žltý 01 | 2015
Strana 1
žltý 01 | 2015
Strana 2
žltý 01 | 2015
Strana 1
Úvodom
VYBERÁME PRE VÁS
16
VEDIEŤ TO VZDAŤ!
Petr Horký – o náhodách a náhlych rozhodnutiach, ktoré môžu zmeniś život...
28
HOROLEZCI
Èo vedie horolezcov k tomu, aby h¾adali adrenalín na vrcholkoch hôr.
32
Jazykové pobyty
Y]DKUDQLĀt
zľava 35 Eur
na všetky pobyty pre deti, mládež aj dospelých
záväzne objednané do 31. 1. 2015
Náš TIP:
HľVGR
SRE\W\SUHGHWLDPO¡G
berajte
provodom delegáta. Vy
ej ponuky
práve teraz z najširš
QDVORYHQVNRPWUKX
infolinka
0800 121 121 | www.studentagency.sk
S KORUNOU HIMALÁJÍ
Rozhovor so svetovou špièkou v horolezectve Radkom Jarošom.
38
JAMAJSKÁ PLÁŽ POKLADOV, GANJE A SUVENÍROV
Ako vníma Jamajku a cestovanie vôbec nevidiaca autorka.
44
(NE)VIDITE¼NÁ VÝSTAVA
ALEBO AKO SOM POCHOPILA PODSTATU
Na vlastnej koži – na výstave, ktorá priblíži svet nevidiacich.
Časopis Žltý 01/15
EV 5058/14
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakcia: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzercia: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sadzba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: Vítězslav Lyach
Mesačník Žltý je zadarmo k dispozícii na
autobusových linkách STUDENT AGENCY,
Fun&Relax, vlakových linkách InterCity RegioJet
a pobočkách STUDENT AGENCY a RegioJet.
Vydavateľ: RegioJet a. s., Obchodná 48,
811 06 Bratislava.
Uvítame vaše pripomienky a námety, ktoré
môžete zasielať na e-mailovú adresu:
[email protected]
žltý 01 | 2015
Strana 3
Editoriál
EDITORIÁL
Milí čitatelia,
nový rok 2015 sa začal. V tomto roku
plánujeme mnoho nových aktivít,
zmien a rozšírenia našich služieb.
Verím, že to bude skvelý rok, minimálne taký dobrý, ako bol ten predchádzajúci. Dúfam, že ste príjemne
oslávili Vianoce a mali bujarého
Silvestra. Teraz štartujte s plným
elánom v ústrety novým (alebo aj tým
starým) predsavzatiam.
... odlety z Bratislavy, Košíc,
Viedne, Brna a pod.
[email protected]È
Ĝ
zájazd ¨U¸ADQ
ov
práve
teraz!
02/20 50 20 50
www.go4holiday.sk
V nedeľu 14. decembra minulého
roka spustil RegioJet svoju úplne
novú, komerčnú vnútroštátnu linku
na trase Bratislava – Žilina – Košice.
Dopĺňa tak ďalšie dve trasy, ktoré
RegioJet prevádzkuje na území Českej a Slovenskej republiky: Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, kde
zaisťuje dopravu vo verejnom záujme,
a Praha – Žilina – Košice, ktorú dopravca prevádzkuje na vlastné komerčné riziko. Viac o nedeľnom štarte novej linky nájdete v článku „Rozbehli
sme to“ na stranách 64 a 65.
Naša spoločnosť STUDENT AGENCY tiež prehlbuje spoluprácu s Deutsche Bahn. S nemeckými dráhami
totiž prevádzkujeme autobusovú
linku z Prahy cez Norimberg do
Mannheimu. Teraz naši zákazníci
môžu cestovať do ďalších dvoch
miest – Heidelbergu a Štrasburgu.
Do oboch miest jazdíme priamym
spojom, a to pravidelne, raz denne.
Cesta do nemeckého Heidelbergu,
tradičného univerzitného mesta, trvá
sedem hodín a do Štrasburgu, kde
sídli Európsky parlament, deväť.
Aj keď spoje jazdia pod hlavičkou
Deutsche Bahn, je možné si lístky
kúpiť prostredníctvom nášho on-line
rezervačného systému na webe STUDENT AGENCY.
Aktuálne je tiež zaujímavé letecky
vyraziť s ruskými aerolinkami.
Cena leteniek Aeroflotu v eurách totiž
výrazne klesla. Hlavnou príčinou
je zníženie kurzu rubľa. V reakcii
na slabnúcu menu tak v Rusku došlo
k zrušeniu leteckých zájazdov, preto
sa českému cestovateľovi naskytá príležitosť využiť väčšie kapacity miest
za výrazne nižšie ceny. Stačí teda
kliknúť k nám na web a môžete letieť.
Prajem skvelý štart do nového roka.
Váš Radim Jančura
žltý 01 | 2015
Strana 5
Súťaže
Fotosúśaž
LETO V ZIME
VÁŠ NOVÝ
SLOVENSKÝ
DOPRAVCA
61$0,32
SLOVENSKU $/(%2$å'2þ(6.$
2. miesto:
„To je Havaj! Alebo Veľká noc
na Valašsku má svoj štýl.“
Pavla Janečková, Zlín, ČR
3. miesto:
„Letná láska v Španielsku“
Barbora Hulinová, Poprad, SR
Výhercom 2. a 3. miesta ďakujeme za krásne fotografie a posielame upomienkové predmety.
FOTOSÚŤAŽ
Súśaž o otvorený spiatoèný lístok na ¾ubovo¾nú
vnútroštátnu trasu autobusov STUDENT AGENCY.
Posielajte nám svoje fotografie
zamerané na témy nášho mesačníka:
Víťazná fotografia bude uverejnená
na dvojstrane 6 –7.
Február – ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
(zimná tematika, rozprávky...).
Marec – SME TO, ČO JEME
(jedlo, varenie, kultúra stolovania...).
Apríl – RÍŠA ZVIERAT
(naši miláčikovia, divočina, zoo,
safari...).
Fotografie vo formáte „na šírku“,
v čo najväčšom rozlíšení, spolu
s krátkym popisom, menom a adresou posielajte na [email protected]
Do predmetu e-mailu: Fotosúťaž
NÁZOV TÉMY. Vždy do 15. predchádzajúceho mesiaca. #
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas s uverejnením svojej fotografie na stránkach časopisu Žltý.
žltý 01 | 2015
Strana 6
žltý 01 | 2015
Strana 7
TÉMA
TÉ
MA: LE
MA
ETO V ZIM
ME
Jú ová letná
Jún
tná
á ulica
v zime ne
nezah
zahrej
zah
re e,
k snehová
ke
keď
vá bie
b la čapica
ca
a
j celú v ja
ju
j nuá
nuári skr
krryje
yj .
M lel so
Mys
om si,
si, že sa v Júno
J no
novej
ve ulici
ve
ici
ci ohrej
rej
ejem,
ej
em
em
alee pr
pripa
ip dal som
m si tu ako v Dec
ecembrovej .
Ja omíír Jind
Jar
J dřic
ři h, Plz
Plzeň
(červen – slov. jún)
Téma mesiaca – LETO V ZIME
žltý 01 | 2015
Strana 8
ZIMA V TEPLÝCH KRAJOCH
Zaèiatkom októbra už u nás zaèala byś celkom zima, a tak
sme boli radi, že sa priblížil zaèiatok nášho cestovate¾ského
projektu „Z kanclu okolo sveta“.
TEXT a FOTO: Karel ŠTĚPÁNEK
Myšlienka precestovať viac ako
20 krajín do dvoch rokov vznikla o rok
skôr, keď sme si uvedomili, že nechceme stráviť najlepšie roky života
zatvorení v kancelárii. Chceli sme
uskutočniť náš sen a precestovať ďaleké krajiny Oceánie a Latinskej Ameriky a navštíviť kamarátov v Číne,
Austrálii, Argentíne či Ekvádore.
Odsťahovali sme sa z bytu, predali
nábytok, vzali všetky peniaze, ktoré
sme našetrili, a vyrazili do sveta.
Prvá zastávka v púšti
Prvou zastávkou na našej ceste okolo
Mrakodrapy
v Hongkongu.
sveta boli Spojené arabské emiráty.
„Čože? Tu je 30 stupňov i v noci?“
pozastavili sme sa nad ukazovateľom teploty pri polnočnom prílete
na letisko v Dubaji. Keď sme však
zaspávali na zemi dubajského preklimatizovaného letiska, boli sme radi
za naše teplé spacáky. Dubaj bol iba
našou jednodňovou zastávkou pred
mesačnou cestou po Číne a Taiwane, a preto sme sa hneď skoro ráno
vydali do mesta na najvyššiu budovu
sveta Burj Khalifu. Hovorili sme si,
že by nemala na našej ceste chýbať.
Prešli sme nekonečným obchodným
centrom Dubai Mall, kde okrem
luxusných obchodov majú tiež ľadové
klzisko. „Neuveriteľné! V púšti sa
korčuľuje!“ podivili sme sa nad zahalenými arabskými ženami s korčuľami na nohách. Pokochali sme
sa pohľadom na mrakodrapy a púšť
z výšky a vlastne prvýkrát vykročili
von z klimatizovaných priestorov.
Ihneď sme dostali facku od horúceho
vzduchu. Prechody medzi klimatizovanými a vonkajšími priestormi
boli naozaj zákerné, pretože rozdiel
teplôt presahoval i 20 stupňov. Život
tu v tomto období prúdi predovšetkým večer alebo pekne v chládku
vnútri budov. Spotení a spálení sme
sa preto vydali k ďalšiemu obchodné-
žltý 01 | 2015
Téma mesiaca – LETO V ZIME
mu centru Mall of Emirates. „Pozri!
Tamto sa lyžuje!“ Neveriacky sme sa
bežali pozrieť na to, ako sa miestni
obyvatelia spúšťali na lyžiach po
umelo vybudovanej zjazdovej dráhe,
zatiaľ čo vonkajšia teplota dosahovala na poludnie už 40 stupňov. Za
jeden deň v Dubaji sme sa stihli i vykúpať v mori, ktoré nás však príliš
neosviežilo, pretože bolo teplejšie ako
čaj podávaný v lietadle. Po odlete
z Dubaja na nás už čakala Čína.
Zelený Hongkong – brána
do Čínskej ľudovej republiky
Po príjazde do Hongkongu nás uchvátili okolité zelené kopce, krásne pláže
a príjemná teplá klíma. Aj keď ide
o mesto mrakodrapov, všade okolo
sa nachádza množstvo zelene.
Namiesto zimných búnd sme opäť
vytiahli kraťasy a vyrazili spoznávať
krásy miestnej prírody a niekoľkých
ostrovov, z ktorých sa Hongkong
skladá. Ide skutočne o parádne
miesto, kde tráviť zimu. Okrem
výletov do okolia tu objavíte pestrú
Ľadové klzisko v púšti.
Dubaj.
Strana 9
kultúru a skvelé jedlo na každom
kroku. Český občan sem na rozdiel
od Číny nepotrebuje vízum, pretože
Hongkong je mestským štát s vlastnou samosprávou a menou, ktorou je
hongkonský dolár. Hranica s Čínskou ľudovou republikou sa začína
na severe mesta na stanici v Shenzhene, kam sme sa po piatich dňoch
v Hongkongu vydali. Po prejdení
mnohými bezpečnostnými procedúrami sme sa konečne ocitli v pravej
Číne. Nasadli sme do nočného spacieho vlaku a pokračovali za ďalším
dobrodružstvom do Juhočínskej
krasovej oblasti.
Na Novom Zélande, kde sa od decembra začína letná sezóna, si chceme
zarobiť na ďalšie cestovanie. Ročné
obdobia sa nám tak na naše potešenie pozmenia na jar, leto, jeseň, leto!
A kam vyrazíte na zimu vy? Necháte
sa inšpirovať a tiež vyrazíte niekam
za teplom? #
www.travel4ever.cz
žltý 01 | 2015
Strana 10
Tip na výlet
VIDA!
Príïte do Brna do zábavného vedeckého parku
pre celú rodinu.
TEXT: Lea ŠPAČKOVÁ ● FOTO: © VIDA! science centrum
Doska so zemetrasením, oceán
vo fľaši, bicykel na lane, rotujúca
miestnosť, simulátor povodne, model
ľudského srdca v nadživotnej veľkosti, spoločenstvo mravcov Atta, archeologické pieskovisko, vodná tlačiareň
– to sú ukážky exponátov VIDA!
science centra, ktoré je po novom
od minulého decembra otvorené
v Brne na výstavisku. V bývalom pavilóne D na ploche takmer 5 000 m2
čaká na hravých objaviteľov bez
rozdielu veku 150 interaktívnych
exponátov, vďaka ktorým môžu
lepšie porozumieť svetu okolo nás.
Unikátna expozícia je rozdelená do
žltý 01 | 2015
Strana 11
Tip na výlet
štyroch hlavných tematických sekcií:
Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Samostatná časť, Detské science
centrum, je venovaná deťom od 2 do
6 rokov. Dotýkať sa exponátov je tu
viac ako odporučené. „Objavujete tu
nielen očami, ale všetkými zmyslami.
I zložité prírodné javy predstavujeme
formou hry a zábavy,“ hovorí Lukáš
Richter, riaditeľ spoločnosti Moravian
Science Center Brno, ktorá VIDA!
science centrum prevádzkuje. A prečo
práve názov VIDA!? No predsa ako
zvolanie, keď objavíte niečo prekvapivé – VIDA!, to som nevedel.
Vo vedeckom parku si môžete na
vlastnej koži vyskúšať, aké to je,
zažiť zemetrasenie, ako vzniká a čo
ho spôsobuje, alebo si môžete úplne
bezpečne vyskúšať jazdu na lane
na bicykli len pár metrov nad zemou
bez toho, aby ste spadli na zem.
VIDA! science centrum má otvorené
každý deň od 10.00 do 18.00 hod.
vrátane vybraných sviatkov. Školské
skupiny, ktoré si objednajú, niektorý zo špeciálnych programov, môžu
VIDA! science centrum navštíviť
v pracovných dňoch už od 9.00 hod.
Všetky programy prebiehajú pod vedením VIDÁtorov – lektorov VIDA!
science centra. #
VIDA! science centrum
Otvorené je každý deò od 10. do 18. hodiny.
www.vida.cz.
151 spôsobov ako poznávať svet okolo nás – stála interaktívna expozícia VIDA! parku.
SÚŤAŽ
Súśažte s nami o 6 vstupeniek do VIDA!
science centra:
Ako sa hovorí lektorovi èi animátorovi,
ktorý pracuje vo VIDA! science centre?
a) Koumes
b) VIDÁtor
c) Vševìd
Svoje odpovede posielajte do 31. 1. 2015 na
[email protected] Do predmetu e-mailu napíšte: VIDA. Každá 20., 30. a 40. správna odpoveï
vyhráva dve vstupenky do VIDA! science centra.
žltý 01 | 2015
Strana 12
Zápisník zahraničných spravodajcov
žltý 01 | 2015
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 13
ZA D’ARTAGNANOM MUSÍTE
ÍSŤ DO LUPIACU V GASKONSKU,
ale nebuďte prekvapení, že hovorí po nemecky…
Viete, odkia¾ pochádzal d’Artagnan? Z malej dedinky v Gaskonsku,
ktorá má iba 300 obyvate¾ov. Ale vïaka slávnemu rodákovi
má i múzeum.
TEXT a FOTO: Jan ŠMÍD
Pomník štyroch mušketierov na námestí v neďalekom mestečku Condom.
V miestnom múzeu môžete vidieť
aj kostýmy z filmu.
A práve pred ním teraz stojím. Nájdeme ho len kúsok od námestia v Lupiacu. Administratívna budova je
prilepená na kostol, ktorý vraj staval
strýc známeho mušketiera. „Múzeum je otvorené od júla 1998, môžete
tu vidieť dokumenty o skutočnom
živote d’Artagnana i o románovej
postave, vrátane videa a ukážok
z filmov Traja mušketieri, fotografie,
ale i kostýmy mušketierov. A prečo ma mušketieri tak zaujímajú?
Do d’Artagnana som sa zamilovala
už v mladosti – je to napokon prvá
kniha, ktorú sme museli v škole
čítať,“ vysvetľuje mi Marjorie, sympatická riaditeľka múzea, a chváli sa
tým, že šabľa figuríny d’Artagnana je
vyrobená v Čechách. S pýchou ukazujem Marjorie na smartfóne obálku
Troch mušketierov s nádhernými ilustráciami Adolfa Borna. Rozprávame
sa o tom paradoxe – elitnú skupinku
mušketieri kráľa vytvoril Ludvík
XII. v roku 1622. O viac ako dve
storočia neskôr, v roku 1844, objavili
čitatelia časopisu Století vôbec prvý-
krát románovú verziu, ktorú napísal
Alexander Dumas. Ale tu v Lupiacu
sa nezrodila románová postava, tu sa
narodil skutočný d’Artagnan.
D’Artagnan sa narodil v Lupiacu na
zámku Castelmore, ktorý je kúsok
odtiaľ, je v súkromných rukách, takže nemôžete dovnútra, snažili sme
sa s majiteľom rokovať, ale nechcel
na zámku vytvoriť stálu expozíciu
a otvoriť ho verejnosti,“ dodáva
Marjorie. Múzeum je skromné, sú to
vlastne dve väčšie miestnosti, ale je
celkom nápadité. Kostýmy, plagáty,
ale i figurína mušketiera so šabľou
vyrobenou v Českej republike. Cestou do samotného múzea sa musíte
zastaviť v predajni suvenírov, pretože práve tam sa predávajú i vstupenky. A odtiaľ vás deti len tak nepustia
– budú chcieť kúpiť repliku šable,
klobúk miestneho hrdinu či aspoň
maľovanky s mušketiermi. Nájdete
tu i DVD s filmami, do dnešných dní
bolo natočených niekoľko desiatok
snímok o Troch mušketieroch
žltý 01 | 2015
Zápisník zahraničných spravodajcov
Na slávneho hrdinu narazíte na každom kroku.
Rodisko d’Artagnana však asi
najviac pripomínajú letné slávnosti.
V Lupiacu prebieha každú druhú
nedeľu v auguste festival a takmer
celá dedina je prestavaná do podoby
zo sedemnásteho storočia, ľudia sú
v dobových kostýmoch, šermiari sú
dobrovoľníci, omša je v gaskončine.
Celkovo sa do všetkých akcií zapojí
viac ako päťdesiat dobrovoľníkov
a do Lupiacu prichádzajú na festival
zhruba štyri tisícky návštevníkov.
A to najlepšie nakoniec. Prezident
asociácie d’Artagnana Maxime Fillos
mi prezrádza, že d’Artagnanom je už
Strana 14
žltý 01 | 2015
Strana 15
Letenky
dlhé roky istý Thomas Samek.
„Je to nemecký lekár, pôvodne vôbec
nevedel, že d’Artagnan naozaj žil,
poznal len toho z románu Alexandra
Dumasa a bol jeho veľkým fanúšikom, ale potom sem začal pravidelne
cestovať a na svojej klinike v Hamburgu sa kvôli deťom každý rok
počas slávností prezliekal za d’Artagnana. Stal sa tam takým slávnym,
že mnohí pacienti, ktorí sú privážaní
na pohotovosť, volajú: Chcem, aby sa
ma ujal a liečil ma… d’Artagnan.“ #
1DMYÂêxËYÛEHU
SU¿YHWHUD]
Každý sa rád hrá na d’Artagnana – Janovi
Šmídovi sa preto nemôžeme diviť.
JAN ŠMÍD
Spravodajca Českého rozhlasu vo Francúzsku, autor kníh z francúzskych regiónov (Obrázky z Paríža, Provence, Bretónsko, Normandia), gastronomickej knihy
z reštaurácií Tridsať dní v Paríži a televízneho cyklu Postrehy odinakiaľ. Má rád
nielen Francúzsko, ale i Francúzov, čo nebýva úplne obvyklé. Žije v Paríži, na Eiffelovke bol za sedem rokov iba raz – na klzisku na prvom poschodí. www.jansmid.cz
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÝCH SPRAVODAJCOV – jedinečný
rozhlasový magazín, ktorý nemá v českom rozhlasovom éteri obdobu.
Ponúka nové pohľady na známe dejiny, rozprávanie o obdivuhodných príbehoch a osudoch, a to doslova zo všetkých kútov planéty.
NAŽIVO VO VAŠOM MOBILE A NA RADIOZURNAL.CZ
2GOHW\]9LHGQHu
SDUNRYDQLHQDOHWLVNX]DGDUPR
www.go4holiday.sk
02/20 50 20 50
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 16
žltý 01 | 2015
Strana 17
Cestospisy Petra Horkého
VEDIEŤ TO VZDAŤ!
Ustúpiś sa dá i kvôli väèšiemu rozbehu. Poèul som to azda pred
pätnástimi rokmi a v priebehu rokov som sa nad tým mnohokrát
