Cieľom Mestského Uradu Medway je zabezpečiť prístup k
dostupnému ubytovaniu pre všetkých obyvateľov aby mohli žiť
plnohodnotný život a aby boli zabezpečené potreby komunity.
Časté otázky
Nemám dosť peňazí na platenie nájmu. Akú pomoc môžem dostať?
Čo robí ‘housing options’ pracovník?
Možno budete môcť požiadať o pomoc s platením nájmu alebo domovej dane.
Požiadať o túto pomoc musíte kontaktovať mestský urad a oddelenie na podpory
(Benefit department) s tým že vysvetlíte vaše okolnosti.
Cieľom ‘housing options’ tímu je zabrániť bezdomovectvu a to poskytnutim
poradenstva, pomoci a hľadanim riešeni pre ludi ktorí majú problémy s bývanim.
‘Housing options’ pracovníci su poradcovia so znalosťami bytového a domového
zákona. Pomôžu Vám nájsť riešenie ohľadom Vášho domu/ bytu bez toho aby
ste sa stali bezdomovcami.
Čo ‘housing options’ tím robí?
Aké mám možnosti ak poprosím mestký úrad o pomoc?
• pomôže Vám zotrvať vo Vašom domove.
• pomôže Vám preskúmať Vaše možnosti čo sa týka ubytovania.
• môže Vám vysvetliť zákonom dané povinnosti Mestkého Uradu čo sa týka
otázky bývania.
Aká služby Vám môže ‘housing options’ tím poskytnúť?
• poradenstvo v skorom štádiu a vysvetlenie Vašich možnosti.
• spolupráca s inými partnerskými organizaciami s cieľom vyhnúť sa
bezdomovectvu.
Komu môže ‘housing options’ tím pomôcť?
• poskytne poradenstvo každému kto o to požiada.
• môže Vám pomôcť zotrvať vo Vašom domove tým že poskytne poradenstvo
rodinám, mladým ľudom alebo starším ľudom napríklad v otázke dlhov; Home
Bond programu; bytových družstiev; sociálnych prenájomcov; vysťahovanie z
oblasti Medway; rozpočtu; maximalizácie príjmu; poradenstvo ohladne
podpory a hypoték; granty na opravu domov a bytov; programy na výmenu
nábytku; poradenstvo tykajuce sa úspory energie, práce a škôl; výučba
sociálnych a životných zručnosti; ako komunikovať s inými ľudmi; pomoc s
každodennými účtami; pomoc s depozitom a nájmom dopredu,
environmentálne zdravie, ilegálne vypovede a ‘sanctuary’ program na pomoc
ľudom ktorí utekajú pred násilim.
Ako možete kontaktovať ‘housing options’ tím?
• Zavolajte tím na telefonnom čísle 01634 333600 alebo navštívte Chatham
Contact Point, Riverside One, Dock Road, Chatham, Kent, ME4 4TR. Tiež
možete poslať email na adresu: [email protected]
Niekedy nie je bezpečne zostať vo svojom vlastnom domove. Ak sa
nachádzate v takejto situácii kontaktujte tím na hore uvedenom čísle
alebo adrese.
Ak máte nejaké otázky o ‘housing options’ tíme a službách ktoré poskytuju a tie
zatial neboli odpovedané, možno nájdete odpoved v tejto dalšej sekcii.
To záleží na tom kde chcete bývať; na Vašich legálnych právach; Vašom príjme;
Vašich rodinných okolnostiach; či ste zamestnaný a ake je Vaše zamestnanie; a
či splňate critéria na pomoc od mestského úradu.
Čo by som mal doniesť so sebou ked mám schôdzku s ‘housing
options’ pracovníkom?
Nemusíte so sebou priniesť nič ale pomohlo by keby ste so sebou priniesli
niektoré dokumenty. Tieto sú napríklad:
• preukaz identity pre v Vás a všetkých členov Vašej rodiny (pas alebo vodičský
preukaz);
• rodný list ako aj rodné listy všetkých členov domácnosti;
• dokumenty z Home Office potvrdzujúce Vaše právo na pobyt v krajine ak
pôvodom nie ste z tejto krajiny;
• potvrdenie príjmu, ako napríklad Vašu výplatnú pásku za posledné tri mesiace
ak ste platený mesačne, alebo za posledných šesť týždnov ak ste platený
týždenne a/ alebo dôkaz o prídavkoch a podporách (ako income support,
prídavky na deti, podporu v nezamestnanosti atd) a akýchkoľvek iných príjmoch.
