drevotriesky, preglejky do 15 mm priemeru, veľmi tenký
DT2216
list, 82 mm, 5 ks (T119BO)
XPC píl. listy na čisté rezy do tvrdého dreva,
drevotriesky, preglejky a plastov do 30 mm priemeru,
DT2217
3 ks, 100 mm (T101BF) - DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
XPC píl. listy na čisté rezy do tvrdého dreva,
drevotriesky, preglejky a plastov do 60 mm priemeru,
DT2218
3 ks, 100 mm (T101DF) - DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
XPC píl. listy na extra čisté rezy v laminátových
doskách do 40 mm priemeru (s obráteným smerom
DT2219
zubov), 3 ks, 100 mm, (T101BRF) - DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
XPC píl. listy na rýchle rezy do tvrdého dreva,
drevotriesky, preglejky a plastov do 60 mm priemeru,
DT2220
3 ks, 100 mm (T144DF) - DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
XPC bimetal, na rezanie hliníka a tenkých plechov
a rúrok do priemeru 30 mm, (T127DF), 3 ks, DLHÁ
DT2221
ŽIVOTNOSŤ
Katalógové
číslo
sady
DT2290
DT2292
DT2294
DT2296
Popis
10-dielna súprava do dreva (T101B, T119BO,
T101AO, T111C, T144D, T144DP)
10-dielna súprava do kovu (T118A, T118C, T118EOF,
T118B, T127D)
10-dielna súprava MIX (T101B, T119BO, T127D,
T111C, T118A)
XPC, súprava 10 ks píl. listov obsahuje puzdro +
2 × DT2209, 2 × DT2205, 2 × DT2213, DT2216,
DT2218, DT2217 a DT2220
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048033227
55,79
66,95
5035048074978
8,29
9,95
5035048074985
29,96
35,95
5035048074992
7,46
8,95
5035048075005
7,79
9,35
5035048075012
7,46
8,95
5035048075036
6,63
7,95
5035048075050
7,96
9,55
5035048075074
7,46
8,95
5035048075081
6,63
7,95
5035048075098
5,13
6,15
5035048075104
5,13
6,15
5035048075111
5,13
6,15
5035048075128
5,79
6,95
5035048075135
4,13
4,95
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048061077
9,96
11,95
5035048061084
9,96
11,95
5035048061091
9,96
11,95
5035048075142
19,13
22,95
58
PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY
Udávaná dĺžka je celková dĺžka píl. listu. V zátvorke je ekvivalentný píl. list zn. Bosch
Katalógové
Popis
číslo
náročné rezanie
Náročné rezanie, rýchle a hrubé rezy do mäkkého
DT2300
a tvrdého dreva 152 mm s "Plunge Point" 5 ks (S610V)
Náročné rezanie, rýchle rezy do kovu, plastu
DT2301
a vrstvených materiálov - 5 ks, 152 mm (S920CF)
Náročné rezanie, rýchle rezy do kovu, profilov a rúrok
DT2303
- 5 ks, 152 mm
Náročné rezanie, rýchle a hrubé rezy do mäkkého
a tvrdého dreva 228 mm s "Plunge Point" 5 ks
DT2307
(S923BEF)
Náročné rezanie, rýchle rezy do kovu, plastu
DT2308
a vrstvených materiálov - 5 ks, 228 mm (S1120CF)
228 mm pílový list na náročné rezanie – 5 ks,
DT2310
(S1125VF)
náročné rezanie, pre rýchle hrubé rezanie tvrdého
DT2314
a mäkkého dreva, 305 mm, 5 ks
Rýchle rezy dreva s klincami a pevných plastov,
DT2320
305 mm, 100 ks
Na kovy, plechy, rúrky a profily do 6 mm - 100 ks,
DT2323
203 mm (S1022BF)
Pílový list s hrotmi z karbidov, rezanie ľahkých
stavebných blokov, tehál, keramiky, laminátov, mäkkej
DT2332
ocele a dreva s klincami - 1 ks, 152 mm
Do dreva, hladké a rýchle oblúkové rezy, vhodné pre
DT2344
AKU mečové píly, 152 mm - 5 ks (S711VF)
Drevo s klincami, hliník, vrstvené materiály - 5 ks,
DT2345
vhodné pre AKU mečové píly, 152 mm (S922VF)
na kovy do 3 mm, vhodné pre AKU píly - 5 ks 152 mm
DT2346
(S922EF)
Na plasty, vrstvené materiály a rúrky od 3 do 12 mm DT2348
5 ks, 152 mm (S922VF)
Do dreva s klincami, rýchle rezy - 5 ks, 228 mm,
DT2349
s "Plunge Point" (S111VF)
Do dreva s klincami, rýchle rezy - 5 ks, 305 mm,
DT2350
s "Plunge Point" (S1411VF)
Do dreva, jemné a rýchle najmä oblúkové rezy - 5 ks,
DT2351
152 mm (S611DF)
Hrubé a rýchle rezy do dreva (guľatina
DT2352
a prerezávanie) - ks, 240 mm, striedavé zuby (S1531L)
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048059500
18,29
21,95
5035048059517
18,29
21,95
5035048059531
18,29
21,95
5035048059555
24,13
28,95
5035048059562
22,46
26,95
5035048059586
27,46
32,95
5035048059609
32,46
38,95
5035048034071
224,96
269,95
5035048034101
224,96
269,95
5035048011287
9,79
11,75
5035048034668
9,79
11,75
5035048034675
9,79
11,75
5035048034682
13,29
15,95
5035048034637
13,29
15,95
5035048034590
16,63
19,95
5035048033302
21,63
25,95
5035048033319
13,29
15,95
5035048033326
22,46
26,95
5035048033333
14,96
17,95
5035048033340
16,63
19,95
5035048033357
16,63
19,95
5035048033364
15,54
18,65
5035048034583
9,96
11,95
5035048034606
13,29
15,95
5035048033272
9,96
11,95
5035048072707
22,46
26,95
5035048072714
32,46
38,95
5035048083321
18,29
21,95
5035048083338
24,13
28,95
5035048083345
33,29
39,95
5035048033289
13,29
15,95
5035048033296
16,63
19,95
5035048034613
11,63
13,95
5035048034620
11,63
13,95
5035048034644
13,29
15,95
5035048072691
24,96
29,95
na kov
DT2353
DT2354
DT2355
DT2356
DT2359
DT2361
DT2362
DT2404
DT2406
DT2407
DT2408
DT2409
Na kovy, plechy, rúrky a profily od 3 do 8 mm - 5 ks,
203 mm (S1022BF)
Na kovy, plechy, rúrky a profily do 3 mm - 5 ks,
203 mm (S1022BF)
na rezanie kovov, gumy, laminátov, oceľových uhlov 5 ks, 305 mm (S1222VF)
bimetalové pílové listy pre rezy do plastu bez lámania
triesky - 5 ks 152 mm, (S628DF)
Do dreva s klincami, rýchle rezy - 5 ks, 152 mm,
s "Plunge Point" (S611VF)
Na kovy, plechy, rúrky a profily od 3 do 8 mm - 5 ks,
152 mm (S922BF)
Jemné, rýchle a oblúkové rezy do dreva a plastu - 5 ks,
152 mm (S611D)
Rýchle rezanie kovov a rúrok až do hrúbky 100 mm,
5 ks, 152 mm
Rýchle rezanie dreva, kovov, plastov a laminátu až do
hrúbky 150 mm, 5 ks, 203 mm
rýchle rezanie kovov, armatúr, rúrok, profilov atď.
5 ks, 152 mm
rýchle rezanie kovov, armatúr, rúrok, profilov atď.
5 ks, 203 mm
rýchle rezanie kovov, armatúr, rúrok, profilov atď.
