MERACIA TECHNIKA
www.micronix.sk
CENNÍK
platný od 3. októbra 2011
SPEKTRÁLNE ANALYZÁTORY
2
OSCILOSKOPY
3
MULTIMETRE
6
KLIEŠŤOVÉ MULTIMETRE
8
WATTMETRE
10
RLC MERAČE, DEKÁDY
11
ČÍTAČE
11
GENERÁTORY
11
SPÁJKOVACIA TECHNIKA
13
KALIBRÁTORY
13
NAPÁJACIE ZDROJE
14
REVÍZNE PRÍSTROJE
15
SKÚŠAČKY
19
ANALYZÁTORY KVALITY SIETE
20
TERMOKAMERY
21
TEPLOTA, TLAK, VLHKOSŤ, DĹŽKA 22
MICRONIX, s.r.o., Jegorovova 37/14036, 974 01 Banská Bystrica
tel/fax: 048-4123 779, fax: 048-4151 404, [email protected]
Obchodná kancelária Bratislava: Púchovská 8, 831 06 Bratislava
tel: 02-5341 4270, 0905 917301, fax: 02-5363 3562, [email protected]
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Cenník obsahuje položky z katalógov MICRONIX:
Meracie a testovacie prístroje
Katalóg prístrojov pre revíznych technikov
Prístroje pre neelektrické veličiny
a tiež z katalógov jednotlivých výrobcov
SPEKTRÁLNE ANALYZÁTORY
GSP 810+DM
GSP 810+DM+TG
GSP 810+DM+PM
GSP 810+DM+PM+TG
Ä GSP 827
GSP 830
HMS 1000
HMS 1010
HMS 3000
HMS 3010
HM 5510
DSA 1020
DSA 1030
DSA 1030A
FSH 3 + preamp.
FSH 3 + TG
FSH 3 + TG + preamp.
FSH 6 + preamp.
FSH 6 + TG + preamp.
FSH 8 + preamp.
FSH 8 + TG + preamp.
FSH 18
Výr.
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
HAM
HAM
HAM
HAM
HAM
RIG
RIG
RIG
RHD
RHD
RHD
RHD
RHD
RHD
RHD
RHD
Šírka pásma
150kHz - 1GHz
150kHz - 1GHz
150kHz - 1GHz
150kHz - 1GHz
9kHz - 2.7GHz
9kHz - 3GHz
100kHz - 1GHz
100kHz - 1GHz
100kHz - 3GHz
100kHz - 3GHz
150kHz - 1050MHz
9kHz - 2GHz
9kHz - 3GHz
9kHz - 3GHz
100kHz - 3GHz
100kHz - 3GHz
100kHz - 3GHz
100kHz - 6GHz
100kHz - 6GHz
9kHz - 8GHz
9kHz - 8GHz
10MkHz -18GHz
€ bez DPH
Popis
2kHz-100MHz/d, -100až 20dBm, RS232, demod.
2 160,00
demodulátor a tracking generátor
3 008,00
demudulátor a power meter
2 720,00
demodulátor, power meter a tracking generátor
3 240,00
rozlíšenie 3kHz, LCD 640x480, RS232C
3 464,00
rozlíš. 3kHz, 6,4" TFT color, USB, RS232
4 074,00
RBW 1kHz až 1MHz, -114dBm až + 20dBm, AM/FM 2 500,00
ako HMS 1000 + tracking generátor
3 000,00
RBW 100Hz až 1MHz, -114dBm až + 20dBm, AM/F
3 300,00
ako HMS 3000 + tracking generátor
3 900,00
0,1MHz-100MHz/d, -100 až 10dBm
1 680,00
rozlíš. 100Hz,
2 625,00
3 360,00
+ preamplifier
4 468,00
(1145.5850.03) predzosilňovač, LCD color
7 477,00
(1145.5850.13) track.gen., LCD color
9 303,00
(1145.5850.23) track.gen., predzos. LCD color
10 948,00
(1145.5850.06) predzosilňovač, LCD color
9 886,00
(1145.5850.26) track.gen., predzos. LCD color
13 309,00
(1039.6000.08) predzosilňovač
11 127,00
(1039.6000.18) track.gen., predzosilňovač
12 677,00
(1145.5850.16) RBW 100Hz-1MHz, LCD color
17 196,00
€ s DPH
2 592,00
3 609,60
3 264,00
3 888,00
4 156,80
4 888,80
3 000,00
3 600,00
3 960,00
4 680,00
2 016,00
3 150,00
4 032,00
5 361,60
8 972,40
11 163,60
13 137,60
11 863,20
15 970,80
13 352,40
15 212,40
20 635,20
Príslušenstvo pre spektrálne analyzátory
GSP 810 opt.03 remote control SW
príslušenstvo pre GSP 810
GSP 827 opt.01 tracking generátor
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.02 AC/DC battery pack
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.03 stability 1ppm
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.06
p
GPIB Interface
príslušenstvo p
p
pre GSP 827
GSP 827 opt.07 Prenosné púzdro GSC-001
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.12 EMI filters
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.13 AM/FM demodulator
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.14 EMI filters a 300Hz RBW
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.15 EMI filters a demudulátor
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 827 opt.16 EMI filters, 300Hz RBW, DM
príslušenstvo pre GSP 827
GSP 830 opt.01 tracking generátor
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.03 stability 1ppm
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.04 300Hz RBW
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.05 9kHz & 120kHz RBW
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.06 10kHz & 100kHz RBW
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.07 DM & 10kHz & 100kHz RBW
príslušenstvo pre GSP 830
GSP 830 opt.08 GPIB interface
príslušenstvo pre GSP 830
DSA 1030 TG3, tracking generator
pre DSA 1030 / 1030A
HO 3011
HAM predzosilňovač -135dBm, pre HMS10x0 a HMS 30x0
HZ 547
HAM 3GHZ VSWR testovacia jednotka 50 Ohm pre HMS 3010
HM 6050-2
HAM linkový impedančný stabilizátor siete, 9kHz až 30MHz
HZ 530
HAM sondy pre meranie EMG poľa 10kHz - 1GHz; E, H, vysokoimp.
HZ 560
HAM prenosový obmedzovač
HZ 24
HAM sada atenuátorov 4 ks (3 / 6 / 10 / 20 dB)
HZ 70
HAM optické rozhranie
HZ 22
HAM zakončovacie rozhranie 50 Ohm
HZ 520
HAM teleskopická anténa BNC
200,00
1 180,00
554,00
236,00
236,00
,
172,00
788,00
788,00
1 574,00
944,00
1 732,00
1 390,00
278,00
926,00
926,00
926,00
1 852,00
278,00
735,00
290,00
748,00
1 007,00
760,00
132,00
66,00
90,00
18,00
18,00
240,00
1 416,00
664,80
283,20
283,20
,
206,40
945,60
945,60
1 888,80
1 132,80
2 078,40
1 668,00
333,60
1 111,20
1 111,20
1 111,20
2 222,40
333,60
882,00
348,00
897,60
1 208,40
912,00
158,40
79,20
108,00
21,60
21,60
1 071,00
1 285,20
- externé USB analyzátory
MTX 1050-PC
CHA spektrálny analyzátor 400kHz-1GHz, od -90 do + 20dBm, USB
strana 2
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
OSCILOSKOPY
- analógové
GOS 310
Ä GOS 620
GOS 620FG
GOS 622G
GOS 635G
GOS 652G
GOS 653G
HM 400
OX 530-S
OX 803BS
HA 1255
OX 863B
HA 1267
Výr.
MHz
Kanál
Popis
GOW
10
1
5mV - 5V/d, 0,1ms - 0,1s/d
5mV - 5V/d, 0,2μs- 0,5s/d
GOW
20
2
5mV - 5V/d, 0,2μs - 0,5s/d + gen. do 1MHz
GOW
20
2
1mV - 5V/d, 0,1μs - 0,5s/d
GOW
20
2
1mV - 5V/d, 0,1μs - 0,5s/d
GOW
35
2
1mV - 5V/d, 0,1μs - 0,5s/d
GOW
50
2
1mV - 5V/d, 0,1μs - 0,5s/d, oneskorenie signálu
GOW
50
2
HAM
40
2
1mV-20V/d, 100n-0,2s/d, (náhrada za HM 303)
CHA
35
2
5mV-20V/dm 10ns-200ms/d, Autoset
CHA
40
2
1mV-20V/dm 10ns-200ms/d, Autoset
CHA rozhranie RS232 pre OX 803BS
CHA
150
2
2mV-5V/dm 5ns-100ms/d, Autoset
CHA rozhranie RS232 pre OX 863B
€ bez DPH
202,00
386,00
470,00
426,00
486,00
662,00
726,00
549,00
584,00
780,00
363,00
1 305,00
373,00
€ s DPH
242,40
463,20
564,00
511,20
583,20
794,40
871,20
658,80
700,80
936,00
435,60
1 566,00
447,60
428,00
772,00
1 090,00
1 244,00
1 294,00
1 080,00
1 494,00
1 790,00
513,60
926,40
1 308,00
1 492,80
1 552,80
1 296,00
1 792,80
2 148,00
€ bez DPH
1 115,00
1 480,00
1 780,00
1 980,00
774,00
1 070,00
1 369,00
1 670,00
2 066,00
€ s DPH
1 338,00
1 776,00
2 136,00
2 376,00
928,80
1 284,00
1 642,80
2 004,00
2 479,20
1 165
165,00
00
1 398
398,00
00
€ bez DPH
314,00
683,00
681,00
473,00
840,00
814,00
1 166,00
1 523,00
840,00
1 241,00
1 438,00
€ s DPH
376,80
819,60
817,20
567,60
1 008,00
976,80
1 399,20
1 827,60
1 008,00
1 489,20
1 725,60
- analógové Read-Out
GOS 630FC
HM 504-2
GOS 6112
GOS 6103
GOS 6103C
HM 1500-2
HM 2005-2
GOS 6200
GOW
HAM
GOW
GOW
GOW
HAM
HAM
GOW
30
50
100
100
100
150
200
200
2
2
2
2
2
2
2
2
1mV - 5V/d, 0.2us - 0.5s/d + čítač 5dig, Auto Time-Base
1mV - 20V/d, 10ns - 0,5s/d
2mV - 5V/d, 50ns - 0,5s/d
2mV - 5V/d, 50ns - 0,5s/d, uloženie parametrov
ako GOS 6103 + čítač 6 digit, 50kHz - 100MHz
1mV-20V/d, 5ns-20ms (0.5s), 6-dig.čítač do 200MHz
1mV - 12,5V/d, 50ns - 0,5s/d, druhá čas.zákl., RS232
2mV - 5V/d, 20ns - 0,5s/d, druhá čas. základňa
HM 507
HM 1008-2
HM 1508-2
HM 2008
GRS 6032
GRS 6052
OX 8040
OX 8050
OX 8100
Výr.
MHz
HAM
50
HAM
100
HAM
150
HAM
200
GOW
30
GOW
50
CHA
40
CHA 40a/60d
CHA
100
OX 832
CHA
DS 1052E
DS 1052D
DS 1062CA
Ä DS 1102E
DS 1102D
DS 1102CA
DS 1202CA
DS 1302CA
DS 1064B
DS 1104B
DS 1204B
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
50
50
60
100
100
100
200
300
60
100
200
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
1GS/s, USB, color, pamať 1M
1GS/s, USB, color, + logický analyzátor
2GS/s, USB, color
1GS/s, USB, color, pamäť 1M
1GS/s, USB, color, + logický analyzátor
2GS/s, USB, color
2GS/s, USB, color
2GS/s, USB, color
2GS/s, USB, color
2GS/s, USB, color
2GS/s, USB, color
RIG
RIG
RIG
RIG
600
600
1000
1000
2
4
2
4
5GS/s, pamäť 140M, BW, záznam 180.000 priebehov/s
5GS/s, pamäť 140M, BW, záznam 180.000 priebehov/s
5GS/s, pamäť 140M, BW, záznam 180.000 priebehov/s
5GS/s, pamäť 140M, BW, záznam 180.000 priebehov/s
5 441,00
7 031,00
7 122,00
8 546,00
6 529,20
8 437,20
8 546,40
10 255,20
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
25
40
60
60
100
100
150
60
60
100
100
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
250MS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
250MS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
250MS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB, pamäť
250MS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB, pamäť
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB, pamäť
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
436,00
488,00
558,00
696,00
698,00
874,00
962,00
970,00
1 190,00
1 190,00
1 446,00
523,20
585,60
669,60
835,20
837,60
1 048,80
1 154,40
1 164,00
1 428,00
1 428,00
1 735,20
- analógovo-digitálne
Kanál
2
2
2+2
2+4
2
2
2
2
2
Popis
1mV - 20V/d, 100 MS/s, 50ns - 0,5s/d, RS 232
1GS/s, 5ns-50s/d, RS232, na obj.IEEE, USB
analóg+log/dig, 1GS/s, 5ns-50s/d, RS232, na obj.IEEE, USB
analóg+log/dig, 2GS/s, FFT, USB/RS232, čítač
analog + digital 100MS/sec (ekv 500S/s), CRT, RS232
analog + digital 100MS/sec (ekv 500S/s), CRT, RS232
50MS/s (opakov. 20GS/s), FFT, RS232
100MS/s (opakov. 20GS/s), FFT, RS232 (na obj.GPIB)
100MS/s (opakov. 20GS/s), FFT, RS232, (na obj. GPIB)
- diferenciálne
30
2
analógový,
ló
ý 10
10mV-200V/d,
V 200V/d 50
50ns-200ms/d
200 /d (RS232 na obj.)
bj )
- digitálne
DS 6062
DS 6064
NEW DS 6102
NEW DS 6104
NEW
NEW
Ä GDS 1022
GDS 1042
GDS 1062
NEW GDS 1062A
GDS 1102
NEW GDS 1102A
NEW GDS 1152A
GDS 2062
GDS 2064
GDS 2102
Ä GDS 2104
strana 3
MICRONIX s.r.o.
GDS 2202
GDS 2204
www.micronix.sk
GOW
GOW
200
200
2
4
1 446,00
1 782,00
84,00
272,00
536,00
1 735,20
2 138,40
100,80
326,40
643,20
HAM
250
4
color, 2,5GS/s reálne vzork., 2M pamäť, 16 logic, FFT, USB
HAM
350
2
color, 4GS/s reálne vzork., 2M pamäť, 16 logic, FFT, USB
HAM
350
4
color, 4GS/s reálne vzork., 2M pamäť, 16 logic, FFT, USB
HAM 8-kanálová logická sonda pre HMO 35xx
HAM 2x 8-kanálová logická sonda pre HMO 35xx
3 300,00
3 100,00
3 900,00
290,00
530,00
3 960,00
3 720,00
4 680,00
348,00
636,00
A MTX 3252BE-C
A MTX 3352BE-C
A MTX 3354E-C
CHA
CHA
CHA
60
100
150
2
2
4
100MS/s, FFT, pamäť 50k, záznam až 31 dní, color
100MS/s, FFT, pamäť 50k, záznam až 31 dní, color
200MS/s, FFT, pamäť 50k, zázn.31 dní, color, Ethernet
1 503,00
1 859,00
2 222,00
1 803,60
2 230,80
2 666,40
OX 6062E-M
A OX 6062E-C
A OX 6152E-C
A OX 6202E-C
CHA
CHA
CHA
CHA
60
60
150
200
2
2
2
2
1GS/s, FFT, pamäť 2.5k, 2x TrueRMS multimeter, b/wr
1GS/s, FFT, pamäť 2.5k, 2x TrueRMS multimeter, color
1GS/s, FFT, pamäť 2.5k, 2x TrueRMS multimeter, color
1GS/s, FFT, pamäť 2.5k, color
900,00
1 043,00
1 228,00
1 535,00
1 080,00
1 251,60
1 473,60
1 842,00
TDS 1001B
TDS 1002B
Ä TDS 1012B
TDS 2002B
TDS 2002C
TDS 2004B
TDS 2004C
TDS 2012B
TDS 2012C
TDS 2014B
TDS 2014C
TDS 2022B
TDS 2022C
TDS 2024B
TDS 2024C
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
40
60
100
60
60
60
60
100
100
100
100
200
200
200
200
2
2
2
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
500 MS/s, monochrom LCD, FTT, USB
1 GS/s, monochrom LCD, FTT, USB
1 GS/s, monochrom LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
1 GS/s, color LCD, FTT, USB
2 GS/s, color LCD, FTT, USB
2 GS/s, color LCD, FTT, USB
2 GS/s, color LCD, FTT, USB
2 GS/s, color LCD, FTT, USB
845,00
1 071,00
1 270,00
1 197,00
1 081,00
1 617,00
1 648,00
1 459,00
1 312,00
1 942,00
1 953,00
1 753,00
1 858,00
2 247,00
2 299,00
1 014,00
1 285,20
1 524,00
1 436,40
1 297,20
1 940,40
1 977,60
1 750,80
1 574,40
2 330,40
2 343,60
2 103,60
2 229,60
2 696,40
2 758,80
DPO 2012
DPO 2014
DPO 2024
TKX
TKX
TKX
100
100
200
2
4
4
1 GS/s, DPO
1 GS/s, DPO
1 GS/s, DPO
2 541,00
3 055,00
3 675,00
3 049,20
3 666,00
4 410,00
MSO 2012
MSO 2014
MSO 2024
TKX
TKX
TKX
100
100
200
2+16
4+16
4
16
4+16
1 GS/s
1 GS/
GS/s
1 GS/s
3 528,00
4 242
242,00
00
5 082,00
4 233,60
5 090
090,40
40
6 098,40
TPS 2012
TPS 2014
TPS 2024
TKX
TKX
TKX
100
100
200
2
4
4
1GS/s, color LCD, izolované vstupy, akumulátory
1GS/s, color LCD, izolované vstupy, akumulátory
2GS/s, color LCD, izolované vstupy, akumulátory
2 887,00
3 213,00
3 486,00
3 464,40
3 855,60
4 183,20
TDS 3012C
TDS 3014C
TDS 3032C
TDS 3034C
TDS 3052C
TDS 3054C
TDS 5104B
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
TKX
100
100
300
300
500
500
1000
2
4
2
4
2
4
4
1,25GS/s, color, DPO, FFT
1,25GS/s, color, DPO, FFT
2,5GS/s, color, DPO, FFT
2,5GS/s, color, DPO, FFT
5GS/s, color, DPO, FFT
5GS/s, color, DPO, FFT
5GS/s, color, DPO, FFT
DPO - digital phosphor oscilloscope
4 420,00
5 239,00
6 342,00
7 497,00
9 093,00
10 710,00
18 795,00
5 304,00
6 286,80
7 610,40
8 996,40
10 911,60
12 852,00
22 554,00
Výr.
CHA
CHA
ETC
ETC
ETC
- externé USB osciloskopy
MTX 1052B-PC
MTX 1054B-PC
M 521
M 523
M 525
€ bez DPH
890,00
1 290,00
465,00
598,00
764,00
€ s DPH
1 068,00
1 548,00
558,00
717,60
916,80
GLA 1016
GLA 1032
GLA 1132
Výr.
- externé USB logické analyzátory
GOW 16 kanálov, pamäť 256 kbit/kanál, max. 200 MHz
GOW 32 kanálov, pamäť 128 kbit/kanál, max. 200 MHz
GOW 32 kanálov, pamäť 1 Mbit/kanál, max. 200 MHz
€ bez DPH
658,00
1 316,00
2 102,00
€ s DPH
789,60
1 579,20
2 522,40
GTP-020A
GTP-060A-2
GTP-100A
GOW sonda 20 MHz, 1X, 10X
GOW sonda 60 MHz, 1X, 10X
GOW sonda 100 MHz, 1X, 10X
€ bez DPH
20,00
26,00
28,00
€ s DPH
24,00
31,20
33,60
Option 04 pre GDS 800 / 2000, GSC-005
Option 01 pre GDS 2000
Option 02 pre GDS 2000
HMO 2524
HMO 3522
HMO 3524
HO 3508
HO 3516
150
150
60
120
150
2
4
2
2
2
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
1GS/sec (ekv 25GS/s), color TFT, USB
prenosné púzdro
GPIB Interface
batériové napájanie vrátane 2ks batérií
200MS/s, 2.5mV-100V/d, 1ns-200s/d, 10bit, FFT, USB
200MS/s, 2.5mV-100V/d, 1ns-200s/d, 10bit, FFT, USB
50MS/s, 10mV-5V/d, 8bit, USB1.1 / 2.0, SW
50MS/s, 10mV-5V/d, 8bit, USB1.1 / 2.0, SW
50MS/s, 10mV-5V/d, 8bit, USB1.1 / 2.0, SW
Napäťové sondy pre osciloskopy
strana 4
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
GTP-250A
HZ 51
HZ 52
HZ 53
HX0003
HX0004
HX0005
HX0027
HV 150
HV 250
GOW
HAM
HAM
HAM
CHA
CHA
CHA
CHA
sonda 250 MHz, 1X, 10X
sonda 150 MHz, 600V, 10X
sonda 250 MHz, 600V, 10X
sonda 100 MHz, 1200V, 100X
sonda 150MHz, 1:10, vstup.imp.10MOhm, 14pF, max 400V
sonda 250MHz, 1:10, vstup.imp.10MOhm, 14pF, max 1000V
sonda 450MHz, 1:10, max 1000V
sonda 30MHz, 1:1000, vstup.imp.100MOhm, 2.5pF, max 20kV
sonda 300MHz, 1.5kV, 100X
sonda 300MHz, 2,5kV, 100X
HZ 100
HZ 109
HZ 115
MX 9030-Z
MTX 1032-B
MTX 1032-C
HAM
HAM
HAM
CHA
CHA
CHA
40 MHz, +/- 700V, 20x, 200x, BNC výstup 50Ω
40 MHz, +/- 35V, 1x, 10x, BNC výstup 50Ω
30 MHz, +/- 1500V, 100x, 1000x, BNC výstup 50Ω
diferenciálna sonda 30MHz, +/- 600V, BNC výstup, CAT IV 600V
dvojitá diferenciálna sonda 30MHz, +/- 600V, BNC výstup, CAT IV 600V
dvojitá diferenciálna sonda 50MHz, +/- 600V, BNC výstup, CAT IV 600V
42,00
30,00
60,00
36,00
88,00
110,00
230,00
1 903,00
63,00
71,00
50,40
36,00
72,00
43,20
105,60
132,00
276,00
2 283,60
75,60
85,20
270,00
270,00
366,00
285,00
368,00
474,00
324,00
324,00
439,20
342,00
441,60
568,80
399,00
206,00
302,00
184,00
237,00
236,00
552,00
670,00
398,00
511,00
478,80
247,20
362,40
220,80
284,40
283,20
662,40
804,00
477,60
613,20
192,00
284,00
230,40
340,80
€ bez DPH
1 355,00
1 770,00
1 566
566,00
00
1 980,00
1 775,00
2 177,00
2 812,00
3 550,00
4 107,00
3 490,00
3 840,00
3 990,00
4 340,00
4 050,00
4 507,00
€ s DPH
1 626,00
2 124,00
1 879
879,20
20
2 376,00
2 130,00
2 612,40
3 374,40
4 260,00
4 928,40
4 188,00
4 608,00
4 788,00
5 208,00
4 860,00
5 408,40
1 705,00
1 559,00
3 020,00
2 280,00
2 683,00
3 730,00
5 343,00
3 636,00
4 475,00
237,00
216,00
192,00
252,00
293,00
160,00
2 046,00
1 870,80
3 624,00
2 736,00
3 219,60
4 476,00
6 411,60
4 363,20
5 370,00
284,40
259,20
230,40
302,40
351,60
192,00
740,00
292,00
730,00
645,83
787,50
888,00
350,40
876,00
775,00
945,00
Diferenciálne sondy pre osciloskopy
Prúdové kliešťové sondy pre osciloskopy (BNC konektor)
HZ 56-2
MN 60 P01120409
E 3N P01120043A
Ä PAC 12 P01120072
PAC 22 P01120073
i400s
i1000s
80i-110s
i3000s flex-24
i6000s flex-24
HAM
CHA
CHA
CHA
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
Rozsah (A)
30
600, 60
100, 10
60, 600
1400, 150
400, 40
1000, 100, 10
100, 10
3000, 300, 30
6000, 600, 60
Rozsah (Hz)
DC - 100k
40 - 40k
DC - 100k
DC - 10k
DC - 10k
45 - 3k
5 - 100k
DC - 100k
10 - 50k
10 - 50k
Výstupný signál
1A / 100mV
1A / 10mV, 100mV
1A / 10mV, 100mV
1A / 1mV, 10mV
1A / 1mV, 10mV
1A/1mV, 10mV
1A/1mV, 10mV, 100mV
1A/10mV, 100mV
1A/1mV, 10mV, 100mV
1A/0,5mV, 5mV, 50mV
Vodič max.
