Vykrádačovi mliečnych automatov hrozia dva roky
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 19
Ročník XX
Utorok 11. mája 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
www.piestanskytyzden.sk
Poslanci
odobrili peniaze
na kúpalisko Eva
viac videospráv na webe
Majáless bavil mesto
Piešťanské mestské
zastupiteľstvo
na minulotýždňovom
zasadnutí schválilo
dotáciu vo výške 49-tisíc
eur pre klub vodného póla
na prevádzku kúpaliska
Eva. Samospráva však
stanovila podmienky
a peniaze pôjdu iba na
vodné, stočné, chémiu
a rozbory vody. Okrem
toho musia pólisti bazén
zdarma sprístupniť
športovcom mimo hodín
pre verejnosť.
Viac na strane
2
Piešťanská
nemocnica chystá
ďalšie zmeny
Viac na strane
4
Vrbovčanka
porodila
dcéru doma!
Centrum mesta sa počas víkendu opäť premenilo na parket plný zábavy. Na svoje si prišli najmenší aj seniori, milovníci folklóru či moderných tancov a nechýbali ani kvety pre
mamy, ktoré v druhú májovú nedeľu slávili Deň matiek. Viac na stranách 10-11. Foto: Hugo
Viac na strane
27
inzercia
aktuálne
SKUTONÝ ELEKTROŠPECIALISTA
Vodné dielo má „50“
Keď sa na hladine Sĺňavy lámu slnečné
lúče a v diaľke sa zabelie plachta,
cítite sa ako pri mori. Nádrž má však aj
inú úlohu – je súčasťou vodného diela
Drahovce-Madunice, ktoré slúži
i na výrobu elektriny. Viac na stranách
6-7
OTVÁRAME 15.5.2010
UŽ AJ V AUPARKU PIEŠANY SME OTVORENÍ VAŠEJ NÁVŠTEVE
.5. 2010
15. A 16 A SPLÁTKY
UJTE N ENIA
P
U
K
A
N
AVÝŠ
BEZ N
PONE 09:0021:00
PRVÝCH 500
ZÁKAZNÍKOV získa
10 € poukážku
na nákup v Datarte
2
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
na tému:
Zahraniční
návštevníci
Mám zopár kamarátov, ktorí žijú v zahraničí. Jeden z nich
tu bol nedávno, ďalší sa sem
chystá koncom mesiaca a kamarátka v auguste. Ich návšteva ma vždy osvieži a rada
s nimi debatujem, hoci sa občas dozviem o sebe či okolí aj
fakty, ktoré sa nepočúvajú práve najlepšie. Ale sú to dobrí ľudia, ktorým verím, a posúvajú ma dopredu. Život vo
„veľkom svete“ ich obrúsil, zostali nezaťažení prepletenými
vzťahmi, malomestskou urážlivosťou a predsudkami, neovplyvňuje ich rodina, funkcia
či obsah našej peňaženky. Vidia zjavné skutočnosti, ktoré
my niekedy nevnímame a nemajú problém o nich hovoriť.
Blíži sa čas, keď do mesta
prídu ďalší podobní návštevníci, letná sezóna je už na spadnutie. Ako ich privítame? Dokážeme sa pozrieť na seba a svoje okolie očami hostí (najlepšie
ešte skôr, ako prídu) a počúvať,
čo nám hovoria? Posunie nás to
dopredu? Alebo sa radšej urazíme a povieme si, čo všetko sme
spravili, kým oni len mudrujú?
Piešťany sa pomaly zobúdzajú a mňa teší, že sa prebudili aj ľudia. Do verejného života sa opäť viac zapájajú podnikatelia, školy, športové kluby a dobrovoľníci, za čo im patrí vďaka a rešpekt. Upratujú,
hrajú sa, športujú, organizujú koncerty, výstavy. Ide to aj
bez veľkých lamentácií o nedostatku peňazí, a často tiež bez
taktovky magistrátu, ktorý sa
aspoň môže viac venovať základným veciam – správe mesta a starostlivosti oň.
Sila jednotlivca je väčšia,
ako sa na prvý pohľad zdá - dokáže strhnúť ostatných. Všetci
nemusia robiť všetko, stačí sa
pripojiť v rámci svojich síl a
možností. Pocit zadosťučinenia za to stojí...
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
POSLANCI CHCÚ POSKYTNÚŤ BAZÉN AJ PRE ŠPORTOVCOV
Pólisti peniaze na Evu dostanú
Poslanci z dvadsaťbodového scenára májového Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Piešťanoch,
ktoré sa konalo minulý štvrtok
v knižnici, odsúhlasili napríklad
nové podmienky trhového poriadku v meste a hovorili aj o
miestach na propagáciu pred
voľbami do Národnej rady SR.
Rozhodli tiež o tom, aby Klub
vodného póla dostal od mesta
príspevok 49-tisíc eur na letnú
prevádzku kúpaliska Eva.
Žiadala prehodnotiť
južný obchvat
Úvod zasadania sa niesol v nálade žltých slnečníc. Piešťanský
Klub sclerosis multiplex na čele
s predsedníčkou Evou Hoosovou
navštívili poslancov s verejnou
zbierkou a rozdávali žlté slnečnice za každý príspevok. „Vyzbierané peniaze použijeme na rehabilitáciu našich členov. Verejná
zbierka sa uskutoční vo štvrtok
13. mája,“ povedala E. Hoosová.
S dopytom občana potom vystúpila Viera Hlaváčová, ktorá požiadala poslancov, aby prehodnotili
riešenie južného obchvatu, ktorý by podľa schváleného variantu
mal ísť okolo ich bytového domu
na Vrbovskej ceste. Riaditeľka hotela Daniela Miháliková zasa vyzvala poslancov, aby prehodnotili
zákaz státia pri Sandor Pavillone
počas doby, keď podávajú obedy.
Primátor mesta sa k tomu vyjadril, že pokiaľ by odstránili zákazovú značku, autobusy mestskej
hromadnej dopravy by mali vážne
problémy s prejazdom cez úzku
Štefánikovu ulicu. Z poslaneckého pléna zaznel i názor, aby hostia počas obeda parkovali v podzemných garážach hotela.
Na prevádzku Evy
49-tisíc eur
Poslanci bez väčších diskusií
odsúhlasili zmenu trhových poriadkov pri obchodnom dome Kocka a v centre mesta. Vo všeobecne záväznom nariadení pribudli
nové podmienky, upravujúce príležitostný stánkový predaj najmä
počas Piešťanských hodov a Vianočných trhov. Správu bude vykonávať mesto Piešťany. Nový trhový poriadok upravuje dobu trvania
predaja či povinnosti predávajúcich a sortiment výrobkov.
Zástupcovia mesta podporili
dotáciu pre Klub vodného póla
Poslanci prispeli na zbierku Klubu sclerosis multiplex.
Kúpele Piešťany na prevádzku Evy
počas letnej sezóny. Z oblasti podpory podnikania tak na kúpalisko
pôjde 49-tisíc eur. K tomuto bodu
poslanci doplnili uznesenie, v ktorom klubu uložili ďalšiu povinnosť
pri prevádzkovaní Evy. Pólisti tak
budú musieť umožniť športovým
plaveckým klubom trénovať vo
vonkajšom bazéne po hodinách
určených pre verejnosť.
„Z tohto rozhodnutia vyplýva,
že športovci budú mať k dispozícii zadarmo bazén. Ostatné podmienky sú dané v projekte a samotní pólisti tam uviedli, že budú
poskytovať zľavy pre dôchodcov
a deti. Financie idú cez oblasť
podnikania a prípadné zvýšenie
nákladov nebude mesto riešiť. To
je riziko žiadateľa,“ vysvetlil primátor mesta Remo Cicutto.
Volebné plagáty
pôjdu na skruže
Na šiestich miestach v Piešťanoch budú pred voľbami do Národnej rady SR umiestnené po dve
skruže na vylepovanie plagátov.
Pôjde o parkovisko pri Kauflande,
miesto pri obchodnom dome Kocka, autobusovú zastávku pri Delfíne, priestor na sídlisku Juh, na
Winterovej ulici a pri detskom domove v Kocuriciach. Návrh na ná-
kup ďalšej skruže, ktorá by bola
umiestnená na Vŕšku, poslanci nepodporili. Nepodporili ani prevod
majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra – budov
na ulici Pod Párovcami pre Mesto
Piešťany.
Členovia MsZ pred záverom rokovania zobrali na vedomie analýzu financovania mestských tlačovín. Podľa nej mesto vydáva periodikum Radnica informuje v náklade 15 000 kusov a výdavky činia 1750 eur na jedno osemstranové číslo. Na Revue Piešťany vynaložili minulý rok 20-tisíc eur.
Ročné výdavky na tieto dve mestské periodiká tak činia približne
32-tisíc. V porovnaní s inými slovenskými mestami, Lučenec na
svoj týždenník dáva sumu 72-tisíc eur, Topoľčany občasník dotujú
sumou 10-tisíc a dvojtýždenník
Trenčína zhltne z mestskej pokladne 40-tisíc ročne.
V bode rôzne piešťanskí poslanci ďalej odklepli návrh na spracovanie projektu na modernizáciu verejného osvetlenia v meste
z eurofondov. Z celkového množstva približne 3000 svetelných bodov by sa obnova mala týkať 50
až 100 lámp.
Igor Paulech
Porovnanie nákladov na prevádzku kúpaliska Eva v eurách
Náklady za rok
2008
2009 2010 (požadované)
Vodné a stočné
37 233
36 345
39 000
Chémia a dezinfekcia
3388
7293
7000
Rozbory vody
1561
1425
3000
Zdroj: materiály MsZ
aktuálne
Kanada sa dočkala kanalizácie
V piešťanskej Kanade sa už dva
týždne pracuje na novej kanalizačnej vetve. S výkopmi pokračujú pracovníci dodávateľskej
firmy aj počas týchto dní. Kanalizáciu buduje Trnavská vodárenská spoločnosť so sídlom
v Piešťanoch.
Podľa projektov by kanalizačné potrubie malo viesť hlavnou
trasou od Trojičky po posledný rodinný dom v kanadskej zástavbe,
točiť by sa malo v Brigádnickej
ulici. „Prípojky si musia obyvatelia urobiť sami,“ povedal nám
technicko-prevádzkový námestník
generálneho riaditeľstva TAVOSu,
Jaromír Kuběna. Podľa platnej
legislatívy je v miestach, kde je
vybudovaný vodovod a kanalizácia, každý občan povinný pripo-
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
3
čierna kronika
Nočnou hádkou
rušili pokoj
Až mestskí policajti prerušili hádku dvoch chlapov, ktorí
si vulgárne nadávali v stredu 5.
mája o jednej v noci na Kukorelliho ulici. Rušitelia nočného
pokoja pochádzali z obce Mútne a od od piešťanských mužov
zákona vyfasovali pokutu, ktorú na mieste zaplatili.
Vyliahli sa
na Trajane
V piešťanskej Kanade začali budovať kanalizáciu.
jiť sa k sieti, ak ale nemá iné
povolenie nakladania s odpadovými vodami.
(vd)
Šoférovi nákladiaku
namerali tri promile
V rámci dopravno-bezpečnostnej akcie posledný aprílový týždeň 202 príslušníkov dopravnej polície skontrolovalo na cestách Trnavského kraja 1886 vodičov. „Z celkového
počtu skontrolovaných sme zistili až 17 vodičov, ktorí požili alkohol pred jazdou. Najväčším alkoholovým previnilcom bol vodič nákladného auta, ktorému pri kontrole bolo nameraných až 3,16 promile,“ uviedol Ľuboš Homola z Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Trnave. Zamerali sa aj na cyklistov, z ktorých
dvanásť bolo pod vplyvom alkoholu. „Okrem
jazdy pod vplyvom alkoholu sme odhalili ďalších 1295 priestupkov v doprave, z ktorých 30
bolo vyriešených napomenutím, 1245 blokovým konaním a 19 oznámením na dopravný inšpektorát,“ doplnil.
(red)
ODSTRIHLI ŠTARTOVACIU
RAMPU NA VÁHU
Piešťanskí hasiči zasahovali uplynulý týždeň dvakrát – zachraňovali vodákom štartovaciu rampu a
hasili pivnicu v Trebaticiach.
Vo štvrtok 6. mája o pol štvrtej popoludní hrozilo, že v dôsledku zvýšenej hladiny vody vo Váhu, ktorá so sebou niesla konáre a rôzne iné naplaveniny, odtrhne vodákom z Piešťan štartovaciu rampu pod Krajinským mostom. Pomáhali im ju zachrániť piešťanskí
hasiči, ktorí vyrazili na vodu na člne. Rampu odstrihli
a odtiahli k brehu, kde si ju vodáci prevzali a upevnili.
Požiar v pivnici rodinného domu v Trebaticiach
hasili príslušníci hasičského a záchranného zboru minulý piatok pred jedenástou hodinou dopoludnia. Prístup do obce im sťažilo budovanie infraštruktúry, preto na miesto nešťastia dorazili po poľnej ceste. Požiar zlikvidovali, priestory odvetrali a na hasičskej stanici boli naspäť už päť minút pred jednou hodinou.
Viera Dusíková
V MESTE UŽ MAĽUJÚ „ČIARY“
Od pondelka 10. mája obnovujú
v uliciach mesta Piešťany vodorovné
dopravné značenie. Prvú partiu pracovníkov topoľčianskej spoločnosti,
ktorá bude celý mesiac maľovať biele
pásy na parkoviskách, „zebry“, stredové čiary i krajnice, sme objavili na
Dopravnej ulici. Ďalšia sa nachádzala
na Námestí SNP pred gymnáziom. „Nátery by mali vydržať asi rok, v Piešťanoch ich budeme nanášať na cesty
zväčša v noci a v miestach, kde nebudeme brániť plynulosti cestnej dopravy, aj počas dňa. Zmenu oproti minulému roku sme zaznamenali len okolo Auparku. Práve sa tam chystám pozrieť, aby sme vedeli, ako to tam vyzerá,“ povedal nám majiteľ spoločnosti Radoslav Bujna.
(vd)
Vodorovné dopravné značenie začali zhotovovať
na Dopravnej ulici a na Námestí SNP.
Pri jednej z prevádzok na
Ulici E. F. Scherera si urobila hniezdo divá kačica, ktorej sa tu vyliahli aj malé káčatká. Keďže nablízku nie je
žiadna voda a k Váhu by sa len
tak jednoducho sami nedostali,
v sobotu 8. mája popoludní po
telefonickom ozname zasiahla hliadka MsP, ktorá kačku aj
s jej potomkami chytila a previezla k rieke.
Policajti oživili
muža na stanici
Hliadku MsP zavolali v nedeľu 9. mája hodinu pred polnocou na nástupište železničnej
stanice v Piešťanoch, kde ležal na zemi muž. Išlo o 41-ročného obyvateľa Sečoviec, ktorý uviedol, že má bolesti v hrudi a nemôže hýbať rukou a nohou. Po chvíli upadol do bezvedomia. Policajti okamžite privolali záchranku a muža ešte
pred príchodom RZP prebrali
k vedomiu.
(MsP)
Vykrádal mliečne
automaty!
Piešťanskí policajti vypátrali zlodeja, ktorý sa až trikrát
vlámal do mliečneho automatu. V sobotu 20. februára vykradol automat najprv v skorých ranných hodinách a v ten
istý deň aj večer. Krádež zopakoval o niekoľko dní. Majiteľovi automatu spôsobil páchateľ škodu vo výške asi 190 eur.
Keďže v automate sa veľa peňazí nenachádzalo, najväčšia
škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia páchateľa vypátrala a z krádeže obvinila
27-ročného Piešťanca, v minulosti už súdne trestaného. Obvinenému hrozí dvojročné väzenie.
(KR PZ)
4
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
aktuálne
NOVÉ VEDENIE SA CHYSTÁ RIEŠIŤ NAJKRITICKEJŠIE OTÁZKY
ČO ČAKÁ PIEŠŤANSKÚ NEMOCNICU?
Správu o tom, že piešťanská
Nemocnica Alexandra Wintera
(NAW) má na svojom čele novú
riaditeľku Eriku Chudú, bývalú
vedúcu referátu stratégie Mesta Piešťany, sme priniesli čitateľom už v čísle 17/10. Informovali sme aj o zmenenom zložení
správnej rady tejto neziskovej
organizácie. Jej predsedom sa
stal lekár Stanislav Gerbel, ktorého Piešťanský týždeň požiadal o ďalšie podrobnosti k situácii v nemocnici.
Na rad príde
aj personál
Rozhodnutie odvolať bývalého riaditeľa Petra Ottingera padlo
podľa S. Gerbela už na druhom zasadnutí rady: „Správna rada NAW
v Piešťanoch, ktorá v novom zložení začala činnosť od 1. marca
po oboznámení sa so situáciou v
nemocnici, prerokovaní a zvážení najlepšej alternatívy na svojom druhom zasadnutí 19. apríla
dospela k záveru, že je v záujme
nemocnice zmena na poste riaditeľa.“ Na návrh predsedu v tajnom hlasovaní hlasovali za odvolanie štyria z piatich členov.
Na otázku, či neplánovali výberové konanie, Stanislav Gerbel
odpovedá: „Správna rada sa zaoberala aj možnosťou výberového konania na nového riaditeľa.
Po rokovaniach sa členovia správnej rady zhodli, že na post riaditeľa nemocnice preferujú kandidáta s ekonomickým alebo práv-
V súťaži o prevádzkovanie záchranky naša nemocnica neuspela.
nickým vzdelaním a skúsenosťami z praxe.“ Súčasná riaditeľka
vraj spĺňala predstavy správnej
rady a aby nevnášali pocit neistoty medzi zamestnancov a pacientov, od výberového konania upustili. „V súčasnosti nie je jednoduché nájsť vhodného manažéra
na podobný post,“ tvrdí predseda
správnej rady a pokračuje, že Erika Chudá by v prípade výberového konania zrejme uprednostnila
inú ponuku.
Vedenie nemocnice sa chystá
vyriešiť najkritickejšie body, ktoré komplikujú prácu v nemocnici.
„Ide najmä o urýchlené ukončenie
rekonštrukcie osobných výťahov,
výťahu pre rozvoz stravy a doriešenie odborného garanta v odbore rádiodiagnostika,“ vysvetľuje
šéf správnej rady. Ako ďalší krok
vidí zlepšenie ekonomiky a perso-
nálnu stabilitu: „Prioritou je najmä zvýšenie výkonov v najstratovejších oddeleniach. Okrem tohto
potrebujeme personálne stabilizovať nemocnicu hlavne v zdravotníckych profesiách.“ Konkrétnejšie kroky by mali byť témou
ďalšieho stretnutia rady s riaditeľkou nemocnice, ktoré sa uskutoční do konca mája. Personálne zmeny S. Gerbel nevylučuje:
„Dá sa predpokladať, že k niektorým personálnym zmenám, ktoré
sú v kompetencii riaditeľky, ešte
môže prísť. Dramatické zmeny na
jednotlivých oddeleniach však neočakávam.“
Záchranku
nezachránili...
Piešťanský týždeň zaujímalo aj
to, aká je v súčasnosti situácia s
prevádzkovaním záchrannej služby. Po takzvanom záchrankovom
tendri, si totiž väčšinu z 270 staníc v zdravotníckych zariadeniach
rozdelilo niekoľko firiem. Súťaže sa zúčastnila aj NAW, avšak
neuspela, a tak prišla o značnú
sumu peňazí zo zdravotných poisťovní. „Na svojich zasadnutiach
sa správna rada otázkou záchrannej služby podrobnejšie nezaoberala,“ hovorí Stanislav Gerbel.
„Podľa mojich informácií je výberové konanie ukončené a nemocnica bude musieť v ďalšom období nájsť spôsob ako fungovať
aj bez záchrannej služby, ktorá
je jej priamou súčasťou.“ Piešťanskú záchranku tak podľa výsledkov tendra dostala Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava. Súťaž vypísalo ministerstvo zdravotníctva minulý
rok, pretože sa prevádzkovateľom záchranných služieb skončili
štvorročné licencie. Najviac staníc - až 90 - získala Falck Záchranná Košice. Štátna Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava s 53 ambulanciami skončila druhá, 38 staníc bude mať na
starosti Košická záchranka. Kritériá i výsledky trojkolového tendra vyvolali množstvo reakcií najmä zo strany Asociácie poskytovateľov záchrannej služby, ktorá vyzvala ministra Richarda Rašiho, aby odstúpil. Následne jej
zástupcovia ministerstvo zažalovali a podali tiež podnet na Generálnu prokuratúru SR.
Adriana Drahovská
Budovy v majetku mesta a kto v nich sídli (6)
Zaujíma vás, kto, ako dlho
v budovách či nebytových
priestoroch v majetku Mesta Piešťany sídli a koľko platí
nájomné? Piešťanský týždeň
prináša poslednú časť zoznamu nájomcov mesta – budov
a priestorov v správe Bytového podniku mesta Piešťany:
Garáž, Javorová 2878/15 nájomca: Pavol Kamačay, výmera:
20,5 m2, nájom od 1. 11. 1995 do
neurčito, ročný nájom: 291,96 €
Garáž, Kalinčikova 1473/3 nájomca: Lucia Zelinková, výmera: 34 m2, nájom od 1. 6. 2007 do
neurčito, ročný nájom: 372,44 €
Garáž, Krajinská 2957/381 - nájomca: Ing. Peter Stanko,
výmera: 15 m2, nájom od 10. 10.
2000 do neurčito, ročný nájom:
163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/38-2
- nájomca: Martin Gežo, výmera:
15 m2, nájom od 26. 10. 2000 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/383 - nájomca: František Cafourek,
výmera: 15 m2, nájom od 1. 7.
1996 do neurčito, ročný nájom:
163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/384 - nájomca: Zdenka Karniková,
výmera: 15 m2, nájom od 10. 11.
2001 do neurčito, ročný nájom:
163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/40-5
- nájomca: Miloš Nezbeda, výmera: 15 m2, nájom od 1. 4. 2009 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/406 - nájomca: Anton Zoniga, výmera: 15 m2, nájom od 1. 9. 2005 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/407 - nájomca: Jozef Piňos, výmera: 15 m2, nájom od 15. 9. 1995 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2957/40-8
- nájomca: Pavol Lysý, výmera: 15
m2, nájom od 15. 3. 2007 do neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/42-9
- nájomca: Ján Vanek, výmera: 15
m2, nájom od 30. 3. 1998 do neurčito, ročný nájom: 124,48 €
Garáž, Krajinská 2958/4210 - nájomca: Ing. Lenka Poláčková, výmera: 15 m2, nájom od
1. 7. 2009 do neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/4211 - nájomca: Daniel Dinu, výmera: 15 m2, nájom od 1. 2. 2001 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/4212 - nájomca: Peter Jurnický, výmera: 15 m2, nájom od 15. 4.
2003 do neurčito, ročný nájom:
163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/4413 - nájomca: Ernest Pagáč, výmera: 15 m2, nájom od 1. 4. 1998 do
neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/4414 - nájomca: František Šimon, výmera: 15 m2, nájom od 1. 5. 1998
do neurčito, ročný nájom: 148,20 €
Garáž, Krajinská 2958/4415 - nájomca: Linda Pagáčová, výmera: 15 m2, nájom od 4. 1. 2007
do neurčito, ročný nájom: 163,32 €
Garáž, Krajinská 2958/4416 - nájomca: Ing. Milan Bača,
výmera: 15 m2, nájom od 15. 4.
2003 do neurčito, ročný nájom:
151,32 €
(red)
aktuálne
LIST ČITATEĽA:
Podnapitý vodič, ktorý viezol
svojich kamarátov z baru, zapríčinil na ulici Hollého vo Vrbovom
v sobotu 24. apríla o 23.30 h dopravnú nehodu. Tento mladík zavinil vo Vrbovom už viacero dopravných nehôd, o ktorých vždy
všetci hovoria - ako sa stali, kde
sa stali, kto viedol auto a podobne. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že keď príde na to, aby
niekto z občanov Vrbového išiel
svedčiť, tak sa zrazu všetci stratia a nikto nič nevidel.
Rozhodol som sa medializovať
celú vec nie z dôvodu, že bola
spôsobená materiálna škoda, ale
preto, lebo pri spôsobe jazdy,
aký predviedol tento mladý muž,
môžu byť všetci radi, že nikto neprišiel o život. A to nielen občania, ktorí sa v tom čase zdržovali vonku na ulici, ale aj mladíci,
ktorí sa s ním v aute viezli. Neviem, čo vedie mladých ľudí, aby
takýmto spôsobom riskovali svoje životy, ale už by bolo na čase,
„DOKEDY EŠTE...?“
aby ich niekto vo Vrbovom zastavil. Preto apelujem na všetkých
občanov Vrbového, aby sa prestali báť a v prípade, že uvidia
takéto spôsoby zábavy mladých
ľudí, ktorí ohrozujú svojím konaním ďalších nevinných občanov, vždy vytočili číslo 112 alebo
158 a dožadovali sa nápravy tam,
kde by im mala byť profesionálne
poskytnutá.
Najmä mladí rodičia by si mali viac všímať takýchto vodičov
a dožadovať sa nápravy, lebo si
myslím, že je potrebné zame-
dziť týmto hrám v začiatkoch,
aby sme predišli zbytočným tragédiám v budúcnosti. Veď predsa nie je možné donekonečna zatvárať oči pred spôsobmi, ktoré
podľa reakcií pohoršujú všetkých
občanov vo Vrbovom. Informácie
typu, že všetko je už zariadené a
vybavené v prospech opitého vodiča, ktoré kolujú medzi občanmi, by mohli vyjasniť aj kompetentní, lebo verím, že by zaujímali všetkých Vrbovčanov aj návštevníkov mesta.
Štefan Kubík, Vrbové
Vrbové bude o záležitosti rokovať
O rýchlej a neprimeranej jazde mladého Vrbovčana vedia aj príslušníci mestskej polície vo Vrbovom. Potvrdil to pre Piešťanský týždeň jej náčelník Jaroslav Madžo: „Mali sme viacero indícií a vyvrcholilo to dopravnou nehodou, ktorú zapríčinil spomínaný mladík.
Aj keď riešenie dopravných nehôd ani riadenie dopravy nespadá do
kompetencie mestskej polície, na gremiálnej porade s primátorom
mesta sme sa dohodli, že budeme iniciovať stretnutie na úrovni
mesta, mestskej polície a šéfa Obvodného oddelenia štátnej polície vo Vrbovom. Záležitosť treba konečne doriešiť.“
(red)
Križovatku a ulice otvoria o týždeň
Krátko po Veľkej noci v Piešťanoch uzavreli vstup od Žilinskej
cesty na Vodárenskú a Mojmírovu ulicu. Dôvodom bola prestavba komplikovanej križovatky, ktorá sa diala pod drobnohľadom piešťanskej verejnosti. Najmä vďaka nej už na budúci týždeň križovatku sprístupnia
nielen pre vozidlá a cyklistov,
ale aj pre imobilných občanov
a mamičky s kočíkmi.
„Veľmi ma znepokojilo, že v
meste bez bariér pri budovaní
chodníkov nikto nemyslel na našich imobilných občanov a mamičky s kočíkmi. Na spomínanej
križovatke totiž začali budovať
chodníky s vysokými obrubníkmi
bez zošikmených plôch na prejazd vozíkov a kočíkov na druhú stranu cesty,“ uviedla mladá
mamička Mária Kubíčková, ktorá býva neďaleko a denne tadiaľto prechádza. S otázkou, ako sú
na križovatke riešené bezbariérové chodníky, sme oslovili pracovníčku dopravy a technickej in-
Už len vyliať asfalt, nakresliť čiary a križovatka je hotová. Foto: (šg)
fraštruktúry MsÚ, Beátu Palkechovú. Tá nás ubezpečila, že „bezbariérové chodníky budú zrealizované na novobudovaných chodníkoch a v miestach priechodov pre
chodcov.“ Už na druhý deň spoločnosť Cesty Nitra, ktorá križovatku buduje, spomínaný nedostatok
odstránila. „Práve dnes som išla
okolo stavby a videla som, že obrubníky dodatočne upravili - vyrúbali a prispôsobili bezbariéro-
Za modrý gombík kúpia vakcíny
V dňoch 17.-21. mája sa aj Piešťany zapoja do celoslovenskej
zbierky Týždeň modrého gombíka UNICEF. Tento rok môžeme pomôcť matkám a deťom v Laose, ktoré zomierajú na novorodenecký tetanus. Laos je jedna z najchudobnejších krajín sveta, kde až
73 percent ľudí žije z menej ako dvoch dolárov na deň. Už jedno
euro dopraví dve vakcíny očkovacej látky do Laosu, kde ochránia
rodičku a novorodenca pred nebezpečnou chorobou.