zamyslel. Kedy to je výhovorka slabocha, kedy snaha zaprieś
vlastné zlyhanie a kedy to je ve¾ká pravda.
TEXT a FOTO: Petr HORKÝ
Človek nikdy nevie o tragédii, o probléme, ktorý ho nestretne. Keby som
šiel autom inou cestou, než som sa
nakoniec rozhodol, možno by som už
bol mŕtvy. Ale nešiel som. Keby som
dnes nezaspal, ale prišiel na dôležitú
schôdzku skôr, mohol by ma omylom zastreliť ten človek, o ktorom
dnes písali v novinách, že strieľal
na Václavskom námestí. Ale neviem
to. Je zvláštne, že len keď sa niečo
pokazí, môžeme si do smrti opakovať – prečo som tam len šiel, prečo
som to len urobil, prečo som si len
nedal poradiť… Je to hlúpe, že sa len
veľmi zriedka dozvieme, kedy naša
schopnosť ustúpiť alebo dokonca
niečo vzdať bola tým najmúdrejším
riešením.
Ide o to vedieť, kedy plávať s vetrom a kedy proti.
Žijeme v dobe, ktorá je orientovaná
na výkon, na úspech, hovorieva sa,
ale myslím, že to tak bolo vždy. Naj-
častejšie sa velebia ľudia, ktorí niečo
významné urobia. To nie je žiadna
novinka. O tých, čo niečo neurobia,
sa hovorí málokedy. A pritom nemusí ísť o žiadne bezvýznamné neurobenie – Kennedy a Chruščov v šesťdesiatom druhom počas kubánskej
krízy nezačali jadrovú vojnu, a bola
veľmi blízko. Obaja mali vo svojich
poradných zboroch dosť odborníkov,
ktorí ich navádzali na útok. Chruščova to asi stálo kariéru. Ďalší príklad:
Gorbačov o pár desiatok rokov neskôr nepritvrdil komunistický režim
v Sovietskom zväze, a naopak, začal
perestrojku, projekt, ktorý pravdepodobne odštartoval historické zmeny,
na ktorých konci bola i naša Nežná
revolúcia. Možno by sme pár ďalších
osobností, ktoré niečo neurobili,
a tým pomohli svetu, ešte našli,
ale mne teraz nenapadajú.
žltý 01 | 2015
Strana 18
Cestospisy Petra Horkého
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 19
Lietajte s nami
do celého sveta
letenka ãƒÃƒ¹Ýֈä
vrátane všetkých poplatkov
BANGKOK
od 428 EUR*
S týmto fárom sme prišli na kubánske pláže v St. Maria pár dní po hurikáne. Všetci hovorili, že tam
nemáme chodiť. Ale bolo tam krásne. Pokoj po búrke.
letenka ãƒÃƒ¹Ýֈä
vrátane všetkých poplatkov
MALDIVY
od 406 EUR*
ΎĞŶLJĂƉŽĚŵŝĞŶŬLJƉůĂƚŶĠǀēĂƐĞƚůĂēĞ͘
<ůĞƚĞŶŬĞnjĂďĞnjƉĞēşŵĞŬŽŵƉůĞƚŶljƐĞƌǀŝƐ͗
·ƵďLJƚŽǀĂŶŝĞ· poistenie · víza ·ƉƌĞŶĄũŽŵĄƵƚ
·ƉĂƌŬŽǀĂŶŝĞŶĂůĞƟƐŬƵ·ĚĂƌēĞŬŬůĞƚĞŶŬĞ
ǁǁǁ͘ƐƚƵĚĞŶƚĂŐĞŶĐLJ͘ƐŬ
Myslím, že to bolo v roku 1999, keď
som mal letieť natáčať do Izraela.
Kúpená letenka ležala na mojom
písacom stole, termín odletu sa blížil.
Nemal som dobrý pocit. Ešte nikdy
predtým som to nezažil, a keď teraz
premýšľam, ani nikdy potom. Veľmi
zvláštny pocit, ktorý sa opakoval
v bdelom stave i v spánku. Pocit,
že tam nemám ísť, že tam nemám
v danom termíne čo robiť. Nakoniec
som zvážil, čo všetko sa pokazí
a – môžete sa mi smiať – cestu som
zrušil, letenky prepadli. Stálo ma to
peniaze a u niekoľkých ľudí reputáciu o mojom zdravom rozume.
To zasa nie je taká strašná strata.
Pravdepodobne sa nikdy nedozviem,
či som vtedy bol len strachopud,
alebo či som si zachránil život
alebo zdravie.
Myslím, že na túto tému môžu veľmi
dlho hovoriť horolezci. Aké to je,
zvažovať počasie, čas a zostávajúcu
energiu, kým padne rozhodnutie
o nasledujúcich dňoch: lezieme ďalej,
alebo balíme a ideme domov?
Horolezca Jožka Rakoncaja si najviac vážim nie preto, že bol ako jeden
z mála na svete dvakrát na vrchole
K2, ale preto, že dokázal dvakrát
vzdať výstup na Everest. Kúsok pod
vrcholom takmer na konci unikátnych výstupových ciest sa dokázal
otočiť. V tých strašných podmienkach nad osemtisíc metrov bolo
(asi hlavne druhýkrát) ľahšie dôjsť
na vrchol (na to by sily ešte stačili)
a potom cestou dole zomrieť. Vstúpil by do dejín ešte zreteľnejšie ako
teraz a všetci by na neho spomínali
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 20
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 21
šlo, ale konzervatívnosť je namieste.
začal strihať znovu. A omnoho viac
Minulý rok v apríli mal mať premiésom si dával pozor, aby to bolo (ako
by povedal drvoštep v rozprávke
ru film o Miroslavovi Zikmundovi.
Lotrando a Zubejda) po mojemu. Ten
Bolo to hotové, dokonca už vyšli
samovražedný krok s odkladom mi
i prvé inzeráty v časopisoch (pokiaľ
nejako dodal silu dotiahnuť do konca
neveríte, vyhľadajte si National
Geographic z marca minulého roka). Zohľadnil som
Jožka Rakoncaja si cením
skoro všetky pripomienky
najviac preto, že dvakrát
od ľudí, ktorých som si
pozval do strižne. Bolo to
dokázal vzdať Everest.
schválené na distribúciu.
Ale nemal som z toho dobrý
všetko, čo som v zostrihu považoval
pocit. Keď sa potom pridali ďalšie
podľa seba za dôležité. Nakoniec sme
komplikácie ešte v ďalších dvoch
ten film so strihačom Petrom Sloboprocesoch, ktoré sme pre film museli
dom skladali celkom šesťdesiatštyri
mať vybavené, povedal som si „do trední. To je dvojnásobok obvyklého
tice všetko dobré“, pozbieral odvahu
času. Na odloženej premiére v sepa premiéru posunul. Vzdal som ju,
tembri som potom mal trému ako
môžeme povedať. Na tri týždne som
maturant. Či sme sa toľko nadreli
odišiel do polárnej oblasti a potom
Dokázali by ste prerušiť aj taký ponor, keď máte okolo seba toľko priateľských podmorských „profíkov“?
ako na hrdinu. Myslím však, že jeho
najbližší by to videli inak. Spomenúť si hore na tom šialenom kopci
na nich a pozbierať silu na návrat
muselo byť veľmi ťažké. Dokonca si
myslím, že jeho úloha v rodine bola
dôležitejšia ako tá pomyselná posmrtná, hrdinská, verejná. A pritom
za uskutočnený návrat je pre mňa
hrdinom.
Sú chvíle, keď je ťažšie prežiť,
ako zomrieť. A nie sú to len chvíle
na expedíciách, sú to i „obyčajné“
ťažké chvíle v živote, keď kdekto
premýšľa, či mu taký život vôbec
stojí za to. Myslím, že množstvo ľudí
niekedy pomyslelo na samovraždu
a našťastie ju nedotiahlo do konca.
Tá sladká ilúzia, že by sa tým všetko
skončilo, našťastie nebola taká
omamná, aby rozhodla. Ono pozbierať sa, pomaly sa postaviť a zase sa
prihlásiť sám k sebe so všetkým,
čo k tomu patrí, je ťažšie.
Mám za sebou niekoľko tisíc ponorov. Keď sme hľadali potopené lode
v severných teritóriách Maldív, pribúdalo to po desiatkach. V potápaní
platí také pravidlo, že riskujúcich
potápačov sú plné cintoríny. Hrdina
nie je ten, kto dokáže pokračovať
v ponore, i keď mu hapruje technika. Nie. Hrdina je ten, kto dokáže
prípadne i v polovici prerušiť krásny,
jedinečný ponor, pokiaľ niečo nie
je v poriadku. Len tak totiž s istotou zachráni seba a pri prípadnej
záchrannej akcii neohrozí ani svojich
kolegov a priateľov pod vodou. Iste,
nakoniec sa môže ukázať, že o nič ne-
Po generácie ostáva tá istá otázka: Počkať na lepší vietor, alebo už vyplávať?
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 22
Byť v správnom čase na správnom mieste...
...alebo naopak, nebyť v určitý čas na nesprávnom mieste.
Ktovie, či sa sopka neprebudí práve dnes.
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 23
O pol roka odložená premiéra. A napokon sa svet nezastavil (aj keď to tak najskôr vyzeralo).
Foto Štěpán Rusňák.
zbytočne? Či som ten ukrutný balík
peňazí, koľko to odloženie stálo, vyhodil do vzduchu? Či tá hanba nakoniec nebude dvojnásobná? Nakoniec
si hovorím, že som urobil dobre.
Už dvakrát som mal letieť na Aljašku
na najvyššiu horu Severnej Ameriky – Mount Denali. Dvakrát som
to musel zrušiť a raz mi dokonca
prepadla letenka. Okolnosti v mojom živote sa vtedy zbehli tak, že to
jednoducho nešlo inak. Čo ja viem,
možno to tak bolo dobre. Ale pozor!
Tu sa dostávame do veľmi zaujímavej situácie, ako keď na šachovnici
jedna súperova figúrka ohrozuje hneď
dve moje dôležité polia: čo som mal
správne neurobiť? Bolo dobré, že som
nechal plávať horolezectvo alebo som
naopak mal hodiť za hlavu existenčné
povinnosti? Zatiaľ sa mi javí, že čo
som urobil, bolo správne, ale je to viac
vec dojmu a rozhodnutia, než že by
som pre to mal nejaký jasný dôkaz.
Dovolím si porozprávať krátky, skoro
novoročný príbeh. Žila raz mamička s dvoma dcérami. Z času na čas
si mamička prezerala staré fotky
a trošku pri nich plakala. Hlavne
keď bol na obrázku malý chlapec.
Dve sestry vyrástli na dospelé dámy
a jedného dňa mamičku presvedčili,
aby im porozprávala, prečo jej býva
tak smutno. A dozvedeli sa, že ten
chlapec na fotke je ich brat, o ktorom
nikto nič nevie. Dievčatá sa dohodli
a potajomky začali pátrať. Prechádzali menné zoznamy, evidencie i len
tak naverímboha internet. A raz,
podľa pravidla, že náhoda môže byť
žltý 01 | 2015
Cestospisy Petra Horkého
Strana 24
žltý 01 | 2015
blbec i génius, na nich vyskočila
podobnosť s jedným z ľudí okolo
akéhosi filmového festivalu. Napísali
tam, ozvali sa a – bol to on! Minulý
rok krátko pred Vianocami sa prvýkrát všetci stretli.
Ešte stúpať alebo ísť späť? Koľko síl ostáva?
Kamarát tvrdil, že skočiť do stáda delfínov je kravina.
Blbosť, bolo to skvelé!
Strana 25
Cestospisy Petra Horkého
S priateľmi usporadúvame české
zastavenia svetového festivalu
horských filmov BANFF. Vždy
v decembri. Už štyri roky. Zatiaľ nás
to každý rok stojí len peniaze, keď
z vlastných vreciek platíme stratu,
ktorú tá prehliadka urobí. Ale filmy
sú krásne, a tiež sa zídeme s ľuďmi,
ktorých máme radi. A tohto roku
navyše – áno, je to tak, ako si myslíte. Fakt sa stalo, že i vďaka nášmu
českému BANFF-u sa zišla jedna
rodina. Odrazu akoby malo zmysel,
že sme v predchádzajúcich rokoch
neurobili to najrozumnejšie, čo sa ponúkalo – že sme to nezrušili. Každý
rok premýšľame, či do toho nabudúce pôjdeme zas. Tohto roku sme mali
jasno. Predsa to teraz nezabalíme!
Tak mi dovoľte, aby som vám do roku 2015 poprial schopnosť ustúpiť
kvôli väčšiemu rozbehu, keď treba.
Schopnosť nechať plávať, neurobiť,
vzdať – projekty, z ktorých nemáte dobrý pocit. A naopak, prajem
vytrvalosť pri akciách, ktoré sú pre
vás niečím dôležité, i keby ste na
nich strácali, i keby ste mali len
naverímboha listovať internetovými
stránkami a hľadať podobnosť mien.
Niekedy sa mi zdá, že svet je celý
iracionálny. A tak sa mi žije lepšie,
keď verím svojej intuícii (i keď som
chlap a tí ju údajne nemajú) a konám i podľa toho, čo cítim. V najhoršom budem vedieť, že si za problémy
môžem sám. PF 2015! #
Mongolsko. Foto Pavel Otevřel.
PETR HORKÝ
Polárnik a režisér Petr Horký sa narodil päťdesiat rokov po vynáleze chladničky,
teda v roku 1973 (zhodou okolností i 75 rokov po tom, čo Jaroslav Kříženecký
premietol prvé české filmy). Od detstva ho zaujímalo cestovanie a filmárčina,
a tak po Nežnej revolúcii nezačal podnikať, ale cestovať a natáčať. Navštívil asi
stovku krajín a natočil rovnaký počet filmov. Došiel na severný pól, po svojich
prešiel Grónsko, objavil potopené lode na Maldivách atď. Vydal osem kníh, niektoré sa stali bestsellermi. Minulý rok vstúpil do kín jeho asi najslávnejší film
Století Miroslava Zikmunda. Viac na www.petrhorky.cz alebo na fcb.
žltý 01 | 2015
Strana 26
Tiež možnosť „leta v zime“ – objavovanie vrakov potopených
lodí na Maldivách. Fotografie z knihy Cestospisy.
žltý 01 | 2015
Strana 27
Cestospisy Petra Horkého
CESTOSPISY
Výber najúspešnejších èlánkov z magazínu Žlutý,
kam Petr Horký už štyri roky pravidelne píše a vyvoláva búrlivé
reakcie medzi cestujúcimi spoloènosti STUDENT AGENCY a RegioJet.
Petr Horký precestoval celý svet, bol
na severnom póle, objavil potopené
lode v okolí Maldív, pešo prešiel
Grónsko, potápal sa so žralokmi
a stúpal i na horské vrcholy. Všade
mal so sebou kameru a hlavu plnú
svojského pohľadu na svet.
Nečakajte čítanie, ktoré bude ladiť
so zažitým klišé, ani nečakajte,
že s autorom budete vždy súhlasiť.
Ale často sa zasmejete a občas možno
V Albánsku po stopách krvnej pomsty.
Fotografie z knihy Cestospisy.
zamyslíte. „Hlavně to nesmí prdět
mramor,“ vraví Petr Horký v obave,
aby sám seba nezačal brať príliš
vážne. V tomto roku, keď sa do kín
dostal jeho film Století Miroslava
Zikmunda, si prácou na knihe
„prořezával zadřené mozkové závity
a dofukoval duši“, ako sám hovorí.
Cestospisy kúpite v kníhkupectvách
alebo objednávajte na
http://eshop.piranhafilm.cz/. #
SÚŤAŽ O KNIHU
Správne odpovede na súśažné otázky:
1) V ktorej krajine sa nachádza najchladnejšie obývané miesto na svete?
a) v Republike Sacha (Jakutsko)
b) v Grónsku
c) na Buffinovom ostrove (Kanada)
2) Môže èlovek vlastným behom uštvaś
a) áno
b) nie
antilopu?
3) V ktorej krajine spoluobjavili Èesi najväèší jaskynný systém sveta?
a) v Egypte
b) vo Venezuele c) vo Francúzsku
Ïakujeme za zaslané odpovede. Zo správnych
odpovedí knihu CESTOSPISY vyhráva:
Prvá kniha urèená
kompletne na spotrebu!
Podrobnosti vnútri…
20. odpoveï – Anna Škopíková, Velká nad Vel.
30. odpoveï – Martina Vaòková, Praha
40. odpoveï – Jakub Dobrovolný, Albrechtice
žltý 01 | 2015
Adrenalín
Strana 28
Basecamp pod Piz Badile
(Bergell, Švajčiarsko).
žltý 01 | 2015
Strana 29
Adrenalín
HOROLEZCI
Horolezci – dobrodruhovia, èudáci, blázni šplhajúci sa do miest,
kam v podstate vôbec nemusia. Z poh¾adu prakticky zmýš¾ajúceho
èloveka nepochopite¾né – hore neèaká ani potrava, ani vhodné
miesto na život. Napriek tomu sa neustále púšśajú do riskantných
akcií, v ktorých ide èasto o život a èasto život v horách konèí,
aj keï by vôbec nemusel… Èo teda v horách h¾adajú?
TEXT a FOTO: Martin KULAJTA
Vrchol skalnej ihly Petit Clocher du Portalet
(Švajčiarsko).
Na otázku, ktorá každému normálnemu človeku napadne – „Prečo
lezieš na hory?“ – nevie väčšina z nás
sofistikovanejšie odpovedať. Niekto
na ňu kedysi odpovedal: „Pretože
tu sú…“ Taká odpoveď však nemôže
uspokojiť človeka, ktorý aspoň trochu
túži vedieť, prečo ľudia také riziká
dobrovoľne podstupujú. Ani ja som
najprv nevedel, čo ma do výšok ťahá,
keď z nich mám od narodenia strach.
Lezenie všeobecne sa začalo ako
objaviteľská záležitosť a paradoxne
šiel vývoj zostupne z veľkých hôr cez
skalky až po lezenie po balvanoch
a dokonca aj mestských stavbách
a múroch. Na skalách, ktoré začali horolezci využívať na tréning
do hôr, vznikli samostatné vážne
výstupy. V týchto skalných cestách,
ktorých náročnosť sa neustále zvyšuje, môžeme naraziť na sekvencie
extrémne ťažkých krokov. Aby boli
lezci na tieto pasáže pripravení, začali cvičiť údernú silu na balvanoch,
z čoho sa potom vyvinula samostatná disciplína – dnes taký obľúbený bouldering.
Liezť sa dá teda prakticky všade
a po všetkom. Záleží na každom,
či chce zažiť už len radosť z pohybu,
výhľadov, zakúsiť rozmarné podmienky veľhôr, ladiť techniku na malých stupoch v kolmých či položených
„holých“ platniach, preveriť vytrvalosť v previsnutých líniách, alebo sa
vybiť na krátkych silových cestách
na zmienené balvany.
V ceste Comici-Dimai
v severnej stene Cima Grande
(Tre Cime, Taliansko).
Strana 30
žltý 01 | 2015
Lanová dvojica pri
výstupe juhovýchodnou
hranou Petit Clocher du
Portalet (Švajčiarsko).
Prvé skúsenosti som získal na malých skalách, kde sú línie väčšinou
osadené bezpečným fixným istením.
V horách už býva situácia iná a istenia je tu oveľa menej. Zo začiatku
som to nechápal – veď to je predsa
nebezpečné! Až časom som pochopil,
prečo práve také cesty dajú človeku
do naozajstného života najviac. Lezenie je totiž len a iba hra a pri tom
to tiež musí zostať. Nikto nikam liezť
nemusí, je to len na ňom a jeho zvá-
žltý 01 | 2015
Adrenalín
Strana 31
žení, či sa na tú-ktorú cestu cíti a či
do nej nastúpi. Učí sa tým odhadnúť
svoje možnosti a načúvať intuícii.
Pri samotnom lezení je potom hlavné
zvládnutie strachu, ktorý ho môže
paralyzovať aj v normálnom živote.
A keď potom vzdá cestu, do ktorej sa
síce odvážil nastúpiť, ale strach mu
nedovolil pokračovať ďalej, dostáva
porciu tak veľmi potrebnej pokory. Sú
cesty, okolo ktorých človek chodí roky,
než sa odváži na nich nastúpiť. Musí
na ne dozrieť a vyčkať na ten správny
deň. To človeka naučí, že v živote nič
nie je hneď, ako si zaumieni.
Postupne som zistil, že hory ma
okrem všetkého krásneho priťahujú
práve preto, aby som sa v nich
týmto veciam učil. Z expedícií, kde
