Bicyklové pneumatiky 2014
SLOVAKIAN
Obsah
NEW
Schwalbe
NEW
Ironman
Ultremo
Ultremo
Ultremo
Ultremo
Ultremo
one
ZX
ZLX
AQUA
DD
TT
Road Evolution. Najrýchlejšie závodné pneumatiky.4-11
Durano
Road Performance. Spoľahliví hltači kilometrov.
Road Active. Atraktívne vstupné modely.
Durano S
Durano
Plus
Durano
Skid
Durano
HT
LUGANO
Marathon
DIRTY DAN
12-14
15
LUGANO T
NEW
Gravity. Od downhill až k All Mountain.
Insider
NEW
Magic
Mary
HANS
DAMPF
Rock
Razor
FAT ALBERT
FRONT
FAT ALBERT
REAR
16-24
DIRTY DAN
25-28
Space
29-31
NEW
X-Country. Rýchle offroadové pneumatiky.
Cross/All Terrain/MTB.
Sammy
Slick
Coverphoto: Passo Pordoi, Italia
Dirt/BMX. Lietajte s lastovičkou.
2
FURIOUS
FRED
Thunder
Burt
Hurricane CX Comp
TABLE TOP
Spikes. Bezpečná jazda na snehu a ľade.
CX Pro
SHREDDA
RACING
RALPH
SMART SAM
CRAZY BOB
ROCKET
RON
Rapid Rob
JUMPIN’
JACK
ICE SPIKER
PRO
NOBBY NIC
BLACK JACK
Mad Mike
Ice Spiker
Black
shark
Dirty
Harry
Marathon
Winter
Knobby
WINTER
32-33
36-37
NEW
Marathon. Najvyššia spoľahlivosť.
Plus
Plus Tour
Energizer
Plus
Big Apple
PLUS
Big Apple
DELUXE
Marathon
PLUS MTB
Energizer
Pro
E-Bike. Pre výkonné motory.
Urban. Štýl a pohodlie.
NEW
Mondial
Energizer
PLUS TOUR
Big BEN
Super
Moto
Racer
Supreme Almotion
Energizer
FAT FRANK
38-45
Smart Sam
Plus
46-47
KOJAK
48-50
Tyrago
51-53
NEW
Active. Atraktívne vstupné modely.
ROAD
PLUS
Tour
Plus
SPICER
Citizen
Delta
Cruiser
Road
Silento
Cruiser
Kid Plus
Special Purpose. Pre všetky špeciálne bicykle.
AIRBORNE
Invalidné vozíky. Špeciálne vyvinuté pre invalidné vozíky.
Marathon
Plus
LAND
CRUISER
Tracer
Tryker
RightRun
DownTown
Energizer
Solar
SpeedAir
54-55
56-57
Technológia MTB
22-23
Prehľad
64
Duše
58-61
Systémy ochrany proti prerazeniu
65
Vysvetlivky
66
Ráfikové pásky
62
Príslušenstvo
63
3
Become one with Speed
Jens Voigt
4
5
e
c
a
R
d
a
Ro
Schwalbe One. Už sám názov hovorí, akú pozíciu má nová
závodná pneumatika v dome Schwalbe. Schwalbe One je
najrýchlejšia a zároveň najspoľahlivejšia závodná pneumatika,
ktorú sme kedy vyrobili. Vyrába sa v separátnom závode, ktorý bol
vybavený výhradne pre výrobu novej top pneumatiky.
Handmade Tubular
Hitrost
Zaščita
SCHWALBE ONE
SCHWALBE ONE
28 ” 23-622 700x23C
25-622 700x25C
28-622 700x28C
Tubeless 



Tubular 



HS 448, Evolution Line, Skladacie plášte
!
ETRTO Size
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Kotaljenje 
Teža 
NEW
NEW
Oprijem
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
V-Guard
OneStar Black
Lite
Skin
6.0-10.0 85-145
Bar
Psi
205
7
127
70 kg
11600514
Tubeless
OneStar Black
Lite
5.0-8.5
70-125
305
11
127
70 kg
11700515
V-Guard
OneStar Black
Lite
6.0-9.0
85-130
225
8
127
70 kg
11600518
Tubeless
OneStar Black
Lite
5.0-8.0
70-115
340
12
127
70 kg
11700024
V-Guard
OneStar Black
Lite
6.0-8.0
85-115
245
9
127
75 kg
11600527
Tubeless
OneStar Black
Lite
4.0-7.0
55-100
385
14
127
75 kg
11700025
HS 423D, Evolution Line, Galusky
28 ” 22-622 700x22
Handmade Tubular
OneStar Black
Lite
8.0-14.0 115-205
260
9
T107
70 kg
11100734
24-622 700x24
Handmade Tubular
OneStar Black
Lite
6.0-12.0 85-175
290
10
T107
70 kg
11100739
26-622 700x26
Handmade Tubular
OneStar Black
Lite
5.0-10.0 70-145
300
11
T107
70 kg
11100819
28-622 700x28
Handmade Tubular
OneStar Black
Lite
4.0-8.0
320
11
T107
75 kg
11100743
mes
vá z
o
k
ž
o
l
rojz
Nová t
, maximá
ý odpor
álny valiv
Minim
na proti
lna ochra
ová zmes,
sa úplne n
la
u
n
vi
ý
vy
bdobí siln
livý odpor,
slednom o
o
p
ol nízky va
h
v
a
es
l
a
si
o
zm
st
d
Aby sa
zmesí na
jzložková
. Nová tro
Vo výrobe
si
.
e
le
p
zm
ri
k
T
o
to
r
riť také
OneSta
veľmi krátk
žnil vytvo
ré sú iba
rý až umo
orom,
éroch, kto
m
ly
o
p
vývoj, kto
livým odp
h
u medzi va
špeciálnyc
kt
a
fli
n
n
á
len
n
ko
ie
iť
n
že
je zalo
lo odstrán
r Triple je
sa podari
s OneSta
e
k
a
m
T
Z
jšia
.
í.
e
u
ci
o
ln
dispozí
votnosť
a je odo
záberom
mokra a ži
m
za
rý
u
b
o
o
tne
d
a
sť
st
priľnavo
j známym
atika pod
je pneum
ačuje sa a
zn
ým
vy
T
,
,
ia
iu
n
jš
za
rýchle
proti prere
jšie zmesi
ako dotera
.
niu
ti poškode
istejšia pro
6
55-115
prerezaniu
Diagram
u
k valivém
Ultremo
rerezaniu
ti proti p
zpečnos
odporu/be
Watt
ZX, 24.5
Watt
One, 22
Schwalbe
less,
One Tube
Schwalbe
19 Watt
šte
á
l
p
é
v
o
š
zdu
e
émy
b
a
y
k
s
Tri syst
galu
,
e
t
š
á
l
p
Skladacie
cká, ručne
lášť, klasi
p
cí
a
d
la
ko sk
oteraz
ispozícií a
variant. D
One je k d
bezdušový
ý
rn
e
vodné
d
o
zá
Schwalbe
m
j
plášte pre
ska, ako a
vé
lu
a
šo
g
u
á
zd
n
ne be
hody.
zhotove
kmer žiad
nikajúce vý
ispozícií ta
systém vy
to
n
te
ch
cí
neboli k d
je
a
u
poskyt
ých sklad
praxi ale
pri klasick
ko
a
,
bicykle. V
ší
iž
zne n
or je výra
Valivý odp
e
me výrazn
sú v systé
ím
n
e
tr
straty
e
y extrémn
ch, pretože
vé systém
a galuská
šo
u
zd
nie sú
e
b
ž
plášťoch
roveň sú
lúčená. U
ované. Zá
takmer vy
je
u
ca hmota
ch
u
ia
minimaliz
núť.Tesn
strata vzd
ch
u
ká
b
d
ru
vy
p
a
,
prehriať
bezpečné
sa môžu
y.
še, ktoré
tín sekund
h
použité du
e u desa
b
e
ri
p
v
pichnutia
utesní pre
chwalbe
oratóriu S
dča v lab
ie
v
s
re
p
t sa
umatík.
Jens Voig
vých pne
bezdušo
ti
s
o
n
č
e
p
o bez
a, takú
sť za dažď
kú priľnavo
a
T
.
dy
e
ik
lb
n
a
skách
k Schw
pneumatí
šitých galu
e
m
o
čn
n
ru
závodné
ko
,
h
iť
vý
b
ýc
s
racuje, ro
ri klasick
spokojný
p
p
i
e
m
ľm
lb
a
so
ve
w
u
m
to
„So
tom Sch
zde zákru
dcom na
sť pri preja
držou a sr
vý
u
bezpečno
ko
a
s
ný
om nadše
nezažil. S
pšími!“
le
le
á
st
y
pneumatik
7
®
n
a
m
n
o
r
I
f
o
e
r
i
T
l
a
i
Offic
n
o
l
h
t
a
i
Tr
Oficiálna pneumatika Ironman®. Schwalbe vyvinulo špeciálnu
pneumatiku pre triatlonový šport. Ambiciózni triatléti používajú dnes
špeciálne časovkárske bicykle a aerodynamicky optimalizované
kolesá. Nový Schwalbe Ironman je optimálne prispôsobený tomuto
set-upu. Vo voliteľnej bezdušovej verzií je mimoriadne rýchly
a bezpčený proti poškodeniu. Meno Ironman je značka World
Triathlon Corparation (WTC) a Schwalbe ju môže licenčne využívať.
Hitrost
Ironman®
IRONMAN®
ETRTO Size
28 ” 22-622 700x22C
Zaščita
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Kotaljenje 
Teža 
NEW
NEW
Oprijem
Tubeless 



Tubular 



HS 432, Evolution Line, Skladacie plášte
!
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
V-Guard
OneStar Black
Lite
Skin
6.0-11.0
85-160
185
6
127
70 kg
11600398
Tubeless
OneStar Black
Lite
5.0-8.5
70-125
295
10
127
70 kg
11700022
OneStar Black
Lite
8.0-14.0 115-205
260
9
T107
70 kg
11100592
HS 432, Evolution Line, Galusky
28 ” 22-622 700x22
Handmade Tubular
Aerodynamika. Pri aerodynamicky optimalizovaných časovkárskych
bicykloch je miesto pre pneumatiku väčšinou obmedzený. Preto
volilo Schwalbe so šírkou 22 mm úmyselne o niečo užší rozmer,
ako zvyčajných 23 mm. Pretože zároveň sú moderné aero kolesá
vypuklejšie a majú väčšiu šírku ráfiku, ako klasické kolesá, takže
pneumatika je v praxi tak či tak opäť o niečo širšia.
Vzduchový kanál. Schwalbe testovalo rozličné šírky pneumatík na
rozličných aero ráfikoch v komplikovanom vzduchovom kanáli, aby
zistilo, ktorá kombinácia má najnižší odpor vzduchu pre celý systém
koleso/pneumatika. Pritom dopadla pneumatika so šírkou 22 mm
najlepšie. Na vypuklých aero ráfikoch viedla bežná 23 mm, ako aj 20
a 25 mm šírka pneumatík k merateľne vyššiemu odporu vzduchu pre
celkový systém.
9
e
c
a
R
d
a
Ro
06/2012
“Vynikajúca ochrana proti
poškodeniu, nízka hmotnosť,
fantastický záber na mokrej
vozovke a predpokladateľné
jazdné vlastnosti.“
ULTREMO ZX
Osvedčený top model zostáva naďalej v programe.
K dispozícií v mnohých atraktívnych farbách. Ako Ultremo ZX je k
dispozícií ďaľšia čisto závodná verzia úplne bez ochrannej vložky.
ULTREMO Aqua
Špeciálne požiadavky? Špeciálne odpovede! Ak je vaša trať
mimoriadne klzká a mokrá, vtedy ukáže Ultremo Aqua svoje silné
stránky. Zmes WetStar robí citeľný a v cieli aj merateľný rozdiel.
Záber je v takýchto ťažkých podmienkach neporovnateľne dobrý!
To mnohonásobne vyváži zvýšený valivý odpor.
!
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Pravidelne kontrolujte, či nie sú zachytené kamienky!
Na lepkavej zmesi WetStar sa obzvlášť dobre držia.
Vzdržljivost
Hitrost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Kotaljenje 
Teža 
Ultremo ZLX 

ULTREMO ZX

Zaščita
Kotaljenje 
Teža 

Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 380, Evolution Line, Skladacie plášte
ETRTO Size
20” 23-406 20x0.90
!
V-Guard
Skin
RaceStar
Black
Lite
Black
Bar
Psi
7.0-11.0 100-160
g
oz
145
5
EPI
Load
Art.-No.
127
60 kg
11600304.02
23-451 20x0.90
V-Guard
RaceStar
Lite
7.0-11.0 100-160
160
6
127
60 kg
11600305.02
NEW 24” 23-540 24x0.90
V-Guard
WheelStar Graphite Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
200
7
127
60 kg
11600503.02
NEW 26” 23-559 26x0.90
V-Guard
WheelStar Graphite Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
210
7
127
65 kg
11600504.02
23-571 650x23C
V-Guard
RaceStar
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
185
6
127
65 kg
11600034.02
28” 23-622 700x23C
V-Guard
RaceStar
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600015.02
V-Guard
RaceStar
Blue Stripes
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600021.02
V-Guard
RaceStar
Orange Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600082.02
V-Guard
RaceStar
Red Stripes
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600023.02
V-Guard
RaceStar
Silver Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600024.02
V-Guard
RaceStar
White Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600035.02
V-Guard
RaceStar
Yellow Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600025.02
V-Guard
RaceStar
Green Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600017.02
V-Guard
RaceStar
Pink Stripes
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600022.02
V-Guard
RaceStar
White
Twin
6.0-10.0 85-145
230
8
127
70 kg
11600231.02
25-622 700x25C
V-Guard
RaceStar
Black
Lite
6.0-9.0
85-130
215
8
127
70 kg
11600036.02
28-622 700x28C
V-Guard
RaceStar
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
235
8
127
75 kg
11600037.02
Lite
6.0-10.0 85-145
160
6
127
70 kg
11600016.01
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
127
70 kg
11600110.02
ULTREMO ZLX
28” 23-622 700x23C
ULTREMO AQUA
28” 23-622 700x23C
10
Oprijem
!
HS 380, Evolution Line, Skladacie plášte
Evo
RaceStar
Black
HS 026, Evolution Line, Skladacie plášte
V-Guard
WetStar
Black
Farebné gumené zmesi sú dobré. Čierne sú lepšie. Pre najlepší výkon s ohľadom na záber a výdrž si zvolíš Ultremo ZX v čiernej farbe.
ULTREMO DD
Špičkový závodný plášť s celkovou ochranou. K pásu Vectran sa
pridáva tkanina SnakeSkin, chrániaca bočnú stenu. Dodatočná
ochrana sa prejavuje najmä pri ochrane pätky a bočnej steny. Rezné
útoky od črepín alebo hranatých kameňov sú účinne odrážané.
Hmotnosť a valivý odpor ostávajú nízke.
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
ULTREMO DD
ETRTO Size
Zaščita
Timetrail, Track, Triathlon? Ty sa rozhodni, čo vlastne znamená TT.
Ultremo TT je mimoriadne ľahká, ručne zhotovená galuska. Nemá
ochrannú vložku. So zmesou RaceStart Triple a latexovou dušou
je napriek tomu plne závodeniaschopná.
!
Double Defense
= V-Guard
+ SnakeSkin
Hitrost
ULTREMO TT
Hustenie pneumatík s latexovou dušou musí
byť skontrolované pred každou jazdou.
Ventil: 40 mm
Vzdržljivost
Hitrost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Oprijem
Zaščita
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Kotaljenje 
Teža 
HS 380, Evolution Line, Skladacie plášte
!
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
28” 23-622 700x23C
Double Defense
RaceStar
Black
Snake 6.0-10.0 85-145
240
8
67
70 kg
11646823.02
25-622 700x25C
Double Defense
RaceStar
Black
Snake 6.0-8.0
85-115
260
9
67
70 kg
11646923.02
Black
Lite
8.0-14.0 115-205
240
8
T107
70 kg
11100017.01
ULTREMO TT
28” 22-622 700x22
Skin
Bar
Psi
HS 423, Evolution Line, Galusky
Handmade Tubular
RaceStar
y
our tím
World T
hackRadios
,
d-Trek
Leopar
lE
Mondia
AG2R-La
zdia na
A FDJ ja
Schwalbe
11
e
c
a
R
d
a
Ro
DURANO
DURANO S
Pre požieračov kilometrov. Durano je správna voľba pre všetkých
s vysokými kilometrovými nábehmi. Tak dlho nevydrží žiadna iná
závodná pneumatika. Navyše zmes Dual Compound ručí za dobrú
priľnavosť aj na zimných mokrých tratiach. S overeným ochranným
pásom RaceGuard. Skladacia pneumatika. 235 g.
Rýchlejší Durano. Dynamický slickový profil a množstvo
farebných variant. Trocha menej trvácny ako Durano, ale zato
ľahší a s lepším valivým odporom.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
DURANO
Vzdržljivost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 399, Performance Line, Skladacie plášte
!
ETRTO Size
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
6.0-8.0
85-115
190
7
67
70 kg
11600111.01
Mango Stripes Lite
6.0-8.0
85-115
190
7
67
70 kg
11600112.01
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
195
7
67
60 kg
11600113.01
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
260
9
67
70 kg
11600162.01
Dual
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
235
8
67
70 kg
11600168.01
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
255
9
67
70 kg
11600172.01
RaceGuard
Dual
Creme
Twin
6.0-8.0
85-115
295
10
67
70 kg
11600208.01
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
290
10
67
75 kg
11600115.01
20” 28-406 20x1.10
RaceGuard
24” 23-520 24x0.90
26” 28-559 26x1.10
28” 23-622 700x23C
25-622 700x25C
28-622 700x28C
Skin
Dual
Black
RaceGuard
Dual
RaceGuard
Dual
RaceGuard
RaceGuard
Lite
Performance Line, Drôtené plášte
20” 28-406 20x1.10
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
230
8
67
70 kg
11100113.01
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
255
9
67
70 kg
11100114.01
26” 35-559 26x1.35
RaceGuard
Dual
Black
Lite
4.0-6.5
55-95
395
14
67
90 kg
11100115.01
28” 23-622 700x23C
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
315
11
67
70 kg
11100209.01
25-622 700x25C
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
335
12
67
70 kg
11100210.01
32-622 28x1.25, 700x32C
RaceGuard
Dual
Black
Lite
4.0-6.5
55-95
405
14
67
90 kg
11100116.01
11600123.01
28-451 20x1 1/8
DURANO S
28” 23-622 700x23C
12
HS 376, Performance Line, Skladacie plášte
RaceGuard
Dual
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
225
8
67
70 kg
RaceGuard
Dual
Blue Stripes
Lite
6.0-10.0 85-145
225
8
67
70 kg
11600127.01
RaceGuard
Dual
Red Stripes
Lite
6.0-10.0 85-145
225
8
67
70 kg
11600126.01
RaceGuard
Dual
White Stripes Lite
6.0-10.0 85-145
225
8
67
70 kg
11600125.01
Tréningová
pneumatika
profesionálov.
DURANO PLUS
DURANO SKID
Maximálna ochrana proti defektom pre závodné stroje! Durano
Plus má pás SmartGuard pre extrémne efektívnu ochranu proti
prepichnutiu. Silná vrstva vysokoelastického špeciálneho kaučuku
nie je taka hrubá ako pri modeli Marathon Plus. Napriek tomu je
dosiahnutá nová úroveň ochrany pre závodné plášte.
Pre bicykle bez bŕzd. Špeciálne koncipované pre
jednorýchlostné bicykle, ktoré si vystačia bez voľnobežky a bez
bŕzd. Pri brzdení pedálmi a zablokovanom zadnom kolese sa
nedá vyhnúť silnému opotrebovaniu. Durano Skid vydrží takéto
zaobchádzanie dlhšie ako iné plášte. Zmes v strede pneumatiky je
obzlvášť hrubá a oderuvzdorná. Aj robustná pogumovaná bočná
stena podporuje trvanlivosť.
!
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
DURANO PLUS
ETRTO Size
NEW 20” 28-406 20x1.10
Zaščita
Vzdržljivost
Bicykle bez bŕzd sú na slovenských cestách zakázané.
Hitrost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 399, Performance Line, Skladacie plášte
!
SmartGuard
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Dual
Black
Twin
Skin
6.0-8.0
85-115
315
11
67
70 kg
11600528
28” 23-622 700x23C
SmartGuard
Dual
Black
Twin
6.0-10.0 85-145
340
12
67
70 kg
11600167.01
25-622 700x25C
SmartGuard
Dual
Black
Twin
6.0-8.0
380
13
67
70 kg
11600170.01
85-115
Performance Line, Drôtené plášte
28” 23-622 700x23C
SmartGuard
Dual
Black
Twin
6.0-10.0 85-145
410
14
67
70 kg
11100367.01
25-622 700x25C
SmartGuard
Dual
Black
Twin
6.0-8.0
85-115
450
16
67
70 kg
11100478.01
28-622 28x1.10, 700x28C
SmartGuard
Dual
Black-Reflex
Twin
6.0-8.0
85-115
530
19
67
85 kg
11100176.01
Twin
6.0-8.0
85-115
380
13
67
70 kg
11600183.01
DURANO SKID
28” 25-622 700x25C
HS 422, Performance Line, Skladacie plášte
Performance
Endurance Black
Marathon
Náš Marathon je teraz aj ako
super robustná tréningová
pneumatika. Teraz aj
vo veľkosti 23-622.
Viď stranu 42.
Sedlová taška pre závodné
bicykle. Komplet s náhradnou
dušou a dvomi montážnymi
páčkami. Art. No. 1613A
13
e
c
a
R
d
a
Ro
DURANO HT
INSIDER
Špeciálne pre milovníkov tréningu na valcoch. Zmes má
menšie vnútorné trenie a veľmi dobre sa vysporiada so špeciálnym
zaťažením pri tréningu na valcoch.
Top pneumatika s dušou. Požierač kilometrov medzi dušovými
pneumatikami. Kompletne ručne vyrobená konštrukcia. S butylovou
dušou pre vysoké zadržiavanie vzduchu.
Ventil:
!
Insider nepoužívajte na cestách!
Hitrost
Oprijem
40 mm
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Vzdržljivost
Kotaljenje 
Teža 
Durchstich 
Durchschlag 
Seitenwand 
Zaščita
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Príslušenstvo pre dušové pneumatiky
Lepiaci systém. Lepidlo a odstraňovač
S lepidlom na dušové pneumatiky bezpečne zafixuješ rýchlu pneumatiku na ráfiku.
Teraz v 90g tube. Toto množstvo vystačí pre dve kompletne nové kolesá.
S odstraňovačom môžeš odstrániť zvyšky lepidla alebo nerovnomerné lepidlové lôžko –
drahé ráfiky tak budú opäť ako nové.
Remover
Glue
Predĺženie ventilu. Pre ventily Sclaverand
s vymeniteľnou vložkou ventilu. Z hliníka.
Sada 2ks. Priložený kľúč na ventily.
31 mm, 1.5 g, Art. No. 3443
17 mm, 1 g, Art-No. 3453
90 g tuba Lepidlo, Art. No. 3713
100 ml tuba Odstraňovač, Art. No. 3712
180 g dóza Lepidlo, Art. No. 3708
14
LUGANO
Náš vstupný model. Atraktívna dvojfarebná zmes. Klasický
diamantový profil zaručuje spoľahlivý výkon na suchých a mokrých
cestách.
LUGANO t
Naša najlacnejšia galuska
Ventil:
32 mm
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Hitrost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
DURANO HT
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 445, Performance Line, Galusky
!
ETRTO Size
28” 22-622 700x22
INSIDER
Vzdržljivost
RaceGuard
Skin
Dual
Bar
Psi
Black
Lite
8.0-12.0 115-175
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
280
10
T107
70 kg
11100741
Performance Line, Skladacie plášte
NEW 26” 23-559 26x0.90
Performance
Roller
Blue
Twin
6.0-10.0 85-145
210
7
67
70 kg
11600485
35-559 26x1.35
Performance
Roller
Blue
Twin
4.0-6.5
55-95
470
16
67
90 kg
11600063.01
23-571 650x23C
Performance
Roller
Blue
Twin
6.0-10.0 85-145
220
8
67
70 kg
11600486
28” 23-622 700x23C
Performance
Roller
Blue
Twin
6.0-10.0 85-145
310
11
67
70 kg
11600084.01
NEW 29” 35-622 700x35C
Performance
Roller
Blue
Twin
4.0-6.5
55-95
525
18
67
100 kg
11600564
11600040.01
NEW
LUGANO
HS 384, Active Line, Skladacie plášte
28” 23-622 700x23C
25-622 700x25C
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-9.0
85-130
255
9
50
65 kg
K-Guard
Silica
Blue Stripes
Lite
6.0-9.0
85-130
255
9
50
65 kg
11600041.01
K-Guard
Silica
Red Stripes
Lite
6.0-9.0
85-130
255
9
50
65 kg
11600013.01
K-Guard
Silica
White Stripes Lite
6.0-9.0
85-130
255
9
50
65 kg
11600043.01
K-Guard
Silica
Yellow Stripes Lite
6.0-9.0
85-130
255
9
50
65 kg
11600042.01
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
280
10
50
65 kg
11600044.01
Active Line, Drôtené plášte
28” 20-622 700x20C
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-9.0
85-130
305
11
50
60 kg
11146000.01
23-622 700x23C
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147000.01
K-Guard
Silica
Beige-Skin
Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147001.01
K-Guard
Silica
Blue Stripes
Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147002.01
K-Guard
Silica
Red Stripes
Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147003.01
K-Guard
Silica
White Stripes Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147005.01
K-Guard
Silica
Yellow Stripes Lite
6.0-9.0
85-130
325
11
50
65 kg
11147004.01
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-8.0
85-115
350
12
50
65 kg
11100109.01
K-Guard
Silica
Black-Reflex
Lite
6.0-8.0
85-115
360
13
50
65 kg
11100110.01
K-Guard
Silica
Black
Lite
6.0-10.0 85-145
300
11
T30
65 kg
11100490
K-Guard
Silica
Beige-Skin
Lite
6.0-10.0 85-145
300
11
T30
65 kg
11100489
25-622 700x25C
LUGANO T
28” 22-622 700x22
HS 424, Active Line, Galusky
15
My Four Aces
Stevie Smith
Gravity
NEW
Magic Mary
Nová Mary má magickú silu! Už v štádiu prototypu zbierala
úspechy v svetovom pohári a na majstrovstvách sveta. S novou
Super Gravity technikou je podstatne ľahšia a napriek tomu s
bočnou stabilitou a odolnou proti prerazeniu. Zároveň ponúka
flexibilná styčná plocha podstatne lepšie jazdné vlastnosti. Nový
profil je ešte všestrannejší a cíti sa na všetkých downhillových
tratiach ako doma.
Hitrost
Oprijem
Zaščita
DIRTY DAN
Pre hlboké, bahnité terény. Dan pride na rad, keď bude naozaj
blatisto. Vysoké bloky a nový VertStar-Triple-Compound ponúkajú
riadny záber na mäkkých a sypkých podkladoch. Veľké odstupy sa
starajú o potrebné samočistenie a trakciu pri brzdení. Nové, teraz
aj s trevolučnou Super Gravity technológiou.
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga  Predrtje 
Nestabilna podlaga  Snake bite 
Mehka podlaga  Stranica 
SnakeSkin 
Downhill 