(vd)
vosti, kľačal pri nich robotník,
ktorý ich práve domurovával,“
zhodnotila novú situáciu v utorok
4. mája M. Kubíčková.
O týždeň, teda v pondelok 10.
mája, už práce na križovatke finišovali. Pri ceste a novovzniknutom parkovisku bola vysadená aj
nová zeleň. Cestári križovatku a
uzavreté ulice sprístupnia na budúci týždeň – po tom, čo na komunikáciu vylejú ešte jednu vrstvu
asfaltu a vykonajú vodorovné dopravné značenie. Investičné náklady na túto stavbu predstavujú výšku 50 382 eur. Podľa zmluvy
s Mestom Piešťany má byť stavba
odovzdaná do konca mája.
Viera Dusíková
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
5
právnik radí
Okamžité skončenie
pracovného pomeru
zamestnancom
Jedným zo
spôsobov skončenia pracovného pomeru
zo strany zamestnanca je
okamžité skončenie. Jeho následky nastávajú bezprostredne po tom, ako
zamestnanec oznámi svoje rozhodnutie okamžite skončiť pracovný pomer zamestnávateľovi. Z dôvodu, že takýto postup
môže zamestnávateľovi spôsobiť mnohé komplikácie a majetkovú ujmu, zákon presne vymedzuje, za akých podmienok
je okamžité skončenie pracovného pomeru možné.
Prvým dôvodom sú zdravotné problémy zamestnanca, ktorý nemôže naďalej vykonávať
prácu bez vážneho ohrozenia
svojho zdravia. Tento zhoršený
zdravotný stav musí vyplývať z
lekárskeho posudku. Pri takýchto zdravotných problémoch má
zamestnávateľ povinnosť preradiť zamestnanca na inú, pre
neho vhodnú prácu. Ak preradenie zamestnávateľ nevykoná do 15 dní, môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný
pomer. Ďalším dôvodom je nevyplatenie mzdy alebo náhrad,
na ktoré má zamestnanec právo, pričom postačuje, aby išlo
len o nevyplatenie ich časti do
15 dní po uplynutí ich splatnosti. Okamžité skončenie je možné aj z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba
v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zákonník práce zároveň pod sankciou neplatnosti predpisuje postup a spôsob okamžitého skončenia pracovného pomeru. Toto musí byť
urobené písomne a musia sa v
ňom uviesť konkrétne okolnosti,
ktoré okamžité skončenie odôvodňujú. Následne musí byť listina podpísaná zamestnancom
a doručená zamestnávateľovi.
Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer,
má nárok na náhradu mzdy v
sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú
dobu dvoch mesiacov.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
téma
Vodné dielo Drahovce-Madunice má už päťdesiatku
Piešťanskí vodohospodári si tento rok pripomínajú päťdesiat rokov od začatia skúšobnej prevádzky vodného diela Drahovce-Madunice. Pri tejto príležitosti sa na berme Váhu uskutočnilo aj prvomájové odomykanie
rieky v rámci podujatia Máj na
Sĺňave. Ako táto stavba začínala a prečo vlastne bola postavená pri Piešťanoch, sme zisťovali
u riaditeľa Správy povodia stredného Váhu II. Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany (SVP),
Milana Koščála.
Hať postavili
rekordne rýchlo
„Keď sa pozrieme na toto dielo ako celok, päť desaťročí nie je
až taká dlhá doba. Je to trvácna
stavba, Sĺňava je síce malá, no jej
využitie je, naopak, dosť rozsiahle,“ hovorí riaditeľ Milan Koščál.
Práce na stavbe vodného diela
začali v roku 1956 a na tú dobu
boli ukončené v rekordne rýchlom
čase, už za štyri roky. „Od roku
1960 piešťanskí vodohospodári
pracovali v skúšobnej prevádzke, ktorá bola ukončená za sedem
rokov. Vtedajšia Ústredná správa
energetiky Praha a Ústredná správa vodného hospodárstva Praha
vydali spoločné rozhodnutie o trvalej prevádzke – užívaní tohto
diela.“
Hlavným objektom vodného
diela Drahovce–Madunice je hať,
vybudovaná nad obcou Drahovce.
V nej nazhromaždená masa vody
sa dostáva do prívodného kanála vodnej elektrárne Madunice
na energetické spracovanie. Vod-
Letecký pohľad na Váh pred výstavbou vodnej nádrže Sĺňava.
ná nádrž Sĺňava slúži aj pre odber chladiacej vody do atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Okrem samotnej hate
sú do tejto sústavy zapojená aj
malá vodná elektráreň pod haťou v Drahovciach. Na ochranu
žriediel a tvorbu liečivého bahna
bol zasa vybudovaný odvodňovací drén a Obtokové rameno s hornou a dolnou haťou.
V kanáli našli autá,
bicykle aj trezor
Na vodnom diele vykonali už
dvakrát revíziu, počas ktorej odkryli aj dno Sĺňavy. Prvá sa uskutočnila relatívne skoro od spus-
Súčasťou vodného diela je aj horná hať pri golfovom ihrisku.
Stavbu hate na Váhu ukončili v rekordne krátkom čase - za štyri roky.
tenia vodného diela, a to v roku
1968. V začiatkoch prevádzky totiž došlo k zosuvom svahov v odvodňovacích kanáloch pozdĺž vodnej nádrže. Častý výskyt severozápadných vetrov a vlnobitia
zapríčinili v tom čase narušenie
opevnenia na ľavostrannej hrádzi. Opravy trvali takmer štyri
mesiace a pracovníci vtedy obnovili úsek hrádze prístavu od lodenice a postupom času vytvorený prísyp na pravostrannej hrádzi
zastabilizovala vysadená zeleň. Z
vyťaženého štrkopiesku vznikli aj
poloostrov a ostrov.
Na druhú revíziu sa čakalo dlhých štyridsať rokov. Bolo to z veľkej časti zapríčinené aj tým, že
elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nesmela zostať bez prívodu chladiacej vody a neexistoval
téma
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
7
náhradný variant. K ďalšiemu vypusteniu vodnej nádrže tak došlo až v roku 2007. Dôvodom kontroly päťdesiatročného diela bola
i prehliadka konštrukcií a tesnení. Na dne prívodného kanála
sa vtedy našlo niekoľko bicyklov,
ale aj automobilov, pneumatiky
či dokonca trezor.
Násyp odkláňa prúd
„Po napustení sa objavilo niekoľko problémov – priesakov na
pravej strane do potoka Dubová. Tieto vývery boli nebezpečné a museli sme ich sanovať. Vynášali totiž aj podložie pod hrádzou. Urobili sme vtedy prísypy na miestach, kde presakovala
voda,“ spomína si M. Koščál. Násyp, ktorý sa dnes ťahá takmer
doprostred Sĺňavy, má za úlohu
odkláňať prúd rieky, ktorý by svo-
Posledná revízia vodného diela sa uskutočnila pred tromi rokmi.
Vo vypustenom prívodnom kanáli vodnej elektrárne Madunice našli aj niekoľko automobilov.
jou silou vymieľal dno nádrže,
a tým spôsoboval problémy. Na
otázku, či by tento „nový násyp“
nemohol fungovať na rekreačné
účely, M. Koščál odpovedal: „Viem
si predstaviť využitie najmä pre
rybárov, ktorí by sa vlastne po suchej zemi dokázali dostať takmer
Kolonádový most v minulosti prežil niekoľko povodní.
doprostred nádrže. Iné využitie
je limitované tým, že na Sĺňave
platí štvrtý stupeň ochrany prírody.“ Priamo na vodnom diele je
tak podľa zákona zakázané napríklad umiestniť iné zariadenie ako
slúžiace vodohospodárom, tiež tu
nesmú byť reklamné tabule a zákaz platí aj pre voľný pohyb psov.
Okolie vodného diela však ponúka hneď niekoľko možností trávenia voľného času. Pre vyznávačov cyklistiky tu bol vybudovaný
takmer dvanásť kilometrov dlhý
chodník a počas sezóny od mája
do konca septembra je možné
prejsť cez samotnú hať na protiľahlý breh Váhu a ratnovskú stranu vodnej nádrže. Nachádzajú
sa tu rôzne detské ihriská, náučný chodník, na brehoch či v loďkách je možné pozorovať rybárov.
Športovci tiež môžu využiť vodnolyžiarsky vlek či iné formy vodných športov.
(Pokračovanie nabudúce)
Igor Paulech
Foto: archív Povodia
Váhu (4), Supa (3)
Okolie Sĺňavy poskytuje veľa príležitostí, ako tráviť voľný čas.
8
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
vašimi očami
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer - kritické postrehy prinášame
v obrazovej podobe – bez
slov len s uvedením miesta
a času zhotovenia snímok,
videných vašimi a aj našimi očami.
Niektoré naozaj nepotrebujú komentár...
Prístrešok na autobusovej zastávke na Žilinskej ceste - streda 28. apríla
Socha v parčíku na Štúrovej ulici - nedeľa 9. mája
Priestor pri koľajniciach na Vrbovskej ceste - streda 28. apríla
Ihrisko v Orviskom kúte medzi školou a škôlkou - piatok 7. mája
Zbúranisko domu na Vajanského ulici - piatok 7. mája
Rozvodná skriňa na Gaštanovej ulici (sídlisko Juh) - piatok 7. mája
rozhovor
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
9
Karpatské hrady a death metal spolu súvisia
Existuje niekoľko ľudí, ktorí druhých dokážu oklamať svojím zjavom. Piešťanca Kamila Nováčika
by sme k takýmto jednotlivcom
pokojne mohli zaradiť. „Hradný
pán“ je totiž okrem lásky ku starým zrúcaninám a stredovekým
obydliam aj veľkým fanúšikom
death metalovej hudby. Mnohých, ktorí ho nepoznajú, prekvapí hlavne v momente, keď sa
postaví za mikrofón a z hrdla sa
mu začnú hrnúť „pekelné“ zvuky a tóny.
Ľudí a turistov na hradoch
a zrúcaninách priťahujú hlavne ich príbehy, legendy a mýty.
Niektorí ich berú ako spríjemnenie letnej prechádzky. Čo vás
oslovilo a prečo ste sa začali venovať hradom a zámkom?
- Hrady, zámky a staré historické pevnosti sú mojou vášňou. Z týchto hradíšť je nádherný výhľad, a keď sa to prepojí ešte s výletmi do okolia či pohybom v prírode, pociťujem takú
zvláštnu spokojnosť. Zároveň odvšadiaľ na mňa dýcha história. Už
od detstva ma priťahovali staré
zrúcaniny a siluety hradov a neskôr som môj koníček pretavil do
práce. Približne desať rokov som
pôsobil na českom hrade Cimburk
a štyri roky som tam aj býval a robil kastelána.
Ako sa Piešťanec dostane do
Čiech a na pozíciu kastelána?
- Ako turista som sa motal okolo tohto hradu pri Koryčanoch na
Morave. Časom som sa na Moravu
presťahoval a v priebehu pár rokov to miesto potrebovalo správcu, ktorý by býval na hrade. Zarastená zrúcanina sa tak premenila na funkčný pamiatkový objekt so vstupným a kultúrnymi
akciami. Práca na hrade zahŕňala všetko, čo sa týkalo života
tohto miesta. Starať sa o celkový chod, zháňať dobrovoľníkov,
robiť administratívu a propagáciu či komunikovať s pamiatkármi. K takým netradičným činnostiam určite môžem zaradiť strieľanie na holuby, ktoré posedávali
na strechách. Ďalej to boli praktické práce okolo záhrady, napríklad kosenie trávy. Na Cimburku
som býval sám, chodili tam síce
dobrovoľníci, no celý hrad som
mal takpovediac pre seba. Samota mi neprekážala, človek potrebuje občas premýšľať a mať i svoje súkromie a pokoj.
Teraz ste opäť doma v Piešťanoch. Nechýba vám život na hrade?
Kamil Nováčik zasvätil život hradom a metalovej hudbe.
- Od pamiatok som neutiekol.
Stále sa venujem tejto mojej záľube a zároveň práci, no na inej
úrovni – takej skôr teoretickej.
Viem si predstaviť, keď by ma
niekto oslovil s ponukou práce
na hrade, určite by som nad touto možnosťou premýšľal. V súčasnosti mám rozpracovaný jeden projekt.
Môžete to skonkretizovať?
Čomu sa teda venujete?
- V súčasnosti spolupracujem
na projekte Pamiatky moravskoslovenského pomedzia. Práca je
zameraná hlavne na vzájomnú
propagáciu historických objektov. Sú do toho zapojené tri kraje z Česka a tri zo Slovenska. Formou letákov budeme propagovať tieto pamiatky. Zachytáva
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský
kraj. Ide o vzájomné propagovanie pamiatok, medzi ktorými je
napríklad aj mohyla na Košariskách. Projekt je spolufinancovaný
z fondov EÚ. Vždy ma zaujímala
cezhraničná spolupráca a je pravda, že niektoré granty sú ňou viazané. Nejde o môj prvý projekt.
S ľuďmi zo zahraničia som spolupracoval v rámci Združenia na
záchranu Lietavského hradu. Zapojil som sa aj do projektov, kde
participovali partneri zo Sicílie.
Okrem toho pripravujem vlastnú
publikáciu. Jej pracovný názov je
Pamiatky a cestovný ruch.
Práca sa je teda vašou vášňou.
Chodíte vôbec po pamiatkach
vo svojom voľnom čase? Máte
nejaké svoje obľúbené miesta?
- Po hradoch chodím všade,
kde sa len dá. Tých obľúbených
je veľa. Určité hrady mám rád pre
samotné miesto či prírodné zaujímavosti. Hrad Gýmeš je úžasný. Sú tam staré klenuté pivničné priestory, ktoré sa zachovali
dodnes. Lietavu mám tiež strašne rád, ale aj Dobrú Vodu, Ostrý
Kameň či Plavecký hrad. Keď som
cestoval po zahraničí, vždy som
si vyhliadol výlet k starým zrúcaninám.
Ako je to s Piešťanmi? Má
toto mesto pamiatky, ktoré vás
zaujímajú?
- Na Detvianskej ulici je starý
kláštor. Je to zrúcanina, o ktorej
už dlhší čas viem. No nikdy som sa
nedostal bližšie, aby som sa dotkol múrov a lepšie si toto miesto
prezrel. Všimol som si však zaujímavé profilované ostenia a tiež,
že je vystavaný z tehiel. V Piešťanoch sa stredoveké pamiatky
nenachádzajú. Pokiaľ viem, kedysi bol na území mesta napríklad nádasdyovský kaštieľ, v ktorom bývala aj Alžbeta Báthoryová. O jeho histórii však nemám
žiadne informácie, hoci by som
sa rád niečo viac dozvedel. Inak
sú tu pamiatky z obdobia secesie, funkcionalizmu až po Dom
umenia, ktorý je postavený v štýle brutalizmu.
Prezraďte nám, ako sa vaša
záľuba v histórii znesie s pôsobením v deathmetalovej kapele?
- Hudbou sa zaoberám tak ako
hocikto, koho láka. Špecifikom
môže byť, že som fanúšikom tvrdej muziky. Hrady a death metal
vlastne aj spolu súvisia. Atmosféra starých karpatských hradov sa
prelína s takýmito formami hudby. Spievam v piešťanskej kapele
Blessed Sacrament, ktorá vznikla
v roku 2006. Minulý rok sme vydali naše debutové CD. Mixovali
sme ho trošku na kolene, ale krst
bol, ako sa patrí. Na Štedrý večer o polnoci sme toto CD uviedli do života pokropením vlastnou
krvou. Nemá to však nič spoločné
s okultizmom, krv má symbolizovať život.
Igor Paulech
Kamil Nováčik sa narodil
23. marca 1976 v Piešťanoch.
Na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne študoval portugalčinu a dejiny umenia. V rokoch 2002–2005 pracoval ako správca na českom
hrade Cimburk. Rok pôsobil na
Štátnom zámku Bučovice. Na
svojom konte už má spoluautorstvo na zbierke básní či knižnom sprievodcovi po hrade Cimburk. V súčasnosti je členom a
spevákom piešťanskej kapely
Blessed Sacrament.
10
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
fotoreportáž
DOMOSS oslavoval 20. výročie majálessom
Spoločnosť DOMOSS v našom
meste funguje už dvadsať rokov.
Pri tejto príležitosti zástupcovia
firmy pripravili tak trochu netradičný majáless. Centrum Piešťan a mestský park sa stali jedným veľkým parketom, kde sa
odohrávala zábava. Pre Piešťancov a i návštevníkov z okolia sa
začala už v sobotu napoludnie.
Začínali v malom
obchodíku
„Snažili sme sa toto podujatie
pripraviť tak, aby sme sa, takpovediac, ešte viac zaradili k obyvateľom mesta, chceli sme ukázať
ľuďom, že za tie dve desaťročia
už patríme k Piešťanom aj vďaka
všetkým našim klientom. Som veľmi rád, že za ten čas je vidieť kus
našej práce, a dúfam, že minimálne ďalších dvadsať rokov nás
ešte len čaká,“ hovorí podpredseda predstavenstva DOMOSSu Richard Valo. Marketingové oddelenie spoločnosti pripravovalo piešťanský majáles približne dva mesiace. Podľa slov organizátorov s
prípravou podobného podujatia
nemali žiadne skúsenosti.
Folklór sa striedal
s moderným tancom
Uprostred pešej zóny rozprúdila ľudovú veselicu dychová hudba
Drahovčanka, ktorú neskôr vystriedala Borovienka. V Hudobnom pavilóne v mestskom parku
približne od trinástej hodiny prilákali návštevníkov ľudové piesne v podaní Strieborničky a súboru Kolovrátok. Maličkí folklórnici z Predškoláčika vyčarili svojím programom nejeden úsmev
na tvári. Na konci vystúpenia deti
dostali farebné gerbery, ktorými
obdarovali svoje mamičky. Rodina
Hlbockých potom pripravila tra-
Novomestská kapela Fuera Fondo rozprúdila večernú náladu.
K lákadlám DOMOSS Majálessu patrili aj vecné ceny.
Studené osvieženie...
Dvadsaťročné skúsenosti však
majú s predajom v oblasti bývania, techniky, spotrebného tovaru a služieb pre domácnosť. Na
jeho začiatky si Richard Valo zaspomínal takto: „Pravdepodobne iba málo ľudí si pamätá na to,
ako sme začínali. Na počiatku bol
maličký obchodík na Bratislavskej ulici. Predávali sme vlastne
len to, čo si zákazníci vtedy priali. Stretli sa tu piati bývalí spolupracovníci – technici a postupne obchod začali rozvíjať tak, aby
ponúkali zákazníkom viac služieb.
Podoba, akú máme dnes, je vlastne vytvorená podľa takýchto požiadaviek klientov.“
dične zaujímavý program, v ktorom nechýbala ani hra na pílu. Ľudovky a slovenský folklór na chvíľu
„pod mušľou“ vystriedali moderné tance a súčasná hudba v podaní piešťanských Plejád, Austedisu
či Street Dance.
Popoludní sa obloha zatiahla
a na chvíľu sa zdalo, že domossácky majáles pokazí dážď. Po
pár minútach, našťastie, pršať
prestalo, organizátori si vydýchli
a zábava pod holým nebom mohla
pokračovať ďalej. „Ukázalo sa, že
išlo iba o krst podujatia DOMOSS
Majáless,“ zažartoval R. Valo.
V Hudobnom pavilóne bol pri-
pravený ďalší program, ktorí ocenili najmä skôr narodení. Folklórne súbory Lusk, Máj či Slnečnica
tu predviedli niekoľko ukážok zo
svojho repertoáru a členky Povoje zaspievali pár ľudových piesní. O kúsok ďalej v parku sa návštevníkom prezentovali nablýskané veterány a rachotiace motorky z Veteran Car Clubu Piešťany.
Podľa Richarda Vala sa v sobotu potvrdil aj podtitul podujatia - Žijeme v Piešťanoch. Žijeme
Piešťanmi: „Dokazuje to fakt, že
i v radoch účinkujúcich, bolo ich
až 275, sme mali predovšetkým
Piešťancov.“
Celé sobotné popoludnie patrilo deťom a hrám.
Tóny ľudovej hudby vystriedali moderné tance a melódie.
fotoreportáž
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
11
Najmenší vyrábali
Domossáčika
Pre všetky deti, ale tiež pre
ich rodičov, domossáci pripravili aj detské mestečko plné športu, zábavy, hier a kreslenia. Na
tvorivých dielňach spod rúk malých výtvarníkov vzišlo niekoľko
podôb budúceho maskota spoločnosti – Domossáčika. Športuchtiví
malí odvážlivci súťažili napríklad
v skákaní vo vreci, svoju šikovnosť
si vyskúšali pri slalome s futbalovou loptou či triafaní do bránky.
Tí, ktorých športovanie a skákací
hrad unavili, si mohli nechať namaľovať na tvár farebné obrázky.
Počas kultúrneho programu nechýbali ani bonusy - vzduchom
lietali tenisové loptičky s číslami. Sedem šťastlivcov si chytilo
zaujímavé ceny. „Rozdali sme pri-
Slnečnica roztancovala Hudobný pavilón.
niť pri piesňach ska-punkovej kapely Fuera Fondo. Po deviatej večer síce slnko pomaly zapadalo,
no to naše piešťanské iba začalo hrať. Prítomní ľudia sa zhodli,
že Slniečko opäť nemalo chybu
K tradičným „ťahúňom“ zábavy
patrí Slniečko s Petrom Remišom.
a vygradovalo atmosféru majálesu
do maxima.
Igor Paulech
Foto: autor (3), Hugo (6),
P. Horváth (1)
Zábava na majálese trvala do nočných hodín.
bližne päťdesiat cien, medzi ktorými boli hodnotné darčeky až do
výšky 980 eur, ako napríklad kosačka, LCD televízor a iné,“ dopĺňa podpredseda predstavenstva
oslavujúcej firmy.
Country tóny kapely E.M.I. bolo počuť od hotela Magnólia, kde
sa do večerných hodín grilovali všakovaké dobroty. Večer „pod
mušľou“ odštartovala skupina Kaktus Band, mladí sa mohli vybláz-
Streetdance tanečníci vystrájali nebezpečné kúsky.
Piešťanci ocenili program pre deti
Čo by ste zaželali DOMOSSu k
narodeninám a ako sa vám páčil
sobotný program? Tieto otázky
položili redaktori Piešťanského
týždňa návštevníkom, ktorí sa
zabávali na DOMOSS Majálesse.
Miroslava, 35, Piešťany: „Je
to také spestrenie
pre Piešťancov,
zatiaľ sme videli
iba ukážku veteránov, no páči sa
nám tu.“
Zuzana, 32, Piešťany: „Sobotný program sa
DOMOSSu vydaril, je tu veľa vecí
hlavne pre deti. K
narodeninám by
som im zaželala
veľa ďalších úspechov a nech zo-
pakujú túto akciu.“
Martin, 29, Rakovice: „Hodnotím program iba
kladne, nie sme
priamo z Piešťan,
tak sme si spravili výlet a je to pre
nás spestrenie víkendu. A DOMOSSu by som zaželal ešte minimálne dvadsať rokov
fungovania.“
Silvia, 32, Veľké Orvište: „Počasie je výborné a byť zatvorená doma s tromi
deťmi? Samozrejme, že som privítala takúto možnosť ísť sa poprechádzať a zabaviť sa na programe. K narodeninám DOMOSSu zaželám veľa
úspechov a spokojných klientov
i v tejto dobe, keď je kríza.“
Drahomíra, 32, Piešťany: „Počasie nám vyšlo,
je to úplne super.
Deti sa aspoň majú kde zabaviť. V
Piešťanoch trošku chýbajú takéto
akcie – aj pre tie najmenšie deti.
Technika ide stále dopredu, tak si
myslím, že stačí zaželať, nech sa
im darí aj v budúcnosti.“
Barbara, 38, Piešťany: „DOMOSSu zaželám k
dvadsiatke, nech
sa im darí aj v budúcnosti. Som rada, že máme možnosť ísť von s deťmi a trošku sa zabaviť.“
(red)
Veteran Car Club Piešťany
predstavil aj motocykle.
12
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
história
ZASPOMÍNAJME SI: ČO SPÔSOBILA DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA V NAŠOM OKOLÍ
Piešťany a prechod frontu v roku 1945
Po porážkach nemeckej armády v roku 1943, najmä však od jari
1944, bolo aj obyvateľstvu Slovenskej republiky zrejmé, že jej nútený protektor, Nemecko, sa neodvratne blíži k porážke a front
postupujúci z východu zasiahne
aj Slovensko.
Museli kopať zákopy
Prechod frontu trval dlhých
226 dní; od oslobodenia Kalinova (21. septembra 1944) až po
posledné kysucké obce 3. mája
1945. Jeho bilancia bola katastrofálna: okrem škôd, ktoré sa odhadli na vyše 140 miliárd Kčs,
padlo 60-tisíc sovietskych, vyše
10-tisíc rumunských a takmer dvetisíc českých a slovenských vojakov. Obyvateľstvo tŕplo o svoje
zdravie a životy. Typickým javom
posledných mesiacov vojny boli
perzekúcie okupačného režimu –
vyšetrovanie, odvliekanie či vraždenie odbojových spolupracovníkov i rasovo prenasledovaných,
židov. Neraz, žiaľ, aj za ochotnej
asistencie či udávania vlastných
spoluobčanov... Muži nad 18 rokov
sa museli zúčastňovať tzv. zákopových prác – pod Malými Karpatmi (okolie Vrbového) kopali protitankové priekopy. Strach naháňali
aj bomby z lietadiel. A s úzkosťou
sa očakávala aj evakuácia okresu, o ktorej sa hovorilo už od jesene 1944. Tá sa nakoniec týkala len niektorých exponentov slovenského štátu a najmä príslušníkov nemeckej menšiny. Ako vyzerala situácia v zime 1944/1945,
keď západným Slovenskom prechádzali aj tisíce cudzích príslušníkov, sa dozvedáme z tzv. kroniky národného povstania obce Banka, cez ktorú prechádzalo „...maďarské vojsko a civilné obyvateľstvo z Maďarska (...) smerom na
Karpaty a čiastočne smer Trenčín, čo sa dialo za ukrutnej zimy
a nepriaznivého počasia. Hranice
prestali už jestvovať a maďarské peniaze sa objavili vo veľkom
množstve ako bezcenné platidlo.
Za nimi nasledovali evakuanti z
nemeckých krajov od Kežmarku
a Kremnice. Znova boli hradské
zatarasené vozami naplnenými
rôznymi potrebami evakuantov.“
Oprava Kolonádového mosta, ktorý zničili nacisti. Foto: archív J. Sokola
ťou bola aj 1. rumunská armáda. Jeho vojská stáli tri mesiace na rieke Hron, ktorú prekročili 25. marca a odvtedy rozviňovali
útok. Posledný marcový deň obsadili Nitru a blížili sa k Piešťanom.
Hlavný útok sa mal viesť smerom
na Malacky a Hodonín; oslobodenie Piešťan bolo súčasťou bojov
o Bratislavu.
