SIGNALIZÁCIA
ZK24-2
SENSOR
PODSYSTÉM
VYHODNOCOVANIA
SYSTÉM OCHRANY
ÚROVŇOVÝCH
ŽELEZNIČNÝCH
PREJAZDOV
RLC23
UTR245
ZGK
VUR
PREPOJOVACI
KRABICE
VLAKOVÝ
DETEKČNÝ SYSTÉM
TDR14
POČÍTAČ OSÍ
BO23 - UNUR
BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
ATPS, SIFA
DISPLEJ
ZÁZNAMNÍK
UDALOSTÍ
RÝCHLOMER
ASI
UDB
RAS8385
LMI
LLC 0512
ZS
UP
SNÍMAČ RÝCHLOSTI
Riadiaci systém zariadenia bdelosti (SIFA):
Elektronická riadiaca jednotka zariadenia bdelosti - UDB
Trojtónový zvukový indikátor - ZS
Nožné spínače - široké UP1-D a úzke UP1
PMI
PM1020 / PM500
Projektový vývoj
pre lokomotívy
a vlaky
INDUSI (PZB) Automatický systém ochrany vlaku :
Centrálna jednotka - RAS8385
Lokomotívny magnet - LLC0512
Traťový magnet - PM500 a PM1020
ASI - skúšobné zariadenie pre RAS 8385
PMI, LMI - diagnostické zariadenia pre magnety
Velika cesta 41, 10020 ZAGREB - ODRA, CHORVÁTSKO
Tel: +385 1 3665 200 * Fax: +385 1 3666 078 * E-mail: [email protected] * Web: www.altpro.com
O ALTPRO
‰‰Veľmi vysoká úroveň odbornej znalosti týkajúca sa bezpečnostných signalizačných
systémov pre železničnú infraštruktúru (obzvlášť v oblasti detekcie vlakov) a dopravné
prostriedky (Automatické systémy ochrany vlaku) založená na našom know-how a
skúsenosti. Skúsenosť je získaná prácou na mnohých projektoch s rôznymi typmi
systémov vzájomného blokovania a signalizačných technológií.
‰‰Inovatívny prístup k činnostiam výskumu a vývoja.
‰‰Všetky naše systémy a produkty sú vyvinuté a certifikované podľa noriem CENELEC
EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159, EN 50121-4, TS 50238-3...
‰‰ALTPRO dodáva špecifické signalizačné riešenia a aplikačné projekty založené na
požiadavkách zákazníka.
‰‰Spoločnosť je plnoprávnym členom UNIFE (Združenie európskeho železničného
priemyslu)
ƒƒDoposiaľ spoločnosť ALTPRO vyvinula viac ako 600 rozličných zariadení, produktov a systémov na
základe nášho vlastného know-how. Hlavné produkty boli vyvinuté podľa noriem a štandardov IEC,
UIC a CENELEC a otestované vedúcimi certifikačnými nezávislými orgánmi (tretia strana).
ƒƒSpoločnosť je trvalo zapojená do mnohých komplexných vývojových projektov, aby vyhovela
požiadavkám a technickým špecifikáciám zákazníka.
ƒƒNašim obchodným cieľom je pokračovať vo vývoji, výrobe a prevádzke bezpečnostných signalizačných
systémov pre železničné dopravné prostriedky a infraštruktúru.
ƒƒProdukty a systémy ALTPRO sa používajú vo viac ako 34 krajinách po celom svete na všetkých
kontinentoch.
www.altpro.com
CERTIFIKÁCIA A KVALITA
KONEČNÁ
CERTIFIKÁCIA PRE STRATEGICKÉ PRODUKTY
EURÓPSKYCH NORIEM – CENELEC
PODĽA
ENVIRONMENTÁLNO-MECHANICKÉ SKÚŠANIE A
SKÚŠANIE ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITY
www.altpro.com
PLATNÝCH
REFERENCIE – CELOSVETOVÉ DODÁVKY
AUSTRÁLIA
POĽSKO
BOSNA A HERCEGOVINA
PORTUGALSKO
BRAZÍLIA
RAKÚSKO
BULHARSKO
RUMUNSKO
CHORVÁTSKO
RUSKÁ FEDERÁCIA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČIERNA HORA
ČILE
EGYPT
FRANCÚZSKO
SLOVENSKO SLOVINSKO
SRBSKO
ŠPANIELSKO
TAIWAN
INDIA
TALIANSKO
INDONÉZIA
THAJSKO
IZRAEL
TURECKO
JUŽNÁ AFRIKA
USA
KANADA
VEĽKÁ BRITÁNIA
KOSOVO
MACEDÓNSKO
MAĎARSKO
NEMECKO
www.altpro.com
ČLENSTVO V PRESTÍŽNYCH ORGANIZÁCIÁCH
Členstvo v UNIFE (Európska Únia)
Členstvo v RSSI (USA a Kanada)
Členstvo v AREMA (USA a Kanada)
AmCham (USA)
www.altpro.com
SNÍMAČ ŽELEZNIČNÝCH KOLIES typ ZK24-2
INDUKČNÝ DVOJITO KONŠTRUOVANÝ SNÍMAČ ŽELEZNIČNÝCH KOLIES
‰‰ Snímač železničných kolies ZK24-2 s dvojitou konštrukciou sa používa na detekciu prejazdu železničných kolies
‰‰ Pracuje v rámci signalizačných (bezpečných pri poruche) systémov, ako sú počítače osí, systémy úrovňových
prejazdov a ostatné systémy založené na presnej detekcii vlaku
‰‰ Detekcia všetkých typov železničných kolies podľa UIC 510-2, minimálny priemer kolesa 300 mm
‰‰ Rýchlosť vlaku až do 350 km/h
‰‰ Detekcia odpadnutia z koľajnice
‰‰ Dvojitý snímací systém železničných kolies v jednej skrinke – detekcia smeru a rýchlosti
‰‰ Široký rozsah napájania umožňuje použitie na dlhú vzdialenosť – až do 30 km s priemerom vodiča Ø1.4mm;
až do 21 km s priemerom vodiča Ø 0.9 mm
‰‰ Snímač ZK24-2 je namontovaný na vnútornej strane koľajnice
‰‰ Univerzálna koľajnicová montážna úchytka pre koľajnice typov S45...UIC60 (ostatné profily na požiadanie),
žiadna potreba vŕtania koľajníc
‰‰ Montážna konzola snímača dostupná aj pre vŕtané koľajnice
‰‰ Výnimočná odolnosť elektromagnetickej kompatibility podľa EN 50121-4, TÜV certifikát, AE 60011392 0002,
vydané v 04/2005
‰‰ Odolnosť trakčnému prúdu, ochrana proti atmosférickému prepätiu
‰‰ Snímač ZK24-2 je navrhnutý a odskúšaný v zhode s platnými normami pre železničné bezpečnostné zariadenia
Snímač ZK24-2 je navrhnutý s použitím
najnovších technológií a mnohých rokov
skúsenosti pri navrhovaní železničných
signalizačných zariadení. Spoľahlivosť
snímača je zvýšená dvojitými –
galvanicky oddelenými – konštrukciami
pre detekciu železničného kolesa aj
detekciu odpadnutia od koľajnice. Snímač
ZK24-2 detekuje smer vlaku aj rýchlosť
vlaku. Roky štúdií využívania v rôznych
miestach a v rôznych podmienkach po
celom svete, ako aj intenzívne laboratórne
testovanie nám pomohli vytvoriť
snímač, ktorý má výnimočnú odolnosť
elektromagnetickému rušeniu a odolnosť
voči prepätiu spôsobenému činnosťou
bleskov. Snímač ZK24-2 má 7kV
galvanickú izoláciu vo vzťahu ku koľajnici.
