Cirkev a mesto hútajú, čo s historickým stĺpom
2
Viac na
strane
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Kocurice / Trebatice /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Krakovany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 9
Ročník XIX
Utorok 24. februára 2009
Cena O,33 €/10 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
Navštívte okno do Piešťan - www.piestanskytyzden.sk
www.piestanskytyzden.sk
Parkovisko pred
T-Com nahradí
dom Elegant
Dom Elegant bude od susednej
budovy T-comu oddeľovať len
úzka obchodná ulička, ktorá
vyústi pred hotel Satelit. S výstavbou plánuje investor začať
už na jeseň.
Viac na strane
3
Kde posilňovať:
Prehľad cien vo
fitnesscentrách
Viac na strane
Prudké reakcie
na „nie“ pre OBI
4
Perinbaba teší i zlostí
Viac na strane
Kým na svahoch Bezovca, či Ahoja pribudli v posledných dňoch metráky prašanu, v Piešťanoch sa sneh
rýchlo menil. Dopoludnia sa snehuliak ešte nedal stavať, ale popoludní sa gule váľali skoro samé. „Škoda, že
prázdniny nám už skončili,“ bedákali piataci zo štvorky školy pri stavaní tohto krásavca. Regiment snehuliakov ozdobil aj školský areál „Mojmírky“.
Viera Dusíková
Hokejisti mieria
do semifinále
21
Viac na strane
inzercia
v regióne
Po laponské čižmy do Krakovian
Aj čižmy z Laponska, aké nosia Čukčovia, nájdete
na burze starožitností v Krakovanoch. Od zberateľov a
priekupníkov dostanete doslova všetko, vrátane starých vykopávok,
zbraní, mincí, známok či nacistických vyznamenaní.
Najlepšie kusy získate, keď prídete už ráno pred siedmou.
Neskôr ide už len o atmosféru blších trhov, ktoré zažívali
slávu na začiatku deväťdesiatych rokov.
Viac na strane
6
13
2
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
editorial
Dnes píše
Vierka
Dusíková
na tému
Prečo vždy až
neskoro?
V nedeľu celé Slovensko smútilo
za dvanástimi obeťami nešťastia,
ktoré sa stalo v Polomke na železničnom priecestí. Vodič autobusu
si zrejme nevšimol prichádzajúci
vlak a s autobusom plným lyžiarov
vošiel na nechránené priecestie.
Výsledok bol tragický. Záchranári
vystrihovali z pokrčeného vozidla
telá obetí. Riskovali životy, pretože
labilná lokmotíva mohla zavaliť
aj ich.
Keď dnes v správach hovorili
o tom, že už vypočúvali aj vodiča,
moja pätnásťročná dcérka zahlásila: „Toho chlapíka už nemusia
ani posielať do väzenia. Ten má už
peklo teraz na zemi...“
Sú to silné slová. Ale ak si uvedomíme, čo ho asi čaká, klobúk
dolu pred psychológom, ktorý tomuto mužovi ukáže, ako žiť ďalej.
Tu pomôže asi len Božia milosť.
Počas svojho života som už na
vlastné oči videla tri takéto plachty
pri kanadskom priecestí. V jednom
prípade ma dokonca vyšetrovatelia
požiadali aj o identifikáciu.
Toľkokrát som vtedy písala varujúce články o tom, aby železnica urobila niečo žiaden zamyslený človek neskončil pod ostrými
kolesami rútiacej sa súpravy, až
sa mi to zdalo byť nenormálne.
Nik ma nepočúval. V Piešťanoch
došlo k náprave až po postavení
podchodu. Medzitým ale zbytočne
vyhasli dva ľudské životy! Aj v Polomke už dávnejšie upozorňovali na
nechránené priecestie, kde došlo
k viacerým tragédiám.
Neospravedlňujem vodiča autobusu - mal sa pozrieť na jednu i
druhú stranu! Ale prečo u nás stále
platí – chyby odstránime až vtedy,
keď sa stane tragédia? Prečo až po
tom, čo prišlo o život dvanásť ľudí
si železnice povedali – dajme tam
svetelnú signalizáciu. Ja by som
tam inštalovala aj závory. A nielen
v Polomke, ale na všetkých nechránených priecestiach Slovenska.
Aj o nebezpečnom podchode
v Kanade som už písala x-krát.
Okrem toho, že je stále zavalený
odpadkami, sem – tam ho pofŕka
aj ľudská krv. A to mi nedá mlčať!
Čo ak v ňom raz zrazia vašu dcéru,
syna alebo matku? A tá spadne na
kamennú dlažbu tak nešťastne, že
už ju nájdete len pod plachtičkou
v podchode?
aktuálne
Pamätihodnosti budú postupne opravovať
Mestské zastupiteľstvo na svojom
februárovom zasadnutí schválilo
návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pamätihodnostiach.
Jeho prílohu tvorí zoznam 79 vybraných významných miest, objektov, názvov, symbolov či pamätných
udalostí v Piešťanoch. Na zozname
sa tak ocitli napríklad Kúpeľná kaplnka, Pomník oslobodenia, ale aj
obtokové rameno Váhu či symbol
Barlolamača. Mesto bude na základe prijatej normy viesť evidenciu
pamätihodností , vytvárať podmienky na ich ochranu, sledovať ich
stav či usmerňovať vlastníkov pri
narábaní s nimi.
Poslanci v diskusii hovorili aj o
praktickom využití zoznamu. Poslankyňa Katarína Cibulková (SDKÚ-DS)
sa opýtala, aké povinnosti vyplývajú vlastníkom pamätihodností a aké
sankcie môže použiť mesto pri ich nedodržaní. Predkladateľka materiálu,
vedúca referátu územnej správy mesta
Jana Vítková, jej odpovedala, že majitelia majú povinnosti vyplývajúce
zo stavebného zákona, teda „ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade
s jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový
a estetický stav...“ Primátor mesta
Remo Cicutto ju doplnil slovami, že
„prijatý zoznam má viac ako vecný
skôr morálny význam.“ Viceprimátor
Timotej Miština považuje za dôležitú
možnosť jeho použitia v cestovnom
ruchu, kde môžu z neho čerpať tvorcovia informačných textov či príručiek.
Eliška Gocká (nezávislá) upozornila na
to, že niektoré z náhrobných pomníkov v zozname, ako napríklad hrobka
lekára Kolomana Fodora, sú v zlom
stave a nemá ich kto opraviť, pretože
nepatria mestu. Na návrh svojho kolegu Jozefa Jambora (KDH) v závere
diskusie poslanci prijali uznesenie, aby
mesto vypracovalo zhodnotenie stavu
jednotlivých pamätihodností a určilo
poradie, v akom bude postupne opravovať tie, ktoré má v majetku (ad)
STĹP NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – HORÚCI ZEMIAK
V záujme záchrany pamätihodností je síce dobré schváliť právnu normu, no ak príde na platenie
rekonštrukcií, nad starostlivosťou
o pamätihodnosti si každý umýva
ruky. Po príklad nemusíme chodiť
ďaleko. Medzi pamätihodnosťami
Piešťan sa ocitol aj Stĺp Najsvätejšej
Trojice z roku 1883, uzatvárajúci
obytnú časť Kanady. Postaviť ho dali
z vďaky manželia František a Terézia Červení. Údajne ho venovali
mestu Piešťany, no žiaden doklad
o tomto akte nejestvuje. Dnes je
stĺp zvetraný, písmo na ňom nečitateľné a potreboval by rekonštrukciu. Iniciatívy sa chopili občania.
Upozornili na problém mesto, aj
cirkev, pretože si mysleli, že niekto
z nich ju opraví.
Problém - vlastník neznámy
„Verím, že tú nádhernú stavbu,
ktorú si fotia aj cudzinci, niekto
opraví,“ hovorí Božena Káčerová.
„Nechceme stáť bokom, usporiadame zbierky v kostoloch, inštitúciách
a aj na ulici, ak bude treba. Svätá
Trojička si to zaslúži, aj nohy si pre
ňu zoderiem. Verím, že spoločnými
silami sa nám ju podarí opraviť.“
Mesto s cirkvou si však Trojičku pohadzujú ako horúci zemiak, tvrdia, že
nie je ich, a preto je problém alebo
s financiami, alebo so zdôvodnením,
prečo ju opravovať.
Podľa vedúcej odboru správy MsÚ
Evy Pobjeckej toto dielo nie je evidované v majetku mesta ani v majetku cirkvi a vlastníctvo je dôležité
z hľadiska možnosti použitia verejných zdrojov v súlade so zákonom.
Na februárovom mestskom zastupiteľstve, kde sa o trojičnom stĺpe hovorilo, preto primátor Piešťan Remo
Cicutto navrhol, aby cirkev, keďže ide
o sakrálnu stavbu, požiadala mesto
o dotáciu na jej opravu. Spraviť by
tak mal podľa neho dekan ako najvyšší
predstaviteľ cirkvi v meste. „Pýtať si
od mesta dotáciu? To je ako škrabať
sa ľavou rukou za pravým uchom.
Prečo mesto neposkytne peniaze na
opravu priamo, veď stavba je aj na
mestskom pozemku,“ argumentuje
dekan farnosti Jozef Bohunický.
Cirkev Trojičku opraví na svojom
pozemku
„Trojičku som chcel dať opraviť,
pretože je naozaj veľmi pekná. Upozornil som na ňu aj odborníkov z Pamiatkového úradu. O jej existencii
doposiaľ nevedeli,“ hovorí piešťanský
dekan. Aby mal vo veci jasno, dal na
náklady cirkvi vypracovať geometrický plán, ktorý ukázal, že stavba stojí
na hranici troch pozemkov. Jeden
z nich vlastní Odeva Bratislava, druhý
mesto Piešťany a vlastník tretej par-
cely je neznámy. „Nemám problém
opraviť Trojičku, mám však problém
vstúpiť na cudzí pozemok. Čo ak sa
nájde niekto, komu sa to nebude
páčiť? Ľudia sú všelijakí, budem si
vyrábať problémy, keď nemusím?“
vysvetľuje dekan Bohunický. „Podľa
mňa by mesto malo iniciovať stretnutie so spoločnosťou Odeva Bratislava
a dohodnúť sa o prevode vlastníctva
pozemkov na cirkev. Ak by totiž cirkev
patričné metre štvorcové vlastnila,
bez problémov by pristúpila k rekonštrukcii kanadskej pamätihodnosti.“
V. Dusíková
Najviac peňazí pôjde do školstva, najmenej na cestovný ruch
Mesto Piešťany zverejnilo na svojej webovej stránke
výdavky rozpočtu na rok 2009. Rozdelené sú do programov
ako správa mesta, majetok, propagácia a cestovný ruch,
bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie, školstvo, životné prostredie, šport, kultúra či doprava. Najviac peňazí
z celkovej sumy 16 852 818 eur (507,7 mil. Sk.) predstavujú
výdavky na školy, celkom 5,36 mil. eur (161 mil. Sk). Nasleduje správa mesta 2,42 mil. eur ( 72,9 mil. Sk), z ktorej asi
polovicu tvoria mzdy pracovníkov. Ďalej životné prostredie
2,39 mil. eur (72 mil. Sk) z toho pôjde na odpadové hospodárstvo až 1,19 mil. eur (35,8 mil. Sk). Najnižšia suma
v rozpočte patrí propagácii a cestovnému ruchu 265 tis. eur
(7,98 mil. Sk) a športu 284 tis. eur (8,55 mil. Sk), polovica
z nej je určená na prevádzku zimného štadióna.
Najvyššou nvestíciou by mala byť revitalizácia potoka Dubová 331,9 tis. eur (9,99 mil. Sk). Na budovy škôl
vyčlenili 88,6 tis. eur (2,67 mil. Sk), ďalšie eurá poputujú aj na projekty rekonštrukcie Kolonádového mosta,
prírodného kina, plaveckého centra. Mesto pripravuje
aj dobudovanie bikrosovej dráhy, kolokruhu, opravu
verejného osvetlenia. V doprave by sme sa mali dočkať
územného generelu, parkoviska na ulici Mateja Bela,
opravy chodníka pri Evanjelickom kostole i na Sasinkovej
ulici, nasvietenia prechodu pri Bille a rekonštrukcie
križovatiek Sasinkova-Štúrova-Radlinského či HoštákyVodárenská-Mojmírova.
(ad)
aktuálne
S výstavbou domu Elegant chcú začať na jeseň
Počas februárového rokovania
schválili poslanci mesta uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá má
zabezpečiť prístup k svojim domom
a záhradám obyvateľom Teplickej
ulice po tom, ako na Námestí J.
Murgaša vyrastie polyfunkčný dom
Elegant. Ten zaplní priestor na
dnešnom parkovisku oproti exercičnému domu jezuitov a budove
spoločnosti T-com.
„Projekt sa momentálne nachádza
v štádiu územného konania, po jeho
ukončení sa budeme usilovať získať
stavebné povolenie, čo by malo byť
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
3
čierna kronika
Zlodejka mala len
jedenásť rokov
Policajti vypátrali len 11 ročnú
páchateľku krádeže z Bulharska. Je
podozrivá, že odcudzila v piešťanskom hypermarkete voľne odloženú dámsku kabelku z nákupného
vozíka. V nej mala 27 ročná žena
z Veselého 193 €, doklady, karty a telefón. Za krádež by dieťa
čakalo väzenie až na 2 roky, ale
pre nízky vek bolo trestné stíhanie
odložené.
Vizualizácia plánovaného domu Elegant, pohľad z Poštovej ulice.
Cyklista nafúkal
Na alkohol v krvi doplatil cyklista z Orvišťa. V stredu ho v Ostrove
kontrolovala policajná hliadka a
namerala mu 2,31 promile alkoholu. Aj vodič Fabie v obci Banka
„nafúkal“ 1,06 promile. Oboch vyriešia v správnom konaní. (KRPZ)
Muž ničil kávomat
Dom Elegant a budovu T-Com bude oddeľovať úzka obchodná ulička.
poslednou formalitou. Stavať chceme
začať na jeseň tohto roku,“ hovorí
Ľudovít Mikuš, konateľ spoločnosti
MC Group s.r.o, ktorá je investorom
projektu. Spoločnosť musela preň získať aj súhlas so zmenou územného
plánu mesta, aby sa stavebná čiara
mohla posunúť a vznikol priestor pre
výstavbu domu. Päťpodlažná budova, ktorej najvyššie poschodie bude
mierne ustúpené, by mala byť podľa
Mikušových slov dokončená do 18 mesiacov od začiatku prác, teda na jar
2011. V polyfunkčnom dome Elegant
nebudú administratívne priestory, ale
len byty a 840 metrov štvorcových
obchodných priestorov. „Väčšina z 23
bytov bude mať rozlohu od 50 do 90
metrov štvorcových, nepôjde teda
o nejaký nadštandard. Aj ceny chceme udržať v reálnej výške. Pokiaľ
ide o prevádzky na prízemí, priestory
budeme zrejme prenajímať, aby sa
nestalo, že tam nový majiteľ otvorí
diskotéku a bude rušiť obyvateľov.
Rád by som tam videl lekárne, ordinácie lekárov, banku a podobné pokojné
prevádzky,“ konkretizuje Ľudovít Mi-
kuš svoje plány.
Obyvateľom a návštevníkom nového domu budú slúžiť parkovacie
miesta v suteréne budovy a pri jej
priečelí. Celkovo by mali mať k dispozícii 54 parkovacích miest. Dom Elegant bude od susednej budovy T-comu
oddeľovať len úzka obchodná ulička,
ktorá vyústi pred hotel Satelit, kde by
mala naviazať na podobnú kolonádu,
ktorá má vzniknúť v rámci projektu
výstavby Pescan Galérie na blízkom
pozemku.
Michal Petruška
VZNIKÁ KRÍZOVÝ FOND, ČI PRISPEJEME, EŠTE NIE JE ISTÉ
Piešťany by sa mali v prvom polroku 2009 rozhodnúť, či prispejú do
Centrálneho krízového fondu (CKF),
ktorý zriadili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a
regionálnych pobočiek Združenia
miest a obcí.
Peniaze z CKF však nie sú určené na zmiernenie následkov svetovej hospodárskej krízy, ale na pomoc
obciam, ktoré postihne napríklad
povodeň, havária alebo iná živelná
pohroma. Do spoločného balíka vloží
kraj za jedného občana sumu 0,66
eura (20 Sk), spolu približne 365 tis.
eur (11 mil. Sk). Obce a mestá majú
stanovený príspevok 0,5 eur (15 Sk) na
hlavu. Piešťany by tak mali prispieť
sumou asi 15 tis. eur (444 tis. Sk) do
júna tohto roku.
„Vstup obcí do krízového fondu je
dobrovoľný a rozhodovať o ňom budú
obecné a mestské zastupiteľstvá,“
uvádza hovorca TTSK Ivan Krajčovič. Kým poslanci za mesto Trnava
na svojom februárovom zasadnutí
príspevok schválili, piešťanskí volení
zástupcovia občanov o ňom ešte nerokovali. Primátor Remo Cicutto hovorí, že materiály pripraví radnica do
aprílového mestského zastupiteľstva.
„Vytvorenie krízového fondu hod-
notím ako dobrú vec, ale dnes, keď
prežívame finančnú krízu a budeme
sa zmietať na úrovni samospráv vo
veľkých problémoch, to považujem za
nešťastnú súhru náhod ,“ povedal po
februárovom rokovaní piešťanského
zastupiteľstva primátor R. Cicutto.
Podľa Ivana Krajčoviča obce, ktoré
peniaze do fondu vložia, dostanú pri
problémoch nenávratnú dotáciu na
odstraňovanie škôd, ostatným môže
fond poskytnúť iba bezúročnú pôžičku, ktorú musia vrátiť. Financie
bude spravovať Trnavský samosprávny
kraj.
Adriana Drahovská
Hliadku MsP privolal stredu
o desiatej večer na železničnej
stanici výpravca železničnej stanice. Neznámy muž totiž ničil vo
vestibule automat na vydávanie
teplých nápojov. Policajti zistili,
že automat je poškodený tak, ako
by sa niekto násilím pokúšal z neho
vyberať peniaze. Muži zákona zadržali podozrivého Š.Ď z Piešťan,
ktorý tvrdil, že do stroja naozaj
niekoľkokrát udrel, lebo mu nevydal mince. Predviedli ho na stanicu MsP a pred polnocou odovzdali
hliadke železničnej polície.
Poštolka dolietala
Mestskí policajti dostali v stredu o pol jednej na obed telefonický
oznam, že na Valovej ulici videli
ľudia zranenú poštolku. Vyslaná
hliadka malého dravca chytila,
previezla do budovy MsP. Odtiaľ
policajti zatelefonovali na odbor
životného prostredia a miestnemu
ornitológovi. Ten si o pár hodín
poštolku obecnú prevzal, aby ju
ošetril.
(MsP)
Nadýchala sa plynu
Piešťanskí hasiči minulý týždeň
zasahovali len jedenkrát. V stredu
18. februára krátko pred desiatou
hodinou večer ich zavolali na Ulicu
8. mája, kde sa v byte na treťom
poschodí pridusila staršia žena.
Pravdepodobne si ohrievala jedlo,
to jej vykypelo, uhasilo plyn a ona
si to nevšimla. Mala šťastie, pretože unikajúci plyn odhalil jej brat.
Ten privolal hasičov aj záchranárov
a odvetral zamorené priestory.
(vd)
4
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
reakcie čitateľov
Reagujete na článok „Poslanci odmietli žiadosť OBI“
Článok o tom, ako poslanci mestského zastupiteľstva odmietli žiadosť
nemeckej spoločnosti OBI začať
s procesom návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta, vyvolal
medzi čitateľmi Piešťanského týždňa vlnu reakcií. Uverejňujeme ich
najmä preto, aby sa naši poslanci
dozvedeli, čo si myslia tí, ktorých
reprezentujú, teda obyvatelia mesta.
Poslancov sa kríza asi
netýka
V čase, keď sa všetci obávame o
to, ako na nás dopadne hospodárska
kríza, či si udržíme zamestnanosť,
či nezaniknú ďalšie firmy v našom
regióne, si naši páni poslanci asi vôbec neuvedomujú, čo sa deje medzi
obyčajnými zamestnancami. Prvé
opatrenia jednotlivých firiem čítame
už v poslednom čísle PT, skrátená výroba, málo zákaziek, dokedy to ustojíme? Objaví sa investor, ktorý dokáže
vytvoriť cca 200 pracovných miest,
predajňa, žiaden producent škodlivín
a my sa k nemu otočíme chrbtom. To
je tak, keď nejde o lukratívne pozemky pre bohaté developerské firmy,
tak naši páni doktori a podnikatelia
čo sedia v mestskom zastupiteľstve,
nemajú záujem ani hlasovať... a je
im to úplne jedno. Veď ich sa kríza
asi ani netýka.
Milan Drlička
Nepochopiteľné
rozhodnutie
Nemám vo zvyku písať do novín,
dokonca sa priznám, že píšem prvýkrát. Dôvodom je negatívne rozhodnutie našich slávnych poslancov
o výstavbe predajne OBI. To, že je to
v dnešnej dobe hazard s pracovnými
miestami, či už počas výstavby a následne v prevádzke tejto predajne,
bolo v PT veľa povedané. Avšak treba
si uvedomiť, že akýkoľvek dôvod na
návštevu nášho mesta, keď už tu nemáme iné dôvody, aké by sa u nášho
mesta očakávali v prvom rade (kúpanie, aquapark a podobné atrakcie),
musíme brať všetkými desiatimi. A
treba si uvedomiť, že predajňa tohto
reťazca na Slovensku ešte nie je, čo
by jeho návštevnosť ešte viac zvýšilo.
A títo návštevníci, keď by tu už boli,
by určite neobišli aj iné obchody a
reštaurácie. A čo iné si môžme v tejto
ťažkej dobe priať?
Lokalita pri Tescu je podľa mňa
ideálna, minimálne zaťaží mesto dopravne. Som presvedčený, že akékoľvek iné mesto by takúto predajňu prijalo s radosťou. A argumenty
poslancov boli veľmi chabé (trhací
kalendár, kúpeľné mesto a podobné
perly ducha). Myslím si, že mnohí z
poslancov v predajni OBI ešte ani neboli a nepoznajú jej sortiment. Určite
by si v nej našiel každý niečo zaujímavé do svojho príbytku, firmy alebo
záhrady. Dúfam, že toto rozhodnutie
nie je nemenné a že nakoniec zvíťazí
zdravý rozum. Juraj Urbánek
šieho skúmania ich prínosu, je už za
nami....Je na čase, aby sme sa začali
správať ako suverénni občania. V polemike ma zaujal príspevok poslanca
Beňačku, keď si nevie vysvetliť, prečo
proti OBI hlasovali aj štyria poslanci –
zamestnanci organizácií zriadených a
teda financovaných mestom. Pretože
ak nebude prosperovať mesto (teda
nepostaví OBI), nebudú prosperovať
ani oni. Nuž, úprimnosť nadovšetko.
Pre niekoho je zrejme nepredstaviteľné, že niekto hlasuje proti osobným
záujmom, keď ide o principiálnu vec.
Ostáva len veriť, že neposlušní poslanci zostanú aj naďalej zamestnancami mestských organizácií....
Zarazilo ma, s akou ľahkosťou
označuje spomínaný poslanec názory
oponentov za účelové a neúprimné.
Prirodzene, tie jeho sú jediné správne
a nezávislé od akýchkoľvek straníckych grémií...
Mimochodom, nebolo by vhodné aj
demokratické opýtať sa, čo si o tom
všetkom myslia obyvatelia Piešťan?
Ladislav Petrovič (pozn. redakcie:
reakcia je krátená)
Vytiahli zbrane ťažkého
kalibru
Sýty hladnému neverí . . .
V boji o postavenie predajne nemeckej spoločnosti OBI v Piešťanoch
nasadili zástancovia tohto projektu
takpovediac zbrane ťažkého kalibru.
Obvinili svojich oponentov, že odmietavým postojom bránia vytváraniu
pracovných miest v našom meste, a
teda sa podieľajú na zvyšovaní nezamestnanosti. Je mi ľúto, že si túto
demagógiu osvojil aj pán primátor.
Nezdá sa mi, že by problém nezamestnaných v Piešťanoch zázračne
vyriešila predajňa čohokoľvek....
Nazdávam sa, že doba, keď sa na
Slovensku poskytovali ochotne všetky
možné benefity investorom bez hlb-
Kríza rozdeľuje ľudí na dve skupiny: tých, čo stratili zamestnanie a
tým aj svoje príjmy (alebo stratia),
a tých, ktorí sa straty zamestnania
a príjmov nemusia obávať. Keďže
poslanci mestského zastupiteľstva
patria ku druhej skupine, ťažko sa
vcítia do problémov ľudí, ktorých sa
kríza už dotkla.
Samozrejme, nie všetci sú rovnakí,
to zohľadním pri voľbách, ktorých sa
začnem zúčastňovať. Nepamätám si,
že by sa vedenie piešťanských kúpeľov niekedy sťažovalo na to, že naše
mesto stráca štatút kúpeľného a nikdy
som nestretol turistu ako sa čuduje
priemyselným halám v „Kanade a na
Tesle“, skôr ich stretávam, ako sa
čudujú iným veciam v širšom centre
mesta.
Niekomu sa nezdá, že problém
nezamestnaných v Piešťanoch zázračne vyrieši predajňa čohokoľvek
(200 pracovných miest). Nuž, mne
sa napr. nezdá namáhavý výkon športovcov, sledujúc ho z pohodlia svojej
pohovky. A ak sa niekto nazdáva, že
doba, keď sa na Slovensku poskytovali
(ochotne?) všetky možné benefity investorom, nemala prínos, tak sa ozaj
iba nazdáva.
Michal Benko
Sme naozaj kúpeľné
mesto?
OBI za nadjazdom stáť nebude.
Myslím si, že také OBI ocení rozhodne viac ľudí ako AUPARK. A kúpeľné mesto? Žijeme z dávno zašlej
slávy. Veď tu máme iba jeden jediný
plavecký bazén s celoročnou prevádz-
kou za 150 Sk na hodinu, ale aj za to
vďaka. Iveta „Mucha“ Ondrášiková
Čo to znamená, že sme
kúpeľné mesto?
Myslím si, že obyvatelia Piešťan by
ocenili ešte vysvetlenie vyjadrení, že
Piešťany sú kúpeľné mesto, a preto
by tu OBI nemalo byť. Len niektorým
ľuďom, ktorí hlavne v tomto čase,
keď je čoraz ťažšie si nájsť prácu,
sa to veľmi zle číta. Ja si myslím, že
ďalších 200 pracovných miest nie je
na zahodenie. Ľudia čoraz častejšie
musia dochádzať do práce mimo Piešťan, pretože my sme kúpeľné mesto
a k nám sa nič nehodí.
Martin Bandik, Piešťany
Sme naozaj bezmocní?
Prečítal som si reportáž zo zasadania našich poslancov ohľadne stavby
OBI. No to je už vrchol, čo si pár ľudí
dovolí tu v Piešťanoch. Súhlasím so
slovami primátora. A to sme naozaj
bezmocní proti takémuto rozhodnutiu
v súčasnej dobe??? Je to asi dôsledok
toho, že voliť chodia iba dôchodcovia a straníci. Ostatní si povedia „na
čo?“. Myslím si, že by sme sa mali ako
obyvatelia vzbúriť proti takýmto poslancom. Mali by ste sa asi v novinách
viac venovať tejto otázke - výstavbe
OBI. Nemám vo zvyku vypisovať do
novín, ale toto ma, a verím, že aj
ďalších normálnych ľudí, riadne rozčuľuje.
Petr Hrozný
Prehľad hlasovania si
odložím!
Vyslovujem redakcii svoje uznanie
za podrobne spracované informácie o
zamietnutí žiadosti spoločnosti OBI.
Hlavne prehľad o hlasovaní poslancov,
ten si uchovám a pred komunálnymi
voľbami určite použijem na osvieženie pamäti. Zamietnuť zahraničného investora v čase krízy, masového
prepúšťania a odchodu zahraničných
investorov z bývalého východného
bloku, pokladám pre Piešťany za katastrofu.
Je nepochybné, že táto kauza
dá Piešťanom nelichotivú nálepku
a možní investori budú toto mesto
veľkým oblúkom obchádzať. Dvesto
pracovných miest dať na protiváhu so
zmenou územného plánu, pričom stavebný zákon zmenu územného plánu
umožňuje (pri zmene územno-technických, hospodárskych a sociálnych
predpokladov), je veľmi nešťastným
riešením. Za jediné kritérium pri
hlasovaní v dnešnej dobe pokladám
vytvorenie nových pracovných miest
a snahu o pritiahnutie investorov do
tohto mesta, ktoré upadá stále viac.
Jana Hargitayová
aktuálne
Kandidáti na Cenu primátora sú už známi
Termín, dokedy mohli občania mesta navrhnúť svojich kandidátov na
Cenu primátora, už vypršal. Ocenenie udeľuje hlava mesta za aktivity
v kultúre, zdravotníctve a sociálnej
oblasti, a tiež za ochranu a tvorbu životného prostredia. O tom,
kto získa peniaze alebo vecný dar
v hodnote 350 eur (10544 Sk) sa nominanti dozvedia 13. marca v piešťanskej Fontáne.
Najviac návrhov prijala radnica na
kultúrny počin a osobnosť roka, spolu
24. Dvojtretinová väčšina listov, pod
ktoré sa podpísalo 53 osôb, vyzdvihla činnosť mestskej knižnice a jej
riaditeľky Margity Galovej. „Medzi
nominovanými je zakladateľ džezových kurzov Tomáš Gajlík, autori
mestského kalendára na tento rok,
organizátori fotosúťaže Park Foto či
autor filmu Optimista o Ľudovítovi
Winterovi,“ hovorí Marta Mráziková,
vedúca referátu kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade.
Nominácie v oblasti sociálnej,
zdravotníckej a humanitárnej boli podané iba štyri. Kandidátmi na cenu sú
tak Ivan Žilinčík z Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálni rodičia manželia Bazalovci, ktorí vedú rodinný detský domov
v Kocuriciach, a dvakrát Alzheimer
centrum.
Na cenu za ekológiu občania a Ro-
Riaditeľka knižnice M. Galová bola tiež nominovaná na cenu za kultúru.
tary klub poslali spolu sedem návrhov.
Z toho štyri nominácie boli za publikáciu Stromy Piešťan pre ProPolis,
jeden pre ZŠ Mojmírova za zavedenie
predmetu Tvorba životného prostredia a kandidátmi sú aj Peter Sabo za
celoživotný prínos a Kamil Fano za
starostlivosť o drobnú zver v parku.
Okrem Cien primátora bude mesto
koncom marca udeľovať aj titul Najlepšieho športovca za rok 2008. Konečný verdikt vysloví primátor mesta. Komisia MsZ zatiaľ ako najlepších
vybrala tenistov Filipa Horanského,
Dominiku Cibulkovú a zo siedmich
Zľahčil si odhŕňanie snehu
kolektívov navrhli na víťaza seniorské
hokejové družstvo ŠHK 37 Piešťany.
Novinkou v oceňovaní za angažovanosť, kladné hodnotenie žiakmi,
kolegami, rodičmi či tvorivé vzdelávanie sú tohto roku „Pedagógovia, na
ktorých sa nezabúda“. Podľa vedúcej
referátu školstva Emy Žáčkovej registrujú 26 nominácií. Mená nominovaných učiteľov sme sa však nedozvedeli, pripravujú ich ako prekvapenie
pri slávnostnom odovzdávaní ocenení.
„Budú nimi pamätné listy, kvety, spomienkové darčeky a ďakovné plakety
J.A. Komenského“.
A. Drahovská
Zašantite si na Ahoji
Pavel Grgač (85) z Piešťan vymyslel odhŕňač, s ktorým si bez väčšej námahy
odhrniete čerstvú nádielku snehu za pár minút. Vynález v tvare trojuholníka
je zhotovený z tvrdších latiek a ťahať ho môžete na povrázku za sebou ako
sánky. Dve šikmé fošne spája v strede tretia, ktorá je odnímateľná, takže
odhŕňač nezaberie v garáži či pivnici veľa miesta. „Aby mal môj vynález vyššiu účinnosť, namiesto latiek by sa dali použiť aj železné „téčka“ na ktoré
by ste si mohli pripevniť plech alebo preglejku.“ Pavel Grgač je dlhoročným
zlepšovateľom. Dlhé roky pracoval ako vedúci PAM v Hydrostave, dnes je už na
dôchodku a život si spestruje aj tým, že neustále špekuluje, ako sa dajú veci
robiť lepšie, a hlavne ľahšie. Najnovšie vymyslel špeciálny obal na obedáre,
ktorý zabezpečí, že jedlo rýchlo nevychladne.
(vd)
Pavel Grgač so svojim vynálezom - univerzálnym odhŕňačom.
Lyžiarske stredisko Ahoj nad obcou
Banka ponúka na svahu s nadmorskou výškou 246 metrov sánkarom,
bobistom či rafterom plnohodnotný
zážitok. Lyžiari a snowboardisti majú
k dispozícii každý deň od 10. hodiny
450-metrový vlek. Za päť jázd zaplatíte 1,66 € (50 Sk). Počas nasledujúceho víkendu (28.2. – 1.3.) má byť
v prevádzke aj druhý vyššie položený
vlek s dĺžkou 250 metrov. V utorok
a piatok si na 15-centimetrovej bielej pokrývke môžete užiť aj večerné
lyžovanie a to v čase od 16.00-19.00.
Stredisku však chýba požičovňa lyží,
stánok s občerstvením, inštruktori
či umelé zasnežovanie. To by iste
pritiahlo viac zákazníkov a pomohlo
oprášiť zašlú slávu Ahoja.
(sď)
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
5
právnik radí
Kto je povinný zabezpečiť schodnosť chodníkov?
Najmä v zimných mesiacoch počasie spôsobuje obmedzenú schodnosť chodníkov a zvyšuje nároky
na ich údržbu. V tejto súvislosti sú
aktuálne odpovede na otázky, kto
je povinný zabezpečovať údržbu
chodníkov a kto zodpovedá za škody, ktorých príčinou bola ich neschodnosť.
Služby mesta Piešťany, ako
správca miestnych komunikácií,
zabezpečuje údržbu priechodov
pre chodcov, chodníkov, ktoré sú
miestnymi komunikáciami určenými výhradne pre chodcov a chodníkov priľahlých k miestnym komunikáciám. Za prípadné škody, ktorých
príčinou boli závady v schodnosti
takýchto chodníkov potom zodpovedajú Služby mesta Piešťany,
okrem prípadu, keď preukáže, že
nebolo v medziach možností tieto
závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
Do druhej skupiny patria chodníky, ktoré spájajú stavby a pozemky s chodníkmi patriacimi do
prvej skupiny, teda tými, ktorých
správcom sú Služby mesta Piešťany.