φ 20mm
φ 11.8mm
φ 30mm
φ 39mm
φ 32mm
φ 54mm
φ 11,8mm
φ 178mm
φ 170mm
Príslušenstvo pre osciloskopy
GDB-02
HO 79-6
GOW Tréningová sada pre osciloskopy (10 priebehov) a logické analyzátory (5)
HAM multifunkčné rozhranie pre HM 305 / 407 / 50/ / 1507
SCOPEMETRE A GRAFICKÉ MULTIMETRE
123
123/S
124
124/S
125
125/S
192C/S
Ä 196C/S
199C/S
Fluke 190-104/EU
Fluke 190-104/EU/S
Fluke 190-204/EU
Fluke 190-204/EU/S
215C/S
225C/S
Výr.
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
OX 7042-MSD
A OX 7042-CSD
OX 7042P-CSDK
A OX 7062-CSD
A OX 7102-CSD
A OX 7104-CSDK
OX 7104P-CSDK
A OX 7202 CSD
A OX 7204 CSD
HX0028
HX0029
HX0075
HX0077
HX0061
HX0063
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
GDS 122
Summit 740
Summit 760
HDS 1022M
HDS 2062M
GOW
SMT
SMT
OWO
OWO
MHz
Kanál
Popis
20
2
25MS/s, DMM
20
2
123 + príslušenstvo SCC 120 (software, kábel, kufrík)
40
2
25MS/ DMM
25MS/s,
40
2
124 + príslušenstvo SCC 120 (software, kábel, kufrík)
124 + test BUS, harmonické, výkon, 50Ω, Vpwm, i400s
40
2
40
2
125 + SCC 120 (software, kábel, kufrík)
60
2
color, 500 MS/s, DMM + SCC 190 (software, kábel, kufrík)
100
2
farebný displej, 1 GS/s, DMM + SCC 190
200
2
farebný displej, 2,5 GS/s, DMM + SCC 190
100
4
farebný displej, 2,5 GS/s, DMM
100
4
farebný displej, 2,5 GS/s, DMM + SCC 290
200
4
farebný displej, 2,5 GS/s, DMM
200
4
farebný displej, 2,5 GS/s, DMM + SCC 290
100
2
farebný displej, 1GS/s, BUS test + SCC 190
200
2
farebný displej, 2,5GS/s, BUS test + SCC 190
MHz
Kanál
Popis
40
2
1GS/s, dotykový farebný LCD, SD karta
40
2
1GS/s, dotykový farebný LCD, SD karta
40
2
SCOPIX POWER
60
2
1GS/s, dotykový farebný LCD, SD karta
100
2
1GS/s, dotykový farebný LCD, SD karta
100
4
1GS/s, dotykový farebný LCD, SD karta
100
4
SCOPIX POWER
200
2
2.5 GHz, izol. kanály, SD karta 2GB, dotyk. displej
200
4
2.5 GHz, izol. kanály, SD karta 2GB, dotyk. displej
modul Harmonická analýza
modul Recorder
Power software modul, 1f a 3f meranie výkonu
rozšírenie pamäte na 50k pre prístroje rady OX 7xxxB
adaptér pre napájanie prístrojov z autozásuvky (10 až 60V)
náhradná batéria a externá nabíjačjka
20
1
20
20
60
2
1
2
2
2
100MS/s, 5ns-5s/d, USB, RS232, záznam 6k, DMM
20MS/s, 100ns-1s/d, RS 232, DMM
20MS/s, 100ns-1s/d, RS 232, DMM
100MS/s, plávajúce vstupy, RS 232/USB
250MS/s, plávajúce vstupy, RS 232/USB
strana 5
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
MULTIMETRE
VYSVETLIVKY SKRATIEK pre časť MULTIMETRE a KLIEŠŤOVÉ MULTIMETRE
U-napätie, I-prúd, R-odpor, S-vodivosť, hFE-zosilnenie tranzistorov, C-kapacita, f-frekvencia, T-teplota (typ K)
D-test diód, B-analógový bargraf, Log-logické stavy, P-výkon, L-indukčnosť, gen-generátor, RS-zbernica RS232
zv-zvukový test vodivosti, TR-TrueRMS, A-automatická voľba rozsahov, ct-čítač
MK-meracie káble, KO-koženkový obal, GP-gumené puzdro, TS-teplotná sonda, DH-data hold, PH-peak hold, RPM-otáčky
FLUKE
Ä
Ä
Ä
Ä
Fluke-113
Fluke-114
Fluke-115
Fluke-116
Fluke-117
Fluke-175
Fluke-177
Fluke 179
Fluke 27 II
Fluke 28 II
Fluke 77 IV
Fluke-83V
Fluke-87V
Fluke-87V Ex
Fluke 233
Fluke 287
Fluke 287/FVF
Fluke 289
Fluke 289/FVF
Chauvin Arnoux
Ä
NEW
NEW
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CA 5001
CA 5001+kufrík
CA 5003
CA 5011
CA 703
CA 5220G
CA 5287
CA 5289
P01196781
P01196782
CA 5231
CA 5233
MX 125
MX 135
MX 1
MX 1-M
MX 22 Z
MX 24B-CZ
MX 26 G
MX 20HD
MX 44HD
MX 57CX
MX 58HD
MTX 3281
MTX 3281-COM
MTX 3281-BT
MTX 3282
MTX 3282-COM
MTX 3282-BT
MTX 3283
MTX 3283-COM
MTX 3283-BT
METEX
M 3800
M 3270D
ME 31
Ä M 3890D
METREL
MD 9010
MD 9015
MD 9020
MD 9030
MD 9040
MD 9050
TEK 1320
Výr. Displej
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
6000
FLK
20000
FLK
3200
FLK
6000
FLK
20000
FLK
20000
FLK
6000
FLK
50000
FLK
50000
FLK
50000
FLK
50000
Výr.
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
Popis
U, R, C, D, zv, B, TrueRMS
U, R, B, TrueRMS
U, I, R, C, f, B, TrueRMS
U, R, C, f, T, B, TrueRMS
U, I, R, C, f, B, TrueRMS
U, R, I, C, f, D, zv, B (40/sec), A, True RMS
U, R, I, C, f, D, zv, B (40/sec), A, podsvietenie, True RMS
U, R, I, C, f, T, D, zv, B (40/sec), A, podsviet., True RMS
U, I, R, C, f, IP67
U, I, R, C, f, T, IP67
U, R, I, C, f, D, zv, B A, podsvietenie
U, R, I, C, f, D, zv, B, A, True RMS
U, R, I, C, f, T, D, zv, B, A, True RMS, špičky 250us, filter na šum
+ plný ATEX certifikát
U, I, R, C, f, T, odnímateľný displej (prenos do 10m)
U, I, R, T, C, f, USB, TrueRMS
Fluke 287 + SW, kábel, puzdro, mer. sada, termočlánok
U, I, R, T, C, f, USB, TrueRMS, Nízka imp. vstupu, low pass filter
Fluke 289 + SW a kábel (FVF-SC2), termočlánok, sada TL71
Displej
analóg
analóg
analóg
Parametre
U:1000V, I:5A, R:1M, 1.5%, 20kΩ/V
MK
U:1000V, I:5A, R:1M, 1.5%, 20kΩ/V
MK
U:1000V, I:15A, R:1M, 1.5%, 20kΩ/V
MK
dig/analóg U:1000V, I:10A, R:50M, 1%
MK
2000 U:600V, I:200mA, R:20M, D, zv
MK
A,
GP, MK
4000 600V, 10A, 40MΩ, 200kHz, 40uF, max/min
50000 TrueRMS AC do 30kHz, CAT IV 600V, presnosť 0,03%
50000 TrueRMS AC+DC do 100kHz, CAT IV 600V, presnosť 0,025%
9V akumulátor a nabíjačka pre CA 528x
Software a USB kábel pre CA 528x
6000 U (100V/3kHz)
(100V/3kHz), R
R, bargraf
bargraf, bezkontaktná detekcia napätia
napätia, IP54
6000 U(100V/3kHz), R, I(10A/1kHz), C, f, T, bargraf, IP54
analógový voltmeter; 150mV-1.5kVdc, 5mV-1.5kVac, 16Hz-1kHz
analógový ampérmeter; 50uA-10Adc, 500uA-10Aac, 16Hz-1kHz
analóg 1.5kVac/dc, 10Aac/dc, 20kΩ, IP65, ochrana do 6kV
analóg 1.5kVac/dc, 10Aac/dc, 20kΩ, IP65, ochrana do 6kV, v kufríku
4000 U, I, R, f, D, zv
B
5000 U, I, R, f, C, D, zv
B, TRMS (AC+DC)
5000 U, I, R, f, C, D, zv, RS232
B, TRMS (AC+DC)
2000 U, I, R, zv, D, IP67
4000 U, I, R, C, zv, D, B, IP67
50000 U, I, R, C, f, T, zv, D, B, RS, IP67, ATEX cert.
50000 U, I, R, C, f, zv, D, B, RS, IP67
100000 U, I, R, f, C, T, pamäť 4x150 meraní, TrueRMS
100000 ako MTX 3281 + RS232 + USB
100000 ako MTX 3281 + Bluetooth
100000 U, I, R, f, C, T, dBm, pamäť 6500 meraní, výkon, TrueRMS do 100kHz
100000 ako MTX 3282 + RS232 + USB
100000 ako MTX 3282 + Bluetooth
100000 U, I, R, f, C, T, dBm, pamäť 6500 meraní, výkon, TrueRMS do 200kHz
100000 ako MTX 3283 + RS232 + USB
100000 ako MTX 3283 + Bluetooth
Výr. Displej
MET
3 1/2
MET
3 1/2
MET
3 3/4
MET
3 3/4
Popis
U, I, R, hFE, D, zv
U, I, R, hFE, C, f, D, zv
U, I, R, D, zv
U, I, R, hFE, C, f, T, D, Log, zv, TR
Výr. Displej
Popis
MTL
3 5/6 U, I (2mA), R, f, C, D, zv, auto voľba merania
MTL
3 2/3 U, I, R, f, C, T, D, zv, RS232
MTL
3 3/4 U, I, R, f, C, T, D, zv
MTL
3 3/4 U, I, R, f, C, T, D, zv, TRMS
MTL 2x 3 5/6 U, I, R, f, C, D, zv, RS, TRMS
MTL 2x 3 5/6 U, I, R, f, C, T1, T2, nS, D, zv, RS, TRMS
TEK 5v1: DMM (U, I, R, C, f) teplota, vlhkosť, hluk, osvetlenie
- / MK
A, B / MK, KO
A, B, RS / MK, KO
gen, A,B, USB/ MK, SW
A, / MK
A / MK
A / MK
A / MK
A, B / MK
A, B / MK
MASTECH
M 8211D
MAS 838
MAS 830L
MAS
MAS
MAS
3 1/2
3 1/2
3 1/2
U:600V~=, I:0,2A~=, R:20MΩ, D, Log, zv, A, pentype
MK
200Vdc, 600Vac, 200mAdc, 2MΩ, hFE, T, D, zv
MK
200Vdc, 600Vac, 200mAdc, 2MΩ, hFE, D, zv, podsvietenie
€ bez DPH
120,00
157,00
184,00
205,00
219,00
189,00
224,00
249,00
392,00
424,00
337,00
386,00
472,00
1 074,00
275,00
524,00
611,00
567,00
652,00
€ s DPH
144,00
188,40
220,80
246,00
262,80
226,80
268,80
298,80
470,40
508,80
404,40
463,20
566,40
1 288,80
330,00
628,80
733,20
680,40
782,40
€ bez DPH
159,00
203,00
217,00
248,00
43,00
180,00
329,00
410,00
44,00
56,00
95 00
95,00
109,00
193,00
193,00
169,00
211,00
163,00
202,00
261,00
156,00
202,00
916,00
271,00
283,00
359,00
454,00
377,00
454,00
547,00
444,00
520,00
615,00
€ s DPH
190,80
243,60
260,40
297,60
51,60
216,00
394,80
492,00
52,80
67,20
114 00
114,00
130,80
231,60
231,60
202,80
253,20
195,60
242,40
313,20
187,20
242,40
1 099,20
325,20
339,60
430,80
544,80
452,40
544,80
656,40
532,80
624,00
738,00
€ bez DPH
55,00
83,00
54,00
125,00
€ s DPH
66,00
99,60
64,80
150,00
€ bez DPH
48,00
81,00
73,00
121,00
147,00
195,00
59,00
€ s DPH
57,60
97,20
87,60
145,20
176,40
234,00
70,80
€ bez DPH
20,00
9,00
8,00
€ s DPH
24,00
10,80
9,60
strana 6
MICRONIX s.r.o.
M 3900
MY 64
MY 68
MS 8221C
D MS 8205F
MS 8217
Ä MS 8264
MS 8268
MY 65
MS 8218
www.micronix.sk
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
3 1/2
3 1/2
3 1/2
3 1/2
3 3/4
3 3/4
3 1/2
3 3/4
4 1/2
50000
U~=, I~=, R:20MΩ, hFE, D, zv
U~=, I~=, R:200MΩ, hFE, f, C, T, D, zv
U~=, I~=, R:30MΩ, hFE, f, C, D, zv, A, B
600Vac/dc, 10Aac/dc, 20MΩ, T, C, hFE, D, zv, A
U~=, I~=, R:40MΩ, f, C, D, zv, A
U~=, I~=, R:40MΩ, T, C, f, D, zv
U~=, I~=, R:200MΩ, hFE, f, C, T, D, zv
U~=, I~=, R:40MΩ, C, f, D, zv, podsvietenie
U~=, I~=, R:200MΩ, hFE, f, C, D, zv
U~=, I~=, R:50MΩ, f, C, D, zv, A, RS, TR
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
2000
2000
4000
2000
4000
4000
10000
10000
U, I (200mA), R, zv, D, VolTect
U, I (2A), R, zv, D, TTL, A, VolTect
U, I (2A), R, f, T, C, zv, D, A, VolTect
U, I, R, zv, D, VolTect
U, I, R, C, f, T, zv, D, B
U, I, R, C, f, T, zv, D, B, A, TrueRMS
U, I, R, C, f, L, zv, D, B, A, TrueRMS
U, I, R, C, f, T, zv, D, B, A, TrueRMS, RS232
Software a kábel pre 38XR
U, I (400mA), R, zv, D, A, gum.puzdro, vreckový
U, I (400mA), R, zv, D, A, gum.puzdro, vreckový
U, R, zv, D, A, B, pen-type
U, R, zv, D, A, vreckový
U, R, C, f, zv, D, A, vreckový
U, I (2000uA), R, C, f, zv, D, A, VolTect, vreckový
U (1kVac, 1.5kVdc), I (10A), R, zv, D, IP67, extra odolný
U (1kVac, 1.5kVdc), I (10A), R, zv, D, A, TrueRMS, IP67, odolný
600V~=, 10A~=, 40MΩ, f, C, zv, A
600V~=, 10A~=, 40MΩ, f, C, zv, A, T
1000V~=, 10A~=, 50MΩ, f, C, zv, A, T, RS, TR
VolTect - bezkontaktná detekcia napätia
MK
MK, GP, TS
MK, GP
MK
MK
MK, TS
MK, TS
MK, TS
MK, GP
MK, GP
AMPROBE
5XP-A
15XP-B
35XP-A
30XR-A
33XR-A
34XR-A
Ä 37XR-A
38XR-A
38-SW-A
DM7C
DM9C
DM73C
DM78C
PM 51A
PM 55A
D HD110C
HD160C
AM-220
AM-240
D AM-160 TRMS
LUTRON
DM-9982G
NEW DM-9983G
NEW
WINTEX
TD 2200
UNI-T
UT-71E
SUMMIT
SAM 50
APPA
APPA 82R
APPA 97
APPA 97R
APPA 106
APPA 109
APPA 303
APPA 305
ESCORT
D Escort 176
D Escort 98
GOODWILL
D GDM 450A
D GDM 391A
4000
4000
3400
3200
4000
6000
2000
10000
4000
4000
50000
14,40
20,40
27,60
22,80
20,40
30,00
25,20
26,40
37,20
174,00
€ bez DPH
41,00
52,00
81,00
63,00
78,00
97,00
121,00
145,00
25,00
29,00
41,00
49,00
33,00
30,00
49,00
69,00
330,00
53,00
62,00
145,00
€ s DPH
49,20
62,40
97,20
75,60
93,60
116,40
145,20
174,00
30,00
34,80
49,20
58,80
39,60
36,00
58,80
82,80
396,00
63,60
74,40
174,00
Výr. Displej
LUT
6000
LUT
6000
Parametre
600V~=, 6MΩ, C, zv, A, hybridné napájanie
600V~=, 10A~=, 6MΩ, f, C, zv, A, hybridné napájanie
€ bez DPH
31,00
36,00
€ s DPH
37,20
43,20
Výr. Displej
WIN
4 1/2
Parametre
U, I, R, C, f, L, T, zv, D, B, A, TrueRMS
€ bez DPH
134,00
€ s DPH
160,80
Výr. Displej
UNI
4 3/4
Parametre
U, I, R, C, f, T, P, zv, D, B, A, TrueRMS
€ bez DPH
165,00
€ s DPH
198,00
Výr. Displej
SMT analóg
Parametre
Ujs: 1,2kV, Ustr: 600V, Ijs: 600mA, R: 2MOhm
€ bez DPH
35,00
€ s DPH
42,00
Výr. Displej
APA
3 3/4
APA
3 3/4
APA
3 3/4
APA
4 1/2
APA
4 1/2
APA
4 3/4
APA
4 3/4
Parametre
U, I, R, C, f, D, zv
U, I, R, D, zv,
U, I, R, D, zv,
U, I, R, C, f, T, D, zv, otáčky
U, I, R, C, f, T, D, zv, pamäť, SW
U, I, R, C, f, T, D, zv
U, I, R, C, f, T, D, zv, presnosť 0.06%
101,00
79,00
95,00
167,00
243,00
263,00
287,00
121,20
94,80
114,00
200,40
291,60
315,60
344,40
Výr. Displej
ESC
4000
ESC 50000
Parametre
U, I, R, RS
U, I, R, C, f, dB, T, D, B, A, True RMS
€ bez DPH
49,00
189,00
€ s DPH
58,80
226,80
Výr. Displej
GOW
4 1/2
GOW
3 3/4
Parametre
U, I, R, D, zv
U, I, R, D, zv
70,00
63,00
84,00
75,60
A, B, TR / GP, MK
A, B / GP, MK
A, B, TR / GP, MK
A, B, TR, RS / GP, MK
A, B, TR, RS / GP, MK
A, B, TR, RS / MK
A, B, TR, RS / MK
Príslušenstvo pre multimetre
Meracie káble
SW ME
Holster M 3890D
Holster ME
Krabica Metex
TP-1
SAT-20
CA 1871
12,00
17,00
23,00
19,00
17,00
25,00
21,00
22,00
31,00
145,00
MET
MET
MET
MET
MET
MET
SMT
CHA
univerzálne meracie káble Metex (banániky - meracie hroty)
Software + kábel pre Metex MExx
Ochranné gumené puzdro pre Metex M3890D
Ochranné gumené puzdro pre Metex MExx
koženková krabica - obal pre kompletnú sadu Metex
jednoduchá teplotná sonda typ K (NiCr-Ni), -40°C až 200°C
teplotný adaptér (typ K), -45 až 300°C
IR teplomer, -30°C do +550°C, emisivita 0,95, pomer 8:1, 1mV/1°C
€ bez DPH
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
7,00
26,00
65,00
€ s DPH
4,80
6,00
6,00
6,00
7,20
8,40
31,20
78,00
strana 7
MICRONIX s.r.o.
ST-50
HV-40
C adaptér
www.micronix.sk
LUT bočník 50A / 50mV
LUT VN sonda, DC: 40kV, AC: 28kV
MET banániky / konektor typu K
17,00
72,00
4,00
20,40
86,40
4,80
€ bez DPH
283,00
311,00
670,00
855,00
1 000,00
1 320,00
162,00
224,00
302,00
436,00
524,00
570,00
684,00
368,00
980,00
642,00
510,00
1 360,00
609,00
651,00
1 313,00
735,00
899,00
€ s DPH
339,60
373,20
804,00
1 026,00
1 200,00
1 584,00
194,40
268,80
362,40
523,20
628,80
684,00
820,80
441,60
1 176,00
770,40
612,00
1 632,00
730,80
781,20
1 575,60
882,00
1 078,80
€ bez DPH
131,00
144,00
199,00
244,00
209,00
€ s DPH
157,20
172,80
238,80
292,80
250,80
STOLNÉ MULTIMETRE
Ä MXD 4660A
D MXD 5040
Fluke 8808A
Fluke 8808A/SU
Fluke 8845A
Fluke 8846A
GDM 8034
GDM 8135
GDM 8145
GDM 8246+RS232
GDM 8246+RS, GPIB
GDM 8251
GDM 8255
HM 8012
HM 8112-3
MTX 3250
DM 3051
NEW DM 3054
NEW DM 3058
DM 3061
NEW DM 3064
NEW DM 3068
34401A
Výr. Displej
MET
4 1/2
MET
4 3/4
FLK
5 1/2
FLK
5 1/2
FLK
6 1/2
FLK
6 1/2
GOW
3 1/2
GOW
3 1/2
GOW
4 1/2
GOW
4 3/4
GOW
4 3/4
GOW 120000
GOW 199999
HAM
4 3/4
HAM
6 1/2
CHA
4 3/4
RIG
5 3/4
RIG
5 3/4
RIG
5 3/4
RIG
6 1/2
RIG
6 1/2
RIG
6 1/2
AGI
6 1/2
Funkcie
U, I, R,
hFE, f, dB, D, zv, A, RS, TR, LED displej
U, I, R,
hFE, f, dB, D, zv, A, RS, TR, trojitý LED displej
U (0.015%), I, R, f, D, RS232, USB
+ SW a kábel
presnosť 0.0024%, TrendPlot, dvojitý displej
presnosť 0.0024%, TrendPlot, dvojitý displej, USB
U, I, R,
C, D, zv, LCD displej
U, I, R,
D, zv, LED displej
U, I, R,
D, zv, TR, LED displej
U, I, R,
C, f, D, zv, B, A, TR, LED displej
U, I, R,
C, f, D, zv, B, A, TR, LED displej
U, I, R,
f, D, T, zv, A, TR, VFD dual displej, dBm, 2/4 vod. meranie
U, I, R,
f, D, T, zv, A, TR, VFD dual displej, dBm, 2/4 vod. meranie
programovateľný
(potrebné HM 8001-2)
dig.multimeter, presnosť 0,003%, TrueRMS, RS232, na obj.IEEE, USB
U, I, R, f, C, T, presnosť 0,08%, TrueRMS, na obj. RS232
TrueRMS, 0,025%, 50k/s, USB
TrueRMS, 0,025%, 50k/s, USB, LAN, GPIB
TrueRMS, 0,015%, 50k/s, USB, LAN
TrueRMS, 0,0045%, 50k/s, USB
TrueRMS, 0,0045%, 50k/s, USB, LAN, GPIB, Multiplexer
TrueRMS, 0,0035%, 50k/s, USB, LAN, RS232, GPIB
RS232, HP-IB, 1000 meraní/s, 512 pamätí, stolný
KLIEŠŤOVÉ MULTIMETRE
AC prúd
Fluke 321
Fluke 322
Ä Fluke 373
Fluke 902
DUPLEX 93486
Výr. Displej
FLK
4000
FLK
4000
FLK
4000
FLK
6000
BEH
3200
Parametre
Vodič max.
