KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY
KNIŽNÝ KATALÓG – JESEŇ 2014
Doplňte si knižnicu dielami slovenských klasikov!
„Knižnica slovenskej
literatúry predstavuje nateraz
najreprezentatívnejšiu kolekciu slovenskej literatúry od
stredoveku po súčasnosť.“
Rudolf Chmel
Knihy zasielame do vypredania zásob!
Ceny platia do 31. 1. 2015
2014_katalog1.indd 1
16. 9. 2014 17:42:50
2
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY
• BALÍK – PRÓZA:
Byť autorom, ale i čitateľom Kalligramu znamená byť členom otvorenej komunity, v erbe ktorej je sloboda, tolerancia,
ale aj osobitý stredoeurópsky svet, v ktorom chcú ľudia napriek rôznosti žiť spolu, viesť zmysluplný dialóg o možnostiach, ako tento stále väčšmi sa rozkladajúci priestor poskladať do celku, v ktorom žiadna identita nestráca svoju integritu.
Vymenovať autorov vyše tisícosemsto kníh, ktoré Kalligram vydal v slovenskom a maďarskom jazyku za dvadsaťtri rokov, by predstavovalo veľmi dlhý zoznam, takisto
ako prezentovať inšpiratívne edície, ktoré obohacujú intelektuálne a estetické záujmy čitateľov. Slovenské edície
doplnila pred desiatimi rokmi edícia Knižnica slovenskej literatúry, ktorá predstavuje nateraz najreprezentatívnejšiu
kolekciu slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť.
Knižnicu slovenskej literatúry od roku 2004 realizoval
Ústav slovenskej literatúry SAV s vydavateľstvom Kalligram
v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Do konca roku
2014 vyjde 59 kníh slovenskej klasiky od stredoveku po
dnes a 11 kníh v tzv. odbornom rade, ktoré prinášajú základné literárnohistorické lexikografické práce, interpretácie
umeleckých textov a literárnovedné monografie. Napriek istej tradícii, ktorá sa u nás v druhej polovici minulého storočia
založila v edíciách ako Hviezdoslavova knižnica a Zlatý fond
slovenskej literatúry, edícia Knižnica slovenskej literatúry
prišla so systémovým riešením, v ktorom sa predstavuje to
najlepšie a najtrvalejšie zo slovenskej literatúry v kvalifikovane pripravených reprezentatívnych výberoch, predstavujúcich buď autorov, alebo jednotlivé žánre a literárne hnutia či skupiny. Editori, znalci jednotlivých autorov či hnutí,
skupín, žánrov, pripravili vydanie diel od Hugolína Gavloviča
cez Kollára, Štúra, až po Johanidesa, Šikulu, Balleka, Hrúza, aby som spomenul len niektorých, na kvalifikovanej textologickej úrovni, súčasťou ktorej sú aj tzv. doplnkové texty
(články, dokumenty, korešpondencia, kritiky a spomienky),
ako aj fundované doslovy, komentáre a vysvetlivky, kalendárium života a diela a obrazová príloha.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry je určená širokej kultúrnej verejnosti, najmä študentom a učiteľom, ale vlastne
všetkým záujemcom o slovenskú literatúru. Revitalizuje ju
čitateľsky nielen ako historickú hodnotu, ale aj hodnotu aktuálnu.
Časy, keď oveľa skromnejšie, skôr pre popularizáciu slúžiace vydania slovenskej klasiky vychádzali v Hviezdoslavovej knižnici v nákladoch 25--50 tisíc, sú už nenávratne
preč, ale ak sme presvedčení, že koniec kultúry sa ešte stále nekoná, tak práve edícia Knižnica slovenskej literatúry je
podistým predsa len svedectvom, že aj dnes sa slovenská
literatúra môže uchádzať o priazeň inteligentného čitateľa.
Rudolf Chmel
(člen programovej a edičnej rady
edície Knižnica slovenskej literatúry)
2014_katalog1.indd 2
1. Bajza, Jozef Ignác: Dielo
2. Ballek, Ladislav: Južná pošta, Pomocník
3. Barč-Ivan, Július: Prózy
4. Bednár, Alfonz: Sklený vrch
5. Figuli, Margita: Výber z diela
6. Horváth, Ivan: Prózy
7. Cíger-Hronský, Jozef: Prózy
8. Hrúz, Pavel: Okultizmus a iné prózy
9. Hurban – Vajanský, Svetozár:
Koreň a výhonky, Články
10. Chrobák, Dobroslav: Prozaické dielo
11. Jesenský, Janko: Verše a próza
12. Johanides, Ján: Prózy
13. Kalinčiak, Ján: Reštavrácia a iné
14. Kukučín, Martin: Dom v stráni a iné prózy
15. Lahola, Leopold: Posledná vec a iné
16. Nádaši-Jégé, Ladislav: Cesta životom a iné prózy
17. Slančíková – Timrava, Božena: Prózy
18. Šikula, Vincent: Ornament a iné prózy
19. Štúr, Ľudovít: Dielo
20. Švantner, František: Nevesta hôľ a iné prózy
21. Tajovský, Jozef Gregor: Prózy
22. Urban, Milo: Prózy
23. Vilikovský, Pavel: Prózy
• BALÍK – POÉZIA:
24. Beniak, Valentín: Žofia a iné básne
25. Botto, Ján: Básnické dielo
26. Gavlovič, Hugolín: Škola kresťanská
27. Hviezdoslav, Pavol Országh: Básnické dielo
28. Chalupka, Samo: Básne a starožitnosti
29. Kollár, Ján: Dielo
30. Krasko, Ivan: Básnické dielo
31. Mihálik, Vojtech: Básnické dielo
32. Novomeský, Laco: Básne a úvahy
33. Ondruš, Ján: Básnické dielo
34. Rúfus, Milan: Chlapec maľuje dúhu a iné
35. Smrek, Ján: Básnické dielo
36. Strážay, Štefan: Básnické dielo
37. Šafárik, Pavel Jozef: Básnické dielo
38. Válek, Miroslav: Básnické dielo
• BALÍK - ANTOLÓGIE:
39. Cestopisná a memoárová literatúra
16. – 18. storočia
40. Krátka próza druhej polovice 19. storočia
41. Latinský humanizmus 42. Nadrealizmus – Avantgarda 38 43. Podoby autobiografickej literatúry
19. storočia
44. Poézia slovenskej katolíckej moderny
45. Romantickí mesianisti 46. Slovenská moderna
47. Slovenské rozprávky (1845 – 1883)
48. Trnavská skupina Konkretisti
• balík – odborný literárnovedNý rad:
49. Bílik, René: Historický žáner v slovenskej próze
50. Brtáňová, Erika: Na margo staršej literatúry
51. Matejov, Fedor: Fragmenty
52. Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká
moderna
53. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia
54. Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia
55. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia
56. Slovník slovenských spisovateľov
16. 9. 2014 17:42:54
3
Platobné a dodacie podmienky
MILÍ ČITATELIA, VYBERTE SI Z VÝHODNEJ PONUKY:
Objednajte si ktorúkoľvek knihu z edície Knižnica slovenskej literatúry za jednotkovú cenu 8 EUR s DPH (pôvodná
cena 11,62 Eur)
• 6 ks a viac ľubovoľných titulov dostanete teraz za jednotkovú cenu 7 EUR s DPH plus poštovné
(pri objednávke nad 50 Eur poštovné hradí vydavateľ)
Odporúčame výberové akciové balíky v cene 6,50 EUR s DPH za titul:
• balík próza (4–7 str.)
24 ks titulov edície KSL z oblasti prózy za cenu 156 EUR s DPH (pôv. cena 278,88 Eur) poštovné hradí vydavateľ
• balík poézia (7–10 str.)
14 ks titulov edície KSL z oblasti poézie za cenu 91 EUR s DPH (pôv. cena 162,68 Eur) poštovné hradí vydavateľ
• balík antológie (11–12 str.)
8 ks titulov antológií z edície KSL za cenu 52 EUR s DPH (pôv. cena 92,96 Eur) poštovné hradí vydavateľ
• balík odborný literárnovedNý rad (11–12 str.)
10 ks titulov z odborného literárnovedného radu KSL (slovníky a monografie) za cenu 65 EUR s DPH (pôv. cena
116,20 eur) poštovné hradí vydavateľ
• pÔvodná slovenská tvorba (próza, spoločenské vedy) (13–23 str.)
Na knihy súčasných slovenských autorov (s.13–25) poskytujeme zľavu 30%, pri vybraných tituloch platí akciová
cena 40–50%.
Knihy si môžete objednávať:
• poštou – zaslaním objednávkového lístku,
ktorý nájdete na poslednej strane tohto katalógu,
na adresu: Kalligram spol. s r.o., Staromestská 6/D,
PO BOX 223, 810 00 Bratislava 1
• e-mailom – na adrese: [email protected]
• telefonicky – na čísle: 02/ 544 15 028
Pri objednávke nad 20 ks je potrebná platba vopred – faktúru
k úhrade pošleme na Vami uvedenú e-mailovú alebo poštovú
adresu. Bližšie informácie o platbe získate na tel. čísle 02/
544 15 028
Dodacie podmienky
Pri objednávke do 15 ks posielame knihy na dobierku,
nad 15 ks doručenie zásielky kuriérom na adresu objednávateľa.
V edícii Knižnica slovenskej literatúry vyšlo doteraz 57 diel.
Do konca decembra 2014 plánujeme ešte vydať:
• Citara svätých (antológia slovenských cirkevných
a duchovných piesní 16. až 18. storočia)
• Janko Kráľ: Básnické dielo
• Expresionizmus (antológia)
• Janko Silan: Básnické dielo
• Rudolf Sloboda: Narcis a iné (próza)
• Pavel Matejovič: Vladimír Mináč a podoby
literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia (literárna veda)
• Jozef Miloslav Hurban: Prózy
• Andrej Sládkovič: Básne
• Ján Kostra: Básne
• Dušan Mitana: Prózy
• Karol Kuzmány: Dielo (próza)
• Stanislav Rakús: Temporálne poznámky a iné prózy (próza)
• Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny (literárna veda)
2014_katalog1.indd 3
16. 9. 2014 17:42:57
4
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Próza
Jozef Ignác Bajza, Ladislav Ballek, Július Barč-Ivan, Alfonz Bednár, Margita Figuli, Ivan Horváth
Knižnica slovenskej literatúry predstavuje základný súbor
slovenskej klasiky od stredoveku po dnešok.
Do rúk čitateľov sa dostáva rodinné striebro slovenskej literatúry: 57 diel, ktoré patria do knižnice každej kultúrnej
domácnosti a bez ktorých sa nezaobíde žiadny študent ani
žiadna škola.
1
Jozef Ignác Bajza
Dielo
Editorka: Erika Brtáňová
Viaz., 600 str.
Výber z diela Jozefa Ignáca Bajzu (1755 – 1836) prináša v
preklade dve čitateľsky najúspešnejšie prozaické práce – román Príhody a skúsenosti mladíka Reného a zbierku poviedok, anekdot a hádaniek Veselé príbehy a výroky. Prózy
dopĺňa literárnohistorická reflexia tvorcu a jeho diela, autorov
testament a nekrológ.
2
Ladislav Ballek
Južná pošta,
Pomocník
Editorka: Dana Kršáková
Viaz., 648 str.
Výber z diela Ladislava Balleka prináša zbierku noviel Južná
pošta a román Pomocník. Prózy dopĺňajú ukážky z autorovej esejistickej tvorby a časti z rozhovorov. Samostatný oddiel knihy tvoria kritické ohlasy na Ballekove prózy a úryvky z
literárnovedných analýz a interpretácií jeho textov.
5
3
Margita Figuli
Výber z diela
Július Barč-Ivan
Prózy Editorka: Dagmar Kročanová-Roberts
Viaz., 624 str.