Obce Piešťanského okresu boli
oslobodené krátko po Veľkej noci
(v roku 1945 pripadla Veľkonočná
nedeľa na 1. apríla), a to v priebehu necelých troch dní – od podvečera 2. do rána 4. apríla; väčšina jeho obcí, vrátane Piešťan,
v posledne uvedený deň. Do mesta vstúpili súčasne sovietski i rumunskí vojaci. Uvádza to aj spomenutá kronika obce Banka. „Na
Veľkonočný pondelok celý deň trvali boje v blízkosti obce (v smere od Hlohovca – pozn. aut.). Nemeckí okupanti sa stiahli na pravý breh Váhu. Vo večerných hodinách nemecké pešie oddiely obsadili Rádiový kopec a brehy v obci,
ktoré tesne pred vyhodením mosta opustili...“ V ranných hodinách
v utorok (3. apríla) sovietska pechota obsadila obec a krátko nato sa spojila s rumunskou jazdou, ktorá nasledovala; prichá-
dzala cez inovecké hory – jednak
po ceste od Radošiny, druhý smer
bol od Bojnej na Lehoty. Po krátkom oddychu na Banke „spojené
armády obsadili Kúpeľný ostrov
v Piešťanoch (...) prekročili potom Váh a vtrhli do mesta.“
Vyhodili do vzduchu
oba mosty
Drámy zažívali nielen vojaci,
ale aj civilné obyvateľstvo. Hlavnou snahou ľudí bolo jednoducho
prežiť a pokiaľ možno, uchrániť
si majetok. Už niekoľko týždňov
pred príchodom frontu úrady určili objekty, ktoré mali slúžiť ako
úkryty pre bombardovaním (na
dedinách to boli obvykle pivnice,
vyhĺbené do brehu, ktoré roľníci
používali ako skladisko zeleniny);
cennejšie veci, ale aj niektoré potraviny či plodiny si ľudia zakopávali do rôznych jám v záhradách,
lese a inde. Krátko pred príchodom frontu a počas bojov sa Piešťany stali mŕtvym mestom. Nepremávala doprava, vrátane železničnej, nefungovala elektrina
ani dodávky vody; obchody boli
pozatvárané. Ľudia čakali ustráchaní v rôznych úkrytoch a modlili sa za skoré ukončenie vojny.
Rádiový kopec
obsadili Nemci
Pokiaľ ide o frontové pásmo,
Piešťany a širšie okolie sa ocitli v operačnom pásme 2. ukrajinského frontu, ktorého súčas-
Zdroj: publikácia Slovenské národné povstanie 1944
Len na území okresu si boje
vyžiadali viac než sto obetí z radov oslobodzovacích vojsk. V samotných Piešťanoch to bolo asi 12
obetí ostreľovania. K tomu treba
prirátať aj množstvo ranených či
materiálne škody. Ustupujúce nacistické jednotky systematicky ničili dôležité objekty a komunikácie, najmä železnice. Rozoraním zničili aj letiskovú plochu a
poškodili viacero ďalších objektov. Do vzduchu vyhodili 2. apríla Kolonádový most a o deň nato
aj Krajinský most. Zo strategického hľadiska to bol viac-menej
zbytočný krok, keďže sovietske
vojská v tom čase už – na iných
miestach – Váh prekročili.
Po prechode frontu dostali
Piešťany, ako aj iné okresné mestá, vojenského veliteľa, do ktorého kompetencie patrili vojenské
a bezpečnostné záležitosti. Veliteľom sa stal sovietsky kapitán
Vinogradov. Komandatúra sídlila
na námestí, v budove meštianky.
Viac než sovietskych vojakov bolo
v meste a okolitých obciach Rumunov (zdržali sa až do augusta).
Popri vojenskej komandatúre normálne fungovali civilné inštitúcie.
Jednou z prvých úloh veliteľstva bolo provizórne obnovenie
Krajinského mosta. S jeho opravou sa začalo už 5. apríla. Práce riadili sovietski velitelia, pomáhať museli miestni muži. Ako
uvádza mestská kronika, „povinnou spoluúčasťou miestneho obyvateľstva, a to vo dne 400, v noci
200 mužov“. Muži sa zúčastnili
tiež opravy letiska či poškodenej
železnice a ciest. Veliteľstvo vydalo aj ďalšie príkazy: obyvateľstvo muselo odovzdávať zbrane,
ale napr. aj rozhlasové prijímače.
Zakázal sa aj predaj či čapovanie
alkoholu bez povolenia. Ceny tovarov v obchodoch sa nemali zvyšovať, ale mali ostať na úrovni,
aká bola do príchodu frontu.
(Pokračovanie)
Martin Lacko, historik
aktuálne
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
13
Piešťanskí gymnazisti besedovali s olympionikmi
Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa ako nositeľ
mena zakladateľa novodobých
olympiád stále hlási k tejto filozofii rozvoja ducha i tela a športu venuje veľkú pozornosť. Medzi jeho pedagógmi sú tiež bývalí úspešní reprezentanti, napríklad vodná lyžiarka Miroslava Dubovská či kanoista Ján Číž.
Medzi absolventmi tohto gymnázia nájdeme viacerých výborných športovcov. Nechýbajú ani
niekoľkí olympionici na čele s päťnásobnou účastníčkou OH Martinou Moravcovou. Okrem nej súťažili pod piatimi kruhmi aj kajakárka Marcela Erbanová, atlét
Jaroslav Žitňanský, futbalista Ján
Šlahor, zo staršej generácie plavec Ľudovít Komadel a medzi najnovších olympionikov patrí hokejový rozhodca Milan Novák.
Tortu s motívom SOV
pokrájali olympioničky.
V prvú májovú stredu zorganizovalo vedenie školy besedu práve s účastníkmi nedávnych zimných olympijských hier v kanadskom Vancouveri. Vyše tri stovky
študentov na nej vyspovedali kapitánku slovenských hokejistiek
Zuzanu Moravčíkovú, krasokorču-
liarku Ivanu Reitmayerovú a hokejového rozhodcu Milana Nováka.
Slovenský olympijský výbor zastupovali na besede jeho prezident
František Chmelár a odborník na
styk s médiami Ľubomír Souček.
František Chmelár spomenul,
že doteraz sa ako funkcionár Slovenského olympijského výboru zúčastnil na ôsmich olympiádach.
V súvislosti s olympijskou dedinou na ZOH v kanadskom Vancouveri povedal, že bola jednou z
najlepšie vybavených, aké zažil.
Na okraj výsledkov slovenských
športovcov spomenul, že príjemne prekvapili, hoci sa od niektorých čakalo viac. Lepšie umiestnenie čakala pri svojej olympijskej premiére aj krasokorčuliarka Ivana Reitmayerová, ktorá si
trúfala postúpiť aspoň do finálovej skupiny. Ivana absolvovala
časť svojej predolympijskej prípravy aj na piešťanskom ľade.
Ten si však nevyskúšala kapitánka slovenských hokejistiek Zuzana
Moravčíková. V časoch, keď hrali
piešťanské ženy v prvej lige, Zuzka ešte nesúťažila. Bola však veľmi šťastná, že sa so svojimi spoluhráčkami prebojovala na olympijské hry, veď v ženskej kategórii sa tom dostalo iba osem najlepších družstiev sveta. Trošku ju
škrelo, že nedokázali vyhrať aspoň jeden zápas. Keď sme sa jej
opýtali, kde prišla k modrine na
pravej ruke, s úsmevom skonštatovala, že ani v ženskom hokeji o
modriny nie je núdza.
Na okraj tvrdých stretov hokejistov povedal František Chmelár zaujímavú myšlienku: „Práve v
športoch, v ktorých prichádza počas súbojov k tvrdým osobným súbojom, sme svedkami toho, že po
zápase sú protihráči k sebe veľmi
priateľskí. To sa však nedá povedať o viacerých športovcoch v disciplínach, v ktorých nedochádza k
fyzickému kontaktu súperov - ide
zväčša o individuálne športy. Vy-
Účastníci ZOH vo Vancouveri - Milan Novák, Ivana Reitmayerová
a Zuzana Moravčíková - sa podpísali do pamätnej knihy školy.
svetľujem si to tým, že tí sú zväčša upriamení len na seba, a preto
tam veľké kamarátstva medzi súpermi neexistujú.“
Najviac otázok študentov smerovalo na Piešťanca Milana Nováka, ktorý bol ako hokejový rozhodca na čiare aj v nasledovanejšom zápase olympiády medzi Kanadou a Ruskom. Novák bol hrdý
nielen na to, že bol jedným z mála
európskych arbitrov, ktorý sa dostal na ZOH do Vancoueru, ale že
dostal šancu rozhodovať aj v takom prestížnom zápase, akým bol
štvrťfinálový duel Kanady s Ruskom. Študentov však zaujímalo aj
to, kto hodnotil výkony rozhodcov
a či sa mal počas ZOH možnosť
stretnúť s našimi športovcami,
hlavne hokejistami. Milan sa v závere nezabudol poďakovať vedeniu gymnázia, ktoré mu umožnilo
kondičnú prípravu. Ľubomír Souček, ktorý bol jedným zo spoluautorov pamätnice o ZOH vo Vancouveri, zasa musel študentom povedať, ako sa robí takáto publikácia a koľko trvá jej napísanie a
vydanie.
Štefan Gregorička
V PRAŠNÍKU CHYSTAJÚ KOSECKÝ FESTIVAL
Tradičné ručné kosenie trávy dnes vystriedalo zväčša strojové. Napriek tomu má
táto činnosť našich predkov ešte stále svoje
miesto v živote mnohých ľudí, ktorí sú spätí s prírodou, zdravým pohybom na čerstvom
vzduchu a zdravým životným štýlom. Nielen
pre nich sa uskutoční v prírodnom amfiteátri
SNP v Prašník – Pustá Ves v sobotu 15. mája
od 10.30 h súťaž koscov.
Ručné kosenie trávy dnes patrí spolu s drevorubačskými súťažami a furmanskými pre-
tekmi aj do skupiny takzvaných etnošportov.
Navyše, pôsobí na telo aj dušu ako liečebná
terapia. V niektorých slovenských regiónoch,
najmä na východe, severe a strede Slovenska, majú súťaže v ručnom kosení dlhoročnú tradíciu. Je potešiteľné, že táto činnosť
našich predkov nie je nenávratne stratená.
Slovenský kosecký spolok (SKoS), ktorý vznikol ako občianske združenie v roku 2008, si
vzal za úlohu podchytiť tieto aktivity a organizovať kosecké súťaže po celom Slovensku.
Ich cieľom je aspoň čiastočne obnoviť tradície ručného kosenia trávy a zlepšenie vzťahu mladých ľudí k pôde. Už u nás existuje aj
Slovenská kosecká liga a najlepší kosci súťažia o Slovenský pohár v ručnom kosení trávy. V kalendári Slovenskej koseckej ligy dosiaľ
nebolo zastúpené ani jedno miesto na západnom Slovensku. Po dohode s vedením ligy
sa rozhodli zorganizovať koseckú súťaž aj v
okrese Piešťany. Okrem kosenia organizátori
pripravili aj kultúrny program.
(bb)
14
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
spoločenská rubrika/aktuálne
NÁMORNÍKOVA POSLEDNÁ PLAVBA
Minulý týždeň sa rodina a početní priatelia lúčili s jedným
občanom tohto mesta, synom
mierneho a láskavého učiteľa na
tunajších základných školách,
pána Jozefa Švančaru. Ako býva
na pohreboch zvykom, hovorilo
sa len o dobrých vlastnostiach
nebohého či o Božej vôli. Aký bol
však Jozef Švančara mladší ako
človek skutočne? Prečo mu venovať spomienku aj v novinách?
Jeho smrť, len päť mesiacov po
šesťdesiatke, bola síce náhla,
ale tým, čo ho poznali dlhšie,
nepripadala ani nečakaná...
Jozef sa jej totiž, už dávnejšie, veľmi ponáhľal oproti - spôsobom života, aký viedol za posledných desať rokov. Nech ste však
mali s týmto človekom akékoľvek
skúsenosti, nedá sa poprieť, že
to bola najmladšia legenda tohto
mesta. Známy búrlivák i veselý spoločník, odvážny námorník,
talentovaný spisovateľ a skvelý
rozprávač, ktorého znalosti ďaleko prevyšovali jeho povesť dobrodruha. Vo svojom živote som
nestretol človeka, ktorý by prečítal viac kníh a pamätal si viac faktov ako on. Ale ani človeka, ktorý by premrhal viac talentu a životných príležitosti ako práve Jozef, kamarátmi prezývaný Púčik.
Vyštudovaný historik umenia a
majster najmenej desiatich reme-
siel však nedokázal vydržať dlhšie v žiadnom povolaní. Jeho život sa totiž od chvíle, keď sa prvý
raz stretol s morom, zmenil na posadnutosť. Sníval o mori, maľoval
ho, písal o ňom a túžil na vlastnej
lodi preplávať všetky moria sveta. Stihol len štyri, ale jeho plavby, či osamelé, alebo s pasažiermi, boli vždy dobrodružstvom,
lebo jemu život bez rizika nechutil. Trpel rovnakým nepokojom a
smädom po živote ako Jack London, a preto ani v šesťdesiatke nedokázal zakotviť v žiadnom bezpečnom prístave. Keď sa v roku
2008 po šiestich mesiacoch vrátil na bicykli z Holandska, rozprával mi, ako učil tamojších bezdomovcov prežiť na okrajoch miest.
Bol to skutočný špecialista na prežitie, či na mori, alebo v pustatine, ale kedykoľvek mu život ponúkal pokoj a blahobyt, vždy stroskotal. Pre ženy, ktoré vždy priťahoval, bol obyčajne zlým osudom.
Vždy ho odvábila jeho stará láska,
more, ktoré v poslednej dobe stále viac voňalo ginom. Jeho „malé
komplety“ či „hodne uvoľnené popoludnia“ sa stali povestné nielen
v tomto meste, ale i za hranicami.
Keď v deväťdesiatych rokoch jeden môj priateľ stretol na newyorskej ulici známeho, emigranta z
Piešťan, ten bol zvedavý len na to,
či ešte žije Jožo Švančara.
Jozef Švančara (vpravo) v rozhovore so Štefanom Zajíčkom,
riaditeľom Záhorskej galérie v Senici. Foto: (vd)
Dodnes na túto postavu s neodmysliteľnou cigaretou a druhou
rukou podopretým lakťom spomínajú v mnohých chorvátskych prístavoch alebo v Mníchove, kde začas pracoval v obľúbenom varietnom divadle. Svoje zážitky z dobrodružných ciest vedel nielen zaujímavo vyrozprávať, ale i s humorom opísať. Posledný rok, asi
v predtuche svojho posledného 1.
mája, sa o to snažil priam úporne. Často bez okuliarov a s roztrasenou rukou vyrýval tužkou na linajkový papier zdanlivo fantastic-
ké príbehy, ktoré si nepotreboval
vymýšľať, pretože ich obyčajne
sám prežil. Do akej miery ich prifarbil alebo ich sfarbili jeho obľúbené nápoje je už ťažko zistiť,
ale viacerí čitatelia Piešťanského
týždňa v nich určite spoznajú známe miesta i osoby alebo si spomenú na mnohé farbisté rozprávania
Jožka Švančaru. Niektoré skutočne
stoja za uverejnenie. Veď legendy
neumierajú, iba časom dostávajú
iný význam...
Juraj Staško
(Poviedku J. Švančaru prinášame na 15. strane.)
Športovci by mali myslieť aj na svoju budúcnosť
Život vrcholového športovca nie
je jednoduchý. Ak sa chce udržať na vrcholnej výkonnostnej
úrovni, musí športu obetovať
všetko. Neraz aj vzdelanie. Nečudo, že mnohí športovci sa po
skončení aktívnej činnosti nevedia zaradiť do každodenného života, pretože nemajú potrebné
vzdelanie a praktické skúsenosti. Aj na trénerskú funkciu totiž
dnes treba mať vzdelanie. Práve
v tomto smere chce pomôcť talentovaným deťom nová Stredná odborná škola pre športovcov, ktorú plánuje od septembra otvoriť v Piešťanoch hokejový odborník Ján Filc.
„Zo svojej dlhoročnej praxe
viem, že mnohí vynikajúci športovci, ktorí si počas kariéry nedokázali našetriť dostatok peňazí, sa ocitnú v existenčných problémoch. Okrem športu sa totiž
nikde nedokážu uplatniť. Každý
však nemôže byť Federerom či
Beckhamom. Preto by mali špor-
Ján Filc (vpravo) v rozhovore so záujemcami o štúdium.
tovci pamätať aj na svoju budúcnosť. Cieľom našej súkromnej strednej školy je, aby popri
športe získali aj odborné vzdelanie,“ predstavil pre Piešťanský
týždeň riaditeľ Ján Filc zameranie
inštitúcie, ktorá má od septembra
otvoriť svoje brány v objektoch
Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch.
V prvom ročníku by malo v jednej triede tejto odbornej školy
študovať asi 15 žiakov z ôsmich
druhov športu. „Medzi prihlásenými máme napríklad hokejistov,
futbalistov, tenistov, golfistov a
vodákov. Všetci sa budú doobeda
učiť na škole odborné predmety
a poobede sa budú venovať tréningom vo svojich terajších kluboch,“ dodáva riaditeľ. „Okrem
Jána Filca budú ako tréneri dohliadať na športový rast študentov aj také známe mená, akými
sú futbalista Ján Kocian, kanoista Róbert Erban, tenista Branislav Stankovič, plavecká trénerka Darina Moravcová a ďalší. Škola bude financovaná z troch zdrojov – štátu, sponzorov a poplatkov
od rodičov,“ hovorí manažér tohto projektu Pavol Učen.
Nová súkromná odborná škola nebude mať ľahkú úlohu, pretože len v samotných Piešťanoch
je viacero stredných škôl, v okolitých mestách sú ďalšie a niektoré
sa tiež špecializujú práve na športovcov...
Š. Gregorička
spoločenská rubrika
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
15
JOZEF ŠVANČARA - ČOSI MUSÍ POVOLIŤ
(poviedka)
Letné dopoludnie sa nekonečne vlieklo.
Príslušník ozbrojenej ochrany letísk Aladár už
pokoril tretiu krížovku a do obeda bolo stále ešte ďaleko. „Len jedenáct, azapád.“ Očami prebehol rolovaciu dráhu, na konci ktorej stálo jediné opustené lietadlo, a túžobne
uprel zrak k budove letiska, kde sa skrýval bufet. Vtedy sa tam objavila červená požiarnická cisterna a zastavila pod oknami hygienických zariadení. Z kabíny rezko vyskočil bradatý požiarnik Leo a začal rozvíjať hrubú hasičskú hadicu. Aladár preto zamkol svoju drevenú kanceláriu na kolesách a zapáliac si tvrdú
spartu, vydal sa na miesto, v tom čase jedinej pozoruhodnejšej akcie na tomto ospalom
letisku. Keď prišiel k cisterne, pýta sa bradatého Lea, z pozície starostlivého ochrancu
letiska, čo tu s tou cisternou chystá. „Áále...
šef kázau prepucuvat odpady. Ta kanália sa
voladze ucpala.“
„No dobre, Leo, ale čo sceš robit s túú cisternu?“
„Nóó... tak ma napallo, že by to bolo dobré, celé to prefúknut s vodu. Podrž mi, prosím ta, tu haubnu.“ Vtedy k nim spoza rohu
budovy prichádza starý Špaček, ktorý si prilepšuje skromný dôchodok zametaním vstupnej haly a priľahlých plôch. K svojmu menu
prišiel pre svoju neuhasiteľnú fajčiarsku vášeň, ktorú ukájal hlavne nedopalkami. Jeho
skutočné meno poznala snáď len matrikárka
a možno aj mzdová účtovníčka.
V tom čase na opačnej strane budovy zastal postarší autobus s pasažiermi na let Piešťany - Praha o 11.45. To bol signál pre bufetárku za sklenou prepážkou haly, aby začala
provokatívne leštiť poldecáky a na ploche le-
tiska okolo bruchatého Iljušina sa začali akosi
rezkejšie zvŕtať mechanici. Trojicu okolo hasičskej cisterny to však nezaujíma. Leo, potešený pozornosťou malej odbornej skupiny,
prestrčí hrubú hadicu cez záchodové okienko do letištnej budovy a veliteľským hlasom
rozkáže: „Špaček, vy pojdete do hajzla a tam
na pollahe v prostrédku, v kanáli, čo odteká
voda, je taký bazmek! No a tentok konec hadice do neho strčíté! Jasné!?“ Špaček horlivo
prikývne a ponáhľa sa do budovy. Keď dorazí na miesto činu, Leoš, stojac na lavičke pod
oknom, ho začne navigovať: „Nije tam..., vella! To sito vyberte... táák... a dobre to tam
teraz nadžgajte! Dobre... táák... dobre... a
teraz to poránne držte! Keby volačo, Špaček,
tak zakričte!!!“ Nato Leo skočí do kabíny cisterny a naštartuje. Motor zavrčal a hadica sa
začala so žblnkotom nadúvať. Ručička manometra sa odlepila od spodnej čiary a pomaly stúpala hore, prevádzaná zavýjaním motora. Dvaja leteckí mechanici, čo si v umyvárni práve umývali ruky, pritom Špačkovi dobromyseľne radili, kam a komu by tú hadicu
bolo lepšie strčiť, neberúc ohľad na cestujúcich, ktorí s ubúdajúcimi minútami do odletu
začali obsadzovať záchody, dúfajúc, že keď
to lietadlo odľahčia, bude bezpečnejšie. Špaček, pocítiac pred toľkým publikom svoju dôležitosť, kričal cez otvorené okienko záchodov
do zvyšujúcich sa otáčok motora na Lea: „Len
mu ubal, ešče mu daj!... Lebo huba, lebo rit,
čosik mosi povolit.“ Do kabíny Leo ale počul
len - „vačší, vačší...“
Aladár, bdelý príslušník ochrany letísk, zatiaľ sedel obďaleč na lavičke a slastne poťahoval svoju dnešnú trinástu spartu, keď sa mu
zrazu zazdalo, že celá letisková budova sa tro-
chu nadvihla. Len dajaké milimetríky, potom
si okamžite sadla späť.
Pravidelný odlet do Prahy o 11.45 sa v ten
deň značne oneskoril. Pokiaľ spojené sily letiska ponachádzali cestujúcich, mechanikov
a posádku lietadla, ubehlo dosť času. Zranených a silne rozrušených ošetrovali v bufete. Tých ľahšie mokrých utierali v kancelárii náčelníka, zatiaľ čo silnejšie znečistených
oblievali vedrami vody vonku, pred letiskovou budovou.
Vo dverách haly zatiaľ dosť vzrušene diskutoval náčelník letiska s požiarnikom Leošom. Rozhadzujúc rukami na dva a pol metra
mu dokazoval, že mechanikovi lietadla zlomila ruku tá istá koncovka hadice, ktorá následne popodrážala nohy mnohým cestujúcim
v umyvárni a na záchodoch. Predtým ale ešte
stihla vyraziť dva posledné zuby z úst neborákovi Špačkovi. V rohu haly stále ešte bledý
cestujúci, držiac v rukách nohavice, vysvetľoval očividne pobavenej manželke: „Čosi podo
mnou len zabublalo a jak som tam sedel, vynieslo ma to von aj s misou!“ Vo dverách kancelárie oznamovala sekretárka náčelníka,
jednou rukou štítivo držiac sifón od umývadla a druhou nadvihujúc minisukňu, aby si ju
neumazala: „Súdruh náčelník, aj v tej káve
na stole to pláva...“ Dvaja zriadenci medzitým vonku dobehli staršiu Záhoráčku, ktorá neustále vykrikovala: „Ja sem to viedzeua, ja sem to viedzeua. Sodoma, Gomora! Na
eroplán mna už neposadzíte, jak živa budem.“
V hale zatiaľ Špaček, držiac si boľavé bezzubé ústa, mumle Aladárovi ako vyšetrujúcemu orgánu: „Šak som mu kričau, ze stačí, stačí, ale on len túruvau a túruvau. No a volačo
predsaj len mosí povolit!!!“
SOČ: Zvíťazil náš „hotelák“
Študent Hotelovej akadémie Ľ.
Wintera v Piešťanoch Adam Petrikovič, ktorý sa na krajskom kole
Študentskej odbornej činnosti
(SOČ) so svojou prácou Fruit Craving na tému Problematika voľného času umiestnil na druhom
mieste, si z celoslovenskej prehliadky odniesol palmu víťazstva.
Víťazná kytica so zeleniny.
Na 32. ročníku celoštátnej SOČ,
ktorá sa konala koncom apríla v
Košiciach, vybrala porota Adamovu prácu spomedzi 15 prác. „V
jednotlivých kapitolách som podrobne rozpracoval históriu tohto
umenia, správny výber surovín,
uchovávanie a starostlivosť nielen o ovocie a zeleninu, ale aj o
už vyrezané ozdoby a opísal som
všetko potrebné náradie a pomôcky na vyrezávanie,“ uvádza
úspešný študent. „Súčasťou bolo
aj zopár krok za krokom nafotených a popísaných pracovných postupov na zhotovenie niekoľkých
jednoduchších, ale aj zložitejších
ozdôb z ovocia a zeleniny.“
Aj keď podľa Adama táto jeho
záľuba mu pohlcuje značnú časť
voľného času a vyžaduje si veľa
trpezlivosti, precíznosť a veľakrát i chladnú hlavu, vždy ho poteší keď, vidí, ako z obyčajných
kusov ovocia a zeleniny pod jeho
rukami vzniknú jedinečné umelecké diela.
(red)
UCTIL SI PREZIDENTA
Celý svet bol šokovaný tragédiou 96 obetí po páde poľského vládneho špeciálu v západoruskom Smolensku. Poľský prezidentský pár
si uctil aj jeden z podnikateľov v Piešťanoch spolu so svojimi zamestnancami, keď vo výklade obchodu na Winterovej ulici vyložili
zástavu a fotografiu manželov Kaczynských.
K. Kubáni
16
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
kultúra
Na výstave sa stretli keramika, maľba aj grafika
V Galérii Domu umenia sa v utorok 4. mája uskutočnila vernisáž s názvom Stretnutia. Piešťanská keramikárka Jana Bayer
si na ňu pozvala svojich priateľov – profesorku Máriu Nemčekovú-Chmeliarovú, ktorá sa venuje maľbe, ale aj grafickej tvorbe a monotypii.
S matkou vystavuje aj dcéra Zuzana Nemčeková. Tá si do
nášho mesta priniesla svieže krajinomaľby. Ďalší autor, sochár Miroslav Pallo, vystavuje aj originálne kolesá s drevenou nohou. Zaujímavým prínosom výstavy sú i
práce grafika Andreja Mazúra. Andrej, ktorý ilustroval nielen Ezopove bájky a klasické rozprávky,
je aj autorom knihy Cesta vlakom.
V galérii Domu umenia sa nachádza jeho voľná grafika aj maľba – časť z bibliofílie Dante Ali-
S Janou Bayer v Dome umenia vystavuje Mária Nemčeková-Chmeliarová,
Zuzana Nemčeková, Miroslav Pallo, Andrej Mazúr a Eva Srníková.
la som ňou priateľov v Amerike,
Francúzsku, Austrálii, dokonca
pár malých kúskov som doniesla
aj do Indie. Väčšinou som ju dávala tamojším Slovákom. V deväťdesiatych rokoch som mala aj
vlastnú dielňu na Floride. Lenže
to bolo náročné, pretože paralelne som podnikala v Piešťanoch.
Napokon sme sa rozhodli biznis
na Floride uzavrieť a vrátili sme
sa na Slovensko.“ Jana Bayer si
splnila svoj dievčenský sen. Život
si zariadila tak, že stihla aj rodinu s deťmi, aj firmu. Len čo deti
zaspali, už roztáčala hrnčiarsky
kruh. Točiť jej pomáhal aj manžel Alex. „Ale potom mi odletel
hore do oblakov, kde trénuje svoj
šport,“ smeje sa umelkyňa, ktorej
krédom je – šťastie, radosť, láska,
deti a spokojný život. To všetko
praje aj ostatným. V. Dusíková
Súkolie s drevenou nohou je dielom sochára Miroslava Palla.
gieriho - Božská komédia. Stred
výstavnej siene zaplnila pôvabnou keramikou Eva Srníková, ktorá vyučuje v súkromnej strednej
škole v Topoľčanoch.