Každý snímač ZK24-2 je továrensky
nakonfigurovaný a nevyžaduje žiadne
doplňujúce prevádzkové prispôsobenia po
pripojení ku koľajnici. Jednoduchá plastová
šablóna sa používa na prispôsobenie
výšky snímača a vzdialenosti vo vzťahu
k hlave koľajnice. Pripojenie snímača
ku koľajnici trvá len pár minút, pretože
vŕtanie koľajnice nie je požadované.
www.altpro.com
Normálne podmienky
Zimné podmienky
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Snímač ZK24-2
‰‰ Ochrana IP68 proti vode a prachu
‰‰ Testovanie na otrasy 200g podľa EN 50125-3
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40...+80oC
‰‰ Vlhkosť až do 100%
‰‰ Snímač je dodávaný so štvoržilovým spojovacím
káblom dĺžky 6m
‰‰ Stratový výkon (VUR+ZK24-2): 2.5W
‰‰ 7kV galvanická izolácia vo vzťahu ku koľajnici
‰‰ Výška okolesníka vyhovuje UIC 510-2
‰‰ Minimálny priemer železničného kolesa 300 mm
‰‰ Hmotnosť snímača: 1.72 kg
‰‰ Hmotnosť snímača s držiakom a spojovacím
káblom: 6.05 kg
Snímač železničných kolies
pri používaní
Certifikácia snímača železničných kolies
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Snímač železničných kolies ZK24-2
Montážny držiak pre snímač
(xx v závislosti na type železničnej)
Ochranné štíty pre snímač kolies
(jedna dvojica, ľavý + pravý)
Ochranná trubica pre kábel snímača (6m)
Upevňovacie krúžky
Skrinka pripojenia ku koľajnici SK24-2
Certifikát EMC TÜV
AP215595
AP2158xx
AP215519
AP215508
AP215509
AP215610
www.altpro.com
POČÍTAČ OSÍ typ BO23
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM RIADENIA OBSADENOSTI VIACERÝCH ÚSEKOV V STANICI
‰‰ Používaný obzvlášť pre riadenie staničných úsekov ako aj riadenie otvoreného železničného úseku
‰‰ Jedna 19´´ x 3U konzola riadi až do 8 počítacích bodov nakonfigurovaných na 1 až 6 úsekoch plus automatické
riadenie blokovacieho úseku bezpečné pri poruche podľa EN 50159 s použitím všetkých existujúcich
komunikačných médií, prenosových systémov a sietí
‰‰ Mikroprocesorový modul s konfiguráciou 2-z-3 so štruktúrou bezpečnostného programu
‰‰ Možnosť komunikácie zabezpečenej proti poruche medzi dvomi vnútornými zariadeniami podľa EN 50159-1
pre riadenie dlhého automatického blokovacieho úseku
‰‰ Lokálna alebo vzdialená (cez modem) možnosť riadenia a diagnostiky na PC
‰‰ Zapamätanie si posledných 10000 vlakov, ktoré prešli cez akýkoľvek počítací bod vrátane presného času a
dátumu, čísla osi (resp. nápravy), smeru, porúch, atď.; nevymazateľná pri výpadku prúdu
‰‰ 2-vodičové spojenie medzi vnútorným a vonkajším zariadením (napájanie a informačný signál na tej istej
krútenej dvojlinke)
‰‰ Vzdialenosť od vonkajšieho ku vnútornému zariadeniu do 30 km (vodiče s Ø1.4mm); 49 km u lokálneho
napájania pre vonkajšie zariadenie
‰‰ Základom počítacieho bodu je elektronický snímač železničných kolies (detekujúci okolesník) s dvojitou
konštrukciou
‰‰ Detekcia smeru a rýchlosti a rozpoznanie rušenia od osi (resp. nápravy) prechádzajúcej ponad
‰‰ Počítanie osí pri vlakových rýchlostiach (štandardná konfigurácia) až do 350 km/h
‰‰ Údržba je zredukovaná na periodickú vizuálnu kontrolu
‰‰ Žiadna potreba dodatočného nastavovania po inštalácii
‰‰ Systém je vyvinutý a certifikovaný podľa štandardov a noriem CENELEC (EN 50126, EN 50128, EN 50129,
EN 50159) pre úroveň bezpečnostnej integrity SIL4 a podľa EN 50121-4 (elektromagnetická kompatibilita)
‰‰ Certifikáty vydané od TÜV Rheinland InterTraffic Registračné číslo: ACR/B 09/241, AE 60011392 0002,
AE 60021770 0001
Základným
použitím
modulárneho
systému počítača osí BO23 je riadenie
obsadenosti
staničných
úsekov
(prepínače, prejazdy a ostatné úseky
v železničných staniciach), riadenie
obsadenosti úrovňových prejazdov ako aj
riadenie obsadenosti blokovacích úsekov.
Osi (resp. nápravy) vlaku vstupujúce na
úsek na ktoromkoľvek z počítacích bodov
sú započítané a je indikovaná obsadenosť
úseku, zatiaľ čo číslo osi (resp. nápravy),
čas a dátum vstupu vlaku, poruchy smeru,
rušenia, atď. sú uložené do pamäte.
Indikácia voľného úseku bude nastavená
len ak to isté číslo osi (resp. nápravy) je
odpočítané pri vlaku opúšťajúcom úsek
na ktoromkoľvek z počítačích bodov.
Software procesora je naprogramovaný
podľa bezpečnostných princípov CENELEC
EN 50128, EN 50159-1. Detekcia
železničných kolies, spracovanie signálu
a prenos signálu sú realizované podľa
normy CENELEC EN 50129.
www.altpro.com
Vonkajšie zariadenie
Vnútorné zariadenie
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Vonkajšie zariadenie BO23-VUR + snímač ZK24-2:
‰‰ Napájacie napätie 40V ... 120 V DC (100V DC
menovité)
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40...+80°C
Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ Ochrana proti vode a prachu:
▪▪ IP68 pre snímač
▪▪ IP67 pre sústavu riadiacich elektronických obvodov
‰‰ Minimálny priemer železničného kolesa 300 mm
‰‰ Výška okolesníka vyhovuje norme UIC 510-2
‰‰ Univerzálna koľajnicová montážna úchytka pre
koľajnice typov S45...UIC60 (ostatné profily na
požiadanie) – žiadna potreba vŕtania koľajníc
‰‰ LED-indikácia aktuálneho stavu snímača
‰‰ Mechanická ochrana snímača pomocou štítov
‰‰ Odolnosť voči trakčnému prúdu, ochrana proti
atmosférickému prepätiu
Diagnostický software
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Vnútorné zariadenie BO23-UNUR
Snímač železničných kolies ZK24-2
Montážny držiak pre snímač
(xx v závislosti na type železničnej)
Ochranné štíty pre snímač kolies
(jedna dvojica, ľavý + pravý)
Vnútorné zariadenie BO23-UNUR:
‰‰ Napájacie napätie 18V...80V DC
‰‰ Sústava životne dôležitých elektronických
obvodov galvanicky izolovaná od napájania a od
vonkajšieho zariadenia
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -30...+70°C
‰‰ Skrinka Eurocard 19´´ s PCB-modulmi; moduly
sú zapojené podľa použitia a počtu počítacích
bodov a úsekov
‰‰ Počítacia kapacita až do 999 osí (resp. náprav)
s priamou indikáciou (interné počítanie až do
32767 osí resp. náprav)
‰‰ Rozmery (hxšxv): 240x483x133 mm
Certifikát TÜV
AP215620
AP215595
AP2158xx
BO23 v eternetovo komunikačnom
systéme
Jednotka VUR pri trati Ochranná trubica pre kábel snímača (6m)
Upevňovacie krúžky
Modul ochrany proti blesku ZAG2Z
Notebook s diagnostickým softwarom
Montáž snímača šablóny
AP215519
www.altpro.com
AP215507
AP215508
AP215509
AP215633
AP215518
AP215516
VLAKOVÝ DETEKČNÝ SYSTÉM typ TDR14
SIGNALIZAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE PRE DETEKCIU VLAKU NA ÚROVŇOVÝCH
PREJAZDOCH
‰‰ Ideálna výmena za staré mechanické alebo magnetické detektory kolies, traťové obvody alebo slučky; jeden
snímač ZK24-2 nahrádza dva samostatné detektory kolies z dôvodu jeho dvojitej konštrukcie detekcie kolies
‰‰ Vlakový detekčný systém TDR14 sa skladá zo snímača železničných kolies ZK24-2 na koľajnici a vnútorného zariadenia
TDR14-UNUR v kryte/skrinke úrovňového prejazdu s bezpečnostným reléovým kontaktom alebo optospojkovými výstupmi
‰‰ Konfigurovateľný pre rôzne kombinácie zapínacích a vypínacích detektorov
‰‰ Obojsmerná prevádzka (aktivácia v oboch smeroch jazdy vlaku) alebo jednosmerná prevádzka (aktivácia len v
jednom smere jazdy vlaku); obidva režimy prevádzky sú bezpečné pri poruche
‰‰ Konfigurovateľné časové oneskorenie pre reléové a optospojkové bezpečnostné výstupy
‰‰ Zabezpečuje spojenie so staršími typmi systémov úrovňových prejazdov a ostatnými signalizačnými systémami
pomocou výstupov bezpečnostných reléových kontaktov
‰‰ TDR14 má rýchle bezpečnostné optospojkové výstupy pre impulzy každého prejazdu osi (resp. nápravy) cez
obidve snímacie hlavy snímača železničných kolies ZK24-2; vhodné pre spojenie s novými typmi systémov
úrovňových prejazdov a ostatných signalizačných systémov
‰‰ Zaznamenávanie udalostí – prejazdy vlakov cez každý detektor kolies, dátum, čas, rýchlosť, počet osí (resp.