Zväzok predstavuje prozaické dielo Barča-Ivana z tridsiatych a zo štyridsiatych rokov 20. storočia. Výber obsahuje
novely zo súborov Pohádka, Predposledný život a Úsmev
bolesti, román Železné ruky, ako aj doteraz neuverejnené
filmové scenáre a rozprávky z pozostalosti. Výber poskytuje obraz o podobách a vývoji Barčovej-Ivanovej prózy.
Editor: Milan Šútovec
Viaz., 496 str.
Výber z prozaických prác Margity Figuli predstavuje jednu z ústredných postáv slovenskej lyrizovanej prózy najvýraznejšími a najpopulárnejšími novelami a poviedkami (Tri gaštanové kone, Pokušenie a i.). Majstrovsky
vybrúsené diela sú už dávno trvalou súčasťou domácej
literárnej klasiky, no zároveň sú vďačným objektom čitateľského záujmu.
6
4
Ivan Horváth
Alfonz Bednár
Sklený vrch
Editorka: Zora Prušková
Viaz., 632 str.
Výber z próz, filmových scenárov a autobiografických textov
Alfonza Bednára sa zameriava na obdobie päťdesiatych a
šesťdesiatich rokov, v ktorých mal Bednár mimoriadne tvorivé
obdobie (Sklený vrch, Kolíska, Pontónový deň).
2014_katalog1.indd 4
Prózy Editorka: Jana Kuzmíková
Viaz., 608 str.
Výber Jany Kuzmíkovej predstavuje komplexnú tvorbu
Ivana Horvátha – od prvých textov autora až po texty
z oblasti publicistiky a korešpondencie, ale i v tejto edícii tradičné Odborné názory na Horváthovu tvorbu,
Kalendárium, Komentáre a vysvetlivky či fundovaný
doslov zostavovateľky.
16. 9. 2014 17:43:00
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Próza
Jozef Cíger-Hronský, Pavel Hrúz, Dobroslav Chrobák, Ján Johanides, Svetozár-Hurban Vajanský, Janko Jesenský
5
7
Jozef Cíger-Hronský
Prózy Editorka: Marta Součková
Viaz., 648 str.
V reprezentatívnom výbere Hronského próz majú čitatelia
možnosť sledovať základné poetologické konštanty jeho
diela. Výber obsahuje autorove poviedky a novely, román
Pisár Gráč (1940), autobiografické texty, korešpondenciu, kritiky a recenzie, spomienky na autora, kalendárium
jeho života, doslov editorky a obrazovú prílohu.
8
Pavel Hrúz
Okultizmus a iné prózy
Editor: Vladimír Barborík
Viaz., 536 str.
Zbierka prináša dva poviedkové súbory Okultizmus
(1968) a Pereat (knižne 1991), ktorých ústrednou témou
je rozklad morálky a hodnôt v období budovania socializmu. Súčasťou knihy sú aj autorove kratšie prózy, publicistické texty, rozhovory, bohatá obrazová príloha a doslov
editora.
Svetozár
Hurban – Vajanský
9
Koreň a výhonky,
Články 10
Dobroslav Chrobák
Prozaické dielo
Editorka: Ivana Taranenková
Viaz., 600 str.
Editor: František Koli
Viaz., 616 str.
Predkladaný výber literárnohistorických esejí v kombinácii s politickými úvahami doplnený komentármi a skvelou
štúdiou o dnešnom nazeraní na dielo a význam Vajanského podáva nielen Vajanského názory z daných oblastí,
ale približuje i škálu problémov, akými žila slovenská spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia.
Výber z poviedok a noviel vrcholného predstaviteľa slovenskej lyrizovanej prózy prezentuje autorovo majstrovstvo na
príklade novely Drak sa vracia či kratších útvarov, ale aj
Chrobákov zápal v polemikách okolo vlastnej tvorby, v kritických reflexiách či korešpondencii.
12
11
Janko Jesenský
Ján Johanides
Verše a próza
Prózy
Editori: Marcela Mikulová
a Valér Mikula
Viaz., 664 str.
Editor: Peter Zajac
Viaz., 776 str.
Predkladaný výber z poetickej a prozaickej tvorby Janka Jesenského, ktorý zostavili Marcela Mikulová a Valér
Mikula, predstavuje popri známych Jesenského prózach
(Štvorylka, Slnečný kúpeľ) aj doteraz menej povšimnuté, no nie menej dôležité texty. Profil autora dokresľuje
výber z korešpondencie, spomienky Jesenského súčasníkov, ohlas literárnej kritiky a prehľadné kalendárium života a diela Janka Jesenského.
2014_katalog1.indd 5
Jadro prozaického výberu tvorí epicky najkošatejší román
Previesť cez most z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, komorné, a predsa epicky vrstvené rozprávanie s voľne štylizovaným autobiografickým pozadím,
ktoré sa objavuje aj v iných Johanidesových vydarených
textoch, predovšetkým v románe Najsmutnejšia oravská
balada z druhej polovice osemdesiatych rokov, vnútorne
zasvätenom, štylisticky ornamentálnom rozprávaní o Orave ako duchu miesta autorovho rodiska.
16. 9. 2014 17:43:03
6
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Próza
Ján Kalinčiak, Martin Kukučín, Leopold Lahola, Ladislav Nádaši-Jégé, Božena Slančíková-Timrava, Vincent Šikula
17
13
Ján Kalinčiak
Božena Slančíková – Timrava
Reštavrácia a iné
Prózy
Editor: René Bílik
Viaz., 560 str.
Editorka: Marcela Mikulová
Viaz., 624 str.
Výber próz Jána Kalinčiaka vychádza z predstavy slovenského romantizmu ako plurality niekoľkých prúdov. Prozaické dielo, ale aj estetické názory J. Kalinčiaka konfrontuje
s konceptom národných dejín Ľ. Štúra a J. M. Hurbana.
Knihu dopĺňajú funkčne vybrané dobové sekundárne texty, výber z listov a z ohlasov slovenskej literárnej historiografie. Obsahuje autorove populárne prózy Reštavrácia,
Púť lásky, Milkov hrob.
Výber z próz Boženy Slančíkovej Timravy predstavuje jej
tvorbu predovšetkým z aspektu, ktorý by čitatelia u tejto ku
„klasikom“ zaradenej autorky možno ani nečakali – a síce
rôzne podoby lásky a jej prežívania (Za koho ísť, Ťapákovci, Skon Paľa Ročku, Všetko za národ). Timravino
podanie zakaždým presahuje opatrné dobové konvencie. 18
14
Martin Kukučín
Vincent Šikula
Ornament a iné prózy
Dom v stráni
a iné prózy Editorka: Eva Jenčíková
Viaz., 656 str.
Editor: Ján Gbúr
Viaz., 512 str.
Kukučínovou tvorbu tu prezentujú prózy Dom v stráni,
Rysavá jalovica a Neprebudený, v druhej časti knihy
– vo vybranej korešpondencii, v kritike, spomienkach
Kukučínových pamätníkov, vo vysvetlivkách k textom, v
kalendáriu života a diela, no najmä v doslove nám editor
predstavuje Kukučína ako mnohorozmernú osobnosť s
„ahasverovským osudom“.
Kniha Ornament a iné prózy predstavuje Vincenta Šikulu
ako spisovateľa s vyhraneným a originálnym autorským
rukopisom, v ktorom dominuje jeho osobný zážitok, výrazne dotovaný myslením a skúsenosťou jednoduchého
človeka zo západoslovenského regiónu.(Kniha obsahuje
brilantné prózy S Rozárkou, Nebýva na každom vŕšku
hostinec, Pastierska kapsička)
15
Leopold Lahola
Posledná vec a iné
Editorka: Jelena Paštéková
Viaz., 608 str.
Výber z diela Leopolda Laholu priblíži čitateľovi prácu
básnika, prozaika, prekladateľa, dramatika, scenáristu,
režiséra a publicistu v jednej osobe. Kniha prináša popri literárnej tvorbe aj reflexie Laholových súčasníkov či
nasledovníkov o jeho živote a tvorbe. Obsahuje prózy
Rozhovor s nepriateľom, Náhodná známosť, O tele
a o duši a iné.
Ladislav Nádaši-Jégé
16
Cesta životom a iné prózy Editor: Vladimír Petrík
Viaz., 616 str.
Prozaik Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940) má v generácii slovenského literárneho realizmu výnimočné postavenie. Jégé, voľakedy čítankový autor, je v skutočnosti
tvorcom diel, v ktorých sa brutálne otvorene a presvedčivo črtá ľudská „príroda“, teda my sami, v polohách, o ktorých sa jeho generační druhovia zdráhali vypovedať. Výber obsahuje o. i. prózy Cesta životom, Magister rytier
Donč, Wienawského legenda.
2014_katalog1.indd 6
16. 9. 2014 17:43:06
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Próza
Ľudovít Štúr, František Švantner, Jozef Gregor-Tajovský, Valentín Beniak, Milo Urban, Pavel Vilikovský
7
19
Ľudovít Štúr
Dielo
Editor: Rudolf Chmel
Viaz., 669 str.
Napriek nesmiernej popularite jeho osobnosti je dielo Ľudovíta Štúra v kultúrnom vedomí našej spoločnosti ešte
stále málo zakotvené. Jeho tvorba veľkou mierou prispela
k formovaniu národnej identity, romantickej literatúry, modernej jazykovedy, žurnalistiky, ako aj politickej publicistiky a esejistiky.
20
František Švantner
Nevesta hôľ a INÉ prózy
Editor: Milan Šútovec
Viaz., 632 str.
Výber z tvorby Františka Švantnera (1912 – 1950) zahŕňa
väčšinu próz z jeho prozaických kníh (Malka, Nevesta
hôľ, Dáma), ako i dve doposiaľ nepublikované poviedky
Rozprávajú každému a Suky. Po prvý raz sa tiež zverejňujú Švantnerove čitateľské poznámky; spolu s výberom
z listov, úvah a denníkových záznamov dotvárajú jeho
tvorivú osobnosť.
21
22
Jozef Gregor Tajovský
Prózy
Milo Urban
Editorka: Marcela MIkulová
Viaz., 448 str.
Prózy
V tomto zväzku dostáva čitateľ do rúk nielen notoricky
známe Tajovského prózy (Mamka Pôstková, Maco
Mlieč, Do konca…), ale i ďalšie umelecky pozoruhodné
črty a poviedky, ktoré sú v poznámkovom aparáte stručne
komentované. Výber prináša i texty, ktoré neboli z ideologických dôvodov zaradené do posledného súborného
Diela z 50. rokov. Kvôli komplexnosti pohľadu na tohto
autora editorka Marcela Mikulová do publikácie zaradila
aj ukážky z autorovej poézie, publicistických a národopisných textov, korešpondencie, kalendárium života a diela i
názory literárnych kritikov a historikov.
Editorka: Marta Součková
Viaz., 632 str.
Nesporný prozaický talent Mila Urbana je viditeľný už v jeho
raných prózach, knižnom debute Jašek Kutliak spod Bučinky (1922) a v novele Za Vyšným mlynom (1926), ktoré
spolu s ďalšími prózami zo zbierky Výkriky bez ozveny
(1928) a románom Živý bič (1927) prezentuje daný výber.
M. Urban je tu tiež predstavený ako autor memoárov a rozporuplný publicista, a to nielen počas pôsobenia v redakciách Slováka a Gardistu.
23
Pavel Vilikovský
Valentín Beniak
Prózy
Žofia a iné BÁSNE
Editor: Peter Zajac
Viaz., 888 str.
Editor: Ján Gavura
Viaz., 664 str.
Prozaické dielo Pavla Vilikovského patrí už teraz do klasiky
modernej slovenskej literatúry. Svojimi kvalitami presvedčilo nielen širokú čitateľskú verejnosť u nás, ale v množstve
prekladov i v zahraničí. Výber zahŕňa Vilikovského prózu
od raných 60. rokov až po 90. roky (Eskalácia citu, Večne
je zelený, Krutý strojvodca, Posledný kôň Pompejí).