Šesťlístok umelcov uzatvára
domáca Jana Bayer so súbornou
výstavou keramiky s názvom V zajatí ruží. Jana si jednu ružu držala aj počas vernisáže. „Keď som
vytočila vázičku, alebo črepník,
či misku, chcela som ju niečím
oživiť, dať jej šťavu. A tak som
ružičky vkladala všade, kde ma
to napadlo,“ vysvetľuje piešťanská keramikárka. „No v súčasnosti to už nerobím. Ruže som trošku skresala. Pretože je to veľmi
‘titerná‘ práca, a našinci ju ešte
nevedia ohodnotiť. Stačí im menej, aby to bolo lacnejšie,“ vysvetlila nám dôvody, prečo sa preorientovala na jednoduchšiu líniu.
Na otázku, ako sa dostala ku keramike, Jana odpovedala: „Točiť
som sa naučila v škole v Pezinku,
ale k hrnčiarskemu kruhu ma prilákala tvorba jedného moravského keramikára, ktorý zhotovoval
nádherné klasické formy na bábovky. Od neho som mala aj prvý
hrnčiarsky kruh. Pekné spomienky mám na 90. roky, keď sme sa
s manželom, ktorý mi vo všetkom pomáhal, ‘rozšupli‘ a behali
sme po svete. Keramiku som nosila všade so sebou. Obdarováva-
Tento umelecký dopravný kolaps vyrieši iba Superman.
Hendikepovaní vystavujú fotografie
Slávnostná vernisáž minulý pondelok otvorila
ďalšiu výstavu hendikepovaných umelcov v Galérii
Reflexy v piešťanskom hoteli Magnólia. Prezentujú sa na nej svojimi fotografiami Miroslav Cheben z
Ružomberka, Igor Frimmel z Piešťan, Ján Miškovič
z Banskej Bystrice a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s cyklom Cesta svetla.
Piešťanský fotograf Igor Frimmel sa predstavil novou kolekciou portrétov a zaujímavým fotografickým dielom - umelkyne bez rúk, ktorá maľuje nohami - Pavlíny Triščovej. Tá vystavovala svo-
je diela aj v Dome umenia v Piešťanoch. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa prezentovala jedinečnou výstavou s názvom Cesta svetla. Po
prvýkrát vystavoval svoju fotografickú tvorbu v galérii Reflexy aj hendikepovaný umelec Ján Miškovič - Mišiak, ktorého fotografické diela sa vyznačujú autentickosťou, sú zamerané na športovú tematiku a boli ocenené aj v zahraničí.
Na vernisáži nechýbal ani herec Ján Kroner, ktorý postihnutým umelcom aktívne pomáha. Výstava
potrvá do konca mája.
(red)
kultúra
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
17
NARODIL SA NA POLÍCII A ROBÍ V BASE
Ferkovi Bojničanovi (uprostred) zablahoželali k výstave konanej
pri príležitosti jeho 50. narodenín Vladimír Pavlík (vľavo) a Vojto Haring.
Karikaturista Ferko Bojničan (50)
z Hlohovca, ktorý už 28 rokov
pracuje v leopoldovskej väznici, počas vernisáže výstavy karikatúr v Piešťanskom informačnom centre s názvom Osudové
čiary perlil.
„Potýčky so zákonom mám už
od narodenia, svetlo sveta som
totiž uzrel na policajnej stanici,“ prezradil o sebe holohlavý autor, ktorý je členom Klubu nespravodlivo plešatých (KNP). Keďže je
všeobecne známe, že plešatí muži
majú posilnené mužské hormóny,
Bojničan priznal i to, že hlavnou
témou jeho karikatúr je erotika.
Tú vystavoval aj na zjazde sexuológov. „Ale tu, v Piešťanskom
informačnom centre, som takéto kresbičky neuverejnil. Chodia sem aj deti,“ žartoval autor,
ktorý má na svojom konte desiatky výstav a ocenení. Okrem toho
je aj členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a zakladateľom i organizátorom bienále kresleného humoru – Fraštacký tŕň.
Ferko nevyzerá na päťdesiat,
dobrú kondíciu a mladícky vzhľad
si udržuje jazdou na bicykli, rád
pláva a hrá kolky. Venoval sa aj atletike, ale teraz, keď tretry zavesil na klinec, jazdí na motocykli,
fotografuje a, samozrejme, kreslí. Minulý rok si kúpil chatku so záhradkou a vinohradom a chystá sa
na ozajstné chatárčenie. Keď rozprával o opekačkách, vo vzduchu
sa vznášala imaginárna vôňa špekáčikov a slaniny. Alebo to voňali len oškvarky v pagáčoch, ktoré
Ferko napiekol spolu s jablkovoorechovou a makovou štrúdľou,
aby uhostil priateľov na vernisáži.
Vládla tu príjemná atmosféra. Recitovaním ju umocnil kurátor výstavy Vojto Haring - jeden
z členov Osirelého považského
štvorlístka. Ten na margo Ferkovho členstva v KNP dodal: „Krstným otcom klubu som bol ja – aj
keď mám hlavu glbatú.“ A predniesol hanopis na svoju hlavu,
ktorým si sypal popol za to, že na
nej rastú vlasy. Vernisáž si užil aj
Bojničanov priateľ Vladimír Pavlík, ktorý je držiteľom slovenského rekordu v kreslení karikatúr.
V „picku“ zaspievala hosťom i vystavovateľovi, ktorý v tomto roku
oslávil päťdesiat rokov, pôvabná speváčka Laura Pekarovičová.
V. Dusíková
Laura Pekarovičová zaspievala tri piesne.
Obrazomámenie v podaní Nade Jankovičovej
V Galérii Fontána nájdete v
týchto dňoch unikátnu výstavu
jednej z najpopulárnejších slovenských umelkýň - akademickej maliarky Nade Rappensbergerovej-Jankovičovej.
Hoci Naďa chodievala k svojmu starému otcovi, ktorý býval
v dome na Sládkovičovej ulici,
a Piešťany má rada, obyvatelia
nášho mesta jej až tak veľmi neprirástli k srdcu. „Myslím si, že
Piešťanci sú taká zvláštna kategória ľudí. Ja sa hlásim skôr k Považskej Štiavnici, kde som študovala gymnázium. Tam sú úplne opační ľudia. Nie sú na peniaze, sú strašne zlí obchodníci,
ale zakladajú všelijaké výtvarné a hudobné krúžky, malé javiskové formy, žijú kultúrne,“ vyzdvihla Štiavničanov akademická maliarka.
Dielo tejto autorky v úvode
vernisáže predstavil jej priateľ
Ľuboslav Moza: „V Nadiných dielach sa stretávame so všetkým,
čo oslovuje našu túžbu po kráse,
magickosti a tajomstvom oprade-
ných príbehoch. So stredovekými hradmi a ich éterickými bielymi paniami, s postavami našej, antickej i severskej mytológie, so zašifrovanými symbolmi
a hádankami ľudových rozprávok
a povestí. Jej obrazy môžu byť
únikom do imaginárneho sveta,
no obsahujú aj istú dávku humo-
ru i triezveho pohľadu na život
a jeho mnohotvárnosť. Rozpráva najmä príbehy o láske a ľudských snoch, nezabúdajúc pritom
na záludnosť, ktorú v sebe skrývajú.“ Vernisáž navštívil aj Nadin
manžel a množstvo priaznivcov,
obdivovateľov a priateľov. Dvaja
z nich – Rastislav Dubovský a jeho
Naďa Rappensbergerová-Jankovičová počas autogramiády.
matka - spríjemnili hosťom chvíle
prednesom i hrou na klavíri.
Naďa Rappensbergerová-Jankovičová absolvovala Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave na
oddelení grafiky a knižnej ilustrácie v roku 1962. Študovala u profesora Vincenta Hložníka, ktorého
osobnosť i dielo poznačili aj Nadinu tvorbu. Je nádherná, plná fantázie, lietania a milovania. Táto
umelkyňa prispela k vysokej kvalite slovenskej grafiky. Jej obrazy obsahujú aj istú dávku humoru,
ale i triezveho pohľadu na mnohotvárnosť života. Tvoria ich najmä
príbehy o láske a ľudských snoch.
V oblasti grafiky sa autorka zameriava na voľnú grafickú tvorbu (litografiu), knižnú ilustráciu a exlibris. Za svoju doterajšiu tvorbu
získala mnoho domácich i zahraničných ocenení. Napriek všetkej tej sláve a popularite ostala
obyčajne ľudská, prívetivá a sympatická.
(vd)
18
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
STREDA 12. MÁJA
JEDNOTKA
03:20 Obete a tí druhí 03:45 Miláčik 05:30 Slovensko dnes 05:45
Správy STV 06:10 Góly body
sekundy 06:15 Počasie 06:20
Udalosti ČT 06:50 Dámsky magazín STV 08:00 Ranné správy
08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00
Inšpektor Morse 10:45 Sladká
Valentína (95) 11:30 Sladká
Valentína (96) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Vojna kuchárov 14:05 Kaviareň Slávia 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (159/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Sila lásky
II. (104) 17:25 Sila lásky II. (105)
18:15 Dr.House IV. (12/16) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Neviditeľný muž
na úteku
Komédia. Príliš veľa
zmien v jednej chvíli...
(Francúzsko, Spojené
štáty americké 1992)
22:00 Genesis: Zrodenie
vraha (11/22) Únos
Kriminálny seriál o špeciálnej jednotke,ktorá rieši
zločiny v Madride a okolí.
(Španielsko 2007)
22:55 Genesis: Zrodenie
vraha (12/22) Kandidát
Kriminálny seriál o špeciálnej jednotke,ktorá rieši
zločiny v Madride a okolí.
(Španielsko 2007)
00:05 Inšpektor Morse 01:50
Genesis: Zrodenie vraha (11/22)
02:45 Genesis: Zrodenie vraha
(12/22)
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:50 Povodeň 11:30 Dokonalá katastrofa
3/6 12:30 Kung Fu - Legenda
pokračuje II. 15/22 13:20 Rýchle
Televízne noviny 13:25 Odložený prípad III. 15/23 14:10
Monk III. 13/16 15:00 Rýchle
Televízne noviny 15:05 Kobra 11
V. 10/18 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad II. 11/23 17:00
TV program 12. 5. - 18. 5.
Prvé Televízne noviny 17:25
Počasie 17:35 Reflex 17:55
Rýchle Televízne noviny 18:00
Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:00 Vražda podľa plánu
Ich plán je dokonalý. Má
však jeden háčik - nepočíta s ňou...
Iba policajtka Sandra Bullocková má šancu odhaliť
páchateľov smrteľne rafinovaného zločinu...
Kriminálny triler
(116'), USA, 2002
00:10 Pavúčia sieť 01:45 LAX Medzinárodné letisko Los Angeles 3-4/13 04:00 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn - Mohan 11/18
04:40 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:45 KRIMI NOVINY 06:10
PROMI NOVINY 06:30 KRIMI
NOVINY 06:55 NOVINY TV JOJ
07:25 KRIMI NOVINY 07:55
NOVINY TV JOJ 08:25 Panelák V. (69) 09:30 RANNÉ KINO:
Stratený poklad 11:25 Klaun
(40) 12:25 District (21) 13:15
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(3) 14:10 Myšlienky vraha I.
(17) 15:10 Simpsonovci XIV.
(8, 9) 16:00 C.S.I.: Kriminálka
New York II. (4) 16:59 PRVÉ
NOVINY 17:30 PROMI NOVINY
18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (70) Bitkári
Alica sa u Jančovcov
správa k Dušanovi mimoriadne vlastnícky. Emil
nevie zapojiť nový televízor, Janka je z toho na
prášky...
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (16)
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2010)
22:15 Kosti III. (11)
Sledujte napínavú
prácu vedcov, ktorým
nechýba humor a ľudskosť aj napriek tomu,
že pracujú v morbídnom
svete plnom krutých a
hrôzostrašných zločinov!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2008)
23:15 Dexter III. (11)
Navonok vedie pokojný a
usporiadaný život, v skutočnosti však vedie život
dvojitý - po nociach vyráža
na lov a zabíja vrahov,
aby zbavil spoločnosť zla.
Kto odhalí Dexterovu dvojitú existenciu? Americký
kriminálny seriál (2008)
00:15 Čas strachu 01:55 Klaun
02:40 Dexter III. 03:35 Stratený
poklad 05:00 Črepiny *
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 62/129
06:40 Súboj vášní 71-72/125
08:50 Čaro lásky 22/90 09:40
Viktória 163/171 10:35 Ulica III.
182/259 11:25 Správna Susan III.
7/23 11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 27/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 181/351 14:55 Správna
Susan III. 8/23 15:25 Naučím ťa
milovať 63/129 16:10 Súboj vášní
73-74/125 18:00 Túžba tela 53/143
19:00 Rebeli II. 28/225 20:00 Čaro
lásky 23/90 20:55 Pravá tvár vášne
74/178 21:50 L.O.V.E. 22:45 Sex
v meste III. 13/18 23:15 Viktória
164/171 00:05 Novokaín 01:35
Pravá tvár vášne 74/178 02:20
V tieni 02:55 Túžba tela 53/143
03:40 V tieni 04:20 Novokaín
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (13)
05:50 Navzdory osudu (9, 10)
07:15 Doktorka Quinnová (37)
08:00 Smer juh (18, 19) 09:45
Derrick II. (81) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (5) 11:50 M*A*S*H*
(83, 84) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (13) 13:45 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (5) 16:10 M*A*S*H* (83,
84) 17:10 Láska a pomsta (37,
38) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Chlapci a
chlapi (5) 21:40 M*A*S*H* (48,
49, 50, 51.) 23:45 Mafstory 00:35
Črepiny * 01:00 Nočné reprízy
DVOJKA
06:00 Správy - Hírek 06:05
Správy a komentáre 06:30 Správy
STV „N” 06:55 Udalosti ČT 07:30
Živá panoráma 08:00 Regionálny
denník 08:30 Pre materské školy
08:55 Deti hudobníci (5/10) 09:25
Fokus - zdravie 10:10 Národnostný magazín 10:35 Obrázky
z prírody 11:05 Eurovirtuál 11:25
Zdravie v Európe (6/8) 12:20 Živá
panoráma 12:55 Ľudová kultúra
na Slovensku 13:20 Môj dom,
môj hrad 13:55 Na ceste 14:25
Elixír 14:55 5 minút po dvanástej
- Čo vieme o vojne? 15:55 Spektrum vedy (4/20) 16:30 Maďarský
magazín 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - peniaze 18:18
Autoportréty 18:20 Večerníček
18:30 Mama to vie najlepšie
19:00 Pestúni zvierat (5) 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:15 Ľudia
na hranici 21:10 Invencie: Eva
Fišerová - Duch a hmota 21:15
Test magazín 21:30 Správy a
komentáre 21:55 Kronika Envirofilmu 22:05 Na tanieri/Teríteken
23:05 Udalosti ČT 23:35 Správy
STV „N” 00:00 Správy - Hírek
00:05 Správy a komentáre
ŠTVRTOK 13. MÁJA
JEDNOTKA
03:45 Sila lásky II. (104) 04:35
Sila lásky II. (105) 05:25 Slovensko dnes 05:40 Správy STV
06:05 Góly body sekundy 06:15
Počasie 06:20 Udalosti ČT 06:50
Dámsky magazín STV 08:00
Ranné správy 08:15 Vtipnejší
vyhráva 09:00 Dempsey a Makepeacová 10:40 Sladká Valentína
(97) 11:25 Sladká Valentína (98)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Vojna kuchárov 14:05
Kaviareň Slávia 14:45 Úsmev,
prosím! 15:15 Divoký anjel
(160/270) 15:58 Počasie 16:00
Správy STV o 16:00 16:05 Hokej
MS 2010 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko
dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy
20:05 Hokej MS 2010
Kazachstan - Slovensko
Priamy prenos.
(Spolková republika
Nemecko 2010)
inzercia
ZAHRYZNITE SA
DO CUDZIEHO
(letné intenzívne kurzy angličiny)
JAZYKA!
PPOWER
OWER ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
POWER
Termíny
Termínya aúrovne:
úrovne:
Termíny
Termíny aa úrovne:
úrovne:
12. - 16. júl
Beginners (začiatočníci)
19. - 23. júl
False beginners (veční začiatočníci)
2. - 6. august Intermediate (stredne pokročilí)
Malé
Maléskupiny:
skupiny:
Malé
Malé skupiny:
skupiny: 4 - 6 ľudí
Kvalifikovaní a skúsení lektori
Denne 6 hod. cudzieho jazyka (týždenne 30 hod.)
Úroveň intermediate aj so zahraničným lektorom
Cena
kurzu:
Cena
kurzu:
Cena
kurzu:
Cena kurzu:
149,00 €
More info:
More
info:
More
info:
More info:
[email protected], 0915 701733
www.skypers.sk
www.skypers.sk
www.skypers.sk
www.skypers.sk
TV program 12. 5. - 18. 5.
ŠTVRTOK 13. MÁJA
20:50 5 a pol
(Slovensko 2010)
23:00 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovensko 2010)
23:30 Komisár Montalbano
(2/4) Okruh okolo bóje
Kriminálny seriál. Niekto
by ho radšej videl medzi
mŕtvymi...
(Taliansko 2005)
01:10 Dempsey a Makepeacová
02:45 Komisár Montalbano (2/4)
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:45 Let
243: Núdzové pristátie 11:20
Dokonalá katastrofa 4/6 12:20
Kung Fu - Legenda pokračuje
II. 16/22 13:10 Rýchle Televízne
noviny 13:15 Odložený prípad
III. 16/23 14:10 Monk III. 14/16
15:00 Rýchle Televízne noviny
15:05 Kobra 11 V. 11/18 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
II. 12/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 25/25
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:50 Catwoman
Jedna z najslávnejších
komixových postáv ožíva
na plátne, aby pomstila
smrť svojho otca...
Akčný film (100'),
USA-Austrália, 2004
00:45 Lovec tieňov 02:30 Lampáreň 03:00 Kobra 11 V. 11/18
04:00 Špecialisti: Kriminálna
polícia Rýn - Mohan 12/18 04:40
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:40 KRIMI NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:50 NOVINY TV JOJ
07:20 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:20 Panelák V. (70) 09:25 RANNÉ KINO:
Rukojemník 11:25 Klaun (41)
12:25 District (22) 13:15 C.S.I.:
Kriminálka New York II. (4) 14:10
C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. (16)
15:10 Simpsonovci XIV. (10, 11)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
II. (5) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (71) Podliak
Boris vysvetľuje Lucii,
prečo nie je boháčom.
Doktor Tibor Fábry chce
od Ivany kontakt na
Jakuba. Imro doniesol
Angelike darček.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (17) Násilie
Nevada by chcela Eve
pomôcť, tá ju ale stále
odmieta. Conan si nevie
poradiť sám so sebou.
Pokúsi sa poradiť s
Batmanom, ale neporozumejú si. Psychiatričke sa konečne podarí
zlomiť vzdor vo Filipovi.
Magorka sa s Evou radí
o svojej svadbe. Grófka
dostala ďalšiu vychádzku.
Podarí sa jej utiecť ...
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Mafstory: Stará láska
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny seriál (2010)
23:15 Profesionáli III. (15)
Nesprávny šéf
Muži z policajnej stanice
naďalej hrdo a odhodlane
bojujú so zločinom...
Komediálny seriál z policajnej stanice (2009)
00:15 Špeciálne komando IV. (9)
01:15 Odsúdené II. 02:00 Podvodníci 02:50 Klaun 03:35 AT13 zasahuje: Šachmat 05:00 Črepiny *
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 63/129
06:40 Súboj vášní 73-74/125
08:50 Čaro lásky 23/90 09:40
Viktória 164/171 10:35 Ulica III.
183/259 11:25 Správna Susan III.
8/23 11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 28/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 182/351 14:55 Správna
Susan III. 9/23 15:25 Naučím
ťa milovať 64/129 16:10 Súboj
vášní 75-76/125 18:00 Túžba tela
54/143 19:00 Rebeli II. 29/225
20:00 Čaro lásky 24/90 20:55
Pravá tvár vášne 75/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
14/18 23:15 Viktória 165/171
00:05 Hotel pre rukojemníkov
01:30 Pravá tvár vášne 75/178
02:15 V tieni 02:55 Túžba tela
54/143 03:35 V tieni 04:25 Hotel
pre rukojemníkov
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (14)
05:50 Navzdory osudu (11, 12)
07:15 Doktorka Quinnová (38)
08:00 Smer juh (20, 21) 09:45
Derrick II. (82) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (6) 11:50 M*A*S*H*
(85, 86) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (14) 13:45 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (6) 16:10 M*A*S*H* (85,
86) 17:10 Láska a pomsta (39,
40) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Detektív
XXL: Čierne a biele 22:00 Lampa
00:40 Hamburger Hill 02:25
Nočné reprízy
DVOJKA
06:00 Správy - Hírek 06:05 Správy
a komentáre 06:30 Správy STV
„N” 06:55 Udalosti ČT 07:30 Živá
panoráma 08:00 Regionálny denník 08:30 Nové Pištáčikove dobrodružstvá (2/3) 09:00 Deti hudobníci (6/10) 09:30 Fokus - peniaze
10:15 Maďarský magazín 10:40
Obrázky z prírody 11:15 Ľudia
na hranici 12:10 Živá panoráma
12:40 Ľudová kultúra na Slovensku 13:05 Mama to vie najlepšie
13:35 Pestúni zvierat (5) 14:05
Pavol Jozef Šafárik 14:35 Na
tanieri/Teríteken 15:40 Profesionál
15:55 Halali 16:30 Hlas Európy
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - právo 18:18 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 Kvarteto
19:00 Dizajn (17/17) 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:05 Slovo 20:10
Úžasné premeny prírody (1/6)
21:00 Família 21:30 Správy a
komentáre 21:55 Kronika Envirofilmu 22:05 Večer na tému 23:35
Polícia 23:45 Udalosti ČT 00:15
Správy STV „N” 00:40 Správy Hírek 00:50 Správy a komentáre
PIATOK 14. MÁJA
JEDNOTKA
04:25 Ryby, rybky, rybičky 04:50
Bernolákovo - 800 rokov 05:30
Slovensko dnes 05:45 Správy
STV 06:10 Góly body sekundy
06:15 Počasie 06:20 Udalosti
ČT 06:50 Dámsky magazín STV
08:00 Ranné správy 08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00 Dempsey a
Makepeacová 09:50 Dempsey
a Makepeacová 10:45 Sladká
Valentína (99) 11:30 Sladká
Valentína (100) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Vojna kuchárov 14:05 Kaviareň Slávia 14:45
Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (161/270) 15:58 Počasie
16:00 Správy STV o 16:00 16:05
Hokej MS 2010 19:00 Počasie
19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Mini Talent Show
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov do 15
rokov.
(Slovensko 2010)
21:30 ooops!načierno
Zábavný týždenník
pod názvom „ooops!načierno” prezentuje
vtipné dokrútky, skeče a
prekvapenia so Sväťom
Malachovským a René
Štúrom.
(Slovensko 2010)
22:05 Epicentrum
Katastrofický film. Najväčšie zemetrasenie v
histórii...
(USA 2000)
23:45 Sexi mŕtvola
Komédia. Malí zlodeji a
veľkí hlupáci!
(USA 2005)
01:20 Dempsey a Makepeacová
02:10 Dempsey a Makepeacová
02:55 Správy STV o 16:00
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
19
MARKÍZA
05:30 Reflex 06:00 Teleráno
08:45 Bez servítky 09:35 Zóna
smrti: Sopka v New Yorku 11:20
Dokonalá katastrofa 5/6 12:25
Kung Fu - Legenda pokračuje
II. 17/22 13:15 Rýchle Televízne
noviny 13:20 Odložený prípad
III. 17/23 14:10 Monk III. 15/16
15:00 Rýchle Televízne noviny
15:05 Kobra 11 V. 12/18 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
II. 13/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Aj múdry schybí
Zábavný seriál, ktorý vás
presvedčí, že netreba
dať na prvý dojem.
21:10 Detektívi z Hollywoodu
Skúsený policajt Joe
Gavilan a jeho neostrieľaný kolega KC majú
vyriešiť vraždu člena rapovej skupiny. Stopa vede
k hudenému magnátovi
Sartainovi, ktorý očividne
nie je žiadne neviniatko...
Akčná komédia
(112'), USA, 2003
23:20 Sniper 2
Akčný film (87'),
USA, 2002
01:00 Red Bull Air Race 2010 Rio
de Janeiro 01:25 Návrat na Pláž
divochov 03:00 Útek pred spravodlivosťou
TV JOJ
05:50 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI NOVINY 06:40 NOVINY
TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY
07:40 NOVINY TV JOJ 08:10
Panelák V. (71) 09:15 RANNÉ
KINO: Druhá manželka 11:25
Klaun (42) 12:25 District (23)
13:15 C.S.I.: Kriminálka New York
II. (5) 14:10 Kosti III. (11) 15:10
Simpsonovci XIV. (12, 13) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(6) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (72) Impotent
Filip sa nevie rozhodnúť,
čo má urobiť so svojou láskou... Maslákovi sa nepáči
správanie Milanovho otca,
čo mu dá jasne najavo.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Denník princeznej 2:
Kráľovstvo v ohrození
Do tridsiatich dní si musí
nájsť ženícha, inak stratí
nárok na trón. Srdcu sa
však nedá rozkazovať...
Americká romantická
komédia (2004)
23:30 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:15 Kill Bill 2 02:55 C.S.I.: Kriminálka New York II. 03:35 Anjel
smrti 05:10 Pekelný dážď
20
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
spoločenská rubrika/inzercia
7. máj2010
Školáci z cirkevnej ZŠ si pripravili program pri príležitosti Dňa matiek.
ZAČIATOK O
22:00, VSTU
PNÉ: 5 EUR
Hrali a spievali pre mamy
Deti z Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch
pripravili pre svoje mamičky, babičky, ale i pre ďalších rodinných príslušníkov program pri
príležitosti oslavy Dňa matiek.
V kine Fontána sa minulý utorok
predstavili žiaci od prvého po
deviaty ročník a spríjemnili tak
mamičkám májové popoludnie.
Žiaci počas niekoľkých mesiacov nacvičovali pre svoje mamy
a starké program plný tancov a
piesní. Učiteľka Iveta Kováčová s
tanečným krúžkom z prvého stupňa pripravili prehliadku taneč-
ných čísiel ako samba, Portugalský tanec či „Báječná ženská“.
Druháčikovia sa zase zaskveli divadielkom Danka a Janka sa predstavujú. Najmladší školáci zase
potešili svoje mamy bábkovým divadlom Žaburiatko.
Kultúrny program pokračoval
vystúpením speváckeho zboru z
prvého stupňa pod vedením sestry Lucietty. Pedagogička Ľubica Jakubíková pripravila so žiakmi z druhého stupňa pásmo ľudových piesní, ale tiež i tých modernejších ako Horehronie a Rieka života.
G. Kiššová/(red)
- PREDPREDAJ
, 7 EUR - NA
REDAJ, 4 EUR
É: 3 EUR - PREDP
:00, VSTUPN
ZAČIATOK O 21
generálny partner
MIESTE, PRED
PREDAJ: INDI
ANS PUB
B
NS PU
DPREDAJ: INDIA
- NA MIESTE, PRE
22
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
TV program 12. 5. - 18. 5.
PIATOK 14. MÁJA
SOBOTA 15. MÁJA
DOMA
JEDNOTKA
05:55 Naučím ťa milovať 64/129
06:40 Súboj vášní 75-76/125
08:50 Čaro lásky 24/90 09:40
Viktória 165/171 10:35 Ulica III.
184/259 11:25 Správna Susan III.
9/23 11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 29/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 183/351 14:55 Správna
Susan III. 10/23 15:25 Naučím
ťa milovať 65/129 16:10 Súboj
vášní 77-78/125 18:00 Túžba tela
55/143 19:00 Rebeli II. 30/225
20:00 Čaro lásky 25/90 20:50
Inga Lindströmová: Súmrak nad
Sommarholmom
22:35
Tam,
kde pravda víťazí 00:15 Sex v
meste III. 13-14/18 01:10 Ulica III.