náprav), smer jazdy vlaku, rušenia/chyby atď.
‰‰ Detekcia všetkých typov okolesníkov železničných kolies podľa UIC 510-2, UIC 512
‰‰ Pre rýchlosti až do 350 km/h
‰‰ Detekcia odpadnutia z koľajnice na obidvoch kanáloch
‰‰ Vysoká úroveň odolnosti elektromagnetickému rušeniu podľa EN 50121-4
‰‰ Vnútorná jednotka TDR14-UNUR môže byť namontovaná na stenu alebo v konzole (resp. držiaku)
‰‰ Systém je vyvinutý a certifikovaný podľa štandardov a noriem CENELEC (EN 50126, EN 50128, EN 50129,
EN 50159) pre úroveň bezpečnostnej integrity SIL4 podľa EN 50121-4 (elektromagnetická kompatibilita)
‰‰ Certifikáty vydané od TÜV Rheinland InterTraffic Registračné číslo: ACR/B 11/163, AK 60039825 0001
‰‰ Skúšobné zariadenie TDI14 umožňuje rýchlu detekciu poruchy zariadenia TDR14
Vlakový detekčný systém TDR14 je
založený na detekcii železničných kolies
pomocou snímača kolies ZK24-2, prenosu
kolesových impulzov cez prenosové
vedenie a prepojením s výstupmi
bezpečnostného reléového kontaktu
alebo optospojkami vo vnútornej jednotke
TDR14-UNUR. Zariadenie sa používa na
zapínanie (režim prevádzky detektora
„UTR“) a vypínanie (režim prevádzky
detektora „ITR“) systému úrovňového
prejazdu (LC) ako aj v rámci akéhokoľvek
iného signalizačného systému, ktorý
vyžaduje presnú detekciu vlaku
www.altpro.com
Vonkajšie zariadenie
Vnútorné zariadenie
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Vonkajšie zariadenie – snímač kolies ZK24-2, modul
ochrany proti blesku ZGK:
‰‰ Dva galvanicky oddelené systémy detekcie kolies
vnútri tej istej skrinky snímača ZK24-2
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40...+80°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ Ochrana proti vode a prachu:
▪▪ IP68 pre snímač
▪▪ IP67 pre ZGK v skrinke pri trati
‰‰ Minimálny priemer kolesa 300 mm
‰‰ Detekcia okolesníka podľa UIC 510-2
‰‰ Univerzálny montážny držiak snímača pre
koľajnice typov S45...UIC60 (ostatné profily na
požiadanie) – nie je požadované žiadne vŕtanie
koľajníc
‰‰ Mechanická ochrana snímača pomocou štítov
‰‰ 3-fázová ochrana proti atmosférickému prepätiu
na module ZGK v rozvodnej skrinke pri trati
ZGK
Vnútorné zariadenie – vnútorná jednotka TDR14UNUR:
‰‰ Dva galvanicky nezávislé kanály pre napájanie
11V...40V DC
‰‰ Možnosť použiť len jeden alebo obidva kanály
detekcie kolies každého detektora kolies
‰‰ Mikroprocesorový modul v jednej jednotke
môže riadiť až do 3 dvojité detektory kolies (6
kanálov detekcie kolies)
‰‰ Mikroprocesorový modul so systémom 2-z-3
‰‰ Zaznamenávanie udalostí prejazdov vlaku – pri
výpadku prúdu sa pamäť nevymaže
‰‰ Výstupné bezpečnostné relé s nútene riadenými
kontaktmi podľa EN 50205, typ A
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -30...+70°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ 3-fázová ochrana proti atmosférickému prepätiu
prevedenému ako zásuvný modul ZUT24
‰‰ Rozmery (šxhxv): 270x245x133 mm
Certifikát TÜV
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Vnútorné vybavenie TDR14-UNUR
(na riadenie 1...3 dvojitých detektorov kolies)AP215573
Obsahujúca modul na ochranu pred bleskom ZGK AP215586
Snímač železničných kolies ZK24-2
AP215595
Montážny držiak pre snímač
(xx v závislosti na type železničnej)
AP2158xx
Diagnostický software
Ochranná trubica pre kábel snímača (6m)
Upevňovacie krúžky
Ochranné štíty pre snímač kolies
(jedna dvojica, ľavý + pravý)
Notebook s diagnostickým softwarom
Montáž snímača šablóny
www.altpro.com
AP215508
AP215509
AP215519
na upit
AP215516
ELektronický koľajnicový kontakt typ UTR / ITR
typ UTR – pre zapínanie úrovňového prejazdu
typ ITR – pre vypínanie úrovňového prejazdu
DETEKTOR PREJAZDU ŽELEZNIČNÝCH KOLIES PRE PREVÁDZKU SYSTÉMU OCHRANY
ÚROVŇOVÝCH PREJAZDOV
‰‰ Ideálna náhrada za staré mechanické alebo magnetické zapínacie / vypínacie detektory, traťové obvody
alebo slučky; jeden snímač železničných kolies ZK24-2 so svojou dvojitou konštrukciou snímania nahrádza dva
samostatné detektory kolies na jednom zapínacom / vypínacom bode
‰‰ Taktiež sa používa na oznamovanie vlaku prichádzajúceho do stanice
‰‰ Elektronický koľajnicový kontakt UTR sa používa pre zapínanie úrovňového prejazdu; skladá sa zo snímača železničných
kolies ZK24-2 namontovaného na koľajnici a modulu rozhrania UTR245 nachádzajúceho sa v skrinke úrovňového
prejazdu s výstupnými bezpečnostnými relé normálne elektricky napájanými (bez kolesa nad snímačom)
‰‰ Elektronický koľajnicový kontakt ITR sa používa pre vypínanie úrovňového prejazdu; skladá sa zo snímača
železničných kolies ZK24-2 namontovaného na koľajnici a modulu rozhrania ITR245 nachádzajúceho sa v
skrinke úrovňového prejazdu s výstupnými bezpečnostnými relé normálne elektricky nenapájanými (bez
kolesa nad snímačom)
‰‰ Vyhodnocovací modul rozhrania UTR245 / ITR245 zabezpečuje výstupy bezpečnostných reléových kontaktov
pre pripojenie k starším systémom úrovňových prejazdov a iným signalizačným systémom
‰‰ Bezpečnostné relé v module rozhrania UTR245 / ITR245 sú časovo oneskorené 5 sekúnd po prejazde každej
osi (resp. nápravy) (akýkoľvek iný časový parameter na požiadanie)
‰‰ Vyhodnocovací modul rozhrania UTR245 / ITR245 taktiež zabezpečuje rýchle osovo-impulzné (resp.
nápravovo-impulzné) optospojkové výstupy na každý snímací systém snímača železničných kolies ZK24-2 pre
pripojenie k novším systémom úrovňových prejazdov a vzájomného blokovania, ktoré vyžadujú počítanie osí
(resp. náprav), detekovanie smeru vlaku, rýchlosti, atď.