Údržbu týchto chodníkov sú povinní
zabezpečovať správcovia, vlastníci
alebo užívatelia priľahlých stavieb
a pozemkov. Tieto osoby zodpovedajú aj za škody, ktorých príčinou
boli závady v schodnosti chodníkov
patriacich do druhej skupiny, a ktoré vznikli znečistením, poľadovicou
alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
Spôsob, akým je nevyhnutné
údržbu zabezpečiť, je stanovený
všeobecne záväzným nariadením
mesta Piešťany, ktoré určuje, že
povinnosť zabezpečovať čistotu
chodníkov sa vzťahuje na celú šírku
chodníka. Z chodníka je potrebné
bezodkladne odstraňovať znečistenie, poľadovicu a sneh, a to tak,
že čistenie musí byť ukončené najneskôr do ôsmej hodiny rannej.
V prípade potreby, najmä pri celodennom snežení a výskyte poľadovice, musí byť čistenie vykonávané aj
opakovane. Pri posypaní chodníkov
je potrebné upozorniť na to, že nie
je povolené používať soľ, škvaru
a popol.
Schodnosť chodníkov je potrebné posudzovať podľa stavebného
stavu konkrétneho chodníka, poveternostných a ďalších okolností, ktoré môže chodec predvídať.
Týmto okolnostiam je chodec povinný sa prispôsobiť, a to najmä
vhodným obutím a správaním sa.
Každý je povinný konať tak, aby
nedošlo ku škode na našom zdraví
a majetku. Až keď konáme s náležitou opatrnosťou a ku škode napriek
tomu dôjde, je možné uvažovať
o zodpovednosti tretej osoby za
takúto škodu.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
servis
Prehľad fitnesscentier v Piešťanoch
Ak si potrebujete vyčistiť hlavu,
zlepšiť alebo udržať kondíciu, posilniť imunitný systém, spevniť ochabnuté svaly či zhodiť pivné brucho,
stačí navštíviť jedno z piešťanských
fitnesscentier. V prípade zdravotných problémov je vhodné poradiť
sa s lekárom alebo trénerom.
Fitnesscentrum Goliath
Gym, PT Univerzal (E. F. Scherera
17, vchod zboku). Posilňovanie s jednoručnými a obojručnými činkami do
50 kg, stacionárne bicykle, steppery, superbežkár. Cvičebné nástroje
v dvoch sadách. Kapacita 30 osôb,
300 m2, klimatizácia, kvalitné ozvučenie, bar, poradenstvo. Otvorené
v po-so: 7.00-21.00. Jednorazový,
časovo neobmedzený vstup: 2,98€
(89,78 Sk). Možnosť cvičenia s trénerom: 11,62€ (350,06 Sk)/os./1,5 h. (v
cene sú 2 nápoje), konzultácie (výživa
a program): 9,95€ (299,75 Sk). Permanentka na 1 mesiac s neobmedzenými
vstupmi (vrátane 20 nápojov): 46,13€
(1389,71 Sk), na 10 vstupov: 24,06€
(724,83 Sk), na 20 vstupov: 44,81€
(1349,95 Sk), na 20 vstupov (vrátane
20 nápojov): 51,45€ (1549,98 Sk). Študentská permanentka (do 18 rokov):
36,18€ (1089,96 Sk)/1 mes. (vrátane
20 nápojov) pri neobmedzenom počte
vstupov v čase od 11.00-16.00.
Penzión Sun flower, Bratislavská 13 (vedľa Domossu). Cvičenie
na lavičkách, trenažéri, orbitreku,
posilňovanie s jednoručnými a obojručnými činkami, bar, klimatizácia,
ozvučenie. Jednorazový vstup: 2,99€
(90 Sk), permanentka na 10 vstupov:
26,89€ (810 Sk), 20 vstupov: 53,77€
(1620 Sk), 30 vstupov: 76,18€ (2295
Sk). Možnosť trénovania s osobným
trénerom: 8,30€ (250 Sk)/h. Otváracie hodiny: po-pi: 7.00-21.00, so-ne:
8.00-13.00, 14.00-21.00.
Hotel Sorea Sĺňava, Hlboká 47.
Posilňovanie s činkami (5-8 kg), veľa
polohovateľných lavičiek, stacionárne
bicykle, možnosť cvičenia s trénerom
počas prvého vstupu zdarma, neskôr
podľa dohody. Telocvičňa je priestranná s vysokým stropom. Deti od 14
rokov majú vstup v sprievode rodiča.
Ceny: 3€ (90,38 Sk)/h., permanentka na 20 vstupov: 46,50€ (1400,86
Sk)/h, rezervácia fitnesscentra 133€
(4006,76 Sk)/h. Otváracie hodiny: po:
14.00-21.00, ut-ne:7.00-11.00, 14.0021.00, vstup 1 h. pred záverečnou.
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9. V priestrannej
telocvični sú k dispozícii jednoručné a obojručné činky (do 28 kg),
šikmé lavičky, spinner, stacionárne
bicykle, bez trénera. Jednorazový
vstup stojí 1,66€ (50,01 Sk), pri predložení študentského preukazu: 1 €
(30,13 Sk) pre študentov GPdC, pre
ostatných študentov stredných škôl:
V niektorých fitnesscentrách máte k dispozícii aj osobného trénera.
1,33€ (40,07 Sk). Permanentka na
20 vstupov: 28,21€ (849,85 Sk), pre
študentov GPdC: 16,60€ (500,09 Sk),
pre ostatných študentov stredných
škôl: 23,24 € (700,13 Sk). Otvorené
je v po-pi: 15.00-21.00 (pre študen-
tov do 17.30), so: 11.00-19.00 (pre
študentov do 15.00).
Fitness Club 55 v OD Kocka
bude od 1. marca do 1. septembra
zatvorený.
Simona Ďurdíková
NA BEZOVCI SA BUDE LYŽOVAŤ EŠTE TRI TÝŽDNE
Tohtoročné jarné prázdniny sa vyznávačom bieleho športu vydarili. Na
všetkých svahoch lyžiarskeho strediska Ski Bezovec bolo od pondelka
do nedele denne asi tisíc lyžiarov
a snowboardistov. „Od pondelka do
stredy lyžovali na dvestovke, tristovke aj šesťstovke dovolenkári a prázdninujúci školáci z Galanty, Šale, Bratislavy, Piešťan i Nového mesta nad
Váhom, hoci v poslednom zo spomínaných miest ešte jarné prázdniny
neboli. Od štvrtka sa už lyžovalo aj
na päťstometrovom svahu,“ upresnil
nám prevádzkovateľ strediska Rasťo
Martančík. „Každý deň sa tu z oblohy
sypal sneh a v noci sme k prírodnému
pridali aj umelý.“ Podľa vývinu počasia Martančík predpokladá, že naplno
sa bude na Bezovci lyžovať ešte dva,
tri týždne. „Stretávam sa s ľuďmi,
ktorí sa sem vyvezú, aby sa nadýchali
čerstvého vzduchu a poprechádzali
po lese. A keď zbadajú lyžiarov, čudujú sa, že tu je sneh, hoci dolu je
napríklad len blato. A potom ľutujú,
že si nevzali lyže, pritom stačí sledovať len aktuálne spravodajstvo.“
Sezóna na Bezovci bola tohto roku
vydarená. Počas zimy tu zaznamenali
Takto sa na Bezovci lyžovalo minulý týždeň vo štvrtok.
len dva väčšie odmäky. „ Ale ani vtedy sneh zo svahu nezmizol úplne. Keď
nebol prírodný, zasnežovali sme umelým.“ Na otázku, koľko úrazov počas
tejto sezóny zaznamenali, Rastislav
Martančík hovorí, že „lekár, ktorý je
na príjme cez vysielačku, ošetroval
dva väčšie úrazy lyžiarov. Oveľa viac
ich ale bolo medzi sánkarmi a bobistami, ktorí sa aj napriek zákazu spúšťajú z kopca medzi lyžiarmi. Myslím
si, že vážne úrazy vo vysokohorských
lyžiarskych strediskách , keď lyžiar
narazí do snehového dela, sú spôsobené tým, že jazdia príliš rýchlo. Svahy
sú upravené ratrakmi, bez väčších
bubnov, ktoré v minulosti spomaľovali
lyžovanie. Výstroj športovcov je veľmi
kvalitný a mnohí precenia svoje sily
alebo podcenia riziko úrazu.“ Dobrý
príklad by sme našli Rakúsku. „V Alpách lyžuje až 80 percent lyžiarov
s prilbou na hlave a korytnačkou na
chrbte. U nás prilbu vidno len kdetu. Pritom ak porovnáme ceny lyží
a ochranných prostriedkov, je to pri
desaťtisícových lyžiach len pätina
nákladov, ktorú treba investovať do
prevencie,“ upozorňuje Martančík.
V. Dusíková
správy z Vrbového
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
7
Chovu psov pomôže osveta Výstava čiváv a papillonov
Jozef Šuster je výraznou
osobnosťou
slovenskej kynológie. Chová
čivavy. A je dokonca rozhodcom pre toto
plemeno psov
a aj pre plemeno boxer. Zorganizoval
už niekoľko medzinárodných výstav a
vďaka nemu sa vo Vrbovom konali trikrát Majstrovstvá sveta dobermanov,
dva ročníky Majstrovstiev sveta boxerov a trinásť ročníkov Veľkej ceny
Kynologickej revue.
Ako by sa dal podľa vás, skúseného chovateľa psov, vyriešiť problém
znečisťovania priestranstiev psami
v mestách?
Jozef Šuster: Treba na to predovšetkým osvetu. V zahraničí v tejto
oblasti pomohli informačné kampane
týkajúce sa odpratávania nečistôt po
psíkoch a myslím si, že po nich je skôr
ojedinelé, že by majiteľ po psovi neodpratal. Na Slovensku je to naopak.
Len málokto si po psovi aj uprace.
Kto by mal takú informačnú kampaň zrealizovať a z akých peňazí by
mala byť financovaná?
Jozef Šuster: Takmer každé mesto
vyberá daň za psa a peniaze by aj mali
byť využívané na tieto účely. Keď človek zaplatí takú sumu za svojho psa,
malo by sa to niekde aj odzrkadliť.
Čo by mohlo vyriešiť problém
túlavých psov a preplnených útulkov?
Jozef Šuster: Tu by určite pomohlo
povinné čipovanie každého psa, ktorý
by tak bol zaradený do evidencie a
jeho majiteľ ľahko vypátratelný. Fungovalo by to ako pri autách, aj keď by
sa to nemalo tak porovnávať, ale napríklad pri predaji a kúpe psa by mal
byť realizovaný „prepis“ majiteľov.
Čo si myslíte o chove psov v bytovke? Nie je to pre ne utrpenie?
Jozef Šuster: Sú plemená psov,
ktoré sú jednoznačne bytové, k nim
patrí napríklad čivava. Ale aj niektorým krátkosrstým, hoci väčším plemenám vyhovuje viac bytovka. Panelák
nie je samozrejme, vhodný napríklad
pre staforda.
Eva Bereczová
V nedeľu 15.februára sa vo Vrbovom konala výročná klubová výstava
čiváv a papillonov. Zorganizoval ju
klub chovateľov týchto druhov psov z
Popradu v spolupráci s Kynologickým
klubom Vrbové a na výstave sa predviedlo 155 čiváv a papillonov nielen
zo Slovenska. Výstavy sa zúčastnili
aj chovatelia z Česka a Maďarska.
Organizátori pripravili pre každého
zúčastneného psíka malú medailu a
pre tých úspešnejších bolo pripravených množstvo pohárov. Krátkosrsté
čivavy posudzovala Ivana Síbrtová z
Čiech a dlhosrsté čivavy a papillony
mal na starosti Vladimír Javorčík. Po
niekoľkohodinovom hodnotení psov v
mnohých určených kategóriách podľa
prísnych kritérií rozhodcov boli vyhlásení aj Víťazi roka 2009. Absolútne najkrajším vystavovaným psom
sa spomedzi troch najlepších stala
čivava Rocco, ktorá domov odišla s
titulom „Best in show“.
Eva Bereczová
Rocco z Trenčína - najkrajší pes výstavy
POHODLNOSŤ SA NEMUSÍ OPLATIŤ
Mestská polícia sa okrem kontroly zaplatenia poplatku za psa sústreďuje aj
na to, či majitelia psov vodia svojich miláčikov na vôdzke a rešpektujú zákaz
vodenia psa na zakázané miesta. Pohodlný majiteľ psov, ktorý neodstráni
nečistoty po svojom psovi, môže dostať pokutu do výšky 16,60 eur (500Sk).
Podľa slov náčelníka MsP vo Vrbovom Jaroslava Madža policajti v minulom roku
vykonali štyri kontroly v ranných a večerných hodinách zameraných na zistenie
nedodržania nariadení pre chov psov.
Vo Vrbovom často vidieť zanedbaných, stratených či vyhodených psíkov.
„Máme podozrenie, že tieto túlavé psy vyhadzujú najmä cudzí ľudia, ktorí sem
chodia na chaty alebo idú okolo,“ hovorí náčelník MsP Jaroslav Madžo. Polícia
problém rieši odchytom a umiestnením psov vo vlastných priestoroch. Ak sa
majiteľ psa do troch dní neprihlási, zviera putuje do útulku Slobody zvierat
v Piešťanoch. Keďže Vrbové útulok finančne nepodporuje, za každého prineseného psíka musí radnica zaplatiť. Suma závisí od jeho veľkosti, maximálny
poplatok je 40 eur (1200 Sk).
(eb)
Ad: Kovbojka na mestskom zastupiteľstve
Na 29. januára bolo zvolané riadne
zasadanie mestského zastupiteľstva
s programom, v ktorom nefiguroval
žiaden bod o kauze Vetes. Z toho
dôvodu primátora i poslancov zaskočili občania, ktorí prišli na základe
pozvania vyveseného vo vchodoch
bytoviek niekým nekompetentným.
Nevieme, prečo niekým pozvaní občania obdivovali vystúpenia plné urážok
a vyhrážok.
V súvisiacom článku sa tiež píše, že
problémom sú vraj „chýbajúce a nepresné vyúčtovania medzi Vetesom,
mestom Vrbové a občanmi“. To nie
je pravda. Spoločnosť Vetes Vrbové,
s. r. o. nevznikla v roku 2000 zlúčením Technických služieb s Vetesom,
s. r. o., ale spojením so spoločnosťou Službyt Vrbové, s. r. o. Kameňom
úrazu spoločnosti Vetes nebolo teplo,
ale stratové činnosti samosprávneho charakteru, ktoré bolo potrebné
vykonávať, vysoká réžia spoločnosti
a nerentabilné vynakladanie finančných prostriedkov.
Výrok zo správy audítora bol dôvodom vyhlásiť na spoločnosť konkurz,
čo konateľka, v tom čase Ing. Eva
Vyskočilová, aj urobila. Vyúčtovanie
za rok 2007 dal vykonať Vetes Vrbové
a preplatky budú už v kompetencii
JUDr. S. Volára.
Keď bude známe vyúčtovanie za
prvé štyri mesiace roka 2008, problematika sa bude riešiť komplexne,
a to za aktívnej spolupráce mesta,
ktoré má záujem, aby jeho občania
neboli poškodení.
mesto Vrbové, mestský úrad
Ocenení psíci so svojimi majiteľmi.
Ad: Kovbojka na mestskom zastupiteľstve
V Piešťanskom týždni 8/2009 z
utorka 17. februára som sa v článku
„Kovbojka na mestskom zastupiteľstve“ dočítal „že viceprimátor mesta
Vrbové zvažuje na mňa podanie trestného oznámenia. Chcem dodať, že
ja osobne som už 6. septembra 2007
ústne oznámil polícii svoje podozrenie z prečinu zneužitia právomoci
verejného činiteľa, ktorého sa mal
dopustiť viceprimátor Ján Prievozník
vo veci výberu prevádzkovateľa káblovky. Vzhľadom na dlhodobú PN Ján
Prievozník vypovedal až 19. januára
2009, a tak vyšetrovateľ snáď v dohľadnej dobe vo veci rozhodne.
Ďalej chcem povedať, že ak povzdych vyslovený v návale emócii je
prezentovaný ako túžba po postrieľaní poslancov, tak to mohol napísať
len niekto, kto nevie o mojej osobe
absolútne nič. VETES Vrbové s.r.o. je
podľa mňa vytunelovaná, nie skrachovaná obchodná spoločnosť. Jediným
jej spoločníkom je mesto Vrbové a
v zmysle obchodného zákonníka je
jej najvyšším orgánom valné zhromaždenie (štatutár mesta – primátor).
Primátora som zo zodpovednosti za
VETES neobvinil prvýkrát, robím to
pravidelne na každom mestskom zastupiteľstve v súvislosti s prerokovávaním VETES Vrbové s.r.o. Ak primátor
podal trestné oznámenie voči osobám
zodpovedným za vedenie spoločnosti
VETES Vrbové s.r.o. v období rokov
2000-2007, tak ho vlastne podal na
seba a okrem iných konateľov aj na
svojho zástupcu.
Ján Jánoška
8
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
kultúra
NEZNÁMI, MIKUŠEK A GRASSCOUNTRY VO FONTÁNE
O Allanovi Mikušekovi je známe, že okrem hudby , spevu a komponovaniu sa
venuje aj svojim štvornohým miláčikom na starootcovskom ranči v Jablonici.
Býva tam už nejaký ten rôčik a na diaľku sa cez skype zoznámil s Petrom
Dullom z Košíc, ktorý ho skontaktoval so známymi americkými producentmi
country hudby. „Z tohto dobrého priateľstva vyšla aj spolupráca na piesni
Stádo, ktoré vám dnes výnimočne nezaspievam po slovensky, ale po anglicky,
teda tak, ako ju dal dohromady producent Mark Trail z Neshville,“ prezradil
Allan piešťanskému publiku. To si vypočulo nielen Allanove skladby, ale aj
pesničky Grasscountry a sympatickej, energickej osôbky Natálie Mikušekovej,
ktorá rozbieha spevácku kariéru po vzore svojho otca.
V. Dusíková
Allan Mikušek so svojou dcérou Natáliou a Jarom Rakayom.
Na country muziku vo Fontáne prišlo v stredu večer nezvykle veľa ľudí.
Jedni sa tešili na skupinu Neznámi, ktorej kapelník Jaro Šimo a jeho parťáci
zrejú ako dobré víno. Iní sem došli na Allana Mikušeka a trnavskú kapelu
Grasscountry.
Frontman kapely Neznámi, Jaro Šimo, nám prezradil, že sa chystajú na
súťažnú prehliadku folk, country a bluegrass kapiel v Turzovke. „Môžu si nás
tam všimnúť organizátori veľkých festivalov, ale aj producenti ,“ hovorí.
„Čaká nás ešte jedna príjemná záležitosť . Na začiatku júna oslávime desiate
narodeniny na futbalovom štadióne v Šterusoch,“ pozýva na narodeninovú
párty priaznivcov kapely Neznámi Jaro Šimo.
Neznámi – Zľava Jozef Srhovčík, Roman Weizer a Jaro Šimo.
Jediné ložisko obsidiánu majú vinohradníci
Viete, čo je obsidián? Ak nie, navštívte najnovšiu výstavu Balneologického
múzea, ktorej názov znie – História a súčasnosť slovenského obsidiánu. Dozviete sa, že obsidián je čierny lesklý kameň, ktorý vyzerá veľmi dobre, ak ho
vsadíte napríklad do strieborného náhrdelníka alebo prsteňa. Jeho zrod sa
viaže s mladšími treťohorami, keď v strednej Európe začali sopky zo svojich
útrob chrliť lávu. A obsidián bol na svete. Jediné jeho ložisko na Slovensku
sa nachádza na kopci medzi obcami Viničky a Malá Bara, je na ňom vinohrad.
V okraji lávového prúdu, ktorý tam pradávno tiekol, sa vytvorili sklovité
útvary tmavosivej až čiernej farby. Toto čierne vulkanické sklo má výnimočné
vlastnosti, je brúsiteľné, leštiteľné, má vynikajúcu štiepivosť, a tak ho pravekí ľudia používali na výrobu rôznych nástrojov. Vo Vile Dr. Lisku o obsidiáne
zaujímavo rozprávala geologička Ľudmila Ilášová z Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre: „Chceme slovenský obsidián vyzdvihnúť, a tak vznikla súťaž
s názvom Slovenský obsidiánový šperk. Aj tu, vo výstavných priestoroch, sú
najkrajšie víťazné exponáty, ktoré iste pomôžu tomuto čiernemu sklíčku otvoriť cestu k zákazníkom. Strieborné aj zlaté šperky s obsidiánom sú zaujímavé
a lákajú aj preto, že sa v nich odzrkadľuje kus slovenskej histórie.“
Viera Dusíková
V Galérii Fontána vystavujú naše deti.
Grafiky, maľby aj pastely mladých výtvarníkov
V týchto dňoch môžete v Galérii Fontána, ale aj vo foyeri kina obdivovať
práce mladých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Ich
kresby, portréty, akvarely i temperou maľované diela oživujú grafické reprodukcie Victora Vasarelyho, ale aj kresby maľované grafickým perom na tablete
či dielka mladých grafikov vytvorené vo Photoshope i Corell Drawe. Samostatnú
výstavu tu má aj umelkyňa maľujúca nohami – Vrbovčanka Danka Pekarovičová,
ktorú už dvanásť rokov zasväcuje do tajov výtvarného remesla Jana Rojíková.
Danka sa postupne z kresieb pastelom vypracovala až k temperovým zátišiam,
ale portrétuje aj spolužiakov. „Na olejovej kópii moja žiačka dokonca bravúrne zvládla aj zobrazenie figúry v dekoratívnom prevedení,“ chváli Danku
jej učiteľka.
(vd)
Ľudmile Ilášovej priniesli Piešťanci do Vily Dr. Lisku ukázať vzorky obsidiánu.
televízny program od stredy 25. 2. do utorka 3. 3. 2009 9
streda 25. 2.
JEDNOTKA
ÏÝÍÔĩš¦·ª³WâĩµªKª³WĩÐÝÔÔĩ–¦³³pĩ²¦¬¦¿W³ĩ
ÒÝÔÏĩ’ªk³¦»³Wĩ¸±ºr´§³W¨®ĩóĩ˜ª·²®¹¾ĩ»ĩ…«ñ
·®°ªÝĩˆ´°º²ª³¹ĩĩĩÒÝÏÏĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µWñ
¸¦±¦ĩšÝĩõÌÔÝöĩÓÝÎÏĩŒª±®¨´µ¸ĩõÍÌÝöĩËÔÝÍÏĩ
—±ªK³¦ĩ ‘¦·µ±ª´»Cĩ Ýĩ õËÏÝöĩ ËÌÝÔÔĩ —µ·C»¾ĩ
ËÌÝËÏĩˆC²¸°¾ĩ²¦¬¦¿W³ĩËÍÝÌÔĩš¦·ª³WâĩµªKªñ
³WĩËÍÝÏÔĩ±®³®°¦ĩ‹·¦¨ªĩÝĩõÌËÝöĩËÎÝÍÏĩŒ´µ±¦èĩ
ËÏÝËÔĩŠ´°º¸ĩóĩµª³®¦¿ªĩËÐÝËÏĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸ñ
¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩõËÔÌÝâĩËÔÍÝöĩËÑÝÎÏĩ—“—ĩËÒÝÌÔĩ
šªKª·³WKª°ĩËÒÝÍÏĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩËÓÝËÏĩ—±´»ª³ñ
¸°´ĩˆ³ª¸ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩˆ·ÝĩŒ´ºñ
¸ªĩÝĩõÐÝâĩÑÝöĩÌËÝÏÔĩ–ªµ´·¹O·®ĩÌÌÝÌÔĩž§±®rº¯ñ
²ªĩ¸¦Ýĩ´²O©®¦ĩĩÔÝÔÔĩ†·´³¸°®ĩ¦ĩ†ª·³¸¹ª®³ĩ
õÐÝöĩÔÝÏÔĩˆ´³ĩ‘¦¹¹ª´ĩšÝĩõÌÎÝöĩËÝÏÔĩ†®¦³¨¦ĩ
óĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩõËÔÌÝâĩËÔÍÝöĩ
DVOJKA
ÏÝËÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩĩÏÝÏÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹Cñ
·ªĩÐÝËÏĩ'i¦¸¹³pĩº°ªĩõÏÝöÝĩ›ª¸¹ª·³´»Cĩ°´ñ
²O©®¦ĩÑÝÎÏĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩÒÝÌÔĩ”Biĩ¿e³Ýĩ
—±´»ª³¸°Cĩ ·´¿µ·C»°¦ĩ ĩ ÓÝÔÔĩ –¦³³pĩ ²¦ñ
¬¦¿W³ĩ ËËÝËÔĩ —k°·´²³pĩ r®»´¹ĩ ·¦¸¹±W³ĩ õÐÝöĩĩ
ËÌÝÔÔĩ –ª¬®´³C±³¾ĩ ©ª³³W°ĩ ËÌÝÍÔĩ 2®»Cĩ µ¦ñ
³´·C²¦ĩËÍÝËÔĩ’¦ĩ[º©´»kĩ³b¹ºĩĩËÍÝÎÔĩ‘ªñ
©¿®³C·´©³pĩ¹ª·´·®¿²º¸ĩµ´ĩ·´°ºĩËÓÎÏĩõÌÝöĩĩ
ËÎÝËÔĩ‘b¯ĩ©´²ĩóĩ²b¯ĩ­·¦©ĩËÎÝÍÏĩ¦¸¸®ªĩÝĩ
õÐÝöĩĩËÏÝÔÏĩÏĩ²®³k¹ĩµ´ĩ©»¦³C¸¹ª¯ĩĩĩËÐÝËÏĩ
ˆ®¦¬³`¿¦ĩõËÌÑÝöĩĩËÑÝËÏĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ©ª³³W°ĩ
ËÒÝÔÔĩ —»B¹Cĩ ´²g¦ĩ ³¦ĩ µ´µ´±¨´»kĩ ¸¹·ª©ºĩ
ËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝÔÏĩ‹‰’ݸ°ĩĩÌÔÝÌÔĩ
®¬¦ĩ²¦¯¸¹·´»ĩñĩ«º¹§¦±ĩĩÌÌÝÏÔĩ®¬¦ĩ²¦¯¸¹·´»ĩ
óĩ­®¬­±®¬­¹¾ĩÌÍÝÏÔĩ’´¨ĩ»ĩ¦·¨­W»ªĩËÝÌÔĩ™©¦ñ
±´¸¹®ĩ
˜ĩÌÝËÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜š
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ–ªÆª½ĩÐÝÔÔĩ˜ª±ª·C³´ĩÒÝÌÏĩ¦ĩ˜´·²ª³ñ
¹¦Þĩ”´°ºgª³®ªĩ±C¸°¾ĩõÌÔÍÝâĩÌÔÎÝöĩËÔÝÔÏĩš´ñ
±¦³®ªĩ©®»´K®³¾ĩóĩ2®»´¹ĩ³¦ĩ¸±´§´©ªÝĩ†·®¹¸°pĩ
·´©®³³pĩ ű²ĩ ËËÝÎÏĩ ”´­´¹´»´¸iĩ œÝĩ õËÐÝöĩ
ËÌÝÍÏĩ‘ª¸¹ªK°´ĩŒªº·O°¦ĩÝĩõÓÝâĩËÔÝöĩĩËÎÝËÏĩ
šĩ¹®ª³®ĩ¿±´K®³ºĩÝĩõËËÝöĩËÏÝÔÏĩ‡®¬C³¸°ªĩ¸·©ñ
¨ªĩ õËÓÐÝâĩ ËÓÑÝöĩ ËÑÝÔÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ
ËÑÝÍÔĩ –ªÆª½ĩ ËÒÝÔÔĩ ´²®¸C·ĩ –ª½ĩ óĩ “µBiĩ
»ĩ¦°¨®®ÝĩõÐÝöĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÓÝÌÔĩ
ˆ³ª¸ĩÌÔÝÔÔĩ—º¸ª©®¦ĩÌÔÝÎÏĩ³¬¦ĩ®³©¸¹·_²Þĩ
ª¹´ĩµ·®ĩ¯¦¿ª·ªĩ®±¯¦Ýĩ’ª²ª¨°pĩ·´²¦³¹®¨°pĩ
ű²ĩĩÌÌÝÍÏĩ˜¦°²ª·ĩ©´°´³¦±pĩ¿±´K®³Ýĩ…²ªñ
·®¨°pĩ¹­·®±±ª·ĩĩÔÝÎÔĩ˜¦°¹®¨°pĩk¹´°Ýĩ…²ª·®¨ñ
°pĩ ¦°K³pĩ ¹­·®±±ª·ĩ ÌÝÌÏĩ š·¦rª©³Cĩ ¸¹C»°¦ĩ
õÒÝöĩÍÝËÔĩŽ¦°ªĩ¦ĩ˜±¸i´¨­ĩšÝĩõËÝöĩÍÝÏÏĩ˜ªñ
±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾
JOJ
ÐÝÎÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩÑÝËÏĩ’´»®³¾ĩÑÝÎÔĩ—k©³¦ĩ
¸®ª]ĩÒÝÍÔĩ‰™–“ĩ»p­·¦ĩĩËÔÝËÏĩš·¦rª©³OĩKW¸±¦ĩ
õÍÏÝöĩĩĩËËÝÔÔĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõËÝöĩĩËÌÝÔÔĩ·®²®ñ
³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÏÝöĩËÌÝÎÏĩš¾¯ª©³C»¦K®ĩ
õËÑÝöĩĩËÍÝÎÔĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÌÝöĩËÎÝÍÔĩ‡Ý—ݍĩ·®ñ
²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÍÝöĩËÏÝÌÔĩš·¦rª©³Oĩ
KW¸±¦ĩõÍÐÝöĩËÐÝÔÔĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩ
õÐÝöĩËÑÝÔÔĩ”·»Oĩ’´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ”·´²®ĩ’´»®ñ
³¾ĩËÒÝÔÔĩ—k©³¦ĩ¸®ª]ĩËÓÝÔÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩ
ËÓÝÍÔĩ’´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ”¦³ª±C°ĩõËÓÒÝöĩÌÔÝÎÏĩ
‡Ý—ݍÝĩ·®²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõËÑÝöĩÌËÝÎÏĩ
‡Ý—ݍÝĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩšÝĩõÌËÝöĩÌÌÝÍÔĩ
—»®ªr¦ĩ g¹»´·°¦ĩ õÒÝöÝĩ …²ª·®¨°pĩ °·®²®³C±³¾ĩ
¸ª·®C±ĩÌÍÝÌÔĩ‘¦«¸¹´·¾ĩÔÝÌÔĩ”·ª°±®¦¹¦ĩ³´¨Ýĩ
…²ª·®¨°pĩ¹­·®±±ª·ĩËÝÎÏĩ‡º©¿®³ª¨Ýĩ…²ª·®¨°pĩ
¹­·®±±ª·ĩĩÍÝËÏĩž±Cĩ°¦·²¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ­´·´·
ČT1
ÏÝÔÔĩ‡­¦±ºµ¦ĩ¯ªĩ­·¦ĩÏÝÍÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`ñ
³ªĩÏÝÏÓĩ'¹k©®´ĩÐĩÒÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩÓÝÔÔĩ
˜ª±ª»¦·®O¹ªĩËÔÝÍÏĩˆ´°¹´·ĩ¿ĩ绪¯²®³°ºæĩõÎÝöĩĩ
ËÌÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩËÌÝÍÔĩ—¦²¦ĩ©´²¦ĩËÍÝÍÔĩ´ñ
²º³®°C¨®¦ĩ¯ªĩ­·¦ĩõÒÝöĩĩËÍÝÏÔĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩ
õÌÝöĩ ËÎÝÍÏĩ —º©°¾]¦ĩ …²¾ĩ šÝĩ õËÓÝöĩ ËÏÝÌÏĩ
‹¦²ªĩ”¦¬ªĩËÏÝÏÔĩ†´±¦ĩ·¦¿ĩ¯ª©³¦ĩµ±¦³O¹¦ĩ
õÒÝöĩĩËÐÝËÏĩŽ¦ĩ¦ĩ²´¯¦ĩ·´©®³¦ĩõÌÎÝöĩËÐÝÍÔĩ
k¿ª±³Cĩ g°b±°¦ĩ ËÑÝÔÔĩ …žñ°»W¿ĩ ËÑÝÍÔĩ ”´©ĩ
µ´°·p»°´ºĩËÒÝÔÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`³ªĩËÒÝÌÏĩ
®ª·³ªĩ´»¨ªĩËÒÝÎÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÔÔĩ™©¦ñ
±´¸¹®ĩÌÔÝÔÔĩ”´g¹¦ĩµ·ªĩ¹ª§¦ĩÌËÝÔÔĩ”´ĩ¸¹´ñ
µC¨­ĩ­»®ª¿©ĩÌËÝÍÔĩ’¦ĩ¸¹´µªĩÌÌÝÔÔĩŒ´¹ª±ĩ
†¦§¾±´³ĩÝĩõÒÝöĩÌÍÝÔÔĩ™©ª±ª³®ªĩ²®±´¸¹®ĩ¸¦ĩ¿¦ñ
²®ª¹¦Ýĩ”¸¾¨­´±´¬®¨°pĩ°·®²®³C±³¾ĩű²ĩĩÔÝÏÔĩ
ˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÌÝöĩ
NOVA
ÏÝÏÓĩ –¦]¦¯°¾ĩ ¸ĩ ’´»´ºĩ ÒÝÍÔĩ ž´··´Þĩ ‘ªKĩ
¦ĩ ·ºr¦ĩ õÑÝöĩ ÓÝÌÏĩ —¹·¦¹ª³Wĩ »ĩ ²´·®Ýĩ …²ª·®¨ñ
°pĩű²ĩĩËËÝÌÏĩ“©±´rª³Oĩµ·Wµ¦©¾ĩšÝĩõËÏÝöĩ
ËÌÝÌÔĩ‘b¯ĩµ·®¦¹ª[ĩ‘´³°ĩšÝĩõÒÝöĩĩĩËÍÝËÏĩ—¹·¦ñ
¹ª³WĩÝĩõËÓÝöĩËÎÝËÔĩ´§·¦ĩËËĩšÝĩõÓÝöĩËÏÝËÔĩ
Œ»®ª¿©³¦ĩµª¨­´¹¦ĩšÝĩõÌËÝöĩĩËÐÝÔÏĩ¦¸ĩšªñ
¬¦¸Þĩ¦¸W³´ĩõÓÝöĩËÑÝÔÔĩ”´µ´±º©]¦¯g®ªĩ¹ª±ªñ
»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ËÑÝÎÔĩ ·®²®³C±°¦ĩ ’ª¼ĩ ´·°ĩ
ÝĩõÍÝöĩĩËÒÝÍÏĩ™±®¨¦ĩõËÌËÏÝâĩËÌËÐÝöĩËÓÝÍÔĩ
˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ†ª¿ĩ¸¹´µ¾ĩšÝĩõÒÝöĩ
ÌËÝÔÔĩ’C²´·³pĩ»¾gª¹·´»¦¨Wĩ¸±ºr§¦ĩÝĩõÌÎÝöĩ
ÌËÝÏÔĩ’¦ĩ»±¦¸¹³Oĩ´K®ĩÌÌÝÍÏĩ”±¦¸¹®¨°Cĩ¨­®ñ
·º·¬®¦ĩšÝĩõËÍÝöĩÌÍÝÍÏĩ‘´©ª¸¹¾Þĩˆ´§·´©·ºrñ
¸¹»´ĩ‘´©ª¸¹¾ĩ†±¦®¸ªÝĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩ
ÔÝÏÏĩ’´»¦¸­´µµ®³¬ĩËÝËÏĩËËÌ
PRIMA
ÐÝÍÏĩ”ª¹ª·ĩ”¦³ĩ¦ĩµ®·C¹®ĩĩĩÑÝËÔĩĩ“¬¬¾ĩ¦ĩg»Cñ
§¾ĩĩĩÑÝÌÏĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõÑÝöĩÑÝÏÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩ
ÝĩõÌÝöĩÒÝÌÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÏÌÝöĩĩÒÝÏÏĩ”¦³ª±C°ĩ
õÑÓÝöĩÓÝÎÔĩ“©µ¦©±W°ĩÝĩõÌËÝöĩĩËÔÝÎÔĩ”·C»´ĩ¦ĩ
µ´·®¦©´°ĩÝĩõËÐÝöĩĩËËÝÎÔĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µWñ
¸¦±¦ĩšÝõËÍÝöĩĩËÌÝÎÔĩ—¦§·®³¦ĩóĩ²±¦©CĩK¦·´ñ
©ª¯³®¨¦ĩÝĩõËÔÝöĩËÍÝËÔĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõÒÝöĩ
ËÍÝÎÔĩ”´±W¨®¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩõËÌËÝöĩĩËÎÝÎÔĩ
¦·´ñ
©ª¯³®¨ªĩõËÔÝöĩËÏÝÎÔĩ‘O©®º²ĩÝĩõÑÝöĩËÐÝÎÔĩ
ž±´K®³¾ĩ¿´ĩ¸º¸ª©¸¹»¦ĩÝĩõËÐÝöĩËÑÝÎÔĩ‘®³k¹¾ĩ
·ª¬®`³ºĩËÒÝÔÔĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩĩËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ
”·®²¦ĩËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÍÝöĩÌÔÝÔÔĩŒC©¦¯âĩ
°¹´ĩ ¸´²èĩ ÌËÝÌÔĩ ˜´µĩ ¸¹¦·ĩ ²¦¬¦¿W³ĩ ÌÌÝÌÏĩ
‘¾g±®ª³°¾ĩ ¿±´K®³¨¦ĩ šÝĩ õÍÝöĩ ÌÍÝÌÔĩ ‰«ª°¹ĩ
³º±¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¹­·®±±ª·ĩËÝÎÏĩš´±¦¯¹ªĩ»ªg¹¨¦ĩ
ÍÝÍÔĩšĩ²ª³ªĩ¿C°´³¦ĩÝĩõËÐÝö
štvrtok 26. 2.