φ25mm
400A AC, 600V AC, R, zv
φ25mm
400 / 40Aac, 600V, R, zv
φ32mm
600A AC, 600V, R, C, zv, DH, TRMS
φ30mm
600Aac, 200uAdc, U, R, C, T, zv, TR, Min/Max, DH
320, 32A (zatv. kliešte); 230A (20mm, otv. kliešte pre viacžilové káble)
F01
F3N (P01120703A)
F11N
Ä F13N
MX 350
MX 650
MX 670
CHA
4000
CHA 10000
CHA
4000
CHA
4000
CHA
4000
CHA
4000
CHA 2x10000
600A, 400A, 40A ac; 600V ac/dc; 400Ω, TR
od
d0
0,3A
3A d
do 1000A
1000A, 0
0,5Hz
5H -10kHz,
10kH ššpičky
ičk 1ms
1
700A, 400A ac; 600V; 4kΩ, max
700A, 400A ac; 600V; 4kHz, 4kΩ, T, TR, max
400 / 40 A, 600V, odpor, frekvencia, B
1000 / 400 / 40A, 1000Vdc, 750Vac, odpor, frekvencia
1000A, 100A, 1400V, odpor, frekvencia, TrueRMS
φ26mm
φ42
φ42mm
φ42mm
φ42mm
φ26mm
φ36mm
φ42mm
164,00
411 00
411,00
201,00
254,00
148,00
197,00
237,00
196,80
493 20
493,20
241,20
304,80
177,60
236,40
284,40
APPA A11
APPA A11R
APA
APA
4000
4000
600, 400Aac, 600V~/=, PeakHold 10ms, 40MΩ
600, 400Aac, 600V~/=, PeakHold 10ms, 40MΩ , TRMS
φ34mm
φ34mm
94,00
112,00
112,80
134,40
MD 9210
MD 9220
MTL
MTL
4000
6000
600, 400, 40Aac, 400V~/=, frekvencia, C, DH, PH, 40MΩ
2000, 400Aac, 600V~/=, f, C, DH, 6MΩ , TRMS
φ26mm
φ45mm
87,00
100,00
104,40
120,00
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
6000
6600
3 3/4
400.0, 40.00Aac, bargraf, A
600, 400.0Aac, U, R, A, zv, TrueRMS
600, 400.0Aac, U, R, uAdc, D, C, T
600, 400.0, 40.00 A~, 600V~/=, 40MΩ, C, f, DH, PH
400.0, 40.00 A~, 600V, 40MΩ, C, f, T, uAacdc, DH, PH
ako ACD-14 PLUS + TRMS
1000, 400A~, 600V~/=, 40MΩ, DH, A
1000,400,40A~, 600V~=, 1kΩ, DH, f, T, log 5400, RS, TR
2000,400.0A~, 600V~=, 6MΩ, f, C, DH, TR
1000Aac, 750Vac, 1000Vdc, R, f, T, C, PH, TRMS
400Aac, 6000Vac,dc, R, C, otočná hlava klieští
φ25mm
φ41mm
φ35mm
φ26mm
φ26mm
φ26mm
φ45mm
φ45mm
φ45mm
φ51mm
φ30mm
57,00
69,00
126,00
81,00
85,00
129,00
70,00
161,00
153,00
209,00
85,00
68,40
82,80
151,20
97,20
102,00
154,80
84,00
193,20
183,60
250,80
102,00
CM-9942G
LUT
6000
1000, 600A~, 600V~/=, 6MΩ,C, f, hybridné napájanie
φ45mm
65,00
78,00
M 97/M97A
MS 2002
MAS
MAS
3 1/2
3 1/2
300A~, 600V~/=, 30MΩ,DH,+modul M97A
200A, 20A, 2A~, (rozlíš.1mA),600V~/=, 2kΩ,DH
φ30mm
φ28mm
41,00
17,00
49,20
20,40
SDC 40A
SDC 90A
D SDC 45
D SDC 290A
SMT
SMT
SMT
SMT
4000
4000
3260
3 3/4
400, 40A~, 650V~, 4V=, 4kΩ, DH, PH
1000, 400, 40~, 650V~, 400V=, 40kΩ, DH, PH
326, 32.6A~, 650V~/=, 32,6MΩ, DH, B
700, 40, 40A~, 600V~/=, 40MΩ, f, T, C, DH
φ33mm
φ45mm
φ38mm
φ42mm
58,00
68,00
71,00
64,00
69,60
81,60
85,20
76,80
PK 410
PK 415
PK 420
PK 425
MTR
MTR
MTR
MTR
analóg
analóg
3 1/2
3 1/2
rozsahy 1.5A - 300A~, 150 - 600V~
rozsahy 1.5A - 300A~, 150 - 600V~
20 / 200A~, 200 / 600V~, DH
200 / 2000A~, 200 / 600V~, DH
φ28(30x20)mm
φ60(70x30)mm
φ28(30x20)mm
φ60(70x30)mm
209,00
284,00
123,00
175,00
250,80
340,80
147,60
210,00
NEW
AD40B
D AC65
AC75B
ACD-10 PLUS
ACD-14 PLUS
ACD-14 TRMS PLUS
ACD-6 PRO
Ä ACD-16 TRMS-PRO
ACD-15 TRMS PRO
ACD-3300 IND
ACD-20SW
NEW
bez kalibr.
bez kalibr.
bez kalibr.
bez kalibr.
strana 8
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Veľmi malé (unikajúce) AC prúdy
Ä CM 03
Prova 19
F62
F65
Fluke 360
ETCR 6300
ETCR 6500
AC50A
DL 9954
€ bez DPH
183,00
218,00
292,00
324,00
599,00
199,00
169,00
282,00
101,00
€ s DPH
219,60
261,60
350,40
388,80
718,80
238,80
202,80
338,40
121,20
€ bez DPH
225,00
299,00
359,00
99,00
429,00
514,00
502,00
677,00
€ s DPH
270,00
358,80
430,80
118,80
514,80
616,80
602,40
812,40
φ26mm
φ26mm
φ42mm
φ40mm
206,00
260,00
324,00
298,00
247,20
312,00
388,80
357,60
φ30mm
φ30mm
φ28mm
φ28mm
φ40mm
25x30mm
34x40mm
φ33mm
φ22mm
PRV 40m-400m-4-40-60A~, rozlíš. 10uA, 400V~, 400Ω, DH
PRV 60m-600m-3-30-50A~, rozlíš. 10uA, TR, 99 harmon.,250V~
CHA 60m-600m-10-80-100A~, rozlíš. 10uA, 600V ac/dc
CHA 60m-600m-10-80-100A~, rozlíš. 10uA, 600V ac/dc, TRMS
FLK 3m-30m-30A-60A ac, rozlíšenie 1uA, bargraf
ETCR rozsahy auto do 60Aac, rozlíšenie 1uA, RS232
ETCR rozsahy auto do 300Aac, rozlíšenie 10uA, RS232
AMP 40m-400m-4-40-60Aac / rozliš 10μA, 400Vac, 400Ω
LUT 40m-400m-4-40-120A~, rozlíš. 10uA, 600V~, 40Ω, DH
AC / DC prúd
Fluke 365
Ä Fluke 374
Fluke 375
iFlex2500
Fluke 376
Fluke 381
Fluke 353
Fluke 355
Výr. Displej
Parametre
Vodič max.
φ18mm
FLK
4000 200Aac/dc, TRMS, odnímateľné kliešte
φ34mm
FLK
4000 600A AC/DC, 600V, R, C, TRMS, (opt.iFlex 2500A)
φ34mm
FLK
4000 600Aac/dc, 600V, mV,R,C,Hz,TRMS, (opt.iFlex 2500A)
FLK externé Flexi kliešte do 2500A pre Fluke 374, 375; 450mm alebo 250mm
φ34mm
FLK
4000 2500Aac(iFlex), 1000Aac/dc, 1000V,mV,R,C,Hz,TRMS
φ34mm
FLK
4000 2,5kAac(iFlex), 1kAac/dc, U,R,Hz,TRMS, oddel. displej
φ58mm
FLK
4000 2000, 400.0, 40.00 Aacdc TrueRMS
φ58mm
FLK
4000 2000, 400.0, 40.00 Aacdc, 600Vacdc, R, f, TrueRMS
Ä F03
F07
F15
MX 675
CHA
CHA
CHA
CHA
4000
4000
4000
2x4000
APPA 36II
Ä APPA 36RII
APPA 39MR
APPA A12
APPA A12R
APA
APA
APA
APA
APA
4000
4000
4000
4000
4000
φ35mm
600, 400A~/=, 600V~/=, 40MΩ
600, 400A~/=, 600V~/=, 40MΩ, TR
φ35mm
(GCM034) 1000/600/400A~/=, 600V~,1000V=, 40kΩ, TR φ51mm
600, 400Aac/dc, 600V~/=, PeakHold 10ms, 40MΩ
φ34mm
600, 400Aac/dc, 600V~/=, PeakHold 10ms,40MΩ,TrueRMSφ34mm
112,00
132,00
216,00
123,00
141,00
134,40
158,40
259,20
147,60
169,20
MD 9230
MTL
4000
1000/400Adc, 800/400Aac, 600V~/=, R, C, DH, PH, TRMS φ50mm
121,00
145,20
Ä CM 02
Prova 11
CM 07
Prova 1200
PRV
PRV
PRV
PRV
3 3/4
3 3/4
3 3/4
3 3/4
200, 40A~/=, 600V~/=, 40MΩ, T, C, f, DH
30, 4A~/=, 400mA~ ,400V~/=, TR
(CHB 35) 400 / 40A DC, 400 / 40 / 4A AC, f, TR, B
1200/400A DC,AC, B, výstup priebehu, max,min
φ23mm
φ23mm
φ23mm
φ23mm
165,00
247,00
165,00
165,00
198,00
296,40
198,00
198,00
DM 605
6052
DM 6055CA
CM 9930
CM 9940
FT 9950
LUT
U
LUT
LUT
LUT
LUT
3 1/2
/
3 1/2
5000
5000
3 1/2
200~/=,, 20A~,, 500V~,, 200V=,, 200Ω,, DH
1000, 200A~/=, 660V~, 600V=, 2kΩ, T, DH
2000, 240A~/=, 1000V~/=, 24MΩ, C, f, μA, TR
600, 400A~/=, 600V~/=, 40MΩ, f,
200A~/=, 600V~/=, 40Ω, DH, PH, otvorené kliešte, TR
φ
φ19mm
φ32mm
φ65mm
φ30mm
φ15mm
94,00
9
,00
104,00
108,00
65,00
81,00
112,80
,80
124,80
129,60
78,00
97,20
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
4000
4000
4000
4000
6600
4000
600A, 400A AC/DC, U, R, f, D, zv, TrueRMS
1000, 400A=, 800, 400A~, 600V~/=, 40MΩ, C, DH, PH
ako ACDC-100 + TRMS, podsvietenie
400.00, 40.00A=/~, 600V~/=, 40MΩ, DH, B, podsvietenie
1000Aac/dc, 750Vac, 1000Vdc, R, f, C, PH, TRMS
4A / 40 A ac/dc, rozlíšenie 1mA
φ41mm
φ50mm
φ50mm
φ30mm
φ57mm
φ19mm
199,00
105,00
129,00
149,00
290,00
313,00
238,80
126,00
154,80
178,80
348,00
375,60
MS 2108
MS 2138R
MAS
MAS
3 3/4
3 3/4
660, 66Aac/dc, 600Vdc, 600Vac, 66MΩ, f, C, TRMS
1000, 400Aac/dc, 400Vdc/ac, 40MΩ, f, TRMS
φ26mm
φ42mm
73,00
62,00
87,60
74,40
SDC 96
SDC 200T
SMT
SMT
3 3/4
3 3/4
700, 400A~/=, 40A~, 600V~/=, 40kΩ, D, f
1000, 400A~/=, 650V~, 600V=, 40kΩ, T, DH,PH
φ42mm
φ38mm
120,00
112,00
144,00
134,40
CHB 15 (93468)
BEH
3 3/4
200A, 40A AC/DC, U, R, f
φ23mm
252,00
302,40
PK 470
MTR
3 3/4
1000A~/=, 1000V~/=, 400kΩ, f, TR
bez kal. φ35(50x30)mm
336,00
403,20
Ä KEW 2300R
KEW
3 1/2
100A~=, otvorené kliešte, indikácia napätia, DH, TRMS
φ10mm
129,00
154,80
AC68C
ACDC-100
Ä ACDC-100 TRMS
ACDC-400
ACDC-3400 IND
LH41A
600A, 400A, 40A ac/dc; 600V ac/dc; 4kΩ,T,PH,TR
600A, 400A, 40Aac/dc; 600V; 20kHz; T, 4kΩ,PH,TR
1400Adc, 1000Aac; 600V;4kHz,4MΩ,TR(ac+dc),max/min
1,4kAdc, 1kAac, 100A, 1,4kVdc, 1kVac, R, f, T, TrueRMS
strana 9
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
AC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)
MINI 01
MINI 05
MINI 09
MN 13
MN 39
C 107
C 173
D 37N
AmpFlex A100, 80cm
i200
i200s
i400
i3000s
A-300
ACF-3000AK
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
AMP
AMP
Rozsah (A)
150
100, 10
150
240
240, 24
1200
1200, 120, 12, 1.2
3600, 360, 36
3k, 300
200
200, 20
400
3000, 300, 30
200, 10, 1
3000, 300, 30
K1
E 1N
PAC 11 P01120068
PAC 21 P01120069
i1010
i30
CT 235A
CT 237A
Prova 15
SCA 256AD
SCA 296AD
CA 501
CA 502
CA 202
CHA
CHA
CHA
CHA
FLK
FLK
AMP
AMP
PRV
SMT
SMT
LUT
LUT
LUT
4.5A
150, 2
600, 60
1400, 150
1000dc, 600ac
20
1000, 200
200, 20
30, 4, 400m
400, 40
1000, 400
400, 200
1000, 200
2000, 200
Rozsah (Hz)
45 – 500
45 – 500
45 – 500
40 - 10k
40 - 10k
30 - 10k
10 - 3k
30 - 5k
10 - 20k
40 - 10k
40 - 10k
45 - 3k
10 - 100k
40 - 5k
10 - 20k
Prevod
1A/1mV
1A/1mV, 1V
1A/100mV
1A/10mV
1A/100mV, 1A/10mV
1A/1mV
1A/1V až 1kA/1V
30A/3V až 3kA/3V
1A/10mV, 1mV
1A/1mA
1A/10mV, 100mV
1A/1mV
1A/0,1mV, 1mV, 10mV
1A/5mV až 1mA/1mV
1A/1mV, 10mV, 100mV
Vodič max.
φ 9mm
φ 9mm
φ 9mm
φ 20mm
φ 20mm
φ 52mm
φ 52mm
64 x 150mm
φ 250mm
φ 20mm
φ 20mm
φ 32mm
φ 64mm
φ 15mm
φ 32mm
€ bez DPH
63,00
73,00
63,00
120,00
191,00
292,00
477,00
444,00
411,00
138,00
239,00
126,00
631,00
152,00
217,00
€ s DPH
75,60
87,60
75,60
144,00
229,20
350,40
572,40
532,80
493,20
165,60
286,80
151,20
757,20
182,40
260,40
391,00
411,00
173,00
227,00
390,00
333,00
145,00
201,00
146,00
48,00
51,00
46,00
57,00
54,00
469,20
493,20
207,60
272,40
468,00
399,60
174,00
241,20
175,20
57,60
61,20
55,20
68,40
64,80
DC kliešťové prúdové sondy (4mm banániky)
DC - 2k
DC - 2k
DC - 10k
DC - 10k
DC - 10k
DC - 20 k
DC, 50 - 10k
DC, 50 - 10k
DC - 400
DC - 400
DC - 400
DC, 40 - 400
DC - 400
DC - 400
1mA/1mV
1mA/1mV, 1A/1mV
1A/10mV, 1mV
1A/10mV, 1mV
1A/1mV
1A/100mV
1A/1mV
1A/1mV, 1A/10mV
1A/100mV
1A/1mV
1A/1mV
1A/1mV
1A/1mV
1A/1mV
φ 3.9mm
φ 11.8mm
φ 30mm
φ 39mm
φ 30mm
φ 19mm
φ 30mm
φ 19mm
φ 23mm
φ 32mm
φ 39mm
φ 32mm
φ 32mm
φ 32mm
MERANIE VÝKONU - WATTMETRE
Kliešťové wattmetre
D
NEW
NEW
Ä
€ bez DPH
φ33mm
2/20kW, 200/600A, 600V, 2kΩ,
100kW, 200/600A, 600V, 2kΩ,
φ33mm
φ26mm
240kW; 600Aac/dc; 600V; cos φ, 20kHz; 4kΩ,PH,TR(ac+dc)
600kW/VA/VAr; cos φ, 3f, 1000Aac; 600V; 1kΩ, f, T, TR, RS
φ45mm
φ26mm
kW/VA/VAr; cos φ, 3f, 600Aac; 600V, f, PC
pre ACD-45PQ: SW, IR adaptér, adaptér RS232/USB, káble USB a RS232
φ45mm
600kW/VA/VAr; cos φ, 1000Aac; 600V; R, f, TR, RS
W, VA, Var, THD, PF, CF, peak, unik.prúdy od 10μA, U, R
φ31mm
40/400/1200kW, 2500A, 600V, 400Ω, T,TR, DH, AV
φ55mm
φ55mm
100/1200kW/kVA/kVAr, 3fáz.merania, cosΦ,TR, DH
W, VA, Var, Wh, harmonické do 99, unik.prúdy od 10μA, 60A
φ30mm
W, VA, Var, Wh, harmonické do 99, unik.prúdy od 10μA, 100A
φ30mm
600kW, 600Aac/dc; 1000Vac/dc; cosΦ, T, PH, AC+DC TRMS
φ35mm
350kW, kVA, kVar, 600V, 1000A, DH, PH, cosΦ, f, TR
1000kW/kVA/kVAr, 3fáz.merania, cosΦ, φ35mm, TR, RS
bez kalibr.
2000kW/kVA/kVAr, 3fáz.merania, cosΦ, φ60mm, TR, RS
bez kalibr.
PC 6009
PC 6010
F09
ACD-31P
ACD-45PQ
USB-KIT2
MD 9240
MD 9270
Prova 2009
Prova 6601
Prova 21
Prova 23
APPA A18plus
GWM 039
PK 430.1
PK 435.1
LUT
LUT
CHA
AMP
AMP
AMP
MTL
MTL
PRV
PRV
PRV
PRV
APA
GOW
MTR
MTR
PX 110
PX 120
MSE-01
CHA 1-fázový, 6kW, VA, účinník, 0.5-600V~/=, 10m-10A~/=, rozbeh.prúd 65A, RS 232
CHA 3-fázový, 6kW, VA, účinník, 0.5-600V~/=, 10m-10A~/=, rozbeh.prúd 65A, RS 232
ELE 3500W, max 15A, max 9999kWh, sadzba Sk, do zásuvky
Wattmetre prenosné
117,00
119,00
271,00
173,00
199,00
49,00
147,00
294,00
247,00
420,00
236,00
254,00
216,00
490,00
575,00
600,00
€ bez DPH
€ s DPH
140,40
142,80
325,20
207,60
238,80
58,80
176,40
352,80
296,40
504,00
283,20
304,80
259,20
588,00
690,00
720,00
€ s DPH
356,00
465,00
39,00
427,20
558,00
46,80
251,00
583,00
1 004,00
540,00
778,00
301,20
699,60
1 204,80
648,00
933,60
€ bez DPH
24,00
26,00
107,00
201,00
265,00
148,00
19,00
652,00
889,00
52,00
165,00
€ s DPH
28,80
31,20
128,40
241,20
318,00
177,60
22,80
782,40
1 066,80
62,40
198,00
Wattmetre stolné
DW 6090
NEW DW 6092
MT 1010
HM 8115-2
HM 8115-2G
LUT
LUT
MOT
HAM
HAM
6000W, VA, kWh, 600V~/=, 10A~/=, RS 232, stolný
3f TrueRMS, 600V, 1200A, výkon, energia, 2GB SD karta
W, Var, VA, Wh, cos f, harm.analýza, RS 232
Merač výkonu, max. 8 kW, 500V, 16A, DC-1kHz, RS232
HM 8115-2 + GPIB
MY 6013
MY 6243
LCR 9073
APPA 701
APPA 703
MIC4070D
TL - 06S
Ä MT4080D
MT4080A
TL - 08B
LCR 55A
Výr.
MAS
MAS
LUT
APA
APA
MOT
MOT
MOT
MOT
MOT
AMP
Displej
R (Ohm)
L (H)
C (F)
3 1/2
200p - 20m
2nF - 200μ
3 1/2
2m - 2
2n - 1000μ
3 1/2 200 - 20M
2m - 20
4 1/2 20 - 2G / 1m
20u -20k / 1n
20p - 20m / 1f
4 1/2 20 - 2G / 1m
20u -20k / 1n
20p - 20m / 1f
3 1/2 2 - 20M
200u - 200
200p - 20m
Pinzeta pre SMD súčiastky (pre MIC 4070D)
Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, 100Hz až 10kHz, RS232
Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, 100Hz až 100kHz, RS232
Sonda pre MIC 4080A
3 1/2 20M/0.01
200/0.1u
2m/0.1p
RLC, LC, C merače
Iné
RS 232
Q, D, 10kHz
100kHz, USB
120Hz/1kHz
NPN, PNP
strana 10
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Stolné RLC merače
MT 4090
TL - 09A
TL - 09B
LCR 816
LCR 826
LCR 817
LCR 819
MOT
MOT
MOT
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
HAM
HAM
Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, 100Hz až 200kHz, DMM, RS232
SMD pinzeta (4 vodiče)
Testovací adaptér
0-99MΩ, 0-99mF, 0-99kH, 100Hz - 2kHz
0-99MΩ, 0-99mF, 0-99kH, 100Hz - 2kHz, RS232
0-99MΩ, 0-99mF, 0-99kH, 12Hz - 10kHz, D, Q
0-99MΩ, 0-99mF, 0-99kH, 12Hz - 100kHz, D, Q
RS232 Interface + LCR SW pre LCR 816/817/819, FIO
0-99MΩ, 0-99mF, 0-99kH, 12Hz - 200kHz, D, Q, |Z|, Φ, RS232+LCR SW
0-1GΩ, 0-1F, 0-100kH, 20Hz - 1MHz, D, Q, |Z|, Φ ..., RS232, GPIB
Grafické zobrazenie frekvenčnej charakteristiky, pre LCR 8101
LC meter 200pF - 200μF, 200μH - 200H
(potrebné HM 8001-2)
L,C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, Θ, Δ, M, N, 20Hz - 200kHz, USB, RS232
BR 04 P01197401
Ä BR 05 P01197402
BR 06 P01197403
BR 07 P01197404
R 1-1000SAB
R 1-3000SAB
TE 1040
TE 1067
L3-250 SAB
BC 05 P01197421
C 1 - 250 SAB
D AOIP CD 4E1
MA 2115
Ä MA 2115S
MA 2405
MA 2705
Výr.
CHA
CHA
CHA
CHA
COS
COS
COS
COS
COS
CHA
COS
COS
MTL
MTL
MTL
MTL
Typ
odporová
odporová
odporová
odporová
odporová
odporová
odporová
odporová
indukčná
kapacitná
kapacitná
kapacitná
odporová
odporová
kapacitná
indukčná
SDM 286
Summit 80
MS 6231
Fluke 88V/A
Summit 740A
SMT
SMT
MAS
FLK
SMT
autotester + DMM, 3 1/2 LCD
autotester + DMM, 3 3/4 LCD, RS 232
autotester + DMM, 3 1/2 LCD
U, I, R, C, f, T, RPM, uhol zopnutia, strieda signálu, špičky 250us
osciloskop
GFC 8010H
GFC 8131H
GFC 8270H
FC 2500
MS 6100
HM 8021-4
HM 8123
HM 8123G
PM 6685/011
GOW
GOW
GOW
LUT
MAS
HAM
HAM
HAM
FLK
1 Hz - 120 MHz, 8-miestny displej, od 15mV
0,01 Hz - 1,3 GHz, 8-miestny displej, od 10mV
0,01 Hz - 2,7 GHz, 8-miestny displej, od 10mV
10 Hz - 2,5 GHz, 8-miestny LCD, ručný
10 Hz - 1.3 GHz, 8-miestny displej
Čítač 1,6 GHz, 7-miestny displej
(potrebné HM 8001-2)
Univerzálny čítač 2,6 GHz, 9-miestny displej RS232, na obj.USB
HM 8123 + GPIB
10 Hz - 300MHz (rozš. do 2,7GHz), 10 dig/s (11 a 12 dig s pretečením)
Option RS232
LCR 821
LCR 8101
Option Graph mode
HM 8018
HM 8118
1 303,00
101,00
119,00
842,00
1 214,00
1 394,00
1 586,00
240,00
2 280,00
6 112,00
968,00
350,00
1 380,00
1 563,60
121,20
142,80
1 010,40
1 456,80
1 672,80
1 903,20
288,00
2 736,00
7 334,40
1 161,60
420,00
1 656,00
€ bez DPH
87,00
108,00
122,00
134,00
212,00
294,00
1 188,00
2 038,00
619,00
193,00
267,00
1 190,00
187,00
201,00
258,00
258,00
€ s DPH
104,40
129,60
146,40
160,80
254,40
352,80
1 425,60
2 445,60
742,80
231,60
320,40
1 428,00
224,40
241,20
309,60
309,60
€ bez DPH
€ s DPH
DEKÁDY
Rozsah
1Ω - 11,11 kΩ, 1%, max 1W, max 700mA
1Ω - 111,11 kΩ, 1%, max 1W, max 700mA
1Ω - 1,11111 MΩ, 1%, max 1W, max 700mA
1Ω - 11,11111 MΩ, 1%, max 1W, max 700mA
1Ω - 11,111 MΩ, 1%, max 1W
1Ω - 11,111 MΩ, 1%, max 3W
1Ω - 100MΩ, 0.1 až 1%, 1W
0.01Ω - 12kΩ, krok 0.01Ω, 0.01%
1uH - 11,111 H
100pF-11,111μF, 1%, max 230Vac / 300Vdc
100pF-11,111μF, 1%, max 100V
1nF-11,11μF, 1,5%, max 400V
0 - 9 999 999 Ω, krok 1Ω, 1%, max 1W, max 0.1A
0 - 999 999,9 Ω, krok 0.1Ω, 1%, max 1W, max 0.1A
100pF - 100 000 pF, max 250Vdc, max 9MHz
0 - 999mH, krok 1mH, max 100mA
Testery automobilových motorov
84,00
132,00
20,00
606,00
420,00
100,80
158,40
24,00
727,20
504,00
172,00
262,00
336,00
145,00
82,00
314,00
859,00
1 097,00
2 913,00
206,40
314,40
403,20
174,00
98,40
376,80
1 030,80
1 316,40
3 495,60
ČÍ Č
ČÍTAČE
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
DG 1022
DG 2041A
DG 3061A
DG 3101A
DG 3121A
DG 5101
DG 5102
DG 5251
DG 5252
DG 5351
DG 5352
GAG 809
GAG 810
GFG 8015G
GFG 8020H
Ä GFG 8217A
GFG 8219A
SFG 1003
Ä SFG 1013
SFG 2004
SFG 2007
SFG 2010
SFG 2020
SFG 2104
SFG 2107
SFG 2110
SFG 2120
GFG 8255A
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
RIG
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GENERÁTORY
€ bez DPH
€ s DPH
2x 1uHz - 20MHz, 100MS/s, AWG 14 bit/ 4k, čítač do 200MHz, USB
1uHz - 40MHz, 100MS/s, AWG 14 bit, 512k, USB, RS232, LAN, GPIB
60MHz, 300MS/s, AWG 14 bit/ 512k, AM, FM, PM, USB, RS232, LAN, GPIB
100MHz, 300MS/s, AWG 14 bit/ 512k, AM, FM, PM, USB, RS232, LAN, GPIB
120MHz, 300MS/s, AWG 14 bit/ 512k, AM, FM, PM, USB, RS232, LAN, GPIB
100MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
2x100MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
250MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
2x250MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
250MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
2x250MHz, 1GS/s, AWG 14 bit/ 128M, AM, FM, PM, USB, LAN, GPIB
394,00
840,00
1 523,00
2 205,00
2 730,00
3 045,00
3 990,00
5 644,00
7 534,00
10 133,00
13 671,00
472,80
1 008,00
1 827,60
2 646,00
3 276,00
3 654,00
4 788,00
6 772,80
9 040,80
12 159,60
16 405,20
158,00
184,00
150,00
210,00
296,00
318,00
158,00
176,00
274,00
348,00
392,00
444,00
360,00
402,00
452,00
528,00
432,00
189,60
220,80
180,00
252,00
355,20
381,60
189,60
211,20
328,80
417,60
470,40
532,80
432,00
482,40
542,40
633,60
518,40
10 Hz - 1 MHz
10 Hz - 1 MHz, skreslenie 0,02%
0,2 Hz - 2 MHz
0,2 Hz - 2 MHz, 4-miestny LED
0,3 Hz - 3 MHz, 6-miestny LCD, rozmietanie, čítač 5 Hz-150MHz
ako GFG 8217A + AM/FM modulácia
0,1Hz až 3MHz, DDS, 6-miestny LED
0,1Hz až 3MHz, DDS, 6-miestny LED, so zobrazením napätia
0,1Hz až 4MHz, DDS, 9-miestny LED
0,1Hz až 7MHz, DDS, 9-miestny LED
0,1Hz až 10MHz, DDS, 9-miestny LED
0,1Hz až 20MHz, DDS, 9-miestny LED
0,1Hz až 4MHz, DDS, 9-miestny LED, rozmietanie, AM/FM mod., čítač
0,1Hz až 7MHz, DDS, 9-miestny LED, rozmietanie, AM/FM mod., čítač
0,1Hz až 10MHz, DDS, 9-miestny LED, rozmietanie, AM/FM mod., čítač
0,1Hz až 20MHz, DDS, 9-miestny LED, rozmietanie, AM/FM mod., čítač
0,5 Hz až 5MHz, 6-miestny čítač do 150MHz, AM/FM modulácia
strana 11
MICRONIX s.r.o.