‰‰ Odolnosť voči trakčnému odrazenému prúdu, ochrana proti atmosférickému prepätiu
Detektor kolies UTR / ITR je založený na
detekcii železničných kolies pomocou
snímača
kolies
ZK24-2,
prenosu
impulzov kolies cez prenosové vedenie
a vzájomného prepojenia s výstupmi
bezpečnostných reléových kontaktov
alebo optospojok v module rozhrania
UTR245 / ITR245. Zariadenie sa používa
pre zapínanie (kolesový detektor UTR)
a vypínanie (kolesový detektor ITR)
systému úrovňových prejazdov ako aj v
rámci akéhokoľvek iného signalizačného
systému, ktorý vyžaduje presnú detekciu
vlaku.
www.altpro.com
Vonkajšie zariadenie
Vnútorné zariadenie
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Vonkajšie zariadenie – snímač kolies ZK24-2, modul
ochrany proti blesku ZGK:
‰‰ Dva galvanicky oddelené systémy detekcie kolies vnútri tej istej skrinky snímača ZK24-2
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40...+80°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ Ochrana proti vode a prachu:
▪▪ IP68 pre snímač
▪▪ IP67 pre ZGK v skrinke pri trati
‰‰ Minimálny priemer kolesa 300 mm
‰‰ Detekcia okolesníka podľa UIC 510-2
‰‰ Univerzálny montážny držiak snímača typov
S45...UIC60 (ostatné profily na požiadanie) – nie
je požadované žiadne vŕtanie koľajníc
‰‰ Mechanická ochrana snímača pomocou štítov
‰‰ 3-fázová ochrana proti atmosférickému prepätiu
na module ZGK v rozvodnej skrinke pri trati
Vnútorné zariadenie – modul rozhrania UTR245 /
ITR245, modul ochrany proti blesku ZUT:
‰‰ Samostatné napájanie 15V...36V DC pre každý
kanál detekcie kolies, galvanicky izolované
‰‰ Možnosť používať len jeden alebo obidva kanály
detekcie kolies
‰‰ Výstupné bezpečnostné relé s nútene riadenými
kontaktmi podľa EN 50205, typ A
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -30...+70°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ 3-fázová ochrana proti atmosférickému prepätiu
na module ZUT
‰‰ Rozmery (šxhxv):
▪▪ UTR245, ITR245: 99.7x75x110 mm
▪▪ ZUT: 55x75x110 mm
ZGK
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Modul rozhrania UTR245
Modul ochrany pred bleskom ZUT pre
UTR245/ITR245
Obsahujúca modul na ochranu pred bleskom
ZGK Snímač železničných kolies ZK24-2
AP215597
AP215599
AP215586
AP215595
Montážny držiak pre snímač
(xx v závislosti na type železničnej)
Ochranná trubica pre kábel snímača (6m)
Upevňovacie krúžky
Modul rozhrania ITR245
Ochranné štíty pre snímač kolies
(jedna dvojica, ľavý + pravý)
Montáž snímača šablóny
www.altpro.com
AP2158xx
AP215508
AP215509
AP215598
AP215519
AP215516
SYSTÉM OCHRANY ÚROVŇOVÝCH ŽELEZNIČNÝCH PREJAZDOV typu RLC23
RLC23
‰‰ Modulárny systém, založený na mikroprocesorovej platforme APIS-RLC, ktorý dokáže splniť požiadavky
každého železničného úradu a všetkých zložitostí trate / cesty
‰‰ Navrhnutý podľa noriem CENELEC EN 50126, EN 50128 a EN 50129 ako systém SIL4 (TÜV Rheinland certifikát
ACR/B 13/225)
‰‰ Dva nezávislé a galvanicky oddelené podsystémy A a B
‰‰ Konfigurovateľná štruktúra bezpečnosti podsystému: 2oo2, 2oo3 alebo akákoľvek iná štruktúra na požiadanie
zákazníka
‰‰ Možnosť vybudenia až do 8 dopravných signálov (svetelné + zvukové), 2 páry závor alebo polozávor, až do 8
riadiacich signálov pre rušňovodiča (v prípade potreby); signálne svetlá pre dopravné svetelné signály môžu
byť realizované pomocou žiaroviek s dvojitým vláknom alebo pomocou LED diód
‰‰ Prúd každého svetelného signálu je monitorovaný na analógovom vstupe; dovolené prúdové rozsahy sú
konfigurovateľné prostredníctvom PC, rovnako tak je konfigurovateľné aj spúšťanie/zdvíhanie závor a ďalšie
parametre
‰‰ Všetky typy dopravných signálov, závor/polozávor a návestných signálov rušňovodiča môžu byť použité podľa
miestnych národných predpisov V prípade potreby môže byť dodaná doplňujúca LED dopravná signalizácia a
video-monitorovací systém
‰‰ Vzdialená monitorovacia jednotka v najbližšej stanici je neoddeliteľnou súčasťou systému RLC23; komunikuje
s hlavnou platformou na úrovňovom prejazde cez sériové zapojenie (2 alebo 4 vodiče alebo optický kábel)
‰‰ Rozhranie s akýmkoľvek typom systému vzájomného blokovania v stanici (založeným na relé alebo
mikroprocesore) je v stanici už zabezpečené, na vzdialenej monitorovacej jednotke
‰‰ Podsystém detekcie vlaku je systém počítača náprav BO23 certifikovaný podľa SIL4
‰‰ Základná konfigurácia podsystému má tri po sebe idúce úseky pre aktiváciu / deaktiváciu úrovňového prejazdu
a pre kontrolu prítomnosti vlaku v priestore úrovňového prejazdu – možnosť ďalších doplňujúcich úsekov pre
kontrolu prítomnosti vlaku / zastavenie na zastávke, ktorá je v priestore úrovňového prejazdu, pre kontrolu na
2-koľajovej trati, 3-koľajovej alebo 4-koľajovej trati atď.