184/259 01:50 V tieni 02:30 Túžba
tela 55/143 03:15 Júlia - Cesty za
šťastím 183/351 03:55 Viktória
165/171 04:40 112 05:45 V tieni
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (15)
05:50 Navzdory osudu (13, 14)
07:15 Doktorka Quinnová (39)
08:00 Smer juh (22, 23) 09:45
Derrick II. (83) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (7) 11:50 M*A*S*H*
(87, 88) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (15) 13:45 Varí vám to 14:30
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (7) 16:10 M*A*S*H* (87,
88) 17:10 Láska a pomsta (41,
42) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 „Panoptikum Města pražského” (5) 21:30
Priepasť 00:25 Vraždy v Midsomeri VIII. (6) 02:00 Nočné reprízy
06:00 Správy - Hírek 06:05
Správy a komentáre 06:30 Správy
STV „N” 06:55 Udalosti ČT 07:30
Živá panoráma 08:00 Regionálny
denník 08:30 Pre materské školy
08:55 Hádaj, kto nás pozval?
09:25 Fokus - právo 10:05 Rómsky magazín - So Vakeres 10:35
Obrázky z prírody 11:10 Úžasné
premeny prírody (1/6) 12:00 Živá
panoráma 12:45 Ľudová kultúra na Slovensku 13:10 Kvarteto 13:45 Dizajn (17/17) 14:15
Família 14:50 Večer na tému
16:20 Z národných dejín 17:00
Regionálny denník 17:35 Fokus
- rodina 18:18 Autoportréty 18:20
Večerníček 18:30 Televíkend
19:00 Kaleidoskop 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Apokalypsa - Druhá svetová vojna (6/6)
21:15 Traja v sieti 21:30 Správy
a komentáre 21:55 Kronika Envirofilmu 22:00 Slovensko a svet
22:30 Zo Zeme na Mesiac (2/12)
23:30 Udalosti ČT 00:00 Správy
STV „N” 00:25 Správy - Hírek
00:35 Správy a komentáre
03:15 Sexi mŕtvola 04:35 Príbehy Bratislavského vodovodu
04:55 Nitriansky hrad 05:35 Slovensko dnes 05:45 Správy STV
06:15 Góly body sekundy 06:25
Svet v obrazoch 06:50 Škaredé
káčatko a ja (21/26) 07:15 Rýchla
rota Chipa a Dala (42/51) 07:35
Náhradníci II. (10/31) 08:00 Fidlibum 08:25 Hádaj, kto nás pozval
08:50 Kamarátka Šuška 10:10
Robin Hood II (3/13) 10:55 Show
Billa Cosbyho 11:20 Planéta Zem
zhora II. 12:15 Motormagazín
12:40 Mini Talent Show 13:50
Eurovision Song Contest 2010
- magazín 14:25 Rukojemník či
komplic 15:50 Sever proti Juhu
(10/12) 16:40 Sever proti Juhu
(11/12) 17:25 ...a just (dohoda
možná) 17:55 Postav dom, zasaď
strom 18:30 Kaviareň Slávia
19:12 Počasie 19:15 Večerníček
19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovenská republika 2010)
21:20 Miluj ma ešte raz
Zmení svoj postoj k
životu? Dojímavý a silný
príbeh hľadania samej
seba...
(Spolková republika
Nemecko 2005)
22:55 L.A. - Utajené
skutočnosti
Krimithriller. Žiadne
zákony, žiadne pravidlá...
(Spojené štáty
americké 1997)
01:20 V sieti CIA (3/3) 02:55 Miluj
ma ešte raz
MARKÍZA
05:00 H2O: Stačí pridať vodu
20-22/26 06:15 Príbehy z hasičskej stanice 06:30 Superpes
Krypto 06:50 Uletení Loonatici II.
1/13 07:20 Flintstonovci II. 8/25
07:45 Alf IV. 7-8/24 08:40 Bingo
10:15 Krok za krokom V. 22-23/24
11:05 Príbeh žraloka 12:35 LET´S
DANCE
14:45
Nebezpečná
zásielka 16:15 Rýchle Televízne
noviny 16:20 Ženích na úteku
18:15 Rýchle Televízne noviny
18:20 Partička 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou dierkou.
20:40 Ako uloviť družičku
Sprostredkovatelia rozvodov John a Jeremy sú
obchodní partneri a dlhoroční priatelia, ktorí majú
ideálny jarný koníček votrú sa na svadbu a tam
narušujú jej pokojný chod.
Romantická komédia
(115'), USA, 2005.
22:55 Súmrak: Sága
vyvolených
Pre študentov elitnej
školy Spenser Academy
sú členovia spolku
„Synovia Ipswiche“ tí
najskazenejší študenti
na škole. Ale to nie
je jediné, čo majú
spoločné. Títo štyria
priatelia spolu zdieľajú
ešte jedno, 300 rokov
staré, tajomstvo. Súboj
nesmrteľných začína...
(94'), USA, 2006.
00:40 Grindhouse: Auto zabijak
02:40 Zrkadlová maska 04:15
Smotánka
06:45 Princezná Sissi 07:15
Káčerovo 07:45 Za všetko môže
Winn-Dixie 10:00 Klub odložených
žien 12:00 Legenda o Jurajovi a
drakovi 14:00 Tajomstvá zátoky
16:00 Matkina posadnutosť 18:00
PRVÉ NOVINY 18:20 Kutyil s.r.o.
III. (2) 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 Záchranári
Plavec - záchranár Ben
Randall stratil počas
záchrannej akcie v
zúrivej búrke celý svoj
tím. Jeho nadriadení sa
obávajú, že po tomto
tragickom incidente nie je
už schopný sa náročnej
práci venovať,a proti jeho
vôli ho preradia na miesto
inštruktora vo výcvikovej škole pre mladých
adeptov. Ben sa vrhne do
učenia jediným spôsobom, ktorý mu je vlastný,
a svojimi nekonvenčnými metódami obráti
celý výcvikový program
naruby. Vie však veľmi
presne, čo je v stávke trúfalí nováčikovia, ktorí
sú zatiaľ plní humoru,
budú musieť jedného dňa
činiť mučivé rozhodnutia,
koho zachrániť a koho
nechať zomrieť v rozbúrených vodách.
Americký dobrodružno-akčný film (2006)
23:00 Loď duchov
Z hlbín mora sa vynára
desivé tajomstvo minulosti.
Hranica medzi realitou a
záhrobím je zlomená! Hrôzostrašná loď vôbec nie je
opustená, ako sa zdalo na
prvý pohľad. V jej rozkladajúcom sa podpalubí je
ukryté smrteľné tajomstvo.
Posádka ho musí odhaliť,
aby si zachránila vlastné
životy, pretože ich plavidlo
sa za záhadných okolností
potápa...
Akčný thriller (2002)
00:55 Zvodná obeť 02:25 Loď
duchov 03:50 Klub odložených
žien
06:20 Tam, kde pravda víťazí
07:55 Súboj vášní 77-78/125
10:00 Slávici na ulici 11:00 Chuťovky 12:50 Moja mama veterinárka I. 13/13 13:50 Eva Blond:
Šiesty zmysel 15:25 Súboj vášní
79-80/125 17:15 PROMINENTI
18:05 Gossip Girl II. 7/25 19:00
Jesse I. 21-22/22 20:00 Rosamunde Pilcherová: Cena za lásku
21:40 Charlotte Linková: Vražedný podvod 23:30 Vražedná
hra 01:20 Eva Blond: Šiesty zmysel 02:50 PROMINENTI 03:30
Gossip Girl II. 7/25 04:10 Jesse I.
21-22/22 04:55 V tieni
JOJ PLUS
04:45 Biely Indián 06:15 Derrick
II. (83) 07:15 „Taková normální
rodinka” (1/8) 08:00 Profesionáli
II. (3, 4) 09:50 Žena za pultom
(11) 10:45 Vraždy v Midsomeri
VIII. (6) 12:40 „Taková normální
rodinka” (1/8) 13:35 Otecko na
nedeľu 14:50 Priepasť 17:50
„Panoptikum Města pražského”
(5) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Niet úniku 22:00 Bonnie & Clyde:
Pravdivý príbeh 23:45 Profesionáli II. (3, 4) 01:25 Nočné reprízy
DVOJKA
04:55 Správy STV „N” 05:20
Správy a komentáre 05:45 Správy
- Hírek 05:50 Udalosti ČT 06:20
Eurovirtuál 06:35 Kaleidoskop
07:05 Traja v sieti 07:20 Živá
panoráma 07:45 Televíkend 08:15
[email protected] (2/13) 08:40 Apokalypsa - Druhá svetová vojna (6/6)
09:40 Voľná tribúna 2010 11:10
TKN 11:35 Heidi (17/26) 12:05
5 minút po dvanástej - Láska ...k
rodičom?! 13:10 Duchovia (29/34)
13:35 S Jakubom na rybách (5/20)
14:00 Poltón 14:35 Kapura 15:20
Farmárska revue 15:35 Zelená
revue 15:50 Pesničkári po rokoch
16:10 Expedícia Líbya - 1.časť
16:40 Krištáľové krídlo 2009
18:15 Večerníček 18:20 Autoportréty 18:25 Sedemnásť zastavení
jari (6/12) 19:15 Československý
filmový týždenník 19:30 Správy
STV „N” 19:50 Národnostné
správy 20:00 Keno 10 20:05 Na
križovatke sk+cz 21:50 Anjeli
strážni Martina Nikodýma 22:15
Kronika Envirofilmu 22:25 ooops!načierno 23:05 Dištrikt! 00:30
Motormagazín 00:50 Udalosti ČT
01:20 Správy STV „N”
TV program 12. 5. - 18. 5.
NEDEĽA 16. MÁJA
JEDNOTKA
04:30 Planéta Zem zhora II. 05:25
Motormagazín 05:50 Správy STV
06:15 Góly body sekundy 06:20
Postav dom, zasaď strom 06:50
Škaredé káčatko a ja (22/26)
07:15 Rýchla rota Chipa a Dala
(43/51) 07:40 Náhradníci II.
(11/31) 08:00 Maškrtníček 08:30
Góóól 08:55 Ženský vtip 10:05
3-2-1-ŠTART! 10:20 Cesta okolo
sveta cez 80 záhrad 11:25 Svet
v obrazoch 11:55 O 5 minút
12 13:00 Agatha Christie: Poirot 13:55 Statočný zlodej 15:15
Tajomstvo mojej kuchyne 16:05
Hokej MS 2010 18:35 Eurovision
Song Contest 2010 - magazín
19:12 Počasie 19:15 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly
body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Rob Roy
Romanticko-dobrodružný
film. Keď ste už raz
všetko stratili, nič vás
nezlomí...
(USA 1995)
22:35 Claire
Krimi. Vdova - jasnovidka
pomáha nájsť sériového
vraha...
(Francúzsko, Spojené
štáty americké 2007)
00:00 Agatha Christie: Poirot Krádež šperkov v hoteli
Grand Metropolitan
Detektívny seriál. Naozaj
výnimočný detektív...
(Veľká Británia 1993)
00:50 Svet v obrazoch 01:20 ...a
just (dohoda možná) 01:45 Claire
MARKÍZA
05:00 H2O: Stačí pridať vodu
23-24/26 05:45 Príbehy z hasičskej stanice 06:00 Superpes
Krypto 06:25 Chobotnice z II.
poschodia 08:05 Pipky v akcii
10:05 Krok za krokom V. 24/24
10:30 Krok za krokom VI. 1/24
10:55 Chuck II. 4-5/22 12:40 Zo
zákulisia Markízy 13:00 Na telo
13:30 Lampáreň 14:10 Modrá
lagúna 16:10 Rýchle Televízne
noviny 16:15 Pravá blondínka
18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Na streche 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny 19:55
Bytobranie s Markízou
20:00 LET´S DANCE
Najlepšia tanečná show
22:55 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:30 LET´S DANCE
- Horúčka nedeľňajšej noci
24:00 Eleventh Hour - nulová
šanca 11/18
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:45 Údolie vlkov 02:55 Gospel
04:45 Na streche
TV JOJ
05:25 KRIMI NOVINY 05:50
NOVINY TV JOJ 06:15 Matkina
posadnutosť 08:10 Pripútajte sa,
prosím! 2 09:50 Profesionáli IV.
(10) 10:50 Stratené duše IV. (17,
18) 12:40 Črepiny PLUS 13:15
EXCLUSIV 13:45 Autosalón
14:10 Láska a zrada 16:00 Svedok vraždy 18:00 PRVÉ NOVINY
18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Fantastická štvorka
Pre celý svet sú Fantastická štvorka - astronauti,
hrdinovia, celebrity.
Dôsledky genetických
mutácií štyroch astronautov, ktorých zasiahlo silné
kozmické žiarenie, sa
začnú prejavovať čoskoro
po návrate na planétu.
Americký akčný fantazijný film (2005)
22:30 Underworld: Boj
v podsvetí
Môžu krásna upírka
a nepriateľský vlkolak
prekonať rasové a
spoločenské rozdiely?
Selena je mladá
upírska bojovníčka,
ktorá pochádza z
mocného rodu. Naopak,
Michael reprezentuje
klan vlkolakov, ktorý je
považovaný za nižšiu
triedu. Za svoju lásku
musia obaja bojovať, a
tak prekonať nemožné...
Americký akčný
sci-fi film (2003)
01:20 Zabite Downa 03:10 Svedok vraždy 04:40 Láska a zrada
06:20 Autosalón
DOMA
06:10 Charlotte Linková: Vražedný podvod 07:45 Súboj vášní
79-80/125 09:45 Slávici na ulici
10:45 Chuťovky 12:10 Rosamunde Pilcherová: Cena za lásku
13:55 Lovkyňa záhad: Počítačová hra 15:25 Súboj vášní
81-82/125 17:15 PROMINENTI
18:05 Gossip Girl II. 8/25 19:00
Jesse II. 1-2/20 20:00 Posteľ plná
ruží 21:30 Skutočný príbeh: Utajené hriechy 23:10 Posteľ plná
ruží 00:45 Lovkyňa záhad: Počítačová hra 02:05 PROMINENTI
02:45 Gossip Girl II. 8/25 03:25
Jesse II. 1/20 03:45 V tieni 05:00
Skutočný príbeh: Utajené hriechy
JOJ PLUS
04:30 Moby Dick (1, 2/2) 07:25
Profesionáli II. (5, 6) 09:15 Žena
za pultom (12/12) 10:20 Julie
Lescautová IV. (3) 12:00 Májová
výhra 13:00 Dva dni v Paríži
14:55 Bonnie & Clyde: Pravdivý príbeh 16:45 Choď na to!
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Moby
Dick (1, 2/2) 23:40 Dva dni v
Paríži 01:15 Moja sestra je vlkolak 3 02:45 Nočné reprízy
DVOJKA
05:10 Správy STV „N” 05:30
Národnostné správy 05:40 Udalosti ČT 06:10 S Jakubom na
rybách (5/20) 06:35 Halali 07:00
Televíkend 07:30 Živá panoráma
08:00 Test magazín 08:10 Môj
dom, môj hrad 08:40 TKN 09:05
Kapura 09:50 Farmárska revue
10:05 Zelená revue 10:20 Múdry
Maťko a blázni 11:05 Anjeli
strážni Martina Nikodýma 11:30
Orientácie 11:55 Slovo 12:00
Família 12:30 Folklórny festival
Detva 2009 13:40 Formula 1 hlavné preteky 16:00 Československý filmový týždenník 16:15
Pocta slobode - Vladimír Merta
17:20 Moje kone vrané (4/4)
18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:25 3-2-1-ŠTART! 18:45
Kinorama 19:10 Japonská mozaika II (4/9) 19:30 Správy STV „N”
19:50 Keno 10 20:00 Umenie
2010 20:30 Dokumentárny klub:
Annie Leibovitz: Život cez objektív 21:50 Retro noviny 22:10 Noc
v archíve 23:10 Slovo 23:15 Udalosti ČT 23:45 Správy STV „N”
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
23
PONDELOK 17. MÁJA
JEDNOTKA
03:05 O 5 minút 12 04:10 Cesta
okolo sveta cez 80 záhrad 05:10
Zdravie zo slovenských pasienkov
05:50 Správy STV 06:15 Udalosti
ČT 06:45 Dámsky magazín STV
08:00 Ranné správy 08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00 Dempsey a
Makepeacová 09:50 Dempsey
a Makepeacová 10:45 Sladká
Valentína (101) 11:30 Sladká
Valentína (102) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Vojna kuchárov 14:05 Kaviareň Slávia 14:45
Úsmev, prosím! 15:15 Divoký
anjel (162/270) 15:58 Počasie
16:00 Správy STV o 16:00 16:05
Hokej MS 2010 16:50 5 a pol
17:40 MS 2010 v kocke 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:05 Počasie
20:15 Keď ma potrebuješ
Romantický film. V núdzi
poznáš priateľa...
(Belgicko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko 2006)
21:50 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovenská republika 2010)
22:15 Vraždy v Durham
County (5/6)
Kriminálny seriál. Spája
ich spoločná minulosť...
(Kanada 2007)
23:00 Vraždy v Durham
County (6/6)
Kriminálny seriál. Spája
ich spoločná minulosť...
(Kanada 2007)
23:50 Život po živote II (5/8)
Zrkadlová guľa
Kriminálny seriál.
„Duchov si nevyberieš,oni
si vyberú teba”...
(Veľká Británia 2006)
00:40 Dempsey a Makepeacová
01:25 Dempsey a Makepeacová
02:15 Keď ma potrebuješ
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
24
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
PONDELOK 17. MÁJA
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:45 Lavína
11:25 Dokonalá katastrofa 6/6
12:25 Kung Fu - Legenda pokračuje II. 18/22 13:15 Rýchle Televízne noviny 13:20 Odložený
prípad III. 18/23 14:10 Monk III.
16/16 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Kobra 11 V. 13/18
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 14/23 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny
20:00 Poisťovňa šťastia V.
11/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
21:15 Mentalista I. 14/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:10 112
Neuveriteľné udalosti zachytené na
núdzovej linke.
22:50 Živý terč
Bezcitní zabijaci tak dlho
organizovali zo zábavy
poľovačku na ľudí, až sa
sami stanú obeťou lovca...
Akčný film (93'),
USA, 1993.
00:30 Zúčtovanie v malom Tokiu
02:00 Návrat do Warbow 03:00
Kobra 11 V. 13/18 04:00 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn Mohan 13/18 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
06:40 NOVINY TV JOJ 07:10
KRIMI NOVINY 07:40 NOVINY
TV JOJ 08:00 Panelák V. (72)
09:10 Stratené duše IV. (17,
18) 11:00 Fantastická štvorka
13:15 Profesionáli III. (5) 14:10
Myšlienky vraha I. (18) 15:00
Simpsonovci XIV. (14,15) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(7) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY
19:30 NOVINY TV JOJ 19:55
ŠPORT
19:59
NAJLEPŠIE
POČASIE
20:15 Panelák V. (73) Kopačky
Jakub má podozrenie,
že Egon s Horským ho
chcú oklamať. Ivana sa
podozrivo dobre správa
k mamičke. Imro si zlomí
prostredník na ruke.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Aféry (NOVÉ ČASTI)
Schodisko mileniek
Dramatické rekonštrukcie
rozvodových konaní sú
inšpirované skutočnými
udalosťami. Príbehy manželov a rodín, ktoré sa
ocitli v krízových situáciách pred rozvodom, nám
vyrozpráva rozvodový
právnik JUDr. Balo.
Slovenský seriál (2010)
TV program 12. 5. - 18. 5.
22:15 Liečba sexom
Stevena, príťažlivého
mladého muža, vyhodí
jeho krásna priateľka a
oznámi mu, že má iného.
Steven sa z toho nevie
spočiatku spamätať.
Americká komédia (2004)
00:15 Predátor 02:15 Liečba
sexom 03:50 Neporaziteľná Jane:
Ťažko ju zabiť! 05:25 Chameleón
06:30 Naučím ťa milovať 65/129
07:15 Súboj vášní 81-82/125
09:00 Čaro lásky 25/90 10:15
Ulica III. 185/259 11:10 Inga
Lindströmová:
Súmrak
nad
Sommarholmom 13:10 Rebeli
II. 30/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 184/351 14:55 Správna
Susan III. 11/23 15:25 Naučím
ťa milovať 66/129 16:10 Súboj
vášní 83-84/125 18:00 Túžba tela
56/143 19:00 Rebeli II. 31/225
20:00 Čaro lásky 26/90 20:50
Pravá tvár vášne 76/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
15/18 23:20 Viktória 166/171
00:10 Môj anjel 01:35 Pravá tvár
vášne 76/178 02:20 V tieni 02:55
Túžba tela 56/143 03:40 V tieni
04:25 Môj anjel
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (16)
05:50 Navzdory osudu (15,16)
07:15 Doktorka Quinnová (40)
08:00 Smer juh (24,25) 09:45
Derrick II. (84) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (8) 11:50 M*A*S*H*
(89,90) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (16) 13:45 Varí vám to 14:25
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (8) 16:10 M*A*S*H*
(89,90) 17:10 Láska a pomsta
(43,44) 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
19:55 EXCLUSIV 20:15 „Poprask
na silnici E4” 22:15 Zatykač na
kráľovnú 00:00 „Poprask na silnici E4” 01:30 Posledný svedok
(17,18) 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
06:45 Profesionál 06:55 Polícia 07:05 Správy STV „N” 07:30
Živá panoráma 08:00 Regionálny denník 08:30 Pre materské školy 09:20 Fokus - rodina
10:05 Dunajské zákutia (1/3)
10:30 Annie Leibovitz: Život cez
objektív 11:50 Živá panoráma
12:30 Zbojníckym chodníčkom
12:55 Orientácie 13:20 Japonská mozaika II (4/9) 13:40 Umenie 2010 14:05 Zväzácke reminiscencie - Stretnutie generácií
14:45 Odpískané 15:20 Magazín
Ligy majstrov 15:45 Motormagazín 16:05 Retro noviny 16:30
Rómsky magazín - So Vakeres
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - práca 18:15 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:35 VAT
19:00 Vice-Versa (17/26) 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Moje
peklo Európa 21:00 Hlava XXI
21:30 Správy a komentáre 22:00
Energetika 22:15 Eurokino: Control 00:10 Anjeli strážni Martina
Nikodýma 00:35 TKN 01:05
Udalosti ČT 01:35 Správy STV
„N” 02:00 Správy - Hírek 02:05
Správy a komentáre
UTOROK 18. MÁJA
JEDNOTKA
03:40 Správy STV o 16:00
04:00 Rodinné Vianoce 05:30
Góly body sekundy 05:35 Slovensko dnes 05:50 Správy STV
06:15 Udalosti ČT 06:45 Dámsky magazín STV 08:00 Ranné
správy 08:15 Vtipnejší vyhráva
09:00 Dempsey a Makepeacová
09:50 Dempsey a Makepeacová
10:40 Sladká Valentína (103)
11:25 Sladká Valentína (104)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Vojna kuchárov 14:05
Kaviareň Slávia 14:45 Úsmev,
prosím! 15:20 Divoký anjel
(163/270) 15:58 Počasie 16:00
Správy STV o 16:00 16:05 Hokej
MS 2010 16:50 5 a pol 17:40
MS 2010 v kocke 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy
20:05 Hokej MS 2010: 1A - 1D
Priamy prenos.
(Spolková republika
Nemecko 2010)
21:40 MS 2010 v kocke
(Slovenská republika 2010)
22:55 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť a
jej aktéri.
(Slovenská republika 2010)
23:20 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(18/22) Florida
Kriminálny seriál
(Spojené štáty americké 2007)
00:05 Dempsey a Makepeacová 01:00 Dempsey a Makepeacová 01:45 Buddy Faro
02:30 Buddy Faro
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:30 Charlote Linková: Tiene lásky 11:15
Sandokan 1/6 12:20 Kung Fu
- Legenda pokračuje II. 19/22
13:10 Rýchle Televízne noviny
13:15 Odložený prípad III. 19/23
14:10 Monk IV. 1/16 15:00 Rýchle
Televízne noviny 15:05 Kobra 11
V. 14/18 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad II. 15/23 17:00
Prvé Televízne noviny 17:25
Počasie 17:35 Reflex 17:55
Rýchle Televízne noviny 18:00
Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny 19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
Tomáš Svoboda definitívne odchádza z
nemocnice, na miesto
riaditeľa je vymenovaný
Oliver Rezák. Tomáša
udalosti posledných dní
dosť vyčerpali. Lúči sa
s Michalom Gregorom a
Luciou – vyzerá to tak,
že medzi nimi nastáva
aj isté zmierenie...
22:00 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:30 Krvavý podvod
Príbeh o podvodoch,
zločinoch a túžbe po
peniazoch sa rozbieha.
Triler (86'), USA, 2004.
00:10 Pavučina smrti 01:50
Motocyklové denníky 04:00 Špecialisti: Kriminálna polícia Rýn Mohan 14/18 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
06:00 NOVINY TV JOJ 06:25
KRIMI NOVINY 06:50 NOVINY
TV JOJ 07:20 KRIMI NOVINY
07:50 NOVINY TV JOJ 08:20
Panelák V. (73) 09:20 RANNÉ
KINO: Svedok vraždy 11:25 Klaun
(43) 12:25 District (24) 13:15
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(7) 14:10 Myšlienky vraha I. (19)
15:00 Simpsonovci XIV. (16,17)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
II. (8) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (74)
Trojuholník
Angie je z Maslákovej
ponuky v šoku. Jakub
prichádza nečakane k
Michalovi. Janka potrebuje ísť na preventívnu
gynekologickú prehliadku.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Odsúdené II. (18)
Nová Grófka
Brázdilovú nachádzajú
na ošetrovni mŕtvu. Vedľa
nej sedí usmievajúca sa
Malecová. Vo väzení sa
začína poplach. Bílek
privoláva vyšetrovateľa,
ale zároveň má výčitky
svedomia, že Brázdilová
mohla umrieť na následky
pádu v sprche a on ju
odmietol nechať previezť
do nemocnice. Na Brázdilovej tele sa totiž nenájdu
stopy cudzieho zavinenia.
Ale Malecová svojím
správaním zadáva príčinu
myslieť si, že za smrť
Brázdilovej môže ona.
Slovensko-český
seriál (2010)
22:15 Profesionáli IV. (11)
Miňov odchod
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom...
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
23:15 Mafstory: Stará láska
Najlepšie príbehy Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit.
Slovenský komediálny seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV. (10)
01:15 Odsúdené II. (18) 02:10
Komando GSG 9 03:00 Klaun
(43) 03:45 Neporaziteľná Jane:
Ťažko ju zabiť! 04:30 Chameleón
05:10 Črepiny *
blogy/recepty
UTOROK 18. MÁJA
DOMA
05:55 Naučím ťa milovať 66/129
06:40 Súboj vášní 83-84/125
08:50 Čaro lásky 26/90 09:45
Viktória 166/171 10:35 Ulica III.
186/259 11:25 Správna Susan III.
11/23 11:55 L.O.V.E. 13:10 Rebeli
II. 31/225 14:00 Júlia - Cesty za
šťastím 185/351 14:55 Správna
Susan III. 12/23 15:25 Naučím
ťa milovať 67/129 16:10 Súboj
vášní 85-86/125 18:00 Túžba tela
57/143 19:00 Rebeli II. 32/225
20:00 Čaro lásky 27/90 20:55
Pravá tvár vášne 77/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Sex v meste III.
16/18 23:15 Viktória 167/171
00:05 Domov smrti 01:35 Pravá
tvár vášne 77/178 02:20 V tieni
02:55 Túžba tela 57/143 03:40 V
tieni 04:25 Domov smrti
JOJ PLUS
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
BLOG MARTINA URMINSKÉHO:
Ako laik sledujem vývoj finančnej krízy, ktorú som pre seba
nazval systémovou. Je mi ľúto
Grékov. Čaká ich ťažké obdobie,
ale nič iné si nezaslúžia. Politici si kupovali gréckych voličov
budovaním štedrého sociálneho
systému.