NEW


MAGIC MARY


Oprijem
Zaščita
Vzdržljivost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Predrtje 
Nestabilna podlaga  Snake bite 
Mehka podlaga  Stranica 
Downhill 



HS 447, Evolution Line, Skladacie plášte
!
ETRTO Size
26” 60-559 26x2.35
27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
29” 60-622 29x2.35
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Super Gravity, TL Ready VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
Skin
Bar
23-50
1045
37
67
115 kg
11600536
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1045
37
67
115 kg
11600513
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
795
28
67
115 kg
11600538
Super Gravity, TL Ready VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1100
39
67
115 kg
11600537
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1100
39
67
115 kg
11600511
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
835
29
67
115 kg
11600539
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1165
41
67
125 kg
11600615
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
885
31
67
125 kg
11600616
Downhill
VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1190
42
2x67 115 kg
11100746
Downhill
VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1250
44
2x67 115 kg
11100747
Evolution Line, Drôtené plášte
26” 60-559 26x2.35
27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
DIRTY DAN
HS 417, Evolution Line, Skladacie plášte
NEW 26” 60-559 26x2.35
NEW 27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
Super Gravity, TL Ready VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1015
36
67
115 kg
11600540
Super Gravity, TL Ready VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1075
38
67
115 kg
11600557
Evolution Line, Drôtené plášte
26” 60-559 26x2.35
Downhill
VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1290
45
2x67 115 kg
11100221.01
NEW 27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
Downhill
VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1345
47
2x67 115 kg
11100862
Snake 1.5-3.2
20-46
1350
47
2x67 120 kg
11100055.01
MUDDY MARY
26” 64-559 26x2.50
18
HS 381, Evolution Line, Drôtené plášte
Downhill
Muddy Mary
VertStar
Black
NEW
Rock Razor
Hans Dampf
Najrýchlejšia gravity pneumatika. Prvykrát prinášame v Gravity
a Enduro oblasti „pravý“ semislick. Najmä pre zadné koleso je to
na veľmi rýchlych, suchých tratiach viac ako zaujimavá voľba. Pri
valivom odpore nemá Rock Razor konkurenta.
Pre perfektnú trailovú jazdu. Všetko je vyladené pre maximálny
pôžitok z jazdy a kontrolu. Profil funguje za každej situácie
absolútne suverénne a s prehľadom – v drsnom teréne alebo
na rovnej zjazdovke. Pre zadné koleso si môžete vybrať dobre
zaberajúcu zmes TrailStar-Triple Compound alebo rýchlo sa
odvaľujúcu PaceStar zmes. Bočná stena z ľahkej a robustnej
SnakeSkin. Veľmi jednoduchá bezdušová montáž. Vychutnajte si
prúdenie.
Veľká vďaka fanúšikom, ktorí nám prostredníctvom Facebooku
pomohli nájsť meno!
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga  Predrtje 
Nestabilna podlaga  Snake bite 
Mehka podlaga 
Stranica 
SnakeSkin 

NEW
ROCK RAZOR
ETRTO Size
26” 60-559 26x2.35


!
26” 60-559 26x2.35
Vzdržljivost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga  Predrtje 
Nestabilna podlaga  Snake bite 
Mehka podlaga 
Stranica 
SnakeSkin 
Performance 






Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Black
Snake 1.6-3.5
Skin
23-50
925
31
67
115 kg
11600512
PaceStar Black
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Bar
Snake 1.6-3.5
23-50
665
23
67
115 kg
11600502
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
965
34
67
115 kg
11600535
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
695
24
67
115 kg
11600534
Super Gravity, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1015
36
67
115 kg
11600488
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1015
36
67
115 kg
11600487
Super Gravity, TL Ready VertStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1015
36
67
115 kg
11600489
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
765
27
67
115 kg
11600264.01
Super Gravity, TL Ready TrailStar
SnakeSkin, TL Ready
HANS DAMPF
Zaščita
HS 452, Evolution Line, Skladacie plášte
SnakeSkin, TL Ready
27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
Oprijem
Vzdržljivost
HS 426, Evolution Line, Skladacie plášte
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
765
27
67
115 kg
11600269.01
27,5” 57-584 27.5x2.25, 650B
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.8-3.7
26-54
680
24
67
110 kg
11600495
60-584 27.5x2.35, 650B
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
795
28
67
115 kg
11600397
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
795
28
67
115 kg
11600396
29” 60-622 29x2.35
NEW
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1065
37
67
115 kg
11600472
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
850
30
67
125 kg
11600298.01
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Super Gravity, TL Ready TrailStar
Snake 1.6-3.5
23-50
850
30
67
125 kg
11600362.01
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
1135
40
67
125 kg
11600624
Black
Lite
23-50
760
27
67
115 kg
11600247.01
Performance Line, Skladacie plášte
26” 60-559 26x2.35
Performance
Dual
1.6-3.5
Reakcie tlače k Hans Dampf:
04/13
„Karvingová“ pneumatika. Hans Dampf núka so
zmesou TrailStar vynikajúci záber pri všetkých
podmienkách
01+02/2012
AM/Enduro
04/13
Freeride
„Podstatná vlastnosť univerzálnej pneumatiky: kompetentná
hocikde a hocikedy.“ „Predvídateľná, so záberom.“
„Enormne vysoká ochrana proti poškodeniu robí
z Hans dampf SuperGravity voľbu číslo jedna
pre veľmi tvrdú freeride action. Napriek malému
valivému odporu má pneumatika silný záber.“
„Schwalbe určilo nový štandard
pre gumu!“
Decline
05/2011
06/2013
19
iroké ráfiky –
má to zmysel?
So širokými a zároveň ľahkými ráfikmi
naštartoval Syntace trend, ktorý môžeme
iba privítať. Profil pneumatík na širokých
ráfikoch je jednoducho podstatne lepší.
Najmä pri nízkych tlakoch vzduchu núkajú
podstatne viacej bočnej stability a tým
lepší výkon v teréne.
Všetky Gravity pneumatiky sú voliteľne
aj „len“ s osvedčenou SnakeSkin bočnou
stenou. Na All Mountain nasadenie sú
tak úplne dostatočne vybavené. Najmä v
spolupráci so širokými ráfikmi vzniká super
kombinácia.
27,5“
Nový priemer kolies sa plne
etabloval. Väčšie kolesá majú
lepší výkon! Všade, kde je to
pre veľké 29“ kolesá pritesné,
napríklad pri pri malých
výškach rámu a pri bicykloch s
vysokým zdvihom, sa etabluje
medzirozmer 27,5“.
S 11 modelmi ponúkame teraz
takmer náš kompletný sortiment
v 27,5“.
20
SnakeSkin vôkol
Bežec
Dvojitá kostra =
flexibilná, so záberom
Bočná stena
Śtvoritá kostra =
stabilná, bezpečná
SUPER GRAVITY je v základe nova konštrukcia kostry. Princíp je známy z pneumatík pre motocykle. To
najlepšie sme zdokonalili pre naše MTB pneumatiky. Pri Super Gravity tvoria bočné steny štyri vrstvy kostry,
ale pod bežcom je len dvojitá*.
Ďaľšia vychytávka: Okolo celej pneumatiky (nielen na bokoch) je SnakeSkin ochranná vrstva. Nízka
hmotnosť – veľká pomoc. Stabilizuje a chráni, pričom je maximálne flexibilná. Zároveň je ideálna pre Tubeless
Ready nasadenie.
Super Gravity teda znamená: boky pneumatiky sú stabilnejšie. Bežec je flexibilnejší. Pneumatika je
ľahšia. Alebo v jednej vete: Downhill stabilita pri Enduro hmotnosti!
Super Gravity spočítané v hmotnosti: v kombinácií s Tubeless Ready usporí jazdec tučných 700
gramov hmotnosti pri porovnaní s bežnými downhillovými pneumatikami. Nie niekde na ráme, ale na rotujúcej
mase!
* Pri klasickej konštrukcií downhillových pneumatík je pod bežcom šesťnásobne. Zbytočne to zvyšuje hmotnosť a bežec je, žiaľ, tuhý a tvrdý.
21
Najlepšia kombinácia.
TUBELESS READY
+ SnakeSkin
NEW
všetky
Teraz sú takmer
so
MTB pneumatiky
ou stenou.
SnakeSkin bočn
Zabudnite na duše. S pneumatikami Schwalbe Tubeless
Ready sa to dá. A prinesie to trojaký úžitok – nižšia
hmotnosť, lepšia ochrana pred defektami, a nižší valivý
odpor.
Pneumatiky SnakeSkin sú najlepšie pripravené na bezdušovú konverziu. Bočná
stena je takmer okamžite tesná. Väčšinou stačí iba polovičné množstvo tesniacej
kvapaliny. Takže vyššia hmotnosť bočnej steny SnakeSkin je tak okamžite
vyvážená – a proti kameňom s ostrými hranami je to ochrana navyše.
Čo potrebuješ:
Bezdušový ráfik
60ml Doc Blue Professional
 Pneumatiku Schwalbe Tubeless
 Ready so špeciálnou pätkou ráfiku A trocha trpezlivosti a skúseností
pri montáži


Pravdaže je možné používať pneumatiky naďalej rovnako s namontovanou dušou.
Všetky dôležité informácie
Úrovne kvality
Evolution Line
To najlepšie, čo sa dá spraviť. Najkvalitnejšie materiály.
Najnovšie technológie.
Performance Line
Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie.
Active Line
Spoľahlivá značková kvalita.
22
albe.com/tech
a tipy nájdete na: www.schw
Naše najlepšie a najprepracovanejšie gumové zmesi.
Trojnásobné zmesi. Perfektne vyladené pre konkrétne použitie.
Zmes pre Downhill
Enduro & Freeride zmes
Extrémne rýchla XC zmes

ľahkoodvaľujúca sa zmes (base)
 ľahkoodvaľujúca sa zmes (base)

zaberajúce jadro (medium soft)
 rýchle jadro (medium)
 zaberajúce boky (medium soft)

extrazaberajúce boky (soft)
!

ľahkoodvaľujúci sa základ (base)

supermäkký stred (super soft)

extramäkké boky (extremely soft)
Majte na pamäti: TrailStar a VertStar
zreteľne strácajú výkon pri mínusových teplotách.
Ďaľšie možnosti
Double Defense.
Dvojitá ochrana. High Density Guard +
SnakeSkin. Viac bezpečnosti pre ľahkú offroadovú pneumatiku už nie je.
Downhill.
Najmasívnejšie pneumatiky. Dvojitá kostra.
Snake-Bite ochrana, SnakeSkin bočná stena.
Drôtene.
Tubeless
Tubeless. Všetky bezdušové pneumatiky Schwalbe majú vzduchotesnú vnútornú vložku. Väčšina výrobcov túto vložku
vynecháva a radšej implementuje vzduchotesnú vložku na vonkajšej strane kostry. To je síce ľahšie, ale má to výrazné
nedostatky: Vrstva sa tam omnoho ľahšie poškodí, a oprava nie je možná. Schwalbe doporučuje: Zober buď naozajstnú
bezdušovú pneumatiku alebo, ak to má byť ľahšie, zober Tubeless Ready a tesniacu kvapalinu.
23
n
i
a
t
n
u
All Mo
Enduro
FAT ALBERT FRONT
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Vzdržljivost
HS 400, Evolution Line, Skladacie plášte
Psi
g
EPI
Load
Art.-No.
26” 57-559 26x2.25
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.8-3.7
26-54
655
23
67
110 kg
11600069.01
62-559 26x2.40
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Black
Snake 1.6-3.5
23-50
755
26
67
120 kg
11600014.01
11600099.01
FAT ALBERT REAR
24
Najlepšia Enduro kombinácia. Veľký objem. Nízka hmotnosť.
Robustná bočná stena SnakeSkin a odolné drapáky. Trvanlivosť
je dôležitejšia ako posledný gram úspory hmotnosti. Okrem profilu
je na špeciálne požiadavky prispôsobená aj zmes predného a
zadného kolesa. Vzadu je ľahko sa odvaľujúca zmes PaceStar.
Vpredu je zmes TrailStar pre maximálnu ovládateľnosť. Let´s rock.
Utrjena podlaga 
Predrtje 
Nestabilna podlaga  Snake bite 
Mehka podlaga 
Stranica 
FAT ALBERT FRONT
ETRTO Size
!
Fat AlberT Rear
Skin
Bar
oz
HS 401, Evolution Line, Skladacie plášte
24” 62-507 24x2.40
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
695
24
67
115 kg
26” 57-559 26x2.25
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
655
23
67
110 kg
11600068.01
62-559 26x2.40
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
755
26
67
120 kg
11600029.01
03/13
Dvojnásobné vítazstvo pre Nobby Nic. Evo verzia
je víťazom testu s vynikajúcimi výsledkami a
Performance verzia dostala označenie Tip na
kúpu pre veľmi dobrý pomer cena/výkon.
03/13
Je jedno či na voľnom podloží, za mokra,
na kameňoch alebo na pevnom podklade:
S Noby Nicom sa všade cítite dobre.
Trieda sama pre seba. Všeobecne obľúbený a dlhoročný
víťaz testov MTD pneumatík. Prečo? Nobby Nic je neuveriteľne
všestranný. Profil ponúka špičkovú ovládateľnosť v každom
teréne. Vďaka konštrukcii a zmesiam je na najvyššom vývinovom
stupienku, a napriek tomu je ľahký a rýchly v pretekoch. Táto
neuveriteľná šírka použitia ho robí naozajstným všeumelcom.
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
SnakeSkin 
Double Defense 
Performance 