‰‰ Na relé založené, Ethernet, CAN, RS232, RS485 ako základné protokoly alebo niektoré ďalšie protokoly na
požiadanie zákazníka môžu byť použité ako rozhranie voči systému vzájomného blokovania
‰‰ Hot-swap (za prevádzky vymeniteľné) moduly pre výmenu modulov pri zapnutom napájaní bez zhoršenia
bezpečnosti a dostupnosti systému pre jednoduchšiu údržbu a nenarušenú železničnú premávku
‰‰ Výkonný systém zaznamenávania údajov s údajmi uloženými v stálej pamäti, a taktiež na pamäťovej karte SD
flash v každom podsystéme
‰‰ Ideálne riešenie pre inštaláciu na existujúci nechránený alebo budúci úrovňový prejazd na trati so signalizačnou
infraštruktúrou alebo na trati bez akejkoľvek signalizačnej infraštruktúry
‰‰ Jednoduchá konfigurácia systému na úrovni systému a podkomponentov s použitím konfiguračného programu
na PC/Windows
‰‰ Odolnosť trakčnému odrazenému prúdu, 3-stupňová ochrana proti atmosférickému prepätiu, veľmi vysoká
úroveň EMC (elektromagnetickej kompatibility) podľa noriem EN 50121-4 a PR TS 50238-3
‰‰ Reléové rozhranie úrovňového prejazdu s bezpečnostnými relé s nútene vedenými kontaktami podľa normy
EN 50205
www.altpro.com
Vonkajšie zariadenie
Vnútorné zariadenie– centrál. jednotka RLC23
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Vonkajšie zariadenie – snímač kolies ZK24-2,
elektronická jednotka VUR pri trati, dopravné
signály, cestné závory, riadiace signály pre
rušňovodiča:
Vnútorné zariadenie – vnútorné zariadenie počítača
náprav BO23, centrálna logika APIS-RLC, logika
rozhrania, napájací systém a záložná batéria:
‰‰ Dva galvanicky oddelené systémy detekcie kolies
vnútri jednej skrinky snímača ZK24-2
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40…. +80°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ Ochrana proti vode a prachu:
▪▪ IP68 pre snímač
▪▪ IP67 pre elektronickú jednotku pri trati
‰‰ Minimálny priemer kolies 300mm
‰‰ Detekcia okolesníka podľa normy UIC 510-2
‰‰ Univerzálna montážna konzola snímača pre
koľajnice typov S45…. UIC60 (ďalšie profily na
požiadanie) – nevyžaduje sa žiadne vŕtanie
koľajníc
‰‰ Mechanická ochrana snímača pomocou štítov
‰‰ 3-stupňová ochrana proti atmosférickému
prepätiu na module VUR-P v rozvodnej skrini pri
trati
‰‰ Technické parametre dopravných signálov, závor
a riadiacich signálov pre rušňovodiča závisia na
národných predpisochon
‰‰ 2×24V DC napájanie so záložnou batériou a
kontrola vybitia batérie (dve nezávislé sady
batérií)
‰‰ Bezpečnostné relé s nútene vedenými
kontaktami podľa normy EN 50205, typ A pre
reléové rozhranie
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty –20…. +70°C
‰‰ Relatívna vlhkosť až do 100%
‰‰ Zapamätané údaje o prejdených vlakoch v
každom podsystéme: dátum, čas, počet náprav,
obsadenosť, smer, počítací bod, rýchlosť,
rušenia, poruchy, chyby – nevymazateľné pri
výpadku prúdu
SIL4 TÜV certifikát
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Železničné priecestie skriňa
APIS mikroprocesor platforma s rozhraniami
Indikácia panel
Ochrana blok
Počítače náprav BO23 UNUR
Napájací blok
Jednotka VUR pri trati AP215507
Rail wheel sensor ZK24-2
AP215766
AP215739
AP215758
AP215741
AP215620
AP215755
AP215595
EMC TÜV certifikát
Mounting bracket for sensor
(xx depend on rail type)
RLC I-I skúšobného zariadenia RLC23
Batérie
Prejazdové bariéru
úrovňový prejazd dom
Vodiča LED indikácia signálu pre úrovňové
križovatky ochranu
úrovňový prejazd zvonček
www.altpro.com
AP2158xx
AP215790
AT215750
AP215738
AP215761
AP215789
AP215788
AUTOMATICKÝ SYSTÉM OCHRANY VLAKU typ RAS 8385
INDUSI (Punktförmige Zugbeeinflussung – PZB) AUTOMATICKÝ SYSTÉM
OCHRANY VLAKU
‰‰ Automatický systém ochrany vlaku založený na INDUSI princípe navrhnutý pre inštaláciu na vlaky a lokomotívy
za účelom zvýšenia bezpečnosti železničnej premávky
‰‰ Komponenty zariadenia ATPS sú kompatibilné s infraštruktúrou INDUSI ATPS navrhnutou inými predajcami
‰‰ Vysokokvalitná úroveň a moderná technológia zabezpečujú bezpečnú prevádzku systému v rôznych
klimatických a environmentálnych podmienkach
‰‰ Zariadenia ATPS používajú mnohí verejní a súkromní železniční prevádzkovatelia
‰‰ Záznamník udalostí nainštalovaný v zariadení
‰‰ Návrh, vývoj, inštalácia a školenie pre všetky lokomotívy a vlaky, ktoré sa už používajú
‰‰ Robustný ochranný kryt centrálneho zariadenia vyrobený z hliníkovej zliatiny AlSi12
‰‰ Pre rýchlosti až do 160 km/h
‰‰ Jednoduchá údržba a obsluha
‰‰ Výborná podpora z hľadiska skúšobného zariadenia
‰‰ Flexibilné prispôsobenie syastému a centrálnej jednotky podľa požiadaviek zákazníka
Okrem centrálneho zariadenia RAS 8385
sa ATPS taktiež skladá z lokomotívnych
a traťových balíz (magnetov), ako aj
signalizačných a prevádzkových prvkov
nachádzajúcich sa v kabíne lokomotívy.
Centrálne zariadenie ATPS má vnútorný
záznamník
udalostí
(záznamník
incidentov)
pre
zaznamenávanie
informácií počas jazdy. RAS 8385 patrí
do skupiny zariadení navrhnutých
pre
prevádzku
ako
jednobodové
riadenie (prerušovaný systém). Ak vlak
prechádzajúci cez kontrolný bod nespĺňa
nastavené kritériá, tak informácie
sú indukčne prenášané z traťového
magnetu na lokomotívny magnet a do
výkonnej jednotky zariadenia AUTOSTOP.
V prípade nadmernej rýchlosti alebo
poruchy brzdenia systém zníži rýchlosť
vlaku a automaticky prinúti vlak zastaviť
vypustením vzduchu z hlavného tlakového
vedenia. Ak vlak premáva v rámci
nastavených kritérií a dodržiava dopravné
signály, tak ATPS nebude ovplyvňovať
režim prevádzky vlaku.