JEDNOTKA
ÏÝÍÔĩš¦·ª³WâĩµªKª³WĩÐÝÔÔĩ–¦³³pĩ²¦¬¦¿W³ĩ
ÒÝÔÏĩ‘ª©k¿¾ĩóĩ©ª¸®»Oĩ°·C¸°¾Ýĩˆ´°º²ª³¹ĩĩ
ÒÝÏÏĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µW¸¦±¦ĩšÝĩõÌËÝöĩÓÝÎÔĩ
Œª±®¨´µ¸ĩõÍÍÝöĩËÔÝÍÔĩ‰º·´»®¸®´³ĩ—´³¬ĩ‡´³ñ
¹ª¸¹ĩ ÌÔÔÓĩ ĩ ËÌÝÔÔĩ —µ·C»¾ĩ ËÌÝËÏĩ ˆC²¸°¾ĩ
²¦¬¦¿W³ĩËÍÝËÏĩš¦·ª³WâĩµªKª³WĩËÍÝÏÔĩ±®³®ñ
°¦ĩ‹·¦¨ªĩÝĩõÌËÝöĩËÎÝÍÏĩŒ´µ±¦èĩËÏÝËÔĩŠ´ñ
°º¸ĩóĩ·´©®³¦ĩËÐÝËÏĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸ñ
¹W²ĩõËÔÎÝâĩËÔÏÝöĩËÑÝÎÏĩ—“—ĩËÒÝÌÔĩšªKª·³Wñ
Kª°ĩËÒÝÍÏĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩËÓÝËÏĩ—±´»ª³¸°´ĩˆ³ª¸ĩ
ËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩ‡¦µ·®ĩĩõÑÝöĩÌÌÝÔÔĩ
†´±ĩ ·¦¿ĩ ¯ª©ª³ĩ ¿±´K®³Ýĩ ·®²®³C±³¦ĩ °´²O©®¦ĩĩ
ÌÍÝÍÏĩ†·´³¸°®ĩ¦ĩ†ª·³¸¹ª®³ĩõÑÝöĩĩÔÝÌÏĩˆ´³ĩ
‘¦¹¹ª´ĩĩĩËÝÌÔĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩ
õËÔÎÝâĩËÔÏÝöĩÍÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜š
DVOJKA
ÏÝÎÏĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩĩÐÝÌÔĩ'i¦¸¹³pĩº°ªĩõÐÝöĩ
ÑÝÎÏĩ 2®»Cĩ µ¦³´·C²¦ĩ ÒÝËÔĩ ·¦¯®³¦ĩ ¿»®ª·¦¹ĩ
ÒÝÌÏĩ †¦³W¨°ªĩ ·´¿µ·C»°¾ĩ õÎÝöĩ ÓÝÔÔĩ –¦³ñ
³pĩ ²¦¬¦¿W³ĩ ËËÝËÔĩ ž®³¦Ýĩ ´²´·³pĩ µ·W§ª­ĩ
ËÌÝÔÔĩ –ª¬®´³C±³¾ĩ ©ª³³W°ĩ ËÌÝÌÔĩ 2®»Cĩ µ¦ñ
³´·C²¦ĩËÍÝËÔĩ’¦ĩ[º©´»kĩ³b¹ºĩËÍÝÎÔĩž©·¦ñ
»WK°´âĩµC³ĩ©´°¹´·ĩĩËÎÝÔÏĩ·´°´©W±®ªĩ°·´³®°¾ĩ
ÝĩËÎÝÍÔĩ¦¸¸®ªĩÝĩõÑÝöĩĩËÏÝÔÔĩ’C·´©³Oĩµ¦·ñ
°¾ĩ¦ĩ´¨­·¦³¦ĩµ·W·´©¾ĩõÌÝöĩËÏÝËÔĩ…²¦¿´³¸°Oĩ
­·¾Ýĩˆ´°º²ª³¹ĩËÐÝÌÔĩ”·´«ª¸®´³C±ĩËÐÝÎÏĩŒ¦ñ
±¦±®ĩËÑÝËÏĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ©ª³³W°ĩËÒÝÔÔĩšª[°Oĩ
¿C­¦©¾ĩ ËÒÝÍÔĩ ’¦g¦ĩ ‰º·`µ¦ĩ ËÓÝËÏĩ šªKª·ñ
³WKª°ĩ ËÓÝÍÔĩ —µ·C»¾ĩ —˜šĩ ÌÔÝÔÔĩ ˆª³³W°ĩ
²ª©»ªM´»ĩõÌÝöÝĩ†·®¹¸°pĩµ·W·´©´µ®¸³pĩ¸ª·®C±ĩ
ÌÔÝÏÏĩŠ¦²W±®¦ĩÌËÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹C·ªĩ
ÌÌÝËÔĩšªKª·ĩ³¦ĩ¹O²ºĩÌÍÝÍÏĩˆ´§·´©·ºr¸¹»Cĩ
°·®²®³¦±®¸¹®°¾ĩõÑÝöĩĩÔÝÌÏĩŒ¦±¦±®ĩÔÝÏÔĩŠ¦²W±®¦ĩ
ËÝÌÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩ
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ–ªÆª½ĩÐÝÔÔĩ˜ª±ª·C³´ĩÒÝÌÏĩ¦ĩ˜´·²ª³ñ
¹¦Þĩ”´°ºgª³®ªĩ±C¸°¾ĩõÌÔÏÝâĩÌÔÐÝöĩËÔÝÔÏĩ‡­±ñ
µ¦¹Oĩ©ª©®K¸¹»´Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩËËÝÎÏ
”´­´¹´»´¸iĩœÝĩõËÑÝöĩËÌÝÍÏĩ‘ª¸¹ªK°´ĩŒªñ
º·O°¦ĩÝâĩÝĩõËËÝâĩËÝöĩËÎÝÌÔĩšĩ¹®ª³®ĩ¿±´K®³º
ÝĩõËÌÝöĩËÏÝÔÏĩ‡®¬C³¸°ªĩ¸·©¨ªĩõËÓÒÝâĩËÓÓÝö
ËÑÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ–ªÆª½ĩËÒÝÔÔ
´²®¸C·ĩ–ª½ĩóĩ“µBiĩ»ĩ¦°¨®®ĩõÑÝöĩĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ªñ
»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÓÝÌÔĩˆ³ª¸ĩÌÔÝÔÔĩ“·©®³C¨®¦
»ĩ·ºr´»ª¯ĩ¿C­·¦©ªĩÝĩõÐÝöĩÌËÝÌÔĩ‡´²ª§¦¨°
ÌËÝÏÔĩ‘®²´ĩ¿C°´³¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ°·®²®³C±³¾
¹­·®±±ª·ĩÌÍÝÏÔĩ‘¾g±®ª³°¾ĩ»·¦­¦ĩÝĩõÒÝöĩÔÝÎÏ
‡­±¦©³Cĩ´¨ª[Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩ¹­·®±±ª·ĩĩÌÝÌÔ
ˆ´»®©ª³®¦ĩ»ĩµª°±ªâĩµ·®¦¹ª±®¦Ýĩ—±´»ª³¸°pĩű²
ÍÝÍÏĩŽ¦°ªĩ¦ĩ˜±¸i´¨­ĩšÝĩõÌÝöĩ
JOJ
ÐÝÎÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩÑÝËÏĩ’´»®³¾ĩÑÝÎÔĩ—k©ñ
³¦ĩ¸®ª]ĩÒÝÍÔĩ‰™–“ĩ»p­·¦ĩĩËÔÝËÏĩš·¦rª©³O
KW¸±¦ĩ õÍÐÝöĩ ËËÝÔÔĩ ‡­¦²ª±ª`³ĩ õÌÝöĩ ĩ ËÌÝÔÔ
·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÐÝöĩËÌÝÎÏĩ—»®ªr¦
g¹»´·°¦ĩõÒÝöĩĩËÍÝÎÔĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÍÝöĩËÎÝÍÔ
‡Ý—ݍĩ·®²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÎÝöĩËÏÝÌÔ
š·¦rª©³OĩKW¸±¦ĩõÍÑÝöĩËÐÝÔÔĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼
´·°ĩÝĩõÑÝöĩËÑÝÔÔĩ”·»Oĩ’´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ”·´ñ
²®ĩ’´»®³¾ĩËÒÝÔÔĩ—k©³¦ĩ¸®ª]ĩËÓÝÔÔĩ·®²®
’´»®³¾ĩ ËÓÝÍÔĩ ’´»®³¾ĩ ÌÔÝÔÔĩ š¾¯ª©³C»¦K®
õËÒÝöĩÌËÝÌÔĩ”¦³ª±C°ĩõËÓÓÝöĩĩÌÌÝÔÔĩ‘¦«¸¹´ñ
·¾ĩÌÍÝÔÔĩ–ª¸®©ª³¹ĩ‰»®±Þĩ…µ´°¦±¾µ¸¦Ýĩ´µñ
·´©º°K³pĩ¦°K³pĩ¸¨®ñÅĩ­´·´·ĩÔÝÏÔĩ’ª»®³³WÝ
´µ·´©º°K³pĩ°·®²®³C±³¾ĩ¹­·®±±ª·ĩĩÌÝÌÔĩ·Cñ
[´»¸°Cĩ³ª²´¨³®¨¦ĩõËÍÝâËÎÝâËÏÝö
ČT1
ÏÝÔÔĩ‡­¦±ºµ¦ĩ¯ªĩ­·¦ĩÏÝÍÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`ñ
³ªĩÏÝÏÓĩ'¹k©®´ĩÐĩÒÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩÓÝÔÔ
®³¬ĩ ´³¬Ýĩ …²ª·®¨°pĩ ű²ĩ ĩ ËÔÝÎÏĩ —µ®ª»¦
¦·´±ĩ‹´¹¹ĩËËÝÎÏĩ
ª¸°Oĩ²¦±®K°´¸¹®ĩËÌÝÔÔ
—µ·C»¾ĩËÌÝÍÔĩ—¦²¦ĩ©´²¦ĩËÍÝÍÔĩˆ®¦¬³`ñ
¿¦ĩĩËÍÝÏÔĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÍÝöĩËÎÝÎÔĩ—º©°¾ñ
]¦ĩ…²¾ĩšÝĩõÌÔÝöĩËÏÝÌÏĩš´©C¨°ªĩµº¹´»¦³®ª
ËÏÝÎÔĩ'®°´»³W¨®ĩËÏÝÏÏĩ‘ª©k¿¦ĩËÐÝÍÔĩkñ
¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩËÑÝÔÔĩ…žñ°»W¿ĩËÑÝÍÔĩ†p»¦³®ª
¯ªĩ­·¦ĩËÒÝÔÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`³ªĩËÒÝÌÏĩ
®ª·ñ
³ªĩ´»¨ªĩËÒÝÎÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÔÔĩ™©¦±´¸¹®
ÌÔÝÔÔĩŒª·¨º±ªĩ”´®·´¹ĩœÝĩõÎÝöĩÌËÝÎÔĩ‘C¹ªĩ¸±´ñ
»´ĩĩĩÌÌÝÍÔĩ”“‰–ĩÌÍÝÔÏĩˆª¦©¼´´©ĩÝĩõËÌÝö
ÔÝÔÏĩ’¦ĩ²´±±ĩÔÝÏÔĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÍÝö
NOVA
ÏÝÏÓĩ–¦]¦¯°¾ĩ¸ĩ’´»´ºĩÒÝÍÏĩž´··´Þĩ‘ªKĩ¦
·ºr¦ĩõÒÝöĩĩÓÝÌÏĩ˜¦°Cĩ³´·²C±³¦ĩ°·C[´»¸°C
·´©®³°¦Ýĩ Š·¦³¨k¿¸°¦ĩ °´²O©®¦ĩ ĩ ËËÝÍÔĩ “©ñ
±´rª³Oĩµ·Wµ¦©¾ĩšÝĩõËÐÝöĩĩËÌÝÌÔĩ‘b¯ĩµ·®¦¹ª[
‘´³°ĩšÝĩõÓÝöĩËÍÝËÔĩª³¸¸ª³ĩùĩ¸µ´±ÝĩËÍÝÎÔ
2ª³¦¹pĩ¿´ĩ¿C»B¿°¦²®ĩĩõËÝöĩĩËÎÝËÔĩ´§·¦ĩËË
šÝĩõËÔÝöĩËÏÝËÔĩŒ»®ª¿©³¦ĩµª¨­´¹¦ĩšÝĩõÌÌÝö
ËÐÝÔÏĩ¦¸ĩšª¬¦¸Þĩ¦¸W³´ĩõËÔÝöĩËÑÝÔÔĩ”´µ´ñ
±º©]¦¯g®ªĩ¹ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÎÔĩ·®²®³C±°¦
’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÎÝöĩĩĩËÒÝÍÏĩ™±®¨¦ĩõËÌËÑÝâĩËÌËÒÝö
ËÓÝÍÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ“·©®³C¨®¦ĩ»
·ºr´»ª¯ĩ¿C­·¦©ªĩÝĩõÒÓÝöĩÌËÝÌÔĩˆ·º­Cĩg¦³¨¦
õËÝöĩÌÌÝËÔĩžC°´³ĩ¦ĩµ´·®¦©´°ĩšÝĩõÒÝöĩÌÍÝÔÏ
ˆ»´¯®¹pĩ ¿C¸¦­Ýĩ …²ª·®¨°pĩ ¦°K³pĩ ű²ĩ ËÝÔÏ
·®²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÌÌÝöĩĩ
PRIMA
ÐÝÍÏĩ”ª¹ª·ĩ”¦³ĩ¦ĩµ®·C¹®ĩĩĩÑÝËÔĩĩ“¬¬¾ĩ¦ĩg»Cñ
§¾ĩĩĩÑÝÌÏĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõÒÝöĩÑÝÏÏĩ”·®¦¹ªñ
±®¦ĩÝĩõÍÝöĩÒÝÌÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÏÍÝöĩĩÒÝÏÏĩ”¦³ªñ
±C°ĩõÒÔÝöĩÓÝÎÔĩ“©µ¦©±W°ĩÝĩõÌÌÝöĩĩËÔÝÎÔĩ”·Cñ
»´ĩ¦ĩµ´·®¦©´°ĩÝĩõËÑÝöĩĩËËÝÎÔĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦â
³¦µW¸¦±¦ĩšÝĩõËÎÝöĩĩËÌÝÎÔĩ—¦§·®³¦ĩóĩ²±¦©C
K¦·´©ª¯³®¨¦ĩÝĩõËËÝöĩËÍÝËÔĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝ
õÓÝöĩËÍÝÎÔĩ”´±W¨®¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩõËÌÌÝöĩĩËÎÝÎÔ
¦·´©ª¯³®¨ªĩÝĩõËËÝöĩËÏÝÎÔĩ‘O©®º²ĩÝĩõÒÝö
ËÐÝÎÔĩž±´K®³¾ĩ¿´ĩ¸º¸ª©¸¹»¦ĩÝĩõËÑÝöĩËÑÝÎÔ
‘®³k¹¾ĩ·ª¬®`³ºĩËÒÝÔÔĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩĩËÒÝÏÏĩ—µ·Cñ
»¾ĩ˜šĩ”·®²¦ĩËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÎÝöĩÌÔÝÔÔ
šª[²®ĩ°·ª­°Oĩ»¿i¦­¾ĩÝĩõÏÌÝöĩÌËÝÌÔĩ…°´ĩ¸¦
KONGRESOVÁ HALA
Št. 26. 2. o 19.30 h
VIOLONČELOVÉ TRIO
UNIKÁTNY KONCERT ŠPIČKOVÝCH
SLOVENSKÝCH UMELCOV
Jozef Podhoranský - je tvorivým
a neustále hľadajúcim typom interpreta. Neuspokojuje sa s dosiahnutými métami, vždy sa usiluje
siahať na ešte vyššie priečky rebríka kvality.
Eugen Prochác - patrí medzi špičkových slovenských interpretov
strednej generácie. Vďaka svojmu
interpretačnému majstrovstvu získal celý rad pozvaní na účinkovanie
nielen doma, ale i v zahraničí.
Jozef Lupták - je umelec širokého
umeleckého záberu so zrelým muzikantským intelektom, vytríbeným zmyslom pre štýl, technickou
virtuozitou, schopnosťou zmocniť sa posolstva interpretovaného
diela s nadhľadom a presvedčivosťou.
Program: J Haydn, A. Vivaldi, J.
Bodin de Boismortier, S. Joplin...
Vstupné: 8 €/241 Sk
VYCHÁDZKY
Zraz pred KH Balnea Esplanade.
Pi. 27. 2. o 14.30 h
ZELENÉ PĽÚCA
KÚPEĽNÉHO OSTROVA
Kúpeľný ostrov je zeleným klenotom Piešťan. Parku dominujú
botanické zvláštnosti - céder libanonský, ginko dvojlaločné, jedľa
Nordmanova.
Lektor: Ing. František Bača
VÝSTAVY
30. 1. - 27. 2.
Spoločenské centrum
JOZEF DUSÍK
GRAFIKY
Otvorené: po - pi 8.00 - 18.00 h
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. poschodie
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. poschodie
tel. 033/775 50 38
a hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
Pozvánka
Liga proti rakovine pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu spojenú s výstavkou
ručných prác členiek.
Uskutoční sa v stredu 4. marca
o 15.00 h v kinosále Mestského
kultúrneho strediska
na Ulici A. Dubčeka.
10 televízny program od stredy 25. 2. do utorka 3. 3. 2009
¸¹¦»®¦ĩ¸ª³ĩÌÌÝËÏĩ‡­®·º·¬´»®¦ĩšÝĩõÒÝöĩÌÍÝËÏĩ
ž§ª·¦¹ª±®¦ĩ°´¸¹WĩÝĩõÑÝöĩÔÝËÏĩ’¦ĩµ±³pĩµ±¾³ĩÝĩ
õËÒÝöĩËÝËÏĩš´±¦¯¹ªĩ»ªg¹¨¦ĩÍÝÔÔĩšĩ²ª³ªĩ¿Cñ
°´³¦ĩÝĩõËÑÝöĩ
piatok 27. 2.
Ut. 24. 2. o 18.00 h
Filmové predstavenie
POKOJ V DUŠI
Súčasný príbeh
o priateľstve a zrade.
Scenár: Jiří Křižan
Réžia: Vladimír Balko
Hrajú: Attila Mokos, Roman Luknár, Robert Więckiewicz, Jan Vondráček, Helena Krajčová, Jaromír
Hanzlík, Ľubomír Paulovič, Ľubo
Roman a ďalší
SR-2009, MP 15, slovenské znenie,
95 min. Vstupné: 2,50 €/75,31 Sk
So. 28. 2. o 19.00 h
Svetoznámy herec Jan Tříska prvý
raz v Dome umenia v predstavení
Yasminy Rezy
KUMŠT
spolu s Divadelnou spoločnosťou
Jana Hrušínského
Komédia o živote a o schopnosti
vedieť žiť.
Spoluúčinkujú: Jan Kačer a Jan
Hrušínský
Réžia: Jan Hřebejk - režisér mnohých významných českých filmov
(Nestyda, U mě dobrý, Medvídek,
Kráska v nesnázích, Horem pádam,
Pupendo, Musíme si pomáhat, Pelíšky...)
Vstupné: 13,50 €/406,70 Sk
VÝSTAVY
4. 2. - 28. 2.
Výstavná sieň DU
Veľvyslanectvo Českej republiky
na Slovensku a Dom umenia vás
pozývajú na výstavu
VLADIMÍR JIRÁNEK
„HUMOR & PSYCHOANALÝZA“
konanej pri príležitosti začatia
predsedníctva Českej republiky v
Európskej únii.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené v pondelok až
piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
JEDNOTKA
ÏÝÍÔĩ š¦·ª³Wâĩ µªKª³Wĩ ÐÝÔÔĩ –¦³³pĩ ²¦¬¦ñ
¿W³ĩÒÝÔÏĩ‘´³¹¾ĩ–´§ª·¹¸Ýĩˆ´°º²ª³¹ĩĩÒÝÏÏĩ
˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µW¸¦±¦ĩšÝĩõÌÌÝöĩÓÝÎÏĩŒªñ
±®¨´µ¸ĩõÍÎÝöĩËÔÝÍÔĩ‡¦µ·®ĩõÑÝöĩĩËÌÝÔÔĩ—µ·Cñ
»¾ĩ ËÌÝËÏĩ ˆC²¸°¾ĩ ²¦¬¦¿W³ĩ ËÍÝËÏĩ š¦·ª³Wâĩ
µªKª³WĩËÍÝÏÔĩ±®³®°¦ĩ‹·¦¨ªĩÝĩõÌÌÝöĩËÎÝÍÏĩ
Œ´µ±¦èĩĩËÏÝËÔĩŠ´°º¸ĩóĩµ·C»´ĩËÐÝËÏĩ†®¦³¨¦ĩ
óĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩõËÔÐÝâËÔÑÝöĩËÑÝÎÏĩ—“—ĩ
ËÒÝÌÔĩšªKª·³WKª°ĩËÒÝÍÏĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩËÓÝËÏĩ—±´ñ
»ª³¸°´ĩˆ³ª¸ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩ‰ºñ
·´»®¸®´³ĩ—´³¬ĩ‡´³¹ª¸¹ĩÌÔÔÓĩÌËÝÏÔĩ
W³¸°¾ĩ
²ª¸®¦¨Ýĩ˜­·®±±ª·ĩĩÌÍÝÍÏĩ®¸¦Ýĩ˜­·®±±ª·ĩĩËÝÔÏĩ
ˆ´³ĩ‘¦¹¹ª´ĩĩÌÝÔÔĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸ñ
¹W²ĩõËÔÐÝâĩËÔÑÝöĩÍÝÍÏĩ—µ·C»¾ĩ—˜š
DVOJKA
ÏÝÌÏĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩĩÐÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹C·ªĩ
ÐÝÌÔĩ'i¦¸¹³pĩº°ªĩõÑÝöĩÑÝÎÏĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩ
ÒÝÍÔĩŠ®©±®§º²ĩÓÝÔÔĩ–¦³³pĩ²¦¬¦¿W³ĩËËÝËÔĩ
ˆª³³W°ĩ²ª©»ªM´»ĩõÌÝöĩĩĩËÌÝÔÔĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ
©ª³³W°ĩËÌÝÍÔĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩËÌÝÏÔĩ’¦ĩ[ºñ
©´»kĩ³b¹ºĩĩËÍÝÌÔĩ’¦g¦ĩ‰º·`µ¦ĩËÍÝÏÔĩšª[ñ
°Oĩ¿C­¦©¾ĩËÎÝËÏĩ¦¸¸®ªĩÝĩõÒÝöĩËÎÝÎÔĩšªKª·ĩ
³¦ĩ¹O²ºĩÝÝÝĩËÐÝËÔĩŠ¦²W±®¦ĩËÑÝËÏĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ
©ª³³W°ĩËÒÝÔÔĩ‰º·´²¦½½ĩõÑÝöĩËÒÝÍÏĩ˜ª±ª»Wñ
°ª³©ĩĩËÓÝËÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩ
ÌÔÝÔÔĩ‡­¨ª±®ĩ¿¦§®iĩŒ®¹±ª·¦ĩõÍÝöÝĩˆ´°º²ª³¹ĩ
ÌÔÝÏÔĩ‹‰’ݸ°ĩĩÌËÝÔÏĩ
ª¸°´¸±´»ª³¸°pĩűñ
²´»pĩ¹pr©ª³³W°ĩÌËÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹Cñ
·ªĩ ÌÌÝÔÏĩ ‘ª©®¨W³¦ĩ ÌÍÝÔÏĩ ˆ‹èĩ …²ª·®¨°pĩ
ű²ĩ ĩ ÔÝÏÏĩ —¹·¦g³pĩ ¸ª³Ýĩ ˆ´°º²ª³¹ĩ ĩ ÌÝËÔĩ
™©¦±´¸¹®ĩ
˜
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ–ªÆª½ĩÐÝÔÔĩ˜ª±ª·C³´ĩÒÝÌÔĩ¦ĩ˜´·²ª³ñ
¹¦Þĩ ”´°ºgª³®ªĩ ±C¸°¾ĩ õÌÔÑÝâĩ ÌÔÒÝöĩ ĩ ËÔÝÔÔĩ
ˆ»¦¯¦ĩ[º©®¦ĩ»ĩž““Ýĩ
ª¸°Cĩ·´©®³³Cĩ°´²O©®¦ĩ
ËËÝÎÏĩ”´­´¹´»´¸iĩœÝĩõËÒÝöĩËÌÝÍÏĩ‘ª¸¹ªKñ
°´ĩŒªº·O°¦ĩÝĩõÌÝâĩÍÝöĩĩËÎÝËÏĩšĩ¹®ª³®ĩ¿±´K®³ºĩ
ÝĩõËÍÝöĩËÏÝÔÏĩ‡®¬C³¸°ªĩ¸·©¨ªĩõÌÔÔÝâĩÌÔËÝöĩ
ËÑÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ–ªÆª½ĩËÒÝÔÔĩ
´²®¸C·ĩ–ª½ĩóĩ“µBiĩ»ĩ¦°¨®®ĩõÒÝöĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ªñ
»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÓÝÌÔĩˆ³ª¸ĩÌÔÝÔÔĩ…¯ĩ²k©·¾ĩ
¸¨­¾§WĩĩÌËÝÌÏĩ'µª¨®¦±®¸¹¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩ
ű²ĩĩÌÍÝÍÔĩ…ª´³ĩŠ±º½Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩĩ
ËÝÌÔĩ”·´¯ª°¹ĩ¿²®¯¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ­´·´·ĩĩÍÝËÔĩ
Ž¦°ªĩ¦ĩ˜±¸i´¨­ĩšÝĩõÍÝöĩĩ
JOJ
ÐÝÎÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩÑÝËÏĩ’´»®³¾ĩÑÝÎÔĩ—k©ñ
³¦ĩ¸®ª]ĩÒÝÍÔĩ‰™–“ĩ»p­·¦ĩĩËÔÝËÏĩš·¦rª©³Oĩ
KW¸±¦ĩõÍÑÝöĩĩĩËËÝÔÔĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÍÝöĩĩËÌÝÔÔĩ
·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÑÝöĩËÌÝÎÏĩš¾¯ª©ñ
³C»¦K®ĩõËÒÝöĩĩËÍÝÎÔĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÎÝöĩËÎÝÍÔĩ
‡Ý—ݍĩ·®²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÏÝöĩËÏÝÌÔĩ
™»B¿³ª³WÞĩ ™©¦±´¸iĩ »ĩ ´¨ªC³ªĩ õÌÝöÝĩ ¦³¦©ñ
¸°pĩ ¸ª·®C±ĩ ËÐÝÔÔĩ ·®²®³C±°¦ĩ ’ª¼ĩ ´·°ĩ
ÝõÒÝöĩËÑÝÔÔĩ”·»Oĩ’´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ”·´²®ĩ’´ñ
»®³¾ĩËÒÝÔÔĩ—k©³¦ĩ¸®ª]ĩËÓÝÔÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩ
ËÓÝÍÔĩ’´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ”¦³ª±C°ĩõÌÔÔÝöĩÌÔÝÎÏĩ
ÐÔĩ¸ª°k³©Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩ¹­·®±±ª·ĩĩÌÍÝËÏĩ
“ĩÌÒĩ©³WĩÝÝÝĩ´µ·´©º°K³pĩ¸¨®ñÅĩ­´·´·ĩĩËÝËÏĩ
·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩĩÌÝÔÔĩ™»B¿³ª³WĩõÌÝöĩĩ
ÌÝÏÔĩ‡­¦²ª±ª`³
ČT1
ÏÝÔÔĩ†p»¦³®ªĩ¯ªĩ­·¦ĩÏÝÍÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`ñ
³ªĩÏÝÏÓĩ'¹k©®´ĩÐĩÒÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩÓÝÔÔĩ
ª¸°Oĩ²¦±®K°´¸¹®ĩĩÓÝËÔĩ‘®·´¸±¦»ĩ—°C±¦ĩÓÝÍÏĩ
‘¦iĩ³®ª°´­´ĩ©´ĩ©¦rM¦ĩËÔÝËÏĩ·C¸¾ĩªº·`µñ
¸°O­´ĩµ´§·ªr®¦ĩËÔÝÌÏĩ’¦§º©k¨ªĩºĩšC¸ĩ¿´ĩ
痻¦¹´§´€®¨æĩĩËËÝÔÔĩŠ¦·§¾ĩr®»´¹¦ĩĩĩËÌÝÔÔĩ
—µ·C»¾ĩËÌÝÍÔĩ—¦²¦ĩ©´²¦ĩËÍÝÍÔĩˆ´²C¨®ĩ
±ª°C·ĩ¦±ª§´ĩ’®Kĩ³®ªĩ¯ªĩ±ª³ĩ¹¦°ĩĩËÍÝÎÔĩˆ´¹¾°ĩ
¦³¯ª±¦ĩõÎÝöĩËÎÝÍÔĩŒ¦«èĩõÏÌÝöĩËÎÝÏÏĩ˜´²âĩ³¦¯ñ
±ªµgWĩµ·®¦¹ª[ĩõÌËÝöĩĩËÏÝÌÔĩ˜¦¾±´·ĩ²Cĩµ·´§±Oñ
²¾ĩõÌÐÝöĩËÏÝÎÏĩ—»ª¹ĩ‰±²´ĩõÎËÝöĩĩËÐÝÌÏĩ†±ºñ
©®¸°´ĩËÑÝÔÔĩž¦ĩg°´±ºĩËÑÝÍÔĩ—°k¸ĩ²¦iĩ»°º¸ĩĩ
ËÒÝÔÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`³ªĩËÒÝÌÏĩ†®ª±ªĩ´»¨ªĩ
ËÒÝÎÏĩ šªKª·³WKª°ĩ ËÓÝÔÔĩ ™©¦±´¸¹®ĩ ÌÔÝÔÔĩ
–¦³Kĩºĩžª±ª³ª¯ĩ¸ª©²¾ĩõÒÝöĩÌÔÝÏÏĩËÍĩ°´²ñ
³¦¹¦ĩÌËÝÌÏĩ™»´[³®¹ªâĩ¸¦ĩµ·´¸W²ĩÌÌÝËÏĩ—ª½ĩ
»ĩ²ª¸¹ªĩÝĩõËÎÝöĩÌÌÝÏÏĩÏĩ½ĩÌÝĩŠ·¦³¨k¿¸°¾ĩ
·´²¦³¹®¨°pĩű²ĩĩÔÝÌÏĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÎÝö
NOVA
ÏÝÏÓĩ–¦]¦¯°¾ĩ¸ĩ’´»´ºĩÒÝÍÏĩž´··´Þĩ‘ªKĩ¦ĩ
·ºr¦ĩõÓÝöĩÓÝÌÏĩŽº±®ªĩª¸¨¦º¹ĩšÝĩõËÍÝöĩĩËËÝÌÏĩ
“©±´rª³Oĩµ·Wµ¦©¾ĩšÝĩõËÑÝöĩËÌÝÌÔĩ‘b¯ĩµ·®¦ñ
¹ª[ĩ‘´³°ĩšÝĩõËÔÝöĩĩËÍÝËÔĩª³¸¸ª³ĩùĩ¸µ´±Ýĩ
ËÍÝÎÔĩ 2ª³¦¹pĩ ¿´ĩ ¿C»B¿°¦²®ĩ õÌÝöĩ ĩ ËÎÝËÏĩ
´§·¦ĩ ËËĩ šÝĩ õËËÝöĩ ËÏÝËÔĩ Œ»®ª¿©³¦ĩ µªñ
¨­´¹¦ĩ šÝĩ õËÝöĩ ËÐÝÔÏĩ ¦¸ĩ šª¬¦¸Þĩ ¦¸W³´ĩ
õËËÝöĩËÑÝÔÔĩ”´µ´±º©]¦¯g®ªĩ¹ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩ
ËÑÝÎÔĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÏÝöĩËÒÝÍÏĩ
™±®¨¦ĩõËÌËÓÝâĩËÌÌÔÝöĩËÓÝÍÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®ñ
³¾ĩÌÔÝÔÔĩ‘¾¸¹ª·¾âĩ…±¯¦g°¦Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´ñ
²O©®¦ĩĩÌÌÝÌÔĩ˜º©´·´»¨®ĩõÒÝöĩÌÍÝÍÔĩŒ±§®³¦Ýĩ
…²ª·®¨°pĩ­´·´·ĩĩËÝÎÔĩĩ˜¦§ºĩÌÝÍÔĩˆ“ñ–‰ñ‘ĩĩ
ÎÝÍÔĩ—²ª·ĩŽº­ĩõÎÏÝö
PRIMA
ÐÝÍÏĩ”ª¹ª·ĩ”¦³ĩ¦ĩµ®·C¹®ĩĩĩÑÝËÔĩĩ“¬¬¾ĩ¦ĩg»Cñ
§¾ĩĩÑÝÌÏĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõÓÝöĩÑÝÏÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩ
ÝĩõÎÝöĩÒÝÌÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÏÎÝöĩĩÒÝÏÏĩ”¦³ª±C°ĩ
õÒËÝöĩÓÝÎÔĩ“©µ¦©±W°ĩÝĩõËÝöĩĩËÔÝÎÔĩ”·C»´ĩ¦ĩ
µ´·®¦©´°ĩÝĩõËÒÝöĩËËÝÎÔĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µWñ
¸¦±¦ĩšÝĩõËÏÝöĩĩËÌÝÎÔĩ—¦§·®³¦ĩóĩ²±¦©CĩK¦·´ñ
©ª¯³®¨¦ĩÝĩõËÌÝöĩĩËÍÝËÔĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõËÔÝöĩ
ËÍÝÎÔĩ”´±W¨®¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩõËÌÍÝöĩĩËÎÝÎÔĩ
¦·´ñ
©ª¯³®¨ªĩÝĩõËÌÝöĩËÏÝÎÔĩ‘O©®º²ĩÝĩõÓÝöĩËÐÝÎÔĩ
ž±´K®³¾ĩ¿´ĩ¸º¸ª©¸¹»¦ĩÝĩõËÒÝöĩËÑÝÎÔĩ‘®³k¹¾ĩ
·ª¬®`³ºĩËÒÝÔÔĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩĩËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ
”·®²¦ĩËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÏÝöĩÌÔÝÔÔĩ›®²§±ªñ
©´³Ýĩ…³¬±®¨°Cĩ·´²¦³¹®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩĩÌÌÝËÏĩ
žª±ª³CKÝĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩÔÝÎÔĩ”´±®¨¦¯ñ
³Cĩª±®¹¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩĩÌÝÍÏĩš´±¦¯¹ªĩ
»ªg¹¨¦ĩÎÝËÏĩšĩ²ª³ªĩ¿C°´³¦ĩÝĩõËÝöĩ
sobota 28. 2.