2014_katalog1.indd 7
24
Beniak patrí k vrcholným básnickým zjavom vojnového
a povojnového Slovenska – básnický výber Žofia a iné
básne prináša poéziu z autorovho prvého vrcholného obdobia (1936 – 1947 – Vigília, Žofia, Popolec). Básnikov
ľudský a autorský profil dopĺňajú rukopisné a časopisecké články, listy, rozhovory a obrazový archív.
16. 9. 2014 17:43:10
8
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Poézia
Ján Botto, Samo Chalupka, Ján Kollár, Hugolín Gavlovič, Pavol Országh Hviezdoslav, Ivan Krasko
25
28
Samo Chalupka
Básne
a starožitnosti
Ján Botto
Básnické dielo
Editorka: Jana Pácalová
Viaz., 384 str.
Editor: Ľubomír Kováčik
Viaz., 648 str.
Kniha predstavuje básnika ako tvorcu literárnej podoby národného hrdinu Jánošíka (Smrť Jánošíkova) i jedného z prvých
spracovateľov upírskeho motívu Čachtickej panej. Jeho spisovateľskú i ľudskú podobu spolu s koloritom doby dokresľuje
korešpondencia. Okrem poetu prichádzajú k slovu, povedané
s Jonášom Záborským, aj kriti-kusi, a tak má čitateľ možnosť
oboznámiť sa s výberom tematicky zoradených literárnovedných
textov od autorových čias až k dnešku, analyzujúcich jeho najvýznamnejšie básne.
Výber z básnického diela kľúčového básnika slovenského romantizmu sa opiera najmä o jeho Spevy, je však doplnený o prozaickú prácu Pálenka,
otrava, ako aj korešpondenciu, spomienky súčasníkov či neskoršie kritické ohlasy a reakcie na Chalupkovu tvorbu a jeho zástoj v slovenskej kultúre.
29
26
Ján Kollár
Dielo
Hugolín Gavlovič
Editor: Miloslav Vojtech
Viaz., 608 str.
Škola kresťanská
Editorka: Gizela Gáfriková
Viaz., 804 str.
Vydaním diela Škola kresťanská sa spláca viacnásobný dlh poprednému básnikovi nášho i európskeho baroka. Literárna historička Gizela Gáfriková naplno zužitkovala doterajšie výdobytky
svojej dlhoročnej práce – publikovaním tohto diela sa rozšíril kultúrny obzor a prehĺbilo sa poznanie slovenskej literárnej tradície u
širokej čitateľskej verejnosti, ktorá má vyššie recipientske nároky.
V tejto edícii je osobnosť a tvorba Jána Kollára zbavená básnickej záťaže a učeneckého panciera, ktorými ich zavalil sám autor a rôzni jeho vykladači, a je
nám predstavený v podobe živého básnika, mysliteľa, kazateľa a vedca. Výber obsahuje najznámejšie
Kollárovo dielo Slávy dcera, ako aj Elégie či Pamäti z mladších rokov života.
30
27
Pavol Országh Hviezdoslav
Básnické dielo
Editor: Ján Gbúr
Viaz., 656. str.
Zostavovateľovi išlo o vyzdvihnutie hodnotového jadra Hviezdoslavovej tvorby – tých jej vrcholov, ktoré zároveň vykazujú nadčasovú platnosť, teda i jej aktuálnu, pre súčasníka stále relevantnú
stránku. Publikovanie básnikových literárnokritických a teoretických statí veľavravne dokresľuje autentický obraz P. O. Hviezdoslava, aký sme o ňom doteraz azda nemohli mať, a je hodnoverným svedectvom o jeho literárno-estetických názoroch.
2014_katalog1.indd 8
Ivan Krasko
Básnické dielo
Editorka: Dana Kršáková
Viaz., 336 str.
Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan
Krasko, začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia. Zväzok prináša Kraskovu poéziu v priereze od
prvotín cez básnické knihy Nox et solitudo (1909)
a Verše (1912) po „básne posledné“, zhŕňa jeho
prozaickú tvorbu.
16. 9. 2014 17:43:12
9
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Poézia
Vojtech Mihálik, Laco Novomeský, Ján Ondruš, Milan Rúfus, Ján Smrek, Štefan Strážay
34
31
Milan Rúfus
Chlapec maľuje dúhu a iné
Vojtech Mihálik
Básnické dielo
Editorka: Eva Jenčíková
Viaz., 624 str.
Editor: Milan Hamada
Viaz., 616 str.
Tento knižný výber z tvorby mimoriadne talentovaného, no
značne kontroverzného básnika, ktorý vstúpil do slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne, približuje autorovu
charakteristickú zmyslovú obrazotvornosť, jemné intelektuálne verše preniknuté modernou spiritualitou a nekonvenčnú, expresívnu básnickú reč. (Obsahuje zbierky
Anjeli, Plebejská košeľa, Tŕpky, Trinásta komnata a i.)
Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila
literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa usiluje v rámci daných možností jedného – hoci rozsiahleho – zväzku predstaviť básnické dielo Milana Rúfusa a jeho osobnosť čo
najúplnejšie (Obsahuje najznámejšie zbierky Až dozrieme, Zvony, Stôl chudobných, Óda na radosť).
35
32
Ján Smrek
Laco Novomeský
Básnické dielo
Básne a úvahy
Editorka: Dana Kršáková
Viaz., 592 str.
Editor: Ján Gavura
Viaz., 560 str.
Výber z Novomeského básní a úvah sa zaraďuje ku knihám-dokumentom. Prináša úplné vydanie autorových medzivojnových zbierok, výber z neskoršej básnickej tvorby,
kľúčové publicistické články a názory a množstvo dokumentačných materiálov, z ktorých viaceré sa v knižnom
vydaní objavujú po prvý raz. Obsahuje autorove novátorské zbierky Nedeľa, Romboid, či po období väznenia
a mlčania uverejnenú Stamodtiaľ a iné.
Ján Smrek vstúpil do slovenskej poézie začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia a dlhé desaťročia si udržiaval
renomé najpopulárnejšieho básnika. Svedčia o tom opakovane vo veľkých nákladoch vydávané a ním samým
zostavované knižné výbery Moje najmilšie a Maličká je
báseň daktorá. Smrekova poézia bola zároveň výrazom
optimizmu, s ktorým jeho generácia vstupovala do života v
práve zrodenej Československej republike. Nebývalú popularitu získal tým, že dokázal básnický postoj, založený
na životných kladoch vyjadriť ľahkým, spevným veršom,
zrozumiteľne a účinne.
33
36
Ján Ondruš
Básnické dielo
Štefan Strážay
Editor: Milan Hamada
Viaz., 582 str.
Básnické dielo
Ján Ondruš patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie dvadsiateho storočia, bol kľúčovou
postavou generácie konkretistov, originálnym tvorcom
mimoriadne sugestívnej lyriky, zachytávajúcej existenciálne súradnice jednotlivca v komplikovanom modernom svete. (Legendárne zbierky Šialený mesiac, Posunok s kvetom, Kľak, Mužské korenie a i.)
Editor: Michal Jareš
Viaz., 664 str.
Básnické dielo prináša súbor všetkých dosiaľ publikovaných zbierok Štefana Strážaya (1940), počnúc knižkou
Veciam na stole, cez Úsvit, ale neurčitý, Igram, Malinovského 96 až po Interiér; kniha je doplnená o knižne
nevydané básne z časopisov a doslovy a predhovory.
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
Štefan
Str ážay
2014_katalog1.indd 9
Knižnica
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
slov ensK ej liter at úry
JÁn
ondruš
Ján
Smrek
básnicKÉ dielo
básnicKÉ dielo
básnicKÉ dielo
16. 9. 2014 17:43:15
10
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Poézia / Antológie
Pavel Jozef Šafárik, Miroslav Váelk
Knižnica
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
slov ensK ej liter at úry
cestopisná
a memoárová
literatúra
KRÁTKA PRÓZA
DRUHEJ
POLOVICE
19. STOROČIA
16. – 18. storočia
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
Latinský
humanizmus
38
37
Pavel Jozef Šafárik
Miroslav Válek
Básnické dielo
Básnické dielo
Editor: Valér Mikula
Viaz.,568 str.
Editor: Peter Káša
Viaz., 312 str.
Kniha predstavuje tvorbu mladého Šafárika, študenta
kežmarského lýcea a jenskej univerzity. Výber je unikátny
tým, že prvýkrát predstavuje kompletnú básnickú zbierku
Tatranská múza s lýrou slovanskou (1814) v origináli
spolu s brilantným aktualizovaným prekladom Ľ. Feldeka.
Cestopisná a memoárová
literatúra 16. – 18. storočia
39
Editorky: Erika Brtáňová a Timotea Vráblová
Viaz., 656 str.
Unikátne vydanie prináša kompletné básnické dielo Miroslava Válka. Nájdete tu básne, ktoré autor publikoval
v 40. rokoch v katolíckych časopisoch, ale i populárne
zbierky z neskorších období (Dotyky, Nepokoj, Milovanie v husej koži). Rôznorodý dokumentačný materiál
a záverečná esej editora vám umožní utvoriť si vlastný
názor na tohto pozoruhodného básnika.
Krátka próza druhej polovice 19. storočia
Editorka: Dana Hučková
Viaz., 576 str.
Cestovanie v 16. a 18. storočí malo pre súvekého človeka
viacero významov. Niekedy bolo poznávaním a dobrodružstvom spojeným so stretávaním sa s cudzími kultúrami. Tiež
symbolicky znázorňovalo putovanie dočasným pozemským
životom. Memoáre a cestopisy slovenských protestantov
obsahujú obidve formy. Zápisky humanistického vzdelanca
Jána Dernschwama, člena diplomatického sprievodu vyslaného panovníkom Ferdinandom I. k tureckému sultánovi
Sulimanovi, približujú cudzie kraje a kultúru očami cestovateľa. Skúsenosti Štefana Pilárika st. zasa vychádzajú
z vynúteného putovania, spojeného s útekom v období tureckých nájazdov...
Antológia Krátka próza druhej polovice 19. storočia predstavuje žáner krátkej prózy (poviedka, besednica, fejtón,
kresba, črta, žánrový obrázok, humoreska), ako sa rozvíjal
v slovenskej literatúre druhej polovice 19. storočia. Autori
zaradených próz poväčšine (s výnimkou G. K. Zechentera-Laskomerského a M. Kukučína) za sebou nezanechali
rozsiahlejšie dielo, mnohokrát sa dostali na okraj literárnohistorického záujmu, ich tvorba však v dobovom kontexte
znamenala tematické a výrazové inovácie žánru, ktorý aktuálne prechádzal fázou prehodnocovania.
Nadrealizmus – Avantgarda 38
Latinský humanizmus Editor: Daniel Škoviera
Viaz., 616 str.
42
Editor: Milan Hamada
Viaz., 680 str.
41
Antológia predstavuje u nás roky očakávaný súbor prekladov humanistických textov, ktoré spoločne dokladajú vedu
a kultúru na Slovensku v období akcentácie a veľkého rozvoja latinskej knižnej vzdelanosti.
2014_katalog1.indd 10
40
Antológia podáva obraz jedinej básnickej avantgardy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia – surrealizmu,
ktorý bol neskôr premenovaný na nadrealizmus. Publikácia okrem pôvodnej tvorby surrealistov obsahuje odborný
doslov, štúdiu o výtvarníkoch-nadrealistoch, chronologický
prehľad umeleckej činnosti skupiny, bibliografiu a fotografie
ich členov. (R. Fábry, V. Reisel, P. Bunčák, J. Brezina
a iní)
16. 9. 2014 17:43:16
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Antológie / Odborný literárnovedecký rad
Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia
43
Editorka: Ivana Taranenková
Viaz., 712 str.
Antológia má zámer pripomenúť vybrané autobiografické texty predovšetkým ako literárne diela.
Okrem toho chce ukázať, ako sa v nich kryštalizujú a prezentujú kolektívna a individuálna identita a
pamäť. Texty v predkladanom výbere reprezentujú
rôzne polohy autobiografického písania a typy využitia autobiografickosti v 19. storočí. (Obsahuje spomienky J. M. Hurbana, Jána Francisciho, Jonáša
Záborského, Alberta Škarvana a i.)