Volič mal plné brucho i peňaženku. To je pre voliča to najdôležitejšie. Nezaujíma ho odkiaľ,
za koľko. Hlavne, že je. Na dobré
sa veľmi ľahko zvyká. A s plným
bruchom sa zle rozmýšľa. Človek
môže myslieť na budúcnosť, ale
ľudia nie. Účet však čaká na nás.
Európa musí zaplatiť Grékom odtučňovaciu kúru.
Zaráža ma však jeden fakt.
Nikto nepíše a neinformuje o
tom, komu Gréci dlžia. Komu nabehne na účet 19. mája osem a
pol miliardy eur. Komu sa všetci
skladáme? Nie je jednoduchšie
dohodnúť sa s veriteľom? Bežne
sa to robí. Prečo je to nemožné?
Ekonómovia budú operovať
zložitosťou a previazanosťou finančných trhov. Ja si myslím, že
realita je iná. Je to domček z kariet, ktorý sa zrúti, ak vytiahnete len jednu kartu. Preto musia
Gréci platiť. A Portugalčania, Íri,
Španieli im na to požičajú. My
tiež. Nemáme z čoho, ale to nevadí. To je makroekonomika.
Najtučnejší sú však Američania. Kto dostane účet? Kto zaplatí odtučňovaciu kúru im? S tým
tento systém neráta.
25
KOMU?
Martin Urminský: Milujem
humor. Ľudí, keď sa smejú. Pre
úsmev urobím hocičo. Sledujem
život s otvorenými očami. Radšej nespím, aby som ich nemusel zavrieť. Prežil som všeličo, a
keby som zomrel zajtra, tak by
mi to stačilo. Rád by som zomrel
s úsmevom na perách. Smejte sa
mi, smejte sa na mne...
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (17)
05:50 Navzdory osudu (17,18)
07:15 Doktorka Quinnová (41)
08:00 Smer juh (26,27) 09:45
Derrick II. (85) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (9) 11:50 M*A*S*H*
(91,92) 12:50 Diagnóza: Vražda
IV. (17) 13:45 Varí vám to 14:25
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (9) 16:10 M*A*S*H*
(91,92) 17:10 Láska a pomsta
(45,46) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Smrteľný omyl 22:30 Bostonský prípad 00:35 Smrteľný omyl 02:10
Nočné reprízy
Minulý piatok sa ulicami mesta ozývalo trúbenie, bubnovanie a výskot maturantov, ktorí sa chystali na svoj akademický týždeň. Už o pár dní ich totiž čaká posledná - ústna skúška dospelosti. Pripravujú sa na ňu všetci - gymnazisti, elektrikári, záhradníci aj stredoškoláci z „Mojmírky“ či z hotelovej akadémie a ostatných stredných škôl nášho regiónu.
My im k tomu držíme palce!
Foto: (mkm)
DVOJKA
,06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy a
komentáre 07:30 Živá panoráma
08:00 Regionálny denník 08:30
Pre materské školy 08:55 Deti
hudobníci (7/10) 09:25 Fokus práca 10:10 Mama to vie najlepšie 10:35 Dunajské zákutia (2/3)
11:05 Moje peklo Európa 12:00
Živá panoráma 12:20 Ľudová
kultúra na Slovensku 12:50 VAT
13:15 TKN 13:40 Hlava XXI 14:15
Energetika 14:30 Magazín Ligy
majstrov 15:00 150. výročie narodenia M.Kukučína 16:05 Eurovirtuál 16:30 Národnostný magazín
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - zdravie 18:20 Autoportréty 18:25 Večerníček 18:35
Enviro 19:00 Na ceste 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Zdravie v Európe (7/8) 21:00 Spektrum vedy (5/20) 21:30 Správy a
komentáre 22:00 Filmový klub:
Lotna 23:25 Udalosti ČT 23:55
Správy STV „N” 00:20 Správy Hírek 00:30 Správy a komentáre
Zmena programu vyhradená
Pochutnajte si:
Kuracie s cuketovými plackami
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Piešťanoch, ktorá
vychováva aj budúcich majstrov
kuchárskeho umenia, pripravila
pre čitateľov Piešťanského týždňa seriál zaujímavých receptov.
Sú z dostupných surovín a ich príprava je jednoduchá, čo ocenia
najmä začínajúce gazdinky alebo zamestnané mamy. V minulom
čísle sme priniesli recept na kuracie prsia na ázijský spôsob, dnes
prinášame opäť kuracie mäsko,
tentokrát s netradičnou prílohou.
Suroviny: kuracie prsia, cuketa, vajíčka, ovsené vločky, rasca,
čierne korenie, soľ, cesnak, olej,
zelenina na oblohu
Postup prípravy: Kuracie prsia
umyjeme, okoreníme, pridáme
drvenú rascu. Cuketu nahrubo nastrúhame a pridáme vajíčka, podľa množstva cukety na zahustenie
ovsené vločky, osolíme, pretlačíme strúčik cesnaku. Cuketu vyžmýkame, lebo púšťa dosť vody.
Na panvici potom spolu osmažíme na oleji prsia aj placky. Jednu
malú cuketu si necháme na oblohu a na troške oleja ugrilujeme.
Podotýkam, že je to „vysoko“ jedlé aj na druhý deň po ohriatí.
M. Ručkayová
recepty nájdete na
Toto ľahké a jednoduché jedlo chutí aj na druhý deň.
26
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Dňa 11. mája
oslavuje 50
rokov Peter
Varačka
z
Moravian nad
Váhom.
Nech Ťa životom sprevádza
viera, nádej a láska. Nech
lásku neoslabí žiadna nová
vráska, nech veríš Bohu každú chvíľu žitia, nech nádej
zobúdza v Tebe túžbu večného bytia.
To ti prajú rodičia, brat Jozef
a sestra Martina s rodinou.
Dňa 8. mája sme
si pripomenuli
25. výročie úmrtia môjho milovaného manžela
Viliama Hrehuša
z Ostrova. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s nami.
S láskou spomína manželka,
syn, dcéry, brat a sestry.
Filip, dňa 17.
mája vstupuješ
medzi nás dospelých. K 18. narodeninám Ti prajeme všetko len to
naj. Mamina a všetci, ktorí Ťa
majú radi.
Botanická exkurzia
Botanickú exkurziu zameranú
na zbieranie a poznávanie bylín
zažijete, ak prídete v sobotu 15.
mája o 8.30 h na autobusovú stanicu k zastávke č. 26. Odchod autobusu je o 8.40 na Havran, kde
vystúpite a pešo cez Ahoj, Striebornicu sa vrátite do Piešťan. V
prípade nepriazne počasia bude
akcia o týždeň. Bližšie info.: 0918/
088 236 - Peter Demko.
(red)
ďakujeme
Tichučko spinká...
Už spinká krásne dievčatko,
tak nádherne a presladko,
že zobudiť ju by bol hriech.
Tam v raji zaznie jej smiech,
kde netrýzni ju bolesť krutá,
tam rozpadnú sa všetky putá
a zostane len šťastie večné,
ktoré už nikdy neutečie..
Už nie je bolesť, nie je plač,
len lásky je tam nadostač,
v tom krásnom Božom
kráľovstve, kde sa s ňou
všetci stretneme...
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť
v pondelok 3. mája s našou
milovanou dcérkou Nikolkou
Drahovskou z Piešťan, ktorá
nás opustila vo veku päť rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary. Smútiaci rodičia
Dňa 11. mája
si pripomíname 12. výročie úmrtia Víta
Brezovského
z Drahoviec.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nikdy nezomiera.
Spomína celá rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak
rýchlo uteká. Každý deň, Peťo,
Ti patrí naša spomienka.
Dňa 12. mája
si pripomenieme
11. výročie smrti Petra Belana.
Priatelia a známi, venujte mu s
nami tichú spomienku.
Matka a sestry
Dňa 10. mája
uplynuli tri
roky od úmrtia milovanej manželky, mamičky
a babičky Júlie Psicovej z
Piešťan. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel, syn, dcéra a vnučka.
To, že čas hojí, je iba klamné
zdanie, v srdci máme bolesť
veľkú a tiché spomínanie.
Dňa 13. mája si
pripomíname 25.
výročie úmrtia
môjho manžela,
nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa Micháleka z Drahoviec,
ktorý zomrel vo veku 53 rokov.
S úctou a láskou v srdci
spomína manželka, tri dcéry
s rodinami, sestry, švagriná
a ostatná rodina.
To, že čas hojí, je iba klamné
zdanie, v srdci máme bolesť
veľkú a tiché spomínanie.
Dňa 10. mája
uplynul rok
od úmrtia našej maminy a
babiny Emy
Mócikovej,
rod. Beitlovej.
S láskou spomína
celá rodina.
Čas plynie, spomienky zostávajú...
Dňa 17. mája
uplynie desať
smutných rokov,
čo nás opustil
môj brat Jozef
Melicher. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína
sestra s rodinou.
Slza v oku, v srdci žiaľ. Čo
nám bolo drahé, osud vzal.
Zavreli sa oči, ktoré ako
hviezdy žiarili, prestalo srdce biť, čo vedelo ľúbiť. Už
ho neprebudí slnko ani krásny deň, na cintoríne sníva
svoj večný sen.
Dňa 10. mája uplynulo päť smutných rokov,
čo nás opustil náš drahý
otec, dedečko a pradedečko Ján Prištic. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou a smútkom spomínajú
dcéry a syn s rodinami.
Dňa 15. mája
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy
opustil dedko a
pradedko Ján
Benko z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Oľga a Slávka s rodinami.
Dňa 25. apríla
uplynuli dva roky,
čo nás náhle opustil náš milovaný Ing. Miloslav
Palanský.
S láskou a úctou spomínajú
Marcel, Silvia a Sophinka.
Dňa 10. mája
sme si pripomenuli smutné piate výročie úmrtia
našej milovanej babičky, mamičky a manželky Macky Krištofovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel
a dcéry s rodinami.
Koncom apríla uplynulo
desať rokov
od smrti mojej milovanej
sestry Evky
Horskej.
S láskou na ňu spomína
sestra Elena s rodinou.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ. Prešlo už desať rokov, čo
chýbaš medzi nami a my zostali sme sami.
Dňa 12. mája
si pripomenieme smutné výročie, čo nás opustil
Oldrich Procházka
z Banky.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 10. mája uplynul smutný
rok, čo nás po
ťažkej chorobe navždy opustil Viliam Jursa z
Modrovky. Ďakujeme všetkým,
ktorí si spolu s nami pripomenú jeho blížiace sa nedožité 65.
narodeniny. Smútiaca rodina
Športový deň
Denné centrum Svornosť a ZO
SZTP č. 18, Vážska 4, organizujú
dňa 29. mája športový deň detí v
objekte futbalového štadióna. Akcia trvá od 10.00 do 18.00 h. Žiadame všetkých členov DCS a ZO
SZTP č. 18 a ich rodinných príslušníkov (rodičov, dedkov, babičky) o ich zúčastnenie sa malej
olympiády a zabojovanie o pekné
umiestnenia. Občerstvenie: opekanie (špekáčiky, slanina), malinovky, pre deti cukrovinky a pod.
P.S. Ďakujeme občanovi (občianke) Piešťan za popísanie skrinky na oznamy.
Ján Kotora, predseda DCS
Alžbeta Petrášová,
predseda ZO SZTP č. 18
spoločenská rubrika
počasie
narodili sa
Lenka Konečná z Boroviec, Leonard Lacko z Modrovej, Filip
Parker z Piešťan, Anna Bíliková
z Piešťan, Filip Mitrenga z Piešťan, Sofia Šturmová z Hlohovca, René Herák z Čachtíc, Viktória Vraňáková z Vrbového,
Jakub Branislav Hankócy z Vrbového, Kristína Bečková z Veselého, Marek Miloslav Žemla
z Koplotoviec a Lujza Galbavá z Piešťan
UTOROK 11. 5.
deň
21 oC
STREDA 12. 5.
noc
15 oC
deň
17 oC
ŠTVRTOK 13. 5.
noc
12 oC
vitajte medzi nami
deň
20 oC
zosobášili sa
PIATOK 14. 5.
noc
12 oC
deň
19 oC
blahoželáme
Pred 50 rokmi 14. mája uzavreli manželstvo Ladislav a
Rúžena Šebovci.
Bábätko porodila doma
Vo štvrtok 6. mája o 10.10 h sa Lenke Vraňákovej z Vrbového
(na snímke vľavo) a Marekovi Rožkovi z Hrádku narodilo druhé dieťa – dcérka Viktória (3000 gramov, 48 centimetrov). Malá Viktória
uzrela svetlo sveta v domácom prostredí. Na svet jej pomohla mamičkina sestra Veronika, ktorá bravúrne zvládla pôrod svojej netere.
Len pupočnú šnúru nechala na odborníkov z piešťanskej nemocnice.
Aj mamička, aj dieťatko sú v poriadku. Želáme im dobrý život plný
pohody, zdravia a dobre sa končiacich prekvapení. Doma sestričku vyčkáva triapolročný David.
Foto: Viera Dusíková
z obecných matrík
dnes
Na cestách života kráčali ste
spolu, či viedli do kopca i dolu,
o seba opretí každučký čas, v
láske a svornosti, až zbledol
vlas.
Veľa zdravia do ďalšieho spoločného života Vám zo srdca
prajú dcéry Janka, Evka a Lenka s manželmi a sedem vnúčat.
Aj keď je to chvíľa vážna, jeseň
žitia načatá, trpkosť všetku vyvážia roztomilé vnúčatá. Jedno
krajšie ako druhé, sú Ti schodmi do neba a nech nikdy nezabudnú s láskou myslieť na Teba.
Dňa 28. apríla sa
dožil krásneho životného jubilea,
70 rokov, náš drahý otec, manžel
a dedko Anton
Janovjak z Ostrova. Všetko len
to najlepšie Ti praje manželka,
syn Anton s rodinou, synovia Peter a Vlado a dcéra Oľga. Bozkávajú Ťa vnúčatá Lucia, Tomáško a Jožko.
27
od 3. 5. do 9. 5.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
noc
10 oC
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
Počas mesiaca apríl sa v piešťanskom regióne zosobášili: Ľubica Reháčková z Vrbového a Matej Netsch z Piešťan, Renáta Bajcarová a Peter Kazík, obaja z Prašníka, Ing. Magdaléna Bučková z
Brunoviec a Martin Markech z Hornej Stredy, Mária Šlachtová a Tomáš Rajkovič, obaja z Budmeríc,
Gabriela Tavačová z Kočína-Lančára a Roman Barienčík zo Serede, Veronika Gulová z Veľkých
Kostolian a Rudolf Brisuda z Malženíc, Vladimíra Boháčiková z Pečeniad a Martin Bokor z Ratkoviec, Zuzana Zemková z Pečeniad
a Michal Kadliček z Veľkých Kostolian, Gabriela Koreňová z Veľkých Kostolian a Alexander Múdry z Červeníka.
Minulý mesiac sme sa navždy
rozlúčili s týmito obyvateľmi nášho
regiónu: 60-ročný Vladimír Nemec z Vrbového, 93-ročná Judita
Ortrubčáková z Prašníka, 74-ročný Alojz Madunický zo Šterús, 87ročný Jozef Cesnek z Drahoviec,
89-ročná Sidónia Kanátová z Veselého, 87-ročná Anna Melicherová z
Pobedima, 85-ročný Ján Feranec
z Hrachovišťa a 82-ročná Terézia
Tonkovičová z Trebatíc.
(pt)
OPRAVA
V Piešťanskom týždni č. 18/10
v článku Jediný Slovák v nohejbalovej sieni slávy bolo uvedené:
„Od mesta sme naposledy dostali
150 eur ročne.“ Miloš Fabián nás
požiadal o opravu tejto informácie – naposledy dostali nohejbalisti od mesta 600 eur ročne, spomínaná suma približne 150 eur bola
vyplatená v roku 2008.
(r)
inzercia
POZVÁNKA DO MÚZEA
Klub vojenských dôchodcov v Piešťanoch
vás pozýva
v sobotu 15. mája 2010 od 15.00 h
na kultúrno-spoločenské podujatie do priestorov
Vojenského historického múzea
pri príležitosti Noci múzeí v Európe s možnosťou
vstupu do interiéru exponátov vojenskej techniky.
O zábavu a občerstvenie je postarané.
Vstup voľný.
Mgr. Ivana Cifrová a Ing. Andrej
Zvarka z Piešťan, Mária Lisoneková z Jalšového a Marek Mikuš
z Ratkoviec
blahoželáme
zomreli
Emil Vašina vo veku 74 rokov z
Piešťan, Božena Tomášová vo
veku 60 rokov z Piešťan, Jozefa Doktorová vo veku 86 rokov
z Kočína, Viktor Raffay vo veku
88 rokov z Piešťan, Anna Srvátková vo veku 81 rokov z Piešťan a Otakar Pieta vo veku 80
rokov z Piešťan
úprimnú sústrasť
ďakujeme
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť
vo štvrtok 15. apríla s naším
milovaným manželom, otcom a deduškom Alojzom
Madunickým zo Šterús, ktorý nás náhle opustil vo veku
74 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí odprevadili našu
drahú Annu Srvátkovú z Piešťan na jej poslednej ceste dňa
10. mája. S úctou ďakujeme
za ľudský prístup a príkladnú
starostlivosť kolektívu lekárov,
sestier a ošetrovateľov interného oddelenia MUDr. Viery Pravdovej a doliečovacieho oddelenia MUDr. Lýdie Kirkovej z Nemocnice Alexandra Wintera v
Piešťanoch. Rodina Srvátková
www.aupark.sk
NOVÝ
PRAMEŇ
MÓDY
NOCH
OD 29. APRÍLA V PIEŠŤA
servis
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
29
dôležité čísla
Št. 13. 5. o 18.00 h
Filmové predstavenie
PROTEKTOR
Čo všetko ste ochotní zradiť
pre lásku?
Hrajú: Jana Plodková, Marek
Daniel, Klára Melíšková, Tomáš
Měcháček, Richard Stanke...
ČR/Nem.-2009, MP 12, české
titulky, 100 min. Vstupné: 2 €
So. 15. 5. o 19.00 h
II. ročník Festivalu Doda Šošoku
PETER LIPA&BAND (SR)
Účinkujú: Peter Lipa st. – spev,
Michal Šimko – basa, Michal Žáček - saxofón, Robo Rist – bicie,
Peter Lipa ml. - klavír
Vstupné: 9 €
Ut. 18. 5. o 19.00 h
SND Bratislava
Georges Feydeau:
CHROBÁK V HLAVE
Vo vaudevillovskom kolotoči
dobrej zábavy sa vezú divadelné postavy poháňané strojom
na výrobu vtipných nedorozumení, zápletiek, rozuzlení.
Réžia: Ľubomír Vajdička
Účinkujú: Emil Horváth, Maroš
Kramár a.h., Csongor Kassai
a.h., Peter Trník , Ľubomír Paulovič a.h...
Vstupné: 16 €
VÝSTAVY
9.-16. 5.
Sympózium IMPRESE:
KVĚTEN / MÁJ (6. ročník)
Účastníci: Jitka Bezúrová, Vladimír Kudlík, Eva B. Linhartová, Zuzana Malénková, Miloš
Šimurda, Kateřina MakarováVáclavková
Vernisáž sa uskutoční v sobotu
15. mája o 17.00 h vo vestibule Domu umenia.
16. 4. - 16. 5.
Galéria umenia zdravotne postihnutých/Výstavná sieň
Slávnostná prezentácia
UMELECKÉ REFLEXY
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
OBČANOV SR
4. 5. - 6. 6.
Galéria DU
Jana Bayer: STRETNUTIE
súborná výstava
Mária Nemčeková-Chmeliarová - sakrálna maľba, olej
Jana Bayer - úžitková keramika
Eva Srníková - keramika
Zuzana Nemčeková - maľba
Miroslav Pallo - socha
Andrej Mazúr – grafika
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
MALÁ SÁLA
Ut. 11. 5. o 19.30 h
BOOGIE - WOOGIE / BLUES
Veľmi dynamický a veselý klavírny hudobný štýl zo začiatku
minulého storočia, ktorý prináša radosť už celé desaťročia.
JOE
Pavol Peter - klavír
Program: R. Levington, W. C.
Handy, B. Homer, W. Donaldson, P. Peter, H. Williams, T.
Monk
Vstupné: 10 €
PROMENÁDNE
KONCERTY
St. 12. 5. o 16.00 h
DUBOVANKA
Dychová hudba z Dubovian
So. 15. 5. o 16.00 h
JADA COUNTRY-ROCK MUSIC
Jozef Sekanina - akustická gitara, spev
Martin Hollý - elektrická gitara, spev
Ľubo Šamo - elektrické husle
Roman Zábojník - basgitara
Peter Mydlo - bicie
St. 19. 5. o 16.00 h
CHTELNIČANKA
Dychová hudba z Chtelnice
VYCHÁDZKY
Pi. 14. 5. o 15.30 h
KVITNÚCA OÁZA
KÚPEĽNÉHO OSTROVA
Starostlivo udržiavané prostredie parku, harmónia a pokoj
v oáze zelene. Jeho krásu vytvárajú záhony kvetov, kvitnúce i nekvitnúce dreviny a termálne jazierka. Mnohé vzácne dreviny a kvetenu priviezli už pôvodní majitelia kúpeľov - Winterovci.
Lektor: Ing. František Bača
VÝSTAVY
máj
Spoločenské centrum
JAN BARTH
– olejomaľby, akvarel
IRENA MÁTÉOVÁ (BARTHOVÁ)
– keramika
DAVID JANČA jr.
– maľba, kresba
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
HUDOBNÝ PAVILÓN
Št. 13. 5. o 16.00 h
SPEVÁCKE SKUPINY
Z PIEŠŤAN A OKOLIA
Ne. 16. 5. o 16.00 h
DH DRAHOVČANKA
KINOSÁLA MsKS
Ut. 11. 5. o 13.30 h
KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX
Št. 13. 5. o 18.00 h
Ján Kysucký: BUDHIZMUS
Prednáška s premietaním dokumentu Láma Oleh a Hannah
Vstupné dobrovoľné
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
So. 15. 5. o 14.00 h
SKAUTI PRE DOBRÚ VEC
Benefičný koncert Slovenského
skautingu - 80. zbor Piešťany
GALÉRIA KSC FONTÁNA
4.–23. 5.
NAĎA RAPENSBERGEROVÁ
Grafiky
FOYER KSC FONTÁNA
Pi. 14. 5. o 19.00 h
MAJÁLES
Do tanca hrá hudobná skupina
DISK
Vstupné: 6 €
kino Fontána
Št. 13. 5. o 17.30 a 20.00 h
vo Fontáne, Pi. 14. 5. o 19.00
h na Malej scéne
PERCY JACKSON:
ZLODEJ BLESKU
Bohovia Olympu žijú aj v 21.
storočí. Môžu sa zamilovať do
smrteľníkov...
USA/Kanada-2009, MP, český
dabing, 118 min.
Vstupné: 2,50 €/75,32 Sk
So. 15., Ne. 16. 5. o 17.30
a 20.00 h
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA
Dr. Parnassus kedysi vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom...
Franc/Kan./V. Británia-2009,
MP 12, české titulky, 122 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Po. 17. 5. o 20.00 h
Filmový klub
PROROK
Franc./Taliansko- 2009, MP 15,
české titulky, 153 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
kvapka krvi
V stredu 5. mája na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
28 darcov: Stanislav Tokoš z Lančára 95-krát, Ján Zemko z Dolného Lopašova 79-krát, Miroslav
Manduch zo Šalgoviec 75-krát,
Roman Mokriš z Veľkého Orvišťa
72-krát, Milan Lehuta z Piešťan
62-krát, Marián Dlábik z Lančára
a Marián Jamrich z Dolného Lopašova 55-krát, Jozef Marcius z Vrbového 53-krát, Milan Adamec z
Piešťan 37-krát, Miroslav Boor z
Piešťan a Dušan Hanko z Ratnoviec 33-krát.
(r)
Výstava historických
predmetov
Slovenský zväz záhradkárov,
ZO v Drahovciach, usporiada výstavu starých drahovských krojov,
náboženských obrazov, krížikov a
sošiek a starých predmetov užívaných v Drahovciach v 18.-19.
storočí. Sú to kolovraty, hachle,
trlice, motovidlá, mažiare, košíky,
mliečniky, žbane, cepy, hrable,
mútniky, staré hodiny a iné staré
predmety. Výstava sa uskutoční v
Dome záhradkárov v nedeľu 16.
mája od 10.00 do 20.00 a v pondelok od 8.00 do 12.00 h. Pre deti sú
pripravené hojdačky, vyvažovačky, nosenie a vozenie sa na koňoch
Zdena Cesneka od 16.00 do 18.00
h. Tešíme sa na návštevu.
Výbor SZZ-ZO Drahovce
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
inzercia
Nechajte váš
domov dýchať
S minerálnou fasádnou izoláciou
ISOVER NF 333
C E NDNYENÉ
O
A
ISOVER NF 333
A
TE R AZ Z
ZVÝH
ideálne riešenie pre novostavby a rekonštrukcie
kvalitná tepelná a zvuková izolácia
nehorľavý materiál
TER AZ Z
30
XXXTMTQTLTQPSPUFM
–MFO&STUF(SPVQ
FSPDI
W¨W
JF
OBCÚWBO
4ÕWFSPNOBCÚWBOJFTJN¤ÏFUF
TQM“ULZLFEZLP²WFL[OÏJÌBMFCP[WÚÇJÌ
1PÏJBEBKUFPÕWFSOBCÚWBOJFTEPCSÚN§SPLPN7BÇFTOZPMFQÇPNCÚWBOVTLVUP–OUFSÚDIMPBKFEOPEVDIP
TKFEOPULPVW§WFSPDIOBCÚWBOJF;BSPLEPTJBIMB4MPWFOTL“TQPSJUF²ºBBTOBKW•–ǝUSIPWÚQPEJFM
WPCKFNFQPTLZUOVUÚDI§WFSPWOBOFIOVUF²OPTUJ
inzercia
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Dám do prenájmu pozemok,
700 m2, Žilinská cesta (vedľa pneuservisu). Cena dohodou. Tel.
0908/693 388.
Predám 4-izbový byt na 4. poschodí v OV s balkónom a pivnicou, alebo vymením za menší
+ doplatok. Tel. 0910/385 985,
0903/628 613.
Vezmem do prenájmu garsónku v centre Piešťan. Tel. 0908/
129 352.
Dám do prenájmu novinový
stánok v Piešťanoch. Tel. 0902/
815 562.
Dámska kaderníčka hľadá do
prenájmu miesto v Piešťanoch.
Tel. 0908/129 352.
Odstúpim zariadený kadernícky salón v centre Piešťan. Cena
dohodou. Tel. 0914/165 793.
Predám pozemok, 2500 m2, v
Borovciach. Cena 33 000 €. Tel.
0905/947 714.
Predám rodinný dom v Nitr.
Blatnici. Tel. 0948/501 627.
Dám do prenájmu kancelárie v Piešťanoch (12 m2, 14 m2,
16 m2 + skladové priestory). Tel.
0911/550 605.
Dám do prenájmu 2-izbový byt
v centre. Tel. 0905/812 196.
Dám do prenájmu garáž. Tel.
0905/812 196.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám dom blízko centra,
dve bytové jednotky. Len pre náročných. Tel. 0905/278 840.
kúpa-predaj
Predám bytové vchodové dvere, 90/P. Tel. 0908/777 358.
Predám dámsky bicykel, zachovaný, a ďatlovú palmu, 1,32
m. Tel. 033/774 47 70.
Predám väčšie množstvo demižónov rôznych veľkostí. Tel.
033/774 47 70.
Predám palivové drevo. tel.
0905/565 534.
Predám kozubové drevo, výroba drevených hojdačiek. www.
murco.sk. Tel. 0902/432 504.
Predám plynový sporák MORA
817 COMBI vo veľmi dobrom stave. Cena 30 €. Tel. 0907/128 059.
Predám plynovú dvojplatničku značky MORA. Cena 10 €. Tel.
0907/128 059.