5 ks, 304 mm
univerzálne
DT2363
DT2364
DT2384
DT2385
DT2387
DT2402
Do dreva, jemné a rýchle oblúkové rezy, 228 mm, 5 ks
(S1544D)
Jemné, rýchle a oblúkové rezy do dreva a plastu - 5 ks,
305 mm (S1344D)
Na kovy, plechy, rúrky a profily do 3 mm - 5 ks, 152 mm
(S922BF)
Jemné rezy do kovu, plechu, rúrok a profilov do hrúbky
1,5 mm - 5 ks, 152 mm (S922AF)
Na plasty, vrstvené materiály a rúrky od 3 do 12 mm 5 ks, 203 mm (S1222VF)
Rýchle rezanie dreva, preglejky, plastov až do hrúbky
150 mm, 5 ks, 203 mm
59
PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY
Udávaná dĺžka je celková dĺžka píl. listu. V zátvorke je ekvivalentný píl. list zn. Bosch
Katalógové
číslo
DT2410
DT2432
Popis
Pre akumulátorové náradie pre veľmi rýchle rezy
dreva, preglejky a plastov až do hrúbky 150 mm, 5 ks,
203 mm
Rýchle a hrubé oblúkové rezy dreva (polena a reziva),
5 ks, 305 mm
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048072721
24,96
29,95
5035048072813
19,29
23,15
5035048011287
9,79
11,75
5035048011294
12,75
15,30
5035048014264
32,46
38,95
5035048072684
282,46
338,95
5035048072752
38,88
46,65
5035048072769
46,63
55,95
5035048072776
64,96
77,95
5035048072783
22,46
26,95
5035048072790
44,96
53,95
5035048072912
23,29
27,95
5035048072929
32,46
38,95
špeciálne
DT2332
DT2333
DT2335
DT2400
DT2420
DT2421
DT2422
DT2423
DT2426
DT2440
DT2441
Pílový list s hrotmi z karbidov, rezanie ľahkých
stavebných blokov, tehál, keramiky, laminátov, mäkkej
ocele a dreva s klincami - 1 ks, 152 mm
Pílový list s hrotmi z karbidov, rezanie ľahkých
stavebných blokov, tehál, keramiky, laminátov, mäkkej
ocele a dreva s klincami - 1 ks, 228 mm
Pílový list s doštičkami karbidu volfrámu, na rezanie
ľahkých stavebných blokov, tehál a abrazívnych
materiálov - 1 ks, 235 mm
Bimetalový pílový list na opravy paliet, rezy dreva
s klincami, (5 – 175 mm), oceľových plechov, potrubí,
hliníkových profilov, (3 – 12 mm). ideálny na flexibilné
rovné rezy - 100 ks, 225 mm (S1122HF) 100 ks
Rezanie betónu, tehál, blokov Poroton a vláknitého
cementu až do hrúbky 150 mm. ideálny pre oblúkové
rezy, 1 ks, 240 mm
Rezanie betónu, tehál, blokov Poroton a vláknitého
cementu až do hrúbky 250 mm, 1 ks, 305 mm
rezanie ľahčeného betónu, červených tehál, vláknitého
cementu do hrúbky 400 mm - 1 ks, 457 mm
(S2243HM)
Rezanie ľahčeného betónu, vláknitého cementu
a vystužených plastov s hrúbkou až do 100 mm. ideálny
na rezanie abrazívnych materiálov, 1 ks, 152 mm
Rezanie dosiek z antikorovej ocele (2 - 4 mm), profily
z antikorovej ocele (2 - 80 mm), laminátov a vystužených
plastov (2 - 15 mm), 1 ks, 150 mm
Súprava 6 ks v úložnom puzdre, 2 × DT2307, DT2349,
2 × DT2353
Súprava 12 ks v úložnom puzdre, 1 × DT2307,
3 × DT2349, 2 × DT2359,3 × DT2353, 3 × 2361
PRÍSLUŠENSTVO PRE PÁSOVÉ PÍLY
Katalógové
číslo
PRE DW739
DT8470
DT8471
DT8472
DT8473
DT8474
DT8475
DT8476
PRE DW876
DT8481
DT8483
DT8486
Popis
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
Píl. pás na drevo a plasty, vyrezávací, šírka 4 mm
Píl. pás na drevo a plasty, vyrezávací, šírka 6 mm
Píl. pás na drevo a plasty, vyrezávací, šírka 10 mm
Píl. pás na drevo a plasty, vyrezávací, šírka 16 mm
Píl. pás na drevo a plasty, vyrezávací, šírka 20 mm
Píl. pás na farebné kovy a plasty, vyrezávací,
šírka 6 mm
Píl. pás na farebné kovy a plasty, priame rezy,
šírka 12 mm
5011402380978
5011402380985
5011402380992
5011402381005
5011402381012
38,29
43,29
43,29
41,96
41,96
45,95
51,95
51,95
50,35
50,35
5011402381029
31,63
37,95
5011402381036
33,29
39,95
univerzálny pílový pás, šírka 12 mm
pílový pás na drevo - vyrezávací list, šírka 6 mm
Pílový pás na drevo, plasty a umakart, šírka 10 mm
5035048025550
5035048025574
5035048025604
34,13
34,13
31,63
40,95
40,95
37,95
ŠPECIÁLNE PÍLOVÉ LISTY
PRE HOBLÍKY A STOLOVÚ HOBĽOVAČKU
Katalógové
Popis
číslo
TCT tvrdokovové hobľovacie nože, 80 mm, DW676
DT3901
HSS hobľovacie nože 82 mm, DW680 / D26500
DT3905
TCT tvrdokovové hobľovacie nože 82 mm, DW680 /
DT3906
D26500
Čiarový kód
5035048059456
5011402381852
5011402381869
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
14,13
16,95
10,79
12,95
16,63
60
19,95
DT8484
PRÍSLUŠENSTVO PRE OSCILAČNÚ MULTIBRÚSKU
Katalógové
číslo
DT20700
DT20701
DT20702
DT20703
DT20704
DT20705
DT20706
DT20707
DT20708
DT20709
DT20710
DT20711
DT20712
DT20713
DT20714
DT20715
DT20716
DT20717
DT20718
DT20719
DT20720
DT20721
DT20722
DT20723
DT20724
DT20725
DT20726
DT20727
DT20728
DT20729
Číslo
výrobku
Popis
Brúsna podložka 93 mm × 93 mm
Pílový list pre rezanie dreva s klincami 30 mm × 43 mm
Titánový pílový list na rezanie dreva a kovu
44 mm × 55 mm
Pílový list na rezanie tvrdého dreva 30 mm × 67 mm
Pílový list na rýchle rezanie dreva 30 mm × 43 mm
Pílový list na rýchle rezanie dreva 66mm × 43 mm
Pílový list na rezanie detailov 10 mm × 43 mm
Titánový pílový list na rezanie kovu 30 mm × 43 mm
Pologuľatý pílový list 100 mm drevo s klincami
Titánový pologuľatý pílový list 100 mm drevo s klincami
Pílový list pre zarovnávacie rezy 100 mm
Titánový pílový list na zarovnávacie rezy 100 mm
Pílový list pre rôzne materiály (multimateriál) 100 mm
Súprava 3 ks listov na rezanie dreva, dreva s klincami,
sadrokartónových dosiek a PVC (DT20701, DT20704,
DT20706)
Pevná škrabka 52 mm
Súprava 5 ks listov na rezanie dreva, dreva s klincami,
sadrokartónových dosiek a PVC (DT20701 × 2,
DT20704 × 1, DT20714 × 1, DT20711 × 1)
Pružná škrabka 35 mm na odstraňovanie rôznych
materiálov
Karbidová čepeľ na odstraňovanie škárovacieho
materiálu 3 mm
Karbidová čepeľ na rýchle odstraňovanie škárovacieho
materiálu 5 mm
Karbidový pilník 93 mm × 93 mm
Adaptér so 2 ks plátkov (DT20702 a DT20704 )
Hĺbkový doraz
Odsávanie prachu
5 ks pílových listov na rezanie dreva s klincami
30 mm × 43 mm (5× DT20701)
5 ks pílových listov na rezanie tvrdého dreva
30 mm × 67 mm (5× DT20703)
5 ks pílových listov na rýchle rezanie dreva
30 mm × 43 mm (5× DT20704)
5 ks pílových listov na rezanie detailov 10 mm × 43 mm
(5× DT20706)
5 ks titánových pílových listov na rezanie kovu
30 mm × 43 mm (5× DT20707)
5 ks pologuľatých pílových listov 100 mm drevo
s klincami (5× DT20708)
5 ks pílových listov na zarovnávacie rezy 100 mm
(5× DT20710)
Drevo
Drevo
s klincami
Sadrokartónové dosky
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048099230
8,29
9,95
5035048099247
14,13
16,95
Čiarový kód
PVC
Kov
✓
DT20700
✓
✓
✓
DT20701
✓
✓
✓
✓
DT20702
✓
✓
✓
✓
DT20703
✓
✓
✓
DT20704
✓
✓
✓
DT20705
✓
✓
✓
DT20706
✓
✓
✓
Asfaltové
šindle
5035048099254
19,96
23,95
5035048099261
5035048099278
5035048099285
5035048099292
5035048099308
5035048099315
5035048099322
5035048099339
5035048099346
5035048099353
12,46
12,46
18,29
9,96
19,13
21,63
24,96
16,63
24,96
8,29
14,95
14,95
21,95
11,95
22,95
25,95
29,95
19,95
29,95
9,95
5035048099360
25,79
30,95
5035048099384
8,29
9,95
5035048099377
58,29
69,95
5035048099391
6,63
7,95
5035048099407
21,63
25,95
5035048099414
29,96
35,95
5035048099421
5035048050347
5035048050354
5035048050361
21,63
36,63
15,79
15,79
25,95
43,95
18,95
18,95
5035048050378
85,79
102,95
5035048050385
58,29
69,95
5035048050392
54,96
65,95
5035048050408
45,79
54,95
5035048050415
83,29
99,95
5035048050422
91,63
109,95
5035048050439
76,63
91,95
Koberce
Kartonáž
Vinylové
podlahové
krytiny
Penové
materiály
Dlaždice
DT20710
✓
✓
✓
✓
DT20711
✓
✓
✓
✓
DT20708
✓
✓
✓
✓
DT20709
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
DT20717
✓
DT20718
✓
✓
DT20719
DT20715
Lepidlá,
laky,
uzavretie
povrchu
✓
DT20716
SÚPRAVA
DT20700
DT20706
DT20714
Vysvetlivky :
DT20711
DT20714
DT20712
DT20713
DT20719
✓
DT20707
SÚPRAVA
DT20702
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Zalomený (zarovnávacie rezy)
✓
Škrabky
61
DT20718
DIAMANTOVÉ KOTÚČE
VYBERTE SI SPRÁVNY KOTÚČ PRE ZVOLENÝ MATERIÁL
3
4
5
6
VEĽMI ABRAZÍVNE A NEKOMPAKTNÉ
ASFALT
ČERSTVÝ BETÓN
ODĽAHČENÉ TVÁRNICE (Argex, Syporex, Poroton)
ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY NA BÁZE KREMÍKA (tehly)
ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVÁRNICE
STREDNE ABRAZÍVNE A KOMPAKTNÉ MATERIÁLY
MRAMOROVÉ CEMENTOVÉ BLOKY (granito, teraco)
VLÁKNITÝ BETÓN (eternitová strešná krytina)
PÓROBETÓN
ŽIARUVZDORNÁ HLINA (tehly, strešné tašky)
SADROVÁ OMIETKA
MÄKKÝ PRÍRODNÝ KAMEŇ (vápenec, pieskovec)
MÄKKÝ ŽIARUVZDORNÝ MATERIÁL (ručne vyrábané tehly, abrazívny betón)
BETÓNOVÉ STREŠNÉ KRYTINY
VÁPENOPIESKOVÉ MATERIÁLY (KSS)
ABRAZÍVNE A VEĽMI KOMPAKTNÉ MATERIÁLY
MÄKKÝ STIERKOVÝ BETÓN (priemyselné podlahy)
STREDNE TVRDÝ PIESKOVEC
ABRAZÍVNY MRAMOR (kryštalický)
STREDNE TVRDÝ ŽIARUVZDORNÝ MATERIÁL (obkladové tehly, vápenatý betón)
PÁLENÁ HLINA, POTRUBIE Z PÁLENEJ HLINY
STREDNE TVRDÉ A KOMPAKTNÉ MATERIÁLY
PRÍRODNÉ BRIDLICE
BETÓN (obrubníky, dlažobné bloky)
ĽAHČENÝ VYSTUŽENÝ BETÓN
STREDNE TVRDÝ STIERKOVÝ BETÓN (priemyselné podlahy)
OPRAVENÝ BETÓN, STREDNE TVRDÉ ŠTRKY
TVRDÝ PRÍRODNÝ PIESKOVEC
TVRDÉ A KOMPAKTNÉ MATERIÁLY
TVRDÝ MRAMOR
VYSTUŽENÝ BETÓN (preklady)
OPRAVENÝ BETÓN, TVRDÉ ŠTRKY, KREMEŇ
OBKLADOVÉ TEHLY
KREMENEC
TVRDÉ ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY (tvrdé tehly, stredne tvrdý betón)
MÄKKÁ ŽULA (čierna)
VEĽMI TVRDÉ MATERIÁLY
ĽAHČENÝ VYSTUŽENÝ BETÓN, KREMENCOVÉ ŠTRKY
FAREBNÁ ŽULA
ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY S KARBIDMI KREMÍKA (tehly)
INÉ
MÄKKÉ OBKLADY (terakota, keramické)
TVRDÉ OBKLADY (pieskovec)
KAMENINA (porcelánové obklady)
MALTA (spoje)
Vhodný materiál
Odporučený materiál
LASER 1: DIAMANTOVÉ KOTÚČE SO SEGMENTOVÝM OBVODOM NA SUCHÉ REZANIE,
ZO SPEKANÝCH KARBIDOV
Katalógové
číslo
DT3701
DT3711
DT3721
DT3731
Popis
na suché rezanie betónu a tehál - 115 × 22,2 mm
na suché rezanie betónu a tehál - 125 × 22,2 mm
na suché rezanie betónu a tehál - 180 × 22,2 mm
na suché rezanie betónu a tehál - 230 × 22,2 mm
Čiarový kód
5035048025895
5035048025901
5035048025918
5035048025925
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,13
10,95
10,79
12,95
21,63
25,95
25,79
30,95
62
DT3731
Obklady
Stavebné materiály/
betón
Asfalt
Malta
Obklady
Abrazívne materiály/
betón
2
Tvrdý betón/žula
Stavebné materiály/
betón
1
Stavebné materiály/
betón
PROFESIONÁLNE ZO SPEKANÝCH KARBIDOV
PROFESIONÁLNE VYSOKO VÝKONNÉ
DIAMANTOVÉ KOTÚČE
LASER 1: DIAMANTOVÉ KOTÚČE TURBO NA SUCHÉ REZANIE,
ZO SPEKANÝCH KARBIDOV
Katalógové
číslo
DT3702
DT3712
DT3722
DT3732
Popis
turbo rezanie - 115 × 22,2 mm
turbo rezanie - 125 × 22,2 mm
turbo rezanie - 180 × 22,2 mm
turbo rezanie - 230 × 22,2 mm
Čiarový kód
5035048025970
5035048025987
5035048025994
5035048026007
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,96
11,95
11,63
13,95
23,29
27,95
33,29
39,95
LASER 4: DIAMANTOVÉ KOTÚČE SO SPOJITÝM OBVODOM,
ZO SPEKANÝCH KARBIDOV
Katalógové
Popis
číslo
Na suché rezanie 115 mm
DT3703
Na suché rezanie 125 mm
DT3713
Čiarový kód
5035048025956
5035048025963
DT3732
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,13
10,95
12,46
14,95
LASER 1: STAVEBNÉ MATERIÁLY, BETÓN
Katalógové
číslo
DT3740
DT3741
DT3742
DT3743
Popis
stavebné materiály - betón - 115 × 22,2 mm
stavebné materiály - betón - 125 × 22,2 mm
stavebné materiály - betón - 180 × 22,2 mm
stavebné materiály - betón - 230 × 22,2 mm
Čiarový kód
5035048058374
5035048058381
5035048058398
5035048058404
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
13,29
15,95
14,96
17,95
29,96
35,95
36,63
43,95
DT3703
LASER 2: ABRAZÍVNE MATERIÁLY, BETÓN
Katalógové
Popis
číslo
abrazívne materiály - betón - 230 × 22,2 mm
DT3773
Čiarový kód
5035048058602
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
42,46
50,95
LASER 3: TVRDÉ MATERIÁLY, ŽULA, VYSTUŽENÝ BETÓN, ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY
Katalógové
číslo
DT3760
DT3761
DT3762
DT3763
DT3764
DT3769
Popis
Na žulu - 115 × 22,2 mm
Na žulu - 125 × 22,2 mm
Na žulu - 180 × 22,2 mm
Na žulu - 230 × 22,2 mm
Na žulu - 300 × 20 mm
Na žulu - 350 × 25,4 mm
Čiarový kód
5035048058473
5035048058480
5035048058497
5035048058503
5035048058510
5035048058565
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
16,63
19,95
21,63
25,95
29,96
35,95
41,63
49,95
66,63
79,95
83,29
99,95
LASER 4: DLAŽBY, OBKLADY
Katalógové
číslo
DT3735
DT3736
DT3737
DT3738
Popis
na obklady - 115 × 22,2 mm
na obklady - 125 × 22,2 mm
Na obklady - 1 80 × 22,2 mm
na obklady - 230 × 22,2 mm
Čiarový kód
5035048058732
5035048058749
5035048058756
5035048058763
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
7,46
8,95
8,29
9,95
13,29
15,95
18,29
21,95
DT3743
DT3763
DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE STOLOVÚ REZAČKU D24000
Katalógové
Popis
číslo
Kotúč na keramické obklady pre D24000
DT3733
Kotúč na rezanie kameňa a porcelánu, pre D24000
DT3734
Čiarový kód
5035048012413
5035048012420
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
51,63
61,95
64,96
77,95
DT3738
DIAMANTOVÉ KOTÚČE PRE REZAČKU OBKLADOV DWC410
Katalógové
Popis
číslo
diamantový kotúč 110 × 20 mm na rezanie dlaždíc
DT3714
diamantový kotúč 110 × 20 mm na rezanie mramoru,
DT3715
porcelánu, žuly
Čiarový kód
5035048083109
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5,79
6,95
5035048083116
24,96
29,95
DIAMANTOVÝ KOTÚČ DO ROZBRUSOVAČKY D28710 A D28715
Katalógové
číslo
DT3752
Popis
Čiarový kód
Diamantový kotúč 355 × 25,4 mm pre rozbrusovačky
na rezanie kovov, dlažby, betónu, plastov, profilov
5035048083772
DT3715
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
166,63
199,95
DIAMANTOVÉ KOTÚČE DO DRÁŽKOVACEJ FRÉZY
Katalógové
Popis
číslo
125 mm výška segmentu 6,3 mm
DT3757
125 mm výška segmentu 6,3 mm - DVOJITÝ
DT3758
Čiarový kód
5035048085462
5035048085479
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
32,46
38,95
35,79
42,95
DT3756
DIAMANTOVÉ TANIEROVÉ KOTÚČE NA BRÚSENIE BETÓNU
Katalógové
Popis
číslo
125 mm jeden rad segmentov
DT3795
125 mm dva rady segmentov
DT3796
125 mm TURBO
DT3797
Čiarový kód
5035048085486
5035048085493
5035048085509
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
29,13
34,95
54,96
65,95
54,96
65,95
DT3797
63
BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK
Typ kotúča 1
Typ kotúča 11
Typ kotúča 27
Typ kotúča 29
C
PRIEMER UPÍNACIEHO OTVORU
PRIEMER UPÍNACIEHO OTVORU
A
B
HRÚBKA
ø
ø
A
A = Priemer B = Hrúbka C = Hriadeľ
HRÚBKA
C
A = Priemer C = Hriadeľ
KOTÚČE NA BRÚSENIE KOVOV - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT42220
DT42320
DT42420
DT42520
DT42620
Popis
115 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
150 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048096390
5035048096291
5035048096277
5035048096574
5035048096581
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,71
2,05
2,00
2,40
2,88
3,45
3,54
4,25
5,79
6,95
DT42220
KOTÚČE EXTREME NA BRÚSENIE KOVOV - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT43221
DT43220
DT43321
DT43320
DT43521
DT43520
DT43621
DT43620
Popis
115 × 22,2 × 4,0 mm Typ 27
115 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 4,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 4,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 4,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048084953
5035048084168
5035048084885
5035048084267
5035048084762
5035048084380
5035048084717
5035048084489
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,25
2,70
2,54
3,05
2,54
3,05
2,88
3,45
3,88
4,65
5,13
6,15
6,13
7,35
8,04
9,65
KOTÚČE NA REZANIE KOVOV - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT42200
DT42201
DT42300
DT42301
DT42400
DT42501
DT42601
Popis
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
150 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048096482
5035048096307
5035048096505
5035048096284
5035048096260
5035048096246
5035048096062
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,08
1,30
1,17
1,40
1,21
1,45
1,29
1,55
1,71
2,05
2,29
2,75
2,71
3,25
DT43221