Slovenská moderna
11
46
Editorka: Dana Hučková
Viaz., 632 str.
Antológia Slovenskej moderny prináša výber z básnickej, prozaickej, dramatickej a kritickej tvorby autorov (Janko Jesenský, Ivan
Krasko, Ivan Gall, Vladimír Roy, Ľudmila Podjavorinská a i.),
ktorých na začiatku 20. storočia oslovila modernistická citovosť,
náladovosť a dobové filozofické a intelektuálne smerovania.
Slovenské rozprávky (1845 – 1883)
47
Editorka: Jana Pácalová
Viaz., 584 str.
Poézia slovenskej
katolíckej moderny 44
Editor: Milan Hamada
Viaz., 680 str.
Slovenská katolícka moderna je v dejinách slovenskej literatúry jedinečným básnickým a duchovno-kultúrnym hnutím. V tejto antológii zostavovateľ M.
Hamada predstavuje katolícku modernu v obidvoch
jej prirodzených rovinách – ako literárno-historický
jav a ako estetické zoskupenie umeleckých individualít (J. Silan, R. Dilong, V. Beniak, S Veigl a iní)
Romantickí mesianisti
Editorka: Ľubica Somolayová
Viaz., 656 str.
45
Výber zo slovenských romantických mesianistov,
ktorý pripravila Ľubica Somolayová pod názvom Romantickí mesianisti, vychádza z výskumov literárneho historika Oskára Čepana, ktorý (re)konštruoval
slovenský romantizmus ako vrstevnatú štruktúru, pričom jednu z jej línií nazval mesianizmom. Antológia
prináša konkrétnu literárnu podobu mesianizmu priamo v básnických textoch Viliama Paulinyho-Tótha,
Mikuláša Dohnányho, Jána Bottu, Petra Kellnera-Hostinského, Sama Bohdana Hroboňa, Michala
Miloslava Hodžu a Janka Kráľa.
Knižnica
Antológia slovenských rozprávok vychádza z dvoch základných
najuznávanejších zbierok veľkých zberateľov ľudových rozprávok
a povestí – Pavla Dobšinského a Jána Francisciho.
Trnavská skupina Konkretisti Antológia prezentuje básnickú tvorbu Trnavskej skupiny, ktorej kritika prisúdila označenie konkretisti. Zbierka poskytuje po
prvýkrát na jednom mieste okrem básní aj podstatné úryvky z
článkov a vyjadrení členov skupiny z rokov 1956 – 1973 (Ján
Stacho, Ľubomír Feldek, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš, Ján
Šimonovič a i.) Kalendárium obsahuje návrh na možnú periodizáciu tvorby skupiny.
René Bílik
49
Historický žáner
v slovenskej próze
Viaz., 248 str.
Táto práca je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy.
Produktívnym spôsobom posúva doterajšie poznatky literárnej
vedy o historickom žánri a o jeho realizáciách v slovenskej próze.
Knižnica
KNIŽNICA
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
SLOV ENSK EJ LITER AT ÚRY
slov ensK ej liter at úry
POÉZIA
SLOVENSKEJ
KATOLÍCKEJ
MODERNY
ROMANTICKÍ
MESIANISTI
SLOVENSKÁ
MODERNA
Knižnica
slov ensK ej liter at úry
slov ensK ej liter at úry
SLOVENSKÉ
ROZPRÁVKY
historický žáner
v slovenskej
próze
(1845 – 1883 )
48
Editorka:
Andrea Bokníková-Tóthová
Viaz., 664 str.
rené Bílik
2014_katalog1.indd 11
16. 9. 2014 17:43:17
12
KNIŽNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY – Odborný literárnovedecký rad
Knižnica
KNIŽNICA
slov ensK ej liter at úry
SLOV ENSK EJ LITER AT Ú RY
Na margo
staršej
literatúry
FRAGMENTY
Fedor Matejov
erika Brtáňová
Erika Brtáňová
Na margo staršej literatúry
50
Viaz., 296 str.
Súbor štúdií približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí
11. až 18. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda,
traktát, román a kázeň. Autorka ukazuje, že i napriek odlišnej estetickej
skúsenosti i mentálnemu ustrojeniu dnešného čitateľa možno staršie literárne texty čítať s porozumením, ba dokonca možno mať z ich čítania
potešenie.
Fedor Matejov
Fragmenty 51
Viaz., 360 str.
Fedor Matejov ponúka rozsiahlu štúdiu – esej (skladá sa z niekoľkých častí),
ktorá sa síce nevznáša nad ľuďmi a nad vecami, ako je to u nás zvykom od
čias Alexandra Matušku, ale preniká do ľudí a do vecí, nedbá na „krásu“, ale
chvíľami vzplanie zvláštnym ohňom, z akého vzniká sama báseň.
Slovník diel
slovenskej literatúry
19. storočia
Editori: Dana Hučková, Rudolf Chmel
Viaz., 344 str.
Lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Formou
samostatných hesiel približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy vznikajúce v 19. storočí,
hoci vo viacerých prípadoch došlo k ich reálnemu
publikovaniu až hlboko v 20. storočí. Aj takéto objavovanie ponornej, pred zrakmi verejnosti dlhý čas
skrytej línie slovenskej literatúry 19. storočia je dôkazom toho, že slovenská literatúra 19. storočia je
vnútorne oveľa vrstevnatejšia, než ako to ukazovali
jej staršie výklady a interpretácie.
Slovník diel slovenskej
literatúry 20. storočia Marcela Mikulová
Tajovského obrodenecká moderna
52
Viaz., 288 str.
Hoci Tajovský patrí medzi čítankových autorov, až táto prvá monografia
o jeho prozaickom diele odhaľuje, ako málo a povrchne ho poznáme.
Autorka odstraňuje nánosy tradovaných a poväčšine ideologicky deformovaných výkladov tohto autora, po novom interpretuje notoricky známe
prózy a upozorňuje aj na jeho doteraz nepovšimnuté i vedome obchádzané texty.
Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia
53
Editori: Peter Zajac a Dana Hučková
Viaz., 456 str.
Čítanie textov kľúčových autorov slovenskej literatúry 19. storočia ukazuje,
že ich možno vidieť novou, živou a otvorenou čitateľskou optikou. Zároveň
poukazuje na to, že slovenská literatúra 19. storočia je vnútorne oveľa
diferencovanejšia a vrstevnatejšia, než sa traduje. Pokus o nenormatívny
pohľad na vybraných autorov a diela slovenskej literatúry 19. storočia.
2014_katalog1.indd 12
54
55
Editor: Rudolf Chmel
Viaz., 528 str.
Unikátny literárny slovník zostavený kolektívom
pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV prináša syntetizujúci, fundovaný a zároveň pútavý
pohľad na vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia. Odborný pohľad je prepojený so
zreteľom na potreby širšej verejnosti – vedeckej,
pedagogickej, študentskej, ako aj aktívnejších záujemcov o slovenskú literatúru doma i v zahraničí.
Slovník slovenských
spisovateľov
56
Editor: Valér Mikula
Viaz., 656 str.
Slovník prináša vyše 700 hesiel o spisovateľoch, ale
aj o časopisoch, literárnych skupinách a smeroch od
počiatkov slovenskej literatúry až podnes. Nájdete tu
i prehľadnú stať o dejinách slovenskej literatúry a pri
každom hesle i výberovú bibliografiu novších článkov o príslušnom autorovi.
16. 9. 2014 17:43:20
13
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – SÚČASNÁ SLOVENSKÁ PRÓZA
Súčasná slovenská produkcia vo vydavateľstve Kalligram nadväzuje v mnohom na tradície tvorcov, akých predstavila Knižnica slovenskej literatúry – niekdajších „prvolezcov“, z akých sa postupom času stali klasici, v kontinuite nahrádzajú moderní, súčasní autori – budúci klasici. Nová slovenská produkcia sa stáva pevnou súčasťou
európskej kultúry, jednotlivé osobnosti svojím dielom prispievajú do svetového duchovného dedičstva. Pre nedostatok priestoru môžeme v tomto katalógu uviesť iba menšiu časť autorov a diel z nášho vydavateľského programu
– v úplnosti nájdete ich zoznam na stránke www.kaligram.sk
-30%
-30%
-30%
ODVLEČENÍ
-30%
-30%
Peter
Juščák
k a l l i g r a m
Osudy občanov Československa odvlečených
do pracovných táborov GULAG v ZSSR
57
Peter Juščák
Pavel Vilikovský
... a nezabudni na labute!
Príbeh ozajského človeka
Viaz., 200 str.
MOC: 10 EUR
Príbehom ozajského človeka pokračuje Pavel Vilikovský v skicovaní ďalšieho typu Slováka; tentoraz sa hrdina profesionálne vyvíja, „stúpa po socialistickom zamestnaneckom rebríčku“. Začína ako dozorca na stavbe budovy
akéhosi podniku, stáva sa správcom postavenej budovy, neskôr podnikovým
kontrolórom až nakoniec sa presunie na tretie poschodie budovy k „vedeniu“. Hrdina sa vzdáva vlastného jazyka – to, čím prevráva, sú buď ideologické
frázy a poučky, alebo akoby sa stále skrýval za jazyk niekoho iného – čím sa
zdôrazňuje aj hrdinov alibizmus, presvedčenie, že on sám za nič nemôže. 58
Pes na ceste
Viaz., 162 str.
MOC: 8 EUR
Pavel Vilikovský
59
Vlastný životopis zla
Akciová cena: 7,70 EUR
Tento Vilikovského román by sme mohli označiť ako román hľadajúci podstatu zla. Je to rozprávanie o strachu, na ktorom sme v socializme vyrástli,
rozprávanie o našom pokrivenom obraze slobody – „pokiaľ ide o slobodu,
v toho boha my neveríme, lebo sme ho nikdy nevideli“
Výber z diel Pavla Vilikovského (Prózy) nájdete v rámci edície
Knižnica slovenskej literatúry na strane 7.
Dni slovenskej literatúry
16. – 19. októbra 2014 v Bratislave
Najväčší literárny festival predstaví slovenských autorov a ich tvorbu
v kníhkupectvách, školách, divadlách, knižniciach, v Starej tržnici,
vo V klube, A4 nultom priestore a v SNG.
Celý program nájdete na www.dnislovenskejliteratury.sk Hlavným garantom festivalu je MK SR. Hlavní organizátori: Literárne
informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
a Spolok slovenských spisovateľov.
2014_katalog1.indd 13
Toto zvolanie síce predstavuje názov románu, ale rovnako je v ňom cítiť nenútené
pobádanie čitateľa. Veď čo iné ako dobrá
pamäť dokáže ochrániť ľudí pred opakovaním skúseností, akými museli prejsť ženy
z kolymského Eľgenu? Nevšedný príbeh
statočnej Ireny Kalaschovej a mnohých
iných žien z okolitých krajín vytvára dobrú
príležitosť na to, aby sa nezabúdalo...
Akciová cena: 5,60 EUR
Táto kniha je o jednom Slovákovi, lebo tak o tom rozhodli jazyk a kultúra. Je aj
o jednom mužovi, lebo tak to zariadila príroda. Byť Slovákom a súčasne mužom
nie je ťažké, najmä keď človek nemá na výber, ale rozprávať o tomto odľahčenom bytí až také ľahké nie je. A tak si Vilikovského textové Ja s dvojitou identitou
musí vypomáhať citátmi svojich kolegov, požičiavať slová zo susedných jazykov
a vďaka tejto pomoci pomaly pracovať na privedení zmyslu života k reči. Výsledkom tejto práce je text – tok, pripomínajúci pohyb psa na ceste.
Viaz., 304 str.
MOC: 11 EUR
Viaz., 400 str.