D GFG 813
GFG 3015
GRG 450B
MXG-9802A
MXG-9810A
MXG 9816A
HM 8030-6
HM 8150
Ä HMF 2525
HMF 2550
GX 1010
FG - 506
FG - 503
FG - 513
FG - 515
FG - 720F
www.micronix.sk
GOW
GOW
GOW
MET
MET
MET
HAM
HAM
HAM
HAM
CHA
MOT
MOT
MOT
MOT
MOT
2 x (0,1 Hz - 13MHz), čítač, AM/FM
0.01 Hz - 15 MHz, 6-miestny LED, čítač 150MHz, RS232
100 kHz - 150 MHz, int/ext AM modulácia
2 Hz - 2 MHz
čítač 1 Hz - 2,7 GHz,
10 Hz - 10 MHz
čítač 1 Hz - 2,7 GHz,
10 Hz - 16 MHz
čítač 1 Hz - 2,7 GHz,
Generátor funkcií 0,05 Hz - 5 MHz
(potrebné HM 8001-2)
Generátor funkcií do 12,5 MHz, AM, RS232
Generátor ľubovoľných funkcií 10uHz - 25 MHz, AM ext./int., RS232, USB
Generátor ľubovoľných funkcií 10uHz - 50 MHz, AM ext./int., RS232, USB
ľubovoľné signály 0,1mHz až 10MHz
2 Hz - 6 MHz, čítač 5Hz - 100MHz
0,01Hz - 3 MHz, RS 232, (option 200MHz čítač, GPIB)
2 Hz - 13 MHz, čítač 5Hz - 100MHz
0,2 Hz - 15 MHz, TTL výstup do 90MHz, 4-miestny LCD, asymetrické priebehy
0,1 Hz - 20 MHz, čítač 2Hz - 100MHz, AM, FM, PSK, FSK modulácie
Signálne generátory
749,00
746,00
186,00
431,00
469,00
519,00
287,00
779,00
1 130,00
1 440,00
2 505,00
573,00
796,00
796,00
796,00
1 236,00
€ bez DPH
HM 8134-3
HM 8135
HAM RF synthetizer 1Hz - 1,2GHz, AM/FM/PM, pulz, FSK, PSK -127dBm až+13dBm
HAM RF synthetizer 1Hz - 3GHz, AM/FM/PM, pulz, FSK, PSK -144dBm až+13dBm
MS 9170
Výr. Čítač
MET 2.7GHz
GV-198
GV-698+
GV-798+
Výr.
generátory TV signálov
PRX 37-865MHz, NTSC, PAL, SECAM, 16:9, 4:3, 9 obrazcov
PRX 37-865MHz, NTSC, PAL, SECAM, CCIR/OIRT, 16 obrazcov
PRX 32-900MHz, NTSC, PAL, SECAM, 37 obrazcov
Explorer II
Prolink-1C
SATHUNTER
Promax-4
PRX
PRX
PRX
PRX
5-2150 MHz, DBV-S,T,C, LCD 16:9, MPEG
46-870MHz, dig. merač úrovne
950 až 2150MHz, satelitný zameriavač
TV/CATV 47-862MHz, príručný merač úrovne
D TDR-400
MT 256
MT 300
AR-186-T
AR -188-T
TLS 2000 ME
ETT 10
AMP
MOT
MOT
MOT
MOT
MOT
MOT
reflektometer, 75 Ohm, do 2km, rozlíšenie 25cm
Auto DSL256 tester, Slave Unit 250, SW + kábel, púzdro
Easy ADSL tester
analyzátor vedení - multimeter,gen.,čítač,RS232
analyzátor vedení - multimeter, gen, čítač
tester prenosových vedení
tester tlf. ústrední, liniek, telefónov, ...
Multi-Lan 350 ST
Multi-Lan 350 PS
Cable scanner
LAN-1
LAN 922
MTL
MTL
MTL
AMP
LUT
(MI 2016 ST) Komplexný tester
(MI 2016 PS) Komplexný tester, súprava 2ks
(MI 2014) tester LAN a koax. káblov, TDR
tester zapojenia LAN káblov
Tester sieťových káblov RJ-45/REJx2, RJ-11/DERx2
OptoLAN MI 5100 ST
OptoLAN MI 5100 PS
MTL Power meter PM420+Light source LS420, MM 850nm, 1300nm, SM voliteľné
MTL ako MI 5100ST + možnosť pripojenia ku MultiLAN 350
GVT 417B
GVT 427B
Výr. Milivoltmetre
GOW 10Hz-1MHz, 300μV-100V, -70 až +40dB, 1 kanál
GOW ako GVT 417B, 2 kanály
898,80
895,20
223,20
517,20
562,80
622,80
344,40
934,80
1 356,00
1 728,00
3 006,00
687,60
955,20
955,20
955,20
1 483,20
€ s DPH
2 998,00
3 498,00
3 597,60
4 197,60
906,00
1 087,20
822,00
1 941,00
3 307,00
986,40
2 329,20
3 968,40
3 465,00
561,00
625,00
786,00
4 158,00
673,20
750,00
943,20
UNIVERZÁLNE MERACIE SYSTÉMY
Gen(Hz)
1-10M
Multimeter
4 1/2, RS232
Zdroj
0-30V/3A, 5V/2A, 15V
PRÍSTROJE PRE TV/SAT
merače úrovne
PRÍSTROJE PRE TELEKOMUNIKÁCIE
€ bez DPH
€ s DPH
590,00
2 652,00
2 984
984,00
00
2 054,00
3 117,00
696,00
2 930,00
708,00
3 182,40
3 580
580,80
80
2 464,80
3 740,40
835,20
3 516,00
1 820,00
2 999,00
331,00
66,00
54,00
2 184,00
3 598,80
397,20
79,20
64,80
1 358,00
1 655,00
1 629,60
1 986,00
Prístroje pre združenú kabeláž
Prístroje pre optickú kabeláž
OSTATNÉ MERACIE PRÍSTROJE
€ bez DPH
158,00
294,00
€ s DPH
189,60
352,80
strana 12
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Miliohmmetre
0,1mΩ až 2kΩ, 4-vodičová metóda, rozlíšenie 100μΩ
20mΩ až 20kΩ, 3 1/2 LCD, rozlíšenie 10μΩ
30mΩ až 3MΩ, 3 1/2 LCD, bez PC interface, rozlíšenie 1μΩ
30mΩ až 3MΩ, 3 1/2 LCD, RS232, GPIB, rozlíšenie 1μΩ
MO 2001
GOM 801H
GOM 802
GOM 802+RS+GPIB
LUT
GOW
GOW
GOW
GAD 201G
GOW analógový merač skreslenia, 20 Hz - 20 kHz, 0.1% - 100%
182,00
292,00
468,00
740,00
218,40
350,40
561,60
888,00
824,00
988,80
198,00
37,00
286,00
237,60
44,40
343,20
Merač skreslenia, kolísania
Príslušenstvo pre prístroje Hameg série 8000 a 8100
Hameg
HM 8001-2
HM 800
HO880
HAM Základná napájacia jednotka (pre dva moduly)
HAM Zaslepovací zásuvný modul
HAM rozhranie IEEE488 (GPIB) pre radu HM8100 a HM7044
SPÁJKOVACIA TECHNIKA
200 GX
200 PHG-25W
200 PHG-40W
200 PHG-60W
Ä LT-80
LF 1600
LF 2000
LF 6000
LF 7000
Ä LF 8800
TWZ 90 (pre LF 8800)
226
IR 610
IR 860
Xytronic 852D
426DLX
456DLX
HV-2E
JF-33CB
JF-22CB
SBL 530.1A
705
707
707 Ex
712
714
715
717
718
718 Ex
719
724
725
725 Ex
726
741B
743B
744
NEW 753
NEW 754
Ä 771
772
773
787
789
700Pxx
700Pxx Ex
CC - TEMPK
TC - 920
CC-PH
CC - MA
CC - 422
CC - 421
Prova 100
Prova 123
Výr.
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
XYC
DMT
Výroba; Popis
spájkovacie pero, 25W, 480°C
spájkovacie pero, 25W
spájkovacie pero, 40W
spájkovacie pero, 60W
spájkovačka 80W, 250-500°C
spájkovačka 80W, 200-480°C
spájkovačka 90W, 200-450°C
spájkovačka 80W + odsávačka, 300-450°C
spájkovačka (210ESD) 90W, 200-480°C+odsávačka (DIA80), 80W, 300-450C
spájk. 100W, 150-480°C+odsávačka 100W, 300-450C+odsávač pár 426DLX
SMD nástavec
Pinzeta 2x 20W
IR predhrievanie dosiek s plošnými spojmi, 800W, 120-400°C
IR SMD systém, predhrievanie 650W, 30-350°C, práca 45-450°C
horúcovzdušný systém
odsávač výparov 20W
ako 426DLX + spájkovačka 42W, 250-430°C
odsávač výparov 350m3 / hod, príkon 260W
pracovná lupa s osvetlením
pracovná lupa s osvetlením
spájkovačka 35W, 450°C
€ bez DPH
10,00
7,00
8,00
9,00
59,00
83,00
110,00
256,00
311,00
338,00
52,00
46,00
338,00
1 095,00
269,00
46,00
83,00
621,00
64,00
46,00
119,00
€ s DPH
12,00
8,40
9,60
10,80
70,80
99,60
132,00
307,20
373,20
405,60
62,40
55,20
405,60
1 314,00
322,80
55,20
99,60
745,20
76,80
55,20
142,80
KALIBRÁTORY
€ bez DPH
€ s DPH
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
PRV
PRV
meranie a simulácia do 24 mA
mA, meranie 0
0-28V
28V
meranie a simulácia do 24 mA, meranie 0-28V, presnosť 0,015%
+ ATEX certifikát
RTD kalibrátor (Pt100, 200,500,1000, Ni120; odpor)
termočlánky, 9 typov; meranie mV
meranie a simulácia 0 až 24mA, 0 až 10V
meranie a zdroj tlaku, meranie a simulácia mA, verzie 1G až 5000G
ako 717 + ručná pumpa
+ ATEX certifikát
tlakový kalibrátor so zabudovanou el.pumpou, mA, 24V
teplotný kalibrátor, termočlánky aj RTD, napätie, prúd
meranie a simulácia V, A, Ohm, Hz, termočlánky, RTD
+ ATEX certif.
ako 725 + vyššia presnosť, HART kompatibilita
procesný kalibrátor - napätie, prúd, frekvencia, teplota, tlak
ako 741B + PC rozhranie, datalogging, viac pamäte
ako 743B + HART komunikácia
multifunkčný kalibrátor
multifunkčný kalibrátor + HART comunikácia
meranie prúdu kliešťami: -20,99 az + 20,99mA; -21,0 až +99,9mA
meranie prúdu kliešťami, napájanie slučky, simulácia mA
ako 772 a navyše: meranie a napájanie Vdc, širšie možnosti mA merania
DMM (Fluke 87), simulácia prúdovej slučky 0 (4) až 20mA
ako 787 + HART, infra port
tlakové moduly pre Fluke 717, 718, 725, 74x
+ certifikát ATEX
kalibrátor teplomerov typu K(NiCr-Ni), 0, 100, 500, 1000 °C
teplomer a kalibrátor teplomerov typu K, -199 až 1230°C, RS 232
kalibrátor pH metrov, 4, 7, 10 pH
prúd 4mA, 12mA, 20mA; +/-1μA
prúd 0 až 24 mA; +/-10μA
prúd 0 až 24 mA, napätie -199,9 mV až +199,9 mV
prúd 0 až 24 mA, rozlíšenie 1uA; autoramp
0 až 24 mA / 1uA; 0-10V / 1mV; termočlánky K, J, E, T; 1 až 125Hz /1Hz
cena od
cena od
627,00
627
00
749,00
1 001,00
1 144,00
1 144,00
1 144,00
1 157,00
2 614,00
3 142,00
2966,00
1 955,00
2 754,00
3 335,00
3 133,00
3 801,00
5 448,00
6 129,00
4 640,00
5 850,00
454,00
600,00
858,00
857,00
966,00
info
info
77,00
131,00
94,00
88,00
107,00
134,00
146,00
292,00
752 40
752,40
898,80
1 201,20
1 372,80
1 372,80
1 372,80
1 388,40
3 136,80
3 770,40
3 559,20
2 346,00
3 304,80
4 002,00
3 759,60
4 561,20
6 537,60
7 354,80
5 568,00
7 020,00
544,80
720,00
1 029,60
1 028,40
1 159,20
€ bez DPH
3,19
3,89
5,19
5,91
€ s DPH
3,83
4,67
6,23
7,09
92,40
157,20
112,80
105,60
128,40
160,80
175,20
350,40
PREPOJOVACIE KÁBLE a príslušenstvo
Prepojovacie káble
PJP 2110
PJP 2111
PJP 2210
PJP 2211
PJP
PJP
PJP
PJP
kábel 12A, PVC, 4mm banánik-banánik, nekrytý, max 70V, 1m
kábel 12A, silikón, 4mm banánik-banánik, nekrytý, max 70V, 1m
kábel 12A, PVC, 4mm banánik-banánik, zasúvací kryt, 600V CAT II, 1m
kábel 12A, silikón, 4mm banánik-banánik, zasúvací kryt, 600V CAT II, 1m
strana 13
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Ä PJP 2610
PJP kábel 12A, PVC, 4mm banánik-banánik, krytý, 1000V CAT II, 1m
PJP 2611
PJP kábel 12A, silikón, 4mm banánik-banánik, krytý, 1000V CAT II, 1m
PJP 4311-d2
PJP kábel 12A, silikón, 4mm krytý banánik-hrot 2mm, 1000V CAT III, 100cm
PJP 4311-d4
PJP kábel 12A, silikón, 4mm krytý banánik-hrot 4mm, 1000V CAT III, 100cm
PJP 7075 MI
PJP Prepojovací kábel BNC - 2x banánik, dlzka 1m, 50Ω
Dostupné farby: červená, čierna, modrá, zelená, žltá, biela
Na vyžiadanie ceny pre iné dĺžky (0.25, 0.5, 1.5, 2m) a zaťaženia (20, 25, 36A) (podľa typu)
4,03
4,75
5,00
5,21
9,76
4,84
5,70
6,00
6,25
11,71
2,51
2,24
2,01
4,46
1,90
3,01
2,69
2,41
5,35
2,28
2,70
3,81
2,84
3,35
7,50
6,08
8,21
1,90
3,24
4,57
3,41
4,02
9,00
7,30
9,85
2,28
56,00
67,20
Meracie hroty
PJP 402
Ä PJP 404
PJP 405
AdaMagnetD7F4
D PP 130
PJP
PJP
PJP
PJP
HCK
ostrý hrot, 16A, vstup banánik 4mm, 1000V CAT III
ostrý hrot 4mm, 36A, vstup banánik 4mm, 1000V CAT III (vhodné pre Eurotesty)
ostrý hrot 2mm, 36A, vstup banánik 4mm, 1000V CAT III
magnetický priamy merací 7 mm adaptér, vstup banánik 4mm
ostrý hrot, vstup 4mm banánik
Krokosvorky a príchytky
PJP 5002-D2/LM-IEC
PJP 2mm krokosvorka, 600V CAT II, 10A, max 8mm
PJP 5002-D4/LM-IEC
PJP 4mm mini krokosvorka, 600V CAT II, 10A, max 8mm
Ä PJP 5004/LM-IEC
PJP 4mm krokosvorka, 1000V CAT III, 20A, max 25mm (vhodné pre prístroje Eurotest)
PJP 5066-IEC
PJP 4mm krokosvorka, 1000V CAT III, 36A, max 41mm
PJP 6008-IEC
PJP 4mm príchytka s oceľovým háčikom, 1000V CAT III, 6A, max 5mm
PJP 6005-IEC
PJP 4mm príchytka s oceľovými drôtenými svorkami, 1000V CAT III, 6A, max 4mm
PJP 6009-IEC
PJP 4mm príchytka s oceľovýmI čeľusťami, 1000V CAT III, 20A, max 11,5mm
D APK 4
HCK 4mm krokosvorka 2A, max 12mm
Dostupné farby: červená, čierna, modrá, zelená, žltá, biela, žltozelená
Sady
PJP 44100
PJP základná sada pre multimeter, v kufríku (10 párov: káble, hroty, krokosvorky)
NAPÁJACIE ZDROJE
DC jednoduché
Prúd max (A)
2,5
2,5
5
30
100
2
3
6
20
6
15
3
3
1
1,5
0,5
12
30
2,5
10
6
Zvlnenie(mV) / Dispej / Pozn.
€ bez DPH
2 / 2xAN
2 / 2xDIG
2 / 2xDIG
2 / 2xDIG
2 / 2xDIG
2 / 2xDIG
1 / 1xDIG
1 / 2xDIG
1 / 2xDIG
1 / 2xDIG
2 / 2xDIG
1 / 2xDIG
2 / 2xDIG
1 / 2xDIG
2 / 2xDIG
2 / 2xDIG
programovateľný, spínaný
programovateľný, spínaný
1 / 2xDIG
1 / DIG / RS232, program.
1 / DIG / RS232, program.
2 / 2xDG
2 / 2xDG
2 / 2xDG
2 / 2xDG
18 / 1xDG
151,00
151,00
250,00
2 085,00
3 260,00
1 882,00
176,00
308,00
1 622
622,00
00
598,00
1 622,00
598,00
1 694,00
578,00
1 848,00
1 744,00
1 158,00
1 624,00
308,00
1 199,00
1 595,00
429,00
471,00
799,00
1 411,00
99,00
181,20
181,20
300,00
2 502,00
3 912,00
2 258,40
211,20
369,60
1 946
946,40
40
717,60
1 946,40
717,60
2 032,80
693,60
2 217,60
2 092,80
1 389,60
1 948,80
369,60
1 438,80
1 914,00
514,80
565,20
958,80
1 693,20
118,80
€ bez DPH
274,00
274,00
343,00
610,00
666,00
528,00
710,00
728,00
874,00
1 002,00
1 194,00
959,00
1 159,00
1 359,00
1 559,00
575,00
1 473,00
217,00
1 012,00
692,00
€ s DPH
328,80
328,80
411,60
732,00
799,20
633,60
852,00
873,60
1 048,80
1 202,40
1 432,80
1 150,80
1 390,80
1 630,80
1 870,80
690,00
1 767,60
260,40
1 214,40
830,40
2223.0
Ä 2223.1
2250.0
2258.7
2257.6
3234.9
GPS 3030D
GPR 3060D
GPR 3520HD
GPR 6060D
GPR 6015HD
GPR 11H30D
GPR 25H30D
GPR 30H10D
GPR 60H15D
GPR 100H05D
PSH 6012A
PSH 3630A
AX501
PPS 1101
PPS 2013
V130R50D
V140R50D
Q130R50D
NEW M130R50D
R124R50E
Výr.
STR
STR
STR
STR
STR
STR
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
CHA
MOT
MOT
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
Napätie (V)
0 - 30
0 - 30
0 - 40
0 - 30
0 - 20
0-300
0 - 30
0 - 30
0 - 35
0 - 60
0 - 60
0 - 110
0 - 250
0 - 300
0 - 600
0 - 1000
0 - 60
0 - 36
0-30
0-8
0 - 30
0 - 30V / 10A
0 - 40V / 10A
0 - 30V / 20A
0 - 30V / 40A
0,9 - 24V / 2A
2229.1
Ä 2229.2
2228.1
3225.1
3225.4
GPD 3303S
GPC 6030D
GPC 3060D
PST 3201
PST 3202
PPT 3615G
HMP 2020
HMP 2030
HMP 4030
HMP 4040
HM 7042-5
Ä HM 7044
HM 8040-3
HM 8143
NEW DP 1038A
Výr.
STR
STR
STR
STR
STR
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
GOW
HAM
HAM
HAM
HAM
HAM
HAM
HAM
HAM
RIG
Napätie (V)
Prúd max (A)
Zvlnenie(mV) / Dispej / Pozn.
2x (0 - 40)
2,5
2 / 4xAN
2x (0 - 40)
2,5
2 / 4xDIG
2x (0 - 35)
4
2 / 2xDIG
2x(0-30)V/2,5A; 0-40V/1,5A; 5V/3A
2 / 3xDIG
2x(0-30)V/2,5A; 0-40V/1,5A; 5V/3A
2 / 6xDIG
2x 0-30V/3A; 1x 2,5V / 3,3V / 5,0V/3A, rozlíš.1mV / 1mA, max 195W, USB
2x (0 - 60)V / 3A; 1x 5V / 3A
2 / 2xDIG / sér. alebo par. režim
2x (0 - 30)V / 6A; 1x 5V / 3A
2 / 2xDIG / sér. alebo par. režim
3x (0 - 32)
3x 1A
programovateľný, RS232
2x (0 - 32), 1x 6
2x (0 - 2), 1x 5A
programovateľný, RS, GPIB
2x(0-36)V/1,5A; 0-6V/3A
programovateľný
1x(0-32)V/10A; 1x(0-5,5V)/5A, max.výkon 188W 0,15 / grafický LCD/ USB
2x(0-32)V/5A; 1x(0-5,5V)/5A, max.výkon 188W
0,15 / grafický LCD/ USB
3x(0-32)V/10A, max.výkon 384W
0,15 / grafický LCD/ USB
4x(0-32)V/10A, max.výkon 384W
0,15 / grafický LCD/ USB
2x(0-32)V/2A; 2,7-5,5V/5A
1 / 6xDIG
4x (0-32)V / 3A
1 / 8xDIG
2x (0-20)V/0,5A; 5V/1A
(potrebné HM 8001-2)
2x (0-30)V/1A; 5V/2A, ľubovoľný priebeh, RS232, na obj.IEEE
2x 0-25V/1A, 0-6V/5A, 80W, LAN, USB, GPIB
€ s DPH
DC viacnásobné
strana 14
MICRONIX s.r.o.