sme sa klepali od zimy vo vlhkých
spacákoch, dochádzalo nám jedlo,
čakali sme dlhé dni na dobré počasie,
vystrašení utekali z nebezpečných
ciest, ktoré sme tak veľmi chceli
vyliezť, ale až v stene sme zistili,
že na ne nemáme, som sa vždy aspoň
na chvíľu vracal s tým, že nepotrebujem najlepší mobil a značkové oblečenie. Vracal som sa s vyrovnanými prioritami, vážil si zdravie, teplé
jedlo a suchú posteľ.
I toto môže človeku dať hra nazvaná
lezenie. To svoje si v nej každý
nájde sám... #
MARTIN KULAJTA
(* 1983, Brno) Kúzlo hôr a skál objavil pri štúdiu na vysokej škole. Jeho reportáže a fotografie z výstupov môžete nájsť napr. na Lezec.cz. Túžba poznať
hlbší zmysel lezenia sa rozvinula v túžbu poznať všeobecne fungujúce princípy
vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. V súčasnosti sa zaoberá samoštúdiom
psychosomatických príčin chorôb, úrazov, nehôd atď. Viac článkov a fotografií
nájdete na FB: Martin Kulajta.
Zlaňovanie skalnej platne.
(Höllental, Rakúsko).
žltý 01 | 2015
Strana 32
Interview
S KORUNOU HIMALÁJÍ
V sobotu 26. júla 2014 zdolal èeský horolezec Radek Jaroš
najśažšiu horu sveta K2. Uzavrel tak projekt „Koruna Himalájí“ –
teda zvládol vystúpiś na všetkých 14 osemtisícoviek.
TEXT: Michael POKORNÝ ● FOTO: Radek JAROŠ
Navyše výstupy absolvoval bez
umelého kyslíka, čo výkon posúva
ešte oveľa vyššie – Radek je ešte len
15. človek na svete, ktorý najvyššie
vrcholy planéty zdolal týmto štýlom.
Kedy sa ti zrodil v hlave plán,
že Koruna Himalájí je cieľ, ktorý
by si chcel v lezení dosiahnuť?
Ten plán sa rodil postupne, do Himalájí som začal chodiť liezť na
osemtisícovky, pretože ma to bavilo.
Je pravda, že najskôr padla myšlienka vyliezť na tri najvyššie hory sveta. Po vylezení na Nanga Parbat to
navrhol jeden môj sponzor a ja, i keď
Vrcholovku s českou vlajkou mám všade tam, kde mi to počasie dovolilo.
Aj keď som všade bol bez podpory zväzu a štátu, som hrdý na to, že som Čech.
žltý 01 | 2015
Interview
som to nahlas odmietal, som o tom
v duchu začal premýšľať. To stopercentné rozhodnutie prišlo na vrchole
Namaslu, kde som stál sám v deň
svojich narodenín a bola to moja
deviata dosiahnutá osemtisícovka.
Ktorý výstup si najviac ceníš?
Ktorý ti najviac utkvel?
Otázka, ktorá neustále padá, a v podstate len preto som na ňu vymyslel
odpoveď. Alpský výstup južnou stenou
Shisha Pangmy vo štvorici je určite
nádherný počin. Je pravda, že keď
sme sa nasledujúci rok vydali len
vo dvojici spolu s Petrom Maškom
do Diamirskej steny Nanga Parbatu,
šlo tiež o krásny a odvážny čin.
Ak sa nemýlim, od tvojho prvého výstupu na osemtisícovku
Strana 33
ubehlo 20 rokov. Je to v dnešnej
rýchlej dobe ešte bežné, sústrediť sa na jeden projekt tak dlho?
Zaujíma vôbec Koruna Himalájí
dnešnú generáciu horolezcov?
Každý jednotlivec má svoje vnímanie
sveta a tým i svoj rebríček hodnôt
a preferencií. Koruna Himalájí zaujímala v každej dobe iba pár desiatok
ľudí, ktorí boli ochotní obetovať svoj
čas, finančné prostriedky a trpieť
kvôli jej dosiahnutiu. To sa však podarilo len niekoľkým jednotlivcom.
Napokon, ja som ešte len pätnásty
na svete. Ostatní svoj cieľ buď vzdali, alebo sa nedožili jeho naplnenia,
keď zahynuli na niektorej z hôr.
Teraz, keď máš všetkých týchto velikánov „vo vrecku“, aká
je tvoja ďalšia motivácia pre
Nikto na svete nemá zdokumentované všetky osemtisícovky vlastnoručne ako ja. Doba sa mení.
Z väčšiny výstupov som si priniesol autoportrét. Z tohtoročného výstupu mám „selfíčko“,
kde sme spolu s Trávom.
žltý 01 | 2015
Interview
Strana 34
výškové lezenie? Budeš pokračovať alebo sa pustíš podobne ako
napríklad Reinhold Messner do
iných, napríklad i viac horizontálnych outdoorových projektov?
V lezení ako takom budem, samozrejme, pokračovať ďalej. Lezeckých
cieľov počínajúc skalkami sú na sve-
Ohromne dôležitú úlohu hrajú
vo veľkom horolezectve partneri. Ako si si ty osobne vyberal
kolegov na druhý koniec lana?
Máš na to nejaký kľúč?
Partia je pre úspech expedície to
najdôležitejšie. Mne sa začalo dariť,
až keď som mal za sebou tri neúspešné expedície a rozhodol
som sa začať si tvoriť
„I keď som ateista, tak
tím sám. Dali sme sa
dohromady s pár lezv horách ctím miestne zvyky
cami, s ktorými sme sa
a cítim v sebe posvätnú úctu.“ poznali z predchádzajúcich expedícií a vedeli
sme, že si sedíme. Zdete tisíce. Samozrejme, že sa pustím
něk Hrubý, Martin Minařík a Petr
i do iných aktivít, keď na ne mám
Mašek boli v tom čase naši najlepší
teraz čas. Pre radosť z cestovania sa
himalájski lezci a Petr ním zostáva
ešte pravdepodobne pokúsim pridať
podľa mňa doteraz. Pravda je, že
Korunu sveta.
žiadny kľúč nemám a i ja som sa
pri výbere partnerov občas splietol.
I Honza Trávníček bol pre mňa vcelku neznámy človek, ale perfektne sa
osvedčil.
Z výstupu do CIII,
7 900 m na K2. Pohyb
v „zóne smrti“ vyžaduje obrovské
úsilie. Na dvadsať krokov je potrebné
sa zastaviť a štyridsaťkrát nadýchnuť.
Lezenie je dosť riskantná vec,
v Himalájach a vysokých horách
obzvlášť. Navyše, expedície predstavujú i týždne mimo domova.
Ako to berie tvoja partnerka?
Alebo vlastne je možno namieste
skôr otázka, ako to máš so ženami v horách? Patria do lezeckých tímov?
Pravda je, že nehráme šachy a o krk
občas ide. S tým do hôr všetci
chodíme, i keď si myslíme, že práve
nás ten problém nestretne. Moja
partnerka ma spoznala ako horolezca a pravdepodobne tuší, ako by to
dopadlo, keby ma chcela prerobiť.
Našťastie sa o to nesnaží. Ženy v lezeckých tímoch sú, samozrejme,
do istej miery rušivý element, ktorý
žltý 01 | 2015
Strana 35
Interview
dokáže atmosféru v expedícii rozvrátiť. Najviac záleží na jej prístupe
k ostatným. Napríklad Lucka Výborná (i keď nebola členkou lezeckého
tímu) sa k tomuto postavila ako
chlap a vďaka tomu, naopak, k pohode v tíme veľmi prispela.
Himaláje, to je pestrá zmes
náboženstva, legiend, mýtov…
Ako vnímaš božstvá ty?
Ja, i keď som ateista, si v horách,
a predovšetkým v Himalájach, ctím
miestne zvyky a vnímam, že predovšetkým budhizmus pomáha miestnym ľuďom v ťažkých podmienkach
prežiť. I v sebe cítim posvätnú úctu.
Ku každej našej himalájskej expedícii patrí budhistický obrad Puja
a základný tábor zdobí kamenný
čorten. Bol som rád, že sme i pod K2
objavili lámu, ktorý nám tohto roku
požehnal.
Minulý rok sa odohral na Evereste ostrý konflikt medzi šerpami
zaisťujúcimi výstupovú trasu pre
komerčné expedície a dvojicou
horolezcov lezúcich alpským
štýlom. Aký vzťah máš k šerpom
ty? Využívaš ich služby?
Ja šerpov nikdy nevyužívam, mojou
prioritou je liezť bez kyslíka i bez pomoci výškových nosičov. Mám medzi
nimi množstvo kamarátov, ale tiež
došlo k situácii, keď medzi nami pri
budovaní výškových táborov vznikol
konflikt. To, čo sa deje na Evereste,
sa bude pravdepodobne časom opakovať, či už ide o spomínaný konflikt,
alebo tohtoročnú tragédiu ľadopádu
Kumbu. Jeho prechod si vyžaduje
Autodokumentácia pri čakaní na parťákov v 6 000 m.
Chlapov spálilo ranné slnko, ktoré v týchto výškach má
neuveriteľnú silu a zvyšuje únavu a vyčerpanie.
žltý 01 | 2015
Strana 36
Interview
žltý 01 | 2015
Interview
výroba kníh a kalendárov, distribúcia… Vďaka tomu som sa naučil veľa
nových vecí, marketing, PR, prácu
s ľuďmi. Pri lezení sa však necítim
zviazaný povinnosťami a neustále mi
prináša radosť a naplnenie.
Členovia expedície: Petr Mašek, Honza Trávníček,
Lucie Výborná, Radek Jaroš a Martin Havlena.
nielen horolezecké schopnosti, ale
i dávku šťastia. Tú šerpovia tento
rok nemali.
Horolezectvo ťa už dosť dlho
živí. Dá sa povedať, že ideš do
Himalájí ako do práce. Neprebíja
zodpovednosť k sponzorom „povinnosť“ zdolať kopec a priviezť
fotky a filmy tú zábavnú a do
istej miery voľnomyšlienkársku
radosť zo samotného lezenia?
Zostáva čas na zábavu?
Niekoľko rokov som pracoval ako
robotník v továrni a i vďaka tomu
si uvedomujem, aký sen dnes žijem.
Je pravda, že lezenie je len špička ľadovca, ktorý vyčnieva nad vodu, a to,
čo je pod hladinou, nie je vidieť. Je to
mnoho práce, cestovania, prednášok,
Aká je vlastne tvoja pôvodná
profesia? Chceš sa k nej napríklad ešte niekedy vrátiť?
Celá moja životná anabáza je popísaná v knihe Hory, má panenko. Chcel
som byť záhradný architekt, ale komunisti mi to prekazili. Po učilišti
som vyštudoval strojnícku priemyslovku. Chcel som pokračovať
na FTVS, ale komunisti tomu opäť
nepriali. Pracoval som ako robotník
a ešte za komančov som bol rok a pol
nezamestnaný. To už som však robil
výškové práce a potom sme so spolulezcami založili stavebnú firmu HCS,
s. r. o., Nové Město na Moravě, ktorá
funguje dodnes a ja som tam stále
spoločníkom. Návrat späť do firmy?
… To sa ešte uvidí. #
GO KAMERA
Príïte si vypoèuś
Radka Jaroša naživo!
Spolu s ïalšími významnými hosśami vystúpi poèas
18. roèníka cestovate¾ského festivalu GO KAMERA,
15.–18. 1. 2015, Brno, Kongresové centrum BVV.
www.gokamera.cz
RADEK JAROŠ
(* 1964, Nové Město na Moravě) Je spoločníkom v stavebnej firme, fotografom,
kameramanom a predovšetkým profesionálnym horolezcom. Za záchranu života
niekoľkých horolezcov dostal v roku 2009 hlavnú cenu Fair Play. Je autorom
niekoľkých výstav veľkoplošných fotografií. O jeho výstupoch na skalné i ľadovcové vrcholy štyroch kontinentov sa dočítate v knihách Hory zhora, Hory zhora 2
a Hory, má panenko a vo filmoch z jednotlivých expedícií. Tohto roku sa chystá do
kín celovečerný dokument Cesta hore, ktorý je prierezom jeho horolezeckej kariéry.
Pohľad na Mt. Everest – jeden z vrcholov Koruny Himalájí.
Foto Shutterstock.
Strana 37
žltý 01 | 2015
Po vlastnej osi
Strana 38
žltý 01 | 2015
Strana 39
Po vlastnej osi
JAMAJSKÁ PLÁŽ POKLADOV,
GANJE A SUVENÍROV
Šesś mí¾ jemného piesku, rozbúrené more a vôòa marihuany –
to je Treasure Beach, na ktorú cez krkolomné pohorie
Santa Cruz Mountains mieria turisti túžiaci zazrieś ešte kúsok
pôvodnej Jamajky. I my sme chceli vidieś tento neporušený
èriepok jamajskej kultúry. Je však pravda, že v mojom prípade
sa viac než „vidieś“ hodí sloveso „zažiś“, èo je spôsobené tým,
že už viac ako desaś rokov nevidím, a tak svoje cesty
skôr prežívam, než sledujem.
TEXT a FOTO: Jana ZLÁMALOVÁ
Osviežujúci kúpeľ vo vodopádoch.
Treasure Beach je z pohľadu masového turizmu nie príliš zaujímavá
oblasť ležiaca na juhu Jamajky neďaleko mesta Black River. Väčšina návštevníkov tohto karibského ostrova
ju pozná len vďaka rovnomennej
rieke, na ktorú sa pod dohľadom
turistických agentúr vydávajú na
návštevu za krotkými krokodílmi.
Tých niekoľko málo cestovateľov, ktorí jamajské cesty brázdia na vlastnú
päsť, však často skôr než na rieku
mieri z mesta Black River smerom
na východ, aby zakotvili práve na
Treasure Beach a užívali si tu plnými
dúškami autentickú Jamajku.
ta, absencia turistických lákadiel,
nepokojné more a fádna krajina
asi máloktorého turistu túžiaceho
po odpočinku a troške rozptýlenia
presvedčí, aby tu strávil celú svoju
dovolenku. Po vysledovaní vysokého
pomeru organizovaných turistov
voči tým individuálne cestujúcim
a po zistení, že cesta z Kingstonu na
Treasure Beach samostatného cestovateľa bez auta vyjde na 2 000 Kč,
nám rýchlo dochádza, prečo tunajšie
ubytovacie kapacity zívajú z viac ako
polovice prázdnotou a prečo každý
novoprichádzajúci turista v dedine
spôsobí menší rozruch.
Tam na konci sveta
Keď sa po takmer štvorhodinovej
ceste z Kingstonu dostaneme na miesto zasľúbené, začína nám byť dosť
zrejmé, prečo na Treasure Beach
ešte nedorazili žiadne all inclusive
rezorty. Geografická odľahlosť mies-
Unavení cestou a hľadaním ubytovania sa ukladáme na spánok, aby sme
ráno zistili, že naše obavy z toho,
ako sa nám bude spať za oknami bez
sklenených výplní vybavených iba
moskytiérou, boli úplne zbytočné,
pretože pri šumiacom oceáne sa spí
žltý 01 | 2015
Strana 40
udržateľný rozvoj oblasti tak, aby bol
prospešný celej komunite a nie iba
jednotlivcom. BREDS sa stará o školy, vyškolila dobrovoľníkov prvej
pomoci, buduje športové parky, podporuje miestnych farmárov a rybárov
a v obchodíku hotela Jake’s predáva
výrobky miestnych obyvateľov.
Jamajské jedlo ackee and saltfish.
azda ešte lepšie ako u babičky na
vidieku. Na raňajky si v reštaurácii
priamo na pláži objednávame jamajské národné jedlo ackee and saltfish.
Bojujeme s výslovnosťou a servírka
nám s úsmevom vysvetľuje, že meno
tohto žltooranžového ovocia, ktoré
z dôvodu zvláštneho vplyvu na vstrebávanie cukru v tele môže spôsobiť
v nezrelom stave hypoglykémiu
a ktoré z rovnakých dôvodov milujú
miestni šprintéri, sa vyslovuje akí.
Jeme teda smažené akí so sušenou treskou, zapíjame to ovocným
smoothie, kocháme sa výhľadom na
ľudoprázdnu pláž omývanú mohutnými vlnami a v sprievodcovi si
čítame o Treasure Beach.
Tá sa okrem dedinky Frenchman’s
Bay, kde sa práve nachádzame my,
skladá ešte z Calabas Bay, Great
Pedro Bay a Billy’s Bay. Srdcom
celej oblasti je však práve Frenchman’s Bay, kde tiež sídli nezisková
organizácia BREDS. Táto spoločnosť založená v roku 1988 Jasonom
Henzellom z tunajšieho hotela
Jake’s podporuje komunitný život
na Treasure Beach a jej cieľom je
Prázdninové lásky
Keď sa neskôr dopoludnia vydávame
na prieskum tých pár cestičiek, ktoré
tvoria Frenchman’s Bay, naozaj nám
tu ľudia pripadajú takí nejakí milší,
domy upravenejšie a túlavé psy vykŕmenejšie ako na zvyšku Jamajky.
S komunitným životom a s podporou
miestnych rybárov nám však veľmi
nesedí vysoký výskyt predajcov suvenírov a majiteľov lodí, ktorí sa nás
snažia prehovoriť na výlet po mori.
Mierime preto radšej do kostola, kde
práve prebieha nedeľná bohoslužba.
No zvyknutí na ponurú atmosféru
katolíckych omší zo strednej Európy
sme uchvátení miestnou energickosťou, v ktorej celý obrad prebieha. Zvuk
bubnov, klávesov a gitary hlasno sprevádza živelnú reč miestnej kazateľky.
Čoskoro po tomto extatickom zážitku na nás však padá rozčarovanie z idylického vidieckeho života.
Sledujeme hŕstku ostatných turistov
pohybujúcich sa po Treasure Beach
a zisťujeme, že sme asi jedni z mála
cestovateľov, ktorí sem nezamierili
kvôli marihuane alebo zoznamovaniu
sa s Jamajčanmi opačného pohlavia.
Pláž i reštauráciu, kde sme ráno raňajkovali, totiž obklopuje silná aróma
ganje, ktorá vychádza z jointov v rukách miestnych dredových mladíkov
v sprievode ich bielych obdivovateliek!
žltý 01 | 2015
Napriek pohľadu na páry, kde dvadsať- až tridsaťroční miestni muži
bavia jednu či dve biele turistky a tie
ich nežne hladia po rukách alebo ich
bozkávajú, si nechceme tvoriť žiadne
unáhlené závery. Tento odstup nám
však vydrží do tej chvíle, kým si
v sprievodcovi i v článkoch prevzatých z cestovateľských magazínov
prečítame, že Jamajka je
cieľom mnohých Európaniek
Pláž
túžiacich po sexe s rastafariánom a že túto slabosť využívajú miestni muži, ktorí
si nechávajú narásť dredy
ani nie tak kvôli viere, ako kvôli
týmto turistkám a ich peniazom.
Večerná párty
Večer na Treasure Beach pôsobí ako
jedna veľká párty. V USA práve prebieha športová udalosť roka Super
Bowl, a preto i tu, 600 míľ ďaleko
od amerického kontinentu, beží
v jednom z troch otvorených barov
televízia s priamym prenosom tohto
futbalového sviatku. Miestna mládež
posedáva v záhrade baru na zemi
a za sprievodu jamajského piva Red
Zátoka pri Kingstone.
Strana 41
Stripe sa dobre baví športovým prenosom, ako aj živou diskusiou medzi
sebou. Dopíjame tu jedno božsky
chutiace banánové daikiry a vydávame sa do „našej“ reštaurácie na
večeru. Na tých niekoľkých stovkách
metrov, ktoré od seba delia tieto dva
podniky, však musíme odmietnuť
ešte aspoň desať ponúk marihuany
i reštauráciu obklopuje
silná aróma ganje.
a nadobúdame dojem, že tí, ktorí
cez deň predávali drevené ozdoby,
so súmrakom len vymenili sortiment, aby uspokojili túžbu turistov
po ľahko dosiahnuteľnej ganji.
A naozaj je vidieť, že jointy sa predávajú omnoho rýchlejšie a ľahšie ako
gýčovité suveníry!
Rozľahlú záhradku reštaurácie
Frenchman’s Reef okrem už dôverne
známej vône marihuany zapĺňajú