JEDNOTKA
ÏÝÍÏĩ‘´¹´·²¦¬¦¿W³ĩĩÏÝÏÏĩ”´¸¹¦»ĩ©´²âĩ¿¦ñ
¸¦Mĩ¸¹·´²ĩĩÐÝÌÔĩ”´¨´¾´ĩÝĩõÍÍÝâĩÍÎÝöĩĩÐÝÍÏĩ
”´g¹C·ĩ”¦¹ĩÝĩõÍÔÝâĩÍËÝöĩÑÝËÔĩš±¦©C·´»¦ĩ³´»Cĩ
g°´±¦ĩ Ýĩ õËÝöĩ ÑÝÍÔĩ ®²ĩ ”ª·«ª°¹³Cĩ šÝõËËÝöĩ
ÑÝÏÔĩžC¿³¦²ĩ¿ĩ©®»¦©ª±³O­´ĩµ·ª©¸¹¦»ª³®¦ĩĩ
ÒÝÏÔĩ‹``±ĩÓÝÌÔĩ”ª¸¹·Cĩ·´©®³°¦ĩõËÌÝöĩÓÝÏÔĩ
”·Wµ¦©¾ĩ©ª¹ª°¹W»¦ĩº±²ª³¦ĩËÔÝÍÔĩ™¸­º¦ñ
®¦ĩ šÝĩ õÑÝöĩ ËËÝÌÏĩ —®ĩ »ĩ ´§·¦¿ªêĩ ËËÝÏÏĩ “ĩ Ïĩ
²®³k¹ĩËÌĩËÍÝÔÔĩ…¬¦¹­¦ĩ‡­·®¸¹®ªÝĩ”´®·´¹ĩÝĩĩ
ËÎÝÍÏĩ’C­´©¾ĩ¦ĩ±C¸°¦Ýĩ–´²¦³¹®¨°Cĩ°´²Oñ
©®¦ĩĩĩËÐÝÌÔĩ”´g¹¦ĩµ·ªĩ¹ª§¦ĩËÑÝÌÔĩž²ª³Cñ
·ª]ĩĩËÑÝÏÔĩ‰½¹·¦ĩĩËÒÝÌÔĩšªKª·³WKª°ĩËÒÝÍÏĩ
‡­´©®±®ĩ¸²ªĩ¸µ´±ºĩĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩ
‰º·´»®¸®´³ĩ—´³¬ĩ‡´³¹ª¸¹ĩÌÔÔÓĩĩÌËÝÏÔĩ”ª°ñ
±´Ýĩˆ·C²¦ĩĩĩÌÍÝÌÏĩ–¦¿ĩr®iâĩ©»¦°·C¹ĩ¿´²·®ªiÝĩ
˜­·®±±ª·ĩÔÝÏÏĩ‡­´©®±®ĩ¸²ªĩ¸µ´±ºĩËÝÎÔĩ“ĩÏĩ
²®³k¹ĩËÌ
DVOJKA
ÐÝËÔĩ‘ª¸¦K³pĩ¸»®¹ĩÝĩõËÝöÝĩ…²ª·®¨°pĩ©ª¹ª°ñ
¹W»³¾ĩ¸ª·®C±ĩÑÝÔÏĩ´»¨®ĩ­¦©´»ĩÝĩõÌÝöĩÑÝÍÔĩ
2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩÑÝÏÔĩ‘b¯ĩ©´²ĩóĩ²b¯ĩ­·¦©ĩ
ÒÝÌÔĩĩ¦µº·¦ĩÓÝÔÔĩŠ¦·²C·¸°¦ĩ·ª»ºªĩÓÝËÏĩ
—»ª¹´»Oĩµ´§·ªr®¦ĩ¿­´·¦ĩõËÔÝöĩĩÓÝÎÏĩ˜ª²µ´ĩ
ËÔÝÔÔĩ‰»¦³¯ª±®¨°Oĩ¸±ºr§¾ĩ†´r®ªĩ³¦ĩËÝĩµb¸¹ñ
³ºĩ³ª©ª[ºĩĩËËÝÍÔĩ’C·´©³Oĩµ¦·°¾ĩ¦ĩ´¨­·¦ñ
³¦ĩ µ·W·´©¾ĩ ËËÝÎÏĩ “·¬¦³®¸¹¦ĩ š®³¨´ĩ ”¦¹·³ñ
K®¦°Ýĩ ˆ´°º²ª³¹ĩ ĩ ËÌÝÌÔĩ “©»Cr³¾ĩ —¹ªµ¦³Ýĩ
–´¿µ·C»°¦ĩ ĩ ËÍÝÌÏĩ ª¸°´¸±´»ª³¸°pĩ ű²´ñ
»pĩ ©ª³³W°ĩ ËÍÝÍÏĩ “¸´§³´¸¹®ĩ ˜šĩ ´§·¦¿´»ñ
°¾ĩËÎÝÍÏĩ–ª¹·´ĩ³´»®³¾ĩËÎÝÏÔĩ’C²ª¸¹WK°´ĩ
õÏÝöĩĩĩËÏÝÎÏĩšp¨­´©³CĩÌÔÔÑĩĩËÐÝÌÏĩĩ—±´»´ĩ
ËÐÝÍÔĩ“·®ª³¹C¨®ªĩËÑÝÔÔĩŠº¹§¦±´»Cĩ‡´·¬´]ĩ
±®¬¦ĩËÓÝËÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩ
ÌÔÝÔÏĩ’¦ĩ°·®r´»¦¹°ªĩ¸°Ýă¨¿ÝĩÌËÝÌÏĩ™²ª³®ªĩ
ÔÓĩÌËÝÏÔĩ“©µW¸°¦³OĩÌÌÝÎÏĩ’´¨ĩ»ĩ¦·¨­W»ªĩ
ËÝËÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ÐÝÔÏĩ ‘¦±pĩ ¿¦¯¦¨ĩ
†º¬¸ĩ¦ĩµ·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõËÐÝöĩÐÝÍÔĩ—¨´´§¾ĩˆ´´ĩÝĩ
õËÎÝöĩÐÝÏÏĩŠ±®³¸¹´³´»¨®ĩÝĩõËÐÝöĩÑÝÌÏĩœª³¦ĩÝĩ
õÓÝöĩÒÝËÏĩšgª¹°´âĩK´ĩ²CgÝĩ…²ª·®¨°pĩ·´©®³³pĩ
ű²ĩĩËÔÝÔÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõËÏÝâĩËÐÝöĩËÔÝÏÏĩ¾±ªĩ
œĩÝĩõÓÝâĩËÔÝöĩĩËÌÝÎÔĩž´ĩ¿C°º±®¸®¦ĩ‘¦·°W¿¾ĩ
ËÍÝÔÔĩ’¦ĩ¹ª±´ĩËÍÝÍÔĩ¦²µC·ª]ĩĩËÎÝËÏĩ‘±¦ñ
©´¸iĩ†º¹¨­¦ĩ‡¦¸¸®©¾­´ĩ¦ĩ—ª³©¦³¨¦ĩ®©¦Ýĩ
¦³¦©¸°pĩ©´§·´©·ºr³pĩ¼ª¸¹ª·³ĩËÏÝÏÔĩ—µ®ñ
©ª·ñ²¦³Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩËÒÝËÏĩ—°»ª±pĩ
©ª]ĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÓÝÍÔĩ”·´²®ñ
³ª³¹®ĩÌÔÝÔÔĩ¦·¦ĩ‡·´«¹ĩóĩ˜´²§ĩ–®©ª·Þĩ´±W¸ñ
°¦ĩr®»´¹¦Ýĩ´µ·´©º°K³pĩ¦°K³pĩ©´§·´©·ºr³pĩ
ű²ĩĩÌÌÝÌÏĩ·º­ĩÌÝĩ…²ª·®¨°pĩ­´·´·ĩĩĩÔÝÍÔĩ
˜·º²¦³ĩ ¸­´¼Ýĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ ĩ ĩ ÌÝÌÔĩ
”·´¹®ĩ²k·ºÝĩ’ª²ª¨°pĩű²ĩ
JOJ
ÏÝÍÏĩ·C[´»¸¹»´ĩ—º·®°C¹ĩÝĩõÍÝöĩĩÐÝÔÔĩºñ
¹®±ĩ‘¦³³¾ĩÐÝÌÔĩ”®³´¨¨­®´ĩÐÝÎÏĩˆ´§·´©·ºrñ
¸¹»CĩµC³¦ĩ‘¦¬´¦ĩÑÝËÏĩ¦·¦¹ªĩ®©Ýĩ…²ª·®¨ñ
°pĩ¦³®²´»¦³pĩ¸ª·®C±ĩÑÝÎÏĩž·´©ª³Wĩµ·ªĩ¿¦ñ
§W¯¦³®ªĩõËÎÝöĩĩÒÝÎÏĩšª[°pĩ¹ª±ª»W¿³¾ĩµ·W§ª­Þĩ
ž±´©ª¯ĩ©ª¹WÝĩ…²ª·®¨°pĩű²ĩĩĩËÔÝÎÔĩ
·ªµ®³¾ĩ
”™—ĩËËÝÌÔĩ—°º¹´K³Oĩ‡—ĩõËÝöÝĩ¦³¦©¸°pĩ
¸ª·®C±ĩĩËÌÝÍÔĩ…º¹´¸¦±`³ĩĩËÍÝÔÔĩž»®ª·¦¨®¦ĩ°±®ñ
³®°¦ĩóĩ’´»OĩK¦¸¹®ĩËÍÝÎÔĩ”´¿³Cĩ¯ºĩ¦°´ĩ¸»´¯ªĩ
¹´µC³°¾Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩËÐÝËÏĩ‡­¾¹ª³pĩ
µ·®ĩK®³ªÝĩ—°º¹´K³pĩµ·W§ª­ĩĩËÑÝÏÏĩ”·»Oĩ’´»®ñ
³¾ĩËÒÝÌÔĩ’´»Oĩ§p»¦³®ªĩĩËÓÝÔÔĩ·®²®ĩ’´»®ñ
³¾ĩËÓÝÍÔĩ’´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ—ª½®ĩgµ®³¦»Oĩµ·¦ñ
¨­¾ĩÝĩõÑÝâĩÒÝâĩÓÝöĩÌÌÝÏÔĩ—²·¹´³´¸³Cĩµ¦¸¨¦ĩ
ÌÝĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩËÝËÏĩ—°º¹´K³Oĩ‡—ĩ
õËÝöÝĩ¦³¦©¸°pĩ¸ª·®C±ĩÌÝËÔĩž±´©ª¯ĩ©ª¹WÝĩ…²ªñ
·®¨°pĩű²
ČT1
ÏÝÌÔĩ“ĩKªg¹®³ªĩÐÝÔÔĩ‘®g°¦ĩ‹º±®K°¦ĩ»ĩ¸°ºñ
¹´K³´²ĩ¨®·°º¸ªĩÐÝÌÏĩ‹¦·Åª±©ĩ¦ĩµ·®¦¹ª±®¦ĩÝĩ
õËÒÝöĩÐÝÏÔĩ˜·´¯®K°¾ĩõÓÝöĩÑÝËÏĩ疦³WKª°ĩ¸ĩˆCñ
©´ºæĩÑÝÍÔĩ­·®¸°´ĩÓÝÎÏĩ¦±ª³©C·®º²ĩËÔÝÔÔĩ
˜k±¦»Cĩ°¦²ª·¦ĩËÔÝÍÔĩ“§¯ª°¹W»ĩËËÝÔÔĩ†´±®ĩ
·¦¿ĩ¯ª©³®ĩµ®¸C·®ĩõÓÝöĩËËÝÏÔĩ©ªĩµª³®¦¿ªĩµ´ñ
²C­¦¯kĩ ËÌÝÔÔĩ “¹C¿°¾ĩ šÝĩ ‘´·¦»¨¦ĩ ËÍÝÔÏĩ
ˆ¦·²´g±¦µĩ¿ĩ’ª²¦³®¨ĩ¦ĩµ·®³¨ª¿³CÝĩ
ª¸°Cĩĩ
·´¿µ·C»°¦ĩ ĩ ËÎÝÎÔĩ —»®¦¹´K³Oĩ ¸±´»´ĩ ËÎÝÏÔĩ
‘®±¦³ĩ–¦¸¹®¸±¦»ĩ'¹ª«C³®°Ýĩ
ª¸°pĩű²ĩËÐÝÌÔĩ
š´©C¨°ªĩ µº¹´»¦³®ªĩ ËÐÝÎÔĩ ‹ª³ª·C¨®¦ĩ ç“æĩ
ËÐÝÏÏĩ‘´¯¦ĩ·´©®³¦ĩÝĩõÓÝöĩËÑÝÌÏĩç
O¹ªK°´æĩ
ËÑÝÎÔĩ–ª¹·´ĩËÒÝËÔĩ…·¦§ª±¦ĩõÌÌÝöĩËÒÝÎÏĩšªñ
Kª·³WKª°ĩ ËÓÝÔÔĩ ™©¦±´¸¹®ĩ ÌÔÝÔÔĩ ®¦§±´»¦ĩ
µ¦¸¨¦ĩ õÍÝöĩ ÌËÝËÏĩ ËÐÒĩ ­´©W³ĩ ÌËÝÎÔĩ —µ·Cñ
»¾ĩĩÌÌÝÔÔĩˆ¦±¿®ª±ĩ¦ĩ”¦¸¨´ªĩœÝĩõËÝöĩ†·®¹¸°pĩ
ű²ĩĩÌÍÝÎÏĩŒº««ĩõËÌÝöĩÔÝÍÏĩ‘´·¸°Oĩ¨®¨¦»ñ
¨ªĩõÓÝöĩËÝËÔĩ™»´[³®¹ªĩ¸¦âĩµ·´¸W²ĩÌÝÌÔĩ·Cñ
¸¾ĩªº·`µ¸°ª­´ĩµ´§·ªr®¦ĩĩÍÝÔÔĩ“¹C¿°¾ĩšC¨ñ
±¦»¦ĩ‘´·¦»¨¦ĩĩ
NOVA
ÑÝÌÏĩĩˆ´§·´©·ºr¸¹»Cĩ…³¹¯ªĩ¦ĩ¯ª¯ĩµ·®¦¹ª[´»ĩ
õÓÝâĩ ËÔÝöĩ ’ª²ª¨°pĩ ¸ª·®C±ĩ ÑÝÏÏĩ ÍñÌñËĩ ˜ºKñ
³®¦°¾èĩÒÝÌÔĩ”®·C¹´»¦ĩ·´©®³°¦ĩõÐÝöÝĩŠ·¦³¨k¿ñ
¸°¾ĩ¦³®²´»¦³pĩ¸ª·®C±ĩĩÒÝÏÔĩ·´°ĩ¸µ·C»³¾²ĩ
¸²ª·´²Ýĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ ËÔÝÎÏĩ ’´·¦ĩ
–´§ª·¹¸Þĩ ”´©ĩ ³ª§´²ĩ ‘´³¹¦³¾Ýĩ …²ª·®¨°pĩ
ű²ĩËÌÝÍÔĩ“©»·C¹ª³Cĩ¹»C·ĩ­b·ĩõÒÝöĩËÍÝÌÏĩ
®ª·³¦ĩµ¦³Kº¨­¦Ýĩ
ª¸°pĩű²ĩĩËÏÝÔÏĩ—¹·Crñ
³®°ĩ¿´ĩ—¹Ýĩ˜·´µª¿ÝĩŠ·¦³¨k¿¸°¾ĩű²ĩĩËÑÝÔÔĩ
˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩˆ»¦ĩ¦ĩµ´±ĩ¨­±¦µ¦ĩšÝĩ
õËÎÝöĩËÒÝÔÔĩ–¦©¾ĩ»¹C°¦ĩ´¸°º¹C°¦ĩËÒÝÏÏĩ
“§K®¦³¸°ªĩ ©rº©´ĩ ËÓÝÍÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ
ÌÔÝÔÔĩžC²ª³¦ĩ²¦³rª±®ª°ĩõËÝöĩĩÌËÝÌÔĩ
Ỗ
µ®³¾ĩÌËÝÎÏĩ‘·Ý‹—ĩÌÌÝËÏĩ
®ª·³¦ĩˆ¦­±®¦Ýĩ’ªñ
²ª¨°´ñ¦²ª·®¨°pĩ°·®²®³C±³¾ĩű²ĩĩÔÝÍÔĩ·®ñ
²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÌÍÝöĩËÝÍÏĩ
·ªµ®³¾ĩ
ÌÝÔÔĩŒ[¦©Cĩ¸¦ĩ´¹ª¨Ýĩ
ª¸°Cĩ°´²O©®¦ĩĩÎÝËÔĩ
—²ª·ĩŽº­ĩõÎÑÝö
seriál
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
11
Piešťanskí stavitelia (19): JOZEF BERTA a ALFRÉD KOVÁČ
Pôvodný obsah gréckeho pojmu
architekt = staviteľ sa vývojom v čase
rozpadol na označenie dvoch samostatných, hoci nadväzne úzko spolupracujúcich profesií: architekt – autor
(tvorca) návrhu a staviteľ – uskutočňovateľ navrhnutého architektonického/stavebného diela. Avšak separácia
neznamenala izoláciu. Ani architekt,
ani staviteľ sa nezaobídu nielen jeden bez druhého, ale ani bez účasti
množstva ďalších spolupracujúcich
dôležitých profesií.
Občas i realizátori – stavitelia stavební podnikatelia – sa prejavia autorsky a potom uskutočňujú svoj vlastný
návrh. V Piešťanoch sa takto autorsky
prezentovali – síce výnimočne, ale
viditeľne – A. Pflügler, V. Cicutto či
Berta & Kováč. Napokon všetci mohli
čerpať inšpiráciu už od firmy Halzl &
Krátky, pôsobiacej v Piešťanoch v prvom desaťročí dvadsiateho storočia.
Vydareným autorským i realizačným počinom podnikateľstva Berta
& Kováč bolo uskutočnenie vlastného
návrhu na budovu piešťanského sídla
firmy na Kollárovej ulici č. 15 (1925).
Jemná dynamika decentne vydutého
uličného priečelia tohto neveľkého
dvojpodlažného domca má nepopierateľné architektonické kvality.
Budova sídla firmy Berta & Kováč na Kollárovej ulici.
Samozrejme, prvoradým poslaním stavebnej firmy bolo uskutočňovať návrhy kolegov – architektov.
Nielen miestnych, ako bol Stanislav
Bresciani (podľa jeho návrhu postavili
budovu bývalej Kúpeľnej komisie),
Gejza Gerenday (jednoposchodový
dom Zigmunda Kohna na Nitrianskej
ulici) či Pavel Weisz (Vila Alba), ale
i cezpoľných, ku ktorým patril Ladislav Skřivánek (Škola T. G Masaryka
– dnešné gymnázium), Artúr Slatin-
ský (Astoria, International), Wimmer a Szőnyi
(Koss)... Podnikatelia
Berta & Kováč robili svoju prácu do takej miery
zodpovedne a kvalitne,
že ju mohli oprávnene
považovať za najspoľahlivejšiu reklamu:
Na hotové objekty
hrdo umiestňovali
svoje kamenné vizitky
(gymnázium, bývalá
Kúpeľná komisia). Na
reklame si však dávali
záležať aj ináč. Na
pečiatkach, hlavičkových papieroch a
pod. uvádzali názov
svojej firmy popri
slovenskej podobe i
v nemčine. S klientmi korešpondovali v jazykoch, ktoré
boli ich klientom vlastné. Úspešne
podnikali predovšetkým v priestore
od Piešťan až po Trenčín; v Trenčíne
mala firma expozitúru.
Vzťahy v komunite staviteľov a
architektov v medzivojnových Piešťanoch boli prinajmenej zaujímavé.
Napríklad 4. apríla 1927 architekt
Stanislav Bresciani z titulu úradnej
funkcie schválil projekt činžového a
obchodného domu J. Vykopala na Wilsonovej (Teplickej) ulici č. 22, ktorý,
rovnako ako projekt spomenutej budovy na Kollárovej ulici č. 15, taktiež
pochádzal od firmy Berta & Kováč,
ale v tomto prípade ho táto firma
nestavala. Uskutočnil ho stavebný
podnikateľ V. Cicutto. (A aby toho
nebolo málo, pri centrálnom vstupe
realizovaného domu sa nachádza tabuľka s oznamom, že projektantom
– azda v zamestnaneckom postavení u Bertu a Kováča – bol architekt
Baumgartner).
Napodiv, o oboch protagonistoch
významnej piešťanskej stavebnej firmy Berta & Kováč sa vie oveľa menej, ako nevie. Jozef Berta sa, podľa
menného registra v Súpise pamiatok
na Slovensku (III. zväzok, 1969, s.
527), narodil roku 1877 a zomrel roku
1939. Miesta narodenia a skonu pra-
meň neuvádza. Pri Alfrédovi Kováčovi
(Kovácsovi) je register ešte zdržanlivejší, informuje iba, že bol „staviteľ
v Piešťanoch, činný do r. 1941“. Spoločná podnikateľská cesta partnerov
sa skončila rovno v roku rozbitia ČSR
Bertovou smrťou. Osihotený Alfréd
Kováč, ktorému nový režim znemožnil
podnikanie, onedlho musel nastúpiť
strastiplnú cestu do koncentračného
tábora, odkiaľ sa už nevrátil.
Hoci v našej znalosti dôležitých
údajov existujú citeľné medzery, pracovisko a dlhodobý pobyt oboch partnerov v Piešťanoch hádam oprávňuje
považovať ich za Piešťancov. Preto
i meno Alfréd Kováč je v miestnom
Pamätníku holokaustu vyryté medzi
menami piešťanských obetí.
Ľubomír Mrňa
12
región
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
V Prašníku stavali mlyny aj za peniaze z Ameriky
Dedina Prašník, rozložená po kopaniciach Malých Karpát, má vo svojom symbole vodný mlyn. Kedysi
tu totiž potok Holeška poháňal až
dvadsaťštyri drevených mlynských
kolies. Z mlynov s typickými názvami
ako Lajdov, Fajnorov, Podkolesársky,
ale aj Dobrovodských, Kopeckých
či Bórov, však už múku nemelie ani
jeden. Posledný, najmodernejší, U
Mockov, zatvoril svoje brány pred
dvomi rokmi. Zaujímavosti o tunajšom mlynárstve nám porozprával
Roman Nikodém z Vrbového, ktorý
už viac ako desať rokov zhromažďuje materiál o histórii Prašníka. Tvrdí, že tak, ako iní zbierajú známky,
on je zberateľom čriepkov dejín a
kultúry svojej rodnej obce.
a viedli si podrobné účtovníctvo. „Videl som rôzne záznamy a evidencie
starých mlynárov, jeden z nich dokonca zapísal aj to, koľko zaplatil za
truhlu zomrelému synovi.“
Vodu doviedli
aj do kopca
Majitelia mlynov boli často aj šikovní a vynaliezaví remeselníci. Podľa
R. Nikodéma pomocou prevodov využívali získanú energiu z vody nielen na
pohon mlynských kolies, ale tiež iných
strojov, napríklad „rajtára“ (čističky
obilia), šrotovníka na jablká či píly,
neskôr si niektorí vyrábali zapojením dynama vlastnú elektrinu. Kolesá
poháňala obvykle takzvaná „stredná
Z valcového mlyna Dobrovodských zostali iba ruiny.
zmapovať všetky pozostatky, musel
som pri hľadaní niekedy použiť krompáč, aby som našiel aspoň základy,“
dodáva. Jeden z najkrajších, Školudov
mlyn, zatopila priehrada Čerenec.
Štefánikov otec mal
v mlyne stoličku
Zachované pôvodné mlynské zariadenie na mletie múky, zvrchu sa sypalo obilie.
Prvé boli „šroťáky“
„Na kopaniciach sa žilo ťažšie ako
v údoliach,“ začína svoje rozprávanie, „ľudia si museli polia doslova vykopať, vyklčovať z lesa a úroda nikdy
nebola vysoká.“ V dvadsiatych rokoch
minulého storočia preto poodchádzali
viacerí chudobní roľníci za prácou do
Ameriky. Keď sa vrátili domov, investovali peniaze buď do hospodárstva,
alebo do stavby mlyna. Prvé, staršie
sa volali „šroťáky“, lebo mleli iba
nahrubo. Novšie mlyny už vyrábali
všetky druhy múky z pšenice, žita aj
jačmeňa. Mlynár Ivan Mocko ako prvý
v okolí začal mlieť krupičkovú múku.
„Pamätám si z detstva aj na časy,
keď gazdovia na vozoch, naložených
vrecami, stávali v dvojrade na ceste
pred Mockovým mlynom,“ spomína
Nikodém. Chudobnejší, ktorí nemali
vozy, sa dohodli so susedmi, aby im za
poplatok alebo časť úrody obilie odviezli. Za mletie sa platilo podobne,
peniazmi či múkou. Mlynári v Prašníku
vraj boli poväčšine dobrí hospodári
voda“. Pritekala buď priamo z toku
Holešky, alebo cez betónový náhon, ktorým sa odvádzala z pootoka a lopatky mlynského kola
poháňala dopadajúc do jeho
stredu. Na os vraj používali
výhradne drevo z duba a tiež
z kmeňa oskoruše, pretože
bolo húževnaté a veľmi trvácne. Mlynské kolá neskôr nahradili elektrické turbíny, naj-rov
častejšie Francisove. „U Fajnorov
si mlynár dokázal napríklad vybudovať dômyselné kaskádovité sústavy
kanálov, pomocou ktorých sa mu podarilo dostať vodu z potoka hore kopcom,“ tvrdí prašnícky rodák.
Keď asi pred päťdesiatimi rokmi na
Myjave navŕtali zdroj na pitnú vodu,
Holeška stratila svoju silu a mlynárčenie začalo upadať. Pri znárodňovaní
tie, ktoré ešte pracovali, prevzali
roľnícke družstvá či štátne podniky.
Niektoré budovy si ich pôvodní či noví
majitelia prerobili na chalupy, z ďalších zostali len ruiny a po iných sa
doslova zľahla zem. „Keď som chcel
Najviac práce mali mlynári po žatve, ale mleli po celý rok. Obilie sušievali a skladovali gazdovia „na chalupách“, a keď gazdinej dochádzala
múka na chlieb, odviezli ho na zomletie. V tridsiatych rokoch minulého
storočia po dedine chodievali aj takzvaní krajníci, tovariši z celého okolia, ktorí hľadali prácu a cez sezónu pracovali s mlynármi. V mlynoch
sa nepremleli iba tony múky, ale aj
množstvo návštevníkov. Niektorí majitelia ich už z diaľky vítali nápismi na
fasáde ako „Priateľstvo nadovšetko“
alebo „Dobrý priateľ vždy vítaný“.
„Aj vlastenci Michal Hodža a Jozef
Miloslav Hurban sa stretávali v meruôsmych rokoch devätnásteho storočia v Zemanskom mlyne U Lajdov.
Otec Milana Rastislava Štefánika,
Pavol, evanjelický farár z Košarísk
mal u nich dokonca svoju stoličku.“
Mlyn u Bórov zasa poslúžil slovenským
filmárom, ktorí investovali aj do jeho
sfunkčnenia pri nakrúcaní filmu Kozinský mlyn v máji 1982.
Jedinečnú mlynársku históriu Prašníka pripomínajú nielen machom obrastené žarnovy a ruiny valcových
mlynov, ale aj solídna tehlová stavba
na začiatku obce. Najdlhšie fungujúci
mlyn kúpili v roku 1934 dvaja bratia
Ivan a Štefan Mockovci. Pracovali v
ňom skoro dvadsať rokov, kým ho
nemuseli odovzdať štátu. Po reštitúcii v roku 1991 v remesle pokračoval
Ivanov syn a vnuk Svetozár. Budovu
zrekonštruovali a mleli tu prevažne
grahamovú múku. Stroje v Mockovom
mlyne utíchli pred dvomi rokmi, keď
majiteľ stratil odberateľov a na svoj
ďalší osud zatiaľ stále čakajú.
Adriana Drahovská
Mlyn U Mockov vydržal slúžiť najdlhšie, zatvorili ho len pred dvomi rokmi.
hobby
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
13
BURZA JE AKO LOTÉRIA, NEVIEŠ KEDY A ČO VYHRÁŠ
Už dlhšie som sa chystal na burzu
starožitností do neďalekých Krakovian. Jeden z jej pravidelných
návštevníkov mi totiž mesiac čo mesiac kládol kontrolnú otázku: „bol
si už v Krakovanoch?“ a po zápornej odpovedi vždy dodal, „určite
choď, niečo také si dávno nevidel“.
V sobotu 21. februára som teda konečne vyrazil. Už pri Tescu som si
uprostred hmly hustej ako mlieko
vravel, že vôbec sa nebudem čudovať, ak v krakovianskom kultúrnom
dome budem sám.
vzduchu predával svoj tovar vonku
priamo z auta, keď sa nahlas rozhodoval, či to pre dnešok zabalí, alebo
ešte chvíľu zostane. Aj preto som sa
po povrchnom vzhliadnutí ostatných
tovarov vystavených vonku (dominovali staré obrazy, porcelán, vojenské
oblečenie) poponáhľal dnu.
Od známok až po
bodáky
Za vstup do sály kultúrneho domu,
kde sú na stoloch rozložení predávajúci, zaplatíte jedno euro, ak chcete
Takéto vojenské starožitnosti nosí do Krakovian predajca až z Plzne.
skym náradím a všetkým ostatným,
čo ste mnohokrát videli vo výkladoch
starožitníctiev či na povale starej
mamy...
Predaj vykopávok ako
osveta
Po prvej zbežnej obchôdzke sa
zastavujem pri mužovi ponúkajúcom
vykopávky, na aké sme zvyknutí z výstavných siení múzeí. Fotografovanie
exponátov (železné hroty šípov, staré
štyristo,“ vysvetľuje mi a dodáva, že
„burza je ako lotéria, nikdy nevieš,
kedy a čo vyhráš, alebo jeden deň
hojno, na druhý deň ho...,“ uzatvára
vtipne svoju filozofiu zberateľa – priekupníka.
Nie je to ľahký chlebíček
O tom, že výkupom, zberom a predajom starých vecí sa dá aj uživiť, sa
dozvedám pri inom stole. Zaujali ma
Laponské čižmy patrili medzi najoriginálnejšie vystavené exponáty.
Ako hlboko som podcenil zberateľskú vášeň, mi došlo v Krakovanoch
na inokedy pokojnej a prázdnej ulici,
dnes obsypanej parkujúcimi autami.
Ešpézetky z celého západného Slovenska a Čiech, autá všetkých druhov
a veľkostí vrátane prívesných vozíkov, niektoré už naložené nakúpenými
kusmi, mi oznámili, že krátko pred
deviatou hodinou prichádzam ako pozorovateľ v najlepšom, no ako kupec
s vážnym záujmom o niečo vzácne
a výnimočné som mal byť na mieste už o siedmej. Utvrdil ma v tom
jeden z predávajúcich, ktorý možno
zo šetrnosti či z lásky k čerstvému
predávať, zaplatíte za stôl dve eurá.