Ako mi Mestký Urad môže pomôcť aby som sa nestal
bezdomovcom?
Ak si myslíte že môžete stratiť svoj domov počas nasledujúcych 28 dni a nemáte
kde ísť, ‘housing options’ tím Vám možno bude môcť pomôcť tým že:
• bude vyjednávať s Vaším prenájomcom a tým možno oddiali alebo zabráni
bazdomovectvu;
• vám poradí čo sa týka hypotéky a ak ste pozadu so splátkami nájmu;
• príjme opatrenia vo Vašom mene aby zabránil nezákonnemu vysťahovaniu ak
Vás Vaš prenájomca nelegálne obťažuje alebo chce vás vysťahovať;
• zaručí že ked prenájomca bude chcieť ukončiť Vašu nájomnú zmluvu,
výpoved ktoru dostanete od Vášho prenájomcu bude mať správnu formu a
bude legálne správna;
• poskytne finančnú pomoc v určitých prípadoch.
Môj partner ma týra alebo zneužíva ale nechcem sa presťahovat alebo stať sa
bezdomovcom. Kde môžem požiadať o pomoc?
Ak chcete zotrvat doma, v bezpečnom prostredí, možno musíte požiadať o
legálnu pomoc, pomoc od vášho prenájomcu alebo programu Sanctuary, ktorý
vám pomôže urobiť vaš domov bezpečnejším.
Možte ísť do útulku pre ženy alebo, podľa zákona, môžte sa kontaktovať s
nezávislým poradcom na domove násilie ak nie je pre vás bezpečne zostať
doma. Alternatívne môžete dočasne zostať pri priateloch alebo rodine. Táto
možnosť záleží na tom či vám tam bude poskytnuta dostatočna praktická
podpora a či osoba ktorá vás týra alebo zneužíva pozná adresu vašich priateľov
alebo rodiny. Ak sa rozhodnete prenajímať súkromne, možno budete mať nárok
na podporu na bývanie (Housing benefit).
Moja rodina alebo priatelia ma požiadali aby som odišiel ale nemám
kde íst. Čo mám robiť?
‘Housing options’ tím vás vypočuje a navštívi aby vám pomohol vyriešiť váš
problém. Ak to nebude možne, tím vám pomôže nájsť alternatívne ubytovanie.
Vzťah s mojim partnerom sa vyhrotil a ja sa obávam že sa stanem
bezdomovcom. Aké su moje práva?
V tomto prípade kontaktujte ‘housing options’ tím čo najskor. Vaše práva budú
záležať kde ste doteraz bývali. Tím sa pokusí nájsť vhodné riešenie.
Nemôžem si dovoliť prenajímať od sukromného prenájomcu ani
kúpiť dom. Aká iné mam možnosti?
Môžte skúsit:
• kúpu novo postaveného domu (tiež známe ako spoločne vlastnictvo- shared
ownership). Toto je poväčšinou prístupné od bytových a domových asociacii a
zaregistrovaných prenájomcov. Umožňuje klientom zakúpiť 25 až 75 percent
nemovitosti;
• ‘open market home buy’ je vládna iniciatíva ktorá pomáha ľudom zakúpiť dom
alebo byt tým že im poskytne pôžičku 25 percent z celkovej ceny;
• ‘intermediate rented’ ubytovanie, ktoré je väčšinou poskytované bytovými a
domovými asociaciami a umožňuje klientom prenajímať za ceny nižšie ako
požadujú sukromní prenájomcovia;
• prenájom sociálneho ubytovania, poskytované domovými a bytovými asociáciami
alebo mestským uradom. O toto ubytovanie môžte požiadať zaregistrovaním sa
na ‘Homechoice’ na mestskom urade Medway (01634 333600).
Chcel/a by som zostať na mojej doterajšej adrese, ale mám tam
vlhko a zimu. Je nejaká pomoc pre ludí v mojej situácii?
Mestský úrad ma ‘Warm front team’,ktorý poskytuje peňažnú pomoc
domácnostiam na zateplenie, zvyšenie efektívnosti a aby boli zdravšie pre
obyvateľov. Finančná pomoc môže pokryť zateplenie podkrovia; odstránenie
prievanu; vyplnenie stien izoláciou; plynové alebo elektrické kurenie a časovače
pre elektrické a vodné ohrievače .