NOBBY NIC
White Stripes Graphite



Nobby Nic
HS 411, Evolution Line, Skladacie plášte
ETRTO Size
26” 54-559 26x2.10
NEW
57-559 26x2.25
NEW
Vzdržljivost
!
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
TL Ready
PaceStar Black
Lite
Skin
2.0-4.0
30-55
475
17
67
100 kg
11600070.01
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
515
18
67
100 kg
11600614
Double Defense, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
570
20
67
100 kg
11600093.02
Tubeless
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
690
24
67
100 kg
11700006.01
TL Ready
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
545
19
67
110 kg
11600080.01
TL Ready
PaceStar White Stripes Lite
1.8-3.7
26-54
545
19
67
110 kg
11600103.01
TL Ready
PaceStar Graphite
Lite
1.8-3.7
26-54
545
19
67
110 kg
11600352.01
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
580
20
67
110 kg
11600094.01
SnakeSkin, TL Ready
GateStar* Black
Snake 1.8-3.7
26-54
580
20
67
110 kg
11600360.01
Double Defense, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
635
22
67
110 kg
11600095.02
11700009.01
Tubeless
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
745
26
67
110 kg
60-559 26x2.35
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
645
23
67
115 kg
11600576
62-559 26x2.40
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
650
23
67
120 kg
11600067.01
SnakeSkin, TL Ready
TrailStar
Snake 1.6-3.5
23-50
650
23
67
120 kg
11600260.01
Tubeless
PaceStar Black
Lite
1.6-3.5
23-50
810
28
67
120 kg
11700010.01
TL Ready
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
575
20
67
110 kg
11600496
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
625
22
67
110 kg
11600493
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
685
24
67
115 kg
11600393
29” 57-622 29x2.25
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
650
23
67
120 kg
11600004.01
60-622 29x2.35
SnakeSkin, TL Ready
PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
725
25
67
125 kg
11600169.01
27,5” 57-584 27.5x2.25, 650B
NEW
60-584 27.5x2.35, 650B
Black
Performance Line, Skladacie plášte
26” 54-559 26x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
520
18
67
100 kg
11600049.01
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
590
21
67
110 kg
11600048.01
62-559 26x2.40
Performance
Dual
Black
Lite
1.6-3.5
23-50
670
24
67
120 kg
11600097.01
Performance
Dual
Black
Lite
1.6-3.5
23-50
675
24
67
115 kg
11600394
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
645
23
67
120 kg
11600278.01
27,5” 60-584 27.5x2.35, 650B
29” 57-622 29x2.25
Performance Line, Drôtené plášte
26” 54-559 26x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
595
21
67
100 kg
11100202.01
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
660
23
67
110 kg
11100203.01
62-559 26x2.40
Performance
Dual
Black
Lite
1.6-3.5
23-50
740
26
67
120 kg
11100640
* GateStar je špeciálna 4-krosová zmes s vynikajúcimi vlastnosťami v zákrutách.
25
y
r
t
n
u
o
X-C
26"
Test 29“,
2012
29"
Perfektný pretekár. Profil, zmes, kostra. V Racing Ralphovi
tretej generácie je všetko zamerané na rýchlosť. V 29“ verzii je
orientácia blokov prispôsobená dlhšej styčnej ploche so zemou.
To prináša prednosti výkonu veľkých kolies ešte viac do popredia.
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
SnakeSkin 
Double Defense 
Performance 






RACING RALPH
ETRTO Size
26” 54-559 26x2.10
NEW
57-559 26x2.25
Vzdržljivost



Racing Ralph
HS 425, Evolution Line, Skladacie plášte
!
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
2.0-4.0
30-55
455
16
127
100 kg
11600248.01
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
515
18
67
100 kg
11600617
Double Defense, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
540
19
67
100 kg
11600249.02
TL Ready
Skin
PaceStar Black
Lite
Tubeless
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
645
23
127
100 kg
11700005.01
TL Ready
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
495
17
127
110 kg
11600229.01
TL Ready
PaceStar White Stripes Lite
1.8-3.7
26-54
495
17
127
110 kg
11600296.01
TL Ready
PaceStar Graphite
1.8-3.7
26-54
495
17
127
110 kg
11600351.01
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
550
19
67
110 kg
11600252.01
SnakeSkin, TL Ready GateStar* Black
Snake 1.8-3.7
26-54
525
18
67
110 kg
11600359.01
Double Defense, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
610
21
67
110 kg
11600253.02
Lite
Tubeless
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
695
24
127
110 kg
11700021.01
NEW 27,5” 54-584 27.5x2.10, 650B
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
485
17
127
100 kg
11600508
NEW
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
560
20
67
100 kg
11600618
Lite
1.8-3.7
26-54
530
16
127
110 kg
11600391
57-584 27.5x2.25, 650B
NEW
PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
585
21
67
110 kg
11600551
28” 33-622 28x1.30
Evo
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
PaceStar Black
Lite
3.5-6.0
50-85
320
11
127
70 kg
11600262.01
29” 54-622 29x2.10
TL Ready
PaceStar Black
Lite
11600255.01
NEW
2.0-4.0
30-55
495
17
127
110 kg
Snake 2.0-4.0
30-55
585
21
67
110 kg
11600619
Lite
1.8-3.7
26-54
535
19
127
120 kg
11600256.01
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
605
21
67
120 kg
11600251.01
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.6-3.5
23-50
705
25
67
125 kg
11600613
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
57-622 29x2.25
NEW
TL Ready
60-622 29x2.35
TL Ready
PaceStar Black
Evolution Line, Galusky
26” 50-559 26x2.00
Handmade Tubular
PaceStar Black
Lite
2.0-5.0
30-70
540
19
T107
90 kg
11100323.01
28” 33-622 28x1.30
Handmade Tubular
PaceStar Black
Lite
2.0-6.0
30-85
395
14
T107
70 kg
11100326.01
29” 50-622 29x2.00
Handmade Tubular
PaceStar Black
Lite
2.0-5.0
30-70
595
21
T107
90 kg
11100327.01
Performance Line, Skladacie plášte
26” 54-559 26x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
510
18
67
100 kg
11600250.01
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
535
19
67
110 kg
11600254.01
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
585
21
67
110 kg
11600392
28” 33-622 28x1.30
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-6.0
30-85
380
13
67
70 kg
11600263.01
29” 57-622 29x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
610
21
67
120 kg
11600257.01
27,5” 57-584 27.5x2.25, 650B
26
* GateStar je špeciálna 4-Cross zmes s obzvlášť dobrými vlastnosťami v zákrutách.
Valivý odpor 20 W je
najnižšia hodnota, ktorú
sme kedy namerali pri
MTB pneumatike
White Stripes Graphite
rocket ron
Raketa odpálila. Táto superľahká „raketa“ spĺňa takmer všetky
želania naraz: neskutočný záber pri extrémne nízkej hmotnosti a
valivom odpore, k tomu na palube všetky technické finesy – 127
EPI Evo kostra, PaceStar trojzložková zmes, k tomu špičkový
samočistiaci efekt vďaka otvorenému profilu.
Dirty Dan
Pre hlboké, blatisté terény. Dan prichádza na rad, keď je naozaj
blatisto. Hrubý profil ponúka poriadny záber na mäkkom a voľnom
podloží. Veľké medzery medzery sa starajú o samočistenie a záber
pri brzdení.
NEW
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 

Teža
SnakeSkin 
Performance 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 




ROCKET RON
NOVINKA. Teraz aj ako 29”!
Vzdržljivost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 


Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 438, Evolution Line, Skladacie plášte
!
ETRTO Size
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 47-559 26x1.85
TL Ready
PaceStar Black
Lite
Skin
2.2-4.3
32-62
375
13
127
85 kg
11600380
54-559 26x2.10
TL Ready
PaceStar Black
Lite
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
NEW
57-559 26x2.25
TL Ready
NEW
PaceStar Black
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
60-559 26x2.35
27,5” 54-584 27.5x2.10, 650B
57-584 27.5x2.25, 650B
435
15
127
100 kg
11600381
30-55
495
17
67
100 kg
11600620
Lite
1.8-3.7
26-54
465
16
127
110 kg
11600364
Snake 1.8-3.7
26-54
525
18
67
110 kg
11600621
11600415
PaceStar White Stripes Lite
1.8-3.7
26-54
465
16
127
110 kg
TL Ready
PaceStar Graphite
1.8-3.7
26-54
465
16
127
110 kg
11600416
Snake 1.6-3.5
23-50
575
20
67
115 kg
11600386
Lite
TL Ready
PaceStar Black
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
NEW
30-55
TL Ready
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
NEW
2.0-4.0
Snake 2.0-4.0
TL Ready
PaceStar Black
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
460
16
127
100 kg
11600474
Snake 2.0-4.0
30-55
515
18
67
100 kg
11600554
Lite
1.8-3.7
26-54
490
17
127
110 kg
11600476
Snake 2.0-4.0
30-55
550
19
67
100 kg
11600555
28” 33-622 28x1.30, 700x33C
Evo
PaceStar Black
Lite
3.5-6.0
50-85
305
11
127
70 kg
11600383.01
29” 54-622 29x2.10
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
485
17
127
110 kg
11600384
Snake 2.0-4.0
30-55
550
19
67
110 kg
11600553
Lite
1.8-3.7
26-54
520
18
127
120 kg
11600385
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 1.8-3.7
26-54
605
21
67
120 kg
11600492
Handmade Tubular
Lite
2.0-6.0
30-85
375
13
T107
70 kg
11100579
NEW
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
57-622 29x2.25
TL Ready
PaceStar Black
Evolution Line, Galusky
28” 33-622 28x1.30, 700x33C
PaceStar Black
Performance Line, Skladacie plášte
24” 54-507 24x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
445
16
67
90 kg
11600506
26” 54-559 26x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
480
17
67
100 kg
11600387
11600388
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
510
18
67
110 kg
29” 54-622 29x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
535
19
67
110 kg
11600389
57-622 29x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
570
20
67
120 kg
11600390
DIRTY DAN
HS 417A, Evolution Line, Skladacie plášte
26” 50-559 26x2.00
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.2-4.3
32-62
440
15
127
90 kg
11600066.01
NEW 29” 50-622 29x2.00
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.2-4.3
32-62
520
18
127
100 kg
11600543
27
y
r
t
n
u
o
X-C
NEW
THUNDER BURT
Bleskový s Thunder Burt. Cieľom vývoja bolo zjednotiť to
najlepšie z Racing Ralph a Furious Fred do jednej pneumatiky.
Hmotnosť je tesne okolo 400 g a je takmer v strede. Záberom sa
Thunder Burt so svojimi malými štupľami drží tesne za Racing
Ralphom a pri valivom odpore je dokonca lepší ako Furious Fred.
Furious Fred
Náš najľahší. Je trať suchá? Akceptuješ riziko defektu? Sú tvoje
jazdecké schopnosti vynikajúce? OK, tak si pripravený pre Furious
Freda. Ešte nikdy nebola žiadna MTB pneumatika s tak ľahkým
odvaľovaním. Profil orientovaný na rýchlosť, minimálne použitie
materiálu, kostra 127 EPI, zmes PaceStar-Triple.
!
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
RaceGuard 



SnakeSkin 



NEW
THUNDER BURT
Kotaljenje 
Teža 
!
26” 54-559 26x2.10
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
2.0-4.0
30-55
395
14
127
100 kg
11600532
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
455
16
67
100 kg
11600622
RaceGuard, TL Ready PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
440
15
127
100 kg
11600565
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
415
15
127
100 kg
11600530
Snake 2.0-4.0
30-55
580
17
67
100 kg
11600623
Lite
2.0-4.0
30-55
435
15
127
110 kg
11600510
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
Snake 2.0-4.0
30-55
515
18
67
100 kg
11600562
RaceGuard, TL Ready PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
490
17
127
110 kg
11600566
TL Ready
27,5” 54-584 27.5x2.10, 650B
TL Ready
Skin
PaceStar Black
SnakeSkin, TL Ready PaceStar Black
29” 54-622 29x2.10
TL Ready
PaceStar Black
Lite
HS 395, Evolution Line, Skladacie plášte
26” 50-559 26x2.00
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.2-4.3
32-62
315
11
127
90 kg
11600078.01
Tubeless
PaceStar Black
Lite
2.2-4.3
32-62
495
17
127
90 kg
11700007.01
57-559 26x2.25
TL Ready
PaceStar Black
Lite
1.8-3.7
26-54
415
15
127
110 kg
11600077.01
29” 50-622 29x2.00
TL Ready
PaceStar Black
Lite
2.2-4.3
32-62
360
13
127
100 kg
11600075.01
11100125.01
CX COMP
HS 369, Active Line, Drôtené plášte
20” 47-406 20x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.5
30-65
425
15
50
65 kg
24” 47-507 24x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.5
30-65
525
18
50
70 kg
11100126.01
26” 50-559 26x2.00
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
620
22
50
90 kg
11139369.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.5
30-65
620
22
50
90 kg
11139979.01
28” 30-622 28x1.20, 700x30C
K-Guard
SBC
Black
Lite
3.0-5.5
45-80
430
15
50
55 kg
11148969.01
35-622 28x1.35, 700x35C
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.5-4.5
35-65
480
17
50
60 kg
11149369.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
480
17
50
60 kg
11149979.01
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.5-4.5
35-65
550
19
50
80 kg
11150369.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
550
19
50
80 kg
11150368.01
40-622 28x1.50, 700x38C
28
Oprijem
HS 451, Evolution Line, Skladacie plášte
ETRTO Size
FURIOUS FRED
Varovanie! Pre všetkých, ktorí chcú vždy všetko: Furious Fred je
najrýchlejšia MTB pneumatika všetkých čias! Ale: nie je určená pre
všetko. Záber je obmedzený a riziko defektu vysoké.
Ľahká a ekonomická.
Krosová pneumatika so
semislickovým profilom pre ľahký
chod a dobrý záber v zákrutách.
CX COMP
Vysoká rýchlosť pri Cross Country.
Neuveriteľne nízka hmotnosť a
vynikajúci záber.
CX Pro
Cross
HUrricane
Hurricane sa odvaľuje rýchlo a ticho. Pritom ponúka dostatok
záberu pre ľahké offroadové nasadenie.
Oprijem
Hitrost
Zaščita
sammy slick
Klasický semislick.Tento koncept profilu je obľúbený ako nikdy
predtým. A to sa dá dobre pochopiť. Ľahko sa odvaľuje.
V zákrutách suverénne zaberá. A ešte k tomu aj dobre vyzerá.
S ochranným pásom RaceGuard a reflektujúcou značkou.
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
RaceGuard 


HURRICANE
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 

Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 352, Performance Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
26” 50-559 26x2.00
28” 42-622 28x1.60, 700x40C
NEW 29” 50-622 29x2.00
SAMMY SLICK
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
RaceGuard
Dual
Black-Reflex
Lite
Skin
2.5-5.0
35-70
690
24
67
105 kg
11100123.01
Performance
Dual
Black
Lite
2.5-5.0
35-70
650
23
67
105 kg
11100122.01
RaceGuard
Dual
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
590
21
67
100 kg
11100193.01
Performance
Dual
Black
Lite
3.5-6.0
50-85
540
19
67
100 kg
11100190.01
Performance
Dual
Black
Lite
2.5-5.0
35-70
725
25
67
105 kg
11100790
HS 414, Performance Line, Skladacie plášte
26” 54-559 26x2.10
RaceGuard
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
490
17
67
100 kg
11600124.01
28” 35-622 28x1.35, 700x35C
RaceGuard
Dual
Black
Lite
3.5-6.0
50-85
360
13
67
70 kg
11600047.01
PaceStar Black
Lite
2.0-6.0
30-85
395
14
T107
70 kg
11100322.01
Evolution Line, Galusky
28” 33-622 28x1.30, 700x33
CX PRO
Handmade Tubular
HS 269, Performance Line, Drôtené plášte
26” 35-559 26x1.35
Performance
Dual
Black
Lite
4.0-6.5
55-95
405
14
67
70 kg
11100185.01
28” 30-622 28x1.20, 700x30C
Performance
Dual
Black
Lite
4.0-6.5
55-95
400
14
67
65 kg
11100186.01
Hrdinovia krosového športu. Aj pri týchto pretekoch sa volajú
naše top pneumatiky Racing Ralph a Rocket Ron. K dispozícií ako
skladacie, alebo ručne vyrobené galusky. Strana 26/27.
RACING
RALPH
Rocket
ron
29
N
RRAI
E
T
All
MTB
5
Puncture Protection Level
White Stripes Graphite
(57-559, 57-584, 54-622)
SMART SAM
Neporaziteľný allrounder. Dobre sa odvaľuje, dobre zaberá, dlho
vydrží. Smart Sam sa jednoducho cíti dobre v každom teréne.
Hitrost
Oprijem
Zaščita
SMART SAM PLUS
Populárny všeumelec je teraz dostupný aj s extra bezpečnou,
3 mm ochranou proti defektom GreenGuard.
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
RaceGuard 