Väčšinou sú však všetky stoly obsadené, preto musíte byť na mieste už
o šiestej. „Býva tu omnoho viac ľudí
ako dnes, počasie asi mnohých odradilo,“ hovorí mi žena pri vstupe
a po informácii, že som prišiel kvôli
reportáži, je mi vstupné odpustené.
Začínam sa teda rozhliadať a voliť
smer „prehliadky“ azda stovky stolov
hýriacich starými mincami, knihami,
známkami, vyznamenaniami, porcelánom, nožíkmi, bodákmi, mečmi,
strelnými zbraňami, vzduchovkami,
starými ročníkmi novín, vykopávkami, obrazmi, starým poľnohospodár-
O strelné zbrane rôzneho druhu a veku je medzi kupujúcimi záujem.
Na svoje si v Krakovanoch prídu aj zberatelia mincí, známok a vyznamenaní.
kosáky...) však odmieta. „Archeológovia nás nemajú radi. Nie žeby sme
robili niečo protizákonné, ale nepáči
sa im to. Sami však o takéto predmety
nemajú záujem ani ich nehľadajú,
a keď im ich dáme, zľahne sa po nich
zem, nikdy ich vystavené neuvidíte.
Ja takto aspoň popularizujem medzi
mladými vedu,“ hovorí predajca až od
Šale, v civile inak učiteľ.
Medzi štamgastov krakovianskej
burzy patrí Pavol Plánka z Trenčína.
Chodí na ňu už od jej začiatkov, teda
viac ako 20 rokov. „Je to pre mňa
koníček, na ktorom nezarobím a často som aj v totálnom mínuse. Viete,
čo to znamená? Napríklad idem na
burzu do Košíc a predám veci za tisíc
korún. No na benzín som minul tisíc
na ňom nezvyčajné kožené čižmy.
„Sú z Laponska, nosia ich Čukčovia,“
odpovedá na moje otázky predávajúci
z Bratislavy. Hovorí, že okrem burzy
v Krakovanoch chodí spolu s manželkou aj na podobné do Trenčína
a Červeného kameňa. Dnes vyrážali
z domu pred piatou ráno. „Áno, uživí
nás to, ale ten, kto si myslí, že je to
ľahký chlebíček, je na veľkom omyle.
Je to však lepšie, ako sedieť v zelovoci,“ dopĺňa s úsmevom. Ja môžem len
dodať, že aj zaujímavejšie. Tentoraz
som síce nič nekúpil, no to len preto,
že veľmi veľa vecí sa mi páčilo a pre
žiadnu z nich som sa nedokázal definitívne rozhodnúť. Nuž, aspoň budem
mať dôvod prísť ešte raz...
Michal Petruška
14
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
spoločenská rubrika
Ďakujem za Marcela
od 15. 2. do 22. 2.
v Piešťanoch
Úprimne ďakujem všetkým dobrým
ľuďom, ktorí pomohli môjmu synovi
Marcelovi Papovi z Piešťan tým, že mu
darovali najvzácnejší dar – svoju krv.
Chcem poďakovať aj organizátorom
akcie Kvapka pre Marcela, ktorá sa
uskutočnila v priestoroch Základnej
školy na E.F. Scherrera, ale aj všetkým
neznámym i známym ľuďom za podporu, solidaritu a ochotu pomôcť
v pravú chvíľu. Vďaka všetkým Vám
je môj syn opäť doma.
S úctou Marcelova matka
narodili sa
Sofia Gregorová z Banky, Ema Beňová z Hlohovca, Natália Valová z Vrbového, Eliška Danišková z Piešťan,
Karin Franková z Moravian nad Váhom, Nina Galánková z Hlohovca,
Lukáš Stodolka z Drahoviec, Lucia
Stodolková z Drahoviec, Natália
Srnková z Hlohovca, Matej Brezula
z Piešťan, Samuel Vulgan z Piešťan, Samuel Sochor z Piešťan, Gréta Grosmannová z Piešťan.
vitajte medzi nami
zosobášili sa
Júlia Kováčová zo Šalgoviec a Martin Piršel z Radošiny, Michaela Mitrová z Piešťan a Tomáš Varačka zo
Serede.
blahoželáme
zomreli
Rozina Michalíková vo veku 91 rokov z Veľkých Kostolian, Miroslav
Antal vo veku 71 rokov z Piešťan,
Júlia Zábrodská vo veku 71 rokov
z Chtelnice, Jozef Kačmarský vo
veku 80 rokov z Piešťan, Peter
Vetrík vo veku 45 rokov z Piešťan,
Mária Perenčayová vo veku 62 rokov z Dubovian, Anna Rudišinová
vo veku 38 rokov z Hanušoviec nad
Topľou, Ľuboš Straka vo veku 37
rokov z Piešťan, Božena Kúdelová
vo veku 65 rokov z Piešťan, Ing.
Marta Hoblíková vo veku 66 rokov
z Piešťan.
úprimnú sústrasť
kvapka krvi
V stredu 18. februára darovalo
na HTO Nemocnice A. Wintera krv
31 darcov: Anton Pánik z Modrovky 77-krát, Peter Liška z Piešťan
67-krát, Stanislav Rusnák z Koplotoviec 65-krát, Stanislav Valo z Vrbového 64-krát, Ing. Peter Kavický
z Piešťan 57-krát. Po prvýkrát krv
darovali: Martin Jančovič z Veľkých
Kostolian, Tomáš Gulan z Piešťan,
Jozef Dunajčík z Piešťan, Milada
Hercegová z Dubovian.
Pozvánka
Dňa 2.3.2009 o 10,00 hod. sa
uskutoční v kine Fontána prezentácia
prvého národného antidopingového
projektu pre tínedžerov a ich rodičov
„Play true“. Na akcii sa zúčastnia pedagógovia, psychológovia a pracovníci v oblasti protidrogovej prevencie.
Ak sa v tejto oblasti tiež angažujete,
ste na akcii vítaní. Príde aj autor projektu Jaroslav Malchárek. Podujatie
organizuje Mestská polícia Piešťany a
OZ Športom proti drogám.
Prvé dieťatko Kataríny Kanckovej z Hlohovca a Tomáša Beňu – Ema Beňová (51
cm, 3880 g) sa narodilo v utorok 17. februára o 11. 50 h za asistencie pôrodníka
MUDr. Ladislava Glesa. Želáme im pekný život plný pohody.
Foto Viera Dusíková
Prosím nálezcu dokladov v tmavomodrej opaskovej taške, ktorú
som stratila v sobotu 21. februára v
noci cestou od Kruhovky cez Kúpeľný
ostrov na Banku. Odmena istá. Kontakt: 0948 537 120.
Bylinkárka radí: Jedzte cesnak ako pažítku
V mestskej knižnici sa o svoje skúsenosti s pestovaním byliniek, ale aj
správnym zaobchádzaním pri zbere,
sušení a príprave čajov i extraktov
s piešťanskými záhradkármi porozprávala bylinkárka Anna Kopáčová
z Vrbového.
Táto žena má vo svojej bylinkovej
záhrade viac ako 70 druhov byliniek.
Okrem doma dopestovaných liečiviek však do sypaných čajov, ktoré
pripravuje chorým ľuďom z celého
Slovenska, pridáva aj bylinky nazbierané v chotári Vrbového a Chtelnice .
„Tento rok som si z byliniek pripravila
tinktúru – ja jej hovorím slovenské
kvapky. Z každej bylinky, ktorú doma
mám, som odtrhla kúsok, rastlinky
som natlačila do veľkej fľaše, zaliala
ražným páleným – krásne vonia,“ pustila sa do rozprávania Anna Kopáčová.
Poslucháčov zaujímalo, aké účinky má
slovenská bylinka vŕbovka malokvetá.
„Je to veľmi dobrá a vzácna bylinka.
V minulosti jej bývalo hojne, žiaľ,
teraz akoby sa z našich zemepisných
dĺžok vytratila. Vŕbovka lieči prostatu, je užitočná na močový systém, zo
zapálených miest vyplavuje všetko,
čo tam nemá byť. Je zvláštna tým, že
jej môžete vypiť aj hektolitre, nemá
totiž žiadne vedľajšie účinky a nie
je návyková. „ Kopáčová upozornila
ľudí aj na to, že ak sa chcú liečiť
imelom, používa sa iba jeho list, nie
stopka a bobule. Podľa pradávnych
liečiteľov malo imelo zázračnú moc –
liečilo všetko. A cez Vianoce liečilo
najmä medziľudské vzťahy. Manželské páry a milenci si pod vianočným
imelom dávajú bozk na znak vernosti.
Kopáčová dodáva: „Imelové listy sa
námáčajú čerstvé vo vode a nechajú
sa osem až dvanásť hodín lúhovať.“
Bylinkárka tiež prezradila, ako si pripraviť tinktúru z cesnaku medvedieho, ktorý čistí krv. List alebo cibuľku
môžete namočiť do liehu a necháte
V mariáši už kontra nikomu nedá...
Rady dolnolopašovských extraligových mariášistov opustil
v polovici februára 67-ročný Jozef
Hornák. Rodák z
Dolného Lopašova pôsobil celý svoj
aktívny život ako učiteľ. Postupne učil
na základných školách v Rakovicich,
Kočíne, Šípkovom a Krakovanoch .
Jeho celoživotnou záľubou bola filatelia. Lásku k malým ozúbkovaným
obrázkom vštepoval aj svojim žiakom.
V Krakovanoch viedol viac než desať
rokov filatelistický krúžok. Jeho členovia dosahovali úspechy nielen na
krajskej, ale aj na celoštátnej úrovni.
Hornákovi zverenci sa presadili na
krajskom kole filatelistickej olympiády v Trnave i na celoštátnom kole v
Košiciach. Jozef Hornák žil až do svojej smrti v Piešťanoch, kde bol aj vo
výbore tamojšieho klubu filatelistov
a istý čas viedol aj mladých filatelistov v Centre voľného času Ahoj. Jeho
druhým domovom však bola príroda.
Pri potulkách lesom sa venoval aj
hubárčeniu, vďaka ktorému doniesol
domov aj niekoľko unikátnych „úlovkov“. Bol aj aktívnym členom extraligového mariášového klubu Dolný
Lopašov. V jeho farbách absolvoval
desiatky turnajov po celom Slovensku
a viackrát sa na nich umiestnil na popredných miestach. Na sobotňajšom
Fašiangovom turnaji v svojej rodnej
obci už kontra nikomu dať nemohol,
pretože pár dní predtým ho jeho najbližší odprevadili na poslednej ceste.
Česť jeho pamiatke!
Štefan Gregorička
to pôsobiť 14-21 dní. Kvapky sa užívajú jednoducho – 25 dní. V prvý deň
jedna kvapka, druhý deň dve, tretí tri
a tak až po 25 kvapku a potom sa ide
naspäť. Cesnakové listy sú liečivé aj
na omastenom chlebíku posekané ako
pažítka.
V. Dusíková
POĎAKOVANIE
Konzorcium darcov krvi z Chirany
Dental, Drahoviec a Krakovian srdečne ďakuje všetkým dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí sa
zúčastnili v roku 2008 darovania krvi
bez nároku na odmenu, a tak svojím
humánnym činom pomohli zachrániť
mnohé životy. Darcovia krvi z ChiranyDental ďakujú všetkým sponzorom,
ktorí podporili vecne alebo finančne
vydarené stretnutie darcov krvi, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.2. februára
v jedálni u Petra Majerníka. Poďakovanie patrí folkloristom z Kolovrátku, orientálnym tanečniciam Shams,
speváckej skupine Krakovanka, majstrovi sveta Richardovi Riedlovi, šejkovi Mustafa Hadžidimu a folklórnej
skupine Klampárovcov, ktorí svojím
pestrým kultúrnym programom rozveselili a zabavili 130 prítomných členov
ČK.
Organizátori Ms SČK
televízny program od stredy 25. 2. do utorka 3. 3. 2009 15
PRIMA
ÐÝÔÔĩ”C·¹¾ĩ¸ĩ°º¨­C·´²ĩÐÝÍÔĩ‘¦K¦¨®¦ĩ§¦³ñ
©¦ĩõÏÝöĩĩÑÝÔÔĩ·¦¯®³¦ĩ©®³´¸¦º·´»ĩõÌÐÝöĩĩÑÝÌÏĩ
“¬¬¾ĩ¦ĩg»C§¾ĩĩĩÑÝÍÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÐÝöĩÒÝÔÔĩ
—»ª¹ĩ »´ĩ »´¯³ªĩ õÏÝöÝĩ ˆ´°º²ª³¹ĩ ÓÝËÏĩ —»ª¹ĩ
ÌÔÔÓĩ ÓÝÏÔĩ 珴º²C¨®æÝĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²Oñ
©®¦ĩĩĩËËÝÏÔĩ–ª¨ªµ¹C·ĩ”·®²¦ĩ³Cµ¦©´»ĩËÍÝÔÔĩ
”¦·¹®¦ĩËÍÝÎÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÏÏÝöĩËÎÝÌÔĩ男´ñ
µ¦¸¹³pĩ·´¿©®ª±æÝĩ…²ª·®¨°Cĩ·´²¦³¹®¨°Cĩ°´ñ
²O©®¦ĩĩËÐÝÍÔĩŒ¦²´º³®Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩĩ
ËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ”·®²¦ĩËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩ
õÑÝöĩÌÔÝÔÔĩš·¦r©¾ĩ»ĩ‘®©¸´²ª·®ĩœÝĩĩÌÌÝËÏĩ
’¦§´¸´Ýĩ ’ª²ª¨°Cĩ ·´²¦³¹®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ
ÔÝÎÔĩ Œ[¦©C²ĩ µ·ª³C¯´²Ýĩ †·®¹¸°´ñ«·¦³¨k¿ñ
¸°¦ĩ°´²O©®¦ĩÌÝÌÏĩš´±¦¯¹ªĩ»ªg¹¨¦ĩĩÎÝÎÔĩ—®ñ
³¦³ĩ˜´µ·¦°ĩÝĩõÏÝö
nedeľa 1. 3.
JEDNOTKA
ÏÝÍÏĩ‘´¹´·²¦¬¦¿W³ĩĩÏÝÏÏĩ”´¸¹¦»ĩ©´²âĩ¿¦ñ
¸¦Mĩ¸¹·´²ĩĩÐÝÌÔĩ”´¨´¾´ĩÝĩõÍÍÝâĩÍÎÝöĩĩÐÝÍÏĩ
”´g¹C·ĩ”¦¹ĩÝĩõÍÔÝâĩÍËÝöĩÑÝËÔĩš±¦©C·´»¦ĩ³´»Cĩ
g°´±¦ĩ Ýĩ õËÝöĩ ÑÝÍÔĩ ®²ĩ ”ª·«ª°¹³Cĩ šÝõËËÝöĩ
ÑÝÏÔĩžC¿³¦²ĩ¿ĩ©®»¦©ª±³O­´ĩµ·ª©¸¹¦»ª³®¦ĩĩ
ÒÝÏÔĩ‹``±ĩÓÝÌÔĩ”ª¸¹·Cĩ·´©®³°¦ĩõËÌÝöĩÓÝÏÔĩ
”·Wµ¦©¾ĩ©ª¹ª°¹W»¦ĩº±²ª³¦ĩËÔÝÍÔĩ™¸­º¦ñ
®¦ĩ šÝĩ õÑÝöĩ ËËÝÌÏĩ —®ĩ »ĩ ´§·¦¿ªêĩ ËËÝÏÏĩ “ĩ Ïĩ
²®³k¹ĩËÌĩËÍÝÔÔĩ…¬¦¹­¦ĩ‡­·®¸¹®ªÝĩ”´®·´¹ĩÝĩĩ
ËÎÝÍÏĩ’C­´©¾ĩ¦ĩ±C¸°¦Ýĩ–´²¦³¹®¨°Cĩ°´²Oñ
©®¦ĩĩĩËÐÝÌÔĩ”´g¹¦ĩµ·ªĩ¹ª§¦ĩËÑÝÌÔĩž²ª³Cñ
·ª]ĩĩËÑÝÏÔĩ‰½¹·¦ĩĩËÒÝÌÔĩšªKª·³WKª°ĩËÒÝÍÏĩ
‡­´©®±®ĩ¸²ªĩ¸µ´±ºĩĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩ
‰º·´»®¸®´³ĩ—´³¬ĩ‡´³¹ª¸¹ĩÌÔÔÓĩĩÌËÝÏÔĩ”ª°ñ
±´Ýĩˆ·C²¦ĩĩĩÌÍÝÌÏĩ–¦¿ĩr®iâĩ©»¦°·C¹ĩ¿´²·®ªiÝĩ
˜­·®±±ª·ĩÔÝÏÏĩ‡­´©®±®ĩ¸²ªĩ¸µ´±ºĩËÝÎÔĩ“ĩÏĩ
²®³k¹ĩËÌ
DVOJKA
ÐÝËÔĩ‘ª¸¦K³pĩ¸»®¹ĩÝĩõËÝöÝĩ…²ª·®¨°pĩ©ª¹ª°ñ
¹W»³¾ĩ¸ª·®C±ĩÑÝÔÏĩ´»¨®ĩ­¦©´»ĩÝĩõÌÝöĩÑÝÍÔĩ
2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩÑÝÏÔĩ‘b¯ĩ©´²ĩóĩ²b¯ĩ­·¦©ĩ
ÒÝÌÔĩĩ¦µº·¦ĩÓÝÔÔĩŠ¦·²C·¸°¦ĩ·ª»ºªĩÓÝËÏĩ
—»ª¹´»Oĩµ´§·ªr®¦ĩ¿­´·¦ĩõËÔÝöĩĩÓÝÎÏĩ˜ª²µ´ĩ
ËÔÝÔÔĩ‰»¦³¯ª±®¨°Oĩ¸±ºr§¾ĩ†´r®ªĩ³¦ĩËÝĩµb¸¹ñ
³ºĩ³ª©ª[ºĩĩËËÝÍÔĩ’C·´©³Oĩµ¦·°¾ĩ¦ĩ´¨­·¦ñ
³¦ĩ µ·W·´©¾ĩ ËËÝÎÏĩ “·¬¦³®¸¹¦ĩ š®³¨´ĩ ”¦¹·³ñ
K®¦°Ýĩ ˆ´°º²ª³¹ĩ ĩ ËÌÝÌÔĩ “©»Cr³¾ĩ —¹ªµ¦³Ýĩ
–´¿µ·C»°¦ĩ ĩ ËÍÝÌÏĩ ª¸°´¸±´»ª³¸°pĩ ű²´ñ
»pĩ ©ª³³W°ĩ ËÍÝÍÏĩ “¸´§³´¸¹®ĩ ˜šĩ ´§·¦¿´»ñ
°¾ĩËÎÝÍÏĩ–ª¹·´ĩ³´»®³¾ĩËÎÝÏÔĩ’C²ª¸¹WK°´ĩ
õÏÝöĩĩĩËÏÝÎÏĩšp¨­´©³CĩÌÔÔÑĩĩËÐÝÌÏĩĩ—±´»´ĩ
ËÐÝÍÔĩ“·®ª³¹C¨®ªĩËÑÝÔÔĩŠº¹§¦±´»Cĩ‡´·¬´]ĩ
±®¬¦ĩËÓÝËÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩ
ÌÔÝÔÏĩ’¦ĩ°·®r´»¦¹°ªĩ¸°Ýă¨¿ÝĩÌËÝÌÏĩ™²ª³®ªĩ
ÔÓĩÌËÝÏÔĩ“©µW¸°¦³OĩÌÌÝÎÏĩ’´¨ĩ»ĩ¦·¨­W»ªĩ
ËÝËÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ÐÝÔÏĩ ‘¦±pĩ ¿¦¯¦¨ĩ
†º¬¸ĩ¦ĩµ·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõËÐÝöĩÐÝÍÔĩ—¨´´§¾ĩˆ´´ĩÝĩ
õËÎÝöĩÐÝÏÏĩŠ±®³¸¹´³´»¨®ĩÝĩõËÐÝöĩÑÝÌÏĩœª³¦ĩÝĩ
õÓÝöĩÒÝËÏĩšgª¹°´âĩK´ĩ²CgÝĩ…²ª·®¨°pĩ·´©®³³pĩ
ű²ĩĩËÔÝÔÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõËÏÝâĩËÐÝöĩËÔÝÏÏĩ¾±ªĩ
œĩÝĩõÓÝâĩËÔÝöĩĩËÌÝÎÔĩž´ĩ¿C°º±®¸®¦ĩ‘¦·°W¿¾ĩ
ËÍÝÔÔĩ’¦ĩ¹ª±´ĩËÍÝÍÔĩ¦²µC·ª]ĩĩËÎÝËÏĩ‘±¦ñ
©´¸iĩ†º¹¨­¦ĩ‡¦¸¸®©¾­´ĩ¦ĩ—ª³©¦³¨¦ĩ®©¦Ýĩ
¦³¦©¸°pĩ©´§·´©·ºr³pĩ¼ª¸¹ª·³ĩËÏÝÏÔĩ—µ®ñ
©ª·ñ²¦³Ýĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩËÒÝËÏĩ—°»ª±pĩ
©ª]ĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÓÝÍÔĩ”·´²®ñ
³ª³¹®ĩÌÔÝÔÔĩ¦·¦ĩ‡·´«¹ĩóĩ˜´²§ĩ–®©ª·Þĩ´±W¸ñ
°¦ĩr®»´¹¦Ýĩ´µ·´©º°K³pĩ¦°K³pĩ©´§·´©·ºr³pĩ
ű²ĩĩÌÌÝÌÏĩ·º­ĩÌÝĩ…²ª·®¨°pĩ­´·´·ĩĩĩÔÝÍÔĩ
˜·º²¦³ĩ ¸­´¼Ýĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ ĩ ĩ ÌÝÌÔĩ
”·´¹®ĩ²k·ºÝĩ’ª²ª¨°pĩű²ĩ
JOJ
ÏÝÍÏĩ·C[´»¸¹»´ĩ—º·®°C¹ĩÝĩõÍÝöĩĩÐÝÔÔĩºñ
¹®±ĩ‘¦³³¾ĩÐÝÌÔĩ”®³´¨¨­®´ĩÐÝÎÏĩˆ´§·´©·ºrñ
¸¹»CĩµC³¦ĩ‘¦¬´¦ĩÑÝËÏĩ¦·¦¹ªĩ®©Ýĩ…²ª·®¨ñ
°pĩ¦³®²´»¦³pĩ¸ª·®C±ĩÑÝÎÏĩž·´©ª³Wĩµ·ªĩ¿¦ñ
§W¯¦³®ªĩõËÎÝöĩĩÒÝÎÏĩšª[°pĩ¹ª±ª»W¿³¾ĩµ·W§ª­Þĩ
ž±´©ª¯ĩ©ª¹WÝĩ…²ª·®¨°pĩű²ĩĩĩËÔÝÎÔĩ
·ªµ®³¾ĩ
”™—ĩËËÝÌÔĩ—°º¹´K³Oĩ‡—ĩõËÝöÝĩ¦³¦©¸°pĩ
¸ª·®C±ĩĩËÌÝÍÔĩ…º¹´¸¦±`³ĩĩËÍÝÔÔĩž»®ª·¦¨®¦ĩ°±®ñ
³®°¦ĩóĩ’´»OĩK¦¸¹®ĩËÍÝÎÔĩ”´¿³Cĩ¯ºĩ¦°´ĩ¸»´¯ªĩ
¹´µC³°¾Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩËÐÝËÏĩ‡­¾¹ª³pĩ
µ·®ĩK®³ªÝĩ—°º¹´K³pĩµ·W§ª­ĩĩËÑÝÏÏĩ”·»Oĩ’´»®ñ
³¾ĩËÒÝÌÔĩ’´»Oĩ§p»¦³®ªĩĩËÓÝÔÔĩ·®²®ĩ’´»®ñ
³¾ĩËÓÝÍÔĩ’´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ—ª½®ĩgµ®³¦»Oĩµ·¦ñ
¨­¾ĩÝĩõÑÝâĩÒÝâĩÓÝöĩÌÌÝÏÔĩ—²·¹´³´¸³Cĩµ¦¸¨¦ĩ
ÌÝĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩËÝËÏĩ—°º¹´K³Oĩ‡—ĩ
õËÝöÝĩ¦³¦©¸°pĩ¸ª·®C±ĩÌÝËÔĩž±´©ª¯ĩ©ª¹WÝĩ…²ªñ
·®¨°pĩű²
ČT1
ÏÝÌÔĩ“ĩKªg¹®³ªĩÐÝÔÔĩ‘®g°¦ĩ‹º±®K°¦ĩ»ĩ¸°ºñ
¹´K³´²ĩ¨®·°º¸ªĩÐÝÌÏĩ‹¦·Åª±©ĩ¦ĩµ·®¦¹ª±®¦ĩÝĩ
õËÒÝöĩÐÝÏÔĩ˜·´¯®K°¾ĩõÓÝöĩÑÝËÏĩ疦³WKª°ĩ¸ĩˆCñ
©´ºæĩÑÝÍÔĩ­·®¸°´ĩÓÝÎÏĩ¦±ª³©C·®º²ĩËÔÝÔÔĩ
˜k±¦»Cĩ°¦²ª·¦ĩËÔÝÍÔĩ“§¯ª°¹W»ĩËËÝÔÔĩ†´±®ĩ
·¦¿ĩ¯ª©³®ĩµ®¸C·®ĩõÓÝöĩËËÝÏÔĩ©ªĩµª³®¦¿ªĩµ´ñ
²C­¦¯kĩ ËÌÝÔÔĩ “¹C¿°¾ĩ šÝĩ ‘´·¦»¨¦ĩ ËÍÝÔÏĩ
ˆ¦·²´g±¦µĩ¿ĩ’ª²¦³®¨ĩ¦ĩµ·®³¨ª¿³CÝĩ
ª¸°Cĩĩ
·´¿µ·C»°¦ĩ ĩ ËÎÝÎÔĩ —»®¦¹´K³Oĩ ¸±´»´ĩ ËÎÝÏÔĩ
‘®±¦³ĩ–¦¸¹®¸±¦»ĩ'¹ª«C³®°Ýĩ
ª¸°pĩű²ĩËÐÝÌÔĩ
š´©C¨°ªĩ µº¹´»¦³®ªĩ ËÐÝÎÔĩ ‹ª³ª·C¨®¦ĩ ç“æĩ
ËÐÝÏÏĩ‘´¯¦ĩ·´©®³¦ĩÝĩõÓÝöĩËÑÝÌÏĩç
O¹ªK°´æĩ
ËÑÝÎÔĩ–ª¹·´ĩËÒÝËÔĩ…·¦§ª±¦ĩõÌÌÝöĩËÒÝÎÏĩšªñ
Kª·³WKª°ĩ ËÓÝÔÔĩ ™©¦±´¸¹®ĩ ÌÔÝÔÔĩ ®¦§±´»¦ĩ
µ¦¸¨¦ĩ õÍÝöĩ ÌËÝËÏĩ ËÐÒĩ ­´©W³ĩ ÌËÝÎÔĩ —µ·Cñ
»¾ĩĩÌÌÝÔÔĩˆ¦±¿®ª±ĩ¦ĩ”¦¸¨´ªĩœÝĩõËÝöĩ†·®¹¸°pĩ
ű²ĩĩÌÍÝÎÏĩŒº««ĩõËÌÝöĩÔÝÍÏĩ‘´·¸°Oĩ¨®¨¦»ñ
¨ªĩõÓÝöĩËÝËÔĩ™»´[³®¹ªĩ¸¦âĩµ·´¸W²ĩÌÝÌÔĩ·Cñ
¸¾ĩªº·`µ¸°ª­´ĩµ´§·ªr®¦ĩĩÍÝÔÔĩ“¹C¿°¾ĩšC¨ñ
±¦»¦ĩ‘´·¦»¨¦ĩĩ
NOVA
ÑÝÌÏĩĩˆ´§·´©·ºr¸¹»Cĩ…³¹¯ªĩ¦ĩ¯ª¯ĩµ·®¦¹ª[´»ĩ
õÓÝâĩ ËÔÝöĩ ’ª²ª¨°pĩ ¸ª·®C±ĩ ÑÝÏÏĩ ÍñÌñËĩ ˜ºKñ
³®¦°¾èĩÒÝÌÔĩ”®·C¹´»¦ĩ·´©®³°¦ĩõÐÝöÝĩŠ·¦³¨k¿ñ
¸°¾ĩ¦³®²´»¦³pĩ¸ª·®C±ĩĩÒÝÏÔĩ·´°ĩ¸µ·C»³¾²ĩ
¸²ª·´²Ýĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ ËÔÝÎÏĩ ’´·¦ĩ
–´§ª·¹¸Þĩ ”´©ĩ ³ª§´²ĩ ‘´³¹¦³¾Ýĩ …²ª·®¨°pĩ
ű²ĩËÌÝÍÔĩ“©»·C¹ª³Cĩ¹»C·ĩ­b·ĩõÒÝöĩËÍÝÌÏĩ
®ª·³¦ĩµ¦³Kº¨­¦Ýĩ
ª¸°pĩű²ĩĩËÏÝÔÏĩ—¹·Crñ
³®°ĩ¿´ĩ—¹Ýĩ˜·´µª¿ÝĩŠ·¦³¨k¿¸°¾ĩű²ĩĩËÑÝÔÔĩ
˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩˆ»¦ĩ¦ĩµ´±ĩ¨­±¦µ¦ĩšÝĩ
õËÎÝöĩËÒÝÔÔĩ–¦©¾ĩ»¹C°¦ĩ´¸°º¹C°¦ĩËÒÝÏÏĩ
“§K®¦³¸°ªĩ ©rº©´ĩ ËÓÝÍÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ
ÌÔÝÔÔĩžC²ª³¦ĩ²¦³rª±®ª°ĩõËÝöĩĩÌËÝÌÔĩ
Ỗ
µ®³¾ĩÌËÝÎÏĩ‘·Ý‹—ĩÌÌÝËÏĩ
®ª·³¦ĩˆ¦­±®¦Ýĩ’ªñ
²ª¨°´ñ¦²ª·®¨°pĩ°·®²®³C±³¾ĩű²ĩĩÔÝÍÔĩ·®ñ
²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝĩõÌÍÝöĩËÝÍÏĩ
·ªµ®³¾ĩ
ÌÝÔÔĩŒ[¦©Cĩ¸¦ĩ´¹ª¨Ýĩ
ª¸°Cĩ°´²O©®¦ĩĩÎÝËÔĩ
—²ª·ĩŽº­ĩõÎÑÝö
PRIMA
ÐÝÔÔĩ”C·¹¾ĩ¸ĩ°º¨­C·´²ĩÐÝÍÔĩ‘¦K¦¨®¦ĩ§¦³ñ
©¦ĩõÏÝöĩĩÑÝÔÔĩ·¦¯®³¦ĩ©®³´¸¦º·´»ĩõÌÐÝöĩĩÑÝÌÏĩ
“¬¬¾ĩ¦ĩg»C§¾ĩĩĩÑÝÍÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÐÝöĩÒÝÔÔĩ
—»ª¹ĩ »´ĩ »´¯³ªĩ õÏÝöÝĩ ˆ´°º²ª³¹ĩ ÓÝËÏĩ —»ª¹ĩ
ÌÔÔÓĩ ÓÝÏÔĩ 珴º²C¨®æÝĩ …²ª·®¨°Cĩ °´²Oñ
©®¦ĩĩĩËËÝÏÔĩ–ª¨ªµ¹C·ĩ”·®²¦ĩ³Cµ¦©´»ĩËÍÝÔÔĩ
”¦·¹®¦ĩËÍÝÎÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÏÏÝöĩËÎÝÌÔĩ男´ñ
µ¦¸¹³pĩ·´¿©®ª±æÝĩ…²ª·®¨°Cĩ·´²¦³¹®¨°Cĩ°´ñ
²O©®¦ĩĩËÐÝÍÔĩŒ¦²´º³®Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ°´²O©®¦ĩĩ
ËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ”·®²¦ĩËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩ
õÑÝöĩÌÔÝÔÔĩš·¦r©¾ĩ»ĩ‘®©¸´²ª·®ĩœÝĩĩÌÌÝËÏĩ
’¦§´¸´Ýĩ ’ª²ª¨°Cĩ ·´²¦³¹®¨°Cĩ °´²O©®¦ĩ
ÔÝÎÔĩ Œ[¦©C²ĩ µ·ª³C¯´²Ýĩ †·®¹¸°´ñ«·¦³¨k¿ñ
¸°¦ĩ°´²O©®¦ĩÌÝÌÏĩš´±¦¯¹ªĩ»ªg¹¨¦ĩĩÎÝÎÔĩ—®ñ
³¦³ĩ˜´µ·¦°ĩÝĩõÏÝö
pondelok 2. 3.