Predám strešnú lepenku vedasprint, 7,5x1 m, hrúbka 4,2 mm
- 20 balíkov. Cena dohodou. Tel.
0905/516 776.
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
Predám cyklovozík za bicykel,
športový kočík, detskú autosedačku do dvoch rokov a drevenú stoličku na kŕmenie. Cena dohodou.
Tel. 0915/847 703.
Predám drevený tatranský obklad II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám celoročnú úrodu ďateliny na koreni, 120 m2, Drahovce.
Tel. 033/778 35 81.
Predám 4-kolesový červenočierny kočík v záruke (jan. 2011)
zn. AUSTIN SOLETTO + športová
časť, ktorá sa dá nasadiť na konštrukciu kočíka. Tel. 0907/427 666.
Predám bordovo-šedý kočík
Voyager. V prípade záujmu pošlem
foto. Tel. 0905/708 701.
Predám ešte nevybalenú mikrovlnku. Pôvodná cena 65 €, teraz
50 €. Tel. 0902/815 562.
Predám novú liaheň na 56 ks
vajec, digitálne zobrazovanie teploty (129 €). Tel. 0948/303 300.
zverinec
Predám ošípané, 140-170 kg.
Cena 1,33 € (40 Sk)/kg, možnosť
spracovania. Tel. 0918/561 999.
Predám štence Jack Russel,
NO a iné. Hotel pre psov. Tel.
0903/462 263.
31
Predám nové disky – elektróny 16” na Peugeot. Cena dohodou. Tel. 0918/402 456.
Karbón 3D 3M
Autofólie bez vyberania skiel
www.profifolie.sk
Predám Aviu 31-T-L, euro2.
Tel. 0905/753 214.
zamestnanie
AVON COSMETICS hľadá nové
avon lady. Dámy z Piešťan a okolia, volajte priamo na tel. 0908/
504 738.
Potrebujete stabilný príjem?
Ste ochotní niečo zmeniť a naučiť
sa niečo nové? Informácie osobne.
Tel. 0905/868 994.
Súkromná spoločnosť prijme
predavačky do trafiky v Piešťanoch. Tel. 0902/976 023.
Darujem krížené šteniatka,
ktoré hľadajú dobrých ľudí, čo
im poskytnú domov. Šteniatka sú čiernej, bielej a hnedej
farby. V prípade záujmu volajte, prosím! Tel. 0904/958 268.
Prijmem na stavebné práce
dvoch murárov a jedného obkladača. Tel. 0948/501 548.
Pani hľadá serióznu prácu od
14. do 18. hodiny v Piešťanoch.
Tel. 0908/129 352.
Predám kozy, kozľatá, prasnú ošípanú a huculské kone. Tel.
0907/143 084.
Firma MK Taxi prijme dôchodkyňu alebo invalidnú dôchodkyňu na miesto dispečerky. Tel.
0911/169 000.
auto-moto
Predám FIAT CINQUECENTO,
r.v. 96, objem 900 cm3, výkon 29
kw, najazdených iba 39 200 km,
imobilizér, palub. počítač, tónované sklá, zimné pneumatiky úplne nové, stav dobrý, čierna farba.
Cena 900 € - dohoda možná. Tel.
0902/522 391.
Hľadám dve šikovné ženy do
štúdia v Piešťanoch, zaškolím.
Príjem 500 € a viac. Tel. 0907/
818 221.
Na zimnú sezónu hľadám učiteľa lyžovania do rakúskych Álp,
nutná nemčina, dobré platové
podmienky. Tel. 0908/743 300.
32
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
zamestnanie
Ponúkam prácu kaderníčky v
Piešťanoch. Tel. 0908/129 352.
51-ročná pani, kaderníčka, si
hľadá prácu v Piešťanoch. Ihneď.
Tel. 0908/129 352.
Prijmeme predavačky (aj študentky brigádne) do predajne zahraničných odevov so znalosťou
min. jedného cudzieho jazyka.
Tel. 0907/079 901.
remeslá-služby
Výroba kovaných brán, plotov, zábradlí, záhradný nábytok, priemyselné brány, kozubové náradie, zákazková výroba. Tel. 0905/184 704.
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierku, rôzne opravy v bytoch. Tel. 0907/636 619.
Murárske práce, bytové jadrá,
obklady, dlažby, sadrokartón,
stavba domov, zateplenie. Tel.
0903/467 503.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, diskotéky, plesy, svadby, stužkové, oslavy a rôzne kultúrne podujatia + DVD hudobnej produkcie ZDARMA. DJ
Ján Miklovič. Tel. 032/779 52 18,
0905/530 949.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek,
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
10. 5. - 14. 5. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Kuracia krémová so zeleninou,
1. Bravčový steak PARIS DE
CAFE,americké zemiaky, 2.
Kurací steak s nivovou omáčkou, široké rezance, 3. Parené
buchty s makom, orechmi alebo kakaom, 4. Grécky šalát
s grilovaný oštiepkom
Ut Kapustnica s klobásou, 1. Kováčske kotlety, ryža, 2. Vyprážané kurča, slovenský šalát,
3. Zapekaný plnený baklažán,varené zemiaky, 4. Mexický šalát s južanskými kurací-
inzercia
Vykonávame murárske, kopacie, búracie práce, vypratávanie,
oplotenie. Odvoz zabezpečím.
Tel. 0904/375 150.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Vykonávam maliarske, sadrokartonárske a obkladačské práce.
Tel. 0905/390 562.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Vykonávam elektroinštalačné
práce, sieťové káble pre internet.
Tel. 0911/267 562.
TOSTAS - MEČÁR STANISLAV:
Zatepľovanie budov, plochých
striech, izolácie striech fatrafolom, glazbytom, rekonštrukcie kúpeľní, bytových jadier, výstavba nízkoenergetických domov, zámkové dlažby, projektová činnosť, záhradná architektúra + realizácia, dovolenka
na drevenici. [email protected],
tel. 0905/640 427.
Vykonávame všetky druhy murárskych prác, stavby RD, prestavba starších domov, dlažby, obklady, voda + plyn. Tel. 0948/501 548.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Autovýfuky, chladiče, spojky,
ramená brzdy - dovezieme. Tel.
0907/181 800.
Elektroinštalácie,
bleskozvody, prípojky NN.
Tel. 0903/352 434.
mi kúskami
St Fazuľová kyslá so zemiakmi,
1. Bravčový GORDON BLUE,
varené zemiaky, 2. Švajčiarske kuracie medailónky,
ryža, 3. Pajšel BURGENLAND,
žemľová knedľa, 4. Jarný šalát s kuracími nugetkami
Št Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami, 1. Holandský
mletý rezeň, zemiaková
kaša, 2. Lokša plnená kačacou pečeňou, 3. Pečený losos so švédskou omáčkou,
varené zemiaky (6,00 €),
4. Kurací gyros na chrumkavom šaláte s tortilou
Pi Rascová so zapusteným vajíčkom, 1. Bravčové stehno
na bylinkovo-smot. omáčke,
cestoviny, 2. Vyprážaná tilapia, tatárska omáčka, varené zemiaky, 3. Koložvárska
kapusta, varené zemiaky,
4. Balkánsky šalát s pikantnými kuracími krídelkami
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
markízy, garáž. brány - predaj,
montáž, servis. Tel. 0905/285 868.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany, tel. 0915/897 941.
Pečiem torty a zákusky - Veselé. Tel. 0907/033 486.
Požičiavam lešenie.
Tel. 0908/531 163.
Vykonávame kopacie, búracie, murárske práce a oplotenia,
vypratávanie – odvoz zabezpečím.
Tel. 0902/403 419.
Realizácia a údržba rodinných
záhrad, rezanie a tvarovanie
drevín, kompletná starostlivosť
o trávnik. Pokládky trávnatého
koberca, automatické zavlažovacie systémy. Predaj vonkajších aj bytových rastlín. Subtropické záhradníctvo KRUH. Tel.
0911/286 966, 038/539 44 03,
e-mail: [email protected], web:
www.kruh.sk
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
Kosím trávu, burinu – krovinorezom, PÍLIM STROMY. Tel.
0905/562 466.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte! Tel. 0903/301 407.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
STOLY - LAVICE - vyrábame z
masívu pre reštaurácie, kolkárne,
okolo futbalových ihrísk, chaty,
chalupy, pre vonkajšie a vnútorné
posedenie a podobne. ZN. LACNO,
cena dohodou. Tel. 0944/552 982,
0902/699 883.
Angličtina intenzívne, flexibilne, lacno. Preklady. Tel. 0948/
503 056.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia - 21 slovenských a českých programov bez poplatkov.
Komplet stream 101 PVR - 125
€, opensat x710 - 150 €, komplet HD opensat 4000 HDPVR
- 220 €, komplet na dva TV už
za 226 €, montáž 1 TV - 40 €, 2
TV - 50 €. PH com, Pod Párovcami 100, Piešťany, otvorené:
po – pi 11.00 – 16.00. Predaj aj
na splátky. Tel. 0907/297 787.
Rekonštrukcie stolov, stoličiek, záhradných sedení. Tel. 0905/
562 466.
Preprava osôb osobným
autom, cena závisí
od vzdialenosti. Lacno. Volať
nonstop. Tel. 0948/600 680.
Doučujem angličtinu a slovenčinu. Tel. 0908/344 926.
Autodoprava Schlosser – 3 t,
26 m3. Tel. 0905/753 214.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier).
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
inzercia
33
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
=DYRODMWHQiP
1DYåWtYWHQDåXY]RUNRYěX
2GERUQì]iYRG3257$6
7DWLDQD.XQ]PDQQ
5HQRYiFLD
SUHGWôP
ZAHÁJENIE PREVÁDZKY
1LNROD7HVOXĀ
3LHåĨDQ\
w w w. s k . po r ta s . co m
1RYìVWURSQìSRGKĕDG]DMHGLQìGHě
GYHUHGRPRYpGYHUHNXFK\QHVFKRG\
Pečiem zákusky a torty
aj na oslavy a svadby.
Tel. 0904/570 470.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Multikára – odvoz a dovoz stavebného odpadu, 2 m3. Tel. 0915/
792 743.
rôzne
Nádej a istota do budúcnosti! Podmienky: vytrvalosť a sebavedomie. Informácie osobne. Tel.
0915/304 740.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti,
e-mail: [email protected]
Tel. 0902/394 812.
Darujem za odvoz tri betónové stĺpiky, 250x15 cm. Tel. 0907/
577 385.
7(&+1,&.»3$571(5
straty-nálezy
Generálny partner
Dňa 9. apríla okolo 9.00 h pri
Chirane oproti mlynom som stratil kartu od auta Renault Laguna.
Odmena istá. Tel. 0904/505 979.
Hlavní partneri
Reklamní partneri
Medialni partneri
45"3
5âäEFOOÓLIWJF[E
!"#
www.andaco.sk
DJGO.SK
GO
DEEJAY
www.agfoil.com
Golianova 16, 949 01 Nitra
www.masmasaryk.sk
va
televízia, ktorá pomáha
www.vuje.sk
www.supratek.sk
00420 / 722 920 996
export - import
www.tatas.sk
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: [email protected]
www.armanbyty.sk
4L
RADIO
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
Gastro
partneri
34
servis/voľný čas
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
záhrada očami odborníka
Rododendrony
sadíme do kyslej pôdy
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom Piešťanského týždňa,
ako sa starať o rododendrony.
Rododendron (z gréčtiny rhodos = ruža a dendron = strom) patrí do čeľade vresovcovitých (Ericaceae) kvitnúcich rastlín. Rod
Rhododendron (česky aj pěnišník)
zahŕňa viac ako tisíc druhov, medzi ktoré radíme aj azalky (Azalea). Rododendróny sú listnaté,
stále zelené kry so stiedavými listami, plody majú tobolky. Je to
zaujímavá rastlina, ktorá rastie
od malých krov (10–20 cm) až po
50-metrové stromy (Rododendron
arboreum). Sú prekrásne nielen
svojimi kvetmi v pestrej palete
farieb, tvarov a vôní, ale aj zaujímavým sfarbením listov. Stálozelené rododendrony vynikajú nielen
v dobe vegetácie, ale po celý rok.
Kry s opadavými listami sú ozdobou záhrad na jar po zakvitnutí i
v jeseni, keď sa im listy vyfarbujú do žiariacich odtieňov. Všetky
kvitnú od apríla do júla, niektoré opakujú kvitnutie aj na jeseň.
Je dôležité ich pestovať v
Rododendrony majú efektné kvety.
správnych podmienkach, na vhodnom stanovisku a venovať im patričnú pozornosť hlavne v prvých
rokoch rastu. Vyžadujú humóznu,
rašelinovú pôdu kyslú s pH 4,5 až
5,5, kyprú a dobre zásobenú vlahou. Vyhovuje im borovicová hrabanka, zmes ihličia a čiastočne
zotletého lístia. Najlepšie je zabezpečiť kyslú pôdu aj mimo koreňového systému. Rododendrony vyžadujú stále primerane vlhkú, ale nie zamokrenú pôdu. Vysoké nároky na vlahu sú na jar pri
rašení, potom v čase kvitnutia a
v júni, júli v dobe tvorby nových
pupeňov. Tiež tesne pred príchodom zimy ich dobre prevlhčíme.
Najvhodnejšia doba na výsadbu je od polovice marca do konca
apríla a od polovice septembra do
konca októbra. Pokiaľ to počasie
dovolí, ešte aj po celý november.
Rastliny predpestované v kontajneroch (kúpené v kvetináčoch v
obchode) môžeme vysádzať temer po celé vegetačné obdobie.
Rastlinu nesmieme sadiť hlbšie
než rástla v škôlke alebo v kontajneri. Niektorí odporúčajú ponoriť
koreňovú časť pred zasadením na
viac minút do vody, aby sa korene
mohli napiť. Po zasadení ochráňte
zeminu pred vyschnutím vrstvou
stielky. V priebehu roka opadané lístie neodstraňujeme, ale ich
necháme ako prirodzenú ochranu
koreňového systému.
Rastliny musíme pravidelne
prihnojovať. Predovšetkým im
musíme dodávať dusík. Na prihnojovanie v skorej jari je vhodný granulát Cererit v dávke 100 g
na 1 m2. Od apríla do konca júna
hnojíme plnými hnojivami obsahujúcimi aj stopové prvky. Veľmi
vhodné sú špeciálne hnojivá s rohovinou, ktoré umožňujú postupné uvoľňovanie živín. Rododendrony znášajú iba nízke koncentrácie živných solí v pôdnom roztoku.
služby lekární
od utorka 11. 5. do utorka 18. 5. 2010
11.5. Chirimpex, Krajinská 1,
762 61 87.
12.5. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
13.5. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
14.5. Pri Váhu, E. Belluša 12,
0905/425 708.
15.5. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
16.5. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
17.5. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
18.5. Katka, OD Kocka,
772 31 29.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Pohľad z vrchu Skalka na neďaleký kameňolom.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
POTULKY POPOD SKALY
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto vydaní
vás zavedieme na Skalku.
Obec Hubina, ležiaca v Považskom Inovci a patriaca k tematínskej horskej skupine, je zaujímavá historicky i geologicky. Geologicky je tvorená vápencami dolomitmi stredného a vrchného triasu a historicky spadá osídlenie
okolia obce do obdobia staršej
doby kamennej. Obec má i niekoľko významných historických
pamiatok. Najznámejšia je zvonica z 18. storočia - tzv. Šikmá
veža, v blízkosti ktorej je informačná tabuľa náučného chodníku
Považský Inovec, kde získate úplne informácie o geografii, histórii i o faune a flóre okolia Hubiny.
Zaujímavá je i pieskovcová socha
sv. Jána Nepomuckého, socha sv.
Vendelína a Božie muky sa nachádzajú medzi Hubinou a Moravanmi nad Váhom. V obci je i upravený židovský cintorín s asi dvadsiatimi pomníkmi, umiestnený v lese
pri potoku pod cintorínom.
Východiskovým bodom na Skalku je lesná cesta oproti novému
katolíckemu kostolu, odkiaľ vedie modrá značka, smerujúca na
Skalku a pokračujúca na Gonove lazy. Chodník má mierne stúpanie a ponúka nádherné výhľady nielen na vzďaľujúcu sa Hubinu, ktorá je aj podľa oficiálnej
internetovej stránky obce jednou
z najmalebnejších obcí ľavobrežia
stredného toku Váhu, ale tiež na
susediaci kameňolom a Kostolec.
Asi v polovici približne hodinovej
vychádzky na Skalku už možno vidieť dvojkríž umiestnený na vrchu Skalky vo výške 377 m. Chodník je upravený a zjavne často navštevovaný.
Vrch Skalky ponúka nielen pekný výhľad na Hubinu, Kostolec,
Moravany nad Váhom, ale je dovidieť i na Piešťany a neďaleké Jaslovské Bohunice. Z opačnej strany v kopcoch vyniká hrad
Tematín, pod ktorý v minulosti
obec Hubina patrila. Okolie je zaujímavé i potulkami popod skaly,
kde môžete objaviť rôzne skalné útvary. Zo Skalky pokračuje
cesta po modrej značke na Gonove lazy a na Dolinu. Sedlo sa nachádza iba sedem minút od rovnomenného vrchu.
Regina Hulmanová
Dvojkríž je osadený vo výške 377 m.
seriál/spoločenská rubrika
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (54): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Juraj FABIÁN
* 7. 10. 1935 Prešov, + 8. 4.
2010 - lekár, kardiológ
Medicínu vyštudoval na Univerzite Karlovej v Prahe. Tam v
rokoch 1959-1991 postupne pracoval v popredných zdravotníckych, fakultných a vedecko-výskumných inštitúciách. Po príchode do Bratislavy v roku 1991 pôsobil v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (súčasná Slovenská zdravotnícka univerzita) a od roku 1993 v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (dnes Národný ústav
srdcových a cievnych chorôb) ako
riaditeľ, potom ako primár oddelenia zlyhávania a transplantácie
srdca, vedúci odboru pre vedu,
výskum a vzdelávanie a predseda vedeckej rady. V popredí jeho
celoživotného odborného záujmu
bola koronárna choroba srdca.
Patril medzi priekopníkov mnohých liečebných a diagnostických
postupov. Je zakladateľom systematického programu transplantácie srdca v bývalom Českosloven-
sku v Prahe (1984) a tiež na Slovensku v Bratislave (1998).
Pôsobil vo viacerých odborných lekárskych spoločnostiach,
kde zastával rôzne funkcie. Bol
zakladajúcim členom Founding
Fellow Európskej kardiologickej
spoločnosti (1988), čestným členom Československej a Slovenskej
kardiologickej spoločnosti, ako
aj ďalších odborných spoločností
doma aj v zahraničí. V roku 2009
mu Slovenská lekárska spoločnosť
udelila svoju najvyššiu poctu Čestnú plaketu T. R. Niederlanda
za celoživotné dielo. Prof. J. Fabián je autorom alebo spoluautorom vyše 400 odborných článkov
a 10 monografií, ktoré boli publikované u nás i v zahraničí.
Za poslednú monografiu Zlyhávanie a transplantácia srdca získal ocenenie Literárneho fondu
SR za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007. Predniesol viac
ako 900 odborných prednášok na
domácich a zahraničných odborných podujatiach. Vyškolil 17 kandidátov vied, intenzívne sa podieľal na pre- aj postgraduálnej vý-
Juraj Fabián
chove lekárov.
Za systematickú a úspešnú činnosť opakovane dostal niekoľko
cien odborných spoločností a ďalšie vysoké vyznamenania. Okrem
iných k nim patria ceny za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie (1980), za založenie
systematického programu transplantácie srdca v Československu
(1985), vyznamenanie za vynikajúcu prácu (1985), Medaila J. E.
Purkyně (1985), zlatý podnikateľský Biatec (1997) za spoluúčasť
na rozvoji kardiovaskulárnej chirurgie v SR.
Artur LINKSZ
* 1900 Hlohovec, + 1988 USA
- lekár, oftalmológ
Narodil sa v rodine rabína. Medicínu študoval v Prahe a v Kieli
(Nemecko), ale diplom získal až
v Pécsi v Maďarsku v roku 1928.
Po nástupe Adolfa Hitlera k moci emigroval do USA. Vtedy už
bol známym oftalmológom, najmä vďaka jeho článkom v nemeckých časopisoch. Neskôr pôsobil
35 rokov ako profesor oftalmológie na New York State University. Jeho dvojzväzková Fyziológia
oka (Physiology of the Eye) z roku
1950 (Optics), resp. jej pokračovanie (Vision) z roku 1952, ako aj
nemenej známe dielo o farebnom
videní (An Assay on Color Vision
and Clinical Color Vision Tests,
1964) mu vyniesli medzinárodné
uznanie. Na jeho počesť Nadácia Smith-Ketllewell v San Franciscu pravidelne štvorročne odmeňuje najlepšie výsledky v oblasti výskumu strabizmu cenou Artura Linksza odovzdaním plakety
s jeho portrétom.
Jeho pamäti, napísané v maďarčine, vyšli po prvýkrát v New
Yorku v roku 1976 a o desať rokov neskôr aj v angličtine pod
názvom Fighting the Third Death.
Ide o knihu o mladosti Linksza a
jeho rodine, ktorá sa odsťahovala z Hlohovca, s hodnoverným popisom života židovskej komunity v
rôznych mestečkách Uhorska na
začiatku 19. storočia.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
NECH ŽIJE 1. MÁJ, SÚDRUHOVIA!
Súdružky vyrazili na retro diskotéku s mávadlami a patrične „oháknuté“.
Základná škola v Krakovanoch
pripravila pre všetkých pamätníkov Retro Disko s podtitulom Nech
žije 1. máj, súdruhovia! Niektorým pozvaniam sa odolať nedá,
a toto bolo jedno z nich. Tak sme
si to večer prvého mája namierili do kulturáku aj my – novodobé
súdružky. Nahodené do trendov
70.–80. rokov, s transparentom
a mávadlami v rukách. Skandujúc
„Nech žije 1. máj!“ sme vtrhli do
sály, kde nás hitmi z čias minulých vítal pražský DJ Patrik. Boli
sme trochu prekvapené, že ako
jedny z mála sme sa nechali úplne uniesť retro duchom. Rozhodli sme sa prevetrať šatník našich
mám, oživiť nimi rozprávané spomienky na časy ich mladosti a pokúsiť sa vžiť a baviť ako ony kedysi – v časoch síce neprajúcich
slobode a rôznorodosti, ale aj tak
časoch dobrých.
Na retro disko sa tancovalo,
ale i smialo pri špeciálnej módnej
prehliadke s názvom Vítame 1.
máj!, v ktorej nestarnúce socialistické odevy predviedli manekýnky z Jednoty dôchodcov v Krakovanoch. Mladí sa príliš nesnažili, možno nerozumejú tomuto socialistickému „módu“? Asi to tak
bude, jedine, žeby sa vrátil ten
čas, ale to by sa nám nepáčilo. My
len nechceme zabudnúť, čo tu
bolo pred nami, žiť, čo je teraz a
(ne)spať pred televíznou obrazovkou, hoci aj v starých teplákoch
z Trikoty.
Bianka Dingová ml.
36
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
šport
MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ SLOVAKIA CUP JUBILUJE:
Svoju históriu začal písať v Piešťanoch
V posledný aprílový deň za hralo v Púchove finále jubilejného 20. ročníka medzinárodného futbalového turnaja hráčov
do 18 rokov, Slovakia Cup. Nie
každý však vie, že história tohto
turnaja, ktorý dnes patrí v tejto vekovej kategórii k najlepším
v Európe, sa začala písať v roku
1991 v Piešťanoch.
Začali „sedemnástky“
„Po zmene režimu začali naše
futbalové mládežnícke družstvá
chodiť na turnaje do zahraničia.
Keď sme nechceli čakať na pozvánku, vrcholní futbaloví funkcionári na čele s podpredsedom
UEFA Václavom Jírom rozhodli,
že niečo podobné zorganizujeme
aj u nás. Tým sme sa mohli revanšovať za pozvanie a zároveň
sme upozornili, že aj u nás máme
schopných organizátorov. Prvou
príležitosťou bol rok 1991, keď
si futbal vo vtedajšej ČSFR pripomínal 90. výročie svojej existencie. Vedenie futbalovej asociácie v Prahe rozhodlo, že pri tejto
príležitosti sa budú hrať dva turnaje. Celosvetový žiacky v Prahe
a dorastenecký pre hráčov do 17
rokov na Slovensku. Voľba na turnajové centrum padla na Piešťany,“ spomína vtedajší podpredseda ČSFA a predseda Slovenského
futbalového zväzu Milan Služanič.
Ten poveril vedením organizácie turnaja v Piešťanoch svojho
neskoršieho nástupcu, Františka
Laurinca, ktorý si okrem zväzových funkcionárov vybral do organizačného výboru aj Piešťancov: Ladislava Benedikoviča, Tibora Krajčoviča, Milana Rojka,
Stanislava Kalabu, Jozefa Valachoviča, Rudolfa Zelenaya, Štefana Gregoričku a Petra Habartu.
„Aj dnes som hrdý na to, že som
Členovia prvého organizačného výboru z roku 1991 na stretnutí po dvoch
desaťročiach. V hornom rade stoja zľava: Tibor Krajčovič, František
Laurinec, Ladislav Benedikovič, Milan Rojko, Stanislav Kalaba a Rudolf
Zelenay. Pred nimi zľava: Milan Služanič, Peter Habarta, Dušan Kučera,
Mikuláš Tarči a Štefan Gregorička. Chýba Jozef Valachovič.
stál na čele prvého organizačného výboru turnaja. Začínali sme
vlastne od nuly. Nemali sme žiadne skúsenosti z poriadania takéhoto veľkého podujatia, na ktorom štartovalo hneď v premiére
desať družstiev. Navyše turnaj,
ktorý dostal podľa svojho centra
názov PIEŠŤANY 91, sa hral aj na
štadiónoch v okolitých mestách
a obciach. To tiež zvyšovalo nároky na organizátorov. Nakoniec
sme aj vďaka pochopeniu vedenia mesta i kúpeľov všetko úspešne zvládli a turnaj mohol úspešne
pokračovať aj v ďalších rokoch,“
zaspomínal si na úvodný ročník súčasný prezident SFZ a člen výkonného výboru UEFA František Laurinec. Dodajme, že víťazom úvodného ročníka sa stala ČSFR, ktorá zdolala vo finále Grécko 2:1.
Za dve desaťročia sa turnaj
vypracoval medzi najlepšie v Európe. Záujem o štart na ňom bol
taký veľký, že postupne sa počet
družstiev rozrástol až na 16. Medzi účastníkmi sa dokonca objavili reprezentanti USA. Organizátori však rýchlo pochopili, že to
je ťažko zvládnuteľné sústo, preto počet účastníkov zredukovali.
Samozrejme, že tým nemohli vyhovieť všetkým, ktorí chceli na
turnaji hrať. Niektorí sa domáhali štartu aj intervenciou u našich najvyšších vládnych činiteľov.
V roku 2001 sa posunula veková hranica zo 17 na 18 rokov,
pretože túto kategóriu sledujú aj
hráčski agenti, ktorých chodí na
turnaj viac než trénerov. Až do
roku 2003 mal turnaj názov Piešťany. Potom sa zmenil na Slovakia
Cup a jeho centrum sa presťahovalo z Piešťan do Trenčianskych
Teplíc, kde je doteraz. Naposledy turnaj vyhrali Taliani, ktorí sú
s piatimi prvenstvami aj najčastejšími víťazmi turnaja. Slováci sa
tešili z prvenstva štyrikrát.
Hrali tu aj hviezdy
Na úvodnom ročníku bol prítomný aj podpredseda UEFA Václav Jíra (uprostred).
Na turnaji hrajú dorastenci,
preto len málokto z divákov tuší,
že po našich ihriskách behajú budúce hviezdy európskeho i svetového formátu. Tých tu hralo naozaj dosť. Hneď v úvodnom ročníku obliekli dres ČSFR Tomáš Řepka
i Patrik Berger, za Slovensko hrali
Marián Zeman i Vladimír Labant.