DP 1116A
AX502
AX503
PPS 1021
PPS 1204
Ä P130R51D
P230R51D
L140R51D
L240R51D
NEW
www.micronix.sk
RIG
CHA
CHA
MOT
MOT
DMT
DMT
DMT
DMT
0-16V/10A, 0-32V/5A, 160W, LAN, USB, GPIB
2x (0-30)
2,5
2x (0-30V / 2,5A); 1x (2,7-5,5V / 5A)
0 - 16; 0 - 35
6; 3
2 x (0 - 30)
3
0 - 30V / 4A; 5V / 3A
2x (0 - 30)V / 4A; 5V / 3A
0 - 40V / 3A
5V/3A
2x (0 - 40V / 3A)
5V/3A
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
MTL
MTL
MTL
0-255V / 1A striedavý
- / 2xDG / RS232
0-255V / 1A striedavý
- / 2xDG / RS232, volit.stabilita
0-255V / 1A striedavý
- / 2xDG / RS232
0-255V / 1A striedavý
- / 2xDG / RS232, volit.stabilita
oddeľovací transformátor 230V / 230V 1,2A
oddeľovací transformátor 230V / 230V 3A
autotransformátor, výstup 0-260V / max 4,5A, galvanické spojenie vstup-výstup
autotransformátor, výstup 0-260V / max 10A, galvanické spojenie vstup-výstup
0 až 245V AC / 3,1A
2 x AN
1 / 4xDIG
1 / 4xDIG
1 / DIG / RS232, program.
1 / DIG / RS232, program.
2 / 2xDG
2 / 4xDG
2 / 2xDG
2 / 2xDG
734,00
427,00
536,00
1 247,00
1 760,00
186,00
265,00
186,00
309,00
880,80
512,40
643,20
1 496,40
2 112,00
223,20
318,00
223,20
370,80
357,00
423,00
443,00
524,00
96,00
151,00
159,00
259,00
316,00
428,40
507,60
531,60
628,80
115,20
181,20
190,80
310,80
379,20
AC
NEW
NEW
NEW
NEW
AC250K1D
AC250K1D-S
AC250K2D
AC250K2D-S
OT230.012
OT230.030
HSN 260/4,5
HSN 260/10
MA 4804
DC + AC
MA 4852
Ä MA 4853
MTL 0 až 33V AC, 0 až 46V DC / 6A
MTL 0 až 33V AC, 0 až 46V DC / 6A
2 x AN
359,00
430,80
2 x AN, stabilizovaný
453,00
543,60
AN - analógové zobrazenie, DIG - digitálne zobrazenie
záťaže
PEL 300
GOW záťaž; 3 - 60V, 6mA - 60A, 1 - 300W, 1Hz - 1kHz, 99 pamätí
1 072,00
1 286,40
€ bez DPH
791,00
782,00
899,00
462,00
499,00
596,00
642,00
212,00
389,00
€ s DPH
949,20
938,40
1 078,80
554,40
598,80
715,20
770,40
254,40
466,80
700,00
1 049,00
1 350,00
1 044,00
1 200,00
1 290,00
1 738,00
2 048,00
971,00
631,00
736,00
786,00
771,00
1 199,00
131,00
1 459,00
1 350,00
489,00
659,00
799,00
839,00
835,00
1 412,00
840,00
1 258,80
1 620,00
1 252,80
1 440,00
1 548,00
2 085,60
2 457,60
1 165,20
757,20
883,20
943,20
925,20
1 438,80
157,20
1 750,80
1 620,00
586,80
790,80
958,80
1 006,80
1 002,00
1 694,40
REVÍZNE PRÍSTROJE
Vysvetlivky skratiek pre časť Revízne prístroje:
Meranie: IZO-izolačný odpor, PRO-prechodový odpor, ZMO-zemný odpor, RCD-prúdové chrániče
LOOP-impedancia slučky, SKR-skratový prúd, LUX-osvetlenie, U-napätie, F-frekvencia, I-prúd, VAR-varistory
UNIK-unikajúce prúdy, MEM-pamäť, DL-dataloger
Prístroje Metrel, Metra, Illko, Electron sú štandardne dodávané s kalibračným listom
TESTERY INŠTALÁCIÍ
multifunkčné, bez pripojenia na PC
Ä Eurotest EASI
Eurotest Combo
Fluke 1652C
MX435C
MX435CK
MX435D
MX435DK
Installcheck MI 2150
MINI-SET
MTL
MTL
FLK
CHA
CHA
CHA
CHA
MTL
ELE
(MI 3100) PRO, IZO, RCD, LOOP
MI 3125 : PRO, IZO, RCD, LOOP
PRO, IZO, RCD, LOOP
PRO, IZO, RCD (30mA), ZMO, U, I, unikajúci prúd (kliešťami)
ako MX 435C + sada na zemné odpory
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, U, I, unikajúci prúd (kliešťami)
ako MX 435D + sada na zemné odpory
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, U, iba LED indikácia
prístroje MINI 01, 02, 03 v jednom kufríku (PRO, LOOP, SKR, IZO)
Instaltest 61557
Eurotest 61557 ST
Eurotest 61557 EU
Ä Eurotest XE
Eurotest XE 2,5kV
Eurotest AT
Eurotest XA - ST
Ä Eurotest XA - EU
Eurotest Combo
MI 2088
MI 2088-20
MI 2088-50
PU 195
Fluke 1653B
ES 165X
Fluke 1654B
CA 6116
UNIMER 03
UNIMER 08
UNIMER 09
UNIMER 09 profi
Telaris 0100 plus
PROFi TEST 0100 SII+
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTR
FLK
FLK
FLK
CHA
ELE
ELE
ELE
ELE
AMP
GMC
PRO, IZO, RCD, LOOP, VAR, LUX, záznam napätia, hľadanie vedení, RS232
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, LUX, VAR, výkon/energia, harm.analýza, RS232
ako Eurotest ST + kliešte A1018 + profi SW
(MI 3102) PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, LUX, RS232, USB
(MI 3102H) ako Eurotest XE + test izolácie napätím až do 2,5kV
(MI 3101) PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, RS232, USB, aku, automat
(MI 3105ST) PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, LUX, RS232, USB, aku, automat
(MI 3105EU) ako Eurotest XA ST + kliešte A 1018 + profi PC SW
MI 3125B : PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, RS232, USB, akumulátory
PRO, IZO, ZMO (aj kliešťami), I, U, F, VAR, RS232
ako MI 2088 + sada na zemné odpory 20m
ako MI 2088 + sada na zemné odpory 50m
PRO, IZO, RCD, LOOP, USB
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, RS232
sada na zemné odpory pre Fluke 1653
PRO, IZO, RCD (aj typ B), LOOP (mΩ), ZMO, RS232
(P01145450) PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, USB
PRO, IZO, ZMO, LUX, RS232
PRO, IZO, RCD, LOOP, RS232
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, RS232
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO+špec.zemný odpor, RS232
PRO, IZO, RCD, LOOP, ZMO, RS232
IZO, LOOP, SKR, PRO, RCD, ZMO, RS232, štandard set
multifunkčné, s pripojením na PC
strana 15
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
vybrané príslušenstvo k prístrojom Eurotest, Instaltest
A 1002
A 1197
A 1168
A 1170
A 1110
A 1111
A 1018
Ä A 1019
A 1021
A 1005
A 1191
S 2001
S 2002
S 2026
S 2027
A 1119
A 1102
A 1173
A 1172
A 1171
A 1199
A 1201
A 1202
CS 2099
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
(A1008) Hrotový ovládač (Eurotest 61557, Instaltest)
Hrotový ovládač (Eurotest AT, XA)
Zásuvkový ovládač (Eurotest EASI)
Zásuvkový ovládač (Eurotest XE)
Trojfázový kábel (Eurotest 61557, Easi, XE, AT, XA, Instaltest)
Trojfázový adaptér (Eurotest 61557, Easi, XE, AT, XA, Instaltest)
Nízkorozsahové prúdové kliešte (Eurotest 61557, XE, XA)
Štandardné prúdové kliešte (Eurotest 61557, XA)
Univerzálny kábel 4x1m (Eurotest 61557, Instaltest)
Prijímač pre vyhľadávanie káblov (Eurotest 61557, Instaltest)
Prijímač pre vyhľadávanie káblov (Eurotest AT, XA)
Sada pre zemné odpory 20m (Eurotest 61557)
Sada pre zemné odpory 50m (Eurotest 61557)
Sada pre zemné odpory 20m 3 vodičová (Eurotest AT, XA)
Sada pre zemné odpory 50m 3 vodičová (Eurotest AT, XA)
Snímač osvetlenia, typ C, 0.1-20 000 lux, (Eurotest 61557, Instaltest)
Snímač osvetlenia, typ B, 0.01-20 000 lux, (Eurotest 61557, Instaltest)
Snímač osvetlenia, typ C, 0.1-20 000 lux, (Eurotest XE, XA)
Snímač osvetlenia, typ B, 0.01-20 000 lux, (Eurotest XE, XA)
Prevodník RS232 / USB
ρ-adaptér na meranie odporu pôdy 4-mi vodičmi (AT, XA)
Izolovaná dlhá sonda s rukoväťou (pre EASI, XE, AT, XA)
prídavné predĺženie pre A1201
Kalibrátor pre testery inštalácií (overenie funkčnosti a presnosti)
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
Programové vybavenie pre Unimer 02, 03, 08, 09
kliešťový prúdový adaptér
sonda na meranie osvetlenia
sada 4 ks akumulátorov
dobíjací adaptér
vybrané príslušenstvo k prístrojom UNIMER
ELSOFT 1.1
A 1018
LUX sonda
UNIBAT
ZS 12/UNI
€ bez DPH
71,00
83,00
83,00
83,00
20,00
90,00
206,00
172,00
26,00
76,00
149,00
139,00
187,00
74,00
161,00
182,00
245,00
182,00
245,00
83,00
132,00
127,00
44,00
241,00
€ s DPH
85,20
99,60
99,60
99,60
24,00
108,00
247,20
206,40
31,20
91,20
178,80
166,80
224,40
88,80
193,20
218,40
294,00
218,40
294,00
99,60
158,40
152,40
52,80
289,20
€ bez DPH
52,00
211,00
49,00
23,00
6,00
€ s DPH
62,40
253,20
58,80
27,60
7,20
€ bez DPH
644,00
657,00
€ s DPH
772,80
788,40
259,00
259
00
830,00
154,00
343,00
441,00
645,00
423,00
383,00
369,00
685,00
310,80
310
80
996,00
184,80
411,60
529,20
774,00
507,60
459,60
442,80
822,00
209,00
366,00
403,00
353,00
469,00
541,00
644,00
414,00
753,00
452,00
432,00
447,00
957,00
1 392,00
290,00
267,00
249,00
329,00
496,00
605,00
250,00
298,00
95,00
136,00
156,00
250,80
439,20
483,60
423,60
562,80
649,20
772,80
496,80
903,60
542,40
518,40
536,40
1 148,40
1 670,40
348,00
320,40
298,80
394,80
595,20
726,00
300,00
357,60
114,00
163,20
187,20
558,00
646,00
259,00
669,60
775,20
310,80
Meranie izolačného odporu
100 V
Fluke 1587 T
C.A 6531
Výr. Ohm
FLK 100M
CHA 400M
Testovacie napätie (V)
100, 50
100, 50
Iné funkcie
+DMM (U, I, R, C, f, T)
40kΩ, 4uF, 400mA
PU 182
182.1
1
PU 580
MINI-03
MI 317
MI 318
IMEG 500N
MX 406B
CA 6511
CA 6521
CA 6533
MTR
MTR
ELE
ZPA
ZPA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
2G
500 250
500,
250, 100
U 550V
U:
20G
500, 100
pre telekomunikácie
500M
500
U: 500V
0-4 Ω, analógový
400M
500, 250, 100
ako MI317, vyššia presnosť merania + akustická signalizácia
induktor, analóg., 100Ω
200M
500
analógový, 440V, 10Ω(200mA)
200M
500, 250, 50
analógový, 10Ω
1G
500
2G
500, 250
400kΩ
20G
500, 250, 100, 50
MTL
MTL
MTL
FLK
FLK
FLK
FLK
AMP
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
ILL
ELE
ELE
ZPA
MTR
APA
APA
SMT
SMT
SMT
2G
20G
30G
2G
10G
600M
2G
4G
5G
1G
2G
2G
4T
4T
4G
10G
10G
10G
400M
20G
20G
22G
400M
400M
2G
500 V
1000 V
Ä GigaOhm1kV MI3103
SMARTEC MI 2123
SMARTEC MI 3121
Fluke 1503
Fluke 1507
Fluke 1577
Fluke 1587
AMB 45
IMEG 1000N
CA 6513
CA 6523
CA 6525
CA 6541
CA 6543
NEW MX 407
GIGATESTpro
IZO 1000
IZO 1000PC
MI 315
PU 187.2
NEW APPA 605
NEW APPA 607
SAIT 25
SAIT 200
SDIT 300
0-02000Ω/200mA, 600V
1000, 500, 250
0-2000Ω, 1000pamätí, RS232
1000, 500, 250, 100, 50
0-2000Ω, 1900pamätí, USB, RS
1000, 500, 250, 100, 50
Ω / 200mA
1000, 500
Ω / 200mA
1000, 500, 250, 100, 50
1000, 500
+DMM (U, I, R)
1000, 500, 250, 100, 50
+DMM (U, I, R, C, f, T)
Ω /1mA, U:600V, pamäť 4000
1000, 500, 250
1000, 500, 250
induktor, analógový
analógový, 10/1000Ω
1000, 500
20Ω
1000, 500
600V, 400kΩ, časovač
1000, 500, 250
DAR/PI, 40/400kΩ
1000, 500, 250, 100, 50
DAR/PI, 40/400kΩ, RS232
1000, 500, 250, 100, 50
1000, 500, 250
200mA, bargraf
1000 až 50 plynule, test prepäťových ochrán do 1050V, databáza
1000, 500, 250, 100
U:1000V
Ω 200mA, U, RS232
1000, 500, 250, 100
0-4 Ω, analógový
1000, 500, 250, 100, 50
1kV; 20 - 2kΩ, RS 232
1000, 500, 250, 100
1000, 500, 250, 100, 50
DAR, PI,
1000, 500, 250, 100, 50
+DMM
0-2Ω, 0-20Ω, analógový
1000, 500, 250
0-20Ω, analógový
1000, 500, 250
0-20(2)Ω, 0-200Ω
1000, 500, 250
2500 V
SMARTEC MI 3121H
PU 186
IZO 2500
MTL 100G
MTR 20G
ELE 10G
2500, 1000, 500, 250, 100
2500, 1000, 500
2500,1000,500,250
DAR, PI, R200mA, USB
1kV; 10Ω/200mA
U:1000V
strana 16
MICRONIX s.r.o.
Ä IZO 2500PC
ELSOFT 2.0
GP IZO
ZS 12/IZO
IZOBAT
www.micronix.sk
Ω 200mA, U, RS232
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
10G
2500, 1000, 500, 250, 100
Programové vybavenie pre IZO ...PC
Ochranné puzdro
Dobíjací adaptér
sada 5 ks akumulátorov
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTR
GMC
CHA
CHA
CHA
CHA
ELE
FLK
FLK
5T
5k - 250V (krok 50V)
PI, DD, DAR, RS 232
6x 1.2V NiMH akumulátorov
Windows software Tera Link s RS232 káblom
Sada vysokonapäťových káblov pre TeraOhm
10T
5k - 250V (krok 25V)
MI 3201 PI, DD, DAR, AR, USB, RS232
1T
5k, 2500, 1000, 500, 250
MI 3202 CAT IV 600V
A1275, SW pre MI 3200 a MI 3201
500G
5k, 2500, 1000, 500
U:600V
1T
5k, 2500, 1000, 500, 250
PI, DAR, USB, kapacita
20G
5k, 2500, 1000, 500
analógový
10T
5k, 2500, 1000, 500
meria: 5000V, 50uF, 3mA/1pA
10T
5k, 2500, 1000, 500
meria: 5000V, 50uF, 3mA/1pA
10T
5k, 2500, 1000, 500
meria: 5kV, 50uF, 3mA/1pA, 128kB, RS
10T
5k, 2500, 1000, 500
ako 6547 + programovanie
100G
5k, 2,5k, 1k, 500, 250
rampa, PI, DAR, RS232
2T
5k - 250
DAR, PI, časovač
2T
5k - 250
DAR, PI, časovač
359,00
52,00
23,00
6,00
12,00
430,80
62,40
27,60
7,20
14,40
1 183,00
51,00
99,00
58,00
1 423,00
1 154,00
132,00
1 049,00
1 292,00
1 162,00
1 855,00
2 108,00
2 566,00
3 040,00
699,00
2 995,00
3 295,00
1 419,60
61,20
118,80
69,60
1 707,60
1 384,80
158,40
1 258,80
1 550,40
1 394,40
2 226,00
2 529,60
3 079,20
3 648,00
838,80
3 594,00
3 954,00
1 912,00
3 595,00
3 995,00
2 294,40
4 314,00
4 794,00
€ bez DPH
125,00
89,00
€ s DPH
150,00
106,80
1 948,00
3 101,00
304,00
219,00
229,00
2 337,60
3 721,20
364,80
262,80
274,80
€ bez DPH
209,00
3 988,00
224,00
199,00
367,00
146,00
497,00
603,00
720,00
958,00
1 237,00
174,00
969,00
517,00
203,00
€ s DPH
250,80
4 785,60
268,80
238,80
440,40
175,20
596,40
723,60
864,00
1 149,60
1 484,40
208,80
1 162,80
620,40
243,60
710,00
770,00
900,00
1 255,00
599,00
749,00
549,00
689,00
1 044,00
852,00
924,00
1 080,00
1 506,00
718,80
898,80
658,80
826,80
1 252,80
473,00
810,00
523,00
859,00
1 855,00
3 192,00
7 519,00
9 353,00
1 195,00
1 994,00
1 914,00
2 797,00
567,60
972,00
627,60
1 030,80
2 226,00
3 830,40
9 022,80
11 223,60
1 434,00
2 392,80
2 296,80
3 356,40
5 kV
TeraOhm 5kV MI 2077
A 1046
A 1056
S 2003
Ä TeraOhm 5kV Plus
GigaOhm 5kV
NEW
HV Link PRO
ISOTEST MA 2060
PU 296
Metriso 5000A
CA 6505
CA 6545
CA 6547
CA 6549
IZO 5000PC
Fluke 1550C
Fluke 1550C/KIT
10 kV
TeraOhm10kV MI 3200
Fluke 1555
Fluke 1555/KIT
MTL 10T
FLK 2T
FLK 2T
10k - 500V (krok 25V)
10k - 250
10k - 250
U:600V
DAR, PI, časovač
DAR, PI, časovač
Meranie prechodových odporov
200 mA
DIGIOHM 40
MINI-01
Výr. Popis
ILL 0,00 až 9,99 Ω
ELE 0,001 až 20,0Ω
C.A 6240
C.A 6250
ALF 10
MPO 01A
MPO 02
CHA
CHA
ILL
ELE
ELE
10A a viac
do 400Ω;rozlíš.1uΩ; 10A-1A-100mA-10mA, 4-vodič., zmena polarity,
5mΩ až 2500Ω;rozlíš.1uΩ; 10A, 4-vodič., 1500 pamätí, Pt100, RS232
0,00 až 1,50 Ω; min.10A/50Hz, max 6,5V
0 až 2000 mΩ; 25 až 50A, 50Hz, max 6V
0 až 2000 mΩ; min 10A, 50Hz, max 6V, podľa prierezu
Meranie zemných odporov
pomocnými zemnými sondami
Ä MI 2126
MI 3295
ET-3000
ETCR 3000
PU 183
PD 183
CA 6421
CA 6423
CA 6460
CA 6462
CA 6470N
P01.1020.21
CA 6456 + earth kit
Fluke 1621
ES-162P3
Výr. Popis
MTL 20Ω, 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 2 ks sondy a káble v cene
MTL krokové napätie (test.prúd 55A), dotykové napätie, zemný odpor, USB
LUT 20Ω, 200Ω, 2kΩ, napätie do 200V, s kompletným príslušenstvom
ETCR 0.01-2000Ω; 400 pamätí, RS232, puzdro, 2 ks sondy a káble, v cene
MTR 20Ω, 200Ω, 2kΩ, bez príslušenstva ( PD 183)
MTR sondy a káble k PU 183
CHA do 1000Ω, ručičkový, 3-vodičová metóda, bez príslušenstva
CHA do 2000Ω, 3-vodičová metóda, bez príslušenstva
CHA 20Ω, 200Ω, 2kΩ, 3/4-vodičová metóda (rezistivita), bez príslušenstva
CHA 20Ω, 200Ω, 2kΩ, 3/4-vodičová metóda (rezistivita), NiMH aku, bez príslušenstva
CHA 10Ω až 100kΩ, 41Hz až 512Hz, NiMH aku, bez príslušenstva
CHA 50m sada: 2x sondy a káble ku prístrojom CA
CHA zemný do 4kΩ; meria aj slučku (L-L, L-N, L-PE), pamäť na 100 meraní, prísl.
FLK 0,15 - 2k Ω
FLK sondy (3ks) a káble (2 ks) pre Fluke 1621
CA 6410
CA 6412
CA 6415
Fluke 1630
ETCR 2000+
Ä ETCR 2000C+
ETCR 2100+
ETCR 2100C+
DGC 1000A
CHA 0.1-1200Ω; max.φ32mm, kalibračná slučka
CHA 0.1-1200Ω; prúd 1mA-30A, max.φ32mm, kal.slučka
CHA 0.1-1200Ω; prúd 1mA-30A, spojitosť(zvuk.), 99 pamätí, max.φ32mm, kal.slučka
FLK 0,025 - 1500Ω, 0.2mA - 30A, max.φ35mm
ETCR 0.01-1200Ω; 65 x 32mm, 99 pamätí, alarm, kalibr.slučka, kal.list
ETCR 0.01-1200Ω; 0.05mA-20A, 65 x 32mm, 99 pamätí, alarm, kalibr.slučka, kal.list
ETCR 0.01-1200Ω; Ø32mm, 99 pamätí, alarm, kalibr.slučka, kal.list
ETCR 0.01-1200Ω; 0.05mA-20A, Ø32mm, 99 pamätí, alarm, kalibr.slučka, kal.list
AMP 0.025-1500Ω; 0.01mA-30A, otvor Ø32mm, 116 pamätí, alarm, kalibr.slučka
kliešťami bez rozpájania zemniča a bez pomocných sond
kombinované prístroje
MI 2124
MI 2124 ProfiSet
MI 3123
Ä MI 3123 Profi Set
CA 6471
CA 6472
CA 6474
P01299930
Fluke 1623
Fluke 1623 Kit
Fluke 1625
Fluke 1625 Kit
MTL
MTL
MTL
MTL
CHA
CHA
CHA
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
obsahuje 4 ks sondy a káble, I ,TrueRMS, 1000 pamätí, RS232
ako MI 2124 + 2x kliešte (A 1018, A1019, pripojovacie káble)
obsahuje 4 ks sondy a káble, unik.prúd, ,TrueRMS, 1900 pamätí, USB, RS232
ako MI 3123 + 2x kliešte (A 1018, A1019, pripojovacie káble)
kombinovaný tester zemných odporov
kombinovaný tester zemných odporov
adaptér pre CA 6472 pre meranie uzemnenia stožiarov + 4x Ampflex 5m
komplet: CA 6472 + CA 6474 + 100m sada na zemné odpory P01102024
Základná sada, 2x meracie káble, 2x krokosvorky
ako 1623 + 4x sondy a káble, 2x kliešte
Základná sada, 2x meracie káble, 2x krokosvorky, automatické nastavenie frekvenci
ako 1625 + 4x sondy a káble, 2x kliešte
strana 17
MICRONIX s.r.o.
