Ponuka odobratých predmetov leasingu
1. Tlačový stroj na výrobu samolepiacich etikiet EDALE ALFA 250
-
rok výroby 2009, anglický dodávateľ
5 tlačových jednotiek
4 jednotkami pre vodou riediteľné farby a 1 jednotka pre aplikáciu UV laku,
4x s infračerveným sušením a 1 x UV sušením,
vyrovnávač, tvrdé valce, pozdĺžne priečne rezanie,
podávací stôl, dve výsekové stanice a video inšpekcia.
bližšiu špecifikáciu od dodávateľa zašleme na vyžiadanie
CENA: DOHODOU
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/ 5810-6878 alebo 0902/940 968.
Download

Odobraté predmety financovania