MOC: 13 EUR
Akciová cena:
9,10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Pavel Vilikovský
60
Peter Juščák
61
Odvlečení Osudy občanov Československa
odvlečených do pracovných
táborov GULAG v ZSSR
(Druhé, prepracované vydanie)
Brož., 384 str.
MOC: 11 EUR
Akciová cena:7,70 EUR
Kniha – dokument, autentické výpovede
a svedectvá o osudoch občanov odvlečených po druhej svetovej vojne do pracovných táborov GULAG v Sovietskom zväze.
Príď a zaži knihy naživo!
• 16.10.2014 Štvrtok 18:00 Predajňa LIC, Nám. SNP
Všetko o Knižnici slovenskej literatúry
• 17.10.2014 Piatok 18:00 Predajňa LIC, Nám. SNP
Nová kniha Petra Juščáka... a nezabudni na labute!
• 18.10.2014 Sobota 18:00 Stará tržnica
Pavel Vilikovský štvorjazyčne
Zmena programu vyhranená
16. 9. 2014 17:43:24
14
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – Súčasná maďarská próza na Slovensku
-30%
-30%
Miloš Žiak
-30%
História
môjho holubníka
K
a
l
l
i
-30%
-30%
g
r
a
m
-30%
ka
l
li
Péter Hunčík
Hraničný prípad
62
gr
am
Dušan Šimko
Maratón
Juana Zabalu
(Preklad Magda Takáčová)
Viaz., 416 str.
MOC: 13,30 EUR
Akciová cena: 9,31 EUR
Viaz., 88 str.
MOC: 8 EUR
Akciová cena: 5,60 EUR
V duchu ballekovského označenia by sa mohol román
Pétera Hunčíka nazvať ďalšou, no zároveň inou „knihou o
Palánku“, svojráznom meste na južnej hranici. Teda vlastne
o Šahách, ktoré v čase románového príbehu boli miestom
mnohých komických i tragických situácií zasahujúcich do
ľudských osudov – maďarských i slovenských. Hunčík je
bytostný rozprávač s darom irónie aj humoru, okoreneného silou detského údivu pri vnímaní komplikovanej reality
mnohonárodnostného priestoru v časoch druhej svetovej
vojny, povojnového vysídľovania, mierových zmlúv, ale aj
ponižovania ľudskej dôstojnosti.
Dnes už „kultový“ text, ktorý bol po prvý raz publikovaný v
r. 1984 v londýnskom exilovom vydavateľstve Rozmluvy,
vychádza v novom, samostatnom vydaní s originálnymi ilustráciami Tomáša Klepocha. Autor približuje históriu košického maratónu v prepojení s atmosférou mesta, so životmi
jeho obyvateľov a nádejou, ktorú pre mesto i ľudí maratón
znamenal.
Miloš Žiak
József Gazdag
Výhľad na strieborné
smreky
63
(Preklad: Gabriela Magová)
Viaz., 176 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Deväť sugestívnych, znepokojujúcich, istou rukou napísaných poviedok o strate životných perspektív predstavuje
azda najkompaktnejšiu, starostlivo vybudovanú prozaickú
zbierku v maďarčine v novom tisícročí.
Láska na diaľku
64
(Preklad: Karol Wlachovský)
Viaz., 112 str.
MOC: 6 EUR
Akciová cena:
Príbeh o nenaplnenej láske a vyrovnávaní sa s minulosťou
nazvaný Láska na diaľku akcentuje potrebu čistých medziľudských vzťahov, návrat k tradičným hodnotám a potrebu
široko chápanej ľudskosti.
2014_katalog1.indd 14
66
História môjho
holubníka
Viaz., 448 str.
MOC: 14 EUR
Akciová cena: 9,80 EUR
Najnovšia kniha básnika a spisovateľa Miloša Žiaka je rozsiahlou historickou freskou, autorovou rodinnou kronikou
a zároveň románom, popisujúcim udalosti a individuálne
osudy počas obdobia dvetisíc rokov od príchodu Židov k
strednému toku Dunaja až po blízku minulosť.
Alexander Bröstl
Lajos Grendel
65
Každý je trochu webnutý
67
Aforizmy
Viaz., 64 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Vo svojej knihe sa autor predstaví ako právny teoretik na
málo prejazdené trate (napríklad Košice-Bratislava a späť),
glosátor okolitého sveta s postrannými úmyslami, spontánny vyznávač hry na tablete pod šírym webom a distribútor
návodov na to, ako sa nepredávkovať pokrokom. Doplnené
ilustráciami Kaza Kanalu.
16. 9. 2014 17:43:27
15
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – SÚČASNÁ SLOVENSKÁ PRÓZA
Silve S t er
Márius Kopcsay
Lavrík
kalligram
-30%
-30%
-30%
y
b
t
i
l
d
o
m
Ve e l
édy
Veseolédyprsího
príh
zzprprázdnin
ázdnin
Naivné
-30%
k
a
l
l
i
-30%
Pavol Rankov
Matky
68
Viaz., 272 str.
MOC: 10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Stalo sa prvého septembra
r
a
m
-30%
Márius Kopcsay
71
Medvedia skala
Viaz., 104 str.
MOC: 6 EUR
Akciová cena: 4,20 EUR
Posledné vojnové Vianoce (1944) v malej slovenskej
dedine: Životom ubitá vdova cez kľúčovú dierku vidí
svoju dcéru v objatí ruského partizána. Vtedy sa zvonku ozvú nemecké povely a streľba. Ráno zo snehu trčí
sinavé partizánovo telo... Príbeh väzenkyne gulagu sa
končí po amnestii, ktorú zahraničným trestancom udelili po Stalinovej smrti v roku 1953. Žena zo Slovenska
by sa mohla vrátiť konečne domov, lenže jej syn je už
sovietsky občan a okolo krku má uviazanú pioniersku
šatku...
Pavol Rankov
g
69
Novela Medvedia skala je neoceniteľným turistickým sprievodcom po okolitých paralelných vesmíroch, no najmä po existenciálne vyprázdnenom časopriestore nášho každodenného života. Autor rozpráva príbeh svojho tradičného antihrdinu nemilosrdne sarkasticky, aplikujúc naň bizarné javy kvantovej fyziky, no
zároveň mu necháva kdesi v časových políčkach budúcnosti aj
neurčitý prísľub nádeje.
Márius Kopcsay
Veselé príhody z prázdnin
72
(alebo inokedy)
Viaz., 328 str.
MOC: 11 EUR Akciová cena: 7,70 EUR
Viaz., 216 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Historický príbeh z obdobia rokov 1938 až 1968 je
príbehom troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej
ženy. Ich individuálne osudy sa stanú vratkými člnkami
v divokej búrke dejinných udalostí: Mníchov, viedenská arbitráž, druhá svetová vojna, protižidovské zákony, nemecká okupácia a príchod sovietskych vojsk
na konci vojny, povojnové vysídľovanie obyvateľstva,
komunistický prevrat vo februári 1948, politické procesy päťdesiatych rokov, pokus o reformy a následná
sovietska okupácia v auguste 1968. „Stalo sa prvého
septembra (alebo inokedy)“ je román o láske, pokiaľ ju
vyššia moc povolila.
Román získal roku 2009 Cenu Európskej únie za
literatúru.
Najnovšia kniha spisovateľa, scenáristu, publicistu a hudobníka
v jednej osobe Máriusa Kopcsaya už svojím zdanlivo naivným
titulom naznačuje odstup od valcujúcej reality, s akou sa stretávame v tomto štádiu nepretržitej reklamnej kampane na budúcnosť. Autorov zmysel pre zachytenie skrivených portrétov
„hrdinov našich čias“ má už svoj okruh obdivovateľov, no Veselé
príhody z prázdnin zaručene oslovia aj širšiu čitateľskú verejnosť.
Víťo Staviarsky
Záchytka
Silvester Lavrík
70
73
Viaz., 88 str.
MOC: 6 EUR
Akciová cena: 4,20 EUR
Naivné modlitby
Viaz., 448 str.
MOC: 14 EUR
Akciová cena: 9,80 EUR
V textoch novej knižky sa naplno prejavil autorov zmysel pre ozvláštnenie každodennej reality, vyhmatnutie
toho nezvyčajného, čo sa vyskytuje aj v tých najobyčajnejších všedných životných situáciách. Reflexia súčasného urbánneho prostredia je frekventovaným prvkom viacerých poviedok, v cykle Naivné modlitby sa
prejavuje vyhroteným zmyslom pre iróniu a groteskno.
2014_katalog1.indd 15
Staviarskeho Záchytku tvoria tri prózy, ktoré spája spoločné prostredie a protagonista, ošetrovateľ na záchytke. Východiskom
jednotlivých poviedok boli autorove zážitky v tom­to povolaní.
Popri mozaikovitom rozprávaní o každodennom fungovaní záchytky v bližšie nešpecifikovanom meste na východe Slovenska
a o rázovitých postavičkách, aké sa tu pohybujú, sa stretávame
i s mimoriadne empatickými portrétmi postáv, ktoré tvoria emocionálny protipól k ľahostajnej rutine a pragmatickej bezcitnosti,
ktorá sa stala ne­vyhnutnou súčasťou životnej výbavy Staviarskeho protagonistu.
16. 9. 2014 17:43:30
16
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – HISTORIOGRAFIA
Ľubomír Lip ták
Ľubomír Lipták
SlovenSko
v dvadsiatom storočí
k a L L i g r a m
-30%
Ľubomír Lipták
storočie dlhšie ako
100 rokov
Medzi BerlínoM
a BagdadoM
Vybrané štúdie z hospodárskych dejín
-30%
-50%
-50%
Ľubomír Lipták
2217 Dní
SlovenSko v čaSe
druhej Svetovej vojny
k a L L i g r a m
-30%
-30%
k a l l i g r a m
k a l l i g r a m
Ľubomír Lipták
Slovensko
v 20. storočí
Ľubomír Lipták
74
75
Storočie dlhšie ako sto rokov
Viaz., 376 str.
MOC: 13,30 EUR
Akciová cena: 9,31 EUR
Viaz., 296 str.
MOC: 11 EUR
Akciová cena: 7,70 EUR
Monografia Ľubomíra Liptáka (1930 – 2003) sa stala v roku
1968, kedy vyšla po prvý raz, doslova bestsellerom a stretla sa s jednoznačne kladnou odbornou kritikou. Mimoriadny čitateľský záujem viedol aj k novým vydaniam po období
normalizácie.
Výber štúdií a esejí vynikajúceho slovenského historika registruje nielen problémy v historiografii, ale i spoločenské premeny,
aktuálne politické dianie, stredoeurópske a európske kontexty,
ako i poučenie z dejín.
Ľubomír Lipták
Ľubomír Lipták
76
Medzi Berlínom
a Bagdadom
77
2217 dní
(Slovensko v čase druhej Svetovej vojny)
Viaz., 384 str.
MOC: 13, 30 EUR
Akciová cena: 9,31 EUR
Viaz., 348 str.
MOC: 13 EUR
Akciová cena: 9,10 EUR
Tento súbor vedeckých štúdií, článkov a esejí mapuje vývoj Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Kniha obsahuje dosiaľ nepublikované štúdie o peripetiách vzniku štátu a o raných fázach jeho
budovania v tieni Tretej ríše.
Autor nebol klasickým hospodárskym historikom, no vo
svojich prácach sa hospodárskym dejinám často venoval. Kniha predstavuje jedenásť textov z oblasti hospodárskych dejín, ktoré boli publikované medzi rokmi 1960
- 2002.
Vydavateľstvo Kalligram sprístupňuje čitateľskej verejnosti výber z celoživotného diela Ľubomíra
Liptáka (1930 – 2003), najvýznamnejšej osobnosti slovenskej historiografie dvadsiateho storočia.
Celoživotné dielo ponúkame čitateľom v balíku štyroch kníh za 30 EUR.
Jozef Jablonický
Samizdat o odboji 2.
Jozef Jablonický
78
79
Samizdat o disente 3
Viaz., 720 str.
MOC: 19,88 EUR Akciová cena: 9,94 EUR
Záznamy a písomnosti
Viaz., 448 str.
