SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Informácie 07/2014 | SLORD | 21. 08. 2014
Všeobecne
Verejné konzultácie k Science 2.0
http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm
Verejné konzultácie k “Science with and for Society”
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
Letná škola k Transferu technológií organizovaná JRC
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/danube-innovation-partnership-summerschool?search
THE INNOVATION CONNECTION - The 2014 Science | Business Summit
New ideas, new leaders, new technology (Berlín, Nemecko, 7.10.2014)
http://www.sciencebusiness.net/Events/innovationconnection/Default.aspx
The Ocean of Tomorrow projects: what results so far?
Konferencia organizovaná EK DG R&I venovaná multi-disciplinárnym projektom, ktoré sú zamerané na
sledovanie morského prostredia a podporu aktivít z tejto oblasti.
27. novembra 2014, Brusel
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf
I. Excelentná veda
European Research Council
Podujatia
Prednáška Európska výskumná rada (ERC – European Research Council) v Európskom výskumnom
priestore
https://drive.google.com/file/d/0Bx9_FYvIvyMEdzcwVXBfZ0hYRnM/edit?usp=sharing
Marie Sklodowska Curie Actions
Dlhodobý výskumný pobyt v EMBO
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
Výskumný pobyt v Paul Scherrer Institute (PSI)
http://www.psi.ch/psi-fellow/about-psi-fellow
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
1
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Výskumný pobyt na Max Planck - Inštitút pre právne dejiny
http://www.rg.mpg.de/en/news/i18836_1.cfm
Nemecká styčná kancelára pre výskum a vývoj v Bruseli (KoWi) spustila novú službu pre výskumníkov,
ktorí majú záujem o absolvovanie IF v Nemecku
http://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-614/
Spustenie súťaže o MSCA cenu
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/news/2014/20140718-msca-prizes_en.htm
II. Veda pre priemysel
Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced Manufacturing and Processing, Biotechnology
Podujatia
International Conference on Mining, Material and Metallurgical Engineering.
http://mmmeconference.com/
Leading Enebling Technologies for Societal Challenges
http://www.lets2014.eu
2
Information and Communication Technologies
Konzultácie a dotazník k Net Innovation, ktoréh výsledky budú použité pri definovaný Pracovného
programu na roky 2016-2017
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-survey-net-innovation-work-programme-20162017
Podujatia
ICT Proposers' Day | 9-10 October 2014 | Florencia
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
SME Instrument
Výsledok hodnotenia prvého kola výziev SME Instrumentu
EASME zverejnila výsledok hodnotenia výziev pre SME Instrument (fáza I.), ktoré mali uzávierku 18. júna
2014. Ani jeden zo slovenských podaných projektov nebol úspešný. Odkaz s podrobnejšou analýzou
výsledkov:
http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-statistics-for-the-first-cut-off-date-of-phase-1released.htm
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Space
"Reach for the Stars" - Príležitosti pre mladých ľudí v oblasti vesmírnych technológií
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFU0RGX3FqVDZwS1U/edit?usp=sharing
III. Spoločenské výzvy
Challenge 1 - Health, Demographic Change and Wellbeing
Aktuality
Otvorený list vedcov k Human Brain Project a reakcia Európskej komisie
http://www.neurofuture.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/no-single-roadmap-understanding-human-brain
Podujatia
IMI 2 Open Info Day 2014
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/16/imi-2-open-info-day-2014
ICBES 2014 - International Conference on Biomedical Engineering and Systems
http://icbes.net/
Virtual Physiological Human Conference 2014
http://www.ntnu.edu/vph2014
The Biocidal Products Regulations
https://www.informaglobalevents.com/event/biocides14/booking/form/4083?xtssot=0
The EU Marketplace for eHealth & EIP on Active and Healthy Ageing
http://www.get-ehealth.eu/2014/07/24/eu-marketplace-for-ehealth-eip-on-active-and-healthy-ageing22-september-2014-brussels/
The International Conference on Biomedical Engineering and Systems (ICBES)
http://icbes.net/
Challenge 2 - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water
Research and the Bioeconomy
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
3
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Podujatia
Bio-based Industries Joint Undertaking: Info Day 2014
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm
EurOCEAN 2014
http://eurocean2014.eu/
Bioeconomy Stakeholders Conference “From sectors to system, from concept to reality
http://bioeconomy.miur.it/
Challenge 3 - Secure, Clean and Efficient Energy
Challenge 3 – Secure, Clean and Efficient Energy
The EU Energy Challenge Summit (Can innovation fill the gap?)