i rytmy reggae, ktoré má na starosti
mladý rastaman za mixážnym pul-
žltý 01 | 2015
Strana 42
Po vlastnej osi
Jerkey center kuchyňa.
tom a obrími reproduktormi. Mixuje
Boba Marleyho s ďalším reggae
a tiež s hiphopom a čisto elektronickými efektmi. Ostatní mladí muži
si spolu s reprodukovanou hudbou
vyspevujú a občas i tancujú, čo ich
euroamerické priateľky sprevádzajú
veselým potleskom.
No nič, jeme na priedomí našej plážovej chatky jamajský čedar a premietame o tom, aký zvláštny hybrid
to na Treasure Beach vznikol –
miesto odtrhnuté od civilizácie, ktoré
však nie je izolované natoľko, aby ho
nezasiahli nešváry turizmu, ako je
snaha získať z cudzincov čo najviac
dolárov, a zároveň miesto, ktoré
sa ešte nenaučilo, že turisti za svoje
doláre vyžadujú i určitý komfort. #
TIPY NA CESTU
Najjednoduchšia cesta na Jamajku je letecky,
minimálne s dvoma prestupmi. Spiatoèná letenka
žltý 01 | 2015
LEŤTE S NAMI DO JAPONSKA
Krajina vychádzajúceho slnka sa môže chváliś nielen zaujímavou históriou. Japonské cisárstvo je krajinou kontrastov, kde sa
mieša charakter tamojšej spoloènosti, ktorý je utváraný dávnymi tradíciami, s Japonskom, ktoré je teraz synonymom
vedeckého pokroku a technologických vymožeností.
TOKIO – hlavné mesto Japonska,
ktoré je rozdelené na tri časti. V centrálnom Tokiu stojí Tokijská veža,
Cisársky palác a v oblasti Ginza
sa dá zohnaś od 765 EUR. • Aj keï informácie pre
turistov odrádzajú od jazdy autom, ide asi o najrýchlejší a najlacnejší spôsob dopravy po ostrove.
Pozorujeme dvoch miestnych chlapcov, ktorí si do baru prišli zahrať
karty a nič si neobjednali. Obdivujeme túto jamajskú pohodu, pretože
u nás by určite nikomu neprešlo si
v pohostinstve si len tak posedieť
bez objednávky. Po hodine čakania
na obsluhu nám však dochádza,
že oní mladíci si možno chceli niečo
i objednať, ale obsluha na nich,
rovnako ako na nás, zabudla. Ideme
teda priamo k baru opýtať sa na
možnosť večere, aby sme zistili, že
žiadne z jedál, ktoré sme si chceli
objednať, reštaurácia práve nemá.
Vypožièanie auta na letisku vyjde na cca 50 USD
/deò. Komplikáciou však môže byś jazda v¾avo, nebezpenèý stav niektorých ciest i agresívny štýl jazdy
jamajských vodièov. Jamajka nemá príliš kvalitnú
sieś verejnej dopravy a taxi na vzdialenosti cca
20 km stojí približne15 USD. • Ceny izieb na noc
sa pohybujú od cca 30 USD až k astronomickým
sumám v all inclusive rezortoch. Za cenu okolo
50 USD sa však dá zohnaś už pohodlné ubytovanie
s vlastným sociálnym zariadením. • Jamajka disponuje tak reštauráciami európskeho štýlu, kde veèera stojí od 15 do 40 USD, ako aj jedálòami, kde
je možné dobre sa najesś i za 4 USD. Okrem toho
sú jamajské cesty lemované stánkami s ovocím
a s ve¾mi populárnym grilovaným mäsom jerky.
JANA ZLÁMALOVÁ
(* 1984, Nové Město na Moravě) Nevidím, nešoférujem, v mapách sa nič nedozviem, a napriek tomu cestujem. Často sa ma ľudia pýtajú, čo z tých ciest mám,
keď nevidím nič z tých okolitých krás. Ja však verím tomu, že exotické vône,
netradičné chute, dotyk neznámych predmetov, slová cudzích ľudí a pocit nekonečných púští či strmých hôr mi dokážu zrak plne nahradiť. Nič z toho by však
nikdy nemalo ucelený zmysel bez sprievodu a opisu môjho priateľa, bez ktorého
by som nevidela nič z toho, čo som na svojich cestách dokázala vidieť.
Strana 43
Letenky
nájdete moderné galérie a obchodné
domy. V severnom Tokiu leží štvrť
Ueno, ktorej dominuje rozľahlý park
a dve múzeá. Ďalej tu nájdeme tiež
štvrť Asakuse, v ktorej stojí najposvätnejší chrám v Tokiu Sensódži.
Západné Tokio predstavujú dve moderné štvrte – Sindžuku a Šibuja.
KJÓTO – mesto sa nachádza v západnom Honšú a je z troch strán
obklopené horami a do roku 1868
nieslo pozíciu hlavného mesta Japonska. Nájdete tu cisársky palác Kjóto
Gošo, hrad Nidžó, chrámy Nanzendži
a Ginkakudži.
OSAKU – je tretím najväčším mestom
Japonska a je jedným z najdôleži-
tejších priemyselných a obchodných
centier Japonska, ako aj dôležitým
prístavom. V centre mesta nájdeme
výškové budovy i najstarší budhistický chrám Japonska Shitennó-ji
či šintoistickú svätyňu.
NIKKÓ – mesto ležiace v horách prefektúry Tochigi v severnom Honšú,
kde nájdete tri svätyne, ktoré sú na
zozname svetového dedičstva UNESCO.
FUDŽI – hora Fudži je najvyššou
horou Japonska a tiež symbolom
krajiny. Na úpätí hory sa rozkladá
oblasť piatich jazier.
MACUŠIMU – skupina asi 260
ostrovčekov ležiaca v prefektúre
Mijagi je po Fudži najkrajším prírodným miestom Japonska.
KJÚŠÚ – ostrov, ktorý predstavuje
najjužnejšiu časť Japonska. Krajinu
ostrova charakterizuje sopečná činnosť a hora Aso s najväčším sopečným kráterom sveta.
HIMEDŽI – hradný komplex 83 budov, známy tiež ako „Biela volavka“,
sa nachádza v rovnomennom meste. #
CENY LETENIEK
TOKIO od 396 EUR*
* Tam aj späť, vrátane všetkých poplatkov.
Cena je platná v čase tlače.
www.studentagency.sk
žltý 1 | 2015
Myanmar Skate Association (Barmská
skateboardová asociácia, MSA) po rokoch
lobbingu práve dostala zelenú a skateboarding sa stal oficiálnym športom. Myšlienka je stále populárnejšia predovšetkým vďaka prístupu na internet a MSA
má v súčasnosti už vyše 500 členov. A to
napriek tomu, že v Rangúne nie je ani
jediný skate park a jazdí sa pod mostmi,
v parkoch alebo okolo bazéna. „Spoločne
šetríme peniaze, aby sme mohli raz mesačne darovať jeden skate. Pre väčšinu nadšencov je to stále príliš drahá záležitosť,“
hovorí Ko Lwin, šéf asociácie. Skaty vozia
do Barmy i cudzinci, napríklad Austrálčan Dave ich naposledy priviezol desať.
Teraz sa na nich učia jazdiť napríklad aj
nepočujúce deti. „Ide nám o sociálny rozmer jazdy,“ smeje sa Ko Lwin a dodáva:
„Navyše, Barma je jediná krajina, kde
skejťáci a korčuliari jazdia spoločne!“
Daruj skate“
Strana 45
BARMA – fotoreportáž
RADOSTNÁ NEISTOTA
alebo Tajomstvo barmskej transformácie
Po oboch stranách okolo nás rýchlo jazdia prúdy áut a nad hlavou
máme betónový most. Jazdím po 10 rokoch na skejte a ve¾mi mi
to nejde. Chlapci i dievèatá okolo mòa predvádzajú pre mòa
nemožné triky. Nebolo by na tom niè divné, keby som nebol
v Barme, donedávna jednej z najizolovanejších krajín sveta.
TEXT a FOTO: Jiří PASZ
Vyše 50 rokov občianskej vojny,
2,5 milióna utečencov, 135 etník,
nespočetné množstvo jazykov, hory,
veľtoky, Himaláje, zlá infraštruktúra,
viac ako 60 miliónov ľudí. Taká je
východisková pozícia súčasnej, rýchlo
sa meniacej Barmy. Ešte nedávno
ju Američania dávali do jedného
vreca so Severnou Kóreou. Pred pár
rokmi sa však veci začali z ničoho
nič meniť a ľudia tu majú obrovskú
radosť z nových slobôd. Po desaťročiach tvrdej vojenskej diktatúry
sa krajina otvára svetu. Do krajiny
prúdi západný tovar, pribúdajú turisti,
ustupuje cenzúra. Mám možnosť tu
sledovať niečo trochu podobné, ako Česi
a Slováci zažívali na prahu 90. rokov.
Tú radosť z nových možností. A zároveň zmätok. Vďaka našej skúsenosti
s demokraciou však už teraz vidím,
aké nereálne môžu byť očakávania.
Pamätáte sa, keď sme si mysleli, že do
piatich rokov doženieme Rakúsko? I tu
ľudia čakajú príliš rýchle zmeny. Ešte
netušia, že sloboda a demokracia sú
každodenný boj. Mnohí z nich si predstavujú demokraciu jednoducho len
ako konzum. Stačí, že je možné snívať
o kúpe iPhonu, sloboda tlače zas taká
dôležitá nie je. Extrémne dôležitú úlohu v premene spoločnosti potom hrajú
umelci, aktivisti, nezávislí novinári,
subkultúry a rojkovia. Tí nastavujú
sebe i ostatným tak veľmi potrebné
zrkadlo a ich ťah na bránku posúva
celú spoločnosť. „Urobíme krok vpred,
a pokiaľ do nás vláda nestrčí samopalom, urobíme ďalší,“ zhŕňa barmskú
súčasnosť popredný maliar Htein Lin.
Vo svojich dielach často reflektuje svoj
sedemročný pobyt vo väzení a mučenie
politických väzňov. Miestni pankáči sa
angažujú proti náboženskému konfliktu v krajine – budhisti tu usporadúvajú pogromy na moslimov. Komici zo
skupiny Mustache brothers otvorene
kritizujú vládu za kšeftovanie s ópiom.
Skejťáci robia akcie pre nepočujúcich
tínedžerov. Grafiťáci sa učia využívať
verejné plochy na glosovanie sociálnych tém. Bez nich by Barma prežívala omnoho viac neistoty a omnoho
menej radosti. Vďaka nim môžem i ja
na chvíľu prežiť ten hlad po slobode,
ktorý sa u nás vytráca. #
→→
Punkoví džentlmeni
Gangnam style v Barme
„Nie sme ako opice v zoo,“ hovorí Kyaw Kyaw, líder
punkovej skupiny The Rebel Riot. A vie, o čom hovorí.
Niekedy sa zdá, že je v Barme viac novinárov píšucich
o punku ako pankáčov. Skupina práve vydala druhú
platňu Fuck Religious Rule and War, zameranú na
náboženský konflikt. „Hráme surový a agresívny punk,
chceme zmenu systému, chceme rovnosť, slobodu, mier
a spravodlivosť.“ Nejde im len o muziku, spolu s hnutím Common Street šetria peniaze, aby mohli raz týždenne rozdávať jedlo najchudobnejším v rámci aktivít
Food Not Bombs.
To, čo je pre západnú kultúru Hollywood, to je pre
Áziu kórejský pop, K-pop (hovoríme o Južnej Kórei,
pre istotu). A s iskrivou neodbytnosťou preniká i do
Barmy. Štýl kombinujúci západný a japonský pop
najtvrdšieho razenia sa vyznačuje oslnivým farebným leskom, nablýskanou metrosexualitou, nie
príliš intelektuálnymi textami a fanúšikovstvom
na hranici bipolárnej poruchy. Zahŕňa dance-pop,
pop-rock, hip-hop či R&B. Vplyv K-popu je veľký
a tínedžeri sa mu ochotne prispôsobujú vo vkuse,
móde i správaní.
Turisti a batôžkári do Barmy cestovali vždy. Nie vždy to
bolo eticky kóšer, absolútnu väčšinu peňazí zhltla armáda.
Dnes si je možné vybrať a vaše peniaze idú do súkromných
rúk. Barma ukrýva veľký potenciál – má Himaláje, biele
pláže, džungle, nádherné svätyne, priateľskú a pohostinnú
kultúru, unikátne etnické menšiny, rozmanitú prírodu...
Do krajiny v súčasnosti cestuje iba okolo 300 000 turistov ročne (do ČR asi 9 miliónov). Vízum už problém nie
je, Barma je však zatiaľ pomerne drahá a infraštruktúra
nemôže konkurovať napr. susednému Thajsku. Turizmus
do krajiny však neprináša len tak veľmi potrebnú tvrdú
menu. Znečistenie životného prostredia, negatívny vplyv
na miestne komunity alebo odliv financií do zahraničia
patria medzi najčastejšie negatívne aspekty. Napríklad
pri jazere Inle vláda nakazuje dlhokrkým ženám zo slávneho kmeňa Kayan, aby pózovali turistom v obchodoch so
suvenírmi. V súčasnosti je potrebné sa zamerať predovšetkým na ekoturizmus, rozumné prerozdeľovanie ziskov komunitám a zodpovedné správanie cestovateľov.
Podobne ako komunistické Československo nebola ani Barma nikdy kompletne odrezaná od sveta.
Cenzúra bola prísna, ale filmy i muzika sa pašovali
do krajiny a šírili sa medzi ľuďmi. Teraz v Barme
nastúpila divoká globalizácia – v kinách sa premietajú hollywoodske blockbustery, internetové kaviarne sú plné ľudí na Facebooku, zlatá mládež sŕka
Coca-Colu a všetci súhlasne túžia po smartfónoch.
Rýchlo sa mieša staré a nové, moderné a tradičné.
Podobne ako v iných krajinách má globalizácia
dvojakú tvár. Ľudia sú viac prepojení, telefóny
a internet dávajú priestor nezávislým médiám a sociálnym hnutiam. Mizne však tradícia a pôvodná
kultúra, nastupuje konzum a materializmus. Barma má teraz veľkú šancu poučiť sa na okolitých
krajinách a skúsiť ísť cestou udržateľného a zmysluplného rozvoja.
Etnické menšiny pre vaše potešenie“
Su Ťij mala v Prahe dobrú reč“
Strana 48
žltý 1 | 2015
Myanmar Skate Association (Barmská skateboardová asociace, MSA) po
letech lobbingu právě dostala zelenou
a skateboarding se stal oficiálním
sportem. Myšlenka je stále populárnější
především díky přístupu na internet a
MSA má v současnosti už přes 500 členů. A to přesto, že v Rangúnu není ani
jediný skate park a jezdí se pod mosty,
v parcích nebo okolo bazénu. „Společně
šetříme peníze, abychom mohli jednou
měsíčně darovat jeden skate. Pro většinu nadšenců je to pořád příliš drahá
záležitost, říká Ko Lwin, šéf asociace.“
Skaty vozí do Barmy i cizinci, třeba
Australan Dave jich naposledy přivezl
deset. Teď se na nich učí jezdit třeba
i neslyšící děti. „Jde nám o sociální
rozměr jízdy,“ směje se Ko Lwina dodává: „Navíc, Barma je jidiná země, kde
skejťáci a bruslaři jezdí společně!“
žltý 1 | 2015
Tetovanie je súčasťou barmskej kultúry stovky, možno tisíce rokov, každopádne
dlhšie ako
Strana
49 v Európe. V theravádskom budhizme bol magický text s obrázkami ochranou pred nešťastím a zlými
duchmi. Tetovalo sa poklepávaním na bambusovú tyč s kovovým hrotom, v ktorom je atrament.
Známe bolo tetovanie žien kmeňa Chin, ktoré mali potetovanú celú tvár. To preto, aby ich neodvliekol miestny panovník do svojho háremu. Dnes už majú tetovači elektrické strojčeky a zákazníci sa čím ďalej tým viac zaujímajú o západné motívy – letiace srdce, lebky a sexy dievčatá.
Majster“
Banksy, môj vzor“
Medzi skupiny hlasno sa dožadujúce väčšej tvorivej slobody a prístupu na verejné
miesta patria i barmskí grafiťáci. Na
stenách Rangúnu sa objavuje viac a viac
diel, zatiaľ skôr jednoduchších a rýchlo
nasprejovaných. Výpredaj vojenských nohavíc glosuje zmenšujúci sa vplyv armády, televízia s odtrhnutým káblom poletujúcim vo vzduchu odkazuje na stále veľký
problém výpadkov prúdu, dolár s práčkou
kritizuje všetko objímajúcu korupciu.
„Akýkoľvek väčší piece je okamžite odstránený, takže v meste to veľmi nemá cenu,
robíme skôr na súkromných zákazkách,“
hovorí skupina mladých sprejerov. Rovnako ako mnoho iných umelcov testujú,
kde stoja nejasné hranice cenzúry.
„Daruj skate““
Simka = zmena“
JIŘÍ PASZ
(* 1981, Havířov) Autor je fotograf, dlhodobo sa venuje zvyšovaniu povedomia
o sociálnych a humanitárnych témach. Navštívil vyše 30 krajín, má za sebou
pracovné pobyty v Kambodži, Ugande či Nepále. Pri svojej práci sa venoval problematike detských vojakov, AIDS, domáceho násilia, etnických menšín či prostitúcie.
V poslednom období sa zameriava predovšetkým na pozitívne zmeny v ľudskom
živote. Séria fotografií „Radostná neistota“ bola vytvorená v Barme a Thajsku
v spolupráci s Amnesty International. Viac na www.radostnanejistota.cz.
To, čo skutočne viditeľne mení Barmu, sú mobilné
telefóny. Pred tromi rokmi stála SIM karta zhruba 50 000 korún, dnes sa dá GSM obstarať za
3 tisícky. Vláda rozbehla i predaj lacných SIM
kariet, s tými sa však dá volať len po Barme a v súčasnosti je ich emisia kompletne zastavená. Mobilné volanie tak využíva okolo 6 miliónov ľudí z celkových 60. Ľudskoprávni aktivisti však varujú, že
podľa skúseností z iných krajín nemusí dostupnosť
telefónov automaticky znamenať zlepšenie situácie.
Vláda a mobilní operátori musia zaistiť, že nebude dochádzať k cenzúre, sledovaniu hovorov alebo
k blokáciam sietí, napríklad počas volieb.
žltý 1 | 2015
Na vlastnej koži
Strana 51
(NE)VIDITE¼NÁ VÝSTAVA ALEBO
AKO SOM POCHOPILA PODSTATU
Musím sa priznaś, že keï som dostala ponuku ísś na
Nevidite¾nú výstavu, ve¾mi som sa tešila. Vlastne som nemala
žiadne oèakávania ani predstavy, ako to bude vyzeraś, jediné,
èo som vedela, bolo, že tam bude tma ako vo vreci.
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: Lenka LIŠKA, archív
Nikdy neverte tomu, čo vidíte
Hneď ako som vyšla na druhé poschodie Novomestskej radnice v Prahe,
bolo mi jasné, že sa mi tu bude páčiť.
V pokladnici Neviditeľnej výstavy sedel sympatický mladý muž v dioptrických okuliaroch, ochotne zdvíhal
telefóny a niečo ťukal do počítača.
Hneď som bola poučená, že v tmavých miestnostiach sa nesmie fotiť
a v skrinke si mám nechať všetky
veci, čo by mohli vydávať zvuk alebo
svetlo. Bolo mi síce divné, že sa všetci
prítomní potmehúdsky usmievajú
a evidentne sa dobre bavia, ale nejako
som to nebrala vážne, pretože predsa
viem, čo vidím, nie? Odložila som veci
a čakala, čo sa bude diať. Chlapec
na recepcii sa zdvihol, odložil okuliare, vzal si slnečné a predstavil sa ako
môj sprievodca. Volal sa Ondro. Chytil
ma za ruku a už som bola v tme. Prvá
poučka – pravú ruku na stenu, ľavú
pred seba a môžeme ísť.
V tme je zbytočné sa snažiť vidieť
Prvá reakcia môjho mozgu bola:
Ha, je to rovnaké ako po tme v byte
