Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
„Dostupná oceľová kvalita“
Spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. po úspešnom ukončení
testovacej výroby prešla na plnú prevádzku a ponúka svojím zákazníkom
výrobky prvotriednej kvality za dostupné ceny.
Naším cieľom je stať sa lídrom vo výrobe oceliarskych produktov a naša
každodenná činnosť smeruje k naplneniu tejto priority.
OSNOVA
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
VÝROBNÝ PROGRAM
NOVINKY VO VÝROBNOM PROGRAME
CERTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI SSM, a.s.
ZÁVER
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
PROFIL SPOLOČNOSTI
•
•
•
spoločnosť vznikla v roku 2007 s ideou vyrábať kvalitnú oceľ na východnom
Slovensku;
technologický koncept použitého zariadenia je klasifikovaný ako „minioceliareň“;
použitá technológia patrí do kategórie „najlepšie dostupné technológie“ (Best
Available Technologies - BAT) a vyhovujú všetkým príslušným slovenským
normám, ako aj normám Európskej únie týkajúce sa požiadaviek ochrany
životného prostredia a environmentálnej kvality života.
•
pozíciu na slovenskom trhu spoločnosť preukázala až v lete roku 2011, kedy po
úspešnom zvládnutí testovacej výroby, začala vyrábať prvé oceľové produkty,
•
v súčasnosti zamestnáva viac ako 480 vysoko kvalifikovaných odborníkov
a pracovníkov na pozíciách od manažmentu až po operátora výroby.
späť
HLAVNÁ VÝROBNÁ ČINNOSŤ
•
základom technológie je výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci zo železného
šrotu. Tekutá oceľ je následne legovaná v panvovej peci, kontinuálne odlievaná do
oceľových sochorov a valcovaná za tepla na stavebnú rebierkovú oceľ v tyčiach
a zvitkoch, taktiež vyrábame za tepla valcovaný hladký drôt vo zvitkoch.
Vstupné suroviny:
Polovýrobky:
Finálne výrobky:
NOVINKY vo
výrobnom programe:
Oceľový šrot
Sochory 130x130xmm - 12m
Stavebná rebierková oceľ v tyčiach - ∅8mm - ∅36mm
Stavebná rebierková oceľ vo zvitkoch - ∅8mm - ∅16mm
Valcovaný drôt - ∅5,5mm - ∅16mm
Závitová tyč - ∅14mm - ∅36mm
Hladká valcovaná tyč, tzv. guľatina - ∅8mm - ∅36mm
späť
VÝROBNÝ PROGRAM
•
OCELIAREŇ
Sochory 130x130x12 000 mm
•
výroba ocele v SSM spočíva v tavení
železného šrotu v elektrickej
oblúkovej peci (EAF) na tekutú oceľ
a úpravu na požadované kvalitatívne
vlastnosti v panvovej peci (LF). Takto
upravená tekutá
oceľ
je
kontinuálne odlievaná, produktom
je
sochor
o
rozmeroch
130x130x12 000 mm.
späť
VÝROBNÝ PROGRAM
•
VALCOVŇA
Betonárska rebierková oceľ v tyčiach v priemeroch Ø8 - 36mm s max. dĺžkou 12 m
•
za tepla valcovaná rebierková oceľ v tyčiach
v priemeroch 8 - 36mm, štandardnej dĺžke 12
m, balená vo zväzkoch s maximálnou
hmotnosťou 4 000 kg a splňujúca normy, resp.