SMART SAM
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 

Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 367, Performance Line, Skladacie plášte
ETRTO Size
!
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 54-559 26x2.10
Performance
ECE
Dual
Black
Lite
Skin
2.0-4.0
30-55
550
19
67
100 kg
11600054.01
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
630
22
67
110 kg
11600053.01
Performance Line, Drôtené plášte
24” 54-507 24x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
580
20
67
90 kg
11100117.01
26” 54-559 26x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
620
22
67
100 kg
11100087.01
RaceGuard
Dual
Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
700
25
67
100 kg
11100118.01
57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
705
25
67
110 kg
11100086.01
Performance
Dual
White Stripes Lite
1.8-3.7
26-54
705
25
67
110 kg
11100465.01
Performance
Dual
Graphite
Lite
1.8-3.7
26-54
705
25
67
110 kg
11100464.01
NEW 27,5” 54-584 27.5x2.10, 650B
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
645
23
67
100 kg
11100791
57-584 27.5x2.25, 650B
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
740
26
67
110 kg
11100792
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
Performance
Dual
Black
Lite
3.5-6.0
50-85
450
16
67
100 kg
11100187.01
Performance
Dual
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
450
16
67
100 kg
11100191.01
42-622 28x1.60, 700x40C
Performance
Dual
Black
Lite
3.5-6.0
50-85
540
19
67
110 kg
11100188.01
NEW
NEW
Performance
Dual
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
540
19
67
110 kg
11100192.01
29” 47-622 29x1.75
Performance
Dual
Black
Lite
3.0-5.0
45-70
595
21
67
110 kg
11100189.01
54-622 29x2.10
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
680
24
67
110 kg
11100467.01
57-622 29x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
790
28
67
120 kg
11100593
SMART SAM PLUS
HS 367, Performance Line, Drôtené plášte
NEW 26” 54-559 26x2.10
GreenGuard
57-559 26x2.25
GreenGuard
•
NEW 27,5” 57-584 27.5x2.25, 650B
GreenGuard
•
NEW 28” 42-622 28x1.60, 700x40C
GreenGuard
29” 54-622 29x2.10
30
GreenGuard
•
Dual
Black
Snake 2.0-4.0
30-55
870
31
67
100 kg
11100745
Dual
Black
Snake 1.8-3.7
26-54
950
33
67
121 kg
11100700
11100832
Dual
Black
Snake 1.8-3.7
26-54
995
35
67
121 kg
Dual
Black
Snake 3.5-6.0
50-85
835
29
67
110 kg
11100744
Dual
Black
Snake 2.0-4.0
30-55
965
34
67
121 kg
11100699
RAPID ROB
Black Jack
Najlepšia voľba pre začiatočníkov. Starý profil od Racing
Ralpha ako atraktívny vstupný model.
Mnohostranný profil s dobrým záberom a dobrými vlastnosťami
pri odvaľovaní.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Rapid Rob
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 391, Active Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 54-559 26x2.10
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
650
23
50
100 kg
11100331.01
57-559 26x2.25
K-Guard
SBC
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
720
25
50
110 kg
11100332.01
K-Guard
SBC
White Stripes Lite
1.8-3.7
26-54
720
25
50
110 kg
11100370.01
K-Guard
SBC
Graphite
Lite
1.8-3.7
26-54
720
25
50
110 kg
11100466.01
27,5” 54-584 27.5x2.10, 650B
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
680
24
50
100 kg
11100752
57-584 27.5x2.25, 650B
K-Guard
SBC
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
750
26
50
110 kg
11100580
28” 35-622 28x1.35, 700x35C
K-Guard
SBC
Black
Lite
3.5-6.0
50-85
480
17
50
70 kg
11100333.01
29” 54-622 29x2.10
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
725
25
50
110 kg
11100581
57-622 29x2.25
K-Guard
SBC
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
790
28
50
120 kg
11100334.01
BLACK JACK
Skin
HS 407, Active Line, Drôtené plášte
12” 47-203 12x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
260
9
50
50 kg
11100043.01
16” 47-305 16x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
360
13
50
55 kg
11100065.01
18” 47-355 18x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
420
15
50
65 kg
11100066.01
20” 47-406 20x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
450
16
50
65 kg
11116407.01
24” 47-507 24x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
560
20
50
70 kg
11125407.01
11126417.01
54-507 24x2.10
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
670
24
50
100 kg
26” 47-559 26x1.90
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
605
21
50
85 kg
11131407.01
50-559 26x2.00
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
640
22
50
90 kg
11132397.01
54-559 26x2.10
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
740
26
50
100 kg
11132417.01
57-559 26x2.25
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
820
29
50
110 kg
11133427.01
BLACK SHARK
HS 419, Active Line, Drôtené plášte
26” 54-559 26x2.10
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.5
30-65
780
27
50
100 kg
11100034.01
57-559 26x2.25
K-Guard
SBC
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
820
29
50
110 kg
11100035.01
SBC
Black
Twin
2.0-4.0
30-55
1060
37
50
115 kg
11133328.01
SPACE
HS 326, Active Line, Drôtené plášte
26” 60-559 26x2.35
Hryzúci a agresívny.
Active Line. Kostra 50 EPI.
Bočná stena Lite Skin.
K-Guard
BLACK SHARK
Pneumatiky Gravity
za veľmi výhodnú cenu.
SPACE
31
dirt
BMX
TABLE TOP
SHREDDA
Séria od Tima Pritzela. Uzatvorený profil blokov. Vynikajúci
základ pre krkolomné kúsky. Je extrémne ľahký a Timo má
dostatočné tempo pre nové rekordné skoky.
Rýchlosť, rýchlosť, rýchlosť. Konečne má Schwalbe highendovú BMX pneumatiku. A všetko je navrhnuté pre minimálnu
hmotnosť a maximálnu rýchlosť. Kostra 127 EPI-Evo. Zmes
PaceStar triple. Skladacia pneumatika. 250 g. Shredda mieri na
stupeň víťazov.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
TABLE TOP
ETRTO Size
26” 57-559 26x2.25
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Vzdržljivost
Utrjena podlaga  Predrtje 
Snake bite 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Stranica 
HS 373, Performance Line, Skladacie plášte
!
Performance
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Dual
Black
Lite
Skin
2.0-4.0
30-55
590
21
67
110 kg
11600116.01
Performance Line, Drôtené plášte
24” 57-507 24x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
605
21
67
100 kg
11100127.01
26” 57-559 26x2.25
Performance
Dual
Black
Lite
2.0-4.0
30-55
670
24
67
110 kg
11100128.01
SHREDDA
HS 434, Evolution Line, Skladacie plášte
20” 40-406 20x1.50
Evo
PaceStar Black
Lite
2.5-5.0
35-70
265
9
127
60 kg
11600361
44-406 20x1.75
Evo
PaceStar Black
Lite
2.5-5.0
35-70
310
11
127
65 kg
11600498
11600609
NEW
50-406 20x2.00
Evo
PaceStar Black
Lite
2.5-5.0
35-70
365
13
127
85 kg
NEW
28-451 20x1 1/8
Evo
PaceStar Black
Lite
5.5-7.0
80-100
210
7
127
70 kg
11600611
NEW
37-451 20x1 3/8
Evo
PaceStar Black
Lite
3.5-6.0
50-85
305
11
127
80 kg
11600612
NEW 24” 50-507 24x2.00
Evo
PaceStar Black
Lite
2.5-5.0
35-70
450
16
127
100 kg
11600610
é a ako
atiky ťažk
iné pneum
li
o
b
peroch
ké
m
a
ma,
pri Dirt Ju
el: “Rušilo
mysleli, že
si
a
Timo Pritz
to čo sme
vi
e
co
ilo. Výrob
to je presn
zd
le
a
ja
i,
h
st
ic
n
ľahko
sa na
able Top
odpore a
matikám T
a valivom
ky k pneu
n
ie
m
nezáleží n
o
p
ri
je p
walbe mo
chceli. Sch
.
ilo
ľadn
super zoh
32
Crazy bob
JUMPIN’ JACK
Šalie za divokými trikmi a strmými rampami. Aj pri extrémnom
náklone ponúka tento profil dostatočný záber. Špeciálna bočná
stena chráni pred prerazením.
Zrodený pre skákanie v blate. Špeciálne vyvinutý pre Dirt.
Veľké bloky zaručujú masívny záber na piesku a v špine.
Špeciálne zosilnenie chráni bočnú stenu pred prerazením.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
CRAZY BOB
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 356, Performance Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
20” 47-406 20x1.85
ECE
Skin
Performance
Dual
Black
Twin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
4.5-7.0
65-100
630
22
67
80 kg
11100129.01
11100130.01
Performance
Silica
White
Twin
4.5-7.0
65-100
630
22
67
80 kg
54-406 20x2.10
Performance
Dual
Black
Twin
4.5-7.0
65-100
720
25
67
100 kg
11100131.01
24” 60-507 24x2.35
Performance
•
Dual
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
995
35
67
132 kg
11100132.01
26” 60-559 26x2.35
Performance
•
Dual
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
1060
37
67
145 kg
11100133.01
JUMPIN’ JACK
HS 331, Performance Line, Drôtené plášte
20” 54-406 20x2.10
Performance
Dual
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
640
22
67
80 kg
11100134.01
57-406 20x2.25
Performance
Dual
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
770
27
67
90 kg
11100135.01
MAD MIKE
HS 137, Active Line, Drôtené plášte
16” 47-305 16x1.75
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-3.0
35-45
430
15
50
40 kg
11106400.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-3.0
35-45
540
19
50
55 kg
11107400.01
18” 47-355 18x1.75
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-3.0
35-45
510
18
50
45 kg
11110400.01
20” 47-406 20x1.75
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.0
35-55
580
20
50
50 kg
11116400.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.0
35-55
720
25
50
70 kg
11117400.01
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
720
25
50
75 kg
11117111.01
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
750
26
50
75 kg
11117028.01
57-305 16x2.125
57-406 20x2.125
DIRTY HARRY
HS 311, Active Line, Drôtené plášte
20” 54-406 20x2.10
KNOBBY
K-Guard
SBC
HS 160, Active Line, Drôtené plášte
20” 54-406 20x2.00
Overené BMXové profily vo výhodnom
štandardnom prevedení. Novinka,
teraz s ochranou KevlarGuard.
K-Guard
SBC
Mad Mike
Dirty Harry
Knobby
33
34
35
SPIKES
ICE SPIKER PRO
ICE SPIKER
Ľahší, zaberajúci, rýchlejší. Turbo medzi pneumatikami s hrotmi.
S 361 hrotmi sa zahryzne do každej zľadovatelej zjazdovky.
Telo hrotu je z hliníka obaleného wolfrámkarbidom. To znižuje
hmotnosť. Ručička váhy sa zastaví na 695 gramoch. MTB ostáva
agilné a ľahko šprintuje.
Bicyklovanie sa v snehu. Prečo nie? S Ice Spikerom si
najlepšie vybavený pre extrémne jazdy v zime. 304 extra silných
hrotov zaručuje optimálne držanie na snehu a ľade. Nič pre tých,
čo sa sprchujú v teplej vode.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Off-Road 
Led 
ICE SPIKER PRO
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
Kotaljenje 
Teža 
26” 54-559 26x2.10
60-559 26x2.35
29” 57-622 29x2.25
ICE SPIKER
Vzdržljivost
Off-Road 
Led 
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
TL Ready
Spikes
361
Winter
Black
Lite
Skin
2.0-4.0
30-55
695
24
67
100 kg
11600220.01
SnakeSkin, TLR
361
Winter
Black
Snake 1.60-3.5
23-50
850
30
67
115 kg
11600008.01
TL Ready
402
Winter
Black
Lite
1.8-3.7
26-54
890
31
67
120 kg
11600272.01
Lite
2.0-4.5
30-65
995
35
67
100 kg
11132801.01
HS 333, Performance Line, Drôtené plášte
26” 54-559 26x2.10
RaceGuard
MARATHON WINTER
304
Winter
Black
HS 396, Performance Line, Drôtené plášte
20” 42-406 20x1.60
RaceGuard
168
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
675
24
67
70 kg
11116448.01
24” 47-507 24x1.75
RaceGuard
184
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
960
34
67
90 kg
11125444.01
11136448.01
26” 47-559 26x1.75
RaceGuard
200
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
1025
36
67
100 kg
50-559 26x2.00
RaceGuard
200
Winter
Black-Reflex Twin
2.5-5.0
35-70
1150
40
67
105 kg
11100598
28” 35-622 28x1.35, 700x35C
RaceGuard
240
Winter
Black-Reflex Twin
2.5-6.0
35-85
920
32
67
80 kg
11126448.01
42-622 28x1.60, 700x40C
RaceGuard
240
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
970
34
67
90 kg
11156448.01
50-622 28x2.00
RaceGuard
208
Winter
Black-Reflex Twin
2.5-5.0
35-70
1265
44
67
115 kg
11100597
WINTER
HS 396, Active Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
K-Guard
100
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
1000
35
50
100 kg
11100599
28” 30-622 28x1.20, 700x30C
K-Guard
118
Winter
Black-Reflex Twin
3.5-6.5
50-95
805
28
50
75 kg
11100600
35-622 28x1.35, 700x35C
K-Guard
120
Winter
Black-Reflex Twin
2.5-6.0
35-85
870
31
50
80 kg
11100601
42-622 28x1.60, 700x40C
K-Guard
120
Winter
Black-Reflex Twin
2.0-5.0
30-70
905
32
50
90 kg
11100602
50 náhradných hrotov.
Vhodné pre všetky pneumatiky Schwalbe
s hrotmi. S pomôckou pre jednoduché
vkladanie hrotov.
36
Zaščita
HS 379, Evolution Line, Skladacie plášte
!
ETRTO Size
Oprijem
Marathon winter
Pre najbezpečnejšiu jazdu. Marathon Winter zaručuje plnú
kontrolu na zľadovatelej ceste. Aj extrémne náklony a silné
brzdenie je ovládateľné. Pri minimálnom tlaku zaberajú hroty
najlepšie. Maximálny tlak redukuje hluk pri jazde na voľnej ceste.
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Off-Road 
Led 
Zaščita
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
Môže sa s hrotmi jazdiť na normálnej ceste?
V
ôbec žiaden problém. Ak je ale cesta len zriedka pokrytá
snehom, hluk pri jazde ťa za chvíľu bude rušiť.
A nespadnem?
N
ie. Hroty sa zahryznú aj do asfaltového povrchu. Ani rýchle
prejazdy zákrut nie sú problém.
Nie sú hroty zakázané?
N
a bicyklových pneumatikách nie sú hroty problém. Iba pri
motorových vozdilách môžu byť hroty zakázané, pretože
poškodzujú cesty. Rýchle e-biky sú ale brané ako motorové
vozidlá.
Je potrebné pneumatiky zabehnúť?
A
by bol zaručený trvalý záber hrotov, je potrebné zabehnúť
ich asi 40km na asfalte. Vyhýbaj sa pritom silnému
zrýchľovaniu alebo brzdeniu.
WINTER
Zredukovaný na to podstatné. Aj s polovičnou porciou hrotov
zaručuje Winter excelentnú kontrolu na zľadovatelých cestách. Iba
pri extrémnych náklonoch v zákrutách ho jeho veľký brat Marathon
Winter predčí. S kostrou 50 EPI, reflexnými pásikmi a K-Guard
vložkou ponúka vynikajúcu výbavu za špičkovú cenu.
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Oprijem
Off-Road 
Led 
Zaščita
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
Aká je životnosť hrotov?
V
šetky hroty Schwalbe majú jadro z extrémne odolného tvrdého kovu (Wolfrámkarbid). Tým je možné prejsť na hrotoch
niekoľko tisíc kilometrov. Že sa pritom hrany zaoblia a trochu
hlbšie zatlačia, je normálne.
Niektoré hroty som stratil. Môžem ich nahradiť novými?
Áno, ponúkame sadu náhradných hrotov vrátane potrebného
náradia.
Kedy sa dostanú pneumatiky na hranicu svojich možností?
Pri hlbokom snehu nepomôžu ani pneumatiky s hrotmi.
U nás sneh padá len zriedka, Ako môžem zmysluplne využiť
pneumatiky s hrotmi?
O
ptimálne je, ak máš namontované pneumatiky s hrotmi na
druhom bicykli. Ráno sa rozhodneš podľa aktuálneho počasia
pre správny bicykel. Ak je cesta zľadovatelá, že aj autá jazdia
opatrne, je to super pocit mať nad bicyklom plnú kontrolu
vďaka pneumatikám s hrotmi.
37
Marathon Plus
next generation
Nová neprepichnuteľná pneumatika.
38
39
r
a
b
t
t
Unpla
6
Puncture Protection Level
Nová nepreraziteľná pneumatika. Po 10 rokoch sme dokonale
zrekonštruovali Marathon Plus. Jediná skutočne nepreraziteľná
pneumatika dostane nový, dynamický profil a presvedčí s
viacerými vnútornými hodnotami.
Valivý odpor. Patentovaná, 5 mm hrubá SmartGuard vložka má
oproti všetkým kópiam jednú výraznú prednosť vo valivom odpore.
V najnovšej verzií tento náskok ešte zvyšujeme.
Recycling. Aj v SmartGuarde využívame teraz určitý podiel
recyklovanej gumy zo starých latexových produktov.
„Anti-Aging“ bočná stena. Znáša typické preťaženie spôsobené
príliš nízkym hustiacim tlakom podstatne dlhšie, kým dostane
hrozné trhliny.
E-bike ready. Najdôležitejšie rozmery sú testované a povolené
pre E-biky do 50 km/h. Nasledovné rozmery používajú označenie
ECE-R75: : 47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622.
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Zaščita
ETRTO Size
NEW
Predrtje 
Stranica 
MARATHON PLUS
NEW
Vzdržljivost
Marathon Plus
HS 440, Performance Line, Drôtené plášte
!
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
4.5-7.5
65-110
480
17
67
65 kg
11100756
Twin
4.5-7.0
65-100
560
20
67
70 kg
11100757
Twin
3.5-5.0
50-70
725
25
67
80 kg
11100758
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
920
32
67
95 kg
11100759
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-7.0
65-100
775
27
67
85 kg
11100760
40-559 26x1.50
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.5
55-95
870
31
67
100 kg
11100761
47-559 26x1.75
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
995
35
67
109 kg
11100762
50-559 26x2.00
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
1100
39
67
118 kg
11100763
37-590 26x1 3/8, 650x35A
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
850
30
67
90 kg
11100764
42-590 26x1 5/8, 650x40A
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
940
33
67
95 kg
11100765
28” 25-622 28x1.00, 700x25C
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
6.0-8.0
85-115
595
21
67
75 kg
11100766
28-622 28x1.10, 700x28C
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
5.5-7.5
80-110
750
26
67
85 kg
11100767
32-622 28x1.25, 700x32C
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-6.5
65-95
810
28
67
90 kg
11100768
37-622 28x1.40, 700x35C
SmartGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
900
32
67
95 kg
11100769
40-622 28x1.50, 700x38C
SmartGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
960
34
67
100 kg
11100770
47-622 28x1.75
SmartGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
1100
39
67
115 kg
11100771
40-635 28x1 1/2, 700x38B
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
1010
35
67
110 kg
11100772
16” 35-349 16x1.35
SmartGuard
20” 35-406 20x1.35
SmartGuard
47-406 20x1.75
SmartGuard
24” 47-507 24x1.75
ECE
Skin
Endurance Black-Reflex
Twin
Endurance Black-Reflex
Endurance Black-Reflex
SmartGuard
26” 35-559 26x1.35
•
•
Staré produkty z prírodného kaučuku (ako rukavice, hadice …) sa rozrežú a
počas viacerých krokov sa opäť použijú ako základný materiál pri ochranných
vložkách.
!
40
Defekt sa nikdy nedá celkom vylúčiť. Proti najbežnejším nepriateľom pneumatík ako sú črepiny alebo granulát si ale s pneumatikou Marathon Plus
najlepšie chránený. Pri hustení pneumatík Marathon Plus používaj bezpodmienečne tlakomer. Vďaka špeciálnej konštrukcii je skúška nahustenia
palcom nedostatočná.
6
6
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
MARATHON PLUS
TOUR
MARATHON PLUS
MTB
Neprepichnuteľná – s markantným trekingovým profilom.
Či asfalt alebo poľná cesta, táto mnohostranná pneumatika je
doma na všetkých cestách. V každodennom nasadení alebo na
veľkej ceste. Robustná stavba si poradí s hocičím. Bezpečná
vďaka SMartGuard, najúčinnejšiemu ochrannému pásu, aký pre
bicykle existuje.
Najodolnejšia MTB pneumatika proti defektom všetkých čias.
Vložka SmartGuard z vysokoelastického kaučuku je obzvlášť
silná. Kladie trvalý odpor cudzím telesám ako sú črepiny alebo
granulát. Dokonca ani prejdená spinka nedokáže prepichnúť
ochrannú vrstvu.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Zaščita
Vzdržljivost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Predrtje 
Stranica 
MARATHON PLUS TOUR
ETRTO Size
!
Zaščita
Utrjena podlaga 
Nestabilna podlaga 
Mehka podlaga 
Vzdržljivost
Predrtje 
Snake bite 
Stranica 
HS 404, Performance Line, Drôtené plášte
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 47-559 26x1.75
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
Skin
3.0-5.0
45-70
980
34
67
115 kg
11131404
50-559 26x2.00
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
1100
39
67
130 kg
11132404
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
890
31
67
105 kg
11149404
42-622 28x1.60, 700x40C
SmartGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
940
33
67
120 kg
11150405
MARATHON PLUS MTB
HS 412, Performance Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
SmartGuard
Dual
Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
980
34
67
115 kg
11131412
54-559 26x2.10
SmartGuard
Dual
Black-Reflex
Twin
2.5-4.0
35-55
1150
40
67
130 kg
11132412
por
Valivý od
tt
29,6 Wa
n (3 mm),
Maratho
4,9 Watt
(5 mm), 3
s
lu
P
n
o
Marath
0,0 Watt
(3 mm), 4
r
o
t
a
it
Im
Watt
mm), 50,3
(5
r
o
t
a
Imit
41
N
O
H
T
A
R
MA
04/2013
5
5
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
Marathon
Marathon DELUXE
Originál. Praotec všetkých kvalitných turistických pneumatík. GreenGuard.
Vložka z vysokoelastického prírodného kaučuku je hrubá 3 mm. Zelené
sú aj jej vnútorné hodnoty. Z jednej tretiny je GreenGuard vyrobený z
recyklovaných latexových výrobkov. “Anti-Aging”. Bočná stena pneumatiky
Marathon znesie typické preťaženie nízkym tlakom poznateľne dlhšie, kým
sa na nej objavia nepekné trhliny. Aj zmes Endurance ručí za trvácnosť.
Všestranný pre každú príležitosť. Marathon Deluxe je luxusná
verzia klasického Marathonu. Tým ušetríš skoro pol kila hmotnosti
na obutí tvojho bicykla. A to pri absolútne rovnocennej ochrane
proti defektom! Naša technika Double Defense to umožňuje. Pritom
sa stará zmes RoadStar o tie najlepšie jazdné vlastnosti.
Nasledovné veľkosti nesú označenie kontroly ECE-R75 a sú
povolené aj pre použitie na E-bikoch do 50km/h: 47-406, 47-559,
37-622, 40-622, 47-622, 50-622.
!
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
MARATHON
Vzdržljivost
!
S označením ECE-R75 je Marathon Deluxe možné
používať aj na rýchlych E-bikoch.
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 

Predrtje 
Stranica 
Teža
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
HS 420, Performance Line, Drôtené plášte
ETRTO Size
16” 47-305 16x1.75
!
ECE
GreenGuard
Skin
Endurance Black-Reflex
Twin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
3.5-5.0
50-70
500
18
67
70 kg
11100146
35-349 16x1.35
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-7.5
65-110
420
15
67
65 kg
11100147
NEW 18” 44-355 18x1.65
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
465
16
67
70 kg
11100719
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-7.0
55-100
530
19
67
80 kg
11100148
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-5.0
50-70
640
22
67
80 kg
11100137
20” 40-406 20x1.50
GreenGuard
47-406 20x1.75
GreenGuard
24” 47-507 24x1.75
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
800
28
67
95 kg
11100149
26” 32-559 26x1.25
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-6.5
65-95
580
20
67
80 kg
11100144
40-559 26x1.50
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-7.0
55-100
730
26
67
100 kg
11100145
47-559 26x1.75
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
875
31
67
109 kg
11100138
50-559 26x2.00
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
970
34
67
118 kg
11100143
37-590 26x1 3/8, 650x35A
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
700
25
67
90 kg
11100150
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-6.5
65-95
660
23
67
90 kg
11100151
27,5” 44-584 27.5x1.65, 650x42B
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
820
29
67
105 kg
11100680
28” 23-622 28x0.90, 700x23C
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
6.0-9.0
85-130
430
15
67
70 kg
11100495
25-622 28x1.00, 700x25C
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
6.0-8.0
85-115
520
18
67
75 kg
11100142
28-622 28x1.10, 700x28C
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
5.5-7.5
80-110
560
20
67
85 kg
11100139
32-622 28x1.25, 700x32C
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
4.5-6.5
65-95
640
22
67
90 kg
11100141
37-622 28x1.40, 700x35C
GreenGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
730
26
67
95 kg
11100007
40-622 28x1.50, 700x38C
GreenGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
810
28
67
100 kg
11100005
47-622 28x1.75
GreenGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
985
35
67
115 kg
11100140
50-622 28x2.00
GreenGuard
•
Endurance Black-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
1080
38
67
121 kg
11100613
40-635 28x1 1/2, 700x38B
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
830
29
67
110 kg
11100152
27” 32-630 27x1 1/4
MARATHON DELUXE
42
•
•
HS 420, Evolution Line, Skladacie plášte
26” 50-559 26x2.00
Double Defense
•
RoadStar Black-Reflex
Snake 2.0-5.0
30-70
720
25
67
118 kg
11600478.02
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
Double Defense
•
RoadStar Black-Reflex
Snake 4.0-6.0
55-85
545
19
67
95 kg
11600376.02
40-622 28x1.50, 700x38C
Double Defense
•
RoadStar Black-Reflex
Snake 3.5-6.0
50-85
575
20
67
100 kg
11600377.02
50-622 28x2.00
Double Defense
•
RoadStar Black-Reflex
Snake 2.5-5.0
35-70
800
28
67
121 kg
11600418.02
Marathon Awards (Green Guard)
“Najlepšia kombinácia nízkej
hmotnosti, špičkovej ochrany
a a terénnych kvalít. Top
produkt pre ďaleké cesty.”
„Pre všetky nasadenia:
Marathon Mondial je špičkový
cestovný plášť z Evo línie
Schwalbe“
03/2013
Ultimatívna cestovná pneumatika, vyrobená pre cesty, trate,
chodníky všetkých kontinentov. Profil sa vedome orientuje na
svoj vzor – legendárny Marathon XR. Konštrukcia a zmesi sú
samozrejme z najaktuálnejšej technológie Schwalbe Evo. Zmes
TravelStar pre najlepšie jazdné vlastnosti. Technika Double
Defense umožňuje ľahkú ale súčasne extrémne robustnú
konštrukciu. Svet je guľatý. Zaži ho.
!
5
For great expeditions always chose the EVO version.
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 