alebo v kúpeľni. Oči sa márne snažili
zaostriť na akýkoľvek tvar. Tma je
však vo všetkých miestnostiach taká
veľká, že si naozaj nevidíte ani na
špičku nosa. Po pár minútach som
to vzdala a zavrela oči, aby si trochu
odpočinuli. Ondro ma kúsok viedol
a potom ma nechal v prvej miestnosti
žltý 1 | 2015
Na vlastnej koži
Strana 52
zdali sa neznáme a nastal poriadny
ohmatať všetky predmety. Mala som
zmätok. Nedokážem si predstaviť,
hádať, kde som a čo „vidím“ rukami.
že by ma niekto s páskou cez oči
Môžem len prezradiť, že išlo o miestnechal na Václaváku, asi by som
nosti imitujúce bežný byt. Máte tak
strávila pol dňa pod koňom a nikam
možnosť zistiť, ako vidia svet neviďalej by som sa nedostala, kým by
diaci. Zaujímavé bolo, že predmety,
sa ma neujal nejaký nevidiaci.
ktoré som poznala z bežného života,
stačilo len nahmatať
a hneď som bola doma.
V tme miznú všetky hranice.
Mozog okamžite nahodil
správny názov. No rozOdrazu máte možnosť vnímať
poznať predmety, ktoré
mi nie sú úplne blízke,
úplne inak a zrak sa tu zdá ako
trvalo dlho. Mozog si
musel začať robiť obrázok
zbytočné rozptýlenie.
inak. Len podľa hmatu
a takto sa prekliknúť
nebolo vôbec jednoduché. Ondro,
Je to mäkké a ako to vonia
ako keby poznal každý môj krok,
Okrem zmätku a ruchu som mala
ma starostlivo navádzal a upozormožnosť ohmatať si i rôzne druhy
ňoval na všetko, čo som mala okolo
ovocia a zeleniny. Mimochodom, kedy
seba. Kým som sa snažila nejako sa
ste si naposledy privoňali v stánku
zorientovať a ísť na vlastnú päsť,
k pomaranču, ohmatali, aký je mäkký
väčšinou som do neho narazila alebo
alebo sa pomaznali s cibuľou? Hmatosa cítila neistá. Hneď ako som však
vý vnem mi umožnil cítiť úplne inak,
začala stopercentne veriť svojmu
intenzívnejšie. Zaujímavé bolo, že
sprievodcovi a jednoducho sa do tmy
mozog nebol vôbec schopný vygenerouvoľnila, i môj krok bol istejší. Dovať farby. Vedela som, čo to je, ako to
konca nevadilo, že so mnou Ondro
vonia, ako to vyzerá tvarovo, ale farby
párkrát zatočil. Ono v priestore,
úplne zmizli. Najlepšie na tom bolo, že
ktorý nevidíte, je vám orientácia
mi vôbec nechýbali. Z trhu sme sa vyaj tak nanič.
dali rovno do ďalších miestností. Nielenže ma Ondro nechal ísť i voľným
To, čo vidíte, je obmedzené,
priestorom len za zvukom, ale občas
to, čo cítite, je bez hraníc
som do ruky dostala i nejaký predmet,
Najväčším prekvapením pre mňa
ktorý som musela spoznať. To, s akou
bolo, že mi tma bola neuveriteľne
istotou ma sprevádzal a ako sa o mňa
príjemná. Zmiznú všetky hranice,
staral, vo mne vyvolalo podozrenie, že
ani telo veľmi nevnímate. Odrazu
musí mať okuliare s nočným videním.
Nie je predsa možné, aby sa v priestomáte možnosť vnímať úplne inak
re pohyboval s takou istotou. Na moju
a zrak sa tu zdá ako zbytočné rozhlúpu otázku, ako to vlastne je, som
ptýlenie. Z mojej pohody ma vyviedla
dostala odpoveď, že vidí presne to,
len simulácia rušnej ulice, kde som
čo ja. No veľmi som tomu neverila
nebola schopná ušami oddeliť jeda tešila sa na pokec v tmavom bare,
notlivé zvuky, predmetov bolo veľa,
žltý 1 | 2015
Na vlastnej koži
ktorý celú hodinovú prehliadku
ukončuje. Tomuto musím predsa
prísť na koreň.
Priestor bez hraníc, pozeranie
bez predsudkov
V tmavom bare sme si sadli na
gauč… neviem prečo, mala som
pocit, že je modrý, a začali sme sa
rozprávať. Až tu z Ondra vyšlo, že
on sám je nevidiaci a to, ako sedel
na recepcii, bol len vtip. Celý čas som
si myslela, že vidí, veď predsa písal
na počítači, v pokladnici zdvíhal
telefóny. Priznal sa mi, že si zo mňa
trochu vystrelili a dioptrické okuliare, ktoré mal na očiach, patrili jeho
kolegyni. Musela som sa smiať, potom verte tomu, čo vidíte. Rozprávali
sme sa o mojich zážitkoch i o tom,
ako vníma svet on ako nevidiaci.
Strana 53
Zverila som sa mu, že som mala
pocit, akoby priestor vôbec neexistoval, keď nevidíte steny a nemáte
poňatie o veľkosti miestnosti, cítite
väčšiu slobodu a máte pocit omnoho
väčšieho priestoru. Ondro nevidí
posledných šesť rokov a hovoril,
že najväčším hendikepom sú ľudia,
ktorí ho ľutujú alebo nejako reagujú
na jeho odlišnosť. Hneď ako sa o tom
zmieni, veľa ľudí ho začne ľutovať,
čo nikdy nikomu nepomohlo a hlavne je to niečo, čo nikto nepotrebuje,
ani ten, ktorý vidí. Opisoval mi, že
on síce nevidí, ale omnoho väčším
hendikepom trpíme my vidiaci. Tým
hendikepom je neschopnosť komunikácie. Snažíme sa napríklad na
ulici pomôcť, čapneme nevidomého,
niekam ho zatiahneme a ešte mu
povieme, tu to je.
V pokladnici neviditeľnej výstavy je vždy príjemne a veselo. Videla som
to na vlastné oči. aj keď sa neodporúča veriť len tomu, čo vidíte.
žltý 1 | 2015
Na vlastnej koži
S tým si málokto nejako poradí. Bola
som poučená, že najlepšie je vopred
sa opýtať, čo nevidiaci potrebuje,
kam sa chce dostať. Nikdy nikoho
nechytajte, nevidiaci sa chytí vás.
Potom je dôležité uvádzať vzdialenosti a opisovať veci do detailu.
Tak ako Ondro navádzal v tme mňa,
môžete vo svetle naviesť nevidiaceho.
Slečna, môžem si vás ohmatať?
Nehovorím, že nevidieť je nejaká
hitparáda, ale ako sme sa s Ondrom
bavili, hovorila som si, či na tom, že
nevidí, vidí nejakú výhodu. To, čo mi
povedal, mi vyrazilo dych. Nemá totiž
možnosť súdiť ľudí podľa obalu. Je
mu jedno, i má niekto háro, roztrhané
džínsy alebo veľký zadok. Ku všetkým má tak možnosť pristupovať bez
predsudkov, bez toho, aby si o niekom
urobil obrázok len podľa toho, ako
vyzerá. Napadlo mi, aké obmedzené
Strana 54
vnímanie my vidiaci občas máme.
Navyše som Ondrovi hovorila, že to
musí mať svoje výhody, napríklad,
keď chce nejakú slečnu pozvať na
pohárik. Vzhľadom na to, že nemá
iný vnem, mohol by sa jej napríklad
opýtať, či si ju môže ohmatať, aby
vedel, do čoho ide. Vyviedol ma však
z omylu, vraj by si to najlepšie hneď
vystrieľal a tiež musí mať nejaké
prekvapenie, takže najskôr klasicky
drink, pokec a spoločné naladenie.
Z tmy sa mi nakoniec vôbec nechcelo.
Uvedomila som si, že z odlišnosti robíme zbytočne hendikep, miesto aby
sme ju prijali a s pohodou pomohli.
Napokon, len my rozhodujeme o tom,
čo nám bude pripadať tzv. „normálne“. A ja vám zaručujem, že uvidíte
viac, keď sa začnete pozerať srdcom
a nie len očami, niekedy nás fakt
pekne klamú. #
Work&Travel
USA 2015
NÁJDI SI SVOJ JOB NA LETO 2015 VČAS
práca až 4 mesiace s možnosťou
cestovania 30 dní
koch,
práca v národných a zábavných par
hoteloch, reštauráciách a pod.
REGISTRÁCIA
NA NAJVÄČŠIE
JOB FAIRY
OTVORENÁ
NEVIDITEĽNÁ VÝSTAVA PRAHA ponúka ojedinelú interaktívnu cestu po
svete, v ktorom zmizlo všetko svetlo. Pomocou zvyšných zmyslov sa snažíte
nájsť cestu von a vyskúšať si tak, aký je život bez zraku – riadite sa výhradne
hmatom, sluchom, čuchom a zmyslom pre rovnováhu. Celou výstavou vás
sprevádzajú nevidiaci alebo čiastočne nevidiaci ľudia. Výstava sa snaží ukázať
okrem reálneho sveta nevidiacich ľudí i možnosti, ako im pomôcť a porozumieť.
Okrem klasickej prehliadky môžete absolvovať i neviditeľnú masáž, ochutnávku vín alebo neviditeľnú večeru. www.neviditelna.cz
0800 121 121
USAWorkAndTravel
[email protected]
www.studentagency.sk
žltý 1 | 2015
Zážitky z ciest žltými autobusmi
Strana 56
PRÁZDNINY V RÍME
Je 12. septembra neskoro popoludní, husto prší a my
nasadáme s kamarátkou do žltého autobusu, ktorý smeruje
do Bratislavy. Vystupujeme však už v Brne, kde zhruba hodinku
èakáme na žltý autobus do Ríma. Tam sa totiž koná
naša katedrová exkurzia.
TEXT a FOTO: Hana ŠIMŮNKOVÁ
V Brne sa stretávame s našimi
spolužiakmi, ktorí prišli autobusom
či vlakom z Olomouca a Ostravy.
Jedna naša kamarátka však chýba
a my máme veľké obavy, aby odjazd
autobusu stihla. Na vine je komplikácia na ceste medzi Olomoucom
a Brnom, a i napriek tomu, že sa
odjazd autobusu do Talianska o pár
minút zdržal, situácia začína byť
vážna. Hrozí, že autobus do ďalekého Ríma skutočne nestihne a my
odídeme bez nej. Našťastie však
všetko dobre dopadne a my konečne
tesne pred desiatou hodinou večer
odchádzame, smer Rím. Vo Viedni
naberáme pár ďalších cestujúcich.
Florenciu iba míňame, pretože tu
nikto nevystupuje, takže sa nám
cesta o príjemnú hodinku skráti.
Aj keď je viac ako dlhá, ubieha pomerne rýchlo a my chvíľu po poludní
vystupujeme na autobusovej stanici
v Ríme. Najskôr sa ja a moje štyri
kamarátky vydávame na metro, aby
sme našli ubytovanie, ktoré sme si
na týždeň prenajali. Nachádza sa
kúsok od katedrály a Námestia sv.
Petra, ale my úplne zmätené a bez
mapy blúdime dobré štyri hodiny
nedaľeko Vatikánu. Nakoniec úplne
vyčerpané a unavené ťahaním ťažkých batožín a batohov nachádzame
ulicu Aurelia a náš vytúžený byt. Je
naozaj na parádnom mieste – nielen
blízko centra, ale navyše je v okolí
i dosť obchodov a reštaurácií, čo je
pre nás neoceniteľné.
žltý 1 | 2015
Zážitky z ciest žltými autobusmi
Po tom, ako sa pozbierame, vydávame sa na prehliadku najbližšieho
okolia. Nasledujúci deň sa začína zrazom profesorov a študentov na Piazza
Navona, preto ideme nájsť cestu,
aby sme nezablúdili a neprišli ráno
neskoro. Cestou si dávame zmrzlinu
a lebedíme si, ako je nám super a ako
krásne pokračujú naše prázdniny.
Je to skvelé, sme skutočne v Ríme!
Nasledujúcich päť dní je doslova
nabitých kostolmi, pamiatkami,
palácmi a galériami. Navštevujeme
dohromady 30 kostolov, bazilík a katedrál. Vidíme tie najúžasnejšie diela
v Palazzo Barberini, Farnesina, Villa
Jullia a ďalších palácoch. Pozrieme si
celý rad fontán a nenecháme si ujsť
tie najvýznamnejšie miesta a pamiatky, ako napríklad Sväté schody, Španielske schody a námestie,
Konštantínov oblúk, Vatikánske
múzeá, Forum Romanum, Anjelský
hrad a mnoho ďalších. Jeden večer
v týždni sa všetci schádzame v príjemnej útulnej reštaurácii neďaleko
Piazza Navona, kde si dávame vynikajúcu pizzu a pár karáf vína. Veď
čo by to bol za taliansky výlet, nedať
si aspoň raz víno a výborné jedlo,
ktoré vedia len Taliani?  Bohužiaľ
sa naša predstava o pití alkoholu
v reštaurácii nezlučuje s predstavou
Talianov (pitie zásadne iba k jedlu,
po jedle už žiadna karafa), a tak sa
presúvame k rieke Tibere, kde si na
brehu dopriavame talianske vína
nakúpené v menších obchodíkoch
v centre mesta.
Suveníry a darčeky pre naše rodiny
a kamarátov nakupujeme na trhu
Del Fuimi, kde je toho toľko, že
nevieme, čo si vybrať. Všetko vyzerá
ohromne lákavo a je ťažké odolať.
Strana 57
Jasnou voľbou je však olivový
olej a korenie na cestoviny, ktoré nielenže úžasne vyzerá, ale
i omamne vonia. Naša exkurzia
po talianskych pamiatkach sa chýli
ku koncu. Počasie nám po celý čas
pobytu praje, a tak sa posledný deň
pred odjazdom vydávame vlakom
na zastávku Christoforo Colombo
a potom autobusom na pláž zhruba
30 km za Rímom, ktorá je absolútne
parádna. Užívame si teplo, piesok,
more s vlnami a zábavu. Máme stovky fotografií a nespočetné množstvo
spomienok na týždeň v božskom
meste Ríme. V žltom autobuse na
ceste späť už diskutujeme, kam by
sa asi mohlo ísť budúci rok. Pokiaľ
to bude Francúzsko alebo Nemecko,
žltý autobus je jasná voľba.  #
Prináša vám zima depresie?
Skúste tanec v plavkách.
Text: Vladimír Kuchař, foto: archív
Schválne, kto z vás
súhlasí s tým, že má
radšej teplé a slnečné
počasie ako pochmúrne s mrholením
a vtieravou zimou
okolo nuly, ktoré sú
v posledných rokoch
také typické pre väčšinu zimných dní?
Možno aj na vás samotných má počasie vplyv. Neradi vstávate do tmy a ešte
menej radi končíte v práci po zotmení,
ktoré prichádza už okolo piatej hodiny.
Od tmy do tmy v práci – čo je toto za
život, hovoríte si a padá na vás únava
a splín oveľa viac ako na jar či v lete.
Pokiaľ sú pre vás zimné dni príjemným
obdobím, ktoré si užívate pri zamotaní
sa do deky s knižkou a hrnčekom čaju
či dokonca pri vonkajších zimných
radovánkach, môžete si gratulovať.
Pokiaľ zimu tak neprežívate, ale napriek tomu zvládate všetky každodenné
povinnosti bežného života a bavia
vás rovnako ako inokedy v roku vaše
záujmy, tak si tiež môžete gratulovať.
Až každému piatemu človeku totiž
zimné obdobie prináša SAD. A nie je
to len taký obyčajný smútok, ako by sa
pri jednoduchom preklade z angličtiny
mohlo zdať. Ide o niečo omnoho horšie,
o sezónnu afektívnu poruchu (Seasonal Affective Disorder). Na internete,
napríklad na diskusných fórach pre
ženy, je možné nájsť stovky príspevkov
ako sú tieto: „Zimu veľmi nemusím,
často ovplyvňuje moju náladu. Som viac
unavená a môj jedálny lístok je iný ako
v lete. S pohybom v zime som na tom
zle, občas si idem zaplávať alebo zacvičiť, ale nie je to pravidelné ako v lete.
Zimu naozaj veľmi nemusím, mám rada
teplo a slniečko – už aby zase bolo .“
Napokon, niet sa čomu čudovať. Prírode
človek nerozkáže a platí to i v tomto
prípade. Sezónne správanie je v prírode
riadené okrem iného množstvom svetla
a dĺžkou dňa a noci. Zmeny v pomere
slnečného svetla určujú, kedy sa zvieratá začínajú páriť, chystajú sa na zimný
spánok alebo začínajú byť aktívne.
Podľa dĺžky dňa, ktorú merajú vnútorné
hodiny, sa ich organizmus pripravuje na
aktivity, ktoré sú dôležité pre ich prežitie.
Aj ľudia žili po tisícročia v súlade
s rytmami prírody, ktoré určovali, kedy
sadiť a zbierať či kedy jesť a spať.
Moderná doba však priniesla nové
nároky. Život bežného človeka vo vyspelej krajine sa ročnému obdobiu spravidla
nepodriaďuje. V lete i zime vstávame
väčšinou v rovnakom čase. Avšak v lete
je to dlho po rozodnení a v zime dlho
pred ním. V zime chodíme do práce
pred slnkom a často odchádzame až
po jeho západe. Mnoho ľudí v zime
slnko po dlhé týždne priamo nezazrie.
Dá sa potom čudovať, že pre približne
7 % populácie prináša obdobie od
októbra do marca utrpenie, ktoré sa
prejavuje výraznými zmenami v ich
osobnosti? Ľudia postihnutí poruchou
SAD sa cítia depresívne, sú apatickí,
ľahko a nadmerne sa unavia a len
s ťažkosťami zvládajú dennú rutinu.
Ľudia alergickí na zimné obdobie tiež
veľmi často prestávajú vyhľadávať spoločnosť, sú precitlivení a napätí. Väčšinou nestoja o žiadny fyzický kontakt ani
sex. A to, ako uznáte, asi nie je veľmi
príjemné pre ich partnerské polovičky.
Odhaduje sa, že až 20 % populácie
vykazuje počas jesenných a zimných
mesiacov miernu formu týchto ťažkostí.
I keď myšlienka, že svetlo a tma môžu
mať vplyv na správanie sa ľudí, sa
objavila už v antike a už v 2. storočí
pred n. l. písal grécky lekár Aretaus, že
„letargickí majú byť položení na svetlo
a vystavení lúčom slnka“, tak jav SAD
prvýkrát opísal a pomenoval juhoafrický
psychiater Norman Rosenthal v roku
1984. Ten si všimol, že po presťahovaní zo subtropického Johannesburgu do sezónneho New Yorku bol
v zimných mesiacoch menej aktívny
a produktívny.
Otázkou však zostáva, ako prečkať
zimné pochmúrne dni. Ako si urobiť
leto i v zime a preventívne sa chrániť
pred depresiou, ktorá môže ľahko prísť.
Pokiaľ si nemôžete dovoliť odletieť do
teplých krajín, tak na pomoc môžu prísť
opäť rady z diskusných stránok pre
ženy. Napríklad táto: „Keď je zimy príliš
a chcete si urobiť letný pocit, vyskúšajte
naozaj účinné riešenie: pustite ústredné
kúrenie naplno, zapnite všetky radiátory a svetlá. Potom si oblečte bikiny
a tancujte na letnú hudbu! Uvidíte,
ako sa budete cítiť šťastná, pretože sa
budete veľmi smiať!“ Čo k tomu dodať?
Azda len to, že pokiaľ by to nespravilo
náladu vám, tak by to mohlo pomôcť
aspoň susedovi oproti, ktorý vás zazrie
cez záclonu.
A čo trochu serióznejšie rady od odborníkov? Podľa nich pomôže, keď si doprajete ranné prechádzky a čo najviac
pohybu vonku, predovšetkým ráno.
Skúste stráviť každý deň na dennom
svetle minimálne pol hodiny. Presvetlite
domov, snažte sa vpustiť do svojho
bytu či domu čo najviac denného svetla
a na najosvetlenejšom mieste raňajkujte. Obstarajte si svetlá imitujúce
denné svetlo. Jedzte správne, tak, ako
by ste jedli v lete. Pre zimné obdobie
sú typické prejedanie sa a zvýšená
chuť na sladké. Spomeňte si na to,
ako vám chutili ľahké letné šaláty,
na ktorých ste si pochutnávali pri stole
malebnej prímorskej reštaurácie. Ale