S pribúdajúcimi ročníkmi sa tento zoznam stále rozširoval. Figurujú na ňom napríklad mená takých hviezd, akými neskoršie boli
alebo ešte stále sú Ukrajinec Andrij Ševčenko, Čech Tomáš Rosic-
ký, Talian Francesco Carbone, Rumun Adrian Mutu, Nór John Arne
Riese či Chorvát Ivica Olič. Ten zažiaril v nedávnom semifinálovom
zápase Ligy majstrov, keď dal v
drese Bayernu Mníchov tri góly do
siete Lyonu. Prvoradým poslaním
turnaja bolo zviditeľnenie slovenských nádejí. Cestu do futbalového sveta na ňom začínali aj viaceré naše súčasné hviezdy na čele
so Stanom Šestákom, Jánom Kozákom, Filipom Hološkom, Miroslavom Stochom či Vladimírom Weissom mladším. Dnes je ešte ťažké
povedať, ktorí z hráčov, čo hrali
na turnaji v jubilejnom 20. ročníku, zažiaria na futbalovom nebi v
krátkej budúcnosti. Jedno je však
isté, turnaj má svoje meno a svoju históriu bude písať aj naďalej.
Potvrdil nám to aj terajší predseda organizačného výboru turnaja a viceprezident SFZ Štefan
Štefan Sapár odovzdáva pohár
kapitánovi víťazných Talianov.
Sapár: „Turnaj má výborné meno
aj u Angličanov, Nemcov či Španielov, hoci u nás ešte nehrali. Ak
však chceme dostať na Slovakia
Cup aj niektorú z týchto futbalových veľmocí, musíme ich osloviť aspoň dva roky vopred, pretože oni zostavujú svoj kalendár s
dvojročným predstihom. Náš turnaj je v Európe dobre zapísaný a
pri malej inovácii sa môže hrať
ďalších 20 rokov. Na strednom Považí nám vychádzajú v ústrety a
zahraničné výpravy sa sem rady
vracajú. Nie je však vylúčené, že
v budúcnosti sa vrátime aj do Piešťan, odkiaľ nás pred rokmi ‘vyhnali‘ vďaka vysokým cenám za
ubytovanie.“ Je to škoda, pretože práve takýto významný turnaj
je najlepšou propagáciou nielen
pre organizátorov, ale aj hotelierov či kúpele. Štefan Gregorička
šport
TENISTKY KÚPEĽOV BRONZOVÉ
Ženské tenisové družstvo TK Kúpele Piešťany získalo v extralige bronzové medaily. Všetky tri zápasy však hralo na domácich dvorcoch. Po úvodnej tesnej výhre nad Dixonom Banská Bystrica 4:3
podľahli zverenky trénera Petra Branderského v
semifinále neskoršiemu majstrovi, Slovanu Bratislava 1:4, ale v boji o bronz zdolali SPU Nitra 4:1.
V súboji s B. Bystricou vyhrala Vivien Juhászová
nad Markuškovou 6:1, 6:3, Chantal Škamlová nad Parajovou 6:3, 6:4 a Ľudmila Cervanová nad Vrškovou
6:4, 6:3. Rozhodujúci štvrtý bod pridali vo štvorhre
Škamlová s Juhászovou, keď zdolali Nociarovú s Vrškovou 6:1, 6:1. V zápase o postup do finále prehrali
Piešťanky so Slovanom Bratislava 1:4, keď štvorhry
sa už za rozhodnutého stavu nehrali. Obe družstvá
nastúpili bez svojich tímových jednotiek. Piešťanky bez Magdalény Rybárikovej a Slovan bez Dominiky Cibukovej. Jediný bod Kúpeľov uhrala Škamlová, ktorá zdolala Kurhajcovú 6:4, 3:6, 6:1. Trojsetové zápasy zohrali aj ďalšie domáce hráčky, no s
úspešným koncom pre ich súperky. Juhászová podľahla Tabakovej 3:6, 6:3, 2:6 a Cervanová N. Vajdovej 7:5, 4:6, 1:6. V zápase o bronzové medaily si
hráčky Kúpeľov podľa očakávania poradili s Nitrankami. O zisku bronzových medailí rozhodli už v dvojhrách. Juhászová vyhrala nad Urbanovou 7:6, 7:5,
Ženy Kúpeľov - stoja zľava: tréner Branderský, Baranová,
Juhászová, Luknárová, dolu zľava: Škamlová a Cervanová.
Škamlová nad Karrafovou 6:2, 6:0, Cervanová nad
Stražanovou 6:0, 6:0 a Zuzana Luknárová nad Hradeckou 6:1, 6:2.
Štefan Gregorička
Namiesto do vrchu súťažili na letisku
Nie v kopcoch, ale na piešťanskom letisku odštartovali do novej sezóny slovenskí automobiloví pretekári do vrchu. Podujatie Tatry Donau Cup sa síce konalo na netradičnom okruhu, no
jazdci si aspoň mohli po zime
preveriť svoje autá a schopnosti s menším rizikom.
Namiesto zvodidiel a stromov
si však museli dávať pozor na komíny z pneumatík, ktoré vyznačovali okruh. Nástrahy trate si
vybrali daň v podobe zničených
blatníkov, nárazníkov či dverí. Na
domácej trati súťažili v triede
sériových áut s obsahom do 1600
cm3 aj dvaja jazdci z nášho regiónu, Martin Pikus a Tomáš Komár.
Po tréningu všetko nasvedčovalo,
že sa o víťazstvo sa pobijú práve
naši jazdci a Senéši. Ten však v
prvej jazde vrazil do pneumatík,
čím sa pripravil o možnosť zabojovať o prvenstvo. Minimálny rozdiel medzi Martinom a Tomášom
po prvej jazde predznamenal ich
zaujímavý súboj v druhej. Tesne
pred jej štartom však pre haváriu a znečistenie trate organizátori prestavali ôsmy retardér, čo
však jazdcom na štarte neoznámi-
li. Lepšie na túto nástrahu zareagoval Pikus, ktorý zopakoval čas z
prvej jazdy a zaslúžene zvíťazil.
Komár sa musel uspokojiť s druhým miestom a Novák bol tretí.
Do druhých pretekov nastúpilo zredukované štartové pole. Medzi 18 jazdcami, ktorí odstúpili,
bol aj Pikus pre problémy s brzdami. Súboj o prvenstvo v triede T-1600 medzi Tomášom Komárom a Jožom Senéšim bol napínavý. Prvú jazdu vyhral o 0,24 sekundy Komár, a keďže bol prvý aj
v druhej jazde, zaslúžene vyhral
pred Senéšim a Slobodom. (TK)
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
37
Kolkári dohrali
Stretnutiami záverečného
26. kola dohrali svoje súťaže
prvo a druholigoví kolkári. V
prvej lige vyhrala Družba Piešťany „A“ doma nad Preseľanmi 5:3 a rezerva Družby podľahla v okresnom derby Rakoviciam 2:6. Hráči Družby „A“
zdolali svojho súpera len vďaka výhre na zvalené kolky v pomere 3234:3197, pretože hráči oboch mužstiev si body podelili. Z Piešťancov ich získali
Martin Kozák (559), Roman Marek (553) a Ján Ďurina (533).
V ďalšom zápase na piešťanskej kolkárni vyhrali Rakovičania nad domácou Družbou „B“
3249:3119. Hostia viedli po štyroch hráčoch 4:0, a keďže jasne viedli aj na zvalené kolky, o
osude zápasu už bolo rozhodnuté. Za Družbu „B“ bodovali
Peter Šamík (570) a Peter Gocký (540), z Rakovičanov František Milan (582), Pavol Uváčik
(530), Ladislav Duračka (529) a
Roman Magala (524).
V poslednom kole druhej ligy vyhralo rakovické „béčko“
v Novom Meste nad rezervou
domáceho ZKK 7:1 a na kolky
3258:3139. Po bode získali Rudolf Adamec (562), Erik Duračka (547), Jozef Búš (539) a Lukáš Drobný (514). Víťazstvom
sa zo sezónou rozlúčili aj Pobedimčania, ktorí zdolali favorizovaný Limbach 5:3 a na kolky
3262:3240. Z domáceho mužstva bol najlepší Jozef Miklovič,
ktorý atakoval šesťstobodovú
hranicu (596). Okrem neho získali po bode Erik Hesko (559) a
Jaroslav Bango (554).
(šg)
FLORBALISTKY ZO „ŠERERKY“ SKONČILI ŠTVRTÉ
V Trenčíne boli školské majstrovstvá Slovenska vo florbale žiakov základných škôl – ORION CUP
2010. Na finálovom turnaji hralo
po osem družstiev z celého Slovenska. Na majstrovstvách hrali
aj mladšie a staršie žiačky zo ZŠ
F. E. Scherera Piešťany.
Mladšie žiačky po víťazstve nad
Gymnáziom Malacky 1:0, remíze
so ZŠ Prašice 2:2 a prehre s neskorším víťazom, ZŠ Nižná na Orave 0:3, postúpili do semifinále. V
ňom sa im vôbec nedarilo a po
množstve chýb prehrali s Košicami
0:6. Neuspeli ani v zápase o tretie
miesto, keď podľahli ZŠ Nemšová
0:2. Tréner Ladislav Lacko bol napriek tomu s účinkovaním svojho
družstva na majstrovstvách Slo-
Družstvo piešťanských florbalistiek s trénerom Lackom.
venska spokojný: „Je to pekný
úspech, ktorý som vôbec nečakal.
Väčšina družstiev, ktoré tu hrali,
sa totiž venuje florbalu súťažne
už viac rokov, kým my len od tejto sezóny. Napriek tomu dievčatá
dobre reprezentovali náš kraj. Na
šampionáte v Trenčíne sa predstavilo toto isté družstvo aj v kategórii starších žiačok, kde obsadilo šieste miesto.“ Piešťanky hrali na majstrovstvách pod vedením
trénera Ladislava Lacka v zostave: Martina Kanderová, Michaela Liptáková, Ivana Rojková, Kristína Paulíková, Tamara Fúsková,
Gabriela Liptáková, Laura Horvátová, Nina Vavrová, Kristína Nagyová, Tatiana Bojňanská a Lenka
Karabová.
Peter Bajnok
38
šport
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
V susedskom derby boli úspešnejší Trebatičania
Víkendové kolo vyšších regionálnych futbalových súťaží prinieslo z pohľadu našich mužstiev niekoľko zaujímavých výsledkov. V
druhej lige opäť zabodovali vonku Moravanci a v tretej si Piešťanci priviezli z Považskej Bystrice iba bod. V susedskom derby
piatej ligy vyhrali Trebatice nad Krakovanmi.
FK RAČA - OTJ MORAVANY 0:1 (0:0)
Taktika moravianskeho trénera
Petra Jančoviča na ihriskách súperov, kde na jar ešte neprehrali,
platila aj v Rači. V prvom polčase
sa hralo zväčša medzi šestnástkami. Domáci pohrozili dvakrát, z
hostí zahodil prvú šancu P. Kotula, ktorý obišiel dvoch hráčov súpera, no potom mieril vedľa, v 25.
min prestrelil Glos bránku a v 34.
min znova neuspel Kotula. Po prestávke hostia v útočnej fáze dominovali. Starosť domácej obrane
robili hlavne Gligič a Kirka. V 60.
min obišiel Kirka dvoch obrancov,
prihral Gligičovi a hostia viedli.
Ďalšie šance M. Otočku, Kotulu a
Gligiča zostali nevyužité, a keďže
v samom závere mieril striedajúci Šiška hlavou nad, Moravanci vyhrali najtesnejším rozdielom. Zostava OTJ: Mikuláš – Glos, Piovarči, S. Otočka, Benko, Kirka, Gligič
(86. Šiška), Dirnbach, P. Kotula,
Mitošinka (64. Candrák), M. Otočka (M. Kotula). Rudolf Zelenay
Slovan juniori - MFK Vrbové 3:0 (1:0)
Hostia začali nešťastne, keď
už v 3. min nariadil rozhodca proti
nim pre údajný faul brankára Sedláčka jedenástku, po ktorej juniori viedli 1:0. MFK odpovedalo v
10. min, Piršel však mieril len do
brankára. Balcírova strela z diaľky
išla vedľa a Kuťkovu brankár chytil. Potom sa párkrát ocitol v šanci Jelšic, ale bez gólovej koncovky. V 30. min nepotrestali rozhodcovia faul na toho istého hráča.
Aj v druhom polčase mali hostia
viac z hry, už v 48. minúte zahodil Jelšic šancu, keď z 20 metrov
mieril vedľa opustenej bránky a o
dve minúty neskôr nastrelil Andrísek ľavú žrď. Gólom sa neskončil
ani priamy kop Jelšica a pri najväčšom tlaku hostí platilo pravidlo „nedáš, dostaneš“, keď po vyšachovaní obrany inkasovali v 65.
min druhý gól a už v nadstavenom
čase aj tretí. Iróniou zápasu bolo,
že domáci vystrelili z hry na bránku len dvakrát, no boli z toho góly.
Tretí pridali z jedenástky. Tomu sa
povie efektivita. Zostava MFK: M.
Sedláček - Vlado, Poláček, Holub,
Herceg, Piršel (71. Šimo), Kuťka,
Balcír, Sumer (78. Koyš), Jelšic,
Andrísek.
Peter Sedláček
OŠK V. Kostoľany - Tr. Stankovce 0:4 (0:2)
Hostia mali od začiatku zápasu hru pevne v rukách a už v 3. min spálili
gólovú šancu. Na druhej
strane neuspel v 15. min
domáci Hnilka. O štyri
minúty neskôr dali hostia vedúci gól, ku ktorému pridali v 44. min druhý. Aj po prestávke sa
hralo v réžii hostí, ktorí pridali v 60. a 80. min
ešte ďalšie dva góly. Domáci mali len jednu šancu, ale Modrovičov center skončil na brvne a odrazenú loptu poslal Zelenay hlavou nad. Zostava OŠK: Kováčik – Durdy, Ondrašik, Modrovič
(70. Stachura), D. Vavrinec, Gula, Bučko (46.
Lesay), Velšic, Zelenay,
Srnec (60. R. Kadlíček),
Hnilka. Mário Adamčík
Foto: (šg)
Andrej Koprna (vpravo) dal vedúci gól Trebatičanov. Foto: Š. Gregorička
OFK Trebatice - FK Krakovany 2:0 (1:0)
V susedskom derby sa hralo
zväčša medzi šestnástkami. Prvú
šancu mal už v 3. min domáci
Zemko, na nastrelil iba žrď bránky Marcela Bondru. Potom sa dostali k slovu aj hostia, ale bez gólového efektu. V 30. min mohol
otvoriť skóre domáci Horvát, no
sám pred bránkou mieril vedľa. V
44. min sa radovali domáci, keď
loptu dotlačil do siete Koprna. Po
prestávke mali šance aj hostia,
ale Žák a Ondrejka ich nevyužili.
To isté platí aj o akciách Muchu,
Koprnu a Horváta. V 75. min sa
však presadil domáci Mucha, ktorý poistil víťazstvo OFK druhým
gólom. Zostavy – OFK: Suchánek –
Hečko, Palkech, Zemko (74. Potúček), Nosko, Marek Bondra, Koprna, Talajka (85. Macháč), Bogora
(77. Buchel), Horvát, Mucha, FK:
Marcel Bondra – Čáp, Ďuračka, Ondrejka, Kališ, Kikta, Mikuláš (76.
Jurda), Žák, P. Sedlák, Pavlovič
(60. Tomiš), Kusý.
Ján Sedlák
Považská Bystrica - PFK Piešťany 1:1 (0:0)
O záchranu bojujúci domáci
začali vo svižnom tempe. Bol to
však Vyskoč, ktorý v 5. min ako
prvý ohrozil bránku priamou strelou a tú brankár s námahou vyrazil. Potom prišli chvíle domácich.
V 25. min Miro Krajčovič bravúrne
vyrazil center, smerujúci pod brvno. Piešťanský gólman zasahoval
aj po rohových kopoch a raz mu
pomohol jeho menovec Martin,
keď zastavil loptu smerujúcu do
siete. Aj druhý polčas začali Považskobystričania tlakom, ale obrana Piešťan všetko vyriešila. Postupne sa však hostia častejšie dostávali pred bránku domácich. Ich
brankár zneškodnil v 61. min stre-
lu Filipa a o desať minút neskôr aj
strelu Žambu. Počas ošetrovania
Vyskoča vyšla domácim rýchla akcia, po ktorej dali v 75. min vedúci gól. Ďalšie príležitosti však nevyužili a hostia vyťažili z minima
maximum: v 84. min našiel Šajbidor v šestnástke Žambu a jeho
nie príliš prudká, ale presná strela skončila v sieti - 1:1. Škoda, že
výkon hráčov PFK nezodpovedal
mužstvu, ktoré bojuje o postup...
Zostava PFK: Miroslav Krajčovič
- Nádaský, Kardoš, Šajbidor, Martin Krajčovič, Žamba, Rožník, Vyskoč (70. Doktor), Gvozdenovič
(70. Sýkora), Filip (62. Bábsky),
Kukuč.
Jaroslav Valo
Výsledky nižších regionálnych súťaží
Durdy (vpravo) bráni hráča Tr. Stankoviec.
Oblastné majstrovstvá: Horné Otrokovce – Drahovce 5:0, Ostrov
– Horné Orešany 1:3 (Svetlík), oblastná súťaž – skupina B: Peterčan – Šípkové 3:1 (A. Kolník), Veselé – Trakovice 2:0 (Michalčík, Kľúčovský), Prašník – Chtelnica 4:0 (R. Bielik 2, L. Obuch, Nižňaský),
Borovce – Dubovany 1:1 (Herceg – Skaličan), Bojničky – Ratnovce
2:0, Veľké Orvište – Nižná 4:0 (Herák, Budka, J. Vavrinec, Michalka), Kľačany – Pečeňady 2:1 (Mužila), tretia trieda, skupina B:
Šterusy – Sokolovce 1:0 (Strapatý), Horné Trhovište – Kočín-Lančár
9:0, Banka – Tepličky 0:0, Dolný Lopašov – Dolné Trhovište – nehralo sa pre nespôsobilý terén.
(šg)
šport
Muži si o jednu priečku pohoršili
Tenisti TK Kúpele Piešťany obsadili v tohtoročnej extralige šieste miesto, čo je o jednu priečku horšie umiestnenie než vlani. V úvodnom kole
prehrali zverenci trénera Rudolfa Vrábla doma s
Empire Trnava 2:5, no potom zdolali Inter Bratislava hladko 7:0 a v súboji o piatu priečku prehrali v Leviciach 2:5.
V zápase s neskorším finalistom z Trnavy bodovali z hráčov Kúpeľov iba Tomáš Bohunický, keď zdolal Nebylu 4:6, 7:5, 7:5, a Jaroslav Pospíšil si poradil s Vaněkom 6:2, 6:3. V skupine o 5.-8. miesto sa
Piešťanci po domácej výhre nad Interom zachránili
v extralige. Na zápas pricestoval priamo z turnaja v
Mníchove aj Lukáš Lacko, ktorý bez problémov zdolal Minárika 6:0, 6:1. Okrem neho bodovali v dvojhrách Tomáš Bohunický, Henrich Gajdošech, Róbert Janúch a Jaroslav Pospíšil a vo štvorhrách Michal Brtko s Henrichom Gajdošechom a Filip Kollár
s Róbertom Janúchom. V zápase o piate miesto prehrali Piešťanci 2:5, hoci po dvojhrách bolo 2:3. Body získali iba Gajdošech a Janúch. Š. Gregorička
39
Malokarpatská stopa
Na sobotu 15. mája pripravili turisti 18. ročník Malokarpatskej stopy. Prezentácia bude od
8.30 do 10.00 h v reštaurácii U
čachtickej pani v Čachticiach.
Pre turistov sú pripravené trasy
18 a 22 km. Prvá vedie z Čachtíc na Čachtický hrad a cez Plešivec do Šípkového. Dlhšia pokračuje do Vrbového. Do Čachtíc sa dá dopraviť vlakom i autobusom, zo Šípkového a Vrbového autobusom. J. Mihalik
Líder remizoval
Muži TK Kúpele - stoja zľava: Gajdošech, Bohunický,
Kollár, tréner Vrábel, dolu zľava: Pospíšil, Janúch a Brtko.
HÁDZANÁRI VYHRALI DRUHÝKRÁT
M. Nedorost, strelec šiestich gólov
Číslo 19 Utorok 11. mája 2010
Prvoligoví hádzanári MHK Piešťany sa rozlúčili s domácim publikom v hale Pierra de Coubertina vysokým víťazstvom nad HK
Kúpele Bojnice v pomere 36:23.
Po výhre nad Slovanom Modra v
úvodnom jarnom kole to však
bolo iba ich druhé víťazstvo počas celej sezóny.
Prvý gól dali síce Bojničania,
no Piešťanci o minútu Máriom Paulíkom vyrovnali. Hostia síce opäť
viedli, ale už naposledy v celom
zápase. Domáci totiž dávali jeden
gól za druhým a v 22. min viedli už
14:6. Hostia však tromi gólmi po
sebe znížili. Piešťanci po prestáv-
ke zvýšili svoje vedenie na rozdiel
desiatich gólov a v závere, keď
mali výhodu presilovej hry, si ešte
o tri góly polepšili. V domácom
mužstve sa strelecky presadil Kotula, ktorý bol autorom deviatich
gólov. Nedorost pridal 6, Majerník
5, Mário Paulík 4, Stolár a Varačka po 3, Bolješik, Fedora a Krištúfek po 2. Posledné mužstvo tabuľky si napriek tejto výhre nepolepší a definitívne skončí posledné. Zostava MHK: Kapša, Drahovský – Stolár, Fedora, Bolješik, Majerník, Nedorost, Martin Paulík,
Kotula, Mário Paulík, Kryštúfek,
Varačka, Stano, Jakubík.
(šg)
V 13. kole minifutbalovej I.
MPFL remizoval líder súťaže,
Manchester so Slovanom 1:1
(Bondra – Babulík), a s päťbodovým náskokom vedie pred
Ajaxom, ktorý zdolal Red Houses 5:0 (Budka, Hanic, Cagala, Hluch, Radošovský). Ďalšie
výsledky: Arsenal – Leftons 4:5
(Kotula 2, Hlaváč, Pekár – Javorka a Zedníček po 2, Pobjecký), Colo Colo – Young Boys 1:1
(M. Adamča – Mi. Pazderka).
Igor Bombara
kompas fanúšika
STREDA 12. MÁJA
Kolky: Pov. Váhu – Stakotra –
finále Ligového pohára - 17.00
h – kolkáreň Družby.
SOBOTA 15. MÁJA
Futbal: OTJ Moravany – Senec, MFK Vrbové – Nové Mesto –
II. liga, PFK Piešťany – Dubnica
„B“ - III. liga – všetky o 17.00 h.
Piešťanskí bedmintonisti budú hrať štvrtú ligu
Svoje účinkovanie v juhozápadnej skupine tretej ligy miešaných družstiev zavŕšili bedmintonisti Gymnázia Piešťany záverečným turnajom v Nových Zámkoch. Z troch stretnutí získali tri
body, keď nad domácim družstvom vyhrali 8:0, s Cevou Trenčín „E“ remizovali 4:4 a „déčku“
Trenčanov podľahli 2:6.
V zápase s Novozámčanmi mali
Piešťanci, ale aj obe trenčianske
družstvá uľahčenú úlohu. Domáci
totiž nastúpili len s tromi hráčmi,
takže polovicu zápasov prehrali
kontumačne. Z družstva Gymná-
zia vyhral na dvorci Brežný nad
Ďuricom 21:10, 21:9, Malast nad
Miskóom 21:2, 21:3 a Gajdošechová nad Holderikovou 21:9, 21:9.
V jedinej štvorhre vyhrali Brežný s Hrubým nad Ďuricom s Miskóom 21:11, 21:10 V ostatných
štyroch dueloch získali Piešťanci
bod bez boja.
V súboji s Cevou „D“ bodovali z Piešťancov len Brežný a Kalinčík. Brežný vyhral nad Mertanom 21:10, 21:9 a Kalinčík nad
Dužekom 21:6, 21:10. Blízko k
bodu však mal aj Hrubý, ktorý
podľahol Ďuračkovi až v troch se-
toch 21:16, 16:21 a 19:21. Na remíze 4:4 s „éčkom“ Trenčína sa
podieľali iba muži. V dvojhrách
Kalinčík zdolal Matza 21:2, 21:10
a Hrubý Knappa 21:7, 21:9, vo
štvorhre vyhrali Brežný s Horúckom nad Bartanusom s Kozákom
21:12, 11:21, 21:14 a Kalinčík s
Matečným nad Knappom s Matzom
21:10, 21:7. V ostatných stretnutiach novozámockého turnaja
prehrali domáci hráči s Cevou „D“
0:8 a s Cevou „E“ 1:7 a v súboji
trenčianskych družstiev vyhralo
„déčko“ 7:1.
Keďže od budúcej sezóny sa
v bedmintone mení štruktúra súťaží, v tretej lige západ bude len
desať družstiev. To znamená, že
piešťanskí gymnazisti budú hrať
v nasledujúcej sezóne až v štvrtej lige, skupina Západ.
(šg)
Konečná tabuľka III. ligy, skupina o 11.-20. miesto:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
CEVA Trenčín D 13
Partizánske A 13
Dolný Ohaj
13
BK Šurany B
13
CEVA Trenčín E 13
BK Piešťany
13
BC Martin B
13
Partizánske B 13
Nové Zámky B 13
Lok. Bánov
13
12
10
7
6
5
4
3
2
3
2
1
1
3
3
4
4
2
3
0
1
0
2
3
4
4
5
8
8
10
10
85:18
73:31
68:36
57:45
54:50
52:52
38:63
35:68
24:79
30:74
25
21
17
15
14
12
8
7
6
5
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička
- [email protected], Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
15.5.2010
OTVÁRAME
010
6 .5. 2
Y
15. A 1
PLÁTK
E NA S A
T
J
U
P
NI
NAKU
AVÝŠE
BEZ N
UŽ AJ V AUPARKU PIEŠANY
SME OTVORENÍ VAŠEJ NÁVŠTEVE
KOMBINOVANÁ
CHLADNIKA
LCD TELEVÍZOR + LOPTA
SHARP LC32SH7E
• rozlíšenie 1366x768 pix. • odozva 6 ms • jas 450 cd/m2, hudobný výkon 2 x 5 W, teletext s pamäou
na 1000 strán
BEKO CSA 24022
82
cm
• 1 kompresorw
• mechanická regulácia teploty
• automatické odmrazovanie
• možnos zmeny smeru otvárania dverí
• antibakteriálna ochrana
• š/v/h: 54,5/152,5/60 cm
5 kg/ 24 hod.
A+
bežná cena 369
€ 11 116,49 Sk
0,62 kWh/24 hod.
bežná cena 279
15. a 16.5.2010 iba v Piešanoch
MPEG4
299 €
9 007,67 Sk
41 dB
16 hod.
€ 8 405,15 Sk
15. a 16.5.2010 iba v Piešanoch
229 €
6 898,85 Sk
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + TAŠKA
NETBOOK
OLYMPUS X940
HP MINI 2101040
• procesor Intel Atom N450 • pamä 1 GB • pevný disk 250 GB • wifi • ítaka kariet
• 6-lánková batéria • OS Windows 7 Starter
• 2,7“ LCD displej • digitálna stabilizácia obrazu • ISO až 1600 • video so zvukom • Slim dizajn
• napájanie Li-Ion batéria • funkcia Panorama a Magické filtre
10
,1
”
4 x Zoom
bežná cena 299
€ 9 007,67 Sk
14 Mpix
bežná cena 119
€ 3 584,99 Sk
15. a 16.5.2010 iba v Piešanoch
15. a 16.5.2010 iba v Piešanoch
7 501,37 Sk
2 078,69 Sk
249 €
69 €
Obrázok tašky LOAP je ilustraný.
Ceny sú prepoítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
PRVÝCH 500 ZÁKAZNÍKOV
získa 10 € poukážku na nákup v Datarte
Download

Majáless bavil mesto