KOTÚČE NA REZANIE KOVOV - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT42210
DT42310
DT42510
DT42610
Popis
115 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
125 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
180 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
230 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048096543
5035048096550
5035048096253
5035048096079
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,04
1,25
1,21
1,45
1,92
2,30
2,92
3,50
DT42200
KOTÚČE EXTREME NA REZANIE KOVOV - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT43201
DT43202
DT43301
DT43302
DT43501
DT43502
DT43601
DT43600
Popis
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
180 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 2,0 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048084977
5035048084960
5035048084908
5035048084892
5035048084786
5035048084779
5035048084465
5035048084458
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,42
1,70
1,92
2,30
1,46
1,75
2,88
3,45
2,79
3,35
3,63
4,35
4,38
5,25
3,29
3,95
DT43201
KOTÚČE EXTREME NA REZANIE KOVOV - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT43200
DT43310
DT43510
DT43610
Popis
115 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
125 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
180 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
230 × 22,2, x 3,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048084144
5035048084250
5035048084373
5035048084472
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,92
2,30
2,25
2,70
3,21
3,85
4,50
5,40
DT43200
64
BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK
KOTÚČE NA BRÚSENIE ANTIKOROVEJ OCELE - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT42250
DT42350
DT42550
DT42650
Popis
115 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048096338
5035048096611
5035048096628
5035048096635
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,79
2,15
1,96
2,35
4,71
5,65
7,46
8,95
KOTÚČE EXTREME NA BRÚSENIE ANTIKOROVEJ OCELE - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT43250
DT43350
DT43550
DT43650
Popis
115 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048084205
5035048084311
5035048084427
5035048084526
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,75
3,30
3,08
3,70
5,17
6,20
8,29
9,95
DT42250
KOTÚČE NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCELE - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT42240
DT42241
DT42242
DT42340
DT42341
DT42342
DT42540
DT42541
DT42640
DT42641
Popis
115 × 22,2 × 1,2 mm Typ 1
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,2 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
180 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 2,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048096420
5035048096093
5035048096017
5035048096499
5035048096109
5035048096024
5035048096437
5035048096123
5035048096444
5035048096130
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,08
1,30
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
1,21
1,45
2,25
2,70
2,13
2,55
3,08
3,70
2,88
3,45
DT42240
KOTÚČE NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCELE - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT42245
DT42345
DT42545
DT42645
Popis
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048096529
5035048096345
5035048096352
5035048096468
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,17
1,40
1,21
1,45
2,21
2,65
3,29
3,95
DT42245
KOTÚČE EXTREME NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCELE - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT43240
DT43241
DT43242
DT43340
DT43341
DT43343
DT43540
DT43542
DT43640
DT43641
Popis
115 × 22,2 × 1,2 mm Typ 1
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,2 mm Typ 1
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
180 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 2,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048084175
5035048084182
5035048084946
5035048084274
5035048084281
5035048084878
5035048084397
5035048084755
5035048084496
5035048084502
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,58
1,90
1,63
1,95
1,79
2,15
1,63
1,95
1,71
2,05
2,42
2,90
2,46
2,95
2,88
3,45
3,21
3,85
4,13
4,95
DT43241
KOTÚČE EXTREME NA REZANIE ANTIKOROVEJ OCELE - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT43246
DT43245
DT43346
DT43345
DT43546
DT43545
DT43646
DT43645
Popis
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 27
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 27
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 1,6 mm Typ 27
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 2,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048084939
5035048084199
5035048084861
5035048084304
5035048084748
5035048084410
5035048084694
5035048084519
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,46
1,75
1,92
2,30
1,58
1,90
2,42
2,90
2,54
3,05
3,21
3,85
3,54
4,25
4,50
5,40
DT43246
KOTÚČE NA REZANIE HLINÍKA - PLOCHÉ
Katalógové
Popis
číslo
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
DT42260
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
DT42360
Čiarový kód
5035048096031
5035048096048
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,21
1,45
1,38
1,65
KOTÚČE EXTREME NA REZANIE HLINÍKA - PLOCHÉ
Katalógové
Popis
číslo
115 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
DT43260
125 × 22,2 × 1,6 mm Typ 1
DT43360
Čiarový kód
5035048084212
5035048084328
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,38
1,65
1,46
1,75
65
DT42260
BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK
KOTÚČE NA BRÚSENIE KAMEŇOV - VYPUKLÉ
Katalógové
Popis
číslo
115 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
DT42275
125 × 22,2 × 6,0 mm Typ 27
DT42375
Čiarový kód
5035048096161
5035048096185
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,75
2,10
1,92
2,30
KOTÚČE NA REZANIE KAMEŇA - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT42273
DT42373
DT42573
DT42673
Popis
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048096192
5035048096215
5035048096321
5035048096604
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,13
1,35
1,25
1,50
2,00
2,40
2,88
3,45
DT42275
KOTÚČE NA REZANIE KAMEŇA - VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT42270
DT42370
DT42570
DT42670
Popis
115 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
125 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
180 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
230 × 22,2 × 3,0 mm Typ 27
Čiarový kód
5035048096178
5035048096208
5035048096239
5035048096598
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,17
1,40
1,08
1,30
1,92
2,30
2,63
3,15
VYSOKOOTÁČKOVÉ KOTÚČE EXTREME NA REZANIE KAMEŇA - PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT43770
DT43771
DT43870
DT43871
Popis
300 × 20,0 × 4,2 mm Typ 1
300 × 25,4 × 4,2 mm Typ 1
350 × 20,0 × 4,2 mm Typ 1
350 × 25,4 × 4,2 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048084625
5035048084618
5035048084588
5035048084571
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
8,71
10,45
8,71
10,45
16,13
19,35
16,13
19,35
DT42273
BRÚSNE A HONOVACIE KOTÚČE PRE STOLOVÉ BRÚSKY
Katalógové
číslo
DT3384
DT3385
DT3386
DT3380
Popis
Modrý - oxid hlinitý Ø 60 mm, hrúbka 125 mm
Biely - oxid hlinitý Ø 80 mm, hrúbka 125 mm
Karbid kremíka Ø 80 mm, hrúbka 125 mm
Karbid kremíka Ø 400 mm, hrúbka 125 mm
Čiarový kód
5035048054093
5035048054116
5035048054130
5035048054048
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
17,79
21,35
14,96
17,95
24,96
29,95
66,63
79,95
DT43770
TANIEROVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME NA BRÚSENIE KAMEŇA
Katalógové
Popis
číslo
100 × 22,2 × 55 mm Typ 11
DT43180
150 × 22,2 × 55 mm Typ 11
DT43480
Čiarový kód
5035048084076
5035048084342
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