MOC: 14,94 EUR
Druhý diel knihy Samizdat o odboji obsahuje ďalšie štúdie,
v ktorých autor v 70. a 80. rokoch 20. storočia oponoval
oficiálnemu marxisticko-leninskému výkladu protifašistickej rezistencie. Jeho cieľom bolo vyvážene deskribovať
jednotlivých aktérov týchto dejov. Zároveň v čase normalizácie upozorňoval na neopodstatnené vyzdvihovanie
zástoja členov V. ilegálneho Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska na úkor občianskeho odboja a
povstaleckej armády.
Akciová cena: 7,47 EUR
Kniha Samizdat o disente predkladá výber zo samizdatových
záznamov autentických dokumentov napísaných samotným autorom z rokov 1976 – 1989. Poskytuje tak verný obraz o osudoch
československého disentu, ako aj o bežných praktikách moci, s
ktorej tlakom sa jeho príslušníci dennodenne konfrontovali.
Zdanlivo neosobné dokumenty sa nestávajú iba historickým dokladom o podobách normalizácie v Československu, ale zároveň
sprostredkúvajú svedectvo o obdivuhodnej individuálnej rezistencii voči totalite.
Ak si objednáte obidve diela Jozefa Jablonického,
ponúkame ich v balíku za 15 EUR.
2014_katalog1.indd 16
16. 9. 2014 17:43:35
17
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – HISTORIOGRAFIA
-30%
-30%
-30%
D e j i n y m e s ta B r at i s l av y
jozef tancer
neviDiteľné
mesto
Prešporok / Bratislava v cestopisnej literatúre
-45%
-30%
-50%
k
Roman Holec
– Judit Pálová
80
Aristokrat
v službách štátu
Monografia o významnej osobnosti slovenskej i maďarskej
histórie, vysokom štátnom úradníkovi a šľachticovi, poslancovi za Abovskú stolicu v uhorskom sneme, typickom
reprezentantovi aristokracie 19. storočia. Kniha mapuje politické prostredie a vývoj, ktorého bol Péchy objektom i subjektom, a v neposlednej miere sociálno-politické prostredie,
v ktorom sa pohyboval (Zemplínska a Abovská župa, mestá
Košice a Kluž, parlamenty v Bratislave a Budapešti).
Dejiny plné dynamitu
81
Brož., 172 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Neviditeľné mesto
82
Brož., 304 str.
MOC: 11 EUR
Akciová cena: 7,70 EUR
Kniha skúma obraz Prešporka/Bratislavy v cestopisnej literatúre od konca 18. storočia do roku 1945. Cieľom tejto práce je ukázať, ako sa mesto javilo z pohľadu zvonka
ako aj zvnútra. Na bohatom pramennom materiáli sa čitateľ
môže presvedčiť, že dejiny mesta sú neoddeliteľné od dejín
mestského imidžu.
2014_katalog1.indd 17
l
i
g
r
a
m
Katalin Vadkerty
Maďarská
otázka
v Československu
83
Fundovaná historická práca analyzuje jeden z neuralgických
bodov našich novodobých dejín – dekréty prezidenta Beneša a
ich dôsledky: deportácie, reslovakizáciu, výmeny obyvateľstva.
Československá vláda po podpise postupimskej dohody modifikovala svoj zámer vysídliť 400 tisíc „etnických Maďarov“,
ale nevzdala sa ho. Dosiahnuť vysídlenie bolo hlavným cieľom československej delegácie na parížskej mierovej konferencii, ktorá sa začala v októbri 1946, delegácia však bola
neúspešná. Tým skončila tá etapa usporiadania maďarskej
otázky v Československu, v ktorej československá strana
chcela dosiahnuť jednostranné, hromadné vysídlenie obyvateľov maďarskej národnosti. V nasledujúcej etape sa už
usilovala usporiadať túto otázku na viacerých úrovniach, no
na poprednom mieste i naďalej zostávalo vysídlenie maďarského obyvateľstva.
Ivan Halász
Kniha prezentuje dejiny bratislavského chemického podniku
Dynamit Nobel od jeho vzniku roku 1873 až do roku 1945.
Zachytáva teda podnik v podmienkach dvoch svetových vojen a troch režimov. Všíma si postavenie Dynamitky v nobelovskom koncerne, ako i dejiny jej vlastného koncernu, ktorý
siahal od strednej a juhovýchodnej Európy cez Švajčiarsko
až do južnej Afriky.
Jozef Tancer
l
Viaz., 864 str.
MOC: 17,29 EUR
Akciová cena: 8,65 EUR
(Gróf Emanuel Péchy)
Viaz., 440 str.
MOC: 14,90 EUR
Akciová cena: 8,20 EUR
Roman Holec
a
Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí
84
Brož., 236 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Práca načrtáva problematiku viacerých alternatív vývoja slovenskej národnej identity v zložitých podmienkach mnohonárodnostného Uhorska 19. storočia.
Tomáš Štrauss
1969-1989:
85
Slovensko v časoch všeobecnej
stagnácie (Utajená korešpondencia II)
Brož., 184 str.
MOC: 7 EUR
Akciová cena: 4,90 EUR
Druhý zväzok korešpondencie s osobnosťami umeleckého
života v období rokov 1969 - 1989. Keďže ide o komunikáciu súkromného rázu, mnohé zjednodušené a ideologicky
sploštené interpretácie daného obdobia nasvecuje z dosiaľ
nepoznaného uhla.
16. 9. 2014 17:43:38
18
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – HISTORIOGRAFIA
Jaroslava r o g u Ľo v á
Miloslav
Od slov
k činom
Slovenská
národná strana
szabó
1918
1918– -1938
1938
-30%
k a l l igr a m
-30%
-30%
Miloslav Szabó
„Od slov k činom“.
-30%
86
Slovenské národné hnutie
a antisemitizmus (1875-1922)
Brož., 252 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Monografia sa venuje súvislostiam medzi slovenským
nacionalizmom a antisemitizmom v kontexte dejín národnostnej politiky a antiliberalizmu v Uhorsku, resp. v prvých
rokoch Československej republiky. Monografia skúma, v
akých kontextoch predstavitelia slovenského národného
hnutia, ktorých predchodcovia už v polovici 19. storočia
ostrakizovali hornouhorských židovských krčmárov ako
„úžerníkov“ a „maďarizátorov“, inklinovali k sémantike „nacionálneho antisemitizmu“.
Miloslav Szabó
87
Boh v ofsajde
Brož., 280 str.
MOC: 9,29 EUR
Akciová cena: 6,50 EUR
Texty sa zaoberajú kultúrnymi dejinami, resp. dejinami ideí
v európskych kresťanských a pokresťanských spoločnostiach s dôrazom na druhú polovicu 19. a prvú polovicu 20
storočia
Andrej Findor
Začiatky národných dejín
Miroslav Michela
Pod heslom
integrity 89
(Slovenská otázka v politike
Maďarska 1918 – 1921)
Brož., 272 str.
MOC: 9, 90 EUR
Akciová cena: 6,93 EUR
Slovensko-maďarské vzťahy sa od 19. storočia stali jedným z najčastejšie tematizovaných problémov v novodobom slovenskom politickom diskurze. Následkom zániku
rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom ČSR došlo k vymedzeniu Slovenska ako územno-právnej jednotky na politickej mape Európy.
Jaroslava Roguľová
Slovenská národná
strana 1918 – 1938
90
Brož, 348 str.
MOC: 12 EUR
Akciová cena: 8,40 EUR
Kniha zachytáva dejiny strany od jej vzniku roku 1871
v Uhorsku, hlavný dôraz však kladie na pôsobenie SNS
v období Československej republiky (ČSR) až po jej likvidáciu v čase autonómie Slovenskej krajiny v decembri
1938. Prostredníctvom dejín SNS autorka približuje vývoj
politického myslenia a formovanie politického prostredia na
Slovensku.
88
Brož., 264 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Autor skúma reprezentácie „začiatkov národných dejín“ v
slovenských učebniciach dejepisu od roku 1920 po rok 2001.
„Začiatky národných dejín“ - vymedzené „sťahovaním národov“ a vytvorením uhorského štátu - zahrnujú aj Samovu ríšu
a Veľkú Moravu, aké slúžili ako historické referenty spoločnej
československej, slovenskej či českej a slovenskej štátnosti
a národnej identifikácie.
2014_katalog1.indd 18
-30%
k a l l igr a m
-30%
Milan Hrabovský
Rasová mytológia
91
Brož., 176 str.
MOC: 7 EUR
Akciová cena: 4,90 EUR
Publikácia sa zameriava na vysvetlenie pojmu rasa. Kniha
sprostredkúva l‘historie des idées – dejiny myšlienok a pojmov, a predkladá ojedinelý pohľad na samotnú teóriu rasy:
prepojenie konceptu rasy a mýtických štruktúr.
16. 9. 2014 17:43:40
19
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – POLITOLÓGIA
-50%
-30%
-50%
FRANTIŠEK
NOVOSÁD
ÚTRŽKY
O SLOVENSKU
K A L L I G R A M
-40%
-30%
Rudolf Chmel
Romantizmus v globalizme
-30%
92
Martin Bútora
Odklínanie
Viaz., 600 str.
MOC: 13,24 EUR
Akciová cena: 9,27 EUR
(Malé národy – veľké mýty)
Viaz., 624 str.
MOC: 15 EUR
Akciová cena: 9 EUR
Výber z esejí a článkov literárneho vedca, bývalého diplomata a politika. Okrem textov o slovenskej literatúre, jej
osobnostiach a dejinách v knihe nájdeme autorove eseje
a články na tému slovensko-maďarských vzťahov, reflexie
našej stredoeurópskej identity a rozhovory s ním.
Rudolf Chmel
Slovenský komplex
Spisovateľ a sociológ Martin Bútora (1944), jeden z protagonistov 17. novembra a spoluzakladateľ Verejnosti proti
násiliu má kredit autentického intelektuála a neformálneho predstaviteľa občianskej spoločnosti. Z knihy vystupuje
kontinuita jeho myslenia v ucelenej podobe, akú zatiaľ nemala slovenská verejnosť k dispozícii – zahŕňa jeho texty z
rokov 1967 – 2004.
93
Martin Bútora
Viaz., 154 str.
MOC: 8 EUR
Akciová cena: 4 EUR
Druhý dych
Autor v publikácii rozoberá témy, ktoré z pohľadu súčasnej
reality reflektujú otázky demokracie a slobody, národnej
identity, národa a národnostných menšín v stredoeurópskom, ale aj medzinárodnom kontexte vzťahov Slovákov
a Maďarov, Slovenska a Maďarska, zatvorenej a otvorenej
spoločnosti, ale aj mýtov, predsudkov a komplexov, ktoré
ovplyvňujú vedomie slovenskej spoločnosti a visegrádsky
priestor osobitne. Odpovede, či skôr pokusy o odpovede na
tieto otázky sú výsledkom autorovho pohľadu a jeho skúseností z intelektuálneho, občianskeho, verejného i politického
prostredia.
Resetované
Slovensko
94
Čistá teória vs. politická prax
Brož., 288 str.
MOC: 12,00 EUR
Akciová cena: 8,40 EUR
Výber článkov a polemík politológa Samuela Abraháma
z obdobia rokov 2002 – 2012 predstavuje súbor textov,
z ktorých každý obsahuje teoretickú reflexiu konkrétnych
udalostí. Autor tak testuje teóriu na konkrétnej udalosti či
téme a porovnáva „čistú“ teóriu s politickou praxou.
2014_katalog1.indd 19
96
Viaz., 600 str.
MOC: 15 EUR
Akciová cena: 10,50 EUR
Vďaka širokému záberu autora, vrúcnemu zaujatiu a jedinečnému štýlu sa nám pred očami odvíjajú kľúčové udalosti
uplynulých dvadsiatich rokov, staršej minulosti i celkom nedávnych dní: profily osobností, ktoré spoluformovali dobu,
tváre aktívnych občanov, politikov, umelcov. Príbehy statočnosti, úpadku i znovuzrodenia.