JEDNOTKA
ÏÝÌÏĩ š¦·ª³Wâĩ µªKª³Wĩ ÐÝÔÔĩ –¦³³pĩ ²¦¬¦ñ
¿W³ĩÒÝÔÏĩšª[°Cĩ¨ª¸¹¦ĩµ¦°´³WĩõËÝöĩÒÝÏÏĩ˜´ĩ
¯ªĩ »·¦r©¦âĩ ³¦µW¸¦±¦ĩ œÝĩ õËÝöĩ ÓÝÎÏĩ ‘³Wg°¾ĩ
»ĩ ¦°¨®®Ýĩ ´²ª©®C±³¾ĩ ¸ª·®C±ĩ ËÔÝÎÔĩ …¬¦¹­¦ĩ
‡­·®¸¹®ªÝĩ ”´®·´¹ĩ Ýĩ ĩ †·®¹¸°pĩ ©ª¹ª°¹W»³¾ĩ ű²ĩ
ËÌÝÔÔĩ —µ·C»¾ĩ ËÌÝËÏĩ ˆC²¸°¾ĩ ²¦¬¦¿W³ĩ
ËÍÝËÏĩš¦·ª³WâĩµªKª³WĩËÍÝÏÔĩ±®³®°¦ĩ‹·¦¨ªĩ
ÝĩõÌÍÝöĩËÎÝÍÏĩŒ´µ±¦èĩËÏÝËÔĩŠ´°º¸ĩóĩµ·Cñ
¨¦ĩËÐÝËÏĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩõËÔÒÝâĩ
ËÔÓÝöĩËÑÝÎÏĩ—“—ĩËÒÝÌÔĩšªKª·³WKª°ĩËÒÝÍÏĩ
Ïĩµ·´¹®ĩÏĩËÓÝËÏĩ—±´»ª³¸°´ĩˆ³ª¸ĩËÓÝÍÔĩ—µ·Cñ
»¾ĩ—˜šĩÌÔÝËÏĩšª·¦ĩóĩ2ª³¦ĩ—®¨W±K¦³¦ĩõËÝöÝĩ
–´²¦³¹®¨°pĩű²ĩĩÌÌÝÔÔĩžk«¦±Oĩ²¦³rª±°¾ĩ
šÝĩõÌÝöĩÌÌÝÎÏĩžC°´³ĩ¦ĩµ´·®¦©´°ĩÝĩõËÐÝöĩ
ÌÍÝÍÔĩ†·´³¸°®ĩ¦ĩ†ª·³¸¹ª®³ĩĩõÒÝöĩĩĩÔÝÌÔĩˆ´³ĩ
‘¦¹¹ª´ĩĩËÝÍÎÔĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩgi¦¸¹W²ĩ
õËÔÒÝâĩËÔÓÝöĩ
DVOJKA
ÏÝÔÔĩ”·´«ª¸®´³C±ĩÏÝËÔĩ”´±W¨®¦ĩÏÝÌÏĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩÐÝÍÔĩ‘ª¸¦K³pĩ¸»®¹ĩÝĩõÌÝöĩĩÑÝËÏĩ’¦g¦ĩ‰ºñ
·`µ¦ĩĩĩÑÝÎÏĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩĩÒÝÍÔĩ‰±Cĩ­´µèĩĩ
ÓÝÔÔĩ–¦³³pĩ²¦¬¦¿W³ĩËËÝËÔĩ˜¦¯§¦âĩµ´¸±ª©ñ
³Oĩk¹´K®¸°´Ýĩˆ´°º²ª³¹ĩËËÝÏÔĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ
©ª³³W°ĩËÌÝÌÔĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩËÌÝÎÔĩº©´ñ
»Cĩ°º±¹k·¦ĩ³¦ĩ—±´»ª³¸°ºĩËÍÝËÔĩ“·®ª³¹C¨®ªĩ
ËÍÝÍÏĩ—»ª¹´»Oĩµ´§·ªr®¦ĩ¿­´·¦ĩõËÔÝöĩĩËÎÝÔÔĩ
±®°ĩËÎÝÌÔĩ¦¸¸®ªĩÝĩõÓÝöĩËÎÝÎÔĩ‡ª¸¹¾ĩ³Cñ
©ª¯ªĩĩËÏÝËÔĩ™²ª³®ªĩÔÓĩËÏÝÍÏĩ“©µW¸°¦³Oĩ
ËÑÝËÏĩ–ª¬®´³C±³¾ĩ©ª³³W°ĩËÒÝÔÔĩžĩ±C¸°¾ĩ°ĩ
¿»®ª·¦¹C²ĩõËËÝöĩËÒÝÍÏĩš…˜ĩËÓÝËÏĩšªKª·³Wñ
Kª°ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩÌÔÝÔÔĩ”C³ĩ†®³¬ĩ¦ĩ
Ĝ¦·¹ĩ’´º»ª¦ºÝĩˆ´°º²ª³¹ĩĩĩÌÔÝÏÏĩ‘¦¬¦ñ
¿W³ĩ±®¬¾ĩ²¦¯¸¹·´»ĩĩÌËÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³ñ
¹C·ªĩÌÌÝËÔĩ˜®¨ĩ˜¦¨Ýĩ”´»®ª©°´»pĩű²ĩÌÍÝÏÔĩ
…³¯ª±®ĩ¸¹·Cr³®ĩÔÝÌÔĩ’¦g¦ĩ‰º·`µ¦ĩËÝËÔĩ™©¦ñ
±´¸¹®ĩ
˜ĩ
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ–ªÆª½ĩÐÝÔÔĩ˜ª±ª·C³´ĩÒÝÍÏĩ¦ĩ˜´·²ª³ñ
¹¦Þĩ”´°ºgª³®ªĩ±C¸°¾ĩõÌÔÓÝâĩÌËÔÝöĩËÔÝÌÔĩ´ñ
²®¸C·ĩ–ª½Þĩ´³ªK³Cĩ¸¹¦³®¨¦ĩš®ª©ª]Ýĩ+»´©ñ
³pĩű²ĩ°ºĩ°·®²®³C±³ª²ºĩ¸ª·®C±ºĩĩËËÝÏÏĩ”´ñ
­´¹´»´¸iĩœÝĩõËÓÝöĩËÌÝÎÏĩ‘ª¸¹ªK°´ĩŒªº·Oñ
°¦ĩÝĩõÎÝâĩÏÝöĩĩËÎÝÌÏĩšĩ¹®ª³®ĩ¿±´K®³ºĩÝĩõËÎÝöĩ
ËÏÝËÏĩ‡®¬C³¸°ªĩ¸·©¨ªĩõÌÔÌÝâĩÌÔÍÝöĩËÑÝÔÔĩ
˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ËÑÝÍÔĩ –ªÆª½ĩ ËÒÝÔÔĩ ´ñ
²®¸C·ĩ –ª½ĩ Ýĩ õËÝöĩ ËÓÝÔÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ
ËÓÝÌÔĩˆ³ª¸ĩÌÔÝÔÔĩ—º¸ª©®¦ĩÌÔÝÎÏĩˆªº¨ªĩ
†®¬¦±´¼Þĩ ‰º·`µ¸°¾ĩ ¬®¬´±´Ýĩ …²ª·®¨°Cĩ ĩ °´ñ
²O©®¦ĩĩÌÌÝÌÔĩ”¦[§¦ĩÌÌÝÏÔĩËËÌĩĩÌÍÝÍÔĩ—i¦ñ
­º¯k¨¦ĩ¸¦ĩ¸±ºK°¦Ýĩ…²ª·®¨°pĩ°·®²®³C±³¾ĩű²ĩ
ËÝÍÏĩšCgª]ęµC³¦ĩ¦³©·º¦ÝĩŠ·¦³¨k¿¸°¾ĩ°·®ñ
²®³C±³¾ĩű²ĩĩÍÝËÏĩŽ¦°ªĩ¦ĩ˜±¸i´¨­ĩšÝĩõÎÝöĩ
ÎÝÌÔĩ—¹´³ªĩ»ĩº¹¦¯ª³WĩõÌÍÝöĩ
JOJ
ÐÝÎÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩÑÝÔÔĩ’´»®³¾ĩÑÝÏÔĩ‡­¾¹ªñ
³pĩµ·®ĩK®³ªÝĩ…²ª·®¨°pĩű²ĩÓÝÎÏĩ—²·¹´³´¸ñ
³Cĩµ¦¸¨¦ĩÌÝĩ…²ª·®¨°pĩ¦°K³pĩű²ĩĩËÌÝËÏĩˆ·Ýĩ
Œª·²¦³´»Cĩ ËÍÝËÏĩ ‡­¦²ª±ª`³ĩ õÏÝöĩ ĩ ËÎÝËÏĩ
‡Ý—ݍĩ ·®²®³C±°¦ĩ ¦¸ĩ šª¬¦¸ĩ šÝĩ õÐÝöĩ ËÏÝËÏĩ
´¸¹®ĩ õËÝöÝĩ …²ª·®¨°pĩ °·®²®³C±³´ñ²¾¸¹ª·®ñ
`¿³¾ĩ¸ª·®C±ĩËÐÝËÏĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩ
õÓÝöĩËÑÝÔÔĩ”·»Oĩ’´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ”·´²®ĩ’´»®ñ
³¾ĩËÒÝÔÔĩ—k©³¦ĩ¸®ª]ĩËÓÝÔÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩ
ËÓÝÍÔĩ’´»®³¾ĩÌÔÝÔÔĩ”¦³ª±C°ĩõÌÔËÝöĩĩÌÔÝÎÏĩ
º¹¾®±ĩ¸Ý·Ý´ÝĩÝĩõËÝöÌËÝÍÔĩ”·´«ª¸®´³C±®ĩÝĩõËÝöĩ
ÌÌÝÍÔĩ ›ª§²¦¸¹ª·ĩ ĩ ÌÍÝÍÔĩ ·ªµ®³¾ĩ ÔÝËÏĩ
¦¸ĩ¿¦§®iÝĩ…²ª·®¨°pĩ¹­·®±±ª·ĩĩÌÝÎÏĩ…º¹´¸¦ñ
±`³ĩĩÍÝËÔĩž´²·®ªiĩµ·ªĩ³®ª°´­´Ýĩ…³¬±®¨°´ñ°¦ñ
³¦©¸°pĩ¦°K³pĩű²ĩÎÝÎÏĩ‘¦¨‹¾»ª·Ýĩ…²ª·®¨ñ
°pĩ©´§·´©·ºr³pĩ¸ª·®C±
ČT1
ÏÝÔÔĩŠ¦·§¾ĩr®»´¹¦ĩÏÝÍÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`³ªĩ
ÏÝÏÓĩ'¹k©®´ĩÐĩÒÝÍÔĩ—»ª¹ĩ‰±²´ĩõËÝâĩÌÝöĩÓÝÔÔĩ
‘®±¦³ĩ–¦¸¹®¸±¦»ĩ'¹ª«C³®°Ýĩ
ª¸°pĩű²ĩËÔÝÍÔĩ
‘´¯¦ĩ·´©®³¦ĩÝĩõÓÝöĩËËÝÔÔĩ“§¯¦»´»¦³®ªĩµ±¦ñ
³O¹¾ĩ “¨ªC³ĩ õÌÝöÝĩ Š·¦³¨k¿¸°¾ĩ ©´°º²ª³¹ĩĩ
ËÌÝÔÔĩ —µ·C»¾ĩ ËÌÝÍÔĩ —¦²¦ĩ ©´²¦ĩ ËÍÝÍÔĩ
–´©®³¦ĩ¦ĩ¯¦ĩĩËÍÝÏÔĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÏÝöĩËÎÝÍÏĩ
—º©°¾]¦ĩ…²¾ĩšÝĩõÌËÝöĩËÏÝÌÏĩ—®²µ¸´³´»ñ
¨®ĩœœÝĩõÐÝöĩËÏÝÏÔĩšª·Wgĩ¸®êĩĩËÐÝËÏĩžC­¦©¾ĩ
˜´²¦ĩ›®¿¦·©¦ĩĩËÐÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩËÑÝÔÔĩ
…žñ°»W¿ĩËÑÝÍÔĩ‡­±¦µ¨®ĩ»ĩ¦°¨®®ĩËÒÝÔÔĩ™©¦±´¸ñ
¹®ĩ»ĩ·ª¬®`³ªĩËÒÝÌÏĩ
®ª·³ªĩ´»¨ªĩËÒÝÎÏĩšªKª·ñ
³WKª°ĩËÓÝÔÔĩ™©¦±´¸¹®ĩÌÔÝÔÔĩ”·ªK´ĩ§¾ĩ¸²ªĩ
¸¦ĩ³ª¹´µ®±®ĩõÐÝöĩĩÌËÝÔÔĩ’¦ĩ¨ª¸¹ªĩµ´ĩŠ¦±¨`ñ
³ªĩÌËÝÍÔĩ–ªµ´·¹O·®ĩÌÌÝËÔĩ˜¦¯³Oĩ¦°¨®ªĩ'¹†ĩ
KINOSÁLA MsKS
St. 25. 2. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
Výročná členská schôdza
Výstava ručných prác členiek LPRa
Ne. 1. 3. o 15.00 h
SKAUTI PRE DOBRÚ VEC
II. skautský benefičný koncert
FOYER MsKS
1. 1. - 31. 3.
Z ČINNOSTI MsKS PIEŠŤANY
Výstava fotografií
GALÉRIA FONTÁNA
16. 2. - 2. 3.
ZUŠ PIEŠŤANY
Výstava prác žiakov
3. 3. - 23. 3.
JÁN HLADÍK - FOTOGRAFIA
A FOTOGRAFIKA 1989-2009
Výstavu otvorí Ján Figeľ, európsky
komisár pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, kultúru a mládež
Vernisáž v sobotu 7. 3. o 14.00 h.
kino Fontána
Št. 26., Pi. 27., So. 28. 2., Ne.
1. 3. o 17.30 a 20.00 h
NESTYDA
Komédia, pod ktorú sa podpísala osvedčená dvojica Hřebejk –
Viewegh v hlavných úlohách s Jiřím
Macháčkom a Emíliou Vášáryovou.
Oskar predstavuje typického muža, ktorý sa často nachádza v netypických situáciách. Odišiel od
ženy a rozhodol sa užívať si samotársky život, ale sám neostáva ani
na minútu.
ČR-2008, MP 12, česká verzia, 109
min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Pi. 27., So. 28. 2., Ne. 1. 3.
o 16.00 h
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
Výpravný dobrodružný animovaný
príbeh o malom myšiakovi, nakrútený podľa obľúbenej detskej knižky od Kate DiCamillovej. Malý hrdina s veľkými ušami a veľkým srdcom, ktorý túži konať veľké skutky.
Nebojí sa mačiek a pascí, hovorí s
ľuďmi, knihy nežerie ale číta, sníva, že sa raz stane rytierom.
USA-2008, MP, český dabing, 94
min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Skauti pre dobrú vec
V nedeľu 1. februára o 15:00 hod.
sa v budove MsKS na ulici A. Dubčeka (Krasko) uskutoční benefičný
koncert na podporu detského rodinného domova v Kocuriciach. Podporiť
dobrú myšlienku vás v týchto hekticko-uponáhľaných dňoch pozývajú
piešťanskí skauti.
16 televízny program od stredy 25. 2. do utorka 3. 3. 2009
õÓÝöĩÌÌÝÍÔĩ—»´°´·ĩõËÝöÝĩ…²ª·®¨°pĩű²ĩÔÝÍÏĩĩ
—ª½ĩ»ĩ²ª¸¹ªĩÝĩõËÎÝö
NOVA
ÏÝÏÓĩ–¦]¦¯°¾ĩ¸ĩ’´»´ºĩÒÝÍÏĩž´··´Þĩ‘ªKĩ¦ĩ
·ºr¦ĩõËÔÝöĩÓÝÌÏĩ·´¹®¹ª±®¦ĩ©º¨­´»Ýĩ…²ª·®¨°Cĩ
°´²O©®¦ĩĩËËÝÍÏĩ“©±´rª³Oĩµ·Wµ¦©¾ĩšÝĩõËÒÝöĩ
ËÌÝÍÔĩ‘b¯ĩµ·®¦¹ª[ĩ‘´³°ĩšÝĩõËËÝöĩĩËÍÝËÏĩª³¸ñ
¸ª³ĩùĩ¸µ´±ÝĩËÍÝÎÏĩ2ª³¦¹pĩ¿´ĩ¿C»B¿°¦²®ĩõÍÝöĩĩ
ËÎÝËÏĩ´§·¦ĩËËĩšÝĩõËÌÝöĩËÏÝËÔĩŒ»®ª¿©³¦ĩ
µª¨­´¹¦ĩšÝĩõÌÝöĩËÐÝÔÏĩ¦¸ĩšª¬¦¸Þĩ¦¸W³´ĩ
õËÌÝöĩËÑÝÔÔĩ”´µ´±º©]¦¯g®ªĩ¹ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩ
ËÑÝÎÔĩ·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÐÝöĩËÒÝÍÏĩ
™±®¨¦ĩõËÌÌËÝâĩËÌÌÌÝöĩĩËÓÝÍÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®ñ
³¾ĩÌÔÝÔÔĩ´§·¦ĩËËĩœÝĩõËÝöĩÌËÝÔÔĩšW°ª³©ĩ
ÌËÝÍÏĩˆ·ÝĩŒ´º¸ªĩÝĩõÒÝöĩÌÌÝÍÔĩ…±®§®Ýĩ…²ª·®¨ñ
°Cĩ°´²O©®¦ĩĩÔÝÔÏĩ‘e¹»¦ĩ¿`³¦ĩšÝĩõËËÝö
PRIMA
ÐÝÍÏĩ”ª¹ª·ĩ”¦³ĩ¦ĩµ®·C¹®ĩĩĩÑÝÔÔĩĩ“¬¬¾ĩ¦ĩg»C§¾ĩĩ
ÑÝÌÏĩĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõËÔÝöĩÑÝÏÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩ
õÑÝöĩÒÝÌÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõËÝöĩĩÒÝÏÏĩ”¦³ª±C°ĩõÒÌÝöĩ
ÓÝÎÔĩ“©µ¦©±W°ĩÝĩõÌÝöĩËÔÝÎÔĩ”·C»´ĩ¦ĩµ´·®¦ñ
©´°ĩÝĩõËÓÝöĩĩËËÝÎÔĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µW¸¦±¦ĩ
šÝĩõËÐÝöĩĩËÌÝÎÔĩ—¦§·®³¦âĩ²±¦©CĩK¦·´©ª¯³®¨¦ĩ
ÝĩõËÍÝöĩËÍÝËÔĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõËËÝöĩËÍÝÎÔĩ
”´±W¨®¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩõËÌÎÝöĩĩËÎÝÎÔĩ
¦·´©ª¯³®¨ªĩ
õËÍÝöĩËÏÝÎÔĩ‘O©®º²ĩÝĩõËÔÝöĩËÐÝÎÔĩž±´K®³¾ĩ
¿´ĩ¸º¸ª©¸¹»¦ĩÝĩõËÓÝöĩËÑÝÎÔĩ‘®³k¹¾ĩ·ª¬®`ñ
³ºĩËÒÝÔÔĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ”·®²¦ĩ
ËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÒÝöĩÌÔÝÔÔĩ'°¦·ª©Cĩ¦¹ñ
°¦ĩõÐÐÝöĩÌËÝÌÔĩ’®Kâĩ±ª³ĩµ·¦»©¦ĩÌÌÝÌÏĩ†´rñ
¸°Cĩ²·¨­¦ĩõÓÝöĩÌÍÝÌÏĩ2·¦±´°ĩõÓÝöĩÔÝËÏĩ’¦ĩ
µ±³pĩµ±¾³ĩÝĩõËÝöĩËÝËÔĩš´±¦¯¹ªĩ»ªg¹¨¦ĩ
utorok 3. 3.
JEDNOTKA
ÏÝÍÔĩš¦·ª³WâĩµªKª³WĩÐÝÔÔĩ–¦³³pĩ²¦¬¦¿W³ĩ
ÒÝÔÏĩ šª[°Cĩ ¨ª¸¹¦ĩ µ¦°´³Wĩ õÌÝöÝĩ ˆ´°º²ª³¹ĩĩ
ÓÝÔÔĩ ˜´ĩ ¯ªĩ »·¦r©¦âĩ ³¦µW¸¦±¦ĩ œÝĩ õÌÝöĩ ÓÝÏÔĩ
‘³Wg°¾ĩ»ĩ¦°¨®®ĩËÔÝÎÏĩ”ª°³Oĩ»©´»¾ĩ¸¦ĩ§´¿ñ
°C»¦¯kĩ±ªµg®ªĩõËÝöÝĩ´²O©®¦ĩĩËÌÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩ
ËÌÝËÏĩˆC²¸°¾ĩ²¦¬¦¿W³ĩËÍÝÌÔĩš¦·ª³Wâĩµªñ
Kª³WĩËÍÝÏÔĩ±®³®°¦ĩ‹·¦¨ªĩĩÝĩõÌÎÝöĩËÎÝÍÏĩ
Œ´µ±¦èĩËÏÝËÔĩŠ´°º¸ĩóĩ¿©·¦»®ªĩËÐÝËÏĩ†®¦³ñ
¨¦ĩ óĩ ¨ª¸¹¦ĩ ¿¦ĩ gi¦¸¹W²ĩ õËËÔÝâĩ ËËËÝöĩ ËÑÝÎÏĩ
—“—ĩ ËÒÝÌÔĩ šªKª·³WKª°ĩ ËÒÝÍÏĩ Ïĩ µ·´¹®ĩ Ïĩ
ËÓÝËÏĩ—±´»ª³¸°´ĩˆ³ª¸ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩ
ÌÔÝËÏĩĩˆ·®g[¦°´»®³¾ĩĩÌËÝÍÔĩ‡­´©®±®ĩ¸²ªĩ¸µ´ñ
±ºĩÌÌÝÌÔĩ—±ªK³¦ĩ‘¦·µ±´»CĩÝĩĩÌÍÝÏÏĩ†·´³ñ
¸°®ĩ¦ĩ†ª·³¸¹ª®³ĩõÓÝöÝĩ’ª²ª¨°pĩ°·®²®ĩ¸ª·®C±ĩ
ÔÝÎÏĩˆ´³ĩ‘¦¹¹ª´ĩĩËÝÎÔĩ†®¦³¨¦ĩóĩ¨ª¸¹¦ĩ¿¦ĩ
gi¦¸¹W²ĩ õËËÔÝâËËËÝöĩ ÍÝÔÏĩ —±´»ª³¸°´ĩ ˆ³ª¸ĩ
ÍÝÌÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜š
DVOJKA
ÏÝÌÏĩ™©¦±´¸¹®ĩ
˜ĩĩÐÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹Cñ
·ªĩÐÝÌÏĩ‘ª¸¦K³pĩ¸»®¹ĩÝĩõÍÝöĩĩÑÝËÏĩž©·¦»WKñ
°´âĩµC³ĩ©´°¹´·ĩÑÝÎÏĩ2®»Cĩµ¦³´·C²¦ĩÒÝÌÔĩ
‘¦iĩ ¹¦°ĩ ´ĩ °´±®ª¸°´ĩ »®¦¨èĩ …³®²´»¦³pĩ ¸ªñ
·®C±ĩ ÒÝÌÏĩ —±³®ªK°´ĩ ÓÝÔÔĩ –¦³³pĩ ²¦¬¦¿W³ĩ
ËËÝËÔĩ‘ºrĩ¿ĩµ®ª¸°´»³ªÝĩŠ®±²´»Cĩµ´»®ª©°¦ĩ
ËËÝÏÏĩ –ª¬®´³C±³¾ĩ ©ª³³W°ĩ ËÌÝÌÏĩ 2®»Cĩ µ¦ñ
³´·C²¦ĩËÌÝÏÏĩº©´»Cĩ°º±¹k·¦ĩ³¦ĩ—±´»ª³ñ
¸°ºĩĩËÍÝÌÏĩš…˜ĩËÍÝÏÔĩžĩ±C¸°¾ĩ°ĩ¿»®ª·¦¹C²ĩ
õËËÝöĩËÎÝÏÔĩ¦¸¸®ªĩÝĩõËÔÝöĩËÏÝËÏĩžC§¦»¦ĩ¿ĩ
¦·¨­W»ºĩĩËÏÝÏÏĩ‘¦¬¦¿W³ĩ±®¬¾ĩ²¦¯¸¹·´»ĩĩËÑÝËÏĩ
–ª¬®´³C±³¾ĩ©ª³³W°ĩËÒÝÔÔĩ‘ª©¿®³C·´©³pĩ¹ªñ
·´·®¿²º¸ĩµ´ĩ·´°ºĩËÓÎÏĩõÍÝöĩËÒÝÍÏĩ–ª»®¹¦±®ñ
¿º¯ĩÝÝÝĩËÓÝËÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜šĩ
ÌÔÝÔÔĩšª©¦ĩ¿¦¯¹·¦¯g°¦ĩõËÑÝöĩÌÔÝÏÔĩˆ®¦¬³`ñ
¿¦ĩõËÌÒÝöĩÌËÝËÔĩ†·¦¹®¸±¦»¦ĩ²ª¸¹´ĩóĩ†·¦¹®ñ
¸±¦»¦ĩ¨®»®¹¦¸ĩĩÌËÝÍÔĩ—µ·C»¾ĩ¦ĩ°´²ª³¹C·ªĩ
ÌÌÝËÔĩ …±®¨¦ĩ »ĩ ²ª¸¹C¨­ĩ ÔÝËÔĩ ™©¦±´¸¹®ĩ ˜ĩ
ËÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩ—˜š
MARKÍZA
ÏÝÍÏĩ–ªÆª½ĩÐÝÔÔĩ˜ª±ª·C³´ĩÒÝÌÔĩ¦ĩ˜´·²ª³ñ
¹¦Þĩ”´°ºgª³®ªĩ±C¸°¾ĩõÌËËÝâĩÌËÌÝöĩËÔÝÔÔĩ”´ñ
©®»³Cĩ­·¦Ýĩ…²ª·®¨°´ñ³ª²ª¨°pĩ·´©®³³pĩű²ĩ
ËËÝÎÔĩ”´­´¹´»´¸iĩœÝĩõÌÔÝöĩËÌÝÍÔĩ‘ª¸¹ªKñ
°´ĩŒªº·O°¦ĩÝĩõÐÝâĩÑÝöĩĩËÎÝËÏĩšĩ¹®ª³®ĩ¿±´K®³º
ÝĩõËÏÝöĩËÏÝÔÏĩ‡®¬C³¸°ªĩ¸·©¨ªĩõÌÔÎÝâĩÌÔÏÝö
ËÑÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÍÔĩ–ªÆª½ĩËÒÝÔÔ
´²®¸C·ĩ–ª½ĩÝĩõÌÝöĩËÓÝÔÔĩ˜ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾
ËÓÝÌÔĩˆ³ª¸ĩÌÔÝÔÔĩ“·©®³C¨®¦ĩ»ĩ·ºr´»ª¯ĩ¿Cñ
­·¦©ªĩ Ýĩ õÑÝöĩ ÌËÝÌÔĩ ’ªµ´»ª©¿ĩ ¦³®ĩ ¸±´»´Ý
…²ª·®¨°pĩ¹­·®±±ª·
ÌÍÝÍÔĩ‡´²ª§¦¨°ĩĩÔÝÔÔĩ”·W¿·¦°Ýĩ…²ª·®¨°p
¦°K³pĩ ű²ĩ ĩ ÍÝËÏĩ ĩ Ž¦°ªĩ ¦ĩ ˜±¸i´¨­ĩ šÝĩ õÏÝö
ÎÝÔÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ÎÝÌÔĩ —¹´³ªĩ »ĩ º¹¦ñ
¯ª³WĩõÌÎÝö
JOJ
ÐÝÏÔĩĩ·®²®ĩ’´»®³¾ĩÑÝËÏĩ’´»®³¾ĩÑÝÎÏĩ”·´ñ
²®ĩ’´»®³¾ĩÒÝËÏĩ—k©³¦ĩ¸®ª]ĩĩÓÝËÏĩ‘¦¨‹¾ñ
»ª·ĩõÓÌÝöĩËÔÝËÏĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÏÝöĩËËÝËÏĩ´¸ñ
¹®ĩ õËÝöĩ ËÌÝËÏĩ ·®²®³C±°¦ĩ ’ª¼ĩ ´·°ĩ Ýĩ õÓÝö
ËÍÝËÏĩ‡­¦²ª±ª`³ĩõÐÝöĩËÎÝËÏĩ·®²®³C±°¦ĩ¦¸
šª¬¦¸ĩšÝĩõÑÝöĩËÏÝËÏĩ´¸¹®ĩõÌÝöĩËÐÝËÏĩ·®²®ñ
³C±°¦ĩ ’ª¼ĩ ´·°ĩ ÝõËÔÝöĩ ËÑÝÔÔĩ ”·»Oĩ ’´»®ñ
³¾ĩËÑÝÍÔĩ”·´²®ĩ’´»®³¾ĩËÒÝÔÔĩ—k©³¦ĩ¸®ª]
ËÓÝÔÔĩ ·®²®ĩ ’´»®³¾ĩ ËÓÝÍÔĩ ’´»®³¾ĩ ÌÔÝÔÔ
”´±®¨¦¯¹ĩ¿ĩÝ…ÝĩÝĩõËÝöĩÌËÝÌÔĩ”¦³ª±C°ĩõÌÔÌÝö
ÌÌÝÔÔĩˆª½¹ª·ĩõËÝöÝĩ…²ª·®¨°pĩ°·®²®³C±³¾ĩ¸ªñ
·®C±ĩÌÍÝÔÔĩˆªĩŠ¦¨¹´ĩÌÍÝÏÔĩ”´±®¨¦¯¹ĩ¿ĩÝ…ÝĩÝ
ÔÝÏÔĩ”´¨­¾§³Cĩ¸¹¦·´¸¹±®»´¸iÝĩ…²ª·®¨°pĩű²
ÌÝÎÏĩˆª½¹ª·ĩõËÝöĩĩÍÝÍÔĩ·®²®ĩ’´»®³¾
ČT1
ÏÝÔÔĩ‡­¦±ºµ¦ĩ¯ªĩ­·¦ĩÏÝÍÔĩ™©¦±´¸¹®ĩ»ĩ·ª¬®`ñ
³ªĩÏÝÏÓĩ'¹k©®´ĩÐĩÒÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩÓÝÔÔ
‘º¿®°¦³¹®ĩ õÌÝöĩ ÓÝÍÏĩ †¦§®K°®³¦ĩ g°¦¹º[°¦
ËÔÝÔÔĩ—±´»C¨°´ĩ¸¦ĩ³ª¸k©®ĩõÓÝöĩËÔÝÍÔĩ爴ñ
¸¹¦»ª³WK°´ĩºĩ´·±´¯ªæĩĩËÌÝÔÔĩ—µ·C»¾ĩËÌÝÍÔ
—¦²¦ĩ©´²¦ĩËÍÝÍÔĩ
´ĩ²C²ĩ·´§®iâĩ°ªMĩÝÝÝ
ËÍÝÎÏĩˆ´¹¾°ĩ¦³¯ª±¦ĩõÐÝöÝĩ…²ª·®¨°pĩ·´²¦³ñ
¹®¨°pĩ¸ª·®C±ĩËÎÝÍÏĩ—º©°¾]¦ĩ…²¾ĩšÝĩõÌÌÝö
ËÏÝÍÏĩžC­¦©¾ĩ‰¬¾µ¹¦ĩõÓÝöĩĩËÏÝÏÔĩšª©¦ĩ¯ª
¿C§¦»¦ĩĩËÐÝÍÔĩk¿ª±³Cĩg°b±°¦ĩËÑÝÔÔĩ…žñ
ñ°»W¿ĩ ËÑÝÍÔĩ ‡­¦±ºµ¦ĩ ¯ªĩ ­·¦ĩ ĩ ËÒÝÌÏĩ ®ª·ñ
³ªĩ´»¨ªĩËÒÝÎÏĩšªKª·³WKª°ĩËÓÝÔÔĩ™©¦±´¸ñ
¹®ĩÌÔÝÔÔĩª¹ª¨°Wĩ¸¹W­¦K®ĩ»ĩ§´¯®ĩõÓÝöĩÌÔÝÏÔ
çšgª¨­³´µC·¹¾æĩÌËÝÎÔĩ·´¹®¹ª±®¦ĩ©±­´»ĩõÓÝö
ÌÌÝËÔĩ”·Wµ¦©¾ĩ³gµª°¹´·¦ĩ¾³±ª¾­´ĩšÝĩõËÝö
ÌÍÝÎÏĩ‡­¨ª¹ªĩ²¦êĩ
NOVA
okienko pre lekára
Infekcia helicobacter pylori
Helicobacter pylori (HP) patrí medzi najčastejšie bakteriálne infekcie.
Výskyt HP je odlišný podľa socio-ekonomickej situácie (rozvojové krajiny
80 až 90, rozvinuté 20 percent). Táto
zvláštna baktéria patrí medzi karcinogény I. triedy, tzn. že „môže vyvolať“
onkologické ochorenie. Infekcia spôsobuje gastritídu (zápal žalúdka), žalúdočný vred, dvanástorníkový vred,
rakovinu žalúdka. HP môže spôsobiť
aj iné ochorenia - chudokrvnosť, poruchu rastu u detí, kožné vyrážky
(hlavne na tvári a v okolí úst, ale aj
koprivku na celom tele), ložiskovité
vypadávanie vlasov. Podľa odbornej
literatúry aj niektoré ochorenia srdca
a kĺbov.
HP môžeme diagnostikovať viacerými spôsobmi - invazívne (najpreukaznejšou metódou je endoskopické
vyšetrenie hornej časti tráviaceho
traktu, tzv.“hadička“) alebo neinvazívne (dychový test). Ďalším spôsobom je vyšetrenie HP protilátky
v stolici.
Infekcia HP sa najčastejšie prenáša
slinami - priamo kontaktom alebo
neumytým pohárom, lyžičkou. Prvé
prejavy nákazy sú ťažoba žalúdka,
pocit zlého trávenia, nastupuje nechutenstvo, pacient môže zvracať,
niekedy má aj hnačky.
V decembri r. 2007 bola v zbierke zákonov schválená preventívna
prehliadka pacientov vo veku od 19
– 20 rokov, s vykonaním dychového
testu na Helicobacter pylori. Test
môže vykonávať gastroenterológ alebo všeobecný lekár pre dospelých.
Celé vyšetrenie trvá okolo 40 minút.
Zdravotné pracovisko odošle materiál
na analytické pracovisko a asi do 2
týždňov pozná lekár výsledok. Ak je
výsledok pozitívny, teda, že dokáže
infekciu HP, je na lekárovi, či sa rozhodne pacienta liečiť. V každom prípade je ale vhodné u pacienta spraviť
dôkladnú anamnézu - či majú v rodine
niekoho s týmto ochorením, či pacient má alebo nemá niektoré vyššie
spomínané ťažkosti. Nebezpečenstvo
„neinvazívneho vyšetrenia“, v tomto
prípade dychového testu na HP, je
v tom, že „nevidíme do testovaného
orgánu“, žalúdka!
Preto v prípade pozitivity testu a
ťažkostí je vhodnejšie endoskopické vyšetrenie. Tu sa priamo zo vzorky sliznice žalúdka dokáže infekcia
a potom nasleduje preliečenie tzv.
“trojkombináciou“ - podávajú sa antibiotiká a lieky, ktoré znižujú tvorbu
žalúdočnej kyseliny.
Dychový test, o ktorom hovorím,
je finančne veľmi náročný, väščina
gastroenterológov nie je presvedčená, či tento preventívny výkon u 19 20 ročných pacientov má význam. Čas
a väčší počet vyšetrených ukáže, či sa
bude vo vyšetreniach pokračovať.