technické osvedčenia, napr.:
•
•
•
DIN 488-2:2009, akosť B500B
ČSN 42 0139, akosť B500B
PN-ISO 6935-2:1998+AK, akosť RB500W
Značenie výrobkov a výrobcu: Identifikačná značka 1/45
•
∅8 - 16mm: 2 rady rebierok s protismerným
usporiadaním rebierok
•
∅8 - 16mm: 2 rady rebierok s protismerným
nesúmerným usporiadaním rebierok
späť
VÝROBNÝ PROGRAM
•
VALCOVŇA
Betonárska rebierková oceľ vo zvitkoch v priemeroch Ø8 - 16mm s max. dĺžkou 12 m
•
za tepla valcovaná rebierková oceľ vo zvitkoch spĺňa
normy, resp. technické osvedčenia:
•
•
•
•
•
•
ČSN 42 0139, akosť B500B
PN-ISO 6935-2:1998+AK , akosť RB500W
Aprobata techniczne IBDiM, Poľsko:AT/2012-02-2836, akosť B500B
Technické osvedčenie TSUS: TO-11/075 a zmena 1/12, akosť B500B
Technické osvedčenie ICECON, Rumunsko: Agreement tehnic : Nr
016-01/261-2011
Technické osvedčenie EMI Maďarsko: ÉME: A-702/2011 doplnok A2024/2012
Priemery (mm):
8, 10, 12, 14, 16
späť
VÝROBNÝ PROGRAM
•
VALCOVŇA
Valcovací drôt vo zvitkoch v priemeroch Ø5,5 - 16mm s max. dĺžkou 12m
•
chemické zloženie podľa EN
10025, valcovacie tolerancie
podľa DIN 59110.
Priemer (mm):
5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;
10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13;
14; 15; 16
Vonkajšie rozmery:
a= 1250mm
h = 1250mm
Váha zvitku:
Vnútorný priemer:
i = 850mm
cca 1570kg
späť
NOVINKY VO VÝROBNOM PROGRAME
•
VALCOVŇA
Závitová tyč v priemeroch Ø14 - 36mm s max. dĺžkou 12 m
•
•
Priemery (mm):
14; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 26,5; 28; 32; 35; 36
za tepla valcovaná tyč so
zaručenými
pevnostnými
charakteristikami, na povrchu
ktorých je za tepla vyvalcovaný
pravotočivý (resp. ľavotočivý)
závit
význam
závitu
spočíva
v
možnosti vzájomného, teoreticky
nekonečného
spájania
špeciálnymi spojovacími prvkami
(bez použitia zvárania)
Hladká tyč v priemeroch Ø8 - 36mm s max. dĺžkou 12 m
•
za tepla valcovaná hladká oceľ v tyčiach v priemeroch 8 - 36mm, štandardnej dĺžke 12 m,
balená vo zväzkoch s maximálnou hmotnosťou 4 000 kg.
späť
CERTIFIKÁTY SPOLOČNOSTI SSM, a.s.
Certifikát manažérstva kvality:
•
Spoločnosť má zavedený a certifikovaný
systém manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008.
•
Jedným zo základných princípov Politiky
kvality je uspokojovanie očakávaní
zákazníkov
prostredníctvom vysokej
kvality produktov, čo je predpokladom pre
udržanie sa na trhu a zvyšovania
konkurenčnej schopnosti.
•
Predajná politika je prispôsobovaná
trendom na trhu oceliarskych výrobkov.
späť
VÝROBKOVÉ CERTIFIKÁTY
SLOVENSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
MAĎARSKO
RUMUNSKO
NEMECKO
späť
ZÁVER
•
Celý projekt SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. bol realizovaný s úmyslom stať sa
lídrom vo výrobe vysoko kvalitnej ocele a predaji oceľových výrobkov. Stoja za tým
odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v konštruovaní a prevádzke oceliarní a
valcovní po celom svete.
•
Spoločnosť sa môžeme pochváliť aj inštaláciou najlepších dostupných technológií,
ktoré spĺňajú všetky prísne environmentálne kritériá.
•
Dnes môžeme hrdo vyhlásiť, že naša spoločnosť sa stala súčasťou oceliarskeho
sveta. Veríme a sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sa produkty spoločnosti
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. stali synonymom najlepšej kvality vychádzajúcej
z východného Slovenska.
späť
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
„Dostupná oceľová kvalita“
GPS: 48° 53' 41" S, 21° 49' 58" V
Download

SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.