Na konferencii budú venované samostatné diskusie: biopalivám/bioenergetike, nízkouhlíkatým autám,
solárnej a weternej energetike vrátane sietí, zachytávaniu uhlíka a nekonvencným plynom
http://www.sciencebusiness.net/events/EnergyChallenge/
Partner Search
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFY2lmRGNZbDNYQk0/edit?usp=sharing
4
Challenge 4 - Smart, green and integrated transport
Podujatia
Smart, Green and Integrated Transport Information Day
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/smart-green-and-integrated-transportinformation-day-save-date
2nd HIKARI Open Workshop
http://www.hikari-project.eu/main
Challenge 5 “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Aktuality
Výsledky konzultácií k pracovnému programu na roky 2016-2017 pre Horizont 2020 v oblasti
spoločenskej výzvy 5
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/horizon2020/document.cfm?doc_id=6437
Partner Search
Institute of Environmental Technologies, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFX2RLaDRNOExHT2M/edit?usp=sharing
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
National Institute for research and development in environmental protection
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFYURLT0JIUmdUR00/edit?usp=sharing
The Environment and Water Agency of Andalusia
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFbHUwUFZ4QlpTVTQ/edit?usp=sharing
IV. Prierezové aktivity
Fast Track to Innovation
EK predstavila nový nástroj na podporu inovácií - Fast Track to Innovation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_en.htm
Spreading Excellence and Widening Participation
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFUVVpSzZXdF9jVjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFYzJNZV9fR0RQUU0/edit?usp=sharing
Science with and for Society
Partner Search
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFX3oyak51Z0RXQ0k/edit?usp=sharing
Spoločné technologické iniciatívy
Vyhlásené prvé výzvy v rámci Spoločných technologických iniciatív (JTIs)
https://drive.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFRTMwQTZQS1FqQ0E/edit?usp=sharing
Podujatie pri príležitosti vyhlásenia prvých výziev v rámci JTI (Joint Technology Initiatives)
https://drive.google.com/file/d/0Bx9_FYvIvyMEYld6RzVqY1ZsZUk/edit?usp=sharing
Európske investičné a štrukturálne fondy
Nový nástroj Europskej komisie EK a Europskej investičnej Banky EIB na podporu výskumu a inovácií
12. júna 2014 EK spolu s EIB oficialne spustila nový investičný nástroj InnovFin na podporu a
zjednodušenie prístupu ku financiám pre oblasť výskumu a inovácií (R&I). Má byť určený pre malé,
stredné a veľké spoločnosti, ako aj pre podporovateľov výskumných infraštruktúr. V súčasnosti sa
predpokladá podpora na celkovej úrovni 48 mld. Eur a má byť určená pre všetky R&I projekty, bez
ohľadu na ich veľkosť.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_en.htm
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
5
SLOVAK LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
V. Európsky inovačných a technologický inštitút
KIC EIT ICT LAB
Výzva pre tímy študentov a začínajúce start upy s možnosťou získať 6 mesačný pobyt v akcelerátore EIT
ICT LAB
http://eit.europa.eu/newsroom/eit-ict-labs-launches-next-round-eu-wide-innovation-contest
KIC InnoEnergy
Výzva na podávanie inovačných žiadostí s cieľom posilniť efektívnosť a urýchliť transfer zelených inovácií
na trh v Európe.
http://eit.europa.eu/newsroom/kic-innoenergy-launches-new-call-innovation-proposals
6
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium
GSM: +32 471 515 484 Phone: +421 2 6925 3213 e-mail: [email protected]
Download

attachment_id=989