PU 193
PD 193.1
PD 193.2
www.micronix.sk
MTR 1999 pamätí, PC, bez príslušenstva
MTR meracia elektróda 4ks, kábel 40m 1ks, kábel 25m 2ks, kábel 3m 2ks
MTR vysielacie kliešte PKT193, meracie kliešte PKM193
580,00
159,00
250,00
696,00
190,80
300,00
225,00
788,00
942,00
481,00
149,00
741,00
153,00
270,00
945,60
1 130,40
577,20
178,80
889,20
183,60
Impedancia ochrannej slučky (LOOP)
Ä ZEROTEST 46 N
ZEROLINE 60
Euro Z290A
LOOP TESTER EUR
MINI-02
CA 6454
PMI 46
ILL
ILL
MTL
AMP
ELE
CHA
ILL
LOOP (do 22.9 Ω); SKR (do 2,55kA); U
LOOP do 5 Ω s rozlíšením 0,001Ω, merací prúd 10/20/30A , SKR do 23kA
A1143, rozlíšenie 0.1mΩ, test.prúd154A/230V (alebo s Eurotest 61557, XA, ...)
imp. slučky, siete, aj bez vybavenia RCD, skratový prúd, RS232
LOOP (0.00 - 20.0 Ω), SKR (12 - 9999A), U (180 - 260V)
LOOP, SKR, U, frekv, 100 pamätí
univerzálny adaptér pre meranie LOOP bez vybavenia prúdového chrániča
Test prúdových chráničov (RCD)
RCD ANALYSER EUR
FITEST 45
FITEST 45 + kal
RCD 250
AMP
ILL
ILL
SMT
10,30,100,300,500,1000mA; x1/2,x1,x2,x5, typy AC, A, B, zemný odpor, RS232
RCD 10, 30, 100, 300, 500mA, 0 až 200msec
RCD 10, 30, 100, 300, 500mA, 0 až 200msec
RCD 10, 30, 100, 300, 500mA; prúd x1/2, x1, x5
537,00
80,00
89,00
140,00
644,40
96,00
106,80
168,00
MI 2120
Ä MI 3122
FITESTpro
CA 6030
UNIMER 02
MTL
MTL
ILL
CHA
ELE
RCD, LOOP, SKR, U, 1000 pamätí, PC
RCD, ZLOOP, ZLINE, SKR, tabuľka istení, vyhodnotenie, magnet.držiak, USB, RS23
RCD, LOOP (bez vypnutia RCD)
RCD, LOOP, 100 pamätí
RCD, LOOP
399,00
417,00
250,00
598,00
389,00
478,80
500,40
300,00
717,60
466,80
Ä PU 184 DELTA
UNITESTER 06
REVEX plus
P 6080
MEDITEST 50
Výr.
MTR
ELE
ILL
ILL
ILL
IZO, PRO, UNIK,
PRO, IZO, UNIK
PRO (200mA), IZO, UNIK (metóda priama, nepriama, rozdielová)
koženkové puzdro pre Revex plus a Revex plus USB + príslušenstvo
pre zdravotnícke el. prístroje, PRO, IZO, UNIK
€ bez DPH
480,00
347,00
455,00
32,00
658,00
€ s DPH
576,00
416,40
546,00
38,40
789,60
Ä MI 3311 GammaGT
MI 3309 DeltaGT
MI 3310 SigmaGT
PU 194 DELTA
PD 194.3
PD 194.4
PD 194.5
REVISOFT 2
PU-USB
UNITESTER 07
ELSOFT 3.0
SK 07
MA 06
REVEX plus USB
Výr.
MTL
MTL
MTL
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
ELE
ELE
ELE
ELE
ILL
PRO (200mA), IZO, UNIK, RS232/USB, napájanie z batérií
PRO (200mA), IZO, UNIK, RCD, RS232/USB, RFID, sieť/batérie
PRO (200mA), IZO, UNIK, RCD, RS232/USB, RFID, QWERTY, sieť/batérie
IZO, PRO (200mA), UNIK, cosΦ, teplota, otáčky, RS232
otáčkomer ku PU 194
teplomer ku PU 194
snímač čiarového kódu ku PU 194
program pre komunikáciu s PC (pre PU187, PU193, PU194, PU195)
kábel pre pripojenie ku PC cez RS232, USB (pre PU187, 191, 193, 194)
PRO, IZO, UNIK, PC
SW pre UNITESTER 07
snímač čiarového kódu
adaptér na meranie bez zástrčky
ako REVEXplus + pripojenie ku PC cez USB
€ bez DPH
423,00
528,00
1 610,00
625,00
88,00
84,00
125,00
113,00
28,00
499,00
52,00
125,00
26,00
500,00
€ s DPH
507,60
633,60
1 932,00
750,00
105,60
100,80
150,00
135,60
33,60
598,80
62,40
150,00
31,20
600,00
LOOP + RCD
TESTERY EL. SPOTREBIČOV A NÁRADIA
spojitosť 200mA bez PC
spojitosť 200mA, pripojenie na PC
strana 18
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
spojitosť 10A, 25A
Ä MI 2142 AlphaPAT
MI 3310A SigmaGT
MI 3304 BetaGT Plus
MI 3305 OmegaGT Plus
A 1105
A 1107
A 1108
A 1117
A 1207
PJP S/3x2312
PU 294 DELTA
PD 294
PD 294.2
PD 294.3
PD 294.4
PD 294.5
PD 294.7
PD 294.8
Fluke 6200
Fluke 6500
NEW REVEXprofi II
WELDtest
RM 2050
P 9020
P 8010
P 6110
UNITESTER 07-10A
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
PJP
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
MTR
FLK
FLK
ILL
ILL
ILL
ILL
ILL
ILL
ELE
PRO (200mA, 10A, 25A), IZO, UNIK, RS232, RFID
PRO (200mA, 10A), IZO, UNIK, RCD, RS232/USB/BT, RFID, QWERTY, sieť/aku
PRO (200mA, 10A, 25A), IZO, UNIK, RCD, RS232/USB, RFID, QWERTY
PRO (200mA, 10A, 25A), IZO, UNIK, RCD, Flash test, RS232/USB, RFID, QWERTY
čítač čiarového kódu
RFID čítač / zapisovač pre AlphaPAT
RFID prívesky, 50ks (25 závesný + 25 ks samolepiaci)
PC software PAT Link s káblom RS232 (pre AlphaPAT)
adaptér na trojfázové merania pre prístroje Metrel
kábel na meranie pevne pripojených spotrebičov (Shuko / 3x 4mm banániky)
IZO, PRO (200mA, 10A), cosΦ, RevisoftDB, USB
adaptér na trojfázové merania pre PU 294 DELTA
Kliešte na meranie prúdu
Bezkontaktný snímač otáčok
Snímač teploty
Snímač čiarového kódu
Prípravok pre kontrolu zdravotníckej techniky
Prípravok pre kontrolu zváračiek
PRO (200mA, 25A), IZO, UNIK, RS232
PRO (200mA, 25A), IZO, UNIK, RS232, klavesnica, autosequence
PRO (200mA, 10A), IZO, UNIK, teplota, otáčky, čiar.kód, USB, SW
adaptér pre meranie zváračiek (pre RevexPlus(USB) a Profi II)
prípravok pre merania v zdravotníctve (pre Revex Plus(USB) a Profi II)
čítač čiarového kódu pre Revex
kliešťový adaptér pre Revex
koženkové puzdro pre Revex Profi a príslušenstvo
PRO (200mA, 10A), IZO, UNIK, RS232
820,00
1 986,00
1 435,00
1 733,00
183,00
183,00
186,00
122,00
198,00
17,50
825,00
830,00
84,00
88,00
84,00
125,00
84,00
355,00
889,00
1 499,00
936,00
205,00
280,00
123,00
292,00
35,00
599,00
984,00
2 383,20
1 722,00
2 079,60
219,60
219,60
223,20
146,40
237,60
21,00
990,00
996,00
100,80
105,60
100,80
150,00
100,80
426,00
1 066,80
1 798,80
1 123,20
246,00
336,00
147,60
350,40
42,00
718,80
417,00
500,40
iné
PU 298
MTR tester zváračiek
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV
Ä MI 2170
CE MULTITESTER
MULTISERVICER XA
C.A 6121
C.A 6150
NEW C.A 6155
C.A 6160
MTL
MTL
MTL
CHA
CHA
CHA
CHA
PRO (min.10A), IZO, test prílož.napätím do 2500Vac/100mA, čas vybitia, RS232
(MI 2094) PRO, IZO, UNI, flash test do 5kVac/500mA, čas vybitia, RS232
(MI 3321) PRO, IZO, UNI, RCD, LOOP, flash test do 2500Vac, čas vybitia, USB
PRO (max 10A), IZO, priloz.nap. do 1.5kV/500VA, čas vybitia, MEM 999, PC
PRO (max 10A), IZO, priloz.nap. do 5kV/500VA, MEM1600, PC
PRO, IZO, priloz.nap. do 2.5kV/200VA, unik, vybitie, RCD, Zloop, USB
PRO (max 25A), IZO, priloz.nap. do 5kV/500VA, unik, vybitie, MEM1600, PC
€ bez DPH
€ s DPH
1 258,00
2 626,00
2 309,00
2 937,00
2 675,00
2 450,00
3 122,00
1 509,60
3 151,20
2 770,80
3 524,40
3 210,00
2 940,00
3 746,40
778,00
924,00
949,00
1 513,00
4 680,00
5 990,00
8 900,00
25 750,00
4 084,00
7 917,00
11 667,00
933,60
1 108,80
1 138,80
1 815,60
5 616,00
7 188,00
10 680,00
30 900,00
4 900,80
9 500,40
14 000,40
€ bez DPH
22,00
21,00
22,00
34,00
41,00
29,00
24,00
20,00
40,00
17,00
€ s DPH
26,40
25,20
26,40
40,80
49,20
34,80
28,80
24,00
48,00
20,40
35,00
51,00
39,00
50,00
11,00
22,00
43,00
60,00
10,00
19,00
16,00
13,00
37,00
57,00
31,00
42,00
61,20
46,80
60,00
13,20
26,40
51,60
72,00
12,00
22,80
19,20
15,60
44,40
68,40
37,20
VYSOKONAPAŤOVÉ SKÚŠOBNÉ ZDROJE
Ä GPT-815
GOW
GPT-715
GOW
ELMER 01R
ELE
ELMER 03R
ELE
HT55-I
HT80-I
NEW EASYTEST 20 + ESG 80-2
NEW VLF 40
PSG204A
BAL
PSG208A
BAL
PSG212A
BAL
0 až 5kV, 500VA, 100mA AC, 10mA DC
0 až 5kV, 100VA, 20mA AC, 7.5mA DC, programovateľný
nastaviteľné 50 až 4000Vac, max 100mA
ako 01R + prechodový a izolačný odpor
55kVdc, časovač, výstup pre zapisovač prúdu
80kVdc, časovač, výstup pre zapisovač prúdu
do 20kV, DC aj AC (0,1Hz), lokalizácia plášťových porúch, zvodový prúd
do 40kV, DC aj AC (0,1Hz), plášťové skúšky, zvodový prúd
rázový tester vinutí a cievok, 0-4kV, 300VA
rázový tester vinutí a cievok, 0-8kV, 350VA
rázový tester vinutí a cievok, 0-12kV, 400VA
SKÚŠAČKY
bezkontaktné
MD 115
VP-440RT
VP 450-E
VP 460-E
MT 2000-E
Fluke LVD2
Fluke 1AC II
NEW Fluke 2AC
BESI 43
SVT 10
Výr.
MTL
AMP
AMP
AMP
AMP
FLK
FLK
FLK
ILL
SMT
12 ... 1000V AC, LED + vibrácia, IP40, CAT III/1000V, 2xAAA
110 až 600V AC, CAT III 600V, svieti
50V až 600V, 1xLED a zvuk
50V až 600V, 2xLED a zvuk, skrutkovač
50V až 600V, detekcia magnetického poľa, 2xLED a zvuk
90-600V AC
200-600V AC
200 - 1000V AC, napájanie 2x 1,5V AAA, CAT IV 1000V
24 až 230V ~, jednopól. alebo bezkontakt., určenie fázy, zvuk
od 25V ~, bezkontakne
Fluke T 50
Ä Fluke T 100
VP 700-E
VP710-E
C.A 735
C.A 745
C.A 760
NEW MD 1050
D SN-2
SN-02
SN-4
ZNF-95
MULTI 42
PROFI 44
SV 750
FLK
FLK
AMP
AMP
CHA
CHA
CHA
MTL
ELP
ELP
ELP
ELC
ILL
ILL
SMT
(Moskyto) 12V až 690V ~=, 200kΩ , fáza, 10x LED
(2000 alpha), 12-690V ~=, polarita, fáza+poradie, spojitosť, 10xLED, zvuk
12 až 690V ac/dc, polarita, poradie faz, test RCD30mA, záťaž 140W, IP64
12 až 690V, 10x LED, polarita, spojitosť, fáza, poradie fáz, 140W tlačidlami
12 až 690V, 9x LED, polarita, 600V CAT III
12 až 690V, 9x LED, polarita, spojitosť, fáza, autotest, 600V CAT III
12 až 690V, 10x LED, polarita, spojitosť, fáza, poradie fáz, autotest
6 až 1000Vac/dc, spojitosť, polarita, poradie fáz, fáza, 30mA RCD, 10xLED
12 až 50V ~=, odpor obvodu do 15 Ohm
12 až 690V ~=, polarita, spojitosť (do 400k), určenie fázy, poradie fáz
110 až 400V ~=, polarita, určenie fázového vodiča, poradie fáz
6 až 500V ~=, polarita, fáza +poradie fáz, 5xtlejivka, 2xLED
12 až 400V ~=, polarita, skrat, určenie fázy, 7xLED, zvuk
6 až 400V ~=, polarita, odpor, fáza, poradie fáz, LED, zvuk
6 až 750V ~=, polarita, spojitosť (zvuk) pod 10kOhm, 10x LED
NEW
s indikáciou LED, tlejivkami
strana 19
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
s displejom
Fluke T 120
Ä Fluke T 140 VDE
Fluke T5-600
Fluke T5-1000
VP720-E
C.A 704
NEW MD 1150
APPA A7
APPA A8
DIGEM 03
FLK
FLK
FLK
FLK
AMP
CHA
MTL
APA
APA
ELE
(2000 beta), 12-690V ~=, polarita, fáza+poradie, spojitosť, 3 1/2LCD, zvuk
(2000 gama), 12-690V ~=, polarita, fáza+por., spoj., odpor, 3 1/2LCD, zvuk
U:600V~=, I:100A~ (otvorené kliešte), odpor, spoj.(zvuk), LCD
U:1000V~=, I:100A~ (otvorené kliešte), odpor, spoj.(zvuk), LCD
12 až 690V, polarita, spojitosť, fáza, poradie fáz, 140W tlačidlami
12 až 690V, polarita, spojitosť, odpor, fáza, poradie fáz, autotest, IP65, LCD
6 až 1000Vac/dc, spojitosť, polarita, poradie fáz, fáza, 30mA RCD
600V ~=, 2000Ω , 200A (otvorené kliešte)
750V ~, 1000V=, 2000Ω , 200A (kliešte)
1 až 690V ~=, 999Ω (spojitosť do 400k, skrat do 50 Ohm), fáza, poradie fáz
93,00
115,00
147,00
162,00
79,00
69,00
98,00
73,00
66,00
39,00
111,60
138,00
176,40
194,40
94,80
82,80
117,60
87,60
79,20
46,80
91,00
177,00
152,00
85,00
55,00
119,00
75,00
109,20
212,40
182,40
102,00
66,00
142,80
90,00
€ bez DPH
338,00
648,00
386,00
2 088,00
4 609,00
1 935,00
2 316,00
5 467,00
4 490,00
9 420,00
276,00
57,00
14,00
€ s DPH
405,60
777,60
463,20
2 505,60
5 530,80
2 322,00
2 779,20
6 560,40
5 388,00
11 304,00
331,20
68,40
16,80
499,00
449,00
108,00
598,80
538,80
129,60
115,00
586,00
138,00
703,20
€ bez DPH
1 737,00
3 177,00
3 858,00
8 288,00
4 252,00
4 582,00
6 030,00
6 423,00
2 791,00
3 820,00
5 040,00
6 207,00
9 476,00
11 618,00
15 331,00
info
info
1 859,00
2 370,00
1 736,00
1 265,00
2 512,00
€ s DPH
2 084,40
3 812,40
4 629,60
9 945,60
5 102,40
5 498,40
7 236,00
7 707,60
3 349,20
4 584,00
6 048,00
7 448,40
11 371,20
13 941,60
18 397,20
1 201,00
2 450,00
209,00
1 441,20
2 940,00
250,80
2 236,00
3 262,00
1 394,00
733,00
1 416,00
566,00
419,00
2 683,20
3 914,40
1 672,80
879,60
1 699,20
679,20
502,80
Určenie sledu fáz
SPD 480
Fluke 9040EUR
Fluke 9062
PRM-4
PM 454.1
ETCR 1000A
RT 608
SMT 3 x 110V až 480V, rotujúci disk
FLK 3x 40 až 700V, LCD
FLK 3x 440V, aj bezkontaktne, LED
AMP 3x 100 až 600Vac/dc, 45 až 70 Hz, otáčanie motora
MTR 3 x 190V až 3x690V, LCD
ETCR 3x 60V až 600V, LED indikátory, bezkontaktné pripojenie
LUT 3 x 110V až 660V, 5 x LED
Prístroje pre hľadanie a inšpekciu
LINE TRACER
Ä Fluke 2042
AT 2032E
AT 3500
AT 5000
Easyloc Set
Easyloc Set Plus
i5000
VIV vCV-SL33-M-10
VIV vCV-SL46-P-12
NEW GOS 10,8 V-LI Profi
ECB 50A
MS 6812
MTL
FLK
AMP
AMP
AMP
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
BOS
AMP
MAS
(MI 2093) na obvody živé aj neživé do 200cm (max.300Vac), vysielač-prijímač
na obvody živé aj neživé, do 250cm (max 400V), vysielač-prijímač
na obvody živé aj neživé, do 40cm (max 250V), sada vysielač-prijímač
do 5m v zemi, pasívne 50Hz/RF, aktívne 33kHz
do 6m v zemi, pasívne 50Hz/100Hz/RF, aktívne 491Hz/166kHz
prijímač a vysielač- pasívne 50Hz a rádio, aktívne 33kHz, dosah do 400cm
prijímač a vysielač- pasívne 50Hz a rádio, aktívne 8,44 a 33kHz, dosah do 400cm
prijímač a vysielač- pasívne a aktívne vyhľadávanie, 11-trasovacích frekvencií
Kamerový inšpekčný systém, color, 30m, lokalizačný vysielač
Kamerový inšpekčný systém, color, 120m, lokalizačný vysielač
Inšpekčná kamera, farebná, 320x420 bodov, priemer 17mm, displej 2,7"
vyhľadávanie vedení a poistiek pod napätím, hĺbka do 40cm
na telekomunikačné káble, vysielač 1,5kHz, prijímač 100Hz až 300kHz
Dĺžka a triedenie káblov
Unitest 3000 (2005)
Echometer 3000
CB 933
BEH Merač dĺžky káblov 0 - 20km, presnosť 0,1m (podľa odporu)
BEH (2006) Merač dĺžky káblov odrazom do 2000m, rozlíš 0.1m, RS232
LUT Triedič viacžilových káblov - 16 vodičov, vysielač-prijímač
Hľadanie pod omietkou
GMS 120 Profesional
D-tect 150
BOS detekcia želez.kov 12cm, neželez.kov 10cm, živé káble 5 cm, drevo 4cm
BOS Vyhľadávanie kovov, vodičov, plast. trubiek v stene
ANALYZÁTORY KVALITY SIETE
3-fázové
Ä
NEW
NEW
NEW
CA 8332B AMPFLEX
CA 8334B AMPFLEX
CA 8335B AMPFLEX
CA 8352
Fluke 434 Basic
Fluke 434
Fluke 435 Basic
Fluke 435
Fluke 1735
Fluke 1743
Fluke 1744
Fluke 1745
Fluke 1750
Fluke 1760
Fluke 1760TR
Norma 4000
Norma 5000
MI 2092
MI 2292
MI 2392
MI 2492
MI 2592
MI 2792
PQ55A
DM-II PLUS
AM-FLEX33
CHA
CHA
CHA
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
AMP
AMP
AMP
Ampflex, 2MB, RS232, Dataviewer
4MB, transient, RS232, sada 3x6500A AmpFLEX 450mm, Dataviewer
pamäť 2GB, 4x Ampflex 450mm, USB
10Gb, 4x3000A, 500V, výkon, energie, flicker, 50 harm., trieda B, USB, Ethernet
Power Quality Analyzer, bez prúdových klieští
Power Quality Analyzer
Power Quality Analyzer, bez prúdových klieští
Power Quality Analyzer
Power Logger
Power Quality Logger, memobox
Power Quality Logger, memobox
Power Quality Logger, memobox
Power Recorder
Power Quality Recorder, Topas
Power Quality Recorder, Topas
Power Analyzers
Power Analyzers
Power Harmonics Analyser (možná verzia F - flexi kliešte)
Power Quality Analyser - Plus (možná verzia F - flexi kliešte)
PowerQ Plus (možná verzia F - flexi kliešte)
PowerQ (možná verzia F - flexi kliešte)
PowerQ4
PowerQ4 Plus
výkon, harmonické do 31, energia, 512kb
3x1000A (3000A s AM-FLEX33), 600V, 2MB, 5sec-60min, 128/sec, USB
kliešte pre DM-II PLUS
cena za 1 ks
Fluke 43Basic
Fluke 43B
Fluke 345
VR1710
CA 8230 Ampflex
Prova 6200
VoltScanner MI 2130
FLK
FLK
FLK
FLK
CHA
PRV
MTL
Power Quality Analyzer
Power Quality Analyzer
kliešťový grafický analyzátor, 1f a vyvážené 3f sústavy
záznamník porúch siete
W, VA, Var, PF, THD, pamäť 1,5MB, vzorkovanie 18,8 kHz
kliešťový grafický analyzátor, 1f a vyvážené 3f sústavy
prepätia, podpätia, zmeny frekvencie, 3500 pamätí, LED, RS 232
2 230,80
2 844,00
2 083,20
1 518,00
3 014,40
1-fázové
strana 20
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
TERMOKAMERY
Ä
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
€ bez DPH
2 495,00
4 238,00
5 495,00
6 495,00
7 495,00
8 495,00
20 208,00
23 407,00
1 995,00
2 995,00
3 595,00
4 995,00
6 495,00
7 495,00
8 495,00
16 722,00
20 904,00
78,00
€ s DPH
2 994,00
5 085,60
6 594,00
7 794,00
8 994,00
10 194,00
24 249,60
28 088,40
2 394,00
3 594,00
4 314,00
5 994,00
7 794,00
8 994,00
10 194,00
20 066,40
25 084,80
93,60
60 x 60 bodov, citlivosť 0.15°C, plne automatická
80 x 80 bodov, citlivosť 0.1°C, plne automatická
120 x 120 bodov, citlivosť 0.1°C, plne automatická
120 x 160 bodov, citlivosť 0.1°C, ručné zaostrovanie
120 x 160 bodov, citlivosť 0.07°C, 3,1Mpix foto, Wifi
240 x 180 bodov, 0.05°C, 3,1Mpix foto, Wifi, PiP, video
320 x 240 bodov, 0.05°C, 3,1Mpix foto, Wifi, PiP, video
995,00
1 495,00
1 995,00
2 495,00
3 995,00
5 495,00
7 495,00
1 194,00
1 794,00
2 394,00
2 994,00
4 794,00
6 594,00
8 994,00
-10 až +350
-20 až +250
-20 až +600
-20 až +1000
-20 až +1500
-20 až +600
-20 až 1000°C
-20 až 1500°C
-20 až +600
-20 až 1000°C
-20 až 1500°C
47x47 bodov, pamäť 1000 obr, citlivosť 0,3 °C, IR fusion
snímač 160x120 bodov, pamäť 1000 obr, citlivosť 0,1 °C
snímač 160x120 bodov, pamäť 1000 obr, citlivosť 0,1 °C
snímač 160x120 bodov, pamäť 1000 obr, citlivosť 0,1 °C
snímač 160x120 bodov, pamäť 1000 obr, citlivosť 0,1 °C
160x120, citl. 0,1°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
160x120, citl. 0,1°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
160x120, citl. 0,1°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
384x288, citl. 0,08°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
384x288, citl. 0,08°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
384x288, citl. 0,08°C, presnosť 2°C, SD 2GB, MixVision
2 346,00
3 950,00
5 000,00
5 505,00
6 010,00
4 450,00
5 450,00
6 450,00
5 950,00
7 450,00
8 950,00
2 815,20
4 740,00
6 000,00
6 606,00
7 212,00
5 340,00
6 540,00
7 740,00
7 140,00
8 940,00
10 740,00
-20 až +250
-20 až +250
-20 až +250
snímač 120x160 bodov, citlivosť 0,1°C, dig. foto
160x120 bodov, 2GB mini SD, USB
160x120 bodov, 2GB mini SD, USB, dotyk.displej, online výstup
info
info
snímač 384x288 bodov, zoom x1 až x10 plynule, presnosť 1%
snímač 384x288 bodov, zoom x1 až x10 plynule, presnosť 1%
pre TP 8
pre TP 8
pre TP 8
rozšírenie rozsahu merania teploty pre TP 8
snímač 320x240 bodov, zoom x2, x4
snímač 384x288 bodov, zoom x2, x4
snímač 320x240 bodov, zoom x2, x4
rozšírenie rozsahu merania teploty pre IR 9xx
3 841,00
3 992,00
4 509,00
5 678,00
7 515,00
12 759,00
18 036,00
1 929,00
4 501,00
8 350,00
3 215,00
17 343,00
10 655,00
16 700,00
1 929,00
4 609,20
4 790,40
5 410,80
6 813,60
9 018,00
15 310,80
21 643,20
2 314,80
5 401,20
10 020,00
3 858,00
20 811,60
12 786,00
20 040,00
2 314,80
3 990,00
info
info
info
3 414,00
info
info
info
4 788,00
€ bez DPH
18,00
25,00
34,00
36,00
50,00
€ s DPH
21,60
30,00
40,80
43,20
60,00
Fluke Ti 9
Fluke Ti 10
Fluke Ti 25
Fluke Ti 27
Fluke Ti 29
Fluke Ti 32
Fluke Ti 50FT-20
Fluke Ti 55FT-20
Fluke TiS
Fluke TiRx
Fluke TiR
Fluke TiR1
Fluke TiR 27
Fluke TiR 29
Fluke TiR 32
Fluke TiR3FT-20
Fluke TiR4FT-20
TI-VISOR
Výr.