13,29
15,95
25,79
30,95
TANIEROVÉ BRÚSNE KOTÚČE EXTREME NA BRÚSENIE BETÓNU
Katalógové
Popis
číslo
100 × 22,2 × 55 mm Typ 11
DT43185
150 × 22,2 × 55 mm Typ 11
DT43385
Čiarový kód
5035048084045
5035048084359
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
14,54
17,45
25,79
30,95
DT3384
KOTÚČE PRE ROZBRUSOVAČKY NA REZANIE KOVU
Katalógové
Popis
číslo
355 × 25,4 × 2,8 mm Typ 1 pre rozbrusovačky
DT42800
Čiarový kód
5035048096055
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
6,21
7,45
KOTÚČE EXTREME PRE ROZBRUSOVAČKY NA REZANIE KOVU
Katalógové
číslo
DT43701
DT43703
DT43702
DT43802
DT43700
DT43801
DT43800
Popis
300 × 20,0 × 4,2 mm Typ 1
300 × 25,4 × 2,8 mm Typ 1
300 × 25,4 × 4,2 mm Typ 1
350 × 20,0 × 4,2 mm Typ 1
350 × 25,4 × 2,8 mm Typ 1
350 × 25,4 × 4,2 mm Typ 1
400 × 25,4 × 3,2 mm Typ 1
Čiarový kód
5035048084656
5035048084632
5035048084649
5035048084595
5035048084663
5035048084601
5035048084557
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
8,71
10,45
8,04
9,65
8,71
10,45
16,13
19,35
12,92
15,50
16,13
19,35
17,46
20,95
DT42800
BRÚSNE LAMELOVÉ KOTÚČE NA KOV VYPUKLÉ
Katalógové
číslo
DT3255
DT3256
DT3257
DT3258
DT3265
DT3266
DT3267
DT3268
Popis
115mm × 22,2 × 36G Typ 29
115mm × 22,2 × 60G Typ 29
115mm × 22,2 × 80G Typ 29
115 mm × 22,2 × 120G Typ 29
125mm × 22,2 × 36G Typ 29
125mm × 22,2 × 60G Typ 29
125mm × 22,2 × 80G Typ 29
125mm × 22,2 × 120G Typ 29
Čiarový kód
5035048075166
5035048075173
5035048075180
5035048075197
5035048075203
5035048075210
5035048075227
5035048075234
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,58
3,10
2,58
3,10
2,58
3,10
2,58
3,10
2,88
3,45
2,88
3,45
2,88
3,45
2,88
3,45
66
DT43701
BRÚSNE A REZNÉ KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK, DRÔTENÉ KEFY
BRÚSNE LAMELOVÉ KOTÚČE NA KOV PLOCHÉ
Katalógové
číslo
DT3292
DT3293
DT3294
DT3295
DT3308
DT3309
DT3310
Popis
115 mm × 22,2 × 36G flat Typ 27
115mm × 22,2 × 60G flat Typ 27
115mm × 22,2 × 80G flat Typ 27
115mm × 22,2 × 120G flat Typ 27
125mm × 22,2 × 36G flat Typ 27
125mm × 22,2 × 60G flat Typ 27
125mm × 22,2 × 80G flat Typ 27
Čiarový kód
5035048075241
5035048075258
5035048075265
5035048075272
5035048075289
5035048075296
5035048075302
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
2,54
3,05
2,54
3,05
2,54
3,05
2,54
3,05
2,88
3,45
2,88
3,45
2,88
3,45
DT3310
BRÚSNE LAMELOVÉ KOTÚČE EXTREME NA KOV PLOCHÉ
Katalógové
Popis
číslo
115 mm × 22,2 × 40G Typ 27 Jumbo
DT30601
115 mm × 22,2 × 60G Typ 27 Jumbo
DT30611
115 mm × 22,2 × 80G Typ 27 Jumbo
DT30621
125mm × 22,2 × 40G Typ 27 Jumbo
DT30602
125mm × 22,2 × 60G Typ 27 Jumbo
DT30612
125mm × 22,2 × 80G Typ 27 Jumbo
DT30622
180mm × 22,2 × 40G Typ 27 Jumbo
DT30603
180mm × 22,2 × 60G Typ 27 Jumbo
DT30613
180mm × 22,2 × 80G Typ 27 Jumbo
DT30623
Čiarový kód
5035048085622
5035048085639
5035048085646
5035048085653
5035048085660
5035048085677
5035048085684
5035048085691
5035048085707
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,50
5,40
4,50
5,40
4,50
5,40
5,46
6,55
5,54
6,65
5,54
6,65
10,63
12,75
10,63
12,75
10,63
12,75
DT30623
DRÔTENÉ KEFY
Katalógové
číslo
DT3496
DT3408
DT3425
DT3426
DT3427
DT3428
DT3429
DT3435
DT3436
DT3439
DT3441
DT3495
DT3451
DT3455
DT3448
DT3456
DT3459
DT3460
DT3466
DT3502
DT3452
DT3470
DT3475
DT3480
Popis
Drôtená kotúčová kefa priemer 40 mm, dĺžka drôtu
8 mm
Drôtená kotúčová kefa priemer 60 mm, dĺžka drôtu
10 mm
Drôtená kotúčová kefa priemer 75 mm, dĺžka drôtu
10 mm
Drôtená kotúčová kefa priemer 75 mm, dĺžka drôtu
10 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 17 mm, dĺžka drôtu
25 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 25 mm, dĺžka drôtu
25 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 30 mm, dĺžka drôtu
30 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 40 mm, dĺžka drôtu
17 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 50 mm, dĺžka drôtu
16 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 75 mm, dĺžka drôtu
19 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 50 mm, dĺžka drôtu
16 mm
Drôtená tanierová kefa priemer 50 mm, dĺžka drôtu
16 mm
Drôtená kefa s vlnitými drôtmi pre stolové brúsky
priemer 100 mm, dĺžka drôtu 20 mm
Drôtená kefa s vlnitými drôtmi pre stolové brúsky
priemer 115 mm, dĺžka drôtu 20 mm
Drôtená kefa s vlnitými drôtmi pre stolové brúsky
priemer 125 mm, dĺžka drôtu 20 mm
Drôtená kefa s vlnitými drôtmi pre stolové brúsky
priemer 150 mm, dĺžka drôtu 32 mm
Drôtená kefa s vlnitými drôtmi pre stolové brúsky
priemer 200 mm, dĺžka drôtu 32 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky
priemer 100 mm, dĺžka drôtu 22 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky
priemer 115 mm, dĺžka drôtu 22 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky
priemer 115 mm, dĺžka drôtu 22 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky
priemer 150 mm, dĺžka drôtu 22 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky
priemer 180 mm, dĺžka drôtu 40 mm
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 65 mm, dĺžka drôtu 19 mm
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 65 mm, dĺžka drôtu 19 mm
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048079423
0,79
0,95
5035048079447
1,29
1,55
5035048079478
3,67
4,40
5035048079485
5,17
6,20
5035048079492
1,63
1,95
5035048079508
1,79
2,15
5035048079515
1,96
2,35
5035048079522
1,46
1,75
5035048079539
1,63
1,95
5035048079560
1,96
2,35
5035048079577
3,88
4,65
5035048079584
2,92
3,50
5035048079607
7,29
8,75
5035048079621
8,88
10,65
5035048079591
9,54
11,45
5035048079638
10,79
12,95
5035048079645
16,96
20,35
5035048079652
8,29
9,95
5035048079676
8,88
10,65
5011402375790
9,13
10,95
5035048079614
13,08
15,70
5035048079683
16,63
19,95
5035048079690
3,38
4,05
5035048079706
3,71
4,45
DT3425
DT3451
DT3502
67
DRÔTENÉ KEFY A BRÚSENIE DREVA
Katalógové
číslo
DT3488
DT3489
DT3490
DT3465
DT3491
DT3500
DT3492
DT3501
DT3493
Popis
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 75 mm, dĺžka drôtu 23 mm
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 100 mm, dĺžka drôtu 26 mm
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 100 mm, dĺžka drôtu 26 mm
Drôtená tanierová kefa s vlnitými drôtmi pre uhlové
brúsky priemer 125 mm, dĺžka drôtu 26 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky 60
mm, dĺžka drôtu 18 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky 65
mm, dĺžka drôtu 18 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky 75
mm, dĺžka drôtu 22 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky 100
mm, dĺžka drôtu 24 mm
Drôtená kefa s krútenými uzlami pre uhlové brúsky 100
mm, dĺžka drôtu 24 mm
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048079713
4,04
4,85
5035048079720
8,29
9,95
5035048079737
8,54
10,25
5035048079669
11,46
13,75
5035048079744
5,33
6,40
5011402375776
6,93
8,32
5035048079751
8,29
9,95
5011402375783
13,75
16,50
5035048079768
14,13
16,95
DT3500
PRÍSLUŠENSTVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY 125 mm pre D26453
Katalógové
číslo
DT3111
DT3112
DT3113
DT3115
DT3116
DT3117
DT3118
Popis
brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K40 - 25 ks
brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K60 - 25 ks
brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K80 - 25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K120 - 25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K180 - 25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K240 - 25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K320 - 25 ks
Čiarový kód
5035048059067
5035048059074
5035048059081
5035048059098
5035048059104
5035048059111
5035048059128
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
11,25
13,50
11,25
13,50
11,25
13,50
11,25
13,50
11,25
13,50
11,25
13,50
11,25
13,50
DT3470
PRÍSLUŠENSTVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY 125 mm pre D26453