www.altpro.com
Lokomotívna balíza typu LLC 0512
AUTOSTOP-centrálne zariadenie typu RAS 8385
Traťová balíza typu PM500, PM1020020
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
‰‰ Vstupné napätie zariadenia
▪▪ 24 (14,4 – 50,4) VDC
▪▪ 72, 110 (40-154) VDC
‰‰ Max. prúd zariadenia 1.8A
‰‰ Časové dozory (resp. kontroly) 4, 16, 20, 26, 34 s
‰‰ Menovitá
hodnota
rezonančného
prúdu
lokomotívnej balízy (magnet) pre obvod 500 Hz,
1000Hz a 2000Hz – 270 mA (±10%)
‰‰ Vypínací prúd lokomotívnej balízy (magnet) pre
obvod 500Hz, 1000Hz a 2000Hz - 148mA (±10%)
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty od -30°C do +70°C
(časť autostop nainštalovaná vnútri lokomotívy)
‰‰ Záznamník udalostí – 32MB, flash pamäť
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
RAS8385 24V
AP108170
RAS8385 72V - 110V
AP108171
RAS8385 -I- 24V
AP108172
RAS8385 -I- 72V - 110V
AP108173
RAS8385 -IS-24V
AP108174
RAS8385 -IS-72V - 110V
AP108175
Lokomotívna balíza LLC0512 (náhrada za SIEMENS)
priamy konektor AP108120.32
uhlový konektor
AP108120.30
Lokomotívna balíza LLC0512-SA
(náhrada za SEL)
AP108137
Traťová balíza PM1020
(za AP montážna konzola)
AP215400
Traťová balíza PM1020
(za SA montážna konzola)
AP215431
‰‰ Kontrola rýchlosti pri 500Hz pre režim prevádzky:
▪▪ E 90 km/h
▪▪ 1 65 km/h
▪▪ 2 50 km/h
▪▪ 3 40 km/h
‰‰ Časová kontrola rýchlosti pri 1000Hz pre režim
prevádzky:
▪▪ E 130 km/h, po 16 s
▪▪ 1 90 km/h, po 20 s
▪▪ 2 65 km/h, po 26 s
▪▪ 3 50 km/h, po 34 s
‰‰ Čas požadovaný pre návrat systému do
počiatočného stavu po nútenom zastavení je 5-7 s
‰‰ Tlak vo vzduchovom vedení potrebný pre
štartovacie svetlo, ktoré indikuje vypnutie po
nútenom zastavení je 1.0-1.8 bar
Traťová balíza PM500
(za AP montážna konzola)
Traťová balíza PM500
(za SA montážna konzola)
Traťová balíza montážna konzola- AP
Traťová balíza montážna konzola - SA
Ochranné štíty pre raťová balíza
(jedna dvojica, ľavý + pravý) ASI-skúšobné zariadenie pre RAS 8385
LMI-skúšobné zariadenie pre LLC0512
PMI-skúšobné zariadenie pre PM500/PM1020
ASIL - skúšobné zariadenie pre inštaláciu
na lokomotívy
Sledovať balízy inštalačný šablónu
www.altpro.com
AP215401
AP215432
AP215402
AP215445
AP215425
AP108130
AP108131
AP215412
AP108134
AP215418
TRAŤOVÉ BALÍZY (MAGNETY) typ PM500 / PM1020
typ PM500 – pre 500Hz
typ PM1020 – pre 1000/2000 Hz
INDUSI (PZB) TRAŤOVÉ BALÍZY S 500Hz A 100/2000Hz VPLYVOM NA LOKOMOTÍVNU ČASŤ
AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU OCHRANY VLAKU (RESP. VLAKOVÉHO ZABEZPEČOVAČA)
‰‰ ALTPRO INDUSI (Bodový vlakový zabezpečovač – PZB) traťové balízy PM500 a PM1020 sa používajú už roky a
sú kompatibilné s lokomotívnymi balízami vyrábanými ostatnými výrobcami
‰‰ Traťové balízy PM500 a PM1020 sú odskúšané a schválené ISA oddelením „TÜV Rheinland Safety, Kolín“ podľa
EN 50121-4 a 50125-3, PM500 certifikátu Registračné číslo: 101/B 06/207, vydané v: 10/2006
‰‰ Skvelý prevádzkový životný cyklus a vysoká spoľahlivosť, odolné drsným atmosférickým podmienkam
‰‰ Kompaktné, nízka hmotnosť
‰‰ Možnosť zvoliť montážny systém na koľajnicu
‰‰ Jednoduché na inštaláciu
‰‰ Nízke náklady na údržbu a jednoduché na údržbu
‰‰ Plastový natretý kryt šedou farbou – RAL 7040
‰‰ Dodávané s uzemňovacím pásom a káblovou priechodkou PG21
Traťové balízy (magnety PM500 a PM1020
sú traťovou časťou Automatického systému
ochrany vlaku (ATPS – resp. vlakového
zabezpečovača). Ovplyvňujú lokomotívnu
časť ATPS, keď vlak cez ňu prechádza.
Sústava riadiacich obvodov pri trati
umiestnená blízko tratí nastavuje traťovú
balízu, aby bola aktívna pre 500Hz (PM500)
a 1000Hz alebo 2000Hz (PM1020) signál z
lokomotívnej balízy alebo nastavuje balízy
tak, aby neboli vôbec aktívne, v závislosti
na nastavenom limite rýchlosti. Sústava
riadiacich obvodov pri trati môže pracovať
spolu so železničným signálom na rovnakej
pozícii na tratiach alebo ako súčasť systému
regulácie (resp. riadenia) rýchlosti.
www.altpro.com
Normálne podmienky
Zimné podmienky
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
‰‰ PM500 a PM1020:
‰‰ Ovplyvňuje rozsahy:
▪▪ PM500: 500Hz, žiadny vplyv
▪▪ PM1020: 1000Hz, 2000Hz, žiadny vplyv
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty -40...+80°C
‰‰ Skrinka odolná proti otrasom a vibráciám
‰‰ Ochrana IP68
‰‰ Mechanická ochrana magnetu pomocou štítov
‰‰ Hmotnosť: 12 kg
‰‰ Rozmery (D x Š x V): 650 x 300 x 132 mm
Certifikáty pre PM500, PM1020
Skúšobné zariadenie PMI2
Certifikácia traťových balíz
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Traťová balíza PM1020
(za AP montážna konzola)
Traťová balíza PM1020
(za SA montážna konzola)
Traťová balíza PM500
(za AP montážna konzola)
AP215400
AP215431
AP215401
Traťová balíza PM500
(za SA montážna konzola)
AP215432
Traťová balíza montážna konzola- AP
AP215402
Traťová balíza montážna konzola - SA
AP215445
Ochranné štíty pre raťová balíza
(jedna dvojica, ľavý + pravý) AP215425
Skúšobné zariadenie pre traťové magnety PMI2
www.altpro.com
LOKOMOTÍVNA BALÍZA (MAGNET) typ LLC0512
PRIJÍMAČ LOKOMOTÍVNYCH SIGNÁLOV PRE SYSTÉM ALTPRO A SIEMENS PZB
‰‰ INDUSI (Punktförmige Zugbeeinflussung – PZB) lokomotívna balíza (magnet) zabezpečuje prenos signálov z traťovej
balízy do vlakovej časti AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU OCHRANY VLAKU (ATPS) nainštalovaného na lokomotíve
‰‰ Balíza má tri pracovné frekvencie: 500, 1000 a 2000 Hz
‰‰ Každý dopravný signál na trati je taktiež vybavený traťovou balízou (magnet), ktorá zodpovedá určitej
pracovnej frekvencii
‰‰ Ochrana IP68
‰‰ Vstupné napätie: 36-40 Vpp
‰‰ Rezonančný prúd obvodov (500, 1000 a 2000 Hz): 270mA ±10%
‰‰ Rezonančný prúd obvodov pod vplyvom traťovej balízy 500, 1000 a 2000 Hz: < 160 mA
‰‰ Rezonančné frekvencie: (500, 1000 a 2000 Hz): 500 Hz ±1%, 1000 Hz ±1%, 2000 Hz ±1%
‰‰ Činiteľ akosti (resp. faktor kvality) rezonančných frekvencií (500, 1000 a 2000 Hz): > 10
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C až +80°C
‰‰ Rozmery (šxdxv): 200 x 850 x 100 mm
‰‰ Hmotnosť: 25 kg
‰‰ Pripojenie: Konektor MIL-C-5015
‰‰ Skvelý prevádzkový životný cyklus a vysoká spoľahlivosť, odolné atmosférickým podmienkam
‰‰ Certifikát vydaný od TÜV Rheinland InterTraffic, Registračné číslo: AK 60027964 0001
Lokomotívna balíza prenáša signál prijatý od traťovej
balízy do Automatického systému ochrany vlaku (ATPS
– resp. vlakového zabezpečovača) nainštalovaného na
lokomotíve. Každý dopravný signál na trati je taktiež
vybavený traťovou balízou (magnet), ktorá zodpovedá
určitej rezonančnej frekvencii. Tieto frekvencie sú
definované signálom, ktorým sú reprezentované na
trati. Keď balíza nainštalovaná na lokomotíve prechádza
cez traťovú balízu, tak úroveň elektrického prúdu v
označenom rezonančnom obvode poklesne. Táto zmena
je detekovaná pomocou ATPS a indikuje prechádzanie
svetelného signálu. Každá lokomotíva s nainštalovaným
ATPS RAS 8385 má dve lokomotívne balízy (jednu na
každej strane). Polohy nainštalovaných lokomotívnych
balíz sú presne definované vo vzťahu ku koľajnici.