Teža
Performance 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Predrtje 
Stranica 


MARATHON MONDIAL
ETRTO Size
!
Vzdržljivost
Puncture Protection Level Evo
MARATHON MONDIAL

HS 428, Evolution Line, Skladacie plášte
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 50-559 26x2.00
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 2.5-5.0
Skin
Bar
35-70
740
26
67
130 kg
11600244.02
55-559 26x2.15
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 2.5-5.0
35-70
865
30
67
135 kg
11600302.02
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 4.0-6.0
55-85
570
20
67
105 kg
11600246.02
42-622 28x1.60, 700x40C
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 3.5-6.0
50-85
650
23
67
120 kg
11600243.02
47-622 28x1.75
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 3.0-5.5
45-80
760
27
67
130 kg
11600245.02
50-622 28x2.00
Double Defense
TravelStar Black-Reflex
Snake 2.5-5.0
35-70
825
29
67
135 kg
11600379.02
Performance Line, Drôtené plášte
26” 50-559 26x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
720
25
67
115 kg
11100307
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
580
20
67
100 kg
11100308
42-622 28x1.60, 700x40C
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
650
23
67
110 kg
11100309
.
Evolution Line
áciu
úkajú jedinečnú kombin
Pneumatiky rady Evo pon
a
í,
ost
stn
vla
ch
dný
ých jaz
nízkej hmotnosti, výborn
ektom. O to sa starajú
def
ti
pro
y
ran
och
špičkovej
zmes TripleStar, HD
high tech materiály ako
vložka
hnutiu alebo ochranná
Speed Guard proti prepic
.
kin
keS
Sna
stenou
Double Defense s bočnou
43
N
O
H
T
A
R
MA
5
5
Puncture Protection Level Evo
Puncture Protection Level
Marathon Racer
Najľahší Marathon. Špičková ochrana proti defektom vďaka
HD-Speed-Guard. Zmes RoadStar-Triple pre najlepšie jazdné
vlastnosti. Bočná stena Lite Skin.
Marathon SUPREME
Športový a šik. Supreme je praotec všetkých pneumatík
Evolution Line Marathon. S ochranou SpeedGuard a zmesou
RoadStar-Triple ponúka vynikajúce kvality pri ochrane pred
prepichnutím a záberom za mokra. Bočná stena LiteSkin.
Skladacia pneumatika.
!
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Bez zdrsnenia pre bočné dynamo.
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 

Teža
Performance 
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Predrtje 
Stranica 


MARATHON RACER
ETRTO Size
!
Kotaljenje 


Zaščita
Oprijem
Teža
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
HS 429, Evolution Line, Skladacie plášte
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 40-559 26x1.50
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
390
14
67
100 kg
11600241.02
28” 35-622 28x1.35, 700x35C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
4.5-6.5
65-95
375
13
67
100 kg
11600239.02
40-622 28x1.50, 700x38C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
435
15
67
110 kg
11600238.02
Performance Line, Drôtené plášte
16” 40-305 16x1.50
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
255
9
67
65 kg
11100296
18” 40-355 18x1.50
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
295
10
67
70 kg
11100295
20” 40-406 20x1.50
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
340
12
67
75 kg
11100294
26” 40-559 26x1.50
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
465
16
67
95 kg
11100293
47-559 26x1.75
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
3.0-5.0
45-70
575
20
67
110 kg
11100292
28” 30-622 28x1.20, 700x30C
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.5-7.0
65-100
395
14
67
85 kg
11100291
35-622 28x1.35, 700x35C
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.5-6.5
65-95
465
16
67
95 kg
11100290
40-622 28x1.50, 700x38C
RaceGuard
SpeedGrip Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
495
17
67
105 kg
11100289
MARATHON SUPREME
44
HS 382, Evolution Line, Skladacie plášte
20” 42-406 20x1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
325
11
67
75 kg
11600175.02
26” 42-559 26x1.60
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
440
15
67
105 kg
11600176.02
50-559 26x2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
2.0-5.0
30-70
565
20
67
130 kg
11600177.02
28” 28-622 28x1.10, 700x28C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
4.0-7.0
55-100
310
11
67
85 kg
11600002.02
32-622 28x1.25, 700x32C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
4.0-6.5
55-95
375
13
67
90 kg
11600178.02
37-622 28x1.40, 700x35C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
440
15
67
105 kg
11600179.02
42-622 28x1.60, 700x40C
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
495
17
67
120 kg
11600180.02
50-622 28x2.00
HD Speed Guard
RoadStar
Black-Reflex
Lite
2.0-5.0
30-70
645
23
67
135 kg
11600181.02
Ďaľšia evolučná úroveň. Vývoj nezastavuje. My chceme aj naše
turistické plášte spraviť stále rýchlejšími. Pri plášti Marathon
Almotion nasadzujeme prvykrát nasledovné techniky, aby sme
dosiahli tento cieľ:
Dynamic Casing. Špeciálna konštrukcia kostry z oblasti
motocyklových pneumatík, ktorá sa stará o vysokú flexibilitu v
oblasti bežca a tým zabezpečuje nízky valivý odpor.
Ochrana proti prerazeniu. Kombinácia tkaniny okolo celej
pneumatiky a flexibilnej gumy pod bežcom zaručujú dostatočnú
ochranu proti prerazeniu.
OneStar Triple zmes. Trojzmesová guma pochádza z top
pneumatiky Schwalbe One. Pozostáva z úplne nového
polymérového základu a prvykrát sa nasadzuje pri turistickej
pneumatike.
Profil. Zmes gumy a profilu idú ruka v ruke. Veľké, hladké
segmenty v stredovej časti a malé, flexibilné bloky v bočnej oblasti
dopomáhajú zmesi vytvoriť dostatok rýchlosti a priľnavosti.
4
Tubeless. Na želanie ponúkame Almotion aj ako bezdušovú
verziu.
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
NEW
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Puncture Protection Level
Vzdržljivost
NEW
Predrtje 
Stranica 
MARATHON ALMOTION
ETRTO Size
!
Marathon Almotion
HS 453, Evolution Line, Skladacie plášte
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
26” 55-559 26x2.15
Dynamic Casing
OneStar Black-Reflex
Lite
Skin
2.0-4.0
30-55
780
27
67
130 kg
11600596
28” 40-622 28x1.50, 700x38C
Dynamic Casing
OneStar Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
610
21
67
110 kg
11600593
Tubeless, Dynamic Casing OneStar Black-Reflex
Lite
3.5-5.0
50-70
760
27
67
110 kg
11700026
50-622 28x2.00
Dynamic Casing
OneStar Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
780
27
67
130 kg
11600594
55-622 28x2.15
Dynamic Casing
OneStar Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
870
31
67
135 kg
11600595
vá wow
re mňa no
„To je p
a!“
pneumatik
it Gaastra
guru Gerr
sila
Cyklistický
ko hnacia
ri vývoji a
nám bol p
po boku.
Dynamic
Casing
z oblasti
kcia kostry
ru
št
n
ko
rá o vysokú
a
Špeciáln
orá sa sta
kt
k,
tí
a
m
u
vých pne
ečuje nízky
motocyklo
m zabezp
i bežca a tý
st
la
b
o
v
flexibilitu
or.
valivý odp
45
r
e
z
i
g
r
e
n
E
or
valivý odp
s má nízky
e
zm
á
c
n
vysoký h
kokvalit
iky. Vyso
tu – aj pri
-b
to
E
is
a
re
š
p
kát
á
é
n
ben
ajú certifi
ť. To pri
Extra vyro
priľnavos
ergizer m
n
rú
E
b
o
ky
sti
d
ti
lo
a
m
h
etký
i do rýc
y pneum
a predovš
mi E-bikm
ch. Všetk
ly
tá
h
u
c
kr
rý
zá
s
ach v
použitie
rýchlosti
lené aj pre
sú schvá
a
5
7
-R
ECE
50 km/h.
01/2013
5
5
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
“The Rocket. Lowest
rolling resistance and
really good puncture
protection.“
Energizer Plus
Energizer Plus Tour
Najbezpečnejší Energizer. Vynikajúca ochrana vďaka 3mm
GreenGuardu. Podľa nášho názoru je to najlepšia voľba pre
E-bike.
Rovnaká úroveň bezpečnosti ako Energizer Plus, ale so silným
trekingovým profilom.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Predrtje 
Stranica 
ENERGIZER PLUS
20” 47-406 20x1.75
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
GreenGuard
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
ECE
•
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Energizer Black-Reflex
Twin
Skin
3.5-5.0
50-70
640
22
67
80 kg
11100315
26” 47-559 26x1.75
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
875
31
67
109 kg
11100314
28” 32-622 28x1.25, 700x32C
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
4.5-7.0
65-100
645
23
67
85 kg
11100533
11100312
37-622 28x1.40, 700x35C
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
730
26
67
95 kg
40-622 28x1.50, 700x38C
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
810
28
67
100 kg
11100311
47-622 28x1.75
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
985
35
67
115 kg
11100313
ENERGIZER PLUS TOUR
HS 441, Performance Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
875
31
67
109 kg
11100527
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
4.0-6.0
55-85
730
26
67
95 kg
11100528
40-622 28x1.50, 700x38C
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
845
30
67
100 kg
11100529
47-622 28x1.75
GreenGuard
•
Energizer Black-Reflex
Twin
3.0-5.0
45-70
985
35
67
115 kg
11100532
ENERGIZER PRO
HS 427, Performance Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
RaceGuard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
3.0-5.0
45-70
700
25
67
109 kg
11100319
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
RaceGuard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
520
18
67
95 kg
11100318
40-622 28x1.50, 700x38C
RaceGuard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
575
20
67
100 kg
11100316
ENERGIZER
HS 403, Active Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
K-Guard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
3.0-5.0
45-70
690
24
50
95 kg
11131403.01
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
K-Guard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
620
22
50
85 kg
11149403.01
40-622 28x1.50, 700x38C
K-Guard
•
Energizer Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
650
23
50
95 kg
11150280.01
Naše doporučenie pre Offroad E-biky.
Strana 30.
46
Zaščita
HS 427, Performance Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
Vzdržljivost
SMART SAM PLUS
4
4
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
Energizer Pro
Energizer
Najšportovejší Energizer. Najviac šetrí akumulátor. Ľahká a
flexibilná konštrukcia s ochranným pásom RaceGuard a bočnou
stenou LiteSkin.
Originál. Overený ako výhodná alternatíva. Active Line. 50 EPI.
K-Guard a bočná stena LiteSkin.
Hitrost
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Oprijem
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
FAQ
Kotaljenje 
Teža 
Oprijem
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
Best for
E-Bikes
Potrebujem pre E-biky špeciálne pneumatiky?
Pri štandardných bicykloch s podporou šlapania do
25km/h nie sú predpísané žiadne špeciálne pneumatiky.
Ale aj pri týchto bicykloch sú zaťaženie a priemerné
rýchlosti väčšie ako pri normálnych bicykloch, preto
doporučujeme pneumatiky označené „E-bike Ready 25“.
Na čo musím dávať pozor pri rýchlych E-bikoch?
Pri rýchlych E-bikoch je potrebné povolenie pre
pneumatiky. Najjednoduchšie riešenie sú pneumatiky
s európskym povolením ECE-R75. Všetky naše
pneumatiky Energizer majú toto schválenie a sú vhodné
pre vozidlá do 50km/h.
Niektoré veľkosti pneumatík Marathon majú tiež
označenie ECE-R75. Čím sa odlišujú Energizer a
Marathon?
Gumovou zmesou. Marathon je známy hlavne pre jeho
veľmi veľkú kilometrovú výdrž. Kilometrová výdrž modelov
Energizer tiež nie je zlá, ale hlavný dôraz je kladený
na záber a bezpečnosť pri vysokých rýchlostiach v
zákrutách.
S asistenciou
pedálovaním do 25 km/h
Original
Plus
Plus Tour
Marathon Almotion
Marathon Supreme
Marathon Deluxe
Marathon Mondial
Marathon Racer
Big Apple
Big BEN
Smart Sam Plus
Energizer
Energizer Pro
Energizer Plus
Energizer Plus Tour
Marathon
Marathon
Marathon
So schválením ECE-R75
47
urban
4
5
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
Big Apple
Vzduchové pruženie priamo zabudované. Big Apple začal
trend k balónovým bikom už pred 10 timi rokmi: komfortné
bicyklovanie bez zložitej techniky! Vzduchový vankúš pneumatiky
je využívaný ako prirodzené pruženie. S tlakom 2bary sa
balloonbike ľahúčko odvaľuje a ponúka všetky výhody pruženia.
Normálna pneumatika so šírkou 37 mm by sa musela nahustiť na
tlak 4 bary aby sa podobne dobre odvaľovala.
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Big Apple Plus
BIG APPLE PLUS. Teraz dostupný komfort balloonbiku s
extraistou 3 mm hrubou vložkou GreenGuard.
Vzdržljivost
Hitrost
Kotaljenje 

Active 
Teža
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Predrtje 
Stranica 


BIG APPLE
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 

Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
HS 430, Performance Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
NEW 16” 50-305 16x2.00
RaceGuard
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-5.0
30-70
370
13
67
70 kg
11100683
NEW 18” 50-355 18x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-5.0
30-70
470
16
67
75 kg
11100684
20” 50-406 20x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
495
17
67
85 kg
11100304
55-406 20x2.15
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
530
19
67
95 kg
11100303
24” 50-507 24x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
620
22
67
100 kg
11100302
26” 50-559 26x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
675
24
67
125 kg
11100298
55-559 26x2.15
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
710
25
67
130 kg
11100297
60-559 26x2.35
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
780
27
67
140 kg
11100299
28” 50-622 28x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
740
26
67
135 kg
11100305
55-622 28x2.15
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
810
28
67
140 kg
11100306
60-622 28x2.35
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
890
31
67
145 kg
11100417
11100681
Active Line, Drôtené plášte
NEW 12” 50-203 12x2.00
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
285
10
50
55 kg
NEW 14” 50-254 14x2.00
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
340
12
50
60 kg
11100682
26” 55-559 26x2.15
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
920
32
50
115 kg
11100426.01
K-Guard
SBC
Brown-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
920
32
50
115 kg
11100427.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
920
32
50
115 kg
11100396.01
11100428.01
28” 50-622 28x2.00
BIG APPLE PLUS
SBC
Graphite-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
920
32
50
115 kg
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
930
33
50
115 kg
11100429.01
K-Guard
SBC
Brown-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
930
33
50
115 kg
11100349.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
930
33
50
115 kg
11100350.01
K-Guard
SBC
Graphite-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
930
33
50
115 kg
11100351.01
HS 430, Performance Line, Drôtené plášte
20” 55-406 20x2.15
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
730
26
67
100 kg
11100666
26” 55-559 26x2.15
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
1000
35
67
130 kg
11100667
28” 50-622 28x2.00
GreenGuard
Endurance Black-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
1100
39
67
135 kg
11100668
SUPER MOTO
48
K-Guard
K-Guard
The Big Apple pre preteky. HS 430, Evolution Line, Skladacie plášte
26” 60-559 26x2.35
Evo
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
630
22
67
140 kg
11600312.01
29” 60-622 29x2.35
Evo
PaceStar Black
Lite
2.0-4.0
30-55
680
24
67
145 kg
11600313.01
4
Also in classic colours.
Puncture Protection Level
Big Apple má brata. Komfort je rovnaký, ale profil a optika sú
jadrnejšie. A ten dizajn sa nám tak zapáčil, že sme ho vyrobili aj
v normálnej veľkosti pneumatík. Pretože 40 mm šírka pneumatiky
nie je Big, tak sa tento volá Little Big Ben. Dostupná aj v
klasických farbách krémová, hnedá a šedá.
S certifikátom ECE-R75 pre rýchle E-biky
(55-406, 55-507, 55-559, 60-559, 55-622)
!
Little Big Ben
Hitrost
Oprijem
Zaščita
Kotaljenje 
Teža 
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Predrtje 
Stranica 
Active 