Poznám niekoho kto spí na ulici. Kde ich môžem poslať po pomoc?
Odporučte im aby sa kontaktovali s mestským úradom a oddelenim ‘Housing
options’. Podrobnosti môžte nájsť vyššie v tomto letáčiku. ‘Housing options’ tím
im skúsi pomôcť vrátiť sa naspäť do ich domova ak je to bezpečné alebo im
nájde iné ubytovanie.
Ako môžem získať súkromne prenajimané ubytovanie?
Musíte sa rozhodnúť kde chcete bývať, koľko máte peňazí a na ako dlho
plánujete prenajímať. Tiež musíte zobrať do úvahy reputáciu prenajímateľa.
Ako som získal zoznam voľných bytov/ domov v danej oblasti?
Nie je možné mať úplný zoznam voľných bytov/ domov. ‘Housing options’ tím
pracuje iba s vybranými realitnými kanceláriami.
Chcem vymeniť môj byt ktorý som dostal od mestského úradu za
iný. Ako mám postupovať?
Ak ste sociálny nájomca môžte vymeniť svoj byt za iný byt ktorý patrí ‘housing
association’ alebo inému mestskému úradu. Tiež je možné vykonať troj-smernú
vzájomnú výmenu ktorá vyžaduje súhlas oboch prenajímateľov.
Neviem sa postarať o všetky účty ohľadne domu ale nechcem sa
sťahovať. Môžem dostať nejakú pomoc?
Starší a postihnití ľudia môžu dostať zadarmo poradenstvo ohľadne vylepšenia a
prispôsobenia domu ich potrebám. Tiež môžu dostať pomoc cez ‘Lifeline
community alarm’ a Social services ktoré zadarmo prehodnotia ich potreby.
Som postihnutý ale chcem zostať v mojom dome. Môže mi
mestský
úrad pomôcť?
Môžete požiadať o ‘Disabled facilities grant’ ktorý vám pomôže financovať úpravy
nevyhnutné pre váš dom/ byt a tým vám pomôže žiť nezávyslý život. Tieto úpravy
môžu zahrňovať napríklad vybudovanie rampy a rozšírenie dverí; nainštalovanie
výťahu; prispôsobenie kuchyne pre vozičkárov a výmenu vane za sprchu
prístupnu vozičkárom. Tieto granty su obyčajne poskytované na základe vašich
príjmov a úspor.
Čo môžem robiť ak si už nemôžem dovoliť platiť moju hypotéku?
Musíte vyhľadať okamžitú pomoc a mali by ste informovať banku ktorá vám
poskytla hypotéku aby ste zistili čo môžete robiť a či nemôžte dohodnút splátkový
systém. Tiež sa môžete poradiť s ‘Housing options’ tímom.
Ako sa s nami spoji ?
☎
Bytové a domové služby (Housing services): 01634 333600 8.30am –17.15pm
(pondelok, utorok a štvrtok) 12 - 17.15pm (streda) 8.30am – 16.45pm (piatok)
Housing Services, Medway Council, Gun Wharf, Dock Road, Chatham,
Kent ME4 4TR
Email: [email protected]
Webová stránka: www.medway.gov.uk/housing
Minicom: 01634 333111
Čo mám robiť ak dostanem súdny príkaz na vysťahovanie?
Mali by ste ihned vyhľadať pomoc a radu. Kontaktujte ‘Housing options’ tím aj
ked ste ešte súdny príkaz nedostali písomne. Možno budeme môcť oddialiť deň
ked sa budete musieť vysťahovať, aspoň pokiaľ si nenájdete vhodné ubytovanie.
Práve som opustil vezenie a nemám kde ísť. Môžte mi pomôcť?
Váš ‘Housing Options’ tím
This information can be made available in other formats
from 01634 333333
Ak máte akéko vek otázky týkajúce sa tohto letáku a chcete hovori s niekým vo Vašom vlastnom jazyku,
zavolajte na 01634 335577
Pred tým ako vám ‘housing options’ tím bude môcť pomôcť, musí prehodnotiť
vaše potreby. Váš ‘support worker’ a váš ‘probation officer’ nám s tým pomôžu.
G5228_04_10 Designed by Medway Council’s Communications Team. www.medway.gov.uk/communications
Printed on recycled paper
možnosti ako predis bezdomovectvu
Download

`Housing Options` tím