MUDr. Jarmila Kabátová
ÏÝÏÓĩ–¦]¦¯°¾ĩ¸ĩ’´»´ºĩÒÝÍÏĩž´··´Þĩ‘ªKĩ¦
·ºr¦ĩõËËÝöĩÓÝÌÏĩ‘´·ªĩ±C¸°¾Þĩ—°´°ĩ©´ĩgi¦¸ñ
¹®¦Ýĩ’ª²ª¨°pĩ·´²¦³¹®¨°pĩű²ĩĩËËÝÍÔĩ“©±´ñ
rª³Oĩµ·Wµ¦©¾ĩšÝĩõËÓÝöĩĩËÌÝÌÔĩ‘b¯ĩµ·®¦¹ª[
‘´³°ĩšÝĩõËÌÝöĩËÍÝËÔĩª³¸¸ª³ĩùĩ¸µ´±ÝĩËÍÝÎÔ
2ª³¦¹pĩ¿´ĩ¿C»B¿°¦²®ĩõÎÝöĩĩËÎÝËÔĩ´§·¦ĩËË
šÝĩõËÍÝöĩËÏÝËÔĩŒ»®ª¿©³¦ĩµª¨­´¹¦ĩšÝĩõÍÝö
ËÐÝÔÏĩ¦¸ĩšª¬¦¸Þĩ¦¸W³´ĩõËÍÝöĩËÑÝÔÔĩ”´µ´ñ
±º©]¦¯g®ªĩ¹ª±ª»W¿³ªĩ³´»®³¾ĩËÑÝÎÔĩ·®²®³C±ñ
°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõÑÝöĩĩËÒÝÍÏĩ™±®¨¦ĩõËÌÌÍÝâ
ËÌÌÎÝöĩ ËÓÝÍÔĩ ˜ª±ª»W¿³ªĩ ³´»®³¾ĩ ÌÔÝÔÔĩ “·ñ
©®³C¨®¦ĩ »ĩ ·ºr´»ª¯ĩ ¿C­·¦©ªĩ Ýĩ õÓÔÝöĩ ÌËÝÌÔ
·®²®³C±°¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩÝĩõËÝöĩĩÌÌÝËÏĩĩËËÌ
ÌÌÝÏÏĩ ‘®¸®¦ĩ µ´²¸¹¾Ýĩ ¦³¦©¸°´ñ¦²ª·®¨°p
¦°K³pĩű²ĩĩÔÝÎÏĩ·®²®³C±°¦ĩ¦¸ĩšª¬¦¸ĩšÝ
õËÝöĩËÝÎÏĩ–¦©¾ĩ»¹C°¦ĩ´¸°º¹C°¦ĩÌÝÍÔĩ“§ñ
K®¦³¸°ªĩ©rº©´ĩÎÝËÔĩ—²ª·ĩŽº­ĩõÎÒÝöĩ
PRIMA
ÐÝÍÏĩ”ª¹ª·ĩ”¦³ĩ¦ĩµ®·C¹®ĩĩĩÑÝÔÔĩĩ“¬¬¾ĩ¦ĩg»C§¾
ÑÝÌÏĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõËËÝöĩÑÝÏÏĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝ
õÒÝöĩÒÝÌÏĩ‘Ý…Ý—ÝŒÝĩõÌÝöĩĩÒÝÏÏĩ”¦³ª±C°ĩõÒÍÝö
ÓÝÎÔĩ“©µ¦©±W°ĩÝĩõÍÝöĩËÔÝÎÔĩ”·C»´ĩ¦ĩµ´·®¦ñ
©´°ĩÝĩõÌÔÝöĩĩËËÝÎÔĩ˜´ĩ¯ªĩ»·¦r©¦âĩ³¦µW¸¦±¦
šÝĩõËÑÝöĩĩËÌÝÎÔĩ—¦§·®³¦âĩ²±¦©CĩK¦·´©ª¯³®¨¦
õËÎÝöĩĩËÍÝËÔĩ›®±±ĩ¦ĩ‹·¦¨ªĩšÝĩõËÌÝöĩËÍÝÎÔ
”´±W¨®¦ĩ’ª¼ĩ´·°ĩõËÌÏÝöĩĩËÎÝÎÔĩ
¦·´©ª¯³®¨ª
õËÎÝöĩËÏÝÎÔĩ‘O©®º²ĩÝĩõËËÝöĩËÐÝÎÔĩž±´K®³¾
¿´ĩ¸º¸ª©¸¹»¦ĩÝĩõÌÔÝöĩËÑÝÎÔĩ‘®³k¹¾ĩ·ª¬®`ñ
³ºĩËÒÝÔÔĩÏĩµ·´¹®ĩÏĩËÒÝÏÏĩ—µ·C»¾ĩ˜šĩ”·®²¦
ËÓÝÍÔĩ”·®¦¹ª±®¦ĩÝĩõÓÝöĩÌÔÝÔÔĩšª[²®ĩ°·ª­°O
»¿i¦­¾ĩÝĩõÏÍÝöĩÌËÝÌÔĩ’¦­Cĩ¸®ĩ°·C¸³¦ĩÌÌÝËÏ
¦º¿¾ĩ¿ĩ†´¸¹´³ºĩõÓÝöĩĩÌÍÝËÏĩž§ª·¦¹ª±®¦ĩ°´¸¹W
õÒÝöĩĩÔÝËÏĩ’¦ĩµ±³pĩµ±¾³ĩõÌÝöĩËÝËÔĩš´±¦¯¹ªĩ»ªgñ
¹¨¦ĩÌÝÏÏĩšĩ²ª³ªĩ¿C°´³¦ĩÝĩõÍÝöĩĩ
služby lekární
od utorka 24. 2. do utorka 3. 3. 2009
28. 2. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
24. 2. Pri Lipe, Kukučínova 1,
tel.: 772 15 31.
tel.: 772 93 37.
1. 3. Pri pošte, Poštová 3,
25. 2. Pri Ružovom mlyne, Mudroňova
tel.: 730 16 68.
70, tel.: 773 06 43.
2. 3. Veronika, Teplická 8,
26. 2. Chirimpex, Krajinská 1,
tel.: 772 40 03.
tel.: 762 61 87.
3. 3. Park, Winterova 6,
27. 2. Kúpeľná, Winterova 37,
tel.: 773 03 30.
tel.: 772 10 06.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
spoločenská rubrika
spomíname
Navždy Ti prestali
hviezdy svietiť a
slnko hriať, ale tí čo
ťa mali radi, nikdy
na Teba neprestanú
spomínať. Dňa 23.
februára uplynie 18 rokov od úmrtia
mojej milovanej mamičky a babičky Emílie Konečnej.
S láskou a úctou dcéra Soňa
Len v srdciach spomienku máme a
kvety na hrob ti
ukladáme. Dňa 21.
februára sme si
pripomenuli šieste
výročie úmrtia našej drahej mamičky, babinky Brennesselovej
Martušky.
S láskou spomínajú deti
a vnúčatá.
23. februára uplynul
rok, čo nás nečakane
opustila pani učiteľka Antónia Šebová.
Odišla tíško – ostala
po nej trvalá spomienka a bolesť v našich srdciach.
Prosíme o tichú spomienku spolu
s nami.
S bolesťou a láskou v srdci
smútiaca rodina.
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
17
spomíname
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy
žiť. Dňa 26. februára si pripomíname smutné štvrté výročie úmrtia
našej drahej manželky, mamičky,
babičky a sestry Márie Čapuškovej
z Drahoviec. S láskou a úctou spomína celá rodina.
blahoželáme
Dňa 27. februára si
pripomenieme nedožité 78 narodeniny a
12. marca smutné 3.
výročie úmrtia Pavlínky Havrlentovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 25. februára
si pripomenieme
1. smutné výročie
úmrtia našej drahej
Marty Djenkovej.
Kto ste ju poznali a
mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
V týchto dňoch si
pripomínam výročie
nedožitých narodenín mojej matky Heleny Mišákovej.
S láskou a úctou
spomína syn Karol s rodinou.
I keď vyhasli oči tvoje milé, spomienka
na teba v našich
srdciach stále žije.
Za tvoju lásku a
starosti nech ti dá
Pán Boh večnej radosti. Dňa 22.
februára sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra a deduška Jozefa
Strapatého z Trebatíc.
S úctou a láskou v srdci
spomína celá rodina.
Dňa 21. februára sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia nášho
drahého manžela a otecka Milana
Valu. Bolesťou unavený tíško zaspal, všetko, čo mal rád, tu zanechal. Márne ho naše oči hľadajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Stuhli ruky, srdce prestalo biť, ani
nemal čas sa s nami rozlúčiť. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Nikolka, synovia René a
Erik, aj mama Katka.
Prešiel rok, čo chýbaš medzi nami.
Stíchlo Tvoje srdce i Tvoj hlas, no
spomienky na Teba
zostanú stále v nás.
Dňa 24. februára si pripomenieme
prvé smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý Ľudovít Šajtlava
z Dubovian. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
Mal som Vás všetkých rád a chcel som
ešte žiť, no prišla tá
chvíľa, keď som Vás
musel opustiť. Tak
náhle odišla duša
moja, nestihol som povedať: Zbohom manželka, deti, rodina moja.
Dňa 26. februára si pripomíname
šieste výročie úmrtia Jozefa Petruša.
S úctou a láskou spomína manželka Darina, dcéra Monika, syn
Martin, švagor Jaro s rodinou z
Úlian nad Žitavou,
rodina Prenerová z Myjavy.
Fašiangovým víťazom Vlado Masarovič
DOLNÝ LOPAŠOV – Vyvrcholením
fašiangového obdobia v Dolnom
Lopašove bol deviaty ročník Fašiangového mariášového turnaja,
ktorý sa uskutočnil v sobotu v sále
tamojšieho kultúrneho domu.
V päťkolovej súťaži bojovalo
o prvenstvo 99 mariášistov takmer
z celého Slovenska. „Chýbali tu len
východniari, ktorých asi odradilo nepriaznivé počasie na cestách. No aj
tak sme čakali ešte vyššiu účasť,“
povedal nám riaditeľ turnaja Lubo
Braniša. Turnaj bol typicky fašiangový, preto mu nechýbala ani dobrá
nálada viacerých účastníkov a divákov. Na rozdiel od extraligových kôl
si na tomto turnaji zahrali súťažne
päť kôl všetci hráči, bez ohľadu na
to, či po treťom kole ešte mali šancu bojovať o niektorú z hodnotných
ciel. Z prvenstva sa napokon radoval
člen domáceho mariášového klubu,
Piešťanec Vladimír Masarovič, ktorý
vyhral všetkých päť kôl. Najcennejšie bolo to posledné, v ktorom mal
za súperov Trenčana Juraja Jurinu
a spoluhráča z klubu Heriberta Kaletu. O prvenstve Masaroviča rozhodla
až posledná partia.“Som rád, že mi
dnes išla karta a turnaj som po druhý
raz v jeho histórii vyhral. V mariáši
niekedy rozhoduje aj šťastie, a to
som ja dnes mal,“ priznal sa nám
víťaz podujatia.
(šg)
Dňa 25. februára sa dožíva naša zlatá babička Katarína Valová zo Stráží
krásneho životného jubilea 75 rokov.
Aj keď život neľahký si mala, s láskou
si nás všetkých vychovala a v ťažkých
chvíľach podržala, aj to posledné si
nám vždy dala. Svieť nám, ty naše
Slniečko, ešte dlhé roky, nech Pán
Boh sprevádza všetky tvoje kroky.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania Ti zo srdca
prajú manžel Miško, syn Štefan s Jankou a vnučky Zuzka, Katka, Danko a
Matúš.
ďakujeme
Ďakujem príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí 11. februára
odprevadili na poslednej ceste moju
milovanú a váženú maminku, babičku,
švagrinú a tetu Máriu Prepelicovú, a
ktorí prejavom sústrasti a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť môj veľký
žiaľ. Ďakujem MUDr. Bašnákovi, MUDr.
Čunčíkovi, MUDr. Kolíkovi, primárke
MUDr. Pravdovej a sestričke Martinke
za ich obetavú starostlivosť a opateru
počas jej ťažkej choroby. Zároveň si
pripomíname blížiace sa tretie výročie úmrtia môjho drahého ocka Jána
Prepelicu. Ďakuje za všetkých dcéra
Evka.
oznam
MUDr. Červenková Viera
-všeobecný lekár pre dospelých
-internista
Ambulancia všeobecného lekára(zmluvná) v nových priestoroch
budovy Ravingu, Vrbovská cesta
15 Piešťany, prebrala obvod po
ukončení praxe všeobecného lekára
v Piešťanoch MUDr. Varcholu.
Interná ambulancia (nezmluvná)
poskytuje predovšetkým
- interné predoperačné vyšetrenia
v príjemných priestoroch
v dohodnutom termíne
- interné konzultačné
vyšetrenia Alcat
- odberové miesto pre test
potravinovej intolerancie
- bližšie www.alcat.sk
Vladimír Masarovič preberá cenu z rúk riaditeľa turnaja Lubomíra Branišu.
ordinačné hodiny
Po 12.00 - 17.00
Ut-St 7.30 – 14.00
Pia 7.30 – 12.00
Kontakt 033/743 40 61. www.zzz.sk
18
inzercia
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
FAMAT
09
banka na pošte
festival
amatérskej tvorby
DK Červeník
27/2/2009
Vyhrajte
k dôchodku
Hex
raz toºko!
No Name
Carpediem
In Justice
Mad Frequency
Liquid Error
River Silence
TZB
začiatok o 17.00 hod.
vstupné v predpredaji 5 € / na mieste 6 €
v spolupráci s obcou Červeník
Viac ako 125 000
seniorov na Slovensku
môže už dnes využívať
Pridajte sa k nim aj vy a vyhrajte sumu vo výške svojho
mesačného dôchodku! Súťaž sa začína 2. 3. 2009
na Rádiu Slovensko a žrebujeme každý deň o 13.00 hod.!
Opýtajte sa svojho poštového doručovateľa
ešte dnes!
Bližšie podmienky súťaže sú uvedené v štatúte súťaže „Žrebovanie – Doručovanie dôchodku PLUS“
uverejnenom na www.pabk.sk, prípadne k dispozícii na nahliadnutie na každej pošte alebo pobočke
Poštovej banky.
Mediálni partneri
www.agfoil.com
R
P O Z O
I E
P LY N
’ ZVA!
OPŽP VY
PRIOR
ITNÁ
OS 4
4.1 • 4.2
Podávajte žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre Prioritnú os 4, operačné ciele:
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Prioritná os 4
Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy: OPŽP – PO4-09-1 • Dátum zverejnenia výzvy: 11. február 2009 • Trvanie výzvy: 90 dní
Nezmeškajte šancu zmeniť našu budúcnosť
Odpadové hospodárstvo
Ochrana životného prostredia
je v rukách nás všetkých.
Obce, mestá a podnikatelia
majú teraz príležitosť vďaka
Operačnému programu Životné prostredie (OPŽP)
a jeho prioritnej osi Odpadové hospodárstvo získať
nenávratný finančný príspevok na zavedenie alebo modernizáciu zariadení na separovaný zber a nákup zariadení na úpravu komunálneho
odpadu (triediace linky, do-
trieďovacie zariadenia, lisy troodpadov či skla). Šancu a reštauračný odpad, projekty
a drviče). Práve teraz je mož- majú aj aktivity zamerané na na zhodnocovanie textilných
nosť realizovať projekty výstavbu zariadení na zhod- odpadov a opotrebovaných
na zhodnocovanie odpadov nocovanie biologicky rozloži- pneumatík. Realizovať sa
(napr. drobný stavebný od- teľných odpadov zo záhrad, môžu aj projekty spracovania
pad, odpad zo šatstva, jedlé parkov, cintorínov, kuchynský odpadov z elektrických a
oleje a tuky,
elektronických
plasty, obalozariadení, prové materiály),
jekty na zhoduviesť do žinocovanie
vota plány na
prenosných barecykláciu
térií a akumuláodpadov
torov, olovených
(papiera, elek- Komunikačné a informačné aktivity sú spolufinancované z fondov Európskej únie / Kohézneho fondu akumulátorov
a odpadových olejov a vybudovať zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
(napríklad bioplynové a biofermentačné stanice). Bližšia
konkretizácia oprávnených
aktivít a druhov odpadov
je uvedená v Programovom
manuáli OPŽP. Peniaze sú tu
teraz a sú určené pre nás
všetkých. Informujte sa
o možnostiach pre vašu obec
na www.opzp.sk a www.
repis.sk.
Poradenstvo pre žiadateľov v rámci OPŽP zabezpečuje sieť Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS): Banská Bystrica - Tajovského 28, 975
90, tel./fax: 048/41 352 11 • Banská Štiavnica - Kammerhofská 26, 969 01, tel./fax: 045/69 206 81 • Košice - Tajovského 10, 040 01, tel./fax: 055/62 532 40, 055/62 555 67 • Nitra Ďurková 19, 949 01, tel./fax: 037/65 241 89 • Poprad - Spišská Sobota - Sobotské námestie 62, 058 01, tel.: 052/47 816 14, fax: 052/77 695 33 • Prešov - Sabinovská 3, 080 01, tel.: 051/77
164 41-2 • Prievidza - Dlhá 3, 971 01, tel.: 046/54 250 93, fax: 046/51 997 11 • Rimavská Sobota - Svätoplukova 40, 979 01, tel.: 047/56 214 19, fax: 047/56 342 57 • Trnava - Pažitná
84, 917 01, tel.: 033/55 366 13, fax: 033/55 368 17 • Žilina - Dolný Val 20, 010 01, tel.: 041/56 207 04, fax: 041/56 211 91
inzercia
nehnuteľnosti
Predám 2-izbový byt na A. Trajane, 48 m2, čiastočne prerobený.
Cena 61 409 € (1 850 000 Sk). Tel.
0908/777 358.
Predám 3-izbový byt v centre
Piešťan. Tel. 0908/131 814.
Predám 1 ha ornej pôdy v Ratnovciach. Tel. 0908/417 479.
Kúpim garáž na Ružovej ulici v
Piešťanoch. Tel. 0908/417 479.
Predám garáž Pod Párovca-
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
000 € (873654,00 Sk). Tel. 0905/736
020.
Predám garáž na Konečnej ulici pri
Zimnom štadióne. Tel. 0903/223 943.
Dám do prenájmu priestory v rodinnom dome (pre 4 osoby) vhodné
pre robotníkov v Moravanoch nad Váhom. Tel. 0907/064 744.
Predám 2 nádherné stavebné pozemky v obci Krakovany. Tel. 0905/523
048.
Predám 2-izbový byt v OV na
A.Hlinku. Tel. 0903/703 925.
mi. Cena 9959 € (300 025 Sk). Tel.
0907/862 204.
Prenajmem dlhodobo, nezariadený zrekonštruovaný tehlový byt, 2i+k+balkón, 65m2, pivnica, východ, pokojný, blízke cenrtrum Krajinská,464
€/mesačne. Tel.0903/504 093.
Dám do prenájmu 4-izbový byt v
Novom Meste, blízko centra. Cena 350
€ (10544,10 Sk). Tel. 0918/395 532.
Predám 4-izbový byt v šesťbytovke v Šterusiach, garáž, záhrada +
pivnica. Samostatné kúrenie. Cena 29
Z našej ponuky vyberáme




PREDAJ
RODINNÉ DOMY:










































?o^qfpi^s^*5fw+(0umoijpi+)540j2£2.12-2)41Ŋ
*.22-----Ph
?o^qfpi^s^*0fw+)1-4j2£.4/3-5)05Ŋ*2/-----Ph
?^kh^*1(.fw+(m)2..j2£.3/32-)/-Ŋ*16-----Ph
?^kh^*2fw+(/^m^oq+).-/.j2£30-351)13Ŋ
*.6------Ph
?rĺ^kv*3fw+(m)/2--j2£032.00)..Ŋ*..------Ph
Ao^els`b*1fw+).-31j2£.-3//-Ŋ*0/-----Ph
E+Pqoba^*5fw+(m)610j2£./..24)5-Ŋ*032----Ph
Hls^o`b*1fw+(m)35.j2£5/651)5-Ŋ*/2-----Ph
Hĝ^ĺkl*0fw+(m).0ľ£1646-)55Ŋ*.2-----Ph
Ibsf`b*1fw+).-ľ£22.-.)6.Ŋ*.33----Ph
J^iľIbelq^%lho+ā^oklsf`^&*.-02j2£00.60)6/Ŋ
*.------Ph
J^iĀbkf`b*2fw+(m).--3j2*fkclsOH
KlsľIbelq^*1fw+).44.j2£`bk^alelalr
MfbĈă^kv)qf`eľilh^ifq^)M001j2£.0/+442)35Ŋ
*1+---+---Ph
MfbĈă^kv*Ilabkf`^)0fw+)136j2£.5/233)22Ŋ
*22-----Ph
MfbĈă^kv*Ilabkf`^)1fw+(m)..4j2£/.6-46)53Ŋ
*33-----Ph
MfbĈă^kv*Ilabkf`^)2fw+)5--j2£/40516)50Ŋ
*5/2----Ph
MfbĈă^kv*/u1fw+(m)1.5j/£/-25-/)0-Ŋ*3/-----Ph
MfbĈă^kv*5fw+(m)2.-j2£/3222.)02Ŋ*5------Ph
MfbĈă^kv*4fw+(m)0/-j2*_ifĀĈfbfkclsOH
MfbĈă^kv*2fw+(m)165j2£.61.51)10Ŋ*252----Ph
MfbĈă^kv*0fw+(m)13-j2£.0/442)35Ŋ*1------Ph
MfbĈă^kv*25-j2£.1604/)30Ŋ*12-----Ph
MfbĈă^kv£/3222.)02Ŋ*5------Ph
MfbĈă^kv*/u/fw+)//00j2£/15621)06Ŋ*42-----Ph
MfbĈă^kv*So_lsphľ)1fw+)/04j2£..6165)..Ŋ
MfbĈă^kv)3fw+43/j2£.1/+400)52Ŋ*1+0--+---Ph
MfbĈă^kv)/fw(moijpi)WM/--j2)M021j2£25+-56)02Ŋ,
.+42-+---Ph
MfbĈă^kv)`bkqorj)113j2£065+0/4)-0Ŋ*./+---+---Ph
ĉqbcľkfhls^)MfbĈă^kv*mlwbjlh./35j2
£.061.1)13Ŋ*1/-----Ph
MfbĈă^kv*?o^qfpi^sphľ)1fw+(m)mlwbjlh135j2
£/22---Ŋ*435/.0-Ph
Mo^Ĉkijh*4fw+(m)/.--j2£.3-66-)2.Ŋ*152----Ph
O^alĈls`b%QQ&*462j2£15.0.).5Ŋ*.12----Ph
O^qkls`b*3fw+(m)02--j2£.1604/)30Ŋ*12-----Ph
Obgalsľ*3fw+(m).63.j2£5/651)5-Ŋ*/2-----Ph
Lqoeľkhv %?ľkls`b k+?+& * 2fw+(m) ../.j 2
£1/5/-).3Ŋ*./6----Ph
Qob_^qf`b*2fw+(m)6-5j2£fkclsOH
QOK>S>*KLSLPQ>S?VOLAFKKô@EALJLS
S+Hlpqlĝ^kv*mlw+5.1j2£2144-Ŋ*.32---.Ph
Sbpbiķ*2fw+)mlw+.1/1j2£6/61/)64Ŋ*/5-----Ph
Slwlh^kv%lho+D^i^kq^&*1fw+)mlw+64.j2
£6/61/)64Ŋ*/5-----Ph
So_lsķ*2fw+)3234j2£.2----Ŋ*12.56--Ph
BYTY:
Bratislava:
 .fw+Mofbslwphľ*12j2£.-/6-.).2Ŋ*0.-----Ph
 0fw+Mlĝkľ*33j2£/-25-/)0-Ŋ*3/-----Ph
 0fw+Phibkľols^*32j2£.1/400)52Ŋ*10-----Ph
Piešťany:
 .fw+?o^qfpi^sphľ*1-j2£20..-)/4Ŋ*.3-----Ph
 .fw+Ho^gfkphľ*/5j2£25-56)03Ŋ*.42----Ph
 .fw+>+Ar_ĺbh^*/6j2£1314-Ŋ*.066622Ph
 .fw+`bkqorj*05j2£32---Ŋ*.625.6-Ph
 .fw+>+Ar_ĺbh^)00j2£16+5--)--Ŋ*.+2--+/41)5-Ph
 .fw+C+B+P`ebobo^*02j2£1-.31)31Ŋ*./.----Ph
 /fw+>+Qo^g^k)20j2£26+416)-2Ŋ*.+5--+---Ph
 /fw+M^oqfwľkph^*15j2£35046)14Ŋ*/-3----Ph
 /fw+>+Eifkhr*15j2£3.142).1Ŋ*.52/---Ph
 /fw+T^iq^ofel*3.)2j2£./3.03)56Ŋ*05-----Ph
 /fw+T^iq^ofel*25j2£../526)0/Ŋ*01-----Ph
 /fw+S^g^kphķel*30j2£26416)-3Ŋ*.5-----Ph
 0fw+J+?bi^*34j2£41---Ŋ*///60/1Ph
AKCIA
NA POSLEDNÉ VOĽNÉ BYTY
NA BRATISLAVSKEJ ULICI
MfbĈă^kv*2---j2£.66.30)2.Ŋ*3------Ph
MfbĈă^kv*ĉqbcľkfhls^)mlwbjlh./35j2
£.061.1)13Ŋ*1/-----Ph
lho+MfbĈă^kv*/2-3j2£.0/4423)42Ŋ*1-------Ph
lho+MfbĈă^kv*/2---j2£./3.035)6/Ŋ*05------Ph
OBCHODNÉ PRIESTORY:
REALITNÁ KANCELÁRIA
Vajanského 58, 921 01 Piešťany
tel./fax: 033/772 97 38
mobil: 0903/472 744
mobil: 0903/305 016
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.realfinmarkt.sk, www.rfm.sk
Kompletný právny a ekonomický servis,
ponuka nehnuteľností na zahraničných
trhoch a finančné poradenstvo
aj v oblasti hypotekárnych úverov.







0fw+B+C+P`ebobo^)40).1j2£46+3--)--Ŋ*/+1--+---Ph
0fw+>+Eifkhr*21j2£35-14)20Ŋ*/-2----Ph
0fw+S^g^kphķel*3-j2£45336)26Ŋ*/04----Ph
1fw+Slaľobkphľ*53j2£63/3/)03Ŋ*/6-----Ph
1fw+Slaľobkphľ*53j2£5/651)5-Ŋ*/2-----Ph
1fw+So_lsphľ*5-j2£5.0/2).-Ŋ*/12----Ph
1fw+T^iq^ofel*.//j2£/0----Ŋ*36/565-Ph







?o^qfpi^s^£/3222.)02Ŋ*5------Ph
MfbĈă^kv£.3-66-)2.Ŋ*152----Ph
MfbĈă^kv£032.00)..Ŋ*..------Ph
MfbĈă^kv*mlwbjlh./46j2*_ifĀĈfbfkclsOH
MfbĈă^kv£20..-/)4-Ŋ*.3------Ph
LobĈ^kv*324j2£00.60)6/Ŋ*.------Ph
Qlmlĝĺ^kv*0---j2£/65412)/4Ŋ*6------Ph
TRAJANCENTER
KBMI>ĄQBW?VQLļKB
KąGLJMOFBPQLOLS
MLAKFH>GQBSLSI>PQKLJ
OBCHODY, KANCELÁRIE...
NA PREDAJ
REŠTAURÁCIE:
 MfbĈă^kv*/5-j2£./3.03)56Ŋ*05-----Ph
REKREAČNÉ ZARIADENIA:
 ?o^qfpi^s^£.10400)52Ŋ*10-----Ph
 MfbĈă^kv*2---j2£.66.30)2.Ŋ*3------Ph
POLYFUNKČNÉ OBJEKTY:
BYTY KOMENSKÉHO
NOVOSTAVBA - info v RK
KUZMÁNYHO
- NOVOSTAVBA
EXKLUZÍVNE BÝVANIE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
V CENTRE PIEŠŤAN
1427,34 €/m2 - 43 000 Sk/m2










?o^qfpi^s^*540j2£2.12-2)41Ŋ*.22-----Ph
Hlĺls`b*1031j2£/.243-)14Ŋ*32-----Ph
Hljľokl*WM13j2)úM6/j2£563/0Ŋ*/36665/Ph
Iblmlials*.--3j2£.5/233)22Ŋ*22-----Ph
MfbĈă^kv*./31j2£.1604/)30Ŋ*12-----Ph
MfbĈă^kv*.63.j2£fkclsOH
MfbĈă^kv*`bkqorj)buhirwijskbmofbpqlov£fkclsOH
MfbĈă^kv*`bkqorj)2.-j2£330545)05Ŋ*/-------Ph
Plhlils`b*.4-j2£261.4)..Ŋ*.46----Ph
Plhlils`b*/2/4j2£062--4)30Ŋ*..6-----Ph
POZEMKY:

















?lols`b%lho+MK&*.0.0j2£00).3Ŋ,j/*666Ph,j2
Ao^els`b*/---j2£/6541)20Ŋ*6-----Ph
Ho^hls^kv*.----j2£10.2/-)62Ŋ*.0------Ph
I^kĺľo*.--3j2)k^OA£.3/32)-/Ŋ*16----Ph
Jvg^s^*/3-2j2£13)14Ŋ,j/*.1--Ph,j2
LobĈ^kv*.346j2£11253)-4Ŋ*.010/--Ph
LĈĺ^akf`^*/225j2 £66)/2Ŋ,j/*/66-Ph,j2
MfbĈă^kv*Sbqbokľ)..--j2£..3).5Ŋ,j/*02--Ph,j2
MfbĈă^kv*Sbqbokľ*.0/4j2).420j2)/3-.j/)/326j2)
6332j2£.-/)6-Ŋ,j/*0.--Ph,j2
MfbĈă^kv*/5-3j2£/6)21Ŋ,j/*56-Ph,j2
MfbĈă^kv*162j2£30-35)12Ŋ*.6-----Ph
Ofj^sphľPl_lq^*.161j2£5/65)15Ŋ*/2----Ph
Pbkf`^*.1----j2£.0)/5Ŋ,j/*1--Ph,j2
Plhlils`b*//14j2£46332)1.Ŋ*/1-----Ph
Plhlils`b*./--2j2£/.243-)14Ŋ*32-----Ph
Qok^s^*4410-j2£/3)23Ŋ,j/*5--Ph,j2
Siĺhls`b%lho+QQ&)/----j2)mofbjvpbi+wįk^
£5/)65Ŋ,j/*/2--Ph,j2
GARÁŽE:
 MfbĈă^kv*Cilobľq£6626Ŋ*0---/1)50Ph
HALY:
 MfbĈă^kv*36-j2£.1604/3)02Ŋ*12------Ph
19
Prenajmem lacno 3-izbový byt novozariadený, prerobený na A. Hlinku,
PN. Tel. 0915/496 276.
Predám 3-izbový byt v PN, čiastočne prerobený. Info. na tel. 0905/923
182.
Predám väčší 3-izbový byt na
E.F.Scherera, komplet prerobený
+ vstavané skrine ROLDOR. Cena
86304,19 € (2 600 000 Sk), v prípade
rýchleho jednania možná dohoda. Tel.
0903/497 337.
Ubytujem zamestnaného muža
alebo študenta. Tel. 0908/126 340.
Kúpim rodinný dom v okolí Piešťan, do 8 až 10 km, s možnosťou
ihneď bývať, môže byť čiastočne
prerobený, platím v hotovosti. Tel.
0902/350 395.
Kúpim pozemky na účel výstavby
rodinných domov v okolí Piešťan. Tel.
0902/350 395.
Kúpim pozemky v okolí Piešťan s
infraštruktúrov môžu byť aj väčšie
plochy. Tel. 0902/350 395.
Predám byt nadštandart 2+1 v novostavbe na Waltaryho ulici, 90 m, 2
x logia, parkovacie státie, výhľadom
orientovaní na Váh. Cena 142 700 €
(4298980,20 Sk). Tel. 0902/350 395.
Prenajmem nadštandartný 2-izbový byt na Poštovej ulici v novostavbe, 65 m2, kompletne zariadený
novým nábytkom. Veľmi výhodne. Tel.
0902/350 395.
Prenajmem zrekonštruovaný rodinný dom na Banke od 1. apríla, 10 minút
chôdzou na kúpelný ostrov. Možnosť
prenajať okolité apartmány, k dispozícii sauna, solárium, vonkajší bazén.
Veľmi výhodne. Tel. 0902/350 395.
Mladý muž hľadá podnájom. Môže
byť aj spolubývajúci. Tel. 0915/667
638.
Predám 1- izbový byt na Juhu 36
m2. Cena 45 000 EUR. Tel. 0902 120
967 .
Dám do dlhodobého prenájmu
predajné priestory v centre mesta
Vrbové, 50 m2. Cena dohodou. Tel.
0911/719 506.
Predám 3-izbový rodinný dom vo
V. Kostoľanoch ihneď obývateľný. Tel.
0908/454 546.
kúpa-predaj
ŠPANIELSKO
APARTMÁNY, VILKY
NA POBREŽÍ STREDOZEMNÉHO
MORA ZA SLOVENSKÉ CENY
PRENÁJOM
 MfbĈă^kv)/fw_vq)34j2)klslpq^s_^*1--Ŋ *./+-2-)1-Phjbp+
 MfbĈă^kv)buhirwijskbh^k`biľofbsklslpq^s_b*.4Ŋ
*2./).1Ph,j2,jbp+
Všetky ceny v eurách sú prepočítané
konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
Ponúkam bločky zo stavebných
materiálov. Tel. 0914/158 157.
Predám smrekový tatranský obklad, 2. trieda 3,65 €, 1. trieda 4,48
€. Aj dlážkovicu na podlahy. Tel.
0908/234 866.
Predám kvalitné zemiaky. Cena
0,20 € (6 Sk). Tel. 032/779 78 19.
Predám vstavanú rozkladaciu
manželskú posteľ, dub masiv. Výhodne. Tel. 0905/736 020.
Predám brúsený tatranský profil,
prvá trieda cena 4 €, druhá trieda 3 €.
Tel. 0905/450 267, 0905/226 837.
Kúpim rôzne staré doklady, pre-
20
inzercia
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
ukazy (zamestnanecké, vojenské,
hasičské, osobné) vysvedčenia, výučné listy, menovacie dekréty, staré
pohľadnice, zlaté a strieborné šperky.
Uvedené doklady s identitou zachovať. Ponúknite! Tel. 0910/356 043.
Piešťanoch vedúcu + zástupkyňu predajne. Tel. 0905/366 030, 0905/366
031.
auto-moto
Zahraničná firma v oblasti obchodu a autorských práv hľadá 2-3 schopných podnikateľov. Podmienka min. SŠ
vzd., živn. list. Informácie len osobne
tel. 0905/868 994.
Automatické zapnutie svetiel
do vozidiel Škoda, Seat a VW. Tel.