BIG BEN
Vzdržljivost
BIG BEN

HS 439, Performance Line, Drôtené plášte
ETRTO Size
!
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
20” 55-406 20x2.15
RaceGuard
ECE
•
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
575
20
67
95 kg
11100554
24” 55-507 24x2.15
RaceGuard
•
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
700
25
67
118 kg
11100555
26” 50-559 26x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
710
25
67
125 kg
11100556
55-559 26x2.15
RaceGuard
•
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
760
27
67
128 kg
11100557
60-559 26x2.35
RaceGuard
•
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
860
30
67
140 kg
11100563
28” 50-622 28x2.00
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.5-5.0
35-70
795
28
67
135 kg
11100567
55-622 28x2.15
RaceGuard
Endurance Black-Reflex
Lite
2.0-4.0
30-55
875
31
67
140 kg
11100571
•
Active Line, Drôtené plášte
26” 55-559 26x2.15
NEW 27,5” 50-584 27.5x2.00
28” 50-622 28x2.00
LITTLE BIG BEN
28” 40-622 28x1.50, 700x38C
K-Guard
•
SBC
Brown-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
910
32
50
128 kg
11100558
K-Guard
•
SBC
Creme-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
910
32
50
128 kg
11100559
K-Guard
•
SBC
Graphite-Reflex
Twin
2.0-4.0
30-55
910
32
50
128 kg
11100562
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
835
29
50
115 kg
11100794
K-Guard
SBC
Brown-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
890
31
50
115 kg
11100568
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.5-5.0
35-70
890
31
50
115 kg
11100569
K-Guard
SBC
Graphite-Reflex
Twin
2.5-5.0
35-70
890
31
50
115 kg
11100570
Endurance Black-Reflex
Lite
3.5-6.0
50-85
590
21
67
100 kg
11100564
K-Guard
SBC
Brown-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
695
24
50
100 kg
11100565
K-Guard
SBC
Creme-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
695
24
50
100 kg
11100566
HS 439, Performance Line, Drôtené plášte
RaceGuard
Active Line, Drôtené plášte
28” 40-622 28x1.50, 700x38C
49
urban
4
Puncture Protection Level
FAT FRANK
Robí na každom cruiseri zvodnú figúru. Teraz ako výhodný
variant Active Line. Obzvlášť podarené sú nové varianty s
hnedým bežcom a bielou bočnou stenou.
KOJAK
Kojak nerobí kompromisy. Cesta je jeho domov. Rýchly
športový slick bez profilu a inej zbytočnej záťaže váži smiešnych
295 g (veľkosť 35-559). Bezpečnosť zaisťujú reflektujúce nálepky
a ochranný pás RaceGuard. Nádhera!
!
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
FAT FRANK
Hitrost
Predrtje 
Stranica 
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
HS 375, Active Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
26” 60-559 26x2.35
28” 50-622 28x2.00
KOJAK
Vzdržljivost
Reflektujúce nálepky nie sú náhradou za reflexné pásiky
alebo odrazky v kolesách.
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
1.5-4.0
20-55
815
29
50
140 kg
11100181.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex
Twin
1.5-4.0
20-55
975
34
50
140 kg
11133372.01
K-Guard
SBC
Brown/Whitewall-Reflex Twin
1.5-4.0
20-55
975
34
50
140 kg
11100596
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
765
27
50
135 kg
11100219.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
890
31
50
135 kg
11152385.01
K-Guard
SBC
Brown/Whitewall-Reflex
Twin
2.0-5.0
30-70
890
31
50
135 kg
11100582
HS 385, Performance Line, Skladacie plášte
17” 32-369 17x1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
5.0-8.0
70-115
195
7
67
70 kg
11600157
18” 32-355 18x1.25
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
5.0-8.0
70-115
185
6
67
65 kg
11600156
11600046
20” 35-406 20x1.35
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
4.0-6.5
55-95
230
8
67
70 kg
24” 40-507 24x1.50
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
3.5-6.0
50-85
350
12
67
85 kg
11600158
26” 35-559 26x1.35
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
4.0-6.5
55-95
295
10
67
90 kg
11600045
50-559 26x2.00
28” 35-622 28x1.35, 700x35C
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
2.0-5.0
30-70
460
16
67
130 kg
11600083
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
4.0-6.5
55-95
330
12
67
100 kg
11600020
Performance Line, Drôtené plášte
50
16” 32-349 16x1 1/4
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
5.0-8.0
70-115
230
8
67
65 kg
11100175
20” 35-406 20x1.35
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
4.0-6.5
55-95
285
10
67
70 kg
11100063
26” 35-559 26x1.35
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
4.0-6.5
55-95
395
14
67
90 kg
11100062
50-559 26x2.00
RaceGuard
SpeedGrip Black
Lite
2.0-5.0
30-70
570
20
67
130 kg
11100159
S
U
L
P
E
V
I
ACT
5
5
Puncture Protection Level
Puncture Protection Level
NEW
ROAD PLUS
Tour PLUS
5. stupeň ochrany pred defektami za najlepšiu cenu.
PunctureGuard v Road Pluse je asi 3 mm hrubá, ale nie taká
vysokoelastická ako Smart- alebo GreenGuard. Klasický
centrovaný profil ponúka príjemné odvaľovacie vlastnosti.
Nový Tour Plus. Spája efektívnu PunctureGuard ochranu so
silným trekkingovým profilom.
Hitrost
Hitrost
Oprijem
Kotaljenje 
Teža 
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
ROAD PLUS
Kotaljenje 
Teža 
!
20” 47-406 20x1.75
PunctureGuard
Zaščita
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
Skin
SBC
Black-Reflex Twin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
3.0-5.0
45-70
670
24
50
75 kg
11100423.01
11100424.01
26” 47-559 26x1.75
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.0-5.0
45-70
895
31
50
100 kg
50-559 26x2.00
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
2.5-5.0
35-70
985
35
50
110 kg
11100773
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
5.0-7.0
70-100
590
21
50
75 kg
11100418.01
28” 28-622 28x1.10, 700x28C
NEW
Predrtje 
Stranica 
Oprijem
HS 431, Active Line, Drôtené plášte
ETRTO Size
NEW
Vzdržljivost
32-622 28x1.25, 700x32C
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
4.5-6.5
65-95
670
24
50
80 kg
11100419.01
37-622 28x1.40, 700x35C
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
775
27
50
90 kg
11100420.01
40-622 28x1.50, 700x38C
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.5-6.0
50-85
890
31
50
100 kg
11100421.01
47-622 28x1.75
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.0-5.0
45-70
995
35
50
110 kg
11100422.01
11100720
TOUR PLUS
HS 450, Active Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.0-5.0
45-70
910
32
50
100 kg
50-559 26x2.00
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
2.5-5.0
35-70
980
34
50
110 kg
11100738
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
760
27
50
90 kg
11100721
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
40-622 28x1.50, 700x38C
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.5-6.0
50-85
900
32
50
100 kg
11100722
47-622 28x1.75
PunctureGuard
SBC
Black-Reflex Twin
3.0-5.0
45-70
995
35
50
110 kg
11100723
51
e
n
i
l
e
v
i
Act
CITIZEN
SPICER
SPICER
ROAD
CRUISER
SILENTO
HS 442, Active Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
4.0-6.0
55-85
590
21
50
90 kg
11100534
Creme-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
660
23
50
90 kg
11100537
Brown-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
660
23
50
90 kg
11100536
SBC
Graphite-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
660
23
50
90 kg
11100608
K-Guard
SBC
Black-Reflex
4.5-7.0
65-100
525
18
50
80 kg
11100538
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
4.5-7.0
65-100
600
21
50
80 kg
11100543
K-Guard
SBC
Brown-Reflex Twin
4.5-7.0
65-100
600
21
50
80 kg
11100539
35-622 28x1.35, 700x35C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
4.5-6.5
65-95
580
20
50
90 kg
11100549
40-622 28x1.50, 700x38C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
4.0-6.0
55-85
650
23
50
100 kg
11100551
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
745
26
50
100 kg
11100553
K-Guard
SBC
Brown-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
745
26
50
100 kg
11100552
K-Guard
SBC
Graphite-Reflex Twin
4.0-6.0
55-85
745
26
50
100 kg
11100610
26” 40-559 26x1.50
28” 30-622 28x1.20, 700x30C
CITIZEN
Skin
K-Guard
SBC
Black-Reflex
K-Guard
SBC
K-Guard
SBC
K-Guard
Lite
Lite
HS 416, Active Line, Drôtené plášte
20” 42-406 20x1.60
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
385
14
50
65 kg
11116416.01
26” 47-559 26x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.5
30-65
660
23
50
100 kg
11131416.01
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
560
20
50
90 kg
11149416.01
42-622 28x1.60, 700x40C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
640
22
50
100 kg
11150416.01
47-622 28x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.0-4.5
30-65
730
26
50
110 kg
11151416.01
DELTA CRUISER
24” 37-540 24x1 3/8
HS 392, Active Line, Drôtené plášte
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
510
18
50
75 kg
11128865.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.5-4.5
35-65
510
18
50
75 kg
11129062.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
565
20
50
80 kg
11140602.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
565
20
50
80 kg
11140803.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.5
35-65
565
20
50
80 kg
11140872.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.5-4.5
35-65
565
20
50
80 kg
11140162.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
565
20
50
80 kg
11140712.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
3.5-6.0
50-85
530
19
50
70 kg
11149393.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
3.5-6.0
50-85
530
19
50
70 kg
11149394.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
3.5-6.0
50-85
530
19
50
70 kg
11149395.01
32-622 28x1.25, 700x32C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
3.0-5.5
45-80
545
19
50
75 kg
11149493.01
37-622 28x1.40, 700x35C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149892.01
K-Guard
SBC
Brown-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149792.01
K-Guard
SBC
Creme
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149897.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149893.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
740
26
50
100 kg
11158005.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
740
26
50
100 kg
11158006.01
K-Guard
SBC
Creme
Twin
2.5-4.5
35-65
740
26
50
100 kg
11158007.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
740
26
50
100 kg
11158008.01
K-Guard
SBC
Magenta-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
740
26
50
100 kg
11100649
11103377.01
26” 37-590 26x1 3/8, 650x35A
28” 28-622 28x1.10, 700x28C
40-635 28x1 1/2, 700x38B
NEW
ROAD CRUISER
HS 377, Active Line, Drôtené plášte
12” 50-203 12x2.00
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
320
11
50
55 kg
16” 47-305 16x1.75
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
395
14
50
65 kg
11106377.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
395
14
50
65 kg
11106379.01
20” 47-406 20x1.75
52
DELTA
CRUISER
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
545
19
50
75 kg
11116377.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
545
19
50
75 kg
11116378.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.0-4.5
30-65
545
19
50
75 kg
11116382.01
24 EPI
50 EPI
dnotná
Line je ho
lbe už
tík Active
a
m
u
e
n
p
vo Schwa
etkých
EPI kostry
4
2
ine
o
b
Výzbroj vš
e
le
h Activ L
é 20 a
stra. Hrub
pri všetkýc
rd
a
u
-G
50 EPI ko
K
.
stará
razeniu
datočne sa
u proti pre
nie sú. Do
nu ochran
ív
kt
fe
e
re
ách p
pneumatik
LAND
CRUISER
TYRAGO
ROAD CRUISER
!
ETRTO Size
22” 47-457 22x1.75
44-484 22x1 1/2
24” 47-507 24x1.75
26” 47-559 26x1.75
28” 32-622 28x1.25, 700x32C
37-622 28x1.40, 700x35C
42-622 28x1.60, 700x40C
47-622 28x1.75
SILENTO
HS 377, Active Line, Drôtené plášte
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
Skin
2.0-4.5
30-65
610
21
50
80 kg
11120377.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
585
21
50
80 kg
11131603.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
680
24
50
80 kg
11125377.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
680
24
50
80 kg
11125378.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.0-4.5
30-65
680
24
50
80 kg
11125379.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11131601.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11131691.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11131671.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11131661.01
K-Guard
SBC
Brown-Reflex Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11100425.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.0-4.5
30-65
720
25
50
100 kg
11100432.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
3.0-5.5
45-80
550
19
50
75 kg
11148601.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
3.0-5.5
45-80
550
19
50
75 kg
11148671.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
3.0-5.5
45-80
550
19
50
75 kg
11148661.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149601.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149691.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149671.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.5-4.5
35-65
625
22
50
90 kg
11149661.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-4.5
35-65
705
25
50
100 kg
11150204.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.5
35-65
705
25
50
100 kg
11150894.01
K-Guard
SBC
Brown-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
705
25
50
100 kg
11100282.01
K-Guard
SBC
Creme-Reflex Twin
2.5-4.5
35-65
705
25
50
100 kg
11100031.01
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-4.5
30-65
800
28
50
110 kg
11151601.01
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.0-4.5
30-65
800
28
50
110 kg
11151691.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.0-4.5
30-65
800
28
50
110 kg
11151671.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.0-4.5
30-65
800
28
50
110 kg
11151661.01
HS 421, Active Line, Drôtené plášte
26” 47-559 26x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
625
22
50
100 kg
11100183.01
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
3.0-5.0
45-70
560
20
50
90 kg
11100038.01
42-622 28x1.60, 700x40C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
3.0-5.0
45-70
620
22
50
100 kg
11100026.01
47-622 28x1.75
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
695
24
50
110 kg
11100241.01
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Black
Black-Reflex
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
2.5-4.5
2.5-4.5
2.5-4.5
2.5-4.5
2.0-4.5
2.0-4.5
30-65
30-65
30-65
30-65
30-65
30-65
30-65
30-65
35-65
35-65
35-65
35-65
30-65
30-65
690
690
790
790
760
760
900
900
615
615
695
695
860
860
24
24
28
28
27
27
32
32
22
22
24
24
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80 kg
80 kg
85 kg
85 kg
100 kg
100 kg
105 kg
105 kg
90 kg
90 kg
100 kg
100 kg
110 kg
110 kg
11125999.01
11125899.01
11126066.01
11126866.01
11131999.01
11131899.01
11132099.01
11132899.01
11149066.01
11149866.01
11150066.01
11150866.01
11151066.01
11151966.01
LAND CRUISER
24” 47-507 24x1.75
50-507 24x1.90/2.00
26” 47-559 26x1.75
50-559 26x1.90/2.00
28” 37-622 28x1 3/8, 700x35C
42-622 28x1.60, 700x40C
47-622 28x1.75
TYRAGO
HS 307, Active Line, Drôtené plášte
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
K-Guard
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
HS 405, Active Line, Drôtené plášte
28” 37-622 28x1.40, 700x35C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
520
18
50
90 kg
11149406.01
42-622 28x1.60, 700x40C
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Lite
2.5-4.5
35-65
595
21
50
100 kg
11150406.01
53
E
S
O
P
R
U
P
SPECIAL
Kid Plus
TRACER
Pre detské vozíky. S extraistou ochranou proti defektom
PunctureGuard. Špeciálna zmes behúňa BlacknRoll nezanecháva
žiadne stopy na dlážke.
Verne sleduje stopu. Prvá špeciálna pneumatika pre
dvojstopové bicyklové prívesy. Materiál sa nasadzuje tam, kde je
treba. Tým je Tracer súčasne ľahší, trvácnejší a komfortnejší ako
iné pneumatiky rovnakej veľkosti. Samozrejme s kostrou 50EPI,
K-Guard a jednostranným reflexným pásikom.
Teraz aj v 14”
NEW
5
Puncture Protection Level
KID PLUS
HS 413, Active Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
12” 47-203 12x1.75
PunctureGuard
Black'n Roll Black
Twin
2.0-4.5
30-65
350
12
50
55 kg
11102413.01
NEW 14” 47-288 14x1.75
PunctureGuard
Black'n Roll Black
Twin
2.0-4.5
30-65
450
16
50
60 kg
11100795
Lite
1.5-3.5
20-50
470
16
50
60 kg
11100448.01
TRACER
HS 418, Active Line, Drôtené plášte
20” 47-406 20x1.75
K-Guard
SBC
Grey Stripes-Reflex
Classics, v tradičných veľkostiach. Active Line, Drôtená pneumatika.
HS 110
HS 110
HS 113
HS 116
HS 127
HS 140
HS 158
HS 159
HS 166
HS 180
HS 228
HS 315
20” 37-438 20x1 3/8
K-Guard
SBC
Black-Reflex
Twin
2.5-4.0
35-55
410
14
50
60 kg
11119007.01
22” 37-489 22x1 3/8
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.5-4.0
35-55
460
16
50
65 kg
11122060.01
HS 113
27” 40-609 27x1 1/2
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.5-3.80 35-55
575
20
50
80 kg
11142000.01
HS 116
18” 37-390 18x1 3/8, 450x35A
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.0
35-55
370
13
50
55 kg
11110571.01
HS 127
24” 37-540 24x1 3/8
K-Guard
GRC
Grey
Twin
2.5-4.5
35-65
495
17
50
75 kg
10281620.01
54
4
Puncture Protection Level
TRYKER
ENERGIZER SOLAR
Prvá špeciálna pneumatika pre bicykle s ležiacim jazdcom.
Konštrukcia pneumatiky a kontúry profilu sú vyladené na špeciálne
požiadavky trojkoliek. Zaťaženie je pri velomobiloch a trojkolkách
úplne iné ako pri jednostopých bicykloch. Napriek tomu musia
byť pneumatiky ľahké a rýchle, pretože pohon sa realizuje
svalmi a preto musia byť tak efektívne ako je to možné. Masívne
pneumatiky z motorových vozidiel nepripadajú do úvahy. Tryker
sa snaží splniť tieto požiadavky – minimálny valivý odpor a vysoká
trvanlivosť pre ležiaci bicykel. S certifikátom ECE-R75 pre rýchle
E-biky.
TRYKER
HS 433, Performance Line, Skladacie plášte
ETRTO Size
20” 40-406 20x1.50
!
90/80-16