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
Rozsah
Popis
-20 až +250
snímač 160x120, citlivosť 0,2°C, presnosť 5°C, 2GB karta
-20 až +250
160x120, citlivosť 0,13C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +350
160x120, citl. 0,09°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +600
240 x 180, citl. 0,05°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +600
280 x 210, citl. 0,05°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +600
320x240, citl. 0,045°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +350
320x240 bodov, pamäť 512MB, foto, zoom x2
-20 až +600
320x240 bodov, 512MB, foto, zoom x2 x4 x8
-20 až +100
120x120, citl. 0,1°C, presnosť 5°C, 2GB karta
-20 až +100
snímač 160x120 bodov, pamäť 3000 obr (2GB karta)
-20 až +150
160x120 bodov, citl. 0,09 °C, presnosť 2°C
-20 až +150
snímač 160x120 bodov, pamäť 3000 obr., hlas
-20 až +150
240 x 180, citl. 0,045°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +150
280 x 210, citl. 0,045°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +150
320x240, citl. 0,04°C, presnosť 2°C, IR Fusion, 2GB karta
-20 až +100
snímač 320x240 bodov, pamäť 512MB
-20 až +100
320x240 bodov, pamäť 512MB, citlivosť 0,05°C
protislnečná clona na displej pre Ti10, Ti25, TiR, TiR1
FLIR i3
FLIR i5
FLIR i7
FLIR E30
FLIR E40
FLIR E50
FLIR E60
FLR
FLR
FLR
FLR
FLR
FLR
FLR
-20 až +250
-20 až +250
-20 až +250
-20 až +250
-20 až +650
-20 až +650
-20 až +650
CA 1879
CA 1884
CA 1884-600
CA 1884-1000
CA 1884-1500
CA 1886
CA 1886-1000
CA 1886-1500
CA 1888
CA 1888-1000
CA 1888-1500
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
EasIR 4
MobIR M6
MobIR M8
MobIR H2
MobIR H3
TP 8S
TP 8
16 mm objektív
100 mm objektív
150 mm objektív
do 2000°C
IR 928
IR 928+
IR 913+
do 1500°C
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
-20 až +600 /+2000
-20 až +800 /+2000
-20 až +500 /+1500
-20 až +500 /+1500
-20 až +400 /+1500
VÝKONOVÉ TESTERY
NEW
DTR 8510
1f TTR
3f TTR
MS-2
MI 3252
DLRO 10
DLRO 200
DLRO 600
CHA
MEG
MEG
MEG
MTL
MEG
MEG
MEG
Výkonný tester prevodu 1-fáz.transformátorov
Tester prevodu 1-fáz.transformátorov
Tester prevodu 3-fáz.transformátorov
Tester výkonových vypínačov a ochranných relé, 750A
Mikroohmmeter, prúd max.100A DC, rozlíš.1nOhm, presnosť 0,25%, USB
Mikroohmmeter, prúd max.10A DC, rozlíš.0,1uOhm
Mikroohmmeter, prúd max.200A DC, rozlíš.0,1uOhm
Mikroohmmeter, prúd až 600A DC, rozlíšenie 0,1uOhm
4 096,80
Ochranné pracovné pomôcky
583 Electro
584 Electro
585 Electro
586 Electro
587 Electro
KCL
KCL
KCL
KCL
KCL
Ochranné rukavice Elektro, vzor 583 do 500VAC/ 750VDC
Ochranné rukavice Elektro, vzor 584 do 1.000VAC/1.500VDC
Ochranné rukavice Elektro, vzor 585 do 7.500VAC/11.250VDC
Ochranné rukavice Elektro, vzor 586 do 17.000VAC/25.500VDC
Ochranné rukavice Elektro, vzor 587 do 26.500VAC/39.750VDC
strana 21
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
MERANIE NEELEKTRICKÝCH VELIČÍN
MERANIE ROZMEROV A VZDIALENOSTI
Posuvné meradlá
11 016 511
11 016 551
11 016 611
11 016 651
DC-515
Výr.
UNM
UNM
UNM
UNM
LUT
Posuvka 160mm, 1/20, aretačné tlačidlo, vrátane kalibračného listu
Posuvka 160mm, 1/20, aretačná skrutka, vrátane kalibračného listu
Posuvka 160mm, 1/50, aretačné tlačidlo, vrátane kalibračného listu
Posuvka 160mm, 1/50, aretačná skrutka, vrátane kalibračného listu
digitálny, 150mm / 0,01mm, nulovanie
41 025 401
41 050 401
41 075 401
41 100 401
DC-516
UNM
UNM
UNM
UNM
LUT
Mikrometer 0-25mm, stupnica, 0,01mm, vrátane kalibračného listu
Mikrometer 25-50mm, vrátane kalibračného listu
Mikrometer 50-75mm, vrátane kalibračného listu
Mikrometer 75-100mm, vrátane kalibračného listu
digitálny mikrometer, 0 až 25mm / 0,001mm
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
EPH
na oceli, do 3000μm, zabudovaná sonda
F (oceľ) do 3000μm, N (neželez.kovy) do 2500um, zabudovaná sonda
zabudovaná sonda do 5000um (možnosť voľby sondy za príplatok)
zabudovaná sonda do 2500um (možnosť voľby sondy za príplatok)
zabudovaná sonda, F do 5000um, N do 2500um (iná sonda za príplatok)
externá sonda do 5000um (možnosť voľby sondy za príplatok)
externá sonda do 2500um (možnosť voľby sondy za príplatok)
externá sonda, F do 5000um, N do 2500um (iná sonda za príplatok)
bez sondy (výmenné sondy)
pre MiniTest 740, rozsah do 1500um
pre MiniTest 740, rozsah do 2000um
pre MiniTest 740, rozsah do 5000um
pre MiniTest 740, rozsah do 15mm
pre MiniTest 740, rozsah do 700um
pre MiniTest 740, rozsah do 2500um
pre MiniTest 740, F do 1500um, N do 700um
pre MiniTest 740, F do 5000um, N do 2500um
na oceli, do 3000μm, externá sonda
neželezo, do 3000μm, externá sonda
obidva materiály, do 3000μm, externá sonda
na oceli, do 3000μm, externá sonda, štatistika, RS232
neželezo, do 3000μm, externá sonda, štatistika, RS232
obidva materiály,
y, do 3000μm,
μ , externá sonda,, štatistika,, RS232
externá sonda, na oceli do 3000um
externá sonda, na neželezných kovoch do 2000um
externá sonda, na oceli aj neželezných kovoch do 2000um
na oceli, do 2000μm
€ bez DPH
28,00
29,00
31,00
31,00
73,00
€ s DPH
33,60
34,80
37,20
37,20
87,60
43,00
48,00
53,00
64,00
80,00
51,60
57,60
63,60
76,80
96,00
639,00
744,00
890,00
932,00
1 083,00
943,00
974,00
1 257,00
1 246,00
834,00
618,00
618,00
834,00
859,00
733,00
1 152,00
1 026,00
926,00
1 075,00
1 447,00
1 240,00
1 381,00
1 563,00
,
880,00
1 005,00
1 393,00
722,00
766,80
892,80
1 068,00
1 118,40
1 299,60
1 131,60
1 168,80
1 508,40
1 495,20
1 000,80
741,60
741,60
1 000,80
1 030,80
879,60
1 382,40
1 231,20
1 111,20
1 290,00
1 736,40
1 488,00
1 657,20
1 875,60
,
1 056,00
1 206,00
1 671,60
866,40
838,00
903,00
1 240,00
1 005,60
1 083,60
1 488,00
5,00
7,00
11,00
9,00
10,00
14,00
21,00
6,00
8,40
13,20
10,80
12,00
16,80
25,20
Mikrometre
Meranie hrúbky povrchových úprav
MiniTest 70F
Ä MiniTest 70FN
MiniTest 720 F5
MiniTest 720 N2.5
MiniTest 720 FN5
MiniTest 730 F5
MiniTest 730 N2.5
MiniTest 730 FN5
MiniTest 740
Sonda F1.5
Sonda F2
Sonda F5
Sonda F15
Sonda N0.7
Sonda N2,5
Sonda FN1,5
Sonda FN5
Minitest 600B-F
Minitest 600B-N
Minitest 600B-FN
Minitest 600F
Minitest 600N
Minitest 600FN
Minitest 650F
Minitest 650N
Minitest 650FN
QuaNIX 1200
Ultrazvukové hrúbkomery
Ä DELTA TT 100
SA 40
DIGICHECK 2020
ultrazvukový (5 MHz), 1 až 225mm, rozlíšenie 0,1mm, so sondou
ultrazvukový (5 MHz), 0,8 až 225mm, rozlíšenie 0,01mm, so sondou
v cene sonda PT08 (5 MHz, 1 až 200mm), rozlíšenie 0,01mm, pamäť, RS232
Zvinovacie metre
ASSIST PNEU 2m
ASSIST PNEU 3m
ASSIST PNEU 5m
KMC 74N 2m
KMC 74N 3m
KMC 74N 5m
KMC 74N 8m
Zvinovací meter 2m, š.16mm, 101075-2016, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 3m, š.19mm, 101076-3019, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 5m, š.19mm, 101077-5019, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 2m, š.13mm, 94-11001, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 3m, š.16mm, 94-11003, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 5m, š.19mm, 94-11004, vrátane kalibračného listu
Zvinovací meter 5m, š.25mm, 94-11015, vrátane kalibračného listu
strana 22
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Merače vzdialenosti laserové
Fluke 411D
Fluke 416D
Fluke 421D
Ä DLE 70
NEW GLM 80
GLM 250
DISTO D3
DISTO A5
DISTO A8
FLK
FLK
FLK
BOS
BOS
BOS
LEI
LEI
LEI
laserový, ± 3mm, do 30m
laserový, ± 1.5mm, do 60m, IP54
laserový, ± 1.5mm, do 100m
laserový, ± 1.5mm, do 70m, IP54
laserový, ± 1,5mm, do 80m, senzor sklonu
laserový, ± 1mm, do 250m, optický hľadáčik
laserový, ± 1mm, 80m (od steny), 100m (od refl.terča)
laserový, ± 2mm, 100m (od steny), 200m (od refl.terča)
laserový, ± 1,5mm, 200m (od refl.terča), digitálny zoom 3x, výpočet uhlov
BOS
BOS
BOS
BOS
digitálna vodováha, stupne, %, libela, dĺžka 60 cm
digitálna vodováha, stupne, %, libela, dĺžka 120 cm
digitálny uhlomer, presnosť merania +/-1°, rozsah merania 0–220°
naviac predlžovacia lišta a taška
115,00
211,00
308,00
160,00
175,00
285,00
377,00
466,00
980,00
138,00
253,20
369,60
192,00
210,00
342,00
452,40
559,20
1 176,00
159,00
182,00
176,00
184,00
190,80
218,40
211,20
220,80
€ bez DPH
15,00
11,00
14,00
26,00
14,00
14,00
56,00
€ s DPH
18,00
13,20
16,80
31,20
16,80
16,80
67,20
94,00
87,00
59,00
51,00
38,00
134,00
57,00
81,00
69,00
94,00
146,00
245,00
146 00
146,00
245,00
515,00
24,00
57,00
69,00
99,00
139,00
77,00
121,00
284,00
373,00
418,00
494,00
112,80
104,40
70,80
61,20
45,60
160,80
68,40
97,20
82,80
112,80
175,20
294,00
1 20
175,20
294,00
618,00
28,80
68,40
82,80
118,80
166,80
92,40
145,20
340,80
447,60
501,60
592,80
€ bez DPH
29,00
49,00
55,00
81,00
14,00
36,00
38,00
56,00
63,00
63,00
59,00
37,00
€ s DPH
34,80
58,80
66,00
97,20
16,80
43,20
45,60
67,20
75,60
75,60
70,80
44,40
€ bez DPH
66,00
103,00
188,00
110,00
163,00
109,00
232,00
93,00
€ s DPH
79,20
123,60
225,60
132,00
195,60
130,80
278,40
111,60
Vodováhy a uhlomery
DNM 60 L
DNM 120 L
DWM 40 L
DWM 40 L Set
KONTAKTNÉ TEPLOMERY A SNÍMAČE TEPLOTY
Kontaktné teplomery s pevne pripojenou sondou
SDT 8
SDT 9
SDT 312
SDT 20
TPP1-C1
TPP2-C1
Ä GTH 175/Pt
Výr.
SMT
SMT
SMT
SMT
AMP
AMP
GRE
Rozsah
-40 až 150°C
-40 až 150°C
-50 až 150°C
-40 až 150°C
-50 až 250°C
-50 až 250°C
-199 až 199°C
Popis
pen type; zapichovací, rozlíšenie 0,1°C
pen type; zapichovací, rozlíšenie 0,1°C
pen type; zapichovací, rozlíšenie 0,1°C
so sondou; rozlíšenie 0,1°C
ponorný, rozlíšenie 0.1°C
povrchový, rozlíšenie 0.1°C
G; so sondou;rozlíšenie 0,1°C
SMT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
TEK
TEK
AMP
AMP
AMP
CHA
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
-250 až 1375°C
S; K, J, T; dva vstupy
-100 až 1300°C
typy K, J; RS232
-100 až 1300°C
typy K, J; 4 vstupy, RS232
-50 až 1300°C
typ K; dva vstupy
-40 až 1200°C
typ K; dva vstupy
-200 až 1770°C
typy K, J, T, E, R, Pt100; dva vstupy, RS 232
-50 až 1150°C
typ K; rozlíšenie 1°C
-65 až 1150°C
typ K; rozlíšenie 0,1°C, presnosť 0.05%
-50 až 1150°C
typ K; rozlíšenie 1°C
-65 až 1150°C
typ K; rozlíšenie 0,1°C, presnosť 0.05%
-199 až 1750°C
typy J, K, N, S, T; výstup 0-1V, RS 232
-199 až 1750°C
typy J, K, N, S, T; dva vstupy, Logger 16200 hodnôt, RS 232
-200
200 ažž 8
850°C
0°C
veľmi
ľ i presnýý teplomer
l
(0
(0.03°C)
03°C) pre P
Pt100
100
-200 až 850°C
veľmi presný teplomer (0.03°C) pre Pt100, logger, reálny čas
optim 0 až 250°C
teplomer GMH 3750+snímač GTF401(Pt100, 4vodič), kalibr. pr
-50 až +150
v kufríku, vrátane sondy MA1 (typ K)
-50 až +1300
2x typ K, v dodávke 2x sonda MF1
2x K, T1-T2; data hold, Min, Max, podsvietenie, drôt.sondy v cene
2x K,J; T1-T2, data hold, Min, Max, TIME, REL, Hi/Lo, drôt.sondy v cene
2x K,J,T,R/S,N,E; T1-T2, reálny čas, datalogger 16000, USB+SW, drôt.sondy
-50 až 1000°C
typ K, drôtiková sonda (-40 až +200°C) v cene
-50 až 1000°C
dva vstupy K; 2 ks drôtiková sonda (-40 až +200°C) v cene
-200 až 1372°C
typy J, K, T, E, rozlíšenie 0,1°C, presnosť 0.05%
-200 až 1372°C
2x J, K, T, E, rozlíšenie 0,1°C, presnosť 0.05%
-200 až 1372°C
typy J,K,T,E,N,R,S, pamäť 500 údajov, reálny čas, IR port
-200 až 1372°C
2x J,K,T,E,N,R,S, pamäť 500 údajov, reálny čas, IR port
Kontaktné teplomery so vstupom pre sondu
NEW
Ä
NEW
NEW
NEW
SDT 62
YK 2001TM
TM - 903A
TM - 924C
TM - 914C
TM - 917
GTH 1150
GTH 1170
GMH 1150
GMH 1170
GMH 3210
GMH 3250
GMH 3
3710
10
GMH 3750
GMH 3750/SET2
TEK 1305
TEK 1309
TMD-50
TMD-53
TMD-56
TK 2000
TK 2002
Fluke 51 II
Fluke 52 II
Fluke 53 II
Fluke 54 II
Snímače pre kontaktné teplomery
TP - 02A
TP - 03
TP - 04
TP - 100
GTF 300GS
GTF 400
GTF 900
GTF 1200
GTL 130
Ä GOF 130
GOF 130 CU
GES 500
Výr.
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
IR 608A
SIR 815
GIM 1840-ST25XB
TEK 4020
Fluke 61
Ä Fluke 62
Fluke 63
Fluke FoodPro
Výr.
AMP
SMT
GRE
TEK
FLK
FLK
FLK
FLK
-50 až +900
-200 až +1100
-50 až +400
-50 až +400
-65 až +400
-65 až +550
-65 až +1000
-65 až +1150
-65 až +600
-65 až +900
-65 až +500
-65 až +550
Typ; Popis
K; univerzálny
K; univerzálny, φ8mmx120mm
K; dotykový
Pt100, univerzálny, pre prístroje Lutron
K; drôtový snímač nezapuzdrený, na plyny, malé povrchy
K; ponorný
K; ponorný
K; ponorný
K; vzduch, plyny
K; na všetky druhy pevných povrchov
K; na rovné a pevné kovové povrchy
K; zapichovací
BEZKONTAKTNÉ (INFRA) TEPLOMERY
- pevná emisivita 0.95
-18 až +400
-18 až +510
-32 až +535
-50 až +1000
-18 až +275
-30 až +500
-32 až +535
-30 až +200
autohold, optika 8:1
7-14μm, optika 8:1
optika 16:1
optika 12:1
optika 8:1
optika 10:1
optika 12:1, max
pre potravinárstvo
strana 23
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Fluke FoodPro Plus
Ä CA 871
CA 879
FLK -35 až +275
CHA -40 až +310
CHA -50 až +550
pre potravinárstvo, vstup pre dotykový snímač -40 až +200°C
optika 8:1
optika 12:1
SIR 10
TM - 2000
GIM 530 MS
GIM 3590
Fluke 561
Fluke 566
Ä Fluke 568
Fluke 572
Fluke 574
CA 1864
CA 1866
SMT
LUT
GRE
GRE
FLK
FLK
FLK
FLK
FLK
CHA
CHA
Ä LX - 1102
LX - 103
LX - 1108
LM-81LX
PLX-111
TEK 1336
PU 550
CA 811
CA 813
LM 100
LM 120
UV 340
YK 35UV
Výr.
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
TEK
MTR
CHA
CHA
AMP
AMP
LUT
LUT
40 / 400 / 4.000 / 40.000 lux / 400 000, RS 232
2.000 / 20.000 / 50.000 lux
40 / 400 / 4.000 / 40.000 lux / 400 000, 4 druhy svetla, RS 232
2.000 / 20.000 lux, pevný snímač, Data Hold, max, min
20.000 lux, pentype, Data Hold
200 / 2000 / 20.000 / 50.000 Lux, rozlíš. 0,1Lux
20 / 200 / 2.000 / 20.000 / 100.000 lux, kalibrácia
20 / 200 / 2 000 / 20 000 Lux, špičky
20 / 200 / 2 000 / 20 000 / 200 000 Lux, špičky
200 / 2 000 / 20 000 Lux, DataHold, Max
20 / 200 / 2 000 / 20 000 Lux, DataHold, Max
rozsahy 1.999, 19.99 mW/cm2; 290 až 390nm
rozsahy 1.999, 19.99 mW/cm2; 290 až 390nm, RS232, USB
SL - 4011
SL - 4022
SL - 4013
SC 941
TEK 1345
SM 10
SM 20
SM CAL1
CA 832
CA 834
GSH 8922
LUT
LUT
LUT
LUT
TEK
AMP
AMP
AMP
CHA
CHA
GRE
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,5 až 5,0dB
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,0 až 1,5dB
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,5dB, RS232
Kalibrátor zvukomerov, 1kHz / 94dB, skreslenie 2%, φ 0.5 inch
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,5dB
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,5dB
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 1,5dB, logger 14.000 , USB
kalibrátor pre zvukomery 1/2", 94 dB / 114 dB
35 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, presnosť 2,0dB, analóg.výstup
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, pamäť 32000 hodnôt, RS232
30 - 130 dB, pásmo 31,5 - 8000Hz, RS232, analóg.výstup
HT-3006HA
HD-3008
LM - 81HT
PHT-316
GFTH 95
Ä GFTH 200
GMH 3330
TFS 0100E
GFTB 100
GPB 3300
GTD 1100
PHB-318
TH-3
THWD-3
Fluke 971
C 3120
C 3121
C 4130
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
LUT
AMP
AMP
FLK
COM
COM
COM
T: 0 - 60 (ext.1200)°C, RH: 10 - 95%
T: 0 - 60°C (ext.1200°C), RH: 10 - 95%, RB, RS 232
T: 0 - 50°C, RH: 10 - 95%
T: 0 až +50°C, RH:10-95%, pentype
T: 0 - 70°C, RH: 10 - 95%, interné snímače
T: -25 až 70°C, RH:0 až 100%, rosný bod, vstup Pt1000, min, max
bez snímača, T:-40 až+120°C, RH:0-100%, prúdenie, ros.bod, RS232
snímač pre GMH 33xx: T: 0 až 60°C, RH: 0-100%
T:-25 až +70°C, RH:0-100%, P: do 1100mbar, rosný bod
A: 0 až 1100mbar
výškomer od -500m do 9000m, rozlíš. 0,5m, meranie tlaku, teploty
T: 0 až +50°C, RH:10-95%, P: do 1100mbar, pentype
0 až 100%, -20°C až +60°C, min/max, hold, rel
0 až 100%, -20°C až +60°C, rosný bod, mokrý teplomer, min/max, hold, rel
T: -20 až 60°C, RH: 5 až 95%, rosný bod, interné snímače, pamäť
T: -10 až 60°C, RH: 5 až 95%, rosný bod, interné snímače, kal. list
T: -10 až 60°C, RH: 5 až 95%, rosný bod, snímače na kábli 1m, kal. list
T: -10 až 60°C, RH: 5 až 95%, tlak 800-1100hPa, tlaková tendencia, kal.list
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
TEK
AMP
AMP
CHA
CHA
CHA
GRE
GRE
P:0,4 - 25 m/s (rotačný snímač na kábli), T:ext. K, hybridné napájanie
P:0,4 - 30 m/s (rotačný snímač na kábli), T:0 - 60°C, ext. K/J, SD záznamník
P:0,4 - 30 m/s (rotačný snímač na kábli), T:0 - 60°C
P:0,2 - 25 m/s (termistorový snímač), T:0 - 50°C, ext. K/J, SD záznamník
P:0,2 - 20 m/s (termistorový snímač), T:0 - 50°C, RS232
P:0,9 - 35.0 m/s (rotačný snímač na prístroji), T:0 - 50°C, IP65
P:0,4 - 25 m/s, T:0 - 50°C, RS232
P:0,4 - 30 m/s
P:0,3 - 45 m/s (rotačný snímač na kábli), T:0 - 60°C
0.4-25.00m/s, 99.99m3/sec, 0-50°C, 70mm, RS232
prúdenie + teplota + vlhkosť
P:0,4 - 30 m/s (rotačný snímač na kábli), T:-20 až 60°C
P:0,25 - 35 m/s (rotačný snímač na kábli), prietok, T:-20 až 80°C
P:0,15 - 30 m/s (termistorový snímač na kábli), prietok, T:-20 až 80°C
P: 0,4 až 30m/s (aj voda, rotač. snímač 70mm), T:-10 až +50°C
P: 0,00 až 20,00m/s (termistor), T: -10 až +60°C
169,00
109,00
162,00
202,80
130,80
194,40
123,00
128,00
153,00
729,00
163,00
414,00
545,00
912,00
1 360,00
201,00
232,00
147,60
153,60
183,60
874,80
195,60
496,80
654,00
1 094,40
1 632,00
241,20
278,40
€ bez DPH
70,00
65,00
91,00
39,00
48,00
41,00
300,00
189,00
315,00
101,00
125,00
95,00
108,00
€ s DPH
84,00
78,00
109,20
46,80
57,60
49,20
360,00
226,80
378,00
121,20
150,00
114,00
129,60
141,00
224,00
163,00
152,00
85,00
165,00
290,00
209,00
279,00
417,00
261,00
169,20
268,80
195,60
182,40
102,00
198,00
348,00
250,80
334,80
500,40
313,20
125,00
172,00
46,00
49,00
115,00
162,00
176,00
153,00
178,00
83,00
127,00
77,00
85,00
101,00
209,00
147,00
170,00
235,00
150,00
206,40
55,20
58,80
138,00
194,40
211,20
183,60
213,60
99,60
152,40
92,40
102,00
121,20
250,80
176,40
204,00
282,00
136,00
174,00
142,00
242,00
227,00
114,00
128,00
41,00
77,00
173,00
249,00
313,00
510,00
465,00
188,00
598,00
163,20
208,80
170,40
290,40
272,40
136,80
153,60
49,20
92,40
207,60
298,80
375,60
612,00
558,00
225,60
717,60
- nastaviteľná emisivita
-18 až +510
-20 až +400
- 32 až +530
- 35 až +900
-40 až +550
-40 až +650
-40 až +800
-30 až +900
-30 až +900
-50 až +1000
-50 až +1000
emisivita 0.3-0.95, optika 8:1, vstup K
snímače K,T,J,R,E,Pt100, datahold, min, max, RS 232
emis. 0.1-1.0, optika 20:1, alarm, 0.3sec
emis. 0.1-1.0, laser 2body, 75:1, alarm, USB, SW, vstup K
emisivita: 0.3, 0.7, 0.95, optika 12:1, min, max, vstup K
emis. 0.1-1.0 (tab.materiálov), 30:1, vstup K
emis. 0.1-1.0 (tab.materiálov), 50:1, vstup K, USB+SW
emis. 0.1-1.0, laser 3 body, optika 60:1, 250msec
emis. 0.1-1.0, laser 3 body, optika 60:1, RS232
emisivita 0.1-1.0, optika 30:1
emisivita 0.1-1.0, optika 50:1
MERANIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Osvetlenie, UV žiarenie
Zvukomery a kalibrátory zvukomerov
Vlhkosť vzduchu (rH), teplota(T), tlak (P), prúdenie (V)
Prúdenie vzduchu
AM - 4100G
NEW AM - 4207SD
AM - 4202
NEW AM - 4214SD
AM - 4204
AM - 4221
YK - 80AP
LM - 81AM
TEK 1313
TMA 10A
TMA 40A
CA 822
CA 1224
CA 1226
GVA 0430
TA 410
NEW
strana 24
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Kombinované prístroje
Multinorm - Pro Set
Multinorm - Euro Set
Multinorm - Stand. Set
FonS - Pro Set
FonS - Euro Set
Poly - Euro Set
Poly - Standard Set
CA 1052 P01175020
Fluke 975
Fluke 975V
Fluke 922
Fluke 983
TMA 5
TEK 2312
TEK 1360
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
CHA
FLK
FLK
FLK
FLK
AMP
TEK
TEK
MI 6201 PR, teplota, prúdenie, %rH, CO, CO2, Lux, svietivosť, hluk (tr.1), ISO
MI 6201 EU, teplota, prúdenie, %rH, CO, CO2, Lux, svietovosť, hluk (tr.2), ISO
MI 6201 ST, teplota, prúdenie, %rH, CO, CO2, osvetlenie, svietivosť, hluk (tr.2)
MI 6301 PR, hluk (tr.1), 2 kanály, ISO systém, kalibrácia, IEC 61672, 61260
MI 6301 EU, hluk (tr.2), 2 kanály, ISO systém, kalibrácia, IEC 61672, 61260
MI 6401 EU, teplota, prúdenie, %rH, CO, CO2, Lux, svietivosť, ISO, kalibrácia
MI 6401 ST, teplota, prúdenie, vlhkosť, osvetlenie, svietivosť, CO, CO2
prúdenie (termistor/vrtulka), prietok, teplota, rel.vlhkosť, rosný bod, tlak
T: -20 až 60°C, RH: 10 až 90%, CO, CO2
T: -20 až 60°C, RH: 10 až 90%, CO, CO2, prúdenie vzduchu (ext.sonda)
diferenčný tlak, prúdenie vzduchu (m/s), prietok vzduchu (m3/hod), teplota
počítač častíc, 6 veľkostí 0.3 - 10.0 um, teplota, vlhkosť, RS232
prúdenie + teplota + vlhkosť
osvetlenie, hluk, vlhkosť, teplota, odpor
4v1: osvetlenie, hluk, vlhkosť, teplota
CA 2000
CA 2010
Náustky CA 2000
AL 7000
FC 10
ALK
ALK
ALK
ALK
ALK
0,0 až 0,4 promile, dig. displej, presnosť +/- 10%
0,0 až 0,4 promile, dig. displej, presnosť +/- 10%
sada 50 ks, balené každý zvlášť
0,0 - 4,0 promile, dig. displej, presnosť +/- 10%
0,000 - 6,000 promile, dig. displej, presnosť +/- 5%
5 145,00
3 530,00
2 931,00
4 207,00
2 252,00
2 060,00
1 492,00
1 887,00
1 734,00
1 966,00
521,00
5 448,00
139,00
62,00
102,00
6 174,00
4 236,00
3 517,20
5 048,40
2 702,40
2 472,00
1 790,40
2 264,40
2 080,80
2 359,20
625,20
6 537,60
166,80
74,40
122,40
116,00
119,00
4,80
124,00
756,00
139,20
142,80
5,76
148,80
907,20
Alkoholtestery
MERANIE OTÁČOK A VIBRÁCIÍ
Otáčkomery
DT-2234BL
DT-2235B
Ä DT-1236L
DT2230
DT-2268
RM-1501
RM-1502
TEK 4000
CA 1725
CA 1727
Výr.