hlavne, skúste všetko brať s nadhľadom a humorom a pripomeňte si, že
život je príliš krátky na to, aby ste si
ho nechali skaziť zimou. #
žltý 1 | 2015
Tip na výlet
Strana 60
žltý 1 | 2015
Tip na výlet
Strana 61
OÈARENÍ BUDAPEŠŤOU
Do Budapešti sme sa vydali vlastne náhodou –
v žltých autobusoch ponúkali akciu „druhý ide zadarmo“
do európskych metropol, nechcelo sa nám ve¾mi ïaleko,
na Slovensku a v Rakúsku sme boli chví¾ku pred tým, tak sme
si vybrali Budapešś. Možno práve preto, že sme vyrazili len
tak bez oèakávania, chytilo nás toto mesto plné mostov,
pamiatok, termálnych prameòov a èervenej papriky
hneï pri prvej návšteve a už nás nepustilo.
TEXT a FOTO: Michaela MIOVSKÁ
Je to už pár rokov, čo na dovolenku
cestujeme mimo sezóny, síce potom
spravidla nemáme fotky s modrým
nebom ako z fotobanky, zato si
môžeme vychutnať pamiatky, uličky
a reštaurácie takmer súkromne.
A práve v Budapešti platí, že si ju
Poetická budova najpopulárnejšej budapeštianskej tržnice ponúka predovšetkým chutné darčeky.
Budapešť oplýva celým radom historických pamiatok, ktorým kraľuje neogotická budova parlamentu,
ktorá bola pri výstavbe inšpirovaná budovou parlamentu v londýnskom Westminsteri.
človek užije (a zamiluje) za každého
počasia. Pri výbere hotela sme mali
šťastnú ruku, trafili sme sa hneď
vedľa hlavnej tržnice (Vásárcsarnok),
ktorá vyzerá skôr ako historická
staničná budova, vnútri však ukrýva
trh s ovocím, zeleninou, mäsom,
pečivom, a samozrejme suvenírmi
pre turistov. Klobásky, sušená paprika a tokajské víno sú najlepší darček
z dovolenky!
Nenechajte si ujsť kúpanie v najrozsiahlejších
európskych termálnych kúpeľoch Széchenyi.
Kúsok od tržnice tečie Dunaj, ktorý
tvorí hranicu medzi bývalou Budou
na ľavom brehu a Pešťou na pravom
(Buda + Pešť = Budapešť, od roku
1873). Dostať sa z Pešti do Budy je
možné cez niekoľko krásnych mostov,
hneď pri tržnici je Most slobody,
nasleduje Alžbetin most, Reťazový
most a Markétin most. Všetky boli
v roku 1944 vyhodené do povetria
ustupujúcou nemeckou armádou,
za vojny však bola zničená celá
Budapešť, je teda až udivujúce, že
sa podarilo zachovať alebo obnoviť
toľko pamiatok. Najmä v Pešti je
úžasné sa len prechádzať, prezerať si
domy, uličky, kostoly, fontány a sochy
na námestiach. Odporúčam zviezť sa
metrom linky M1 (druhé najstaršie
metro v Európe), malinké vozy a zastávky zdobené mozaikou vyzerajú
skôr ako pamiatka než súčasť MHD.
Vystúpte na Námestí hrdinov a môžete celý deň stráviť v zoo, ktorá je síce
malá, ale neuveriteľne pestrá. Hneď
naproti nej sa vykúpte v Széchenyiho
kúpeľoch, najteplejší bazén tu má
40 stupňov. Na pekný výstup sa môžete vydať do Budy, na vrch Gellért
s Citadelou a sochou slobody, na ďalšom kopci je Hradný vrch a o kúsok
ďalej hrobka Gül Baby, od ktorej je
krásny a menej známy výhľad na
mesto a na Markétin ostrov – zelenú
oázu uprostred Dunaja. Je toho však
omnoho viac, čo Budapešť ponúka,
na to však jeden článok ani jedna
návšteva nestačia, a tak sa tam tohto
roku chystáme tretíkrát . #
žltý 1 | 2015
Strana 62
Recept
BRAVÈOVÁ PANENKA
V PARMSKEJ ŠUNKE
● 450 g bravčovej panenky
● 200 g parmskej šunky
● 200 g zemiakov
● 50 g šampiňónov
● 1 citrón
● 1 pomaranč
● 1 limetka
● 20 g brusníc
POSTUP
Najprv si pripravíme zmes na mäso
z pomarančovej, citrónovej a limetkovej kôry, brusníc, rozmarínu, tymianu a rozdrveného cesnaku. Touto
zmesou potrieme nasolené a okorenené mäso. Zabalíme do parmskej
šunky, pokvapkáme šťavou z limetiek a pomarančov a necháme tri
hodiny uležať. Potom orestujeme
v pekáči s nepriľnavým povrchom.
● 10 g rozmarínu
● 10 g tymianu
● 5 g cesnaku
● soľ, čierne korenie
Tým sa vyhneme nutnosti vymastenia riadu tukom a varíme tak
zdravšie. Pečieme spolu so zemiakmi
a šampiňónmi pri teplote 140 °C
20 minút.
Na prípravu receptu odporúčame
použiť pekáč TITANO, ktorého nepriľnavý povrch neabsorbuje pachy,
a tak môžete v riade variť, piecť
i smažiť. Výnimočný rozvod tepla
www.titano.sk
žltý 1 | 2015
Zo života STUDENT AGENCY
Strana 64
ROZBEHLI SME TO.
Je nede¾a 14. decembra ráno. Pre niekoho obyèajná
predvianoèná nede¾a, keï si ostatní užívali spánok v teplej
posteli alebo napríklad raòajky od svojho miláèika. Pre nás
v RegioJete to bola nede¾a, keï boli všetci na nohách,
vo firme to huèalo ako v úli a èas bol neúprosný. Pýtate sa,
èo sa dialo? V tú striebornú nede¾u sa na Slovensku totiž spúšśala prelomová vec. Na jednej hlavnej vnútroštátnej vlakovej
trase, t. j. Bratislava – Košice, zaèal, okrem štátneho dopravcu,
jazdiś i ten súkromný – RegioJet so svojimi žltými vlakmi.
TEXT: Petra NOVÁKOVÁ ● FOTO: archív
Skoro ráno, o 5.17 hod. vyšiel z Košíc
prvý vlak RegioJet na pravidelnom
spoji Košice – Žilina – Bratislava.
Celkovo na tejto trase jazdia tri
súpravy rýchlych žltých vlakov, ktoré
sú ťahané najmodernejšími rušňami
Vectron. Cesta medzi Bratislavou
a najvýchodnejším krajským mestom,
Košicami, trvá 4 hodiny a 53 minút.
RegioJet sa týmto stal prvým súkromným železničným dopravcom,
Stevardky vlakov RegioJet cestujúcim rozdávali balóniky a sladkosti.
žltý 1 | 2015
Zo života STUDENT AGENCY
ktorý na vnútroštátnej trati konkuruje štátnemu dopravcovi ZSSK.
A je tiež prvým vlakovým dopravcom
v Európe, ktorý využíva na pravidelnú osobnú dopravu viacsystémový
rušeň Vectron od spoločnosti
Siemens, ktorý môže ísť až 200 km
za hodinu a dosahuje výkon 6,4 MW.
Škoda len, že na slovenských tratiach
je možné zatiaľ jazdiť na väčšine
úsekov maximálne 120 km rýchlosťou za hodinu.
Pre tento slávnostný deň RegioJet pripravil bubenícku šou na hlavnej stanici v Bratislave, vždy pri príjazde či
odjazde žltého vlaku. Hudobná kapela
Tambores z Nitry bola absolútne skvelá. Svojimi horúcimi a divokými juhoamerickými skladbami mladí hudobníci rozžiarili nielen našich zákazníkov
na danom nástupišti, ale i ľudí z celej
stanice. Cestujúci si užívali rytmickú
hudbu, fotili sa a niektorí sa nechali
strhnúť i k tancu. Naše stevardky tiež
rozdávali balóniky a sladkosti.
Strana 65
Tento deň bol veľmi náročný, ale
úspešný. Vyskytli sa síce drobné
nedostatky, ale to sa pri spustení
novej trasy stáva, pretože môžete
akokoľvek plánovať, ale až reálna
prevádzka ukáže možné komplikácie. Niektoré sme však odstránili
už v priebehu dňa, na iných budeme musieť zapracovať a vyriešiť čo
najskôr. No vy, naši zákazníci, ste
v túto striebornú nedeľu jednoznačne zvolili práve nás, žltého dopravcu,
ktorý ponúka zmenu v štýle dopravy
– pohodlné a komfortné cestovanie,
občerstvenie a príjemný servis.
A teraz trochu štatistiky: celkovo
sme vypravili šesť spojov. O miesta
v prvých žltých vlakoch na tejto trati
bol veľký záujem, v špičke sme boli
vypredaní. V tento deň sme prepravili
celkovo 2 290 cestujúcich.
Veľmi ďakujeme a veríme, že
s nami budete cestovať, a to nielen
po Slovensku. #
Hudobná šou nitrianskej kapely Tambores na bratislavskej stanici roztancovala nejedného cestujúceho.
žltý 1 | 2015
www.studentagency.sk
Strana 66
ENGLISH IS FUN
Doslovný preklad:
AT THE SEA-SIDE
1$32%5(æÌ
by Robert Louis Stevenson
Robert Louis Stevenson
When I was down beside the sea
A wooden spade they gave to me
To dig the sandy shore.
.HĊVRPEROGROHSULPRUL
Dali mi drevenú lopatku,
DE\VRPVLNRSDOQDSLHVRĀQRPEUHKX
My holes were empty like a cup.
In every hole the sea came up,
Till it could come no more.
Moje jamky boli prázdne ako šálka.
'RNDçGHMåiON\VW~SDORPRUH
DçNìPXçYLDFVW~SDĨQHPRKOR
Prihlášky
na rok 2015/2016
za zvýhodnené ceny
do 31. 1. 2015.
0800 121 121 | www.studentagency.sk
Shells – mušle; sun – slnko; icecream – zmrzlina; palms – palmy; sunflower – slneènica; fruits – ovocie.
Hidden word/tajnièka: SUMMER/LETO.
Januárové novinky na palubách žltých autobusov!
Cestujte luxusnými autobusmi
po Európe ešte častejšie
 Drážďany a Berlín NOVINKA až 7× denne
 Rím NOVINKA celoročne až 3× týždenne
Začať rozprávať o sexuálnom
násilí bolí, ale pomáha
 Budapešť 3× denne
Sexuálne násilie je na Slovensku stále tabu, o čom
svedčí aj veľmi nízka miera nahlasovania trestných činov.
„Nemlčme! si dalo za cieľ tabu prelomiť a priniesť verejnosti
informácie,“ vraví Dália Gregorová, iniciátorka projektu
Nemlčme! na pomoc obetiam sexuálneho násilia.
 Londýn 7× týždenne
Nemlčme! v týchto dňoch spustilo
web pre všetkých, ktorí nechcú
mlčať o téme sexuálneho násilia.
Vysvetľuje mýty spájajúce sa so
znásilnením, prináša príbehy obetí,
rady a užitočné kontakty. „Všetky
dôležité informácie sme chceli
zhrnúť na jedno miesto, aby boli
vždy dostupné v zrozumiteľnej
a prehľadnej forme,“ povedala
zástupkyňa Nemlčme!
Mirka Grófová.
Pre mnohé obete je kľúčový
bezpečný priestor, v ktorom môžu
otvorene písať o tom, čo sa im stalo
a byť pritom pochopené. Nemlčme!
preto spustilo aj prvú moderovanú,
anonymnú online komunitu, kde
sa môžu členovia radiť, zdieľať
zážitky, podporovať sa
a nadväzovať priateľstvá.
Kontaktujte [email protected]
Podporte na nemlcme.darujme.sk/553/
alebo na účte IBAN: SK8583300000002900616141,
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Sledujte www.nemlcme.sk a facebook.com/nemlcme
 Paríž 3× týždenne
 Zürich 6× týždenne
 Amsterdam 7× týždenne
 Frankfurt 7× týždenne
UŽITE SI NA CESTÁCH SERVIS AUTOBUSOV
dotyková obrazovka na každom sedadle
individuálna palubná zábava: filmy, hudba, hry
komfortný interiér
teplé nápoje, denná tlač a časopisy ZADARMO
príjemný personál na palube
Túto stránku poskytuje STUDENT AGENCY neziskovým organizáciám bezplatne.
Nech je ďalší rok plný radostných stretnutí,
šťastných udalostí a splnených prianí!
Zábavné cestovanie
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubiehať ešte príjemnejšie,
keď si vyberiete zo širokej ponuky zábavy na palubách vlakov
RegioJet a na autobusových linkách STUDENT AGENCY.
Fun&Relax – autobusy
individuálne dotykové monitory, na ktorých môžete sledovať
svoje obľúbené filmy či seriály presne podľa vašej nálady.
Slúchadlá na vypožičanie
ZADARMO od palubného
personálu v autobusoch
a vlakoch
Zábavný portál vo vlakoch
portal.regiojet.sk
NOVINY A ČASOPISY ZADARMO*
v autobusoch a vlakoch
Sledujte filmy, počúvajte hudbu, čítajte knihy a časopisy, sledujte správy
alebo hrajte hry. Stačí mať notebook, tablet alebo mobilný telefón
– o zábavu máte postarané. Zábavný portál nájdete na palube vlakov
po zadaní adresy portal.regiojet.sk.
FILMY
detské, komédie,
dokumentárne, dobrodružné...
HUDBA
rock, pop, jazz, vážna hudba
HRY
hlavne pre deti
KNIHY
detektívky, beletria, čítanie pre ženy, audioknihy...
* Na palube sú vždy k dispozícii cca 3 druhy časopisov a novín. Ponuka platí do vyčerpania zásob.
S Kreditovým lístkom
cestujete lacnejšie!
Prečo mať Kreditový lístok?
&HVWXMWHVQDPLDY\XæLWHYëKRG\
Ušetríte – nakupujte lístky za najvýhodnejšiu cenu.
Rezervujete online – na www.rj.sk, www.studentagency.sk, cez mobilné aplikácie
alebo M-stránky.
Platíte online – dobíjajte kredit online platobnou kartou, cez internetové bankovníctvo,
Sporopay alebo bankovým prevodom.
Cestujete všetkými žltými linkami – jedna „Kreditka“ platí pre vlaky RegioJet
a autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotná a zadarmo!
Na rezerváciu lístkov môžete využiť:
M-stránky
Na rezerváciu lístkov môžete tiež využiť naše internetové stránky
pre mobilné telefóny. Stránky nájdete
na tomto odkaze: http://m.sa.cz/sk
Mobilné aplikácie
Ponúkame vám tiež možnosť rezervovať lístky
na vlak či autobus pomocou aplikácií na iOS a Android.
Zadarmo si ich môžete stiahnuť na: http://www.studentagency.cz/aplikace
Android
iOS
20%
ZĽAVA
ŠPECIÁLNA CENA
NA PRVÝ SNEH
do 23.12.2014
- 10 %]đDYDQDO\æLDUVNXäNROX
- 50 %]đDYDQDSRæLÿRYėXO\æLDUVN\FK
a snowboardových potrieb do 20.12.2014
- 50 %]đDYDQDSRæLÿDQLHWUHNNLQJRYëFKSDOtF
- 10 %]đDYDQDMD]GXQDVQHæQRPVN~WUL
NUTNÁ REZERVÁCIA VOPRED!
www.aquacity.sk
www.tmr.sk
www.premiere-group.sk
20%
ZĽAVA
25%
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
ZZZVXSHUÁ\VN
www.hoteldalia.sk
www.hotelmaraton.sk
CELODENNÝ
SKIPAS ZA 19 €
Liptovský
Mikuláš
+421 2 2050 2020
www.regiojet.sk
www.studentagency.sk
Košice
Košice
=đDYXVLREMHGQDMWHDNRGRSOQNRY~VOXæEXNVYRMPXOtVWNX
5HJLR-HWYUH]HUYDÿQRPV\VWpPH
viac na
www.regiojet.sk
4302
4304
REX 770
Komárno – Dunajská Streda – Bratislava
4300
45
4306
REX 772
4310
4312 REX 774
45
4314
4316
4318
4320
4322
4324
4326
4328
45
4332
45
4334
4336
45 14:35
4338
45
4340
47 15:43
4350
45
4342
4344
4346
49
4348
platný od 14. 12. 2014.
55
REX 1770
45 16:35 47 17:43 18:17 45 18:35 19:43
 18:43 19:51
 18:39 19:47
13:43
46
|
|
11:43
 16:43  17:51
 16:39  17:47
46
 15:47
09:43
 15:51
46
 14:39
 16:00
07:43
 14:43
45
13:47
 14:51
06:43
13:51
45
11:47
14:00
4308
45
11:51
05:49 54 05:49
09:47
12:00
45
07:47
09:51
03:49 48 04:19 45 04:43
56
|
10:00
KOMÁRNO
05:53  05:53
07:51
|
03:53  04:23 
08:01
Komárno závody
06:50
 16:51  18:00 18:30  18:51 20:00
06:56
 16:54  18:03
05:57  05:57
 16:03
06:04  06:04
 14:54
03:57  04:27  04:50
14:03
04:04  04:34  04:56
12:03
Zlatná na Ostrove
10:03
Nová Stráž
08:04
10:12
10:06
12:21
12:16
12:12
12:06
14:21
14:16
14:12
14:06
 15:12
 15:07
 15:03
 14:57
 16:21
 16:16
 16:12
 16:06
 17:12  18:21 18:49  19:12 20:21
 17:07  18:16
 17:03  18:12 18:40  19:03 20:12
 16:57  18:06
07:31
08:46
08:42
08:39
10:45
10:41
10:38
12:45
12:41
12:38
14:45
14:41
14:38
45 15:36
 15:32
 15:29
47 16:45
 16:41
 16:38
45 17:36 47 18:45 19:10 45 19:36 20:45
 17:32  18:41
 17:29  18:38
|
|
 19:32 20:41
 19:29 20:38
 19:25 20:34
07:35
|
 18:57 20:06
08:07
10:16
Veľký Meder
Okoč
|
08:13
10:21
 17:17  18:26 18:54  19:17 20:26
 18:54 20:03
|
|
08:17
 16:26
 17:25  18:34
|
06:07  06:07
06:10  06:10
07:06
08:22
 15:17
 16:34
|
07:10
14:26
 15:25
|
04:10  04:40 
06:16  06:16
07:16
12:26
14:34
04:07  04:37 
Okoličná na Ostrove
06:20  06:20
10:26
12:34
Horná Zlatná
04:16  04:46  05:06
06:25  06:25
08:27
10:34
 19:07 20:16
04:20  04:50  05:10
07:21
08:35
|
Zemianska Olča
04:25  04:55  05:16
06:30  06:30
|
Bodza
04:30  05:00  05:21
06:37  06:37
06:41  06:41
07:39
|
 05:11  05:31
06:49 54 06:49
06:45  06:45
04:37  05:07 
04:45  05:15  05:35
Dolný Štál
04:49 48 05:19  05:39
04:41
Kútniky
Dolný Bar
Dunajská Streda príj.
Veľké Blahovo
 05:41 
04:27 05:07  05:37 
04:22 05:02  05:32 
04:19 04:59  05:29 
04:15 04:55  05:25 
|
|
|
|
|
|
|
06:24  06:54
06:19  06:49
06:17  06:47
 06:38
 06:36
 06:31
 06:27
 06:24
 06:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:24 07:54
07:19 07:49
07:17 07:47
47 07:12 07:38
 07:10 07:36
 07:06 07:31
 07:01 07:27
 06:58 07:24
 06:54 07:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54
 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:49
46 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47
48 08:12 08:38 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
 08:10 08:36 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
 08:06 08:31 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
 08:01 08:27 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
 07:58 08:24 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
 07:54 08:20 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
53 06:16 06:50 47 06:50 07:16 07:50 48 07:50 08:16 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
 16:24 16:54
 16:19 16:49
 16:17 16:47
 16:12
 16:10
 16:06
 16:01
 15:58
 15:54
46 15:50
17:24 17:54  18:24
17:19 17:49  18:19
17:17 17:47  18:17
17:12
17:10
17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
 18:12
 18:10
 18:06
 18:01
 17:58
 17:54
46 17:50
19:24
19:19
19:17
19:12
19:10
19:06
19:01
18:58
18:54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 20:24 21:24
 20:19 21:19
 20:17 21:17
 20:12 21:12
 20:10 21:10
 20:06 21:06
 20:01 21:01
 19:58 20:58
 19:54 20:54
Veľká Paka
Malá Paka
18:50 19:12 52 19:50 20:50
Orechová Potôň
04:33 05:13  05:43 
|
Dunajská Streda odj. 04:11 04:51 46 05:21   05:50
Michal na Ostrove
04:37 05:17  05:47 
|
Lehnice
04:39 05:19  05:49 
04:31 05:11
Kvetoslavov
04:44 05:24  05:54 
17:30
|