Katalógové
číslo
DT3102
DT3103
DT3105
DT3106
DT3107
DT3108
Popis
brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K60 - 10 ks
brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K80 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K120 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K180 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K240 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 125 mm, K320 - 10 ks
Čiarový kód
5035048059005
5035048059012
5035048059029
5035048059036
5035048059043
5035048059050
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5,50
6,60
5,50
6,60
5,50
6,60
5,50
6,60
5,50
6,60
5,50
6,60
DT3111
DOPLNKY PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY 125 mm pre D26453
Katalógové
Popis
číslo
náhradný tanier, suchý zips, 125 mm, D26453
DT3600
Čiarový kód
5035048059265
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,96
11,95
PRÍSLUŠENSTVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY 150 mm pre D26410 a DW443
Katalógové
číslo
DT3121
DT3122
DT3123
DT3125
DT3126
DT3127
DT3128
DT3131
DT3132
DT3133
DT3135
DT3136
DT3137
DT3138
DT3156
Popis
brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K40 - 10 ks
brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K60 - 10 ks
brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K80 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K120 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K180 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K240 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, K320 - 10 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K40 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K60 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K80 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K120 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K180 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K240 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 6 dier,
K320 -25 ks
Brúsne kotúče / suchý zips, 150 mm, 9 dier,
K180, 25 ks
Čiarový kód
5035048059135
5035048059142
5035048059159
5035048059166
5035048059173
5035048059180
5035048059197
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
6,88
8,25
6,88
8,25
6,88
8,25
6,88
8,25
6,88
8,25
6,88
8,25
6,88
8,25
5035048059203
14,13
16,95
5035048059210
14,13
16,95
5035048059227
14,13
16,95
5035048059234
14,13
16,95
5035048059241
14,13
16,95
5035048059463
14,13
16,95
5035048059258
14,13
16,95
5035048068120
14,13
16,95
68
DT3600
DT3131
BRÚSENIE DREVA
PRE PÁSOVÉ BRÚSKY
Katalógové
číslo
DT3301
DT3302
DT3303
DT3304
DT3312
DT3314
DT3315
DT3316
DT3318
DT3685
DT3686
DT3687
DT3626
DT3688
DT3376
DT3377
DT3628
DT3629
DT3305
DT3307
75 × 533 mm pre DW342 a DW343
100 × 560 mm pre DW650 a DW650E
Popis
Brúsne pásy, 75 × 533 mm, K40 - 10 ks
Brúsne pásy, 75 × 533 mm, K60 - 10 ks
Brúsne pásy, 75 × 533 mm, K80 - 10 ks
Brúsne pásy, 75 × 533 mm, K100 - 10 ks
Brúsne pásy, 100 × 560 mm, K40 - 3 ks
Brúsne pásy, 100 × 560 mm, K60 - 3 ks
Brúsne pásy, 100 × 560 mm, K80 - 3 ks
Brúsne pásy, 100 × 560 mm, K100 - 3 ks
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 150 3 ks v bal,
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 40 10 ks v bal,
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 60 10 ks v bal,
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 80 10 ks v bal,
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 100 10 ks v bal,
Brúsne pásy 100 × 560 mm, P 120 10 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 60 3 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 80 3 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 100 3 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 120 10 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 150 10 ks v bal,
Brúsne pásy 75 × 533 mm, P 200 10 ks v bal,
Čiarový kód
5011402375172
5011402375189
5011402375196
5011402375202
5035048025642
5035048025659
5035048025666
5035048025673
5035048025680
5035048068458
5035048068465
5035048068472
5035048070826
5035048068489
5035048068717
5035048068724
5035048070840
5035048070857
5011402375219
5011402375226
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
14,13
16,95
14,13
16,95
14,13
16,95
14,13
16,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,29
11,15
16,04
19,25
16,04
19,25
16,04
19,25
16,04
19,25
16,04
19,25
6,29
7,55
6,29
7,55
6,29
7,55
12,96
15,55
12,96
15,55
12,96
15,55
DT3301
PRE STOLOVÉ BRÚSKY
Katalógové
Popis
číslo
Kožený honovací pás 40 × 577 mm
DT3395
Kožený honovací pás 45 × 715 mm
DT3396
Honovacia pasta
DT3398
Čiarový kód
5035048054017
5035048054024
5035048054031
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
48,29
57,95
51,63
61,95
33,29
39,95
DT3395
BRÚSNE PAPIERE 280 × 115 mm pre D26420 a D26421
Katalógové
číslo
DT8510
DT8511
DT8512
DT8513
DT8514
DT8574
DT8550
DT8551
DT8552
DT8553
Popis
Čiarový kód
Brúsny papier 280 × 115 mm, P 60 10 ks v bal,
Brúsny papier 280 × 115 mm, P 80 10 ks v bal,
Brúsny papier 280 × 115 mm, P 120 10 ks v bal,
Brúsny papier 280 × 115 mm, P 180 10 ks v bal,
Brúsny papier 280 × 115 mm, P 220 10 ks v bal,
Brúsny papier 228 × 115 mm, P 40, 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 228 × 115 mm, P 60 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 228 × 115 mm, P 80 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 228 × 115 mm, P 120 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 228 × 115 mm, P 180 10 ks v bal, suchý zips
5035048069202
5035048069219
5035048069226
5035048069233
5035048069240
5035048070635
5035048069608
5035048069615
5035048069622
5035048069639
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,96
5,95
4,96
5,95
4,96
5,95
4,96
5,95
4,96
5,95
6,29
7,55
6,29
7,55
6,29
7,55
6,29
7,55
6,29
7,55
DT8515
BRÚSNE PAPIERE 230 × 93 mm pre D26422
Katalógové
číslo
DT8590
DT8591
DT8592
DT8488
DT8595
DT8596
DT8597
DT8598
DT8620
DT8621
DT8622
DT8623
DT8624
Popis
Čiarový kód
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 60 10 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 80 10 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 120 10 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 40, 25 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 60 25 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 80 25 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 120 25 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 180 25 ks v bal
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 60 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 80 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 120 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 180 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 230 × 93 mm, P 240 10 ks v bal, suchý zips
5035048069905
5035048069912
5035048069929
5035048070727
5035048069950
5035048069967
5035048069974
5035048069981
5035048070208
5035048070215
5035048070222
5035048070239
5035048070246
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
3,71
4,45
3,71
4,45
3,71
4,45
7,46
8,95
7,46
8,95
7,46
8,95
7,46
8,95
7,46
8,95
4,71
5,65
4,71
5,65
4,71
5,65
4,71
5,65
4,71
5,65
DT8592
BRÚSNE PAPIERE 140 × 115 mm pre D26441
Katalógové
číslo
DT3001
DT3002
DT3004
DT3005
DT3007
DT3011
DT3012
DT3014
DT3015
DT3017
Popis
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 40 10 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 60 10 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 100 10 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 150 10 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 220 10 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 40 25 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 60 25 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 100 25 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 150 25 ks v bal