Certifikát TÜV
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Lokomotívna balíza LLC0512 (náhrada za SIEMENS)
priamy konektor AP108120.32
uhlový konektor
AP108120.30
www.altpro.com
LOKOMOTÍVNA BALÍZA (MAGNET) typ LLC0512-SA
PRIJÍMAČ LOKOMOTÍVNEHO SIGNÁLU PRE SYSTÉM SEL PZB
186
80
702
155
93
M16×20
50
M8×18
140
15
90
146
73
50
632
‰‰ INDUSI (Punktförmige Zugbeeinflussung – PZB) lokomotívna balíza LLC0512-SA je kompatibilná so systémom
SEL I60 ATP
‰‰ Balíza má tri pracovné frekvencie: 500, 1000 a 2000 Hz
‰‰ Ochrana IP68
‰‰ Mechanická ochrana konektora
‰‰ Vstupné napätie sériového rezonančného obvodu: 28-36 Vpp (napätie na konektore je až do pár stoviek Vac)
‰‰ Žiadna potreba pre nastavenie
‰‰ Rezonančný prúd obvodov (500, 1000 a 2000 Hz): 200mA ±10%
‰‰ Rezonančný prúd obvodov pod vplyvom traťovej balízy 500, 1000 a 2000 Hz: < 120 mA
‰‰ Rezonančné frekvencie (500, 1000 a 2000 Hz): 500 Hz ±1%, 1000 Hz ±1%, 2000 Hz ±1%
‰‰ Činiteľ akosti (resp. faktor kvality) rezonančných frekvencií (500, 1000 a 2000 Hz): > 10
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C až +80°C
‰‰ Rozmery (šxdxv): 186 x 702 x 93 mm
‰‰ Hmotnosť: 20 kg
‰‰ Pripojenie: Konektor MIL-C-5015
‰‰ Skvelý prevádzkový životný cyklus a vysoká spoľahlivosť, odolné drsným atmosférickým podmienkam
‰‰ Certifikát vystavený od TÜV Rheinland InterTraffic, Registračné číslo: AK 60027964 0001
Lokomotívna balíza prenáša signál prijatý od traťovej
balízy do Automatického systému ochrany vlaku (ATPS
– resp. vlakového zabezpečovača) nainštalovaného na
lokomotíve. Každý dopravný signál na trati je taktiež
vybavený traťovou balízou (magnet), ktorá zodpovedá
určitej rezonančnej frekvencii. Tieto frekvencie sú
definované pomocou signálu, ktorý reprezentujú na trati.
Keď balíza nainštalovaná na lokomotíve prechádza cez
traťovú balízu, tak úroveň elektrického prúdu v označenom
rezonančnom obvode poklesne. Táto zmena je detekovaná
pomocou ATPS a indikuje prechádzajúci svetelný signál.
Každá lokomotíva s nainštalovaným ATPS SEL I60 má
dve lokomotívne balízy (jedna na každej strane). Polohy
nainštalovaných lokomotívnych balíz sú presne definované
vo vzťahu ku koľajnici.
Certifikát TÜV
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Lokomotívna balíza LLC0512-SA
(náhrada za SEL)
AP108137
www.altpro.com
RIADIACI SYSTÉM ZARIADENIA BDELOSTI
‰‰ Riadiaci systém zariadenia bdelosti ALTPRO sa skladá z:
▪▪ Riadiaca jednotka zariadenia bdelosti – UDB1
▪▪ Trojtónový zvukový indikátor – ZS
▪▪ Nožný spínač/e – UP1 a/alebo UP1-D
‰‰ Všetky zariadenia riadiaceho systému zariadenia bdelosti sú verifikované a schválené zo strany Inštitútu
Koncar pre Elektrotechniku v Záhrebe, Chorvátsko, po odskúšaní na environmentálne, teplotné zmeny a
zmeny vlhkosti, vibrácie a otrasy; správy č. 90/102, 90/104, 120/98
‰‰ Odskúšané a verifikované podľa nasledujúcich doporučení a noriem: UIC 641, IEC 571, IEC 571-1, IEC 571-2
Riadiaci systém zariadenia bdelosti je
navrhnutý pre všetky druhy koľajových
vozidiel. Riadiacou jednotkou zariadenia
bdelosti UDB1 je centrálne zariadenie.
Je to bezpečnostné zariadenie, ktoré
kontroluje ostražitosť strojvodcu. V
prípade, že strojvodca z akéhokoľvek
dôvodu nie je ostražitý, tak riadiaca
jednotka zariadenia bdelosti UDB1
vyprodukuje svetelné a zvukové signály.
Ak nepríde zo strany strojvodcu žiadna
odpoveď na tieto signály, tak riadiaca
jednotka zariadenia bdelosti UDB1
spustí proces brzdenia.
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Riadiaca jednotka zariadenia na kontrolu bdelostit
UDB1-24-24V
AP108200
UDB1-64-64V
AP108201
UDB1-72-72V
AP108202
UDB1-110-110V
AP108203
Trojtónový zvukový indikátor
ZS24
ZS72
ZS110
Nožný spínač UP1-D
Nožný spínač UP1
www.altpro.com
AP108230
AP108232
AP108233
AP108220
AP108221
ELEKTRONICKÁ RIADIACA JEDNOTKA ZARIADENIA BDELOSTI
typ UDB1
‰‰ U=0,6UN – 1,4UN
‰‰ Napájanie: 24VDC, 64VDC, 72VDC, 110VDC
‰‰ Prevádzková teplota: -30°C ... +70°C
‰‰ Farba krytu: šedá (RAL7001), iná farba na požiadanie
‰‰ Kryt: liaty hliník (AlSiO12), IP65
‰‰ Elektrické zapojenie: 16-pólový konektor, DIN41622
‰‰ Mechanické zapojenie: 310 mm x 110 mm (nastaviteľné)
‰‰ Olovená tesniaca ochrana (resp. plomba) pre potvrdenie platnosti záruky
‰‰ Rozmery: 332 x 160 x 96 mm
‰‰ Hmotnosť: 2.66 kg
‰‰ Odskúšané a verifikované podľa UIC 641, IEC 571, IEC 571-1, IEC 571-2
Riadiaca jednotka zariadenia bdelosti
kontroluje
ostražitosť
strojvodcu
prostredníctvom jeho reakcií na svetelné a
zvukové signály. Ak strojvodca neodpovedá na
signály, tak riadiaca jednotka aktivuje brzdný
systém vlaku. Riadiaci systém zariadenia
bdelosti je navrhnutý pre všetky druhy
koľajových vozidiel a skladá sa z riadiacej
jednotky (UDB1), nožného spínača (UP1) a
trojtónového zvukového indikátora (ZS).
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Riadiaca jednotka zariadenia na kontrolu bdelostit
UDB1-24-24V
AP108200
UDB1-64-64V
AP108201
UDB1-72-72V
AP108202
UDB1-110-110V
AP108203
19’’ kryt
AP108205
AP108204
AP108206
AP108207
www.altpro.com
TROJTÓNOVÝ ZVUKOVÝ INDIKÁTOR typ ZS
‰‰ U=0,6UN – 1,4 UN
‰‰ Dostupné pre rôzne napájacie napätia: 24V DC (ZS24), 72V DC (ZS72), 110V DC (ZS110)
‰‰ Masívna liatinová skrinka
‰‰ Špeciálny reproduktor s plastovou membránou; odolný vode
‰‰ Tri zvukové frekvencie (tóny): 400Hz, 600Hz, 1200Hz
‰‰ 4-cestný konektor radovej svorkovnice; spoločný mínusový pól a plusový vstup pre každú frekvenciu
‰‰ Elektronický obvod nie je trvalo napájaný; je napájaný len ak je aktivovaný jeden z frekvenčných vstupov, čo
značne predlžuje životný cyklus obvodu
‰‰ Rozmery: 116x86x65 mm
‰‰ Normy: IEC 571 a UIC 641. Odskúšané a schválené pre rozličné drsné environmentálne podmienky, otrasy a
vibrácie
‰‰ Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C až +80°C
‰‰ Špeciálny dizajn na požiadanie
Trojtónový zvukový indikátor signalizuje
problémy s bezpečnostnými zariadeniami
v lokomotíve alebo vlaku a používa sa na
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Trojtónový zvukový indikátor
ZS24
ZS72
ZS110
signalizáciu v rámci riadiaceho systému
zariadenia bdelosti.