HS 158
HS 159
ECE
RaceGuard
ENERGIZER SOLAR
20” 2.40-16 20x2.40
HS 140
Pre svetové závody solárnych vozidiel. Tento model sme
vyvinuli spoločne s Univerzitou Bochum špeciálne pre svetové
solárne preteky v Austrálii. Vedľa minimálneho valivého odporu
je dôležitá aj trvanlivosť a spoľahlivosť. Špeciálna solárna zmes.
Bezdušové. Vhodné pre rýchlosti do 100 alebo 120 km/h (ECE
schválenie)
•
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
Lite
4.0-6.0
55-85
320
11
67
73 kg
11600303
Endurance Black-Reflex
HS 437, Evolution Line, Drôtené plášte
Tubeless, 42J
•
Solar
Black
Twin
max. 8 max. 115 1200
42
50
150 kg
10300437
Tubeless, 42L
•
Solar
Black
Twin
max. 5 max. 70
53
50
150 kg
10310437
1500
12” 47-203 12 1/2x1.75
K-Guard
SBC
White Line
Twin
2.0-3.0
30-45
285
10
50
45 kg
11102050.01
14” 37-288 14x1 3/8, 350x35A
K-Guard
SBC
White Line
Twin
2.0-3.0
30-45
365
13
50
40 kg
11104050.01
12” 62-203 12 1/2x2 1/4
K-Guard, Reinforced
GRC
Grey
Twin
1.5-2.5
20-35
650
23
50
70 kg
10213622.01
11110053.01
18” 47-355 18x1.75
K-Guard
SBC
White Line
Twin
2.5-3.0
35-45
450
16
50
65 kg
20” 54-428 20x2.00
K-Guard
SBC
Black
Twin
2.0-3.0
30-45
610
21
50
85 kg
11119100.01
26” 37-584 26x1 3/8, 650STD
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.5
35-65
580
20
50
75 kg
11136073.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
2.5-4.5
35-65
580
20
50
75 kg
11136063.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.5
35-65
645
23
50
95 kg
11138073.01
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
3.5-6.0
50-85
550
19
50
70 kg
11157073.01
K-Guard
SBC
Whitewall
Twin
3.5-6.0
50-85
550
19
50
70 kg
11157063.01
44-584 26x1 5/8, 650 1/2B
27” 28/32-630 27x1 1/4
HS 166
22” 37-490 22x1 3/8, 550x35A
K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
2.5-4.0
35-55
450
16
50
65 kg
11123070.01
HS 180
26” 28/32-590 26x1 1/8x1 1/4, 650x28/32A K-Guard
SBC
Gumwall
Twin
3.5-6.0
50-85
500
18
50
65 kg
11139170.01
HS 228
22” 25-489 22x1.00
K-Guard
GRC
Grey
Twin
6.0-7.5
85-110
270
9
50
55 kg
10275671.01
24” 25-540 24x1.00
K-Guard
GRC
Grey
Twin
6.0-10.0
85-145
280
10
50
60 kg
10282675.01
K-Guard
GRC
Grey
Twin
2.5-5.0
35-70
445
16
50
75 kg
10282691.01
37-540 24x1 3/8
55
Photos: Amy Barnard Photography
21-ročný Aaron z Las Vegas spravil
backflip – a to v invalidnom vozíčku.
Obdivujeme takýto výkon, ktorý
prekračuje hranice predstaviteľného.
Preto sme špeciálne pre neho vyvinuli
Airborne.
AaForthoen
ringham
Nová ľahkosť na invalidnom vozíčku. S 30 mm šírkou je
Airborne širšia a komfortnejšia ako normálne pneumatiky pre
invalidné vozíčky. Dodatočný komfort je príjemný nielen pri pristátí
po backflipe. Nízka hmotnosť a malý valivý odpor dávajú rozbeh,
pred výskokom alebo pri každodennom pohybe vpred. Napriek
všetkej športovosti je Airborne vhodný pre každodenné použitie.
Po prvý krát nasadzujeme HD SpeedGuard pri pneumatike
pre vozíčky. Jedinečný, vysokohustý ochranný pás ponúka
excelentnú ochranu proti defektom. Vzlietnite!
AIRBORNE
AIRBORNE
ETRTO Size
HS 408, Evolution Line, Skladacie plášte
!
Skin
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
24” 30-540 24x1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll Black
Lite
4.0-6.5
55-95
400
14
67
70 kg
11640408.02
26” 30-559 26x1.20
HD Speed Guard
Black'n Roll Black
Lite
4.0-6.5
55-95
420
15
67
70 kg
11641408.02
Ultremo ZX / Insider.
K dispozícií v 24” a 26”
pre ručné biky a vozíčky.
Viď strana 10/14.
eumatiky
n
p
l
u
in
v
y
v
ý
r
výrobca, kto
ý
in
d
je
je
e
e riešenia:
š
a
N
.
y
k
Schwalb
íč
z
o
e invalidné v
r
p
e
ln
Black‘n Rčkoylls .čiernymi
iá
c
e
p
š
né vozí
jemne povedľa
matiky sa kĺžu
eu
Pn
.
čky.
ká
ad
hl
2Grip. trné k rukám. Bočná stena je úplnvše etkých pneumatikách pre invalidné vozí
i
še
pr
iky
Pneumat
a štandardom
nené patentom
rúk. Je to chrá
teľné.
prepichnutiu
Neprepicehinnvaulidné vozíčky s ochranou proti ch
pneumatík s
vý
Pneumatiky pr
a ľahkosť dušo
ľná!
binujú komfort
m
epiny cesta vo
Ko
čr
.
z
rd
Ce
ua
.
tG
ík
at
Smar
om PU-pneum
kt
fe
de
i
ot
pr
odolnosťou
56
Invalid
i? Schwalbe to
pneumatikam
eciálnu
vinuli sme šp
Vy
.
umožňuje
háva
ec
an
ez
N
l.
ol
R
zmes Black n
h na
ác
ik
at
pneum
čierne stopy po
yše je
av
N
h.
ác
ah
dl
vnútorných po
ožňuje
stnejšia a um
zreteľne robu
.
ie
an
ív
už
po
omnoho dlhšie
Y
K
â
Í
Z
O
V
É
N
INVALID
6
Puncture Protection Level
Defekty sú minulosťou.
Neprepichnuteľná pneumatika pre
invalidný vozíček. Kombinuje komfort
a ľahký chod vzduchom plnenej
pneumatiky a bezpečnosť pred
defektami PU-pneumatiky. Čierna
verzia vydrží poznateľne dlhšie
ako bežné šedé zmesi a
jedinečná zmes Black n Roll
nezanecháva žiadne čierne
stopy na vnútorných
podlahách.
Náš vstupný model s top
výbavou: účinná ochranná
vložka, ruky šetriaca bočná
stena 2Grip, a opticky
atraktívna dvojfarebná zmes.
Vychytávkou je robustná
zmes Black n Roll v centre
bežca.
MARATHON PLUS
RIGHTRUN
Všeumelec so záberom a
komfortom. S vložkou Puncture
Protection a ruky šetriacou
bočnou stenou 2Grip.
Špecialista pre sálové
športy. Extrémne ľahko sa
odvaľuje a rýchlo otáča. Stred
bežca je asymetrický, presne
dizajnovaný pre negatívny
sklon kolies športových
invalidných vozíkov.
DOWNTOWN
MARATHON PLUS
HS 348, Evolution Line, Drôtené plášte
!
ETRTO Size
SPEEDAIR
Bar
Psi
g
oz
EPI
Load
Art.-No.
22” 25-489 22x1.00
Evo, SmartGuard
Black'n Roll Black-Reflex Twin
Skin
6.0-10.0
85-145
470
16
67
55 kg
10275448.01
24” 25-540 24x1.00
Evo, SmartGuard
Black'n Roll Black
Twin
6.0-10.0
85-145
500
18
67
60 kg
10282248.01
Evo, SmartGuard
Black'n Roll Black-Reflex Twin
6.0-10.0
85-145
500
18
67
60 kg
10282448.01
26” 25-559 26x1.00
Evo, SmartGuard
Black'n Roll Black
Twin
6.0-10.0
85-145
520
18
67
60 kg
10231248.01
25-590 26x1.00
Evo, SmartGuard
Black'n Roll Black
Twin
6.0-10.0
85-145
570
20
67
65 kg
10284248.01
Performance Line, Drôtené plášte
24” 25-540 24x1.00
SmartGuard
GRC
Grey
Twin
6.0-10.0
85-145
500
18
67
60 kg
10282548
SmartGuard
GRC
Grey
Twin
3.5-6.0
50-85
780
27
67
75 kg
10281348
26” 25-559 26x1.00
SmartGuard
GRC
Grey
Twin
6.0-10.0
85-145
520
18
67
60 kg
10231348
25-590 26x1.00
SmartGuard
GRC
Grey
Twin
6.0-10.0
85-145
570
20
67
65 kg
10284348
37-540 24x1 3/8
RIGHTRUN
HS 387, Active Line, Drôtené plášte
20” 25-451 20x1.00
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
260
9
50
50 kg
10273328.01
22” 25-489 22x1.00
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
270
9
50
55 kg
10275387.01
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
280
10
50
55 kg
10277387.01
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
315
11
50
60 kg
10282387.01
K-Guard
Black'n Roll Blue Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
315
11
50
60 kg
10282388.01
K-Guard
Black'n Roll Red Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
315
11
50
60 kg
10282389.01
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
300
11
50
60 kg
10283387.01
K-Guard
Black'n Roll Grey Stripes
Lite
6.0-10.0
85-145
310
11
50
65 kg
10285387.01
25-501 22x1.00 BS
24” 25-540 24x1.00
26” 23-559 26x7/8
25-590 26x1.00
RIGHTRUN PLUS
HS 387, Performance Line, Drôtené plášte
22” 25-489 22x1.00
SmartGuard
Black'n Roll Grey Stripes Twin
6.0-10.0
85-145
470
16
67
55 kg
10275397.01
24” 25-540 24x1.00
SmartGuard
Black'n Roll Grey Stripes Twin
6.0-10.0
85-145
500
18
67
60 kg
10282397.01
DOWNTOWN
24” 25-540 24x1.00
37-540 24x1 3/8
SPEEDAIR
HS 342, Active Line, Drôtené plášte
K-Guard
GRC
Grey
Lite
6.0-10.0
85-145
420
15
50
60 kg
10282645.01
K-Guard
GRC
Grey
Lite
3.5-5.0
50-70
520
18
50
75 kg
10281642.01
10281353.01
HS 343, Performance Line, Drôtené plášte
24” 20-540 24x3/4
Performance
Silica
White
Lite
6.0-10.0
85-145
290
10
67
55 kg
26” 20-559 26x3/4
Performance
Silica
White
Lite
6.0-10.0
85-145
305
11
67
55 kg
10231353.01
20-590 26x3/4
Performance
Silica
White
Lite
6.0-10.0
85-145
320
11
67
60 kg
10285353.01
Performance
Silica
White
Lite
6.0-10.0
85-145
340
12
67
70 kg
10290353.01
28” 23-622 700x23C
57
Duše
AV
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
40 mm
12”
14”
ETRTO
Size
1
47-203
54-203
62-203
1
12 /2 x 1.75
12 x 2.10
1
1
12 /2 x 2 /4
80 g
47-254
50-254
54-254
57-254
60-254
14
14
14
14
14
80 g
2A
2
16”
3
4
18”
58
3
AV
1
AV 1
45°
DV
1
RV
1
SV
1
10405310
10405320
10405311
10405312
10405313
37-288
47-288
32-298
37-298
40-305
14
14
14
14
16
x
x
x
x
x
1 /8
1.75
1
1 /4
1 3/8
1.50
AV
2
DV
2
RV
2
SV
2
10407310
10407311
10407312
10407313
47-305
50-305
54-305
57-305
62-305
16
16
16
16
16
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.125
2.50
AV
3
DV
3
RV
3
SV
3
3
10409310
10409311
10409312
10409313
AV
4
DV
4
SV
4
10410310
10410311
10410313
AV
5
DV
5
SV
5
10412310
10412311
10412313
350 x 35A
85 g
350 x 32A
115 g
1 /8
1 1/8
1 3/8
1 1/8
1.35
40-355
47-355
32-369
37-390
37-400
18
18
17
18
18
x
x
x
x
x
1.50
1.75
1
1 /4
1 3/8
1 3/8
47-355
50-355
54-355
57-355
60-355
18
18
18
18
18
x
x
x
x
x
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
95 g
6
28-406
32-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
1 /8
1 1/4
1.35
3
1 /8
1.50
1
95 g
7
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
62-406
54-428
20
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
2.50
2.00
37-438
28-440
37-440
28-451
37-451
3
20 x 1 /8
7B
23-451
25-451
20 x 0.90
20 x 1.00
8
44-484
37-489
28-490
37-490
37-501
1
22 x 1 /2
22 x 1 3/8 NL
8A
25-489
28-489
25-501
28-501
22
22
22
22
x
x
x
x
1.00
1
1 /8
1.00 B.S.
1
1 /8 B.S.
8B
40-457
47-457
50-457
54-457
22
22
22
22
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
1.10
20 x 1 1/8
20 x 1 3/8
22 x 1 3/8
22 x 1 3/8
DV
40 mm
RV
SV
AV
2A
10407510
x
x
x
x
x
7A
22”
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
16
16
16
18
18
5A
20”
x
x
x
x
x
37-340
28-349
37-349
28-355
35-555
5
32 mm
AV
40 mm
Sclaverand,
Presta,
French
45°
!
No.
40 mm
SV
400 x 35A
85 g
95 g
450 x 35A
SV
5A
10412513
145 g
105 g
500 x 28A
500 x 35A
85 g
120 g
550 x 28A
550 x 35A
80 g
AV
6
SV
6
10413310
10413313
AV
7
DV
7
RV
7
SV
7
10415310
10415611
10415312
10415313
AV
7A
DV
7A
SV
7A
10416310
10416311
10416313
AV
7B
AV
7B
10416290
10400013
AV
8
DV
8
RV
8
SV
8
10417310
10417311
10417312
10417313
AV
8A
10417240
140 g
DV
8B
1040011
Duša Schwalbe
Nie je duša ako duša.
Neprievzdušnosť. Duša Schwalbe udrží vzduch poznateľne dlhšie.
Kvalita prímesí a čistota gumovej zmesi rozhodujú už pri výrobe o
kvalite duše. Pri vulkanizácii sa každá duša Schwalbe vloží do formy
a napumpuje. Iba to zaručí rovnomernú hrúbku stien a excelentnú
zadržateľnosť vzduchu.
Spoľahlivosť. Dôkladná kontrola spolu s prevádzkovou bezpečnosťou
prináša: každá duša je v továrni nahustená a skladovaná pod tlakom
32 hodín, aby sa skontrolovala jej neprievzdušnosť.
Group Tube systém. Vysoká elasticita a kvalita materiálu použitého
na výrobu našich duší umožňuje pokrytie rôznych veľkostí jednou
dušou. Napríklad funguje duša č.17 pri šírke pneumatiky 28 mm
rovnako dobre, ako pri šírke pneumatiky 47 mm. Toto dokáže iba
extrémne kvalitná a spoľahlivá duša.
SEHR
GUT
Jediná duša s označením
“Veľmi dobrá” vo švajčiarskom
spotrebiteľskom magazíne
Kassensturz. 29.05.2012. 12 duší v
teste. Víťaz testu: Schwalbe SV13
Jediná duša so značkou kvality VSF.
all-ride. VSF je združenie nemeckých
predajcov bicyklov orientovaných na
kvalitu.
Udrží vzduch dlhšie!
V porovnávacom teste boli vybrané duše od výrobcov pneumatík, obchodných značiek, a no-name produkty. Výsledok bol jednoznačný.
V priemere strácajú iné duše počas 30 dní dvakrát toľko vzduchu ako duše Schwalbe. Možné príčiny: menší podiel butylu, menšia kvalita
butylu. Schwalbe nekompromisne dodržiava svoje nároky.
5 bar
4,75 bar
Značka A
Značka B
Značka C
Značka D
SCHWALBE
-1,95
-1,70
-1,46
-1,30
-0,80
4,5 bar
4,25 bar
4,20
4 bar
3,75 bar
3,70
3,5 bar
3,54
3,25 bar
3 bar
3,30
3,05
Rozličné duše
na rovnakom
ráfiku s rovnakou
pneumatikou.
Veľkosť
pneumatiky
47-622. Štart
pri tlaku 5bar.
Úbytok po 30
dňoch.
59
Duše
40 mm
Size
9
47-507
28-540
37-540
28-541
37-541
24 x 1.75
1
24 x 1 /8
24 x 1 3/8
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
95 g
18-520
20-520
22-520
23-520
25-520
28-520
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
3
/4
/4
/8
7
/8
1.00
1.10
90 g
40-507
47-507
50-507
54-507
57-507
62-507
57-520
24
24
24
24
24
24
25
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.50
2.25
165 g
11A
20-559
25-559
20-571
23-571
26 x 3/4
26 x 1.00
650 x 20C
650 x 23C
12
47-559
47-571
37-584
44-584
32-590
37-590
44-590
32-597
26
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
x
1.75
3
1 /8
1 1/2 x 1 3/8
1 1/2 x 1 5/8
1 1/4
1 3/8
1 5/8
1 1/4
25-559
28-559
32-559
35-559
37-559
40-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.00
1.10
1
1 /4
1.35
1.40
1.50
9A
9C
10
26”
!
ETRTO
12A
DV
RV
Auto,
Moto
Fahrrad,
Woods,
Hollands
Italian,
Regina
32 mm
AV
130 g
600 x 28A
600 x 37A
3
40 mm
DV
40 mm
20-590
25-590
26 x /4
26 x 1.00
13
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
62-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
2.50
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
28-622
22-630
25-630
28
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
x
3
15
16
17
28”
29”
27,5”
19
60
14A
95 g
DV
9
RV
9
SV
9
10419310
10419311
10419312
10419313
AV
9A
SV
9A
10419240
10419213
SV
9C
AV
10
DV
10
RV
10
SV
10
10421310
10421611
10421312
10421313
AV
11A
SV
11A
10422240
10422213
140 g
650
650
650
650
650
650
x
x
x
x
x
x
45C
35B
42B
32A
35A
42A
AV
12
DV
12
RV
12
SV
12
10423340
10423611
WP
10923311
10423342
WP
10923342
10423343
12A
RV
12A
SV
12A
10432341
10432342
10432343
120 g
AV
12A
10432340
650 x 20A
650 x 25A
90 g
190 g
700
700
700
700
700
700
/4
/4
/8
7
/8
1.00
1.10
7
/8
1.00
3
7
1
28-622
30-622
32-622
28-630
32-630
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
1 1/4, Fifty
1
1 /4
40-609
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
47-622
32-630
40-635
27
28
28
28
28
28
28
28
27
28
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 /2
1 5/8 x 1 1/8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
1 5/8 x 1 3/8
1.50
1.60
1.75
1
1 /4
1 1/2
50-584
60-584
40-622
47-622
50-622
57-622
62-622
40-635
27.5 x 2.00
27.5 x 2.35
28 x 1.50
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.25
28 x 2.40
1
28 x 1 /2
40-559
47-559
50-559
54-559
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
28C
105 g
700 x 28C
700 x 30C
700 x 32C
135 g
1
1.50
1.75
2.00
2.10
80 mm
SV
NEW DV
AV
12B
SV
12B
10423223
SV
AV
13
DV
13
RV
13
SV
13
10425340
WP
10925440
10425311
WP
10925311
10425342
WP
10925342
10425343
WP
10925443
AV
15
DV
15
RV
15
SV
15
extralong
10427340
10427611
10427342
10427343
10427363
WP
10927611
WP
10927342
WP
10927443
WP
10927063
DV
16
RV
16
SV
16
extralong
10431311
10431312
10431343
10431363
AV
17
DV
17
RV
17
SV
17
extralong
10429340
10429311
10429342
10429343
10429363
WP
10929440
WP
10929311
WP
10929342
WP
10929443
AV
19
DV
19
SV
19
10430340
10430311
10430343
WP
10930340
WP
10930311
WP
10930343
extralong
13
10425363
SV
15
SV
16
150 g
700
700
700
700
700
700
700
x
x
x
x
x
x
x
28C
30C
32C
35C
38C
40C
45C
700 x 38B
650B
650B
700 x 38C
29 x 1.75
29 x 2.00
29 x 2.25
29 x 2.40
700 x 38B
220 g
XXLIGHT
26”
60 mm
10418343
3
5
40 mm
AV
9
10423290
28”
Sclaverand,
Presta,
French
RV
7
12B
SV
95 g
AV
14A
SV
14A
10424740
10424743
SV
16
WP: balenie pre servisy (50 duší zvinutých v jednom kartóne)
24”
No.
AV
XXLight. Keď záleží na každom grame.
Extralight. Rovnaká spoľahlivosť.
Redukovaná hmotnosť. Overená rokmi.
EXTRALIGHT
20”
ETRTO
Size
23-406
28-406
35-406
37-406
40-406
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
0.90
1.10
1.35
3
1 /8
1.50
65 g
40-406
47-406
50-406
54-406
57-406
60-406
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.125
2.35
95 g
20-540
25-540
28-540
25-541
28-541
24 x 3/4
24 x 1.00
24 x 1 1/8
600 x 25A
600 x 28A
65 g
20-559
25-559
20-571
23-571
26
26
26
26
x
x
x
x
3
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
60-559
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
1.50
1.75
2.00
2.10
2.25
2.35
130 g
54-559
57-559
60-559
62-559
Freeride 65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
185 g
x
x
x
x
x
x
x
200 g
7C
24”
26”
9B
11
14
13F
27,5” 21F
NEW
28”
!
No.
6A
54-584
57-584
60-584
62-584
Freeride 65-584
70-584
75-584
18
20
28” 19A
29”
27,5”
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
/4
1.00
/4
7
/8
3
AV
60 g
650 x 20C
650 x 23C
28-622
30-622
32-622
37-622
40-622
42-622
44-622
28
28
28
28
28
28
28
x
x
x
x
x
x
x
5
1
1 /8 x 1 /8
1.20
5
1
1 /8 x 1 /4
1 5/8 x 1 3/8
1.50
1.60
1.625
700
700
700
700
700
700
700
x
x
x
x
x
x
x
28C
30C
32C
35C
38C
40C
42C
105 g
18-622
20-622
22-622
23-622
25-622
22-630
25-630
28
28
28
28
28
27
27
x
x
x
x
x
x
x
3
700
700
700
700
700
x
x
x
x
x
18C
20C
22C
23C
25C
65 g
50-584
60-584
40-622
47-622
50-622
57-622
62-622
40-635
27.5 x 2.00
27.5 x 2.35
28 x 1.50
28 x 1.75
28 x 2.00
28 x 2.25
28 x 2.40
1
28 x 1 /2
650B
650B
700 x 38C
29 x 1.75
29 x 2.00
29 x 2.25
29 x 2.40
700 x 38B
140 g
/4
/4
/8
7
/8
1.00
7
/8
1.00
7
DV
RV
SV
SV
6A
10414393
2.10
2.25
2.35
2.40
2.60
2.75
3.00
3
Downhill. Downhill. Extrémne robustná. Pre
extratvrdé downhillové nasadenie. Zosilnená
gumená pätka chráni pred obávaným utrhnutím
ventilu.
AV
7C
SV
7C
10415710
10415713
AV
9B
SV
9B
10519290
10519293
AV
11
SV
11
extralong
10422310
10422313
10422363
AV
14
SV
14
extralong
10424340
10424343
10424363
AV
13F
SV
13F
10425790
10425793
AV
21F
SV
21F
10400030
10400073
SV
11
a
SV
14
SV
18
10428343
a
SV
a
SV
SV
20
extralong
XXlong
10426343
10426363
10426383
20
20
SV
19A
10430943
DOWNHILL
20”
24”
26”
7D
10D
13D
54-406
57-406
60-406
62-406
65-406
70-406
75-406
20
20
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
200 g
54-507
57-507
60-507
62-507
65-507
70-507
75-507
24
24
24
24
24
24
24
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
260 g
54-559
57-559
60-559
62-559
65-559
70-559
75-559
26
26
26
26
26
26
26
x
x
x
x
x
x
x
2.10
2.25
2.35
2.50
2.60
2.75
3.00
290 g
AV
7D
10415740
AV
10D
10420740
AV
13D
10425740
61
s
e
i
l
o
k
o
d
y
k
Pás
Vysokotlaká ráfiková páska