Brúsny papier 140 × 115 mm, P 220 25 ks v bal
Čiarový kód
5035048066546
5035048066553
5035048066560
5035048066577
5035048066584
5035048058947
5035048058954
5035048058961
5035048058978
5035048058985
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,13
4,95
4,13
4,95
4,13
4,95
4,13
4,95
4,13
4,95
7,71
9,25
7,71
9,25
7,71
9,25
7,71
9,25
7,71
9,25
69
DT3011
BRÚSENIE DREVA
BRÚSNE PAPIERE 115 × 115 mm pre D26441
Katalógové
číslo
DT3020
DT3021
DT3022
DT3023
DT3024
DT3025
DT3026
DT3030
DT3031
DT3032
DT3033
DT3034
DT3035
DT3036
Popis
Čiarový kód
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 40 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 60 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 80 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 120 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 180 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 240 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 320 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 40 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 60 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 80 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 120 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 180 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 240 25 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier 115 × 115 mm, P 320 25 ks v bal, suchý zips
5035048014462
5035048014486
5035048014509
5035048014523
5035048014547
5035048014561
5035048071953
5035048014479
5035048014493
5035048014516
5035048014530
5035048014554
5035048014578
5035048070819
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
4,38
5,25
9,54
11,45
9,54
11,45
9,54
11,45
9,54
11,45
9,54
11,45
9,54
11,45
9,54
11,45
DT3021
BRÚSNE PAPIERE PRE DELTA BRÚSKU 93 × 93 mm pre D26430
Katalógové
číslo
DT3090
DT3091
DT3092
DT3093
DT3094
DT3095
Popis
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 40 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 60 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 80 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 120 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 180 10 ks v bal, suchý zips
Brúsny papier pre delta brúsku 93 × 93 mm,
P 240 10 ks v bal, suchý zips
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048061770
5,54
6,65
5035048061787
5,54
6,65
5035048061794
5,54
6,65
5035048061800
5,54
6,65
5035048061817
5,54
6,65
5035048061824
5,54
6,65
DT3093
BRÚSNE PÁSY
Katalógové
číslo
DT3580
DT3581
DT3582
DT3583
DT3584
DT3154
DT3590
DT3591
DT3592
DT3593
DT3594
DT3579
DT3595
DT3596
DT3597
Popis
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 115 mm, P 60
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 115 mm, P 80
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 115 mm, P 120
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 115 mm, P 180
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 115 mm, P 220
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 40
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 60
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 80
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 120
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 180
Kotúč brúsneho papiera 5 m × 93 mm, P 220
Kotúč brúsneho papiera 25 m × 93 mm, P 40
Kotúč brúsneho papiera 25 m × 93 mm, P 60
Kotúč brúsneho papiera 25 m × 93 mm, P 80
Kotúč brúsneho papiera 25 m × 93 mm, P 120
Čiarový kód
5035048067079
5035048067086
5035048067093
5035048067109
5035048067116
5035048082942
5035048067178
5035048067185
5035048067192
5035048067208
5035048067215
5035048070871
5035048067222
5035048067239
5035048067246
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
9,13
10,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,13
10,95
9,63
11,55
9,63
11,55
9,63
11,55
9,63
11,55
9,63
11,55
9,63
11,55
24,13
28,95
24,13
28,95
24,13
28,95
24,13
28,95
DT3591
BRÚSENIE POD VODOU
Katalógové
číslo
DT3244
DT3245
DT3246
DT3247
DT3248
DT3249
Popis
Brúsny papier pod vodu P 180 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Brúsny papier pod vodu P 240 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Brúsny papier pod vodu P 320 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Brúsny papier pod vodu P 400 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Brúsny papier pod vodu P 1000 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Brúsny papier pod vodu P 1200 1 ks v bal, min obj.
množstvo 10 ks
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048073759
0,96
1,15
5035048073766
0,96
1,15
5035048073773
0,96
1,15
5035048073780
0,96
1,15
5035048073797
0,96
1,15
5035048073803
0,96
1,15
DT3249
KOCKA NA BRÚSNY PAPIER
Katalógové
Popis
číslo
Kocka na brúsny papier
DT3199
Čiarový kód
5035048082829
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
1,38
1,65
DT3199
70
KLINCE, OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
KLINCE DO DCN690
Katalógové
číslo
DT99528RB
DT99628RB
DT99728RB
DT99931RB
DT99528RG
DT99628RG
DT99728RG
DT99931RG
DT99528RH
DT99628RH
DT99731RH
DT99931RH
DT99628RS
DT99628PB
DT99931PB
DT99628PG
DT99931PG
Popis
Leštené krúžkované klince 2,8 × 50 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 1
Leštené krúžkované klince 2,8 × 63 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 1
Leštené krúžkované klince 2,8 × 75 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 1
Leštené krúžkované klince 3,1 × 90 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 1
Pozinkované krúžkované klince 2,8 × 50 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Pozinkované krúžkované klince 2,8 × 63 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Pozinkované krúžkované klince 2,8 × 75 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Pozinkované krúžkované klince 3,1 × 90 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Žiarovo pozinkované krúžkované klince 2,8 × 50 mm
1100 ks v škatuli - EC5 - tr. 3
Žiarovo pozinkované krúžkované klince 2,8 × 63 mm
1100 ks v škatuli - EC5 - tr. 3
Žiarovo pozinkované krúžkované klince 3,1 × 75 mm
1100 ks v škatuli - EC5 - tr. 3
Žiarovo pozinkované krúžkované klince 3,1 × 90 mm
1100 ks v škatuli - EC5 - tr. 3
Antikorové krúžkované klince 2,8 × 63 mm 1100 ks
v škatuli - EC5 - tr. 3
Leštené hladké klince 2,8 × 63 mm 2200 ks v škatuli
- EC5 - tr. 1
Leštené hladké klince 3,1 × 90 mm 2200 ks v škatuli
- EC5 - tr. 1
Pozinkované hladké klince 2,8 × 63 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Pozinkované hladké klince 3,1 × 90 mm 2200 ks
v škatuli - EC5 - tr. 2
Čiarový kód
Predajná cena Predajná cena
bez DPH
vr. DPH
5035048098240
44,96
53,95
5035048098257
51,63
61,95
5035048098264
54,96
65,95
5035048098271
70,79
84,95
5035048098288
54,96
65,95
5035048098295
61,63
73,95
5035048098301
70,79
84,95
5035048098318
91,63
109,95
5035048098325
41,63
49,95
5035048098332
48,29
57,95
5035048098349
64,96
77,95
5035048098356
74,13
88,95
5035048098363
129,13
154,95
5035048098370
49,96
59,95
5035048098387
70,79
84,95
5035048098394
58,29
69,95
5035048098400
87,46
104,95
PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSÁVAČE DWV902L/M A D27900, D27901 A D27902
Príslušenstvo k vysávačom nájdete na str. 30
PRÍSLUŠENSTVO PRE LEŠTIČKU DWP849X
Príslušenstvo pre leštičky nájdete na str. 23
PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIAMOČIARE PÍLY
Príslušenstvo pre priamočiare píly nájdete na str. 25
PRÍSLUŠENSTVO D26453
Príslušenstvo nájdete na str. 25
PÍLOVÉ LISTY PRE PÍLY ALLIGATOR
Pílové plátky pre píly ALLIGATOR nájdete na str. 24
71
RÝCHLY PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ VÝROBKOV
Prevádzkové funkcie
S funkciou sekania
Nastavení bez použitia náradia
Súčasti príslušenstva a vymeniteľné nástroje je možné
nastavovať alebo vymieňať bez použitia prídavného
náradia.
