UMELÉ TRÁVNIKY
Umelá tráva
na vonkajšie
použitie
Umelé trávniky s prírodným
dojmom sú použiteľné na:
9balkóny a terasy
9okolo bazéna
9detské ihriská
9letné terasy
9dekoračné účely
4,99
Patio umelá tráva
na vonkajšie použitie,
šírka: 1,33 m
2,99
€/m²
Produkt je dostupný aj v 4m šírke za: 4,99 €/m²
Squash umelá tráva
na vonkajšie použitie
šírka: 2-4 m
5,49
Terrazzo umelá tráva
9,99
€/m²
Ibiza Verde umelá tráva
b!
na vonkajšie použitie šírka: 2-4 m
12,99
€/m²
na vonkajšie použitie
šírka: 2-4 m
Metráž vieme objednať len v danej šírke!
FRANCHISE ®
MODULOVÝ
SYSTÉM
€/m²
STAŇTE SA AJ VY
ČLENOM MEDZINÁRODNEJ
OBCHODNEJ SIETE!
www.diego-modul.sk
Ak sme vzbudili Váš záujem, obráťte sa prosím na nášho kolegu, ktorý sa pri šálke
chutnej kávy s Vami ochotne podelí aj o ďalšie podrobnosti!
Attila Szénásy, Tel.:+421/904 545 575, e-mail: [email protected]
BRATISLAVA Ivánska cesta 10. 821 04 Bratislava Tel.: 02/444 60 159, 02/444 53 195 Otváracia doba: Pondelok-Nedeľa: 10-19
DUNAJSKÁ STREDA ul. Istvána Gyurcsóa 10 Vedľa budovy Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP).
Tel.: 031/550-1158 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 8-12, Nedeľa: zatvorené GALANTA Hlavná u. 21 (OD
Mladosť, vchod z parkoviska pri tržnici) Tel.: 031/701-2424 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 9-12, Nedeľa:
zatvorené KOMÁRNO Bratislavska cesta 3192, Tel.: 0911/217-858, 035/772-0766 Vchod pri benzínke „REAL-N” vedľa vchodu
Lodenice, Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 9-13, Nedeľa: zatvorené KOŠICE Moldavská 41/C (Oproti Hornbachu)
Tel.: 055/642-6437, 0907/798-685 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 9-14, Nedeľa: zatvorené LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ Garbiarská 905 SHOPPING CENTRUM NICOLAUS (pri Bille) Tel.: 00421/944/158185 LUČENEC-OPATOVÁ
Továrenská 604 Lučenec 984 01 Tel.: 0948/161-199 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-17, Sobota: 9-12.30, Nedeľa: zatvorené
NITRA Novozámocká 2/B (Krškany pri kasárňach) Tel.: 037 651 53 15 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 9-13,
Nedeľa: zatvorené NOVÉ ZÁMKY Komárňanská cesta 3 (Vedľa Osramu) Tel.: 035/640-7128 Otváracia doba: Pondelok-Piatok:
9-18, Sobota: 9-13, Nedeľa: zatvorené PREŠOV Duklianska 19 (Supermarket HRUŠKA) Tel.: 0917/440-260 Otváracia doba:
Pondelok-Piatok: 9-18, Sobota: 9-14, Nedeľa: zatvorené RIMAVSKÁ SOBOTA Malohontská 1757 Tel: 0948/081 777 Otváracia
doba: Pondelok-Piatok: 8.30-12.30, 13-17 Sobota: 8.30-12, Nedeľa: zatvorené ROŽŇAVA Šafárikova 17 (starý komunál)
Tel: 0944/336-801 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-17, Sobota: 8.30-12, Nedeľa: zatvorené SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Ing. O. KOŽUCHA 16, 05201 vedľa futbalového ihriska Tel: 00421/948/243242 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-17,
Sobota: 9-12, Nedeľa: zatvorené ŠTÚROVO Széchenyiho 5, Tel.: +421 36 759 3539 Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-17,
Interiérové a stavebné ce
centrum
trum do
domino
mino Zavarská
Zav rská 10/F
10/F Tel.:
Te .: 033/533-1902
0 3/5 3-1 02
Sobota: 9-12, Nedeľa: zatvorené TRNAVA
VO EN Nere
sníc a cesta
ce ta 22
22 (Červená
(Č rvená budova
budova vpravo,
vpr vo,
Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9-19, Sobota: 9-13, Nedeľa: zatvorené ZVOLEN
Neresnícka
ok: 9-17.30,
-17. 30, S
obo a: 9
13, Ned
ľa: zatvorené
atvo
orené
rené
výjazd na Krupinu.) Tel.: 045/544-5255 Otváracia doba: Pondelok-Piatok:
Sobota:
9-13,
Nedeľa:
akia .sk/pre ajn e
Adresu a GPS koordináty našich predajní nájdete na www.diego-slovakia.sk/predajne
www.diego-slovakia.sk
facebook.com/DIEGO.style.sk
ČAKÁME VÁS UŽ V 16 PREDAJNIACH PO CELOM SLOVENSKU!
Odporúčanie profesionálnych pokladačov. Možnosť platby platobnou kartou. Zľavy
ľavy pre
remeselníkov! Každého milého zákazníka pohostíme so šálkou kávy.
PH!
Uvedené snímky majú informačný charakter, farba a vzor sa môžu líšiť. Ceny sú uvedené s DPH!
1 ma
ca
Právo na zmeny vyhradené. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme. Akcia platí od 1. do 31
marca
pade
2013, alebo do vypredania zásob! O podrobnostiach akcie uvedenej v letáku sa v každom prípade
informujte v našich predajniach!
Ohľadne DIEGO KLUBOVEJ
V KARTY
TY
Y sa
informujte
v predajniach
alebo na
našej webovej
stránke!
Download

UMELÉ TRÁVNIKY Umelá tráva na vonkajšie použitie