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
PRV
PRV
TEK
CHA
CHA
laserový, 5-99 999 ot/min, bezkontaktne
0,5-19 999 ot/min, 0,05-1 999,9m/min, kontaktne
5-99 999ot/min, 0,05-1 999,9 m/min,kontakt., bezkontakt.
foto 5-99 999ot/min, kontaktne 0,5-19 999 ot/min, povrch.rýchlosť, RS232
foto 5-99 999ot/min, kontaktne 0,5-19 999
10-99 999 RPM, bezkontaktný, čítač zmien, RS 232
adaptér pre kontaktné snímanie ku RM-1501
foto 2,5 - 99 999ot/min, kontaktne 0,5-19 999 ot/min, povrch.rýchlosť
kontaktne aj bezkontaktne, do 100 000 ot/min, frekvencia (ext. vstup)
kontaktne aj bezkontaktne, do 100 000 ot/min, frekvencia (ext. vstup), USB
DT - 2239A
DT - 2269
DT - 2339
DT - 2289
DT - 2259
DT - 2199
DT - 2299
CDA 9452
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
CHA
100 až 10 000 zábleskov/min, xenón, 230Vac
5 až 10 500 zábleskov/min, xenón, RS232, 230Vac
100-15 000 zábleskov/min, xenón; na batérie
100-15 000 zábleskov/min, xenón; foto otáčkomer 10-99 999 ot/min, na batérie
100-100 000 zábleskov/min, LED; foto otáčkomer 5-99 999 ot/min, 4xAA
100-99 999 zábleskov/min, LED; na batérie
100-99 999 zábleskov/min, LED; foto otáčkomer 10-99 999 ot/min, na batérie
100 - 10.000 zábleskov/min, energia 40 J
Fluke 810
MV-4 / SV 128
MV-4L / SV 128
VB 8201HA
VB 8200
VT-8204
FLK
AUR
AUR
LUT
LUT
LUT
frekv. 2Hz-20kHz, dynamický rozsah 128dB, XYZ snímač, 2GB pamäť, SW
Zrýchlenie, vibrácie 2 až 20g, 1Hz až 10kHz, komplet
Zrýchlenie, vibrácie 2 až 20g, 1Hz až 10kHz, komplet + diagnostika ložisiek
zrýchlenie, vibrácie
zrýchlenie, vibrácie, 10 - 5kHz, RS 232
200m/s2, 200mm/s, 2mm, otáčky foto/kontakt, dataloger, RS
TQ-8800
TQ-8801
LUT do 15kgcm, RS 232
LUT do 100kgcm, RS 232
€ bez DPH
€ s DPH
119,00
115,00
170,00
134,00
102,00
165,00
37,00
80,00
299,00
407,00
142,80
138,00
204,00
160,80
122,40
198,00
44,40
96,00
358,80
488,40
182,00
211,00
209,00
265,00
210,00
281,00
360,00
529,00
218,40
253,20
250,80
318,00
252,00
337,20
432,00
634,80
8 235,00
1 435,00
1 501,00
252,00
362,00
411,00
9 882,00
1 722,00
1 801,20
302,40
434,40
493,20
436,00
351,00
523,20
421,20
€ bez DPH
308,00
308,00
317,00
317,00
402,00
364,00
491,00
€ s DPH
369,60
369,60
380,40
380,40
482,40
436,80
589,20
Stroboskopy
Meranie vibrácií
Točivý moment
MERANIE SILY A HMOTNOSTI
Silomery
FG 6005SD
FG 5005
FG 6020SD
Ä FG 5020
FG 6100SD
FG 5100
FS-1001
LUT
LUT
LUT
LUt
LUT
LUT
LUT
5000g (ťah, tlak), SD záznam, Záznam Normal/Peak (od 20ms), USB/RS232
max 5000g (ťah, tlak), LCD displej, RS 232
20kg (ťah, tlak), SD záznam, Záznam Normal/Peak (od 20ms), USB/RS232
max 20kg (ťah, tlak), LCD displej, RS 232
100kg (ťah, tlak), SD záznam, Záznam Normal/Peak (od 20ms), USB/RS232
max 100kg (ťah, tlak), LCD displej, RS 232
stojan pre FG-5000 a FG-20KG
strana 25
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Digitálne váhy
GM-600P
GM-600G
GM-3KG
GM-5000
GB-100KG
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
max 600g, rozlíšenie 0.02g, RS232
max 600g, rozlíšenie 0.1g, počítacia
max 3000g, rozlíšenie 1g, počítacia
max 5000g, rozlíšenie 1g, RS 232
max 100kg, rozlíšenie 0.05kg
CD - 4301
CD - 4303
CD - 14
WA - 300
PWA-301
YK - 31SA
GMH 3410
GLF 100
Výr.
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
rozsahy: 0,199mS, 1,999mS, 19,99mS
rozsahy: 0,199mS, 1,999mS, 19,99mS, RS 232
štandardný kalibračný roztok 1,413mS
0 až 1,999mS
0 až 1,999mS, IP67, pentype
slanosť, 0 - 10%
do 200u, 2m, 20m, 200mS/cm; teplota 0 až 85°C, RS232
do 2000u, 20m, 100mS/cm; TDS, salinita, teplota
PH - 201
PH - 207
PE-03
PE-11
PH - 222
PE-12
GPRT 1400 ANGL
GPH 014 GL
GE 014
GE 100
GAK 1400
GPH x/5
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
0 - 14 pH, BNC
0 - 14 pH, rozlíšenie 0,01pH, RS 232, BNC
pH elektróda pre PH-20x, 160mmx12mm, BNC
pH elektróda pre PH-20x, 130mmx10mm, BNC
0 - 14.00 pH, pentype, IP67, datalogger
náhradná elektróda pre PH 222
0 - 14 pH, -20 až 110°C, -1999 až 1999mV, CINCH
0 - 14 pH, CINCH
pH elektróda 2 - 12 pH, 0 až 60°C CINCH
pH elektróda 0 - 14 pH, 0 až 80°C, CINCH
sada: kalibr. koncentráty (4, 7, 10), KCL3M, čistiaci roztok
tuhé kalibračné koncentráty, 5ks, (x= 4.0, 7.0, 10.0, 12.0 pH)
236,00
75,00
72,00
150,00
265,00
283,20
90,00
86,40
180,00
318,00
€ bez DPH
127,00
162,00
6,00
73,00
79,00
108,00
230,00
163,00
€ s DPH
152,40
194,40
7,20
87,60
94,80
129,60
276,00
195,60
42,00
114,00
27,00
28,00
55,00
31,00
106,00
57,00
46,00
68,00
29,00
10,00
50,40
136,80
32,40
33,60
66,00
37,20
127,20
68,40
55,20
81,60
34,80
12,00
€ bez DPH
110,00
109,00
109,00
109,00
121,00
233,00
267 00
267,00
162,00
122,00
€ s DPH
132,00
130,80
130,80
130,80
145,20
279,60
320 40
320,40
194,40
146,40
187,00
262,00
521,00
224,40
314,40
625,20
278,00
374,00
333,60
448,80
158,00
141,00
124,00
33,00
237,00
509,00
42,00
619,00
1 080,00
415,00
189,60
169,20
148,80
39,60
284,40
610,80
50,40
742,80
1 296,00
498,00
91,00
102,00
125,00
904,00
355,00
120,00
220,00
1 998,00
4 315,00
1 978,00
2 037,00
2 173,00
3 771,00
2 729,00
109,20
122,40
150,00
1 084,80
426,00
144,00
264,00
2 397,60
5 178,00
2 373,60
2 444,40
2 607,60
4 525,20
3 274,80
MERANIE KVAPALÍN
Vodivosť kvapalín, slanosť
pH, Redox
PRIEMYSELNÉ MERANIA
Tlak: absolútny(A), pretlak(PR), podtlak(PD), diferenčný(D)
PS-9302
PS-100-2BAR
PS-100-10BAR
PS-100-50BAR
PM-9100
VC 9200
GMH 3161
3161-07
07
GMH 3111
GMSD xxx
Výr.
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
GRE
GRE
GRE
Popis (P-prúdenie, T-teplota)
A: 0 až 2 / 5 / 10 / 20 / 50 bar (podľa snímača), RS 232
snímač tlaku pre PS-9302, 0 až 2 bar / rozlíšenie 2 mbar
snímač tlaku pre PS-9302, 0 až 10 bar / rozlíšenie 10 mbar
snímač tlaku pre PS-9302, 0 až 50 bar / rozlíšenie 50 mbar
+ 2000mbar, RS 232
1mbar až 1500mbar
PR PD
PR,
PD, D
D: + 350.0
350 0 mbar,
b min,
i max, h
hold,
ld ttara, RS232
bez snímača, A, PR, PD, D, 0.001mbar až 400 bar, RS232
snímače pre GMH 3110, vyžiadajte si ponuku
cena od
Koncentrácia kyslíku
DO - 5509
YK - 22DO
GMH 3610
LUT 0-20 mg/l, v roztoku
LUT 0-20 mg/l, 0-50°C, v roztoku, RS232
GRE kvapalina, 30mg/l koncentrácia, 200% nasýtenie, +sonda, RS232
ULD-300
TMULD-300
AMP prijímač 35kHz až 45kHz, úniky plynov pod tlakom, elektrické iskrenie
AMP sada (ULD-300 + vysielač UT-300)
Ultrazvukový detektor únikov
Koncentrácia plynov
Ä GCO 100
CM 100
TEK 3002
TEK 3000
CA 895 P01651001Z
Fluke CO 220
Fluke RLD2
Testo 535
Gas detector
PS 2611.1/A
GRE
AMP
TEK
TEK
CHA
FLK
FLK
TES
TES
MIK
koncentrácia CO (ppm, mg/m3, %Hb), RS232/USB, kalibračný list
koncentrácia CO, nastaviteľný alarm
koncentrácia CO, 0 ... 1000 ppm, alarm
detektor úniku zemného plynu
CO, 0 až 1000ppm, LCD displej
CO, 0 až 1000 ppm, LCD displej
UV detektor úniku chladiva
CO2, 0 ... 9999ppm, 0... 1%, s kalibračným listom
CH4, C3H8, H2, rozsah 0 ... 999ppm, 0 ... 4 obj. %, s kalibračným listom
prenosný, spáliteľné a výbušné plyny, snímač na 1m kábli, adaptér, puzdro
EMF-823
EMF-827
EMF-828
EMF-839
TX 900
VX0003
VX0100
CA 41 P01167001B
CA 42
MF 400
MF 400E
MF 05
EF 400
CA 43 P01167002A
LUT
LUT
LUT
LUT
AMP
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
rozsahy: 200m, 2, 20G (20u, 200u, 2mTesla); 30Hz až 300Hz
ako EMF-823, sonda na kábli
200m/2/20G (20u/200u/2mTesla); 30Hz až 300Hz, meranie XYZ
100kHz až 3GHz, do 200V/m, 100W/m2, 10mW/cm2
tester úniku z mikrovlniek, 2,45GHz, 0 až 10mW/cm2, 2 1/2 LCD
do 3 kHz, rozsahy 5V/m a 2000V/m
do 100kHz, rozsahy 1V/m a 2000V/m
100kHz až 2.5GHz, 200V/m, 2mW/cm2, analog.výstup, sonda EF1
DC-400kHz,
sonda pre CA 42
sonda pre CA 42
sonda pre CA 42
sonda pre CA 42
100kHz - 2.5 GHz, 0.1 - 200V/m, 0.1 - 2mW/cm2
Meranie elektromagnetického poľa
P01167302
P01167303
P01167304
P01167305
strana 26
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
Vlhkosť dreva, stavebného materiálu
GMH 3810
Ä GMH 3830
GMH 3850
SET 38HF
SET 38BF
GMR 100
TEK 3123
D MS 7000
MS-7003
PMS-713
NEW MT-10
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
GRE
TEK
LUT
LUT
LUT
AMP
deštruktívna metóda (hroty)
rozsah 0-100%, integrované hroty, 492 charakteristík uložených v pamäti
rozsah 0-100%, 492 charakteristík uložených v pamäti, bez príslušenstva
rozsah 0-100%, záznam, 492 charakt. uložených v pamäti, bez prísluš.
set pre meranie vlhkosti dreva (pre GMH 3830, 3850)
set pre meranie vlhkosti dreva a staveb.materiálov (pre GMH 3830, 3850)
0-100% drevo, 0.1 až 4.4% omietka, 4 skupiny dreva, 6 stupňov hodnotenia
drevo 6-44%, stavebné materály 0.2-2%, LCD bargraf, pevné hroty
9 - 30% (drevo), 9 materiálových skupín, min, max, RS 232
drevo 0-40%, stavebné 0-100%, LED bargraf+LCD displej
drevo 0-40%, stavebné 0-100%, IP 65
drevo/papier 8 až 60%; staveb.mat. 0,3 až 2,0%, LCD, 3xLED, pevné hroty
GMI 15
GMK 100
nedeštruktívna metóda (priloženie)
GRE informatívne meranie priložením ku povrchu bez poškodenia
GRE kapacitný merač, nedeštruktívna metóda, zobrazenie v %, voľba hĺbky merania
MTM-380SD
MHT-381SD
MHB-382SD
MCH-383SD
R 0110
R 0110E
S 0110
S 0110E
S 0141
R 3120
S 3120
S 3121
LP002
LP003
LP004
F9000
Pt1000TGL40/E-1
Pt1000TGL40/E-10
Pt1000TG8/E-1
Pt1000TG8/E-10
D 3120
D 3121
D 4130
MP006
SWR004
TR 100A
TR 200A
TR 300
LUT
LUT
LUT
LUT
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
AMP
AMP
AMP
242,00
256,00
384,00
174,00
243,00
124,00
39,00
92,00
115,00
103,00
49,00
290,40
307,20
460,80
208,80
291,60
148,80
46,80
110,40
138,00
123,60
58,80
124,00
156,00
148,80
187,20
105,00
101,00
108,00
199,00
100,00
80,00
106,00
90,00
200,00
164,00
180,00
210,00
23,00
33,00
3,00
12,00
26,00
35,00
33,00
51,00
229,00
241 00
241,00
306,00
28,00
64,00
76,00
93,00
157,00
126,00
121,20
129,60
238,80
120,00
96,00
127,20
108,00
240,00
196,80
216,00
252,00
27,60
39,60
3,60
14,40
31,20
42,00
39,60
61,20
274,80
289 20
289,20
367,20
33,60
76,80
91,20
111,60
188,40
€ bez DPH
40,00
84,00
256,00
174,00
47,00
83,00
€ s DPH
48,00
100,80
307,20
208,80
56,40
99,60
163,00
34,00
34,00
12,00
12,00
12,00
35,00
195,60
40,80
40,80
14,40
14,40
14,40
42,00
ZÁZNAMNÍKY NEELEKTRICKÝCH VELIČÍN
NEW
NEW
NEW
NEW
Ä
3 x teplota ext. K, trojitý displej, -100 až +1300°C, záznam na SD kartu (option)
teplota 0-50C°, vlhkosť 10-90%, záznam na SD kartu (option)
teplota 0-50C°, vlhkosť 10-90%, tlak 10-1100hPa, záznam na SD kartu (option)
teplota 0-50C°, vlhkosť 10-90%, CO2 0-4000ppm, záznam na SD kartu (option)
teplota, bez displeja, interný snímač, -40 až +80°C, 32000 hodnôt
teplota, bez displeja, interný snímač, -40 až +80°C, 32000 hodnôt
teplota, displej, interný snímač, -30 až +70°C, 32000 hodnôt
ekonomická verzia S0110
teplota, displej, 4x externý snímač, -90 až +260°C, 32000 hodnôt
T, RH, RB, bez displeja, int.snímač, -30 až +80°C, 32000 hodnôt
T, RH, RB, interný snímač, -30 až +70°C, 32000 hodnôt
T, RH, RB, snímač na kábli 1m, -30 až +70°C, 32000 hodnôt
RS232 adaptér pre záznamníky S a R
USB adaptér pre záznamníky S a R
Štart / Stop magnet pre záznamníky S a R
Zamykací držiak záznamníku na stenu pre S a R
Teplotná univerzálna vodotesná sonda -30 až 80°C, dĺžka 1m
Teplotná univerzálna vodotesná sonda -30 až 80°C, dĺžka 10m
Teplotná univerzálna vodotesná sonda -80 až 200°C, dĺžka 1m
Teplotná univerzálna vodotesná sonda -80 až 200°C, dĺžka 10m
T: -10 až 60°C, RH: 5 až 95%, RB, int.snímače, 16000 hodnôt
T -10
T:
10 ažž 60°C,
60°C RH:
RH 5 ažž 95%,
95% RB,
RB snímač
í č na kábli
kábli, 16000 h
hodnôt
d ôt
T: -10 až 60°C, RH: 5 až 95%, P: 800-1100hPa, 16000 hodnôt
prevodník RS232 na USB pre záznamníky D
Rozšírený software pre záznamníky S, R a D
záznamník teploty -40 + 85°C, 16000 záznamov, USB, IP65
záznamník teploty a rel.vlhkosti, 16000 záznamov, USB, IP54
záznamník teploty a rel.vlhkosti, 16000 záznamov, USB
Pozn. Kalibračné listy od výrobcu v cene záznamníkov, základný software je možné stiahnuť zo stránky výrobcu zdarma
PREVODNÍKY A PRÍSLUŠENSTVO
Prevodníky pre pripojenie k multimetru (výstup mV DC)
LX 02
AM 402
PA 35
PS 403
EMF 824
HA 702
LUT
LUT
SMT
LUT
LUT
LUT
osvetlenie, 0 - 50000 lux
anemometer, 0.2 - 20m/s
tlakový prevodník k DMM, 5 až 3447kPa, 1kPa/1mV
tlak, 3.447 - 3447kPa
elektromagnetické pole, 20μT - 200mT
vlhkomer, 10 - 95% rH
Príslušenstvo ku prístrojom Lutron so zbernicou RS 232
DL 9601
SW-U101-WIN
SW-U801-WIN
Kábel UPCB-01
Kábel UPCB-02
Kábel UPCB-04
Kábel USB-01
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
pamäť na 4000 hodnôt, RS 232
SW pre meranie neelektrických veličín
rozšírený SW (vhodný pre prístroje s viac displejmi)
priamy kábel RS 232
opticky izolovaný kábel RS 232
kábel RS 232 pre prístroje FG-5000A RS a FG-20KG RS
kábel USB pre všetky prístroje Lutron s výstupom RS232
strana 27
MICRONIX s.r.o.
www.micronix.sk
K vybraným prístrojom možno dodať kalibračný list.
VYSVETLIVKY:
NEW
Ä
A
D
NOVINKA
OBĽÚBENÉ
AKCIOVÁ CENA
DOPREDAJ
Výrobcovia:
AGI ... Agilent
ALK ... Alkoma
AMP ... Amprobe
APA ... Appa
AUR ... Aura
BAL ... Ballon Instr.
BEH ... Beha
BOS ... Bosch
CHA ... Chauvin Arnoux
COM ... Comet
COS ... Cosinus
DMT ... Diametral
ELC ... Eleco
ELE ... Electron
ELP ... Elektroplast
EPH ... Elektrophysik
ESC ... Escort
FLK ... Fluke
GIR ... Guide Infrared
GMC ... G.MetraWatt
GRE ... Greisinger
GOW ... GoodWill
HAM ... Hameg
ILL ... Illko
KCL ... Kachele Cama Latex
KEW ... Kyoritsu
LEI ... Leica
LUT ... Lutron
MAS ... Mastech
MEG ... Megger
MIK ... Mikrotrade
MOT ... Motech
MTL ... Metrel
MTR ... Metra
MET ... Metex
PJP ... Electro PJP
PRX ... Promax
PRV ... Prova
RHD ... R. Schwarz
RIG ... Rigol
SEB ... Seba KMT
STR ... Statron
STS ... Starmans
SMT ... Summit
TEK ... AlphaTek
TES ... Testo
TKX ... Tektronix
UNI ... Uni-T
WIN ... Wintex
XYC ... Xytronic
ZPA ... ZPA Brno
strana 28
Download

MERACIA TECHNIKA