Choroby a škodcovia cukrovej repy v roku 2013
Ing.Piroska Robert
General manager
Sesvanderhave HU,
Area sales manager SK
Stratégia pre rok 2014
Cieľ: Maximalizovať výkon
listov – včasná a správna
fungicídna a insekticídna
ochrana.
Úloha: zabrániť výmene
listového aparátu kvôli
oneskorenej, alebo
nesprávnej ochrane !!!
35,6°C teploty na povrchu pôdy: až 59,1 °C
Teplota listov
34,3 °C
page 3
Náš čas ešte príde
Dôkladné poznanie škodcov a
chorôb = šetrí vaše peniaze
Poškodenie UV žiarením – „úpal”
MACROPHOMINA
MACROPHOMINA PHASEOLINA
M. phaseolina:
Šírenie v Maďarsku do roku
2012: 0,5 - 70% né napadnutie
20000
10
17930
18000
9
15480
Plocha cukrovej r.
16000
14521
8
14000
5570 ha
12000
10000
8000
6000
6
5
5 cm - ben is
580C
4000
2000
7
0
4
3
640 ha
2
1
0
0
2010
Rok 2010
Spracoval: Piroska 0915 703 800
2011
2011
2012
2012
Naše Macrophomina pokusy
V Maďarsku máme pokusné miesto v Hódagro Zrt.
a v Srbsku na dvoch miestach: India ,Ecka
Bonitovanie
zdravá, 10,
25, 50, 75 a 100 % - centné
napadnutie
závlaha
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Možné zníženie úrody je až
70%
Macrophomina phaseolina: Sucho a vysoká teplota
pôdy podporujú jej šírenie. Optimálna teplota v pôde je
pre jej šírenie: 27 - 37 C.
30 a viac dní bez zrážok a vysoké denné a nočné
teploty podporujú jej šírenie.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Riešenie
NA MACROPHOMINU
Tolerantné odrody, závlaha
SM-799, SM-800, SM-801
CHRÚSTY
Spracoval: Piroska 0915 703 800
MORA GAMMA
Spracoval: Piroska 0915 703 800
PSOTA REPOVÁ
Scrobipalpa ocellatella
Spracoval: Piroska 0915 703 800
ROZŠÍRENIE ŠKODCU NA
PORASTOCH
V POSLEDNÝCH TROCH
ROKOCH
2010
2011
2012
2013
Spracoval: Piroska 0915 703 800
5%
43%
70-85%
70-95%
2
2
3
3
generácie
- 3 generácie
- 4 generácie
- 4 generácie
má 10 - 12 mm
Úloha: treba likvidovať motýle
1. generácie
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Začiatočné poškodenie
Postrek - skoro ráno, pretože nekôr
sa pred
Skoro
ráno
slnkom skovajú pod listy a do puklín v pôde.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Škodcu hľadajte
skoro ráno cca. do 8 30.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Neskoršie poškodenie
Spracoval: Piroska 0915 703 800
neskoro!
Pestovatelia
postrekujú
často v
tomto čase
rozšírenia-
neskoro!
Neskoršie poškodenie
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Poškodenie rapíkov
Skoro ráno
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Často spôsobuje
tvorbu dutín
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Bujnenie listov
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Na 40 % plochy zhnitá repa, úroda: 35 t/ha.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
20. september 2013
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Nedostatok Bóru
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Nedostatok Bóru
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Motýle 1. generácie
Skoro ráno
Riešenie
Feromónové lapače
www.csalomoncsapdak.hu
Spracoval: Piroska 0915 703 800
CERKOSPÓRA
Cercospora beticola
sacc.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Môže spôsobovať veľké hospodárske škody
V strednej Európe škodí Cerkospóra
každoročne.
0,5-2,5%-né zníženie obsahu cukru
30%-né zníženie úrody.
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Dodržte osevný postup: c.r. po c.r. 4 roky
Spracoval: Piroska 0915 703 800
1.sporulácia
Klíčenie
spór
Šírenie
spór :
dažďom a
vetrom
2.Vlhkosť
vzduchu
min. 40%
Druhotná
infekcia:
primárna
infekcia
Na rastlinných zvyškoch prezimuje min. 2 rok
Začiatok infekcie
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Nepostrekuj počas
vysokej teploty !!!
Cvikla, alebo citlivá odroda.
Pestovateľ často
postrekuje v
tomto čase –
Prvé infekcie sú
viditelné po 10-14
dňoch
Odroda s strednou rezistenciou
Prvé infekcie sú viditelné po 18 dňoch
Odroda s vysokou rezistenciou
Prvé infekcie sú viditelné po 22+ dňoch
to je
neskoro!
Presná signalizácia na
konkrétnu parcelu:
cvikla má nízku alebo
žiadnu rezistenciu voči
cerkospóre
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Zasejte na okraje každej repnej
parcely dve odrody cvikly v počte
100-200 ks (prednostne do blízkosti vodnej
plochy alebo minuloročnej parcely repy)
Na Slovensku zaregistrované fung.
• azol • strobilurin • benzimidazol, morfolin
Amistar- azoxystobin
Amistar xtra- azoxystobin + cyproconazole
Alert extra, Harvesan - carbendazim + fluzilazole
Sfera 535 CS- cyproconazole + trifloxystrobin
Juwel – epoxiconazole + kresoxim-methyl
Bumper super – prochloraz + propiconazole
Eminent 125 ME – tetraconazole
Copper - contact: Kocide 20 00 – hydroxid Cu
Kuprikol 50 – oxychlorid Cu
Sulfur – contact: Thiovit Jet – sulfur – len múčnatka
Spracoval: Piroska 0915 703 800
Kedy je správny čas na prvý postrek s fungicídom
strobilurin
Stupeň 1
Spracoval: Piroska 0915 703 800
1-5 škvŕn/list
0,1% napadnutie
Stupeň 6
3% napadnutie
Úroveň
hospodárskej
škodlivostí
strobilurin + azol
morfolin + azol
Stupeň 2
6-12 škvŕn/list
0,35% napadnutie
Stupeň 3
13-35 škvŕn/list
0,75% napadnutie
Riešenie
Stupeň 4
Stupeň 5
36-50 škvŕn/list
1,5% napadnutie
51-75 škvŕn/list
2,5% napadnutie
1 - 3 stupeň na cvikle alebo citlivej odrode
Druhý postrek:
riešenie
10 – 14 dní po 1. vom
• Podmienky pre infekciu:
sporulácia - vietor – spóry sa šíria vetrom
potrebná min. vlkosť vzduch
na širenie je 40% počas 5
a viac dní
Vaše otázky ?
Štartujte z prvého
miesta!
Ďakujem za pozornosť.
Download

Choroby a škodcovia repy cukrovej v roku 2013