František Novosád
Samuel Abrahám
95
Útržky o Slovensku 97
Viaz., 160 str.
MOC: 8 EUR
Akciová cena: 4 EUR
Nová esejistická práca významného slovenského filozofa
Františka Novosáda sa venuje kritickej analýze aktuálneho stavu slovenskej spoločnosti, zaoberá sa jej integritou a
schopnosťou reagovať na výzvy súčasnosti.
Autor publikácie ponúka fragmentárnu koláž pohľadov a názorov na stav slovenskej spoločnosti v posledných sto rokoch. Za základný problém považuje vzťah tejto spoločnosti
– v jej vnútornej kultúrnej, sociálnej a náboženskej diferencovanosti – k sebe samej.
16. 9. 2014 17:43:41
20
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – UMENIE – PRÁVNE VEDY
-30%
-30%
-30%
Dilemma
Alexander Bröstl
98
Trojjazyčná publikácia Dilemma približuje transnacionálny
charakter umeleckej tvorby tejto autorky. Zostavovateľka,
Edit András, predstavuje putovnú výstavu Ilony Németh
ako celok, ale zároveň ukazuje, ako jednotlivé umelecké
diela nadobúdali v kontextoch rôznych miest a kultúr rôzne
významy. Texty a analýzy odborníkov z oblasti umenia sa
striedajú s chronologickými naratívmi výstavy. Dilemma je
zostavená tak, aby predstavovala protiváhu národnostných
rozdielov a etnického nacionalizmu. Naopak, poukazuje
na vzájomnú kultúrnu prepojenosť priestoru a zároveň na
históriu, premeny a kultúrne interpretácie jednej putovnej
výstavy.
Napriek totalite
99
Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov 20. storočia
Viaz., 360 str.
MOC: 13 EUR
Akciová cena: 9,10 EUR
Autorke se podarilo napísať závažnú štúdiu, ktorou obohatila dejiny slovenského umenia o dosiaľ nespracovanú
kapitolu. Dotýka se najviac problematiky vývoja umenia v
niekdajšom Československu a jeho protikladných osudov.
Frontisterion
100
Legenda bez legiend
(Peter Dvorský a jeho doba)
Brož., 164 str.
MOC: 10 EUR
AKCIOVÁ CENA: 7 EUR
Kniha približuje život a dielo slovenského operného velikána. Dvorského hviezdnu dráhu sme doposiaľ mali možnosť
poznať iba torzovito, bez kontextu – táto publikácia vypĺňa
prázdne miesto a predstavuje umeleckú a privátnu biografiu
Petra Dvorského komplexne, v kontexte doby, v ktorej žil a
žije.
2014_katalog1.indd 20
101
alebo Búdky pre vzletné myšlienky
(o štáte a práve)
Brož.,328 str.
MOC: 11 EUR
Akciová cena: 7,70 EUR
So zámerom umožniť hodnotenie, objaviť zmysel úvah
veľkých európskych a svetových mysliteľov a odniesť si z
nich aj určité poznanie, o ktoré sa možno oprieť pri riešení
dnešných problémov, predkladá Alexander Bröstl čitateľovi
náčrt vývoja politického a právneho myslenia od antiky až
po súčasnosť.
Pavel Holländer
Filipika proti
redukcionizmu
102
Brož., 176 str.
MOC: 8 EUR
Akciová cena: 5,60 EUR
V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v
možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym
vysvetleniam založeným na jedinom východisku, na jedinom princípe. Autorovým cieľom je polemizovať s týmto
úsilím.
Vojtech Hatala
Jaroslav Blaho
-30%
-30%
Tri stredoeurópske varianty výstavy Ilony Németh
(Editorka: Edit András)
Viaz., 352 str.
MOC: 14,60 EUR
Akciová cena: 10,22 EUR
Zuzana Bartošová
-30%
Kriminologické štúdie
103
Viaz., 392 str.
MOC: 14 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Kniha Kriminologické štúdie významného slovenského právneho teoretika a kriminológa prof. Vojtecha Hatalu (19301985) obsahuje výber štúdií z posledného obobia jeho
vedeckej tvorby (1973-1985), v ktorej sa zameral na problematiku kriminality mládeže. Pre tento súbor kriminologických
štúdií je charakteristický multidisciplinárny prístup zohľadňujúci aspekty psychologické, sociologické, viktimologické,
penologické, trestnoprávne i aspekty ďalších disciplín, pre
ktorý mal autor mimoriadne predpoklady vzhľadom na svoju
všestrannú erudíciu.
16. 9. 2014 17:43:43
21
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – DEJINY – POLITOLÓGIA – EKONOMIKA
-30%
Politika
a inštitúcie
miroslav
-30%
-30%
Kusý
Politika
Politika
a inštitúcie
a inštitúcie
-30%
-30%
-30%
k a lligr a m
Kol. autorov (ed. František Novosád
a Dagmar Smreková)
104
Dejiny sociálneho a politického myslenia
Viaz., 808 str.
MOC: 29,70 EUR
AKCIOVÁ CENA: 20,79 EUR
Čo je spoločnosť? Prečo je dnes štát kľúčovou formou organizácie spoločnosti? Ako sa vykonáva moc v globalizujúcom sa svete? Táto dlho očakávaná kolektívna publikácia je
určená pre všetkých, ktorých zaujíma vývoj sociálno-politických ideí a prúdov od antiky po dnešok, nevynímajúc kontext
čínskeho a islamského uvažovania o spoločnosti.
Kol. autorov (ed. Anna Remišová)
Dejiny etického myslenia
105
Reprezentatívny zborník z dejín etiky prináša prehľad najvýznamnejších etických smerov, škôl, prúdov či orientácií v
našom kultúrnom prostredí od antiky po súčasnosť, vrátane
stredoeurópskeho regiónu. Prvý krát majú čitatelia na Slovensku možnosť získať ucelenú predstavu o tom, kto, kedy a
akým spôsobom riešil morálne a etické otázky a čím prispel
k rozvoju etického myslenia v našej kultúre.
106
Odkiaľ a kam?
Viaz., 648 str.
MOC: 19,50 EUR 107
Viaz., 312 str.
MOC: 14,50 EUR
AKCIOVÁ CENA: 10,15 EUR
Predkladaná kniha je prvým pokusom na Slovensku poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku. Cieľom
knihy je ukázať a dokázať, že médiá sú predovšetkým spoločenským fenoménom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života miliárd ľudí, nezávisle od toho, či si to
uvedomujú alebo nie.
Anna Remišová
Etika a ekonomika
108
Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky. V práci sa analyzujú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky,
diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych
praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj etika v
účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb.
Miroslav Kusý
109
Politika a inštitúcie
AKCIOVÁ CENA: 13,65 EUR
Odkiaľ a kam smerujeme po dvadsiatich rokoch od rozdelenia československého štátu? Priniesla nám samostatnosť
viac demokracie a slušnosti v politike? Viac zodpovednosti a
občianskej zrelosti? Pevnejšiu vládu zákona a lepšie ekonomické podmienky? Alebo je to inak? Vyše šesťdesiat autorov
tohto multižánrového diela sa zveruje čitateľom so svojimi
pozorovaniami a kritickými úvahami, ale aj s nádejami a
predstavami o lepšej spoločnosti.
2014_katalog1.indd 21
Etika médií
Viaz., 496 str.
MOC: 16,50 EUR
AKCIOVÁ CENA: 11,55 EUR
Viaz., 896 str.
MOC: 29,70 EUR
AKCIOVÁ CENA: 20,79 EUR
Kol. autorov (ed. Martin Bútora, Grigorij
Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár)
Anna Remišová
Editori: Dagmar Kusá, Jozef Bátora
Viaz., 376 str.
MOC: 13 EUR
AKCIOVÁ CENA: 9,10 EUR
V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s
názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a
nevydaných rukopisov, v ktorých autor reflektuje problematiku inštitucionalizmu v kontexte systémových zmien v Československu od šesťdesiatych rokov minulého storočia.
16. 9. 2014 17:43:46
22
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – FILOZOFIA
-30%
-30%
-30%
-30%
Teodor Münz
Hľadanie skutočnosti
110
Brož., 168 str.
MOC: 7,70 EUR
AKCIOVÁ CENA: 5,39 EUR
Jozef Kelemen
111
Brož., 386 str.
MOC: 12,30 EUR
Akciová cena: 8,61 EUR
Ako myslenie ovplyvňovalo a ovplyvňuje našu predstavu o strojoch?
Ako naša predstava o strojoch a stroje samy ovplyvňovali a ovplyvňujú naše premýšľanie a našu predstavu o sebe a o svete okolo
nás? Kniha predstavuje fragmenty vedeckého a technického, intelektuálneho a kultúrneho kontextu, ktoré vytvárajú užitočný rámec
pre chápanie zmyslu dvoch zásadných otázok súčasnej euroatlantickej civilizácie.
Človek by mal žiť v záhrade
Miroslav Marcelli
112
Brož., 255 str.
MOC: 10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Zámerom knihy je predstaviť filozofiu ako výsostne mestskú záležitosť a filozofický vývin zviazať
s vývinom mestského priestoru. Filozofické koncepcie mesta sa tu stávajú predpokladom pre bližšie určenie postojov, aké moderní ľudia zaujímajú
k mestskému prostrediu, kde žijú.
Miroslav Marcelli
MESTO VO FILOZOFII
114
Brož., 152 str.
MOC: 10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Myslenie a stroj
Emil Višňovský
-30%
Filozofi
v meste
Slovenský filozof Teodor Münz sa v knihe venuje základnému filozofickému problému: skutočnosti a jej poznaniu. Autorovým cieľom je
osloviť čitateľov-nefilozofov a ukázať im, že problém hľadania skutočnosti sa ich bytostne týka, že je to problém relatívnych právd, v
ktorých každodenne žijeme, a nielen objekt skúmania suchopárnej
a ťažko zrozumiteľnej vedy. Tomuto cieľu podriaďuje aj svoj filozofický jazyk, ktorého hlavným kritériom je prístupnosť.
112
Brož., 240 str.
MOC: 10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Filozofická esej je žáner, ktorým sa autor obracia na širšiu intelektuálnu a kultúrnu verejnosť. Je to žáner, prostredníctvom ktorého sa
filozofia usiluje vystúpiť zo svojich úzko odborných kruhov a problémov a nadviazať komunikáciu aj s nefilozofmi či „filozofickými laikmi“. Eseje predstavujú akúsi „reflexiu doby“, alebo aspoň ukazujú,
ako reflektované otázky autor v danom období vnímal a ako o nich
premýšľal. Leitmotívom jeho úvah je otázka „umenia žiť“ v súčasnom svete.
2014_katalog1.indd 22
-30%
Názov knihy ohlasuje nielen tému, ale aj určitú
súvislosť s prvou knihou o filozofii a meste. Autor
pútavým spôsobom rozpráva príbeh o vzniku a
metamorfózach mesta, posúvajúc svoj pohľad od
antiky (založenie Ríma) až po súčasnosť (moderné architektonické projekty typu mesta Brazília).
Jeho uvažovanie sa nekončí mestom ako architektonickým (kultúrnym) výtvorom, ale presahuje
do uvažovania o meste jednak ako o priemete
dobových sociálnych, ekonomických, politických
podmienok, a jednak ako o dôležitom faktore spoluutvárajúcom historický typ človeka.
Miroslav Marcelli
Príklad Barthes
115
Brož., 320 str.
MOC: 11,09 EUR
Akciová cena 7,76 EUR
Táto kniha je pokusom viesť s Barthesom dialóg.
Z toho dialógu sa zrodia podnety, ktoré nám dovolia ísť spolu s ním, a potom zaňho, a takto budeme
posúvať hranicu, čo aj preňho samého ostala definitívnou len preto, lebo sa ustavične vzďaľovala.
So všetkými rizikami, ktoré z tohto zámeru skoro
nevyhnutne vyplynuli.