AP108230
AP108232
AP108233
www.altpro.com
NOŽNÉ SPÍNAČE typ UP1 / UP1-D
typ UP1 – úzky
typ UP1-D – široký
‰‰ Dva typy: široká UP1-D alebo úzka UP1 verzia
‰‰ Nožné spínače sa používajú na vozidlách pre:
▪▪ aktivácia klaksónu
▪▪ obsluha riadiaceho systému zariadenia bdelosti
▪▪ aktivácia pieskovacej brzdy
‰‰ Materiál: skrinka z hliníkového odliatku (AlSiO12)
‰‰ Plastová povrchová ochrana s náterom
‰‰ So skladacím (resp. sklápacím) spínačom vnútri
‰‰ Elektrické zapojenie: 3-pólový konektor, skrutka
‰‰ Montáž: 4 pevné skrutky M8 na podlahe kabíny
‰‰ Normy: IEC 571 a UIC 641. Odskúšané a schválené pre rôzne drsné environmentálne podmienky, otrasy a
vibrácie
‰‰ Prevádzková teplota: -40°C ... 80°C
Nožný spínač sa používa na lokomotíve pre
rôzne systémy, napr. aktivácia klaksónu,
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
Nožný spínač UP1-D
Nožný spínač UP1
riadiaci systém zariadenia bdelosti alebo
pieskovacia brzda.
AP108220
AP108221
www.altpro.com
SKÚŠOBNÉ ZARIADENIE PRE ATPS ZARIADENIE RAS 8385 typ ASI
ZARIADENIE NA MERANIE, VYHODNOCOVANIE A OBSLUHY INDUSI (PZB) ATPS RAS 8385
Schéma a značky na prednom paneli
‰‰ Vnútorný výkonový menič pre 24, 72 a 110 VDC autostop jednotky
‰‰ Možnosť testovania s vonkajšou alebo vnútornou (integrovanou) lokomotívnou balízou
‰‰ Simulácia všetkých skutočných pracovných (resp. prevádzkových) podmienok
‰‰ Navrhnuté pre dielenské a vonkajšie použitie
‰‰ Napájanie: 220V, 50Hz alebo lokomotívny napäťový zdroj 24, 72, 110V DC
‰‰ Zabezpečuje testovanie funkčnosti pre systém ATPS vyvinutého inými predajcami
Automatický systém ochrany vlaku (resp.
vlakový zabezpečovač) sa skladá z centrálneho
zariadenia RAS 8385, lokomotívnych a
traťových magnetov (balíz) a signalizačných
a prevádzkových prvkov nachádzajúcich sa v
kabíne lokomotívy. Ako bezpečnostný systém
by mal byť automatický systém ochrany vlaku
udržiavaný v náležitom prevádzkovom stave
prostredníctvom pravidelného a špecifického
testovania jeho centrálnych a periférnych
jednotiek. Skúšobné zariadenie ASI pre
automatický systém vlakovej ochrany RAS 8385
je ideálnym riešením pre takéto testovanie,
ako aj pre defekstoskopiu a servis systémov, v
ktorých bola zaznamenaná závada v prevádzke.
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
ASIL - skúšobné zariadenie pre inštaláciu na lokomotívy
ASI-skúšobné zariadenie pre RAS 8385
AP108130
AP108134
www.altpro.com
SKÚŠOBNÉ ZARIADENIE PRE TRAŤOVÉ BALÍZY typ PMI2
‰‰ Zabezpečuje rýchle a presné meranie parametrov traťových balíz pre všetky typy INDUSI (Punktförmige
Zugbeeinflussung – PZB) traťových balíz s rozsahmi rezonančných frekvencií 500Hz, 1000Hz, 2000Hz
‰‰ Nohy prístroja pripevnite na vrchnú plochu traťovej balízy
‰‰ Zariadenie má ramenný pruh bezpečnostného pásu a zdvíhaciu rukoväť
‰‰ Režim manuálneho vyhľadávania rezonančnej frekvencie
‰‰ Jednoduché nastavenie frekvencie kalibrácie otočením spínača na 500 Hz, 505 Hz,
‰‰ 1000 Hz alebo 2000Hz
‰‰ Digitálna indikácia rezonančného prúdu obvodu (mA), frekvencie (Hz) a batériového napätia (V)
‰‰ Presnosť kalibračných frekvencií ±0.05%
‰‰ Napájanie pomocou internej akumulátorovej batérie 12V/1.2Ah so zabudovanou nabíjačkou 220V/50Hz
‰‰ Automatické vypnutie po zatvorení krycej dosky
‰‰ LED-indikácia nabíjania batérie
‰‰ Indikácia nízkeho batériového napätia počas merania („LO BAT“)
‰‰ Vytlačenie/načítanie výsledkov merania a určitých parametrov z vnútornej pamäte
Skúšobné zariadenie traťových balíz PMI2
je prenosný merací prístroj potrebný na
testovanie parametrov traťových balíz
(magnet) na trati ako aj v odstavných
halách. Hlavnými vlastnosťami prístroja sú:
jednoduchá manipulácia, vysoko presný
frekvenčný zdroj a merač frekvencie,
robustný kryt a spoľahlivý interný zdroj
napájania (batéria), ktorý zabezpečuje až
do 4 hodín účinného merania vo vonkajších
podmienkach. Zariadenie meria prúd
rezonančného obvodu, keď je položené na
traťovú balízu pri kalibrovaní na frekvencie
500, 1000 a 2000 Hz.
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
PMI-skúšobné zariadenie pre PM500/PM1020
AP215412
www.altpro.com
SKÚŠOBNÉ ZARIADENIE INDUSI LOKOMOTÍVNYCH BALÍZ typ LMI
ZARIADENIE PRE TESTOVANIE SEL, SIEMENS A ALTPRO INDUSI (PZB) LOKOMOTÍVNYCH
MAGNETOV (BALÍZ)
Schéma a značky na prednom paneli
‰‰ LMI zariadenie sa používa na funkčné testovanie ALTPRO, SIEMENS a SEL INDUSI (Punktförmige
Zugbeeinflussung – PZB) lokomotívnych balíz používaných vo všetkých INDUSI ATPS systémoch
‰‰ Je navrhnuté pre vnútornú a vonkajšiu prevádzku
‰‰ Zariadenie generuje tri signály potrebné pre testovanie lokomotívnych balíz: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz
‰‰ Napájanie a nabíjanie batérie: 220V, 50Hz
‰‰ Akumulátorová batéria umožňuje meranie vo vonkajších podmienkach
‰‰ Hmotnosť zariadenia: 12 kg
Automatický systém ochrany vlaku (resp. vlakový zabezpečovač) sa skladá z centrálneho zariadenia RAS 8385, lokomotívnych a traťových
magnetov (balíz) a signalizačných a prevádzkových prvkov nachádzajúcich sa v kabíne lokomotívy. Ako bezpečnostný systém by mal
byť automatický systém ochrany vlaku (rsep. vlakový zabezpečovač) udržiavaný v náležitom prevádzkovom stave prostredníctvom
pravidelného a špecifického testovania centrálnych a periférnych jednotiek. Skúšobné zariadenie LMI pre INDUSI lokomotívnu balízu je
ideálnym riešením pre takéto skúšky, ako aj pre defektoskopiu a servis SEL, SIEMENS a ALTPRO lokomotívnych balíz.
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE
LMI-skúšobné zariadenie pre LLC0512
AP108131
www.altpro.com
Download

ALTPRO catalogue