|
|
21:30
 20:28 21:28
|

|
|

|
|
19:28
15:30
19:30
|
17:28 17:58  18:28
|
 16:28 16:58
|
 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58
|
|
|
07:28 07:58
Kvetoslavov zastávka
Miloslavov
|
|
04:48 05:28  05:58 
09:30
19:34 19:40  20:34 21:34
|

|
|
|
19:43 19:48  20:43 21:43
|
17:34 18:04  18:34

06:28  06:58
Nové Košariská
06:30
07:30
|
|

 16:34 17:04
|

07:34 08:04 08:21  08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:04
05:30
Rovinka
 06:04  06:21 06:34  07:04 07:21
|
Podunajské Biskupice 04:54 05:34
19:50 19:55 52 20:50 21:50
46
45
45
45
45
45
45
45
46
4345
49
4347
50
4349
4351
57
4353
platný od 14. 12. 2014.
17:43 18:13  18:43
4343
17:50 18:20 46 18:50
REX 775 4341
 16:43 17:21
4339
07:43 08:13 08:34  08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:21
REX 771 4333
07:50 08:20 08:41 46 08:50 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:28 53 16:50 17:28
4331
05:09 05:50 46 06:20 47 06:41 06:50 53 07:20 07:41
4329
05:02 05:43  06:13  06:34 06:43  07:13 07:34
4327
Bratislava, N. mesto
Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
4325
REX 773 4337
4323
 22:28 23:28
 22:13 23:13
17:54 18:21
 22:31 23:31
 17:13 17:26 17:43 18:13 19:13 20:13 21:13
46
4335
4321
16:13 16:35 46 17:05 17:13 17:35 18:05 19:05 20:05 21:05 49 22:05 23:05
4319
16:26 16:43
46
16:05
4317
16:13
4315
4309
 15:13 15:26 15:43
45
4307
06:43  07:13 07:43 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43
06:26 46 07:05 07:26 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 46 15:05 15:13 15:35
4313
4303
06:13
06:05
4311
 05:25
45 05:14
45
BRATISLAVA, hl. st.
17:58 18:28 19:28 20:28 21:28
 22:36 23:36
|
|
18:01 18:31 19:31 20:31 21:31
 22:41 23:41
 22:24
|
18:06 18:36 19:36 20:36 21:36
 22:21 23:21
|
18:16 18:41 19:41 20:41 21:41
 17:21 17:35 17:51 18:21 19:21 20:21 21:21
|
16:58  17:28
|
16:35 16:51
16:24
|
17:01  17:31
|
16:21
06:21
|
16:28
|
17:16 48 17:41
17:06 46 17:36
 15:21 15:35 15:51
 05:34
15:58
16:31
|
|
06:51  07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51
Podunajské Biskupice
|
16:01
16:36
|
|
|
16:06
20:24
 15:28
|
16:16 47 16:41
|
06:58  07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58
 15:31
|
|
08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01
|
 22:54 23:54
 22:50 23:50

|
08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 46 15:36
 22:46 23:46
 22:43 23:43
18:29 18:54 19:54 20:54 21:54
18:25 18:50 19:50 20:50 21:50
|
 07:31
|
18:21 18:46 19:46 20:46 21:46
18:18 18:43 19:43 20:43 21:43
|
|

06:24
|
 07:36
|
|
17:29  17:54
17:25  17:50
14:21 14:54
06:28
|
17:21  17:46
17:18  17:43
|
|
|
|
06:31
07:06  07:41 08:06 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:16 48 15:41
|
|
16:29  16:54
16:25  16:50
|

|
06:36
16:21  16:46
16:18  16:43
|
|
|

|
06:41
|
|
 15:54
 15:50
|
Rovinka

|
 15:46
 15:43
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:29
08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:25
|
Nové Košariská

08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:21
08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:18
 07:54
 07:50
07:54 08:24
Miloslavov
 05:47
 07:46
 07:43
06:54
06:50
|
Kvetoslavov zastávka
06:46
06:43
 06:04
 06:01

Kvetoslavov
 05:52
 05:49
Michal na Ostrove
19:15
19:11
21:25
21:19
21:15
21:11
 23:38
 23:32
 23:25
 23:19
 23:15
51 23:11
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:40 48 16:07 16:04 16:40  17:07 17:04 17:40 48 18:07 18:04 18:40 19:07 20:07 21:07 22:07 49 23:07 00:07
 23:03 00:03
18:05
19:19
21:32
 23:42
 22:59 23:59
18:09
19:25
21:38
18:36 19:03 20:03 21:03 22:03
18:13
19:32
21:42
 23:51
 23:47
18:32 18:59 19:59 20:59 21:59
 17:15 17:15
|
19:38
21:47
 23:54
|
16:11
 17:19 17:19
18:27
19:42
21:51
 23:59
|
16:15
 17:25 17:25
18:32
19:47
21:54
 00:05
17:36  18:03
15:11
16:19
 17:32 17:32
18:36
19:51
21:59
 00:09
17:32  17:59
15:15
16:25
 17:38 17:38
18:40
19:54
22:05
51 00:13
|
13:11
15:19
16:32
 17:42 17:42
|
19:59
22:09
|
13:15
15:25
16:38
 17:47 17:47
|
20:05
22:13
16:36  17:03
11:11
13:19
15:32
16:42
 17:51 17:51
18:50
20:09
16:32  16:59
11:15
13:25
15:38
16:47
 17:54 17:54
18:56
20:13
|
09:11
11:19
13:32
15:42
16:51
 17:59 17:59
|
|
09:15
11:25
13:38
15:47
16:54
 18:05 18:05
19:03
 16:03
45 08:21
09:19
11:32
13:42
15:51
16:59
 18:09 18:09
 15:59
 08:25
09:25
11:38
13:47
15:54
17:05
47 18:13 18:13
09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:36
 08:29
09:32
11:42
13:51
15:59
17:09
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:32
 08:35
09:38
11:47
13:54
16:05
17:13
 07:59
04:28  06:28  07:15
Dunajská Streda odj. 04:24   06:24 47 07:11
Dunajská Streda príj.
04:32  06:32  07:19
 08:42
09:42
11:51
13:59
16:09
06:59
Kútniky
04:38  06:38  07:25
 08:48
09:47
11:54
14:05
16:13
 06:07
Dolný Bar
04:45  06:45  07:32
 08:52
09:51
11:59
14:09
Orechová Potôň
Dolný Štál
05:01  07:01  07:42
04:57  06:57  07:38
 08:57
09:54
12:05
14:13
 08:03
Okoč
05:07  07:07  07:47
 09:01
09:59
12:09
46 08:07
Veľký Meder
 07:11  07:51
 09:04
10:05
12:13
07:03
Bodza
05:11
 09:08
10:09
07:07
Zemianska Olča
05:14  07:14  07:54
 09:14
10:13
 06:11
Okoličná na Ostrove
05:18  07:18  07:59
 09:18
45 06:15
Horná Zlatná
05:24  07:24  08:05
45 09:22
17:11
Zlatná na Ostrove
05:28  07:28  08:09
  17:11
Nová Stráž
05:32  07:32 47 08:13

Komárno závody
VYSVETLIVKY (Bratislava – Dunajská Streda – Komárno a späť):  ide len v pracovné dni, 15 ide v  , nejde 20. XII. – 6. I., 45 ide v  , nejde 24. – 31. XII., 46 nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 47 ide v 
a  a 29. – 31. XII.,
48 ide v 
a  a 29. – 31. XII., nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 49 nejde 24. a 31. XII., 50 nejde 24. – 26., 28. a 31. XII., 1. a 6. I., 3. a 5. IV., 1. a 8. V., 15. a 17. XI., 51 ide v / a 23./24. XII., 2./3., 30. IV./1. V., 7. /8. V., v období
1./2. VII. –31. VIII./1. IX., ide v /, /a 31. VIII./1. IX., nejde 26./27. XII., 2./3. I., 3./4. IV., 1./2., 8./9. V., 53 ide v ,  a v období 1. VII. –31. VIII. ide iba pracovné dni, 54 ide 24. – 26. XII., 29. XII. – 1. I., 55 ide v a 6. IV., 1. IX,
v období 1. VII. –31. VIII. ide v a , nejde 28. XII. a 5. IV., 56 nejde 25. XII. a 1. I., 57 nejde 24./25. – 26./27. XII., 31. XII./1. I., 1. I./2. I.,
zastávka na znamenie,
REX Regional Express. Vlak zastavuje len na vybraných zastávkach.