0905/872 022. (po 13.00 h.)
AUTOXENONY – predaj
a montáž. Super ceny + záruka.
Tel. 0905/982 044.
Predám Iveco Cargo, r.v. 2000, naj.
404 000 km, veľmi dobrý stav, úplne spoľahlivé. Cena dohodou. Tel.
0903/282 481, 0905/838 304.
Predám Škodu Felíciu 1,3 MPI, r.v.
98, 1. majiteľ, servisná knižka, 135
000 km, bez korózie, zachovalá, nová
STK, EK. Cena 2 000 € + dohoda. Tel.
0905/521 014.
Lacné autovýfuky – nové. Tel.
0907/181 800.
zverinec
Celoročne predám králikov francúzsky baran a belgický obor, mladé
aj chovné kusy. Tel. 0905/58 58 58.
Kúpim ošípanú 250 kg po 1,43 €/kg
(43 Sk). Tel. 0907/143 084.
Predám šteniatka Yorshirsk. teriérov. Cena dohodou. Tel. 0915/308
013.
zamestnanie
Prijmem čašníka/ku, výčapníka/
ku. Tel. 0908/433 354, 0904/625 695.
Hľadám si prácu ako vodič, kuriér,
zásobovač. Vlastním VP skupiny B,
prax 11 rokov, ovládam PC, AJ – hovorovo. Tel. 0903/282 456.
Hľadám spoľahlivého dôchodcu
alebo nezamestnaného na jarné práce
vo veľkej záhrade. Tel. 0908/187 161,
033/772 48 65 (po 19.00 h.)
Coop Jednota Trnava príjme do
pracovného pomeru pre predajňu v
PONÚKAME
PRACU:
1000 € / mes.
podmienky:
ukončené SŠ vzdelanie
bezúhonnosť
volajte:
0918 76 46 18
Prijmeme čašníčku-krupierku na
TPP za výhodných platobných podmienok. Tel. 0905/496 056.
remeslá-služby
Dovoz palivového dreva. Tel. 0907/
787 082, 033/774 11 86.
AUTOPOŽIČOVŇA
0908/433 354
0904/625 695
www.BOMAS.sk
DVERE interiérové,
vchodové, bezpečnostné
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
PODLAHY laminátové, drevené
ZATEPLENIE budov
SADROKARTÓN
Predaj a montáž. Na všetko super
ceny + záruka. Tel. 0905/982 044.
Spracujem JÚ a PÚ, daňové priznanie. Tel. 0902/814 614.
Prerábka bytových jadier, malovky, stierky, obklady. Tel. 0907/685
210, 0911/238 593.
Sauna – masáže. Bašovce 97. Tel.
0908/788 202, 0911/788 202.
Upratovanie. Tel. 0904/149 635.
Doučím taliančinu. Tel. 0910/203
114.
Maturity. Učím angličtinu a nemčinu. Preklady. Školenie PC. Tel.
0905/669 796.
Kúrenie, voda, plyn. Bezák a syn.
Tel. 0905/611 580.
Vykonávame montáž plynu,
kúrenia, vody, výmenu radiátorov,
ohrievačov vody a kotlov.
Tel. 0905/251 693.
Čistenie a kontrola plynových
kotlov a prietokových ohrievačov.
Tel. 0907/433 547.
Výhodné pôžičky až do 50 000 €
/ 1 506 300 Sk, nákup výrobkov z
katalógu Triangel. Zavolajte 0905/872
022, 033/774 53 16. (Volať 13.00 –
20.00 h.)
Angličtina – 0907/300 917.
Masážny salón, Križná 10 (Veľký
Floreát). Objednávky na tel. 0907/783
879.
MICHALKA – plastové okná, rolety,
žalúzie, sieťky, lamelové dvere, laminátové podlahy. Tel. 0905/285 868.
Prestavba bytových jadier do 6
dní, malovky, stierky, obklady, rezné
práce priečok. Tel. 0907/986 393.
Vykonávame kurenárske a plynoinštalačné práce. Tel. 0911/772 251.
Firma DOČISTA – kompletné
čistenie automobilov. NONSTOP.
Tel. 0903/154 122.
Pôžička - napr. za 497,91 € vrátite
579,17 €. Tel. 0911/927 152.
www.peniazeprevas.sk
Firma DOČISTA – tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia. www.eurona-cz.
Tel. 0903/154 122.
Vykonávame murárske a stavebné
práce. Tel. 0905/58 58 58.
Rekonštrukcia a montáž bytových
jadier. Tel. 0905/58 58 58.
Hydroizolácie plochých striech.
Tel. 0905/58 58 58.
Vykonávame stavebné a búracie
práce. Tel. 0905/58 58 58.
Čistenie kanalizácii vysokotlakovým strojom, oprava a rekonštrukcia a montáž nových kanalizácii. Tel.
0905/58 58 58.
Výškové práce horolezeckou technikou, pílenie stromov, opravy striech
a iné. Tel. 0908/747 958.
Vykonávam maliarske práce, stierkovanie, renovácia cintorínskych
pomníkov priamo na mieste. Jarné
zľavy. Tel. 0907/636 619.
Staňte sa Avon lady práce teraz.
Získate novú vôňu Bond Girl 007 a iné
darčeky zadarmo. Tel. 0908/504 738.
Vykonávam lepenie obkladov a
dlažieb, rôzne murárske práce. Tel.
0905/464 973.
Pôžičky. Tel. 0903/254 901.
www.pracazdomova.eu
Profesionálna stavebná partia s
Oravy ponúka všetky druhy stavebných prác, rýchlo a kvalitne. Tel.
0911/800 655.
Šitie – opravy perových paplónov.
Opravy odevov, zipsov. Tel. 0905/236
215.
Veštenie z kávy. Tel. 0907/186
581.
Vidíš tú našu vaňu, aká je odporná? Nemám slov! Rob s tým niečo!
Chcete to zmeniť? Urobíme vám
nový tvar vane a umývadla za niekoľko hodín bez búrania a špiny –
systémom vaňa do vane. (NIE SMALTOVANIE) Tel. 0905/646 790.
Nepáčia sa vám už vaše staré dvere
alebo kuchynská linka? My vám ich
oblečieme do nového šatu! A vaše
dvere omladnú! Tel. 0905/646 790.
SME TU PRE VÁS – NONSTOP. Vaše
problémy, naša starosť, sťahovanie,
doprava, odvoz, dovoz nábytku, rôzneho tovaru, materiálu, v rámci pridružených úkonov – čistenie, odvoz
na skládku... a iné. Tel. 0902/099
999. SPOKOJNOSŤ, KVALITA A RÝCHLE
REAGOVANIE.
PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ (dom,
byt, chatu)? Ale nový majiteľ chce mať
nehnuteľnosť prázdnu, vysťahovanú,
vymaľovanú, záhradu – vykosenú, vyčistenú, v rámci opráv pripravenú na
bývanie. V dnešnej dobe je to dosť
finančne náročná záležitosť. Ponúkame Vám tieto služby, ktoré Vám
zhodnotia predávanú nehnuteľnosť a
Vám ušetria starosť. Preto sme tu my.
NONSTOP – SPOKOJNOSŤ – RÝCHLOSŤ.
Tel. 0902/099 999.
www.pracadoma.sk/adrin
Ponúkame zatepľovanie a izolácie
budov za výhodné ceny. Tel. 0911/800
655.
Vstavané skrine, plávajúca podlaha, OD Prior. Tel. 0905/714
829.
Robíme rekonštrukciu rodinných
domov, bytové jadrá, stierky, plávajúce podlahy, maľovanie a všetky druhy
murárskych prác. Tel. 0904/009 917.
šport
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
21
Od semifinále delí hokejistov ŠHK 37 jedno víťazstvo
Po dvoch zápasoch odohraných
v Piešťanoch je stav série štvrťfinálových zápasov medzi ŠHK 37
Piešťany a HC Dukla Senica 2:0.
Najlepším domácim hráčom sa stal
brankár Peter Kubo – v zápasoch,
ktoré sa skončili 2:1 a 9:1 inkasoval
len po jednom góle.
V prvom štvrťfinálovom zápase vyvinulo domáce mužstvo hnané
publikom hneď od začiatku tlak na
súpera, ktorý diktovanému tempu
často nestačil. Hráči Senice museli
faulovať a boli vylučovaní. Prvé ponúknuté šance však Rybárik ani Peško
nepremenili, prvému nevyšiel blafák,
druhému puk po finálnej nahrávke
preskočil hokejku. Až na konci 17.
minúty skóroval obranca Bučka a jeho
gól bol na dlho jediným gólom zápasu.
V druhej tretine sa Seničania síce
držali, no pred výborne chytajúceho
Petra Kuba sa dostávali len sporadicky. V tretej tretine nechali hráči
vyniknúť svojich gólmanov. Seničana
Mullera prekonal až necelé štyri minúty pred koncom zápasu výborne
hrajúci Románek po krásnej nahrávke
Haringa. Hoci sa zdalo byť rozhodnuté, hostia zápas zdramatizovali, keď
na začiatku 59. minúty neudržal Peter
Jeden z deviatich gólov, ktoré hráči Piešťan zaznamenali v druhom zápase play-off..
Kubo strelu Krajčoviča. Puk mu popod
pazuchu prepadol za bránkovú čiaru.
Následné protesty, že sa tak stalo až
po odpískaní, rozhodca neuznal, no
našťastie, ani nepotrestal. Záverečná
hra hostí bez brankára gól nepriniesla
a Piešťany si pripísali prvé víťazstvo.
O víťazstve v druhom štvrťfinálovom zápase rozhodli hráči Piešťan
v prvej tretine, keď po góloch Sýkoru, Otčenáša a Peška vykorčuľoval
brankár Senice z brány a nechal sa
vystriedať. Kučera však v bráne hostí kapituloval ešte šesťkrát, keď sa
presadili Klučár, Bučka, Rosa, Hanka,
Učeň a z trestného strieľania aj Rybárik. Za hostí si jediný čestný úspech
pripísal Salajka, keď upravil na konečných 9:1. Hráčom ŠHK37 sa zápas
vydaril na 100 percent, v bránke hostí
skončilo takmer všetko, čo na ňu smerovalo. Tréner Milan Klement vidí ich
úspech najmä v lepšej kondícii. „Po
včerajšku som si myslel, že dnes vyhrá
ten, kto bude mať viac síl. Senica včera hrala na tri päťky, my takmer celý
zápas na štyri útoky. Vzalo im to tak
viac síl a podľa toho sa zápas vyvíjal.
Vyšiel nám úvod, dali sme štyri góly
a z hráčov spadla nervozita. Dovolili si
veci, ktoré by si za stavu 1:0 nedovolili. Mrzí ma však záver, tam sme začali
byť v obrane ľahkovážni, čo sa nám
môže v Senici vypomstiť,“ zhodnotil
priebeh play-off Klement. V stredu
budú môcť hráči ŠHK 37 o svojom
postupe do semifinále definitívne rozhodnúť na ľade súpera.
Zostava ŠHK 37 Piešťany:
Kubo - Chovan, Bučka, Hanka, Klučár,
A.Kolník, Kořínek, Blaško, Kopejtko Mihálik, R.Kolník, Haring, Románek,
Peško, Otčenáš, Rybárik, Učeň, Sýkora, Rosa, Horský, Chylo.
Michal Petruška
Víťazný víkend Mediprogressu Dôležité víťazstvo hráčok BKM
Druholigoví stolní tenisti MTJ Mediprogress Piešťany vyhrali ďalší
dôležitý zápas, keď na domácich
stoloch v moravianskej telocvični
zdolali Biogal Špačince 11:7. Darilo
sa aj ostatným dvom mužstvám Mediprogressu.
V úvodných štvorhrách druholigového zápasu „áčka“ so Špačincami
bodoval Peter Orihel s Martinom Levčíkom a Jozef Bardoň s Petrom Behulom. V prvej runde dvojhier zabodovali hráči MTJ naplno. Najprv Bardoň
zdolal M. Vargu 3:1, potom Tomáš Var-
Jozef Bardoň
ga Komorného 3:0 a Levčík Balažoviča
3:1. Šiesty bod pridal Behul po výhre
nad Lančaričom v pomere 3:0. Druhá
runda dopadla nerozhodne, keď z
Piešťancov bodovali len Behul s Bardoňom. Prvý zdolal Balažoviča 3:0 a
druhý si rovnakým výsledkom poradil
s Lančaričom. V tretej runde vyhral
Behul nad Komorným 3:1 a dôležitý
desiaty bod, znamenajúci víťazstvo v
zápase, vybojoval Bardoň, keď si poradil s Balažovičom 3:1. V záverečnej
štvrtej runde ešte prikrášlil víťazstvo
Piešťancov po výhre 3:1 na sety nad
Lančaričom Levčík. Napriek víťazstvu
sa hráčom MTJ zatiaľ nedarí uniknúť
z poslednej priečky tabuľky, pretože
body získavajú aj súperi.
V boji o záchranu sa darilo aj rezerve MTJ, ktorá vyhrala v zápase
štvrtej ligy nad Šoporňou 16:2. V domácom mužstve bodovali naplno Tomáš Varga a Peter Orihel, ktorí získali
po 4,5 boda. Martin Malast a Vlado
Stolár pridali po 3,5 boda. V piatej
lige zabodovalo naplno „céčko“ MTJ,
keď vyhralo nad Dobrou Vodou 14:4.
V domácom mužstve žiaril Marek Lulovič, ktorí zabodoval naplno, Vlado
Stolár pridal 3,5, Filip Zajaček 3 a
Martin Malast 0,5 boda. Piešťanci však
prišli o tri body z predchádzajúceho
víťazného zápasu v Hlohovci, pretože
nemali k dispozícii súpisku!
Peter Behul, foto (šg)
V 16. kole prvej ligy žien vyhrali
basketbalistky BKM Piešťany nad
svojím dlhoročným rivalom, AŠK Slávia Trnava 62:60. Bolo to dôležité
víťazstvo, ktoré zabezpečilo Piešťankám účasť v druhej najvyššej
slovenskej súťaži aj pre ďalšiu sezónu.
Krajské derby bolo od začiatku
zápasu veľmi vyrovnané. Obe družstvá sa v ňom striedali vo vedení,
no ani jedno nevyhrávalo v priebehu zápasu o viac než šesť bodov.
Piešťanky však po každej z prvých
troch štvrtín viedli a do poslednej
išli s trojbodovým náskokom (50:47).
Ten sa síce Trnavčankám podarilo o
jediný bod znížiť, no domáce hráčky si už tesné vedenie umnou hrou
postrážili až do konca zápasu. Vďaka
tomuto víťazstvu sa bodovo dotiahli
práve na svoje súperky z krajského
mesta, no pre horšie skóre ostávajú
aj naďalej za nimi na ôsmej priečke.
V poslednom domácom zápase sezóny
sa v drese BKM strelecky výrazne presadila iba Michaela Malinková, ktorá
bola autorkou 29 bodov BKM. Okrem
streľby spod koša sa jej darilo presne
triafať aj spoza šesťkového oblúka,
odkiaľ dala štyri „trojky“. Z ostatných
hráčok BKM dala Mináriková 11 bodov,
Vargová 8, Pekníková 7, Potroková 5
a Tarabová 2. Strečanská a Bošanská
nebodovali. Štvrtiny: 19:15, 12:13,
19:19, 12:13. V poslednom dvojkole
cestujú piešťanské basketbalistky v
polovici marca pod koše posledných
dvoch družstiev tabuľky – Starej Turej
a Žiliny. Tam si budú môcť v prípade víťazstiev vylepšiť zatiaľ nie
veľmi priaznivú tohtoročnú bilanciu.
Po výhre s Trnavou totiž majú na svojom konte šesť víťazstiev a desať
prehier.
Miloš Drgoň, foto (šg)
Michaela Malinková
22
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
šport
Tenisoví dorastenci TK Kúpele s tromi titulmi majstra
Výrazným úspechom tenistov TK
Kúpele Piešťany sa skončili halové
majstrovstvá Slovenska staršieho
dorastu. Piešťanci si na nich vybojovali tri zo štyroch titulov, navyše
pridali jednu striebornú a dve bronzové medaily.
Dievčenský šampionát sa hral pod
názvom Chirosan Cup v Piešťanoch.
V 32-člennom pavúku dvojhry mal
domáci oddiel až sedem hráčok, z
ktorých to dve dotiahli až do bojov
o medaily. Chantal Škamlová sa po
výhrach nad Mravcovou 6:2, 6:0, Zátekovou 6:1, 6:0 a Maľovou 6:2, 6:4
stretla v semifinále s klubovou spoluhráčkou Katarínou Baranovou, ktorú
zdolala 6:0, 6:0. Vo finále si poradila
aj s Košičankou Čepelovou, nad ktorou
vyhrala 6:1, 4:6, 6:3. Baranová zdolala na ceste do semifinále spoluhráčku
z klubu Alexandru Grácovú 6:4, 7:5,
potom Blaškovú 3:6, 7:6, 7:5 a Milinkovičovú 7:5, 6:3. Vo štvorhre sa z
hráčok TK Kúpele presadila len Vivien
Na trenažéri o
veslárskeho majstra
BANSKÁ BYSTRICA - V Europa shopping centre v Banskej Bystrici boli medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v halovom veslovaní na trenažéroch.
V medzinárodnej konkurencii sa presadili aj piešťanskí veslári. V kategórii
starších žiačok skončila Klaudia Čamborová tretia a Alexandra Vičanová
štvrtá. Spomedzi dorastencov bol
Martin Kosák z VK Sĺňava tretí a kajakár Mario Jančo z KK Sĺňava štvrtý.
Junior Daniel Kraic z VK Sĺňava skončil
na piatom mieste a medzi seniormi
obsadil Pavol Kuhajda druhé a Tomáš
Černák tretie miesto. Preteky sa konali na nezvyčajnom mieste - vo veľkom obchodnom centre, kde veslárov
povzbudzovali aj diváci, ktorí sa tam
zastavili na ceste z nákupov.
Lukáš Smiešny
Tomáš Černák
Juhászová, ktorá sa spolu s Janou
Čepelovou z Košíc stala majsterkou
Slovenska - vo finále zdolali Zátekovú
s Parajovou 6:3, 7:6. Manažér klubu a riaditeľ turnaja Rudolf Vrábel:
“Majstrovstvá sa skončili výrazným
úspechom nášho klubu. Zverenky trénera Petra Branderského získali oba
tituly, navyše Baranová bola tretia.
V turnaji sme mali sedem dievčat,
čo nemal žiaden iný klub. Pritom
neštartovala v súčasnosti najlepšia
slovenská juniorka Zuzka Luknárová,
ktorá si po piatich týždňoch na turnajoch v Austrálii potrebovala od tenisu oddýchnuť. Ďalšia naša výborná
hráčka Vanesa Molnáriová (vlaňajšia
majsterka vo štvorhre) sa zasa doliečuje po operácii nohy.“
Piešťancom sa darilo aj v súťaži chlapcov v Bratislave. Najvyššie
nasadený zverenec trénera Miloslava Grolmusa, Filip Horanský, vyhral
dvojhru a vo štvorhre sa dostal spolu s
Jurajom Masárom do finále. V dvojhre
Na snímke noví majstri Slovenska Filip Horanský a Chantal Škamlová
Horanský najprv vyradil spoluhráča z
klubu Filipa Kollára 6:1, 6:4, potom
Ďuroviča 6:2, 2:0 skreč, Voščeka 6:2,
6:1, v semifinále Havaja 3:6, 6:1,
6:1 a vo finále Partla 6:1, 6:1. Ďalší
hráč TK Kúpele Henrich Gajdošech sa
po výhrach nad Turčanom 6:3, 7:5,
Tomovčíkom 6:4, 6:1 a Čelovským 5:7,
6:4, 6:0 dostal do semifinále. V ňom
podľahol Partlovi 4:6, 3:7. Vo štvorhre vyhrali Horanský s Masárom nad
Muchom s Bujňákom 6:2, 6:1, Partlom
s Doležalom 5:7, 6:3, 10:7, no vo finále prehrali s párom Vittek, Havaj po
dvoch tajbrejkoch 6:7, 6:7.
Štefan Gregorička
DESAŤ PRVENSTIEV PIEŠŤANSKÝCH PLAVCOV
POPRAD - Na 14. ročníku medzinárodných plaveckých
pretekov Cena mesta Popradu štartovali aj plavci obidvoch piešťanských klubov. Viac sa darilo členom ŠPK
Kúpele, ktorí si pod Tatrami vyplávali 17 medailových
umiestnení, z toho osem prvenstiev.
V seniorskej kategórii vyhrala Martina Moravcová
suverénne 100 metrov motýlik a 100 m vsp. a Lucia Vachanová 400 vsp. Šestnásťročný Mário Rusnák bol medzi
mužmi prvý na 100 m motýlik a 100 m znak, druhý na
200 m pol. preteky a 200 m znak.
Medailovú zbierku
obohatili tretími miestami Tomáš Vachan na 400 m vsp.,
Lukáš Rusnák na 100 m motýlik a Lukáš Vachan na 200
m znak. Medzi žiakmi bol najúspešnejší Miroslav Funtik,
ktorý vyhral preteky na 200 a 400 m vsp. Na 100 m vsp.
a 200 m prsia bol tretí. Nikolaj Tóth pridal prvenstvo na
100 m motýlik a dve druhé miesta na 200 m pol. preteky
a 200 m znak.
Druhý piešťanský klub, PPK, ktorý mal zastúpenie len
v kategórii žiactva, získal 13 medailí. Agáta Malíková
vyhrala preteky na 50 a 200 m prsia, na 200 m znak, 100
m prsia a 200 m pol. preteky skončila druhá a na 400 m
vsp. tretia. Katarína Hollá bola druhá na 50 a 100 m znak,
Juraj Bíleny druhý na 50 m znak a tretí na 100 m znak.
V kategórii Open patrili Eve Bílenej tretie miesto na 200
m znak a Gabriele Kostelnej na 50 m motýlik. Klubu PPK
patrila tretia priečka v súťaži žiackych družstiev.
(šg)
Víťazná séria futbalistov PFK pokračuje
V minulom týždni zohrali štvrtoligoví futbalisti PFK Piešťany doma
ďalšie dva prípravné zápasy. Najskôr zdolali Hlohovec 3:0, potom aj
treťoligový Neded 1:0.
V zápase s Hlohovcom zahodili
šance Mišenčík a Filus. Prvého gólu
sa hŕstka divákov dočkala v 38. min
keď pas Milutinoviča zakončil Filus
lobom ponad vybiehajúceho brankára - 1:0. Ďalší gól pridali domáci po
zmene strán. Akciu Kukuča s Bábskym
zakončil do prázdnej brány Mišenčík.
V 72.min zastavila strelu Kukuča žrď,
v 85. min našiel Fabiano v šestnástke Beitla, ktorý zvýšil na 3:0. Potom
ešte dobiehajúci Filus trafil žrď.
V sobotňajšom zápase s Nededom
videli diváci obojstranne veľmi dobrý
futbal. V 13. min Filus tesne prestrelil bránu, v 19. min zneškodnil M.
Krajčovič priamy kop Filipa, potom
vytlačil lob Rožníka na roh. V 33. min
strela Žambu tesne minula šibenicu
hosťujúcej brány. V 50.min domáci
brankár vyrazil gólovú hlavičku Jedináka, potom mu pomohla konštrukcia
brány po strele Slobodu. Jediný gól
zápasu padol v 59.min, keď Bábsky
posunul loptu Horúckovi, ten vysunul
Kukuča, ktorý nahral pred prázdnu
bránu Sýkorovi – 1:0. Hostia sa snažili
okamžite vyrovnať, ale M. Krajčovič
v domácej bráne bol proti. V 80.min
mohol Horúcka zvýšiť, ale jeho lob
skončil len na konštrukcii bránky a na
druhej strane v 83.min strelu Bábskeho bravúrne vyrazil Veselý.
Juraj Valo
Žamba v súboji s hráčom Nededu. foto (šg)
šport
LUKÁŠ LACKO VÍŤAZOM TURNAJA V ZÁHREBE
Seriál medzinárodných mužských a
ženských turnajov pokračoval ďalšími podujatiami. Zahrali si na nich
aj traja odchovanci piešťanského
tenisu. Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková sa predstavili na
dvojmiliónovom turnaji WTA v Spojených arabských emirátoch a Lukáš
Lacko na 15-tisícových turnajoch
futures v Chorvátsku.
Našim ženám sa v Dubaji príliš
nedarilo. Rybáriková vypadla už v prvom kole s Austrálčankou Stosurovou,
ktorej podľahla 4:6, 3:6. Cibulková
vyhrala v prvom kole nad Rumunskou
Cirsteovou 6:4, 6:2, potom si poradila s Bulharkou Pironkovovou 7:6,
6:3, no v treťom kole nakoniec pre
vyčerpanosť nedohrala zápas s Ruskou
Vesnikovou. Po vyhratom prvom sete
6:4, v ktorom už Dominika viedla 5:0,
prehrala druhý set 1:6 a v treťom za
stavu 0:4 zápas vzdala. Na Dominike
sa prejavila únava po chorobe, pre
ktorú nemohla hrať predchádzajúci
turnaj v thajskej Pattayi.
Lukáš Lacko hral na dvoch turnajoch Futures v chorvátskom Záhrebe. Na prvom po úvodnej výhre nad
Setkičom z Bosny a Hercegoviny 6:2,
6:2 podľahol v druhom kole Rumunovi
Ionitovi 5:7, 6:2, 3:6. Na tomto turnaji
si Lukáš zahral spolu s Čechom Mertlom aj štvorhru, no už v prvom kole
podľahli kanadskému páru Chvojka,
Raonic 6:7, 4:6. Na ďalšom turnaji,
kde hral Lukáš už len dvojhru, bol
oveľa úspešnejší. Po výhre nad nad
Chorvátom Bradaričom 6:3, 6:0 mu
v druhom kole Gruzínec Basilašvili
za stavu 6:1, 4:1 pre Lacka vzdal. Vo
štvrťfinále zdolal piešťanský tenista
najvyššie nasadeného Slovinca Kavčiča 6:4, 6:3, v semifinále vrátil prehru
z prvého turnaja Rumunovi Ionitovi,
keď ho zdolal 6:3, 4:6, 6:1 a vo finále
si poradil aj s domácim Sančičom, nad
ktorým vyhral 6:2, 4:6. 7:5. Po anglic-
Lukáš Lacko sa má prečo usmievať...
kom Sheffielde je to už druhý Lackov
triumf na turnajoch futures.
Štefan Gregorička
Rezerva Družby zvýšila svoj náskok
V 19. kole prvej kolkárskej ligy hráči Družby Piešťany
doma iba remizovali so Slovanom Galanta 4:4 a kolkári
BK Group Rakovice prehrali v Cabaji-Čápore 2:6. V druhej lige vyhrala Družba „B“ s Galantou „B“ 5:3, rezerva
Rakovíc remizovala v Trenčíne z KWH 4:4 a Pobedimčania
zabodovali v Sládkovičove, kde vyhrali 5:3.
V prvej lige získali Piešťanci aspoň bod po štyroch
prehrách v rade. Pomohlo im k tomu víťazstvo na zvalené
kolky 3199:3181. Z hráčov Družby bodovali Kočan (581)
a Ďurina (550). Blízko k bodu bol aj Mička, ktorý s 544
zvalenými kolkami zdolal súpera o desať kolkov, no na
pomocné body prehral 1,5:2,5. Rakovičania prehrali v Ca-
baji na kolky 3097:3188, keď bodovali iba J. Uváčik (550)
a Kašša (525). V druholigových zápasoch si rezerva Družby
Piešťany výhrou nad „béčkom“ Galanty 3176:3021 poistila
prvú priečku v tabuľke a po domácej remíze Limbachu
vedie tabuľku už o tri body. Z Piešťancov získali po bode
Horváth (531), Harčarík (526) a Šamík (497). Pobedimčania
vyhrali v Sládkovičove na zvalené kolky 3124:3041 (Mrekaj
566, Lednický 559, Mitošinka 554. Rakovická rezerva si
priviezla bod z Trenčína, kde remizovala s KWH 4:4, no na
zvalené kolky prehrala 3011:3037. Z Rakovičanov získali
po bode R. Magala (522), Šintál (502), Nedorost (495) a
Kostelný (482).
Štefan Gregorička
ĎALŠIA NÁDIELKA HÁDZANÁROV MHK
Peter Palec dal dva góly MHK.
TOPOĽČANY – Prvoligoví hádzanári MHK Piešťany nezabodovali ani v
treťom zápase odvetnej časti prvoligovej súťaže. Tentoraz prehrali na
ihrisku lídra súťaže z Topoľčian 19:37.
Po tejto prehre sú už poslední.
Piešťanci prišli do mesta piva bez
viacerých zranených a chorých hráčov,
navyše v priebehu zápasu sa im zranil
aj Mário Paulík a brankár Šantavý mal
teplotu. Aj napriek tomu podal dobrý
výkon a zachránil Piešťancov od vyššej
prehry. „Podobne ako v predchádzajúcich zápasoch, aj tentoraz sme sa
nevyhli zbytočným chybám v obrane
i v rozohrávke. V útoku sme zahodili
jedenásť čistých šancí, navyše sme
sa vďaka technickým chybám (kroky,
prerážanie a zlé prihrávky) pripravili
o ďalšie lopty. Dobré momenty sme
striedali so zlými. Spokojný môžem
byť len s hrou skúseného Petra Palca
na rozohrávke,“ zhodnotil zápas tréner Piešťancov Daniel Oslej. Z jeho
zverencov sa v Topoľčanoch strelecky
presadil Stanek, ktorý dal päť gólov
MHK. Schwarcz pridal tri, Palec, Martin Nedorost, Priadka, Michal Nedorost a Kotula po 2 a Stolár 1.
Zostava MHK Piešťany: Šantavý –
Olšavský, Schwarcz, Ďurina, Stolár,
Palec, Michal Nedorost, Martin Nedorost, Kotula, Ričány, Stanek, Priadka,
Mário Paulík.
Štefan Gregorička
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
23
Squashisti víťazne
Druhá najvyššia slovenská súťaž
v squashi pokračovala po zimnej
prestávke tretím kolom. Hráči
SC Piešťany si v ňom pripísali na
svoje konto štyri víťazstvá a už
pred záverečným turnajom majú
istú účasť vo finálovom turnaji, v
ktorom sa o dve postupové miesta
do najvyššej súťaže pobijú po dve
najlepšie mužstva zo západnej a
východnej skupiny druhej ligy. V
treťom turnaji zdolali Piešťanci
Fajn Bratislava „B“ i Fain Bratislava „C“ zhodne 4:0, keď po dva
body získali: Marek Šiška, Dano
Ďurža, Tomasz Gliba a Janko Kořista. V ďalších dvoch stretnutiach si
Piešťanci aj bez Šišku poradili s ŠK
Trnava 3:1 a Fanatixom Bratislava
4:0. V týchto dueloch vyhrali oba
svoje zápasy Ďurža, Gliba a Kořista
a raz bol úspešný Peter Seman.
Tabuľka II. ligy pred záverečným
turnajom má túto podobu:
Imet C
Piešťany
Pohoda TT
Fleet Nitra
ŠK Trnava
Skalica
Fajn B
Fanatix
Fajn C
1.SSK C
14
13
14
13
13
13
14
14
13
13
13
13
9
8
7
5
6
3
3
0
1
0
5
5
6
8
8
11
10
13
51: 5
47: 5
32:24
28:24
33:18
23:29
22:34
12:44
20:32
0:52
27
26
23
21
20
18
17
17
16
0
Fanj Bratislava „B“ má tri kontumačné prehry bez priznania bodu
a 1. SSK „C“ 13 prehier.
(šg)
Prvenstvo do Trnavy
Chlapci z futbalovej prípravky PFK Piešťany, ročník narodenia 2001, absolvovali ďalší halový
turnaj, tentoraz o Chirosan Cup v
Piešťanoch. Malí futbalisti PFK na
ňom napokon skončili na druhom
mieste. Nad ich sily boli len ich
rovesníci zo Spartaka Trnava, ktorí
sa stali celkovými víťazmi Chirosan
Cupu. Na tretej medailovej priečke
sa umiestnili žiaci zo Starej Turej.
Úroveň piešťanského turnaja si pochvaľovali zástupcovia všetkých
zúčastnených družstiev.
Futbalové nádeje PFK dosiahli
na turnaji tieto výsledky: FK Trebatice zdolali 3:1 (Góly: Foltýn,
Šiška, Turzák), Spartak Myjava
6:0 (Šiška a Strelec po 2, Foltýn
a Hagara po 1), PB Kinder Senica
2:1 (Strelec, Richnák ), so Starou
Turou remizovali 0:0 a Spartaku
Trnava podľahli 0:3.
Richard Foltýn
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Piešťany / REDAKCIA: Krajinská 3
(budova Stavomontu), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected], www.piestanskytyzden.sk / Šéfredaktor: Michal Petruška [email protected] / Redaktorky: Viera Dusíková - [email protected], Adriana Drahovská - [email protected] / Športový redaktor: Štefan Gregorička - [email protected] / Art Director: Michal Staško / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, 921 01 Piešťany, tel./fax: 033/762 14 47 e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 309/08 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO /
Tlač: Versus, a.s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné
preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií
nájdete na www.piestanskytyzden.sk / Spoločnosť WINTER média, a.s., vydáva taktiež reklamné týždenníky Piešťanský Bazár a Realitná galéria - realitné
inzertné noviny - nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v Piešťanoch a okolí / www.piestanskybazar.sk, www.realitnagaleria.sk
24
Číslo 9 Utorok 24. februára 2009
inzercia
Kto má tri,
ušetrí...
Nový profil 8000
s vlepeným sklom
Izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/Km2
štandard bez príplatku
m
hĺbka 85 m
stavebná
3
bezplatná infolinka 0800 115511
www.slovaktual.sk
PIEŠŤANY, Vajanského 58
SLOVAKTUAL o.z. - Milan Pieš
Stredové tesnenie
tesnenia v profile
e
i
c
a
z
d
á
v
za u ceny!
tel. 033/772 99 67, 0903/532 786
e-mail: [email protected]
máme pre Vás
HOTOVÉ
BYTY
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
70 nadštandardných bytov.
1 izbové
2 izbové
3 izbové
4 izbové
24
24
16
6
inz_200x140_okt.indd 1
Kryté parkovacie státia v suteréne:
23
Otvorené parkovacie státia s rampou: 16
Otvorené parkovacie státia:
16
exkluzívny predajca AB Contact, s.r.o.
mobil.: 0918 211 767, tel.: 033 - 773 42 21
www.armanbyty.sk
10/28/08 8:30:58 AM
Download

Piešťanský týždeň č. 09