16. 9. 2014 17:43:48
23
PÔVODNÁ slovenská TVORBA – FILOZOFIA – JAZYKOVEDA
-30%
-30%
Tibor Pichler
Etnos a polis
-30%
-30%
-30%
-30%
Juraj Dolník
116
Sila
jazyka
(Zo slovenského a uhorského politického myslenia)
Brož., 132 str.
MOC: 7 EUR
Akciová cena: 4, 90 EUR
Publikácia Etnos a polis ponúka súbor textov, ktoré tematizujú národovecké politické myslenie v rámci slovenského politického myslenia v rôznych
obdobiach jeho vývoja v 19. storočí až po jeho reflexiu u niektorých slovenských autorov v dvadsiatom storočí.
Jarmila Drozdíková
Na ceste k Armageddonu
Brož., 424 str.
MOC: 11 EUR
117
Akciová cena: 7 EUR
Posledné dielo autorky celého radu odborných a vedeckých statí sa zaoberá
dianím na území Izraela (Palestíny) a židovsko-muslimskými spormi z trochu
menej tradičného, ale o to dôležitejšieho uhla. Kniha približuje vzťah židovstva a islámu z perspektívy eschatologických vízií a ich vplyvu na spoločensko-politický vývoj na Blízkom východe.
Kol. autorov (ed. Ján Rybár, Ľubica
Beňušková, Vladimír Kvasnička)
118
Kognitívne vedy
Brož., 356 str.
MOC: 8,63 EUR
Brož., 368 str.
MOC: 10 EUR
Akciová cena: 7 EUR
Zámerom knihy je poskytnúť čitateľskej
verejnosti pohľad na jazyk v jeho systémovom aspekte, osvetliť jazyk v širokom
interdisciplinárnom rámci.
Juraj Dolník
Jazyk – človek
– kultúra
121
Brož., 224 str.
MOC: 9 EUR
Akciová cena: 6,30 EUR
Autor rozoberá rozmanité prejavy vzájomnej zviazanosti človeka s kultúrou s dôrazom na úlohu jazyka v tomto vzťahu. Na
jazyk nazerá ako na aktívny živel, ktorý určuje kvalitu kultúry, stvárňuje človeka a riadi vzájomné pôsobenie jednotlivca a kultúrnej society, a tak zobrazuje svet človeka
ako univerzum konštruované jazykom.
Akciová cena: 6,04 EUR
Kol. autorov: Kognitívne vedy
Kniha určená predovšetkým poslucháčom, ale aj učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí pracujú v rôznych disciplínach vzťahujúcich sa ku kognitívnym vedám ako psychológia, neuroveda, filozofia, lingvistika, antropológia,
sociálne vedy, evolučná biológia, etológia, informatika, umelá inteligencia a
v neposlednom rade i didaktika a pedagogika.
Jazyk a kognícia
119
(ed. Ján Rybár, Vladimír Kvasnička, Igor Farkaš)
Brož. 420 str.
MOC: 9,92 EUR
Akciová cena: 6,94 EUR
Kniha Jazyk a kognícia prináša najnovšie poznatky vied zaoberajúcich sa
jazykom. Je zborníkom prác, ktoré tematizujú užšiu, špecializovanejšiu časť
kognitívnych vied. Autori sa sústreďujú na vzťah jazyka a kognitívnych procesov a všímajú si napr. kultúrny prenos a evolúciu jazyka, jazyk myslenia
či problematiku univerzálnej gramatiky.
2014_katalog1.indd 23
120
Ingrid
Hrubaničová
122
Ako zjesť
žabu (Od slova do slova)
Brož., 272 str.
MOC: 8 EUR
Akciová cena:
5,60 EUR
Upravený výber z glos a úvah o súčasnom
jazyku a súčasnej reči publikovaných v
denníku SME v rokoch 2010 – 2013 odzrkadľuje skúsenosť a presvedčenie autorky, že vyslovená hláska, slovo, veta, text
môžu podnecovať našu myseľ k uvažovaniu o všeobecných ľudských veciach.
16. 9. 2014 17:43:49
OBJEDNÁVKA zo slovenskej tvorby Vydavateľstva Kalligram
Knižnica slovenskej literatúry
BALÍK – PRÓZA ► s. 4–7
1. Bajza, Jozef Ignác: Dielo
2. Ballek, Ladislav: Južná pošta, Pomocník
3. Barč-Ivan, Július: Prózy
4. Bednár, Alfonz: Sklený vrch
5. Figuli, Margita: Výber z diela
6. Horváth, Ivan: Prózy
7. Cíger-Hronský, Jozef: Prózy
8. Hrúz, Pavel: Okultizmus a iné prózy
9. Hurban – Vajanský, Svetozár: Koreň a výhonky, Články
10.Chrobák, Dobroslav: Prozaické dielo
11.Jesenský, Janko: Verše a próza
12.Johanides, Ján: Prózy
13.Kalinčiak, Ján: Reštavrácia a iné
14.Kukučín, Martin: Dom v stráni a iné prózy
15.Lahola, Leopold: Posledná vec a iné
16.Nádaši-Jégé, Ladislav: Cesta životom a iné prózy
17.Slančíková – Timrava, Božena: Prózy
18.Šikula, Vincent: Ornament a iné prózy
19.Štúr, Ľudovít: Dielo
20.Švantner, František: Nevesta hôľ a iné prózy
21.Tajovský, Jozef Gregor: Prózy
22.Urban, Milo: Prózy
23.Vilikovský, Pavel: Prózy
BALÍK – POÉZIA ► s. 7–10
24.Beniak, Valentín: Žofia a iné básne
25.Botto, Ján: Básnické dielo
26.Gavlovič, Hugolín: Škola kresťanská
27.Hviezdoslav, Pavol Országh: Básnické dielo
28.Chalupka, Samo: Básne a starožitnosti
29.Kollár, Ján: Dielo
30.Krasko, Ivan: Básnické dielo
31.Mihálik, Vojtech: Básnické dielo
32.Novomeský, Laco: Básne a úvahy
33.Ondruš, Ján: Básnické dielo
34.Rúfus, Milan: Chlapec maľuje dúhu a iné
35.Smrek, Ján: Básnické dielo
36.Strážay, Štefan: Básnické dielo
37.Šafárik, Pavel Jozef: Básnické dielo
38.Válek, Miroslav: Básnické dielo
BALÍK – ANTOLÓGIE ► s. 11–12
39.Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia
40.Krátka próza druhej polovice 19. storočia
41.Latinský humanizmus
42.Nadrealizmus – Avantgarda 38
43.Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia
44.Romantickí mesianisti
45.Poézia slovenskej katolíckej moderny
46.Slovenská moderna
47.Slovenské rozprávky (1845 – 1883)
48.Trnavská skupina – Konkretisti
balík – odborný literárnovedný rad ► s. 11–12
49.Bílik, René: Historický žáner v slovenskej próze
50.Brtáňová, Erika: Na margo staršej literatúry
51.Matejov, Fedor: Fragmenty
52.Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna
53.Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia
54.Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia
55.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia
56.Slovník slovenských spisovateľov
Súčasná slovenská próza ► s. 13–15
57.Vilikovský, Pavel: Príbeh ozajského človeka
58.Vilikovský, Pavel: Pes na ceste
59.Vilikovský, Pavel: Vlastný životopis zla
60.Juščák, Peter: ... a nezabudni na labute!
61.Juščák, Peter: Odvlečení (Osudy odvlečených do ZSSR)
62.Hunčík, Péter: Hraničný prípad
Meno a priezvisko: Ulica, č. domu: Obec, mesto, PSČ: Telefón: 2014_katalog1.indd 24
63.Gazdag, József: Výhľad na strieborné smreky
64.Grendel, Lajos: Láska na diaľku
65.Šimko, Dušan: Maratón Juana Zabalu
66.Žiak, Miloš: História môjho holubníka
67.Bröstl, Alexander: Každý je trochu webnutý
68.Rankov, Pavol: Matky
69.Rankov, Pavol: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
70.Lavrík, Silvester: Naivné modlitby
71.Kopcsay, Márius: Medvedia skala
72.Kopcsay, Márius: Veselé príhody z prázdnin
73.Staviarsky, Víťo: Záchytka
HIstoriografia► s. 16–18
74.Lipták, Ľubomír: Slovensko v 20. storočí
75.Lipták, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov
76.Lipták, Ľubomír: Medzi Berlínom a Bagdadom
77.Lipták, Ľubomír: 2217 dní. (Slovensko v čase II. Sv. vojny)
78.Jablonický, Jozef: Samizdat o odboji 2.
79.Jablonický, Jozef: Samizdat o disente 3.
80.Holec, R. – Pálová, J.: Aristokrat v službách štátu
81.Holec, Roman: Dejiny plné dynamitu
82.Vadkerty, Katalin: Maďarská otázka v Československu
83.Halász, Ivan: Uhorsko a podoby slovenskej identity ...
84.Tancer, Jozef: Neviditeľné mesto
85.Štrauss, Tomáš: 1969-1989: Slovensko v časoch stagnácie
86.Szabó, Miloslav: „Od slov k činom “
87.Szabó, Miloslav: Boh v ofsajde
88.Findor, Andrej: Začiatky národných dejín
89.Michela, Miroslav: Pod heslom integrity
90.Roguľová, Jaroslava: Slovenská národná strana 1918 – 1938
91.Hrabovský, Milan: Rasová mytológia
POLITOLÓGIA ► s. 19
92.Chmel, Rudolf: Romantizmus v globalizme
93.Chmel, Rudolf: Slovenský komplex
94.Abrahám, Samuel: Resetované Slovensko
95.Bútora, Martin: Odklínanie
96.Bútora, Martin: Druhý dych
97.Novosád, František: Útržky o Slovensku
umenie, PRÁVNE VEDY ► s. 20
98.Dilemma: Tri stredoeurópske varianty výstavy Ilony Németh
99.Bartošová, Zuzana: Napriek totalite
100.Blaho, Jaroslav: Legenda bez legiend (Peter Dvorský a jeho
doba)
101.Bröstl, Alexander: Frontisterion (o štáte a práve)
102.Holländer, Pavel: Filipika proti redukcionizmu
103.Hatala, Vojtech: Kriminologické štúdie
DEJINY – POLITOLÓGIA – EKONOMIKA ► s. 21
104.Kol. autorov: Dejiny sociálneho a politického myslenia
105.Kol. autorov: Dejiny etického myslenia
106.Kol. autorov: Odkiaľ a kam?
107.Remišová, Anna: Etika médií
108.Remišová, Anna: Etika a ekonomika
109.Kusý, Miroslav: Politika a inštitúcie
FILOZOFIA ► s. 22
110.Münz, Teodor: Hľadanie skutočnosti
111.Kelemen, Jozef: Myslenie a stroj
112.Višňovský, Emil: Človek by mal žiť v záhrade
113.Marcelli, Miroslav: Filozofi v meste
114.Marcelli, Miroslav: Mesto vo filozofii
115.Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes
FILOZOFIA – JAZYKOVEDA ► s. 23
116.Pichler, Tibor: Etnos a polis. (Slovenské. a uhorské politické
myslenie)
117.Drozdíková, Jarmila: Na ceste k Armageddonu
118.Kol. autorov: Kognitívne vedy
119.Kol. autorov: Jazyk a kognícia
120.Dolník, Juraj: Sila jazyka
121.Dolník, Juraj: Jazyk – človek – kultúra
122.Hrubaničová, Ingrid: Ako zjesť žabu (Od slova do slova)
Zakrúžkujte číslo objednaného diela a pošlite nám
objednávku na adresu: Kalligram spol. s r.o., Staromestská 6/D, P.O. BOX 223, 810 00 Bratislava 1
Knihy si môžete objednať aj e-mailom
([email protected]), resp. telefonicky
na čísle 02/54-415-028. Platobné a dodacie podmienky si prečítajte na strane č. 3.
16. 9. 2014 17:43:50
Download

Knižný katalóg Kalligramu jeseň 2014