KOMÁRNO
Veľké Blahovo
Lehnice
|
Veľká Paka
Malá Paka
45
Bratislava, N. mesto
4301
75
+421 2 38 10 38 44
Komárno
BRATISLAVA, hl. st.
e-mail: [email protected]
nonstop
Bratislava
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
Brno – Jihlava – Praha
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Praha, ÚAN Florenc příj.
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc odj.
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
14:25
15:25
16:25
18:25
19:25
20:25
platný od 14. 12. 2014
12:25
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a späť
32
10:30
12:30
17:35
16:30
19:35
18:30
21:35
20:30
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:25
07:30
08:25
09:30
10:25
11:30
14:25
15:30
16:25
17:30
18:25
19:30
25
Olomouc – Zlín a späť
08:30
13:35
11



11:35
11 
09:35
43 x
VYSVETLIVKY (Olomouc – Zlín a späť): 25 nejde 1. 1. 15
11
33
11:25
33
11
príj.
10:25
odj. Brno, AN u hotelu Grand
25
19:30
08:25
17:30
33
16:40
19:20
15:30
18:20
13:30
17:20
18:15
33
16:30
17:55
12:40
15:20
16:15
17:30
11:30
14:20
14:30
15:55
25
13:20
14:15
15:30
09:30
12:30
13:55
32
11:20
12:15
13:30
08:40
10:20
10:30
11:55
11
09:20
10:15
11:30
07:30
07:20
08:30
09:55

11
77




platný od 14. 12. 2014.
18:30
Olomouc, hl. n.
08:15
09:30
20:35
06:30
07:55
18:35
Nový Jičín, AN
06:15
07:30
17:45
21:20
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
05:55
16:35
19:20
21:35
05:30
14:35
17:20
19:35
Frýdek-Místek, AN Frýdek
13:45
15:20
17:35
22:15
21:55
12:35
13:20
15:35
20:15
19:55
10:35
11:20
13:35
18:15
17:55
09:45
09:20
11:35
15:55
08:35
09:35
13:55
odj.
11:55
príj. Ostrava, ÚAN
09:55
16:15
x
platný od 14. 12. 2014.
14:15
11
25
12:15
x

11 
10:15
x
VYSVETLIVKY (Brno – Ostrava a späť): 11 nejde 1. 1. 15, 25 nejde 1. 1. 15, 32 nejde od 1. 1. 15 do 3. 1. 15, 33 nejde 2. 1. 15 do 3. 1. 15
27
11
12  11 
Zlín
—
x

—
—
x

07:05
—
11
—
—

—
06:40

—
—
11
09:05
—
11 
—
 1006
—
08:40
x

—

—
—
11
—
1010
—
11:05
—
—
10:40

—
—
11
—
—
—
13:05
12:40
43 x
—
11
—
—
—
—
—
15:05
14:40
—
23
1001
—

—
1003
—
—
—
17:05
1005
16:40
—
—
1007
—
—
—
1009
—
18:40
19:05
1011
—
15:40
10
14:44
1016

14:29
1014

21:11
1012

13:43
14:01
20:54
1008
Kysak


  10:17
—
—
—
—
—
20:40
21:05
—
—
—

—

—

platný od 14. 12. 2014.
 11:52
 11:49
14:36
14:17
16:40
16:36
16:17
19:14
18:48
18:40
18:36
18:17
Zábřeh na Moravě
Olomouc, hl. n.
Hranice na Moravě
Ostrava-Svinov
Ostrava, hl. n.
Ostrava, Stodolní
Havířov
Český Těšín
Třinec
Třinec centrum
Bystřice
07:27
07:48
08:13
08:41
09:08
09:16
09:20
09:36
09:48
10:13
10:41
11:08
11:16
11:20
11:37
10 11:55
 12:03
 12:06

09:27
|
09:48
10:51
11:27
11:48
12:13
12:41
13:08
13:16
13:20
13:36
11:48
12:51
13:27
13:48
14:13
14:41
15:08
15:16
15:20
15:36
13:48
14:51
15:27
15:48
16:13
16:41
17:08
17:16
17:20
17:36
17:27
17:48
18:13
18:41
19:08
19:16
19:20
19:37
10 19:55
 20:03
 20:06

15:48
16:51
|
16:48
17:51
18:27
18:48
19:13
19:41
20:08
20:16
20:20
20:37
20:55
21:03
21:07
21:12
21:17
17:48
18:51
19:27
19:48
20:13
20:41
21:08
21:16
21:20
21:37
21:55
22:03
22:07
22:12
22:17
19:48
20:51
21:27
21:48
22:13
22:41
23:08
23:16
23:20
23:37
23:55
00:03
00:07
00:12
00:17
10
05:37
 09:47
12:17
14:40
19:43
Česká Třebová
07:48
08:51
1017
05:42
 07:49
 09:52
12:36
20:08
05:48
06:51
10
05:47
10:17
12:40
11 08:00 38 10:00 11 12:00
 07:52
10:36
17:14
16:48
20:30
Pardubice, hl. n.
1015
platný od 14. 12. 2014.
04:37
05:52
08:17
10:40
15:14
14:48
17:43
21:06
20
1013
03:37
04:42
06:00
08:36
13:14
12:48
18:30
18:08
22:10
|
03:42
04:47
06:17
08:40
11:14
10:48
15:43
19:06

03:47
04:52
06:36
08:48
16:30
16:08
20:10
11
Štrba
Poprad-Tatry

|

03:52
05:17
05:00
06:40
09:14
13:43
17:06
1004
Liptovský Mikuláš

12:59
13:16
04:00
05:36
06:48
11:43
14:30
14:08
18:10
21
Ružomberok

04:17
05:40
07:14
09:43
12:30
12:08
15:06
1002
 08:19
Martin

20:30
10 15:52
 09:15
Vrútky

|
04:36
05:48
07:43
10:30
10:08
16:10
23
príj.
 09:30
Žilina
12:30

04:40
06:14
08:08
13:06
1000
Košice – Poprad-Tatry– Žilina – Havířov – Ostrava – Olomouc – Praha
KOŠICE
 11:04
 10:44

|
11 08:05
 06:44
Čadca

 09:58
 07:04
 11:27
Návsí
10 21:18
 07:27
 11:42
04:48
06:43
08:30
14:10
|
05:14
07:08
11:06
 09:42 
05:43
07:30
12:10
|
06:08
09:06

06:30
10:10
odj.
08:06
: 10 nejde 24. XII. a 31. XII. 14, 11 nejde 25. XII. 14 a 1. I. 15, 20 nejde 24. – 25. XII. a 31. XII. 14, 21 nejde 25. – 26. XII. 14 a 1. I. 15, 23 ide  a ,38 ide v , nejde
PRAHA, hl. n.
07:06
09:10
25. XII. 14, 1. I. a 5. VII. 15
VYSVETLIVKY
08:10
príj.
 07:42 38 09:37
11 06:36
odj.
—
—
—
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55
11 
03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00
11 
Olomouc
+421 2 2050 2020
nonstop
+421 2 2050 2020
nonstop
76
NADVÄZNÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE STUDENT AGENCY
V OLOMOUCI, HL. ST.
e-mail: [email protected]
Košice – Žilina – Praha
VYSVETLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a späť): 11 nejde 1.1.15, 12 nejde od 25. 1. 2015, 27 nejde 2.1.15, 43 ide tiež 1.1.15
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
13:16
12:59
|
|
|
|
14:39
14:13
13:57
13:27
12:57
12:17
11:50
403
|
20:57
20:39
20:13
19:57
19:27
18:57
18:17
17:50
405
1003
13:43
|
14:57
15:40
14:44
16:31
15:37
22:43
22:31
21:37
10
14:29
14:01
Bratislava– Žilina –Košice
401
05:50
06:17
06:57
07:27
07:57
08:13
08:39
|
08:57
09:37
10:31
16:43
odj.
príj.
Budapešť – Györ – Bratislava – Praha a späť
§ 06:00 § 09:30
15:15
|
|
18:15
§ 17:00
§ 15:30 odj.
Bratislava, AS Mlynské Nivy
Györ, aut. áll.
BUDAPEŠŤ, Könyves Kálmán k., u k., u AN Népliget
13
|
§ 07:30 § 11:00
13
|
08:45
17:00
14:30
12:15
19:30
17:00
22:30
20:00
Brno, AN u hotelu Grand
07:15
11:00
PRAHA, ÚAN Florenc
13:30
|
|
14:34
15:04
15:45
16:10
402
19:47
20:05
20:34
21:04
21:45
22:10
404
ŽILINA
príj.
11:30
09:00
10:10
|
14:05
19:20
05:30
06:23
08:05
08:19
09:15
11:17
11:30
12:23
17:17
17:30
18:23
*
platný od 15. 12. 2014
21:15
|
19:45
17:00
19:30
|
17:30
§ 19:30 § 22:30
16:45
15:00
|
14:30
príj. § 14:00
12:00
§ 17:45 § 20:45
11:30
|
09:00
13:15
09:30
11:15
07:00
§ 12:15
odj.
12
04:00
06:00
platný od 22. 12. 2014
§ 17:40
Košice – Prešov – Praha a späť
17:05
11 12
KOŠICE, AS
21:00
odj.
20:00
12
11:00
|
05:40
11 12
§ 05:50
|
03:35
|
|
16:10
23:25
23:30
§ 17:05
|
23:30
|
12:00
21:30
21:00
16:30
11:00
21:20
Prešov, AS
11:15
09:45
19:00
Levoča, AS
Poprad, AS
|
09:30
|
Liptovský Mikuláš, AS
08:45
07:00
21:35
|
23:00
Ružomberok, AS
08:30
|
|
22:20
|
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
odj.
06:00
20:35
13:00
|
|
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
|
13:45
|
|
01:05
Brno, AN u hotelu Grand
11:35
07:45
14:15
|
02:15
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
07:15
08:35
15:10
|
|
odj.
2 4 7 26
Považská Bystrica, Dom Služieb
Trenčín, AS
|
12:30
|
13:45
12:40
13:10
13:35
14:25
|
00:25
|
01:25
02:00
|
|
|
135
platný od 22. 12. 2014
22:35
22:10
21:15
20:50
20:30
20:10
Žilina, AS
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
Ružomberok, AS
Liptovský Mikuláš, AS
Poprad, AS
Kežmarok, AS
Podolínec, AS
Stará Ľubovňa, AS
03:15
04:00
04:20
04:40
06:00
23:20
04:00
03:45
príj.
odj.
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
Brno, AN u hotelu Grand
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
odj.
20:00
22:30
22:40
4 štvrtok,
5 piatok,
7 nedeľa,
26 nejde 1. 1. 15
odj.
KOŠICE, AS
Košice – Bratislava – Praha a späť
05:00
11
Rožňava, AS
príj.
11
C 19:20
17:20
C 18:20
§ 16:50
06:10
Lučenec, AS
Rimavská Sobota, AS
C 07:50
B 15:25
B § 15:50
Banská Bystrica, AS
A 13:30
B 14:45
Zvolen, AS
B 09:20
Žiar nad Hronom, AS
odj.
07:50
10:20
10:35
A 12:15
Nitra, AS
Brno, AN u hotelu Grand
A 11:10
príj.
Bratislava, AS Mlynské Nivy
14:20
príj.
odj.
Brno, AN u hotelu Grand
PRAHA, ÚAN Florenc
odj.
príj.
VYSVETLIVKY (Košice – Bratislava – Praha a späť):
11 nejde 1. 1. 2015,
A, B, C, § v označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy
do ostatných zhodne označených zastávok spoja
17:00
14:30
A 12:45
10:00
B C 08:50
07:05
platný od 22. 12. 2014
VYSVETLIVKY (Košice – Trenčín –Praha a späť):
1 pondelok,
2 utorok,
3 streda,
06:30
23:45
|
01:10
|
02:00
|
05:05
23:50
Považská Bystrica, Dom Služieb
príj.
00:30
Trenčín, AS
BARDEJOV, AS
01:15
Uherské Hradiště, AN
19:00
02:25
odj.
Bardejov – Praha a späť
| spoj zastávkou
VYSVETLIVKY (Košice – Prešov –Praha a späť):
11 nejde 1. 1. 2015, 12 nejde od 25. 1. 2015,
prechádza,
§ v označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne
označených zastávok spoja
Uherské Hradiště, AN
|
09:05
15:40
|
04:00
príj.
04:25
09:55
16:10
|
04:15
|
10:20
16:55
02:45
06:40
02:25
10:55
18:05
02:45
14:55
11:35
19:25
05:15
15:40
12:40
19:40
|
13:50
22:10
15:05
14:00
Žilina, AS
16:30
§ 06:25
príj.
VYSVETLIVKY (Budapešť – Györ –Bratislava – Praha a späť):
13 nejde 1. 1. 15, * predchádzajúca rezervácia nutná,
§ v označených zastávkach nie
je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne označených zastávok spoja
09:45
|
13:47
platný od 14. 12. 2014.
09:04
11:04
13:20
Vrútky
1010
08:34
10:44
400
08:05
10:17
|
19:02
05:17
10
Trenčín
|
|
13:02
BRATISLAVA, hl. st. príj.
Považská Bystrica
07:22
09:30
09:58
Trnava
Ružomberok
|
07:03
odj.
Liptovský Mikuláš
Štrba
Poprad
Kysak
KOŠICE
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
15:52
Košice – Prešov – Praha
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
79
+421 2 2050 2020
nonstop
+421 2 2050 2020
nonstop
78
Bardejov – Praha
Košice – Bratislava – Praha
Budapešť
VYSVETLIVKY (Bratislava – Žilina – Košice a späť):
10 nejde 24. 12. a 31. 12. 2014
Košice
10:43
e-mail: [email protected]
Praha
Bratislava
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
VLAKOVÉ
CESTOVNÉ PORIADKY
Oslo
Sarpsborg
už za
39 EUR
Udevalla
Najlacnejšie po Európe
Göteborg
Varberg
Halmstad
Helsingborg
už za
Kopenhagen
(Kodaň)
39 EUR
129e32%2þ.<
REGIOJET PRE VÁS
PRIAMO NA STANICIACH
Hamburg
už za
už zaa
Bremen
39 EUR
39 EUR
Amsterdam Utrecht
Rotterdam
Breda
Eindhoven
už za Venlo
Brussels
London
Wolfsburg
Berlin
Hannover
Magdeburg
už za
39 EUR
19 EUR
Düsseldorf
Köln am Rhein
Bonn
Dresden
(Drážďany)
Frankfurt am Main
už za
39 EUR
Würzburg
Mannheim
Luxembourg
Nürnberg
Saarbrücken
Paris
Reims (Remeš)
Metz
Linz
Salzburg
München
St. Gallen
Lausanne Bern Zürich
39 EUR
Győr
už za
16 EUR
Bolzano
Udine
Trento
75(1Ώ1| /,37296.Ÿ0,.8/ƒĢ| .2Ģ,&(
Verona
Venezia
(Benátky)
Milano
Genova
(Janov)
Budapešť
8 EUR
Innsbruck
už za
Geneva
(Ženeva)
Wien
už za
Padova
Bologna
už za
39 EUR
Vnútroštátne linky ČR a Slovensko cestujte pohodlne
Firenze
(Florencie)
Liberec
Jirkov
vlakové linky REGIOJET
autobusové linky STUDENT AGENCY
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
Hradec
Králové
PRAHA
Sokolov
Cheb
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Příbor
Plzeň
Olomouc
Humpolec
Jihlava Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
Znojmo
České
Budějovice
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Havířov
Český Těšín
Třinec
Bystřice
Návsí
Frýdek
Místek
Hranice Nový
Jičín
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Žilina
Považská
Bystrica
Vrútky
Martin
+421 2 2050 2020
Banská
Bystrica
Žiar nad
Hronom
Řím
Zvolen
Trnava
Nitra
BRATISLAVA
Liptovský
Mikuláš Štrba
Ružomberok
Trenčín
nonstop linka autobusovej
a vlakovej dopravy
Stará
Ľubovňa
Čadca
Uherské
Hradiště
Dunajská
Streda
Komárno
Lučenec
Bardejov
Kežmarok
Poprad
Prešov
Levoča
Kysak
Rožňava
Rimavská
Sobota
Košice
80
Download

Strana 1 žltý 01 | 2015