Tretí dôležitý faktor pre bezpečnosť pred defektom, vedľa pneumatiky a duše. Pretože ráfiková
páska chráni dušu pred mechanickým poškodením zo strany hlavičiek napínacích skrutiek spíc,
kovovými pilinami v ráfiku a zakrýva otvory pre spice.
ETRTO
Max bar/psi
Art.-No.
ETRTO
16”
22-305 7/10010870060
18”
18-35510/145 10870061
18”
24”
26”
26”
Max bar/psi Art.-No.
25-559
32-559
7/100
10870105
7/10010870106
22-406
7/100
10870062
16-571
10/145
10870090
25-406
7/100
10870063
18-559/571
10/145
10870200
20-507
7/100
10870080
27,5”
27” 22-584
7/100
10870250
22-507
7/100
10870082
28”
14-622
7/100
10870310
10/145
10870300
10/145
10870330
32-507 7/10010870084
16-622
16-540
10870086
18-622
14-559 7/10010870094
20-622
20-559
7/100
10870100
22-622
22-559
7/100
10870102
25-622
10/145
7/100
10870350
7/100
10870352
7/100
10870355
Dvojbalenie
26”
28”
14-559 7/10011874094
16-622
10/14511874300
20-559 7/10011874100
18-622
10/14511874330
22-559 7/10011874102
20-622
7/10011874350
14-622 7/10011874310
22-622
7/10011874352
28”
Vysokotlaká lepiaca páska na ráfiky
Tkanina z vysokohodnotného polyamidu je ľahká a nanajvýš odolná
voči tlaku. Špeciálne lepidlo zabraňuje skĺznutiu aj pri silnom zaťažení
a vysokých teplotách.
SIZE
25 m x 15 mm
Max bar/psi
10/145
Art-No.
880018
25 m x 18 mm
10/145
880017
2 m x 15 mm
10/145
880016
2 m x 18 mm
10/145
880015
25m rolka pre servisy
Lepiaca páska na ráfiky – 50m rolka
Praktické pre servisy. Naďalej v ponuke
osvedčená polyesterová lepiaca páska na 50m
rolke.
SIZE
Max bar/psi
Art-No.
19 mm
10/145 880001
15 mm
10/145 880002
!
62
Upozornenie pre všetky lepiace pásky: pre závodné ráfiky (13C, 14C) použite bezpodmienečne šírku 18 alebo 19mm.
Sada 2ks.
S otvorom pre ventilček.
Doplnky
DOC BLUE PROFESSIONAL
Nový Doc Blue: ešte viac vhodný pre konverziu na bezdušovú montáž. Vyrobené u Stan ’s No
Tubes! Pravdaže tiež vhodný aj na opravu alebo prevenciu proti defektom pre bicyklové duše,
galusky a normálne bezdušové systémy.
60ml fľaška, Art.Nr. 3710
500ml flľaška, Art.Nr. 3711
Použitie: 60ml/pneumatiku (závodný bicykel 30ml) Pôsobí cca.2-7 mesiacov. Potom vyschne
na gumený film. Môže sa viackrát obnovovať. Iba pre duše s vymeniteľnou vložkou ventilčeka.
Nie je vhodný pre hrubé defekty (prerezanie/prasknutie).
EASY FIT
Špeciálna montážna kvapalina pre bicyklové pneumatiky. S praktickým špongiovým
aplikátorom sa dá veľmi jednoducho naniesť, bez špinavých prstov alebo pomocných
prípravkov. Pri nahustení si sadne pneumatika ľahko na svoje miesto na ráfiku. Po cca. 10
minútach sa kvapalina úplne odparí.
AIRMAX PRO
Digitálny merač tlaku vzduchu je veľmi presný. Meria tlaky do maximálne 11barov a je vhodný
pre autoventily a sclaverand ventily. Aj pri klasickom bicyklovom ventile funguje meranie tlaku, ale
iba pri spojení s vložkou ventilu Schwalbe.
Art.Nr. 6010
!
Tlak kontrolujte minimálne raz mesačne pomocu tlakomeru. Kontrola tlaku palcom je veľmi nespoľahlivá.
Už pri polovičnom potrebnom tlaku sa skúška palcom zdá dostatočná. Nedostatočné nahustenie je veľmi
rozšírené pri bicykloch. Výsledkom je drastický zvýšený valivý odpor a silné a predčasné opotrebovanie
pneumatík.
Montážne páčky
Výmena pneumatiky s ľahkosťou. Špeciálny tvar montážnych páčok redukuje
nebezpečenstvo, že sa duša pri montáži alebo demontáži prepichne. Pri demontáži sa dá
táto pomôcka zavesiť na spice, a máte voľné ruky pre druhú páčku. Kvalitný plast je takmer
nezničiteľný. Samotné páčky sa dajú zložiť do kompaktného celku.
Sada 3ks, Art.Nr. 1388
Modrá farba je chránená značka spoločnosti PARKTOOL pre cyklistické náradie a používa sa pod licenciou.
Špongiový aplikátor, 50ml, Art.Nr. 3700
Dopĺňacia fľaška, 1000ml, Art.Nr. 3701
63
ALL Sizes
❙ ROAD
S. 6-15
12”
50-406 54-406 55-406 57-406 54-428 37-438 23-451 25-451 28-451 37-451 47-457 44-484 25-489 37-489 37-490 25-501 40-507 47-507 50-507 54-507 55-507 57-507 60-507 62-507 23-520 20-540 23-540 25-540 30-540 37-540 26” 20-559 23-559 25-559 28-559 30-559 32-559 35-559 40-559 42-559 47-559 50-559 22”
24”
64
S. 18-35
ETRTO
47-203 50-203 62-203 14” 50-254 37-288 47-288 16”40-305 47-305
50-305 57-305 32-349 35-349 17”32-369 18”32-355 40-355 44-355 47-355 50-355 37-390 20” 23-406 28-406 35-406 40-406 42-406 44-406
47-406 ❙ MTB
Modell
Všetky veľkosti v prehľadnej tabuľke. V poslednom stĺpci nájdeš vhodnú dušu.
❙ CROSS
S. 26-31
SPIKES
S. 36-37
❙ TOUR
S. 40-47
Tube
1
❙ Kid Plus ❙ HS 140 ❙ Black Jack
1
❙ Big Apple ❙ Road Cruiser
1
❙ HS 158
2A
❙ Big Apple 2
❙ HS 140 2
❙ Kid Plus 2
❙Marathon Racer
❙Marathon ❙ Black Jack, Mad Mike ❙ Road Cruiser 3
3
❙ Big Apple 3
❙Mad Mike
4
❙ Kojak 4
❙Marathon Plus, Marathon
5
❙ Kojak 4
❙ Kojak 5
❙Marathon Racer 5
❙Marathon 5A
❙ Black Jack, Mad Mike ❙ HS 159 5A
❙ Big Apple
5
❙ HS 116 6A
❙Ultremo ZX 6, 6A
❙ Durano, Durano Plus 6, 6A
❙Marathon Plus ❙ Kojak
❙Marathon, Marathon Racer ❙ Shredda ❙ Tryker 6, 6A, 7
❙ Marathon Supreme ❙ Marathon Winter ❙ Citizen 7, 7C
7, 7C
❙ Shredda
7, 7C
❙ Black Jack, Mad Mike, Crazy Bob
❙Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus
❙ Road Plus, Road Cruiser ❙ Tracer ❙ CX Comp
7, 7C
❙ Big Apple ❙ Shredda 7, 7C, 7D
❙ Crazy Bob, Jumpin’ Jack, Dirty Harry, Knobby 7, 7C, 7D
❙ Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben
7, 7C, 7D
❙Jumpin’ Jack, Mad Mike
7
❙ HS 159 7A
❙ HS 110 7B
❙Ultremo ZX 7B
❙ RightRun 7A
❙ Durano ❙ Shredda
7A
❙ Shredda 8B
❙ Road Cruiser
8
❙ Road Cruiser
8A
❙Marathon Plus, Rightrun ❙ HS 228
8
❙ HS 110 8
❙ HS 166 8A
❙ Right Run
10
❙ Kojak
9, 10
❙Marathon, Marathon Plus ❙ Black Jack ❙ Marathon Winter
❙ Road Cruiser, Land Cruiser ❙ CX Comp
❙ Big Apple ❙ Land Cruiser ❙ Shredda10
10, 10D
❙ Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack
10, 10D
❙ Big Ben
10, 10D
❙ Table Top 10, 10D
❙ Crazy Bob 10, 10D
❙ Fat Albert Rear
9C
❙ Durano 9A, 9B
❙ Speedair 9A, 9B
❙Ultremo ZX 9A
❙Marathon Plus, Rightrun, Downtown ❙ HS228
9
❙ Airborne 9
❙Marathon Plus, Downtown
❙ Delta Cruiser, HS127, HS228
11, 11A
❙ Speedair 11, 11A
❙Ultremo ZX, Insider ❙ Rightrun 11, 11A, 12A
❙Marathon Plus 12A
❙ Durano 12A
❙ Airborne 12A
❙Marathon 12A
❙Marathon Plus ❙ Kojak ❙ Durano, Insider ❙ CX Pro
12A,13,14,14A
❙Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer
❙Spicer
13, 14, 14A
❙Marathon Supreme
12,13,14,14A
❙ Rocket Ron, Black Jack
❙Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon Plus MTB
❙ Marathon, Marathon Racer, Energizer Pro, Energizer Plus
❙ Energizer, Energizer Plus Tour, ❙ Marathon Winter, Winter
❙ Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus
13, 14, 14A
❙ Racing Ralph, Dirty Dan, Furious Fred ❙ Black Jack, Hurricane ❙ Marathon Winter
❙Marathon Plus, Marathon Mondial, Marathon Supreme
❙Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour
❙ Big Apple, Big Ben, Kojak ❙ CX Comp
❙ Tour Plus, Road Plus, Land Cruiser
❙ URBAN
S. 48-50
ETRTO
26”54-559 55-559 57-559 60-559 62-559 64-559 23-571 37-584 44-584 20-590 25-590 28-590 37-590 42-590 27”32-630 27,5”44-584 50-584 54-584 57-584 60-584
28” 40-609
20-622 22-622 23-622 24-622 25-622 28-622 30-622 32-622 33-622 35-622 37-622 40-622 42-622 47-622 50-622 55-622 60-622 40-635 29” 50-622
54-622
57-622
60-622
❙ ACTIVE
S. 51-55
Modell
❙ SPECIAL
S. 54-55
❙ WHEELCHAIR
S. 56-57
Tube
❙ Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Thunder Burt 13,14,14A,13D
13F
❙ Smart Sam, Smart Sam Plus, Sammy Slick, ❙ Black Jack, Black Shark, Rapid Rob ❙ Marathon Plus MTB,
❙ Ice Spiker, Ice Spiker Pro
13,14,13D,13F
❙ Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben ❙Marathon Almotion, Marathon Mondial,
❙ Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Furious Fred, 13,14,13D,13F
❙ Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Black Jack,
❙ Black Shark, Rapid Rob, Far Albert Front, Fat Albert Rear
❙Magic Mary, Rock Razor, Hans Dampf, Dirty Dan 13,14,13D,13F
❙Nobby Nic, Rocket Ron, Space, Crazy Bob
❙ Ice Spiker Pro ❙ Big Apple, Big Ben, Super Moto, Fat Frank
13, 13D, 13F
❙Nobby Nic, Fat Albert Front, Fat Albert Rear
13D, 13F
❙Muddy Mary
11, 11A
❙Ultremo ZX, Insider 12
❙ HS 159 12
❙Marathon ❙ HS 159 12 B
❙ Speedair
12 B
❙Marathon Plus, Rightrun
12
❙ HS 180 12
❙Marathon, Marathon Plus ❙ Delta Cruiser
12
❙Marathon Plus
17
❙Marathon ❙ HS 159 12
❙Marathon
19, 19A
❙ Big Ben
19, 19A, 21F
❙ Rocket Ron, Racing Ralph, Thunder Burt, ❙ Smart Sam, Rapid Rob
❙ Racing Ralph, Rocket Ron, Nobby Nic, Hans Dampf 19, 19A, 21F
❙ Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus
19, 19A, 21F
❙Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor
❙ Dirty Dan, Nobby Nic
17
❙ HS 113 15, 20
❙ Lugano 15, 20
❙ Schwalbe One, Ironman
❙Ultremo TT, Durano HT, Lugano T
❙ Schwalbe One, Ultremo ZX, Ultremo ZLX, Ultremo Aqua 15, 20
❙Ultremo DD, Durano, Durano S, Durano Plus
❙ Insider, Lugano, ❙ Marathon ❙ Speedair
15, 20
❙ Schwalbe One
15, 20
❙ Schwalbe One, Ultremo ZX, Ultremo DD, ❙ Durano, Durano Plus, Durano Skid, Lugano
❙Marathon Plus, Marathon
❙ Schwalbe One, Ultremo ZX, Durano, Durano Plus 15, 17, 18
❙ Marathon Supreme, Marathon, Marathon Plus
❙ Delta Cruiser, Road Plus
17, 18
❙Marathon Racer ❙ CX Pro, CX Comp
❙ Winter ❙ Spicer
17, 18
❙Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme, ❙ Energizer Plus ❙ Durano
❙ Delta Cruiser, Road Cruiser, Road Plus
17, 18
❙ Racing Ralph, Rocket Ron, Sammy Slick
❙Marathon Racer ❙ Kojak ❙ Marathon Winter, Winter17, 18
❙ Sammy Slick, CX Comp, Rapid Rob
❙ Spicer ❙ Insider
17, 18
❙Marathon Supreme, Marathon Deluxe ❙Marathon Mondial, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon,
❙ Energizer Pro, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Energizer, ❙ Smart Sam ❙ Citizen, Tyrago, Silento, Road Plus, Tour Plus
❙ Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser
17,18,19,19A
❙Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon, ❙Marathon Almotion, Marathon Deluxe , Energizer Pro,
❙ Energizer Plus, Energizer, Energizer Plus Tour,
❙ CX Comp ❙ Little Big Ben ❙ Road Plus, Tour Plus, Spicer
17,18,19,19A
❙Marathon Supreme, Marathon Mondial,
❙Marathon Plus Tour ❙ Marathon Winter, Winter
❙ Hurricane, Smart Sam, Smart Sam Plus
❙ Citizen, Land Cruiser, Tyrago, Road Cruiser, Silento
17, 19, 19A
❙Marathon Mondial, Marathon, Marathon Plus ❙ Energizer Plus, Energizer Plus Tour ❙ Smart Sam
❙ Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus
19, 19A
❙Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, ❙Marathon Mondial, Marathon Supreme
❙ Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben, Fat Frank ❙ Marathon Winter
19, 19A
❙ Big Apple, Big Ben ❙ Marathon Almotion
19, 19A
❙ Big Apple, Super Moto
17, 19, 19A
❙Marathon, Marathon Plus ❙ Delta Cruiser
❙ Furious Fred, Racing Ralph, Dirty Dan, Hurricane 19, 19A
19, 19A
❙ Racing Ralph, Rocket Ron, Smart Sam, ❙ Smart Sam Plus, Thunder Burt, Rapid Rob
❙ Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron, Smart Sam 19, 19A
❙ Rapid Rob ❙ Ice Spiker Pro
❙Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph 19, 19A
❙ Super Moto
6
Level
proti
a
n
a
r
h
c
O
tiu
prepichnu
SmartGuard Najúčinnejší ochranný pás, aký pre bicykle existuje. Jednoducho
neprepichnuteľný. Masívna, 5mm hrubá vrstva z vysokoelastického
špeciálneho kaučuku zaručuje trvalú ochranu. Aj pri prejdení cez predmety.
Ani spinka nenarobí žiadne škody.
Marathon
Plus
Marathon
Plus Tour
Marathon
Plus MTB
Marathon
Plus
Wheelchair
Durano
Plus
GreenGuard Rovnaký princíp účinnosti ako pri SmartGuard, ale
iba 3mm hrubá. Vysokoelastický prírodný kaučuk sa
získava z jednej tretiny z recyklovaných latexových
produktov. Rovnakú bezpečnosť ponúka aj výhodný
PunctureGuard, ale nie je tak vysoko elastický.
5
Level
Marathon
Big Apple
Plus
Smart Sam
Plus
Energizer
Plus
Energizer
Plus Tour
V-Guard
High-tech vlákna sú extrémne
odolné proti rezu a umožňujú
zaručiť aj pri veľmi ľahkých
pneumatikách vysokú mieru
ochrany pred defektami. V
kombinácii s ochranou bočnej steny
SnakeSkin hovoríme o technike
DoubleDefense.
PunctureGuard
Road
Plus
Tour
Plus
Kid
Plus
4
Level
Rovnakú bezpečnosť ponúka aj
cenovo priaznivý PunctureGuard,
ale nie je tak vysoko elastický.
RaceGuard K-Guard
Dvojitá nylonová tkanina. Dobrá
ochrana pre ľahké a športové
pneumatiky.
3
Level
2
Level
Vysokohodnotná tkanina kostry
bez separátneho ochranného pásu.
Nasadená napríklad pri superľahkých
závodných pneumatikách.
1
Level
Minimálny Schwalbe štandard pre
ochranné systémy. Osvedčený
mnoho rokov. Ochranná vložka
pozostáva z prírodného kaučuku
a je zosilnená kevlarovými
vláknami. Spolu s 50 EPI kostrou
sú všetkyActive Line pneumatiky
najlepšie vybavené proti prerazeniu.
Kevlar® je označnie produktu DuPont.
Hrubý materiál kostry.
Žiadny ochranný pás. Takéto
pneumatiky Schwalbe
nevyrába.
65
Legend
Línie kvality
Symbols
EVOLUTION.To najlepšie, čo sa dá spraviť. Najkvalitnejšie materiály.
Najnovšie technológie.
Udanie veľkosti (European Tire and Rim Technical
ETRTO
Organization). Veľkosť pneumatiky 37-622 udáva šírku
(37mm) a vnútorný priemer (622mm).
PERFORMANCE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie.
ACTIVE. Spoľahlivá značková kvalita.
Terminológia
Limited Slip Technology (L.S.T.): pätka plášťa je opatrená
špeciálnou gumenou vrstvou zabraňujúcou prekĺznutiu pneumatiky na
ráfiku.
Zmes, gumová zmes
Farebné prevedenie
Size
Iné udávanie veľkostí
Prevedenie
!
ECE
S certifikátom ECE-R75 pre rýchle E-biky
Tubular: Dušová pneumatika.
Skin
Skin znamená pokožka. Týmto popisujeme predovšetkým
vlastnosti bočnej steny.
• Lite. Ľahká, tenká bočná stena. Skladá sa z pogumovanej
kostry.
• Twin. Dodatočné pogumovanie na stranách chráni proti
prerezaniu a umožňuje rovnomerné zafarbenie.
• Snake. Veľmi ľahká a efektívna ochrana v´daka tkanine
SnakeSkin.
Tubeless: Bezdušová pneumatika (UST=Universal System Tubeless).
Bar
Min./Max. tlak vzduchu v baroch.
Psi
Min./Max. tlak vzduchu v psi.
LiteSkin: Takto označené pneumatiky majú tenké a ľahké bočné
steny. Úspora hmotnosti a redukovaný valivý odpor.
Reinforced: Zosilnené.
SnakeSkin:Ľahká a flexibilná textilná vložka na bočnej
steneznecitlivuje pneumatiku pred bočným poškodením.
Tubeless Ready: Pomocou tesniacej tekutiny sa dá používať ako
bezdušová pneumatika.
Zmesi
Black’n Roll: Špeciálna gumová zmes pre invalidné vozíčky.
Nezanecháva stopy na vnútorných podlahách. Vydrží podstatne dlhšie
ako bežná zmes pre invalidné vozíčky.
Dual: Dve rozdielne gumové zmesi pre lepší výkon.
Endurance: Zmes pre maratón. Pre najvyššiu trvanlivosť.
Energizer: Extrémne priľnavá zmes pre E-biky.
GRC: Šedá zmes pre invalidné vozíky.
One Star Triple zmes: špeciálne vyvinutá pre Schwalbe One.
Kompletne nový polymérový základ umožňuje podstatnú redukciu
valivého odporu a riziko prerezania.
Roller: Špeciálne navrhnutá pre tréning na valcoch.
SBC: Schwalbe Basic Compound: Mnohostranná kvalitná zmes pre
každé použitie.
g
približná hmotnosť (odchýľka v hmotnosti môže byť + - 8%)
oz
1 oz = 28,35 g
EPI
Hustota kostry. Ends per Inch (vlákien na palec) Čím
hustejšia kostra, o to kvalitnejšia pneumatika.
Load
Maximálna zaťažiteľnosť. Platí pre pneumatiku pri
maximálnom tlaku vzduchu.
Vysvetlenie farieb
Označenie
bežec
bočná stena
Beige-Skin
čierna
béžová
Black-Reflex
čierna
čierna s reflexným pásikom
Cremekrémovákrémová
Gumwall
čierna
zlatá stena
White line
čierna
čierna s bielou líniou
Whitewall
čierna
biela stena
Silica: Špeciálne plnivo v gumenej zmesi, ktoré pozitívne ovplyvňuje
valivý odpor a záber za mokra.
Speedgrip: Veľmi športová gumená zmes s nízkym valivým odporom
a pozoruhodným záberom.
Triple Star Compound: Naše najlepšie a najzložitejšie gumové
zmesi. Trojité zloženie. Perfektne odladené pre konkrétne nasadenie.
MTB (PaceStar, TrailStar, VertStar, GateStar), závodné bicykle
(RaceStar, WetStar), Tour (RoadStar,TravelStar)
Winter. Špeciálna gumená zmes pre pneumatiky s hrotmi.
Hodnotenie pneumatík
Bodové ohodnotenie dáva rýchly prehľad ohľadne možností použitia
pneumatiky.
Hitrost
Kotaljenje 
Teža 
Oprijem
Mokra podlaga 
Off-Road 
Zima 
Chyby a technické zmeny vyhradené.
Vzdržljivost
Predrtje 
Stranica 
= Vynikajúca
= Priemerná
= Veľmi dobrá
= Podpriemerná
= Dobrá
= Slabá
Všetky obrázky, grafiky a texty v tomto katalógu sú chránené vlastníckymi právami. Prebranie do vlastných ponúk si vyžaduje náš predošlý súhlas.
66
Zaščita
Vlasť: Borneo.
Dažďový prales.
the borneo orangutan
SURVIVAL FOUNDATION
ORANGUTÁNI sú už iba na ostrove Borneo a Sumatra, dvoch hlavných ostrovov Indonézie. Ich prežitie je
ohrozené, pretože excesivnou likvidáciou pralesa strácajú svoj domov.
BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOS) zachraňuje opustené orangutány. Stará sa o ne v
kempoch, aby mohli byť opäť umiestnené do voľnej prírody. K tomu treba permanentne ochraňovať dažďový
prales. Preto skupuje BOS lesné areály ako domov pre divé zvieratá a ľudí a podporuje prírodné využívanie
lesa obyvateľstvom.
• Ochranné kempy pre takmer 800 orangutánov, príprava rozširovania
• Zachránených takmer 2.000 orangutánov od roku 1991
• od roku 2001 získaných okolo 20 km2pozemkov a renaturovaných
• V roku 2010 sa získalo 864,5 km2 pralesa (Ecosystem Restoration Concession), špeciálne pre umiestnenie orangutánov do voľnej prírody
SCHWALBE má svoju fabriku v Indonézií a podporuje zanietenú snahu BOS.
Viac informácií a spôsobov, ako môžes pomôcť najdeš na - schwalbe.com/orangutan
67
biciclown.com
od ride!
Have a go
Schwalbe Headquarters
Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany
 +49-2265-1090 · www.schwalbe.com
Schwalbe North America · Ferndale, WA
 +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com
Schwalbe Tyres UK Ltd. · Shropshire TF1 7ET
 +44-1952-602680 · www.schwalbe.co.uk
Schwalbe France SARL · 38510 Morestel
 +33-4-74805842 · www.schwalbe.com
Schwalbe Italia s.r.l. · 20864 Agrate Brianza (MI)
 +39-039-6058078 · www.schwalbe.it
Schwalbe Nederland b.v. · 2132 PX Hoofddorp
 +31-23-5555265 · www.schwalbe.nl
Like us on Facebook
facebook.com/schwalbetires
Download

Bicyklové pneumatiky 2014