Prevádzkové funkcie
Dve možnosti nastavenia pre vŕtanie a príklepové
vŕtanie, príp. funkcia vŕtacieho kladiva.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vrták
Väčšina vŕtačiek a príklepových vŕtačiek môže vymeniteľný nástroj upínať rýchlo, bezpečne a centrovane bez použitia kľúča.
Prevádzkové funkcie
Dve možnosti nastavenia pre funkciu vŕtacieho kladiva
a sekanie.
Aretácia vretena
Hnacie vreteno aretovateľné jednoduchým stlačením
tlačidla umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča.
Prevádzkové funkcie
Tri možnosti nastavenia pre funkciu vŕtačky, vŕtacieho
kladiva a sekanie.
Aretácia vretena
Hnacie vreteno aretovateľné jednoduchým stlačením
tlačidla umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílového
listu.
Príklepový mechanizmus
Príklepový mechanizmus s veľmi vysokým točivým
momentom.
Aretácia vretena
Hnacie vreteno aretovateľné jednoduchým stlačením
tlačidla umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu
vsadzovaného nástroja.
Upínanie nástrojov SDS-plus
Uchytenie nástrojov SDS plus zaručuje bezpečné
usadenie nástroja a umožňuje jeho rýchlu výmenu.
Pravý / ľavý chod
Nastavenie pravého / ľavého chodu pre všetky
skrutkovacie činnosti.
Upínanie nástrojov SDS-max
Uchytenie nástrojov SDS max má rovnaké prednosti
ako upínanie SDS plus a súčasne vyššiu zaťažiteľnosť.
Ovládanie predkmitu
Rýchlejší postup pri práci pri súčasnom zlepšení kvality
reznej hrany dosiahnuté prostredníctvom ovládania
predkmitu s možnosťou viacstupňového nastavenia.
19 mm, 28 mm a 30 mm šesťhran na upínanie nástrojov
Pevné uchytenie nástrojov, ktoré znesie veľmi vysoké
zaťaženie
Jednoduchá výmena uhlíkov
Rýchla a bezproblémová výmena uhlíkov.
Prepínač dvojrýchlostnej prevodovky
Mnoho typov elektrického náradia DWALT je vybavené dvojrýchlostnou prevodovkou, ktorá umožňuje
použitie prispôsobené vlastnostiam materiálu.
Elektronický ukazovateľ výmeny uhlíkov
Optická kontrolná elektronika v rukoväti informuje
o nutnosti výmeny uhlíkov.
Prepínač trojrýchlostnej prevodovky
Všetky akumulátorové vŕtačky radu XRP sú vďaka trvalému
vývoju vybavené dokonca trojrýchlostnou prevodovkou,
a to ako prvé profesionálne akumulátorové stroje.
Odsávanie prachu
Odsávanie prachu sa robí prostredníctvom vaku na
prach nachádzajúcim sa na stroji alebo prostredníctvom
pripojeného odsávacieho systému.
Udržovanie konštantných otáčok
Konštantné otáčky sú zaručené i pri zaťažení.
Trieda ochrany IP
Laserové zariadenia DWALT sú vybavené špeciálnou
ochranou proti prachu a vode, ktorá umožňuje ich
použitie vo vonkajšom prostredí a vďaka ktorej spĺňajú
požiadavky na zaradenie do príslušnej triedy ochrany IP.
Elektronická regulácia otáčok, počtu príklepov alebo počtu zdvihov
Aby bola umožnená práca zodpovedajúca vlastnostiam materiálu
a zaistená lepšia kontrola nad strojom, je možné otáčky a počet
úderov alebo zdvihov prispôsobovať konkrétnym podmienkam.
Xenónová žiarovka
V rozsahu dodávky svietidiel DWALT sú zahrnuté dve
xenónové žiarovky.
Elektronicky riadený plynulý rozbeh
Elektronicky riadený plynulý rozbeh zabraňuje
trhavému pohybu stroja vo fáze jeho zapínania.
Svietidlo LED
Integrované svietidlo LED
umožňuje bezproblémovú prácu i na pracoviskách so
zlými svetelnými podmienkami.
Antivibračný systém
Pri vývoji elektrického náradia DWALT sú trvalo
v popredí všetkého úsilia požiadavky na komfort
obsluhy a bezpečnosť užívateľa. Napr. rôzne typy
uhlových brúsok alebo vŕtacích kladív sú preto
vybavené antivibračnými prvkami v rukovätiach alebo
systémom aktívnej kontroly vibrácií (AVC).
Akumulátor
Sériový rozsah dodávky zahrňuje jeden akumulátor
príslušnej výkonovej triedy.
Dvojstupňová spojka
s vypínaním pri dosiahnutí krútiaceho momentu 40
a 80 Nm zaisťuje maximálnu ochranu pri vŕtaní
otvorov s rôznymi priemermi.
Nabíjačka
Sériový rozsah dodávky zahrňuje jednu rýchlonabíjačku.
Bezpečnostná spojka
Bezpečnostná spojka slúži na zaistenie aktívnej
ochrany používateľa i stroja.
Pílový list
Sériový rozsah dodávky zahrnuje jeden vysoko kvalitný
tvrdokovový pílový list podľa požadovanej špecifikácie.
Rýchlovýmeniteľné skľučovadlo
Umožňuje rýchlu a bezproblémovú výmenu
skľučovadla nástroja SDS-plus za rýchloupevňovacie
skľučovadlo pre vrták s priemerom do 13 mm.
Kufrík
Sériový rozsah dodávky zahrňuje jednu rýchlonabíjačku.
Akumulátory
Sériový rozsah dodávky zahrňuje dva akumulátory
príslušnej výkonovej triedy.
72
POZNÁMKY
73
Výhradné zastúpenie DEWALT, Black and Decker, Stanley, Tona, Facom a Bostitch
Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.
Vysoká 2B
811 06 Bratislava
Tel.: 244 638 121
Ing. Petr Hrůza
Sales Manager CDIY CZ + SK
Michal Schneeweis
Marketing Manager ČR + SR, tel.: 00420 602 200 925
E-mail: [email protected]
Obchodní zástupcovia:
Ing. Martin Dávid
Telefón: 0903 752 816
E-mail: [email protected]
Mgr. Vladimír Kovačič
Telefón: 0903 720 378
E-mail: [email protected]
Predvádzací technik:
Juraj Opatovský
Telefón: 0903 204 977
E-mail: [email protected]
Objednávka a distrubúcia tovaru DEWALT, Black and Decker a Stanley
PRONAR s. r. o.
Robotnícka 4
953 01 Zlaté Moravce
Telefón: 376 403 024
Mob.: 0903 658 162
Fax: 376 424 766
E-mail: [email protected]
Servisné stredisko DEWALT a Black & Decker
Band servis s.r.o. – Paulínska 22, 917 01 Trnava
Telefón: 033 551 1063
Fax: 033 551 2624
E-mail: [email protected]
Internet: www.bandservis.sk
74
CENNÍK DEWALT 2014/2015
WWW.DEWALT.SK
Váš predajca DEWALT:
Tento cenník nahradzuje cenník predchádzajúci.
Odporučená cena vrátane DPH je počítaná so sadzbou DPH 20 %. V prípade zmeny DPH je platná iba uvedená cena bez DPH.
DEWALT neručí za tlačové chyby.
Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., tel.: 00421 244 638 121
75
Download

Cenník - DEWALT 2014 - BB